Labels

Friday, October 26, 2012

22-10-2012 Steve Beckow met EngeluurSteve Beckow met transcriptie van Een Uur met een Engel, en AEMichaël op 22 okt. 2012:  

Het is tijd om het oude los te laten.   

Bron:   Archangel Michael: It’s Time to Let Go of the Old


Ellen heeft het transcript in recordtijd weer teruggestuurd ter genieting en ter stichting. De Goddelijke Moeder dringt er bij ons op aan om onze aandacht op Ascentie te richten en niet om door de pogingen van de laatste duistere figuren van streek te raken om vrees in ons te vergroten. Aartsengel Michaël geeft de laatste updates over Ascentie, NESARA, containment en de verkiezing.


De video: "Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is. Jij ook?" heeft een miljoen hits gekregen op Youtube. (You Tube zelf zegt 172.796)  en twee miljoen hits via alle gecombineerde sites. 
En AEMichaël geeft ons de marsorders voor Sedona, voor hen die daar in persoon aanwezig zullen zijn voor hen die er zich vanuit thuis op gaan verheugen

Een Uur met een Engel, op 22 oktober 2012. 

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario.
Ik ben Graham Dewyea. Het is geweldig om bij jullie te zijn, vandaag. Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je zeer, Graham.

Linda Dillon: Ik denk, voordat we beginnen, Steve, dat de Goddelijke Moeder enige woorden van bemoediging wil geven die zij met ons wil delen.

Steve: Dat is prachtig. Dank je Linda en Welkom Moeder.

Goddelijke Moeder: Gegroet. Ik ben de Moeder, Moeder van het Ene en Moeder van Alles. En ja, ik ga even vóór mijn geliefde Michaël om eenvoudig deze woorden van bemoediging aan te bieden. 

Mijn geliefden, kinderen van mijn hart, kinderen van mijn wezen, wegwijzers, hybriden en engelen, sterrenzaden en mensen: Laat jullie niet afleiden.. Houd je focus vast en WEES je vertrouwen, weet dat jullie in de ontvouwing zitten en dat jullie de ontvouwing zijn, en dat alles vooruit gaat volgens plan, overeenkomstig mijn plan en dat van jullie.

Ja, de veranderingen zijn snel op dit ogenblik. En daarom vraag ik jullie om niet te worden afgeleid en om je te focussen op de waarheid die Michaël in je hart druppelt en de helderheid die ik ieder van jullie geef, in ieder van je lichamen en in je kern. Bereid het laatste gebeuren voor, en wees het, en weet gewoon dat ik bij jullie ben. Draai je niet om, want dit is de tijd voor jullie om recht naar voren te gaan – nee, niet met oogkleppen, maar met een volledige visie en open hart, met compassie en met vreugde en met de vervulling van liefde.
Dank jullie en ik ga aan de kant.

Steve: Dank u zeer, Moeder, voor deze boodschap. En wij verwelkomen nu ook Aartsengel Michaël. Lord, ik heb een blad vol vragen, maar ik wil u eerst vragen of u wat opening commentaar wilt geven.

Aartsengel Michaël: Gegroet. Ik ben Michaël, aartsengel van liefde, strijder van vrede. Je weet wel beter, mijn vriend, dan me een platform te geven voor openingscommentaren! Want ik heb altijd heel veel te zeggen.

Steve: Heel goed, Lord.

AEM: Maar, ik plaag je ook, want het is een speelse Michaël die je vandaag tegenkomt, speels en serieus! Want, zoals jullie weten is ‘serieus’ altijd verkeerd begrepen op jullie planeet, want het is een planeet om te spelen, van heerlijkheid, een portaal van vreugde.
Ik her-versterk mijn blauwe vlam van waarheid in ieder van jullie – in jullie hart, in je keel, in je derde oog, je kruin. En ja, het is een tijd van onderscheiding en van het omhelzen van de helderheid die de Moeder/Vader Ene jullie heeft gegeven en om die zich te laten uitbreiden en groeien – niet als een afgescheiden, ander deel van jullie, omdat het een integraal deel is van wie jullie zijn. Dat is het altijd geweest. 

Begrijp dus, terwijl we de tijden van verandering naderen, dat er ook een loslaten is van heel veel wat wij overdaad noemen, van chaos. Wees de waarnemer en maak je op veel manieren  los van de Aarde, zelfs terwijl je er vrede mee sluit. Maak je los van de derde dimensie. Veranker je in het hart van Gaia, maar wees geen onderdeel van een kookpot van verkeerde informatie.
Zo, ik ben klaar voor jou, mijn beste vriend. Waar wil je mee beginnen?

Steve: Nou, laat me alleen zeggen, Lord, dat ik de bedoeling heb, als we er tijd voor hebben, om u vragen te stellen over Ascentie, de Sedona conferentie, Fukushima, de november verkiezing, NESARA, Disclosure (onthulling), containment. Dus ik heb er nogal wat.

En misschien zal ik beginnen te zeggen dat ik merk bij mezelf dat mijn focus zich aan het vernauwen is en dat ik meer en meer geïnteresseerd ben in Ascentie en steeds minder in veel andere onderwerpen. Is dit iets dat ik moet verwachten? Is dit iets dat in het algemeen aan het gebeuren is? 

AEM: Ja. Het is iets dat verwacht kan worden en het is ook iets dat in het collectief gebeurt.
Dus, veel van er gebeurd is en nog bezig op deze prachtige planeet, is gebaseerd op chaos, op  drama, en zit in de schaduwen van informatie en misinformatie. Dus begrijp je dat. En het belang om deel te nemen aan die sudderende of kokende pot wordt steeds minder waar je in geïnteresseerd bent, en wat echt tot je wezen spreekt, omdat dit ook verschuift. Het is gewoon het op het pad zitten van Ascentie – jullie pad om je hart, naar liefde, verlichting, naar afstemming te openen.

Dus de dagelijkse gebeurtenissen, zoals jullie dat zien, zoals jullie er al vele honderden en duizenden jaren over gedacht hebben, worden bijna bijkomstig. Dat is deel van jullie verschuiving van het oude 3 dimensionaal menselijke wezen, naar, kunnen we zeggen, een wereldlijk, interdimensionaal, transdimensionaal galactisch mens.

Steve: Dank u. Ik heb even een moment nodig over de vroege Ascentie, Lord. Ik denk dat veel lezers en luisteraars zich afvragen hoeveel lichtwerkers, waar u over denkt dat ze vroeg zullen ascenderen. Wat is er nodig om dit te doen, om bij die aantallen te zitten? En wat zal hun werk zijn als poortbewakers als ze terugkeren?

AEM: Nou, velen, velen zijn al door die poort gegaan. Dus jullie moeten dit begrijpen. We zullen jullie geen feitelijk aantal geven, maar we zullen wel zeggen enige duizenden Nee, geen miljoenen, duizenden. En hun werk, wat betreft terugkeer – omdat de meesten van hen – gehandeld hebben als, en een baken zijn. Denk er aan in heel praktische termen als een radiotoren, een doorgever, zodat de energie naar de menselijke wezens uitgaat in een variëteit aan manieren en die worden geïnfiltreerd, vertaald, wordt opgevoerd, of afgenomen, overeenkomstig de noodzaak.

Er zijn ook verspreiders zoals jijzelf, van heel veel informatie, omdat er degenen zijn die nog in de derde dimensie zitten die gevangen zitten in de informatie spiraal. Dus anders dan jij, die willen meer en meer informatie om zichzelf gerust te stellen dat ze op het spoor zitten. Ze zijn tot nu toe nog niet op het punt – degenen die in de voor-Ascentie zitten – dat ze werkelijk naar binnen kijken voor wat er gebeurt en dan de uiterlijke wereld zich gewoon laten  ontvouwen. 

Dus de poortbewaarders en de wegwijzers zijn reeds onderweg. En ze zullen wijdbeens over die werkelijkheden staan. Dat is een van de rollen van de poortwachters,  dat ze wijdbeens staan over de inter-dimensionale werkelijkheid tot aan de tijd dat allen die door de poort willen gaan, dat hebben gedaan. 

En natuurlijk zullen er pilaren zijn die de achterhoede vormen, door gebrek aan een betere term, die zorg zullen dragen voor de laatste uitvoering van het Plan.

Steve: En zijn er datums die horen bij als mensen waarschijnlijk vroeg zullen opstijgen? Bijvoorbeeld 11:11 of andere datums? (11:11 is 11 november)

AEM: Iedere dag gebeuren deze. 10:10 was een grote dag. 11:11 zal weer een volgende grote dag zijn. 12:12 zal weer een volgende grote dag zijn. Maar laat me jullie verzekeren dat er duizenden door het portaal gaan, iedere  dag, dus is er geen noodzaak om naar een bepaalde dag te kijken. Houd gewoon je eigen individuele focus vast en kies dan je dag. Het kan uniek voor je zijn, weet je!

Steve: All right. Ik kies duidelijk vandaag! [lacht]. Dank u, Lord. 
Wat vertegenwoordigt de Sedona Conferentie voor u en wat zou u daar graag tot stand gebracht willen zien? (= op 29 en 30 oktober en op 1 november, Winny)

AEM: De Sedona Conferentie vertegenwoordigt de gelegenheid van gelijk gestemde mensen in geest en hart die bijeen komen om de waarheid te onderzoeken en om in liefde te zijn, om de individuele en de collectieve vibratie tot een zodanig niveau omhoog te brengen dat je gewoon een lancering krijgt. Dat is de bedoeling van de conferentie.

Steve: Dat is heel goed, Lord. 
Wat ik graag wil zien tot stand gebracht is precies dat ik mijn aanwezigheid heel bekend en zeer duidelijk zal maken, zodat er geen ontwikkeling in fiasco, in drama, in verkeerde informatie zal zijn of om disharmonie te creëren.

En er is een serie portalen waar jullie ieder doorheen zullen gaan. Jullie zullen best voelen dat je door een draaiende deur gaat. Maar weet gewoon, dat ieder van die panelen van de poort portalen zijn en jullie zullen aan de andere kant opduiken.

 “Ik zal mijn aanwezigheid zeer bekend maken en heel duidelijk zodat er geen ontwikkelingen in fiasco, in drama, in verkeerde informatie zullen zijn, door te  proberen om disharmonie te scheppen. … Als jullie door het portaal gaan, en wij hebben er al een geschapen… wees dan nergens bezorgd over. 

AEM: De opening van deze energie is niet eenvoudig, zoals we zeggen, in de hallen van de ontmoetingen. Het zit op de locatie, het zit in de stad, het is in jullie hart, het zit in jullie ruimte, waar je ook bent of verblijft. Het zit in ieder van jullie. Van binnen, en van binnen.

“[Het portaal] zit niet alleen in de ontmoetingshallen en ik sluit de conferentie en beide ontmoetingshallen er bij in. Nee, dit portaal begon met het besluit van jullie ziel om er aan deel te nemen en die sluit ook degenen in, die om vele redenen… besloten hebben om er vanuit de gerieflijkheid van hun huis … aan deel te nemen….

“Zij die hebben besloten om naar deze vergadering toe te komen [of in persoon of spiritueel vanuit hun huis] zijn al begonnen met de verschuiving. Zo snel zij dit besloten, begonnen de Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel met deze groep te werken, dus is ons werk al goed onderweg. …  We zijn buitengewoon druk geweest. En er zijn een serie portalen waar ieder van jullie doorheen zal gaan….

Steve: De grootste hoeveelheid van onze lezers en luisteraars zullen niet in Sedona zijn, Lord. Kunnen ze toch deelnemen hieraan?  
“Het zijn niet alleen degenen die dit willen en die de gelegenheid hebben om naar de eigenlijke vergadering toe te komen. We sluiten er ook degenen bij in die zullen deelnemen vanuit de gerieflijkheid van hun huis. Dus wat wij aan hen voorstellen is om gewoon in hun hart verankerd te blijven, en om hun hart, hun wezen te openen, om de energieën te ontvangen die zullen worden verzonden en doorgegeven om deel van deze vergadering te zijn. 

“Dus, zit niet met een gebroken hart, lieve mensen, wees niet ontmoedigd als jullie omstandigheden niet zo zijn dat je in India, of China of in Nieuw Zeeland zit of in Canada. Wees niet ontmoedigd dat je niet kon komen omdat je toch de energie vasthoudt en dat je ook de energie ontvangt. Zullen jullie alle diverse stukken kennen van wat er wordt gezegd en wat er wordt voorgesteld? Nou, uiteindelijk zullen jullie dat. Maar weet dat jullie je kunnen focussen en ontvang de energieën en neem er aan deel op zo’n manier, en krijg de informatie, de transcripts, enz. op een latere datum…

Dus laat er geen verdeeldheid zijn tussen degenen die dit stoffelijk bijwonen en degenen die zich er gewoon op afstemmen vanuit hun huis. Duidelijk, en nergens om, bijwonen zal altijd beperkt blijven aan minder mensen dan die er naar toe willen komen. Maar ieder speelt een rol en de rol van iedereen is belangrijk.

Zoals onze Moeder ieder van ons heeft gevraagd, vandaag, houd je focus vast. Dus weet dat als je thuis zit, je de energie ook kunt ontvangen, maar weet ook dat je de energie vasthoudt van hand tot hand, tot hand, van hart tot hart tot hart. Er zijn miljoenen van jullie die zullen helpen bij het werk die degenen die in Sedona bijeenkomen doen, en hen helpen om deze onderneming te verrichten. 

En ieder van de mensen die in Sedona aankomen, zij die dit stoffelijk bijwonen, vertegenwoordigen ergens tussen de duizenden en miljoenen mensen. Dus zij hebben hun werk al voor hen uitgesneden, ook.

Nu, gaat dit moeilijk worden? Absoluut niet. Het wordt speels en blij. En dat is waarom ik tegen je zei, het is een speelse Michaël die vandaag bij je komt. Vaak ben ik zeer onbuigzaam of serieus of bezorgd over het Midden Oosten en over oorlog in de galaxies, maar niet vandaag. Ik kom tot jullie als een broeder en ik wenk je, kom en speel met me. Het is tijd voor ons om blij te zijn om samen te lachen, wij allemaal. 

Steve:  Dank u Lord. Dat is prachtig. Ik ga dat onmiddellijk op het Scenario 2012 zetten.
Vlak voor dat we in de samenvatting gaan van het nieuws van de wereld, kunt u ons vertellen hoeveel mensen gekeken hebben naar de Disclosure video, "Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is. Jij ook?"  Nu, na die YouTube? 

AEM: Jullie zitten nu ongeveer op een miljoen.

Steve: All right.

AEM: Een beetje meer. 

Steve: Okay. En hoeveel keer is de video in het totaal bekeken? Het maakt dan niet uit op de YouTube of waar die ook zit?

AEM: Oh, dan kijk je naar ongeveer het dubbele ervan.

Steve: Nou dat is prachtig. En de impact..

AEM: Die is een Onthulling, en die is pas begonnen.

Steve: Lord, bedoelt u de InLight Radio, als groep of bedoelt u de wereld?

AEM: Ik bedoel de InLight radio, ik bedoel Disclosure en ik bedoel de wereld.

Steve: Oh, heel goed. All right. Ik ga nu een serie vragen stellen over nieuwsonderwerpen.

De eerste is een vraag die vanmorgen opkwam. Er zijn geruchten over een aardbeving van een 3.9 magnitude die Japan heeft geraakt en die een plutonium lek heeft veroorzaakt, zeggen sommige bronnen en die zich naar andere delen van de wereld zal verspreiden. Is dit een werkelijke situatie of is het weer een valse vlag poging om vrees in de wereld te brengen en te vergroten? 

AEM: Het is een valse vlag poging. Er was een kleine beving maar die heeft geen andere schade gebracht dan reeds aan het gebeuren was en al een jaar bezig was. 

Steve: All right. Ik dacht dat het zo was. En dank u dat u dat bevestigt.

De verkiezing van 6 november. Zal het een schone verkiezing zijn, of zullen de duistere mensen proberen die door fraude en corruptie te stelen?

AEM: Nou, jullie hebben al heel veel spelletjes zien spelen, niet waar? 

Steve:  Ja.

AEM: Nou,ik vraag jullie, jullie weten dat we heel druk zijn geweest, omdat dit een belangrijke verkiezing is. Nou, we hebben gezegd het maakt niet uit wie er wordt gekozen, omdat Obama’s rol zal doorgaan. Maar laten we er heel helder over zijn: het is ons plan dat deze verkiezing in zijn voordeel zal zijn. We vragen jullie om de blauwe vlam van licht te sturen, van integriteit, van verandering, van hoop in het hart van het electoraat, niet alleen de kandidaten, niet gewoon alle kandidaten maar naar ieder mens die stemt. 

Er is al heel veel verdraaiing en er zijn grote leugens geweest. er is al heel veel, wat jullie noemen manipulatie geweest, hanky-panky.(hocus pocus). Dat ben ik, die speels is. Dus, ja, er is een bepaalde graad verdraaiing, en er is een bepaalde graad…  Die is gebaseerd op niet alleen op veel duistere krachten, maar van degenen die hebzuchtig zijn, die in controle willen zijn, die aan het oude vastzitten.

Het is niet noodzakelijk dat ze deel zijn van een georganiseerde kracht, alhoewel sommigen van hen dat wel zijn. Maar het is een wens van mensen die, door angst, bang zijn om het oude los te laten. Nou ongelukkig genoeg is het wel tijd om het oude los te laten. En we willen dat zij zoveel mogelijk hulp krijgen om gewoon te zien wat waarheid is, wat hoop is, wat belofte is en wat verandering is.

Steve: Okay. Dank u. Zijn de opinie peilingen die over de verkiezing gaan, betrouwbaar of zijn ze gemanipuleerd?

AEM: Ze zijn gemanipuleerd.

Steve: Dus degenen die Romney de leiding geven, zijn die nou correct of niet? 

AEM: Nee, die zijn niet correct. Maar weet je, het is gevaarlijk me dit te vragen. En de hele onderneming is gevaarlijk. En natuurlijk is dat de hele kwaliteit van uitvlucht, en het element van leugens en duisternis. Omdat als mensen zulke opinie peilingen lezen, dan nemen ze die aan als waarheid. En natuurlijk heeft dit een inslag op hen dat het een tweede, geen gevoel, geen vertrouwen, maar een tweede nadenken over hun opinie laat doen, dat ze misschien verkeerd zitten met hun keuze en misschien moeten ze de massa volgen en meestemmen met de opinie peilingen. 

Dus, wat wij jullie vragen is om eerder naar je hart te luisteren dan naar krachten buiten je die afgestompt zijn.

Steve: All right. Dat is een goed advies.

Ik wil me nu graag naar NESARA wenden en naar Disclosure. Mijn vrouw liep naar haar bank, de vorige dag en er waren alleen maar twee tellers en een manager aan het werk. En de manager zei dat mensen naar huis waren gestuurd, maar ik vermoed dat ze getraind werden voor NESARA. Wat is juist, Lord?

AEM: Mensen worden getraind voor verschuiving en verandering. Dat is absoluut juist.

Steve: Nou, dat is goed te weten. Wat verklaart een vertraging, wat een vertraging lijkt te zijn van NESARA, gegeven jullie laatste update? 

AEM: De menselijke wezens en ik spreek niet echt tegen jullie luisteraars, omdat ik ze vanavond kan horen. Ik kan ze van over de hele wereld horen zeggen: “Dit is niet zo, Michaël. Breng het naar voren.” En mijn geliefde vrienden, ik ben het met jullie eens. Maar er zijn er ook heel veel van het menselijke ras dat nog leeft, en vasthoudt – inclusief lichtwerkers, lichthouders – aan het geloof dat ze gebrek hebben, dat ze in nood zijn. en de kern hiervan is natuurlijk verdienstelijkheid. 

En velen van hen die buiten de lichtwerker gemeenschap leven, die of geloven dat ze vast willen houden wat ze hebben, dat ze geen enkele vorm van gelijkmaking willen. En er zijn degenen die natuurlijk, ook het geloof vasthouden dat ze verarmd zijn.

Dus is het ‘t loslaten van alle voorop gezette meningen. Want waar jullie van denken dat het mechanieken zijn van herstel – merk dat ik het woord NES-ara, of Ne-SARA niet gebruik; ik gebruik de term restauratie – de mechanieken van herstel, van vervulling reeds op hun plek zitten. Weet dit dus. Dus, als jullie in je hart enig stukje, enige schaduw, enige twijfel vinden, kan ik jullie vragen, mijn geliefde broeders en zusters, ontsteek het met mijn blauwe vlam, ontsteek het met jullie roze vlam, ontsteek het met de violette vlam van St. Germain. Geef het aan de Moeder, geef het aan mij, maar houd je er niet aan vast. We zijn er bijna.

Steve: Okay. Heeft NESARA een rol in de campagne van president Obama? Wordt die behandeld als een deel van de campagne? Of in het herstel?

AEM: Ja. En dat is alles dat we er over kunnen zeggen.

Steve: [lacht] Okay. Ik zal u niet meer vragen! All right. Dank u hiervoor. Wat is de laatste update die u ons over Disclosure kunt geven? 

AEM: Nou, jullie begrijpen, omdat jullie sterrenbroeders en zusters niet alleen erg druk zijn, ze zijn ook heel ongeduldig! En weet je, als er een kwaliteit van ongeduld was die aan onze kant bekend was, zou ik jullie kunnen vertellen dat wij ook ongeduldig zijn. Maar we hebben die ervaring niet. Maar we hebben wel de kwaliteit van opwinding, van vooruitlopen, van vreugde? Ja, die hebben we. 

En begrijp wat we tegen je zeggen vandaag, dat NESARA en Disclosure zijn samengevlochten, onderling zijn verbonden, en heel erg in tandem met elkaar zijn. Zullen we hier zitten en jullie alle details vertellen? Nee, want we willen niet dat iemand er zich mee bemoeit. Dit is al te vaak gebeurd. Nee, we zijn niet aangedaan door de duistere krachten, en in feite, de meeste van de duistere krachten zitten in deze tijd al in een vorm van containment.
(* containment is, in een omhulsel van Licht zitten)

Maar laten we alleen zeggen dat deze beide dingen heel dichtbij zijn. Laat me teruggaan naar wat jullie hebben gedaan en wat jullie aan het doen zijn. En ik wil dat jullie voelen, in je hart, met ons, vanavond, hoe deze gemeenschap – en ik spreek van de breedste gemeenschap, de houders van liefde, de dienaren van het licht, niet alleen het 2012 Scenario, niet alleen de InLight Radio, alhoewel jullie de standaard dragers geweest zijn – jullie duwen je allemaal onbekommerd naar voren. Jullie staan niet toe dat de status quo van de oude Aarde, jullie afremt, laat staan jullie stopt.

Jullie zijn naar voren gegaan als mijn legioen van blauw, maken jezelf bekend, en namen verantwoordelijkheid op je, namen de leiding. Daar komt de verandering uit voort. Jullie zijn de verschuiving. Dus zal die niet worden gestopt. Daarom benadrukt de Moeder het belang van jullie plan binnen het Plan. Jullie kunnen denken dat je maar een klein mens bent, een individu midden in de poel van de mensheid, en dat zo velen niet willen horen wat jullie hebben te zeggen en niet willen luisteren of willen weten wat er gebeurt. Maar jullie gaan verder om die energie vast te houden en om die in ieder geval te bekend te maken.

Dit heeft effect op verandering. Dit is het nieuwe. Jullie zijn het Nieuwe Wezen, ieder van jullie. Het is niet zo dat jullie wachten op je sterrenbroeders of zusters of op een of andere instelling van de regering om te zeggen: “Oh, jullie sterrenbroeders en zusters zijn hier.” Jullie hebben dit geweten, in je hart en in je botten, al tientallen jaren. Ja, het is prachtig om bevestiging te krijgen. En jullie kunnen niet wachten op de dag als die helder en vrij is. Maar jullie zijn er niet afhankelijk van. Jullie zijn naar voren gegaan en jullie gaan er mee door, omdat wij in een partnerschap zitten. 

En dit verandert het gehele landschap, de omgeving/het milieu, de façade van waar jullie leven op Gaia. Onderschat niet wat jullie aan het doen zijn, zelfs als alles wat jullie doen of alles wat je denkt dat je doet, alleen het licht vasthouden is en om lief te hebben. Denk eraan, de sleutel naar Ascentie is liefde. Zijn er nog andere handelingen die jullie willen nemen? Natuurlijk. Maar de sleutel, de ticket is liefde.

Steve: Dank u, Lord.

Als we ons nu even op containment kunnen richten, als een manier om containment beter te begrijpen, kunt u het geval van Myanmar nemen en uitleggen hoe de uitwerking van containment in het militaire regiem daar was en hielp die te openen?

AEM: Nou, jullie zien de veranderingen en soms zijn ze niet zo snel of rap als je graag zou zien. En jullie zullen die eigenlijk zien…. sommigen van de meest virulente/kwaadaardige of halsstarrige regiems zijn wat militaire juntas zijn, dictatorschappen, samen met die gebaseerd zijn op een geloof of op controle.

Nu, begrijp  dan ook dat – en Birma is een goed geval – dat als een groep militairen, of het nu een kleine groep, een grote of een individu is, tot begrip komen via containment, door het gepenetreerd worden door licht dat heel intens is, dat ze zijn veranderd, want er is niemand zo vastbesloten over de uitvoering van veranderingen door licht als degenen die door het licht zijn omgezet/veranderd.

Dus, wat jullie zien, en wat jullie beginnen te zien is een complete ommekeer. En jullie kijken ernaar en vragen je af: “Hoe kan dit mogelijk zijn?”  Maar doordat ze al een voorliefde hebben om heel empathisch te zijn, moet ik zeggen, om hun geloofstelsel op anderen te plaatsen, als ze dan naar het licht worden omgezet, dan zijn ze ook heel vurig om dat mee te delen en vrij te laten, maar zorgen ook dat iedereen samen met het licht mee gaat. 

Het is een soort ironie, als je er echt over na denkt, maar het is effectief. 

Steve: All right, Lord.. Ik heb een lezer die wil weten of de Britse eerste Minister David Cameron in containment is.

AEM: Deze is in een milde containment geweest. En we hebben eerder deze analogie gebruikt over diverse niveaus die je op Aarde hebt van gevangen zijn. Dus je kunt denken dat David Cameron die eenvoudig in een overdag tijd zit.(Day Pass)

Steve: Day pass. Hoe zit dat?  Het pas genomen besluit om Gary Mc Kinnon niet uit te leveren, was dat een inwerking van het containment van de Home Secretary? (Minister van Binnenlandse Zaken) 

AEM: Ja, dat was het.

Steve: Dus dat is een voorbeeld van handelen door de invloed van een containment. 

AEM: Ja, zo is het. En jullie gaan daar nog meer van zien.

Steve: All right.

AEM: Wat jullie ook niet zien zijn de agressieve daden, de oorlogsdaden die plaats zouden hebben gehad als veel van deze mensen niet in containment waren. Dus is dit een negatief bewijs, en dat is heel moeilijk voor menselijke wezens te begrijpen omdat het niet duidelijk beschikbaar voor jullie is. We zeggen dat niet op een kritische wijze, maar er zijn gebeurtenissen die zouden zijn gebeurd die niet gebeuren vanwege een containment.

Steve: Kunt u ons vertellen welke algemene soorten gebeurtenissen we kunnen gadeslaan als bewijs van een containment? 

AEM: Wat jullie zullen zien is een geleidelijke – nou, niet erg geleidelijke – beteugeling van een gebruik van kracht en geweld tegen de bevolking, specifiek beteugeling van geweld, een terugtrekking van agressieve oorlog, een zachter gevoel bij het deel van leiderschap naar hen toe waarvan zij denken die zij regeren of waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Steve: En neem ik dan aan dat de gehele organisatie die de Bilderberg en de Trilaterale Commissie wordt genoemd en de Raad van Buitenlandse Relaties allemaal onder containment zitten. Is dat juist?

AEM: Dat is juist. Wat jullie zien is minder burgerlijke onrust. En als jullie burgerlijke onrust zien is wat je ziet ook de bevolking die zegt – niet door containment, maar gewoon omdat zij ook door de verschuiving gaan, en met liefde worden gevuld -  dus jullie zien ook gelijkaardige en parallellen van containment, de bevolking die zegt: “Wij willen geen controle meer accepteren.”

Steve: All right, Lord. U zei een tijdje geleden dat er geen klonen waren op de planeet. Maar het was ongeveer drie jaar geleden toen Hillary Clinton een kloon was, en ook andere mensen werden kloon genoemd, inclusief George Bush, geloof ik. En foto’s van hem in China werden aangehaald om dat te bewijzen. Waren zij ooit wel gekloond? En als er hier op Aarde geen klonen zijn, zijn dan sommige mensen verdwenen? Zijn die vervangen door walk-ins?  

AEM: Er zijn walk-in situaties. Er zijn klonen zoals jullie op Aarde op dit moment denken over die term, omdat iedereen die op Aarde is op het moment op een bepaald niveau is van een hybride combinatie, waarover we eerder spraken; iedereen die hier aanwezig is, is beschikbaar om door Ascentie te gaan. Zal iedereen daarvoor kiezen? We houden wel zeker die gelegenheid daarvoor open. Klonen kunnen niet geschikt zijn voor Ascentie, dus zijn die verwijderd.

Steve: All right. Nou, twee vragen hierover. De mensen die zeggen dat Hillary Clinton en George Bush klonen waren of die stilzwijgend zeggen dat die mensen dood zijn, alleen de klonen zijn er nog. Dat is de eerste vraag. 

De tweede vraag is, er zijn enkele mensen die hier als sterrenzaden zijn die bestaan in een kloon lichaam. En ik citeer hier Ellie Miser als een voorbeeld daarvan. Zij is nog steeds hier. Ik neem dus aan dat u alleen praat over duistere klonen. Is dat correct? 

AEM: Jij praat over duistere klonen, maar we gebruiken ook…  bijvoorbeeld, de sterrenzaden die in de vorm zijn, zijn volle walk-ins. Dus laten we die onderscheiding niet maken. Hillary Clinton is zichzelf. George Bush is nooit zichzelf geweest! 

Steve: [lacht] Ik weet dat. Sommige lezers zullen dat laatste commentaar verkeerd opvatten, Lord. Hij is geen kloon, juist?

AEM: Hij is geen kloon.

Steve: Okay[lacht] dank u. Dus u maakte een grap toen u zei dat hij niet zichzelf is?

AEM: Jullie weten dat er enige walk-ins geweest zijn in deze situatie. Dus zal het wezen dat George Bush in deze tijd is, blijven tot de tijd dat Ascentie gebeurt. 

Steve: All right. Ik neem aan dat wat u zegt is dat George Bush in een walk-in situatie zit.

AEM: Dat is correct.

Steve: All right. Dank u, Lord. 
Kunt u ons de reden vertellen waarom de burgeroorlog in Syrië maar doorgaat? Gaat het over karma dat moet worden opgelost? Of wat is de reden ervoor?

AEM: Nee, dat is geen karma. Er is wel wat overgebleven karma, maar nee, daar gaat het niet om. Het is een opoffering. Het is een zeer beestachtige/onmenselijke onderneming, en dat is omdat het een anathema/banvloek moet worden voor menselijke wezens op de planeet die gewoon dit soort gedrag, dit soort onderdrukking, van slachting, van misbruik, niet acceptabel moet zijn. Dus is het geen oplossen van karma, het is een katalysator voor een absolute verandering van hart.

Steve: Dat is een grote opoffering, nietwaar? 

AEM: Het is een tragische opoffering. 

Steve: Dank u. De tijdelijke regeringen – kunt u ons iets vertellen over hoe dat gaat gebeuren? Er zullen tijdelijke regeringen komen. Er zal een ontspanning komen bij grenzen. Hoe zal zich dat gaan materialiseren?

AEM: We kunnen jullie niet alle verschillende scenario’s vertellen. Wat jij denkt dat een  tijdelijke regering is, is een ietwat onjuiste benaming. Dus ja, op sommige plaatsen zullen er dan mensen zijn, leiders, die op die plek worden gezet om te helpen bij de overgang naar een vrediger, genereuzer, liefdevolle wereld?  Het antwoord is ja. Maar het is niet zo dat wij mensen brengen en ze gewoon op hun plek laten vallen.

Er zijn individuen die betekenisvolle rollen hebben en nuttige rollen hierbij en hun gebied van interesse is de politiek en regering, maar geen politiek en regeren van het oude rijk, maar van het nieuwe rijk. 

Dus er zijn vele lichtwerkers die zichzelf in rollen zullen vinden van, we kunnen zeggen, tijdelijk bestuur. We praten niet over individuen die geen ervaring hebben of begrip hebben over hoe een vredige overgang kan gebeuren. En ik bedoel vrede in zijn meest ware betekenis.

Dus de tijdelijke regeringen, als dit nodig is… en het is zeker niet nodig in ieder land, omdat er veel regeringen zijn die al bekend zijn met dat er een verschuiving onderweg is, en die meer dan coöperatief zijn en vurig zijn om te helpen bij de veranderingen die nodig zijn. Denk er ook aan, terwijl we hierover praten, dat jullie praten over collectieven die werden opgeheven naar een hoger rijk van begrip, naar een hoger rijk van zijn, naar een ander rijk van het hart.

Dus, al die wensen, al die hechtingen aan wat jullie denken wat valse paradigma’s zijn, de valse roosters, de valse geloven verbonden aan oude vormen van regeren, zijn dan weg. Nu, moge er dan velen zijn die, terwijl ze door de verschuiving gaan, die zeggen: “Ik heb absoluut geen interesse of roeping om deel te nemen aan een regering.” ?  Ja. Er zullen ladingen mensen zijn die zeggen: “Ik heb er al zoveel energie in gestoken en ik wil nu de teugels overgeven aan iemand anders.”

Dus, er zal heel veel flexibiliteit zijn in termen van wie er wat gaat doen. Maar de bedoeling hiervan is om geen massa chaos te scheppen, om geen vrees te scheppen, omdat DAT het oude is. Dus, als jullie denken aan tijdelijke regeringen, denk dan gewoon aan burgers die met expertise naar voren treden, met kennis en een juiste instelling van geest en hart om te helpen het nieuwe te verankeren.

Waar jullie van denken als een politiek proces, dat zal zeer verouderd zijn. Nee, we bedoelen niet waar jullie van denken dat democratische processen zijn en die toejuichen, dat die er niet  zullen zijn. Natuurlijk wel, omdat het de enige manier is als het collectief in een eenheid van de staat  van het hart is. Maar wat jullie denken dat een regering is, die zal enorm veranderen. Die zal veel meer een rol van besturen krijgen dan een rol van autoriteit of bewaker/voogd.

Dus, daarom zal het soort persoon die geïnteresseerd is in regeren, ook dramatisch anders zijn.

Steve: Daar kijk ik naar uit. Ik heb nog twee overblijvende vragen voor u. Ik noem ze eerst op en u kunt de overblijvende tien minuten dan zelf verdelen.

Een is: er zijn mensen die schijnen te haten, of neerzien op andere mensen. En soms noemen we die “racisten” en soms noemen we die “fundamentalisten”. Ze kunnen mensen haten van een kleur; ze kunnen mensen van andere godsdiensten haten; ze kunnen mensen haten die zij zien als terroristen of wat ook. Maar ze komen uit een positie van een hekel hebben of een neerzien op anderen. 

Wat zal hun lot worden in de volgende twee maanden? Zullen ze een moeilijke tijd krijgen, bijvoorbeeld.? Hoe kunnen wij hen helpen om uit die positie te gaan naar een positie van liefde?  Dat is mijn eerste vraag.

Mijn  tweede is, u hebt vaak gezegd dat… nou ik denk dat u tegen mij hebt gezegd: “Steve, jij zit al in 5D” Ik ben me niet bewust hoe ik in 5D ben. Wat betekent het om tegen iemand te zeggen dat ze in de vierde dimensie of in de vijfde zitten, of zelfs nog hoger, als ze in een stoffelijke lichaam zitten dat misschien nog niet is getransformeerd?

Hoe weet ik dat ik in 5D zit? Hoe weten anderen dat ze op de plek zitten waar ze op zitten? dus, dat zijn mijn twee vragen voor de rest van de tijd, Lord. 

AEM: Laten we eerst praten over de vreselijke – en ik gebruik “vreselijk” in zijn meest ware betekenis - vreselijke zaak van racisme, van haat, van controle. Omdat alle racisme, alle fanatisme, of die politiek is of godsdienstig of economisch – er is nog heel veel economisch fanatisme op jullie planeet, en jullie zien dat elke dag – dat is voortgekomen uit een heel bijzonder mengsel en ook uit angst, en aanspraak (een zich méér voelen) en wat jullie karma willen noemen en waar ik op wijs wat een doorbloeding is van een vorig leven.

Deze mensen gaan een zeer moeilijke tijd tegemoet als ze kiezen om weerstand te bieden en om te vechten. En dat is waarom we ieder van jullie vragen om veilig te stellen dat jullie doorgevers en uitstralers zijn, maar dat jullie niet worden betrokken bij dat moeras van chaos, die zij ongetwijfeld scheppen en zullen scheppen.

Dit komt allemaal voort uit een gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde, en het niet weten/kennen  van verdienstelijkheid en waarde. Omdat als jullie in je hart zijn en jullie weten, van binnen, intens, jullie volle verbinding met de Ene, van je goddelijkheid en dat jullie die liefde niet op een oppervlakkige manier hebben, wat wij zo vaak zien op jullie planeet… dat die verbeterd is en dat die er nog is. Als er werkelijke liefde is kan er geen haat of walging zijn naar degenen die jullie oordelen of zeggen dat die minder zijn dan..

Dit is zo’n absurde constructie, dat, als wij niet de diverse niveaus en uitvloeisels zouden kennen, we gewoon ons hoofd zouden schudden. Dus wordt dit van hen afgerukt? Ze krijgen een keuze, en, als ze willen doorgaan om zich daaraan vast te houden, dan natuurlijk is de keuze dat ze worden herverplaatst naar ergens anders. Maar wat ik ook zeg, individueel – en jullie denken: “Hoe kunnen jullie dit doen, Michaël, individueel miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen?” Nou,  ik stel voor om dat aan ons over te laten. Ze zullen confrontaties met hun ego’s krijgen en ze zullen ook hun gelegenheid krijgen om hun goddelijkheid te zien en om de gelijkheid van alle wezens te erkennen. 

Voor velen zal het buitengewoon onprettig zijn. Maar dat is nodig. Daarom hebben we zoveel mensen aangemoedigd om hun (innerlijke) werk te doen, zodat jullie niet op de laatste minuut op deze wijze worden gewrongen. Dat is deels wat er in Syrië gebeurt. Dat is wat er met Milala in Afghanistan gebeurt. Het is de keuze, voor mensen om er naar te kijken en te zeggen: “Hoe kan dit gebeuren?” . En hoe kan ik zulke haat in mijn hart hebben?” 

Nu, deze voorbeelden zijn al van tijd tot tijd bij jullie gebracht. De schietpartijen, lang geleden, Martin Luther King, de vrijheidsvechters, de executies, in Irak en in Iran. Dit zijn de spiegels die aan degenen worden voorgehouden die denken dat ze beter zijn dan, want dat is het eindresultaat van haat en een je beter voelen dan. 
Het is pathetisch/droevig.

Steve: Lord. Kan ik hier even tussenkomen en zeggen dat er foto’s zijn gemaakt die zeggen dat Milala’s beschieting op touw werd gezet. Er is een foto van haar die geen keelwond heeft. Er is een foto van haar dat ze naar de helikopter liep. Was dit nou op touw gezet, of niet. 

AEM: Nee, het werd niet op touw gezet. Het was een brutale aanval.

Steve: All right. Dank u. 

AEM: Was het door ons op touw gezet?  Ja! 

Steve:  Wat bedoelt u daarmee, Lord?

AEM: Ik bedoel dat het een gelegenheid was. Was het echt in de stoffelijke vorm? Ja. Is het werkelijk in termen van een gelegenheid voor mensen om te zeggen: “Dit soort vervolging moet nodig eindigen?”  Ja. 

Nou, hoe weet je dat je in de vijfde dimensie zit, dat is je gebrek aan interesse voor de derde. 

Steve: Dat is nuttig. Dus ik moet niet aannemen dat ik plotseling in staat zal zijn om door gedachten te creëren en om te gaan bilocaten (op twee plaatsen tegelijk te zijn)

AEM: Dat doe je al.

Steve: Doe ik dat, Lord?

AEM: Kijk naar wat je al geschapen hebt! 

Steve: Uh-huh.

AEM: En kijk wat je iedere dag met mij staat te scheppen!

Steve: Okay.

AEM: Lief hart! Hoe kun je zeggen dat je niet aan het scheppen bent? 

Steve: Nou, ik denk, ik denk dat mijn zin van wat het betekent om in de vijfde dimensie te zijn nog niet goed ontwikkeld is. 

AEM: En alles wat je nog moet doen is om groter te dromen. 

Steve: Dat zal ik doen. 

AEM: En je bent dat ook al aan het oefenen. 

Steve: Ja! Ik zal groter gaan dromen. Okay. En u zegt als ik groter droom dat ik dan ook de resultaten groter zal zien worden? 

AEM: Je zult de resultaten gaan zien. Dus ik vraag ieder van jullie, net als ik jullie heb gevraagd om het hele kiezerskorps van de Verenigde Staten van Amerika op je te nemen. Nu, dat is een grote droom, om waarheid in hun hart te zetten, om hen niet te vertellen wie zij moeten kiezen maar om gewoon liefde en vrede en waarheid in hun harten te druppelen.

Steve: Dank u, Lord. Het is prachtig om u hier te hebben.

AEM: En ik ben dankbaar om hier te zijn.  Ga met mijn liefde. Kom en speel met mij, lieve mensen! 

Steve: Dat zullen we, Lord.

AEM: Vaarwel.

Steve: Vaarwel. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html