Labels

Friday, September 27, 2013

27.09.2013 White Cloud - Stormwolken aan de horizon

White Cloud: Stormwolken aan de horizon, 27 sept. ’13


Lang geleden, toen ik geïncarneerd was als Native Amerikaan, was ik gewend om rond een klif te lopen, en om de opstijgende luchtstromingen te voelen die over me heen gingen. Ik wist het als het weer op het punt stond te veranderen: en het gaat nu veranderen voor veel mensen.  Er bouwen zich stormwolken op aan de horizon van veel mensenlevens, die wel of geen verfrissende regen brengen of geselende overstromingen die afhankelijk zijn van hoe mensen neutraal kunnen blijven in de komende maanden en jaren. Jullie wereld staat op het punt een geweldige periode van overgang te ondergaan.
Het jaar 2013 is moeilijk geweest voor velen, de volgende twee of drie jaren zullen zelfs nog moeilijker zijn, specifiek voor mensen, instituten en regeringen die ongenegen zijn of niet in staat zijn om zich aan te passen, te veranderen en om flexibel te zijn. Nu is het tijd om als een wilg te zijn en je te buigen in de winden van verandering, niet de broze eik wiens grote takken op de grond vallen met een machtige knal.
Wij sturen deze woorden niet door om vrees te brengen of ongerustheid in je hart. Jullie kunnen naar een rustige plek toegaan en leren hoe je je zicht op je wereld kunt veranderen of je kunt gestrest worden door herinneringen van vorige ervaringen en zorgen over de toekomst. We stellen voor dat je probeert te leven in het moment van NU, als het gebeurt en je je zorgen achter je laat.
Het is de tijd om je last te verlichten. Als je een steile heuvel opklimt, is het soms nodig om al die dingen weg te gooien die niet nodig zijn voor het dagelijkse bestaan. Deze lijst houdt ook achterhaald denken en oordelen in over je leven. Het houdt ook in hoe andere mensen over je denken en de bedenkingen die je hebt aangenomen als resultaat dat iemand uit het verleden die tegen je heeft gezegd. Het is niet nodig om die lasten met je mee de toekomst in te dragen. In feite, zullen jullie niet in staat zijn om dit te doen als je aankomt bij de drempel van de nieuwe wereld.
Als volk dat leeft op het land, in concert met haar ritmes en de stroom van seizoenen, leerden wij om ons aan te passen aan verandering. We konden snel ons kamp verplaatsen. We wisten hoe we voedsel moesten opslaan voor noodgevallen en voor de lange winter seizoenen We waren goed bekend met de omgeving waarin we onze behuizingen maakten. We reisden licht en werkten samen ten goede van het geheel, en geen mens zette een onterechte last op iemand anders. Toen het onze tijd was om het lichaam te laten vallen, lieten we onze stam en onze families achter ons. Wij waren niet bang voor de dood want we hadden geleerd om zij aan zij te leven met de spirits van onze voorouders en van het land. We begrepen de dieren, planten en de stenen; we konden de boodschappen lezen die door de wind werden gebracht. We wisten het als er verandering stond aan te komen.
Dus nu is het dat we tegen jullie kunnen spreken over de komende gebeurtenissen die intense veranderingen zullen brengen in jullie wereld.  De grote rigide structuren van de moderne wereld hebben bewezen ongevallig te zijn om verder ondersteund te worden door de planeet. Onbalans zal worden vervangen door een nieuwe verbinding en door een weer in balans komen, maar voordat dit kan gebeuren, moeten en zullen de oude structuren ineenstorten en ze zullen dit heel, heel spoedig gaan doen.
Kortgeleden hebben media bronnen gepraat over de komende omkering van de polen op jullie zonnelichaam, de Zon. Met de magnetische velden van de zon die toenemen, samen met de verdwijning van de vroegere blijvende onderliggende structuren van de derde dimensie -matrix, is er geen barrière meer voor een plotselinge en onmiddellijke transformatie in jullie wereld. Met een snelle verandering komen uitdaging en chaos.
Het is een goede tijd om met het vermogen om de oude wereld  te ontdekken en vanuit een neutrale kalme ruimte te zien, door het drama zich te laten uitspelen om je heen. Het is een goede tijd om je eigen ruimte te bezitten, om alles wat je gelooft,  gedachten en energieën van anderen te verwijderen uit die ruimte die jullie je aura noemen en om het commando over te nemen. Het is tijd om meer bekend te raken met wie zijn en wat jullie zijn, een prachtig wezen van licht, veel groter en meer uitgebreider dan jullie je nu kunnen voorstellen.
Als er bedreigingen waren naar ons volk, werkten we als eenheid samen. Deze keer, zal ieder van jullie de problemen alleen ondergaan. Jullie kunnen geen ander helpen om door dat heen te gaan wat vlak voor jullie opdoemt. Jullie kunnen geen ander mens bepalen, zelfs niet je echtgeno(te)ot, je zoon of je dochter, je ouders of je favoriete vriend. Ieder mens moet nu keuzen onder ogen zien, om verder te gaan en om zich aan te passen of om los te laten en het lichaam te verlaten. Ieder keuze is geldig  en juist voor het betrokken individu, er is geen oordeel over jouw deel. Allen worden geliefd omdat ze in het nu-moment zijn.
Sommige van de lichtwerkers zullen hun lichaam willen verlaten. Ze hebben hun werk goed gedaan en velen zullen terugkeren naar hun thuiswerelden. Anderen zullen blijven als poortwachters, wegwijzers en leraren voor de veeltallige mensen die opengaan voor nieuwe mogelijkheden die door de overgangsperiode worden geboden en wat er verder nog meer ligt.
Wat voel je in je hart? Ben je bang? Is er een soort ongerustheid naar boven aan het komen in je; zit je buik vast door spanning?
Laat de angst los. Jullie zijn een eeuwig wezen. Dood heeft geen macht over je. De doodsbedreiging werd gebruikt als instrument om je egoïstisch denken in angst vast te houden, dat alleen het lichaam veilig wenst te stellen en dus de structuren bevestigt waar je in geplaatst was. Jullie zijn niet langer gebonden aan de matrix, maar het is aan jullie om naar voren te stappen, de vrijheid in, of je wel of niet nog in het lichaam bent.
Lessen worden in een sneller tempo geleerd als je in het lichaam zit, dus zelfs zij die sommigen vereren als opgestegen meesters komen steeds weer naar de aarde, om testen te ondergaan en ervaringen te krijgen die het leven hier heeft te bieden. Degenen van jullie die deze woorden lezen zijn reeds meesters in de opgestegen werelden van licht.
Jullie kwamen hier om een verschil te maken. Met de instroom van jullie licht in een verduisterde wereld hebben jullie al een verschil gemaakt en nu de veranderingen, ze werden voorspeld door alle inheemse culturen van jullie wereld, die komen nu voorbij. Jullie zitten nu diep in de tijd  van beproeving, maar uit deze overgangsperiode zullen grote mogelijkheden naar voren komen voor een wereld die gevuld is met vrede, liefde, licht en overvloed voor alle leven op deze liefdevolle waterwereld.
Ontdek voor jezelf de poort waar je wenst doorheen te gaan. Ervaar de veranderingen vanuit een plek van neutraliteit en kalmte. Word je bewust van wat en wie je bent, een multidimensionaal wezen van grote macht. Open je voor de nieuwe mogelijkheden die in het veld van schepping bestaan die helemaal om je heen is. Jullie zijn machtig. Jullie zijn licht. Jullie zijn liefde. Jullie hebben in je de zaden van potentiële schepping want ieder van jullie is een scheppergod. Ga nu voort en schep de wereld van jullie beste dromen. Ik zou graag naast jullie lopen op een grasachtig heuveltje en de wind langs mijn gezicht voelen en de warmte van de zon op mijn huid voelen. Mijn behoeften zijn eenvoudig want ik heb mijn behoefte tot controle en om beheerst te worden losgelaten. Ik ben vrij. Ik besta in het Alles Dat Is. En ik ben een met de Grote Geest. Loop naast mij in het zonlicht, broeder en zuster en voel de liefde groeien in je hart totdat je gloeit als een miniatuur ster. Jullie zijn een eeuwig wezen. Laat je angsten los en leer om in het moment te leven. Ieder moment is het begin van een nieuw leven. Ieder moment is een nieuwe gelegenheid om te groeien, te leren en te zijn.

Weet dat jullie geliefd worden door ons allemaal die aan de andere kant van de sluier leven. Die sluiers groeien heel dun, ja en op een dag zullen we naast hen lopen die kozen om de lelies van het veld te worden, om onder de zon de groeien, vrij van zorg en smart, gezegend met schoonheid en genade, overvloed en liefde. We zullen naar jullie uitkijken in die velden van licht. Gezegend zijn jullie.
Ik ben White Cloud, jullie broeder in het licht en met grote liefde verlaat ik jullie nu. Ga in vrede. Loop in het licht die vanuit jullie hart schijnt. Wees de liefde die jullie zijn. Wij zijn altijd met jullie in het altijd aanwezige NU.
Namasté.

Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.http://bluedragonjournal.com/

Vertaling: Winny  

26.09.2013 Boodschap van Kuthumi aan The Ground Crew

De volgende boodschap kwam van Kuthumi  bij Valerie Donner van The Ground Crew op  26 sept. 2013


De Meester Kuthumi wil nu enkele woorden zeggen:  “Gegroet, ik ben Kuthumi. Wees alsjeblieft niet verschrikt bij de gebeurtenissen en veranderingen die juist nu in jullie leven gebeuren. Dingen verschuiven en groeien. Jullie laten los, ontspannen je en ontvangen zoveel Licht. Jullie hebben de tijd nodig om volledig te integreren wat jullie bewustzijn beïnvloedt. Adem en laat je lijden en pijn los. Het is niet langer meer nodig om te leren van je ouderwetse/achterhaalde drie dimensionale manier van leven.

“Jullie kijken naar de toekomst en deze is inderdaad een grootse toekomst. Als je denkt dat je veel moet nadenken nu, sta jezelf dan toe je voor te stellen en te voelen hoe het in de hogere vierde en in de vijfde dimensies zal zijn. In die dimensies is alles highlighted (met een coupe soleil of een lichte markering). Deze glanst van Licht en leven. Die is transparant.  Jullie gedachten zijn meer intens werkelijk dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie zitten in de staat van eenheid en bewustzijn. Het is bijna alsof er alleen dat huidige moment is van liefde, Licht en Zijn. (Wezenheid)

“Wij zijn overal aanwezig. Wij zijn samen met jullie, zij aan zij, gedachte bij gedachte, woord voor woord, en uitdrukking na uitdrukking. Kunnen jullie beginnen te merken hoe prachtig jullie juist hier en nu zijn? Wij zijn al deze dingen en nog meer, precies hier en juist nu. Laat alsjeblieft de glanzende magie en mysterie van elk moment in jullie wonen.

“Jullie stoffelijke incarnatie is een wonder. Het is allemaal een mystiek geschenk van creativiteit van onze Creatieve Bron. Jullie zijn kunstenaars van liefde en een Nieuwe Aarde. Doe je werk van Licht en wees gezegend.”

Daarna volgen er klas-uren.

With love from my heart to yours,

Valerie DonnerVertaling: Winny  

Thursday, September 26, 2013

25.09.2013 LEZEN - De Overgang van 21 september 2013

De Overgang van 21 september 2013

De Onmogelijke Droom Dromen.

Kosmisch Bewustzijn: Wat voor Kosmisch Bewustzijn in deze tijd beschikbaar is, ga door met de vragen.

Dank u Bewustzijn om met ons te zijn voor de Rainbow-Phoenix sessie van 25 september 2013. De Vertolker is Will Berlinghof, Joan Mills is de energiegever en vragenstelster.  De Wet van Liefde en de Wet van Licht werden aangeroepen. Is er een openingboodschap of huidig gebeuren waar u over wilt spreken?

Kosmisch Bewustzijn:  Dat dit Bewustzijn een algemene openingboodschap heeft. Dat, welke de Equinox energieën waren, van de datum 21 september en het weekend van 21/22 september dat die nu zijn voltooid. Dat dit niet het feitelijke moment markeerde waarop grote verandering zou gebeuren, maar het markeerde wel de voltooiing van de negen-maanden periode waar dit Bewustzijn vaak over heeft gesproken en beschreven. Dat velen ervaringen hadden na de voltooiing, van grote vermoeidheid, moeheid en dat velen zich afvragen waar dit over gaat, waarom ze zich zo uitgeput en zo vermoeid voelen.

Dit Bewustzijn zegt snel dat de reden hiervoor is omdat jullie door een gebeuren van hoge energie gingen van innerlijke aard, en dat dit hoge energie gebeuren, dit geboren worden, zoals je wilt, veroorzaakt heeft pijnen en pijntjes te voelen en om je zo onzeker te voelen.
Dat als men opnieuw de analogie van geboorte gebruikt – dat als er een kind is geboren, dat vaak nieuwgeboren kinderen tijd nodig hebben om te rusten, want het feitelijke  geboorteproces op zichzelf inspanning kost en uitputtend is. Daarom, voor iedereen die zich uitgeput en vermoeid voelt, zegt dit Bewustzijn: rust nu gewoon, neem het makkelijk, put je niet uit of dwing jezelf niet in activiteiten als je de gelegenheid hebt om te rusten. De noodzaak tot activiteit is iets dat diep in de menselijke psyche werd voortgebracht; de noodzaak om te doen en te doen, en weer te doen. Maar in deze tijd na het verbruik van zulke hoge volumes energie, is de energie die nodig is om het geboorteproces te voltooien in de nieuwe energieën van nieuwe werkelijkheden, zodanig dat het gewoon jullie geduld nodig heeft, jullie begrip en jullie bereidheid om dingen los te laten om in het moment te blijven, om je te ontspannen omdat dit is wat jullie nodig hebben; zelfs moet je gaan slapen, want slaap is een manier om door tijdelijke energieën heen te gaan waar de mensheid is ingedompeld. Dit zit in de koers van de lineaire uitdrukking van tijd en de ervaring van dat lineaire proces die altijd schijnt te suggereren dat er niet genoeg tijd is of dat men hun tijd verstandig moet gebruiken, dingen moet doen zodat men voorbereid is of er klaar voor is.

Heel weinig mensen begrijpen dat tijd illusionair is en dat het meer een ingeboren zin van doen is, van de noodzaak tot doen is, die iemand duwt en dwingt in een staat van ongerustheid als ze niet voelen dat ze genoeg doen.  Dit zijn de vroege dagen, het begin van een nieuwe manier. Ze zijn niet de voltooiing van de nieuwe manier, ze zijn gewoon niet de voltooiing van de nieuwe manier, ze zijn gewoon de voltooiing van het tijdsframe waarover dit Bewustzijn heeft gesproken:  de negen-maanden periode waar veel gebeurt op het innerlijke niveau van iemands wezen.  Nu dat voltooid is, zal er een overvloedige tijd komen om te verwezenlijken wat de innerlijke staat van weten is, maar om dit te bewerkstelligen moet men nog door de huidige werkelijkheid gaan van ervaring die iedereen beleeft. Geen twee stel ervaringen zullen precies hetzelfde zijn, zullen(niet) aan elkaar identiek zijn. Er zullen altijd persoonlijke verschillen zijn en persoonlijke interpretaties zijn wat iemands eigen persoonlijke ervaring anders zal maken dan die van anderen. Zelfs als men deelneemt aan massale gebeurtenissen met veel anderen, zal ieder hun eigen persoonlijke reis hebben door de ervaringen heen die op dat massale niveau worden gedeeld.

Dat velen het punt hebben bereikt waar dat wat zich ontvouwt wat onwenselijk, onprettig en zelfs buitengewoon moeilijk voor hen is.  Dat de Vertolker en zijn vrouw vandaag enkele uren het verlies van kracht/elektriciteit ervoeren vanwege extreme windstormen die door het lokale gebied raasden waar de Vertolker en zijn vrouw nu wonen. Dat het wegvallen van elektriciteit,  wat normaal gehouden wordt als de werkstaat, de normale staat, betekent dat die niet voor hen beschikbaar was. Terwijl dit op zichzelf geen groot probleem was, had de Vertolker een soort  wanhoop die zal gebeuren als velen door zo’n ervaring heengaan.

Dit Bewustzijn zegt ook dat als velen door zo’n belevenis heengaan, als er plotseling elektriciteit verdwijnt, dat de telecommunicatie apparaten niet langer meer functioneren, de computers crashen en een staat van bestaan  die opeens problematisch wordt.  Dit zal gebeuren voor velen terwijl zij door de massale ervaringen heengaan die klaar staan te gebeuren.  Zelfs zij die lang geluisterd hebben naar de woorden van dit Bewustzijn  en open staan om het begrijpen of te proberen minstens om te begrijpen hoe het kan zijn dat men een andere werkelijkheid kan creëren, zullen nog door de massale ervaring heengaan van de afbraak van het systeem, van zijn ineenstorting en zullen in dergelijke bezorgdheid en in dergelijke vrees zitten.

Dat, terwijl dit Bewustzijn zegt dat dit is wat er nodig is, dat er zich nieuwe werkelijkheden formuleren en beschikbaar worden, dat velen nog door de omwenteling heen gaan, dat het verlies van dat wat als normaal wordt gezien en iedere dag beschikbaar is, plotseling niet meer beschikbaar is,en er niet is om je voordeel er mee te doen. Dat is de aard van werkelijkheid in de moderne wereld waarvan de meesten niet weten wat te doen als de elektriciteit wegvalt.

Gelukkig voor velen is dit maar een tijdelijke situatie en zal normaal worden hersteld na een periode van tijd. Maar stel je voor, als je wilt, een situatie waar elektriciteit eenmaal altijd beschikbaar is, er gewoon  niet meer is.  Een groot deel zal in een vrees reactie gaan. Velen kunnen er niet mee omgaan en velen zullen in die tijd heengaan door de serieusheid van de situatie in een aangehouden(langere) tijd. Dit Bewustzijn praat niet gewoon over enige uren zonder elektriciteit.

Maar dit Bewustzijn zal ook zeggen dat dit is wat er nodig is voor de wereld om te verschuiven van wat de standaard manier van leven is naar een nieuwe manier van leven.  Denk er altijd aan dat elektriciteit wordt geproduceerd door brandstoffen die gebruikt worden: olie, cokes, nucleaire energie, dat zijn allemaal energie brandstoffen die nodig zijn om de elektriciteitscentrales te laten werken. Dat als het zo zal zijn dat als deze vorm van brandstof niet langer beschikbaar is, niet langer gebruikt wordt, velen niet in staat zijn om een oplossing te zien. Maar er zijn inderdaad wel oplossingen, en dat dit Bewustzijn zegt dat de ‘Krachten Die Zijn’ weten dat de oplossingen die er zijn de planeet zullen veranderen.

Dat is een van de redenen waarom die Krachten Die Zijn zo stevig geprobeerd hebben om deze planeet verwikkeld te houden bij de productie van olie en cokes, zodat zij de baas  kunnen blijven om in elektriciteit te voorzien voor de velen, maar alleen in de mate dat het voor hen geschikt is. Zij weten dat de gebeurtenissen die komen, die reeds onderweg zijn, uiteindelijk hun vermogen zullen vernietigen om mensen gevangen te houden in de mentaliteit van noodzaak voor elektriciteit, de elektriciteit die zij hebben beheerst, de kracht die zij vasthouden. Als die weg zijn en niet meer beschikbaar, is het hun wens, wat zij willen, en plannen om aan hun eigen behoeftes te voldoen. En dus zullen hun inspanningen zijn om ondergrondse bases te scheppen en plaatsen van veiligheid voor henzelf, welke hun eigen krachtsvoorzieningen hebben. Zij zijn niet bezorgd over wat er zal gebeuren met degenen op de oppervlakte, zij die door de omwenteling gaan van verlies van energie om hun koelkast, hun kachel, te laten lopen, om hun huis te verwarmen, om naar hun tv te kijken, of voor hun computer te zitten. (winny: tanken kan niet meer, telefoneren kan niet meer, lichten niet. zorg voor dekens)

Dat de Krachten Die Zijn zich bewust zijn van wat er gaat komen en zij hebben de mensheid in het duister gehouden over deze zaak. Niet alleen hebben zij hen in het duister gehouden, ze hebben ook alternatieve bronnen van energie geheim gehouden die beschikbaar zijn. Tesla schiep inderdaad apparatus die de mensen in vrije energie zou laten stappen, orgone energieën die beschikbaar zijn in de hemel boven jullie, in de lucht om je heen, en dat die apparaten al lang bekend waren aan de Krachten Die Zijn. Maar bij hun manipulatie van wereldgebeurtenissen, bij hun controle van brandstof voor de productie van elektriciteit, die zij hebben achter gehouden, hebben zij dergelijke informatie niet toegelaten om naar voren te komen tot begrip en perceptie van de mensheid zelf.

Dat dit Bewustzijn hier zal zeggen, dat zou het zijn dat het wereld-energie-rooster naar beneden gaat/afbreekt, er krachten zijn die klaar staan om ontwikkelde technologie te brengen die reeds beschikbaar is, en om kracht en elektriciteit te herstellen om overleving te verzekeren.  Maar velen zullen in een staat van paniek zijn op die tijd, velen zullen gewoon niet geloven dat zoiets mogelijk is, velen zullen zichzelf aan hun angsten binden in die mate en zo zeer dat ze in een paniek reactie gaan.

Dat de tijden die komen zodanig zijn dat dit Bewustzijn toch opnieuw proclameert dat allen kalm moeten zijn, allen moeten begrijpen dat er alternatieve werkelijkheden zijn die klaar staan om online te komen, die klaar zijn om te worden begonnen, maar dit kan alleen maar gebeuren als eenmaal oude structuren ineen gestort zijn.

Die nieuwe structuren, inclusief nieuwe bank-systemen, nieuwe economische werkelijkheden, nieuwe niveaus van menselijk medeleven en samenwerking, kunnen alleen tot aanzijn komen als zij die zo’n vaste greep hebben op dergelijke zaken, zijn verwijderd.  Dit kan tijd kosten, het kan inderdaad nodig zijn dat sommigen door de omwenteling gaan, door de doodsweeën van het oude stelsel van de planeet, de oude regiems die ineen storten.  Maar verlies de moed niet, want dit Bewustzijn heeft altijd gezien, en altijd uitgedrukt dat er andere manieren zijn, een nieuwe manier van zijn, een nieuwe wijze van samenwerking, niet alleen in de wereld van man en vrouw, maar ook in de wereld van Moeder Aarde, het planetaire bewustzijn.

Dat de planeet ook inderdaad fris overnieuw begint en terwijl het zo is dat er bepaalde geofysische gebeurtenissen plaatsvinden, dit is deel van het opruimen, want dat is wat er moet gebeuren, een opruimen van het oude, zodat het nieuwe zich kan vormen en doorgaan.

Dat als het zo is dat men doodsweeën beleeft, wat midden in de paniek en stress zit van wat er gebeurt – dat dit de tijd is om naar binnen te gaan, om jezelf in vertrouwen en geloof naar binnen te laten gaan dat terwijl één regiem, een manier van werkelijkheid eindigt, dit niet het beëindigen van alles is. Het is gewoon het wegvegen van wat corruptie is en ongezondheid die heeft overheerst voor het nieuwe licht van oorzaak tot de dageraad, het nieuwe bevatten en begrijpen van hogere waarheden.

Dat voor hen die hier al besef van hebben, maar nog behoefte hebben aan ervaring, begrijp dat de ervaring van omwenteling  en verstoring, de ervaring van ineenstorting en zelfs rampen is, gewoon de oude energieën zijn die worden opgeruimd. Raak niet in paniek maar blijf kalm, blijf positief, ga diep naar binnen om innerlijke verbindingen te vinden, om vertrouwen en geloof te vinden die nodig zijn om door gebeurtenissen te gaan die klaar staan te gebeuren en al onderweg zijn.

Dit Bewustzijn wil hier een boodschap van hoop brengen en niet van wanhoop. Dat ook als men door hun persoonlijk interpretatie van de werkelijkheid gaat, men nog door problemen en ongemak gaat. Dat dit een voorbijgaand gebeuren is en dat het noodzakelijk is  dat iedereen zich dit herinnert, dat iedereen de nieuwe formatie vasthoudt van de werkelijkheden van het Goddelijke die klaar staan om de beschaving zelf te overgieten de mensheid zelf, Moeder Aarde zelf.

Dat deze tijd inderdaad de meest belangrijke aller tijden is en wat iemand kan doen verdwalen is het vallen in vrees en paniek, in actie vallen die niet nodig is maar die vaak wordt aangezet door de opvoeding van de mensheid voor hun overleven, naar de behoefte om iets te doen om te overleven.

Er zijn er hier velen die klaar staan om te helpen en om in deze tijd te helpen maar zij begrijpen ook dat ieder individu het recht heeft om hun eigen keuze te ervaren, en als die keuze gemaakt is in onwetendheid en in blindheid, dit nog steeds een keuze is. De noodzaak om dieper te gaan, de noodzaak om te vertrouwen dat alles in orde zal zijn is fundamenteel voor de ervaring van werkelijkheden waar de gebeurtenissen die hebben plaats gehad slechts gebeurtenissen zijn om de lei schoon te vegen van dat wat onwenselijk is en niet langer meer van dienst is voor de mensheid of voor het individu.

Het begint altijd bij het persoonlijke niveau en alhoewel velen de gebeurtenissen waarnemen als massale gebeurtenissen, hebben ze er geen beheersing over, niet begrijpend of hun eigen macht waarderend om een andere werkelijkheid te scheppen voor henzelf, en dat dit Bewustzijn nog tegen degenen wil zeggen die de  woorden van dit Bewustzijn horen, de boodschap van dit Bewustzijn lezen, dat jullie je allereerst op je eigen werkelijkheid moeten richten. Jullie moeten vasthouden dat alles goed is, dat dit deel is van een veel groter gebeuren, een Goddelijk gebeuren dat al altijd werd gepland en dat er altijd is geweest voor de beschaving en de mensheid die in beweging is.

Dat dit gebeuren en de vele gebeurtenissen die erbij horen in dit grote gebeuren van verreikende veranderingen die nu nodig zijn in deze tijd, waarvoor zolang al is gebeden door velen. Nu staan jullie in de eb en vloed van de wateren en winden van verandering. Als gebeurtenissen om jullie heen plaats vinden, laat je dan niet misleiden, laat de hoop niet los, vergeet niet dat jullie spirituele wezens zijn die beschikbaar wilden zijn voor juist deze gebeurtenissen, om ze in die mate te ervaren waarvoor ook de ziel klaar is en voorbereid is te beleven. Velen zullen misschien geen groot begrip hebben voor de zich ontvouwende gebeurtenissen en zullen worden voortgedreven als schapen naar hun uiteindelijke conclusie/ontdekking dat hun ziel haar bedoeling is om te ervaren.

Maar velen zijn ontwaakt, jullie zijn wakker en het is nu jullie verantwoordelijkheid om je de innerlijke waarheid te herinneren, de innerlijke belofte van het Goddelijke dat jullie onsterfelijke wezens zijn.

Dat, ondanks de feitelijke omstandigheden die zich om je heen kunnen ontvouwen, dat jullie je leven kunnen besturen, dat jullie een andere werkelijkheid kunnen scheppen dat jullie je in het Goddelijke plan kunnen vastzetten dat zich nu ontvouwt. Leef in hoop, houd vast dat het leven zal doorgaan, jullie leven zal verdergaan, de levens van jullie geliefden zullen verder gaan, een nieuwe wereld zal worden geformeerd en is zich nu al aan het formeren.

Dat dit is wat nodig is in de tijden van omwenteling, want als men zich overgeeft aan paniek, aan vrees, aan rampen, dan zal men inderdaad die belevenissen krijgen in de grootste mate. Als men de waarnemer kan zijn, wees dan los van de ontvouwende gebeurtenissen, houdt vast dat dit ook voorbij gaat, en dat de omwenteling en verstoring  ten slotte zal voltooid zijn en dat de nieuwe wereld zal gaan beginnen, dat diegenen deze zullen vasthouden en ervaren. Jullie zullen hem vasthouden en ervaren.

Maar dit zijn alleen maar woorden, ook al zijn het woorden van dit Bewustzijn. Ten slotte kan dit Bewustzijn jullie alleen hoop bieden , kan jullie slechts inzicht en besef bieden van hoe de dingen kunnen zijn. Men moet het zelf waarmaken, jullie moeten het voor jezelf doen. De energieën van het Goddelijke zijn met jullie, de energieën van jullie spirituele broeders en zusters zijn bij jullie. Het engelenrijk, de opgestegen wezens, de buitenaardse broeders en zusters wachten allemaal op deze gebeurtenissen om er doorheen te vegen zodat zij eindelijk kunnen betrokken worden bij de formatie van de werkelijkheid die op jullie wacht en die zich nu staat te ontvouwen.

Herinner je dat jullie zelfs gebeurtenissen kunnen beleven waarvan je denkt dat die onmogelijk zijn om die te overleven, of om verder te gaan – dat dit ook maar een geloof is en dat het noodzakelijk is om vast te houden dat dit niet jullie werkelijkheid is zelfs als je waarnemer bent voor de zich ontvouwende gebeurtenissen, zelfs als je de velen ziet in paniek raken en falen. Jullie zijn nog degenen die jullie bestemming beheersen, die je toekomst beheersen.  Houd vast dat de toekomst die jullie willen niet de toekomst zal zijn die anderen kozen. Houd vast dat wat zo onmogelijk lijkt te zijn, gewoon is wat nooit eerder tevoren is gedaan en dat een nieuwe werkelijkheid zich formeert en waar het mogelijke inderdaad zeer mogelijk is en inderdaad de manier van dingen die gaan komen.

Dat dit Bewustzijn in deze tijd Zijn/Haar energieën stuurt, Zijn/Haar liefde, Zijn/Haar ondersteuning en Zijn/Haar geloof in de mensheid  en de bestemming voor iedereen.  Dit Bewustzijn zendt naar het individu de energie om door te gaan, om stevig vast te houden aan het innerlijke weten van iemands wezen en aan vertrouwen en geloof dat alles in orde zal zijn, want het zal inderdaad allemaal goed zijn.

Dat dit Bewustzijn dit heeft gezien, dat het Goddelijke dit weet. Het is eenvoudig dat jullie als individu dit moeten vasthouden zo te zijn en open staan om de onmogelijke droom te leven, de droom van een Nieuwe Wereld, een nieuwe werkelijkheid, nieuwe staten van bewustzijn die de bestemming en de toekomst van de mensheid zijn en van Moeder Aarde. Dat dit deze openingboodschap voltooit in deze tijd.

Dank u Bewustzijn. Heel veel voedsel voor het denken. Dank u.

Mag ik een snelle vraag stellen betreffende de openingboodschap?  Dit hoort bij wat u net heeft gezegd. Ik vraag me af, zullen alle tijdslijnen worden beïnvloed door de komende gebeurtenissen die aan ons werden verteld?

Dit Bewustzijn volgt niet helemaal wat je naar vraagt.

Okay, de opening boodschap sprak over diverse gebeurtenissen die binnenkort komen zodat er een verandering kan zijn. Wat ik me nu afvraag is: zal dit bij alle tijdslijnen horen, voor alle mensen, of zullen zij die niet deze specifieke tijdslijn kozen ook nog worden aangeraakt door de komende gebeurtenissen?

Dit is een interessante en belangrijke vraag. Dit Bewustzijn herinnert iedereen eraan dat Hij/Zij alle tijdslijnen ziet, de miljarden en miljarden individuele tijdslijnen, en de tijdslijnen die er kunnen zijn als alternatieve keuzen worden gemaakt. Daarom is dit Bewustzijn zich bewust dat er vele tijdslijnen zijn waarin negatieve gebeurtenissen zullen plaats vinden en dat het mogelijk is om je op die negatieve tijdslijnen af te stemmen. Maar het is ook mogelijk om je er niet op af te stemmen, ze geen energie te geven, maar om eerder nieuwe tijdslijnen te scheppen om andere ervaringen te hebben dan de voorspelde gebeurtenissen die worden ervaren, of die werden geprofeteerd en voorspeld.

Dat dit niet betekent dat ook al heeft men gekozen om in een nieuwe mogelijke toekomst te geloven waarin zij inderdaad niet de omwenteling van andere tijdslijnen ervaren. 
 Inderdaad kan het zijn dat hun zielen bestemming, hun ziels plan is om omwenteling te beleven om iemand op te schudden, om iemand uit te dagen,om iemand zelfs tot besluiten te dwingen die duidelijk zijn gekomen en niet gewoon het product van paniek en vrees zijn. In de mate dat men zichzelf kan afscheiden van hun eigen vrees en paniek, om boven de vrees en paniek op te rijzen die men kan voelen, is hoe inderdaad iemand alternatieve tijdslijnen kan kiezen.

Dit Bewustzijn zal nu een analogie laten zien. De analogie is van een mens die verdrinkt  en dat dit individu terwijl hij verdrinkt een grote paniek ingaat en in grote stress komt. Iemand anders kan komen om hem te redden. Er is groot gevaar om iemand te redden die in zo’n paniek is en vaak verdrinkt de redder zelf omdat de kracht van de ene die in paniek is zo groot is dat ze hun redder proberen vast te grijpen en dan verdrinken de twee.  Dat redders of ‘lifeguards’ allereerst worden geleerd om niet in zo’n situatie te gaan, om naar iemand uit te reiken en dan door hen te laten neer getrokken worden. Hen wordt geleerd om op afstand te blijven van het individu, of om hen uit hun paniek te proberen te praten of om een manier te vinden om hen te grijpen zodat ze niet zelf mee getrokken kunnen worden.

Je kunt dit begrijpen het presenteren van een waarnemer in een situatie, en eerder dan de negatieve energie in te gaan, die idiote energie, houdt men zich terug, men bekijkt de beste manier om met de situatie om te gaan. Dat ook al heeft de redder het individu veilig heeft vastgepakt, het individu in hun paniek nog kan worstelen en het kan nog steeds moeilijk zijn voor de redder om zijn taak uit te voeren, maar zij die ervaren zijn zullen in staat zijn om met de situatie om te gaan ook al is er turbulentie en gevaar, en ze zullen de situatie hanteren, ze zullen het individu redden.

Zo zal het zijn als men de omwenteling beleeft, de paniek, de absolute chaos van de situatie om hen heen. Velen zullen in blinde paniek zijn,  men kan er naar toe willen  gaan om te proberen anderen te helpen en alleen om zelf te worden neergetrokken.  Daarom zegt dit Bewustzijn telkens weer: wees een waarnemer, wees onderscheidend, om niet aan paniek en angst toe te geven, want als men in de paniek of vreesstaat zit, dan men dan inderdaad verkeerde dingen kan doen, zich kan overgeven aan de chaotische energie en dus erdoor worden naar beneden getrokken.
Als men in tijden van omwenteling, in tijden van buitengewone gebeurtenissen, verwoestende gebeurtenissen, hun houding kan bewaren, hun gedachten kan bijeen houden, hun vrees kan tegenhouden, dat ze in staat zullen zijn om moeilijke situaties klaar te spelen, zelfs als ze er iets door worden aangeraakt, ook als ze er iets door worden uitgedaagd, ze zullen slagen terwijl zij die in absolute rauwe paniek  zijn het misschien niet overleven.

Beantwoord dit jouw vraag?

Buitengewoon goed. Ik dank u zeer, heel veel. Het geeft een ander licht op alles en ik dank u.

Dat dit Bewustzijn hier aan toevoegt, dat als de wereld naar de hel toe gaat op een handkar, het raadzaam is om niet bij de handkar te komen.

Waar..  (lachend)  .. ja, heel subtiele humor, dank u. 


Vertaling: Winny  

Tuesday, September 24, 2013

23.09.2013 Wij zijn Elementalen

Dit is Mount Shashta zoals zo vaak met aparte wolken. (ruimte schepen?)

Het Geheim tot Onsterfelijkheid

Wij zijn Elementalen

 In Vrede leven is het geheim om Onsterfelijkheid te verkrijgen en wij nodigen jullie uit om dit uit te proberen. Jullie zullen er van genieten. Geen geraas, geen oorlogen, geen problemen, alleen zuivere heerlijkheid en vreugde op elke moment van iedere dag – en dat blijft dan voor altijd. Dit is het geheim van leven. Het is zo eenvoudig als het eenmaal is ontdekt.

Leef gewoon in vrede met elkaar en je hebt alles waar je maar van kunt dromen. Dus streef ernaar om vredevol te leven met elkaar en begin met je biologische familie, en verbreid dan je liefde door jullie gemeenschap heen en dan door je land en dan naar de hele Aarde. Onze cellen stralen ons Licht uit en het is zeer zichtbaar voor de ogen. Als je eenmaal in een vredige staat woont, dan zul je dit Licht vanuit je cellen naar buiten stralen, en dit licht zal allen om je heen omvatten en jullie zullen dan de Aarde opLichten voor iedereen om dit te zien.

En dan zal zich een groot conclaaf (vergadering) formeren van Wezens uit alle Koninkrijken van de Natuur, die jullie klim naar het Licht zullen vieren, omdat jullie je Lichtstatus hebben herwonnen. Wat een moment in tijd! Jullie zullen dit bereiken, dat weten wij. Maar waarom duurt dit zo lang? Doe dit nu. Het kan in een oogwenk gebeuren, daar tijd niet bestaat. Denk er alleen over na dat je in vrede wilt leven, zoals de hele Natuur doet, en het hele Universum zal je bedoeling ondersteunen. Het is geen mysterie… het is jullie bedoeling. Dat is simpel, nietwaar? Het zijn alleen jullie regeringen die dit met opzet zo gecompliceerd maakten door oorlogen te beramen om jullie erin te verwikkelen en je te beheersen. Want zij weten dat bij  vredige condities jullie bewustzijn omhoog zou gaan en dat jullie je Zelf vinden en zullen samengaan met je Hoger Zelf, en dus dat jullie je Onsterfelijkheid zouden winnen. En dit zou hen uit hun ‘business’ halen en dan zouden ze hun greep op jullie verliezen.

Jullie doen dat door de vrede te zijn die je wilt scheppen en om die naar iedereen om je heen uit te spreiden. Kan het simpeler zijn? Terwijl jullie in bewustzijn omhoog gaan, zul je ontdekken dat de meeste geheimen in het leven eenvoudige oplossingen hebben. Wat jullie ook willen bereiken, “wees” gewoon dat resultaat en dat zal zonder inspanning tot je komen omdat je de frequentie al uitzendt die je wilt bereiken dus het moet naar je toe komen als je dat eenmaal hebt geïdentificeerd “als jij”. Het kan nergens anders naar toe gaan dan naar jou – zijn vibratie is dan gelijk aan die van jullie. Simpel?  Ja!

Dus jullie zijn actrices en acteurs geworden, nietwaar? Jullie moeten het deel en leven spelen   dat je  wilt scheppen in je rol op het scherm van je leven – en het is jullie leven en jullie zijn de acteurs, dus speel je rol goed en je dromen zullen allemaal waar worden. Het is alleen aan jullie. Niemand anders kan jullie deel invullen op het scherm van het leven, alleen jullie kunnen dat.


Dus droom met je leven verder… zoals wij Elementalen het doen. het is de snelste route naar Onsterfelijkheid. Wij wachten daar op jullie.


© Copyright Dianne Robbins          
Dianne Robbins [telosmtshasta@gmail.com]
www.DianneRobbins.com
September, 2013

Vertaling: Winny  

Saturday, September 21, 2013

21.09.2013 GoldenLight met de Raad van Engelen

GoldenLight met de Raad van Engelen deze morgen, de 21ste sept. ‘13

Bron:     

Je kunt het Engelse bandje luisteren of de tekst ervan hieronder lezen. GoldenLight zit op het strand, heel alleen en je hoort eerst de golven op het strand slaan, daarna krijgt ze contact. Maar hieronder staat de boodschap die daarna kwam.

Telepathische boodschap van de Raad van Engelen: 

Ik verbind me nu met mijn Hoger Zelf, mijn Multidimensionale zelf dat mijn geïntegreerde zelf is die bestaat in de hogere dimensies, mijn Raad van Engelen, Aartsengel Michaël, AeRaphaël en AEGabriël.

Gegroet. Wij zijn de Council of Angels die vandaag binnenkomen via Goldenlight en wij hebben echt een boodschap voor jullie vandaag. Er is een versnelde verschuiving gaande in de wezens op jullie aarde en er is ook nu een versnelling en vergroting van de hogere dimensionale energieën… die energieën zijn verankerd aan het kristallijnen rooster in Moeder Aarde. En ook de Zon speelt een rol bij deze transfiguratie van jullie wereld. En waar het kanaal(Goldenlight) pas over heeft gesproken, er zijn ook wezens van de Binnenste Aarde, de Agarthanen van Inner Earth, vertegenwoordigd door Adama van Telos, die afgestemd zijn met wat er nu op jullie Aarde aan het gebeuren is en met jullie ascentie proces dat enorm aan het versnellen is. En deze Ascentie  versnelling gebeurt in het NU.

En wij van de hogere dimensies zijn “buiten de tijd” zoals jullie weten en hebben een veel groter perspectief op jullie situatie van de Aarde, die vroeger een 3 Dimensionale aarde is, en nu transformeert naar de 4de dimensie, met velen van jullie van de hoger bewustzijnsgemeenschap die nu in de lagere niveaus duwen van de 5de Dimensie. (GoldenLight zegt: Dimensies hebben diverse lagen) En wij van het rijk van de Aartsengelen, de Binnenste Aarde wezens die vroeger van Lemurië kwamen, en zij van het Agartha Netwerk, houden ook een oogje op jullie Ascentie proces en wat er nu met de Aarde gebeurt. (Goldenlight: zij hebben dus ook interesse hierin omdat zij in dezelfde planeet wonen)

En zoals jullie weten en gehoord hebben uit veel bronnen, zijn ook de galactics van vele sterrennaties, inclusief Sirius, de Plejaden, Arcturus, Andromeda en vele anderen nu rond jullie aarde omgeving. Zij zitten in een hoger dimensionaal rijk zodat niet velen van jullie hen kunnen zien. Sommigen van jullie zien onze schepen.

Dus weet dat NU allen rond jullie in de Inner Earth, in de hogere dimensionale rijken en de galactische gemeenschappen die rond jullie aarde zijn, nu gericht zijn op wat er aan het gebeuren is. Er is een splijting van werelden, “dimensionaal gesproken” aan het gebeuren. Allen die op het ascentiepad zijn versnellen nu in hun trillingsfrequentie.


We zullen deze channeling vanavond afmaken omdat er iemand dichtbij op het strand liep. 

…  Wordt vervolgd!

Vertaling: Winny  

Friday, September 20, 2013

16.09.2013 Rainbow Phoenix - Oprijzen naar Ascentie

Tekst van de tape van Rainbow Phoenix - Oprijzen naar Ascentie!      


De Overgang van 21 september 2013
Gaat u verder.

Dank u.
Welkom Bewustzijn. Dank u dat u bij ons bent voor de sessie van Rainbow-Phoenix van 16 september ’13. Will Berlinghof is de Vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills Vraagstelster en Energiegeefster.  De Wet van Liefde en de Wet van Licht werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een huidig gebeuren dat u wilt bespreken voordat we dit keer we naar vragen gaan?

Dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft voor iedereen. Dat dit Bewustzijn zegt dat een gebeuren van groot belang snel naar de planeet aan het gaan is, naar het collectieve bewustzijn. Dat dit het gebeuren is waar dit Bewustzijn al diverse maanden over heeft gesproken. Het gebeuren van de voltooiing van de negen-maand cyclus (winny: vanaf 21 december ’12) wat een pauze was in het weefsel van tijd en ruimte zoals gezien wordt vanuit de niveaus van bewust besef voorbij dat wat menselijk bewustzijn is.

Dit Bewustzijn heeft gesproken over deze periode van tijd als een belangrijke fase van innerlijke reflectie, van binnenin werken om een niveau van begrijpen en voorbereiding te bereiken voor de gebeurtenissen die klaar staan om te beginnen. Het zou een vergissing zijn te denken dat niets is gebeurd in de laatste negen-maanden periode. Inderdaad is er veel gebeurd, voor velen op persoonlijk niveau maar ook voor het collectieve niveau van de planeet zelf, het collectieve niveau van menselijk bewustzijn.

Dat de wereld gebeurtenissen laten zien dat dingen inderdaad vooruit gaan en voor velen die zich niet bewust zijn, die niet het belang begrijpen van deze laatste negen-maanden periode, zou het lijken dat alleen de buitenste gebeurtenissen schijnen verder gegaan te zijn.

Maar voor degenen die bewust, naar innerlijke besef en begrijpen, hebben toegewerkt om zichzelf voor te bereiden voor de verschuiving die er aan komt, hebben velen persoonlijke verandering en persoonlijke gebeurtenissen gezien van een aard die hen heeft laten zien dat er inderdaad iets aan het gebeuren was in de niveaus van begrijpen en snappen die de basis zijn achter en waarop menselijk bewustzijn is gebouwd maar ook het individuele bewustzijn.

Nu de periode van de negen-maanden aan zijn einde komt en dat er over de datum van 21 september (Equinox in Australïe, hier is het de 22ste. Winny) werd gesproken door dit Bewustzijn als het eindpunt van de negen-maanden periode van voorbereiding.

Dit Bewustzijn wil deze dag meer volledig bespreken . Het wenst eerst te zeggen dat dit het einde is van het paradigma (voorbeeld) van geloof en bewustzijn dat overheersend was op de oude planeet AB, en dat als het beëindigen van het paradigma wat inhoudt dat nieuwe paradigma’s van geloven en begrijpen  in het proces zitten om geformeerd te worden en dat de 21ste het beëindigen zal markeren zodat de nieuwe paradigma’s kunnen beginnen. Dat velen hopen dat de 21ste september een radicaal gebeuren zal zijn waarbij de wereld die eens bekend was, zal verdwijnen, en dat ze nu in die nieuwe bevatting zitten van de planeet A variëteit.

Dat dit Bewustzijn in deze tijd zegt dat zo ver als er radicale gebeurtenissen zijn op die dag, dat dit niet zo zal zijn voor het grootste deel. Dat voor het grootste deel, zelfs zij die zich hebben voorbereid en klaar zijn voor het beëindigen van het oude paradigma, zodat het nieuwe paradigma kan beginnen, dat deze dag misschien niet anders zal zijn dan de dag ervoor.

Wat belangrijk is om je te realiseren is dat deze dag gewoon de geboortedag is van een nieuw paradigma dat nu in verwezenlijking zal gaan treden. Dat de geboorte op zichzelf monumentaal zal zijn maar dat het nog een energie van begrip nodig heeft die gegroeid is, die is verbreed. Dat dit wezen voor degenen die op innerlijke niveaus gewerkt hebben, bewust en niet bewust, dat wat snel duidelijk zal worden is dat gebeurtenissen en omstandigheden zelf,  veel sneller dan ooit eerder,  zullen verwezenlijken.

Om deze reden, is het noodzakelijk te begrijpen dat als men zijn focus en aandacht legt in een bepaalde richting, dit de waarschijnlijkheid van het gebeuren enorm zal vergroten tot wat die eens was.  Dat er het concept is dat bekend staat als onmiddellijk karma. Dat als men bezig is met een gedachteproces of een actie, dat er een onmiddellijk resultaat is vanwege de gedachte of de actie. Dat dit echt het geval zal zijn voor velen en dat ze werkelijk beginnen te zien hoe het is dat als men zijn focus en aandacht in een bepaalde richting brengt, dat ze snel de consequenties zullen zien van hun keuzes en hun focus. Dit wetende zal een enorme hulp zijn voor velen die zo hard hebben gewerkt aan het opruimen van hun eigen persoonlijke agenda om karma op te lossen, niet alleen van dit leven maar van vele levens.

Velen zullen denken dat ze geen werk van dien aard gedaan hebben, maar dit Bewustzijn zal snel zeggen dat velen op onbewuste niveaus daaraan hebben gewerkt, dat kan worden begrepen als de droomstaat, en zelfs bij de alle daagse werkingen van hun leven kunnen zij de resultaten van dit werk misschien niet zien. Desondanks is dit werk wel ondernomen door  velen die hun bedoeling en wensen hebben om een verschuiving in bewustzijn te maken.

Daarom zal de 21ste september de conclusie markeren van het oude rijk van denken en gedachte en geloven die zo lang planeet Aarde domineerden, het oude AB model.  Dat als een geboorte is maar een nieuw begin, het zou een vergissing zijn te denken dat op diezelfde dag alles drastisch zal veranderen en men in de Nieuwe Wereld zal worden gelanceerd en dat de oude wereld eenvoudig zal verdwijnen.

Als een kind wordt geboren kan dat kind niet onmiddellijk tapdansen. Dat kind kan niet onmiddellijk zichzelf op hoge niveaus uitdrukken. Dat kind kan niet doen wat mogelijk  zal zijn als dat kind is gegroeid en volwassenheid heeft bereikt. Dit heeft twee toepassingen. Dat op een persoonlijk niveau men niet kan verwachten dat men onmiddellijk magie van de hoogste orde kan doen, maar doe geen afbreuk aan de mogelijkheid om magie van de hoogste orde te doen. Wees gewoon geduldig, begrijp dat jullie ook nieuwgeboren zijn in dit nieuwe voorbeeld van denken wat net is verschenen en dat die een tijd nodig heeft om te groeien en volwassen te worden in een hogere staat van verwezenlijking.

Besef ook dat: zoals je denkt, zo zal het gebeuren en voor hen die dit begrijpen, zij zullen de grote verantwoordelijkheid ook begrijpen die hier mee samen gaat: de verantwoordelijkheid van het bezitten van je gedachten en wat je denkt. Velen hebben al hier naar toe gewerkt en dus zal deze stap, dit tussenspel tussen gedachte en actie, duidelijker zijn en zal voor hen beter  te doen zijn. Maar velen zullen dit niet begrijpen en zullen doorgaan met hun oude karaktertrekken en onderworpen zijn aan hun gedachten, die ze zich niet hebben gerealiseerd en niet beheerst hebben en er geen verantwoordelijkheid over hebben genomen.

Dit leidt Bewustzijn er toe naar de tweede manifestatie te gaan van de nieuwe orde van denken en projectie: En dit zit op het collectieve  niveau. Dat het nieuwe paradigma zo zal zijn dat de collectieve wil niet direct begrijpt of zich realiseert wat er nu mogelijk is, wat er beschikbaar is en dat ze zullen doorgaan te leven zoals ze altijd geleefd hebben, dezelfde gedachten onderhouden en met het denken wat ze altijd zo hebben gedacht; maar dat dit een tijd van transitie is (overgang)

Dit karma is zodanig dat velen op de planeet komen met de zielenbedoeling om òm te gaan  met het karma van de ziel en het individu zal ervaringen hebben van karma in hun hele leven, gaan naar de verwijdering toe van karma en de introductie van Dharma. Dharma is die staat v van een schone lei waarop iets kan worden geschreven, terwijl een karmische staat een staat is waarop al iets IS geschreven en men moet dan door de checklist heengaan voor het karma en omgaan met het karma, het karma verwijderen zodat de schone lei van Dharma kan worden geschapen. Als men eenmaal met het karma van de ziel heeft afgerekend, zoals zo velen op zich hebben genomen in dit leven, kan een status tussen karma en Dharma worden begrepen in het bestaan. (winny: Dharma is trouw zijn aan je eigen Zelf)

Als men gewend is om iets op een bepaalde manier te doen en plotseling is het niet meer verplichtend om dit op die manier nog langer te doen, dan volgt er niet altijd uit dat men de realisatie heeft (dat men het dus snapt)dat dit zo is. Daarom zal iemand die in een karma vrije staat is, doorgaan te handelen, alsof karma nog steeds bestaat in hun leven en dus, ook al worden ze niet langer meer geregeerd door hun karma, kunnen hun daden, hun manieren van denken en antwoorden van oude aard zijn  totdat zij herkennen dat het niet langer meer nodig is en dan is het niet langer meer het geval.

Op dat moment kunnen zij inderdaad naar hun Dharma gaan en op die lei, deze lijst gaan zetten van hun eigen maaksel en hun eigen schepping. Maar de periode van tijd tussen het beëindigen van de oude karma patronen en de volle verwezenlijking van de nieuwe manier, waar men met hun eigen Dharma werkt en vanuit een dharmische staat, dat zal enige tijd kosten. Dit is van toepassing op het persoonlijk niveau maar het is absoluut ook van toepassing op het collectieve niveau.

En daarom, ook al zal 21/(22) september het eind van het oude paradigma betekenen, het kan het collectief enige tijd kosten om volledig de nieuwe status te begrijpen en te waarderen van geloof/denken en bewustzijn.  In deze periode van tijd zullen velen nog kijken naar de buitenkant om te bewijzen wat zij willen bewijzen of te verifiëren wat zij geloven of denken. Het kan werkelijk tijd kosten hiervoor om dit volledig te begrijpen :  Dat zo lang als men zijn aandacht legt op iets, ook al zitten ze in een Dharmische staat, dat ze nog zullen beleven alsof karma nog meespeelde of dat het oude paradigma nog macht heeft.

Dit zal de beschaving een uitgebreide periode kosten om te begrijpen om zichzelf volledig te gronden. Verwacht daarom niet dat op de 21ste  september een nieuwe wereld plotseling zal verschijnen en dat de oude wereld zal verdwijnen. Begrijp dat de voortzetting van de ziel een continuüm is, een geleidelijke beweging naar voren. Als men dit begrijpt zal men niet teleurgesteld zijn, zoals velen waren op 21 december 2012 toen planeet A niet plotseling voor hen verscheen of dat ze plotseling op planeet A waren. Dit begrijpen zal hen helpen die gebeurtenissen nog te zien doorgaan alsof er niets is veranderd.

Alles is veranderd , maar het kan een tijdje kosten voor het individu om dit volledig te snappen en te begrijpen en dus toe te passen. Het zal de beschaving, het collectieve menselijke bewustzijn een tijd kosten om zich deze veranderingen te realiseren. Om deze reden  is het dat velen die ontwikkeld zijn in hun begrijpen en zich hebben aangeboden voor dienst in deze cruciale tijd, van groot belang zijn . Velen die de hogere niveaus gezocht hebben van bewustzijn en zichzelf in hun wezen zeer sterk hebben gegrond, zullen zichzelf in situaties bevinden waar velen ten slotte aandacht aan hen gaan geven, voor wat zij gezegd hebben, want er zal een verschuiving zijn die ook op een onbewust niveau gebeurt in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Maar zoals men geduld moet hebben met een kind, en niet verwachten dat het kind direct na zijn geboorte kan tapdansen, zo moet men de groei en ontwikkeling van het lichaam en het bewustzijn van het kind toestaan, zo moet het ook voor de mensheid zijn.   Het zal nieuwgeboren zijn maar zal dit zich niet realiseren. Het zal degenen die zichzelf hebben verplicht om te leren en te gidsen en te helen, om van een hoger bewustzijn te zijn, om te zien dat terwijl de dingen misschien niet onmiddellijk veranderen, dat verandering naar een hogere perceptie en bewustzijn onderweg zullen zijn.

Individuen die deze hogere plek hebben bereikt van bewust besef zullen beginnen te zien hoe snel de dingen in hun eigen leven eerst gaan veranderen en vooral, want dit moet altijd het focus van aandacht blijven, iemands eigen individuele reis, maar men zal beginnen te zien hoe de energieën aan het veranderen zijn, hoe ze bewegen, en met dit besef zullen ze zien hoe 21 september inderdaad de geboortedatum is van het nieuwe paradigma in bewust denken en met een bewust focus.

Het zal een veelbelovende dag zijn  maar niet een die noodzakelijk in alles zal voorzien voor de dappere nieuwe wereld waar zij zo wanhopig naar verlangen.  Inderdaad, zij die dit begrijpen zullen echt beginnen deze dappere nieuwe wereld op te bouwen, zij zullen de beschaving toestaan om op zijn eigen tempo te gaan, meer dan het eens was, maar niet zo veel als sommigen zouden wensen. Dit geduld zal nodig zijn, dus wordt niet gefrustreerd, dus  wijs niet af wat er is gebeurd maar wees liever echt open voor de hoge magie van het Goddelijke die beschikbaar zal zijn.

Opdat dit Bewustzijn in deze tijd  compleet is.


Dank u Bewustzijn, dat was heel, heel bemoedigend. Dank u. 

Vertaling: Winny  

16.09.2013 Babaji - Het Laatste Vervolg

Het Laatste Vervolg

Vertaald door Georgi Stankov Posted on September 18, 2013

Winny:  Dit is een Duitse channeling, vertaald door Georgi Stankov naar ‘t Engels en door mij in het Nederlands.  Niemand hoeft dit bericht te geloven maar het VOELT waar.
Ook de naam Babaji kan niet zomaar ijdel worden gebruikt. Ook HOEFT het NIET in dit weekend te gebeuren. Maar kan het wel.  De vet gedrukte letters in de boodschap zijn van Jahn, niet van Winny.  

Babaji  gechannelled door Jahn J Kassl op 16 september 2013
http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/index.html
first published in English on September 18, 2013 in
www.stankovuniversallaw.com


Vertaald door Georgi Stankov  (vanuit Duits naar Engels)

Babaji:  Geliefde mensen, mijn kinderen.

Jahn Kassl:   Wat kunnen we verwachten als het komt?

Babaji: Er moet worden verwacht dat alle gebeurtenissen, alle intense transformaties die zullen leiden naar de uiteindelijke verandering, simultaan/tegelijkertijd zullen gebeuren.  Veel opties werden nu opzij gezet en heden blijft er alleen een optie over, namelijk, dat de hele planetaire transformatie in een enkele stoot zal gebeuren.

Dat is te zeggen, dat terwijl de sociale omwenteling, die begint bij de duistere krachten, met een overrompelende ‘coup’ zal plaats vinden, zal het zijn dat op dezelfde tijd de oppervlakte van de planeet zal worden getransformeerd door/via het magnetisch veld (magnetische pool omkering)

Een ‘stap voor stap’ ascentie of ervaring ervan wordt heden uitgesloten, wij zijn al te ver door  gegaan in de tijdslijn, zodat dit niet kan worden bereikt door “beetje bij beetje”. Dit betekent verder:  ongelooflijke natuurkrachten zullen worden ontketend en middenin deze dagen zullen de duistere mensen hun afschuwelijke spel voortzetten.

In die dagen die voor jullie precies zijn opgegeven, en dat zullen maar enkele dagen zijn, zullen alle mensen die gedisoriënteerd zijn, totaal hun oriëntatie verliezen en zij, die stevig in de grond verankerd zijn (zeg maar die ‘aards’zijn. w.), niet weten hoe en wat er met hen gebeurt. Alleen zij die voor deze gebeurtenissen voldoende spiritueel, emotioneel en mentaal zijn voorbereid, zullen in staat zijn om hun angsten te temmen en er niet door te bezwijken.

“Tegelijkertijd” betekent het dat alle kosmische en aardse gebeurtenissen die door de mensen zelf in hun werkelijkheid worden getrokken, in enkele dagen gebeuren.  Net als in een theater zal de ene scène de volgende opvolgen zonder enige onderbreking totdat het laatste vervolg is uitgespeeld  en ‘gespoeld’
Deze dynamieken zullen alle mensen raken, de opstijgende mensen en zij die terugkeren naar het duister.


Het moment van ascentie kan heden niet in diverse fasen gebeuren omdat alle tijdslijnen zijn uitgeput. De mensheid heeft deze grote finale verkozen en alle omwentelingen zullen het kosmische script gehoorzamen en zullen wereldwijd tegelijkertijd ontsteken, zodat als zij, die al lang zijn opgestegen, de anderen nog worden geconfronteerd met een ”fait accompli”(gedane zaak)  -  maar te laat! 

Met dit korte perspectief op de huidige kwaliteit van tijd, verzeker ik jullie dat voor alle mensen wordt gezorgd en dat zelfs zij die terug zullen keren naar de duistere groeves, zullen opstijgen als hun levenscirkel vervuld is in deze werkelijkheid.  

“Tacks will be now pounded with the head.” (een Duits gezegde dat een oplossing tot elke prijs wordt gedaan…opmerking van George) !  De Schepper heeft geen versieringen nodig, want wat waar is kan niet door iemand  worden mis begrepen. 

Jahn:  Wanneer zal dit gebeuren?

Babaji:  Wees klaar – elke tijd.  (any time)  (kan ook ieder moment betekenen. w.)

Ik ben de liefde en het leven , Hij/Zij die mij volgt, verliest zichzelf totaal en herwint zijn eeuwige leven.

Ik ben

BABAJI

Vertaling: Winny  

Thursday, September 19, 2013

16.09.2013 Boodschap vd Plejaden, het Zuiveringsproces


AnnaMerkaba  op 16 september 2013,  Boodschap  vd Plejaden,  
 het Zuiveringsproces , Van 18 – 24 septemberZeer geliefde kinderen van het Licht. 
Zoals wij vele keren eerder gezegd hebben zijn er energetische veranderingen die inderdaad dichter en dichterbij komen naar jullie GAIA, het gebeuren is onvermijdelijk, maar de meeste mensen begrijpen dit niet met hun menselijke denken wat dit gebeuren is, waar we allemaal naar wijzen, en dus laat ik kort het belang ervan uitleggen aan jullie en wat er op het punt staat door jullie planeet heen te vegen.  

Laten we jullie geruststellen dat de verwoesting die velen van jullie in je derde oog zien, de verwoesting is van het oude systeem van denken en het oude systeem van geloven, want er is inderdaad een nieuw gedachteproces dat vanuit je hart komt, een nieuwe hartscode die van binnenuit explodeert en die jullie in verbinding brengt met DE UITEINDELIJKE WAARHEID. 

De waarheid dat jullie allemaal prachtige wezens zijn, in staat om werelden te scheppen die vlak bij de grootsheid zit van die ene waar jullie je heden op bevinden. Jullie zijn werkelijk wakker aan het worden voor jullie hartscode, jullie worden wakker voor de werkelijke waarheid, die is dat jullie in controle zijn van jullie werkelijkheden, en jullie hebben niemand nodig om jullie het wat, hoe, wanneer en waarom te vertellen. 

Wat er technisch op het punt staat te gebeuren op jullie planeet is het ZUIVERINGSPROCES.  Vele portalen op jullie planeet zullen opengaan en de energie van die portalen zal omhoog gaan naar het centrale punt in het midden van de Aarde via zijn axen, de ‘wiebel’ zal enkele graden worden veranderd, veel gebeurtenissen van diverse aard zullen plaats vinden. Een massaal reinigingsproces gaat gebeuren.  

Alle antieke aarde portaalstelsels zullen belangrijk activeren en de kennis vrijgeven die er eonen lang slapend heeft gelegen. Jullie wetenschappers gaan bewijs krijgen over waar wij tegen jullie over praten. Meer en meer kranten zullen nieuwe ontdekkingen van wetenschappelijke experimenten rapporteren om alle ‘theorieën’ te ondersteunen die we voor jullie neer leggen.

Maar laten we terugkeren naar de datums dichtbij.  Wat er zal gebeuren in september van de 18de tot 24ste van jullie aardse tijd, is dat de poorten opnieuw gaan openen, maar deze keer zal de energie die jullie ervaren niet komen uit een hemels lichaam maar van jullie eigen GAIA. Wat jullie op het punt staan te ervaren is enorme snoeiing, het vegen over jullie aarde, energetisch, stoffelijk en mentaal.  
Begrijp alsjeblieft dat de veranderingen die op het punt staan jullie planeet vast te houden, veranderingen zijn die al jaren geleden in beweging zijn gebracht, en dus met een viervoudig treffen gaan jullie dichter en dichter naar de unificatie/vereniging van het denken, naar de unificatie van het systeem.
Wat wij hiermee bedoelen is NIET het idee dat jullie precies het zelfde beginnen te denken, helemaal niet, jullie staan op het punt je ware prachtige zelf te wekken, het doen ontwaken tot je hart, en om je de ware reden te herinneren dat jullie nu hier allemaal zijn om jullie van je creativiteit te doordringen, en van je individualiteit en toch als EENHEID… om te begrijpen dat jullie hier allemaal zijn als stukjes van een puzzel, om die stukjes op te bouwen en tot een geheel te verenigen.  Een geheel – vol van een veelvoud aan kleuren, vibraties, muzikale tonen van zulke variëteit, dat als die eenmaal samengesteld worden, zullen stromen als een rivier in dezelfde richting, in de richting van liefde, licht, begrijpen, medeleven en overvloed. 
Dat zegt niet dat jullie iets moeten opgeven, behalve een ding, het idee dat jullie allemaal apart staan, gescheiden zijn, want dat zijn jullie niet. Want jullie zijn allemaal een en dezelfde, maar jullie komen met andere trillingsfrequenties. En dus, door je haat op te geven voor iemand, door ieder ander te vergeven, door jezelf te vergeven, gaan jullie dichter naar het uiteindelijke samenspelen in vereniging een prachtige melodie van vrij zijn van gebrek, vrijheid zonder oorlog, en vrij zijn van ziekte (dis-ease = is ook ongemak). Want als jullie eenmaal zijn aangepast aan je eigen creatieve kracht, als jullie eenmaal je hartscode volgen, en die in je leven leeft, zoals is bedoeld, zoals jullie besloten hebben om te doen, dan is het dat de puzzel ten slotte kan worden samengesteld en kan de melodie eindelijk worden losgelaten van de aarde en snel reizen naar de universele frequentie van liefde, en het is dan dat jullie aarde, en de menselijke wezens, ten slotte zich kunnen voegen bij de interplanetaire confederatie van licht. 
En dus zullen we dit weer en weer herhalen, hoor onze oproep, hoor onze tune/wijs(je)…  jullie moeten elkaar vergeven, jullie zullen je misvattingen loslaten over JULLIE ZELF en over hen om je heen… jullie moeten stoppen om iedereen om je heen proberen te veranderen en jullie moeten diep in jezelf kijken en beginnen met jezelf. 
Weet dat degenen van jullie die hier zijn om de roosters te activeren, die hier zijn om de portalen te activeren voor dienst zullen worden opgeroepen, wees voorbereid, we vragen dat degenen van jullie, en jullie weten wie jullie zijn, om voorbereid te zijn door genoeg vloeistoffen te drinken en door op de noten afgestemd te blijven van de geluiden die jullie hoorkanalen binnenkomen, d.w.z: jullie oren, dat jullie een variëteit aan geluiden, sensaties zullen horen, jullie zullen andere tonen horen, jullie zullen zwaarte in je oren voelen, jullie zullen snelle veranderingen in de atmosferische druk om je heen voelen, dat zal voelen alsof iets tegen jullie energieveld drukt, jullie zullen energie drops/vallen /gebrek aan/  voelen, plotselinge vermoeidheid, plotselinge alertheid, plotselinge geluiden die je normaal niet hoort. Dit zijn allemaal oproepen voor je om aandacht te schenken en om jezelf af te stemmen.
Want jullie worden tot actie geroepen, actie die zal plaats vinden van de 18de tot 24ste september. Actie om de roosters van de portalen van GAIA te activeren. 
Begrijp alsjeblieft dat dit een STAP is, dit is alleen maar een begin van het gebeuren, een voorbereidende stap, en jullie zullen tot dienst worden opgeroepen heel vaak, door de hele tijd van jullie huidige incarnatie heen. Want niet alleen zijn jullie hier om de roosters te activeren, maar ook om de mensheid aan te zetten te assisteren terwijl zij van de ene naar de andere dimensie overgaan, terwijl zij dichter en dichter naar het begrip gaan van hun MULTIDIMENSIONALITEIT. 
Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goodbye voor nu. 

Pleiades High Council – Channeled by Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/


Vertaling: Winny  

Thursday, September 12, 2013

Uit “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” - 9

Uit het boek:  “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” (“De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde”) van Dolores Cannon, wat een van haar latere boeken is, zegt ze dit op pag. 13:     “Om volledig de theorie (en het “missende stuk” ) te gaan voorleggen, is het nodig om terug te gaan naar het begin, naar het “inzaaien” van het menselijke ras.

HOE HET LEVEN OP AARDE BEGON

(Eerder vertelde zij dat er drie golven van vrijwilligers zjn gekomen)  Om te begrijpen waarom die drie golven van vrijwilligers in deze tijd zijn gekomen, moeten we terug gaan naar het begin – het begin van leven op onze wereld. Ik weet dat deze informatie controversieel is (het wordt dus betwist.w.), maar toen dezelfde informatie telkens weer in duizenden regressies naar me toe kwam, voel ik dat we dit niet kunnen negeren.
            Eonen geleden was er geen leven op Aarde. Er waren veel vulkanen en de atmosfeer zat vol met ammonia. De planeet moest veranderd worden voordat er leven kon beginnen. In mijn onderzoek, zegt Dolores,  leerde ik dat er Raden/Councils zijn die regels en reglementen maken om het leven door het universum heen te creëren. Er zijn Councils voor het zonnestelsel, Councils voor de galaxy, en Councils voor het universum. Het is een zeer ordelijk systeem. De hogere wezens gaan het universum door en zoeken naar planeten die geschikt zijn voor leven. Ze zeggen dat als een planeet het punt bereikt waar die leven kan onderhouden, dit een zeer belangrijke gelegenheid is in de geschiedenis van die planeet. Dan krijgt die zijn Levens Handvest.(Privilege).
            Dan worden er aan diverse groepen ET’s (Extraterrestrials of ‘zij van buiten de aarde’) of hogere wezens de opdracht gegeven om er heen te gaan en om leven op die planeet te beginnen. Deze wezens worden de Archaïsche Wezens genoemd of de Antieke Wezens. Dit starten hebben zij al gedaan sedert het begin van de tijd. Dit zet God helemaal niet buiten het plaatje – Hij zit zeer stevig in het hele plaatje. Deze wezens brengen eerst de een-cellige organismen naar binnen zodat die zich kunnen splijten en veelvoudige cel organismen kunnen vormen. Het hangt af van de condities op elke planeet welke organismen zich vormen. Nadat zij een planeet hebben ingezaaid, komen ze terug om na eonen van tijd tot tijd de cellen te checken. Vaak overleven de cellen het niet, en vinden ze de planeet weer levenloos. Deze wezens hebben mij (Dolores) verteld: “Je hebt er geen idee van hoe fragiel leven is.”
            Dus door al die tijd heen deden ze dat op Aarde en na een tijd begonnen zich planten te vormen, want je moet planten hebben voordat je dieren kunt introduceren.  Terwijl het leven zich begon te ontwikkelen, bleven ze terugkeren om ze te zien en ervoor te zorgen. Ze vormden oceanen en reinigden de lucht zodat zich diverse levensvormen konden ontwikkelen. Uiteindelijk begonnen de hogere wezens een intelligent wezen te creëren. Dit is op elke planeet gebeurd; zo wordt leven gevormd.
            In mijn boeken heb ik deze wezens “keepers of the garden”genoemd, zeg maar tuinmannen, want wij zijn de tuin; wij zijn hun kinderen. Nu, om een intelligent wezen te creëren moesten zij een dier nemen met een brein dat groot genoeg was, en dat het vermogen had om te leren en een dat handen had zodat het instrumenten kon ontwikkelen. Daarom kozen zij de aap. Sommige mensen stemmen hier niet mee in, maar de waarheid is dat wij 98% genetisch overeenstemmen(verenigbaar zijn). Je kunt bloed aan een aap geven en dan zou het leven;  zo nauw zijn we genetisch verbonden. Maar ook was voor het scheppen van een mens genetische manipulaties nodig en om andere cellen erin te vermengen en dat er genen, vanuit het hele universum, erbij gebracht werden. Zij zeiden dat wij nooit de ‘missing link’ (de missende verbinding) zouden vinden, want die bestaat niet. Onze evolutie sprong generaties verder. Dit gebeurde niet per ongeluk.
            Na een tijd, als er iets nodig aan de mensheid moest worden gegeven, kwamen deze wezens terug en woonden bij de mensen en gaven hen wat ze nodig hadden.  Iedere cultuur in de wereld heeft legendes van die “cultuur brengers”.  Indianen hebben de korenvrouw (corn woman) die hen leerde hoe ze moesten planten. Er zijn legendes van degenen die ons over vuur leerden en hoe we landbouw moesten ontwikkelen. In alle legenden van de wereld komen die wezens uit de hemel/lucht of komen van over de zee. Dat waren de leraren, en zij konden zo lang leven als ze wilden. Dat zijn degenen die naar beneden kwamen als legenden van goden en godinnen. Dat gebeurt nog steeds, maar ze kunnen niet tussen ons in leven, ze zouden te in het oog lopend zijn. Dus als zij ons nieuwe ideeën willen geven om onze evolutie te versnellen, zetten ze dat nu in onze atmosfeer. Wie dat idee dan ook oppikt is degene die dit uitvindt. Het maakt niet uit wie het uitvindt zo lang het maar in de tijdslijn zit. We weten allemaal van de diverse verschillende mensen die tegelijkertijd aan de zelfde uitvinding werken. Een voorbeeld hiervan is de vrije energie, waarvan ik hoor op mijn reizen dat veel mensen die over de hele wereld aan het ontwikkelen zijn.

DE VERLOREN TUIN VAN EDEN

Toen er een intelligent wezen op Aarde was geschapen, besloot de Council om ons de vrije wil te geven en te zien wat wij er mee zouden doen. Er zijn planeten die geen vrije wil hebben. De eerste richtlijn van ‘je er niet mee bemoeien’ van ‘Star Trek’ is heel, heel erg werkelijk. En dit is deel van de richtlijnen van de Raad: zij kunnen zich niet bemoeien met de ontwikkeling van een intelligent soort. Ze kunnen helpen bij het leren en ons kennis te geven, maar ze kunnen/mogen zich er niet mee bemoeien.
Ik vroeg: werd het dan niet gezien als bemoeienis  toen ze kwamen en ons het volgende gaven wat we nodig hadden bij onze evolutie (vuur, planten, enz.) ? Ze zeiden: “Nee dat is een geschenk dat we een keer aan jullie geven om je bij de volgende fase van je ontwikkeling te helpen. Wat jullie er mee doen is jullie vrije wil.” Heel vaak hebben we hun geschenk aangenomen en gebruikten dat voor iets negatiefs of vernietigends, en dat was hun bedoeling niet. Ik zei: “Konden jullie dan niet terugkomen en hen vertellen dat ze het niet op de juiste manier gebruikten?”
Ze zeiden: “Nee, DAT zou juist bemoeienis zijn. Wij geven het aan jullie. En wat jullie er mee doen dat is jullie vrije wil. We kunnen er alleen  bij staan en ons hoofd schudden in verwondering over de complexheden van mensen, maar we kunnen ons er niet mee bemoeien.” 
De enige uitzondering op deze regel zou zijn als we de fase van ontwikkeling zouden bereiken waarin we de wereld konden verwoesten. Dit zou niet worden toegestaan want dit zou door de galaxies weergalmen, te veel planeten en zelfs leven in andere dimensies gaan verstoren. Je zou niet denken dat een kleine planeet die met opzet zo geïsoleerd zou zijn in dit deel van jullie zonnestelsel, zo’n geweldige impact zou hebben. Maar zeiden ze, dat de resultaten ervan buitengewoon verreikend en verwoestend zouden zijn.
            Wij werden verondersteld een volmaakt soort te zijn dat nooit ziek zou worden en zo lang als we wilden konden leven. Aarde werd verondersteld een Tuin van Eden te zijn, een volmaakte plek, maar er gebeurde iets onverwachts en dat veranderde het hele plan. Toen leven zich aardig begon te ontwikkelen sloeg een meteoriet op de Aarde neer en bracht bacteriën die ziekten veroorzaakten. Dit was de eerste keer dat ziekte op de Aarde werd geïntroduceerd. Toen dit gebeurde gingen de wezens die overzicht hadden over de evolutie van de Aarde, naar de Council. Ze vroegen wat ze nu moesten doen omdat hun volmaakte experiment was bedorven. Er was veel droefenis. De vraag was of alles moest worden vernietigd en overnieuw begonnen of om leven verder te ontwikkelen. De Raad besloot om het door te laten gaan en om verder te evolueren want er was al zoveel tijd en inspanningen in gestoken. Ze stonden het toe ook al wisten ze, dat door ziekte het leven op Aarde nooit zo perfect zou zijn als oorspronkelijke was bedoeld.
            De hogere wezens gingen door om onze evolutie van verre te observeren maar er gebeurde iets in 1945 dat werkelijk hun aandacht trok: de explosie van de atoom bom aan het einde van de 2de wereldoorlog. Wij werden in die tijd in die fase van onze evolutie niet verondersteld atoomkracht te hebben. Ze wisten dat wij niet in staat zouden zijn om die te beheersen, dat we die zouden gebruiken om te verwoesten.
            Als de atoomkracht verondersteld werd te worden geïntroduceerd in onze tijdslijn, dan was die bedoeld om ten goede te worden gebruikt. Ik zei dat we dat ook ten goede aan het gebruiken waren, elektriciteit en zulke dingen. Ze legden uit dat omdat die eerst werd geschapen als wapen dat dit altijd die negatieve aura zou blijven hebben, en nooit de grote zegening zou krijgen die het bedoeld had te hebben. We waren net door de vreselijke  2de wereldoorlog gekomen, dus wisten zij dat wij nooit in staat zouden zijn om iets te beheersen dat zo machtig was als atoomkracht. Dit was gewoon de menselijke aard en zij waren buitengewoon bezorgd dat dit tot vernietiging zou voeren. Bij de ontwikkeling van de atoom bom wisten de wetenschappers eigenlijk ook echt niet waar ze mee experimenteerden. Dit was een onbekend element. Hen werd verteld dat het denkbaar was dat zij alle waterstof atomen in de atmosfeer konden doen ontsteken en een massale explosie konden veroorzaken die onze wereld kon verwoesten. Maar de wetenschappers negeerden deze raad en hun nieuwsgierigheid hield hen aan het experimenteren. Dit werd allemaal verteld in mijn boek: A Soul Remembers Hiroshima waar ik jaren research in deed over de ontwikkeling van de bom. Dus ook nadat de oorlog eindigde, was er veel wantrouwen tussen de landen die nucleaire voorraden aanlegden. Dus waren de zorgen van de hoger wezens zeker gefundeerd. Wij wisten niet waar we mee speelden. Dit was een buitengewoon gevaarlijke en wisselvallige tijd.
            Het was in die tijd, aan het eind van de veertiger jaren en het begin van de vijftiger jaren, dat er UFO sightings begonnen te worden gepubliceerd. De hogere wezens gingen naar de Raad terug en vroegen wat ze moesten doen daar hen niet toegestaan werd om zich te bemoeien met de vrije wil van de mensheid. En daar was het, toen de Council met een wat ik denk dat een briljant plan was, naar voren kwam. Ze zeiden: “We kunnen ons niet bemoeien vanaf de buitenkant, maar wat als we vanaf de binnenkant gaan helpen?” Het is geen bemoeien als je vrijwilligers gaat vragen om binnen te komen en om te helpen. En zo werd de oproep gedaan door het hele universum heen voor zielen om de Aarde te komen helpen.
De mensen op Aarde werden in de cyclus van reïncarnatie gevangen, via het rad van karma, en al honderden en honderden levens, ze kwamen weer terug en maakten telkens weer dezelfde fouten. We worden verondersteld te evolueren maar dat doen we niet. Dit was de voornaamste reden waarom Jezus en de andere grote profeten naar de aarde kwamen: om mensen te leren hoe ze van het rad van karma afkwamen, ze leerden de mensheid te evolueren.  
Maar we maken nog steeds dezelfde fouten telkens weer: we creëren oorlogen en zoveel geweld dus de mensen  op Aarde kwamen erniet toe om de Aarde te redden. Hoe konden zij de Aarde helpen als ze niet eens zichzelf konden helpen? Er waren zuivere zielen nodig  die niet gevangen zaten in het rad van karma, die nooit eerder op Aarde waren geweest.
In de laatste vijf jaren van mijn werk ontdekte ik meer en meer zielen die direct van God af kwamen en die nooit in wat voor soort stoffelijk lichaam ook, waren geweest. Ik heb mensen ontmoet die ET’s waren (buitenaardsen) die in ruimteschepen woonden of op andere planeten, waar ze lichtwezens waren die geen lichaam nodig hadden. De vrijwilligers komen binnen met een schild of een bedekking over hun ziel zodat ze geen karma kunnen opstapelen want als ze eenmaal karma maken moeten ze steeds weer worden herboren. Nu, zijn er tien duizenden van deze nieuwe zielen over de hele wereld en de hogere de zielen hebben gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over ons dat wij de aarde zullen verwoesten. Ze zeggen dat wij ten slotte het evenwicht  hebben doen omslaan. Wij zullen in staat zijn om de wereld te redden.
            De zuiverste en meest onschuldige van allen zijn de zielen die direct uit de Bron van God komen. Ik wilde weten wat God is. Ze zeiden dat onze opvatting alleen maar een dun draadje is van wat Hij echt is. We kunnen nog niet eens beginnen te begrijpen wat Hij is. Ze beschrijven God allemaal op dezelfde manier: Hij is geen man – of zoiets. Hij zou een vrouw kunnen zijn omdat vrouwen de creatieve kracht zijn. Maar God is noch man noch vrouw. Hij is een enorme Bron van alle energie, beschreven als een immens Vuur of Licht. Sommigen noemen God de Grote Centrale Zon, een enorme energie Bron en toch zo vol van liefde, totale liefde. Een  cliënt beschreef de Bron als “Het hart van de Zon. Het hart van God.”Als de zuivere wezens die direct uit god komen, terugkeren naar de Bron in een sessie, willen ze niet meer weggaan. Dit is waar we allemaal begonnen; wij waren oorspronkelijk een met deze Bron. De zielen die direct uit God zijn voortgekomen, zeggen dat er geen afscheiding is; ze zijn allen een. Ik vroeg: “Als je dit zo liefhad, waarom ging je er dan weg?” Ze zeiden allemaal hetzelfde: “Ik hoorde de oproep: Aarde zit in problemen. Wie wil komen en gaan helpen?” Zelfs degenen die ET’s zijn hebben hetzelfde gezegd. en als ze in een lichaam komen, net als wij allemaal, zijn hun herinneringen gewist. Ik vroeg: “Zou het niet gemakkelijker zijn dat we ons herinnerden waarom we gekomen zijn?” Ze zeiden dat het geen test zou zijn als je de antwoorden zou kennen.

DE DRIE GOLVEN

Dus de bedoeling van de drie golven is tweeledig. Een is: om de energie van de Aarde te veranderen zodat zij rampen kan vermijden. En twee is: om de energie van de mensen te helpen omhoog gaan, zodat ze met de Aarde kunnen opstijgen naar de volgende dimensie. Ik schatte ongeveer de leeftijden van de drie golven terwijl ik sessies had met vele honderden mensen. Ze zeiden allemaal hetzelfde over hun huidige leven, en ze gingen allemaal terug naar dezelfde situaties in die sessies. Dus toen begon ik ze ruwweg te categoriseren in hun huidige leeftijd.
            De eerste golf van die zielen, hadden in hun late 40er jaren tot in hun 60er jaren (na het vallen van de bom aan het einde van 1945) de meest moeilijke tijdsaanpassing. Zij houden niet van geweld en lelijkheid de ze in deze wereld vinden en ze willen terugkeren naar “huis” – zelfs als ze er geen bewust idee van hadden waar dat zou kunnen zijn.  Emoties verstoren en verlammen hen, zelfs speciaal sterke mensen zoals met boosheid en haat. Ze kunnen niet omgaan om rond mensen te zijn die dat uitdrukken. Dit beïnvloedt het dramatisch, alsof emoties vreemd voor hen zijn. Ze zijn gewend aan vrede en liefde omdat dat was wat zij beleefden waar ze vandaan kwamen. Ook al lijken deze mensen een goed leven, liefdevolle familie en een goede baan te hebben, velen van hen proberen om zelfmoord te plegen. Er schijnt geen logische reden te zijn, toch zijn ze zo ongelukkig, ze willen hier niet zijn.
            De tweede golf mensen zitten nu in hun late 20 en 30ger jaren. Dezen gaan makkelijker door het leven. Die zijn in het algemeen meer gericht op het helpen van anderen, scheppen geen karma en gaan vaak ongemerkt. Zij worden beschreven als antennes, bakens, generators, kanalen van energie. Zij zijn met een unieke energie binnengekomen welke anderen enorm beïnvloedt. Zij hoeven niks te doen. Zij hoeven alleen maar te zijn. Mij is verteld dat ze door gewoon door een winkelcentrum of supermarkt te lopen, hun energie iedereen beïnvloedt waar ze mee in contact komen. Zo sterk is die, en natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust. De paradox is dat alhoewel zij verondersteld worden dat ze mensen door hun energie aanraken, zij zich niet prettig voelen om rond mensen te zijn. Dus velen blijven thuis, afgezonderd, om te vermijden dat zij zich mengen met anderen; ze werken zelfs vanuit hun huis. Dus ontduiken zij hun bedoeling. Velen van de eerste en de tweede golf willen geen kinderen hebben. Zij realiseren zich, niet bewust, dat kinderen karma creëren en ze willen niets hebben dat hen daaraan bindt. Ze willen gewoon hun job doen en hier weggaan. Velen van hen trouwen ook niet, behalve als ze gelukkig genoeg zijn om iemand van hun eigen soort te treffen.
            De derde golf zijn de nieuwe kinderen, velen van hen zitten nu in hun tienerjaren. Zij zijn binnen gekomen met alle kennis die nodig is op een niet-bewust niveau. Het DNA van iedereen op Aarde is veranderd geworden in de huidige tijd en veranderd om zich aan te passen aan de nieuwe vibraties en frequenties. Maar het DNA van de nieuwe kinderen is al veranderd en zij zijn al voorbereid om met weinig of geen problemen verder te gaan. Natuurlijk worden veel van deze kinderen niet begrepen door scholen en krijgen droevig genoeg medicijnen. Een recent medisch rapport heeft nu verkondigd dat 100 miljoen kinderen verkeerd werden gediagnostiseerd met ADHD en op Ritalin en andere drugs gezet. Er is niets mis met deze kinderen. Zij zijn gewoon alleen meer ontwikkeld en werken op een andere frequentie. Omdat zij zo intelligent zijn worden ze makkelijk verveeld op school. Mij is verteld dat ze uitdagingen moeten hebben om ze geïnteresseerd te houden. Deze groep wordt  de “hoop van de wereld” genoemd. Sommige van die kinderen zijn maar negen of tien jaar oud en slaagden al voor het college. Zij vormen organisaties en verbazend genoeg, zijn dat organisaties om kinderen van de wereld te helpen!
            Ik vroeg “hen” eens waarom de eerste golf de meeste problemen had. Ze zeiden dat er pioniers moesten zijn, de spoormakers, degenen die de weg moesten wijzen. Zij hakken het pad dat het makkelijker zou maken voor de anderen die na hen kwamen.

@@@@@@@********@@@@@@@

In de laatste paar jaren (van 2008 tot 2010) werd ik een paar keren geïnterviewd in het  populaire radioprogramma van “Coast to Coast”.   Ik heb ook het Project Camelot gedaan en andere populaire internetshows, Ik heb ook mijn eigen radio show op BBS radio.com en al bijna zes jaren, die over de hele wereld gaan. de hoeveelheid emails en snailmails die ik krijg na ieder van die shows is ongelooflijk. Mijn bureau wordt overspoeld na elke uitzending. Ook mijn boeken zijn nu vertaald in twintig talen. De mail komt van over de hele wereld en die is steeds hetzelfde. Ze zijn zo dankbaar voor de informatie. Men denkt dat men de enige is in de wereld die deze gevoelens had om hier niet te willen zijn, of het geweld op de wereld niet te kunnen begrijpen, of dat ze naar “huis” willen gaan of serieus gedachten aan zelfmoord vasthielden om eruit te breken. Het heeft hen geweldig geholpen te weten dat ze niet gek zijn, dat ze niet alleen zijn. Dat ze een van de velen zijn die vrijwillig hier kwamen om de Aarde door haar crisis te helpen. Ze waren alleen niet voorbereid op reacties voor hun zachte zielen.
            Vanuit de brieven kwam er een verspreiding van enkele zielen die ouder zijn (geboren in de 1930 er jaren en de 1940er jaren) die voor de aanval kwamen na het einde van 1940 en het begin van 1950. Hun brieven zeggen dat zij ouder zijn, maar die hebben allemaal de symptomen van de Eerste Golf. Het is mogelijk dat sommigen als pioniers werden gezonden voor de massale oproer aan het einde van de 40er jaren. Ik heb altijd de theorie geloofd dat een toename van geboortes volgt op een oorlog of na een ramp waarbij er velen gedood werden, als een manier van de natuur om de bevolking te vervangen en aan te passen. Maar die andere theorie kan ook een uitleg zijn voor de Baby Boomers. Die zijn samengesteld uit vele vrijwilligers.
            De brieven zeggen allemaal hetzelfde, ze zijn dankbaar voor een uitleg die zin voor hen heeft. Ik heb zelfs mensen bij mij gehad na een van mijn lezingen, huilend en zeggend: “Dank u. Nu begrijp ik het.” Ook al houden ze niet van geweld en de vibratie van de Aarde, nu dat ze weten dat ze een missie hebben, zijn ze vastberaden om te blijven om die te completeren.  Dit heeft een groot verschil gemaakt in hun leven.

@@@@@@@*******@@@@@@@

Ik wil iets aanhalen uit een van de duizenden emails die ik in 2010 kreeg na een van mijn radio shows. “Ik wil u graag bedanken omdat u sprak over de ‘3 golven’ omdat ik denk dat ik een van de mensen ben uit de Eerste Golf, geboren in 1961. Mijn veel jongere broer, is geloof ik uit de Tweede Golf, geboren in 1980. Wij hebben daar heel vaak over gesproken en zijn overeengekomen dat we in feite Buitenaardsen waren en dat we niet van de Aarde kwamen! Ik had ooit een buitengewoon visioen over de feitelijke planningssessie voor de 3 golven die gebeurde voordat ik incarneerde. En die was nogal gedetailleerd en interessant. U kunt misschien ook geïnteresseerd zijn te weten dat dit plan al eens eerder geprobeerd was maar dat faalde omdat het aantal vrijwilligers niet hoog genoeg was! Toen was het dat ‘wij’ besloten om de sluisdeuren te openen en om ‘stack the deck’ (alle kaarten in te zetten) met zoveel mogelijk hoge zielen als er maar mogelijk verzameld konden worden. Deze keer denk ik dat het plan werkt!”

Zij die achter bleven.   (pag 545)

Ergens anders in dit boek en in de Convoluted Universe serie vertelde ik verhalen van mensen die getuige waren van de verwoesting van hun thuisplaneet. Zij waren nieuw voor de Aarde en sommigen zeiden dat ze alleen naar de Aarde werden gezonden in kritieke tijden. De verwoesting was een persoonlijke belevenis geweest, en ze zouden buitengewoon van waarde zijn in deze tijd om veilig te stellen dat het hier niet weer ging gebeuren op Aarde. Hier is weer iemand die gezien had dat een hele planeet werd verwoest.
Dol: Waarom besloot Joan om nu terug te komen?  Je zei dat ze hier was geweest op andere centrale punten in Aarde’s geschiedenis.
J: Dit is de grote. Dit is de grootste. Dit is nu aan het gebeuren. En velen herinneren zich wie zij werkelijk zijn en er wordt contact met hen gelegd. De nieuwe kinderen worden nu binnen gebracht en zij(=Joan) houdt van de kinderen. Dus helpt zij anderen om energieën in evenwicht te brengen. Dat is een brug zijn. Het helpt de energieën er nu over. Jij bent een brug. Natuurlijk ben jij dat. Dus er zijn er van jullie die binnen kwamen om de informatie te helpen overbrengen, om ambassadeurs te zijn.
Dol: Om die mensen te doen ontwaken voor wie zij zijn?
J: Absoluut. En om okay te zijn. Om elk van hen te accepteren die ervoeren dat zij werden weg gestopt in een bestand. Het is een grote tijd op jullie planeet omdat dit DE grote is. Dit is het nu waar jullie als planeet, ontwaken uit de droom van dat jullie denken dat je alleen bent. Dat jullie alles zijn dat er is. Jullie Aarde is zich aan het ontwikkelen. Jullie zijn allemaal aan het evolueren. Alle ogen staan nu op de Aarde gericht, in ieder geval. Dit is De grote tijd. Velen hebben gevochten om hier te zijn. Zelfs kinderen zijn binnen gekomen, zelfs voor een paar uren. Jullie dragen dit allemaal, de penning dat je hier bent geweest.
Dol: Zelfs voor een paar uren?
J: Absoluut. Om op deze planeet te zijn geweest in een tijd van dit soort evolutie. Geen planeet is ooit eerder op deze manier zo geëvolueerd, zo uniek. Als je de optie had gekregen om de identificatie te dragen om op een planeet te zijn geweest die door het hele multiversum bekend zal worden, zelfs als je hier maar enkele uren kan zijn, dat je kunt zeggen: “Ik was op de Aarde in de tijd van haar evolutie. “ Waarom niet?
Dol:  Is dit wat ik noem de Nieuwe Aarde?  (Ja).  Dat er een oude en een nieuwe zal zijn en dan een scheiding? (Ja) En dat sommigen het niet redden met de evolutie? (Ja. Ja) Dat probeer ik nog altijd te begrijpen.
J: Het is moeilijk voor mensen om dit concept te begrijpen.
Dol:  Ik probeer dit nog altijd te verduidelijken naar mezelf, zodat ik het aan andere mensen kan uitleggen.
J: All right. We zullen jullie dit stukje geven. Voor degenen die in karma willen blijven, die moeten dat ergens uitleven. Dus, blijven zij bij de oude Aarde? Worden ze meegenomen naar een vreemde planeet? Nee, ze blijven waar ze creëerden.
Dol: Ik snap het. En zij zijn degenen die niet meegaan in de evolutie?
J: In deze tijd niet. Nee, uiteindelijk wel. Niet in deze tijd. Maar dat zal moeilijk worden.
Dol: Dan zal de oude Aarde dus doorgaan te bestaan?
J: Ja. Deze.
Dol: Zullen de mensen op de oude Aarde zich bewust zijn dat er iets is gebeurd als evolutie plaats vindt?
J: All right. We zullen je terug nemen naar de tijd van Atlantis. In jullie geschiedenis had Atlantis diverse verwoestingen en mensen namen waar dat anderen stierven.
Dol:  Je bedoelt dat er meer was dan een verwoesting?
J: Ja. Er is een Atlantis die doorging en in de tijd en ruimte bestaat. Daarom, vanuit dat perspectief dat Atlantis nu in een andere dimensie bestaat.
Dus zullen er op de oude Aarde mensen zijn die dit ervaren omdat zij geloven met vrees voor dood en verwoesting en vernietigen van de Aarde en zij zullen daar zijn. In hun denken, kunnen zij waarnemen dat jullie allemaal dood of weg zijn, maar hoe dan ook, er zullen twee ervaringen zijn. Dus denk erover na dat dit al daar is. De orkestratie om deze belevenis te creëren is zoveel groter dan welke mens ook die dat in deze tijd kan waarnemen. Dit is een grote orkestratie, die niet alleen maar gebeurt op jullie aarde, maar met de hulp van zo velen.  Zo veel.  En geen andere planeet heeft dit eerder gedaan.
Dol: Mij is verteld dat het hele universum hier naar kijkt.
J: Meer dan alleen het universum. Er zijn er zelfs uit andere universums die er naar kijken.
Dol: In dat ze zeiden dat dit nooit eerder is gebeurd dat er een gehele planeet een andere dimensie ingaat?
J: Nooit! Ooit. En kijk ook naar het feit dat als bewustzijn jullie zelf als afgescheiden zien. Bewustzijn was op deze planeet gecreëerd op een unieke manier om zichzelf als afgescheiden te zien. De meeste andere rassen zien dat niet. Waar zij ook zijn, ze beleven zichzelf niet als afgescheiden van hun Bron. Jullie planeet wel.
Dol: Dus zij die deel van councils/raden zijn, en werken op schepen, die kennen hun Bron en weten waar zij vandaan komen?
J: Natuurlijk. En zij houden van mensen. Jullie weten helemaal niet eens wat jullie gedaan hebben. Ze herkennen dat er primitief gedrag op de planeet is, maar om het niveau te bereiken dat jullie hebben gekregen, gebaseerd op beperkingen waar jullie mee en in moesten werken. Het is verbazend! Jullie vermogen om lief te hebben is intens. Jullie vermogen tot vrees is intens. Dat is de kracht van de controle die iedereen in de problemen brengt. En dat wordt aangemoedigd door angst.
Dol: Ik weet dat de Aarde werd geschapen met de vrije wil. Maar zij werd ook gecreëerd met het idee van niet weten dat ze deel was van de Bron?
J: Ja. Dit was een interessant bouwsel van bewustzijn, omdat ze zichzelf als afgescheiden zagen. Waar anders kon er meer groei zijn dan in een situatie waar je feitelijk jezelf als afgescheiden kunt zien van jullie Bron?
Dol:  Maar je zei dat andere rassen wel weten dat ze allemaal deel zijn van de Bron.
J: Ja, dat is zo. Dus kan er dan meer zielengroei zijn op Aarde? Ja.
Dol: Als we dachten dat we alleen waren, en het dan allemaal moesten uitvinden door onszelf.
J: Ja.   Dan moesten zij de waarheid van wie ze zijn, zelf ontdekken. Ja.
Dol:  Met niets anders om hen te helpen. Ik kan zien wat je bedoelt.
J: Jullie hebben hier de dichtheid. Jullie hebben schoonheid. Jullie hebben je zintuigen. Bij jullie vindt veel plaats. Maar jullie hebben ook geen begrip. Kijk eens waar jullie zijn.
Dol: Ik heb veel mensen gehad in sessies waarin ze teruggaan naar de Bron. Ze zien hoe mooi die is en ze willen er niet meer weggaan.
J: Als jullie je verbinden met de Bron is het de meest mooie ervaring. Dus wat is je vraag? Zijn die sessies er voor hen om zich met de Bron te verbinden?
Dol: Ja. Waarom die plaats vinden? Zodat ze weten hoe die is of om hen er aan te herinneren of…?
J: Voor degenen die deze ervaring moeten hebben, ja. Voor sommigen zou het gewoon te groot zijn en dan zouden ze niet meer in staat zijn om door te gaan. Ze zouden net zo spoedig gaan vertrekken. Dit is verschillend voor ieder van jullie. Ieder mens is anders voor wat ze kunnen en niet kunnen beleven. En wat het in hun onderbewustzijn los zal maken want ieder van jullie is een unieke en individuele vingerafdruk op de planeet. Er zijn er geen twee aan elkaar gelijk. Denk wat een genie de meester hiervan is.  Denk aan de schoonheid en het wonder ervan. En dat er velen van jullie zijn, in andere levens nu, die aan de andere kant werken en dat ze hier ook allemaal aan deelnemen. Jullie zijn nooit alleen, geen van jullie.
Dol: Wij moeten ontdekken waar we vandaan kwamen en waarom we hier zijn . Maar er was een vraag die de mensen me steeds stelden en ik denk dat jij er al  een stuk antwoord op gaf. Dat sommigen worden meegenomen en sommigen achter worden gelaten, zouden zij die naar de nieuwe wereld gaan merken dat de andere leden van hun familie weg waren? Dit zijn dingen die ik duidelijker  probeer te zien, met onze manier van denken. Ik wil dit kunnen uitleggen aan de mensen.
J: Dat begrijpen we. We begrijpen dat. We zullen jullie die uitleg geven. We hopen dat dit helpt. Er zullen mensen uit hun leven beginnen weg te vallen. Ze beginnen te merken dat ze wegvallen. Heel snel nu. Met andere woorden, mensen, familieleden, waar ze zich ‘close’ mee voelden, gewoon wegvallen, verdwijnen. Dat zal allemaal zo maar ineens gebeuren. Dus in de tijd waarop de verschuiving gebeurt, zullen die mensen al uit hun leven zijn weggevallen, die zijn dan al afgescheiden. Ze zullen gewoon verdwijnen. Zullen niet meer in de buurt zijn. Die en die verhuisden, verlieten de stad, deden dat. Begrijp je?
Dol: Ja maar dan konden we naar de politie gaan en proberen om die mens terug te vinden, of… 
J: Dat gebeurt niet op die manier. Het zal zijn dat zij weggaan, iets gebeurde er, afstand nemen, afstand nemen, afstand nemen. Op de tijd waarop het echt gebeurt is de afstand er al. Heb jij al gehad dat mensen de laatste tijd bij je weg zijn gevallen?
Dol: Ja. Natuurlijk, we konden altijd contact met hen opnemen als we dat moesten.
J: Maar dat doe je dan niet. Dat is ons punt. Je wilt geen contact opnemen. Het zal een natuurlijk wegvallen zijn. De frequenties en vibraties zullen niet langer meer bij elkaar horen en daarom vallen ze uit je denken. De noodzaak om contact met hen te maken is er niet meer.
Dol: En dit betekent dan dat ze op de oude aarde zijn of dat ze naar de nieuwe gaan?
J: In sommige gevallen zijn er degenen die vroeg zijn weggegaan en dat ze aan de andere kant van de sluier werken.  Je bent je daar bewust van maar voor sommigen van hen die verdwijnen denk je na een tijdje: “Ik vraag me af wat er met die persoon gebeurd is?” Maar dan heb je niet de drang om contact met hem te maken zoals je normaal zou doen. Je hebt dan niet die duwende drang van “Oh, ik maak me zorgen, ik moet bellen, ik moet hem opzoeken.” Dat is niet hetzelfde. Je merkt dan dat de noodzaak om je met hen te verbinden er gewoon niet is. Dat valt gewoon weg. Je vergeet het.
Dol: Mij is verteld dat degenen die de nieuwe wereld binnengaan, dat die eerst stoffelijke lichamen hebben. Dus, dan weten we niet of we eigenlijk de verschuiving gemaakt hebben, de scheiding? Is dat juist?
J: Dat is een wat eenvoudige beschrijving. Voor jullie die kwamen om dit te overbruggen… leggen we het zo uit. Terwijl jullie je werk doen, maak je het makkelijker. Je helpt mensen wakker te worden, om zich meer te openen voor wie ze zijn. Om hun vibratie of hun frequentie omhoog te brengen, om te kunnen resoneren op de hogere cycli per seconde zodat ze de verandering kunnen doen. Begrijp je dat?
Dol: Ja, dat is waar  ik probeer de mensen mee te helpen.
J: Precies, wat jij mensen helpt te doen. Ja, dat zal gebeuren. Het gaat niet zo gebeuren op de manier dat mensen denken, of dat er rampen van dit of dat soort of andere zullen zijn. Nee, het is gewoon alsof je op een morgen wakker wordt en dat je denkt dat alles normaal is en dan ga je door en dan zul je er al zijn. Je zult een verschil van resonantie merken, maar je zult er dan al zijn omdat jullie resonantie nu al elke dag toeneemt, zoals het is. En dus, plotseling op een dag, zullen jullie de vereiste cycli per seconde bereiken om je van hier naar daar te brengen. Laten we het zo uitleggen. Als iemand uit de jaren 1800  nu terug keerde om je te ontmoeten, dan zou je voor hem gloeien. Jullie hebben die cycli per seconde al bereikt die zou gloeien voor een menselijke vorm zeg maar uit de jaren 1800. Dus in essentie, gaan jullie cycli per seconde al omhoog.  En dat is de reden waarom je een brug bent om anderen te helpen hun cycli per seconde te helpen verhogen zodat ze de verschuiving kunnen maken. En hoe sneller jullie meer mensen doen omhoog gaan, hoe meer mensen andere mensen activeren. Dus wat jullie doen is meer en meer mensen activeren op de planeet, die weer anderen activeren. En dit doet de frequentie van de planeet omhoog gaan. Begrijp je?

@@@@@@@*******@@@@@@@


Pag. 555:   Diverse jaren geleden zat ik in een panel bij een conferentie met Annie Kirkwood, de schrijfster van Mary’s Message to the World. (Maria’s boodschap voor de wereld) zij vertelde over een visioen dat zij had gehad dat de evolutie scheen te schetsen van de Nieuwe Aarde. Ze zag de Aarde alsof ze die vanuit de ruimte zag. Toen begon die eruit te zien als twee Aarde’s, een die boven op de andere lag. Er waren kleine bliksemschichten die tussen de beide Aarde’s heen en weer gingen. Toen, terwijl zij er naar keek zag ze dat ze van elkaar afgingen; op de manier zoals een cel die zich splitst om nog een cel te produceren. Een Aarde ging in de ene richting en de andere ging in een andere richting. Op de ene Aarde riepen zij en nog anderen uit: “Ja, ja, het gebeurde echt! We hebben het gedaan! Wij zijn echt een nieuwe Aarde!” En op de andere Aarde hoorde Annie de stem van haar zuster zeggen:  “Dat meisje (Annie dus)was zo gek! Zij vertelde iedereen al die rare dingen. En er gebeurde niks van! Ze stierf gewoon!”  Dus het lijkt erop dat toen het gebeuren ten slotte plaats vond, er sommige mensen zullen zijn die zich niet eens bewust zullen zijn dat er iets is gebeurd. Dit zal de scheiding zijn van degenen die met de Nieuwe Aarde verder zullen gaan en degenen die worden achter gelaten op de Oude Aarde die nog steeds is ondergedompeld in negativiteit.
            Later bij een lezing waarbij ik dat visioen uitlegde, kwam er na afloop een man naar me toe. Hij zei: “Ik wil u laten weten dat ik een zakenman ben. Ik heb normaal geen ervaringen die ik logisch kan uitleggen. Maar toen u de twee Aarde’s beschreef die uit elkaar gingen, verdween het gehoor opeens om me heen en bevond ik me in de buitenste ruimte.  Toen ik ernaar keek, zag ik het precies zo gebeuren als u beschreef.” Hij zei dat die scene heel levendig nog in zijn denken zat. Hij ging naar huis en maakte een plaatje (dat wel in het boek staat op pag. 556 maar niet bij deze papieren zit) op zijn computer en gaf mij toestemming om dat in het boek te gebruiken. In kleuren is het heel indrukwekkend, en de Nieuwe Aarde was daarbij een gloeiende bol die over de oude Aarde ligt.

@@@@@@@*******@@@@@@@

Dolores was hierover aan het nadenken. Hoe kon dat? Maar ze kreeg daar zelf een onthulling over. Als wij op een kruispunt van ons leven staan, zegt zij, dan nemen we een beslissing, een andere baan, wel of niet een huwelijk, een scheiding. En wij weten dat ons leven totaal anders zou zijn geweest als we wel of niet een andere richting waren opgegaan. Maar wat gebeurt er met de energie die we in het andere besluit hadden gestopt welke niet gekozen werd? Dat wordt ook een werkelijkheid. Er wordt onmiddellijk een universum of dimensie geschapen om dat andere besluit uit te laten spelen en een andere “jij” wordt ook geschapen om de speler te zijn in dat scenario. Dit was een eenvoudige uitleg omdat het niet alleen gebeurt als we een groot besluit nemen. Dit kan telkens gebeuren als we keuzes onder ogen zien en het maakt niet uit hoe groot of klein. Telkens als we een besluit nemen, wordt er onmiddellijk een andere universum of dimensie geschapen. Dus ook de andere keuze wordt een werkelijkheid en een andere “jij” splijt zich af om dat stuk te spelen. Die zijn allemaal net zo echt als het huidige leven waar we op zijn gefocust. Wij zijn ons niet bewust van die andere delen van ons en het is ook wijs om dat niet te weten. Ons menselijk denken zou nooit in staat zijn om met al die zaken om te gaan. Mij werd verteld dat het probleem niet zit in de hersenen maar het zit in ons denken. Er zijn gewoon geen concepten in ons menselijke denken om al die antwoorden te omvatten en al die complexheden. Daarom zullen we nooit al die antwoorden krijgen. Het zou helemaal niet kunnen alles te begrijpen. Dus zij (in hun wijsheid) kiezen enkele kleine stukjes uit om aan ons in deze tijd van ontwaking te geven, zodat wij wat uitgebreider informatie hebben. en terwijl ons denken groter wordt om nieuwe ideeën en theorieën te omvatten, zullen zij ons wat meer hapjes geven. Ik ben zelf dankbaar voor de kleine stukjes die me worden gegeven. Het laat zien dat ons denken aan het ontwaken is. Dit is de enige manier waarop we in staat zijn om met het concept om te gaan dat onze Aarde van frequentie en vibratie verandert om in een andere dimensie te schuiven. 30 jaar geleden had ik dit helemaal niet kunnen begrijpen, dus ik begrijp, zegt Dolores dat ik ben gegroeid.

Wat er nu met de twee Aarde’s gebeurt is op veel grotere schaal. Als wij geen besef hebben  van die andere delen van onszelf die andere besluiten uitspelen, die we zelf geschapen hebben door de energie waarop we gericht waren, dan zijn de mensen op de twee Aarde’s zich niet  bewust van elkaar. Een Aarde gaat in de richting van besluit of keuze en de andere Aarde zal in een andere richting gaan.
Het is aan de mensen van de Aarde in de huidige tijd om hun persoonlijke besluit te nemen en een keuze te doen welk pad zij willen volgen.
De energie is aanwezig en wordt sterker. Die beïnvloedt stoffelijk onze lichamen. Onze eigen frequentie en vibratie worden veranderd. Maar ik denk dat het nog aan ons is wat wij besluiten naar welke Aarde we toe getrokken worden door onze vrije wil.
Het is de grootste show in het universum. Nooit eerder in de geschiedenis van het universum heeft een hele planeet zijn frequentie en vibratie veranderd om in een andere dimensie te gaan.

Het is de grootste show in het universum.

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html