Labels

Wednesday, October 17, 2012

12-10-2012 Graham Dewyea Universele Moeder Maria
Graham Dewyea met Universele Moeder Maria, bij ‘Heavenly Blessings:  
‘De Ascentie  gaat veel beter dan jullie denken.’             
11 okt 2012  


Graham:  Op 11 oktober 2012 bij de Heavenly Blessings show, zorgde Linda Dillon voor een meditatie over de Drievoudige Vlam om het mannelijke en vrouwelijke met onze goddelijke zelven te balanceren. De Universele Moeder Maria volgde hierna en sprak over het Ascentie proces, ze sprak over hoe de energie op Aarde aan het toenemen is en dat er enorme kwantum sprongen in progressie zijn. We spraken ook over het loslaten van twijfel en angst, de toename van vrede, en wat er nodig is voor iemand om te Ascenderen, en voor een soepel en rustig Ascentieproces. 

Om naar de hele show te luisteren, inclusief de Drievoudige Vlam meditatie klik je hierop:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/10/11/heavenly-blessings

Dank je Mary V, voor de transcriptie die wat verkort is om ons op commentaren te richten van de Universele Moeder Maria:

Universele Moeder Maria: Gegroet, ik ben Maria. Ik wil graag tegen ieder van jullie spreken over de goddelijkheid van jullie heilige Drievoudige Vlam, want het evenwicht is heel nodig als jullie ten slotte beginnen met je totale Ascentieproces naar de 5de dimensie. Hierdoor wordt het een zeer soepele overgang.. Maar laat me jullie ook vertellen, mijn geliefde mensen, zelfs als het niet de tijd van ontvouwing was van mijn plan, en dat is het dus wel, zou ik jullie nog vragen om je Drievoudige Vlam in evenwicht te brengen omdat deze deel is van wie jullie zijn, het is deel van wat jullie altijd al geweest zijn.

En omdat jullie niet in de volheid geweest zijn van dit evenwicht is het dat jullie niet altijd de volheid van jullie zoete zelf en van de wens van jullie hart erkend en gekend hebben. Dus ik vraag aan jullie om dit dagelijks te doen, ja, met de Vader en ik en jullie zoete zelf. Maar genoeg nu, laten we met de vragen beginnen.  

Johanna: Hallo Maria en dank u. Ik wil graag vragen: “Zijn wij, als deel van ons door de Drievoudige vlam in evenwicht gebrachte zelf, ….  zijn wij deel van de Raad van Liefde? En wanneer gebeurt dit?

UMM: Lief hart, en ik spreek tegen jullie allemaal, jullie zijn deel van de Raad van Liefde. Dat is deel van jullie missie geweest en is voor altijd je bedoeling. Wat er gebeurt door de balans van de Drievoudige Vlam is je eigen erkenning van jullie heelheid en goddelijkheid en jullie volle deelname aan deze Raad. Maar begrijp, de Raad is massaal en die is samengesteld ja, uit engelen en Aartsengelen, Meesters, Verlichte Wezens, Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies, zuivere energie en engelen, sterrenzaden, hybriden, de moedigen in de vorm die naar de Aarde zijn gekomen, sommigen die de kleuren van Michaël dragen, sommigen van Rafaël, sommigen van Ariël, maar allen verenigd in deze Raad en in deze onderneming van de Ascentie. 

Dus is het niet dat dit nieuw voor je is, het is als een ontdekken dat jullie zijn geadopteerd en gewoon nooit je echte naam hebben geweten. Dus, Johanna, erken dat je deel bent en altijd van deze Raad deel geweest bent.

Graham Dewyea: Dank je, Johanna voor je telefoontje vanavond. Toen u sprak leek het me toe dat we nog niet vertelden hoe we kunnen zien, of hoe we het gevoel kunnen krijgen hoe het Ascentieproces in het algemeen bezig is. We hebben veel over Gaia’s eigen Ascentie  proces gesproken en hoe ieder individu door hun eigen Ascentieproces gaat, ik praat nu over mensen, we weten dat dieren het ook doen. Hoe gaat het met iedereen in het Ascentieproces?

UMM: Dat gaat veel beter dan jullie denken met je mentale lichaam of zelfs soms met je emotionele lichaam, het gaat verder dan jullie dat herkennen. Dus vanuit ons perspectief en vanuit mijn perspectief, omdat dit de ontvouwing is lieve engel van mijn Plan, is er wel wat teruggang geweest, en praat ik nu over het collectief, van de mensen? Ja. Maar zijn er ook enorme kwantum sprongen geweest? 

Ja. En omdat zoveel van die kwantum sprongen in de stilte van het hart zijn gebeurd, in de verschuiving van het emotionele, mentale en het gehele veld, zijn deze aan de buitenkant niet volledig erkend.  En toch, dat is het punt net, dat is de essentie van hoe de Verschuiving, hoe Ascentie gebeurt. Het gebeurt niet van buiten naar binnen.

Sturen wij de energie van de Vader en van mij? We zijn er nooit mee gestopt, in feite is die dagelijks aan het toenemen en gisteren lieten we het zelf nog meer toenemen. Dus jullie kunnen dit voelen, en we hebben jullie verteld dat er een nieuw hoofdstuk is begonnen van dit Ascentieproces. Lieve harten, jullie zijn heel goed onderweg. Nu. Zitten de lichthouder gemeenschappen voorop de golf, als het ware? Ja. Maar dat is ook altijd deel van het plan geweest. 

Dus wanhoop niet als je kijkt naar bepaalde gemeenschappen en jullie zeggen dat die nog steeds niet bewust zijn, het werk wordt van binnen gedaan. Wij zijn niet bezorgd. En een van de redenen, lieve, dat we niet bezorgd zijn is omdat ieder van jullie, de wegwijzers, de healers, de leraren, de channelers, ieder zijn werk doet. Jullie zijn op prachtige manieren naar voren gekomen en jullie hebben je uitgebreid en ik bedoel niet in het praten over het plan of over Ascentie of de Verschuiving, jullie hebben jezelf op een nieuwe manier van liefde uitgebreid, op een manier die zonder oordeel is en toenemend zonder wanhoop, zonder verwijten, zonder fout/schuld. Jullie kijken gewoon naar elkaar en sturen liefde en dat is de sleutel omdat ja, we wel in het hart van ieder menselijk wezen doordringen, maar als jullie dat doen in het menselijke rijk, van mens tot mens, hart tot hart, dan explodeert dit. 

Graham: Ik heb gevoeld,… ik heb pas gemerkt dat ik in mijzelf een diepere rust en vrede heb, ik ben minder geïnteresseerd in criteria van de buitenkant om progressie te meten en ik voel me tevreden om te co-creëren en om geduldig te zijn en de dingen zich te laten ontvouwen. En dit is heel betekenisvol voor me om dit te zien als een onderwerp van kortgeleden, waarom is het dat ik niet meer de golven van twijfel en frustratie voel, de hoogtes en de laagtes? U hebt het al wat aangeraakt maar is er iets dat u verder wilt uitdiepen?  

UMM:  Omdat je vrede gemaakt hebt met de 3de. Omdat je dieper en dieper naar binnen gaat en, en hoe dieper je in je heilige zelf gaat en daarom heb ik het kanaal (Linda) gepord om  de Drievoudige Vlam vanavond te ontsteken, hoe dieper je in die plek van evenwicht komt, van liefde, hoe minder de buitenkant er toe doet. En hoe minder de buitenkant er toe doet, hoe meer die gewoon in een verbinding kan glijden met het Plan want je bent er niet zenuwachtig over. 

Graham: Inderdaad, goed, goed. Het is een prachtige plaats om in te zijn. 

UMM: Dat is waar je altijd bij hebt gehoord. Toen ik jullie baarde, de mensheid, de hybriden, de zaden, was er nooit bedoeld dat jullie in twijfels en in schande en angst zouden leven, dat  is nooit mijn essentie geweest, dat was nooit de essentie van het mannelijke en het is nooit jullie essentie geweest. Dit waren de illusies die zich opbouwden, oh door vele redenen, maar door de mensen en terwijl jullie dezen loslieten, hebben ze niet langer meer het vermogen om jullie zin van stabiliteit te bedreigen, van het weten, niet alleen te denken over het zijn in die staat van verbazing, maar door te weten, te zijn.

Dat is de vrede waarover ik spreek en waar Michaël over spreekt en dat is het criterium, het referentiepunt, waar we naar zoeken. Dus als ik zeg: “jullie doen het geweldig”, dan is dat het waar wij op wijzen. 

Graham: Er even bij gevoegd, om in vrede te zijn met de 3de en in evenwicht te zijn en de Drievoudige Vlam meditatie en het gesprek wat we vanavond hadden, het is zo belangrijk om in evenwicht te zijn, ik denk aan nog andere sleutel ingrediënten, als u wilt, om op te stijgen omdat we vaak die vragen krijgen en die wil ik er graag bij zetten en dat u daarover hebt gesproken, dat is om in liefde te zijn en om nu in liefde te zijn, om geworteld te blijven in Gaia omdat we bij haar blijven als we ascenderen en om de bedoeling en de wens te hebben om te ascenderen, is er nog iets anders dat u voelt wat een sleutel is om er bij te zetten? 

UMM: Verbind je niet alleen zo diep met Gaia, zoals jullie doen, maar met ons op die plaats van goddelijke vereniging die we eerder naar jullie toebrachten, waar wij naar wijzen als het 13de octaaf,  maar wat jullie kennen als goddelijke vereniging van zijn. Het begint voor jullie met jullie Multi-dimensionale zelf te begrijpen, jullie zijn verankerd in de Ene, jullie zijn verankerd in Gaia, jullie zijn verankerd en gebalanceerd in je hart, jullie hebben vrede gesloten met de 3de  en daarom kunnen jullie gewoon de 5de indrijven en ascenderen.

Dit hoeft geen dramatische gebeurtenis te zijn. Dit kan zo zachtjes zijn als een lenteregen. Jullie hoeven geen gewelddadige hap. Er zijn vaak veel vragen van luisteraars over rampzalige gebeurtenissen, bij het menselijk collectief op Gaia zelf of wat wij gepland hebben. Maar de sleutel is om zo veel mogelijk drama te vermijden, omdat dat van het oude is. Dus dit is zachtjes, dit is soepel, dit is waarom we er over praten als over een ontwaken. 

Donna: Ja, dank u. Ik ben pas kort geïntroduceerd bij de website van het 2012 Scenario, zeg maar, de laatste drie weken, maar omdat ik dit lees en uit wat ik altijd gevoeld heb als kind, resoneert echt alles [bij me] en het schijnt heel veel te beantwoorden wat ik door de jaren gevoeld heb. Nu kortgeleden, begrijp ik, dit is moeilijk… Ik begrijp dat onze zielen geweest zijn, dat onze bestemming gepland is vanaf de schepping en zoals we nu hier zijn, kwamen we zelf overeen in onze zielencontracten om hier te zijn, om deel te zijn van dit proces. Begrijp ik dat goed?

UMM: Ja.

Donna: OK. Nu, als dit gebeurt, begrijp ik dat onze stoffelijke lichamen met de Aarde zullen opstijgen en bij dit proces, wanneer ook, heelt de Aarde zichzelf van de schade die wij haar hebben toegebracht in al die eeuwen. In deze tijd nu, ga ik vanavond naar bed en dan word ik morgenvroeg wakker of de volgende dag en dan is het proces al klaar? Is die kwestie dan in kannen en kruiken? Begrijpt u wat ik probeer te zeggen?

UMM: En daarom ben ik vanavond gekomen, om over het proces te praten en om ieder van jullie aan te moedigen om het werk te doen, wat niet alleen het pad voor ieder van jullie glad maakt maar ook voor het collectief. Dus wat jij tegen me zegt is: “Moeder, gaat het dus zo worden als een hap(snap) Zullen er infusies van energie zijn, die absoluut de Aarde veranderen/verschuiven? 

“Nou, laat ons jullie vertellen, lief hart, jullie zijn al onderweg en ook Gaia is dat. Het is reeds begonnen dat is wat we tegen jullie zeggen. Het begon al een lange tijd geleden.

Zal er een dag zijn waarop jullie ontwaken en dat je voelt dat het universum is veranderd en dat het anders is? Ja. Maar waarom zouden jullie daarop wachten? Ik vraag jullie om vanavond al te beginnen, gisteren, morgen. Ga door, nu. 

Ga in vrede.  Vaarwel. 

Channeled by Linda Dillon 
Posted by Graham Dewyea  Vertaling: Winny  

1 comment:

  1. Johannes Greber wrote a very good book on spirit communication and levels of spirits who manifest, Titled "Communication With the Spirit World of God, It's Laws and Purpose". (amazon has copies, or at Godsgrandplan.org, or at http://www.gott-und-christus.de/
    Thank you.
    Brent

    ReplyDelete

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html