Labels

Thursday, October 18, 2012

17-10-2012 Steve Beckow Salusa Obama deel 2

Steve Beckow met SaLuSa van Sirius over president Obama – Deel 2 van 2 delen denken.’            
17 okt 2012  

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/10/salusa-of-sirius-on-president-obama-part-22/


Obama’s  toekomstige rol
SaLuSa vertelt ons dat president Obama’s beste werk nog  moet komen: 

“Jullie zijn al door een aantal bronnen geïnformeerd geworden dat president Obama degene is die gekozen werd om jullie door de komende periode te leiden.

“Zijn werk kan nog niet volledig beginnen totdat de beperkingen die op hem liggen, zijn verwijderd, dus denk eraan dat hij onder grote druk staat om het advies te volgen dat hem wordt gegeven. 
“Jullie zullen de werkelijke mens en de verheven ziel die hij is, naar voren zien komen, als hij in staat is om volledig zichzelf uit te drukken als een Wezen van Licht.”  (1)

“Zijn beste werk moet nog steeds komen en hij is zich goed bewust van zijn bestemming om de mensen uit het duister weg te voeren.” (2) 

Hij voorspelt dat de president de mensen tot actie zal bezielen voor de wereld vrede.

“Vele jaren hebben de Illuminati hun macht gebruikt om zaken van andere landen te manipuleren. Dat werd gedaan door heimelijke acties, zodat hun invloed veranderingen kan brengen die voor hen voordelig zijn. De bevolking die reageert tegen zulke illegale acties en bemoeienis van hun soevereiniteit, kent de waarheid.
“We vragen jullie lieve mensen, wie veroorzaakt nu zulke opstand in de eerste plaats? Velen van jullie begrijpen zulke situaties, en jullie zoeken een leider die jullie wens naar vrede met alle landen, opmerkt. We zeggen opnieuw dat jullie een prachtige ziel hebben genaamd Barack Obama en hij is helder in zijn denken over wat hij wil doen gegeven de gelegenheid. Met jullie voortdurende steun zal hij de mensen bezielen tot actie en het pad banen naar een vredige wereld.” (3)

In een toekomst waarin de cabal geen gestalte heeft, zullen president Obama’s daden stevig en besluitvaardig zijn. 

“Er zullen dagen komen waarin de president van de VS door een enkele slag zijn criticasters zal verbazen door de veranderingen die hij zal autoriseren. Er is geen president van de laatste tijd die specifiek werd gekozen door het volk, en daarom zullen zijn besluiten dat aspect van zijn ambt/afspraak weerspiegelen.

“Hij is bij elke gebeurtenis een hoog gemotiveerde ziel die veel wijsheid en autoriteit met zich meebrengt. Hij heeft grote verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust, maar hij is berekend voor zijn taak.” ( 4) 

SaLuSa onthult dat president Obama wordt aangenomen als de nieuwe regeringen worden aangesteld.

“Jullie zoveel vreugde krijgen in de nabije toekomst, als jullie je realiseren dat je wordt bevrijd uit de klauwen van de duisteren. Door de regeringsveranderingen zullen er opnieuw enige verrassingen voor jullie zijn, omdat je hen van het licht zal zien die posities van macht en autoriteit zullen innemen. 

“De Regering van de VS zal nog steeds Barack Obama zien die overblijft.” (5)  

Maar onze ondersteuning is cruciaal. 

De galactics feliciteren ons door met het hoog achten van de president door te gaan. 

“Lieve mensen, jullie zijn wonderlijk loyaal voor degenen die jullie respecteren en we zijn blij dat nog velen president Obama in hoge achting houden.” (6) 

Maar onze steun blijft cruciaal, zegt SaLuSa:
“Ondersteuning voor de nieuwe wijze van regeren is vitaal; terwijl de duistere krachten alles zullen doen wat ze kunnen om de progressie verstoren. Kijk nauwkeurig naar rapporten die Obama’s woorden verdraaien, omdat er veel desinformatie zal worden verspreid. Wees intuïtief en schat de ziel die Obama is in door zijn bedoelingen omdat die worden uitgedrukt door wijsheid en liefde voor alle mensen. 

“Hij is belast met een taak die de toekomst van de Mensheid in zijn greep heeft en dit moet en kan niet falen. Zijn omhoog rijzen is er een die de mensen van de wereld eer zal aandoen, omdat jullie gebeden en verlangen naar een vertrouwde en waardige leider om vrede tot een werkelijkheid te maken, is beantwoord.” (7) 

En het zal rijkelijk worden beloond, wat hem betreft: 
“Er is een koor aan wankelende mensen die hun geduld al hebben verloren met president Obama,  maar kijk naar de positieve tekenen en sta de langzame progressie toe totdat hij het juiste team naar zich toe kan trekken De toekomst van jullie wereld ligt bij hem en het is  steun en geen kritiek die nodig is. 

“Jullie vertrouwen in hem wordt niet gevonden door te willen maar om toestemmingen te geven voor de taak die voor hem ligt. Hij zal niet falen, en wij zijn zijn verzekering om succesvol door deze periode te komen.”  (8)  

Conclusie

Ikzelf zie bronnen zoals SaLuSa als de meest geloofwaardige die er voor ons zijn. Zijn inschatting van president Obama is stralend en hun steun aan hem is onfeilbaar geweest. En SaLuSa’s beoordeling  heeft gewicht voor me.

De meesten van de wereld weten niet wat wij weten. Velen zouden het niet geloven als we hen dit vertelden. Maar onze steun aan hem is voldoende denk ik, om hem de kracht te geven die hij nodig heeft om de Illuminati totaal te verslaan en om te zorgen voor leiderschap die we nodig hebben naar de nieuwe vrijheid die ons is beloofd. 

Het grotere zicht kennend dat alleen het Gezelschap van de Hemel ons kan geven, steun ik president Obama met heel mijn hart. Hun ondersteuning voor de president is ondubbelzinnig en zo is de mijne ook.
De pogingen van de cabal om de president te begraven in een vloed van kritiek heeft hem veel steun gekost, zelfs bij lichtwerkers maar ten slotte zullen zij de president niet afschrikken noch verslaan. 

Voetnoten

 (1) SaLuSa responding to allegations made by James Rinks that the President had stolen $400 billion, from The 2012 Scenario, June 28, 2011, at 
http://stevebeckow.com/2011/06/salusa-responds-to-allegations-against-president-obama/
(2) SaLuSa, Jan. 5, 2011, at
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(3) SaLuSa, Feb. 9, 2010.
(4) SaLuSa, June 11, 2010.
(5) SaLuSa, May 11, 2012.
(6) SaLuSa, Nov. 14, 2011.
(7) SaLuSa, April 8, 2009.
(8) Loc. cit.

(Terug naar deel 1)


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html