Labels

Thursday, June 28, 2012

28.06.2012


Demetra met de Olympiërs uit de sterrenstad Phoenix op 28 juni 2012Gegroet uit het centrale deel van informatie en observatie van de sterrenstad Phoenix, die het energie gebied van Griekenland beschermt met de aanwezigheid, altijd van de 12 Olympische hyper-wezens. We komen om onze vorige boodschap te vervolgen, en die volledig wordt bevestigd door de ontwikkelingen. 

a) St. Germaine’s overvloed pakketten: Na een vergadering en een consequente eenheid van de zeven wijze mannen van het galactisch stelsel, werd er besloten dat de overvloed pakketten van St. Germaine, zoals jullie ze kennen, niet zullen worden afgegeven. Daar zijn veel redenen voor, maar hoofdzakelijk om te voorkomen dat ze in de handen van de Duisteren vallen. Dit is voor jullie bescherming, sedert jullie beslissingen als Aarde wezens het tegengestelde bewijzen van wat jullie vragen. Jullie vragen om voorspoed, liefde, integriteit, gelijkheid, geen egoïsme, rechtvaardigheid voor de mensen, en straf voor hen die Griekenland en haar volk beschadigden en misleidden. Maar jullie bezwijken door angst, egoïsme, onbetrouwbaarheid en door de valse beloften die jullie worden gegeven. Vroegen jullie je ooit af wat er zou gebeuren als je maar een moment zou vertrouwen op de bescherming die je zocht? Op dit moment willen wij degenen opnieuw verzekeren die ondubbelzinnig ons en ons werk ondersteunen, van dat wij hen kennen en de nodige maatregelen hebben genomen voor hun bescherming op alle niveaus. b) Politieke ontwikkelingen in Griekenland – zoals jullie die noemen: Wat betreft Ellaneia de Helleense Heilige plek van filosofie, mentaliteit en evolutie, die het grootste deel van de mensen willen vergeten, de gebeurtenissen ontvouwen zich precies zoals we zeiden in onze vorige boodschap. Na het tweede falen van de verkiezing, zijn de verkiezingen van oktober een feit. De huidige regering was zelf-ingestalleerd en die heeft niet het recht om een besluit te nemen van het totaal van de burgers van dit heilige land. Het heeft geen waarde op het Europese politieke toneel en iedereen weet dit. Dit werd allemaal gedaan door de tolerantie van de president van de Griekse republiek. Onder de wet van de Griekse constitutie, worden er besluiten en wetten gemaakt voor het land door het Griekse parlement, die heden niet bestaat. Gegeven deze ontwikkelingen wordt de derde en laatste kans gegeven in oktober, in de herfst en jullie zullen in je geweten beslissen op welke manier je dat waarneemt, als je een protectoraat wordt van een goed-beheerst federaal Europa of jullie zullen door een referendum jullie onvervreemdbaar recht opeisen om eigenaars te worden van jullie land en je rijkdom, en dus welzijn voor jullie en je afstammelingen. 

Sunday, June 10, 2012

Steve Beckow met Sanat Kumara via Linda Dillon op 4 juni 2012Steve Beckow met Sanat Kumara via Linda Dillon op 4 juni 2012


Steve: Toegegeven dat ik bevooroordeeld ben maar deze show zal waarschijnlijk favoriet zijn van alle programma’s van Een Uur Met Een Engel.

Ten eerste omdat Sanat Kumara vier van de meest basische concepten in het leven uitlegt en samen verbindt in een gesprek: de bedoeling van leven, het Goddelijke Plan, de universele wet en het verlangen naar bevrijding.

Ten tweede omdat Sanat hier enige zaken onthult die nog steeds mijn hoofd laten tollen: bijvoorbeeld, dat hij het was die incarneerde als Quetzalcoatl en die de Maya’s hun kalender gaf.

En hij bevestigt dat hij incarneerde als de godheid bekend als Ahura Mazda bij de Perzen, de Oude van Dagen bij de Hebreeërs en Subramanya bij de Hindoes.

Antiek Aliens (buitenaardsen) waren waar. Buitenaardsen (en Sanat die van Venus komt is dus een er van) kwamen naar de Aarde en werden als goden gezien.

En als een extra, legt hij uit wat het was dat Ezechiël heeft gezien wat hij beschreef als wielen in wielen.

Ik voel me als de man die een zo goed maal heeft genuttigd, dat hij niet meer wil eten en zijn zin in eten heeft verloren. In ieder geval, hier is een feest van kennis dat Ascentie oppakt en dit in het over alles liggende plaatje past van het leven zelf, uitlegt, de bedoeling van het leven, het ontwerp interpreteert, en vertelt wie wat schiep en etc…

Dank opnieuw aan Ellen voor die snelle transcriptie. Een Uur met een Engel, met Sanat Kumara op 4 juni 2012

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijver van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Onze gast vandaag is Sanat Kumara en ik ben Graham Dewyea. En hiermee geef ik het door an jou, Steve…

Steve Beckow: Dank je Graham. En welkom Lord Sanat.

Sanat Kumara: Welkom. Welkom lief hart en lieve vrienden. Ik ben Sanat Kumara, bewaarder van de Universele Wet, planetaire logos en vriend en bondgenoot van elk en iedereen, en specifiek van Venus en van de Aarde.

Welkom in deze tijd van prachtige verandering, van overgang, van opening, van creatie en re-creatie, en om met mij de ontvouwing van het Plan voort te brengen. Want zoals jullie weten hebben wij de Kumara’s hier al miljoenen en miljoenen jaren aan gewerkt.

En dus is het met ongelooflijke vreugde en voldoening dat we in deze tijd met jullie werken.

Niet, dat er ooit een tijd is geweest dat we hieraan getwijfeld hebben, want twijfel zit niet in ons wezen of in onze lexicon, maar het is een hele gewone karaktertrek van het menselijke ras en van de oude derde dimensie.

Maar het is een genot en een vreugde om deze ontvouwing te zien om het omhoog rijzen te zien en de omhelzing van zo velen uit de hogere frequenties. Zo, beste vriend, waar wil je vandaag over spreken?

Steve Beckow: Nou, over een minuutje of zo wil ik met u praten over eigenlijk een paar behoorlijk intense vragen. Ik wil met u praten over de bedoeling van het leven van ons, als een ingang naar een gesprek over de rol van de Universele Wetten om die bedoeling te realiseren.

Maar voor we beginnen kan ik onze luisteraars bevestigen dat u bekend was aan de antieke Perzen als Ahura Mazda, de antieke Hebreeërs als de Oude van Dagen, en de antieke Hindoes als Subramanya. Is dat juist?

Sanat: Ja, dat is juist.

Steve: En u beschouwt Venus in een hogere dimensie als uw thuis, nietwaar?

Sanat: Dat is juist. Daarom noemde ik Venus en Aarde. Ja, ik ben op veel manieren en met die namen bekend geweest en in vele tradities. En daarom verwees ik naar het feit dat we al een hele, hele lange tijd betrokken zijn bij de Aarde.

Maar weet je, jullie hebben een uitdrukking op je planeet dat je zo jong bent als je je voelt.

Steve: dat is waar ja, Lord.

Sanat: En dus, ja.

Steve: Nou, als ik een punt zal maken voor onze luisteraars, wij hebben een tv programma dat heet: Ancient Aliens, wat zegt dat toen er buitenaardsen naar de Aarde kwamen, ze als goden behandeld werden. In een bepaaldeopzicht, kunt u daar een voorbeeld van zijn, niet waar? U kwam naar de Aarde vanuit Venus en naar u werd als een god opgekeken.

Sanat: Ja, ja. Er zijn diverse situaties eigenlijk, toen degenen die van andere planeten kwamen als goden werden gezien.

Het was niet zo dat we dat wilden, of dat we daarom vroegen – dat is heel zeker niet het geval. Maar ja, dat kwam doordat – het was de kwaliteit van de hogere vibratie, het was de kwaliteit om in staat zijn te leren en te co-creëren, het was het vermogen om veel manieren te brengen wat situaties of beschavingen nodig hadden, niet alleen om te leren maar om te ervaren. Dus, ja. Maar laat me heel duidelijk zijn. Ik stel mezelf niet als een god voor.

Steve: Nee, dat begrijp ik, maar ik probeer dat punt te illustreren over wat Antieke Aliens vertelt. Kwam u naar de Aarde als Quetzalcoatl?

Sanat: Ja, ik had een korte incarnatie in die vorm, die vorm aannemend. Ja, dat is juist. Er zijn weinig beschavingen waar ik niet bij betrokken ben.

Steve: En gaf u hen de Maya Kalender?

Sanat: Ja.

Steve: Oh, dzjie dat is heel interessant! Zag u ook…. kunt u ons vertellen wat – opnieuw, dit is gewoon een kort inleidend gesprekje – wat Ezechiël zag toen hij de wielen in de wielen zag? Wat waren dat?

Sanat: Je kunt denken dat het de heilige geometrie was, of het begrip over de energie van Een, van hoe de dingen in het universum allemaal onderling gerelateerd en verbonden zijn en dat er een symmetrie en schoonheid is en dat het oneindig en eeuwig is en dat het alsmaar door gaat. Dus werd hem een glimp gegeven van de onderlinge verbondenheid van alles.

Steve: Oh, well, dat is heel interessant. Dank u hiervoor. Nu, u hebt ons net verteld dat u de Planetaire Logos bent en de bewaarder van de Universele Wet. Hopelijk kan ik u dan vragen onze luisteraars uit te leggen waarom de Schepper precies in de eerste plaats levensvormen creëerde. Welke bedoeling had hij – en natuurlijk is hij niet mannelijk – in gedachte toen hij ons creëerde?

Sanat: Het was een uitdrukking, en wij gebruiken het woord “experiment” niet, want er is heel vaak een verwijzing op jullie planeet geweest naar de levensvorm van mensen, of het nu op planeet Aarde is of ergens anders, alsof het eenvoudig een experiment was of per ongeluk. En natuurlijk zijn beide niet waar.

Dus laten we die discussie recht van bovenaf uitschakelen, als het ware. Het idee om levensvorm te creëren was om een uitdrukking te hebben in de vorm die als prachtig werd gezien, een uitdrukking van schoonheid, een uitdrukking van vermogen, geen beperking, een uitdrukking om een stoffelijke ervaring mee te hebben, of van weer een andere uitdrukking in de vorm. Dat was het idee, de bedoeling van creatie.

Nu, zelfs ik pretendeer niet het te begrijpen of te weten, zelfs als ik alle innen en uiten bij elkaar optel van de oneindige Ene, omdat, zoals je weet dat er ook nog de kwaliteit is van het onkenbare.

Maar laten we tegen jullie zeggen dat het een uitdrukking was van, wat jij zei – als hem of haar-zelf, als de Eenheid – om een uitdrukking op vele manieren te hebben, om vorm te hebben, om een ervaring te hebben in de vorm, en ook om een uitdrukking te hebben van liefde in een stoffelijke werkelijkheid Nu, als wij zeggen “liefde” bedoelen we niet wat jullie zo vaak aan denken in de stoffelijke werkelijkheid, maar werkelijk onvoorwaardelijke liefde, het samengaan van harten.

Dus is het scheiding en eenheid tegelijkertijd. De scheiding zoals die op jullie planeet werd begrepen is compleet verdwaald, omdat scheiding gewoon een uitdrukking was van de uniekheid en diversiteit en een uitdrukking van zoveel soorten manieren, als je er op die manier naar kijkt, van hoe men dat kan zien. Dus dat was het oorspronkelijke idee.

Steve: All right. Dank u Lord. Er wordt gewoonlijk gezegd dat de Vormeloze Transcendente [God in Zijn absolute vorm] nog steeds de Goddelijke Moeder schiep, de Heilige Geest, Shakti – alhoewel de Moeder heeft gezegd dat Shakti alleen een klein deel is van wat zij is – wie schiep dan de Universele Wet? Kunt u daar wat met ons over praten? Is dat een juiste stelling?

Sanat: De Goddelijke Moeder – en ik zal nooit de Moeder durven corrigeren! - maar de Goddelijke Moeder brengt manieren van schepping naar buiten, van beweging, van actie, waarbij we het onkenbare komen te weten en die beleven, dat we die plek van vereniging tussen beweging en stilte, tussen alles en niets kunnen vinden.

Dus de Universele Wet, zoals jij er over denkt, zoals we er allemaal over denken, is een manier voor ons om te leren kennen, te begrijpen, te scheppen, en om dichter in verbinding te komen, in vereniging met Alles Dat Is. Dus het was een methode of een instrument van schepping. Michael heeft met jullie gesproken over het Goddelijke Plan, en op een kleinere manier, alhoewel wij dit niet op enige wijze willen verlagen, over regels van afspraak/verbintenis/verplichting.

En op sommige manieren is dat hoe de Universele Wet werd begrepen, maar het was niet dat de Moeder dit voortbracht als je denkt aan haar baarmoeder, haar beweging, haar mede-verenigen uit de stilte naar het universum, het was een manier van ons om dit te begrijpen en om in een nauwere goddelijke eenheid te zijn.

Dus zelfs in het eerste begin, was de verbinding van de wil zodanig dat er een wil was in de Eenheid, in het Al, in de Bron, om gekend te worden en om te hebben waar creaties uit voort kwamen in vele universums, om te begrijpen, en manieren waarop ze in staat zijn om hun weg mee terug te werken.

Dus je kunt denken aan de Universele Wet – en ik probeer taal te gebruiken die totaal te begrijpen is, niet alleen voor jou, mijn geliefde Steve, mijn geliefde Graham, en mijn geliefde Linda, maar voor al onze luisteraars; ik probeer taal te gebruiken om het verstand te gebruiken van ieder van jullie – dus het was een gids, een wegenkaart, een manier waarop je het onkenbare kunt weten.

Steve: All right. Nou, we hebben gepraat over de bedoeling van het leven; we hebben net het begrip van de Universele Wet geïntroduceerd. Als we hier nu een derde begrip bij kunnen brengen, denk ik dat het zeer nuttig zou zijn, en dat is het begrip/de zin van wat uit het Goddelijke Plan voortkwam? We konden waarschijnlijk ons bewust worden van wat u tot zover gezegd hebt, maar kunt u er wat duidelijk over zijn?

Sanat: En ik neem aan dat je allereerst denkt over het Goddelijke Plan zoals het niet alleen toegepast wordt in ons rijk, mijn rijk, maar in het rijk van Gaia en ook de menselijke ervaring, omdat, zoals je weet – of misschien weten jullie dit niet allemaal – het Goddelijke Plan erg dynamisch is. Het is niet iets dat in steen is geschreven, alhoewel het op veel manieren geëtst is in het hele universum. Ja, we weten dat dit een contradictie(tegenstelling) is, maar dat is de aard….

Dus laten we praten over het plan in termen van wat zin heeft voor de aarde en voor het menselijk bestaan, en voor wat wij samen gedaan hebben in dit universum. Dus dit houdt ons in, degenen uit de opgestegen rijken, en het houdt ook jullie sterrenbroeders en zusters in en velen uit het engelen en het aartsengelen rijk. Dus is het niet eenvoudig exclusief voor het menselijke rijk. Het is ook, kan ik eraan toevoegen, dat het alle koninkrijken en alle werkelijkheden insluit.

Dus het Goddelijke Plan, het oorspronkelijke plan – laten we het zo zeggen – was de schepping van deze vorm, deze levensvorm, deze uitdrukking van de Ene, van Alles, van Moeder/Vader/Alles om een ervaring van liefde te hebben. Maar er werd verder bepaald dat ze dit element zouden hebben omdat, natuurlijk, het een curieusheid was aan de kant van enigen en dan zouden we verder moeten gaan met wat wij zouden verwijzen als de Goddelijke Historie.

Maar het werd gezien als een wenselijk aspect om het element toe te staan van de vrije wil en om deze vrije wil van keuze, van verbinding te hebben zodat de ervaring, in elke unieke uitdrukking, zelf bestuurd zou zijn. Nu, toen Gaia ook vrijwillig deze onderneming begon, werd begrepen dat deze planeet een plaats van liefde zou zijn.

Dit was het Goddelijke Plan. Het Goddelijke Plan was voor dit humanoïde, menselijke collectief en voor ieder ander om deze ervaring van liefde, van vreugde, van vrede te hebben en ja van de mogelijkheid om de vrije wil en de keuze te hebben, om zich te verbinden, op welke manier ook, omdat ze die vorm wilden beleven, en dus in staat te zijn tot reizen.

Nu, in het begin zaten er wat jullie kunnen zien als sluiers, tussen de dimensies, maar de sfeer waarin Gaia werkte was een twaalf dimensionale sfeer, gewoon omdat die zoveel diversiteiten had, keuzes, wonder, ontzag en potentie om een hele variëteit aan dingen te beleven.

Nu, het beginpunt van dat experiment, van die uitdrukking, was om stoffelijkheid te hebben, zoals je zei, om vorm te hebben. Dit was niet gewoon uniek voor de Aarde, maar het deel van het Goddelijke Plan voor de Aarde was zodat ze een plaats werd voor een stoffelijke ervaring van liefde, en alle relevante ervaringen die er bij hoorden. Maar het was niet bedoeld, en het was geen deel van het Goddelijke Plan, dat je in die vorm zou blijven vastzitten.

Dit werd een uitdrukking van jullie vrije wil, van menselijke wil – nou, ik kan alleen maar zeggen – dat ging verkeerd. Maar het Goddelijke Plan is altijd zo geweest dat, ondanks hoe ver jullie er in mee gingen reizen, dat jullie je nog steeds zouden hervinden en zouden leren uit de ervaring – omdat wij niet oordelen in ons rijk; er wordt niet gezien: oh, dit was goed, dit is fout; zo zien we het niet of werken wij niet – maar dat er een ontwaking zou zijn en ja, een grote ontwaking. Maar dit is in fasen gebeurd, en dat er een terugkeer naar liefde zou zijn, naar bewustzijn, en in dat bewustzijn en in die liefde, zou er een terug nemen komen of opnieuw een omhelzing, een terug opeisen van je goddelijkheid zou er komen, van jullie vermogen om inter-dimensionale wezens te zijn – zoals à propos, de hele planeet is- en dat jullie de her-verbinding zouden krijgen niet alleen met de liefde die de energie en de substantie, de essentie, van Alles is maar dat jullie een her-verbinding zouden krijgen met de liefde die jullie zijn.

En door die herverbinding met de liefde die jullie zijn, dit een nog groter ontwaken en opening zou scheppen, en dat jullie de verbinding met je naaste menselijke wezens, het collectief, gaan zien en begrijpen, en hierdoor, dat er echt niet zoiets is als scheiding, en hierdoor, dat er alleen maar eenheid is.

En daarom zou de uitdrukking van wat jullie willen scheppen in je multi-dimensionale zelf, een terugkeer en een uitdrukking worden van wat het Goddelijke wil creëren. Dus zelfs in wat je zou zien als het Goddelijke Plan, was ook daarin die flexibiliteit voor jullie om te staken.

Nu, door dat reizen, is er heel veel, meer dan jullie waarschijnlijk kunnen zien, hulp geweest die naar voren is gebracht en dat was op zijn plek gezet en heeft al een hele, hele lange tijd op zijn plaats gezeten, miljoenen en miljoenen jaren, om jullie te helpen bij die ontplooiing en evolutie, als jullie – ieder van jullie en jullie allemaal – terug gaan evolueren naar de Ene en naar en in het Licht, in de Liefde.

Dus jouw vraag is dan: “Lord, zegt u nu tegen mij dat het verval van het menselijke ras in deze valse roosters, in deze valse paradigma’s(voorbeelden)… was dit deel van het Universele Plan?” En ik zeg dan, nee, dat was het niet. Maar het toestaan en de schepping door de vrije wil liet die flexibiliteit toe.

Nu, jullie hebben vele – specifiek in wat je denkt dat je religieuze teksten zijn – mythologieën en verhalen over de verloren ziel, of degenen die weglopen van het licht en hoe ze weer terug gebracht worden naar het licht. En de reden dat jullie deze verhalen hebben is omdat het een zachte herinnering is die geïnspireerd werd in de menselijke voorstelling en mythologie, en ook in de geschiedenis, het actuele feit, zodat jullie je de potentie zouden herinneren, en de keuze van wat jullie vaak denken dat verlossing is, van de potentie om terug te keren naar wie jullie werkelijk zijn.

Laten we nu aan jullie zeggen dat het geen vereiste is van de Bron, of de Ene, dat jullie van het Licht zijn om te voltooien wat reeds eeuwig is en oneindig compleet is. Maar het is de Schepping, het is het Goddelijke Plan dat jullie zullen gaan voltooien, dat jullie die prachtige zin en het kennen en de diepte van heelheid zullen ontdekken en herontdekken, omdat dit is wie jullie zijn. Daarom hebben we zo ijverig gewerkt met haar[Gaia].

En ik gebruik het woord “werk”omdat het een woord is dat jullie begrijpen. Maar laat me duidelijk zijn, mijn vriend, dat het werk dat mijn Lady (1) en ik en alle opgestegen mensen, en al jullie sterrenbroeders en zusters en al de aartsengelen, en het hele Gezelschap van de Hemel, de hele Raad van Liefde, het werk dat wij doen, is helemaal geen werk. Zijn er keren geweest dat we keken en misschien ons hoofd schudden, en wilden dat jullie dichterbij kwamen, wetend hoe de uiteindelijke ontvouwing zou zijn? Natuurlijk. Natuurlijk.

En er zijn vele manieren geweest waarin we jullie hebben onderwezen en gegidst, of jullie dat nou wisten of niet, om dat te laten gebeuren. Dus zelfs als er tijden waren dat er mensen of collectieven in het moeras van illusie gevangen zaten, dan stuurden we nog steeds inspiraties en herinneringen en een nazending zodat jullie die vuurtoren zouden zien, zodat jullie je zouden herinneren dat wat je deed gewoon een bocht was, een omleiding en een illusie en niet de waarheid was van wie jullie waren, individueel of collectief.

En wat er gebeurde en wat een definitief deel van het Goddelijke Plan is, en het Universele Plan voor dit gebied is, dat er zo velen van jullie geïncarneerd zijn en teruggekeerd zijn naar de Aarde….. Er is een grote nadruk op karma op jullie planeet en vaak denken jullie, nou, ik ben hier om iets te corrigeren of enig karma uit te werken.

Maar zo velen van jullie keerden gewoon terug omdat je wist, in verbinding wist je dat, dat jullie agenten en katalysators zouden zijn van verandering, dat jullie weer in de vorm wilden zijn, in deze menselijke vorm, in deze uitdrukking van goddelijkheid, in een tijd waarin herinnering en ontwaken zou plaats vinden, omdat zo velen van jullie uit de dichtheid getuige waren geweest van de zwerftocht. En er is lijden en pijn geweest en er waren ervaringen van duisternis en verlies.

Daarom is het waarom zo velen van jullie met afschuw worden vervuld voor duisternis. Het is omdat jullie het aan twee kanten hebben beleefd. En dat wordt niet veroordeeld. Het moet alleen worden omhelsd. Het moet slechts worden liefgehad. Als jullie een kind zien dat met vuur speelt, en ze zetten zichzelf per ongeluk in brand, geven jullie die kinderen dan een uitbrander?

Nee! Jullie halen ze binnen. Jullie redden hen. Jullie zorgen voor hen. Jullie helen hen. En dat, voor iedereen die luistert, DAT was jullie besluit, jullie stuk van het plan binnen het Goddelijke Plan. Is het complex? Ja. Maar op andere manieren, als je je denken losmaakt van alle of’s en en’s en maren – en we weten dat jullie hier problemen mee hebben, want wij hebben die reis ook gemaakt – maar als je kunt, dan zullen jullie zien dat deze uitdrukking van het Goddelijke Plan, en binnenin het Goddelijke Plan de uitdrukking van de Universele Wet als een manier om het Goddelijke Plan te begrijpen, eigenlijk heel simpel is.

Steve: Lord, misschien kan ik op dit punt even tussenbeide komen. U noemde de Universele Wet. U noemde karma. Wij praten gewoonlijk over de Universele Wet in delen: we praten over de wet van karma, de wet van de vrije wil, de wet van aantrekking. Maar ik blijf het begrip houden dat het een gecoördineerd geheel is, dat de Universele Wetten samen werken om de bedoeling van het leven te verkrijgen, om de ontvouwing te verkrijgen van het Goddelijke Plan.

Kunt u ons helpen bij dit deel van ons gesprek, om te begrijpen of dit waar is? Werkt de Universele Wet als een deel, als een gecoördineerd, georkestreerd geheel? En als dit zo is, kunt u ons dan vertellen hoe dit werkt?

Sanat: Ja. Je zit compleet op het spoor en correct. De Universele Wet is niet gefragmenteerd. De Universele Wet is niet deze of die wet. Laat me praktisch zijn. In elk van jullie landen – en ik weet dat er veel luisteraars uit verschillende landen komen, en sommigen zijn misschien meer wetteloos dan anderen, maar des ondanks- denk aan je eigen natie(Amerika) die een collectief van wetten heeft waarover je denkt met rechtsgeleerdheid en het werkt als een lichaam van wet. En die wetten – nou, eigenlijk, sommige ervan zijn praktisch onsamenhangend geworden en tegengesteld, maar als ze geformuleerd worden – de bedoeling en intentie achter de wet – omdat veel ervan goddelijke geïnspireerd was, zoals je weet – was het voor het lichaam van de wet om als een te werken, want de body van de wet laat jullie als een collectief werken op manieren die vriendelijk, ethisch, integer en met consideratie zijn.

Nu, dit zijn, ja, toegestaan, een versie die is afgezakt, maar die nog steeds gebaseerd is op wat jullie denken dat de Universele Wet is. Nu, we moeten zeer duidelijk zijn, omdat jullie luisteraars soms zullen zeggen: “Nou, dat is niet zo, omdat wat is er dan met deze of die wet?” Ik spreek over de intentie en de bedoeling. Dus laat me nu terugkeren naar de Universele Wet. Zoals ik zei is het Goddelijke Plan en de Universele Wet een veelomvattend stel, een lichaam van begrip. En het is een lichaam van begrip, zodat alle deelnemers – alhoewel we nu spreken over menselijke wezens, omdat we jullie vertellen dat we al in verbinding zijn(op één lijn beginnen te staan) en met begrip van de Universele Wet – maar het was om jullie het begrip te geven van de meest basische wijzen van “Hoe werken de dingen in mijn universum?

Hoe kan ik mijn leven op heilige en betekenisvolle manieren ondernemen, als ik in mijn menselijke zelf ben op een menselijke reis van spirit in de vorm? Hoe gedraag ik mijzelf en weet ik dat ik in verbinding ben?” Dus er zijn vele aspecten van de Universele Wet waar jullie over gedacht hebben als een wet die alleen staat – en er zijn daar een dozijn van. Maar je bent heel juist om te denken dat er de Universele Wet is – je kunt er over denken als een entiteit, als een collectieve energie. En die energie daar kun je van denken als, en ik heb er met dit kanaal over gesproken, als de Wet van Liefde, soms naar verwezen als de Wet van Een. Maar dat is heel vaak verkeerd begrepen geworden en zelfs verkeerd gebruikt in sommige rijken op jullie planeet.

Dus we zullen praten over de Universele Wet als de Wet van Liefde. Als je kijkt naar de individuele wetten, waar jullie toe gekomen zijn over te denken als individuele wetten, of van aantrekking of geven of krijgen of van karma, dat is voornamelijk over het evenwicht en het verkrijgt beiden evenwicht in je, in je heilige wezen, en niet alleen in een leven of een dag of in een tijdsframe, maar ook door tijdslijnen heen, ook al is het allemaal gelijktijdig, en in alle rijken.

Daarom praten we over boven-beneden, in-buiten. Daarom praten we zo vaak over evenwicht. Omdat als je in die plaats van liefde bent, als je in dat collectieve begrip bent, als je die plek bereikt hebt in je wezen van eenvoudige erkenning en in liefde zijn, dan is het dat. Je bent er dan bij, aanklevend, je bent dan in verbinding met de Universele Wet. Wat jullie zo vaak doen in jullie mentale, collectieve, menselijke lichamen, je probeert de wetten apart op te pikken als bij een opperste hof – of misschien zelfs een lager hof is een beter voorbeeld.

Maar dat is de spirit ervan niet, dat is niet de energie van de wet. Dus jullie pikken vaak de diverse fragmenten ervan. Het is als het proberen om de dingen uiteen te breken terwijl in feite de gehele bedoeling van de Universele Wet eenwording is. Het is samen brengen, geen fragmentatie. Dus als jullie denken aan de Universele Wet en jezelf, omdat wij willen dat jullie, wij vragen jullie en we leiden jullie om te denken over de Universele Wet als een manier waarom jullie gaan begrijpen hoe wij, hoe Moeder/Vader, Hij/Zij, Allen, Een, Bron, Universum, Goddelijke Plan, hoe wij jullie terugwenken om je met ons te verenigen. Dus het is een verenigende factor. Dat is de Universele Wet genoemd.

Het is alles omhelzend. Het is omarmend. Het moet jullie en ons en allen samenbrengen. En hoe meer jullie in verbinding komen – niet in een begrip van alsof jullie een gewone student zijn, laat me daar even duidelijk over zijn – hoe meer jullie in verbinding zijn(op één lijn staan) met je multi dimensionale, universele, menselijke, sterrenzaad, Aardebewaarder- zelf bent, in verbinding met de Wet, hoe meer jullie dan in verbinding zijn, niet alleen met Alles, maar met wie je bent.

En hoe meer je in verbinding bent met wie jullie zijn, draag je bij aan de absolute ascentie van het collectief. Ja, je vroeg je al af wanneer ik bij dit stuk zou uitkomen, niet?

Steve: [lacht] nou….

Sanat: Want wat is ascentie anders dan een her-eenmaking? En het is de opnieuw-eenmaking niet alleen van jullie heilige zelf, of je Multi-dimensionale zelf - wonderbaarlijk nog in de menselijke vorm, in deze prachtige lichtvorm die een creatie was uit niets en Alles; het was een idee, een licht dat manifest werd gemaakt – en nu daarin, verbinden jullie je en her-verbinden jullie je niet alleen met je geliefde planeet en met alle koninkrijken, maar ook met je universum en ver nog daarbuiten.

Als dat gebeurt, zullen jullie veel meer van mij zien! het is niet dat ik verdwijn en zeg, nou, ik ga nu verder naar mijn volgende opdracht, omdat ik me bij jullie ga voegen. En dan zal er de schepping van het nieuwe zijn, van de uitdrukking die altijd deel was van het Goddelijke Plan, wat de uitdrukking van licht is, van jullie uniekheid die manifest werd gemaakt, en in die uniekheid en manifestatie van jullie, is het de manifestatie van het Al.

En dus zullen jullie manifestaties, omdat jullie adherent zijn met de wet – en ik hoop dat ik duidelijk ben – zal deze in harmonie zijn met ieders schepping en manifestatie. Het is, het is net als koren die tenoren en bassen hebben en alten en sopranen. Het is als engelenkoren. Het is als orkesten. Het is een symfonie, maar het is een symfonie van het universum. Dus jullie keren terug.

Jullie keren nu terug naar de verbinding met het Plan, laten we zeggen, en de overgang – en jullie nemen in tempo toe, tussen twee haakjes – die overgang waar jullie volledig mee aan het deelnemen zijn, en dat is waar voor de hele mensheid, of ze het nu herkennen of niet, erkennen of niet – het maakt niet uit, ze zijn er deel van – en dat is zeer, zeer goed vooruit gegaan en bezig. En wat dat betekent, mijn vriend, in zeer praktische termen, ik ben, als jullie herder, blij te kunnen zeggen dat de zwerftocht voorbij is.

Oh, er kunnen nog wat verdwaalden zijn. Maar de meesten van jullie, daar zijn we zeer, zeer trots op en we zijn geëerd om deel van jullie onderneming te zijn, zoals jullie, in ons deel van het Goddelijke Plan zijn, waarover we niet gesproken hebben, dat jullie ook deel zijn van ons plan, weet je. Jullie neigen er zo niet over te denken. Maar wij zitten dus ook in een verenigde ontvouwing.

Steve: Lord, ik vraag me af als we nog tijd hebben voordat het programma eindigt om nog over een element te praten van deze hele vergelijking. U sprak over de bedoeling van het leven, u hebt gesproken over het Goddelijke Plan, u sprak over de Universele Wetten.

Er is nog een ontwerp kenmerk meer wat hier speelt, en ik hoop dat ik correct ben dit te zeggen, en dat is wat het verlangen naar bevrijding is genoemd, de drang om te evolueren, de wens om je te herverbinden met God, waarvan sommige mensen zeggen dat het in ons is ingebouwd en ons richting God laat gaan. Is dat zo wat ik net zei? En als dit zo is, kunt u dan wat meer verhelderen over het verlangen naar bevrijding?

Sanat: Ja, je bent correct. En ik ben blij over dit verlangen te praten, dit smachten naar vrijheid, naar bevrijding, en misschien kan ik zeggen, naar vereniging. Nu, laten we praten over dit aspect van het Goddelijke Plan en de geboorte van het plan.

Omdat het was, hmm, het werd ingedruppeld in jullie door het vrouwelijke van de Goddelijke Moeder, en het was het tegenwicht – dat is de term die we kunnen gebruiken – het was het tegenwicht van de vrije wil, om te kiezen; geen schrappen en geen bemoeienis. Maar het was het tegenwicht voor de vrije wil. Dus is dit op veel manieren jullie innerlijke kompas. Jullie hebben kompassen die altijd recht naar het noorden wijzen.

Nou, jullie verlangen naar bevrijding, jullie smachten naar her-eenmaking, jullie verlangen om naar huis terug te keren, naar de Ene terug, om je zelf uit die illusie te halen van scheiding, van isolatie – en die is zeer pijnlijk! – was de volmaakte verzekering dat jullie bij een bepaalde tijdsgewricht/samenloop zouden kiezen om je te verbinden met de Wet, met de Liefde, met de Moeder-Vader Ene, zodat jullie jezelf vooruit konden katapulteren, terug naar huis.

Dus ja, dit is een ingeboren deel van jullie. En dit is een zeer belangrijk punt dat je bent begonnen, omdat jullie nu in die samenstand zijn waar zoveel discussie over is, zelfs bij jullie als lichtwerkers of lichthouders, over wie wordt toegestaan, wie gelijk heeft, wie verkeerd zit, wie wordt toegestaan om op te stijgen, en wie niet. Laat me nu tegen jullie zeggen – nee, laat me het zeer duidelijk zeggen – die gesprekken zijn niet van liefde en ze zijn geen deel van het Goddelijke Plan of de Goddelijke Ontvouwing.

Ieder wezen, zonder te letten op hoe ver jullie denken dat ze verdwaald zijn, of gezworven hebben, heeft nog steeds die ingeboren wens, dat verlangen naar bevrijding, naar her-eenmaking. En dus, toen velen van ons met jullie hebben gesproken over deze verschuiving, over die verandering in bewustzijn, van deze verschuiving naar het hart van de Ene, naar Liefde, wij zijn zeer duidelijk naar jullie geweest dat het Goddelijke Plan deze doorgang, dit portaal, deze poort open houdt voor iedereen.

Het is totaal inclusief. Het is niet exclusief. En dus zelfs in een plaats van duisternis, wat, hmm, degenen aan onze kant- en die aan jullie kant, tussen haakjes, wezens zoals jullie bij de “In Licht Radio” – wat jullie doen is die vonk van verlangen ontsteken, van die wens naar eenmaking, van bevrijding, van vrijheid.

En als die helderder en helderder brandt, is wat er gebeurt, dat het begint duister uit te roeien waar jullie toe gekomen zijn om over te denken als duisternis of afscheiding. En dus activeert het en brandt het helder om mensen naar die plek van bevrijding-zoeken te brengen- door een diversiteit van manieren. En soms, ja, is die wens doorkruist of verkeerd begrepen, en er werd over gedacht als een wens naar andere dingen die uit het wereldrijk kwamen.

En dat is een vergissing geweest van het begrijpen. Maar velen worden verlicht door die ingeboren inplanting van de Moeder en velen zeggen: “Nou, misschien mijn keuzen, mijn besluiten, zijn niet die geweest die me werkelijk voeren naar die plek van vreugde, waar ik echt voel dat ik op mijn pad zit, dat ik op mijn heilige reis ben, waar ik niet alleen voel dat ik geliefd wordt, maar dat ik kan liefhebben en dat ik op deze wonderbaarlijke reis ben met iedereen die bij me is, niet alleen mijn naaste menselijke wezens, maar ook met mijn opgestegen familie, mijn sterrenbroeders en families, en nog belangrijker dan iets, de Moeder/Vader/Ene.”

Dus ik ben heel blij, mijn beste vriend, dat je dit punt heb aangehaald en dat we de kans hebben gehad om het te bespreken, niet alleen als een fragment van discussie maar als deel van een verenigd gesprek over het Goddelijke Plan, waarom er leven is, wat het idee was, en waarom er het lichaam is dat de Universele Wet is genoemd. Waarom er dat lichaam is dat jullie wenkt om aan te kleven bij de vereniging, voor wat er verloren is? Dus ik dank je.

Maar meer dan dit, dank ik ieder van jullie om actief, pro-actief, zelfs in de trog/diepte en in kromming van de golven te zoeken naar waarheid en bevrijding, om actief te werken, en ja, meer dan ooit te co-creëren met ons. Werk met de scheppingsformule! Daarom hebben wij het opnieuw gegeven, heel eenvoudig, en beknopt. Ga met mijn liefde.

Steve: Dank u Lord. Dank u voor zo een geïntegreerd gesprek over deze stof. We zijn zeer gezegend.

Sanat Kumara: Vaarwel

[einde]

[muziek]

Voetnoot: (1) Het is niet duidelijk of Sanat hier verwijst naar Gaia, de Goddelijke Moeder, of misschien naar zijn tweelingvlam waarvan wordt aangenomen dat deze Lady Master Venus is.

Bron: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/06/05/an-hour-with-an-angel

Vertaling: Winny  

Wednesday, June 6, 2012

Valerie Donner met Mira. 6.06.2012


Valerie Donner met Mira van de Pejadische Hoge Raad: De strategieën zitten op hun plek voor de Ascentie van het Menselijke Ras
Gegroet, ik ben Mira van de Plejadische Hoge Raad met de opdracht bij de Aarde Raad. De plannen zijn uitgezet. De strategieën zitten op hun plek voor de ascentie van het menselijke ras. Ik ben blij jullie vandaag deze woorden te vertellen. We hebben ijverig gewerkt voor deze aankondiging.


We zijn tot begrip gekomen met myriaden zaken om in staat te zijn deze commentaren te maken. Het is belangrijk voor jullie om deze verklaring van waarheid te kennen. Het betekent dat als je de pijlen van Licht volgt dat je op je pad zit. Jullie zullen ook vele anderen met je meenemen. 


Onze vloten met schepen gaan om jullie en de Aarde heen. We vinden het best een opwindende tijd om deel te zijn van deze gebeurtenissen. We hebben met gevestigde protocollen gewerkt voor de ascentie van de Aarde. We zijn in volle communicatie met onze Schepper bij dit proces. Daar wordt het laatste woord gegeven voor ieder stap op het pad. 


De weerspannige mensen weigeren het Licht zoals altijd maar met nog vuriger energieën. Ze zijn vastgezet in hun negatieve bedoeling en hebben gefaald om tot begrip te komen met het Licht dat buitengewoon is vergroot. Hun oude op vrees-gebaseerde methoden werken niet meer. We nemen hun pogingen zonder onze pas te vertragen. We zijn blij dat de waarheid naar buiten komt met zulke prachtige beelden. 


Ons Plejadisch Contact Team reikt naar jullie uit in de droomstaat en op andere manieren om jullie op je toekomstige werk voor te bereiden. Heb geduld terwijl jullie wachten om meer details te weten. Ik verzeker jullie dat welk werk jullie ook zullen gaan doen, dit leuk en verheffend zal zijn. Het is ook belangrijk werk en ik denk dat jullie dat al weten. De tijd is voor jullie gekomen om volledig open te zijn om je ware werk te doen. We hebben jullie nodig om een team met ons te vormen en het zal op schitterende manieren zijn dat we samen zullen werken. Wij zijn vredebewaarders en jullie zijn dat ook. Kijk in je innerlijk, kijk om je heen, kijk overal waar je gaat en vind vrede 


Terwijl jullie de mensheid zien worstelen daar sommigen de stevige greep verliezen van wat van waarde was in de derde dimensie, dan zullen jullie herkennen waar jullie je helende Liefde en Licht naar toe moeten zenden. Dit zal vrede helpen creëren. Vind tijd voor jezelf. Doe het beste dat je kunt. Wij zijn met jullie op elk mogelijke wijze. Ik ben Mira van de Plejadische Hoge Raad. 


Channel:Valerie Donner

Website: http://aquariuschannelings.com/2012/06/09/mira-of-the-pleiadian-high-council-the-strategies-are-in-place-for-the-ascension-of-the-human-race/ 


http://www.thegroundcrew.com/channeled_messages.htm

 
Vertaling: Winny  

Onze Galactische Familie met Blossom Goodchild op 20 mei 2012Op 27 mei ’12 gepost door Steve Beckow.


Steve: Blossom kijkt terug naar haar leven als channel, eerst met White Cloud en later met de Galactische Federatie van Licht.

Graham Dewyea interviewt haar. Ze beschrijft hoe het voelt om wat zij noemt het topmanagement van de “Overzieners van de Overzieners” (of de Opzichters over de Opzichters) te channelen.

Ze bespreekt hoe 14 oktober 2008 voor haar was en wat de herhaling door de Neptune trip in haar opriep. Een kijkje achter de schermen bij een van de meer prominente en meest openhartige lichtwerkers van deze era.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij ‘Onze Galactische Familie’. Ik ben Graham Dewyea. Mijn gast vandaag is Blossom Goodchild.

Blossom is een professioneel medium, ze channelt een directe stem, ze werkt met spirit en met kosmische energieën.

Zij heeft de Amerikaanse indiaanse spirit White Cloud al 13 jaren gechanneld en de Federatie van Licht sedert 2005.

Blossom heeft zes boeken geschreven en haar channelings worden vertaald in 13 verschillende talen. Naast haar spirituele werk is Blossom ook een professionele actrice die gespecialiseerd is in het musical theater.

Welkom bij de show!

Blossom Goodchild: Dank je zeer. Ik ben heel blij bij jullie te zijn!


Graham: Nou, het is fijn om jou hier te hebben. Hoe raakte je gewikkeld in het channelen? Hoe begon dat allemaal voor je?

Bloss: Het begon werkelijk omdat ik ziek was – ik ontwikkelde een ziekte toen ik ongeveer 17 was - wij noemden dat fits.

Door deze fits die ik ongeveer 20 jaren had, werd ik rond die tijd nogal depressief en niemand kon uitvinden wat het was.

En ik ging naar allerlei soorten top doktoren en psychiaters enz en ik kwam toen bij een heel begenadigde helderziende die eigenlijk – ik zeg het even kort – White Cloud bij me zag. En ik had wat healing gedaan in die jaren, waardoor ik in die 20 jaren meer spiritueel besef heb gekregen.

En dus, toen ik healde(= mensen genas), was ik me bewust van die indiaan die achter me stond. En op een dag vroeg ik: “Mag ik je naam weten?”

En ik hoorde: “White Cloud.” Dus toen die dame bij ons was – en in die tijd was ik ziek – zei ze, ze (Blossom) heeft die indiaan bij zich en hij opent en sluit zijn mond en zegt dat hij gefrustreerd is omdat hij niets kan… hij wil tegen me spreken en ik moet een pen en papier hebben en hij komt telepathisch door.

En omdat ik wel voor zoiets in was dacht ik niet, oh, dat is wat raar, ik zei gewoon, nou, ik laat het gebeuren.

En ik ging zitten en begon letterlijk te zeggen: “Nou, ik…” weet je, ik schreef het op” Ik weet niet wat ik nu veronderstel te moeten doen, maar hier ben ik.” En de verbinding was gemaakt.


En we schreven – we gingen gewoon – hij sprak telepathisch tegen me ongeveer drie of vier pagina’s lang en zei dat we vele ‘manen’ geleden waren overeen gekomen om dit te doen, en dat hij door me heen ging spreken en mijn stemband zou gebruiken, als ik dat nog steeds wilde.

En ik zei ja. Weet je, het leek de meest gewone zaak van de wereld, om dat te doen. Dus ik regelde een bijeenkomst en ik had ongeveer 12 mensen en hij nam het letterlijk, ik sprak eerste een klein gebed en hij nam het vandaar af over. Ik begon heel apart te ademen! [ze lacht].

En het voelde alsof ik een woord wilde zeggen en ja, ik denk dat het welkom was of iets dergelijks en uit mijn mond kwam dat hele, hele, hele diepe gebroken accent. En hij sprak driekwartier lang.

En dat was… daar was het begin van onze wat ik een meest prachtige relatie wil noemen omdat hij het meest mededogend lichtwezen is waar ik van genoot om mee te maken.

Graham: We waren duidelijk daarop aan het inschieten en we praatten over de Federatie van Licht, maar ik wil nu even overgaan naar wat een duidelijk deel van je werk is, het werken met White Cloud. Wat kun je zeggen over hem en zijn boodschap?

Bloss: Woorden zijn niet toereikend waarschijnlijk maar als hij feitelijk doorkomt, hij is nu – eerst waren we niet in staat om – ik kon me niet bewegen, echt.

Mijn ogen waren gesloten en hij sprak heel, heel langzaam. En nu, de laatste 13 jaren, staat hij bekend door rechtop te staan en rond te lopen, en hij opent zijn ogen.

En ik weet dat als mensen naar hem luisteren, als hij in hun ogen kijkt, door die van mij heen, weet je, ik zie dat omdat ik aan linkerkant van mijn brein ben en hij komt aan de rechterkant binnen, en we komen elkaar tegen in het midden.

Dus ik ben me bewust van alles dat er gebeurt. Dus het is nogal een vreemd fenomeen. Maar ik ben me bewust, als hij in iemands ogen kijkt, ik hun ogen zich zie vullen met tranen door de liefde die hij uitstraalt. Hij is te allen tijde - in alles dat hij zegt, - is er helemaal geen negatieve energie. Hij is zo wijs.

Uiteindelijk Graham, zijn boodschap zoals die voor de Federatie van Licht gaat helemaal over Liefde. Het is gewoon dat, dat is wie wij zijn., en we moeten, het is noodzakelijk dat we terug naar die liefde gaan die we zijn, omdat we niet ‘waar’ voor onszelf zijn als we dat niet doen.

Hij is echt… hij verandert iemand… zijn wijsheid helpt je om je leven ten goede te veranderen, omdat als je al zijn voorstellen in actie brengt, zoals met – ik zeg het opnieuw – de Federatie van Licht, verandert je leven, omdat je dan van een andere plaats komt, en je laat alle boosheid en oordeel en wat meer, los.

En je leert – het lijkt gek om het te zeggen – “Jij leert te zijn wie je bent en leert om liefde te zijn.”, maar ik zeg duidelijk, is “leert” het juist woord? maar ik werk er zelf mee.

Weet je, in al die jaren dat ik werkte met wie ik ben, want je kunt mensen zo makkelijk veroordelen en soms is je gedrag niet zoals het zou moeten zijn. Dus ik denk dat het iets is waar je aan moet werken.

Graham: Goed gezegd. Hoe raakte je bekend met de Federatie van Licht?

Bloss: Nou, ik wist niet eens van hun bestaan, werkelijk. En ik ging eigenlijk naar een helderziende toe omdat ik me vast zag zitten met wat er gebeurde met White Cloud, en weet je, mensen denken: “Kun je dat niet aan White Cloud vragen?” Maar zo werkt het niet. Ik denk dat veel mediums het met me eens zullen zijn.

Dus ik wilde gewoon advies. En deze dame zei tegen me: “Boven zegt tegen je dat je nog een boek moet schrijven, maar dat zal niet met White Cloud zijn. Het zal met iemand anders gebeuren en zij zullen het je laten weten. En ze vragen alleen dat je iedere dag een half uur achter je computer gaat zitten, en dan zullen ze doorkomen..” Dus dit is een hele andere manier van verbinding.

En ik zat letterlijk – de volgende dag was mijn verjaardag, maar ik zat achter de computer, en in die tijd stond de computer in onze oude garage, achterom en ik dacht: “Nou, daar gaan we, een nieuw avontuur.”- en letterlijk hetzelfde, gewoon telepathie, er kwamen gedachten door. En eerst voor het boek, dat The Bridge werd genoemd.

 Het was absoluut de “Ik Ben aanwezigheid”, de Goddelijke Aanwezigheid die door scheen te komen. En ergens tussendoor, en je kunt eigenlijk niet vaststellen waar, werden ze de Federatie van Licht. En dus, toen ze samengingen en door de Ik Ben energie heen samensmolten om bij me te komen…

En dus zat ik daar iedere morgen een half uur. En op een dag…- ik bleef de hele tijd denken: “Nou, wanneer gaan ze nu eindelijk beginnen?”En op een dag kwamen ze naar buiten met: “We zijn nu bijna aan het eind van.. het boek dat je schrijft.”

En ik herinner me, het was ik niet, maar ik werd best boos, omdat ik zei: “Waar praten jullie over? Je hebt nog niks gezegd.” En toen ik eindelijk… toen ik eindelijk ging zitten, om te gaan lezen wat er bezig was, omdat toen ik iedere dag een channeling begon, ik niet las wat ik daarvoor had geschreven.

Ik stemde me dan alleen af en we gingen verder. En ik zat buiten en ik las het meeste dat geschreven was. En ik huilde en huilde en huilde, omdat – ik snapte het.

Weet je, ik snapte hoe alles samen vloeide en wat ze feitelijk probeerden te zeggen. En ik herinner me dat ik een heel sterk moment had waarin ik hardop zei: “Ik begrijp…” - en ik huilde, maar - “begrijp dat jullie me dit aan mensen willen laten geven.”

En het was een groot ding voor me omdat het buitenaardsen waren! Weet je, en dat was… nou, het was zeven jaren geleden. En het is net als, nou weet je, ik sta al voor gek door een Native Amerikaanse indiaan te channelen, laat staan dat ik de moed heb om naar buiten te komen en te zeggen: “Nou mensen, kijk…” weet je, over UFO’s en dat soort dingen.

Maar ik herinner me die dag, en aan het eind van die dag, neem ik het besluit en zeg, okay, okay, yeah, ik snap het. Ik doe het. En dus, daarom, weet je, het boek werd gepubliceerd en de rest is geschiedenis, zoals ze zeggen.

Graham: Hoe voel jij je als je hen channelt?

Bloss: Soms meer dan bij anderen, barst ik in tranen uit, omdat de energie van liefde op een trilling zit die veel hoger is dan de mijne, en mijn lichaam wordt er gewoon door overweldigd, echt.

En ik weet dat mensen me hebben geschreven en dat hetzelfde ook bij hen gebeurt, weet je, mannen en vrouwen, als ze het lezen, door de energie van de liefde die doorkomt van wie ze zijn.

En dat, denk ik, weet je, als ik momenten van twijfel had, aan het eind van de dag, en dat laat me weten dat ik in mijn waarheid zit met dit allemaal, door dat gevoel, waarover ze steeds praten, het gaat om het gevoel.

Graham: Right. Dus je begon met ze te channelen en toen na een tijd introduceerden ze zich als buitenaardse wezens, sterrenbroeders en zusters. Hoe was dat voor jou?

Bloss: Degenen die ik channel zijn de overzieners van de overzieners (opzichters over opzichters). Ze voelen aan als.. zoiets, ze zeggen dat ze een soort top management zijn, zo wil ik het graag zeggen.

Maar ik denk dat het meer zoiets is toen ik voor het eerst een channeling met White Cloud deed en toen sommige buitenaardsen voor het eerst feitelijk doorkwamen en door me heen spraken – en die, opnieuw, ze waren hier om ons te vertellen over liefde – het was daarna dat ik een enorm soort ontwaken kreeg.

En ik was me bewust dat er UFO’s waren en leven op andere planeten, maar om eerlijk te zijn, Graham, ik heb daar nooit over na gedacht, nooit bedacht wat dat leven kon zijn.

En dus om plotseling een van hen [lacht] van een andere planeet door me heen te laten spreken, dat verraste me zeer, eerlijk gezegd.

Weet je, ik sliep de hele nacht niet, en het ging maar: mijn god, mijn god!in mijn hoofd. Omdat het mijn wereld open brak! En ik heb nooit gedacht dat ze hoog intellectueel en hoger intelligent waren, en van zo’n veel hogere trilling. Die zaken waren nooit bij me opgekomen.

Dus ik deed het. Dat was het begin van een hele lange reis waar ik nog mee bezig ben.

Graham: Dus, toen ze zich aan je voorstelden, is het een groep? Is het een individu? Heb je een relatie waarbij je verschillende leden van de groep bij hun naam kunt identificeren? Hoe werkt dat?

Bloss: Nee, het schijnt helemaal geen persoonlijk iets, een individu te zijn. En toch kan ik ook niet zeggen dat het een groep is, echt. Maar het is wat ik denk het is, een bewustzijn.

Omdat ik niet voel, werkelijk ik voel niet alsof het een energie is, maar waarschijnlijk is het een energie als geheel, als je ziet wat ik bedoel.

Het is zo moeilijk om dit te beschrijven, omdat ik geen stem hoor als ik met hen werk. Het zijn zuiver gedachten.

Graham: En wat kun je ons over hen vertellen, als je ze moest beschrijven, behalve dat het duidelijk hoger ontwikkelde wezens zijn, overzieners van de overzieners, top management?


Je beschreef hun liefde en ik weet dat we bij die boodschappen nog komen, maar wat je kun nog anders vertellen over hen, dat ze aan je meedeelden?

Bloss: Alles wat ze gegeven hebben, heb ik ook uitgegeven. En dus wie zij zijn… is wie ze zeggen dat ze zijn. En ik kan niet meer dan dat bieden, anders dan dat ze voor mij gewoon… - ze voelen van zo’n, zo’n liefde. En dus zeg ik dát is wie zij zijn.

Ze zijn van liefde. Je weet dat. En toen ik tegen hen zei: “Dus zijn het jullie die aan onze hemelen gaan verschijnen en zo?” leek het, nee, dat is niet zo, omdat zij een te hoog licht zijn om feitelijk in een vorm te transformeren die wij kunnen snappen misschien.

Graham: Wat is het verschil tussen de Federatie van Licht en de Galactische Federatie?

Bloss: Ik heb het ze gevraagd en ze hebben ‘niets’ gezegd, omdat het een enorm grote organisatie is. En dus zeggen sommige mensen dat er een verschil is en weet je dat hebben zij doorgekregen.

Maar toen ik zei: “Kijk, ik wil het zeker weten, wat is het verschil?”En zij zeiden gewoon niets.[of: en zij zeiden gewoon: “Niets”.] [vertaler, ik denk dat wij “geen” zouden zeggen.

Graham: Ik zie het. Nou, laten we even terug gaan naar 14 oktober 2008. Je boodschap van de Federatie van Licht werd enorm verder doorgegeven en die was dus dat er een ruimteschip zou verschijnen, ongeveer drie dagen lang, geloof ik, en dat gebeurde niet.

En neem ons even mee naar die tijd, als je wilt, inclusief die opbouw naar die dag toe, en wat je erna beleefde, en hoe je nu naar die tijd terugkijkt.

Bloss: Okey dokey. Zit je goed? Zoals zij gewend zijn te zeggen. [lacht] .

Toen ik het tweede boek schreef voor de Federatie, zeiden ze dat ze wilden dat ik een boodschap naar buiten bracht om de regeringen te informeren van de wereld en alles, dat, omdat ze aan de hemelen zouden verschijnen, enz.

En ik herinner me – aan de hemelen – en ik herinner me van toen, toen ik het schreef, mijn vibra – ik begon bijna te trillen. “Je maakt een grap!” Weet je, enz. enz.

En in die tijd zeiden ze de datum: 14 oktober (2008) En mijn zuster was er toen ook in die tijd en ik zei: “Oh, je weet niet wat ze net gezegd hebben!” En ik lachte erom, grapte erom, en zei kun je je voorstellen dat ik de president opbel en zeg: Hallo, dit is Blossom Goodchild…” En ik maakte er een reuze grap over, en ik zei, wat ben ik aan het doen?

En zoiets dus, Graham, om eerlijk te zijn, wees ik het af, omdat ik er niets mee te maken wilde hebben. En toen het dichterbij kwam – ik denk zo dat het rond juli was, zei mijn vriend Rick die me hielp met al dat gebeuren van White Cloud: “Wat ga je nu doen? Je moet er iets mee doen, Blossom.”

En ik zei: “Oh, ik weet het nog niet… ik weet het niet,” weet je. “Wat, als het niet gebeurt?” enz. En toen werd ik er heel serieus van en dacht, als ik die boodschap niet naar buiten breng of er iets mee doe, zeg ik echt tegen mezelf dat ik niet vertrouw wat er doorkomt bij mij, en waarom zou ik dan verdergaan met mijn werk?

Dus ik dacht, goed, daar gaan we. En ik zei tegen de Federatie, kijk, okay, ik ga het in mijn nieuwsbrief zetten en toen had ik 125 mensen – in die tijd! – voor mijn nieuwsbrief.

En dus vroeg ik de Federatie of zij er iets specifiek wilden dat erin kwam en ze channelden toen die hele boodschap die toen naar buiten ging waarvan ik weet, Graham, dat het een hele hoge vibratie bevatte, zodat veel mensen, voor zover ik weet Graham, erdoor in tranen uitbarstten.

En die werden ook wakker. Dit liet veel mensen juist door de energie van de boodschap, ontwaken En ik stuurde het naar mijn 125 mensen, en ik dacht, goed, dat heb ik gedaan, daarmee is het afgelopen![ lacht]

Maar ik wist maar weinig wat er in mijn leven ging plaats vinden! En binnen een paar dagen, weet je, was het overal. En zo begon het. En weet je, het was erg – ik moet zeggen dat het heel beangstigend voor me was, omdat wat ik deed was mijn waarheid uitleven, en ik vond mezelf, overal, over het hele internet en op de radio.

Ik werd er helemaal door overweldigd en letterlijk- ik ging ’s nachts naar buiten en keek naar de sterren en ik was gewend te zeggen: “Jullie moeten ‘bloody show up’ (= bijv: potverdomme komen), of ik zit echt in de problemen!” Want het was zo enorm, weet je.

En toen de tijd verder ging was ik degene, om eerlijk te zijn, die twijfelde over – wat zal er gaan gebeuren als ze niet komen? Terwijl, weet je, mijn zoon, mijn man, mijn zus, mijn vrienden, weet je, en zoals we weten, duizenden en duizenden mensen totaal geen twijfel hadden dat het zou gaan gebeuren.

Graham: En andere channelers zeiden hetzelfde.

Bloss: Ja zeker. En er waren zoveel dingen die ik kreeg om te bevestigen dat het zou gaan gebeuren. Zelfs, ik geloof het was de dag van te voren dat die hele zaak op Google Earth kwam, dat die grote stukken waren weggeblokt.

En de Federatie bevestigden dat, ja, en dat kwam omdat die schepen dichterbij kwamen, weet je, die grote schepen. En ik herinner me dat toen ik die vorm op Google Earth zag, en dat was net zo iets als een driehoek vooraan en dan die lange, lange gang, en dan weer een driehoek achteraan, zoals een soort staart ding, die zich over de halve wereld verspreidde!

Weet je, ik bedoel, het was enorm, dit ding. En ik herinner me dat ik toen dacht: “Mijn god, dit gaat echt gebeuren.” En de avond tevoren toen ik een repetitie ergens voor had, herinner ik me dat ik naar huis reed en dacht: “Nou, dit is het dan.”

Maar in mijn hart, of mijn hoofd, ik weet niet waar, dacht ik, het voelt niet echt dat het gaat gebeuren. En die nacht sliep ik buiten en ik werd om 4 uur in de morgen wakker en toen was daar – alles dat ik kan zeggen, is dat het als een rooster was, een netwerk, was in de atmosfeer.

En toen ging de dag verder, en de volgende en daarop volgende dag. En na de eerste dag, was het alsof dat het was voor me, het was over. Ik was – ik dacht, ik kan het niet – het zal niet gaan gebeuren.

En toen, weet je, was er wat op het internet dat zei dat ik dood in mijn huis was gevonden en dat ik zelfmoord had gepleegd of was het een oneerlijk spelletje? En die hele zaak, weet je, die begon toen. En voor mij, ik ging naar bed en ik wilde de gordijnen niet opendoen, ik wilde me niet laten zien.

Het was gewoon vreselijk. Ik wist niet hoe ik hier doorheen moest komen, weet je, hoe ik werkelijk hier doorheen moest komen. En toen denk ik dat er veel mensen waren die vonden dat ik iets moest doen, omdat, weet je, mijn computer blies zichzelf op door al die emails.

Dus maakt ik een ‘verontschuldiging’ video omdat ik voelde dat ik dat moest doen. Ik wist niet wat er was gebeurd. Maar het liet me ook alles afvragen wat ik deed… wat mijn waarheid was. Het liet mij me White Cloud afvragen. Alles.


En toen, ik geloof dat het ongeveer een week later was, en – echt ik kan het me niet meer herinneren – en het was ongeveer 2 uur in de nacht en ik kon gewoon niet slapen. En ik voelde gewoon dat zij met me wilden communiceren.

En ik – want ik dacht ik communiceer nooit meer met ze. Weet je, ik ben bedrogen, die hele zaak, of misschien was het mijn ego wel en dit en dat enzovoorts. En weet je, ze kwamen door en ze legden uit dat ze gewoon niet in staat waren om het te doen omdat de duistere mensen van deze planeet hen letterlijk hadden bedreigd om het grootste deel van de planeet te vernietigen als ze dat deden!

En ik was, okay, daar gaan we. Je weet wat ik bedoel. Ik was zo verdoofd over die hele zaak en ik wist niet wat ik moest geloven, werkelijk niet. En toen hadden veel mensen dit verhaal gehoord, dus daar wil ik even kort over zijn.

Maar zelfs, weet je, in bepaalde mate, Graham, dat uit een specifiek land had… er had iemand me ge-emailed en zei dat ze een ceremonie hielden om mijn ziel aan het kruis te slaan. Weet je, en dat soort dingen. Dus ik kreeg al die energieën naar me toe, eerlijk. Dus het was best een moeilijke tijd.

Maar ik, weet je, ik herinner me toen ik mijn kleine geneeskamer inkwam en naar mijn plaat van White Cloud keek en zei: “Ik heb een teken nodig. Ik heb iets nodig om me te laten weten dat ik verondersteld wordt door te gaan met het channelen van de Federatie van Licht.”

En ik sloot mijn ogen, en ik zag een kleine roos. En dus zei ik: “Okay, goed, als ik binnen drie dagen een roos krijg, dan weet ik dat het waarheid is.” Al vond ik er een in de goot!

Weet je, dat is het, dat is het. Het was gewoon in me, ik zal het weten. En letterlijk op de derde dag klopte iemand aan mijn deur met drie dozijn rozen met een enorme struisvogelveer aan mijn deur, van iemand, die ik niet kende, met een kaartje dat zei: “Loop stoutmoedig als het licht en de liefde. Alles is zoals het moet zijn. Kerry.” Nou en dat, plotseling liep die rilling van waarheid door me heen en ik huilde.

En ik zei, right, dat is het, dank jullie. Dat is mijn bevestiging van wat ik doe dat het juiste is. En ik ging verder. En ik heb twijfels gehad, nu en dan sedertdien! Maar in het algemeen was dit zo’n teken voor mij wat ik nodig had, weet je, dus ik ging verder.

Graham: Dus daarnaar terugkijkend, wat denk je dat het deed? Duidelijk bracht het heel veel naar voren, voor veel mensen. Het veroorzaakte veel gegons. Het – ik bedoel, je ging zeker door een proces heen. En wat denk je wat het grotere goed was van die ervaring?

Bloss: Veel. Veel, terugkijkend. Het deed veel mensen ontwaken, vele duizenden mensen. En dat op zichzelf was al groots! Ik voel dat ik daarin had toegestemd voordat ik kwam.

Ik voel dat in mijn hart, en het resultaat ervan maakte niet uit, ik stemde erin toe om dat te doen, dat weet ik gewoon. Ik wist het toen niet, maar ik weet het nu wel. En het stelde mensen ook in staat om er openlijk op het werk tegen elkaar te vertellen en tegen hun families over UFO’s, omdat zij ze zagen: “Wat denk je van die gekke vrouw”, weet je. “die zegt dat er een ruimte schip gaat komen?” Dus het maakte open, mensen waren in staat om over die dingen te praten.

En ook, voor zover het mij duidelijk is gemaakt, Graham, tilde dit het trillingspatroon van de planeet enorm omhoog. En mij is door verschillende mensen verteld, weet je, dat dàt is waarvoor ik kwam om te doen, dat was net het punt.

Omdat er zoveel mensen het zo hoog opnamen dat dit werkelijk een enorme energie verschuiving bracht op de planeet. Ik heb zoveel geleerd in de jaren die sedertdien voorbij zijn gegaan. En als ik terugkijk, heb ik er spijt van?

Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben er niet blij mee dat, zeg maar, als mijn kleindochter mijn naam googlet dat er over het hele internet “ fraude” en “leugenaarster” bij mij staat.

En ik ben niet blij – oh, nee, niet dat ik niet blij ben, ik accepteer dat, ik moet het accepteren dat als ik bijvoorbeeld ontmoetingsplaats boekte en als ze dan mijn naam googlen en dat ze eerst zeggen dat het vrij is en daarna bellen ze me op en zeggen: “Sorry, we zijn al volledig volgeboekt. [lacht]


Weet je, zoiets. Maar ik moet dat soort dingen accepteren. En de hele tijd is mijn maillijst aan het groeien, de hele tijd, zonder dat ik er iets aan doe. En dus laat dit zien dat de Federatie, hun wijsheid waarheid is, voor mij, omdat ze meer en meer mensen aanraken.

Dus veel mensen waren gewoon geïnteresseerd in UFO dingen om daar mee te beginnen, en ik denk dat zij, de Federatie dat heel goed deden, want wat er dan uit voortkwam was hun wijsheid over hoe je op deze planeet moet leven en hoe je liefde kunt zijn.

Dus, veel mensen die niet in een godsdienst zaten, in God of wat je ook wilt zeggen geloven – hun eigen spiritualiteit – die zijn nu bewust geworden van wie ze zijn door de woorden die zij doorgeven. Alhoewel er veel mensen waren die hun haat-trillingen naar mij toestuurden, was de reden ook wat me liet doorgaan, de overweldigende hoeveelheid, duizenden en duizenden brieven van liefde van mensen en van mensen die op die dag belevenissen hadden.

Weet je, zo vele duizenden mensen kregen ervaringen en stuurden me foto’s, weet je, van dingen die ze gezien hadden enzovoorts en dat het niet was zoals we dachten dat het zou gaan.

En wij gaan… ik vind het heel interessant dat pas is uit gekomen, wat me veel dingen liet begrijpen: door dat er zoveel verschillende scenario’s zijn die naar buiten gebracht worden over wat er bezig is, vanuit verschillende channelers, die vanuit hun liefde en hun licht en vanuit hun waarheid komen.

En weet je, velen raken heel verward, omdat ze niet weten welke channeling ze moeten vertrouwen – groot woord, “vertrouwen”. En toch is het aan ons. Hier beneden, om het resultaat te brengen van die hele zaak.

Dus, daar, door onze gedachten – dit is hoe ik er naar kijk in ieder geval – en zo zijn er vele mogelijke resultaten, die misschien konden plaats vinden. En dit is waarom er vele verschillende scenario’s kunnen zijn.

Ik begrijp het ook niet helemaal, maar weet je, zou het kunnen zijn dat degenen die denken of weten in zichzelf dat ze met een schip worden meegenomen of onder de grond gaan terwijl de transformatie plaats vindt, dat zal hen overkomen omdat dit hun schepping is, ja? en zij die denken dat we gewoon hier zullen zijn en het hier tot een goed einde brengen en onze liefde geven, zal ons dat gebeuren omdat dit onze creatie is? Weet je, en zij die denken: “Oh, dit is het einde van de wereld!” dat die van een klip gaan vallen omdat dat hun creatie is?

Weet je, ik voel volledig wat voor mij mijn waarheid is dat wat de Federatie zegt is, we creëren zelf wat er gaat gebeuren.

Graham: Right.

Bloss: En voor mij is het dus wat zo belangrijk is om werkelijk uit te vinden wie wij zijn, als eenheid en als onszelf, als individu. En het is tijd voor ons om te stoppen met oordelen en boos te worden over triviale dingen, en weet je, wraak willen over dit of dat en al die dingen die niet vanuit de hoogste plek komen.

En ik voel echt bij alles wat zal ondergaan, en ik heb geen bewijs over dat het wel of niet zo is, maar ik heb het gevoel – ik blijf in mijn hoofd horen: “Ben je klaar, Blossom?” En ik zeg dan, oh dear, ik hoop het, ik hoop het echt, en voor wat dan ook, ik weet het niet.

Maar ik voel dat dit misschien een boodschap is, terwijl ik dit tegen iedereen zeg. Zijn jullie klaar mensen? Omdat het tijd is. En als je niet klaar bent, word dan klaar! Want weet je, we moeten, ik denk, door alles dat gaat gebeuren – en we weten niet in wat voor vorm, hoe, in welke mate, energetisch, alles – we gaan uit ons evenwicht gegooid worden.

Omdat dat onze wereld gaat overkomen, zoals de Federatie het zegt, het gaat zeer onstuimig worden, er gaat echt ontzaggelijk veel ontreddering komen.

En wat ons gevraagd is te doen, en waar we hierom juist kwamen is om dit vol te houden door in ons licht te blijven staan. En dat betekent, “in je licht te blijven” betekent dat je blij door alles heen gaat, wat dan ook. En dat is geen makkelijke zaak om te doen, en dus….

Graham: Nou, je zegt echt grote dingen, en ja, er is zoveel informatie die naar buiten komt, wat aangeeft dat we bepaalde zaken gaan zien gebeuren, grote dingen die gaan gebeuren, verschuivingen die plaats vinden, spoedig en de boodschap , samen met wat jij zegt, de uitnodiging is, blijf in je vrede, blijf geaard… (gegrond…)

Bloss: Yeah.

Graham: …wees waarnemer, raak niet gevangen in de chaos of in het drama en voor jezelf, blijf in liefde, blijf in het licht, blijf in vreugde. En we zijn zo machtig als individuen… Dat is ons niet geleerd, dat is ons niet getoond. Dat is voor ons verborgen gehouden.

En opnieuw, voor jou, we zijn krachtige scheppers individueel, en ons collectieve bewustzijn verveelvoudigt dit geweldig. Dus, ik besef alles dat jij zegt.

Bloss: Yeah. En, weet je, zoals je correct zei, ons is dat niet geleerd. Ons is zelfs het tegenovergestelde geleerd. En weet je, daarom is het zoals je zegt, wij als een, dat onze kracht van het uiterste belang is te weten dat hoe meer er van ons zijn die ons licht uitzenden en onze liefde – weet je, liefde overwint alles!

Liefde overwint alles en dus het maakt niet uit wat we horen, wat we zien, we moeten in een hoge trilling blijven, in ons dagelijkse leven, voordat dit alles gaat plaats vinden. Dat is niet altijd makkelijk, maar het gaat om per minuut bewust te blijven – weet je. Ik ben me steeds het moment bewust wanneer mijn vibratie naar beneden gaat.

Als ik mijn hoofd stoot tegen een kast en ik ‘vloek’ even, gaat mijn trilling naar beneden. Weet je. En dan kan ik twee minuten een stapje maken en zeg ik: “Wat gebeurt er?” En zeg ik: “Verander het, Blossom. Verander het.”Dus begin ik te lachen over wat er net gebeurde.

Zo belachelijk als dat klinkt, dat is wat we uit onszelf naar buiten moeten brengen maar dan op veel grotere schaal, als er veel meer aan de hand is dan je hoofd tegen een kast stoten, om je te herinneren dat je in je hoge vibratie moet blijven.

Graham: Goed gezegd. Er zijn twee dingen die steeds gezegd worden wat nu bij me opkomt terwijl je spreekt. Een is, ik hoor heel vaak”Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht.”

Bloss: Yeah.

Graham: Dus, onze sterrenbroeders en zusters komen hier niet om ons te redden, om het voor ons te gaan doen, zij zijn hier om ons te helpen. Maar wij scheppen dit. Het andere wat ik aanhaal is – en dit wordt heel vaak aan Gandhi toegeschreven – “Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.” en dat schijnt echt te passen bij wat jij nu zegt.


Bloss: Absoluut. En weet je, in die tijd is de Federatie heel vriendelijk voor ons geweest. Weet je. En, want toen zij voor het eerst die hele 14 oktober [2008] zaak communiceerden, ging het allemaal over: “Oh , we gaan een UFO aan de hemel zien,” enz. enz.

Maar nu, toen ze zeiden: “dat wij degenen zijn waar wij op gewacht hebben,” we zouden niet echt, voel ik… dat de meesten van ons dat drie jaren geleden niet begrepen zouden hebben.

Nu, omdat we allemaal – nee, niet iedereen, maar velen, velen van ons zijn zoveel meer bewust geworden van wie we zijn, we kunnen dat accepteren, en we zijn er opgewonden over, en we begrijpen dat ja, wij zijn de scheppers. En zij hebben gezegd dat wat wij – deze gouden periode, waar we nu in gaan, dat we die al lang, lang geleden hebben geschapen.

En ik vind dat prachtig, omdat wij deze nieuwe wereld geschapen hebben en hier zijn we nu, onze schepping scheppend. En zolang als wij dat vasthouden – ze hebben pas gisteren een channeling gedaan die ik nog moet uitzenden, ze zeiden: “We zitten in het laatste hoofdstuk.”

En aan het eind van dat laatste hoofdstuk is het ”en ze leefden nog lang en gelukkig hierna.” En dat moeten we vast houden, het maakt niet uit hoe; maar dat aan het eind van die hele omwenteling, we op de plaats zullen zijn waar onze zielen behoren.

Graham: Right. En even voor ons gehoor, dit is een vóór opgenomen interview, dus de channeling die jij bedoelt is die welke je deed op 9 mei.

Bloss: Ja, dat is juist. Ja, Graham, yeah.

Graham: Nou, ik wilde teruggaan naar de ervaring van 2008 , alleen om een toespeling te maken naar wat Linda Dillon, een verwante channeler en Steve Beckow heel openbaar beleefden met de Neptune expeditie wat aan het eind van januari uitkwam.

 Je weet misschien dat deze op de zustershow plaatsvond, op Een Uur met een Engel?

Bloss: Yeah.

Graham: En die werd toen geïntroduceerd. En dit was een zeer dezelfde soort ervaring – als ik denk aan wat jij beleefde en als ik denk aan wat er beleefd werd vanwege die hele Neptune trip – het was heel, heel gelijksoortig.

En als ik daar naar terugkijk zie ik, ja, dat er frustratie was, dat het niet gebeurde en het gebeurde niet omdat – we hoorden hetzelfde, er waren duistere krachten ter plaatse die schade zouden hebben berokkend – het was niet de juiste tijd.

Dus de boodschap was dat het werd vertraagd/uitgesteld. Maar wat het deed is dat dit het besef vergrootte; het gaf de mensen een geweldige hoeveelheid hoop en opwinding en enthousiasme.

Dus het bewustzijn nam toe, het trillingsniveau nam toe. Dus, met wat jij beleefde en de wereld beleefde, en hetzelfde met de Neptune trip, er waren enige echt grote zaken die daaruit voort kwamen.

Bloss: Luister, ik had mijn tas gepakt! [gelach] en ik liet een briefje op de deur achter: “ik ben over vijf minuten terug,” toen ik even weg moest. Weet je, ik was werkelijk opgewonden, en toch, met alle respect voor Steve en Linda, omdat weet je, en ik weet dit van vanuit mijn hart – ik neem veel dingen op heel luchthartige wijze op.

Weet je, dus ik lachte erom en zei tegen mijn vrienden: “Kijk, ik heb mijn tas gepakt.. Ik ga dit niet missen, dit is de gelegenheid die gaat gebeuren.” En omdat… ik wilde het, ik wil, ik wilde dat het ging gebeuren. Weet je, wat een prachtige gelegenheid voor zoveel mensen!

En toen het niet gebeurde, weet je, waren er opnieuw zoveel brieven die tegen me zeiden: “Nou, weet je, waar gaat dit nu allemaal om?” waar opnieuw wij allemaal dit tegen onze familie en vrienden zeiden en we leken weer op idioten, weet je. “Waarom gebeurt dit nu steeds allemaal?

Waarom gebeurt het?” en ik kreeg een soortement contactje met Steve omdat ik me voelde, weet je ik had zo’n empathie naar hem voor die situatie. En ik liet hem weten: “Geloof me ‘mate’, je komt er doorheen en je komt er aan de andere kant weer uit. Dat zul je.” Want hij – wat Steve deed, al zijn bedoelingen stamden uit liefde en waarheid.

En zoals je zegt, DIE opwinding liet de vibratie omhoog gaan. Er zijn er zoveel – ik geloof dat het Kryon was, die, ik vind het een prachtige energie die door Lee Carroll gechanneld wordt, hij zei in die 14 oktober tijd dat we allemaal een ruimteschip verwachtten, en dat de vibratie zo hoog was, en wat het eigenlijk deed was dat er een verschuiving plaats vond en wat het – weet je, ze verwachtten er een grote rotsooi door en er was zogezegd zelfs geen kuchje [lach] omdat het niveau van de vibratie zo hoog was en blij dat het eigenlijk gestopt werd te gebeuren (de rotsooi dus. vertaler)

Graham: Goed punt.

Bloss: Dus dit is denk ik hetzelfde als met de Neptune. We weten niet wat anders dat zou gedaan hebben op die schaal, daar heb ik geen idee van. En om welke reden het niet plaatsvond op de manier wij dat wilden, het had een zeer positief effect, denk ik, zoals jij zei op een manier dat wij dat niet eens weten.

En zo moeten we altijd naar de positieve kant kijken, omdat het negatief gewoon – voor mij, is dat zo, om je te concentreren op het negatieve is zo’n verspilling van energie. En het is goed voor niemand! [lacht]

Graham: Je hebt echt een interessante reis en ervaring door met de Federatie te werken, omdat ze jou toen vertelden, niet zo lang geleden, vorig jaar, begonnen ze je te vertellen over de pilaren van licht. En….

Bloss: Yeah.

Graham: Als je even bij me blijft, ik wil door dit proces heengaan, omdat waar jij doorheen bent gegaan en wat jij nu beleeft is echt belangrijk voor mensen om te horen. Dus, de pilaren of de kolommen van licht. Vertel ons er iets over en wat er verwacht werd daar omtrent.

Bloss: Toen ze voor het eerst over die kolommen van licht spraken, waren we aan het channelen, en toen scheen er geen volgende zin te komen. Dus ik sloot mijn ogen en ik zag, aan de hemel die grote kolommen.

Dat is letterlijk wat ik kan zeggen. Het was het alsof, nou een hele grote soort pilaar van licht in de lucht. En dus schreef ik op: “Oh, jullie hebben me net dat beeld laten zien,” en toen gingen ze verder met zeggen dat deze pilaren aan de hemelen zouden verschijnen in de tijd “soon” of “spoedig” zoals iedereen nu heel gefrustreerd raakt door dit woord “soon”. ….


Graham: Right.

Bloss: Ons “soon” en hun “soon” is totaal een andere zaak.

Graham: Heel anders.

Bloss: En uiteindelijk zeiden ze, ik denk weer in een andere channeling, dat ze definitief zouden verschijnen voor het eind van het jaar – en dat was 2011 – en dat die pilaren van licht kennis en energie bevatten en dat iedereen ze zou beleven, enz. enz. Dus dat, ging wat verder hier en daar bij verschillende channelingen.

En opnieuw, ik herinner me dat ik tegen mijn echtgenoot zei: “Wat gaat er gebeuren aan het eind van 2011, als er geen pilaren van licht komen? Wat doe ik dan?” Weet je, omdat … daar gingen we weer.

En voor mij is dat gewoon niet, - het is gewoon niet in orde om die tijd te geven en dat het dan niet gebeurt, omdat mensen, meer en meer mensen.. . zelfs nu, Graham, gaan mensen me schrijven en zeggen: “Ik heb het gewoon gehad. Ik heb het gehad. Ik kan niet meer doorgaan met almaar denken dat er iets gaat veranderen, omdat het nooit gebeurt, en al die beloftes worden nooit vervuld.”

En voor mij dacht ik, yeah, vind ik ook, al die beloftes – je kunt geen dingen beloven en ze dan niet laten gebeuren. En toen de tijd verder ging dacht ik, nou, als ze niet – weet je november kwam, ik dacht: “Nou, jullie hebben nog een maand, jongens, weet je, een maand.” En toen het niet gebeurde dacht ik, nou, dat is het dan.

Ik kan niet meer…. Hoe kan ik dit blijven doen, als jullie steeds weer…? De manier waarop ik er naar keek, als menselijk wezen, is, weet je, : “Jullie laten ons steeds weer vallen, en ik kan dit niet langer meer doen.

Ik ben niet voorbereid op om mezelf te laten zien en om dit verder te doen.” Dus, zoals je waarschijnlijk wel weet, Graham, ik was zoiets als, ik zei ze om weg te gaan! [lacht]

Graham: Yeah, yeah. Right. Right..

Bloss: Echt, ik had het gehad.. ik was net als… ! En omdat ik dacht: “Ik vraag jullie nu om een echt fatsoenlijk antwoord, en als je me dat niet geeft, dan ..goeiendag!...” Want het voelde gewoon niet meer goed. En ik voelde me echt, terwijl ik die laatste channeling deed, voordat ik zeg maar met hen stopte, een tijdje, ik was echt ondersteboven. Ik was er echt ondersteboven van, omdat….

Graham: dit was in november 2011, de elfde november?

Bloss: Juist. En toen was het dat zij nee zeiden, omdat ze deze lang geleden al hadden uitgezonden om ze te manifesteren. En ik was : “Nou dank je dat je ons dat nu laat weten!” Weet je, het was – het was gewoon niet – ik voelde me echt geïrriteerd, echt, omdat ik dacht: “Hoe kunnen jullie dat nu zeggen? Waarom zei je dat niet bij het begin?” En zoveel dingen vroeg ik me af.

Dus opnieuw, stopte ik een paar maanden met hen, zoiets was het. En weet je, ik dacht nu is het een goede tijd om de channelingen opnieuw te lezen, omdat ik dat nooit doe, gewoon omdat ik de tijd er nooit voor had.

Weet je, iemand zond me clipjes van verschillende channelingen van mensen aan hun groepen, en ik kreeg er een, en ik zei: Oh, dat is prachtig, en toen zei ik: Blossom Goodchild! Ik ben het ! Het was van mij. [lacht]

Dus, weet je, ik heb geen tijd om er op terug te kijken en er goed naar te kijken. Dus besteedde ik er wat tijd aan en weet je, het kostte me maar drie of vier… channelingen die ik las om te denken: “Blossom, wat ben je aan het doen? Wat doe je? het is geen tijd om goeiendag te zeggen.”

In mijn hart dacht ik: “Dit is niet goed, Blossom”. Weet je, en maar- ik denk dat ik begreep dat het – ik begreep niet, ik begrijp dat ik het niet begreep, ik denk dat is het. Weet je, dit hele tijdsgedoe dat wij hebben, zij hebben geen tijd.

Ik weet dat ze dat kunnen begrijpen tot op bepaalde hoogte, maar ik begrijp het niet. Of heb ik het niet goed verstaan? Maar ten slotte , toen ik hun woorden opnieuw las, weet je, dacht ik: “Wie ben ik om dit geschenk te stoppen omdat ik het niet begrijp?”

En dus, ik weet dat hun woorden zoveel mensen geholpen hebben om te worden wie ze zijn. En ik dacht alleen: “Overstijg jezelf Blossom. Kom over jezelf heen en klim weer op je paard,” weet je. En ik weet gewoon in mijn hart, Graham dat ik het niet begrijp, en misschien op een dag zal ik het wel begrijpen. En wie zegt dat die kolommen van licht niet zullen gaan gebeuren? Weet je… en ..

Graham: Dus je kwam eind januari van dit jaar terug, en…

Bloss: Yes. Yeah.

Graham: deels…. Omdat je in een interview zat met Bill Wood. Vertel ons daar iets over.

Bloss: Ik moet zeggen, dat het luisteren naar de Bill Wood interviews – en ik heb er nu al enkele gehoord – voor mij is het zo dat de informatie die hij naar buiten moet brengen, met mij resoneren.

Wat hij had te zeggen, en nog steeds heeft te zeggen, ik merkte dat me dat raakte, heeft te maken met, weet je, dat we zo in staat zijn – daar hebben we echt al over gesproken.

We zijn zo in staat om veel meer te doen, en dat sluiten we allemaal af. En ik heb dromen gehad dat ik vloog en ik kan ook beheersen hoe ik moet vliegen, enz, enz. En het is gewoon het meest wonderlijke gevoel, en …

Graham: Ik heb dat ook gehad. Het is echt geweldig.

Bloss: Yeah, gewoon verbijsterend te denken dat je letterlijk kunt zeggen: “Oh, ik zit in een droom! Goed, ik kan vliegen!” Weet je, zo snel als ik herken dat ik in een droom zit: “Groots, ik kan vliegen!” en dan begin ik weg te vliegen. Kan eerst wat botsend zijn hier en daar, om te beginnen.

Maar wat ik denk is dat we in staat zijn om al die dingen in onze werkelijkheid te doen, omdat dit niet onze werkelijkheid is. Ik denk dat we moeten weten dat we zoveel meer zijn.

En het is moeilijk om te weten dat we zoveel meer zijn als we denken: “Okay, ik ga me nu werkelijk concentreren en dat bewegen.”, weet je, “die kandelaar of dat kristal laten we van hier naar daar bewegen; Dat doe ik gewoon,” en het gebeurt niet.

Dus gaat ons denk/geloofstelsel naar beneden. Maar we moeten op een veel dieper niveau weten dat we er wel toe in staat zijn.

Graham: Als jij praat over het ons beseffen veel meer te zijn dan we zijn, belichaam je dat. Je staat op, met moed en integriteit als een leidende lichtwerker om een boodschap mee te delen. En het heeft heel veel moed nodig om dat te doen. Vertel me een beetje over je moed.


Bloss: Nou, duidelijk, weet je, mensen zeggen over 14 oktober dat het zo moedig van me was om dat te doen. Maar voor mij, nou, het was, ik was dat helemaal niet zo. Ik stuurde mijn brief naar 125 mensen, denkend dat ze het wel zouden deleten of zoiets. En ik deed wat ik moest doen… ik had er geen idee van wat er ging gebeuren, maar toen het eenmaal begon te gebeuren, moest ik natuurlijk mijn waarheid van binnen volgen.

En ik denk dat dit zo’n boodschap voor iedereen is, om je eigen waarheid te volgen. En het zal best niet hetzelfde zijn voor jouw buur of je beste vriend, of voor je moeder.

Maar als je niet je eigen waarheid en je hart volgt – en het is ook niet alleen maar volgen, nou het is hetzelfde, maar ik veronderstel, je waarheid spreken, dan kun je niet soepel op je pad lopen, omdat je dan jezelf een sprong, een hup en een overslag ontkent; omdat je je dan terughoudt en dan ben je in angst om te zeggen wat je werkelijk, werkelijk voelt in je hart.

En voor mij is dat alles. En dat kost geen moed, maar als je eenmaal begint, dan kun je niet meer stoppen, omdat het niet werkt….

Graham: Nou, ik vermoed dat toen je voor het eerst begon te zeggen dat je voor het eerst begon te channelen met de Federatie van Licht, het waarschijnlijk maar weinig uitdaging voor je had – en je sprak er al over een beetje – kwam naar voren en zei: “Hee, wat denk je? Ik praat met ET’s, licht, sterrenwezens nu.” Dus was het waarschijnlijk wat moeilijk voor je. Maar nu is het iets dat je duidelijk ervaart en meedeelt op dagelijkse basis.

Bloss: Ja, en weet je, ik weet Graham, ik weet dat er mensen zijn die in de stad, of waar ook die misschien helemaal niets weten van deze dingen. Ze, ze zeggen, weet je, ze zeggen: “Oh, daar is die Blossom vrouw.

Zij is wat vreemd.”Weet je. En er zijn mensen die ik spreek en ik weet dat het soms nogal – het kan best een eenzame reis voor mensen zijn. Want er zijn veel mensen die niet kunnen … ik krijg brieven van mensen die niet aan anderen kunnen vertellen wat ze mij kunnen vertellen, omdat die mensen dat niet zullen begrijpen en ze zeggen: “Kijk, zo ben ik.

Het is misschien niet wat voor jou maar het is van mij.” De mensen zullen het niet begrijpen en ze denken dat ze gek zijn. maar hoe meer de mensen op zichzelf vertrouwen en zeggen: “Kijk, zo ben ik.

Het hoeft niet wat voor jou te zijn, maar het is van mij,” En je gaat helemaal bij deuren langs en zegt: “Hallo, ik wil graag, of kan ik met je praten over ET’s” of zoiets dergelijks. Het gaat hoofdzakelijk … ik voel dat het eigenlijk gaat over een voorbeeld zijn van licht en liefde, door blij te zijn, gelukkig enz enz enz. En de mensen worden dan tot jou en jouw energie aangetrokken.

En door in jouw energie te zijn, kunnen ze misschien door dat je vreemde dingen zegt – nou, geen vreemde, maar een paar dingen die je zegt –

Graham: in gewone gesprekken.

Bloss: in gewone gesprekken – hoe jij leeft, wat je gedachten zijn, en hoe je gewoon over verschillende dingen praat die zaden planten voor hen. En dat voel ik, in de dagen die komen, als er zoveel verloren mensen zullen zijn die leiding nodig hebben, voor zover ik dat weet, kan voelen, dat is waarom al die bewuste mensen, wakkere zielen, nodig zullen zijn in hun volle capaciteit nu, omdat ze gezocht zullen worden, ze zullen er gaan zijn voor die verloren mensen.

En alle kennis en liefde die ze hebben, daar vanuit gaan ze praten, weet je, misschien drie mensen op straat, misschien 500 mensen in een zaal, afhankelijk van hun situatie om die mensen dat te laten begrijpen. En dat is geen moedige dapperheid, dat zal de waarheid zijn.

Omdat er waarheid zal zijn voor de mensen… ze kunnen het niet langer meer ontkennen. Ze kunnen niet zeggen: “Oh, jullie zijn gek!”Omdat het dan allemaal begint, dus…

Graham: Nou, laten we eens praten over wat er gaat gebeuren. Waar jij mee verbonden bent over wat er om de hoek staat?

Bloss: Ik voel door informatie die is vrijgegeven – weet je, dat heeft met economisch, politiek en al die zaken te maken – dat, weet je, is gaat, krijgt… nou, het woord dat bij me opkomt is een “stilstand”, een tijdje. En in die tijd, zal er zoveel gaan gebeuren, en voor zover als ik me bewust ben, is het de waarheid van alles dat bezig is wat moet verteld worden.

En de Federatie heeft net gezegd, letterlijk dat het zo afschuwwekkend is, dat we…

Graham: Yeah.


Bloss:… onze harten en onze geesten, zelfs zij die zich van iets bewust zijn, ietsje ervan, en wij denken dat het veel is – wij zijn er ons niet bewust van, geheel niet – dat, weet je, zelfs dat we denken voorbereid te zijn op wat er zal worden gezegd, we zijn het niet.

Dus denk dan eens hoe het voor hen zal zijn die er helemaal niet op zijn voorbereid. Verschrikkelijk.

Graham: Het zal enorm veel emotie brengen voor heel veel mensen.

Bloss: Yeah.

Graham: …. inclusief boosheid en verwarring.

Bloss: Zo is het.

Graham: In de geest van om in het licht en de liefde te blijven, welk advies heb jij, als we denken aan degenen die deel zijn geweest van de duistere agenda, die hebben onderdrukt, die de agenda hebben ondersteund om de wereld over te nemen en om andere mensen te beschadigen, hoe kijken we naar hen als dat gaat gebeuren?

Bloss: Nou, weet je, het is een enorme taak, een enorme “vraag” . En de Federatie heeft ons gevraagd om vanuit ons hart te komen om hen te vergeven, in de zin van – als we in onze waarheid zijn en in onze volledige zuiverste liefde, zouden we – zouden we !- in staat zijn om iedereen en alles te vergeven.

Maar dat is voor heel veel mensen niet zo makkelijk om te doen. En in de channeling van gisteren zeiden ze: “Denk erover na. Ben jij in staat om hen te vergeven? Zul je dat?”En toen zeiden ze: “Vraag jezelf opnieuw af, zul je dat?”

Omdat ook al denken we misschien dat we dat zullen, als we ons bewust zijn van wat zij werkelijk gedaan hebben, - wij , het is denk ik, zo belangrijk voor ons om werkelijk te “proberen” en ik druk dit woord “proberen” extra uit om vanuit ons hart te komen en om hen liefde te zenden. Als ik een snel voorbeeldje mag geven?

Weet je, White Cloud was gewend te spreken over en moordenaar als die een kind heeft vermoord, een kind heeft aangevallen, en in de gevangenis werd gezet, dan zeggen de mensen, weet je”Oh, hang hem op, hang hem op en dood hem!” en ook: “Hij moet worden gedood!”en dit soort dingen.

En al de haat wordt naar die mens toegestuurd op het nieuws, White Cloud zei: “Denk je dat al die haat hem zal helpen om een beter persoon te worden?” Als je gaat zitten en je stuurt dat wezen liefde, dan is het dat wat hem zal veranderen.

Daarom, als wij die mensen die al deze vreselijk pijn hebben veroorzaakt, als wij vanaf die plaats kunnen komen en ze liefde kunnen sturen, dan is dat hoe we een verschil kunnen maken om hoe de nieuwe wereld makkelijker en sneller naar ons toe kan komen.

Maar ze zeggen: “Als je in die fase je dit in je hart kunt vinden om ze te vergeven, dan…” – afhankelijk waar je bent in je ontwikkeling – “stuur liefde naar de dieren. Zend liefde naar de planeet. Zend liefde uit naar iets…”

Graham: Stuur het uit. Zend het gewoon uit. Yeah.

Bloss: Ja, gewoon uitzenden, omdat dit degenen in nood dat nog zal bereiken. En, weet je, veel mensen zullen dit misschien erg moeilijk vinden om te accepteren, Graham, maar deze mensen die deze verschrikkelijke dingen hebben veroorzaakt, die spelen ook een rol op dezelfde manier dat ik doe, jij doet; iedereen speelt maar een rol.

En opnieuw, je weet het nu niet, dat als we naar een veel hogere plaats gaan in onszelf, zo moeilijk als het nu gaat klinken, dat we dan misschien naar hen terugkijken en hen ervoor danken. Nu, ik weet dat klinkt bizar, maar het heeft ons – zij hebben ons op een reis meegenomen die we nu gaan beëindigen.

Graham: Nou, ik stem met je overeen, en ik wil ook zeggen dat velen van ons die deze rollen hebben aangenomen als lichtwerkers, of lichthouders waarschijnlijk en heel waarschijnlijk die duistere rollen hebben aangenomen op een bepaald punt in de tijd, die ook.

En er is het voordeel van de beleving van een contrast. We kunnen licht kennen als we duister beleven, en vice versa. En zo hebben zij duidelijk een rol gediend.

Bloss: Yeah.

Graham: Maar nu is het tijd om de illusie te beëindigen en om naar een andere plaats te gaan.

Bloss: Dat is juist. En ik weet niet hoe die andere plek zal zijn. Ergens in mij, op een ander niveau, ik weet het niet. Maar voor mij, is de enige manier om iets uit te drukken, dat als ik echt op een echte, echte gelukkige plek ben, waar ik heel vaak ben, maar soms meer dan anders, en ik voel me dan, als ik rond spring, en dan lach ik enzovoorts, en voor mij – en als jij er bent, jullie er zijn die met dat lachen meedoen met andere mensen en met iedereen in een werkelijk goeie plaats – dat is het, voor mij is dat wat de nieuwe wereld gaat worden, waar alles altijd in die vibratie zit, de hele tijd.

En weet je, ik weet niet precies hoe de feitelijke wereld stoffelijk zal worden, hoe die uitziet. Maar als je kunt, maak er een plaatje van, weet je, iedere morgen lachend wakker worden, je hele dag door en momenten hebben van feitelijke vrede en vreugde en liefde in je hart, weet je.

Dat is wat zij zeggen, om gecentreerd te blijven, kalm te blijven en gecentreerd te blijven in je hart. En dat betekent Graham, denk ik, maak je er even zeker van, even al is het maar tien minuten per dag, dat je afschakelt en dat je mediteert. Gewoon tien minuten, kom in contact met je veel meer hogere zelf.

Omdat dat… het centreren in jezelf op die manier dat zal de kracht en de macht voortbrengen die je letterlijk moet vooruit brengen.

Graham: Nou, goed gezegd. En dit was heerlijk. Ik waardeer al je werk en deel je reis. Wat is jouw website als de mensen je willen opzoeken?

Bloss: http://www.blossomgoodchild.com/.

Graham: Dank je zeer om in de show te komen, vandaag.

Bloss: Graham dank jou dat je me hier wilt hebben. het is een eer om te dienen en om te kunnen helpen om de wijsheid naar buiten te brengen op elke wijze ik kan. Ik voel me heel gezegend dat te doen. Dus dank je heel, heel, heel hartelijk om me uit te nodigen.

 [einde]


Bron:http://the2012scenario.com/2012/05/blossom-goodchild-you-learn-to-be-love/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=blossom-goodchild-you-learn-to-be-love 

 
Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html