Labels

Sunday, July 27, 2014

26.07.2014 Broeder Dave: Eeuwige Wijsheid met Uriël – De Winden van Verandering

Broeder Dave:   Eeuwige Wijsheid met Uriël – De Winden van Verandering
Posted on 26 July, 2014 by Brother Dave     

Bron:


 Geliefde familie. Toen ik vanmorgen naar huis liep, na een eenvoudig ontbijt in een dichtbij restaurant, sprak Uriël nogal luid tegen me : “Als een hevige storm, blazen de winden van verandering. Vrees niet.”

“Velen spreken deze dagen over de sterke krachten die in de aarde zitten, de sterke veranderingen die plaats vinden. En toch zitten er in jouw visie, in jouw dagelijks leven, de verschijningen van onrust/beroeringen. Verandering komt soms niet gemakkelijk bij de mensheid, zo verschanst zitten jullie in oude angsten en beoordelingen.  Toch is er een onderliggende wind van verandering die niet kan worden ontkend, niet kan worden teruggehouden. Zoveel van wat de mensen voelen zijn de laatste overblijfselen van vrees die in vele levens zijn opgebouwd. Zoveel illusies van onrust zijn de laatste gevechten in jullie zelf, terwijl je oordeel, vrees en ongerustheid probeert los te laten. Accepteer jezelf voor wie je werkelijk bent. Goddelijke kinderen uit de bron van alles dat is. Denk eraan dat je ervaring in deze wereld, die Aarde, Terra, genoemd wordt, de droom is, niet de werkelijkheid. Jullie werkelijkheid wordt binnenin gevonden, in de liefde en vreugde die jullie delen.

Ja, in jullie droom zijn oorlogen, en geruchten van oorlogen. Vrees en pijn en lijden van stoffelijke aard. Maar, in jullie droom is er hoop, is er liefde, is er blijdschap, is er vrede.

Denk eraan dat het een droom is, maar de droom heerst niet over jullie, eerder controleren jullie de droom. De keuze is aan jullie. Je kunt niet kiezen voor anderen, maar je kunt wel voor jezelf kiezen op alle paden en in alle daden van jullie leven. Denk eraan dat jullie deel van deze droom wilden zijn, en jullie zijn meesters van de droom. Om de droom te veranderen, verander je je deel erin. Liefde, lach, dans, help anderen die je kunt/mag helpen. Wees de droom die jij wilt, niet de droom waarover anderen spreken. Vrees is het enige tussen jou en de oneindige mogelijkheden van liefde. Geloof in jezelf en leef de liefde van onze schepper die de essentie is die jullie zijn. Leef die liefde volledig en zonder oordeel of conditie.
Geloof ons als we zeggen dat er meer hoop en liefde in je droom zit, dan dat er vrees is. Jullie zijn die hoop en liefde. Weet dat. Ben dat.
Liefste broeders en zusters, familie van licht en liefde. Jullie zijn de winden van verandering. Jullie zijn de storm die de eeuwen van karma en angst zullen wegspoelen. Jullie stijgen op naar die plek van het kennen van je ware zelven, jullie spirituele zelven. We hebben jullie eerder verteld echter, dat Ascentie geen gebeuren is. Niet iets dat in een moment gebeurt, maar het is een proces van ontwaken en verandering. Jullie zijn dat proces, jullie zijn dat proces, jullie zijn de Winden van Verandering.

Uriël via Broeder Dave. “

-         Dave:  Ik voelde dat ik de volgende video met jullie moest delen. Een prachtige uitvoering van het lied: “De Winden van Verandering” van de Scorpions met het Berlijnse Philharmonisch Orkest. De lyrieken zijn ingesloten.

– I felt that I should share the following video with you.  A lovely performance of the song “Winds of Change” by the Scorpions with the Berlin Philharmonic song “Winds of Change” by the Scorpions with the Berlin Philharmonic Orchestra.  Lyrics are included.

Ik kon hem niet meenemen in deze tekst, maar je kunt hem zelf op you tube vinden. Of hierboven de Bron aanklikken. winny
Vertaling: Winny  

12.07.2014 Is Heilige Vereniging deel van het Plan? Deel 1 en 2

Steve Beckow met de Goddelijke Moeder:  Is Heilige Vereniging deel van het Plan?  Lieve Harten, Dat IS het Plan ‘  Deel 1 van 2  met deel 2 van 2

Gepost door Steve Beckow op 11 en 12 juli 2014.

We gaan door met onze samengestelde interviews, deze keer met de Goddelijke Moeder die praat over de heilige unie met ons. Alle aanhalingen zijn uit Linda Dillons channelingen gehaald. Linda’s website is  http://counciloflove.com/.

Interviewer: Waar komt de wens naar spirituele vereniging vandaan, Moeder? 

Goddelijke Moeder: Dat is deel van, niet alleen van wat wij jullie spirituele DNA noemen; het is ook deel van jullie stoffelijke DNA, de wens voor liefde en koestering om te geven en te ontvangen. (1) 
Als jullie geschenken ontvangen, energie, liefde die we jullie zenden door goddelijke beweging, (2) die anderen aan jullie sturen vanuit de diverse rijken van bestaan, en de vele rijken en dimensies, zijn jullie in staat om niet alleen je te verbinden met jezelf maar met ons en met elkaar. 
Jullie herkennen de patronen van ware relatie, en hoe dat eruit ziet en voelt in dit geschenk, het is niet alleen hartebewustzijn en is interdimensionaal, maar   ook  stoffelijk. Terwijl jullie omhoog gaan, ben je meer in staat om duidelijk niet alleen het idee of het concept te snappen, de constructie van creatie in zijn volle soort, maar dan zijn jullie in staat om je bij ons te voegen.

Is dit deel van het Plan? Lieve harten, dat is het Plan. Er zijn veel details, veel aspecten, veel afstemmingen, maar het Plan is altijd een van vereniging en hervereniging geweest. En jullie hebben dit geweten in je basische begrip van je spirituele reis, jullie spirituele reis terug naar ons, terug naar de Ene, terug naar de Bron, hoe je dat ook hebt gedefinieerd. (3)

Interv: Hoe is de vorm en het gevoel van heilige verenigingen aan het veranderen?

Godd.Moed: Terwijl jullie aan het oprijzen zijn in je heilige zelf, zeg maar, in een helderder evenwicht van je Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke, als dat gebeurt, krijgen heilige partnerschappen, heilige verenigingen, Goddelijke Kwaliteiten.
Nu, in het verleden hebben we daarnaar gewezen. Vrouwen zijn getrouwd of trouwden, en mannen zijn getrouwd om diverse redenen: economie, sociaal, politiek,  veel ervan uitsluitend van liefde en van ware bewondering. Bewondering is een zeer belangrijke kwaliteit van partnerschap. Als je degene waar je bij bent, niet bewondert, als je geen eerbied voor ze hebt voor wie ze zijn, is het heel moeilijk om daar dag in dag uit mee verder te gaan.

De sleutel voor de nieuwe vorm van liefdesrelaties – en velen van jullie, de meesten van jullie zullen in feite een vorm van relatie ingaan omdat die ook deel is van de patronen en ontwerp van het Nova Zijn. Er zijn een paar die alleen willen reizen. Er wordt niet geoordeeld op de een of andere manier – maar de patronen die over het algemeen is om in een partnerschap te zitten van een of ander soort. En er zijn veel uitdrukkingen daarvan. We bedoelen niet dat het  een gender-specifiek is.
Dit houdt geen oordelen in maar dit houdt ontzag in, bewondering, waardering, dankbaarheid, ruimtelijkheid. Dit is iets dat vaak afwezig is in veel relaties die wij observeren. Het is geen eigenaar zijn om in partnerschap te zijn en er hoeft geen ruimte tussen jullie te zijn, dat ieder doet waar hij/zij voor is ontworpen, wat je wilt doen, en wat je vreugde brengt en om dat mee terug te nemen.
Dus er zijn zaken die je samen zult creëren en co-creëren en dan zijn er dingen die belangrijk zijn om te doen door je heilige zelf en om die dan mee terug te brengen op de manier waarop een kind een tekening naar zijn moeder brengt en dan wordt dat gevierd en gewaardeerd en gekoesterd.
Dit is onvoorwaardelijke steun, geen liefde, die zonder spreken gaat maar afwezig was in veel menselijke relaties en dat is onvoorwaardelijke steun. En ik hoor dit steeds: “Nou, het spijt me, maar daar kan ik je niet in steunen.” En ik hoor dat en ik vraag me af waarom? Kind, denk je dat er iets kan zijn dat je naar me toe brengt en ik zeg dat ik je daarin niet ondersteun? (4)

Een zeer belangrijke kwaliteit van nieuwe relaties… is de verwijdering van conditie.  Het is de verwijdering van ‘ik zal van je houden als je..’ De ‘als’ is verdwenen, de ‘maar’ is verdwenen en de stroom is eeuwig. Dat is wat verandering is. 
En als je ondersteunt en als je in vereniging komt met een vriend of met je Goddelijke ander, is dat het hoe je het zult ervaren/beleven. Dus is dat heel anders dan het paradigma van relaties die tot nu toe op Aarde aanwezig waren.

Denk aan Gaia. Ze heeft nooit tegen je gezegd: ‘Nou ik zal je gaan steunen en laat je op mijn planeet blijven als je mijn aangezicht niet bezoedelt.” Nee, zij heeft jullie altijd ondersteund. (5)

Interv: Waar gaan heilige unie en partnerschap over?

Godd.Moed: Overgave is waar heilige unie en partnerschap over gaan.
Op veel manieren, ontmoet je je geliefde en jullie zien elkaar omdat je nieuwe ogen hebt. Je hebt je uitgebreid, en voor sommigen van jullie is dit zo geleidelijk gegaan en zo subtiel, dat jullie je niet realiseren dat je verbreed bent. Desondanks is dat zo. 
Dus je herkent je geliefde, en dan val je op de grond van opgetogenheid en je geeft je over. Je geeft je over aan verrukking en het wonder, niet alleen dat dit gebeurt, maar dat het zelfs maar mogelijk is.
En als je weer op opstaat, als je geliefde de hand uitsteekt om je omhoog te helpen, ben je nog sterker uitgebreid, meer vollediger, meer in staat om dit met vrienden, met familie te delen. 
En hoe meer je deze eenheid op je neemt, niet alleen creëer je dan Nova Aarde, maar weerspiegel je, gedraag je je, heb je de belevenis van wat het is om goddelijk te zijn. (6)


Interv: Nou Moeder, ik denk dat veel van onze luisteraars, als zij AE Michaël horen praten over het plan, waarschijnlijk tegen zichzelf zeggen, als ik juist ben: “Hoe kan dit niet geleidelijk gaan? Hoe kunnen we onze spirituele partners ontmoeten op zo’n snelle wijze?” En anderen zullen zich misschien afvragen waar ze naar toe gaan om de middelen te vinden om een andere relatie te creëren, laten we zeggen, dan die met degenen waar ze aan gewend waren. Wat kunt u tegen hen zeggen?

Godd.Moed: Het begint met je heilige zelf. Denk je dat ik je hart penetreer, je geest, je mentale lichaam, je gehele veld, en het hele veld van de ruimte tussen de ruimtes in, het gehele veld van Gaia en ver daarbuiten, en dat ik niet in staat ben om jullie te assisteren met details en allerlei middelen? 
Waar beginnen jullie? Jullie beginnen met de wens. Jullie beginnen met een droom. Jullie beginnen niet met een idee, maar met een diepe, hartverwarmende – want dit is jullie kern – wens om er bij betrokken te zijn. 
Nu spreek ik tegen jullie als Moeder. Als je tegen me zegt dat je niet verder kunt gaan vanwege deze of die omstandigheid, dan is wat jullie onbewust doen, mijn kinderen, dat je barrières opstelt. 
En wat jullie echt doen is dat je tegen mij zegt: “Ik geloof niet dat ik waardig ben. Ik geloof niet dat ik waardig ben en verdien dat jullie adequaat aandacht aan mij besteden zodat, ik mijzelf eerst kan liefhebben en mij koesteren, en mijn goddelijkheid kan erkennen, zodat ik vrij ben en mezelf kan blootstellen met – ja, die “etherische naaktheid” waar Michaël over heeft gesproken en wat ik ieder van jullie vraag om te doen!

Jullie stellen die barrières op omdat jullie bang zijn. Je zegt: “Het kan niet snel gebeuren.” En ik vraag jullie: waarom niet? Welke reden heb je daarvoor?  En geef die valse illusies aan mij. Geef ze aan jullie vrienden. Geef ze aan je gidsen. Geef ze aan jullie sterrenbroeders en zusters. 
Je kunt zeggen: “Ik zet de rationaliteit aan de kant, want als ik eerlijk ben, als ik angst aan de kant zet, is alles dat ik wil – alles dat ik wil! -  liefde, zodat die gezien en gekend en gekoesterd wordt. En dat geeft me kracht, waarheid en vertrouwen om verder te gaan en om te scheppen.” 
Dus, als je merkt dat je zegt: “Hoe?” laat dat los. Ik onthul niet alle details van het plan. Er is geen menselijke computer.. zelfs jullie sterrenbroeders hebben geen adequate technologie voor alle details van het plan. En daarbij, de reis, de reis terug naar ons begint met jullie ‘ja’ er tegen zeggen.

Nu, er zijn er onder jullie – en ik hoor jullie; ik hoor jullie iedere nacht en iedere dag – en jullie zeggen : “Maar Moeder, ik heb geprobeerd dit aan u te geven. En ik heb geschreeuwd in de nacht. En ik houd van mijzelf en ik waardeer mijzelf, en ik accepteer mijzelf. Maar het schijnt niet dat iemand anders dat doet.”
Ik vraag jullie om dieper te gaan. Jullie hebben ieder een diepte en een wijdte en een grootsheid die jullie nog maar pas zijn begonnen te exploreren en te gebruiken.
Dit is jullie tijd. Het doet geen pijn als je naar de hemel schreeuwt en ja, ik heb je zelfs horen zweren. Er is zelfs een plek voor momenten van wanhoop en desillusie, als het jullie verder brengt. 
Omdat op die plek van geloven dat je niet wordt geholpen, dat je hopeloos bent, en dat je niet begrijpt hoe dit kan verder gaan, dan geef je je over. (7)

Alle aanhalingen zijn genomen uit de First Contact (Eerste Contact) wiki, georganiseerd door Brian R, die hier kan worden gevonden:  

(Vervolg in deel 2, zie onderaan)

Voetnoten
(1) “Transcript: The Divine Mother on Grace on Heavenly Blessings, April 30, 2013,” at http://goldenageofgaia.com/2013/05/transcript-the-divine-mother-on-grace-on-heavenly-blessings-april-30-2013/.
(2) The distinction between the Mother and the Father is the distinction between movement and rest. The Mother moves; the Father does not. Thus the Mother saying that the love washing the planet now is “coming from divine movement” is equivalent to saying “coming from me.” 
Vertaling: Het onderscheid tussen de Moeder en de Vader is het onderscheid tussen beweging en rust. De Moeder doet, de Vader niet. Dus zegt de Moeder dat de liefde nu de planeet overspoelt  ”uit goddelijke beweging komt” wat hetzelfde is te zeggen “uit mij komt”.

(3) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” channeled by Linda Dillon, November 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/11/the-divine-mother-you-are-experiencing-love-in-ways-that-you-have-not-known-before/.
(4) “Divine Mother, “Mother Mary Discusses the Divine Quality of Hope-the Foundation, the Bedrock of Human Existence,” February 21, 2013, at http://counciloflove.com/2013/02/mother-mary-discusses-the-divine-quality-of-hope-the-foundation-the-bedrock-of-human-existance/.
(5) Loc. cit.
(6) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” ibid.
(7) “Loc. cit.

Steve Beckow met de Godd. Moeder: Is Heilige Vereniging Deel van het Plan?  Deel 2 van 2


 (vervolg van Deel 1 Part 1.) 

We gaan door met onze samengestelde interviews, deze keer met de Goddelijke Moeder die met ons de heilige vereniging bespreekt. Alle aanhalingen zijn genomen uit Linda Dillons’s channelingen.
Linda’s website is http://counciloflove.com/.

Interv: Dat is best opwindend. Veel van ons hadden een geschiedenis, zullen we zeggen – en u hebt eerder gesproken in het programma maar ik hoop dat u het wat meer uitbreidt – dat ging niet veel verder dan kenmerkende benaderingen die niet te gebruiken waren.
En ik weet dat de liefde waar u ons mee overspoelt ons vertrouwen verhoogt, maar als wij onszelf in een moment van angst bevinden, wat raadt u ons dan aan dat we denken of zeggen in die tijdelijke verhoging van vrees rond heilig partnerschap.

Godd.Moed: Erken de vrees. Toen ik eerder sprak over die valse obstakels die de meeste wezens op een bepaald moment kunnen en doen omhooggaan, om liefde weg te duwen, als vrees op komt, kijk er naar. Ken het, weet wat het is, dat is gewoon een innerlijk mechanisme van het oude, zo werkelijk als jullie zijn. Eer de manier waarop je jezelf eert. Wees er eerlijk over met je heilige partner, zodat ze begrijpen wat er gebeurt.
Want wat er gebeurt in die situaties is dat het vaak brandstof zal geven en gevoelens van afwijzing en vrees triggeren in de ander. Dus als je dat gewoon kunt behandelen als : “Ik denk dat ik kou heb gevat,” dan kun je snel wat vitamine C pakken… dus, praat erover, eer het, omhels het. Zie het wat het is. 
Het is niets meer dan een afgedwaalde draad in het gebroken tapijt van je hart. Het is niets meer dan een sliert rook die komt en gaat. Je hoeft dat niet te inhaleren en jezelf te verstikken. En dan, geef dat aan mij. (1)


Interv: Moeder, ik heb een missie om uit te voeren. Help mij om me op de zorg te richten dat in een relatie zit die zich er mee zal bemoeien.

Godd.Moed: Jullie hebben een menselijke uitdrukking. Dat is Pff! Dit is volslagen onzin!
Ja, ik spreek kortaf vandaag, als jouw Moeder. Lieve harten, jullie missie en bedoeling is om te zijn, om te weten en om liefde te beleven. Al het andere komt er uit voort, groeit, wordt er door bevrucht. Als je de vreugde, de verrukking van liefde niet kent, dan zit je niet in je bedoeling. (you are not in purpose)
Velen van jullie hebben je leven toegewijd – ik praat niet over jaren, ik praat over levens – bewust en onbewust, jullie hebben je aan mij toegewijd, eon na eon, voor die missie en bedoeling van liefde. En die heeft veel facetten en uitdrukkingen. Maar nooit – nooit! – vraag ik jullie om je zelf tot slaaf te maken om te werken met dat geen liefde inhoudt. (2)


Interv: Maar moeten we niet ons oog op onze missie houden en op de grotere bedoeling van het leven, om ons de waarheid te realiseren van ons wezen, zelfs in een heilig partnerschap?

Godd.Moed:  De waarheid van jullie wezen, het weten en dan de volle omarming van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn, en niet gewoon met titels, niet gewoon als vredesbewaarder of krijger, communicator of healer, het is aan jullie om de ingewikkeldheden van jullie ontwerp van ieder draadje van jullie wezen, van wat je tere hart raakt, wat je mentale opwinding opwindt, van wat je wezen voedt op ieder niveau, en hoe je de reis voltooit in de grootste volledigheid – is niet genoeg.
En het is niet dat het voor mij niet genoeg is want jullie sfeer is oneindig en eeuwig. Jullie kunnen dat zo lang mogelijk doen als je maar wilt. Maar het is niet genoeg voor jullie om gewoon de reis te voltooien of de race. Iedere stap, elke ademhaling, alles wat je tegenkomt, waar je ogen naar turen, alles is wonderbaarlijk. En daarin is jullie uitwisseling uniek, omdat jij het bent. Het is het ontwerp van je ziel. Het is jouw waarheid. En dat zal nooit, ooit identiek zijn aan dat van een ander.
Dat is waar eenheid komt. Het is niet in alles gelijk of gelijkaardig. Het zit in de viering van die uniciteit en hoe dat ontwerp samenvalt. Dat is het geschenk van heilige vereniging. Dat is het geschenk van partnerschap, van familie (3).

Interv: Wat zal de impact zijn van de liefde die u onze kant opstuurt, door de Tsunami van Liefde, Moeder?

Godd.Moed: Liefde zal jullie en de planeet omhoog vegen, en op veel manieren, lief hart, dat is Ascentie. Omdat wat het ook doet is een groter bewustzijn imploderen/naar binnen storten. Jullie leven niet in het oude rijk. Is er meer? Ja. Maar ja, dat is de wijze waarop jullie naar voren gaan. Het is de manier waarop jullie dat beleven.
En dit veegt jullie weg/mee. Dat is wat ik bedoel met overgeven en verrukking. En vergis je hier niet in, jullie verlaten je lichaam. En jullie bewonen je lichaam. (And, make no mistake about it, you do leave your body. And you inhabit your body.)
Jullie exploderen en je voelt alle energieën van het universum. En dan, omdat je aan dat gevoel raakt aangepast, die verrukking, gaat dat in stappen naar beneden, en dan veranker je dat in je uitgebreide veld.
Maar telkens als je verbinding maakt, breidt dit je meer en meer en meer uit, en jullie vermogen om lief te hebben, om te scheppen, om te doen, te zijn, je te verbinden, meer en meer en meer, totdat er geen herinnering meer is, geen ervaring van afscheiding. Dat was een illusie. Het is een vals rooster. En dat zijn de ketenen geweest. Maar dat is niet werkelijk. Dus, ja. (4)

Interv: Er schijnt een verschil te zijn in de manier waarop ik deze dagen liefde beleef. Wat is dat verschil?

Godd.Moed: Jullie beleven liefde op manieren die je niet eerder hebt gekend en jullie hebben dat in die mate niet gekend of beleefd omdat de frequentie, de vibratie tegenstrijdig was. Dus je kon glimpen vangen en hebben kleine – en ik bedoel kleine – belevingen gehad van de volheid van het hart. En daarmee, zeg je: “Ja, daar is het. En ik wil er meer van.”
En dat heeft gewerkt als een katalysator om je vooruit te brengen. Denk er op die manier over. Er is heel veel discussie, oh, met Sanat Kumara, met Yeshua, met Michaël, over elektromagnetische velden omdat dit een manier is voor jullie om te begrijpen wie je bent en hoe jullie werken. Maar jullie neigen niet te denken aan het grotere universum waar jullie een integraal deel van zijn zoals dat elektromagnetische veld. 
Dus ik wil dat je denkt over iets en om dit in je hart te voelen terwijl jullie ons naar je toe trekken en de liefde, de kennis, de vreugde, de vervulling naar je toe trekken en jullie elektrische zelf-klimmende spiraal in.

Tegelijkertijd, magnetiseren wij jullie naar ons toe, naar allen. En wij reiken naar jullie uit zodat deze unie niet alleen kan plaats vinden, dat het zal plaats vinden, en niet alleen zo nu en dan plaats vindt, maar constant.
Want dat is liefde. Dit heeft veel gezichten en veel vormen, en veel hoofdstukken, specifiek in de definitie en begrip van de mensheid. Maar het ene over liefde is dat het constant is.  Daarom is het dat ik zo vaak tegen jullie zeg, ik ben de Goddelijke Moeder, moeder van constantheid, moeder van verandering, moeder van standvastigheid.
Het is alles. Het ebt. Het stroomt, maar het is constant, of je kiest – en we kunnen dat niet peilen, doorgronden of dat je dat niet zou kiezen – de liefde. Dus als jullie dat doen en wanneer jullie dat doen voeg je toe aan de constantheid van je ziel, van je essentie, van jullie vermogen om met mij in vereniging te zijn. 
Hoe meer jullie in vereniging zijn, met Alles, dan is het nogal letterlijk. Jullie zijn staat om met elkaar in vereniging te zijn. En dat is de bedoeling van het bestaan. Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat over eenheid en liefde. (5)


Interv: Is het Uw plan om ons verenigd bewustzijn te leren en om de gemeenschap opnieuw te construeren door ons eerst te her-verenigen met delen van onszelf, en dan in een heilige vereniging, en dan in heilige kringen, en dan in projecten enzovoorts? Zijn dit de bouwblokken van de nieuwe gemeenschap?

Godd.Moed: Ja. En dat is wat wij gechanneld hebben, dat is wat we geschreven hebben, dat is wat ik leer, dat is wat ik zeg. Ja! Hoe kunnen jullie de onbekende vreemdeling van over de planeet liefhebben als je een vorm van vereniging met jezelf en met je geliefde niet hebt gekend? 
Voor sommigen – en ik bedoel een paar – kan een geliefde een vriend of een kind of een ouder zijn, maar voor de meesten van jullie – en jullie zien die explosie – is het een goddelijke partner. Het is jullie heilige ander die je kiest en die je tenslotte ziet en herkent, omdat je jezelf ziet, en herkent en accepteert en koestert.

Dus ja. Het begint klein en het gaat verder zich uit te breiden. Het is echt een heel simpel plan. Mijn plan is voor de gehele groep van de mensheid om in liefde te vallen. (Engelse uitdrukking, ik denk niet dat het om verliefdheid gaat, maar dat we echt in liefde vallen.) en ik bedoel dit niet op de oude manier, ik bedoel in het koesteren, de vrijheid, de bevrijding, de co-creatie. En dit begint met twee. (6)

Interv: U wees eerder op de seksualteit, Moeder. Als ik de overgang naar de vierde dimensie moest maken aan de andere kant van het leven, in de astrale lagen, zou ik vinden dat mijn lichaam anders is, dat er lichaamsdelen ontbreken, laten we het op die manier zeggen, om stoffelijke liefde te genieten.
Wij zullen naar onze lichtlichamen overgaan, onze vijf dimensionale lichtlichamen. Is het juist om te zeggen dat deze laatste maanden en jaren – ik weet niet wanneer de Ascentie zal zijn – maar de tijd voor de Ascentie, is die in feite de laatste gelegenheid om aan stoffelijke liefde te doen?

Godd.Moed: Nee, dat is niet helemaal zo. Nu,  als je in de hogere dimensionaliteit bent – en ja, je hebt veelvoudige vormen, en ieder ervan is glorieus! – maar in het menselijke rijk, waarom wij de derde dimensie creëerden van stoffelijkheid, was dat zodat jullie die stoffelijke ervaring konden hebben.
En jullie kunnen vorm adopteren, er in en eruit, in en uit. Zul je dan een sensatie van stoffelijkheid hebben, als je dat wilt, als je dat wenst? Ja. Omdat, zie je, je nog, zelfs nu, een ervaring hebt van stoffelijke Gaia, zelfs als het oude, de illusie aan het verbrokkelen is. Dus is het niet jullie laatste gelegenheid om een stoffelijke ervaring te hebben.
Maar zal dat veranderen? En zal dit ….  mmmmm, bepaald worden door keuze, en waar jullie jezelf willen neerzetten? Ja, dat is correct.  
Wees niet gretig om je stoffelijke vorm in de steek te laten…


Interv: Maar het is wel onderhevig aan ziekte…

Godd.Moed:… want het dient je, het geeft je huisvesting, en je zult het niet in de steek laten voordat je er absoluut van hebt gehouden en gekoesterd hebt. Oh, ja, er zijn manieren – dood, ziekte. Maar dat is de oude manier. Dus, begrijp, dat is ook aan het wegebben.
Dus, als je uit je stoffelijke vorm wilt overgaan, dan zou ik je zeggen om voort te maken! (7)

Interv: Wat is de volgende stap voor hen die heilige partnerschappen gevormd hebben, Moeder?

Godd.Moed: De volgende stap is oefenen, spelen, je ermee verbinden en om te zijn, grotere liefde. Laat dit in je opwellen, nu, met mij, en voel de liefde die we voor ieder van jullie hebben en de heiligheid/onschendbaarheid van je wezen. En laat dat overstromen – naar je familie, naar je vrienden, naar je zielenfamilie, naar je gemeenschap. Dit is wat jullie wereld gaat veranderen, en dat zal de stoffelijke werkelijkheid veranderen van waarin jullie bestaan. (8)
En Ascentie … zit niet ver onder de lijn(niet ver weg). (9)
Alle aanhalingen zijn genomen uit de First Contact wiki, georganiseerd door Brian R., die hier kan worden gevonden:  http://goldengaiadb.com/The_New_Paradigm_is_the_Divine_Qualities#Relationships.

Voetnoten
(1)  “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” channeled by Linda Dillon, November 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/11/the-divine-mother-you-are-experiencing-love-in-ways-that-you-have-not-known-before/.
(2) Loc. cit.
(3) “The Divine Mother: Be Prepared to Move into Measured, Concerted, and Modest Action,” channeled by Linda Dillon, December 6, 2013 at http://goldenageofgaia.com/2013/12/the-divine-mother-be-prepared-to-move-into-measured-concerted-and-modest-action/.
(4) “The Divine Mother: You Are Experiencing Love in Ways that You Have Not Known Before,” ibid.
(5) Loc. cit.
(6) Loc. cit.
(7) Loc. cit.
(8) “The Divine Mother and Archangel Michael: Work with and Expand This Energy of Clarity,” channeled by Linda Dillon, October 14, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity/.
(9) “The Divine Mother: My Tsunami of Love Will Shift You Permanently.”), channeled by Linda Dillon, January 30, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/02/the-divine-mother-my-tsunami-of-love-will-shift-you-permanently/.
Vertaling: Winny  

Saturday, July 26, 2014

25.07.2014 Steve Beckow

Steve Beckow met artikel op 25 juli 2014
Dit is misschien het meest belangrijke artikel van uitleg dat ik ooit heb geschreven. Als jullie dit zo breed mogelijk willen posten, dan waardeer ik dat en ik durf te zeggen: ook het Gezelschap van de Hemel.
Thank you, dear.      
Namaste,      
Steve (Beckow)

Als ik tijd heb deel ik wat inzichten van het anonieme Kanaal en zijn Galactisch Bron, (1) maar dat is zo druk dat ik niet zeker ben wanneer dat zal zijn. 

Ik was er zeker van dat het een monade was of een groepsziel waarmee ik sprak. Ze wezen op zichzelf in meervoud.

Maar ik wil graag vermelden dat het interview een sterke impact op me had.
Ik denk dat ik voor het eerst echt kreeg dat ik verkeerde criteria gebruikte, de verkeerde soort bril op had, om naar alles te kijken wat er in de wereld van vandaag gebeurt. Ik snapte het.
Ik hield vol alles te zien als een zaak van ‘timing’. Maar dat is het niet.
De Galactische Groep waarmee ik sprak – als ik ze zo mag noemen – zei vaak genoeg “nee” tegen me omdat ik de zaken niet juist zag.
De Galactics ervaren geen tijd. Ze leven in een NU moment waar ik niet in leef. Zelfs alhoewel ik een paar keer in mijn tijd de tijdloosheid beleefde, herinner ik me de details niet.
Zij nemen hun besluiten en gaan verder met hun werk gebaseerd op overwegingen van frequentie, niet van tijd.
Wij houden hen vast op timing – geef ons alsjeblieft een datum waarop iets zal gaan gebeuren. Wij houden hen vast op criteria/maatstaven die zij niet met ons delen. Het is alsof zij hun werk moeten doen ondanks ons.

Ik weet zeker dat we in, wat jaren geleden heette, “de tijd van afscheiding” zaten.  (2) Ik weet zeker dat, met het oog op de omhooggaande vibraties die door de Tsunami van Liefde worden veroorzaakt, en nu parafrees ik die Galactische Groep, dat de overblijvende Illuminati zullen kiezen om de planeet te verlaten. 

Men kan daar geen tijd op plakken; dat hangt allemaal af van de frequentie. Dus kunnen zij ons niet bevredigen door vragen en timing en uiteindelijk zullen we hun gezichtspunt moeten adopteren omdat er geen tijd bestaat in de Vijfde Dimensie.

De Galactische Groep zei me dat ze een Ascentie portaal open hielden dat van de Derde naar de Vierde door naar de Vijfde voerde. Maar zij vroegen zich af of wij waardeerden hoe moeilijk die taak voor hen is. Die gaat recht door het lagere astrale, de Donkere Lagen van de Vierde Dimensie, die alle dictators, moordenaars, verkrachters huisvest enz. (3) Ze brachten me het verband aan door de zaak van frequentie.
Niet alleen werken zij met die tegenstrijdige energieën maar wij op onze beurt houden hen vast aan criteria van begrip met betrekking tot hun werk die zij niet eens kunnen volgen. Ze spreken tegen ons in de taal van frequentie en wij antwoorden hen in een taal van tijd. We kunnen ook op twee eenzame plekken zitten.

Ik kon dat eerder niet snappen maar dat doe ik nu wel. Het is niet eerlijk om de galactics vast te zetten op onze eisen van schema’s die op tijd zijn gebaseerd. 

Ik denk niet dat we weten hoe groot het mechanisme is dat in beweging is gezet (1) om het bewind van duisternis op de planeet te beëindigen, (2) om dit in overeenstemming te brengen  met de universele en de aardse wet en (3) om het grootste aantal van ons, voor de eerste keer ooit, tot een massale, stoffelijke Ascentie te brengen. En steeds terwijl zij hun werk doen op een manier die wij niet begrijpen en waar we vaak tegen rebelleren.
Wat nu te doen? We kunnen wensen te stoppen hen te vragen naar datums terwijl zij hun werk doen en hen in de plaats daarvan beginnen te vragen naar updates van frequenties. Maar wat meer juist is, wat zij van ons willen dat we doen wat we kunnen, en wanneer we dat kunnen om de frequentie op de planeet te verhogen.
Gebruik de violette vlam. Gebruik de topaas-blauwe ‘containment’ doos. Vraag iedere dag om universele vergeving. Schrijf “liefde” op je voedsel. De Goddelijke Moeder, St. Germain, de Galactische Groep – iedereen roept ons op om onze uiterste inspanningen te leveren om naar universele en onvoorwaardelijke liefde te gaan. Zij willen dat wij, op welke manier we maar kunnen, het niveau van vibratie of de frequentie van liefde op de planeet omhoog laten gaan.

Onze bestemming is gemarkeerd in de onmiskenbare nadering van lichten. Meer liefde, dan zitten we op het juiste spoor. Minder liefde, dan zitten we op het verkeerde spoor. 

Frequentie bepaalt wanneer de Illuminati zullen vertrekken. Frequentie bepaalt wanneer we opstijgen. Frequentie bepaalt wanneer de galactics landen. Frequentie bepaalt iedere belangrijke stap in het proces dat NU onderweg is naar Aarde. 

Als ik mijn denken van timing naar frequentie verschuif, nou, dan is het alsof alles dat ik eerder wist in vraag is gesteld. Ik voel me als een een-jarig kind. Ieder idee in mijn geest is nu onzeker en moet overwogen worden. Dit is een nieuw paradigma en ik zit met een cognitief verschil.
Welkom in de nieuwe vorm van leven.

Voetnoten
(1)   See "Did the Illuminati Bring Down Both Malaysian Planes?" July 24, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/07/24/did-the-illuminati-bring-down-both-malaysian-planes/. Omdat de Illuminati momenteel gek van woede zijn, heeft het Kanaal gevraagd om anoniem te blijven.
          (2) See "A Time of Separation will Occur" at      http://goldengaiadb.com/The_Work_of_Ascension#A_Time_of_Separation_will_Occur.

(3) See "The Astral Plane - The Dark Plane" at http://goldengaiadb.com/The_Astral_Plane_%E2%80%93_The_Dark_Plane.
Vertaling: Winny  

Friday, July 25, 2014

23.07.2014 Steve Beckow met AE Michaël over Ascentie Deel 10 van 10

Steve Beckow met AE Michaël over Ascentie  Deel  10 van 10    23 juli 2014


We gaan verder met ons samengesteld interview, deze keer met Aartsengel Michaël over Ascentie.

Op de Tijd van Ascentie en Daarna.
Steve: Is er voor Ascentie inspanning/moeite nodig?

AEM: Ieder van jullie, ieder menselijk wezen, hybride, Sterrenzaad op de planeet wordt gepenetreerd door de essentie en de liefde van de Ene. Jullie gaan heel natuurlijk omhoog, luchtend, drijvend. Het is niet iets dat je moet proberen te doen. Het is iets dat je toestaat/laat gebeuren. (1)

Steve: Zal de ervaring van Ascentie hetzelfde zijn voor iedereen?

AEM: Ieder mens zal hebben en heeft een andere ervaring van/bij Ascentie. Nu zal ik in algemene woorden beschrijven hoe de Ascentie eruit ziet, voelt als, en waar de ervaring op lijkt. Maar dat betekent niet, ook al komen jullie als collectief, het betekent niet dat ieder van jullie op dezelfde wijze die heilige vereniging ziet en ervaart, dit omhoog rijzen door een hoger-dimensionaal rijk. (2) 
Het proces, of de verlenging, de tijdsperiode die dit proces neemt kan iets anders zijn voor verschillende mensen. (3)

Steve: Wat zullen we ons herinneren in die tijd van overgang?

AEM: Neem de tijd in de periode van de glorieuze overgang om eenvoudig ieder van jullie, de energieën die er zijn,  je te laten penetreren, want dit is zo voor jullie allemaal, neem de tijd om ze te laten absorberen, om te baden in de liefde en in de verandering, de openingen die in jullie plaats vinden.

Dus is het geen tijd om er doorheen te snellen, of te voelen dat je iets moet bereiken, of zoveel te moeten voltooien. Het is een tijd om de energetische veranderingen echt te laten plaats vinden. Dat betekent niet dat er geen actie plaats vindt. Zelfs in tegendeel. Maar dat vindt plaats met een andere perspectief, in een andere tempo van doen. Dit is een tijd om je te ontspannen. Ja, we weten dat dit een vreemd woord is voor velen van jullie en dus zullen we dat aan jullie leren. Het gaat om je te ontspannen, om te zijn, om gewoon te zijn. (4)

Jullie zullen door een gevoel van euforie gaan. Jullie zullen door een gevoel gaan alsof je misschien nog niet geheel bent verankerd. Jullie zullen gaan door zelfs enkele gevoelens van losmaking/afscheiding, van een niet weten of een je werkelijk zorgen maken over wat er om je heen gebeurt. Maar dat zal geen permanente staat van zijn zijn. Jullie voelen je reeds meer intens in je lichaam. Dus, is het gewoon een tijd van aanpassing. Dat zal ongeveer een maand duren.

Laat dit gebeuren. Zoals we zeggen het is niet iets dat jullie echt stoffelijk, emotioneel of mentaal – of spiritueel, voor die zaak, kunt bevechten. Het is iets dat jullie zelf hebben uitgenodigd om te beginnen, begin het toe te staan… dit proces van verplichting, als het ware.  Dus, als jullie uitgeput zijn, rust; als je verrukt bent, geniet ervan; als jullie je vol energie voelen om iets te doen, dan doe dat. Maar deze aanpassing zal niet moeilijk zijn, het zal gewoon anders zijn dan wat jullie tot nu toe hebben ervaren.

Je zult het gevoel hebben dat je niet alleen wakker wordt en gerust hebt, maar verrukt bent; dat de, wat jullie dachten dat problemen waren, zorgen – niet dat ze verdwijnen, maar ze trekken je niet meer naar beneden; dat je de energie hebt voor welke taak je ook wilt doen, maar dat  je je niet belast voelt, dat je gewoon voelt dat je voelt dat je het bijna zonder te doen, doet. Het voelt niet als een soort van bevrijding, maar eerder een hogere verplichting.

Een soort zicht, door het vermogen om in te zien en door een situatie heen te kunnen zien, van een persoon, een probleem – daar zal er gewoon grotere duidelijkheid voor zijn. Dus is het een ontwaken en weten dat je in die staat van zijn bent. Jullie zijn klaar voor die dag, en meer belangwekkend, de dag is klaar voor jullie. Het is een soort van dat jullie die dag eerder vormen dan dat die gevormd wordt door de eisen om je heen. (5)

Steve: Hoe zal het zijn in de laatste dagen voor Ascentie?

AEM: Zoals ik tegen je zei, er zullen velen op de laatste minuut door de deur racen, en dat zal als reis niet zo gladjes gaan voor iemand die adequaat zijn voorbereiding gedaan heeft. En zielvol.  (soulfully) (6)

Steve: In het algemeen, niet specifiek, om uw overeenstemming met het kanaal niet te breken, wanneer zal de ontsteking gebeuren voor de massa van de bevolking?

AEM: Dat zal zijn voor de Herfst [2014]

Steve: Hoeveel meer daarna is het voordat de massa van lichtwerkers hersteld is voor hun ingeboren krachten?

AEM: Dat zal eigenlijk best simultaan gebeuren. Het is eerder veel meer als een domino effect. Dus is het niet zo dat iedereen opeens omkeert, maar het is wel een zeer snelle ontsteking. (7)

Steve: En na de Ascentie, wat dan?

AEM: Als jullie eenmaal je Ascentie gedaan hebben, zijn jullie dan vrij om rond te trekken? Natuurlijk zijn jullie dat. Maar de opbouw en de creatie van Nova Aarde – en wij praten over het menselijke stuk van Nova Aarde, de menselijke co-creatie van Nova Aarde, omdat de koninkrijken en Gaia Nova Aarde al aan het scheppen zijn, en zij nemen al deel aan de hogere dimensionale werkelijkheid – als jullie je missie en bedoeling om te helpen, of willen helpen bij de verankering van wat jij, mijn vriend, en ik de Gouden Periode van Gaia hebben genoemd, dan zullen jullie voornamelijk je gaan verankeren in de Vijfde, Zesde en Zevende dimensie. (8)

Steve: Een laatste vraag, Lord: Op een datum verder in de toekomst, zal er dan meer Ascentie zijn?

AEM: Ja. [Gaia]  is al stukje bij beetje verder aan het gaan, als het ware. En het zal gebeuren. En ja, er zullen enkelen zijn die, als ze eenmaal aan hun verplichting hebben voldaan, zullen we zeggen, aan de Moeder voor Ascentie in de vorm, en aan het rimpeleffect door het multiversum, de verankering, de volledige verankering van de liefde, dan kunnen ze zeggen: “Nou, ik denk nu dat ik eerst terug ga naar mijn ‘comfort’ zone (gemak)” of naar mijn thuis zone van een alternatieve dimensie.” Dat is goed.

Maar de vervulling van de belofte voor deze fase van het plan van de Moeder, is voor mensen om Gaia te vergezellen en dat allemaal in de hogere dimensionale werkelijkheid, en specifiek in de liefde. (9)

Voetnoten
(2) “Archangel Michael: You are About To Reach Ascension,” channeled by Linda Dillon, May 15, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/05/18/archangel-michael-you-are-about-to-reach-ascension/.
(3) “Archangel Michael on NESARA, Opposing the Cabal, and Ascension – Oct. 1, 2011 – Part 2/3,” at http://the2012scenario.com/2011/10/archangel-michael-on-nesara-opposing-the-cabal-and-ascension-part-23/.
(4) Archangel Michael in a personal reading with Geoff West, through Linda Dillon, May 9, 2012.
(5) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, April 25, 2012.
(6) “Archangel Michael on NESARA, Opposing the Cabal, and Ascension – Oct. 1, 2011 – Part 2/3,” at http://the2012scenario.com/2011/10/archangel-michael-on-nesara-opposing-the-cabal-and-ascension-part-23/.
(7) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, July 11, 2014.
(8) “Archangel Michael: You are About To Reach Ascension,” ibid.

(9) Loc. cit.
Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html