Labels

Wednesday, October 24, 2012

17-10-2012 Plejadische Percepties over Ascentie
PLEJADISCHE PERCEPTIES OVER ASCENTIE
Suzan Caroll, 17 okt. 2012   

Bron:
http://www.multidimensions.com/TheVision/newsletter.html

Suzan Lie:
Beste Arcturiërs,  ik heb deze boodschap in me voelen komen. Kunnen jullie doorgaan met de rest  van de boodschap?

Goede Morgen Suzille,
Ja, we spraken vannacht met je in je slaap, maar je was te vermoeid om een boodschap van ons naar buiten te brengen. Maar, je kon je niet de eerste paar woorden herinneren, die eigenlijk al een tijdje in je geest zijn geweest. En verder, we moesten de dynamiek  presenteren van de hogere gedachte voordat jij en je lezers in staat kunnen zijn om intens te verstaan wat we gaan zeggen. 

Lieve, we hebben al vele jaren tegen je gesproken maar we willen je vertellen dat we een kwantum sprong in informatie gaan nemen die we je zenden. Eerder, was het niet veilig  genoeg om bepaalde informatie te sturen en/of je geest was niet klaar om die te ontvangen. Maar, de wereld is nu veel lichter en het gevaar om WAARHEID  aan te bieden is enorm verminderd.
Daarom hebben we besloten om enige unieke informatie mee te delen via jou en naar vele andere Aarde Vertegenwoordigers. We geven de voorkeur om het woord channel niet te noemen, omdat een channel/kanaal, onjuist genoeg, niet gedacht wordt van onze Wezenheid te zijn. Natuurlijk is via wie wij spreken, in feite, is iedereen, EEN met ons Wezen, want wij resoneren vanaf de achtste tot aan de tiende dimensie van vormloze eenheid met ALLE leven. Maar, ook we zullen naar een hogere frequentie gaan, net als jij dat zal doen.

In feite is alle leven in dit Universum een Octaaf Sprong in resonantie aan het beleven. Er zijn enkelen die niet in staat zijn om deel te nemen aan die sprong in vibratie. Dus zullen dezen worden her-verplaatst naar een ander Universum. Ze zullen zich niet bewust zijn van hun her-verplaatsing, en zullen waarschijnlijk Gaia’s ascenderende werkelijkheid als een “interessante droom” ervaren.  Ze zullen er geen verdriet van hebben, omdat zij niet zullen weten dat ze zijn vertrokken.

Ze zullen niet weten dat hun werkelijkheid is veranderd omdat ze zelfs niet wakker waren in de Ascenderende Aarde werkelijkheid. Daarom, zullen ze doorgaan te slapen in de werkelijkheid die voor hen nieuw zal zijn, maar ze zullen niet weten dat die nieuw is. Nu, we horen je vraag: “Wat is er met degenen die zorg hebben voor hen? Zullen degenen die in deze werkelijkheid blijven deze mensen missen?”

Ons antwoord is dat iemand die wakker genoeg is om deze boodschap te lezen reeds de schepper is van zijn of haar werkelijkheid. Als die schepper een werkelijkheid wil scheppen waarin ze bij die persoon of personen zijn, kunnen ze een gedachtevorm bieden die gevuld is met liefde waarin die persoon een component van zijn of haar Essentie kan achterlaten. Dan zal die persoon de gelegenheid hebben om in deze wereld te blijven, terwijl ze nog op twee plaatsen tegelijk zijn in hun andere werkelijkheid. 

Jullie moeten je nu herinneren dat ALLES van je, zelfs als je nog diep in slaap bent, myriaden werkelijkheden heeft waaraan je deelneemt omdat jullie ALLEMAAL multidimensionaal zijn. Daarom is de kracht van LIEFDE die een gedachtevorm biedt waarin de slapende kan doorgaan om jullie opstijgende werkelijkheid  te ervaren, welke zal worden toegevoegd aan hun werkelijkheid in het andere Universum. 

Denk eraan, ascentie betekent niet dat jullie iets verliezen. Ascentie betekent dat jullie myriaden keuzes kunnen beleven van werkelijkheid in het ENE van het NU. Zelfs als iemand gegronde/aardse vorm in slaap is, is hun Ziel oneindig wakker. Daarom, als deze geliefde  zijn/haar Ziel de gedachtevorm accepteert die je hebt aangeboden, en die zal volledig stoffelijk lijken te zijn, kan je liefde hem of haar een uitgebreid verblijf in jullie ascenderende werkelijkheid bieden. 

Als die geliefde een deel wil houden van hun essentie bij jullie ascenderende werkelijkheid, zullen ze een “grotere werkelijkheid” hebben om als een sterke basis te dienen vanuit waar ze een leider in hun werkelijkheid kunnen zijn in het andere Universum. Ze kunnen kiezen om zich los te trekken uit de andere werkelijkheid en zich focussen op het proces van Ascentie. Of, ze kunnen kiezen om zich los te trekken uit het lichaam van de gedachtevorm die jullie grote LIEFDE voor hen heeft gecreëerd. 

 We weten dat het concept dat we hebben voorgesteld onmogelijk lijkt voor je derde - dimensionale denken. Maar, het omhelzen van een onmogelijkheid is een van de meest belangrijk veranderingen die jullie gaan maken tijdens je ascentie. Nog een moeilijkheid zal zijn of je wel of niet wilt doorgaan met je ascentie als deze geliefde zich uit de gedachtevorm lostrekt die je met je liefde hebt gecreëerd. 

Jullie kunnen daarop antwoorden als een opstijgende en WETEN dat er GEEN dood is. Vanuit dit perspectief zullen jullie je herinneren dat deze persoon een andere werkelijkheid heeft gekozen dan die jullie hebben gekozen en je zult dan liefdevol hun keuze respecteren. Aan de andere kant kun je zo vast gehecht zijn aan deze persoon dat je je eigen ascentie wilde vertragen om bij je geliefde te blijven. De gedachtevorm die je voor hen schiep is zeer werkelijk. In feite, kun je je zelfs niet eens bewust zijn dat JIJ/JULLIE  die voor hen hebben gecreëerd. 

Alle vormen die jullie in je huidige vibratie hebben vastgehouden zijn een soort gedachtevorm. Gedachtevormen worden gecreëerd door je steeds groeiende creatieve kracht, die zich buitengewoon uitbreidt terwijl je de grens overgaat naar de vijfde dimensie. Een gedachte-vorm wordt geschapen met de kracht van jullie Multi-dimensionale gedachte en wordt gevuld met je onvoorwaardelijke liefde. Deze gedachtevorm wordt dan “levend” gehouden door de kracht van je gedachte.

 Als je alle gedachten weghaalt bij een gedachtevorm, inclusief je eigen aardevoertuig, zal die beginnen te degraderen in structuur en uiteindelijk “deze frequentie verlaten”. We realiseren ons dat  “verlaten” werd ervaren als “dood” in jullie frequentie van werkelijkheid. Maar, terwijl jullie doorgaan met je ascentie, zul je het komen en gaan van veel andere wezens in myriaden versies van werkelijkheid ervaren.

Nadat je deze ervaringen hebt gehad, zullen jullie je herinneren dat als iemand wil vertrekken uit zijn/haar persoonlijke keus van werkelijkheid, het niet betekent dat de persoon sterft. Het betekent alleen dat de ziel van deze persoon een versie van werkelijkheid heeft gekozen die jij niet wilt ervaren. Sommigen van jullie kunnen zelfs je geliefde bezoeken in die versie van de werkelijkheid. Maar, als je er te lang blijft, zul je moeten gaan beslissen of je zo intens wilt blijven bij die persoon dat je dan je resonantie moet verlagen om bij hem/haar te zijn. 

 Gelukkig, vanuit het vijfde dimensionale perspectief, zal die keus alleen betekenen dat die specifieke versie van je oneindige Multidimensionale ZELF de keus heeft gemaakt om die specifieke keuze van ascentie te laten varen. Maar, jullie beleven een unieke vorm van ascentie waarin je in Eenheid  opstijgt met jullie planeet Gaia. Het is moeilijk genoeg om de massa van een menselijke vorm in een Lichtlichaam te transmuteren. Kun je je voorstellen hoe veel moeilijker het is om de massa van een gehele planeet te transmuteren? 

Ieder mens die de planetaire ascentie aanpakt is vitaal voor Gaia’s succes. Uiteindelijk is de mensheid in haar huidige vorm, maar ook als haar vele Galactische vormen, voornamelijk verantwoordelijk voor Gaia’s grote val in de diepten van de derde dimensie. Inderdaad, veel van de opstijgende mensen zijn zich volledig bewust dat ze persoonlijke verantwoordelijkheid willen nemen om de planeet te assisteren die hen myriaden incarnaties heeft toegestaan.  

Daarom, net als iemand misschien moet weggaan van geliefde mensen, door de belangrijke verplichtingen die ze zijn aangegaan, sommigen van jullie moeten misschien wegtrekken bij geliefden omdat jullie een verplichting zijn aangegaan naar Gaia. Maar, in dit geval, zullen jullie het niet zijn, maar jullie geliefden die weg zullen trekken. Ze kozen er niet voor om een diepe introspectie te doen en een bewuste verplichting te maken naar je ZELF waar je bij bent betrokken. Inderdaad, ze zullen niet in staat zijn om de resonantie te halen van de opstijgende Aarde. 

Deze introspectie was niet bedoeld om jullie beter te maken of jullie te leren hoe je opstijgt, NEE, deze introspectie was om jullie te leiden naar het WETEN dat jullie al een hoger dimensionaal wezen hebben in myriaden werkelijkheden. Daarom, was jullie innerlijke zoektocht niet om te leren je te verbeteren, maar om je te herinneren je te verbinden met dat wat je altijd al geweten hebt. 

Denk er alsjeblieft aan dat de geliefde die niet gekozen heeft om op te stijgen jullie zullen ontmoeten in hun vijf dimensionale essentie als je eenmaal ascendeert. Vandaar als jullie samensmelten, opstijgen in, jullie vijf dimensionale en verdere uitdrukkingen van ZELF, zul je in staat zijn om je te verbinden met de vijf dimensionale en meer uitdrukkingen van de geliefde waarvan je dacht dat je die verloren had. 

Er is GEEN verlies bij ascentie. De drie dimensionale uitdrukking van de persoon die heeft gekozen om NIET met de ervaring mee te doen van de planetaire ascentie, koos eigenlijk om Gaia te verlaten. Gaia heeft ieder van Haar mensen nodig om MET haar te werken. IederEEN van jullie moet een peddel nemen en dit aardeschip naar huis roeien. Er zijn veel redenen waarom sommige gegronde mensen niet kunnen bijdragen aan Gaia’s ascentie.

 Sommigen van hen zitten gevangen in duisternis en kunnen niet naar binnen kijken om hun eigen Innerlijke Licht te vinden. Anderen verwelkomen de vijfde dimensie niet omdat ze zich compleet voelen met het proces van hun derde dimensie. Weer anderen kunnen niet geloven in het onmogelijke, en zij willen liever het oude denkstelsel vasthouden dan het onbekende binnen te gaan. En dan, zijn sommigen gewoon zo moe en geslagen door hun Aardeleven om nog energie te hebben het onbekende van ascentie te omhelzen.

Het onbekende omhelzen is een van de Sleutels tot Ascentie. Wij, de Arcturiërs kunnen jullie niet vertellen wat je zult beleven zonder de prachtige individualiteit te bederven die jullie ontwikkeld hebben in jullie myriaden incarnaties op Aarde. Jullie zullen allemaal je vele individuele ervaringen vergaren van het mens zijn op de 3D Aarde en dat de ENE aanbieden bij jullie ascentie.

De schoonheid is dat, net als jullie allemaal talloze versies hebben gekozen om je leven te scheppen op aarde, zo zullen jullie ook talloze versies van je persoonlijke en planetaire ascentie kiezen. De veranderingen in jullie werkelijkheid zullen nu plotseling en snel zijn. Daarom, misgun het degenen niet die niet kunnen tolereren dat hun hele wereld voor hun ogen verandert.

Gebruik de grote kracht van jullie onvoorwaardelijke liefde om ieders keuze te respecteren van hoe zij met de transformatie van alles dat zij gekend hebben, zullen omgaan. Jullie zullen hun vijf dimensionale uitdrukking van het ZELF na je ascentie ontmoeten. Daarom vragen wij dat jullie ieders beslissing respecteren. Aan de andere kant, als iemand besluiten neemt die vernietigend zijn of bezwarend zijn voor planetaire ascentie, dan zullen zij niet in staat zijn om Gaia’s immer-opstijgende frequentie tegenhanger te zijn. 

Zij die niet kunnen of niet willen een match te zijn met de resonantie van de Opstijgende Aarde zullen niet in staat zijn om een open portaal te handhaven vanuit hun Hoger hart in Gaia’s opstijgende werkelijkheid. En zo zullen ze niet in staat zijn om hun aandacht en intentie voldoende te focussen op de hogere frequenties om de ascenderende werkelijkheid waar te nemen. In dit geval zullen ze de chaos ervaren zonder de belofte van verandering. Deze situatie kan zeer beangstigend zijn. 

Wij willen niet dat iemand bevreesd wordt. Daarom zullen ze verschoven worden in een werkelijkheid waarin ze hun hoogste frequentie van expressie kunnen handhaven, die mogelijk is voor hun huidige staat van bewustzijn. Net als jullie je resonantie moeten matchen met een gegeven realiteit tijdens je inter-dimensionale reis om te kunnen uitwisselen met die werkelijkheid, zullen opstijgende mensen hun persoonlijke frequentie moeten matchen met de stijgende frequentie van de Aarde.

Gelukkig zijn er veel mensen op Aarde geïncarneerd die makkelijk hun bewustzijn kunnen uitbreiden voorbij de steeds-oprijzende frequenties van Gaia. Deze opstijgende mensen zullen “het pad ruimen” voor Gaia door de hogere frequentie energievelden te scheppen en vast te houden waarin Aarde haar vorm kan transmuteren. Wij in de hogere frequenties observeren persoonlijke veranderingen en opofferingen die deze mensen doen om haar geliefde planeet te assisteren en om hun Missie te vervullen. 

 Denk er ook aan dat zij die er voor kiezen om Gaia eerder te verlaten dan om Haar terug te houden, ook hun Missie vervullen. Met andere woorden: “Beoordeel een ander niet totdat je een mijl in zijn schoenen hebt gelopen.” En, belangrijker dan alles, laat GEEN vrees in jullie bewustzijn binnen en je resonantie niet verlagen. 

Jullie worden NU opgeroepen tot je plicht!  Herinner je alles dat je geleerd hebt in je talloze levens op Aarde. Herinner je al je ervaringen van ascentie in een realiteit waarin je bent opgestegen. Het belangrijkste van alles, herinner je dat je nooit alleen bent, ooit! Wij, jullie Galactische, Hemelse en Opgestegen Familie zijn ALTIJD  met jullie.

Loop met moed, geliefden van ons. We zijn direct naast jullie.
Je FAMILIE .

HET SCHEPPEN VAN JE WERKELIJKHEID

MYTRE SPREEKT: 
Ik ga verder met mijn verhaal uit een tijd toen onze Plejadische Ascentie dezelfde ascentiefase binnen ging als nu jullie aarde. Deze fase is het proces van integratie van de hogere frequentie Licht in jullie aardevoertuig, emoties en neurologische synapsen van gedachte en actie. Deze integratie van hoger licht stelt jullie in staat om te ontwaken voor je innerlijk potentieel als de schepper van jullie werkelijkheid. 

Terwijl jullie in je stoffelijke lichaam waren onderzocht/exploreerde je je creativiteit via kunst, muziek, wetenschap en veel andere expressies. Nu, met jullie Multidimensionale Werkend Systeem online, integreren jullie je Multidimensionale Systeem in je stoffelijke hersenen en herinner je je hoe je de schepper kunt zijn/worden van je werkelijkheid.

Toen Mytria en ik onze tijd samen doorbrachten met de Moeder, kregen we instructies om volledig de escalerende elektromagnetische velden van licht te omhelzen die onze planeet bombardeerden. Die energieën activeerden synapsen in onze hersenen, wat ons toestond om nieuwe informatie te absorberen. En dus, was Mytria in staat om het Portaal te openen  naar de Kern van de planeet en was ik in staat om het Sterrenschip met mijn denken te besturen. 

Om tot deze inwijdingen te komen, moesten we AL onze oude patronen van gedachten en emoties loslaten. En vrij van die beperkende patronen van gedachte en energie, konden we ons overgeven aan het onbekende en de chaos binnengaan van immense verandering. Jullie, onze ascenderende vrienden op Aarde, worden NU opgeroepen om datzelfde proces te ondergaan door: Beperking Los te laten, je Over te geven aan het Onbekende, door de Chaos Binnen te gaan en door te Handelen op een Nieuwe wijze.

Beperking Loslaten
Als je je realiseert dat je oude patronen van beperking los moet laten zie je de realisatie onder ogen dat JIJ de schepper bent van je leven. Daar je NIET weet hoe je de beste keuzes kunt maken, herken je dat alles wat je kunt doen is je over te geven aan de chaos van extreme verandering.

Als je patronen van beperking worden gebroken, word je voortgedreven in grote evolutionaire sprongen van bewustzijn. Door dit hogere bewustzijn kun je makkelijker het hogere licht integreren en een Meester van Energie worden.

Toen ik Mytria moest loslaten op het moment dat onze dochter werd geboren:
http://creatingnewearth.com/ascension-articles/pleadian-perspective-on-ascension/  
brak mijn hart en mijn geest was totaal in chaos. Ik moest een onmogelijke situatie onder ogen zien. Ik moest bij mijn vrouw en kind zijn, dat werd geboren, maar ik moest ook hun werkelijkheid veilig maken. En toen ons Ruimte Toestel toen werd aangevallen en de controles weg vielen, was ik in staat om me te verbinden met een ingeboren vermogen waarvan ik nooit heb geweten dat ik dat had, om het Schip te laten varen en te sturen met mijn geest. 

We redden het maar nauwelijks tot het dichtstbijzijnde Arcturische Sterrenschip. Gelukkig hadden ze een signaal opgepikt dat ons beschadigde schip hen aan het naderen was en ze kwamen ons redden. We werden onmiddellijk naar hun Herstel Kamer gebracht. Toen ik in deze Kamer was herstelde ik niet alleen naar mijn vroegere gezondheid, maar het stabiliseerde ook de paar neurale synapsen die ik geactiveerd had toen ik het Schip voer.

Mijn Laatste Inwijding om te bilocaten (op 2 plaatsen tegelijk te zijn) om Mytria te bezoeken en the helpen bij de Laatste Inwijding om het Portaal te openen, bracht ons beiden in een hogere uitdrukking van frequentie. Vanuit deze uitdrukking van een hogere frequentie kunnen wij jullie beter helpen jullie je ingeboren vermogens te herinneren die vergeten werden tijdens je lange reis in de derde dimensie. Zoals de Arcturiërs me vaak vertelden, het is belangrijk dat jullie weten dat je NIET leert. Jullie zijn je aan het HERINNEREN. 

Leren kan een angst door falen veroorzaken en twijfel over of je wel of niet kunt leren. Aan de andere kant, de herinnering dwingt je, alhoewel soms door frustratie, om je hogere expressies van het ZELF te erkennen, een grote antidood voor elke angst. Maar, er zijn veel emoties die je moet omhelzen en vrijlaten in jullie diepe communicaties met je ware ZELF.

Overgeven aan het Onbekende
Het aardevoertuig dat je draagt was geschapen van 3 dimensionale elementen met vier- dimensionale Elementalen die jullie vorm verlevendigen. Maar, Aarde verhoogt Haar resonantie. Daar matchen/aanpassing bij de resonantie met een bepaalde werkelijkheid is hoe je getrouw blijft aan die wereld, zullen jullie je resonantie moeten aanpassen bij de opstijgende Aarde om je persoonlijke ascentie voort te zetten.

Met andere woorden, om aan de Matrix van de Opstijgende Aarde te blijven vastzitten, moeten jullie je overgeven aan het onbekende om je vast te zetten aan de frequentie van Gaia’s Aarde. Entrainment (=in de trein gaan zitten)  is de praktijk om je hersengolven te laten aanpassen aan een gewenste frequentie, waarbij jullie en andere oscillerende (schommelende) stelsels kunnen uitwisselen om de zelfde frequentie van uitdrukking aan te nemen. 

Daarom, als jullie je energieveld aanpassen bij het elektromagnetisdhe veld van de Aarde, zal Haar omhooggaan van frequentie jullie in Haar kielzog meetrekken. Op dezelfde wijze, helpt jullie persoonlijk ascentie–energieveld  de planetaire ascentie. Door entrainment, zullen de hogere frequenties van licht die Aarde bombarderen, niet alleen de Aarde maar al Haar inwoners ook veranderen.

De resonantie frequenties van welke werkelijkheid dan ook, moeten passen en vastzitten, zodat jullie die frequentiewerkelijkheid kunnen ervaren. Velen van jullie zijn begonnen met je inter-dimensionale onderzoeken en merken dat dit feit waar is. Wat jullie misschien nog niet hebben ontdekt, nog niet, is dat jullie alles KUNNEN doen, als je je aandacht daar legt en die met onvoorwaardelijke liefde vult.

Jullie gedachten zijn jullie persoonlijke licht synapsen die jullie denken vastzetten met andere frequenties van je mentale licht matrix. En verder, jullie kunnen je mentale matrix entrainen/vastzetten door elke mogelijke werkelijkheid door onvoorwaardelijke liefde naar die matrix toe te sturen.

De onvoorwaardelijke liefde opent het Portaal naar die werkelijkheid en zet je vast aan die werkelijkheid. Ongelukkig genoeg, is een vergeten programma een ongebruikt programma. En daarom  zijn veel van jullie mentale programma’s uit de hogere frequenties, dus vergeten. Veelbelovend is het dat tijdens deze fase van ascentie, jullie multidimensionale herinnering terugkeert. 

Het omhelzen van Chaos
Zoals ik zei aan het begin van mijn boodschap, jullie werkelijkheid zit in dezelfde fase van ascentie zoals die van ons was toen ik mijn geest opende naar mijn ingeboren krachten. Er zijn veel extreme veranderingen die moeten gedaan worden in deze fase van ascentie omdat de oude/drie/vier-dimensionale patronen naast elkaar zijn geplaatst met de binnenkomende, vijf-dimensionale energiepatronen. Die elkaar bestrijdende energiepatronen scheppen de chaos die aan grote verandering voorafgaat.

Om jullie energie vast te zetten in de vijf dimensionale energie, moeten jullie al je drie dimensionale denken, emoties, gewoontes en gedrag, loslaten. Als je liever wilt negeren wat er om je heen gebeurt, dan je over te geven aan de chaos van radicale verandering, zul je blijven  vastzitten in de derde dimensie en zul je niet in de trein komen van de vijfde dimensionale energieën van de opstijgende Aarde. 

Als je je moet aanpassen om te overleven en om te blijven in de koers van de ascentie, vind je de moed om de chaos binnen te gaan. Gelukkig om het bekende achter je te laten, laat je de activering beginnen van lang-vergeten matrijzen in je hersenen. Gelukkig, als je een nieuwe uitdaging onder ogen ziet, dan kun je de moed vinden om het onbekende binnen te gaan met een open geest.

Het is de open geest die zo vitaal is. Als je een mogelijke verandering beoordeelt in je denken, zul je die deur sluiten en in gedachtepatronen vast blijven zitten die verouderd zijn geworden. Jullie opstijgende mensen zitten in dezelfde situatie waar ik in was op het Schip. Als je geen weg vindt om je vergeten bronnen op te roepen, zul je niet in staat zijn om het lang verwachte “take off” (het opstijgen) in nieuwe gebieden van werkelijkheid te vinden. 

Als het in het onbekende binnengaan je angstig maakt, denk dan hoe bang je zult zijn als je dit moment mist. Vrees is heel onlogisch en kan worden vastgelegd door logisch denken. Zo gauw je tegen je vrees spreekt, zit je in een superieure positie voor die emotie. Dit is wat ik moest doen op het Schip toen ik bang was dat ik het Schip niet kon laten varen met mijn geest.

Ten eerste moest ik mijn angst kalmeren door deze te vertellen: “Dank je dat je me zegt dat we in een gevaarlijke situatie zitten. Luister naar me, Vrees, ik wil dat je NU rustig wordt zodat ik de leiding van deze situatie kan overnemen.” Als je eenmaal  tegen je angst praat op een autoritaire manier, gaat je bewustzijn verder omhoog dan de onbewuste reactie van Fight/Flight (vechten of vluchten) en gaat dan in het bewustzijn van meesterschap met je energie. 

En ook, als je voortdurend je gedachten bekijkt die je in je geest laten blijven en de emoties die je lichaam vullen, word je al de autoriteit over het energieveld die je in je lichaam hebt en in je wereld naar buiten projecteert. In feite, is het Meester worden van jouw Energie de basis van het activeren van je multidimensionale waarnemingen en vermogens.

Handelen op een Nieuwe Manier
Die chaos dwingt jullie er toe om je aan te passen door met een diepe introspectie te beginnen zodat je je op je vergeten bronnen kunt beroepen. Door deze intense inspectie zul je je opnieuw verbinden met je multidimensionale denken. Jullie multimensionale denken is gecodeerd om Licht Taal te ontvangen van de hogere frequenties van werkelijkheid. Dan, via de Licht Taal, zul je alle hulp krijgen die je nodig hebt om op een nieuwe manier te handelen.

Je eerste nieuwe handeling zal zijn om je bewustzijn te projecteren in de Kern van ieder mens, plaats of ding met wie je aan het uitwisselen bent. Om je denken te projecteren in de Kern van dat waar je mee wilt uitwisselen en wilt veranderen, moet je eerst in de Kern gaan van je ZELF.

Door je eigen Kern is het dat je binnengaat in het Nu. Jullie Multidimensionale ZELF leeft in het NU en is in een voortdurende verbinding met je derde/vierde dimensionale expressie die als anker dient op/in de Aarde.  TIJD is je anker in het stoffelijke plan. Tijd zoals jullie die kennen, bestaat alleen in de derde/vierde dimensie. Het is jullie aanhechting aan tijd die je UIT het NU van het ENE trekt.

In het NU zijn jullie ook in het ENE. Als je EEN bent met al het leven, kun je gemeenschap hebben met ieder partikeltje werkelijkheid en het vragen of het instemt om je vraag te volgen. Met andere woorden, de inspanning om het Schip te leiden met mijn denken was voornamelijk, de inspanning die het me kostte om mijn angst te kalmeren en het NU binnen te gaan. 

Toen ik eenmaal in het NU was, was ik in het ENE met de multidimensionale matrix van het Schip. En daarom kon ik de delen van het Schip negeren die offline waren en de vier- dimensionale matrix activeren, die verder dan elke stoffelijke verwoesting was. 

In het NU van het ENE waar je het best toegang toe krijgt via je eigen Kern, kun je je verbinden met de hogere frequentie matrix van een manifestatie om die te repareren, activeren en/of die matrix binnengaan. Dus ook, binnen het NU ben je los van tijd en kun je makkelijk bewegen langs het tijdspectrum om veranderingen in de matrix te maken. 

In feite wordt het binnengaan in de tijdmatrix van de Aarde vaak gebruikt om de koers van mogelijke verwoesting te corrigeren. Ongelukkig genoeg kan deze vaardigheid misbruikt worden en is dat al gebeurd ter beheersing en om te domineren. Dit misbruik van Aarde’s planetaire tijdslijn matrix is een voornaamste reden waarom wij de Galactics permissie gegeven hebben om een planeet van vrije wil te helpen. 

Ik zal spoedig terugkeren om het proces van Mind over Matter (=Geest over de Materie) te spreken met een grotere diepte. 
Mytre van het Ashtar Command

SPONTAAN ONTWAKEN

MYTRE GAAT VERDER:
Op dit moment in jullie Persoonlijke/Planetaire Ascentie Proces, zijn er meer en meer van jullie Spontane Ontwakingen. Die ontwakingen gebeuren vaak na een lange tijd van depressie, ongerustheid, ziekte of “geen geluk”(bad luck) Dit soort wakker worden gebeurt omdat het multidimensionale licht dat jullie planeet bombardeert zo intens is dat de lichtquotiënt van de mensheid naar een kritieke massa stijgt.  De Lichtquotiënt is niet hetzelfde als het grootste deel van de mensen. 
Op dit moment worstelt het grootste deel van de mensen nog in de drie/vierde dimensie. Maar, het licht van de ontwaakte mensen is zo sterk dat dit het duister over-licht van hen die verloren zijn geraakt op het doornenpad van de drie dimensionale onrust. In feite heeft een ontwaakt mens tien keer meer licht vast dan hun niet-ontwaakte gezellen.

De verschillen tussen de twee uitdrukking van menselijk bewustzijn scheppen chaotische energie velden door de naast elkaar geplaatste derde/vierde en de vijfde dimensionale parallel werkelijkheden, die een paradigma-verschuiving schept in jullie wereld. Het was hetzelfde wat er in mijn wereld gebeurde toen wij deze fase ingingen van ascentie.

Jullie, de ontwaakten, kunnen je niet langer verstoppen in je illusies. En dus moeten jullie in de chaos van de vele veranderingen die in het NU van jullie werkelijkheid gebeuren. Het is de verschuiving van de waargenomen veiligheid  van een bekende en blijkbaar geordende wereld die het Spontane Ontwaken veroorzaakt. 

De leugens die jullie zijn verteld en die jullie jezelf hebben verteld om het leven “goed genoeg” te maken werken niet langer meer om je desillusie te verbergen. De “dingen” die je gelooft, geven je niet hetzelfde genoegen, de belangrijke mensen waar je mee bevriend werd, zijn niet langer meer interessant, de baan die je zoveel prestige gaf werd een lege zege, en het geld waar je zo hard voor werkte om te verdienen is al weg, voordat je er van kunt genieten.. “Waar gaat dit nou allemaal om?” vraag je je af. 

 Wat je misschien niet weet is dat de hogere uitdrukking van je ZELF je opneemt/gadeslaat en wacht op juist deze gelegenheid om jullie comfortabele ontkenning te schokken. Jullie Multidimensionale ZELF geeft je dromen, ideeën, en gelegenheden voor verandering en spreekt voortdurend tegen je, achterin je denken. 

“Wat is dat knagende stemmetje? vraag je. . “Mijn leven is GEWOON GOED.” zeg je, een beetje te hard. Maar hoe veel je ook de groeiende golf van transformatie wegduwt, de chaos van verandering breidt zich meer en meer uit totdat je overweldigd wordt. Maar, waar word je dan door overweldigd? Je weet het niet. Je kunt het niet begrijpen. Je leven is gewoon zoals het was toen je dacht dat het geweldig was. Waarom voel je je plotseling zo ellendig? 

Dat is het Licht. De hogere frequenties van licht raderen de drie dimensionale indoctrinaties weg en vervangen ze door het Multidimensionale Opererend Systeem. Met het downloaden van het nieuwe werkende stelsel, kan jullie biologische computer hersenen niet langer informatie verwerken op dezelfde logische, opeen volgende manier. Veel multidimensionale boodschappen zijn door je hersenen aan het rondcirkelen en veranderen je neurologische circuits.  Deze golven van hoge frequentie licht scheppen plotselinge ineen stortende berekeningen.

“Verlies ik mijn verstand?” vraag je je af. Nee,  je laadt juist een nieuwe mental systeem  in en juist nu zit je tussen het oude stelsel van berekenen en het nieuwe stelsel van een Meestromen met het Licht. De vele opeenvolgende details die je brein hebben gevuld zitten op de juiste hoeken om de stroom van Licht Taal rond te cirkelen die in de hogere frequentie van Licht ingebed ligt. 

Sommigen van jullie weten dat je wakker aan het worden bent, en sommigen van jullie zijn al een tijdje wakker. Het zijn die ontwaakten die zich met elkaar moeten verbinden en met de pas ontwaakten. Op deze manier, kunnen de ontwaakten leren om vijf dimensionale leiders te zijn en de pas ontwaakten kunnen bijstand krijgen van hen die het proces hebben voltooid dat zij juist zijn begonnen. 

Met een kerngroep van de mensheid die openlijk zegt dat er een reden is voor wat er gebeurt, wordt de vrees voor een mentale ineenstorting vervangen door een honger naar verandering. Het is op dit moment dat jullie spirituele ontwaking begint, want vrees heeft die drempel verlaten. Veel mensen kunnen je bespotten, maar als je eenmaal door die cyclus van weerstand bent gegaan, begin je de onvoorwaardelijke liefde te voelen die zoveel sterker is dan een beoordeling door de buitenkant. 

Jullie herinneren je nu dat er belangrijk werk te doen is. Jullie zijn hier om je planeet te helpen, wat je alleen maar kunt begrijpen als je eenmaal je verslaving aan de drie dimensionale illusies hebt losgelaten. Door de dunnende sluier van illusie kun je waarnemen en beginnen om het nieuwe paradigma van werkelijkheid binnen te gaan. In het drie dimensionale paradigma, werd WERKELIJKHEID samen gesteld door drie/vierdimensionale moleculen die georganiseerd werden in een stoffelijke vorm. 

Jullie wisten dat deze vorm echt was omdat die weerstand bood aan jullie aanraking.  Jullie konden het zien met je stoffelijke ogen en horen met je stoffelijke oren. Die vorm had harde randen en bekende hoeken. Maar, jullie nieuwe mentaal werkend stelsel neemt energie patronen waar die levend voor je voelen. Jullie weten niet wat die energieën zijn, maar je hebt het gevoel dat ze een andere werkelijkheid zijn, een levensvorm, of misschien, een Hoger Wezen. 

Jullie “gevoelens” veranderen samen met je gedachten. “Gevoelens” die gebruikt werden om emoties van je zintuigen van aanraking te bedoelen. Nu lijken je gevoelens op een nieuw soort waarneming die je beleeft via je geest.  En verder, jullie realiseren je nu dat je geest niet alleen in je lichaam zit. In feite, je denken en je emoties schijnen vanuit boven je, uit te stralen. Dit boven is niet boven in ruimte, maar hoger in frequentie. 

Degenen van jullie die lang genoeg ontwaakt zijn om bekend te zijn met de nieuwe versie van je ZELF, horen een oproep om alles dat je weet, te gebruiken. Jullie zijn moe van het je stilhouden, dus zodat “zij” je niet veroordelen. Je wilt praten over wat er gebeurt in je lichaam en in je leven. Jullie willen je nieuwe wereld delen met andere mensen die hetzelfde beleven. 

Met andere woorden: nu je Multidimensionale Opererend Systeem volledig is geïntegreerd in je derde/vierde hersenen, hart en lichaam, WETEN jullie dat je niet terug kunt keren. Jullie weten niet precies waar je naar toe gaat, maar jullie ZULLEN het uitvinden. Ongelukkig genoeg zijn jullie je er niet zeker van hoe je dat zult ontdekken omdat je nog steeds “tussen-in” zit wie je was en wie je gaat worden. 

Maar jullie zich steeds uitbreidende Eenheid Bewustzijn vertelt je dat je verbonden bent met alles en iedereen. Jullie zijn ook verbonden met de planeet. In feite, ZIJN jullie de planeet. Het is de verwerkelijking dat jullie de planeet zijn die jullie je laat herinneren dat je ook de Hogere Wezens bent die je hoort, ziet, aanraakt en volgt naar het onbekende.

Jullie weten niet waar je naar toe gaat, maar je hebt er aan gedacht om het “voelen” van onvoorwaardelijke liefde te volgen. Hoe kwam je er toe om van deze angstige, gedesillusioneerde iemand om de Stroom van onvoorwaardelijke liefde te volgen? Jullie weten het niet meer, en je kijkt ook niet meer achterom om het uit te vinden.

Gefeliciteerd! Lieve Aarde Vrienden, Jullie zijn NU aan het ascenderen! 
Mytre
Ashtar Command

Het Portaal naar Mogelijke Werkelijkheden

MYTRE GAAT VERDER.
Jullie komen nu aan de piek fase van je ascentie proces waarin jullie je zullen gaan realiseren dat alles dat je geworden bent, eigenlijk alleen maar een introductie is naar de expressie van het ZELF dat jullie spoedig zullen tentoonspreiden. Al jullie levens zijn toe gebouwd naar dit moment van een wereldleider zijn.

Een wereldleider zijn betekent niet dat je een regeringsleider moet zijn, want regeren zal heel anders zijn in jullie nieuwe wereld. In plaats hiervan betekent een wereldleider zijn, iemand zijn die tussen Degenen zit die leiders zijn via de portalen in de vele werelden van Nieuwe Aarde. En dus, zul je een leider zijn in een Nieuwe Wereld. 

 Het portaal naar de Nieuwe Aarde wordt niet waargenomen door je stoffelijke zintuigen want het is geen stoffelijk portaal. Het is een vijfdimensionaal portaal en kan alleen worden waargenomen door je multidimensionaal bewustzijn. In feite is dit portaal in het NU van het ENE. Daarom zit het in je Hoge Hart.

In je driedimensionale werkelijkheid ben je gewoon om werkelijkheid waar te nemen van dat wat  buiten je lichaam is. Maar in de vijf dimensionale werkelijkheid zul je werkelijkheid waarnemen vanuit je binnenste ZELF. Terwijl je bewustzijn doorgaat zich uit te breiden, zul je je herinneren hoe je de hele werkelijkheid kunt waarnemen vanuit het innerlijk perspectief van je Hoge Hart. 

Velen van jullie beginnen de frequentie te VOELEN van een bepaalde werkelijkheid zodat je kunt kiezen of je wel of niet wilt uitwisselen met die mogelijke of waarschijnlijke werkelijkheid. Een mogelijke werkelijkheid is een die je wel of niet kan kiezen te beleven, terwijl een waarschijnlijke werkelijkheid een is die je reeds ervaart in een frequentie van je multidimensionale ZELF. 

Als je besluit dat het in je bestemming ligt om uit te wisselen met een bepaalde wereld, dan kun je het Portaal openen in je Hoger Hart om in je ZELF te gaan om die werkelijkheid te bezoeken. Aan de andere kant kun je kiezen om niet uit te wisselen met die werkelijkheid. En dus, zul je je portaal gesloten houden. Toch kun je nog onvoorwaardelijke liefde willen projecteren naar die werkelijkheid. Ten slotte kun je ook nog niet worden aangetrokken naar die realiteit. In dat geval, kun je gewoon die werkelijkheid negeren en je bewustzijn er voorbij laten stromen/gaan. 

Jullie kiezen reeds welke derde dimensionale ervaringen/werkelijkheden jullie willen beleven. Er zijn vele dagelijkse ervaringen waaruit je kunt kiezen om of er bezig mee te zijn of om dit te negeren. Maar, als je doorgaat te stromen in hogere frequenties van de Multidimensionale aarde, ga je het energieveld binnen waarin de Aarde transmuteert in Haar hogere frequenties van uitdrukking. 

Daar Gaia de multidimensionale wereld van de vijfde dimensie binnengaat, “probeert” Zij myriaden verschillende versies “uit” van Haar Planetaire ZELF. Terwijl de stoffelijke Aarde alleen maar een concrete, statische en aan tijd gebonden versie kon hebben, wordt de multidimensionale Nieuwe Aarde uitgedrukt in myriaden frequenties en sub-frequenties van uitdrukkingen van werkelijkheid.

Door de vele mogelijke werkelijkheden van de Nieuwe Aarde kunnen meer mensen ascenderen uit de derde/vierde dimensionale Aarde en in steeds escalerende mogelijkheden van de vijfde dimensionale Aarde. Net zoals jullie veel huizen kunnen bezoeken voordat je in een nieuw thuis trekt, bezoekt Gaia veel uitdrukkingen van Haar Nieuwe Aarde. Maar, Gaia’s huizen zijn andere frequenties in plaats van andere plekken. 

Tegelijkertijd, heeft Nieuwe Aarde altijd bestaan in het NU van het ENE. Het concept van andere types werkelijkheid die tegelijkertijd bestaan, kan misschien onmogelijk voor jullie drie dimensionale denken lijken. Maar dat wat onmogelijk is te begrijpen voor lineair, of drie dimensionaal denken is best normaal in het NU van jullie multidimensionale denken.

Om jullie te helpen je geregelde, drie dimensionale denken te converteren(om te zetten) naar je verbeeldend multidimensionale denken, stel je dan voor dat je omhoog zweeft vanuit de bodem van de oceaan. Je bent dichtbij een onderwater klif waarop veel landingen zijn. Je kijkt naar de landing die het meest aangenaam voor je voelt omdat dit bij je frequentie van uitdrukking past. 

Voor je drie dimensionale zelf, kun je gedacht hebben over deze landingen dat die gebeuren op andere tijd en op andere plaatsen. Maar, sedert er alleen maar een HIER en NU is in de vijfde dimensie, zitten deze landingen op verschillende frequenties. Net als sommige landingen misschien te hoog zijn voor je stoffelijke zelf om die te bezoeken, zullen sommige landingen misschien nog te hoog zijn voor je opstijgende ZELF om die te bezoeken.

Maar, er zijn nog vele mogelijke werkelijkheden in je perceptie. En dus kun je een bepaalde mogelijke of waarschijnlijke werkelijkheid willen bezoeken, of kun je kiezen om recht in de werkelijkheid te gaan van je keuze en rond gaan lopen in de bezigheid van het scheppen van een nieuw leven.

Het verschil tussen een mogelijke en waarschijnlijke werkelijkheid is dat een mogelijke werkelijkheid een is die je wel of niet wilt beleven. Aan de andere kant is een waarschijnlijke werkelijkheid een die je reeds beleeft in een frequentie van je multidimensionale ZELF. Hoe hoger je bewustzijn is, hoe meer keuzes je zult hebben, omdat je in staat zult zijn om meer multidimensionale werkelijkheden waar te nemen. In feite, hoe hoger je bewustzijn, hoe meer werkelijkheden je tegelijkertijd kun bezoeken en/of bewonen. 

Jullie hebben je hele leven gewacht op dit moment en jullie zijn NU klaar om te leven wat je ervaren hebt in je innerlijke wereld. Jullie zullen dit doen omdat je innerlijke wereld je werkelijke wereld zal zijn. Met werkelijk bedoel ik dat je innerlijke wereld, die een private plek is geweest waarin je kon uitwisselen met de hogere frequenties van leven, spoedig jullie voornaamste werkelijkheid zal zijn. 

Tot aan nu toe hebben jullie werkelijkheid beleeft als iets dat rondom jullie stoffelijke vorm was. Nu, zullen jullie werkelijkheid beleven als iets dat in je stoffelijke vorm zit. Laat me dat toelichten. Wat jullie zien als werkelijk/echt, is gebaseerd op je drie dimensionale percepties van je buitenste wereld. Daarom, beleven jullie werkelijkheid door het filter van je vijf stoffelijke zintuigen. 

Nu terwijl dat Multidimensionaal Operend Systeem online komt en integreert met je Drie dimensionaal Opererend systeem, zijn jullie percepties langzaam en / of snel, maar beginnen te veranderen. Jullie visie wordt verbreed naar helderziendheid. Jullie horen wordt verbreed naar helderhorendheid, jullie “gevoelens” naar heldervoelendheid, jullie  communicatie naar telepathie en jullie emotionele communicaties naar empathie. 

Dus, omdat jullie verder dan de tijd gaan, worden jullie meer helderziend en leren verschillen te zien tussen een mogelijke en een waarschijnlijke werkelijkheid. Om te oefenen terwijl je je multidimensionale percepties gebruikt, sluit even je stoffelijke ogen om je huidige omgeving waar te nemen door je geopende Derde Oog.

Voordat je deze oefening begint, laat je bewustzijn zich dan uitbreiden naar de Kern van Gaia. Trek dan Gaia’s energie in de Kern van jullie aardevoertuig en omhoog naar de hogere frequenties van werkelijkheid. NU:  

Neem het dak weg van je waarnemingen wereld…
Stel je voor dat je je “hoed” afzet…. 
Nu kun je je pijnappelklier zich volledig laten openen….
Voel de hogere frequenties van licht terwijl ze je Pijnappel klier binnengaan…
Projecteer de lichtbeelden naar het innerlijke, bedenk scherm van je Derde Oog…
Eerst kan dit scherm leeg zijn…
En dus, stel je je voor dat je door een telescoop kijkt van een oude onderzeeër…
De telescoop komt boven de onderzeeër uit (dat is je aardevoertuig)….
Door het water dat er omheen is (je huidige werkelijkheid) ….
En omhoog naar de lucht erboven (je hogere uitdrukking van het ZELF) ….

Kalibreer je aandacht op het beeld dat je Derde Oog ziet….
Draai mee met je Derde Oog in een cirkel om die hogere werkelijkheid te zien….
Eerst krijg je het beeld van een hogere uitdrukking van je ZELF te zien….
Je kunt er diverse uitdrukkingen tegenkomen van je Multidimensionale ZELF….

Zie je ZELVEN die rondom je telescoop/Derde Oog verzameld zijn…
VOEL nu de onvoorwaardelijke liefde van deze energetische begroeting….
Open je Hoge Hart om de Stroom van onvoorwaardelijke liefde te accepteren….
Laat de onvoorwaardelijk liefde je binden aan deze hogere realiteit van je ZELF…

VOEL je Hoge hart dat een verbintenis heeft met je ZELF….
Geef je over aan de onvoorwaardelijke liefde terwijl die Stroomt in je Hoge Hart….
Laat deze onvoorwaardelijke liefde je leiden door je stoffelijke leven….
Terwijl je gewend raakt aan het gevoel van door onvoorwaardelijke liefde geleid te worden, kun je beginnen te erkennen dat jullie langs myriaden mogelijke werkelijkheden Stromen. Jullie zullen deze werkelijkheden observeren via verbrede percepties die het meest ontwikkeld of ingeboren krachtig zijn.
Daarom zullen sommigen van jullie die werkelijkheden zien via je Helderziendheid, anderen zullen het via hun Helderhorendheid horen en weer anderen zullen het voelen via hun Heldervoelendheid.

Als jullie een mogelijke werkelijkheid merken met je heldervoelendheid, zul je dat op je huid voelen, in je aura en via jullie Essentie. Eerst zullen alle drie van die percepties kunnen voelen als of je de frequentie voelt van een werkelijkheid via je stoffelijke huid. Als dit gebeurt breid dan je bewustzijn uit om dit gevoel te voelen via je aura. Trek dan je bewustzijn naar binnen om die werkelijkheid met de Essentie waar te nemen in je Kern.

Het merken/waarnemen van een werkelijkheid via je Kern Essentie is best moeilijk omdat je getraind bent om te geloven dat de werkelijkheid buiten je stoffelijke lichaam is. Op dezelfde manier is je Helderziendheid gebaseerd op zien van binnenuit en is je Helderhorendheid gebaseerd op horen van binnenuit.

Als je van binnenuit ziet, lijkt het vaak dat je denkt dat je het ziet, maar dat is maar een vage bekleding/bedekking van de stoffelijke wereld. Van binnenuit horen wordt vaak eerst ervaren als een plotselinge gedachte die uit de context lijkt te zijn. Telkens als je vertrouwt op je innerlijke voelen, zien en horen, worden je verbrede waarnemingen sterker.

En verder, als je deze innerlijke waarnemingen in je stoffelijke wereld brengt, zul je immense creatieve vermogen HEBBEN.  Bijvoorbeeld, als je schrijft, tekent, zingt, danst of je innerlijke waarnemingen (op)volgt, laat je je innerlijke leven de koers aannemen voor je stoffelijke werkelijkheid. Op deze manier zul je dieper en dieper in de kunst van meesterschap van je multidimensionale percepties gaan.

Net zoals je jullie drie dimensionale werkelijkheid kunt zien, horen en voelen, zul je uiteindelijk in staat zijn om mogelijke en waarschijnlijke vijf dimensionale werkelijkheden te identificeren via je verbrede percepties.

Als je wilt uitwisselen met een werkelijkheid, open dan de Poort van je Hoge Hart naar die werkelijkheid en verbind je er mee via je onvoorwaardelijke liefde. Als je eenmaal verbonden bent met die werkelijkheid, zul je omgang krijgen met leden van die wereld via je telepathie en empathie. 

Door deze uitwisseling, wordt die mogelijke werkelijkheid een waarschijnlijke werkelijkheid omdat je dit via een bepaalde frequentie beleeft via je Multidimensionale ZELF. 

In het kort, gaan jullie in de kern van je drie dimensionale uitdrukking van ZELF om naar de werkelijkheid uit te kijken en waar te nemen vanuit het binnenste van jezelf. Je kunt veel multidimensionale werelden zien door via de lens te kijken van je innerlijke Derde Oog. 

Jullie Derde Oog is gelijk aan de telescoop van je onderzeeër want die kan uit je lichaam naar buiten kijken vanuit binnenin, dan kan die omhoog kijken door je huidige werkelijkheid en dan direct in de hogere uitdrukkingen van jullie ZELF. Terwijl je in die hogere uitdrukking kijkt van je ZELF, zul je immense, onvoorwaardelijke liefde van de hogere dimensies voelen.

Als je wilt uitwisselen met die werkelijkheid, zul je het Portaal openen van je Hoge Hart naar die werkelijkheid, en met jullie onvoorwaardelijke liefde je met die wereld verbinden. En dus, dan ben je een mogelijke werkelijkheid binnengegaan, en wordt die een waarschijnlijke werkelijkheid die jullie Multidimensionale ZELF heeft verkozen om er mee samen te gaan.

Jullie hebben vele opwindende avonturen te beleven terwijl je in je Multidimensionale ZELF gaat. Denk eraan, dat tijd en ruimte derde/vierde dimensionale illusies zijn. en daarom zul je nooit  meer “geen tijd hebben, of verloren raken” , omdat JULLIE HIER altijd in het NU zijn.

Ik kom weer terug met mijn lieve vrienden, de Arcturiërs.
Mytre  van het Ashtar Command. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html