Labels

Thursday, October 30, 2014

14.10.2014 Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid - Een Hathor Planetaire Boodschap

Een Hathor Planetaire Boodschap
Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014
Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid.

Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.

In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.
Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.
Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.
Er is een groeiende zin bij velen dat er iets verschrikkelijk verkeerd is, samen met het gevoel dat er geen oplossing is. Op dit ogenblik stemmen we in met iets dat Albert Einstein ooit zei, wat is dat een oplossing voor een probleem niet kan worden gedaan op het niveau van het probleem.
Vanuit ons perspectief gezien schept de escalatie van de Chaotische Knopen vloedgolven met intense chaotische energieën die velen van jullie moeilijk vinden om mee te vechten. Verder, zijn jullie automatische reflectieve manieren om met verandering om te gaan, in-effectief  toegenomen.
Er is een vork in de weg, zogezegd, waar jullie individueel en collectief zijn ingegaan. Eén pad van deze vork zal je naar een soort gekte leiden en een niet in staat zijn om op praktische manieren te functioneren. Voor degenen die deze vorkkant neemt, zal escapisme omhoog komen (ontsnappen dus) Zelf vernietiging individueel en collectief zal ook in deze periode toenemen.
Velen van jullie die de gelegenheid hebben om uit de derde dimensionale werkelijkheid te gaan (transitie) naar andere dimensies, zullen deze nemen.
Zonder met woorden te vergoeilijken, om een van jullie zinnen te gebruiken, zouden we zeggen dat jullie een van de meer moeilijke passages binnengaan van de planetaire transformatie.
Bij deze vork in de weg, leidt een pad naar zelf-vernietiging, gekte en wanhoop en hopeloosheid terwijl de andere kant naar een diepere verbinding voert met je interdimensionale of spirituele aard. Het is deze vork die wij willen onderzoeken.
Dit is geen of/of onderneming. Velen van jullie die een transcendent en interdimensionaal of spirituele zin van jezelf bezitten, kunnen je zelf van tijd tot tijd op het pad van gekte vinden en van zelfvernietiging ondanks je zelf-kennis.
Dit komt omdat jullie 3-D werkelijkheid aan het oscilleren(schommelen) is. En de snelle veranderingen in jullie drie-dimensionale bestaan zijn zich aan het versnellen met een rappere snelheid dan waar jullie biologisch organisme misschien toe in staat is om mee om te gaan.  Met de buitengewone druk op jullie biologische natuur moet worden omgegaan als je het pad wilt vermijden naar gekte en zelf-vernietiging.
In zijn eenvoudigste termen is de benodigdheid om succesvol door de escalatie van de Chaotische Knopen te gaan, een diep authentiek contact met je interdimensionale of spirituele aard en de zelf-vernieuwing die uit een dergelijk contact tevoorschijn komt.
Daarom delen we voor dit doel hier een geluidsmeditatie. Er zijn geen complexe geometrieën bij betrokken. Er is niets dat moet worden gedaan als je meedoet met deze geluidsmeditatie, anders dan je bewustzijn in je gehele stoffelijke lichaam te zetten. 
De geluidspatronen zijn een directe overbrenging vanuit de licht rijken naar de taal van je biologie. Het is een tegenkracht voor de chaos en de verwarring die stress schept in je biologische natuur. Het is kort van lengte omdat velen van jullie time-stressed zijn,  (door de tijd onder druk of gespannen zijn) Jullie hebben  te veel te doen in te weinig tijd omdat jullie proberen om de oude wereld samen te houden omdat de tijd zich versnelt. Alles wat we tegen jullie kunnen zeggen vanuit ons perspectief is dat het vasthouden van de gehele oude wereld een “mission impossible” is. Het loslaten van de oude wereld en jullie hechting aan hoe je denkt dat je moet zijn, is deel van wat nodig is om het hogere pad te nemen.
Onze suggestie is dat je zo vaak als je wilt naar deze geluidsmeditatie luistert en als je luistert naar de geluidspatronen, focus dan je bewustzijn op de stoffelijke werkelijkheid van je wezen (je stoffelijke lichaam)
Alles dat nodig is om succesvol door deze geluidsmeditatie te gaan is om er naar te luisteren met een besef in je stoffelijke lichaam en de cellulaire structuur van je lichaam zal zich loswikkelen en stress en begoochelingsstaten van waarneming loslaten die jullie een grotere mogelijkheid geven om een hoger pad op te gaan.
Wij noemen deze geluidsmeditatie The Elevatron, of de Opheffer, omdat de wortel van het woord ‘zich opheffen’ betekent, en dat wijst ook op de elektronische aard van jullie biologische werkelijkheid. Deze geluidsmeditatie is een directe doorgeving van energie vanuit de lichtrijken in de bio-elektrische, bio-chemische en kwantum werkelijkheden van je lichaam met de bedoeling om je trillingssnelheid in bewustzijn te laten omhoog gaan.
In de laatste analyse zal jullie persoonlijke belevenis van de escalatie van het aan elkaar koppelen van de Chaotische Knopen alleen afhangen van de trillingssneldheid voor deze passage als een geïndividualiseerd wezen, dat is belichaamd in tijd en ruimte, en dat is alleen en totaal jullie verantwoordelijkheid.
Wij wensen jullie een goede reis op de hoge weg.
The Hathors
October 14, 2014

Toms Gedachten en Observaties.
In mijn opinie is dit een van de meer dringende boodschappen die de Hathors me ooit gaven vanwege de aard van de veranderingen die er zijn en die ze in onze naaste toekomst “zien”.
Toen ik hen vroeg naar de titel die zij voor deze boodschap kozen, was hun antwoord dat we een versnelde fase zijn ingegaan van planetaire chaos, en dat we getuige zijn van en leven door het ontwarren van de drie-dimensionale werkelijkheid zoals wij die gekend hebben.
Het gebeurde dus dat ik deze boodschap kreeg in de beginfase van de Ebola crisis in de Verenigde Staten, die afstamt van zijn oorsprong uit West Afrika maar die zijn oorsprong nu verspreidt verder dan de politieke grenzen. Ik vroeg de Hathors hiernaar en zij zeiden dat het Ebola virus maar net het topje is van wat er gaat gebeuren als resultaat van milieu veranderingen. Specifiek zeiden zij dat nieuwe virussen en bacteria, die tot nu toe onbekend waren voor de Westerse geneesmiddelen, geïntroduceerd worden in het milieu vanwege de ontbossing en de complexe veranderingen in het ecostelsel die onze wetenschappen nog moeten identificeren.
Verder zeiden de Hathors dat veel virussen en bacteria aan het muteren zijn en die zullen daar mee doorgaan op een versneld tempo. Sommige van die mutaties zullen de komende jaren medische behandeling problematisch en moeilijk maken.
Daar dit een angstige bewering is, lieten de Hathors me er aan denken dat de bedoeling van leven, minstens vanuit hun perspectief, niet per sé de stoffelijke overleving is maar eerder de evolutie en de opheffing van het interdimensionale bewustzijn – wat sommigen de ziel kunnen noemen, de Atman of de Onverwoestbare Druppel.
Daar ze dieper in de details hadden kunnen gaan van ons verlaagd ecostelsel en de problemen rond de interpersoonlijke communicaties (tussen individuen en tussen naties), wilden zij zich richten op de uitdagingen die wij als individuen onder ogen zien.
Ze zijn bezorgd dat de stress om door een radicale verandering van de 3-D werkelijkheid heen te leven een, wat zij noemen maladaptive madness zal scheppen en doorgaan te scheppen, wat een mentaal/emotionele instabiliteit betekent wat onze capaciteit zal verlagen om op een vindingrijke manier te antwoorden op veranderende werkelijkheden. In zijn meer intense vormen, zullen mensen gewoon hun denken uitschakelen en bezig gaan in allerlei soorten van bizar vernietigend gedrag. Toen ik meer hierover vroeg aan de Hathors, zeiden zij dat wij eigenlijk nog maar in de begin fase zaten van het koppelen van de Chaotische Knopen en dat het versperren van een   onvoorziene kracht  waar we in zitten voor een wereld vrije-val zou zorgen, en wat daar op lijkt kunnen we ons nog niet eens beginnen voor te stellen.
Met een wereld-vrije val bedoelen zij geen eind aan de wereld, maar trekken ze de conclusie een einde aan de wereld zoals we die gekend hebben. En dit in nieuwe werkelijkheden morphen gebeurt overal om ons heen op veelvoudige niveaus en met een verbijsterende snelheid.
Deze vrije val is waar zij op wezen toen ze zeiden dat we individueel en collectief aan een vork in de weg staan, bedoelend op een keuze-punt te zijn. Dit punt van keuze is of we bezwijken aan de chaotische krachten of gaan omhoog in een grotere samenhang ondanks wat er in en om ons heen schijnt te gebeuren.
The Elevatron
De Elevatron geluidsmeditatie is bedoeld om ons te helpen door de huidige passage heen te gaan, wat door de eigen schatting van de Hathors, een van de meer moeilijke fasen van planetaire transformatie is.
Toen zij de effecten bespraken van deze specifieke geluidsmeditatie zeiden zij: “de cellulaire structuur van jullie lichaam zal zich loswikkelen en stress en waanbedrog staten van waarneming loslaten.”
Wat zij bedoelden met deze raadselachtige verklaring is dat De Elevatron stress reacties vermindert in het lichaam en in hun ogen scheppen al te overdreven  stressvolle reacties begoochelende staten van geest. Met andere woorden, als we buitengewoon gestrest zijn, zijn onze mentale en emotionele perspectieven gedraaid en antwoorden we op situaties in onze levens vanuit een minder vindingrijke staat dan als we niet te zeer gestrest zijn.
Ik denk dat de beschrijving van de Hathors hoe te werken met deze geluidsmeditatie zelf uitlegt dus bespreek ik dit niet verder anders dan te zeggen dat ik denk dat het ’t best voor jullie is om naar deze geluidsmeditatie te luisteren met stereo koptelefoons op of met oortjes. Verder is horen geloven. En als de meditatie “tegen je spreekt”, zou ik dit in je dagelijkse stress management  programma stoppen. Maar als het niet met je resoneert, dan zou ik er niet mee werken. Maar als je er wel voor kiest om wel of niet ermee te werken, denk ik dat het voorzichtig is om een methode te gebruiken om je dagelijks opnieuw te centreren, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Doordat ik de sterke energetische gevoelens die van de Hathors komen heb gevoeld, toen ik deze boodschap ontving, word ik herinnerd aan mijn 9de graad Algebra leraar die graag zei tegen onze klas, als we een meer complexe arena binnen gingen van de wiskunde: “Het wordt erger voordat het beter wordt.”
Tenslotte, hoe jullie en ik op de problemen zullen antwoorden van het aan elkaar koppelen van de Chaotische Knopen en wat de radicale verandering van onze 3-D werkelijkheid is – het zal – alleen en totaal afhangen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niemand zal ons redden van onszelf.
Terwijl de toon van deze boodschap inderdaad alarmerend is, denk ik dat we er goed aan doen om intact te blijven en door aan onze kant een goede zin van humor te houden. Zoals de Amerikaanse schrijver Mark Twain eens spitsvondig zei – sommige zaken in het leven zijn zo ernstig, alles wat je dan kan doen is lachen.
In mijn belevenis, komt dit soort humor omhoog vanuit een realisatie dat deze wereld op veel manieren illusoir is. En omdat het belichaamde menselijk aspect van ons met de realiteiten moet strijden, is het transcendente of spirituele deel van ons buiten het gekrakeel omdat het in een dimensie zit dat tijd/ruimte en de zwaartekracht bron van de Aarde overstijgt.
Ergens tussen deze twee polariteiten – menselijke belichaming en transcendente vrijheid – is er een amusante plek in het bewustzijn. Dit amusante stuk ontdekken is in mijn opinie een onmisbare bondgenoot voor degenen van ons in de zoektocht naar de Hoge weg.
Moge jullie en je geliefden maar ook alle wezens in alle rijken van bestaan, een vlugge weg vinden naar het hogere pad.
Tom Kenyon 
De Link naar de Elevatron Geluidsmeditatie 

 
Als je klikt op de link beneden word je meegenomen naar de Luister Overeenkomst pagina. Nadat je instemt met de termen, zul je toegang hebben tot alle audiofiles in de Luister sectie., die je kunt beluisteren of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik. De Elevatron Geluidsmeditatie zal de eerste audio zijn in de rij.


Click here to listen to and/or download The Elevatron.


Our mailing address is:
Tom Kenyon
PO Box 98
Orcas, WA 98280


Copyright (C) 2014 Tom Kenyon All rights reserved.Vertaling: Winny  

Monday, October 27, 2014

Creator - Als je overweldigd wordt door negatieve daden ...

Doorgegeven via ContraMary.
Overgebracht door Jennifer Farley, ThetaHealing Instructor/Practitioner


Zoals jullie waarschijnlijk weten waren er gisteren diverse jonge mensen die gewond werden in een zinloze handeling van geweld, minder dan 45 km van waar ik woon. Ik vroeg Schepper om een paar woorden van troost en dit is wat ik kreeg. Mij werd gevraagd om dit Schrijven als herinnering toe te wijzen aan degenen die hun leven verloren en voor hen die voor altijd worden gemerkt door deze ervaring.

“Als je overweldigd wordt door negatieve daden, of door gedachtezand-woorden van jullie bestaan op de Aarde laag, denk dan alsjeblieft hieraan; voor elk van die negatieve zaken, zendt het Universum een oneindig aantal positieve zaken uit. Dat kan best niet zo schijnen te zijn, maar de balans is altijd hevig uitgeslagen ten gunste van jullie. Het enige dat van jullie wordt gevraagd voor dit prachtige geschenk is om liefde te sturen, te denken en te voelen en die te zijn. ~Schepper”“When you become overwhelmed by the negative actions, thoughtsand words of your Earth plane existence, please remember this; for every one of those negative things, The Universe sends out an infinite number of positive ones. It may not seem like it, but the balance has always been heavily weighed in your favor. The only thing that is asked of you in return for this wonderful gift is to send, think, feel and be love. ~ Creator  
Vertaling: Winny  

Wednesday, October 15, 2014

11.10.2014 RAINBOW PHOENIX - Opstijgen naar Ascentie

RAINBOW PHOENIX                         Opstijgen naar Ascentie !
11 oktober 2014
Openingsboodschap – Tijden  van Grote Uitdaging

Dat het Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is met de intentie om deze Rainbow-Sessie te doen. Dit Bewustzijn vraagt de Energiegever/en vraagstelster Joan om verder te gaan met de vragen.
Dank u, Bewustzijn en welkom. Wij waarderen uw aanwezigheid vandaag bij ons voor de Rainbow-Phoenix leden-sessie van 11 oktober 2014. Will Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een Openings Boodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.
Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft, een algemene openingsboodschap. Dat dit Bewustzijn zegt dat dit tijden van grote uitdaging zijn. Dat de energieën van dit tijdsframe, deze specifieke maand, specifiek de maand oktober van raadselachtige aard zijn, een krachtige aard, welke de dingen enorm in deze tijd kan opduwen. Dat er omwenteling kan zijn in deze maand bij de voortduring van de omwenteling die al werd gelanceerd, maar door de astrologische energieën van deze maand, er kan worden begrepen dat gebeurtenissen kunnen worden opgejaagd en dat er bepaalde gebeurtenissen kunnen zijn die hen intens uitdagen die ingewijd zijn voor de gebeurtenissen die er op de planeet in deze tijd gebeuren.
Terwijl alle menselijke wezens voor deze gebeurtenissen zijn ingewijd, dat het in deze tijd belangrijk is voor degenen die een hoger begrip of bewustzijn hebben van de gemanipuleerde aard van de gebeurtenissen die wereldwijd plaats vinden, dat zij met een hoger bewustzijn werkelijk waakzaam moeten zijn in deze tijd, wees actief in deze tijd in jullie tegenstand/oppositie. Actieve oppositie hier betekent, dat voor degenen die dit hoger begrip hebben, die de grove manipulatie kunnen zien achter wereld gebeurtenissen, die zij actief promoten voor zichzelf en in hun persoonlijke omgeving, een houding die niet gewoon gelooft in de massa gebeurtenissen die worden uitgespeeld in deze tijd.
Die actieve oppositie zou een actief proces meebrengen van het zich afvragen, van verandering van dat wat gezien wordt als de waarheid naar een dieper besef dat dit extreme acties zijn van bepaalde mensen die een verborgen agenda hebben. Dit is vaak veel besproken door dit Bewustzijn, hoe de Machten Die er Zijn in deze tijd het omhulsel opduwen omdat zij zelf onder een deadline zitten om te voltooien wat de vervulling is van hun eigen verborgen agenda’s en om voor zichzelf de werkelijkheid te creëren  van waaruit zij komen om op de top stil te staan, en om de wereld bevolking substantieel te hebben verminderd en voor zichzelf een planeet te hebben geschapen die werkelijk een idyllische planeet is voor hen om van te genieten, met het meeste uitschot dat is verwijderd met een paar honderd miljoen die misschien zijn overgebleven. Dit is opnieuw volgens hun plan, om in de positie te zitten van dienst aan zichzelf, aan degenen die gewend zijn om Goden te zijn, die gewend zijn om te worden vereerd, die gewend zijn om te hebben wat zij willen hebben.
Dit is natuurlijk waarover dit Bewustzijn eerder heeft gesproken en dit herhaalt zich nog in deze tijd, maar in de gebeurtenissen die komen, specifiek de gebeurtenissen tussen nu en 2016 tot in 2017, dat dit tijdsframe er een is waarin allen de werkelijkheid moeten vestigen van hun eigen ervaringen. De makkelijkste manier naar voren is natuurlijk om zich over te geven aan het massa geloof, om zich niets af te vragen, om niet te kijken naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat men kan doen met de dingen die in de wereld aan het gebeuren zijn. 
De waarheid van de zaak is dat de buitenste gebeurtenissen nog steeds een weerspiegeling zijn van innerlijke houdingen en geloof die iemand heeft, de dogma’s die men volgt waarvan men vindt dat die waar zijn. Dat actieve oppositie werkelijk en intens iemands eigen percepties van de werkelijkheid uitdaagt op alle niveaus, het zou iemand niet toestaan om gewoon gemanipuleerd te worden door de grove gebeurtenissen die plaats vinden als men werkelijk begint te verstaan/snappen. Dat de gebeurtenissen die men buiten zich ziet maar een weerspiegeling zijn van een staat van denken die men in zichzelf heeft – geloof, houding, dogma die iedere dag worden gevolgd en nageleefd.
Daarom zou het actieve oppositie zijn om iemands eigen persoonlijke geloof en houding uit te dagen om intens te peilen waarom men kan vallen voor dat wat massa vrees en terreur is, massa geloof en begrip. Dat velen begrijpen dat de manier om soms om te gaan met die zaken is om iemands bewustzijn te veranderen door echt, werkelijk misbruik en dit is een manier die velen die in pathetische/enotionele persoonlijke situaties zitten, uitdagende persoonlijke situaties, onherroepelijke persoonlijke situaties zitten bij wat ze beleven en wat zij zouden willen geloven, dan substanties gebruiken zoals alcohol en drugs en gokken en andere verslavende methodes om te vermijden met de buitenste wereld om te gaan. Maar dit Bewustzijn wil zeggen dat het niet gebeurt door zich te wenden tot substanties zodat iemand zich kan afschermen van gebeurtenissen die rondom hem gebeuren, waarop een ware bevrijding van die gebeurtenissen en om zulke werkelijkheden te scheppen, zal gebeuren.
Men moet zijn eigen persoonlijke bewustzijn veranderen en dit houdt een moeilijk proces in van het zich werkelijk afvragen wat alle persoonlijke geloof is dat men vasthoudt, alle dogma’s, alle aannemingen van dualiteit die men nog steeds naleeft. Velen hebben het mentale begrip dat het mogelijk is om een andere werkelijkheid te scheppen, maar als ze hun persoonlijke uitdagingen onder ogen zien, gaan velen terug naar het instinctieve angst niveau waarmee ze zijn groot gebracht en dat zwaar werd aangekweekt.
Aldus, als iemand bijvoorbeeld, in een situatie komt waar persoonlijke financiën bijvoorbeeld, worden uitgedaagd en dat er niet genoeg geld is en dat er niet genoeg veiligheid is, zullen velen terug racen naar banen die eens in de steek werden gelaten om financiële compensatie te hebben, zodat ze dan veiligheid hebben. 
Dat dit Bewustzijn niet in kwestie stelt dat dit voor sommigen wel nodig is, noch zegt Het zelfs dat dit verkeerd is. Het zegt echter dat als men aanneemt dat men voor zichzelf niet kan creëren waarvan zij weten dat mogelijk is en als men daarop antwoordt door terug te gaan naar de oude geloofspatronen en manieren van handelen en scheppen, gebaseerd op het gemanipuleerde en op het denken gecontroleerde geloven van de massa’s, dan verandert men niet zijn eigen bewustzijn.
Men loopt niet met zijn eigen praatje (is not walking one’s talk), want het is inderdaad heel makkelijk om mentaal begrip te hebben over mogelijkheden en toch tegelijkertijd, dat het moeilijk is om die uit te voeren en om in overtuiging en vertrouwen te leven en dat ondanks men misschien op het avondnieuws ziet, wat men misschien leest in de lokale en grote kranten, ondanks wat men misschien leest en uitzoekt op het internet en in internet bronnen, dat als het neerkomt op de actualiteit van het instellen van dergelijke stelsels in hun eigen leven voor zichzelf, dat als dingen er op aankomen velen zich zullen terugtrekken tot bekende patronen en handelingen die hen voortdurend werden verteld waar zij aan moesten voldoen, bijvoorbeeld, financiële bronnen.
Hoe veel mensen, als ze daar in die positie zitten en zien dat er niet genoeg geld is om te betalen voor dingen, zouden vasthouden dat het in orde is, dit is deel van dat wat ik in mijn leven moest brengen zodat ik ten slotte totaal kan weglopen uit de illusie van zekerheid, gebaseerd op gemanipuleerde controle en uit de controle van het denken door degenen aan de macht… ?
De meeste mensen zullen in vrees en paniek gaan en zullen doen wat hen verteld wordt te doen niet omdat zij niet weten dat ze andere opties hebben, maar dat het eerder een terugtrekken is naar dat niet geloven dat het Goddelijke focus van iemands innerlijke wezen iemand kan leiden, dat de Bron van de Goddelijke Godheid energieën ervoor zullen zorgen, dat Spirit erin zal voorzien.
Dit Bewustzijn begrijpt dat elk individu moet omgaan met die zaken op hun eigen manier en dus is het dat sommigen werk moeten nemen in gebieden waar ze niet totaal in geloven, gewoon om voor zichzelf te creëren wat zij voelen dat nodig is, financiële veiligheid bijvoorbeeld. Maar zelfs ook als dit zo is moet men nog naar de situatie kijken als iets dat nog de noodzaak heeft om aan te draaien/knijpen.
Dat men nog moet gaan begrijpen dat een veranderd bewustzijn op een bepaald moment  ook een veranderde levensstijl betekent, betekent dat men ‘zijn praatje wil lopen’ en de waarheid moet zijn en niet gewoon iemand die wel intellectuele weetgierigheid en begrip heeft, maar niet de sterkte van hart en de spirituele kracht om na te leven wat mentaal wordt geweten.
Daarom is het tijd om te begrijpen dat veranderd bewustzijn naar alternatief leven leidt. Leven met alternatieve werkelijkheden die misschien niet deel zijn van het grote denken, misschien zelfs eigenlijk in het gezicht zal vliegen van dat wat collectief wordt vastgehouden door een groot gedeelte van de mensheid. Dat men bereid moet zijn om zijn pad alleen te reizen, want het is vaak het geval dat velen zulke houdingen en denken zullen tegenzitten, zulke houdingen en denken aanvallen en om diegenen die dergelijke houdingen en denken hebben, te weigeren/af te stoten,
Deze periode tijd, dit jaar een stukje voor 2016 en dan verder dan dat in 2017 zal een tijd zijn voor intense personalisatie van iemands eigen werkelijkheid, van veranderd bewustzijn die naar alternatief wonen zal voeren. Ieder zal dat op zijn eigen wijze doen. Sommigen zullen enorme sprongen nemen, velen zullen baby stapjes zetten, maar het belangrijke in deze tijd is om je te realiseren dat het niet de werkelijkheid buiten je is die er toe doet. Het is de werkelijkheid die van binnen wordt vastgehouden en dus naar buiten wordt geprojecteerd die van het grootste belang is, en dat is de tijd om alternatieve fases te bereiken van bewust leven. Het is de tijd voor iemand om in veranderd bewustzijn te stappen, niet door vermogen of door werkelijk misbruik, maar door intentie, wil en ontwerp. Dat iemand niet afhankelijk is van werkelijkheden die het grootste gedeelte worden opgelegd. Dat men echt iemands eigen werkelijkheid kan creëren die gebaseerd is op de Waarheid van de Goddelijke Bron, de Waarheid van Spirit en de Waarheid van iemands eigen ware wezen.
Dat dit Bewustzijn in deze tijd compleet is met deze openingsboodschap.

Dank u. Dat was heel, heel interessant Bewustzijn. Dank u hiervoor. 

Vertaling: Winny  

Wednesday, October 8, 2014

05.10.2014 HilarionMarlene Swetlishoff    met Hilarion    okt. 05   ‘14
http://www.therainbowscribe.com/hilarion2014.htm
September 28-October 5, 2014

Geliefde Mensen,

Terwijl de wereld naar een hogere dimensie verschuift, wordt dit voor het grootste deel, in het algemeen, niet (h)erkend door de wereld, slechts door degenen die zich hebben afgestemd op de energie instromingen. Het zijn de verlichte mensen zoals jullie die het licht op aarde vasthouden en verankeren. Velen van jullie herkennen de belangrijke rol niet die jullie spelen in de zich ontvouwende gebeurtenissen en wij willen dat jullie weten dat ieder van jullie in deze tijd nodig is.  Het is belangrijk om je licht vast te houden en in een ruimte van vrede en rust, van blijheid en geluk, te blijven. Door dit te doen neutraliseren jullie de pogingen  om de bevolking in angst en zorgen te houden, en dit balancerend effect is nu zeer nodig.

Velen van jullie schakelen omhoog terwijl jullie creativiteit door jullie heen gaat en jullie worden geïnspireerd door veel prachtige ideeën en creatieve projecten. Sommigen van jullie voelen zich overweldigd door de overvloed aan ideeën die in je bewustzijn komen en voelen dat jullie niet weten met welke je moet doorgaan. Weet dat als je de informatie registreert die naar je toekomt, dat je in staat zult zijn om instinctief te weten welke klaar is om zich te manifesteren en naar welke je later kunt kijken. Vaak worden de downloads van informatie die naar de Aardse atmosfeer komen, ontvangen door veel verschillende mensen en dus zal er een thema zijn dat opduikt bij veel anderen. Ieder individu is uniek en dus wat er door komt bij ieder zal nooit precies hetzelfde zijn.

Het is ook een tijd om in diepe contemplatie te gaan, om te luisteren naar de leiding van je hart om de dingen te besluiten die in je leven moeten komen en waar je echt dankbaar voor moet zijn en welke je voeden en je ondersteunen.

Laat alles dat niet langer betekenis voor je heeft, los zodat je je dagelijkse leven vereenvoudigt en maak ruimte voor de nieuwe energie om te kunnen binnen stromen. Daag jezelf uit om met minder te leven en geef weg wat je niet langer meer gebruikt, aan iemand die dit misschien nodig heeft. Er is een prachtige wereld van vrijheid en frisse adem die bestaat, als dit eenmaal is bereikt. Jullie oogsten beloningen om levende gebieden een genoegen te doen, door verminderde stress en een meer georganiseerd en productief bestaan. Kijk eens naar elk gebied van je leven en schrijf al je verplichtingen op.

Kijk dan naar elk gebied apart en besluit welk je echt vreugde en waarde geeft, en of dit die hoeveelheid tijd waard is die je erin investeert. Leer hoe je nee zegt en weiger aanbiedingen. Als je de dingen elimineert die je geen vreugde of waarde brengen, heb je meer tijd voor de dingen waar je van houdt.

Identificeer wat het meest belangrijk is in je leven, en wat het meest belangrijk is om je nu direct op te focussen. Onderzoek verschillende gebieden in je leven waar je niet veel over nadenkt. Dit onderzoek kan je misschien andere dingen laten vinden in je gedachten waarvan je niet dacht dat die er waren, sommige zaken die kunnen worden verwijderd of juist mee kan worden doorgegaan. Richt je gewoon op een taak per keer. Zet al het andere aan de kant, totdat je met die taak klaar bent. Richt je dan op je volgende taak. Neem het leven en haar eisen in je eigen tempo op. Als je minder doet, zit er minder in je denken. Schrijf je taken op en je ideeën en houdt je hoofd vrij door niet meer gevuld te worden met alles dat je moet doen en wat je moet onthouden.

Jullie hebben de controle over je omstandigheden. Jullie zijn in controle van jullie. Leer welke zaken in en buiten je controle zijn. Als iets buiten je controle is, accepteer dit feit dan zodat je je kunt focussen op de dingen die je wel kunt beheersen – de dingen die jij kunt veranderen.

Geen twee dingen kunnen tegelijkertijd dezelfde ruimte bezetten in je geest. Beslis bewust en met intentie. Wat zul je kiezen op je te nemen, en wat zul je kiezen om achter je te laten?
Je kunt een gedachte op een gegeven moment hebben, maar geen twee, noch tien. Iedere dag kom je zo bij je vrijheid en vrede die alleen een niet verwarde geest je kan geven. Maak ruimte voor alleen positiviteit, voor vreugde, voor sereniteit, voor optimisme en voor geluk. Het is een proces, het is een aanpassing, dit neemt tijd maar het werkt. De beloning is een rustige, vredige geest en een gelukkiger, meer sereen bestaan, gevuld met positieve gedachten en een hart dat gevuld is met vrede, blijdschap en liefde.

Tot de volgende week…

IK BEN Hilarion©2009-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety, no fees are charged for this information and nothing has been changed, or altered in any way and the Scribe's credit, copyright and websites are included. www.therainbowscribe.com - www.movingintoluminosity.com - Thank you for including the above website link when posting this message.

Vertaling: Winny  

Monday, October 6, 2014

19.09.2014 Waar jullie ook naar kijken – jullie zullen de dingen zien waarop je innerlijke focus ligt.


De Sirius Bloedverwanten van Licht:   “Waar je ook naar kijkt – jullie zullen de dingen zien – waarop je innerlijke focus ligt.”                                           


Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde – wij verwelkomen jullie in liefde en licht van het Al-Ene Wezen. Wij zijn de Sirius Verwanten. Vandaag zijn we hier – nu -  om een nauwere kijk te hebben op de ontwikkeling van jullie tijdslijnen – waar jullie op reizen – denk daaraan, in jullie voorstelling. 

Gaia neemt constant toe in haar frequenties en jullie allen voelen dit – want jullie zijn verbonden aan Gaia. Gaia wil nog steeds zeer vriendelijk samen gaan met al haar kinderen – zo vriendelijk mogelijk. In dit aspect van jullie tijdslijnen en jullie idee van tijd als er een chronologisch opeenvolging in het spel komt – is het hoe meer Gaia’s frequentie stijgt, hoe meer tijdslijnen er mee samen gaan – een verbinding met de werkelijkheid.

Als resultaat daarvan beginnen meer mensen zichzelf te beleven als onderling verbonden wezens – in het kort – beginnen zij zich te realiseren en te leven met hun zielen kwaliteit. Vele, vele jaren van jullie tijd werden jullie geconditioneerd – dat jullie niet meer zijn dan je stoffelijke wezen – je stoffelijke lichaam – maar niets is verder weg van de werkelijkheid dan dit. Al jullie wetenschappen en bereikingen zijn gebaseerd op deze wereld visie en zij hebben geprobeerd om de wereld in de stof te verklaren – om te beschrijven en die vast te zetten. Nu – als het bewustzijn van de werkelijkheid komt - die via het hart komt, door alles dat is – vrijelijk en voortdurend en die zich uitstort en alles wekt – worden de dingen duidelijk en helder.

Het oude wereld zicht op afscheiding wordt weg geruimd en die belevenis is voor sommige mensen een prettige opluchting en voor sommige anderen een dramatische manier – want materie en vaste vormen hebben gezorgd voor veiligheid en grip. Realiseer jullie, geliefde Familieleden van de Aarde – dat in dit proces niemand iets zal verliezen – behalve de vrees. Waar je ook naar kijkt – daar zul je dingen zien – waar je focus op ligt. Dit is een kosmische wet en wij allen volgen die wet van reactie. Laat jezelf zien en voelen – dat alles met alles is verbonden en in liefde  is – dat het leven overal is en laat – jullie Hogere Zelf – je Ziel – de controle overnemen van het innerlijk.

Jullie zitten midden in het proces om volmaakt te ontwaken en jullie bewustzijn zal op elk moment worden verbonden en aangepast worden.  Alles gebeurt in overeenstemming met het goddelijke plan. Alles gebeurt in liefde – van welke soort die opkomt. Blijf in vertrouwen en geniet in vrijmoedigheid van jullie ontwaking. Bewustzijn is alles wat er is. Liefde is alles wat er is. Wij danken jullie en zenden jullie liefde vanuit ons hart. Wij zijn de Familieleden van Licht van Sirius.

In Liefde, Vreugde en Vereniging …… Shogun Amona

Translation German – English: Petra ST


Vertaling: Winny  

Sunday, October 5, 2014

02.10.2014 Kris Won met Plejadiërs

Kris Won  op 2 oktober 2014  met Plejadiërs

Gezegend zij degenen die geloven zonder enig soort van bewijs.

De vijandige hordes  van het licht zullen vallen als leeuwen die gek geworden zijn door de dapperen die uit de Matrix zijn gestapt en die hen vurig tegemoet zullen komen, in een poging om het laatste proces te versnellen naar de prachtige bestemming die de mensheid van deze planeet opwacht.

Maar die moedige Licht Werkers, de Strijders van Spirit in deze overgangsfase, zijn geen mensen die makkelijk worden geïntimideerd. Ze zullen al hun moed en stevige vastberadenheid zetten op het bestrijden van de laffe krachten van het duister, die hun controle op de bevolking niet willen laten varen, die zij tot nu hebben vastgehouden.

Hun moed en vastberadenheid is zodanig dat wij zelfs denken dat ze zullen slagen in hun doelstelling om het huidige menselijke ras te bevrijden, met of zonder onze tussenkomst – ook al stemmen sommige van onze Galactische Bondgenoten niet in met onze beoordeling van de situatie en nog steeds denken dat onze hulp aan de inheemse Licht Werkers van jullie ras ter zake is en zelfs noodzakelijk, voor het succes van jullie ascentie.  
   
Soms is dat een kwestie van nuances. Misschien hangt het af van de resultaten die jullie krijgen langs het pad in deze belangrijke periode om de macht weg te gappen van jullie corrupte leiders en andere karakters die zichzelf hebben omgeven met een immens duister rijk door jullie regeringen, bestuurs entiteiten, jullie ambtenaren, jullie employeés en het menselijke wezen in het algemeen, te bedriegen.

Droevig is het einde die deze verwaande, naar macht-hongerende karakters, die egoïstisch faalden om hun economische macht te gebruiken die God in hun handen heeft geplaatst om het lijden van de wezens die lijden te verminderen.

In hun onwetendheid denken zij dat ze die rijkdommen bezitten, terwijl in waarheid zij alleen maar tijdelijke conservators zijn van die overvloed die gebruikt zou moeten worden om Gods Plan op Aarde te helpen ontvouwen, niet om exclusief hun opgepompte rekeningen te verrijken.

Wij zijn jullie Plejadische broeders en we willen jullie via dit kanaal graag laten weten van onze broederlijke verplichting aan jullie, en van onze belofte dat jullie op elke wijze zullen worden geassisteerd als dit nodig is, zou het geval zijn dat jullie er niet in zouden slagen in een van jullie schermutselingen met de gedegenereerde krachten die de wereld tot nu toe hebben geregeerd.  
    
Wij monitoren dagelijks ieder van hun bewegingen, maar ook de bewegingen van hen die met hun ellende glibberen en hun blindheid zeulen met ambitie, hebzucht en egoïsme die ongehoord zijn in een denkend ras zoals dat van jullie.

Echt, wij achten onszelf gedrongen om tussenbeide te komen, we staan klaar om dit te doen op een snelle en effectieve wijze, vallen krachtig de zwakke punten aan die we kennen van onze vijanden die jullie tussen jullie in hebben.

Maar wij moeten dit doen op een manier die niet tegen onze Gallactische verplichting in gaat van non-interventie op massale en militaire wijze tegen jullie corrupte leiders; want hun vrije wil moet worden gerespecteerd en ingewilligd worden omdat dit deel is van jullie levensstijl en jullie overeenkomsten als menselijk ras voor de belichaming van jullie Monaden op deze planeet waarop jullie allen nu wonen.

Wij zijn vele buitenaardse beschavingen die jullie beschermen en die waakzaam zijn voor jullie veiligheid, om de duistere karakters niet alle natuurlijke bronnen te laten overnemen voor hun eigen voordeel en om jullie in een staat te houden van quasi slavernij en permanente dienst.

Hun egoïstische en duistere daden verbijsteren ons, en die zijn even vreselijk voor de meest ontwikkelde beschavingen die jullie vergezellen in deze overgangstijden en die van vitaal belang zijn om jullie zeer verwachte Ascentie te verkrijgen.

Vrees niet, heb geen twijfels of achterdocht omdat ook al worden de dingen erg in deze laatste schermutseling tussen het licht en het donker, we de duisteren niet laten wegkomen met hun plannen. Hun politieke, sociale en economische bewind staat aan de rand van de ineenstorting, en wat verdrietig is, is dat alhoewel zij dit weten, zij star doorgaan met het proberen om hun macht vast te houden over het hele aardse, menselijke ras.

Ontvang onze broederlijke omhelzing en onze opnieuw verklaarde verplichting aan ons verbond met jullie krachten om welzijn en geluk opnieuw in te stellen die jullie verdienen te hebben, omdat het jullie erfenis is en jullie recht als Kinderen van God die jullie zijn.

Vrede, Liefde en Welzijn.

Bron: De Plejadiërs       

Channel: Kris Won

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html