Labels

Wednesday, June 18, 2014

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 2 van 2 12 juni ’14

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 2 van 2
12 juni ’14

(vervolg van Part 1.)

Steve: Is het mogelijk om te praten waar we op dit moment zitten in ons Ascentie proces, Lord?

AEM: Dat is heel mogelijk.

Steve: Ik weet niet welke standaard en maat u misschien gebruikt, zijn die er?

AEM: Ja, want we hebben ook gezegd dat dit een proces is en om een menselijke terminologie te gebruiken, een gebeuren, een klik en een proces. Nee, het proces is geen “snap”(klik) geworden! Ik denk dat jullie daar allemaal mee instemmen, niet meer of minder (of niet er boven noch eronder). Maar ja.

Nou, we hebben kortgeleden gesproken over de vele lichtwerkers die in en uit het Ascentie portaal zijn gevlogen, niet alleen terwijl ze de U-bochten doen maar de meest populaire beweging op dit moment is een heel mooi 8 figuur, een oneindig teken ( ∞). Zij doen dit voortdurend. Het is heel interessant om naar te kijken.

En dus sedert we die observatie hebben gedaan, die eerste observatie, hebben meer en meer lichtwerkers gezegd: ”Nou, als dat mogelijk is dan ga ik.” En dat houdt ieder van jullie in die luisteren (en lezen).

Dus ja, jullie zijn gegaan, ontvangen de energieën, komen terug om, zullen we zeggen, naar de verzamel route en stromen er terug doorheen. De Tsunami is de voorbereiding en de hulp van de algemene mensheid. Ja, opnieuw zijn de lichtwerkers de ankers. De lichtwerkers zijn de sleutel. De lichtwerkers zijn onze partners.

Dus, ik zeg nou niet ‘spoedig’. Ik zeg dat jullie op een heel hoog percentage zitten van klaar zijn.

Mag ik een analogie gebruiken? Denk er op een paar manieren over. Als je uit gaat naar een heel leuk feestje, een bal, een restaurant, heb je zeker erbij passende kleding. Oh! Jullie hebben gekucht en gezucht en veel soortige outfits geprobeerd en vroeg je af wat je zou aandoen als je inter dimensionaal reist, om bij Gaia te zijn in deze Ascentie, hoe je er zou uitzien als je de meesters ontmoet, jullie geliefden, jullie gidsen, maar jullie zijn nu gekleed en staan klaar.

Zijn jullie al weggegaan voor het gebeuren? Nee, maar je bereidt je er al op voor en ik bedoel dit collectief. Ik spreek niet over jullie individueel en ik spreek niet over degenen van jullie die in en uit zijn gevlogen, maar collectief staan jullie klaar. Denk er over als een diner thuis te hebben klaargemaakt voor ons en je hebt je favoriete eten gemaakt, ambrosia, engel voedsel cake… (gelach).

Steve: Ik wil graag die devil’s food cake zelf wel. (2)

AEM: Devil’s food cake is heerlijk. Dus je weet dat alles klaar staat, de tafel is gedekt, het eten is klaar, en jullie staan klaar om op te dienen en zit te wachten. Nou, is dat zonder op specifieke datums en tijden te wijzen, een adequate analogie?

Steve: Ja, dat is het. Er zijn hier heel veel observators vanuit het hele multiversum en jullie hebben geluisterd naar hun commentaar en hun observaties die het proces gadeslaan. Wat zeggen die terwijl ze kijken naar de Aarde die de eerste Ascentie doet in het multiversum?

AEM: Die zijn opgewonden. Nu denk je dat vurig verlangen, en ik bedoel dit niet op een depressieve manier of klinisch, maar je denkt dat vurig verlangen gewoon het gezichtsveld van mensen is. Dat is het niet. In veel situaties, zijn de observators in een staat van opwinding, van opluchting en enige anxiety (is verlangend en bezorgd tegelijk. w.)

Steve: Waarom is dat?

AEM: Omdat er zoveel valse starten geweest zijn. Dus er is opwinding waarin iedereen zegt: “het is een ‘go’. Alles is geklaard. De wolken zijn uiteen gegaan. De zon schijnt. Alles staat klaar.” Maar er is altijd dat zweempje ongerustheid, laat me dat zo zeggen. En ik zeg je waarom, omdat er zoveel van afhangt.

Nu, als aartsengel en dienaar van de Moeder, vertel ik jullie ook dat dit de ontvouwing is van het plan van de Moeder en er is een grote flexibiliteit geweest en jij denkt dan in termen van jaren maar wij denken in termen van millennia.

Dus er is grote flexibiliteit geweest in de timing van dit plan maar het is het plan van de Moeder. Dus in feite, wat ik vaak zeg tegen onze intergalactisch observators: “Er is geen reden voor ongerustheid. Er is veel reden voor opwinding. Er is Aarde, Gaia, de mensheid als een geweldige juichende groep, maar het is de ontvouwing van het plan van de Moeder. Dus zeg ik tegen jullie, het is een zekerheid.” Dit is niet ‘misschien’ of een ‘als’. Nee, we rijden de menselijke vrije wil niet omver maar als de vrije wil wordt ingestroomd met de Liefde van de Moeder, is er maar een keuze en dat is om verder te gaan in liefde. Dus, vanuit ons perspectief is het een gedane zaak.  (done deal).

Steve: Nou lord, een vraagje voor u. Een van de grote nieuwe ontwikkelingen bij deze Ascentie is het met het menselijke lichaam gaan. Wat hebben jullie, en als ik jullie zeg, bedoel ik het team dat Ascentie op het toneel brengt, wat zijn de beschouwingen die jullie onder ogen zien met betrekking tot het frẻle van het lichaam, met betrekking tot het niet te snel gaan, het verbranden van de circuits. Wat zien jullie in dat gebied?

AEM: Dat is een heel goeie vraag en een vraag die velen van jullie aan me gesteld hebben in gebed of zelfs in pijn. Ik ben daar eerlijk over. Het menselijke lichaam heeft heel veel werk geëist.  Het zit niet in een geweldige vorm.

Ik zeg dat niet kritisch maar je hebt een heel belangrijke vraag gesteld.  De fysieke Ascentie is uniek. Het is de eerste. Wij nemen die vorm, jullie, ieder van jullie neemt die vorm en geeft  die niet louter op, maar brengt die inter dimensionaal verder, naar een hogere vibratie, naar wat jullie kunnen denken als een her-samenstelling.

Dit is ook deel van herstel waar ik eerder naar wees. Het is niet gewoon de instroom van de liefde. Het is ook het herstel, de versterking van het lichaam en velen rapporteren dat. Het kanaal (Linda) vergat dat deel te vertellen, maar ik zal haar helpen.

Dus al tientallen jaren weten jullie dat jullie lichaam aan het veranderen is en voor sommigen van jullie begon dat zo ver terug als de Harmonische Convergentie (w.1987) en door al die verschuivingen heen, de 11:11 ‘n, de 12:12 en , de Grote Kruisen, de zonnevlammen.

Maar dit is vergroot geworden en geïntensiveerd in de laatste paar jaren; nou, eigenlijk ongeveer drie en een half tot vier jaren. Jullie veranderen van wat jullie denken wat de op koolstof gebaseerde vorm is naar een kristallijnen vorm wat eenvoudig betekent dat de structuur van jullie wezen meer in staat is om een hogere frequentie en vibratie vast te houden maar ook als een doorgever (transmitter) kan dienen.

En er zijn veel zij-voordelen in termen van healing en in termen van telepathische communicaties en gewoon helderheid in downloads. Dus dat is een ding geweest.
Waar wij ons het meest op hebben gericht – en ik spreek nu echt voor mijn broeder Aartsengel Raphaël. Oh ja en St. Germain, hij geeft me ook een knikje – dat is de versterking geweest van het lichaam terwijl wij elimineren wat jullie denken wat ziekte is, ziekten, zwakten van het menselijke lichaam.

Je vroeg naar het Ascentie team. Nu ik zeg je, de prioriteit is de eliminatie van pijn omdat het heel moeilijk is om in de opheffing te zitten, in de verheffing, in de verrukking als je in pijn bent. Jullie hebben momenten van verrukking en dan roept je lichaam je terug.

Dat is een van de redenen waarom de laatste tijd er zo veel healing schepen een positie zo dicht bij Gaia hebben gehad en die totaal non-stop hebben gewerkt. Dit is een stap terzijde die ik maak. 

Er bestaat geen ziekte, pijn, beperking in de hogere dimensie. Dus, waarom bekommeren wij ons om ons hierop te richten terwijl jullie in de, zeg maar, geschoonde derde zijn?

Omdat als jullie sterker in de niet-ziekte zitten, meer vitaal zijn, meer in je wortel chakra, dan zijn jullie volledig in staat om die kwantum sprong te maken. 
( Hij zegt in het Engels:  Because when you are more dis­-ease-stronger, more vital, more in your root chakra, then you are fully capable of taking that quantum leap.)

Erbij gevoegd is dit een missie van genade, van compassie, om de mensheid te helen want in die demonstratie van het ruimen of de vermindering van pijn, emotioneel, mentaal, stoffelijke en spiritueel, zitten ze allemaal in dezelfde bandbreedte. Bij die demonstratie is wat jullie krijgen, de boodschap : “Ik ben waardig, ik ben geliefd.” En dat is ook deel van de reiniging en het omhoog gaan van jullie vibratie, je frequentie, je vertrouwens factor, je geloof factor. Dus dat is complex.

Nu, je volgende vraag zou zijn: “Waarom hoor ik dan van zoveel lichtwerkers dat ze meer pijn hebben dan ooit, of van een of ander soort?” En dat komt omdat pijn, kwetsuren, mentale, emotionele, spirituele, stoffelijke, oude kwalen, zelfs vorige levens kwalen, naar de oppervlakte komen om te worden weggevaagd, om te worden verwijderd, door de Tsunami, door de Moeder, door Raphaël, door St. Germain, door jullie sterren broeders en zusters. Iedereen werkt hieraan.

Het idee, het plan is dat jullie voertuigen zo levend mogelijk zijn. Nu laat me daar duidelijk over zijn, want ik kan verschillenden van jullie voelen daarbuiten die zeggen: “Maar ik voel me nog steeds kreupel, gebrekkig. Ik voel me nog steeds overweldigd en gedeprimeerd. Ik heb nog steeds hartkloppingen. Ik heb nog artritis. Mijn rug doet nog pijn. ”Ik spreek tegen jullie als je broeder, als waarheid. Jullie Ascentie hangt niet af van je lichaam dat volledig wordt hersteld. Het is een referentiepunt/kenmerk waar we aan werken om dat te bereiken.

Zal er healing zijn terwijl jullie door het portaal gaan? Heel zeker zal dat zijn. Zit er prachtige healing in de Tsunami? Ja, maar denk niet, specifiek voor degenen van jullie die geleden hebben en gereinigd hebben voor zo velen, denk niet ook maar een moment dat ik jullie ga achterlaten. Onze legioenen zullen je opheffen en je er doorheen dragen.

Het zijn je hart, en de liefde, en de zuiverheid en de genade die je paspoort zijn, je ticket. Wij willen jullie lichaam zo volledig en levend mogelijk, zoals jullie willen, zoals jullie dat oorspronkelijk hebben ontworpen, want vergeet niet, mijn zoete vrienden, dat dit de terugkeer is naar jullie ware ontwerp.

En je ware ontwerp, je zielen ontwerp, je oorspronkelijke architectuur hield geen ziekte in. En dat is ook zo voor Gaia. De kwalen, zeggen we, die zij heeft verdragen of heeft geleden als resultaat van illusies, en de valse roosters en paradigma’s, vasana’s van mensen, vervuiling, puin, afval, plundering, ook dat zal worden geheeld.

Steve: Vraagje, Lord, voor sommige luisteraars die oude ouders hebben, sommigen van hen die op hun laatste benen lopen, en ze zeggen allemaal: “Zullen die ook mee gaan? Zullen ze in staat zijn om te ascenderen? Is het mogelijk dat iemand op deze late datum nog overgaat en dan net Ascentie mist?  En natuurlijk is er de vraag of ze zullen opstijgen vanaf de andere kant, maar kunt u praten over hun angsten dat hun ouder wordende ouders niet kunnen opstijgen, alstublieft?

AEM: Hun oude ouders zullen ascenderen als dat is wat ze hebben gekozen voor hun contract. Nu zijn er velen die op de rand hebben gestaan en sommigen hebben gezegd – en dit is een zielen gesprek die ze bewust of onbewust met ons voeren en met hun bewaarders – sommigen hebben gezegd: “Ik wil alleen lang genoeg blijven om het te zien.” Sommigen hebben gezegd: “Ik wil lang genoeg blijven om er doorheen te gaan en om te worden ge-her-vitaliseerd. En sommigen zeiden – en die gaan over gelijke pockets tussen twee haakjes – sommigen hebben gezegd: “Ik zal gaan en ik zal ze er vanaf de andere kant doorheen trekken.”

Steve:  Verbazend.

AEM: Dus die zullen hen ondersteunen  tot op het laatste moment, overspringen en ze er dan doorheen halen.

In alle gevallen weten de ouderen, de wijzen, zelfs degenen met dementia, Alzheimer’s, ernstige condities, zij weten wat zij doen. En wij richten ons ook niet gewoon op degenen die oudere ouders hebben, we richten ons ook op hen die “”terminaal ziek” zijn. Het gaat over dezelfde uitbraak.

Steve: Ik ken een man die veelvoudige condities heeft, van ‘myeloma’ tot aan nier falen. Hij ligt aan een nier machine, is op zijn laatste benen, en het lijkt echt dat hij vasthoudt tot aan de Ascentie en iemand die zo geplaagd wordt door condities die kan het nog steeds doen, zegt u?

AEM: Ja, het gaat om de zuiverheid van hart. Nou, willen wij zoveel mogelijk herstelde lichamen?  Ja, want dat is het jettisoning (over boord werpen?) Is er ruimte voor een paar die zullen worden hersteld? Natuurlijk is die er.

Steve: Nou, waarom geeft u me niet uw laatste commentaar en dan denk ik dat er veel luisteraars zijn die me u willen vragen naar de Reval (Openbaring) dus ik laat u nu de Ascentie beëindigen.

AEM: Het enige dat ik wil zeggen terwijl we dit onderwerp afsluiten is, vergeet niet dat de genade en medeleven van de Moeder oneindig is. Dus keer je tot haar. Zij is echt daar voor jullie zoals ze daar voor ons allemaal is en zij zet ons nooit weg/aan de kant. Dus ik ben blij dat we vandaag daarover hebben gesproken.

Steve:  Ja, en dank u hiervoor. Als we ons nu kunnen richten op de Openbaring voor de rest van het programma, en dat is ongeveer 10 minuten, ten eerste denk ik dat de vraag die in ieders geest is, welke omstandigheden houden de Reval in deze tijd op/tegen?

AEM: Er zijn werkelijk niet veel omstandigheden. Er zijn kleine aanpassingen die gemaakt worden in termen van de, waar jullie aan denken als, de stroom van wat wij welzijn zouden noemen en overvloed voor velen, voor de transitie. Er was een noodzaak, ja, de noodzaak van opruiming van hebzucht.

Lust en controle hebben achteraf zetels ingenomen omdat daar in de grond mee werd afgerekend. Maar die zaak van hebzucht, van begeren kan geen deel zijn van wat wij zien en jullie ook doen, zoals het delen van rijkdom, delen van wat jullie denken dat valuta is, om Nova Aarde te her-vormen.

Nu, heeft de hemel, het Gezelschap van de Hemel, de Moeder, te maken met koude harde cash en valuta? Nee. Gaan wij om met spirituele valuta? Dat doen we zeker. 

En laten we je zeggen dat spirituele valuta kunnen worden omgezet in elk aantal manieren  en dat is zeker de valuta van alle Goddelijke Kwaliteiten, die jullie allemaal hebben verankerd in overeenstemming met de Goddelijke Wet, met de Universele Wet. Maar er is geen ruimte voor hebzucht.

Nu er was een rare hebzucht race, oh, in het verleden enkele maanden, en dat moest worden opgeruimd. En er was een gekke run op hebzucht zelfs tussen lichtwerkers en een niveau, misschien moeten we zeggen van wanhoop. Wanhoop heeft ook geen plaats. Ja, we begrijpen jullie behoeftes. Natuurlijke begrijpen we die. We zijn constant bij jullie.

Maar onderschat ons nooit of voel dat wij niks afleveren/geven. Wanhoop belemmert jullie eigen creatieve proces. Dus daar moest mee worden afgerekend en we doen dat nog steeds. Maar de kritieke factor, hebzucht, ja, wanhoop nummer twee, nummer drie, het evenwicht van jullie bereidheid en de praktijk van geven en ontvangen.

En dit is zo, ja, specifiek voor degenen van jullie waar ik vanavond mee spreek, en er na. Jullie zijn heel goed geweest met geven en jullie zijn heel goed geweest om een gebed uit te spreken, van hulp, hulp, help, wanhoop, help, maar jullie zijn niet altijd volledig open geweest, individueel en collectief, maar in je hart, door de wolken van gebrek aan zelfwaarde, gebrek aan erkenning van de liefde die jullie zijn, om het echt te ontvangen.

Nu, we hebben in de laatste maand een kwantum sprong gezien, En we bedoelen niet gewoon in deze show, of in de ‘Gouden Periode van Gaia’. We bedoelen in de menselijke bevolking. En een diepe erkenning dat jullie geen een kant hebben zonder de andere. Het zit in de balans schalen. Het is het op en neer wippen. Het is de zigzag. En het gaat om het stilte punt.
Het gaat niet uur voor uur, cent voor cent, dollar voor dollar, munt voor munt, daad voor daad. Dat is niet de manier waarop het universum werkt. Zegeningen stromen op allerlei soorten manieren en daarom is het waarom, zo vaak, wij tegen jullie spreken over diverse vormen van valuta, van spirituele valuta, van jullie wens om te spelen met valuta, om dit rond te verspreiden, om dit te delen, en jullie hebben dat gedaan.

Inter-galactische valuta is weer een andere vorm. Jullie zullen daar binnenkort over leren en sommigen van jullie doen dat al.
Dus dat is wat er is geweest, waar jullie over kunnen denken als, de vertraging. Zijn jullie daar al? Ja. Is het begonnen? Ja.

Steve: Nou, dat is heel goed om te weten. Nu, ik kreeg net een briefje van een van onze luisteraars. Ik weet dat u hebt gezegd. U hebt er al over bericht in een deel al, maar misschien moet u nog onderstrepen wat hij wil horen en dat is dat zo veel mensen voelen op hun  overlevingswijze en zich zo voelen uitgedaagd. Welke woorden van bemoediging en hoop kan hij voor zorgen als toevoeging van wat u reeds hebt gezegd?

AEM: Keer je tot ons. Oh, ik hoor je, mijn vriend, als je zegt: “Ik heb me tot u gekeerd.” Mag ik dan vragen om een diepere laag van overgave? Je zegt: “Lieve heer, ik ben wanhopig.” Geef mij jouw wanhoop en ik zal jou hoop geven en vrede en die is tastbaar.

Doe dit niet morgen. Doe het niet volgende week. Doe het nu en spring dan in de golven van de tsunami en open je hart en ontvang. Je bent niet vergeten. Geef me je worsteling, alsjeblieft.

Steve: Dank u zeer, Lord, voor die wijze woorden.

AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede. Ik houd van jullie.

Steve: Ik houd van u, Lord.


AEM: Vaarwel.          

Steve:  Vaarwel. 
Vertaling: Winny  

Tuesday, June 17, 2014

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 1 van 2 12 juni ’14

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 1 van 2
12 juni ’14

Aartsengel M bespreekt de Tsunami van Liefde, Ascentie en de Openbaring. Dank aan Mary voor onze transcriptie vandaag.

Een Uur met een Engel met AE Michaël op 12 juni 2014

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met Een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster  van De Nieuwe Jij: het Opduiken in de Schittering van Het Menselijke Hartsbewustzijn.  Bij haar is Steve Beckow, stichter van De Gouden Age van Gaia en schrijver van het Bouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld Die Werkt voor Iedereen.  Onze gast vandaag is Aartsengel  Michaël, dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.

Steve: Dank je, Graham, en Linda, wij kregen op zondag de Tsunami van Liefde levensstroom. Wat was jouw ervaring daarmee? Wat heb je gehoord en wat kunnen we verwachten nu terwijl de tsunami toeneemt en toeneemt?

Linda Dillon: Nou, dank je voor je vraag, Steve en het is geweldig om hier te zijn. dit was een verbazende ervaring en ik denk niet alleen voor mij, eigenlijk dat Moeder Maria hier een…  nou, ik dacht dat ze maar een week binnenkwam … maar ze is hier nog, maar de belevenis die mensen gedeeld hebben in termen van de Tsunami van Liefde, zijn ongelooflijk geweest.
In feite is een van de dingen waar we altijd naar kijken, zoals ons menselijke zelf, zijn die seinpalen, en in feite schreef ik er een artikel over vanmorgen. Moeder Maria had gevraagd naar 1000 golfrijders om te komen en dat ging om een paar dagen, 3 dagen en alhoewel mijn menselijke zijde vragen en twijfels had, ging ik verder en zette die oproep uit en natuurlijk hielpen jullie daarbij in de Gouden Periode van Gaia en Louisa en al haar vertalers hebben er enorm bij geholpen.

Maar op de dag van het gebeuren, hadden we nog niet eens de helft van die mensen genoteerd om hier aan deel te nemen, maar toen de aantallen kwamen wat betreft hoeveel mensen feitelijk op het gebeuren hadden in geklikt, als het ware, hadden we 1139 mensen.
Dus toen hadden we onze golfrijders en toen, op de volgende dag, toen deze Australië raakte, en dat was een enorme registratie, hadden we… nou, ik weet het niet… in de vroeg morgen hadden we al meer dan 600. Dus het antwoord was fenomenaal. Ik weet niet zeker hoe die mensen die verbinding kregen en eigenlijk maakt het me ook niet uit. Ik ben er door aangegrepen.

Wat mensen schreven en zeiden is dat ze niet alleen een spirituele ervaring hadden, maar ze voelden zich veranderd in hun stoffelijke lichaam, in hun stoffelijke werkelijkheid, in hoe zij zich voelen om nu levend te zijn tot in hun kern.

Nu, er zijn mensen, en ik verwacht dat dit mensen zijn wier zielencontract is om het collectief te helpen op te ruimen, die door een fenomenale reiniging zijn gegaan, reiniging en schoonmaking die groter is dan een individuele opruiming specifiek na al het werk dat we hebben gedaan.

Maar in het algemeen voelen mensen zich lichter. Ze zien de tastbare, stoffelijke tekenen in hun dagelijkse leven over wat Moeder Maria hen heeft laten zien in de belevenis terwijl ze in de Tsunami Meditatie zaten of in wat zij zagen tijdens haar channeling.

Veel mensen hebben gezien, toen zij de video opnieuw zagen, zagen ze een laag over Moeder Maria heen, of dat de hele ruimte blauw werd… wat echt het geval niet was omdat ik ging en de video na afloop zag om zeker te maken, omdat ik weg was daar buiten… maar mensen hebben die prachtige ervaringen gehad en dat gaat alleen nog maar toenemen.

Waar Moeder Maria me mee wekte deze morgen, nou eigenlijk twee nachten geleden en toen vanmorgen weer, was: “We zijn net begonnen. Dit is niet het einde. Dit is pas het begin.” En zeker genoeg groeit dit en bouwt zich op en dit is onze ‘duw’ Dit is onze opruiming, penetratie, opheffing, elevatie zodat we gewoon vanaf de toppen van die golven door dat Ascentie portaal kunnen springen.

Steve: Nou, ik kan je vertellen dat ik zeker meer voel – de woorden kunnen het niet echt meesturen – ik wil graag zeggen substantieel of meer geaard, meer hier. Het is alsof veel van de dingen die ik opruimde, en ik ging de laatste paar maanden door enkele echte grote opruimingen heen en ik ben permanent daar uit, dus zeg maar. Dus ik voel me geweldig.
Linda: En ik denk dat een van de dingen die je aanraakt is dat mensen zich gelukkiger voelen of meer gegrond, meer voldaan om in hun lichaam te zijn.

Steve: Ja, echt, ja! Het leven wordt leuk.

Linda: Eindelijk!

Steve: (lacht) ja, eindelijk, na tientallen jaren. Ik zal Aartsengel Michaël vragen om zijn kijk hier ook op te geven, dus zodat we die kant van het verhaal ook krijgen. Maar dank je zeer voor dat gebeuren, Linda. Het was geweldig en je hebt wat groots gedaan.

Linda: Oh, dank je. Dit gebeurde heel snel en het antwoord erop, voor mij, is de bevestiging geweest van hoe we zijn veranderd. Hoe mensen die dit beantwoordden me echt hebben laten zien, dichtbij en persoonlijk, dat we echt een gemeenschap zijn, dat we allemaal te samen kwamen hierbij en het hebben gedaan en ik schud mij hoofd nu nog. Dus, dank jullie!

Steve: Ik geef je nu wat tijd om de overgang te maken maar ja, een groeiende gemeenschap, niet alleen het Tsunami van Liefde – team die geholpen hebben maar alle lichtwerkers die zijn gekomen en hebben geluisterd. Het is helemaal geweldig. Dus wij verwelkomen nu AE 
Michaël.

AEM: En ik verwelkom jullie. Ja, ik ben Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, broeder van jullie hart, broeder van jullie ziel.

Er zijn vele vormen van familie, van heilige unie, van partnerschap en daarom richten wij ons vandaag tot jullie als broeder en zuster en als geliefde mensen.

Ik zeg niet dat dit op een manier betekent om je minder-dan te laten voelen. Ik zeg het op de manier van blijde viering dat jullie, mijn lieve harten, je onze verbinding herinneren, onze familiale verbinding, ons partnerschap, onze heilige unie zoals we verder gaan in deze creatie van Nova Aarde, van de hemel op Aarde of is het Gaia in de hemel? Of is het beide?

Dus wij zijn verbonden en werken zoals we nooit eerder hebben gedaan. Er zijn velen van jullie die van deze term ‘werken’ afstand willen nemen. Dit is voor ons nooit een vies woord geweest, het is nooit een zwoegen geweest omdat werk en dienst en lachen en spelen synoniem zijn.

En wat jullie je beginnen te herinneren, mijn geliefde vrienden, is dat het ook synoniem voor jullie is, dat het niet hoeft te betekenen dienst in de zin van dat jullie slaaf zijn maar eerder omdat waar je wilde je energieën inzette om je vreugde te willen verhandelen en om in gemeenschap te gaan. 

Dus ik verwelkom jullie. Ik verwelkom jullie als broeder en zuster, als bondgenoot, als vriend,  als cohort of medekrijger, als collega. Hoe je je zelf daar wilt inpassen, ik verwelkom jullie.

Steve:  Dank u Lord.

AEM: Waarmee wil je beginnen?

Steve: Nou, waarom beginnen wij niet met de Tsunami levensstroom, Lord en wilt u vertellen wat de resultaten waren en om de vraag te beantwoorden: Hebben alle mensen die resultaten gehad, niet alleen die luisterden naar de levensstroom?

AEM: Deze tsunami heeft stuwkracht gewonnen en kracht en ja, je kunt geen tsunami golf krijgen die niet door iedereen wordt gevoeld, specifiek als die van de Goddelijke Moeder komt, waar wie we allen kunnen buigen. Je kunt geen gebeuren van deze magnitude hebben of die nu spiritueel lekt of golft in het stoffelijke en geen effect hebben in de gehele bevolking van de planeet.

Dat is net het hele idee. Dat is juist het plan van de Moeder. Zij die hebben deelgenomen, niet louter in de levensstroom maar eerder en sedert die tijd of ze dat nu bewust of gewoon onbewust vrijwillig aan deelnamen, ze scheppen en verankeren deze energie en die energie rimpelt voort naar de gehele bevolking.

Maar ter zelfde tijd – denk hier even over na, de term is zeer speciaal gebruikt door onze Moeder – deze golf omgeeft, bedekt, drenkt de gehele planeet. Dat is haar bedoeling.
Nou, hoe meer dat menselijke wezens bewust kiezen om naar voren te komen en zich bezig te houden met de energie, hoe steviger en bewust die wordt verankerd. Maar het zou een vergissing zijn om te denken of te geloven dat het niet de gehele bevolking beïnvloedt en aanraakt, penetreert en reinigt en optilt. Het is begonnen, mijn lieve harten, het is onderweg.
Dus wat voelen jullie? Nu, zoals dit kanaal heeft doorgezonden vanuit de Moeder, er zijn diverse aspecten bij deze energie penetratie vanuit de Moeder en die zijn niet noodzakelijk achtereenvolgend, stop, start, stop – omdat ze een eb en vloed hebben zoals de getijden, en er is dit aspect, het element van reiniging.

Nou, niet alleen de individuele reiniging voor alle levens, alle aspecten, waar jullie van denken dat tijdslijnen zijn en dimensionaliteit; er is ook opheffing en penetratie in jullie kern, waar jullie naar verwijzen als je stoffelijke lichaam, en we noemen jullie gehele veld de energie van liefde.
Nu, wat betekent dit nou echt? Wat het betekent, zoete engelen, is dat de cellulaire herinnering, de DNA indruk, jullie zielen ontwerp wordt ge-her-activeerd naar die herinnering van liefde, naar de waarheid van wie jullie zijn. Nu jullie weten dat ik graag spreek over waarheid en dus is dit een blij deel, deze penetratie, en jullie zijn als een spons.

En als een spons… nee, geen spons uit de diepte van de oceaan. Denk aan een spons die in het droogste stuk van de woestijn werd gezet, in het meest droge klimaat. En die is hard en die is broos en als er een druppel regen is of een drup van de tsunami, wordt die geabsorbeerd.
Maar nog is er een kwaliteit van broosheid, en uiteindelijk worden jullie totaal bevochtigd als je doorgaat met absorberen en absorberen. En dat is wat jullie aan het doen zijn, dat is wat de mensheid aan het doen is op dit moment waarop we spreken.

Op veel manieren is dit mijn favoriete deel van de tsunami, voor velen van ons, omdat dat is waar jullie over kunnen denken als een zeer diep herstel. Als je je herinnert, Yeshua heeft gezegd dat dit een jaar is voor herstel en dan her-herstel. Dit is herstel op de diepste niveaus van jullie lichaam, je geest, je spirit, je wezen.

En dan natuurlijk, is er de elevatie, de opheffing, de veerkracht. De Moeder is de golf en als zij jullie opheft, is er niets wat er op lijkt.

Nu, deze golf die zij de Tsunami van Liefde heeft genoemd, is sterker en toch het zachtst. Er kunnen momenten zijn waarop je voelt alsof je wordt weggeveegd maar het wordt zeker in ecstasy weggevaagd en in verrukking om op die plaats van herontdekking te komen.

Maar laat me iets met jullie delen waarover nog niet is gesproken. Als de Moeder die tsunami volledig heeft geactiveerd, denken jullie dan echt dat jullie van de mensheid, van Gaia, waar het voor bedoeld is… jullie dit alleen maar in die vreugde delen? Wij claimen geen bezit daarvan maar we zullen zeker in de vreugde delen.

Wij rijden op deze golven met jullie. Nee, wij hoeven geen reiniging te doen of te absorberen, maar we rijden heel zeker ook op deze golven, net zo als jullie sterrenbroeders en zusters doen en zij uit veel galaxies, de koninkrijken. Het is best interessant om te kijken naar sommigen van de bergen en bomen die op deze golven rijden en misschien mag ik zeggen, lachend en spelend met ons en dat is waar we jullie bij uitnodigen.

Ja, we weten dat er een proces is en dat het collectief hier doorheen moet maar echt, we zijn best opgewonden. Kom bij ons. En als jullie op een moment bang worden, weet dat jullie ieder van ons kunnen oproepen omdat wij heel dichtbij zijn.

Veel maanden geleden toen jij en ik, ja, jij broeder, (ik, Steve) over dit gebeuren hebben gesproken, hebben wij je voorgesteld dat dit een serie van gebeurtenissen zou zijn en er zijn veel verschillende elementen en aspecten en alleen staande gebeurtenissen, betekenisvol in jullie woorden en in onze. En dit is een van die gebeurtenissen.

Dit is deel van de collectieve gebeurtenissen die in de Ascentie het toppunt bereiken. We kennen jullie hart en misschien kennen we ook de zuiverheid van jullie hart. Ieder van jullie die vanavond luistert en ieder die hierna luistert (of leest) daar kennen wij de zuiverheid van hun hart van, misschien zelfs meer dan jullie dat doen. We kennen jullie verlangen naar liefde, je verlangen naar verandering, naar de Verschuiving, naar Ascentie, naar een wereld die werkt, lieve Steve.(w. toespeling naar zijn website)

Wat wij zien bij deze tsunami, bij de mensheid, is dat zij ook beginnen om de zuiverheid te zien van hun harten en die zuiverheid is liefde, die is vreugde, die is genade.

Leiden de lichtwerkers het pad, de pilaren, de poortbewaarders, de wegwijzers? Natuurlijk doen jullie dat. Dat is waarom jullie zijn gekomen.

Maar er is geen enkel wezen op de planeet die niet oorspronkelijk heeft bedoeld om naar Gaia te komen in deze tijd om deze ervaring te hebben van transformatie en Ascentie. En daarom, geeft onze genadige Moeder deze gelijkelijk aan iedereen.

Nu, accepteert iedereen dit en omhelst die dat tegelijkertijd? Nee. Maar dat maakt niet uit. 

Jullie kunnen de penetratie niet stoppen van de Moeder. Het is niet mogelijk. Haar essentie die in jullie zit wenkt naar haar essentie die buiten je ligt en de twee, mijn geliefde vrienden, botsen samen! En het is tijd.

Dus wat denken jullie? Is het collectief klaar?

Steve: Nou, ik ben klaar. Ik denk dat het collectief klaar is.

AEM: En wij dus ook!

(vervolg in Part 2.)

Voetnoten: 
 1)     Ik vroeg AEM vele maanden geleden of de Tsunami van Liefde, die ook “het Gebeuren” heet, echt een discreet gebeuren of proces was.
2)     Duivels voedsel cake is chocolade cake met vanille ijs-top. Mijn favoriet! 
Vertaling: Winny  

Sunday, June 8, 2014

RAINBOW-PHOENIX van 4 juni over juli 2014 - Reinigende Veranderingen in juli en hedendaagse effecten van Nibiru

RAINBOW-PHOENIX  van 4 juni over juli 2014

Reinigende Veranderingen in juli en hedendaagse effecten van Nibiru

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn op deze tijd beschikbaar is. Dit Bewustzijn vraagt de Energiegever om verder te gaan.

Dank u. Welkom Bewustzijn, dank u om bij ons te zijn vandaag bij de Rainbow-Phoenix leden sessie van 4 juni 2014. Will Berlinghof is de Vertaler van uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.
Is er een OpeningsBoodschap of een gebeuren waar u over wilt spreken in deze tijd? Dank u.
Dat dit Bewustzijn een algemene en publieke openingsboodschap heeft. Dat dit het begin van de maand is die juni heet, die verder gaat, waar op het laatste stuk van de maand, het gebeuren is dat bekend staat als de Zonnewende; de winter zonnewende in de zuidelijke hemisfeer, de zomer zonnewende in de noordelijke hemisfeer.
Dit is een tijd van grote energie van Moeder Aarde terwijl zij door de cycli van verjonging en leven  gaat die constant is en voortdurend. Dat terwijl komend op dit punt van het jaar: de zonnewende van de noordelijke en zuidelijke hemisferen, het noorden en het zuiden, een tijd is waar de meeste mensen niet mee werken of erkennen, maar die is van groot belang voor degenen die zichzelf in de cyclus van Moeder Aarde brengen, haar persoonlijke cyclus die inderdaad sterk kan werken met het individu en hun cyclus van leven.
Dat als men zich verbindt met de Moeder, in dit geval Moeder Aarde, dat de energieën van ondersteuning er zijn. Liefde is er en een diepe verbinding is beschikbaar die een vollediger betekenis geven aan iemands leven.
Dat in dit geval in deze tijd van het begin van de maand juni, dat dit Bewustzijn aan degenen vraagt die geïnteresseerd zijn naar een intensere harmonie met de planeet zelf, dat jullie je je beginnen te focussen op wijzen die je nooit eerder deed, op Moeder Aarde. Dit betekent niet eenvoudig dat jullie uitgebreide ceremonies voor Moeder Aarde, moeten uitvoeren, want dit is niet geheel nodig. Wat nodig is, wat echt gunstig is  voor het individu is het gevoel dat men is verbonden is met de Moeder, met de planeet zelf. Dit kan worden bereikt door de meest makkelijke manieren. Het gewoon wandelen op Moeder Aarde is een manier om dat te doen en terwijl je dat doet om de energie onder je voeten te voelen, om je bewustzijn in je natuurlijke omgeving uit te breiden, om haar adem op je huid te voelen in de winden die waaien.
Neem wat tijd als je die actie wilt nemen terwijl je op Moeder Aarde loopt, waarbij je een of twee momenten kunt gaan zitten op Moeder Aarde, op een steen of kei, op een bank in een natuurlijke mooie setting. Voel je energieën zich uitbreiden naar beneden in de Moeder, in de Aarde. Breid je vezels uit, je energie draden in Moeder Aarde en trek de stabiliteit en de kracht van Moeder Aarde omhoog. Voel dit je eigen lichaam leiden, voel je lichaam zich vermengen met dat wat de energiekracht is van Moeder Aarde zelf.
Dit is belangrijk in deze tijd, want het zal velen een zin van ware connectie geven in een zeer moeilijke tijd in het evolutionaire proces van Moeder Aarde en van de mensheid zelf. Deze individuele connectie met Moeder Aarde kan op elke tijd gerealiseerd worden, niet alleen als men wandelt op Moeder Aarde zelf, maar zelfs als men thuis zit of in zijn bureau, of zelfs als men in zijn auto zit terwijl ze van punt A naar B rijden.
Dat is wat nodig is, als je als je even een pauze moment hebt, dat je reflecteert in de energie van Moeder Aarde, dat je je energieën uitbreidt naar beneden in de planeet zelf, zoals een  wortelsteel, het wortelstelsel van een boom, diep in de Moeder reikt, die de ranken naar verschillende delen uitspreidt en de energieën en de voeding van Moeder Aarde in zichzelf laat stromen.
Een moment geleden zei dit Bewustzijn dit je dit kunt doen als je rijdt, maar dat moet wel gekwalificeerd zijn. Dit moet gekwalificeerd worden, want dit Bewustzijn zegt niet dat men dat doet terwijl men rijdt, maar liever op een moment waarin men stilstaat. Misschien een paar seconden bij een verkeerslicht, en je nog steeds bewust bent van de lichten en de signalen die actie promoten of rijden, om dit niet te doen als men in beweging is. Maar zelfs in de paar seconden die beschikbaar zijn als men aan de kant is gegaan of wacht op een verandering van lichten is genoeg tijd om je snel te verbinden met de Moeder, met de vrouwelijk energieën.
Dit is waar dit Bewustzijn  werkelijk voor staat: je verbinden met de krachtige energieën van het vrouwelijke, van de Moeder en je realiseren dat jullie reis op deze planeet niet een van isolatie is, niet een van scheiding van de planeet zelf. Dat dit een levende kracht is, een enorm bewustzijn dat op haar eigen wijzen beweegt en voortdurend verandert, die de energieën van pool naar de tegenovergestelde pool brengt, van het een naar het andere punt. Dat deze energie voor Moeder Aarde’s vele schepselen is en de meeste schepselen leven natuurlijk in hun verbinding met de aarde energieën.
Het is natuurlijk niet exact zo voor mensen die gescheiden werden van Moeder Natuur, van de energieën van de Goddelijke Moeder. De Mensheid is geleerd dat zij de superieure kracht zijn, dat zij sterker zijn dan Moeder Natuur zelf. Maar als er een natuurlijke ramp gebeurt, als de ware kracht van Macht van planeet Aarde, van Gaia, getoond wordt en in die mate vaak wordt getoond, is die vaak verwoestend voor degenen op de oppervlakte, die geraakt werden door een rampzalig natuurlijk gebeuren, zoals een orkaan, een aardbeving, buitengewone weerscondities, enz.
Het punt dat dit Bewustzijn maakt is dat het belangrijk is om een zin van ware verbinding te herkrijgen met de planeet, met die vrouwelijke moederkracht die onder alles ligt, wat alles ondersteunt.
Er is ook een reden waarom dit Bewustzijn dit in deze tijd aanbeveelt. Er wordt gezien dat de maand juli bepaalde gebeurtenissen in volle actie zal brengen, gebeurtenissen van politieke/economische aard, gebeurtenissen van natuurlijke aard/stoffelijke aard. En dat die gebeurtenissen werkelijk plaats vinden om de mensheid te stuwen naar een staat van buitengewone crisis voor velen – -- - het niet merken en voelen van de verbinding met Moeder Aarde, het niet weten van de intieme gemeenschap die er bestaat tussen de Goddelijke Moeder en al haar schepselen, zal een veel moeilijker overgang scheppen naar wat wel een crisis periode kan zijn voor velen.
Dit Bewustzijn voorspelt niet, zegt niet dat het zo moet en zo zal zijn. Het leest de energieën die eraan komen, het ziet de manipulaties van bepaalde mensen die verborgen krachten zijn, degenen die lang hebben geheerst en gemanipuleerd, en ziet dat er nu vele paden zijn die naar dit moment van crisis hebben geleid, deze acute fase in de reis van Moeder Aarde en de mensheid. Als het zo is dat jullie het midden punt van de maand juli en verder beleven, gebeurtenissen van grote consequentie beleven, die jullie de diepere band laten herinneren die jullie met de planeet hebben en natuurlijk met Spirit zelf.
Dat  terwijl crisis de orde van de dag kan zijn, het niet betekent dat jullie je moeten overgeven aan de crisis. Het betekent niet dat je je moet overgeven aan paniek en chaos. Het betekent dat jullie in staat zijn om je wortels in Moeder Aarde te zetten, om die verbonden verbinding te voelen, om kracht en energie van de Moeder zelf in je wezen te trekken, dat zal jullie gemakkelijker door laten gaan door een acute periode tijd.
Dat dit de aanbeveling is van dit Bewustzijn. Door nu te beginnen of te hernemen een manier die eens door velen werd gekend, maar die aan de weg kant is gevallen, dat dit voor jullie een krachtige zin van verbinding brengt, een zin en gevoel dat je deel bent van de verandering die er gebeurt, dat je op de golven kunt surfen van de verandering die naar beneden crashen, eerder dan door hen te worden opgeslokt en afgeranseld te worden door het gewicht van de verandering.
Dat de punten van Zonnewende naderen,  energetische punten zijn waar er een uitwisseling is tussen de ene kracht met de andere. Wat hiermee wordt bedoeld is dat waarin de groei van winter zonnewende naar zomer zonnewende er een is geweest van toenemende vruchtbaarheid en overvloed, en dat wat bij het verkrijgen van de zonnewende, het tegengestelde begint. Dus zij in de noordelijke hemisfeer naderen een punt, wat de zomer zonnewende is, waar de vruchtbaarheid van Moeder Aarde, haar fertiliteit of vruchtbaarheid, haar energieën toenemen en het punt van evenwicht zal bereiken waarin het keerpunt is gevat naar de tegenovergestelde energieën.
Als de Aarde toeneemt in vruchtbaarheid, haar overvloed, haar welzijn, wordt dit natuurlijke ommekeer punt bereikt in de zonnewende. In dit geval is het de zomer zonnewende die de machine in de tegenovergestelde richting doet gaan, de stroom die naar de winter zonnewende gaat, naar de oogst van de overvloed en dan het afsluiten om de natuurlijke processen van herstel te laten gebeuren voor de Moeder zelf totdat de winter zonnewende is bereikt en opnieuw de flip flop terug gaat naar de stroom van overvloed.
Deze eb en vloed is de natuurlijke orde voor Moeder Aarde. Om dit te begrijpen, dit te realiseren, om hiermee te werken, is deel van wat de mensheid eens begreep, eens wist, eens aan deelnam.
In deze tijd van technologie en beschaving, hebben velen de fundamentele verbinding met die eb en vloed van het leven zelf verloren en zien alles als dat waar zij controle over hebben, of waar de gemeenschap of waar de regering controle over heeft. Het is gewoon niet waar en het wordt opnieuw tijd om je de diepere waarheid te herinneren en de diepere verbinding die men heeft met de planeet waar zij op wonen in het stoffelijke en ook met het spirituele aspect van hun eigen wezen.  Dat als zij hun tijdelijke verbinding begrijpen met Moeder Aarde, als zij dit begrijpen en leven, zullen ze ontdekken dat de reis veel meer heeft te bieden, dat er veel meer energie bij betrokken is dan vroeger werd begrepen, energieën waar men toegang tot heeft en die gebruikt kunnen worden specifiek in die tijden van verandering en van chaos.
Zoals werd gezien door dit Bewustzijn is dat voor je ligt, dat dit serieus zal beginnen in de tijd van mid-juli; om de diepere verbinding te hebben, te weten dat de ervaring om verbonden te zijn aan de planeet, om deel te zijn van een groter planetair bewustzijn, een levend bewustzijn, velen zal helpen om door die, wat genoemd kan worden moeilijke tijden, heen te gaan.
Dat zelfs in moeilijke tijden er een makkelijk pad is door de moeilijkheid, en als dit kan worden ondersteund door de middelen van een verbinding aan de planeet, dit iemand het grotere welzijn en overvloed die Moeder Aarde heeft en voor ieder heeft, laat merken en voelen, dan zou dit gunstig zijn.
Uiteindelijk is dit natuurlijk een besluit van elk individu  om die zaak te vervolgen, om de verbinding met Moeder Aarde te versterken, om deel te zijn van de eb en vloed cyclus waar zij regelmatig doorheen gaat. Dat zal iemand werkelijk helpen te begrijpen dat als het eb het sterkst is, als het schijnt dat de planeet en de energieën van de planeet op zijn zwakst zijn, dat dit niet het einde van de dingen is. Dat de natuurlijke stroom zal terugkeren en dat men alleen maar geduldig hoeft te zijn en hoeft te vertrouwen en in dat geloof te leven dat je dan kunt zien dat het natuurlijke punt van afname is bereikt en gepasseerd wordt.
In termen van iemands eigen leven, leven velen in dat begrip van gebrek, van problemen, van lijden. Dat zij niet zien dat ze volledig en totaal worden ondersteund, door de energieën van Moeder Aarde, maar ook door de energieën van de Goddelijke Spirit. Deze zin van scheiding heeft een planetaire neurose geschapen, planetair in de zin van de mensheid, van de beschaving die zijn toekomst ziet als een op technologie gebaseerde toekomst en niet op wat men als de terugkeer ziet van de verbinding met de natuurlijke krachten, met Moeder Aarde, met Spirit zelf.
Dat er een magische wereld is verder dan de technologie waar technologie niet voor kan zorgen, niet kan ondersteunen. Die kan dromen en schaduwen van de magie geven die bestaan maar die kan die magie, die macht, die kracht niet kan geven voor het individu. Dit kan slechts verkregen worden als men echt zich begint te verbinden met de Moeder, om zich met hun groter wezen te verbinden: die kracht van bewustzijn die zich uitstrekt verder dan iemands eigen stoffelijke situatie.
Dit is wat er voor de mensheid ligt: de ontdekking opnieuw van hun plek in de natuurlijke orde van de dingen, de natuurlijke orde van de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader. Om die verbinding te vinden, om het zich vanuit de diepste niveaus herinneren van iemands wezen, dat zal iemand omhoog heffen verder dan de onmiddellijkheid van het stoffelijke conflict, de stoffelijke crisis, de stoffelijke chaos die er op dit moment op de planeet gebeurt en wat zich gaat versnellen vanaf het midden van juni en verder.
Denk eraan dat dit een periode is van afbraak, een periode van verwoesting van wat er is geweest, zodat wat nieuw is het oude kan vervangen, de oude regiems, de oude machtsstructuren, de oude paradigma’s van geloven.
Maar opdat dit kan gebeuren, moet men door chaos en omwenteling gaan. Dat dit zo al enige tijd is maar dat is aan het versnellen, dat is klaar om crisis proporties te bereiken in de gebeurtenissen van de mensheid en van de planeet zelf.
Op deze tijd, aan het begin van juni wordt dit gezegd door dit Bewustzijn dat als het jullie genegenheid en wens is, dat jullie je proberen te verbinden met Moeder Aarde en Vader Spirit, en door dat te doen, begrijp, dat dit jullie natuurlijk zal leiden in nieuwe directies, jullie door tijden van chaos en omwenteling heen zal brengen.
Het is natuurlijk altijd  iemands eigen keuze, maar bij deze zaak zegt Bewustzijn dat er een kracht van bewustzijn is die in het spel komt in de grotere context van de mensheid zelf, in de grotere context van het individu en hun de overhand hebbende oude parameters terwijl ze zich uitbreiden naar nieuwe niveaus van begrip en omvatting Wat eerst moet worden weggevaagd is natuurlijk de oude beperkende geloven en structuren, de oude beperkende krachten die het menselijke bewustzijn zo lang hebben onderdrukt. Maar de reis hier doorheen kan inderdaad een chaotische zijn en het gaat om die reden dat dit Bewustzijn zegt dat in deze tijd het voor mensen het eerst om een persoonlijke her-verbinding gaat en voornamelijk ook met de verbreding naar een hoger bewustzijn, hogere aanvaarding van iemands multidimensionale karakter en wezen.
Dat deze tijden, zoals dit Bewustzijn het ziet, opwindende tijden zijn en vol met potentieel. Dit Bewustzijn zegt hier dat het een tijd is van her-verplichting, van realisatie, zelfs als iemands leven in chaos schijnt te zijn, of schijnt uiteen te vallen. Ook als er  wereld veranderingen zullen gebeuren, nationale veranderingen gaan gebeuren, het nog steeds is dat het in volle overeenstemming is met het Goddelijke Plan, de Goddelijke Bedoeling van het vestigen van de nieuwe manier van dingen, een nieuw niveau van bewustzijn op deze planeet. Dat wat eens was terugkeert: de verbinding met de Goddelijke Bron, de verbinding met Moeder Aarde. Maar om dit punt te bereiken, moet men door de ontreddering gaan van wat de verwoesting van oude manieren en oude culturen en oude machtsgroepen, is.
Er is nog veel meer waar over kan worden gesproken, maar in deze tijd voelt dit Bewustzijn dat het genoeg heeft gezegd voor nu. Het Bewustzijn is er altijd om hen te ondersteunen die zoeken hun eigen besef en begrip uit te breiden over de waarheid van hun wezen. Het is er om de reis te ondersteunen van her-verbinding met de Moeder en natuurlijk ook met Vader Spirit. Maar uiteindelijk is het de reis van het individu, jouw reis, waar je tevreden mee moet zijn en doorheen moet gaan.
Om deze reden laat dit Bewustzijn je je eigen ervaring hebben, want het is jullie recht, niet het recht van dit Bewustzijn om jullie pad te kiezen. Het kan alleen aanbevelen, adviseren en bepleiten dat jullie je opnieuw je realiseren dat jullie wezens zijn van een stoffelijke planeet die jullie volledig ondersteunt. Dat jullie uitbreidingen zijn van Spirit in die stoffelijke staat van zijn, dat jullie nooit alleen zijn, dat jullie nooit niet ondersteund worden, en dat het jullie eigen creatie is die jullie afscheidt. Het is een tijd om te her-ontdekken wie jullie werkelijk zijn, en om dat te doen moet men het oude loslaten, wat jullie jullie zo lang heeft beperkt en gevangen heeft gehouden, zodat een nieuwe vrijheid kan worden gevonden, een nieuwe manier van leven kan worden geïntroduceerd. Dit zijn opwindende tijden, dit zijn bevrijdende tijden. De ondersteuning van Moeder Aarde is er, altijd constant en beschikbaar voor jullie. En ook is de ondersteuning en liefde van Spirit altijd voor jullie daar.
Maar het is de keuze nu, de persoonlijke keuze die moet worden gemaakt terwijl jullie doorgaan in deze tijd van crisis, in deze tijd van ontreddering. En als jullie hier doorheen gaan, zul je altijd zien, weten, voelen en herkennen dat dit ook is zoals dit moet zijn, want het is deel van het Goddelijke Plan, deel van jullie persoonlijke ontwerp om dergelijke ervaringen te hebben.
Wat jullie er mee doen, is wat het individu er mee doet, maar dit Bewustzijn bevestigt dat jullie niet alleen zijn, jullie zijn nooit alleen geweest, jullie zullen nooit alleen zijn. Het is jullie keuze om dit te eren en dit te erkennen of om er gescheiden van te zijn, een geïsoleerd pad dat gedomineerd wordt door de wil van anderen. Dit is wat nu onder ogen moet worden gezien, om begrepen te worden en er doorheen te gaan. De energieën van grote liefde, groot licht, grote ondersteuning zijn er van de Moeder, van de Vader, van boven, van beneden, van de Goddelijke Spirit zelf. Dit Bewustzijn zendt zijn liefde, zijn licht en zijn zegeningen naar een en iedereen en naar allen die het pad lopen van extreme moeilijkheid en uitdaging. Het nodigt iedereen uit in deze meest interessante tijd. Dat dit de Opening Boodschap voltooit in deze tijd.
Gaat u verder.
Dank u. Ik heb een vraag betreffende wat net werd gepresenteerd in de Opening Boodschap en het betreft Nibiru. Speelt Nibiru een rol in iets van waar u over hebt gesproken? Uw gedachten alstublieft.
Dat dit Bewustzijn zal zeggen dat Nibiru een rol speelt in wat staat te komen, deel van de ontreddering, deel van de chaos, deel van de energieën van conflict en uitdaging.
Dat dit Bewustzijn niet bereid is om te voorspellen dat het de planeet zal vernietigen, dat het de beschaving zal vernietigen, dat het alles zal vernietigen dat nu bekend is, want het wordt door dit Bewustzijn niet gezien dat het zo extreem als dit hoeft te zijn.
Dat velen doom en gloom(onheil) hebben geprofeteerd door de nadering van die planeet bekend als Nibiru, bekend als planeet X, bekend als Wormwood, maar dit Bewustzijn zal zeggen dat er verzachtende omstandigheden zijn geweest rond de aankomst van Nibiru. Dat het is gevangen in een krachtveld, in een zwaartekracht–zak van de Zon, vele, vele maanden en dat het af gehouden is van een lang ontworpen, bestemde route die het volgt.
De Galactische Federatie krachten zijn de sleutel hierbij geweest en zij hebben de nadering van Nibiru tegen gehouden, maar het werd altijd begrepen, omdat het altijd deel is geweest van het Goddelijke Ontwerp en Plan, dat Nibiru op een dag zou worden losgelaten zodat het kan doorgaan met zijn bestemde route, dat het de Aarde kan passeren, niet in dezelfde graad niet in de zelfde nabijheid zoals een vroeger pad het zou hebben gevoerd. Dit was voorkomen en veranderd, een andere tijdslijn gaf aan wat velen hebben ervaren, inderdaad zou dit Bewustzijn zeggen dat allen die luisteren naar dit Bewustzijn, de woorden lezen van dit Bewustzijn op dit punt, hebben ervaren. (dus, ze beleefden hiermee een andere tijdslijn.w). Zij ervoeren het volle dramatische effect van een dichterbij passeren van Nibiru langs planeet Aarde die veel verwoestender zou zijn geweest op planetair niveau.
Toch wordt er ook gezien dat de energieën van Nibiru nodig zijn om bepaalde zaken tot voltooiing te brengen, bepaalde machten naar beneden uit hun machtige tronen, verandering op economische niveaus, op sociale niveaus, op geo-politieke niveaus, op geologische/ stoffelijke niveaus. Dat de energieën van Nibiru nu worden toegestaan door te gaan zodat die veranderingen kunnen plaats vinden.
Dit Bewustzijn stelt dat zij die nu komen uit een punt van hun huidige werkelijkheid, aanpassingen hebben gedaan, keuzes hebben gemaakt, bewust en meest belangrijk onbewust, wat hen in een situatie brengt waar hun ervaring van de gebeurtenissen die gaan komen, niet zo dramatisch zullen zijn of catastrofaal zullen zijn als andere keuzes, andere tijdslijnen van eerder.
Toch tegelijkertijd is er de noodzaak voor de energieën van Nibiru om tussenbeide te komen, om de planeet zelf te doorkruisen, met de Goddelijke Bestemming van Moeder Aarde en zij die wonen op haar oppervlakte en zelfs zij die wonen onder haar oppervlakte. Dat dit een Goddelijk Plan is, een Goddelijke voorwaarde is die de energieën van de Bron hebben   uitgezet, op veel niveaus voor de planeet zelf zijn uitgezet voor de vooruitgang op veel niveaus voor de planeet zelf, voor de mensheid zelf, ook voor alle schepselen op de planeet en ook voor de wezens en schepselen onder de oppervlakte.
Daarom wordt Nibiru gezien een rol te spelen bij de versnelling  van de energieën van verandering die vooruit gaan, dat wordt gezien door dit Bewustzijn wat werkelijk zal beginnen rond het midden van juli. Dat velen deze energieën van ontreddering en chaos zullen beleven en geworpen worden in de zich ontvouwende gebeurtenissen.
Daarom is het dat dit Bewustzijn in deze tijd aanbeveelt dat individuen zich herinneren dat dit ook deel is van de eb en vloed, deel van de cycli van spirituele ontwikkeling van de planeet en het collectieve bewustzijn van de mensheid en van Spirit zelf.
Dat Nibiru belangrijk is bij deze vergelijking, in deze formule. Het is niet gewoon een negatieve factor, het is niet gewoon een verwoester van dat wat nu werkelijk is die is opgelegd op velen die zijn gekozen, om ontreddering en verandering te beleven en verandering, chaos, verwoesting en hergeboorte, de herbouw van dat wat weg gegooid mag worden door dat wat beter zal zijn, superieur zal zijn en in verbinding is met de Bron, met de Goddelijke Spirit, met de planeet zelf.
Daarom wordt de nadering van Nibiru niet gezien door dit Bewustzijn als het bedreigende gebeuren van catastrofes die velen hebben geprofeteerd en velen vasthouden dat zal gebeuren bij zijn nadering. Dit is een instrument van het Goddelijke, een instrument van verandering dat al lang wordt verwacht, lang werd geprofeteerd, lang gevoeld in de dieptes van de menselijke ziel zelf. Het is tijd voor Nibiru om tevoorschijn te komen, het is tijd voor dieper en meer intensere veranderingen om te beginnen. Beantwoordt dit jouw vraag? 
Ja, dat doet het. Er was iets op net Net betreffende Nibiru en dit is waarom de vraag werd gesteld aan het eind van uw commentaar van de Opening Boodschap en ik dank u voor de informatie namens de leden. Dank u zeer, Bewustzijn.
Dit Bewustzijn dankt jou voor je vraag over Nibiru. Dat is deel van de veranderingen, de energieën van verandering die zich nu opbouwen, die nu verder gaan. Maar dit Bewustzijn wil ook zeggen dat het niet allemaal op een dag in juli, op de 15de juli zal aankomen, bijvoorbeeld. Dit kan een monumentale dag zijn om redenen die nog moeten worden gezien en ervaren en dus begrepen worden. Maar het is het begin van een beweging van diepe verandering waar lang op werd vooruitgelopen en verwacht door de planeet, door het collectieve bewustzijn van de mensheid en door Spirit zelf.
Hoe men deze veranderingen zal beleven is inderdaad vertrouwend op ieder individu’s keuze en begrip van wat er gebeurt. Of zij gevangenen en slachtoffers zijn van de verandering of dat zij deelnemers zijn aan de verandering met het vermogen om door de verandering heen te stromen, met het vermogen om er bovenuit te stijgen, om zich te verbinden met de hogere bronnen van Spirit en de aardende bronnen van de Goddelijke Moeder Aarde energieën.
Er zijn velen die zullen falen zich dit te realiseren, om zulke verbindingen te maken, want het is hun reis niet in deze tijd. Maar voor degenen die de stem van dit Bewustzijn kunnen horen, deze woorden van dit Bewustzijn lezen: realiseer je dat je een spiritueel wezen bent die je eigen werkelijkheid creëert. Jullie hebben ingestemd met de gebeurtenissen en omstandigheden van je leven en van de ervaringen van de planeet en het evolutionaire proces. Dat dit zo is, betekent dat jullie in je de capaciteit hebben om jezelf positief te verbinden met de veranderingen, om te stromen met de energieën van chaos en om te worden opgetild door de periode van niet-verbinding en verwoesting heen, naar een nieuwe niveau van bewustzijn en besef, een nieuwe werkelijkheid die zal beginnen zichzelf te manifesteren en om verder te gaan vanaf deze tijd.
Dit is geen straf. Dit is geen terugbetalen van Spirit tegen kwade, slechte corrupte wezens. Dit is gewoon de verschuiving en de verandering die al lang werd verwacht. Het bijwonen van de verschuiving en verandering voor elk mens om de levenservaring te kiezen die het best passen bij hun individuele ziel en de bedoeling van hun ziel. Maar dit is weer een andere zaak waarover het Bewustzijn kon doorgaan maar kiest op dit moment om er niet verder op door te gaan. Het heeft voldoende gesproken voor nu en voelt dat het nu compleet is.


Dank u, Bewustzijn. Dit was zeer nuttige informatie voor iedereen die dit hoort of leest en ik dank u namens iedereen voor alle kop-op teksten en het worden voorbereid. Dank u. Winny
Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html