Labels

Saturday, November 23, 2013

20.11.2013 WERELD MEDITATIE - REVOLUTIE VAN LICHT - NIEUWE HER-GEBOORTE

video meditation AION Portaal


Dit is zo’n prachtige video  dat ik hem graag doorstuur.  Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is.    IK WEET NIET OF DIT HET IS….    maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat.  Een heel belangrijk spanningsmoment.  Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat.  Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.  
Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.
De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus  en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant.  Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren.  Dit wordt het AION Portaal genoemd.  En die triggert een Revolutie van Licht.  En een Nieuwe Renaissance.  Het representeert het meest  belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.  
Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden. 

Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles.  Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon.  Hij overziet/houdt toezicht over  deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen!   Het is tijd om actie te ondernemen.  Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld.  Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus  (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook.   Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!  

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet  en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.
Wij KUNNEN dit doen!  Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden!   Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….     

Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig.  Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.
Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.
visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan.  Dat gebeurt in het NU.   Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!!    VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ.    VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……  

Vertaling: Winny  

Thursday, November 21, 2013

16.11.2013 Ik houd van jullie en ik ben jullie moeder


Linda Dillon met De Goddelijke Moeder:  ‘Ik houd van jullie en ik ben jullie moeder.’   

Dit is de transcriptie van Linda Dillon’s laatste zaterdag Conferentie Oproep. Zij die zichzelf “Mary” noemt, hier is zij die ik ken als de Goddelijke Moeder van het Universum. Dank aan Ellen. 

Steve Beckow

Linda Dillon en de Goddelijke Moeder op 16 november 2013 

Goddelijke Moeder:  Gegroet, ik ben Mary/Maria, de universele moeder, moeder van hoop, moeder van verandering, moeder van continuïteit, moeder van bestendigheid/trouw, en moeder, zoete engelen, van de schepping. 
En ja, ik heb gesproken, wij hebben gesproken, met groot detail over heilige vereniging en heilig partnerschap en hoe, op zo vele manieren, dit is de volgende stap in de spirituele evolutie van de geslachten, van mijn geliefde meesters, niet meesters die gemaakt worden, maar mijn engelen, iedereen van jullie op de planeet. 
Maar ik wil heden spreken over iets enigszins anders. en dat gaat over mijn liefde voor jullie. En ja, ik weet, ik spreek altijd over mijn liefde voor jullie.
Ik spreek vandaag niet gewoon tegen jullie collectief, of in de collectiviteit van de mensheid. Ik spreek tegen jou, lief hart, het kind uit mijn baarmoeder, van mijn essentie, en van mijn hart. Ik vertel je dat ik je steeds liefheb. 
Maar de wonden van jouw leven, van je vorige levens, van wat jullie zien in je diverse gemeenschappen en families maken jullie heel vaak afwijzend of voorzichtig of bijna bang om echt te horen wat ik tegen je zeg, en de gedrevenheid, de eeuwige gedrevenheid, de energie van mijn wezen die achter deze woorden ligtt die ik tegen je spreek is:  Ik houd van jou. 
Ik houd niet alleen van dit of dat speciale stuk van je, of van dit deel van jou, hoe jij je nu manifesteert in de vorm. Ik spreek ook zelfs niet alleen over dit leven en deze uitdrukking van je goddelijkheid.
Ik spreek over jullie allemaal, sedert het begin – elke uitdrukking, iedere vorm, iedere daad, iedere zege, iedere triomf, iedere misstap die je ooit gezet hebt of beleefd hebt, inclusief de toekomst van je, inclusief al jullie aspecten, inclusief je universele zelf, inclusief het  onbekende. Ik houd van jullie allemaal, van alles van jullie. 
Jullie zijn geboren uit mijn innerlijke kern. Ik zond je niet weg en zei: “Nou, die energie hoef ik niet. Laat dat los en word een mens.”  Nee. Dat is niet hoe ik schep. Ik neem wat ik koester en ik voed het,  en ik verdedig dit en ik bescherm het, en ik laat het opgroeien.
En als deze energie op een plek zit waar het zich in de vorm wil uitdrukken, dan laat ik die  geboren worden – want ik houd er zoveel  van, niet louter omdat het mijn essentie draagt, mijn zaad, mijn uitdrukking, maar omdat het in iets prachtigs is uitgegroeid. En het is in orde, en het is juist, dat deze energie vrij moet zijn, compleet vrij, om het universum te onderzoeken dat ik geschapen heb. 
En het doet er niet toe hoe ver van huis jullie zijn gereisd, ik ben altijd precies daar naast je -  ja, zwevend, helpend, en van jou houdend, van je houdend op manieren waar je altijd naar verlangd hebt om te worden geliefd. Verlang niet meer! Ik ben direct naast je. 
Nu, jullie hebben je naar me toegekeerd, ieder van jullie, en jullie hebben tegen me gezegd: “Moeder, ik verlang er naar om te groeien en te onderzoeken, en om te worden, en om weer weer herboren te worden. Ik ben klaar voor de volgende stap op mijn reis.” Ik heb jullie geobserveerd – nooit geoordeeld – en ik stem met jullie in. Jullie zijn klaar. Ja, dat is waar De Nieuwe Jou over gaat. 
En dus penetreer ik je met energie. Ik geef jullie een uitgebreid begrip, nieuw gereedschap en gereedschap dat er al altijd al is geweest, want het is gewoon speelgoed voor kinderen om mee te spelen! En ik zal jullie laten hergeboren worden. Ik her-baar jullie en ik laat jullie nog meer vrij. 
Vrijheid is geen zwart, noch wit. Het is geen of /of . Dat is jullie oude constructie. Nu zijn jullie klaar. En wat betekent die vrijheid? Alles wat het betekent, lief hart, is een groter vermogen tot liefhebben – een groter vermogen om in partnerschap te zijn en in een heilige vereniging met mij, met je heilige zelf en met elkaar. 
Maar niets hiervan is mogelijk behalve als jullie mijn woorden ontvangen, mijn energie, en het weten: Ik houd van jullie en Ik Ben jullie Moeder. Ik zal jullie leiden. 
Jullie zijn in hoge mate kostbaar, verder dan de tijd, ik ben van jullie. 
Vaarwel.  

Vertaling: Winny  

Tuesday, November 19, 2013

18.11.2013 Komeet ISON: Het Effect van een Pijl


~ Dana Mrkich ~ Komeet ISON: Het Effect van een Pijl 18 nov. 2013

Tussen andere kosmische gebeurtenissen nadert Komeet Ison snel zijn verwachtte doorgang naar de Zon (28 nov) Beïnvloed deze ons energetisch?  Nou, mijn gevoel is – de Zon doet het – zonnevlammen doen dat, planetaire bewegingen doen dat, waarom zou  dat geen komeet doen met gigantische wolken van gas en stof en die met de snelheid van 680.000 km per uur gaat, met een staart die langer is dan 8 miljoen km en achter de kern aan gaat. Als vergelijking dat is 21 keer de afstand tussen Aarde en de Maan.  (Space Weather) 
Als ik vraag wat ISON’s energie in ons kan triggeren: hij voelt als een heldere, scherpe pijl (die vertegenwoordigt  Wie ben je… werkelijk?) en die zich richt op zijn doel (die je oproept Waar ga je naar toe?) als alles in de periferie(omtrek) wegvalt in een wazig genoemd ‘verleden’ . (Wat en wie moet je loslaten om te worden wie je werkelijk bent en moet komen waar je werkelijk naar toe wilt gaan?) Terwijl dit allemaal grondvragen zijn die door iedereen in de loop van hun levensreis moeten worden beantwoord, is er nu een ‘versnelling’ gaande. Die vragen kloppen op je schouders, de antwoorden duwen je  even aan je zijden. 
Het voelt alsof het hele universum samenwerkt om ons doen ontwaken. Vergeet die snooze knop (die dut knop) op je nachtkastje… die zal voor iedereen blijven rinkelen, (elke vijf minuten lijkt het) totdat alle aspecten in ons en om ons heen zijn veranderd. Soms is de trigger een persoonlijk gebeuren, soms iets dat in je land gebeurt of aan de andere kant van de wereld, en soms is het de zon, een planeet of een duidelijke komeet, 
Wie voelt dat pijl effect nu?  

(c) Dana Mrkich 2013

www.danamrkich.com


Vertaling: Winny  

Monday, November 18, 2013

15.11.2013 Gouden Licht: Hogere frequentie informatie uit de Engelen Rijken


Het Gouden Licht Kanaal: Hogere frequentie informatie uit de Engelen Rijken voor de Gouden Periode op de Nieuwe Aarde 

DL Zeta: Liefde en Gezuiverde Intenties helpen ons om ons door Machtige Dimensionale Verschuivingen te navigeren. 
November 15, 2013 by The Golden Light Channel

Gechanneled door DL Zeta, 
www.celestialvision.org, http://www.celestialvision.org/journal/

We zitten in een periode die soms voelt als een kosmische rollercoaster (achtbaan).Dit hele jaar ging over een kwantum verandering op collectieve en persoonlijke niveaus en gebeurtenissen van kortgeleden zoals de eclips serie en het voortdurende Pluto/Uranus vierkant versnelden dat die veranderingen plaats vinden. Machtige energieën schudden de dingen op in een poging om de talmende ketenen van de oude tijd los te maken zodat we het
nieuwe en meer bekrachtigde tijdslijnen kunnen activeren. De problemen die we tegen komen zullen uniek voor ons zijn en ze zullen in gebieden zitten van ons leven waar we ons het minst mee confronteren. Onze specifieke serie problemen vormen de passage voor ons terwijl we door de dimensionale verschuivingen gaan die ons tijdslijnen laten beleven waarin  onze grootste geschenken worden gerealiseerd. Oude werkelijkheden moeten zich afwikkelen om ruimte te maken voor het nieuwe zodat we enige overgang voor ons kunnen verwachten. Terwijl wij een doorgang volgen door tijden van onzekerheid en chaos, kunnen we ons geduwd voelen en in allerlei richtingen getrokken en onder intense druk voelen staan.


Het scheppen van nieuwe Werkelijkheden gebaseerd op de Frequentie van Liefde.

Zelf-liefde, vergeving en een gezonde dosis geduld zijn essentieel in deze tijd.  Terwijl ons bewustzijn zich uitbreidt, zien we onszelf duidelijker dan ooit eerder. Vooruit en centrum zullen verder zijn dan vroegere neigingen tot vermijden en denken aan gebrek. Hoe dan ook waarin wij ons gewonnen hebben gegeven aan gedachtenvirussen en hun op vrees gebaseerde wereldkijk, zal op het radar scherm komen van ons bewustzijn. Wat we geschapen hebben door op vrees gebaseerde intenties zal beginnen te des integreren en weg te vallen.

Dit kan een strenge doorgang zijn voor sommigen maar de energieën van deze periode helpen ons om ons te bevrijden uit de tentakels van bedachte virussen en om spirituele vrijheid te verkrijgen die ons meer vaste voetstappen laten vinden in de nieuwe tijd. Alhoewel dit een intense en uitputtende periode kan zijn, heeft die ook een transformatief vermogen om ons van oog tot oog te brengen met onze schaduw, ons voorziend van de gelegenheid om haar te accepteren en te reïntegreren.  Terwijl wij licht en duister integreren zijn we in staat om naar voren te gaan met een zin van heelheid en zelf-bewustzijn die ons bewuste werkelijkheden laten creëren die met licht van ons hartcentrum wordt ingestroomd voor het hoogste goed van onszelf en voor anderen.

In het verleden was er de neiging om te scheppen vanuit ons ego/denken wat automatisch polariteit programmeerde in al onze  creaties. Gepolariseerde creaties kunnen de energie niet ondersteunen van liefde en heelheid en zal ons altijd achterlaten worstelend met tijdslijnen van lagere vibraties. Bewust scheppende werkelijkheden laten ons lopen, vrij van de cyclus van worsteling en lijden. Er is geen noodzaak om te worstelen en te lijden. Als je leven meer lijkt op een worsteling dan op een zegening, heb je jezelf niet volledig bevrijd van de verslavende invloed van gedachtevirussen. Deze gedachtevormen die gebaseerd zijn op vrees zijn los stromend en houden ons gekluisterd aan werkelijkheden die onze levenskracht energie onttrekt en ons achterlaat met leegheid en onvervuldheid.

Verhoog je Vibratie Frequentie om door deze Tijd te Navigeren.

De beste manier om te navigeren in deze tijd van verandering is om van onszelf te houden en onszelf te koesteren en onze bedoelingen te zuiveren. Zelf-liefde is specifiek belangrijk. Stel zeker dat je zorgt voor je lichaam, neem veel rust in die tijd. Neem elke dag tijd om oefeningen te doen en breng je tijd door in de natuur. Verhef je vibratie frequentie met groen voedsel om je stoffelijke systeem meer basisch te maken en gebruik tijd overdag om in meditatie te zitten en in stilte.  Als je je onder druk voelt staan – en voel je je maximaal gepushed  door de energieën – ga dan naar binnen en vraag om leiding en om healende inzichten. Vraag het universum om je te brengen wat je nodig hebt en zorg ervoor dat je je opent om dat te ontvangen. Het is nu de tijd om naar liefde en healing uit te reiken en laat dit in je leven stromen. Open je om liefde te ontvangen en zie dit vloeien naar alle delen van je zelf die hongerden naar liefde. Als je je ooit geïsoleerd voelt en alleen, geef dan aan anderen  liefde en begrip die je zelf zoekt en je zult alles vinden dat jezelf nodig hebt.

Het zuiveren van intenties is ook belangrijk in deze tijd. Onderzoek je intenties om veilig te stellen dat je het hoogste en beste voor jezelf en anderen zoekt. Als je creëert vanuit het oude, dus vanuit op vrees gebaseerde bedoelingen van gebrek en vermijding dan zal je dat niet goed dienen. Wat je ook zoekt van het universum, onderzoek je bedoelingen om zeker te stellen dat het uit een plaats van liefde komt in plaats van uit ego en door wensen die op vrees zijn gebaseerd.  Transformeer bedoelingen door jezelf toe te staan hoe, waar je naar vraagt, je voordeel brengt en alle anderen. Bijvoorbeeld, als je je leven  wilt helen en verbeteren, zie dan hoe je gezond bent en heel, dat zal je een helderder licht geven voor alle anderen.

Op Vrees gebaseerd Scenario’s vallen aan de Kant van de weg.

Alles in je leven dat werkte met een autopiloot zal onder druk komen te staan in deze tijd. Relaties en carrières kunnen eindigen. Situaties waar je inkwam vanuit een plek van vrees zullen  langs de kant van de weg vallen. Dit spirituele begrip accepterend zal zorgen voor een ondersteuning voor het nieuwe leven dat jullie zullen opbouwen. Wat we ook scheppen vanuit bedoelingen die door vrees zijn gebaseerd, zal voor altijd gekleurd blijven door de intenties waarmee ze werden geschapen. Als je een relatie inging omdat je meer dan iets anders vreest om alleen komen te staan, zal die relatie altijd deze energie dragen en het ervaren van angst zal je vroeg of later meer alleen laten zijn dan ooit eerder.  Als je bleef werken in die carrière die je ziel niet voedde omdat je meer dan anders bang was om gebrek aan zekerheid te krijgen, dan zal vroeger of later die carrière eindigen en zul je meer in staat van gebrek zijn dan in het verleden.

Als mensen en situaties je leven uitgaan, vraag jezelf dan af of deze relaties en situaties al geschapen waren vanuit een plaats van liefde of een plaats van vrees. Als ze uit een plek van angst werden gecreëerd, laat ze dan los en ga door met je nieuwe levens vanuit een plek van liefde.

Laat jezelf in de Leegte Bestaan.

Snel niet weg uit of probeer niet de plotselinge leegte in je leven op te vullen maar leer in de plaats hiervan om in de leegte te bestaan terwijl je je focust op zelf-liefde en healing. Als je sterk staat in jezelf en in staat bent om in de frequentie te bestaan van liefde, zal het tijd worden om iets nieuws te scheppen.

Liefde is de hoogste vibratie in het universum. Als er ooit angstige scenario’s op het filmdoek van je geest dansen, omgeef die dan met het helend licht van liefde en voel dat er een verschuiving plaats vindt in je. Als je schept vanuit een plaats van liefde, zal alles dat je schept je dieper in het hart van liefde dragen. Als je schept vanuit angst, zal alles dat je schept je dieper in de werkelijkheden dragen die op vrees gebaseerd zijn. Als je jezelf toestaat om in de plaats van liefde te wonen, zul je altijd hebben wat je nodig hebt en genoeg over hebben om met anderen te delen. Gedachte virussen  kunnen dan niet in je vast gaan zitten.

Het Activeren van Nieuwe en meer Spiritueel verbonden Tijdslijnen.

Als je gereed bent om opnieuw te creëren, vraag dan om een visioen van potentiële tijdslijn draden om in je bewustzijn te worden gedownload.  Als je een duidelijke visie hebt van de tijdslijn die het sterkst resoneert, ben je klaar om die energie te geven met je focus en aandacht. Als je bewuste denken weigert om goddelijke assistentie te ontvangen, vraag dan om liefde en heling om te worden gedownload tijdens je droom staten. Als je bewuste geest slaapt dan blijft je onderbewustzijn wakker en is in staat om voor je bedoelingen te handelen. ’s Nachts, of ’s avonds voordat je in slaap valt, zet dan je bedoelingen neer om liefde en heling die je nodig hebt, in de droomstaat te ontvangen.

Het Kiezen en je Verbinden met een Nieuwe Tijdslijn.

Veel werkelijkheid’s draden bestaan als potentiëlen in je levenshologram. Als je een nieuw  potentieel waarneemt, is het een echte tijdslijn die al energetische bestaat. Terwijl je je begint af te stemmen op deze werkelijkheid’s draad, smelt je de energieën samen met je huidige moment. Als de timing in orde is en er voldoende resonantie is bereikt, zul je worden getransporteerd naar deze werkelijkheid’s draad.

Ga dagelijks in je meditatieve ruimte en stem je af op deze nieuwe tijdslijn, en telkens vul je meer in van de details van hoe je leven daar is met alle gelegenheden  die jou daar opwachten. Voel de emoties en energie van die tijdslijn. Houd je terug van oordelen waar je nu bent en waar je geweest bent. Dit heeft je geholpen om te worden wie je nu bent en wie je gaat worden.

Voor meer over tijdslijnen en identiteitsverschuivingen, kijk hiernaar:  Timeline and Identity Shifts: the New Science of Reality CreationFor more on accessing the fifth dimension, see The Future is Here Now: Steps to Accessing Fifth-Dimensional Consciousness By DL Zeta, www.celestialvision.org.

Celestial Vision Ebooks
Celestial Vision Audio Series©2010-2013 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link, www.celestialvision.org.


Artist Copyright - All original works of art by Goldenlight/Lightworks Art within this web site are copyrighted ©Lightworks Art/The Golden Light Channel and are protected under U.S. copyright laws and international conventions. No portion of Goldenlight's artwork may be used, downloaded, published, printed, or reproduced using any means, copied, linked to, or transferred electronically, without prior written permission from the artist, unless it is being reposted in one of Goldenlight's channelings and was used in the original channeling (check website www.thegoldenlightchannel.com).


All writings and channelings on this site are also copyrighted by Goldenlight, ©The Golden Light Channel, 
www.thegoldenlightchannel.com. Repostings must include this copyright and credit at top and bottom of post and include the entire message without alteration when re-posting. Permission is not granted to use my channelings in custom YouTube videos, any copyright violation of this will result in a copyright infringement

Vertaling: Winny  

Saturday, November 16, 2013

oktober 2013 - Cognitieve en Emotionele Uitdagingen tijdens de Chaotische Knopen


Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
oktober 2013

Cognitieve en Emotionele Uitdagingen tijdens de Chaotische Knopen. (dus in Bewustzijn en in Emoties. w.)
Door hun aard, dagen alle Chaotische Knopen biologische systemen uit. Deze specifieke Chaotische Knoop is helemaal moeilijk vanwege talrijke factoren die we al genoemd hebben in vorige planetaire boodschappen. Terwijl problemen voor jullie eco-systeem, je financiële stelsels en culturele instituten toenemen  zullen we ons in deze boodschap richten op een specifiek gebied – van de herinnering en bewuste/cognitieve functie.     

 De versnelde escalatie van deze huidige Chaotische Knoop wordt aangestuurd door een verschuiving in het magnetische veld van jullie Zon - een omkering van zijn magnetische polen om precies te zijn. Dit is een cyclisch gebeuren en vindt plaats ongeveer elke 11 jaren.
De volgende verschuiving van het magnetisch veld van jullie Zon is dichtbij en dit zal een serie van betekenisvolle energetica beginnen. 


Vanwege de vertrouwelijke relatie tussen de magnetische velden van de Aarde en de Zon, zitten jullie gevangen in een soort kosmische fout. Dit komt door het feit dat herinnering een functie is van magnetische velden – interne magnetische velden zoals gegenereerd worden door jullie zenuwstelsel en de buitenste magnetische velden zoals die van de Aarde. Verder wordt de menselijke herinnering enorm beïnvloed door het magnetische veld van de Zon.

Vanwege het feit dat de magnetische velden van de Aarde en de Zon fluctueren, kunnen jullie cognitieve problemen krijgen. Die problemen kunnen komen als tijdelijke haperingen in het korte termijn geheugen, een onmogelijkheid om met taken verder te gaan op de manier die je gewend was en een neiging van emotionele vluchtigheid of instabiliteit, specifiek in periodes van hoge fluctuaties in de magnetische velden van Aarde of van de Zon.

De energetische relatie tussen het magnetisch veld van de Zon en die van jullie Aarde is werkelijk een complex en fascinerend gebied van onderzoek. Maar voor de bedoeling van deze boodschap, die praktisch van aard is, zullen we niet in details gaan van deze relatie. 
Maar laten we de complexe relatie tussen Zon en Aarde op deze manier verkorten – jullie Zon wordt beïnvloed door de Centrale Zon van jullie zonnestelsel, die in waarheid een zwart gat is. Dit zwarte gat werpt diverse vormen van energie in jullie galaxy. Als menselijke wezens, als biologische organismen worden jullie zeer beïnvloed door dit kosmische proces.

Terwijl jullie huidige Chaotische Knoop verder escaleert, zullen velen van jullie meer cognitieve verstoringen ervaren en emotionele vluchtigheid of verwarring. Die staten van on -balans kunnen enkele momenten blijven, enkele uren of in het geval van grote fluctuaties wel dagen lang duren. Dit zijn echt moeilijke tijden voor belichaamde wezens op jullie Aarde.

Wat wij willen delen met jullie in deze boodschap is een eenvoudige, praktische en zeer effectieve techniek om balans en evenwicht weer te vestigen in de neurale paden van jullie brein. Denk er over als een tegenkracht voor chaos. Deze methode heeft slechts drie minuten nodig van jullie tijd. Als je je met deze techniek enige keren per dag bezig houdt zul je merken dat het een soort van balans schenkt. Je kunt deze techniek de hele dag herhalen wanneer je maar wilt, specifiek als je je niet in evenwicht voelt of bewust uitgedaagd. We zeggen niet dat je deze methode moet doen voordat je gaat slapen omdat het je mentale processen neigt te verlevendigen, en dit kan slaap problematisch maken.

De Methode

Deze methode houdt zich bezig met jullie pranische buis,  die uitsteekt vanuit de kruin van je hoofd door naar het centrum van je lichaam naar je perineum, die midden tussen je anus en je genitaliën ligt. Dit kanaal (dit is de pranische buis) volgt de centrale axis van het magnetisch veld van je lichaam.
Als je een duim zet tegen je eerste of tweede vinger  en een cirkeltje vormt dan is dit ongeveer de omtrek van je pranische buis. Dit energie kanaal is een doorvoer om de hemelse en aardse energieën te verbinden.

Een volgend deel van die methode zet een platonisch vaste die een octahedron wordt genoemd aan het werk. Een octahedron is een achtzijdige vaste die essentieel twee vierkante basis piramides heeft die aan hun basis aan elkaar vast zitten. Octahedrons komen heel natuurlijk voor in veel kristallijne en moleculaire structuren. We hebben gewezen op octahedrons in vorige boodschappen, specifiek als we spraken over de Holon van Balance/Evenwicht. Op een subtiel energie niveau schenken octahedrons evenwicht.

Bij deze methode kun je je een octahedron voorstellen in het centrum van je hoofd. Die is ongeveer twee centimeters van hoogte. Deze voorgestelde octahedron zit in het centrum van je hoofd en interessant genoeg is dit ook de plek van jullie pijnappelklier. De octahedron en je pijnappelklier zitten ook in je pranische buis.

Die methode houdt het trekken van subtiele energieën in uit het Aarde magnetische veld in de pranische buis via je perineum en dat je dan die subtiele energie omhoog trekt naar de octahedron die in het centrum van je hoofd zit. Tegelijkertijd gaan subtiele energieën van uit het magnetische veld van de Zon door de kruin van je hoofd en dalen af naar de octahedron die in het centrum van je hoofd zit. Als deze twee subtiele energieën in de octahedron elkaar ontmoeten, scheppen zij een alchemistische reactie. Door de structuur van de octahedron is de energie die wordt losgelaten, balancerend van aard, en dit balancerend effect strekt zich tot in  je gehele zenuwstelsel. Het is een heel eenvoudige maar hoog effectieve en elegante methode.  

Eerst kan het misschien lastig lijken maar als je eenmaal de methode voelt zal die zo natuurlijk zijn als ademhalen. Er zijn vijf stappen bij deze methode.

Stap Een: Probeer je pranische buis te voelen die loopt vanaf je kruin door het centrum van je lichaam heen tot in je perineum. Maak dan die buis groter tot in de Aarde. Enkelen kunnen het binnengaan van de Aarde maar een paar centimeters voelen terwijl anderen dat naar het diepste centrum van de Aarde kunnen doen. Dat maakt niet uit, hoe ver je dat in de Aarde laat afdalen, zo lang als het maar contact maakt met de Aarde.

StapTwee: Dan breng je het buitenste deel van je pranische buis verder dan je kruin naar je BA punt (een kosmisch portal of sterrenpoort)  dat boven je hoofd zit in het gebied waar je vingers het zouden raken als je je armen direct boven je hoofd samenbrengt. (Opm: Je handen boven je hoofd brengen dient alleen maar als aanwijspunt. Je hoeft je handen niet omhoog te houden als je met de methode bezig bent.)

Stap Drie: Je stelt je een octahedron voor die ongeveer twee cm groot is in het centrum van je hoofd. Dit zal het voornaamste focus zijn van je aandacht bij deze methode.


Stap Vier: Deze actie gebeurt alleen door de intentie. Het kan helpen om zachtjes deze zin te zeggen: “Door mijn eigen wil breng ik mijn werelden in beweging.” Dan haal je natuurlijk adem in, lat de subtiele energie uit de Aarde door je pranische buis omhoog gaan tot in de octahedron terwijl je tegelijkertijd de subtiele energie laat afdalen vanaf je pranische buis via het BA punt in de octahedron. Begrijp dat je subtiele energieën binnentrekt die horen bij het magnetisch velden van de Aarde en die van de Zon.

Stap Vijf: Terwijl deze twee energieën elkaar ontmoeten in de octahedron, die in het centrum van je hoofd zit, voel dan de puls of het samengaan van die twee subtiele energieën. Als je uitademt laat die gecombineerde energie naar buiten stromen in je hersenen en in je zenuwstelsel overeenkomstig zijn eigen aard. Hiermee bedoelen we dat het een ingeboren intelligentie heeft en stromen zal waar het naar toe moet gaan, als je dat toestaat.

Afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kun je een sensatie van energie voelen in het centrum van je hoofd. Je kunt dit beleven als een tastbare energie die door je hersenen gaat. Je kunt ook heel goed pulsen van licht voelen die vanuit de octahedron gezonden worden. En in sommige gevallen kan de octahedron beginnen te draaien of te roteren. Dit zijn allemaal positieve tekens. Als je octahedron begint te bewegen, draaien of roteren houdt deze dan in het centrum van je hoofd. Daar het mogelijk is om in andere dimensies te reizen door de octahedron te gebruiken, houdt je bij deze methode de octahedron in het centrum van je hoofd. Dit moet zo omdat de energieën die zich opbouwen in de octahedron in je hersenen  en je zenuwstelsel zullen stromen. Dit zal balancerende energieën schenken en de neurale netwerken verlevendigen van je hersenen, ze helpen je cognitieve processen te versterken, je geheugen en je emotionele stabiliteit.

Deze eenvoudige methode kan een grote bondgenoot zijn als je door de volgende fase gaat van deze Chaotische Knoop. Vanuit ons perspectief is deze Chaotische Knoop aan het toenemen in een geometrische progressie, wat betekent dat die nog steeds intenser wordt. De niveaus van chaos op jullie Aarde (dwz, sociale onrust, politiek conflict, ecologische stress, geld onveiligheid, gebrek aan bronnen, enz.(w: behoeftes in noodgebieden, zoals Filipijnen) ) zijn allemaal aan het toenemen op een steeds sneller tempo. Dit zal overmatige druk op jullie biologische stelsels leggen.


Wij stellen jullie sterk voor om deze eenvoudige methode deel van je dagelijkse leven te maken. Het is beter om door de portalen van chaos te gaan met je mentale en emotionele vermogens intact.
The Hathors, Oktober 14, 2013   (w: in oktober was er nog geen orkaan in de Filipijnen gew.)Tom Kenyon’s Gedachten en Observaties

Volgens de Hathors kunnen wij toegenomen problemen verwachten te zien in de toekomst voor ons cognitieve en geheugen functies als wij ons aanpassen – of falen ons aan te passen – aan nieuwe niveaus van planetaire en kosmische energetica.

Het onderwerp van de cognitieve functies en herinnering in de toekomst is een hele complexe en ik denk dat het wijs is om te zeggen dat de Hathors alleen die problemen noemen van de cognitieve functie en herinnering die horen bij de veranderingen in de magnetische velden van Zon en Aarde.

Als je dramatische tekorten beleeft in je cognitieve vermogens en herinnering die negatief je vermogen tot normaal functioneren beïnvloeden, in je dagelijkse leven – meer dan de tijdelijke problemen waar de Hathors over spreken – denk ik dat het verstandig is om een medisch beroepskundige in te schakelen. Dit komt omdat sommige van de problemen in mentale volgorde en het geheugen waarover de Hathors praten, ook tekenen kunnen zijn van een onderliggend neurologisch probleem.

De katalysator voor deze speciale boodschap was feitelijk een vraag die ik ongeveer een maand geleden aan hen (de Hathors) stelde. Ik beleefde zelf een tijdelijke en vreemde daling van mijn normale niveau van cognitieve functie – zo veel dat ik hen vroeg wat er bezig was. Hun antwoord was de essentie van deze boodschap.

Sedert ik deze techniek kreeg heb ik die in veelvoudige situaties en samenhangen uitgeprobeerd. Ik stel me voor dat ieder van ons zelf onze juiste timing zal ontdekken voor deze methode – wat betekent hoe lang of je wacht voordat je de volgende instroming van subtiele energieën in de pranische buis trekt. Ik heb persoonlijk ontdekt dat het ’t best is om met de dingen niet te racen en om enkele momenten te nemen om de energetica te voelen die door de octahedron zijn vrijgelaten. Bij sommige gelegenheden heb ik veel meer octahedrons gemerkt, die allemaal ronddraaien in verschillende richtingen. Toen ik de Hathors hiernaar vroeg, zeiden zij dat het omhoog gaan van veelvoudige octahedrons een uitdrukking van multidimensionaliteit was, voor sommige mensen.  Het belangrijke, volgens hen,  is om de octahedrons te laten draaien welke kant uit ook, maar er zeker van te zijn om ze altijd in het centrum van het hoofd te laten.

Ik vindt dat het beter is om deze techniek in korte sessies te doen op tijden door de dag heen dan om ze in lange sessies te doen, wat ik bij een paar gelegenheden hebt uitgeprobeerd. Terug kijkend, denk ik dat drie minuten een ideale tijd is om met deze methode bezig te zijn. Toen ik met veel langere sessies experimenteerde werd ik soms teveel “opgeladen”, wat betekent dat er soms teveel energie stroomde in mijn zenuwstelsel voor mijn comfort gevoel.  Het doel van deze methode is om periodiek korte uitbarstingen van samenhangende energieën te steken in het zenuwstelsel, gedurende de dag met het doel om evenwicht te verkrijgen. Een ding waar ik van houd bij deze methode is dat die zeer praktisch is. Hij kan overal en altijd gedaan worden als je niet bezig bent met iets dat je aandacht nodig heeft.

De Hathors zien de huidige Chaotische Knoop waar op gewezen wordt in deze boodschap, als een groeiende tsunami- achtige energie van immense proporties die gaat en zal doorgaan om veel niveaus van ons dagelijkse leven te beïnvloeden. Met andere woorden, zoals mijn Algebra leraar van de zevende klas gewend was te zeggen – “Het wordt erger voordat het beter wordt.”
De Hathors hebben altijd de positie vast gehouden dat de reis van een Ingewijde (daarmee bedoel ik degenen van ons die in bewustzijn streven omhoog te gaan, ondanks de “spirituele” tradities die we misschien volgen) meer gaat over wat er met ons gebeurt dan het gaat over wat er om ons heen gebeurt. Dit betekent niet dat we de wereld om ons heen niet kunnen of zouden moeten beïnvloeden, maar het betekent dat de schat van het leven (dit is het spirituele goud van zelf-illuminatie) binnenin wordt gevonden.

Terwijl we dieper in deze huidige Chaotische Knoop gaan, die werkelijk een “whopper” (“iets kolossaals”) is en ook die er op volgen, denk ik dat we allemaal ons persoonlijke pad vinden tot innerlijk evenwicht dat iedere dag meer gekker schijnt te worden.

Voor mij is innerlijk evenwicht niet het doel, maar het is absoluut een sleutel bondgenoot. Zonder een zin van innerlijk evenwicht is het moeilijk om de schat in ons te vinden – het spirituele goud dat ik eerder noemde.

Het is mijn hoop dat jullie deze eenvoudige techniek om een soort van cognitieve balans te herwinnen, nuttig zullen vinden in deze moeilijke tijd. Of je die techniek nu gebruikt of niet, hij is immaterieel. Maar een manier vinden om een soort van balans te verkrijgen midden in groeiende chaos is in mijn opinie, een vitaal belangrijke vaardigheid voor ons allemaal.

Alhoewel ze het niet zeiden, zijn er twee methoden om een soort van emotionele balans te krijgen die ze in vorige boodschappen gaven, dan wil ik jullie nog wijzen op de  the Holon of Balance maar ook  the Aethos (een intense geluidsmeditatie die de Hathors gaven om een niet-duële staat van bewustzijn binnen te gaan)  Beiden kunnen gevonden worden, vrij van kosten, in de Hathor  sectie van de website.(of onder HathorHolonEvenwicht van winny)


©2013 Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com  
                                          
You may make copies of this message and distribute it in any media you desire so long as you do not charge for it, alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice.

Information not directly related to this message:

We are pleased to announce that we now have mp3 download versions of the Hathor workshop (
The Sphere of All Possibilities), that took place in Seattle, Washington in 2012, available on our website. For a description of the workshop set, click here.

Our new book,
The Arcturian Anthology by Tom Kenyon and Judi Sion, with an Introduction by the Hathors, was just released, but it essentially sold out in a matter of days. The second printing is at the printers and should be available soon on our website.  The book comes with a Companion CD of Arcturian Sound Meditations. Check the Store on our website (www.tomkenyon.com
) to find out when the book is ready for shipping.

Vertaling: Winny  

Friday, November 15, 2013

14.11.2013 Herscheppen van jullie stoffelijk lichaam en levenstijd


Golden Light, 14 nov. 2013 -  Herscheppen van jullie stoffelijk lichaam en levenstijd – Brenda Hoffman 
Plaat uit de bron: http://thegoldenlightchannel.com/recreating-your-physical-body-and-life-span-brenda-hoffman/

Gechanneld door Brenda Hoffman   op 
http://www.LifeTapestryCreations.comOpmerking van Goldenlight. Een geweldig artikel over onze stoffelijke verandering die we kunnen laten gebeuren. Terwijl we overgaan naar de hogere dimensies zullen wij transformeren in tijdsloze lichamen en zullen we in staat zijn om die duizenden, geen honderden jaren, te laten leven.  De Agarthaanse beschaving in de Binnenste Aarde, vroeger Lemurië, hebben al meer dan 25.000 jaren bestaan in onze aardetijd, maar zij zijn vijfdimensionaal en een hogere gemeenschap die buiten de tijd bestaan. Veel wezens uit de Agarthaanse gemeenschap zijn duizenden jaren oud. Terwijl wij in/naar kristallijnen lichamen transformeren en beginnen om buiten de tijd te bestaan, ontsnappen we aan de manier van veroudering en zullen we oneindig lang leven – Liefde, Goldenlight.  


Lieve mensen, 
Jullie DNA is zich aan het uitbreiden, jullie cellen veranderen en jullie stoffelijke lichaam past zich aan het nieuwe wezen, dat jullie scheppen, aan. Maar misschien zijn er stukken die jullie nog niet gekend of begrepen hebben. 

Terwijl jullie cellen zich herformuleren, kan jullie verschijning veranderen en jullie zullen graviteren/overhellen tot andere mensen, voedsel, gewoontes en levenscondities. 

Jullie hopen een jeugdiger uiterlijk te hebben en zo zal het zijn. Degenen van jullie die in de nieuwe Aarde willen wonen zullen misschien (jullie eigen keuze) je natuurlijke aardeleven uitbreiden. Het is nu tamelijk gewoon voor mensen om tot een 100tal jaren oud te worden. En dat is iets dat een of twee eeuwen geleden ongehoord was. 

Als jullie je overgang in dit leven uitstellen, zul je noodzakelijkerwijs niet worden lastig gevallen met een leeftijdsverslechtering die je nu denkt dat waarschijnlijk is. Iemand die zijn jeugdige verschijning en kracht meer dan 80 jaren handhaaft, wordt nu als een afwijking gezien – binnen enkele jaren zal dat niet meer zo zijn.

Jullie stoffelijke wezen verandert sneller dan eerder gebeurde, enkele tientallen jaren geleden, en toen was een leeftijd van 100 een vage mogelijkheid. Toen veranderden veel mensen hun dieet, hun levensomstandigheden en gezondheidsregimes. 

Natuurlijk zijn er mensen die erop wijzen dat veel van jullie huidige voedsel, specifiek in de Verenigde Staten, niet gezond zijn. Dat is voor veel mensen waar. Het verschil is DAT jullie voedsel hebben om te eten. In vorige generaties was er niet noodzakelijk voldoende voedsel. En in die delen van de wereld waar voedsel nog steeds beperkt is, wordt een lang leven nog niet verwacht. De langere leeftijd uitbarsting van de 20e eeuw had veel te maken met een consistente voedselinname. 

Jullie lichaam is nu weer aan het veranderen, maar op een andere wijze. En dat is zo voor de hele aardbol, niet alleen in gezondere naties. 

Eerder dan cellen vervangen met mindere sterkte dan de originele cellen, zoals dat was in de Oude Periode die je lichaam liet verslechteren, blijven jullie cellen tientallen jaren sterk en compleet. En net zoals Babyboomers en hun kinderen hun dieet veranderden van vlees en aardappelen zoals van hun grootouders, naar fruit, groenten, vlees en fastfood, zal jullie lichaam naar een nieuw dieet verlangen. 

Terwijl jullie voedsel smaak verandert, zul je hier en daar tekens ontdekken dat je stoffelijke wezen niet ouder wordt zoals verwacht was toen je in je twintigste jaar was. Degenen van 65 of nog ouder merken al dat je niet geïnteresseerd bent om in je schommelstoel naar de wereld te kijken die verder gaat. 65 jaar is de nieuwe 40 geworden. 
Ook al heb je het nog niet herkend, je lichaam is aan het veranderen. 
Leer naar de richtlijnen te luisteren van je innerlijke-wezen – en negeer de grappen en geloofspatronen die een natuurlijk deel waren van je Oude Levensstijl. Herinner je 50e verjaardag, toen velen de noodzaak voelden om je te vertellen dat de aardedood dichtbij was met begrafenis/doods decoraties en grappen? Al dat oude Periode denken – en de werkelijkheid van toen. Die werkelijkheid bestaat niet langer meer. 

Zal je grijze haar terugkeren naar zijn oorspronkelijke kleur? Misschien. Maar waarschijnlijker is je vermogen om een natuurlijk en gezond leven te leiden verder dan wat er nu wordt verwacht. Een honderdste verjaardag vieren kan ook een kanotocht zijn waarbij je door een snelle rivier paddelt of op een berg naar beneden skiet.  

Terwijl jullie cellen veranderen en het DNA levend wordt, zullen jullie nieuwe vaardigheden, richtlijnen en patronen ontdekken – inclusief sociale uitwisselingen. Degenen die op de trom slaan voor het ouder worden en beperkingen zijn niet van belang meer voor jullie, terwijl je je nieuwe wezen exploreert. 

Ook al zullen jullie voedselkeuzes veranderen, jullie zullen niet noodzakelijk vegetarisch worden, noch dat jullie vlees zullen eten. En niet iedereen van jullie zal mediteren of deelnemen aan de nieuwe-aarde-bijeenkomsten. Jullie zijn unieke individuen met unieke paden die elkaar op een of ander punt in de toekomst zullen ontmoeten. 
Het is voldoende te weten dat jullie routines zullen veranderen. Jullie zullen nieuwe plaatsen en dingen willen ervaren – of ander voedsel willen eten. Als resultaat, zullen jullie verwachten langer te leven. 

Geloof/denken dat jullie Oude Levensperiode op Aarde doordrong, zal veranderen. Sommigen van jullie zullen op jongere leeftijd overgaan dan anderen, net zoals dit nu is. Maar die overgang zal het resultaat zijn van innerlijke richtlijnen, niet door familie of denken van een gemeenschap. 

Velen van jullie denken dat je al besluit wanneer je de aarde verlaat. Dat is waar. Maar deel van die persoonlijke controle zit vast aan gemeenschapsdenken. Je zou dít moeten eten. Je wordt ouder in dát tempo. Je zult sterven in dít tijdsframe. Deze moéten’s – of richtlijnen zijn niet meer van toepassing. 
Jullie systeem van innerlijke leiding zal jullie stoffelijke wezen opnieuw sturen op manieren die jullie je nu nog niet kunnen voorstellen. 

Jullie cellen, want die worden kristallijn  – brengen een meer vaste structuur dan eerder die van jullie Oude Periode stoffelijke lichamen. En in plaats van informatie en richtlijnen te ontvangen van maar een paar strengen DNA, hebben jullie dan nu miljoenen meer stukken informatie die door je wezen stromen. Stukken van vorige levens, andere planeten, andere Universums. Jullie nieuwe wezen is het verschil tussen een vijfdeklas boek, dat je zenuwfuncties beschrijft en de kennis van een neurochirurg. 

Jullie zijn nu een zelfomvattende computer met duizenden bits van toegevoegde informatie die beschikbaar zijn als je de behoefte voelt om te onderzoeken, toegang te vinden, of je wezen wilt verschuiven of veranderen. Jullie zijn niet beperkt tot een tekst, een set van denken of een van leven. Jullie openden je wezen voor de Universums – en alle informatie die er ooit was en altijd zal zijn. En jullie delen die informatie met alle entiteiten door al de Universums heen.  
Jullie zijn niet langer meer een geïsoleerde mens in een beperkte 3D wereld. Jullie zijn een nieuw wezen met nieuwe vaardigheden inclusief het vermogen om je stoffelijke lichaam te veranderen als je dat wilt. Laat jezelf in jezelf geloven. En begin dan die stukken te exploreren die voelen als een suikerspin (cottoncandy) (gesponnen suiker). 

Voor degenen van jullie die problemen hebben om te geloven in je eigen stoffelijke wedergeboorte, zullen anderen nieuwe middelen uitvinden en met je delen om je lichaam te doen herscheppen in vreugde en leven, in plaats van vrees voor een vroege aardedood. 

Zo zij het. 
Amen 

http://www.LifeTapestryCreations.com 
If you would like to receive Brenda’s free blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her subscribe and blog page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: 
http://www.LifeTapestryCreations.comVertaling: Winny  

Thursday, November 14, 2013

10.11.2013 November is een Beslissende Maand

Rainbow-Phoenix van 10 november 2013    


November 2013 is een Beslissende Maand.   
Dat wat voor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is.  Dat het Bewustzijn nu vraagt dat je verder gaat, vandaag.
Dank u,  Bewustzijn, om beschikbaar te zijn voor de leden van 

Rainbow-Phoenix in de sessie van 10 november 2013. Will Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagsteller en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn opgeroepen. 

Vr: Is er een openingsboodschap of een gebeuren dat u in deze tijd wilt bespreken?

Bewustzijn:   Dat er inderdaad een openingsboodschap is die het Bewustzijn in deze tijd heeft. Dit is een boodschap die spreekt over de energieën van deze tijdsperiode, deze maand die bekend staat als november. Dat er vele agentschappen in deze tijd erbij zijn betrokken die een inslag hebben op en de energetica die deze tijdsperiode beïnvloeden. 

Een grote beschouwing geldt de astrologische energieën die zichzelf uitspelen in deze specifieke tijd.  Dat er een specifiek sterke energie is door het vierkant van Uranus naar Pluto met diverse andere planeten van invloed die er ook bij zijn betrokken. Verder hierbij zijn er nog de energieën van Mercurius retrograde die zich ook uitspelen. In het algemeen gesproken is dit een zeer moeilijke maand en een waarbij men nu een geweldige last voelt drukken op zijn schouders, een soort van teleurstelling, van wanhoop, van onverwachte gebeurtenissen die in hun leven gebeuren die wat men gelooft schijnbaar niet ondersteunen dat dingen veranderen, dat dingen verbeteren, dat dingen sneller naar voren komen. 

 In die moeilijke tijd waarop de zonneactiviteit ook heel sterk is vanwege de binnenkomende komeet, die genoemd wordt Ison, maar ook het binnenkomende object/of de komeet Encke. Dat deze twee objecten invloed hebben op dingen, specifiek door hoe ze de zon zelf beïnvloeden. Dat die zogenaamde kometen golven van energie naar voren projecteren naar de zon zelf. Dezen werden ook naar Mars geprojecteerd en ook naar planeet Aarde terwijl ze zich voorbij spoedden en nog steeds in deze tijd de planeet beïnvloeden.

Dat dit geen toevallige gebeurtenis is noch een kosmisch gebeuren van geplande aard en daar kometen gezien worden als planetaire lichamen die in een ellipsvorm rondgaan, dit hen terug zal brengen in het zonnestelsel, zodat ze rond de zon kunnen draaien, en dat ze tegelijkertijd blijkbaar niet dat effect hebben dat te doen. Dit is niet het geval. Alle kometen hebben een interactieve kwaliteit op hun pad en bij hun uitwisselingen met de zon en de planeten. Dit is specifiek zo met de objecten die komeet Ison en komeet Encke genoemd worden in deze tijd. 

Deze produceren energetische resonantie golven, resonantie golven die de zon beïnvloeden en die grote stormen op de zon scheppen, grote zonne-erupties, grote coronale gebeurtenissen die zich naar de Aarde projecteren en dus geweldig effect scheppen op de elektromagnetische velden van de planeet. Deze zijn ook deel van de energieën die de mensheid in deze tijd beïnvloeden, de hele mensheid, al het leven op de planeet in deze tijd, maar die golven van energie hebben ook invloed op Moeder Aarde en dat is deel van haar proces en beweging naar de hogere rijken voor degene die Gaia is, de mans-heid, de mens-heid, vrouw-heid zijn ook deel hiervan. 

Daarom stelt dit Bewustzijn voor aan iedereen die een specifieke moeilijke tijd heeft in deze tijd, om zich te herinneren dat er ook andere krachten in het spel zijn, een groter ontwerp van dat wat het Goddelijke plan is. Het Goddelijke ontwerp wordt ook gespeeld. Het is alleen  gemakkelijk te vergeten dat men deel is van veel grote machinaties(kuiperijen) en bewegingen dan gewoon van iemands persoonlijke leven en de ervaring van iemands persoonlijke leven. 

Doordat het focus van iemand zo sterk en zo intens is en zo eng,  is het vaak te moeilijk om zich te herinneren dat er ook andere factoren spelen. Factoren die ondersteunend zijn aan een groter plan, een groter ontwerp, Gods ontwerp, Gods plan. Maar omdat God het bewustzijn is dat bestaat in alles en in allen zoals jullie ieder deel zijn van dat wat van Goddelijk weefsel is, Goddelijk bewustzijn, van Spirit Zelf; dat jullie ook deel zijn van het plan en jullie uitwisselingen in deze tijd met die energieën, die krachten, die resonanties die overal gebeuren: in de ruimte, op de planeet, in de atmosfeer, enz. zijn allemaal deel van de reis van ieder individu.

Men kan dit vergeten en gewoon zichzelf in onstuimige zeeën terugvinden, met golven zo hoog en enorme stormen zo woedend dat men zich wanhopig vastklemt aan het voertuig waar men op zit, gewoon hopend om door dit alles heen te komen. Zo is het en velen die zulke grootsheid voelen in hun leven met negatieve golven van hopeloosheid en wanhoop, moeten zich erdoor heen begeven. Dit is een tijd om die extreme problemen tegen te komen en om er doorheen te gaan. Het is een tijd om gewoon de ene voet voor de andere te zetten en door de onstuimige energieën heen te reizen die in deze tijd naar beneden slaan, die een effect hebben in deze tijd. 

Er is een reden waarom de Krachten Die Zijn bepaalde oefeningen en manoeuvres wilden hebben, want zij hebben al die tijd geweten dat dit energetisch een meest chaotische tijd zou worden, een allermeest onderdrukkende tijd. en als ze door deze momenten gaan om aan hun grootste noden en wensen te voldoen, zou het geen verschil maken voor hen die begrijpen dat dit zo is. Men kan dit zien als deel van hoe zij, de krachten die de leiding hebben op het aardse plan, zoals zij dit zien, dat zij deze tijd gebruiken om hun plannen en hun daden te lanceren. 

Het weten dat dit zo is, heeft twee effecten, of juister, men kan kiezen tussen de twee beschikbare effecten, of door hun plannen te worden beïnvloed en ze grote superioriteit en kracht te geven in iemands persoonlijke leven of men kan er voor kiezen om er niet te zeer door worden in beroering gebracht of beïnvloed. Dat de dingen om hen heen zich kunnen uitwerken en dat men in het centrum kan blijven in iemands cirkel van leven, van ervaring, en in het kalme centrum kan blijven van de storm die om hen heen raast. In dit centrum kan men observeren wat er gebeurt en zelfs als men enigszins de invloed kan voelen van de zware energieën die rondom draaien, kan men nog steeds zijn ene voet voor de andere zetten, een stap tegelijk nemen, een dag per keer, door de factoren heen gaan van tegenstellingen en problemen die men kan beleven. 

Het is in orde om in een dergelijke positie te zijn, om zich vragen te stellen, om twijfels te hebben, om zich af te vragen of daar nu iets uit komt. Wat niet in orde is, zoals je wilt, is alle hoop loslaten omdat het schijnt dat die buitenste agentschappen, die manipulators en controleurs die de planeet zo lang hebben beheerst en gemanipuleerd hebben, machtiger zijn, meer capabel zijn om dingen te beïnvloeden dan dat Spirit dat doet. Met andere woorden, als men die macht en kracht gelooft die zij projecteren, die zij claimen, dat men hen dan bevestigt, het negatieve bekrachtigt.

Het is noodzakelijk in deze tijd dat terwijl men de activiteiten en daden erkent die nu in de volgende dagen specifiek naar voren kunnen komen, en in de gehele maand november, dat dit ook daden van wanhopige mensen zijn, van degenen die weten dat deze weken beslissend zijn voor hun plannen, en deel van hun plannen is om de voorstelling te veroveren van zoveel mogelijk mensen, om die voorstelling te domineren, die voorstelling af te leiden naar de regionen en gebieden waar zij exclusieve controle en beheersing hebben. 

Daarom is het dat dit Bewustzijn zegt dat het noodzakelijk in deze tijd is om die gebeurtenissen en omstandigheden niet te geloven van degenen die de macht nog steeds hebben op deze planeet en proberen die uit te werken en uit te spelen. Het is belangrijk om te zien wat er is: de wanhopige acties van een handjevol bedriegers die alleen maar naar voren kunnen komen als degenen met bewustzijn afstand doen van hun verantwoordelijkheden om de lijn vast te houden, om dag voor dag verder te gaan, stap voor stap.

Dat deze dagen, en weken die komen in deze maand november inderdaad beslissend zijn, en dit zeggend, herinnert dit Bewustzijn iedereen eraan dat er een toekomst staat aan te komen. Dat deze intense tijd die tijd in deze tijd is waarin velen naar voren zijn gemarcheerd hun hele leven, en het zou inderdaad een schande zijn als men de race zo dichtbij de finishlijn zou opgeven. Er wordt gezien dat na deze maand is voltooid, er andere gebeurtenissen zullen zijn, maar er wordt ook gezien dat vanwege het uitspelen van bepaalde gebeurtenissen en hoe die worden beantwoord door deelnemers in die gebeurtenissen, dat dit voor velen de koers van hun tijdslijn en hun richting in het leven zal bepalen.  

Dat men niet moet vergeten dat het niet gewoon de kuiperijen van degenen zijn die de bedriegers zijn, die misleiden en dwaalsporen geven, die in deze tijd uitspelen. Er zijn Goddelijke en kosmische energieën bij betrokken. Er zijn universele krachten die in deze tijd naar de planeet gestuurd worden, naar dit zonnestelsel. Er zijn sterrenlichamen, de zon zelf is deel van de gebeurtenissen die gebeuren, de planeet zelf wordt beïnvloed, verschuift en beweegt. 

Er is zoveel meer dat gebeurt dat niet wordt gezien of opgepikt door zo velen en in plaats hiervan laten zo velen zich zo overheersen door de tijdelijke gebeurtenissen van hun leven op het nieuws van zes uur. Dat is een bijziende manier van kijken naar iemands leven, iemands grote leven. Dat het opnieuw noodzakelijk is om je te herinneren dat jullie deel zijn van het ontwerp, jullie zijn deel van het grotere plan, en dat als jullie het kleine en geringe ontwerp van de wanhopigen onderschrijven, dan zal het zijn dat jullie ziel deze gebeurtenissen moet ervaren op een wijze die bevorderlijk is voor de ziel zelf in haar eigen spirituele, evolutionaire proces. 

Maar het is ook zo dat iemand naar hoger begrip kan gaan, een hoger geduld, hogere acceptatie van grotere waarheden en grotere werkelijkheden welke ook beginnen te worden gevormd, die onderweg zijn, die reeds werden gecreëerd en ook deel zijn van het grote ontwerp en het grotere plan. Houd dit vast, denk hieraan, ga in jezelf om je innerlijke kern te vinden en je innerlijke verbinding. 

Herinner je dat ook jij deel ben van het collectief van Spirit dat jullie niet gewoon een individueel focus zijn van bewustzijn, maar multidimensionaal van aard, door Spirit aangestuurd , door God bepaald, en dat de vonk van het Goddelijke helder in jullie brandt, die deel is van de eenheid van bewustzijn waar jullie deel van zijn.
Omdat je zo bent, zal je zien en een vrede van binnen kennen, een vertrouwen van binnen die je naar healing en Helios verlichting zal brengen en naar illuminatie. Volg het bewustzijn naar binnen naar healing, naar Helios, naar illuminatie en jullie zullen ontdekken dat jullie altijd op het juiste spoor hebben gezeten, het maakt niet uit, hoe ruw dat spoor is, hoe het je soms kan uitdagen en toch ontdekken dat ook dit deel is van de reis, deel van de weg naar huis. 

Houd je daaraan vast in deze interessante en uitdagende tijd. Denk eraan dat er hoop is, altijd hoop, en ga met hoop en vertrouwen voorwaarts naar het heldere baken dat voor je uit schijnt dat jullie leidt naar het Licht en terug naar jullie zelf. 

Dit voltooit de openingsboodschap van vandaag.

Antw: Dank u Bewustzijn. dat was absoluut prachtig en zal heel, heel nuttig zijn voor de leden. Dank u. 


Vertaling: Winny  

Monday, November 11, 2013

10.11.2013 de versnelde Metamorfose begint nu serieus


Marlene Swetlishoff met  Hilarion:  Door de bedoeling van de Hoogste orde, begint de versnelde Metamorfose nu serieus   

Bron: http://www.therainbowscribe.com/hilarion2013.htm


Geliefde Mensen, 
Jullie komen nu in een tijd van meer versnelde verandering die de wereld in een staat van wisseling en soms verwarrende werkelijkheden zal houden.  

Het gaat om de tijd waarvoor wij ieder van jullie hebben voorbereid om steeds kalm te blijven en in een staat van stoffelijk, mentaal en emotioneel evenwicht, door verder te gaan in het meesterschap van je eigen aankunnende mechanismen en de vermogens en vaardigheden die op jullie hele spirituele pad werden gepolijst om een bewoner te worden van de hogere dimensies. 

Dit doen jullie prachtig en zegevierend en de resultaten beginnen nu gevoeld, beleefd en  gemanifesteerd te worden in jullie individuele levens. De belangrijkheid van een gedisciplineerde geest kan niet worden onderschat als jullie de vele onverwachte gebeurtenissen accepteren en je aanpassen bij de golven van transformatie waarop de mensheid en hun planeet blijven ‘rijden’. 

Jullie gaan nu snel de rollen in die jullie ieder bestemd hebben te spelen terwijl de planeet op één lijn komt met het centrum van het universum en in zijn nieuwe positie gaat. Jullie bedoeling om de wereld waarop je loopt te ervaren als vredig, liefdevol en harmonieus zal deze kwaliteiten in jullie veld van mogelijkheden brengen. 

Jullie dagen van ploeteren in de energieën van de leegte, het onbekende, komen nu aan hun einde en terwijl de zonnevlammen en winden uitbarsten met hun codes en heilige geometrie, zal jullie proces van herinnering niet langer meer worden ontkend. Jullie komen ieder in je eigen kracht, de kracht van liefde verzacht door de kwaliteiten van genade en medeleven. Jullie hebben alles dat je nodig hebt om je in het nieuwe sjabloon te verankeren. 

Terwijl de mensheid halsoverkop snelt naar nieuwe velden van potentieel, voert de wereld de lading aan om samen te smelten met zijn eigen prachtige bestemming in ‘n synchronistische en wonderbaarlijke beweging. Dat wat ooit verborgen is, wordt nu onthuld en een grote hoeveelheid puzzelstukjes valt op zijn plek. Er zal geen tijd meer zijn om op je lauweren te rusten, echter, terwijl de tijd de activering eist van jullie unieke vermogens en grotere zelf-discipline zullen deze nodig zijn om je weg te gaan door deze passage naar het licht. 

De portalen van ontwaken worden aangestoken in jullie en jullie komen tot het begrip van de schitterende vermogens die jullie eigen stoffelijke lichaam vasthouden om te healen en te regenereren. Door de bedoeling van de hoogste orde, begint de versnelde metamorfose serieus. 

Blijf in balans in alle omstandigheden en adem heel vaak diep in, iedere dag door je longen te vullen naar vol vermogen en zend dat dieper door in je wortelchakra., houd de adem vast en adem dan alle stagnerende energie naar buiten, om je lichtlichaam energie te geven die jullie botten structuur ‘overlicht’  en totaal doordringt. Stuur liefde naar alle cellen en atomen van jullie stoffelijke voertuig, jullie tempel van de allerhoogste. Harmoniseer, harmoniseer, harmoniseer! Denk eraan als je loopt, dat je zegent, zegent, zegent, of je wakend bewustzijn dit beseft of niet.

Er is een element van opwinding en verwachting in de lucht om jullie heen en de activering van kennis die lang verborgen bleef in jullie DNA licht nu jullie ruggengraat op. De knoppen zijn omgedraaid en jullie kunnen feitelijk deze innerlijke knoppen visualiseren langs je ruggengraat en chakra centrums, zie dat jullie hand de lichtknopjes aanzet helemaal naar de kruin toe. Ontdek passende mantra’s om vaak te herhalen om gefocust te blijven in je bedoeling om de vibratie van jullie gedachten, woorden, daden en uiteindelijk je lichaam omhoog te brengen. Laat de vreugde van elk moment jullie voortdurend zegenen terwijl jullie door je dag heengaan. 

Tot aan de volgende week….  

I AM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html