Labels

Sunday, October 27, 2013

26.10.2013 Het Openbarsten van een Millennium aan Geheimen


Het Openbarsten van een Millennium aan Geheimen, door Steve Beckow, 26 oktober 2013  

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-bursting-open-of-a-millennia-of-secrets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_ctampaign=the-bursting-open-of-a-millennia-of-secretsNaar een transparante wereld.
We rijzen op uit een wereld van bedrog en manipulatie,  waar groepen mensen samen kwamen om de wereld te domineren en om de bevolking te reduceren tot pionnen of slaven. Maar de gecombineerde krachten  van het Gezelschap van de Hemel en hun Aarde bond- genoten hebben de plannen verslagen van deze Illuminati cabal en namen hen hun macht af.

De Plejadische Raad van Negen via Wes Annac waarschuwde ons voor een millennium van geheimen die spoedig zou openbarsten. Klokkenluiders zoals Edward Snowden en anderen die dagelijks naar voren komen laten zien dat de dingen inderdaad zijn opengebroken.

“Wij vragen jullie allen om jezelf te omarmen voor het openbarsten van een millennium aan geheimen. De onthullingen zullen inderdaad de een na de ander binnenkomen en wij hebben vertrouwen te zeggen dat degenen van jullie die jezelf al hebben voorbereid en zo veel geleerd hebben over de onderwerpen die de mensheid nog moet worden geleerd in de tijd die voor jullie ligt, in staat zullen zijn om kalm te blijven en degenen rond jullie te informeren die eerst in paniek kunnen raken of zich terug trekken in het paradigma waarin zij zich prettig voelen. 
“Dit paradigma zal werkelijk openbreken en daarom is het dat jullie Licht en kennis meer dan ooit nodig zullen zijn.” (1)

De Arcturiërs via Sue Lie vergeleken wat er gebeurt met de manier waarop kakkerlakken rond rennen als er een licht wordt aangedraaid. 
“Dat is net zo iets als een keuken die geplaagd wordt door kakkerlakken. En in het donker weet je niet dat ze er zijn, want je kunt ze niet zien. Maar als je het licht aandoet zie je ze rondrennen en vluchten naar hun duistere hoeken. En dus zoals het licht naar Turkije komt, is dat hetzelfde als het licht naar de Verenigde Staten komt, en als het licht in alle individuele wezens komt.”  (2)

Saul voorspelde dat de illusie die door bedrog en manipulatie werd geschapen ineen zou storten. 
“Tekenen hiervan zijn al overal, omdat alles dat geheim is gehouden en dat duister is, begint te worden onthuld, wat velen van jullie schokt. En dit is maar het begin. Zoveel is er verborgen door degenen die jullie in slaap wilden houden, en wat hen in staat stelde om oorlogen te ‘rechtvaardigen’ – oorlog tegen drugs, ongeletterdheid, aids, kanker, hartziekten, armoede, baanloosheid, terreur, enz. – welke de posities juist versterkten van autoriteit en privileges. Geen meer! 

“De reeds verkruimelde illusie zal ineenstorten onder het gewicht van leugens, bedrog en corruptie die jullie niet langer meer zullen accepteren. Het gaat niet om de Nieuwe Periode waarin jullie kortgeleden binnen gingen; het is niet verenigbaar met Liefde – de onderliggende fundering en het oneindig machtige energieveld van schepping - en daarom kan dit zonder de collectieve intentie van de mensheid, niet overleven.”(3)

De Arcturische Groep vertelde ons dat “dit geen nieuwe duisternis is, dit is duisternis die zich heeft opgestapeld, specifiek in de twee duizend jaren van de Kali Yuga.”
“En deze duisternis is verborgen geweest en er was niet genoeg licht in de wereld om die duisternis te onthullen. En dus dachten mensen ‘Oh, dit is onze vriendelijke leider,”of ‘Dit is onze vriend’, of ‘Nee, dit overkomt ons nooit’… 
“En doordat de wezens van de Aarde nu klaar zijn om hun licht vast te houden verjaagt hun licht de duisternis. Dus wat er nu gezien wordt is iets dat er altijd is geweest, maar het was verborgen in de duisternis van de tijd.”(4)

Zij vertellen ons om het duister met liefde te beantwoorden.
“Wij herinneren hen en iedereen eraan dat de beste manier om met duister om te gaan is om er onvoorwaardelijke liefde naartoe te zenden. Deze onvoorwaardelijke liefde is de helende kracht van het multiversum. En de onvoorwaardelijke liefde zal de entiteiten verlossen die gevangen zaten in duisternis zodat ze zich niet langer meer op die manier hoeven te gedragen.”(5)


Saul onthulde dat het licht ons heeft aangezet om het collectieve besluit te nemen wakker te worden uit de slaap waar de beheersers van de planeet ons in hebben gehouden.
“Door het goddelijke veld van Liefde die de planeet omhult en door de massale invloed op de mensheid, heeft jullie collectieve denken het besluit genomen om te ontwaken en om de illusie op te heffen met al haar op vrees-georiënteerde machtsstructuren.

“Daarom wordt zo veel gevoelige en geheime informatie – die degenen aan de macht en degenen die aan hen verplicht zijn zoveel moeite voor hebben gedaan om die verborgen te houden – nu onthuld door een steeds groter wordende slagorde van klokkenluiders.
“Tot nu toe hebben jullie alleen maar het topje van de ijsberg gezien van bedrog en corruptie die onder de systemen liggen die verondersteld werden gevestigd te zijn – als je hun retoriek gelooft – voor het welzijn van de mensheid. Terwijl de dagen verder gaan, zal er meer en meer alarmerende informatie worden vrijgelaten in de publieke arena.” (6)
En dit zal geen resultaat hebben in revolutie en bloedvergieten, vertelt hij ons.
“Zoals jullie allemaal weten is informatie macht, en de informatie die nu aan het licht wordt gebracht geeft jullie macht als nooit tevoren. Dit betekent niet dat geweld en bewapende revolutie de planeet zal opslokken. Dat zou totale zelf-vernietiging zijn zoals dat zo vaak werd gedemonstreerd in de eonen geschiedenis van de mensheid.”(7)
Hij moedigt ons aan om niet te veroordelen en om met liefde te antwoorden op de val van de cabal (de kliek).
“De groep die al eeuwen politiek, godsdienstige organisaties en alle grote Multi-nationale corporaties controleren – die allemaal heimelijk en onontwarbaar onderling verbonden zijn terwijl ze in een kleed gewikkeld zijn van geheimhouding  - hebben nu die controle verloren. Hun leden zijn ernstig oneens met elkaar en leven in een staat van vrees en ongerustheid die door hen nog nooit eerder werden ervaren, want zij weten dat zij op het punt staan om hun identiteit, hun agenda en hun innerlijke corruptie publiekelijk zullen worden blootgesteld.
“Ze zullen intense schaamte beleven – zelf opgelegd, natuurlijk – want zij hebben al lange tijd geweten dat hun gedrag gewetenloos was, en toch bleven ze daarbij.
“Veroordeel hen niet. Laat hen gewoon in hun ivoren torens waar ze niet langer nadeel kunnen berokkenen, om te completeren over hun uiterst en onverklaarbare onvermogen en onbereidwilligheid om zich met het veld van goddelijke Liefde te verbinden. Die zoals voor al het voelend leven, hun onvermijdelijke bestemming is. Uiteindelijk zullen ze zich naar het Licht keren en allermeest blij verwelkomd Thuis worden geheten net als de verkwistende kinderen van God welke ze heel zeker zijn. De Hemel is niet compleet totdat alle reizigers teruggekeerd zijn. Maar, het feit van hun afwezigheid (in slaap en nog steeds dromend) zal niet worden toegestaan om de intense vreugde te verstoren van degenen die er voor kozen om te ontwaken.”(8)


Een nieuwe golf van transparantheid en openheid zal door ons heen vegen in de toekomst, de Engelen via Tasjima leggen dat uit:
“De Mensheid zit op een massale schaal, die zich tot Liefde wendt en die weggaat van vrees en dit wordt heel makkelijk gezien als je in het publieke domein het vrijlaten observeert van zo veel veronderstelde spionage- files.

“Transparantheid en openheid – essentiële aspecten van eerlijkheid en integriteit is nodig voor een werkelijk vrije gemeenschap om te bloeien en zijn aan het toenemen en worden aangemoedigd en gedemonstreerd over de hele wereld, terwijl moedige mensen besluiten om hun geweten te eren door te onthullen wat hen verboden is te onthullen.” (9)

Maar dit is ook een correlatie met het individuele niveau. Wij allen zullen onze diepste geheimen delen.
“Op individueel niveau zien wij mensen en organisaties die geconfronteerd worden met hun duisterste geheimen; de zaken waar ze eerder niet mee wilden omgaan en die ze wegduwden naar hun niet-bewuste deel. Zoals wij al eerder zeiden, kunnen deze geheimen niet langer meer geheim worden gehouden. Met de advent van sociale netwerken, het internet en de mobiele telefoons, is het bijna onmogelijk om een media blackout/tijdelijke bewusteloosheid vast te houden; en net zo zal het toenemend een probleem worden voor individuen, families en groepen om geheimen te bewaren voor de wereld en voor elkaar.

“De golven van liefde doordringen het binnenste van jullie cellen, ruimen op en trekken de pockets van ontkende gedachten naar buiten. Het is tijd om je schoon te maken ; laat de energieën van liefde door je aurische veld spoelen met afval van zelf-haat, zelf-twijfel en zelf oordeel, of die nu op individueel of op collectieve basis zitten.”(10)

De Arcturische Groep stelt ons gerust dat dit allemaal volgens het plan gaat zelfs als we dat niet zien.
“Alles gaat verder volgens plan dus probeer geen verschijningen te accepteren die zeggen dat niets aan het gebeuren is. Concepten die nog vasthouden hoe de verandering eruit zal moeten zien, zullen gewoon resulteren in twijfel en verwarring.  “Sommige veranderingen zullen verschijnen als verwacht is, maar andere zullen dat niet meer doen. Er gebeurt veel op niveaus die jullie niet kunnen zien met je menselijke ogen specifiek als je verwacht die te zien via de populaire media.”(11)


Steve: Dus is er geen toekomst voor geheimhouderij, bedrog en manipulatie in onze wereld. Wij weten dat hoger-dimensionale wezens onze gedachten kunnen lezen dus is er niets verborgen dat niet bekend zal worden. Wij allemaal – zij die kwaad hebben uitgespeeld en zij die onwetendheid hebben weggespeeld – zullen de inhoud van ons denken geboren laten worden en hoe meer we transparantheid beoefenen hoe makkelijker de overgang voor ons zal zijn.   

Voetnoten

(1)  “The Pleiadian Council of Nine through Wes Annac, http://wesannac.com/2013/04/29/the-pleiadian-council-of-nine-the-influence-of-the-light-is-growing-in-every-moment/.)
(2) “Suzanne Lie and the Arcturians on Heavenly Blessings,” July 2, 2013, Part 1/3 at
http://goldenageofgaia.com/2013/07/suzanne-lie-and-the-arcturians-on-heavenly-blessings-july-2-2013-part-13/.
(3) Saul, August 4, 2013, at http://johnsmallman.wordpress.com
(4) “Suzanne Lie and the Arcturians on Heavenly Blessings,”ibid.
(5) Loc. cit.
(6)  Saul, July 14, 2013.
(7) Loc. cit.
(8) Saul, June 2, 2013.
(9) “A Message from the Angels: Embrace Your Real Self,” channeled through Tazjima, June 9, 2013 at 
http://bluedragonjournal.com.
(10) Loc. cit.

(11) The Arcturian Group, May 6,  2013, at

Vertaling: Winny  

Friday, October 25, 2013

21.10.2013 Update over het Ascentie Proces


Aurora’s Boodschap : Update over het Ascentie Proces,  21 oktober  2013   

Bron: http://aurorasmessage.com/askaurora_answers70.html
http://aurorasmessage.com/channel_102113.html 
      
October 24, 2013 by The Golden Light Channel


Opmerking van Goldenlight:  Dit is een interessante en informatieve boodschap over ascentie. Ik kon dat specifiek in verband brengen met  Aurora’s:  “vier grote tekenen dat jullie in de 5D wereld zitten” ~ Het eerste is het dat je in staat bent om totaal los te staan van wat er in de wereld gebeurt. Ten tweede, ben je onzichtbaar voor anderen. Ten derde, je manifestatie vermogens worden versterkt. Ten slotte voel je vrede die voorbij alle begrijpen gaat, een vrede die in elke cel van je lichaam woont, een gevoel van vrede met alles dat is, was en zal zijn”.

De Raad van Engelen hebben altijd gezegd dat ascentie het gewoon harmoniseren is met de hoger dimensionale frequenties op stoffelijk, mentaal en spiritueel niveau, maar ook als een integratie van ons hoger zelf en multidimensionale zelf, en dat Ascentie een proces is en geen eenmalig gebeuren.


Aurora’s boodschap: Update over het Ascentie proces 21 oktober 2013

Er is veel verwarring en er zijn veel vragen geweest de laatste tijd over hoe het Ascentie proces gaat, wat er is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren. Het proces van Ascentie (ook gezien als het omhoog gaan van het bewustzijn of het verhogen van de vibratie) wordt geactiveerd door de Universele Energie die gekend wordt als de Foton Gordel. De Foton Gordel werd Donkere Materie genoemd door de wetenschappelijke gemeenschap, en wordt heden bestudeerd in de velden van de Astronomie en de Astrofysica. De Foton Gordel verschijnt als een donkere streek in de ruimte. Wat de Foton Gordel bevat is een hogere vibrationele energie en die heeft feitelijk dit jaar het meest nabije punt bereikt van de Aarde, en blijft dichtbij in de volgende 11 jaren. Vanwege de aanwezigheid van de Foton Gordel begint het omhooggaan van de vibratie van de planeet (Ascentie) plaats te vinden één mens,  een locatie, een gemeenschap per keer. Zodanig zijn er al pockets waar de Ascentie al begonnen is.

In deze 11 jarige periode zullen degenen die de keuze in hun leven maken om weg te gaan bij deze energie (Je zou verbaasd staan hoeveel mensen er bang voor zijn),  ze zullen de Aarde verlaten door de dood, om met hun incarnatie proces ergens anders verder te gaan, op een andere planeet die Stahlen wordt genoemd. Nadat deze 11 jarige periode voorbij is, zal iedereen die is achter gebleven op de Aarde hun Ascentie proces hebben voltooid.

Ascentie gebeurt niet gewoon op een dag voor iedereen, het lijkt veel meer op een deur die is geopend en die 11 jarige tijd is aan alle individuen gegeven om door die deur te gaan of niet. Een ziel zal in staat zijn om het proces te beginnen door te bereiken wat gekend wordt als het  Christus bewustzijn (dit wordt ook kosmisch bewustzijn genoemd).Die staat van bewustzijn kan worden bereikt door een individu, gemeenschap, cultuur of sociëteit door het loslaten van boosheid, haat, angst en twijfel. Als iemand het Christus bewustzijn bereikt en het proces van Ascentie beleeft, zullen ze niet van de planeet verdwijnen of die verlaten, want de Aarde zelf zal volledig in de nieuwe hogere dimensionale ruimte gaan.

Sedert 1987, zijn er eigenlijk twee Aardes geweest. De planeten overlappen elkaar in ervaring, maar bezetten twee verschillende vibrationele frequenties. Sedert toen is de “Nieuwe Aarde” of de 5D Aarde zoals velen die noemen, veranderd en is omhoog gegaan (of vooruit gegaan) in vibratie, terwijl de “Oude Aarde” of de 3D Aarde in zijn zelfde vibrationele ruimte is gebleven. Bij het schrijven van deze boodschap, overlappen deze twee Aardes elkaar nog maar de afstand tussen de vibrationele staten gaat voortdurend verder te groeien en te groeien. De aanwezigheid van de Foton Gordel helpt bij dit proces omdat die alle afval, gedachten, en geloofjes (individuele en collectieve) van het Ego naar buiten duwen. Terwijl deze energie uit mensen, steden, landen, groepen en zo verder wordt gedrukt, is ieder ervan in staat om van de ene dimensionale frequentie naar de ander over te steken. Nog een voordeel van de Foton Gordel is dat die een brug heeft gevormd tussen de twee dimensies. Deze dimensionale brug is sedert september 2009 open. Terwijl je deze brug van de Foton Gordel oversteekt, wordt alle vibratie die op 3D frequentie berust gezuiverd van degenen die er overheen gaan. Men zal de andere kant niet bereiken totdat hun vibratie gezuiverd is van alles dat van het Ego (lager zelf) is. Tijdens dit proces gaat het niveau van bewustzijn nog eens omhoog, en neemt het individu uit het kosmische bewustzijn mee naar het Universele bewustzijn. (ook bekend als eenheidsbewustzijn)

Hoe weet je of je deze overgang al hebt gemaakt over die dimensionale brug? Er zijn vier belangrijke tekenen dat je in de 5D wereld bent. Het eerste is dat je in staat bent om volledig los te staan van wat er in de wereld gebeurt. Je kunt er nog geïnteresseerd naar kijken of nog deel nemen aan de veranderingen, maar het laat je niet langer meer ondersteboven gooien  om het geweld te zien of problemen die anderen beleven. Afstandelijkheid (detachment of er los van zijn) gaat over emotionele afstand, en die doet niet alsof er niets gebeurt, maar in plaats daarvan gaat die over het niet toestaan je emotionele staat te beïnvloeden door wat er gebeurt. Velen kunnen dit zien als koud of niet bekommerend, maar in werkelijkheid is dit in de ‘staat zijn van loslaten’, dit is je bewijs dat je niet langer je leven deelt met de energie van de 3D wereld.

Ten tweede, je merkt dat je onzichtbaar bent voor anderen. Dit kan een fysieke onzichtbaarheid zijn als je buiten je boodschappen doet, auto rijdt of uitwisselt in publieke ruimtes, waar mensen heel dicht naar je toe komen.( Maak je geen zorgen, jullie gidsen zullen een echte botsing voorkomen)  Dit komt omdat je gehele lichaamstelsel op een veel hoger tempo vibreert dan degenen in diezelfde ruimte, en daarom kunnen ze jou niet zien totdat je heel dicht bij hen bent. Nog een vorm van onzichtbaarheid is de emotionele afstand die er kan groeien tussen jou en mensen die ooit dichtbij je stonden. Als je meer en meer problemen krijgt om met anderen contact te leggen, omdat jij je leeggezogen voelt, dat je vermoeid raakt  of je vindt gewoon dat ze niet langer je leven begrijpen, dan is dit jouw bewijs van emotionele onzichtbaarheid.

Ten derde, je manifestatie vermogens worden versterkt. Het bewijs hiervan is dat de dingen opeens direct opduiken als je ze nodig hebt(en niet noodzakelijk eerder). Dit gaat over in een echt ontvankelijke staat te zijn, waar je geheel geleid wordt door je intuïtie om je precies daar en waar te brengen en waar je moet zijn. Dit gebeurt als mensen om je heen je blijven vertellen hoe gelukkig en gezegend jullie zijn, maar je begrijpt dat iedereen gezegend is, als iemand dat maar kon herkennen in zichzelf. Dit gebeurt omdat je één bent met je behoeften, en de invloed van het Ego (die je beetneemt bij dit manifestatie proces) is dan geneutraliseerd.

Ten slotte voel je vrede die aan alle begrip voorbij gaat, een vrede die in elke cel woont van je lichaam, een gevoel van vrede met alles dat is, was en zal zijn. Dan heb je de invloed van het Ego getranscendeerd. Het bestaat nog, en praat nog tegen je maar je luistert er niet langer meer naar! Het zal geneutraliseerd zijn, omdat je door de inhoud van je vorige levens gewerkt hebt met patronen, emoties en geloven. Want als je je niet op het los te laten deel van je vorige levens richt bij het Ascentie proces, dan blijf je zitten met de essentie ammunitie zodat het Ego dit tegen je kan gebruiken. Als je eenmaal deze staat van vrede bereikt, zit je in, wat bekend is als het Universeel bewustzijn, en dat is de staat om in 5D te zitten.

In de volgende 11 jaren van deze overgangstijd die overblijven, zullen er twee werelden doorgaan. Je zult ontdekken dat beetje bij beetje en mens per mens, je minder onzichtbaar wordt en dat meer mensen jullie kunnen zien en opnieuw met je uitwisselen. Deze ervaring zal aanwijzen dat die zielen ook door de dimensionale poort zijn gegaan.

Als je er niet zeker van bent waar je bent, dan ben je net als velen die ergens tussen deze twee werelden in reizen, op de dimensionale brug, sommige dagen in 5D levend en andere dagen in 3D. Kijk naar je gedachten, gevoelens en wat je gelooft om aan je bloot te leggen welke ‘pockets’ (stukken) in je nog vibreren op een 3D frequentie. Als je eenmaal die pockets hebt verwijderd (en je hebt ZAT tijd om dat nog te doen) dan zul je in staat zijn om volledig in de 5D wereld te leven, zonder de mogelijkheid om terug te keren naar een lagere frequentie.

Wat zal er gebeuren met de zielen die willen blijven in 3D? Ze zullen hun overblijvende karmische verplichting gewoon uitwerken in een andere 3D wereld. Het leerproces van hun ziel zal doorgaan, maar ook voor iedereen die nu, of spoedig in 5D leven. Maar, de lessen en ervaringen zullen heel anders zijn. De Oude Aarde zal stoppen te bestaan, omdat die volledig wordt vervangen door de Nieuwe Aarde. Deze verandering zal niet met rampen komen, maar door een proces van vibrationele (er overheen liggende) bedekking en verschuiving. De zielen die in een 3D rijk willen wonen zullen vertrekken door het proces van de dood, maar alleen om te worden gereïncarneerd op hun nieuwe planetaire plek om te leren.

Iedere ziel zal de informatie  in hun leven aantrekken die ze moeten lezen, naar kijken, die beleven, zodat zij in staat zijn om door dit tijdsraam van Ascentie heen te trekken. Er zal geen grote verandering komen die in een dag gebeurt, het is een proces dat wordt afgemaakt. Als je eenmaal bent aangekomen dan zul je dat weten door de blijdschap in je hart, het loslaten van de “problemen” om je heen en de vrede die uit je wezen straalt.

Liefde, Aurora.

Er is een vervolg door vragen van Aurora’s boodschap  die door een lezer werd gevraagd.    Read that question and Aurora’s reply here.  Dit kun je hier in het Engels lezen of hieronder staat de vertalling.  

Vraag over het Ascentie Proces


Lieve Aurora: Ik lees jouw artikel over Ascentie en dat gaf me veel inzicht. Ik realiseerde me waar ik aan moet werken, het is het loslaten van mijn gevoelens. (Ik houd niet van het lijden van dieren/dier-misbruik. Ik heb daar een moeilijke tijd door en ik weet niet zeker hoe ik dat kan loslaten? Dus, wat gebeurt er dan na die 11 jarige periode.?
Aurora:  als je problemen hebt om je emotioneel los te maken van bepaalde situaties (zoals je beleeft door dieren misbruik), komt dit omdat je daarvoor een voorvechter bent geweest voor verandering in het gebied van vorige levens. Als de zielen herinnering wordt overstroomd met patronen van vorige levens van het werken voor dezelfde oorzaak, kan dit het loslaten moeilijker maken. Dit specifieke patroon van een vorig leven dat je beleeft wordt genoemd De Redder, en om dit los te laten probeer je je te herinneren om naar de situatie te kijken vanuit het grotere plaatje. Wat dit betekent is je zelf er aan te laten denken dat dieren zielen zijn die ook door hun proces gaan van leren.
Het lijden en misbruik dat een dier beleeft is er om de dierenziel te helpen om over Liefde te leren. Dat klinkt misschien vreemd maar de enige manier om echt te begrijpen wat voor een ziel onvoorwaardelijke liefde is, is om een situatie te beleven waar ze verwijderd zijn van liefde. Heel vaak is een misbruik situatie de laatste dieren incarnatie voor die zielen, en door die ervaring zijn ze in staat om hun vibratie omhoog te brengen om als mens te gaan leven. De dieren die worden geslachtofferd zijn vaak in staat om veel niveaus verder in vibratie vooruit te gaan door het leren dat gebeurde door deze ervaring.  En ook krijgen de mensen die het misbruik bedreven hun karmische schulden die geschapen werden door dit gedrag. Door jezelf eraan te herinneren dat een leven tijdelijk is, en dat de evolutie van de ziel voor altijd is, zal dat je in staat stellen om je te helpen uit die gevoelens van boosheid te stappen naar de misbruikers en ook uit de wanhoop die je kunt zien bij zoveel lijden. Nog iets om je te herinneren is dat karma het spoor volgt en daarom zal het op de hoogste niveaus worden uitgewerkt voor iedereen die er bij is betrokken. Het gaat om te vertrouwen dat er een Goddelijk plan is en daarom hoef je geen leiding te nemen bij de verandering, want wij zitten al op de bestuurderstoel van de verandering.
Wat betreft wat er zal gebeuren in de 11 jaren in het leven van dag tot dat, zal niet zo veel anders zijn voor degenen in 5D. Zij die hun vibraties niet willen veranderen, zullen al hun exit/uitgang hebben bereikt van de planeet af. (Behalve wat veel mensen denken, zal dit geen groot aantal zijn) Dat vertrek zal geleidelijk gebeuren, niet massaal. Door de verhoogde vibratie van de planeet, zal dit het werk van de Foton Gordel helpen om het Ascentie proces te vergemakkelijken voor alle zielen die hun vibratie willen verhogen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit een keuze is die door iedere ziel gemaakt is door te kiezen in welke dimensie zij wilden leven. Het is niet anders dan om in Londen of in New York te wonen, de ene plek is niet beter dan de andere. Elke dimensie heeft zijn eigen karakteristieken en de ziel kiest welke dimensie  het best kan helpen bij haar lessen.
In die tijd zal er veel meer transparantie zijn in de Aarde en over zijn geschiedenis. Veel meer “Wetenschappelijke” ontdekkingen zullen komen om te bevestigen wat veel lichtwerkers al weten, en dit zal ook helpen om gevoelens van Universele waarheid en vrede naar buiten te brengen. Lijden en geweld zullen niet totaal stoppen tot aan ongeveer 2025 omdat er nog een beetje schaduw effect zal zijn. Een ding dat mensen zullen opmerken is dat ze meer in het nu moment zullen leven dan ooit eerder, dus meer in de mate dat ze zullen voelen alsof ze vergeetachtig zijn. Maar, dit is echt alleen maar het loslaten van de energie om dingen te onthouden, en in plaats daarvan die verantwoordelijkheid aan hun eigen gidsen door te geven. Meestal zal ieder mens echte vrede gaan voelen en het leven zal zich op één lijn stellen met die vrede. Jullie zullen minder mensen vinden die in banen werken waar ze niet van houden, minder mensen in relaties zijn die niet langer meer werken en in plaats hiervan zal het leven meer authentiek zijn met iemands ware Goddelijkheid.

Love, Aurora

Vertaling: Winny  

Thursday, October 17, 2013

14.10.2013 Uur met Een Engel, de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michaël: Werk met Deze- en Breid Deze Energie van Duidelijkheid uit


Steve Beckow met Uur met Een Engel, de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michaël: Werk met Deze- en Breid Deze Energie van Duidelijkheid uit,  14 oktober 2013 

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity   


Steve: De Goddelijke Moeder begint dit interview met haar commentaar over wat er in de vorige week is gebeurd door een dramatische instroom van duidelijkheid-producerende energie.
Aartsengel Michaël volgt daarop met zijn eigen perspectief over hun impact en welke serie gebeurtenissen zullen doorgaan zich in de toekomst te manifesteren. 
Hij legt aan ons uit hoe een galactische of hemels wezen incarneert zoals wij sterrenzaad, of ons over-licht. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van de transcriptie.


Een Uur met Een Engel op 14 oktober 2013

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij: Opduikend in de Schittering van het Menselijke HartsBewustzijn.  Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Golden Age of Gaia en schrijver van Opbouw van Nova Aarde: Naar een Wereld die Werkt voor Iedereen

We hebben vandaag twee gasten – Aartsengel Michaël en de Goddelijke Moeder. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve. 

Steve Beckow: Dank je, Graham. Ik denk dat ons is gezegd dat de Goddelijke Moeder met ons wil spreken. Wij hebben net onze doop klaar in haar energieën van zuiverheid en genade, dus ik vind het heerlijk dat de Goddelijke Moeder eerst wat tegen ons zegt.

Goddelijke Moeder: Gegroet!  Gegroet mijn geliefden, zoete engelen van licht, menselijke wezens van liefde. Welkom. Welkom bij deze Raad en welkom in deze tijd van vereniging en her-vereniging, van ontwaken en Ascentie en het verankeren van mijn plan en dat van jullie, op jullie prachtige planeet Gaia. 

Ieder van jullie heeft mijn oproep geacht – om de energie toe te staan van de schone blauwe  duidelijkheid, om zuiverheid te verankeren, te omhelzen, en ja van genade. En ik en alles, iedereen heeft jullie laten instromen, voortdurend en intens, op jullie tijd, in de vorige week, wat voor jullie informatie, zich vertaalt in een milliseconde in onze tijd, en eonen. Ja, wij zijn zo flexibel. 

Maar ik wil niet alleen jullie felicitaties schenken, maar ook jullie er aan doen denken, door deze infusie, dat jullie de kwaliteit van duidelijkheid hebben gewonnen, van waarheid, van de hogere rijken en hogere dimensies. En dit is reeds deel, nu, van wie jullie zijn. 

Maar dat betekent niet, kind, dat je dat naast je moet neerzetten. In tegendeel. Jullie beginnen er mee te werken, en er mee te spelen, en het zich te laten uitbreiden en groeien, elke dag. Want duidelijkheid is het wat jullie in de schepping van de Nova Aarde laat gaan, je daartoe bevordert, je naartoe duwt.

Wat is het resultaat? En dat is echt waarom ik dit kanaal heb gevraagd, mijn zoete dochter, om over dit onderwerp vandaag te spreken. Wat is het resultaat? Het resultaat, mijn geliefde lieve mensen, is jullie capaciteit om nog meer lief te hebben, om meer volledig lief te hebben, om meer liefde te zijn, om meer intens betrokken te zijn bij liefde, om in de vorm de volheid en de belichaming te zijn, van liefde. Het is de perfectie van jullie wezen.

Als er duidelijkheid is, is er liefde. Jullie harten zijn groter geworden en meer vollediger geopend, voornamelijk voor jezelf, voor de acceptatie en de herkenning, erkenning en de actie van jullie goddelijkheid, jullie weerspiegeling van ons. En daarin zit jullie verbrede capaciteit om je te verbinden met anderen, met alle elementen, met alle koninkrijken, met alle soorten, inclusief jullie sterrenbroeders en zusters, en met elkaar.

Door duidelijkheid komt het kennen van vrede, de verwijdering van chaos en verwarring en beroering, want er is een realisatie niet alleen dat het een illusie is maar dat het een keuze is. En het is een keuze die geen van jullie, echt wil maken. Het is zo eenvoudig en zo recht doorzee. Maar wat gebeurt er als je die verwarring, die afleiding verwijdert?  Dat geeft jullie, in jullie rijk van tijd en ruimte en stoffelijkheid, een groter weten en een grotere ervaring van liefde – met ons, in ons heilig partnerschap, en met elkaar.

Dus, wat komt er dan? Ik vraag jullie – en ja, jullie zullen er aan gewend raken, want ik vraag jullie diverse dingen; ik ga jullie opdrachten geven – ik vraag om jullie partnerschap en om jullie hulp. Ik vraag aan jullie om naar voren te komen in de waarheid van wie jullie zijn. 

De volgende stap is om dat te beoefenen, om te spelen, om je ermee te verbinden, om een grotere liefde te zijn. Laat dit nu bij je opwellen, met mij, en voel de liefde die wij voor elkaar hebben en voor ieder van jullie en de heiligheid van je wezen. En laat die overstromen naar – je familie, je vrienden, naar je zielen familie, naar je gemeenschap. Dit is wat jullie wereld verandert en die zal de stoffelijke werkelijkheid veranderen waarin jullie bestaan. 

Dus, ik verwelkom jullie thuis, schitterende engelen van liefde en ik zegen jullie. Vaarwel. 

Steve: Dank u Moeder. En zeker kan ik nog zeggen omdat Linda een overgang maakt nu, dat ik vergrote liefde voel en duidelijkheid in schrijven en elders. Dus nu verwelkomen wij Aartsengel Michaël. Welkom Lord. 


Aartsengel Michaël: En welkom aan jullie ook, zoals we allemaal buigen voor de Moeder, zoals we altijd doen en altijd zullen doen, en terwijl we buigen heft zij ons op en bemoedigt ons – ja, ook ons – om vrij te vliegen. Dus mijn uitnodiging aan ieder van jullie vandaag, als Aartsengel van Vrede en Strijder van Liefde, is ja, om met mij mee te gaan en met mij te vliegen, bewust. 

Jullie hebben met mij gewerkt al vele, vele jaren, in jullie droom tijd, in je droom staat, in meditatie, in veranderde werkelijkheden. Dus nu geef ik jullie een wenk om dit bewustzijn – nee, niet van oorlog, van wanorde, van marteling en dood – maar van glorie en van vreugde om samen te zijn, en dat dit legioen van lichtwerkers dat zich verenigt en samenkomt over de hele planeet, in de naam van vrede, in de naam van liefde, om te veranderen wat bewust van waarde is geschat, niet in Gaia of op Gaia, maar in het gewone menselijke ras, want Gaia, de koninkrijken, de elementen, die hebben een heel ander soort van waarden dan het menselijke ras heeft. 

Dus waar ik jullie toe uitnodig om te doen, bewust en met mij, is om je bij hen aan te passen. Het is de tijd van jullie Ascentie, individueel en collectief, en jullie gaan, bewust, vastberaden, met een heilige bedoeling naar dat (Ascentie) portaal.

Dit schept, boven en beneden, grote opwinding – geen verwarring, geen zorg over of jullie zullen doorgaan of falen, niets ervan, behalve een voorwaarts vertrouwen en toestaan en erkenning dat jullie niet alleen in je hart bent voorbereid om gewoon de oude illusies aan de kant te zetten maar om werkelijk het nieuwe te omarmen -  wat werkelijk alleen maar nieuw voor je is in deze vorm, in dit leven. En als jullie op één lijn staan met de totaliteit van jullie weten, is het in feite helemaal niet nieuw; het is gewoon een terugkeer naar wie jullie werkelijk zijn.

Dus is het met grote opwinding dat we vandaag komen. Waar wil je beginnen? 

Steve: Nou, Lord, ik hoop dat u me een klein grapje toestaat door te zeggen dat ik hoop dat de Goddelijke Moeder niet uw donder heeft gestolen. Wilt u meer commentaar geven op de specifieke impacts van het geschenk van de Moeder’s energie in de vorige week?

AEM: Weet je, de Moeder steelt altijd mijn donder… [gelach]  … en dat is in orde, want zij schiep de donder in de eerste plaats!
Duidelijkheid.  Ja, zij sprak over dit geschenk – het openen van de poort, de volgende aanpassing en uitbreiding scheppen, wat het vermogen is, het bewuste vermogen en belichaming van liefde. Ik zou nooit wagen om haar tegen te spreken! Naast dat zij absoluut, altijd en eeuwig  correct is!

Maar ik kan praktisch zijn hiermee. Wat brengt de uitgebreide duidelijkheid aan ieder van jullie in wat jullie denken dat jullie hier en nu is?

Jaren al, heb ik jullie aangemoedigd om te dromen, te scheppen, te vormen, om informatie bijeen te brengen over wat jullie hart, je wezen, je ziel werkelijk wenst. Voor sommigen van jullie staat dit al duidelijk voorop.

Maar voor velen van jullie is dit niet het aller voornaamste – en ik zeg dit niet met enige vorm van kritiek, want veel van die redenen dat het niet het aller voornaamste is, is omdat jullie gezorgd hebben voor wat jullie denken dat je Aardse verantwoordelijkheden zijn want ze zijn geboren uit liefde – zorgen voor je familie, een dak boven je hoofd houden, proberen jezelf te disciplineren in een menselijke vorm. Dus er zijn vele redenen. 

En er is angst geweest! Maar de duidelijkheid duwt die angst weg, de vrees voor : “Als ik echt kijk naar wie ik ben, waarom ik hier ben, en wat wil ik eigenlijk, als ik daar echt naar kijk en dat ik dit dan niet kan krijgen of bereiken,dan zal ik zo gebroken zijn, dat ik nooit meer overeind kom.”

Wat dat geschenk van duidelijkheid jullie brengt is de verwijdering van die vrees, want de duidelijkheid van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn en wat je wenst te bereiken staat helemaal vooraan en is beschikbaar voor jullie, buiten al die oude illusies en beperkingen. 

Het andere stuk ervan, als jullie werkelijk jezelf verankeren, en jezelf douchet in deze energie van haar duidelijkheid, is dat de stappen, het plan van welke stappen nodig zijn om dit voor je te verkrijgen, zodat je vooruit gaat, niet als eenzame soldaat – dat is voorbij! – maar als individu , uniek, machtig en prachtig, in conjunctie met dat legioen van lichtwerkers waarover ik spreek, in conjunctie met gelijke denkers en die van een gelijk hart. 

Dus wat duidelijkheid ook doet is een grotere samenwerking creëren, een grotere zin van samenwerken. Want een individu alleen kan heel zelden zijn gehele missie, zijn doel en plan  bereiken.  Als dat mogelijk was, als dat het plan van de Moeder was, wat je dan moest doen is alleen op de planeet incarneren. En dat was niet de manier van hoe je wilde komen. en dat was ook zeker niet het plan van de Moeder.

Het ging om in de volheid te komen van je ontwerp in gemeenschap, in een gemeenschap van vele miljarden, wat op die wijze een druppel in de emmer van het multiversum is. Maar jullie wilden komen en werken in coöperatie, en op manieren die verrijkend waren en expansief en lonend, en gevuld met gelach en vreugde, en  met wisselwerking.

Dus, wat jullie ook gaan zien met de uitbreiding van dit geschenk is meer samenwerking in termen van: “Als jij dit doet, dan kan ik dit stuk doen. en als jij dat stuk doet, dan neem ik dit.” Dat is een werkelijke menselijke schepping en de opbouw van de Nova Aarde. Het is  een in groepen samenkomen.

Waar jullie over dachten waren zaken of corporaties die van het spoor af gingen. Ze kwamen wel bijeen want ze hadden een missie, een bedoeling, een visie – ze wilden iets scheppen. En toen, natuurlijk, werden ze verstrikt in hebzucht en controle. 

Dus, wat jullie doen is terugkeren op zo veel manieren naar de eerste principes. En jullie zeggen dan, “Samen kunnen we scheppen,” iets dat niet alleen vreugdevol en vervullend is en helder voor mij, maar ik kan ook bijdragen en hulp accepteren van mijn familie van de mensheid. 

Er is geen wezen op jullie planeet dat niet geliefd, nodig en gewaardeerd wil worden. Dat is de kern van wie jullie zijn. En jullie kunnen alles wat je wilt ontkennen. Dit is jullie werk systeem. 

Dus het individu dat zegt: “Ik heb niemand nodig. Het maakt me niet uit, “  zit gewoon in ontkenning. Dus wat jullie aan het doen zijn is terugkeren naar dat punt van duidelijkheid dat jullie liefdeswezens zijn en dat jullie liefdevol elkaar kwamen ondersteunen – niet elkaar doden, niet elkaar controleren, geen twijfel of vrees over/voor elkaar hebben, niet om elkaar te verminken, maar om elkaar bij te staan. 

Gaia is een tuin met zo’n schoonheid en diversiteit. Maar het is niet alleen haar schoonheid en diversiteit. Zij heeft het vermogen om jullie allen te voeden, jullie met haar water en lucht te koesteren. Dus die verwoesting van juist die dingen die jullie leven ondersteunen, dat gaat eindigen.

Jullie zegen: “Dat zou radicaal zijn, Michaël, “en ik zeg, “Ja, het is radicaal!”Een van jullie vragen dezer dagen is: ”Waar zitten we in ons Ascentie proces?” En deze schepping, deze creatie in liefde heft jullie op. Die activeert letterlijk jullie vleugels. Is dat duidelijk genoeg?

Steve: Nou, het is duidelijk genoeg. En opnieuw zeg ik tegen de luisterars dat die vraag verder op in mijn lijst stond en u bent er op vooruit gelopen. Wilt u nog meer zeggen daarover, of zullen we naar andere vragen gaan, Lord?

AEM: Laten we verder gaan. 

Steve: Okay. Dank u voor uw antwoord zonder dat ik die hoefde te vragen!
U hebt vaak gezegd dat gebeurtenissen zoals de Openbaring of de doop van duidelijkheid van de Moeder de vorige week, zijn gewoon aparte gevallen van een stroom van gebeurtenissen die zullen gaan gebeuren. Kunt u ons een plaatje geven in grove lijnen van de stroom van gebeurtenissen, waar dit ons brengt en hoe dat wordt georkestreerd?

AEM: Het is een financiële reconstructie. Het is de verschuiving van wat je denkt in de basische, sociale en institutionele waarden. Verschillende weken geleden sprak ik – en ik dacht nogal breedvoerig! – over wat er nodig was, bijvoorbeeld, voor een financiële reconstructie, een her-waardering die er zou moeten plaats vinden. De houding van alle mensen, de landen, de naties, de spelers om die te laten gebeuren om dat te laten plaatsvinden. 

Ik heb nadruk gelegd op spirituele herwaardering en om te onderzoeken en weer te onderzoeken, specifiek in het licht van de Moeder’s geschenken, in jullie eigen spirituele waardering. Dus wat er gebeurt is een serie van gebeurtenissen, wat gaan jullie er van denken en van herkennen. Eerst lijkt het op chaos. Laten we het voorbeeld gebruiken van de huidige situatie in de Verenigde Staten van Amerika met de ‘shutdown’ van de regering. Dit ziet er uit, dit smaakt naar, dit voelt als een impasse, nietwaar?  

Steve: Ja. 

AEM: Maar wat er als chaos verschijnt is een doorbraak.  Ze gebruiken macht – en laat ik je zeggen dat dit een misbruik van macht is – bij enige zeer basische, sociaal ongerechte vragen. En het maakt niet uit. Dit gaat niet over wie er gelijk heeft wie niet. En dit soort splijting en verdeeldheid moet nu direct stoppen. 

Dus wat gebeurt er? En ik voer jullie terug, ik reflecteer nu naar de impasse die plaats vond, niet bij de vredestafels, maar in de intergalactische oorlogen. Toen dat voortduurde, zou er vernietiging komen. En in dit geval, in de grond, waar jullie nu over praten is de vernietiging van een land zijn – niet zijn macht/kracht, maar status en positie in de wereld. 

Nu, ik zeg dit niet voor de vuist weg. Dit is een centraal gebeuren. Dus begrijp wat ik zeg. Jullie hebben het punt bereikt in deze chaos en beroering, deze impasse, waar mensen zeggen: “Dit is belachelijk!”

Het is geen zaak van wie verkeerd  zit of wie gelijk heeft, en wie wie in gijzeling houdt. Er  moet een oplossing komen die gebaseerd is op principes van billijkheid, van gelijkheid, van vertrouwen en van liefde, wat werkt voor de mensen. En wij praten niet gewoon over het volk van de Verenigde Staten, we praten over de mensen van de hele wereld.

Dus, uit een situatie die lijkt op chaos, komen nieuwe ideeën, een nieuwe benadering. Dus, uit wat eruit ziet als een crisis, en uiteindelijke verwarring, en machtsstrijd in de ergste zin van het woord, wordt het nieuwe geboren. 

Komt dat nieuwe gewoon uit wat jullie denken het leiderschap dat er bij is betrokken? Allen die hun rollen prachtig spelen, weten: Dit komt ook vanuit het hart van ieder van jullie die het geschenk van duidelijkheid stuurt, die dit uitbreiden, die meer vrijelijk liefheeft, meer open is en uit jullie inspiratie voor het nieuwe zodat dit wordt geplant in het leiderschap dat ook open staat voor het goddelijke partnerschap en inspiratie die in ieder van hen wordt geïmplanteerd. 

Dus wij gebruiken dit als een voorbeeld van wat wij genoemd hebben “een serie van gebeurtenissen”. Dit zal een domino effect hebben. Verandering, absolute verandering zit in de lucht. En wij bedoelen dat niet alleen sociaal of financieel. Het is ook zeer basisch in termen van hoe mensen zichzelf definiëren. 

Dus, wij hebben gepraat over jullie sterrenbroeders en zusters en waar jullie op gewezen hebben als Disclosure (Onthulling), maar de aanwezigheid van jullie sterrenbroeders aan de hemel en op de grond is onmiskenbaar. Dit is al tientallen jaren onmiskenbaar geweest! Feitelijk al honderden en honderden jaren. 

Maar wat er gebeurt, is dat hun aanwezigheid zo’n gemeenplaats wordt en aangekondigd en erkend is dat wat er gebeurt is hoe de menselijke wezens veranderen. 

Nu, bij jullie, zelfs in de lichtwerker gemeenschap, zijn er van jullie die zeggen: “Ik ben een pilaar,” “Ik ben een wegwijzer,” “Ik ben een poortbewaarder,” “Ik ben een Aarde bewaarder,”Ik ben een healer.” “Ik ben channel/kanaal”, “Ik ben sterrenzaad.” Die verschillen zijn niet anders dan zeggen: “Ik heb bruin haar en blauwe ogen,””Ik ben 1 meter 50.” Ik ben 1 meter 80.”  Niks anders. 

Wat er verandert heeft niks met vreemdelingen te maken. Het is een verschuiving om te begrijpen dat jullie niet alleen nationalisten, of regionalisten zijn, dat jullie niet gewoon bij een land hoorden, of bij een continent, dat jullie universeel zijn, dat jullie galactisch zijn, dat jullie je zelf definiëren – ja, thuis kan Gaia zijn, maar dat jullie deel zijn van een veel groter geheel. 

En dit komt niet, het gaat niet gebeuren in een soort van conflict of angst. Jullie sterrenbroeders en zusters hebben hun werkzaamheden heel verstandig gedaan en ik kan zeggen in grote samenwerking met ons, en met jullie. Dus dat komt niet als een gebeuren van angst of verwarring, of zelfs als drama. Het is gewoon het ontwaken van het collectief voor  een nieuwe en zeer andere werkelijkheid. 

En mijn vrienden, het is prachtig. Dat is weer een ander gebeuren. En we praten hier over een stroom van gebeurtenissen die gebeuren in de volgende, oh, stel maanden, twee, drie maanden. En leg me hier niet verder op vast  dan dat omdat het kanaal gewoon zal afsluiten! 

[gelach]

Dus, er gaan veel dingen gebeuren. Het stoppen van oorlog en conflict, natuurlijk, zit in de kern van mijn missie. En dat komt ook door te begrijpen dat het doelloos is, dat het ten voordele van niemand is – niet voor de agressor, en zeker niet voor het slachtoffer.

Dus is het de verandering van hart. Dat is zo voor Ascentie. En Ascentie is beïnvloedend hoe de werkelijkheid van Gaia eruit ziet, en de werkelijkheid van Gaia is een Ascentie. Dus komen jullie nu in verbinding met de waarheid van hogere dimensies. En ik kan zeggen, terwijl we buigen en ons zelf laten opheffen, dat de Moeder de drijvende kracht achter ons is. 
Dus is het tijd. En alles dat we kunnen zeggen is Halleluja! 

Steve: Nou, dank u Lord. U hebt tegen mij gezegd in onze privé  reading over situaties waarin wij hier op Aarde Galactics ontmoeten, en om mee te beginnen,  velen van ons zijn galactics.
Velen van ons vragen zich af hoe de manier is dat hogere dimensionale wezens incarneren, of “apparit” (verschijnen) – wat ik denk dat uw woord is voor het kort tussen ons te verschijnen. Kunt u met ons praten over hoe galactics en hemelse wezens zichzelf naar de Aarde kunnen brengen – inclusief het over-lichten, incarnatie, aspecten van walk-ins? 

AEM: Ja, daar zullen we een paar uur voor gebruiken! 

Steve: Ah! Nou, dat is een probleem niet? [lachen]

AEM: Nee, ik zal kort zijn, omdat het belangrijk is. En het kanaal heeft met ons veel werk gedaan over aspecten en dus wil ik mensen  aanmoedigen om hier echt naar te kijken. Ieder mens, ieder wezen, ik zelf ingesloten (maar laten we ons gesprek beperken tot de menselijke ervaring) heeft veel aspecten. Het is geen totaliteit of een bi-locatie (op twee plaatsen tegelijk zijn); dit is een aspect van jullie zelf waarmee jullie vaak met mij op een bepaalde missie of bedoeling zijn terwijl je nog heel en compleet in je stoffelijke zelf bent.

Nu, het is belangrijk voor Ascentie dat je niet je aspecten buiten laat zweven in alternatieve werkelijkheden terwijl je ascendeert. Dus, op dit moment vraag ik jullie allemaal, specifiek met de bedoeling van duidelijkheid en integratie, van die duidelijkheid en grotere liefde, om alle stukken, delen om alle aspecten van jezelf, naar huis te roepen.

Laten we nu spreken over een vorm of aspect waar we niet zo duidelijk eerder over hebben gesproken. En dat is als je een aspect bent of een uitstraling – geen apparition/verschijning – een uitstraling bent of een aspect bent van de hogere rijken. 

Dus, bijvoorbeeld, er zijn velen van jullie als je gekozen kanten hebt, als het ware, als je jouw straal hebt gekozen, als je oorspronkelijk bent geboren, dat je jezelf op één lijn hebt gesteld, zeg, met mij, en je draagt die energie. Nu, sommigen op een lichte wijze, en sommigen op dramatische wijze. Dus dan ben je een aspect, niet dat ik jullie overneem, want ik zou dat nooit willen doen. Dat is tegen het rijk van de Moeder, van de vrije wil. 

Maar je neigingen, het aspect van je spirituele zelf is intens verbonden met die energie. Sommigen van jullie zijn diep verbonden met de aspecten en de belichamingen van de energie van de Goddelijke Moeder, van Magdalena, Yeshua, Sanat Kumara, St. Germain, Aartsengel Gabriëlle. Dus is er dat aspect waar je ook diep mee verankerd wilt zijn in je. 

Nu, als je die verbinding hebt, die afstamt – van iemand van ons, maar, opnieuw, ik zal het voorbeeld van mijzelf gebruiken – er zijn keren in het leven, waarop je natuurlijk twee dingen zult voelen – een, soms, het over-lichten (en ik gebruik over-lichten en niet over-schaduwen) van jezelf, van de totaliteit en zoetheid van jouw wezen met mijn energie. 

Je voelt dan soms: “Nou ik moet aan het channelen zijn!” omdat je de energie voelt van onze verbinding, en daar ik een aantal centimeters boven je hoofd zit en mijn energie gewoon door je heen stuur, je zegen, van je houd – jou over-licht! – je geeft, deelt met je, inzicht, informatie, soort van richting die belangrijk voor je is of voor je kring op dat moment of voor een periode tijd. 

Dit over-lichten komt gewoonlijk en gaat weg, afhankelijk van hoe duidelijk jij je verbindt met iemand van ons, elke dag, of bij gelegenheid. Er zijn keren dat je wilt worden over-licht door iemand of een wezen – een aartsengel of een machtige – waar je geen, zullen we zeggen, regelmatige aansluiting bij hebt, maar je werkt dan aan een aspect van jezelf of aan een project waar je op zielenniveau die energie vandaan hebt geroepen. 

Het andere dat we doen, in meditatie – opnieuw op regelmatige basis, voornamelijk afhankelijk van jou en je aanvragen, is dat we samensmelten. Nu denk je hieraan als overweldigend, en dat kan het zijn en als een zeer heilig geschenk, en dat is het, voor jou en voor ons. Maar ik wil ook dat je er op een meer algemene manier over denkt.

Denk aan een reeks van interacties, relaties, die je hebt met degenen waar je van houdt, vanaf de zeer intieme, of zeg maar, van een seksueel partnerschap tot aan je beste vriend, tot aan je meest dichtbije familielid, tot aan je ouders, en dan naar buiten je gemeenschap in. Dus, zeg, als je samen komt met je geliefde, en je ben stoffelijk intiem, maar wat nog belangrijker is, het is een echte relatie,dan ben je intiem in je hart, dan deel je geheimen, wensen, verlangens, vreugde, zoetheid van je hart en jullie smelten samen.

Dat is hetzelfde met de bloedverwant waar je van houdt. Dat is niet fysiek, maar het is belangrijker, spiritueel en emotioneel. Het is mentaal. Het zelfde is met je beste vrienden, je heilige kring, van hen waarvan je niet kunt denken dat je zonder hen verder gaat. 
Jullie smelten de hele tijd je energieën samen, en dat is prachtig en het is heilig.

En zo is het met ons. Wij leven niet in een situatie, omgeving of in een staat van zijn die is afgescheiden of geïsoleerd. Zijn wij unieke uitdrukkingen van het Goddelijke? Ja. Maar wij hebben de hele tijd eb en vloed en smelten samen. Dit is het zoetste geschenk van de Moeder. 

En zo houden we ook van –liefde! – om dat met jullie te hebben. En dus vragen wij jullie soms om in meditatie, in die heilige onderneming, in ceremonie, om onze energieën te combineren. Dit is wat er gebeurt bij een ware channeling. 

Er is een vorm van samengaan, waar de ruimte wordt gedeeld in heilige ceremonie en ondernemen.

Dat is niet permanent want wij willen niet overvleugelen. Maar wat is het wat er gebeurt? Dit versterkt, het maakt je groter. Dit brengt jullie naar een groter niveau van inspiratie en begrijpen, niet alleen van wie jullie zijn en hoe de dingen op Gaia werken, maar wie wij zijn. Dus vullen wij jullie met onze liefde en aanwezigheid. Maar, lief hart, jullie vullen ons ook. Dit is nooit een straat geweest met een richting.  Dit is nooit een eenbaans uitwisseling geweest. 

Als jullie je hart aan ons geven, als jullie ons in je heilige ruimte verwelkomen, is het een samensmelten en is het vereniging, en het is een her-vereniging. En dit wordt meer en meer gedaan, omdat jullie je realiseren dat jullie niet in isolatie of in afscheiding hoeven te leven, dat jullie die eb en vloed willen belichamen. Jullie willen dat Goddelijke partnerschap ook met ons hebben. 

Dus, dit zijn de diverse manieren waarin wij zeer intiem zijn, dichtbij, met jullie werkend en ook ons partnerschap vormend.

Steve: Nou, dank u,  Lord en misschien kan ik hier nog twee vragen stellen en dan u de tijd er tussen laten verdelen.

De eerste is, sommige mensen hebben gezegd dat er 21 aartsengelen zijn geïncarneerd op Aarde. Maar als men daarover probeert te denken, wordt het wat moeilijk, want een aartsengel is zeker niet volledig geïncarneerd in een menselijk lichaam maar zit tegelijkertijd ook in spirituele domeinen.

Dus de eerste vraag is, hoe werkt dit proces van een aartsengel, zeg maar, door te incarneren op Aarde? En de tweede is dat er samengestelde wezens zijn, blijkbaar zoals Merlijn en Jan de Doper en Lord Arcturus. St. Germain was deel van Merlijn maar dan waren er nog andere wezens die eraan deelnamen. 

Kunt u er over praten met ons, ook over het proces van dat er samengestelde wezens zijn? 

AEM:  Ja, dat doe ik graag.
Laten we eerst spreken over die samenstelling, of waar gewezen op kan worden als “groeps zielen”. Want dit kan verwarrend zijn. Aan de ene kant zeggen we je – en de Moeder ziet jullie- als een prachtige, unieke energie die goed is gedefinieerd en die anders is dan iets anders in haar hele omniversum. En dan zeggen wij: “Maar dat was een groepsziel”. Dus laten we dat uitleggen.

Er zijn ondernemingen of situaties waar de opdracht die moet worden gedaan zo onmisbaar is voor de ontvouwing van de Moeder haar plan, of voor de verandering of de richting als een beschaving, misschien, opnieuw moet worden gericht of –opnieuw aan gewerkt, dat een groep zielen bijna op een gebiedende manier zal samenkomen,  als je denkt dat je zegt: “Ik zal gaan en ik zal die rol spelen.” 

Maar door de geschiedenis, van pijn en van wanorde, of misbruik, zijn er keren dat het voordeliger is voor een groep om samen te komen en om elkaar te ondersteunen bij die onderneming van dat specifieke leven. En ik ga nu spreken over wat er normaal gesproken gebeurt, omdat dit belangrijk is. 

Gewoonlijk is er een waar je over kunt denken als een leidende ziel. En die ziel daar kun je over denken als een administrateur of de supervisor van die verzameling, alhoewel dat meer samen werkend is dan dat. En op die zelfde tijd is er misschien een ziel die een heel specifiek talent of vermogen heeft of voltooiing of missie heeft om dat te bewerkstellingen bij die deelname in dat nu-menselijke-wezen leven. 

Dus zullen ze naar het voorfront komen in die specifieke fase. Dus dat is een manier waarop het gebeurt. Een andere is dat de gehele groep er is als ondersteuningsteam, helemaal, maar opnieuw, ze wisselen van plaats uit of ze ondersteunen die leidende ziel bij een missie die zo betekenisvol is dat een groep de voorkeur heeft.  

Nu, dat betekent niet, zeg maar, over de dood van Jan de Doper, bijvoorbeeld, dat die groep doorgaat om onbegrensd samen door te gaan. Dat doen ze niet. Er is verspreiding/verstrooiing. 

Nu, kan er een her-vereniging zijn? Omdat ze goed samen werkten, en omdat er coöperatie was, en dat is een goede combinatie om samen te komen voor een toekomstig of vroeger ondernemen? Ja, maar dat is niet nodig en het gebeurt niet altijd op die manier. 

Als ze deel zijn van een groepsziel, is wat dit gewoonlijk betekent, lief hart, dat ze de ervaring hebben gehad om in/aan een groep deel te nemen met een specifieke missie, maar dat betekent niet dat ze altijd en alleen maar deel van die groepsziel waren. Ze handhaven nog steeds hun unieke vonk. 

Dus, bijvoorbeeld, bij een onderneming kun je goed een intergalactic met een Aarde-bewaarder en een engel in iets samenbrengen want al die variaties zijn nodig.  Dit is een vorm van samenwerking die meer en meer op Aarde wordt bespiegeld, terwijl jullie duidelijker beginnen meer in deze eenheidsvorm binnen te gaan om dingen te doen, dingen om te scheppen zodat jullie samenkomen, en als je op dat niveau van verbintenis/toewijding zit en van liefde, is er een samensmelten van dergelijke energieën, waar je als groep mee werkt. 

En jullie hebben dat gezien. Jullie hebben het zelfs op InLight Radio gezien, de toewijding en de vastberadenheid van de ziel en de liefde die je voor elkaar hebt. 

Steve: ja. 

AEM:  Maar dan ga je weer apart staan, en ieder van jullie hebben je eigen facetten en je eigen… [onverstaanbaar] groepsziel. Is dat duidelijk?  

Steve: Ja, dat is duidelijk. En wat dan met het geval van een aartsengel die incarneert? Dat hele stuk van de aartsengel incarneert niet, wel?  Wat gebeurt dan? 

AEM: Het  menselijk wezen is wat ze zeggen over-licht op voortdurende basis door dat wezen, door die aartsengel. Nu, de aartsengel doorkruist geen menselijke keuze, de vrije wil. Dus zul je zeggen: “Nou, ik kan mogelijk geen een aartsengel zijn, want kijk in de tijd dat ik dat deed… was dat toch wel een vreselijk iets om te doen!” 

Nou, dat is niet zo. En wij hebben een lange geschiedenis van aartsengelen die van het pad af vielen en die afschuwelijke dingen deden. De sleutel hier is niet-oordelen, niet waar?  

Maar als een aartsengel incarneert of de energie van dat wezen over-licht, is het voornamelijk en eerstens van die aartsengel. Zo eenvoudig is dat. 
Je zult merken, als je de tijd neemt, dat er een andere kwaliteit is bij die individuen. 

Het is geen geval van een mens die in volheid is, want de aartsengel zweeft er nog boven. Ze kunnen niet – nou, ze konden het wel – volledig het individu belichamen, alhoewel er momenten zijn waarop de volledigheid van die aanwezigheid bekend en gevoeld wordt, en gevierd wordt. Het is een unieke en zeer ongewone situatie. 

Steve:  En wat is er dan met walk-ins en vervlochten walk-ins, Lord? 

AEM: Er komt een tijd waarin sommige mensen niet langer meer tolereren om in de vorm te zijn. En dus is er een overeenkomst met een wezen dat al naar deze kant is overgegaan en die zijn missie wil completeren, en dat ze eigenlijk van plaats ruilen.

En als dat gebeurt is het gewoonlijk voor een paar maanden. Dit wordt vaak geassocieerd door een ziekte of met een afbraak van iets. En daar vindt dan die overdracht plaats. Het individu dat opduikt is niet langer precies de persoon die zijn lichaam heeft verlaten. Alhoewel het gewoonlijk zo is dat de persoonlijkheid, de missie en de bedoeling van de walk-in zodanig is dat de familie zich realiseert dat het individu niet langer dezelfde persoon is. 

Een vervlochten walk-in is het bewuste besef en de onderlinge dooreen gestrengeldheid van een aantal zielen, gewoonlijk twee of drie, tot een verenigd geheel waar iedereen zich bewust is en er aan deelneemt. 

Steve:  Dit is heel moeilijk je voor te stellen.

AEM: Opnieuw, dit is heel ongewoon. Een vervlochten walk-in is zeer, zeer ongewoon.

Steve: Hmm. Okay. Ik denk dat ik net de muziek hoorde opkomen, Lord. En voor ons is de tijd al afgelopen.   Ongelukkig genoeg. 

AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede, beste vriend. 

Steve: Dank u, Lord. Dank u zeer.

AEM: Vaarwel. 

Steve: Vaarwel. 


Vertaling: Winny  

Tuesday, October 15, 2013

13.10.2013 Rainbow Phoenix

Rainbow-Phoenix van 13 oktober 2013    


(Degene die Bewustzijn wordt genoemd, geeft deze boodschap door aan Will Berlingshof)
Daar deze boodschap een hele lange was en Bewustzijn er veel zinnen en bijwoorden bij gebruikt, heb ik het eerste stuk samengevat.

Het is een boodschap voor iedereen die de laatste tijd informatie heeft gekregen die niks hoopvols gaf, en dat is niks anders dan een valse poging om de controle te handhaven en om angst te bestendigen.
Deze boodschap ging over wat werd uitgezonden en die veel mensen hadden gekregen, over nano-technologie.( Ik weet niet of dit ook in Nederland is uitgezonden. w) Deze nano-technologie is al lang gebruikt en zit in voedsel en drinken, het werd ingestroomd met negatieve energie. De bedoeling was dat 80% van de mensen hiermee werden geïnfecteerd en daardoor kan dit desgewenst gebruikt worden om ziekte te scheppen en om zo’n sterk virus te maken dat degenen die hier het doel van waren binnen 10 dagen konden sterven.
En dan verder in dit plan is  de bedoeling is om 95% van de mensen te infecteren met nano-technologie in januari 2014.

Het probleem van deze boodschap is dat het grotendeels des informatie is. Het is een manoeuvre van degenen die hier de leiding van hebben om nog meer hopeloosheid te scheppen in iemands leven. De kracht van die boodschap voor degenen die dit overkomt is zo groot dat ze zo de hoop op zullen geven om verder te kunnen leven.

Het eerste dat Bewustzijn hierover wil zeggen is dat men die informatie tot zich kan nemen als waardevol, dat die waar is en dat je er niet tegen kunt vechten. Bewustzijn wil hen er aan laten denken dat ze een keuze kunnen maken en dat ze die baseren op hun verschanst geloof, op hun eigen krachteloosheid om hun leven te veranderen, of om andere alternatieven te zoeken.

In dit geval is deze informatie een wanhopige poging van die mensen aan de macht om zoveel mogelijk mensen te bereiken, in de laatste weken en maanden van een ineenstortend regiem, zodat ze zelf de grootste kans hebben om gebeurtenissen van de  omwenteling, die onderweg is, te overleven. Dat is niet alleen hun hoop maar ook hun missie om zoveel mogelijk mensen mee te slepen de angst zone in. Dus om zoveel mogelijk verwarring, wanhoop en hopeloosheid te creëren dat als zij doorgaan met hun plannen zal het grootste deel gewoon omver rollen  en zich overgeven aan dit plan van hen aan de macht.

En natuurlijk hoeft dit niet zo te zijn.  Dat zelfs al hebben degenen aan de macht de acties al  ondernomen om nano-technologie te creëren, om de mensen ermee te infecteren, dat men dit als een persoonlijk ervaring van iemands leven hoeft te accepteren.  Dit is werkelijk een belangrijke zaak, want wat het vertegenwoordigt is de noodzaak voor degenen die deze informatie gekregen hebben, of die de dwingende waarschuwing kregen, dat dit een keuze is.
Dat ze een keuze moeten maken tussen dat wat er werd aangeboden, weg van het denken dat het onontkoombaar, onbetwistbaar is, en dan naar een andere werkelijkheid en een andere persoonlijke toekomst.

Dat omdat het een tijdslijn is, die nog niet is bereikt. Er is geen 80% van het grootste deel getroffen en daarom is er iedere kans voor degenen die deze bewering  niet geloven, dat zij zelf hun toekomst kunnen veranderen, en die de tijdslijn die hen is aangeboden, wel kunnen veranderen en een andere tijdslijn kunnen kiezen die dit niet als waarheid en werkelijkheid heeft voor hun leven.

Dat dit Bewustzijn ook zegt dat in deze tijd er grote verantwoordelijkheid is voor mensen in hun keuze en in hun delen van informatie. Daar het misschien waardevol kan zijn om zulke informatie te delen moet je er ook bijvoegen dat dit geen gegeven is, geen garantie. Dat er nog steeds een keuze is en als men afziet door angst voor zo’n negatief scenario dat ze niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuze. Als men zulke informatie naar buiten brengt zonder stukjes hoop en vertrouwen dat alles goed zal zijn, dan levert men een slechte dienst.
Dit Bewustzijn zegt niet dat die boodschappen niet moeten worden doorgegeven. Het zegt dat het belangrijk is dat men zulke informatie we moet delen maar men moet gelijktijdig een alternatief gezichtspunt leveren, men moet zeggen dat die informatie niet is bewezen. Het is gewoon dat iemand dit naar buiten heeft gebracht, iemand of een organisatie met de bedoeling om nog meer gevangen te raken in planeet B energieë,  (planeet A is 5D, planeet B is de oude energie) de negatieve scenario’s waarin degenen aan de leiding al het mogelijke doen om veilig te stellen dat ze doorgaan aan de leiding te blijven, als alles is gezegd en gedaan.

Daarom hebben degenen die deze informatie doorgeven een verantwoordelijkheid, specifiek zij die veel hebben om aan door te sturen. Dit Bewustzijn vraagt aan degenen die in die positie zitten om deze informatie te delen dat ze lang en stevig nadenken over wat hen is door gezonden en of het verdere deling verdient.
Diegene gebruikt wat het Bewustzijn de B.S. speurder(?.w.) om hun bron van informatie te voelen en om een vaststelling te maken of dit authentiek is of niet. Het knee-jerk = automatische antwoord op het direct doorzenden  van dergelijke negatieve informatie, kan nadelig zijn op de lange run voor degenen die nog niet overtuigd zijn, nog niet zeker zijn, nog niet bewust genoeg om zich te realiseren dat dit een aanval op de mensheid is, een verdere manoeuvre om zich in het niet-geloven te trekken dat men persoonlijke macht heeft en hier een persoonlijke keuze kan maken.

En daarom voor ieder die deze informatie heeft gekregen: Stop even, voel de informatie helemaal uit. Voelt die werkelijk echt? Heeft die werkelijk authenticiteit anders dan het feit dat die werd gezonden vanuit of kwam uit een legitieme bron.

Vraag je dit af bij alle bronnen, betwijfel alle motieven en bepaal dan je wens om deze informatie uit te zenden. En geef niet alleen een negatieve boodschap uit .En zorg dus niet alleen voor de negatieve boodschap, maar ook het alternatief hiervoor. Laat iedereen er aan denken dat dit maar een mogelijkheid is en helemaal geen gegarandeerde mogelijkheid.

Dat men de informatie moet krijgen die naar hen is gezonden en zelf moet onderscheiden of deze authentiek is of niet. Men moet die informatie ontvangen en hun antwoord erop vaststellen, niet alleen door angst en door knee-jerk(automatisch) te zijn maar door over de informatie te contempleren, door de informatie te voelen, door iemands eigen B.S speurder toe te passen op de informatie.

Als dit is gedaan voor deze zaak en dergelijke zaken, zal men meer en meer de manipulatie beginnen te onderscheiden die bezig is om die grove informatie die niet van dienst is en wordt uitgezonden, de des informatie die wordt uitgezonden en men zal hun keuzes overeenkomstig maken.
Op sommige manieren is dit soort informatie de streep in het zand waar men is aangekomen. Die is een gelegenheid om naar dergelijke informatie uit te kijken en duidelijk te onderscheiden om wijs te kiezen wat men eermee zal doen en om zijn eigen leven in eigen hand te nemen en om keuzes te maken die zulke onjuiste informatie niet gewoon ondersteunen, zulke bedrieglijke informatie, want er is nieuwe energie beschikbaar die in iemands leven kan worden gebracht die nieuwe werkelijkheden kan creëren, als men wijs en met onderscheiding kan kiezen.

Dat velen nu in de positie zitten waar zo’n keuze, zulke keuzen, gemaakt moeten worden, niet alleen met deze informatie die pas is vrijgegeven maar ook met vele andere keuzen in hun leven. Persoonlijk keuzes over hun levenssituatie, gemeenschapskeuzes die gebaseerd zijn op het observeren waar de gemeenschap op af koerst, en natuurlijk de keuzes die te maken hebben met degenen aan de macht en hun voortdurende manipulatie van bewustzijn om hun eigen beste resultaten veilig te stellen.

Men kan zich binden aan gemeenschappelijke zorgen, men kan geleid en gemanipuleerd worden door de kuiperijen van degenen aan de macht. Als men onwetend is en niet bewust, als men niet bereidwillig is om diep in zulke zaken te kijken en om keuzes te maken in deze zaken, als men gewoon in een reactie zit en als die door angst wordt aangedreven, dan zal het natuurlijk makkelijk zijn om een van de volgers te zijn die net als lemmingen naar de rand van een klif worden geleid.

Als men in vrees zit is het inderdaad makkelijk om je te manipuleren want het antwoord van angst is van dien aard en dat is al zo lang in het menselijke bewustzijn ingevoerd, dat het natuurlijk en goed lijkt te zijn.

Dit Bewustzijn zal iedereen aan het acronym(letterwoord) laten denken dat staat voor angst:  False Evidence Appearing Real  (Vals bewijs dat echt lijkt te zijn) en dus zullen degenen aan de macht met die kennis, ’n bewustzijn van hoe je kunt controleren en manipuleren, angst gebruiken ten voordele van zichzelf, ze zullen het grootste deel van de mensheid verlokken, want de mensheid is opgevoed om angstig te zijn en om gewoon op die boodschappen met angst te reageren die eisen dat er bepaalde acties worden ondernomen. Acties zoals de oorlog in gaan tegen de vijand, acties van het je bewapenen en om voorraden te verzamelen zodat men kan overleven. Deze antwoorden die op vrees zijn gebaseerd zijn niet die welke het individu zal bevrijden maar eerder hen verlokken en hen naar onderen slepen.

Dat de streep in het zand is getrokken, en dat het nu belangrijk is om dit te begrijpen, om dit te herkennen, om je inderdaad te realiseren dat je op dat kritieke punt bent gekomen voor een  keuze, voor welke richting, welke kant wil je op gaan?  Wil je de massa’s volgen naar de planeet B scenario’s? 
Er zijn er velen die deze boodschappen nu aanbieden waarbij het schijnt dat er geen keus is, dat dit is wat er gebeurt, dat dit de werkelijkheid is van de ervaring in het stoffelijke. Er zijn mensen die nu vermoeid worden door zulke keuzes en dergelijke manipulatie

De keuzes die zij onder ogen zien kunnen zijn dat ze een nieuwe wereld wensen, een nieuw voorbeeld, een nieuwe orde van dingen die niet langer zulke controle en macht meer geven aan die manipulators. Dit is de nieuw gebalanceerde en geharmoniseerde planeet A/B waar dit Bewustzijn zo lang over heeft gesproken en dat men die stoffelijke dualistische werkelijkheid kan beginnen te her-creëren om een van evenwicht, harmonie en hoop te worden, een die in verbinding is met Moeder Aarde en haar bewustzijn maar ook met het Goddelijke Bewustzijn.

Maar men moet niet in het door vrees-teweeg gebrachte antwoord springen. Men moet vasthouden dat dit de planetaire ervaring is die ze willen hebben en als er informatie naar voren komt, om duidelijke keuzes te maken, dat “niet voor mij”,  dat dit “niet voor mij”is, dat ik wil geloven dat wij verder gaan, we gaan door.

En dan, natuurlijk is er dat wat het vijfde dimensionale bewustzijn is dat sterker en sterker wordt voor veel mensen. Dat ze zulke negatieve informatie opnemen en gewoon hun hoger bewustzijn toepassen en planeet A scenario’s scheppen die bij de top van de planeet A/B scenario’s ligt, en planeet A/B scenario’s overlapt zodat ze meer en meer elke dag gaan zien dat zij op planeet A zitten, ze zijn op het vijfde dimensionale niveau van kennis en besef en dat zij hun keuzes maken weg van dit verlichte, geïllumineerde niveau van bewustzijn. Dat ze meer en meer zullen beginnen te zien hoe de planeet die zij creëren voor zichzelf echt planeet A is, echt, welke zoveel mensen willen bereiken en hun leven in willen roepen.

Daarom zegt dit Bewustzijn in deze tijd dat voor iedereen die de ervaring heeft gehad van deze specifieke boodschap, deze des-informatie, het wonder en twijfel van de individuen die deze naar hen kan hebben gestuurd, het wonder en twijfel over de boodschap – dat zij dit als gelegenheid gebruiken om duidelijk deze informatie te ontkennen en om een alternatieve keuze te maken, een keuze naar bewustzijn, een keuze naar healing, een keuze naar het Licht.

In deze tijd wil dit Bewustzijn een volgende acronym aanbieden. Die acronym is voor het woord “faith” (vertrouwen)  Zoveel mensen wordt verteld om in vertrouwen te leven, dat alles in orde zal komen, dat alles zal uitwerken. Terwijl dit zo is, vinden velen het moeilijk als ze zo bestookt met hun persoonlijke problemen/testen en beproevingen als ze worden vastgezet in een negatief wereld scenario, een negatief nationaal scenario, om vertrouwen te hebben. Vertrouwen, als iets zien dat onaanraakbaar is, ontoegankelijk, dat niet kan worden bereikt.

En dit vage concept van vertrouwen hebben is echt iets dat velen moeilijk vinden dat te hebben, want zij begrijpen niet wat dit is. Het is intransient (?). Inderdaad het is dat wat schijnt verder dan dat te zijn, maar het is helemaal niet verder dan dat, en dus biedt dit Bewustzijn een nieuw acronym aan dat een hulp kan zijn voor degenen die worstelen met hun vertrouwen. Het vertrouwen (Faith) dat alles in orde zal zijn, dat hun levens zullen worden ingestroomd met Spirit en met het Goddelijke en dat zij werkelijk naar een heldere, nieuwe toekomst aan het gaan zijn.

Deze acronym is de volgende. Die is ook onderworpen aan een persoonlijke uitleg. Hier volgt deze.

Fait is Following Awareness Inside Towards Healing -  Bewustzijn naar binnen volgend naar Healing.   Wat men ook kan begrijpen als faith is    Following Awareness Inside Towards Home,   Bewustzijn naar binnen volgend naar Thuis.   Iemands spirituele thuis, iemands spirituele Helios of Licht.

Dat als men werkelijk die wereld beoordeelt vanuit dat niveau van innerlijke besef, innerlijk gevoel van wat wel of niet is, wordt men weggevoerd van de pogingen om te worden misleid en mis geïnformeerd. Men zal dan naar informatie kijken zoals die welke pas werd vrijgegeven en realiseert zich dat deze informatie werd gebruikt om het massa bewustzijn te manipuleren en dat men kan kiezen om dit wel of niet te geloven.

Het volgen van iemands innerlijk besef staat iemand toe om keuzes te maken die de keuzen trotseren van de massa keuzes die gemaakt worden in deze tijd door het grootste deel van de menselijke wezens.  Dit staat hen toe om voorbij de streep te stappen die in het zand is getrokken, naar een nieuwe wijze van denken, een nieuwe manier van voelen, een nieuwe manier van zijn.

Daarom zegt dit Bewustzijn: Volg het innerlijke besef van binnen naar healing, jullie healing, jullie verlichting, jullie vrijheid. Heb vertrouwen, leef in vertrouwen, wees van vertrouwen, en dat zal jullie goed dienen in deze meest hachelijke tijden.

Dat dit nu deze openingsboodschap completeert.

Dank u, Bewustzijn. Dat was zeer inspirerend en ik weet zeker dat leden ook de waarde van uw boodschap zullen erkennen. Dank u.

Dat dit de loop van een openbare boodschap zal zijn, niet alleen voor de leden van de Rainbow-Phoenix site, maar ook naar iedereen die naar die publieke site is gekomen door behoefte aan ondersteuning, informatie en begrijpen.


Ja, dank u. Zo zal het zijn. Dank u. 

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html