Labels

Tuesday, September 30, 2014

28.09.2014 Steve Beckow - Ascentie in 2014 of 2017?

Steve Beckow 28 sept 2014:  Ascentie in 2014 of 2017?


Steve:  Ik post hier een kort bericht gebaseerd op mijn reading met Aartsengel Michaël via Linda Dillon op zondag 28 sept. ’14. Ik vroeg hem of we moesten denken dat Ascentie niet eerder gebeurt dan in 2017, gebaseerd op de laatste boodschap van Matthew Ward van 23 sept. (1)  Laat me dat gesprek hier neerzetten:

Steve Beckow:  Nou, Ascentie werd verondersteld te gebeuren bij de herfst. Die was enkele dagen geleden al. Waarom gebeurde die niet, Lord?
Aartsengel Michaël: Die is reeds onderweg. Jullie voelen die al.
Steve: Nou, ja.
AEM: Je vraagt naar de snap/knip/de klik?
Steve: Ja. De ontsteking, juist, ja.
AEM: De mensen zijn nog niet volledig klaar.
Steve: OK. Dat is goed. Maar Matthew scheen te denken dat Ascentie niet zou gebeuren voor 2017. Dat is het geval niet, wel?
AEM: Dat is wat jullie kunnen denken als Fase 2, als het volledige bewustzijn verankerd wordt in iedereen.
Steve: Dus nu is het volledige bewustzijn Sahaja Samadhi.

Laat me hier even stoppen en Sahaja Samadhi hier uitleggen.   Sahaja gebeurt als de kundalini een scherpe bocht neemt terug van het kruinchakra naar het spirituele “hart”. Of de Hridayam. Feitelijk is de Hridayam niet het hart maar een opening met de grootte van een speldenprik die gesloten blijft tot het Brahmajnana, en op dat moment opent het zich maar sluit zich weer.

Als het Hridayam zich permanent opent, gebeurt Sahaja. Sahaja is moksha of bevrijding van de noodzaak om herboren te worden in het stoffelijke rijk. Het feitelijke hart is hetzelfde als het Zelf, Atman of de Christus. Als het Hridayam zich permanent opent, zijn het individuele en het Zelf verenigd en zijn daarna nooit meer niet-verenigd. Sahaja is de verlichting van de “diepe”  Vijfde Dimensie.

AEM: Wel nu het zal niet zo extreem zijn. Het zal zijn waar jullie over kunnen denken als jullie Gouden Periode. (Golden Age)
Steve: Goed. Heeft dit een verlichtingswederkerigheid?
AEM: Ja.
Steve: Dus is het Brahmajnana?
AEM:  Ja.
Steve: Laat me weer even stoppen en Brahmajnana uitleggen.

Brahmajnana of de God Verwerkelijking  gebeurt als het kundalini de zevende of het kruin chakra bereikt. Het is een tijdelijk en geen permanente hartsopening, vergezeld door/van verrukking en uitgebreide kennis van het Zelf. Brahmajnana is een stap op weg naar bevrijding. Verkrijging hiervan wordt genoemd: “Halverwege de berg op.”
In de Zen fraseologie zijn bergen eerst bergen en rivieren eerst rivieren. Deze stelling heeft betrekking op onze gewone staat van bewustzijn. Als bergen geen bergen en rivieren geen rivieren zijn wijst dat op Brahmajnana, de grote ontwaking die de meeste wijzen bezitten. Als bergen weer bergen worden en rivieren weer rivieren wijst dat op Sahaja.

Onze vasanas volharden tot aan Sahaja. Brahmajnana reduceert onze vasanas niet tot as. Alleen Sahaja doet dat. Het feit dat onze vasanas niet verdwijnen door verkrijging van Brahmajnana legt uit waarom zo veel “verlichte” wijzen nog gevangen zitten in de diverse vallen van wereldlijke betrokkenheid: hun vasanas zijn nog niet volledig uitgeroeid.
Laten we weer onze reading oppakken.

Steve: Ohhhhh, 2017 zal dan Brahmajnana zijn. Wanneer zal Sahaja gebeuren?
AEM: Kort daarna.
Steve: Ahhhhh. Nou, I’ll be darned. (verdorie!) dus de ontsteking zal aardig spoedig zijn, is dat juist?
AEM: Ontsteking is goed onderweg. Denk er over alsof je op het lanceer pad zit.
Steve: OK. OK. Oh, jee, dat is zo interessant.

Dus Ascentie naar de vijfde – dat is een volledige ingang naar de eerste onder-laag van de Vijfde Dimensie, die ik bij diverse gelegenheden, de hal van de wachtkamer genoemd heb  – zal spoedig gebeuren. Die is reeds onderweg.
Op dit moment, zijn wij zoals gasten zijn die in het huis zijn gekomen en die hun jas uitdoen. Maar zij hebben nog niet de woonkamer betreden en zijn nog niet bij het gezelschap gekomen, zeg maar. Dat gebeurt in 2017.

Voetnoten
(1) Matthew’s Message, Sept. 23, 2017, at athttp://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Vertaling: Winny  

Friday, September 19, 2014

18.09.2014 Aartsengel Metatron en de 33de dimensie: Aarde gaat de Paarse Fotongordel in – Staat van Overwintering.


Anna Merkaba: Aartsengel Metatron en de 33de dimensie: Aarde gaat de Paarse Fotongordel in – Staat van Overwintering.      18 sept. 2014
Gepost door Brian R op 19 september 2014.     http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com    (vertaling winny)
 Video for this channeling: Watch Here

Op de 22ste van jullie September gaan jullie allen een fotongordel in van Licht.
Want doordat jullie zonnestelsel inderdaad voet heeft gezet in een nieuwe overeenstemming, zal de planeet waarop jullie je allen bevinden de volgende stap nemen in haar evolutionaire proces, die vrede en harmonie met zich meebrengt van de voorgaande  eeuwen en de eeuwen die komen.
Een fotonische gordel die purpel/paars is van erkenningsprincipes zal uit een nieuwe serie overeenkomsten voor jullie planeet rollen. De portalen uit het verleden zullen her-integreren met de portalen van het NU moment in tijd. Jullie ego zal worden getransformeerd in een nieuwe staat van zijn. Jullie ego zal niet gaan verdwijnen – die zal gewoon een achterste stoel krijgen in je gedachten processen. Jullie zullen de wereld door een andere set ogen bekijken.
Jullie zullen beginnen de veranderingen in degenen om je heen te voelen; jullie zullen merken dat hun frequentie inderdaad is veranderd. Want terwijl hun ego-dominantie ge-égaliseerd en verkwikt wordt door de nieuwe energieën van de komende tijd, zullen zij de macht van hun ego’s laten varen, en hun hogere zelf zal wat ze zijn laten vasthouden.
Jullie voertuigen zullen dan bediend worden vanuit het gezichtspunt van je hogere zelf, eerder dan vanuit het ego. Vanuit dit voordelige punt zullen jullie in staat zijn om de levens die je hebt geschapen te bekijken, om de richting te evalueren waarin jullie gaan, en om je frequentie aan te passen, en daarbij jezelf op een lijn brengen met een nieuw pad van je keuze.
Jullie zullen in staat zijn je leven te bekijken zonder het vastzitten aan het materiaal – zonder attachment aan dat wat jullie zijn. Want jullie zullen tijdelijk vergeten wie je denkt wat je bent, en jullie wordt toegestaan om je leven te bekijken vanuit de hemelse verblijfplaatsen van je hogere zelf – alsof je beleefde wat in jullie wereld bekend staat als ‘een bijna dood ervaring’, zonder in enige pijn of lijden te zijn.
Want de meditatieve staat waarin jullie allen zullen binnengaan – een overwinteringsstaat, zoals je wilt – zal je stoffelijk menselijk denken laten werken met een andere serie overeenstemmingen, en hierbij letterlijk je ziel opheffen uit je lichaam met de bedoeling van herkenning en rectificatie.
Jullie zullen worden begroet door je gidsen, en zij zullen je helpen bij het bekijken van je leven en diverse aanpassingen maken aan het verleden dat je hebt beleefd. Als dit moment gebeurt, zullen jullie worden geholpen om etherisch terug te keren naar de pijnpunten, en de oude patronen van denken loslaten.
Dit zal en moet spontaan gebeuren en willekeurig terwijl jullie je van jullie gidsen bewustworden, als jullie de ruimte om je heen gaan beseffen en als jullie werkelijk die verbinding laten gebeuren.
Als zo’n verbinding gebeurt en je terug reist in de tijd naar de aspecten van jezelf die je echt hebt geschapen, dan zullen die aspecten worden toegestaan los te laten.
Nadat jullie je goodbyes/vaarwel gezegd hebben, zullen jullie ego’s in een staat van overwintering worden gezet, waarbij ze alleen worden geactiveerd door de toestemming van jullie hogere zelf.
De nieuwe tijd waar jullie allen in zijn gegaan zal het ego niet toestaan om in de stoel van de bestuurder te gaan zitten. [Jullie hogere zelf] zal je gedachten en daden zorgvuldig bekijken, je energie aanpassen te stromen als jullie door je dag gaan.
Jullie zullen beginnen om diverse stemmingswisselingen in je psyche te merken, waarbij je wordt aangespoord om de gedachten van het verleden te vervangen met gedachten van het NU. Jullie zullen wat verward zijn door de gevoelens en informatie die je krijgt.
Desondanks is het allemaal een proces van integreren van de nieuwe fundering van pas-gevormde principes. Alles waar wij over spreken is inderdaad door je hogere zelf vóór geschreven.

Als zodanig worden jullie voertuigen gewoon verbonden met dat wat reeds is gebeurd. Want jullie hogere zelven hebben  die veranderingen gevraagd, en  inderdaad beleven jullie die terwijl wij spreken.
Weet dat dit de natuurlijke staat van progressie is, voor je wezen, vanuit een vol materieel en vaste wereld naar een meer vloeibare en vloeiende wereld.
Jullie zullen stoffelijke veranderingen beginnen te merken in je lichaam omdat je structuur meer vloeibaar wordt en etherisch – terwijl jullie verder nog door de corridor gaan van ascentie.
Want ascentie zal doorgaan effect te hebben, en zal jullie tenslotte brengen naar het punt van waaruit je niet meer kunnen terugkeren naar de vastheid van de wereld die jullie eens kenden.
Vandaar, zullen velen van jullie het gevoel van verlies beleven en leegheid als je voor eens en altijd vaarwel zegt tegen de drie dimensionale ervaring.
Dit zal allemaal door jullie voertuigen worden verwelkomd in fasen, omdat het gewoon niet mogelijk is op dit moment om jullie voertuigen in een nacht totaal te transformeren in een nieuwe staat van zijn.
En dus zullen jullie doorgaan om in beide frequenties te werken, constant gaande van het ene end van het spectrum naar het andere. Laat het gezegd/gekend zijn dat jullie allemaal getuige zullen zijn voor interne en buitenste veranderingen.
Laat het gekend worden dat jullie zeer goed zijn voorbereid om de nodige condities en veranderingen te weerstaan die zullen plaats vinden van binnen en van buiten.
Want alles zal gaan overeenkomstig de goddelijke blauwdruk die vooraf is beschikt en ingezet is door allen die deze boodschappen lezen.
Wij vragen dat jullie zorgvuldig aandacht geven aan de drang van jullie voertuig. Geef zorgvuldig aandacht aan de psyche van je wezen. Geef zorgvuldig aandacht aan de leiding die jullie krijgen.
Jullie leven zal nooit meer hetzelfde zijn; jullie pad zal niet meer het zelfde zijn; jullie plichten om te handelen als bakens van licht zullen zoveel toenemen. Want jullie zullen inderdaad getrokken worden naar een nieuwe serie van werkelijkheden, denk patronen en manieren van zijn.
Weet dat wij naast jullie staan, klaar om je bij te staan in alles dat jullie zijn. Weet dat we onvoorwaardelijk van jullie houden. Weet dat wij hand in hand met jullie lopen en voet naast voet. Weet dat jullie ons kunnen oproepen wanneer je maar wilt. Weet dat dit zo is. Want zo is het.
Dat is alles dat we nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Vaarwel voor nu.

 Anna Merkaba – Energy Healer – Channeler – Lightworker – Author. For more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit: Sacred Ascension – Key of Life – Discover Your True Self Through the Vibrational Messages From Behind the Veil – http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com

Vertaling: Winny  

Tuesday, September 9, 2014

07.09.2014 Jullie Liefde is nu Nodig


JULLIE LIEFDE IS NU NODIG !   
Door Patricia Cota-Robles  www.eraofpeace.org
7 september 2014

(de video heet: HET BEWUSTIJN DOEN OMHOOG GAAN) 
(If this link does not work please copy and paste it into your browser)

Sedert het begin van 2014 is de Aarde en alle leven dat op haar evolueert door een geïntensiveerd zuiveringsproces gegaan. Van buitenaf gezien houdt dit danig huis in ieder deel van de wereldbol. Deze reiniging beïnvloedt ieder van ons individueel in onze persoonlijke levens en die beïnvloedt ook collectief de gehele Familie van de Mensheid, omdat wij Een zijn en er geen apartheid/scheiding is. Als we het nieuws aanzetten of bekijken wat er gebeurt via de beschikbare media, lijkt het dat er geen enige logica zit in de dingen die er gebeuren, maar dat is niet waar.

Wij zitten midden in de grootste verschuiving van bewustzijn die ooit is ondernomen in welk  stelsel van werelden ook. Maar om deze verschuiving/verandering te voltooien, die ontworpen is om uiteindelijk elke man, vrouw en kind op Aarde naar een verlichte staat van Christus Bewustzijn terug te brengen, moeten we de verouderde menselijke mis-creaties uit de oude Aarde transmuteren, deze veroorzaken nog steeds ongelooflijk pijn en lijden voor de massa’s van de mensheid. Deze informatie kan misschien onwennig zijn voor jullie, maar iedere aparte mens op Aarde is zich duidelijk bewust van deze intense Waarheid, via de Goddelijkheid van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. In feite hebben wij ons ALLEMAAL al levens-lang voorbereid voor dit moment. Om die Waarheid te bevestigen, neem je die informatie naar de Goddelijkheid van je Hart en vraag aan je God Zelf om jouw deel te onthullen in dit vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan. De reden waarom deze informatie op dit kritieke moment nu naar je bewustzijn wordt gebracht is omdat JULLIE LIEFDE NU NODIG IS !

De Aarde en al haar leven zijn zegenrijk door de Verschuiving van de Eeuwen heen gegaan. Nu worden dagelijks en per uur duizenden mensen over de hele Planeet wakker. Deze ontwakende zielen beginnen zich te herinneren wie zij zijn en waarom zij het privilege zijn gegeven om in stoffelijke incarnatie te zijn tijdens dit veelbelovende moment op Aarde. Als onze zusters en broeders ontwaken, realiseren zij zich dat zij Zonen en Dochters zijn van God en dat alles dat onze Vader-Moeder God heeft, van hen is. Met die realisatie worden deze kostbare mensen opgetild in hun bewustzijn. In een hoger niveau van bewustzijn zullen ze vrijwillig de Open Deur zijn waar doorheen het Licht van God kan stromen om deze zoete Aarde en al haar leven te transformeren in Aarde’s Goddelijke Bestemming, en dat is Hemel op Aarde.

Dit fenomeen veroorzaakt dat het Licht van God exponentieel toeneemt. Terwijl het Licht van God toeneemt op deze Planeet, wordt alles dat een conflict heeft met dat Licht naar de oppervlakte geduwd om te worden geheeld en terug getransmuteerd naar Licht. Ongelukkig genoeg concentreren onze recalcitrante en op angst gebaseerde zusters en broeders zich op deze aan de oppervlakte komende negatieve patronen en geven daar op betreurenswaardige wijze uiting aan. Die niet-ontwaakte mensen begrijpen niet dat we naar voren gaan het Licht in. Zij denken dat zij zullen worden vernietigd en verliezen hun vermogen om te bestaan als ze niet tot het uiterste vechten om de verschuiving in het Christus Bewustzijn, die bezig is,  te weerstaan. Ook al verergert hun boosaardig gedrag pijn en lijden van de Mensheid, hun inspanningen zijn voor niets. Wij gaan naar voren het Licht in en er is geen terugkeer meer mogelijk.

Het Gezelschap van de Hemel echter, heeft onthuld dat JULLIE en IK en ieder ontwakend persoon op de Planeet het vermogen heeft/hebben om de chaos te verminderen die onze broeders en zusters over de hele wereld ontketenen. Om dit te doen, moeten wij het Licht van God aanroepen namens hen en om de heilige ruimte voor hun terugkeer naar het Christus Bewustzijn vast te houden. De Wezens van Licht uit de Rijken van Verlichte Waarheid hebben ons verzekerd dat door vrijwillig de Open Deur te zijn voor deze niet-egoïstische Activiteit van Licht, we in staat zullen zijn om het zuiveringsproces minder onstuimig  te maken.

Het Gezelschap van de Hemel wil dat wij weten dat deze zuivering niet zou worden toegestaan in dit versnelde tempo als het meer kwaad dan goed zou veroorzaken. De reden dat dit wordt toegestaan is omdat er miljoenen ontwaakte mensen op Aarde zijn die zich tastbaar bewust zijn van de grootsheid van wat er op Aarde gebeurt. Deze bereidwillige Zonen en Dochters van God, die JULLIE en MIJ inhouden, dienen als instrumenten van God en roepen het Licht aan namens onze zusters en broeders die meedogenloos vechten om ons tegen te houden om naar de verlichte staat van het Christus Bewustzijn te verschuiven.

Om de collectieve pogingen van ontwakende mensen over de wereld veel makkelijker te maken, hebben onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel ons een krachtige visualisatie en Activiteit van Licht gegeven die het bewustzijn van onze zusters en broeders  die zo zeer bang zijn en degenen die weigeren om door te gaan in het Licht, zal omhoog brengen. Dit wonderbaarlijke Geschenk van Uit de Hoogte zal enorm ons ALLEN assisteren in het proces van terugkeer naar het Christus Bewustzijn.
Wij hebben een Youtube video gecreëerd met die verbazende krachtige Activiteit van Licht en daar krijg je makkelijk toegang toe door de link hieronder. De video heet : HET OPHEFFEN VAN HET BEWUSTZIJN.

(If this link does not work please copy and paste it into your browser)

De Wezens van Licht vragen ons allen om deze YouTube dagelijks te bekrachtigen, als dat mogelijk is, volgens je Harte Roep, van nu tot in de Equinox in September.
Door deze Activiteit van Licht zal het pad worden geruimd voor de instroom van Licht die van 13-18 september zal gebeuren bij het 28ste Jaarlijkse Wereld Congres voor Illuminatie. Dit gebeuren is een wereld gebeuren, maar de Lichtwerkers die dit stoffelijk bijwonen zullen bijeenkomen in het Portaal van Neerslag (Precipitation) in de Bergen van Grand Teton, in het  prachtige Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. USA.

Precipitatie/Neerslaan is de Activiteit van Licht waardoor ongevormd, oorspronkelijk Licht Essentie direct getrokken wordt uit het Universum en in vorm wordt geconverteerd. Dit is de frequentie van Gods Licht dat de Mensheid moet gebruiken om de wonderbaarlijke patronen van de Nieuwe Aarde tastbaar te manifesteren en om iedere man, vrouw en kind te helpen bij het proces van TERUGKEER NAAR HET CHRISTUSBEWUSTZIJN, wat zich moment voor moment ontvouwt in de harten en denken van mensen overal.

Voor degenen van jullie die zich bij ons zullen voegen in bewustzijn en je voortreffelijke Licht toevoegen aan het 28ste Jaarlijkse Wereld Congres van Illuminatie, vanuit je heilige ruimte op de Planeet, weet dat terwijl dit gebeuren zich elke dag verder ontplooit, de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid ons zullen leiden, stap voor stap, door de diverse facetten van het zich ontvouwende Goddelijke Plan. Om deze reden hebben wij van te voren niet veel informatie over de specifieke Goddelijke Ceremonies.


Het belangrijkste voor ons allen is om te begrijpen dat wij ALLEN al levens lang zijn voorbereid om ons unieke facet van dit Goddelijke Plan te vervullen. Ik moedig jullie aan om te luisteren naar je hart en om te WETEN dat ook jullie iedere dag worden geleid door je 
IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel.


Wij werken in HET EEUWIGE MOMENT VAN NU in de hele week, dus als je in staat bent om je te voegen in het bewustzijn met ons, zal dat goed en perfect zijn. Het maakt niet uit of je met ons mee doet op precies dezelfde tijd. Als wij gefocust zijn in het Eeuwige Moment van het NU, zijn we EEN in perfecte synchroniciteit.

De stuwkracht van Licht zal zich opbouwen vanaf de openingsceremonies op 13 september tot aan de sluit ceremonies op 18 september. Jullie Goddelijke Intentie is wat er toe doet. Weet dat als je bedoelt om de meest krachtige Lichtkracht te zijn waarin je in staat bent te zijn tijdens dit wonderbaarlijke facet van het Goddelijke Plan, dan zul je dat zijn. Vertrouw op jezelf!

Dank je voor je hartelijke wens om de Mensheid en deze kostbare Planeet bij te staan. Jullie Licht en Liefde zijn nodig en worden dankbaar geaccepteerd door Moeder Aarde en ALLE Leven dat zich op haar ontwikkelt.

Ik waardeer werkelijk jullie en je magnifieke Licht die je aan de wereld geeft.
God zegene jullie.   
Patricia Cota-Robles

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel heeft copyrights maar je hebt mijn toestemming om dit via elk medium door te geven zolang als het gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd, en de juiste credit line er aan vastzit. Dank Jullie.
©2014 Patricia Diane Cota-Robles

De informatie in deze maandelijkse doorgeving wordt aan de Mensheid gegeven door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling van deze hemelse doorgevingen is om de Mensheid te bemoedigen, te bekrachtigen, op te heffen en te inspireren door het grotere plaatje te laten zien in deze prachtige maar vaak moeilijke tijden.

The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken)

Vertaling: Winny  

Sunday, September 7, 2014

05.09.2014 Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip


Kris Won op 5 sept. 2014 met Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip.


Gegroet vanuit het Alpha Ruimteschip ! 

Vanmorgen  werd me nieuws bevestigd waar ik al op zat te wachten sedert tientallen jaren geleden en ik wil dat met jullie delen.

Het heeft te maken met vervuiling die wordt gegenereerd door werkingen zoals auto uitlaten, fabrieksschoorstenen, vliegtuig turbines, of overtollige olie van schepen op zee.
Misschien zijn jullie je niet bewust van hoe vervuild jullie planeet heden is; maar wij, die dit al enige tijd weten, werden echt gealarmeerd door de toename van gassen in jullie atmosfeer, wat een kas effect heeft als resultaat, een toename in klimaat temperaturen, en een geleidelijk smelten van gletsjer gebieden.

Wij hebben heel hard gewerkt om de effecten van genoemde lucht vervuiling tegen te gaan en jullie hebben geen idee van de moeite en vastberadenheid van onze vloten en hun bemanningen welke zij in voorgenoemde taak hebben geïnvesteerd. 

Er zijn geen woorden om te beschrijven wat ze allemaal hebben gedaan om de schade tegen te gaan die velen van jullie regeringen toestaan plaats te vinden, zonder iets te doen om die te verhelpen, wetend wat die verslechterde toename in Aarde’s vervuiling inhoudt.
Vanuit onze ruimteschepen, de moederschepen maar ook de kleinere, voeren wij een uitgebreid monitoren uit van de vervuiling door niveauschommelingen in jullie woonruimte, om hun effecten te bestuderen en de schades die aan menselijke, dierlijke en planten  populaties worden veroorzaakt. 

Het is geen verrassing dat jullie op plaatsen sightings zien van kleine en middelgrote voertuigen die hun taken uitvoeren van experimenteren, afstamming, classificatie, herstel, en schoonmaken van veel gebieden van jullie planeet die lijden door de aanval van gereedschap, elektrische centrales, enz, die door de mens zelf worden geschapen. 
Niet alleen wij, jullie Galactische broeders, maar ook een grote variëteit aan wezens van andere aard helpen jullie om schadelijke effecten tegen te gaan door onbedachtzame daden, zoals wezens uit de binnenste Aarde die in de schaal/korst van de Aarde leven, Deva’s en Elementalen van aarde, water, vuur en lucht en goedwillende Entiteiten van zuiver Licht die gracieus zichzelf vanuit het hart aanbieden voor die herstel en transmutatie taak.  

Zoals ik vermeldde in de eerste paragraaf van de boodschap van vandaag, werd ik geïnformeerd vanmorgen door bemanningsleden van mijn Alpha Ruimteschip dat in de diepten van de Stille en de Atlantische Oceanen bepaalde werktuigen zijn gevonden die daar werden geplaatste door beschavingen, eerder dan die van jullie, van deze zelfde planeet. 

Onze wetenschappers zijn begonnen om die genoemde werktuigen te bestuderen en jullie zullen binnenkort worden geïnformeerd over de voordelen die deze apparaten zullen hebben voor alle levende wezens van de planeet.  

Structuur en functioneren van gezegde werktuigen zijn niet complex voor de kennis van hoog-niveau die onze wetenschappers hebben; maar zij zeggen dat de morfologie van die apparaten enigszins vreemd is en zij vragen wat tijd om goed te weten hoe ze werken en om ze aan te passen voor reiniging en ontgiftende noden van jullie zeeën en oceanen, en boven alles van jullie lucht. 

In latere communicaties zullen jullie worden geïnformeerd van de vooruitgang van onze technici wat dit betreft en we zullen jullie op de hoogte houden. 

Probeer, broeders en zusters, minstens degenen die deze boodschap lezen, om zorgvuldiger te zijn met jullie milieu; recycle ruwe materialen die jullie gebruikt hebben en die opnieuw kunnen worden gebruikt, en probeer zo weinig mogelijk je land en zee woning te vervuilen.

We zullen spoedig weer met jullie in communicatie zijn. Vrede en Liefde 

Bron: Commandant Sohin               
Kanaal:  Kris Won 

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html