Labels

Friday, May 29, 2015

NEDERLANDS -- Suzan Lie mei 2015 Arcturische Morgen BoodschapSuzan Lie mei 2015  Arcturische Morgen Boodschap

    “Ik, Lady Leto, richtte me op jullie met een liefde die vrij is van alle illusie. Ik ben blij dat jullie je weg hier naartoe hebben gevonden om deel te nemen aan het proces van loslaten en je zelf te beschermen tegen de illusie. Maar voordat jullie dat kunnen doen, moet je eerst begrijpen wat een illusie is. Een illusie is als een cocon die je om je heen en in jezelf schept terwijl je vleugels groeien en je leert hoe te vliegen.”

“Hoe creëer je die illusies? Sommige illusies werden aangeleerd door jullie autoriteit mensen, toen je kind was en andere creëerde je zelf door je vrees voor het onbekende. Als je in een situatie zit waarover je onzeker bent als je die onder ogen ziet, dan creëer je een bedekking waarvan jij denkt dat die gemakkelijker is om mee om te gaan. Dit proces begint met de onzekerheid over je vermogen om in elke situatie sterk te staan. Dan ‘wens’ je je een situatie als een bepaalde wijze waarop je je behaaglijker/comfortabeler voelt. Dan gaat die wens over in een ‘verwachting’. Die verwachting bestuurt dan je ‘waarneming’.
Dit is een Uittreksel uit: Dertig Sluiers van IllusieArcturische Ochtend Boodschap
Het is het NU om ALLE Illusies Vrij te Geven    21 mei 2015


 
Uittreksels uit Dertig Sluiers van Illusie

ALS ILLUSIE WORDT VERWIJDERD, DAN IS ALLES DAT
OVERBLIJFT DE WAARHEID.

Het Bos

 Het bos is groen en prachtig met veel ongewone bloemen en bomen. Het weer is ‘weer-loos’(zonder weer)omdat het volmaakt is. Ik kan geen buiten temperatuur voelen. Het briesje is zacht en liefkozend zoals zachte bladeren die boven op mij worden gewaaid, maar dat geen van de haag-bloemen doet bewegen. De vochtigheid schijnt uit de Aarde op te komen. Er zijn geen stromen of rivieren die ik kan vinden en er is absoluut geen regen geweest sedert ik hier kwam; maar alles heeft een lichte dauw, zelfs als de zonnen hoog boven je hoofd staan.

Friday, May 22, 2015

Nederlands -- Siriaanse Moederschip 18 mei 2015.Siriaanse Moederschip 18 mei 2015.


We zien nu een groot verlangen in velen om de laatste internet technologie te bezitten, echter om al je leiding alleen maar te ontvangen van de uitwendige wereld is een starre redenering want de belangrijkste codes zijn binnenin je geplaatst. Je wordt opgeroepen om een pad te betreden dat leidt naar binnenin je kijken voor informatie. Dit kan een ideale versie van jezelf binnen bereik brengen. Dit zal je helpen op je best te zijn in elke situatie die je tegenkomt en je helpen alles met competentie en verantwoordelijkheid onder ogen te zien, en zo de getuige te worden. Dit doorbreekt je routine en we begrijpen hoe dit moeilijk voor je zou kunnen zijn, hoewel kleine stapjes in het grote onbekende deel van jezelf, wanneer herhaaldelijk genomen, kunnen je herstel naar Volledig Bewustzijn verzekeren. Jullie zouden niet overvoerd moeten worden door de stroom van informatie die altijd stroomt vanuit de bron van al dat is, welke breekt op jullie kusten een einde inluidend aan de kwetsbaarheid van jullie gevallen staat. We zullen jullie wegloodsen voorbij elk gevaar op het pad, en voorkomen dat je dingen die dierbaar voor jullie zijn verkeerd gebruikt. Als je de ingevingen van je hart serieus neemt zul je altijd zuiver en genadig zijn.

Thursday, May 21, 2015

Nederlands -- Suzanne Lie 20 mei 2015 De Arcturiërs Het is NU

Suzanne Lie 20 mei 2015    De Arcturiërs    Het is NUFlameHolder2
Het is NU voor IEDER van jullie, onze gegronde mensen, om je ware Multidimensionale ZELF te zijn. We stellen voor dat jullie je ervaringen documenteren en ze met anderen delen zodat je hunvolledig ontwaken kunt vergemakkelijken. “Documenteer” je ervaringen op elke manier die het best bij JOU past.
Wij vragen dat je jullie proces deelt omdat dit het Nu is om de bescherming los te laten van je vergeetachtigheid. Ja, vergeten van verstorende percepties en ervaringen was vaak jullie enige bescherming in de duistere tijden van Gaia, maar de regering van duisternis komt tot een einde.
Jullie, onze dappere Afgezanten naar Gaia hebben je Licht moeten verbergen. Maar NU, kunnen jullie je ZELF beginnen te worden en je Missie LEVEN. NU, waarin het Licht helderder is dan de duisternis, kunnen jullie gemakkelijker zien – en dus loslaten – de illusies die je hebt gehad om te tolereren en om te leven voor myriaden incarnaties.

Bashar: 2015- 2016: De jaren van tegengestelde expansie. / Darryll Anka Geplaatst: 20 mei 2015

Bashar: 2015- 2016

De jaren van tegengestelde expansie. 

Darryll Anka Geplaatst: 20 mei 2015


Darryll Anka
Geplaatst: 20 mei 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

By kind courtesy of


​Deel van een boodschap die is doorgegeven op 7 december 2014

Dit komende tijdraam van jullie planeet gaat er een van hoge acceleratie zijn, maar ook van manifestatie in fysieke realiteit van welke energiestaat waar jullie ook in verkiezen te zijn. Jullie gaan veel meer wegen zien, vele verschillende manieren van fysieke uitdrukkingen van de energiestaten die weerspiegelingen zijn van de definities en de geloofssystemen die jullie binnenin jezelf huisvesten. Steeds meer zullen jullie deze weerspiegeling psychologisch zien, niet alleen in jullie weerspiegelende fysieke realiteit in termen van omstandigheden en gebeurtenissen, maar ook vaak in het lichaam zelf, zodat jullie een veel snellere manier kunnen hebben om jezelf te vertellen en te laten weten als jullie IN of UIT de uitlijning willen zijn met de frequentie van jullie ware wezen.

Monday, May 18, 2015

Nederlands -- Multidimensions.com Suzanne Lie mei 2015
Multidimensions.com      Suzanne Lie   mei 2015
                                                

“…Chaos gaat altijd voor verandering uit. Om verandering te verwelkomen, moet je ook de chaos verwelkomen. Op het momen van “er tussen in” zullen jullie allemaal in dat moment stappen van het “er tussen in” zijn.  Er tussen in is een 3D illusie, maar het is een zeer krachtige illusie, een die moeilijk zal zijn voor velen van onze gegronde mensen om los te laten.”

“Voor al onze incarnaties op de stoffelijke Aarde, hebben jullie in enige mate van afscheiding geleefd. Er is altijd een “er tussen in” geweest. Jullie zijn een persoon,, er is nog een persoon en “er tussen in”is er licht, ruimte, tijd, enz. Terwijl jullie transmuteren in je 5D LichtLichaam, is er geen “er tussen in”. Alles is een.”Arcturische Boodschap
De Dageraad is Begonnen

De Arcturiërs hebben me gezegd om opnames/boodschappen van hen te zenden op regelmatige basis. Ze weten dat wij een “pep-talk” nodig hebben. Nu ik mijn persoonlijke drama/inwijding heb voltooid, wil ik die vrije opnames op het Blog zetten en of op de YouTube.

P.S. Drama’s en inwijdingen zijn vaak hetzelfde:-)Van ‘Er tussen in’ Naar EEN
Het OpMerken van “Het Gebeuren”

Toen mijn computer crashte, door mijn eigen fout, sprak ik met mijn vriendin Shawnna over het hogere doel van deze “fout”. We vroegen ons die kwestie af want een van de myriaden “realisaties” van ons ascentie proces is dat “er GEEN fouten of vergissingen zijn.” Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid, of die schepping nu uit ons bewuste of onbewuste denken omhoog komt. 

Saturday, May 16, 2015

Nederlands -- Susan Leland: St. Germain: "De Domino’s vallen snel!"


Susan Leland:   St. Germain: "De Domino’s vallen snel!"

Ashtar On TheRoad Teleconference - 12 mei 2015 

                                                      


“Gegroet, Geliefde Familie! Ik ben het, St. Germain. Kunnen jullie de opwinding voelen, de vrolijkheid, het weten dat wij zo dichtbij zijn? En vergis je niet! We zouden niet zo dichtbij zijn, was het niet voor jullie en voor iedereen die het Licht vasthoudt voor de grote veranderingen die komen. Nu heb ik een grote, grote verantwoordelijkheid om niet alleen de veranderingen te beïnvloeden die op weg zijn, maar, zullen we zeggen, de resultaten van die veranderingen voor ieder van jullie en inderdaad, voor allen, de hele Mensheid, en uitgebreider, voor  alle bewoners van Planeet Aarde, en nog verder uitgebreid, in jullie zonnestelsel en nog ver erbuiten!!!

“Ik heb levens op Planeet Aarde gehad. Ik hebt ervaren, ben getuige geweest en inderdaad, was een deelnemer in veel van de gebeurtenissen die georganiseerd of georkestreerd werden met de bedoeling voor de verrijking, in hun definitie, van hen die wij de ‘duistere hoeden’ noemen. Ik leerde iets, vele, vele, vele jaren geleden. En dat is dat ze voelden dat ze op een of andere wijze bekrachtigd werden om te regeren, om te controleren, of elk programma voor elkaar te brengen dat mogelijk kon worden bedacht, om hun agenda te ondersteunen.

“En inderdaad, degenen van jullie die het verhaal kennen van NESARA* weten dat zelfs als ze overeenkomsten tekenden – presidenten tekenden voor de Wet, de Goddelijke Wet die NESARA* werd genoemd – dat ze terug kwamen op hun woord. En het grootste van dit verraad gebeurde op 11-9-2001. (de WT Torens die vernietigd werden). Nu, jullie kennen allemaal dat verhaal. Voldoende te zeggen dat NESARA* moest worden aangekondigd op die morgen om 10 uur (Eastern Time). Jullie weten allemaal wat er toen gebeurde. De schuld werd gezet op mensen die niet de bedrijvers waren. Het was een binnenste, of zullen we zeggen, een hogere groep van duistere hoeden die opnieuw – zonder een gedachte voor de vele levens die verloren zouden raken, met verwoestende resultaten, inderdaad met brutale onverschilligheid – ze gingen gewoon door met hun plan. En de Wereld veranderde voor altijd op die dag.

“Maar wij zagen op die dag ook dat er een capaciteit was voor medelevende Eenheid bij mensen die zich verbonden met hun Hogere Zelven, met hun Spirit Zelven, met de Ene Die Wij Allen Zijn – het Licht van de Hemel. En dat was iets prachtigs om te zien, omdat wij toen wisten dat de Mensheid het zeker kon doen! De Mensheid was al begonnen op die koers naar NESARA’s Aankondiging en andere aankondigingen en de ingang naar de Gouden Periode en zo voorts. Maar het was een stralend moment, net zo tragisch als het was voor de Wereld.

“En vergis je niet, wij waren bij jullie en wij voelden wat jullie voelden in je Hart. En helemaal kunnen wij mogelijk de schade niet verminderen welke die dag werd gemaakt, anders dan jullie te vertellen dat er een schijnend Licht was dat brandde midden in al die duisternis. En dat, Geliefde Mensen, was het Licht van het Hoger Zelf van de Mensheid! En zo verder hebben wij ijverig gewerkt om jullie naar dit moment toe te brengen. En als ik zeg ‘toe te brengen’ en vergis je niet, jullie hebben precies daar gewerkt, waren partner met ons! Maar wij waren bezig met wat delicate manoeuvres – een oneindig aantal, in feite, om tot zover te komen.

Dus, wat gaat het leven worden voor jullie nadat NESARA wordt aangekondigd? Ik zal jullie dit zeggen: Jullie zullen Vrijheid hebben die je nooit gehad hebt, niet in de laatste 13 duizend jaren op Planeet Aarde – Vrijheid om in VREUGDE te zijn, of zullen we zeggen, om BLIJ met je leven te zijn omdat je dat nooit gehad hebt; Vrijheid om los te zijn van welke financiële lasten jullie konden hebben gevoeld maar dat is alleen maar het begin! Ja, ik weet het, ik weet het. Zelfs voor haar wier stem ik nu gebruik, om vrij te zijn van financiële problemen, dat zal een allermeest prachtige staat van zijn zijn!

“Maar dat is maar het begin! Jullie zullen de Vrijheid hebben om te gaan waar je wilt gaan. Ashtar en het Gezelschap zal de ontwikkeling versnellen, de ontwikkeling van de technologieën die jullie zelfs naar buiten in de ruimte kunnen brengen, als je dat wenst! Jullie zullen in staat zijn om Vrede te genieten. Nu, Vrede in je eigen Hart kan misschien niet onmiddellijk komen, maar die hoge energieën die binnen komen zijn zeer opheffend – zo veel als jullie hen toestaan te doen. En wij raden jullie aan dat je dat wilt laten doen.
“Indien jullie Vrede in je Hart voelen, dan weten jullie werkelijk dat jullie Liefde zijn en jullie zijn Goddelijk, en dat je overal heen kunt gaan en kunt doen wat je wilt doen, zo lang als het vredevol is voor iedereen!!! Met andere woorden, wees gewoon Liefde, wees liefdevol en geniet van de Vrede die naar je toe komt, gelijk met als de Wereld de wapens neerlegt – wapens van massa vernietiging en wapens van zelf vernietiging.

“Wat is het dat de medicijn en chemische compagnieën hebben toegebracht aan de bevolking behalve zelf vernietiging – zelf vernietigingsmethodes met alle uitvindingen en technieken en modaliteiten? En er zijn betere manieren. Oh, het is niet dat ‘de baby uit het badwater moet worden weggegooid!’ Het is gewoon dat er een totale her-visie komt. Zij bij jullie die kundig zijn worden uitgenodigd om te bezien wat het is dat jullie zien wat nodig is voor een verandering in dat gebied! En voeding – het voeden van jullie zelf met goed, heilzaam voedsel. Dat zal de manier worden van leven overal op de Wereld als de controle die deze compagnieën hadden er niet meer is!!!

“En wat is er met energie? Hoe worden die ruimteschepen aangedreven? Wel, ze worden niet aangedreven door nucleaire brandstof en ze zullen niet worden aangedreven met iets dat giftig is. Stel je voor een ruimteschip aan te drijven, zelfs een shuttle, door de gastank te vullen! Dat zal niet gaan gebeuren, omdat dat de manier er niet van is! Oh, ja, die ruimteschepen zijn nu al in bestaan. En iedereen zal in staat zijn om een ritje te maken, als ze dat willen – een ticket te krijgen, zo lang er geld in bestaan is!!!

“Nu, is dat niet prachtig?! Ik heb een bank geschapen waaruit ik jullie zal betalen, ieder van jullie, een grote hoeveelheid dollars, of yens of welke valuta er is die jullie hebben nadat NESARA is aangekondigd. En die zal grote waarde hebben, want die wordt ge-back-upd door goud en andere kostbare metalen. En er zullen geen speculatieve geldmarkten meer zijn!!!

“Alles zal dezelfde waarde hebben. Dat zal een maand kosten of zo om dat af te ronden, maar de computer programma’s zijn er al. En ja, de banken weten dit al en dit zal, zoals ik het zie een zeer gesmeerde overgang zijn. Dus, dat is een grote dominosteen die valt, zoals Ashtar zou zeggen. Dus hier ben ik, en ik maak zeker dat er zat geld is zodat iedereen genoeg zal hebben, waarschijnlijk meer dan mensen ooit gedroomd hebben om dat te hebben!

“En nu zeg ik jullie dat ik jullie voldoende zal geven zodat je totaal vrij kunt zijn van welke schuld ook, of zorgen hebben over hoe je iets gaat betalen. En ja, voordat iedereen wordt voorgeschoten, zij die partners zijn in de menselijke welzijn programma’s zullen voldoende fondsen krijgen om diverse veranderingen uit te voeren. Dat zijn de nieuwe domino’s die de lucht gaan reinigen, het land en het water; en stellen veilig dat iedereen een dak boven het hoofd krijgt en voedsel; stellen veilig dat ieder kind een familie heeft; stellen veilig dat zij die medische aandacht nodig hebben dat zullen krijgen. En de Arcturiërs die hen helpen om dit naar een geheel nieuw niveau te brengen! En iedereen zal in staat zijn om zich al die dingen te veroorloven. En meer!!!

“Maar wat is mijn doel in dit alles behalve om al mijn geld weg te doen, helemaal? Dus nadat al deze nieuwe domino’s van de Gouden Periode zijn gevallen, dan zal ten slotte aan het eind niemand geld nodig hebben omdat jullie voldoende geëvolueerd zijn dat je gewoon wat dan ook kan creëren dat je wilt creëren!!!

“Nu, dat is, zullen we zeggen, een beetje te ver af voor de meesten van jullie. Het is niet werkelijk voor zeer velen van jullie op dit moment. Nou, wij hebben vele, vele Meesters uit Hoger Dimensionale niveaus bij ons, en jullie kunnen dit ook doen, als je bewust bent op dat niveau, of zelfs als je dat niet bent – als je focus in 3D is en toch ben je dan hier ook. Maar niet velen van jullie kunnen in de palm van je hand turen en een diamant tevoorschijn halen. Er zijn Meesters geweest die op deze Planeet liepen die dat konden doen. Er zijn nu Meesters die dat kunnen doen! Maar de meesten van jullie niet, en eerlijk, dat is niet een heel praktische vaardigheid, behalve dan dat een diamant heel veel dollars waard is, en daar laten we het bij!

“ Er zijn andere dingen die jullie kunnen doen en heel goed kunnen doen en jullie zullen uiteindelijk de vaardigheden hebben om al dit soort dingen te doen, best beschikbaar voor jullie, zeggen we, 24-7. Jullie zullen nauwelijks hier een gedachte aan besteden, veel minder werk om dit te ontwikkelen!!!

“Dus kunnen jullie zien dat JULLIE aan het veranderen zijn; JULLIE zijn aan het evolueren. En we begrijpen dat het soms moeilijk is om al die energieën te assimileren/op te nemen of wat jullie noemen ‘om je denken erom heen te slaan’ hoe je zult zijn als je doorgaat je te ontwikkelen. Dus ik wil jullie verzekeren dat het allemaal prachtig is; het is allemaal aan het gebeuren; het komt heel snel, deze open poort naar de Gouden Periode, net zo snel als wij die voor jullie kunnen openen!!!
“We zullen doorgaan met onze diensten in deze materie. We nodigen jullie uit om door te gaan met die van jullie. En hoe jullie het beste kunnen dienen, meest Geliefde en meest Geëerde Familie, is om Liefde te zijn – om Liefde uit te drukken, om uit Liefde te creëren, en om met ons te lopen op dit Vreugdevolle, Vreugdevolle Pad dat jullie zelf hebben voorgeschreven. En dus dank ik jullie voor je aandacht en ik verzeker jullie dat we samen werken, en dat de Gouden Periode vlak voor je ligt!!! En zo is het. Namasté!”

Transcription by Marta.   Given through Susan Leland, May 12, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )  

Tuesday, May 12, 2015

Nederlands -- Aartsengel Michaël – de Hervorming van Jullie Stoffelijke Lichaam naar het Kristallijnen LichaamAartsengel Michaël 
de Hervorming van Jullie Stoffelijke Lichaam naar het Kristallijnen Lichaam                                                     


                                                 

9 mei 2015

Méline: Aartsengel Michaël kunt u iets meer uitleggen aan ons allen en wat dieper ingaan op onze conversatie die we gehad hebben en waar we blij mee waren die te maken heeft met het Lichtlichaam en hoe dat voor ons zal zijn op het stoffelijke niveau en voor onze relaties met anderen?
Aartsengel Michaël: ja natuurlijk, lieve, met mijn hele hart en plezier zal ik verduidelijken wat jij me vraagt. Ik ben een boodschapper van Liefde en dat zal ik zijn voor jullie allemaal vandaag.
Méline: Dank u. Dus wat u mij hebt uitgelegd is het proces van elke cel die verandert van koolstof naar silicoon of een staat van kristallijn. Kunt u dit vanaf het begin weer uitleggen aan onze naaste zusters en broeders hoe zich dat voor ons ontvouwt in deze tijd en hoe dit zal verdergaan vanaf die staat en verder door, ik bedoel, als we 100% kristallijn bereikt hebben in onze cellen? Dank u zeer, ik waardeer uw energie en Aanwezigheid.

Saturday, May 9, 2015

Nederlands -- Sirisch Moederschip 8 mei 2015Wij op het Moederschip geven liefdevol deze updates om jullie spirits te verfrissen, tot jullie  vreugde en om zo een gezonde ontspannen houding te herstellen.
Sirisch Moederschip 8 mei 2015


Jullie leven staat onder heel veel druk en maar een glinstering van hoop schijnt er doorheen. Situaties kunnen alleen maar tot zo laag gaan en dan keren ze om. Alles is in overeenstemming met je zielen contract. De ruwe weg is alleen wenselijk voor  de zielengrei, maar vaak voel je je alsof je er meer van gegeten hebt dan je kunt kauwen. Het leven in de dualiteit is aangrijpend dus natuurlijk voel je je weg getrokken en weiger je werk, maar wij vragen je om door te gaan op het pad om te groeien en jullie zullen iets waardevollers hebben dan goud.

Degenen wier doelen het zijn om de macht te versterken, zullen teleurstelling onder ogen zien omdat de overwinning van het licht er aan staat te komen. Aan de machinaties van het duister wordt het hoofd geboden in de vroegste fasen, prijs de Schepper voor het stollen van hun plannen. Ze konden niet accepteren dat hun plannen op Bergen van zand werden gebouwd en in al die Aeonen tijd.

De alternatieve media is echt aan het raaskalen over ‘Jade Helm’ (Jaden stuur? Vrouwen Roer?) als de opperste deal. Denk aan het goddelijke vrouwelijke en handhaaf dat voordat je toestemt aan de druk om je vuisten te sluiten. Voor degenen in enig mogelijk beïnvloed gebied, hebben jullie grote macht van binnen om jezelf te beschermen. Als jullie oversteken om een uitbarsting te doen zal het uitzicht in Amerika lijken op een burgeroorlog, met beide zijden die agressie uitwisselen en met veel bloedvergieten. Door jullie zaken uiteen te halen kunnen beide zijden vervangen worden welke manieren vinden om samen te gaan en ineen te stromen voor elk apart belang en zaak. Maar wees geen makke tegenstander of laat anderen niet in verwarring over je positie. Jullie zullen onaangeraakt worden door militaire oefeningen en wees ervan verzekerd dat het alleen voor jullie gewin zal zijn. Alhoewel hoe beangstigend de retoriek is, het meeste deel is onsamenhangend en door degenen die  nog ontevreden zijn over de zegeningen die ze toch nog hebben. Deze oefeningen gaan echt over besnoeien en afsnijden van de omvang en macht van het kerkelijke regiem over jullie leven.

Friday, May 8, 2015

Nederlands -- Jean Freer op 30 april 2015 met Manu, of Lord HimalayaJean Freer op 30 april 2015 met Manu, of Lord Himalaya
                                                                                                                      

Jean channelt voor een zaal :  De eerste meester die wil groeten is Meester Boeddha, de meester van wijsheid en innerlijk leven. De meester die hier is, is verbonden aan de energie van Gautama Boeddha, en hij is dus een vertegenwoordiger van deze energie. Die laat weten dat hij in het hart van ieder mens aanwezig is, maar hij is ook op Aarde bezig om de mens terug te zetten in zijn goddelijke kracht.

Hij is hier en vraagt om de bewustzijnsverruimingen, die wij al meegemaakt hebben, aan anderen door te geven. Doordat je het doorgeeft, zegt hij, wordt het een web van Gouden Energie, dat aansluit bij het web rondom de Aarde, waardoor er geen vertraging, meer kan opkomen, kan plaats vinden.

De volgende zegt:

Ik ben verbonden aan het hart van Gautama Boeddha, de Meester die verbonden is aan de goddelijke bron, die totaal in een Zijnsbewustzijn is, is een leraar van deze Boeddha die zich hier meldt. Deze Boeddha zelf is van de tempel van wijsheid.

Monday, May 4, 2015

Nederlands -- Fasten Your Seatbelts, The Transformation Is Happening! by Greg Prescott

Greg Prescott: Maak je Riemen Vast, de transformatie is aan het gebeuren!
29 april 2015    
                                                                                                                                
Er zijn heden diverse   astrologische samenstanden aan het komen, die een nieuwe periode zullen brengen van bewustzijn aan de mensheid, maar niet voordat wat er allemaal nog niet op zijn plek zit, doet ineenstorten.
Als je een van die mensen bent die astrologie totaal onacht, onthoud dan alleen dat astrologie ons laat zien hoe de cycli van de tijd altijd zichzelf herhalen terwijl specifieke verbindingen altijd specifieke veranderingen brengen. Degenen aan de macht vertrouwen op meester astrologen om al hun beslissingen virtueel te maken. Door dit te weten, geeft het ons een idee van wat ze van plan zijn en of ze kunnen proberen om hun doelen te bereiken. Het gaat allemaal rond de cycli van tijd en de energieën die horen bij die specifieke cycli.
Bijvoorbeeld, Pluto staat in Steenbok tot 2023. De vorige keer toen deze zeldzame verbinding gebeurde was in 1776, het jaar van de Amerikaanse Revolutie. Kijk om je heen. Wat is er bezig nu? REVOLUTIE in veel landen.
Kijk ook naar:  ‘Verwacht ENORME Veranderingen bij de Komende Zeldzame Astrologische verbinding!   Expect HUGE Changes With Upcoming Rare Astrological Alignment!

Sunday, May 3, 2015

Nederlands -- Ashtar On The Road Teleconference - April 28, 2015

 De Boeddha: “Sereenheid is het KENNEN van Vrede!”
      
Ashtar On The Road Teleconference - April 28, 2015

“Ik begroet jullie in het Licht van de Stralenden die we Allen Zijn, want ik ben degene die jullie kennen als de Boeddha. En ik sta bekend om mijn straling. En de straling komt uit mijn eigen Hart, vanuit het Licht erin. En ik nodig het Licht van Liefde constant uit om in mijn wezen te komen, om die meer vol te vullen!
“Ik heb vele, vele portalen – minstens wordt ik zo afgebeeld, als je kijkt naar de spiralen op mijn hoofd. Dat zijn portalen van energie en die zijn geopend. Ik houd ze zo, dus kan ik zelfs nog meer Licht binnen brengen en dat doorzenden. Het is helemaal geen ‘een-weg’ doorgeving of ontvangst. Het is beide. Ik ontvang en zend voortdurend!
Toen ik mijn leven leefde begon ik wat jullie misschien noemen een gewoon mens of sterfelijke, maar ik werd ver-LICHT. Ik zocht een hoger pad en ik vond dat! En nu nodig ik jullie allen uit om door te gaan met mij langs het Pad van Licht. Ik breng naar de Valley* (het Dal) niet alleen mijzelf, maar een geheel legioen van Licht Dragers, Meesters, zelfs mensen mee die weten dat ze gewoon meer zijn dan het lichaam. Ze weten dat ze voertuigen zijn met een Hart dat volledig in staat is om te ontvangen en zich nog meer uit te breiden in Licht en Liefde!

Nederlands -- Sirian Moederschip op 30 April 2015 door Phil LightBo
Een groot vertoon is op jullie wereld neergezet dat alles hetzelfde is en dat alles ‘business as usual’ is, wat heel betoverend is maar jullie worden gevraagd om nauwkeurig te luisteren omdat de ondertoon het hele zicht en breedte laat zien van alles dat werkelijk gaande is. We kijken uit naar jullie welzijn en zijn dichtbij om je met zacht geluid te leiden en te leren en we hebben de agenda’s van de Duistere Cabal onder controle. De duisteren zijn onvoorzichtig geworden in hun verzet om met positieve veranderingen mee te gaan. Ze zijn verbijsterd achter gelaten, hun laatste toevlucht is om de verschillen van mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar jullie kunnen je onderscheiding laten opbloeien door alle mensen van welk ras, godsdienst, seksuele voorkeur, sociale status, politiek inzicht, enz te zien met nieuwe onschuld en zuiverheid. Dit kan een periode van liefde vruchtbaar maken en het goddelijke vrouwelijke aspect gronden in jullie cultuur.

Jullie werden geregeerd op een verstokte en harteloze wijze sedert de val van Atlantis en door de elite bezien als begeerde koopwaar.

In latere tijden werd de olie- en koolwaterstof business gebruikt en dat is gemengd in alles dat jullie eten, van medicijnen tot aan plastieks. Dit heeft hen grote sommen geld opgeleverd. Dit zal eindigen met een schoonvegend en grondig onderzoek van hoe geld rondgaat en wordt ingezet met zicht op doelloze en zinloze gebruiken.

Friday, May 1, 2015

Nederlands -- Arcturisch Energetisch Weer Rapporten -- Suzanne Lie

Arcturisch Energetisch Weer Rapporten 


De Arcturiërs gaan verder met de Energetische Weer Rapporten die bedoeld zijn om jullie te helpen bij je begrip van de huidige transformatieve cycli en de energieën.

Did you miss the Energetic Weather Report #1 or #2?

Check them out: 

Arcturisch Energetisch Weer Rapport deel 3 
                                                 
Jullie ZIJN een Stroom van Bewustzijn
Transmissie van de Arcturiërs en de Galactische Familie.

Het energetische weer rapport is “heet” en “bewolkt”. Met “heet” bedoelen we dat vele nieuwe ontwikkelingen “opwarmen” tot aan het “kookpunt”, waarin ze worden onthuld. Het is “bewolkt” omdat er nog heel veel WAARHEID is die nog is verborgen achter de wolken van illusie. De meesten van jullie, onze vrijwilligers die aardvoertuigen namen, hebben best een paar levenslange opdrachten aangenomen in de 3D Matrix van Gaia.

Sommigen van jullie kunnen je veel belichamingen herinneren die jullie toestaan om beter de wolken van illusie los te laten. Velen van jullie zijn niet, nog niet, je bewust van andere incarnaties, maar terwijl je bewustzijn zich uitbreidt om voornamelijk te resoneren in de vierde dimensie, zullen jullie je beginnen te herinneren dat DOOD een van de grootste illusies is op Aarde.

Net als een heremiet krab op de bodem van de oceaan, moeten jullie een “nieuwe schelp nemen” om door te gaan met je LEVENS lange missie. Daarom betekent “dood” gewoon dat jullie 3D schelp niet langer meer je behoeften dient en zal je die schelp moeten loslaten om een nieuwe te vinden. Velen van onze moedige vrijwilligers hebben veel eonen gebruikt op het “Rad van geboorte/en dood” tussen 3D naar 4D naar 3D naar 4D.

Na een bepaald aantal draaiingen van dit Rad wilde je terug keren naar Huis naar jullie werkelijkheden in de vijfde dimensie en verder. Natuurlijk kan de intense ‘vergeetachtigheid’ die je zielen essentie overneemt door te veel stoffelijke incarnaties, maken dat die terugkeer naar HUIS moeilijk is Maar, het is niet de terugkeer die moeilijk is. Het moeilijke stuk van de terugkeer is het je herinneren hoe je die terugkeer maakt/doet.

Nu is de gehele planeet klaar voor HAAR terugkeer naar HUIS in de hogere frequenties, maar velen van Gaia’s mensen zijn nog steeds verloren in de mist van forgetfulness  (vergeetachtigheid). Daarom, geliefde leden van onze Galactische Familie, sturen wij afgezanten in jullie dagelijkse leven. Zoals aan degenen van jullie die nu ontwaakt zijn, waaraan wij al vele jaren onze afgezanten hebben gezonden.
Na jullie verschrikkelijke WereldOorlog II kwamen de Plejadiërs naar de Aarde om het aanbod van de Zeta Reticuli tegen te gaan. Zij hadden een intense verbinding met het leger. De Zeta’s hadden DNA nodig omdat zij gekloonde wezens waren en zichzelf te vaak hadden gekopieerd. Hun bewoordingen waren: “We zullen jullie ontwikkelde technologie geven, als jullie ons wat menselijk DNA geven.”
De Plejadiërs zeiden: “Wacht, jullie moeten GEEN menselijk DNA weggeven. Wij zullen jullie ontwikkelde technologie geven en alles dat wij vragen is dat jullie je atoom bommen opgeven.”

Daar de atoombommen nog steeds op de planeet zijn (behalve dat wij de Galactics ze NIET zullen laten afgaan) kunnen jullie zien hoeveel menselijke rechten er werden geëerbiedigd. In feite zijn veel oorlogen op jullie planeet geleverd die totaal de menselijke, dierlijke, plantaardige, milieu en planetaire rechten veronachtzaamden.   

The number of wars as of 2015     (aantal oorlogen tot april 2015)
  
On-going armed conflicts   (voortdurende gewapende conflicten)

Hoeveel mensen hadden voordeel door deze oorlogen? Hoe veel mensen werden er gedood vóór in hun leven, of terwijl ze aan de eettafel zaten en een gezinsmaaltijd aten? Hoeveel van die oorlogen zijn er zelfs maar bekend?

We stellen die vragen omdat de antwoorden erop verborgen zitten achter de wolk van illusie waarover we net spraken. We realiseren ons dat het de resonantie is van jullie drie dimensionale werkelijkheid is die oorlog toestaat als oplossing voor een conflict. We realiseren ons ook dat het de resonantie is van jullie drie dimensionale bewustzijn die je in die wereld van illusie insluit.

We moeten jullie eraan herinneren, beste afgezanten naar de Aarde, hoe onmogelijk het schijnt te zijn om die illusies te veranderen terwijl je een aardevoertuig draagt. Maar, dit is waarbij het “hete” component van het energetische weer rapport zal worden uitgelegd.

Net als water die in een metalen pot zit terwijl het vuur harder en harder brandt, transmuteert water in lucht, de hogere frequenties van licht transmuteren leugens in waarheid. De WAARHEID wordt enorm onthuld door de Galactics en dappere mensen die hun “licht lieten schijnen” op leugens en illusies.

Natuurlijk, onze dierbare aan de aarde gebonden vrienden en familie, zullen jullie je internet moeten afzoeken om het “hete nieuws” te vinden, maar als je er naar zoekt, zal je het vinden. Informatie is NU beschikbaar voor hen die er naar willen zoeken. In feite zelfs zij die jullie eens in je 3D kooi wilden houden omdat zij geloofden dat ze nooit hun resonantie konden laten omhooggaan ontdekken dat het LICHT nu op iedereen schijnt die dit zoekt.

In jullie “verleden” werden veel moedige mensen gestraft die hun waarheid wilden delen of ze “verdwenen”. Maar, zij stierven niet voor niets, omdat hun moed inspiratie bracht aan anderen. Wij, jullie Galactische Familie zijn zeer trots op jullie allen die jullie grootse multidimensionale bewustzijn bi-plaatsten (dubbel) in een 3D voertuig.

We zeggen “bi-located” omdat JULLIE allemaal multidimensionale wezens zijn. Daarom zond jullie vijf dimensionale en verdere ZELF een fragment van je essentie/bewustzijn in een mens aan de rand van geboorte of dood. Het is tijdens geboorte of dood dat het portaal van de mens open is voor een hoger dimensionaal bewustzijn om in of uit een aarde omhulsel te stromen.

Tijdens de transitie, kan een hoger dimensionale uitdrukking van jullie “bewustzijnsstroom” zich bi-plaatsen in het aardevoertuig, terwijl het zelf in de hogere dimensies blijft. We vragen jullie om NU je ZELF voor te stellen als een “stroom bewustzijn” die door het ENE van het NU stroomt.

In jullie vijf dimensionale en meer staten van bewustzijn, ben je je bewust van die stroom. Maar, terwijl je bewustzijn beperkt is tot de derde/vierde dimensie, worden jullie enorm gehinderd door je geloof in (af)scheiding.

Als je denkt dat je afgescheiden bent, is het moeilijk om tegelijkertijd te geloven dat je een “stromende stroom van multidimensionale leven” bent. Sluit even je ogen om jezelf voor te stellen als die “stromende stroom.”

Als je de stroom van JOUW bewustzijn om je heen voelt draaien, en zich uitbreiden naar hogere dimensies?? Hoe beleef je dan je stoffelijke vorm? Hoe voelt dan je stoffelijke lichaam?

Wat zijn je gedachten en emoties?

Voel nu hoe je “bewustzijnsstroom” in de kern van Gaia stroomt. Hoe voelt het om EEN te zijn met de Aarde?

Voel nu je “bewustzijnsstroom” terwijl die ook in de hogere dimensies stroomt van je ZELF…

Stel je voor/ herinner je dat JIJ EEN bent met de hogere dimensionale werelden terwijl je tegelijkertijd EEN bent met de stoffelijke wereld…

Kun je je herinneren toen je naar “beneden stroomde” in het voertuig dat je nu draagt?

Gebruik je voorstelling. Het is slechts jullie 3D denken dat gelooft dat je je dat niet herinnert. We vragen je om de levens met indoctrinatie LOS TE LATEN waarin je verteld werd dat je MAAR een mens was.

Herinner je NU als je je bewustzijn van je aardevoertuig loslaat en “omhoog stroomt” om terug te keren naar je multidimensionale ZELF…

Als je je deze ervaringen herinnert, zal je WETEN dat je niet kunt sterven. Jullie zitten in een stroom van bewustzijn die door myriaden werkelijkheden heen zweeft binnen het NU van de ENE. We willen jullie aan dit feit laten denken, onze geliefde grond bemanning, omdat dit het NU is. Het NU waarop jullie in talloze levens op gewacht hebben is langzaam, maar zeker, in een nieuwe dag aan het aanbreken.

In dit 19 apr 2015 energetisch weer rapport is de dag nog mistig, omdat waarheid en leugens zich nog met elkaar mengen. Maar, er is meer WAARHEID beschikbaar voor hen die ernaar willen zoeken, dan er in heel veel van jullie “tijd” is geweest. We zeggen jullie om NIET je ongeduld en boosheid te ontsteken door te denken: “Ik heb al zolang gewacht.”

Als je van je stuk bent gebracht omdat je zo lang in dit leven “hebt gewacht”, moeten we je er aan herinneren dat je nog meer levens “gewacht” hebt dan je je zelfs maar kunt voorstellen. Ook moeten we je eraan herinneren dat “wachten” een passieve actie is waarin je geen kracht of inzicht krijgt. Daarom zal je waarschijnlijk ongeduldig worden, bitter, boos en of gedeprimeerd.
Het geneesmiddel dat we je bieden voor die situatie is om te stoppen met “wachten” en om te beginnen met “doen”. Als je met een belangrijke taak bezig bent, stroomt de tijd snel. Maar als je wacht, schijnt de tijd bijna te stoppen. Als je wacht voelt de tijd zoveel langer dan de klok of de kalender zegt. Als je wacht doe je NIET, dus de illusie van tijd stroomt dan langzaam en is schijnbaar buiten je controle.
Aan de andere kant, als je iets DOET, wacht je niet. In plaats hiervan draag je bij aan iets dat beter is dan je eigen persoonlijke behoeften. Dan verdwijnt alle zin van slachtoffer zijn, omdat je ook betrokken bent bij een mogelijke oplossing om te zorgen voor wat er wel of niet kan gebeuren. Dus, je actie vermindert dan enorm je angst.
Denk eraan dat tijd een illusie is van de derde dimensie. Als je op iets wacht om buiten jezelf te gebeuren ben je een slachtoffer van de tijd, maar ook van je eigen angst, ongerustheid en depressie. Aan de andere kant, als je leert, studeert en bijdraagt, vliegt de tijd je voorbij. Je kijkt op de klok en zegt: “Waar bleef die tijd?”
Het antwoord op deze vraag is: “De tijd is naar een hogere dimensie gegaan, en nam je bewustzijn met zich mee.” Nadat je je “tijd” doorbracht met leren, delen wat je geleerd hebt, bijdraagt aan en je voorbereidt op de zonnige dag waarop de WAARHEID wordt onthuld, voel je je vervuld, nuttig EN multidimensionaal.

Wij beoordelen NIET degenen die verloren raakten in lethargie en ongeduld door angst. In plaats hiervan zenden we jullie onvoorwaardelijke liefde en laten je eraan denken dat JULLIE ZEER BELANGRIJK zijn. We missen jullie bijdrage, want vanuit ons perspectief kunnen we zien dat ieder van jullie je Missie koos (waarvoor je vrijwillig meedeed om aan mee te werken) voordat je deze incarnatie aannam.

We observeren hoe erg moeilijk het in de derde dimensie kan zijn en hoe velen van jullie meer problemen hebben gehad dan je denkt te kunnen overstijgen. We zeggen tegen jullie, onze geliefde mensen: “Dank voor de problemen die jullie in je leven hebben aangenomen.”

Toen jullie je contract van voor de geboorte schreven, vergat je hoe moeilijk de derde dimensie kon zijn. Toen, toen je die problemen onder ogen zag, vergat je hoe behulpzaam je eigen hoger dimensionele ZELF kon zijn.

We herinneren jullie die zich alleen voelen en geen hulp hebben, er liefdevol aan dat jullie ALTIJD de JIJ hebben van je eigen multidimensionale ZELF. Ook hebben jullie ons nog altijd, welke jullie Hemelse en Galactische vrienden en familie zijn.

Laat alsjeblieft de wolken opklaren zodat het multidimensionale Licht van de ENE de stroom van je bewustzijn kan volgen, door je lichaam heen naar je aardevoertuig en de Kern van Gaia in.

Als het ENIGE is om het portaal te openen van je aardevoertuig zodat het hogere licht je eigen innerlijk portaal kan  gebruiken om de multidimensionale energieën in Gaia te gebruiken, dan help je de Aarde ENORM.  Daarom, terwijl je “wacht” open dan je innerlijke portaal.

Wij de Arcturiërs  en velen van onze Galactische en Hemelse vrienden en familie, applaudisseren voor de enorme stappen die onze menselijke vertegenwoordigers gezet hebben.

Jullie openen je bewustzijn voor de multidimensionale stroom van je ZELF
Jullie realiseren je dat JULLIE een multidimensionaal Wezen zijn.
Jullie zijn je bewust dat JULLIE een aardevoertuig dragen.
Jullie erkennen dat Gaia een levend wezen is dat een planetair voertuig draagt.
Jullie accepteren toenemend dat er LEVEN bestaat op myriaden planeten, zonnestelsels, universums, in werkelijkheden en in dimensies.

Onze geliefde menselijke leden van Aarde, jullie zijn aan HET ONTWAKEN. Jullie schudden de ketenen af van het hersenspoelen, van leugens en archaïsch denken. Vanuit ons perspectief zien wij dat het hogere licht wortel schiet in meer en meer van de mensheid.

Ook observeren jullie hoe dieren veranderen, planten veranderen en het weer verandert. Het belangrijkste, het licht van planetaire transmutatie schept wormgaten door de mist van illusie heen. Gaia is NU aan het transmuteren en keert terug naar Haar hoger dimensionale uitdrukking, en meer en meer van jullie kiezen ervoor om zich bij Haar te voegen.

Gefeliciteerd. Terwijl de wolken opklaren, kijk dan in het licht om ons voor JULLIE te zien applaudisseren.
  
The Arcturians and your Galactic Family   De Arcturiërs en jullie Galactische Familie.


Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html