Labels

Wednesday, August 28, 2013

27.08.2013 boodschap uit Telos en de Binnenste Aarde


Golden Light Channel, 27 augustus 2013, boodschap uit Telos en de Binnenste Aarde. 
Plaat uit de bron: immortaltools.webs.com/aboutus.htm http://thegoldenlightchannel.com/

Gechanneld door Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. © The Golden Light Channel. Zet deze copyright erbij zonder de tekst te veranderen. 


Lieve vrienden, hieronder staat een geluidsband van deze channeling (Engels) waar je naar kunt luisteren als je in een meditatieve staat bent om je deze prachtige hogere dimensionale stad van Telos te helpen visualiseren. Liefs aan jullie, Goldenlight.

Hier staat deze … Below


De laatste paar dagen had ik een boodschap in mijn hoofd die ging over iemand in de 5 dimensionale stad Telos, die ligt in de Binnenste Aarde van Agartha, en dat is een eigen rijk waarin 5 dimensionale wezens wonen. En dat is een hoger rijk. Er is telepathisch niet veel contact geweest met hen via channels (wel met Adama via Dianne Robbins.w. ) maar ik kreeg een bericht dat er iemand is die een boodschap wil geven aan ons. Sekse in de hogere dimensies is net als in het engelenrijk waar geen sekse is. Zijn naam is Marsana en zij of hij is een androgyn wezen –. Dit wezen heeft mannelijke en vrouwelijke aspecten van zijn/haar ziel essentie geïncorporeerd en is er mee samengesmolten en dat is dus in essentie een samensmelten van de tweelingvlam aspecten. Dus heeft dit wezen al zijn zielenaspecten samengesmolten zodat er geen sekse is zoals wij dat kennen. Het vrouwelijke deel van dit wezen komt nu het meest naar voren en dat zal met ons communiceren. 


Dus, ik ga me nu verbinden met Marsana van Telos….Dit wezen wil dat wij ons nu bewust worden van de 5 dimensionale wereld van de Binnenste Aarde. Sommigen van jullie hebben naar de stad Telos gereisd door je aanrakingen met de 5de dimensie. Dit is een van de plekken waar je naar toe kunt ‘gaan’. … ik zet dat tussen haakjes omdat het reizen naar de 5de Dimensie gedaan wordt door teletransport. Het is een energetisch pad dat gebruikt wordt door trans-gaan of teletransporteren naar diverse ‘lokaties’. Dus wil dit wezen Marsana nu een boodschap geven aan degenen van de bewuste gemeenschap van de (Buitenste)Aarde die nu in het proces zitten om hun vibratie op te heffen om door te gaan met hun ascentie proces naar de (niveaus) van de 5de dimensie. Dit is een tijd waarin de sluier gaat vallen die tussen de dimensies zit. Het is tijd om de paden te openen tussen de dimensies, specifiek van de hoogste 4de naar de lagere 5de dimensies. En ten eerste wil ze zeggen om ons geen zorgen te maken, dat dit een natuurlijk proces is dat nu gebeurt voor degenen die beseffen en die wakker zijn. Als eenmaal het besef en ontwakingsproces begint is er echt geen stoppen meer aan. Het is het hogere bewustzijnspad dat zich in een mens gaat openen… en dat dit zal doorgaan zo lang als wij onze aandacht vast houden om door te gaan met ons hoger besef van het omhoog gaan van onze vibratie wat eigenlijk een loslaten is van alle oude emoties…. Waar het kanaal nu mee bezig is, is om echt al de oude emoties schoon te maken, ze werkt aan vergeving, werkt aan het loslaten van relaties die haar(hoogste goed) niet langer dienen, ze werkt aan het transmuteren van het oude en het alles laten wegvallen met de oude 3 D aarde wat nu allemaal wegvalt. Zij koos om naar deze Buitenste Aarde te komen, zoals jullie allemaal deden, om door een proces te gaan met een begin van een zeer dichte vibratie zodat je die dan kon transcenderen en om jullie hogere frequentie, besef en groei proces te doen stijgen, om naar hogere frequenties te gaan, de dualiteit, de dichte vibratie af te werpen, en om in jullie bewustzijn te gaan op je pad naar Thuis, en dat is jullie pad terug naar de Bron Schepper, waar jullie vandaan kwamen. Wij van het Telos rijk bestaan in een hoger dimensionaal rijk dan waar jullie aan gewend waren op Aarde, en wij willen dat jullie allemaal weten dat jullie toegaan naar een uitwisseling met ons allen hier in de Binnenste Aarde en dat de tijd nu is gekomen dat we een alliantie kunnen beginnen te vormen met jullie en om met jullie nu door kanalen zoals dit telepathische communicaties te vormen. Er zijn andere bekende kanalen van Agarthaanse wezens zoals Adama van Telos en nog andere, maar Adama is betrouwbaar. En dit is een nieuw pad dat ik Marsana van Telos nu aan het openen ben met dit prachtige kanaal van GoldenLight. Ik ben heel, heel dankbaar om hier vanavond met jullie te zijn voor hen die aan de andere kant staan van deze uitdrukking zodat we jullie kunnen doorzenden dat wij ons bewust zijn dat jullie allen progressie maken bij je ascentie, en dat jullie allemaal met je ascentie door willen gaan. En dat de hogere dimensionale frequenties en werelden zich nu naar jullie toe openen, specifiek in deze tijd en in de volgende paar dagen en in deze herfst die jullie hebben, deze herfst equinox en al die hemelse gebeurtenissen die gebeuren en helpen bij het opgaan van de sluiers tussen de dimensionale frequenties. Wij willen dat jullie weten dat wij ons van jullie en je ascentie proces, collectief, bewust zijn en dat wij jullie volledig ondersteunen in je ascentie progressie en proces. Wij zijn opgewonden want er zal een tijd komen in de niet zo verre toekomst waarin wij een reünie zullen hebben tussen de Binnenste en Buitenste Aarde’s. Het is voor ons niet veilig geweest om dat zelfs maar te proberen tot aan dit moment, om dezelfde reden dat velen van de galactics die rondom jullie Aardse omgeving zijn niet in staat zijn geweest om met jullie uit te wisselen… de meest belangrijke reden is dat we onze vibratie te veel zouden hebben moeten verlagen om jullie wereld binnen te komen. Er was ook geen besef van ons. Er is heel veel vrees die in de media daar verkocht wordt, zodat de uitwisseling tussen de aardse mensen van de Binnenste Aarde en de aardse mensen van de Buitenste Aarde en de Galactics op een open basis gewoon niet mogelijk is geweest, tot aan dit ogenblik. Er is een tijd die opengaat – en natuurlijk zijn wij hier in het 5 dimensionale rijk van Telos ook buiten de tijd, net als de galactics in de hogere dimensies buiten de tijd zijn – dat jullie in een frequentie gaan waar je buiten de tijd begint te stappen. Jullie beginnen de tijdeloosheid van de hogere vibrationele frequenties en dimensies te merken. En daarom is het dat jullie ook onze transmissies en communicaties toestaan te ontvangen. En daarom kan dit kanaal ook deze communicatie ontvangen. Terwijl jullie verdergaan om je frequentie te verhogen, jullie gaan er mee door – en jullie zijn dat aan het doen – om uit de tijd te stappen, gaan jullie naar een rijk dat buiten de tijd staat. Dit is een dimensionaal rijk, het is een “frequentie” rijk. We kunnen zeggen een frequentioneel rijk, als dat een woord is, dat zit niet in jullie taal maar dit hogere dimensionale frequentierijk staat buiten de tijd. Dus, jullie stappen nu energetisch in een gebied waar je in staat bent om meer en meer telepathische communicaties van ons te ontvangen. Jullie allemaal beginnen dit nu te openen. En het meest belangrijke is als je ooit probeert om te channelen (dit is het kanaal dat je dit nu vertelt) is om je te verbinden met je eigen hoger zelf, om je te verbinden met je gidsen, met Aartsengel Michaël, vraag om bescherming en dat alleen de hoogste lichtverbindingen zullen doorkomen. Als je begint boodschappen voor jezelf te ontvangen, is het zeer belangrijk om je bewust te verbinden met je Hoger Zelf en met Aartsengel Michaël. Ik verbind me altijd met mijn Hoger Zelf, mijn Raad van de Engelen, en nu met mijn multidimensionale Zelf, voordat ik enig soort van channeling doe. Ik verbind me ook individueel met alle aartsengelen die zichzelf aan mij hebben geïntroduceerd( ik denk dat ze allemaal deel zijn van mijn Raad van Engelen) – Aartsengel Michaël, Raphaël, Chamuël en nu Zadkiël die zichzelf (haar of zijn zelf) begint te introduceren aan mij. Hij zit op de violette straal. Dus dat is maar even zijdelings van het kanaal en we kunnen nu verdergaan met de boodschap van Marsana.(Marsana gaat verder): We beginnen ons nu echt in te stellen op waar jullie zijn en dit is gewoon een algemene uitzending een boodschap om hallo te zeggen, om jullie groeten te geven, en om je te laten weten dat we van jullie houden en jullie ondersteunen. Er is heel veel liefde in de hogere dimensionale rijken, dus… die gaat heel veel rond en dat is iets goeds. Dus een korte boodschap voor vandaag en we willen dat jullie weten dat wij ons bewust zijn van jullie ascentie progressie en we steunen jullie volledig bij je ascentie. Er zal een tijd komen waarop we kunnen communiceren…. Dat zal met korte telepathische communicaties gebeuren. Sommigen van jullie, die visuele denkers zijn, zoals dit kanaal, kunnen visuele beelden van ons of onze stad Telos zien die een prachtige Kristallen Stad van Licht is met een hogere dimensie. Als jullie doorgaan om naar de 5de dimensionale niveaus te ascenderen, zul je die prachtige stad van Licht kunnen bezoeken. Dit is de stad van licht die in de Binnenste Aarde bestaat, net als jullie nu je Steden van Licht krijgen die zullen gaan verschijnen op de Buitenste Aarde. En jullie zullen ook een beter deel hebben van het omhoog gaan van het Atlantische bewustzijn, de hogere dimensionale codes die van positieve aard zijn en van Atlantische en Lemurische tijden zijn die nu terug in het bestaan komen. Deel van hun energie zal gemanifesteerd worden in de Steden van Licht. De eerste Lichtstad zal in Sedona verschijnen waar over is geschreven door Genii Townsend (hier is meer info op: Dus die Atlantische energieën, hogere dimensionale energieën, die meestal kristallen gebruiken voor hun energie en elektriciteit, zullen ze weer beginnen te gebruiken als jullie hogere dimensionale werelden doorgaan om in aanzijn te komen. Dit is geheel een energetisch rijk en overgang waar wij over spreken. Het is gewoon het omhooggaan van jullie individuele frequenties en vibraties die jullie afstemmen op die rijken. Een voorbeeld, als een kanaal/channel slaapt gaat zij naar het volgende hogere niveau omhoog dat nu de 5de dimensie is en zij bezoekt vaak haar verwanten die verder gingen en in dat hogere rijk zijn. Zij doet dit al sedert ze een klein kind was. Dit is een voorbeeld van een menselijk wezen dat energetisch kan transisteren naar hogere dimensies. Dit is iets dat zij en jullie allemaal gaan doen met een bewust besef als jullie doorgaan met je progressie.En die progressie bereikt nu een klein crescendo zien wij… en dat is een echt positieve ontwikkeling. Deze boodschap van pas geleden kwam binnen met Aartsengel Michaël en was een aanwijzing hiervan. Er is nu een beweging, van velen die op het ascentiepad zijn van een hogere frequentie besef naar de hogere rijken. Jullie komen iedere dag stapje voor stapje dichterbij. Wij wilden alleen maar hallo zeggen en onszelf introduceren en mijzelf voorstellen als een vertegenwoordiger uit dit rijk. Mijn naam is Marsana en het is echt prachtig om tegen jullie te kunnen spreken via dit kanaal. Dank je voor het gebruik van je talenten.We zullen jullie nu verlaten en hopelijk zullen we nog een boodschap kunnen geven en een transmissie. We vertrekken nu en sturen onze liefde en licht. Originele boodschap: Channeled by Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. © The Golden Light Channel. Please include this copyright and credit at top without alteration when re-posting this message.Meer info:TelosTelos is een van de vele heilige steden in het Agartha Netwerk. Telos ligt direct onder Mt. Shasta in Californië. De leider en Hogepriester van Telos is de grote Avatar Lord Adama. De regering van de Verenigde Staten heeft al lange tijd weet van Agartha en Telos. Rond 1950 probeerden VS militairen om Telos binnen te komen met militairen en hen gevangen te nemen, maar in plaats hiervan kwamen ze machtige krachten tegen die ver buiten hun begrip lagen. Ze vluchtten in angst en zijn er nooit weer teruggegaan!
Lord AdamaHogepriester van het antieke Lemurië. Hogepriester van Telos. Zonder leeftijd en zonder dood, de Avatar van het Hyperboreaans wortelras die het oprijzen en de val van zes verlichte Ages op Aarde heeft meegemaakt! Een wezen van ongelooflijke macht en genade. Je kunt Lord Adama oproepen voor hulp, leiding, bescherming en training en hij zal alles doen dat in zijn macht, beheersing en jurisdictie ligt om jullie te helpen. 

Vertaling: Winny  

Sunday, August 25, 2013

19.08.2013 Het Grote Sextiel van 25 augustus


http://disclosure-2012.com/page/482306392                          AUGUSTUS  24, 25, 26  ‘13
Bij boodschappen van Ashtar kwam dit stuk mee.  Ik vertaalde dat hieronder. Er was nog meer gekomen. Er is een groot Zegel aan de hemel dat dit Licht veroorzaakt en is drie dagen werkzaam. 24, 25, 26 augustus.  25 augustus is er een Poort open.

Het Grote Sextiel van 25 augustus – Het Salomonszegel – thema – Transformatie - Plejades
In de volgende paar dagen (vanaf 19 aug) van jullie aardse tijd, zal er opnieuw een groot hemels gebeuren zijn aan jullie hemelen terwijl grote hemelse lichamen op hun plek gaan van een zespuntige ster. Weer een portaal gaat open die een sterke infusie van licht brengt naar deze planeet. Dit is de tijd waarin jullie allemaal in staat zijn om volledig, bewust en collectief je gaat verbinden aan het goddelijke. Gekoppeld aan de energieën die jullie allemaal hebben verzameld en de laatste paar weken hebben laten overwinteren in jullie voertuigen, zal de energie die wordt losgelaten naar Gaia een geweldige kracht hebben om de oude stelsels af te breken en om alles dat in zijn weg staat te transformeren.


En dus vragen we dat jullie allemaal met je macht, kracht en wensen voor verandering, je verbinden met het goddelijke en om je lichaam licht ankers te laten worden, pijlers van licht, waar de zuivere kosmische energieën van liefde, vrede, sereenheid, kalmte en begrijpen doorheen kunnen gaan en verder door naar de diepten van jullie planeet.
We vragen dat als deze energie door jullie heen gaat, om totaal samen te smelten met de energie:en en om naar je gedachten te kijken, drie dagen lang, dat is een dag vóór het portaal, tijdens het portaal en de dag na het sluiten van de poorten.
Jullie zullen ZUIVERE kanalen worden voor deze energie, want alle duisternis zal getransformeerd worden in licht, twijfels en angst in vertrouwen en vrede. Denk eraan dat terwijl deze energie door je heen gaat, en je hele wezen reinigt, je diverse fluctuaties kunt beleven in die driedaagse cyclus. Begrijp dat dit een natuurlijke staat is want jullie lichamen zullen IN DRIE DAGEN TIJD (24/26) getransformeerd worden – JULLIE ZULLEN ZUIVERE PIJLERS VAN LICHT WORDEN.

Jullie zintuigen worden verhoogd. Je visie zal zich scherpen. Jullie horen zal belangrijk verbeteren. Ieder woord dat je uit zal geweldige kracht in zich dragen. Jullie gedachten zullen zich snel manifesteren in je werkelijkheid en dus vragen wij van jullie allen om je enorm toegenomen in bewustzijn van deze processen en om nauwkeurig elke gedachte, woord en daad te monitoren,  want jullie moeten liefde denken, liefde ademen, LIEFDE ZIJN. Jullie moeten totaal jezelf transformeren in een zuivere VIOLETTE VLAM.

Laat de energieën door je lichaam heen dringen en als je iets anders dan liefde, vrede, kalmte en blijheid gaat voelen, verschuif je focus dan weer naar liefde en licht. Denk eraan om je gedachten positief te houden, laat geen negativisme er doorheen druppelen. Verander gewoon je focus en weet dat je in deze drie dagen een immens krachtig wezen bent, die zuiver, kristallijn bewustzijn draag van de universele waarheid in je voertuig en  dat doorgeeft aan moeder GAIA.


En dus moet je op 25 augustus in een meditatieve staat zijn/of zitten en je zelf voorstellen, zien en voelen en merken jezelf als een zuivere, pijler van de violette vlam. Zie dat je jezelf verbindt met je kruin chakra tot aan de Bron. Wees zeker in je ‘voorstelling’ dat je verbinding met De Bron totaal is beschermd met gouden licht terwijl die van De Bron naar beneden gaat in je Kruin Chakra, en die de hele weg naar beneden door het centrum van je lichaam gaat  en door je wortelchakra je lichaam verlaat naar de kern van de Aarde. Zit stil en adem diep in en uit. Met elke ademhaling die je neemt trek je meer en meer violette vlam door je kruin chakra, door je lichaam heen en uit je wortelchakra in het hart vande aarde, vanwaar die de hele planeet zal omhullen en aan iedere ziel zal worden doorgegeven die daarin woont. Voel al die tijd LIEFDE,  MEDELEVEN, BEGRIP, ZUIVERHEID, BLIJHEID, VERTROUWEN EN EEUWIGE VERRUKKING. 


We houden van jullie. Wij zijn bij jullie.  Tot ziens voor nu.Pleiades High Council – Channeled by Anna Merkaba 

Vertaling: Winny  

19.08.2013 Een Uur met een Engel en AEMichaël: Bereid je voor op de Viering


Een Uur met een Engel en AEMichaël: Bereid je voor op de Viering.  Deel  1 en 2 van 2,  samen. 

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/08/archangel-michael-prepare-for-the-celebration-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-prepare-for-the-celebration-part-12 

Steve Beckow 

Aartsengel Michaël bespreekt de Ascentie pauze, de wereld valuta bijstelling, de welzijnsprogramma’s, algemene overvloed, de noodzaak om schuld uit te wissen, vrijgevigheid en delen, het lichtwerk dat mogelijk wordt door overvloed, het werk dat gedaan wordt in de entertain industrie en in de media, de veranderingen in de wereldregering, de toekomst voor rechters en ministers die in hun missie falen, en de progressie van Paus Franciscus. Dank aan Ellen voor een snelle transcriptie, zoals altijd. 


Een Uur met een Engel met AEMichaël, 19 aug. 2013
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met Een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The Great Awakening, en met Steve Beckow, stichter van de Golden Age of Gaia en schrijver van Building Nova Earth: Naar een Wereld die voor iedereen werkt.
Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hierbij geef ik het aan jou over, Steve.


Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. En nu even voor we ons wenden naar onze gast AE Michaël, wil ik iets zeggen dat ik voor het programma tegen Linda zei.
En dat is dat we praten over het spreken tegen AE Michaël, of tegen Sanat Kumara of tegen St. Germain, maar wat we heel vaak niet zeggen is dat we werkelijk spreken door/via Linda Dillon. Zij is werkelijk de onzichtbare persoon hierbij, maar de persoon zonder wie dit niet zou gebeuren.

Dus ik wil jou dankzeggen, Linda. Ik denk dat jij een van de minst egoïstische mensen bent om ons heen. En dank je zeer.

Linda Dillon: Dank jou, Steve.

Steve: All right. Nu, gaat ze klaar staan om AEMichaël te channelen. Dus, nadat ik dat zei, wil ik het graag aan AE Michaël overgeven, in het geval hij enige introductie opmerkingen wil maken.

Aartsengel Michaël: Gegroet, ik ben Michaël, aartsengel van vrede, strijder van liefde, brenger van nieuws. Natuurlijk wil ik een openingswelkom maken, een channeling boodschap, want jullie kennen mij! Ik neig soms nogal veel stemgeluid te maken. Maar laten we op deze en op elke dag opnieuw beginnen.

Ik wil tegen jullie hart spreken, tegen jullie ziel, tegen jullie denken, tegen jullie bewustzijn. Ik wil jullie omhelzen om opnieuw en zelfs hoger, de blauwe vlam van waarheid te ontsteken, de blauwe vlam van gerechtigheid, de blauwe vlam van vrede.

Nu, ik heb ieder van jullie, mijn geliefde broeders en zusters gevraagd, al weken geleden, om de frequentie te verhogen – ja, wat dit kanaal heeft genoemd upping the ante (je inzet te verhogen). En ik vraag jullie dat weer te doen. Sommigen van jullie namen dit verzoek in acht en hoorden mijn oproep. Anderen hebben het vergeten. Maar dat doet er niet toe.

Wat er wel toe doet is wat er van binnen gebeurt, in jullie en de acceptatie, het toestaan, de overgave en de belichaming van hogere frequenties in jullie, de volle omarming van liefde, van de waarheid van wie jullie zijn. De vrede in je creëert de vrede buiten je.

Als velen van jullie met mij reizen in wat jullie denken dat je nacht is of je droomtijd en we gaan naar plaatsen die door oorlog worden verscheurd, en jullie zwaaien met je zwaard en schild, en ja, we zwaaien daarmee om te vernietigen.

Maar wat verwoesten wij, mijn vrienden? Wel, wij vernietigen zeker geen mensen. Wat wij vernietigen zijn de illusies van jullie derde (dimensie), de illusies van controle, van hebzucht, van haat, van racisme, van seksisme, van gebrek en van beperking. We snijden door de koorden heen, de roosters, zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt, geen toegang meer kunnen geven en deel worden van verschillende gemeenschappen, inclusief de westerse  – laat me daar heel duidelijk over zijn.


En hoe gebruiken wij ons schild? We schermen het kwetsbare af, het open van hart zijn, de lichtwerkers, de moeders, de kinderen. We schermen hen af van haat, van geweld en van terreur door onderdrukking.

En ja, velen van jullie doen dit tijdens jullie slaap. Maar wat ik jullie ook nog vraag – en tussen twee haakjes, dit is geen terloopse vraag, het is ook essentieel, een sleutel-deel van jullie Ascentie en van de collectieve Ascentie – wat jullie doen is dieper en dieper verankeren, hoger en hoger de vrede, vreugde, het kennen van liefde en de kennis verankeren dat jullie niets anders zijn dan een verzameling energie, van liefde.

Dat is wat jullie zijn en dat is prachtig. En dat moet worden omarmd en gevierd. En elk fragment dat daar niet toe behoort  heeft geen plek in jullie. Dus is het een tijd van grotere zuivering? Ja. Is het een tijd van erkenning en je overgeven aan de chaos? Ja. Is het een tijd om zeer actief bezig te zijn met wat jullie voelen dat je individuele Ascentie proces en het collectieve Ascentie proces is? Ja.

Het hiaat, dat is gecreëerd door de collectieve wens van de mensheid om verder te gaan in deze onderneming van pracht, waar wij heel veel over hebben gesproken, is niet onbegrensd. Het plan van de Moeder wordt niet tegengehouden, niet op pauze gezet, dat is onbegrensd.

Ik zeg dat niet om jullie te verzamelen of over te brengen naar een plek op een of ander onveilig niveau of een van angst dat je niet genoeg doet – zelfs het tegendeel. Ik zeg dit, mijn lieve mensen – mijn broeders en zusters van blauw, van granaat-rood, van geel, van goud, van zilver of rood! – ik zeg dit, opdat je moed vat, dat je bemoediging krijgt en weet dat waar we over spreken geen eonen of tientallen jaren ver weg ligt.

Dus als je achteruit gestapt bent, als je er even niet mee bezig bent geweest in bepaalde mate – nee, val niet in oordeel; wees de observator! – maar wat ik jullie  voorstel en wat ik vraag van jullie is, dat het tijd is om er weer mee aan de gang te gaan – niet fanatiek, niet op een manier die verwarring schept of vrees of stress, maar op een wijze die opwindend is en een voorgevoel van een diepere omhelzing van totaliteit, niet alleen van wie jullie zijn, dat zou meer dan voldoende zijn, maar wie de totaliteit is, het collectief, jullie sterrenbroeders en zusters, de koninkrijken en ja, natuurlijk, het goddelijke rijk.

Dus, als we vandaag beginnen – en ja, ik weet dat ik maar ben doorgegaan met praten, maar ik zou nalatig zijn in mijn dienst aan de Moeder als ik hier niet over sprak.

Nu, Steve, ik weet dat je veel vragen hebt. Waar wil je beginnen?

Steve: Nou, soms, Aartsengel Michaël, vraag ik me af waarom ik vragen stel, omdat ik u gewoon het hele uur zou willen horen. Dus zeg alsjeblieft niet 'het spijt me'.

Nou, we willen er graag toe overgaan om een soort wegenkaart te maken voor de nieuwe wereld, maar voordat ik dat doe, wil ik u graag nog enkele vragen stellen over de re-setting van de wereld valuta’s en de overvloedprogramma’s.

En voordat ik die vragen stel, laat me zeggen dat als de wereld re-setting, als de herwaardering gebeurt voor 1 september, dan zullen de teams – van de Golden Age van Gaia en de InLight Radio en de Hope Chest – in staat zijn om een geweldig verschil te maken; ons werk zal op een ander niveau beginnen. Maar als het niet voor de 1ste september gebeurt dan zullen wij in een hele krappe financiële situatie komen. Dus is het belangrijk voor ons om te weten wat er gebeurt.

We hoorden dat de re-setting gebeurde op de 17de augustus, en toen zeiden anderen: “Nee, dat was niet zo. Het zou gebeuren op de 19de,” en weer anderen zeggen: “En dat is de 19de september.” Wat gebeurt er eigenlijk bij die re-setting? Kunt u ons dat vertellen?

AEM: Ten eerste, wil ik jullie laten weten, lief hart, dat ik niet alleen maar een aartsengel ben. Ik ben een technische raadgever. En jullie vallen weer uiteen, je breekt het weer af!

Steve: Ik breek het weer af? Het spijt me om dat te horen.

AEM: Maar laat me even verdergaan. Ik heb je vraag gehoord. Het is mij een genoegen om tegen je te spreken, of je nu afbreekt of niet. Of je nu op de radio wordt gehoord of niet, ik hoor en luister naar je hart. En ik wil ieder van jullie laten weten – en dit is niet alleen zo van mij maar van ons allemaal – het voornaamste is, dat wij naar jullie hart luisteren. Dus, laat me, als ik mag, je vraag her-interpreteren.

Steve: Dank u.

AEM: Want ik wil niet dat er ook maar één luisteraar denkt dat onze uitwisseling alleen over geldzorgen gaat. Nou, ik zou nalatig zijn als ik niet heel duidelijk zou zeggen, dat wij ons volledig bewust zijn van de financiële stress, de spanningen, de druk en de wanhoop die worden ervaren door veel lichtwerkers vanwege financiële zorgen. Laten we daar even mee beginnen, maar laten we ook praten over de crux van de zaak. (de kern van de zaak)

Nou, je zegt dat als dit niet gebeurt op 1 september – en jij weet wat het kanaal (Linda dus) heeft gezegd over datums die ik noem (zij wil dat dus niet. w.), en ik zou die zielenovereenkomst niet willen breken die ik met haar heb gemaakt. Maar laten we praten over de kern van de zaak. En die is tweeledig.

Het eerste is, worden jullie verzoeken gehoord en beantwoord? En het tweede is, wordt er voor jullie gezorgd? Wordt er op jullie gepast?
Lieve harten – en ik spreek tegen iedereen die voor het licht heeft gewerkt en niet alleen in de twee of tien of twintig of dertig of tachtig jaren, want zijn er niet velen van jullie die al eonen voor het licht hebben gewerkt?

Of zijn er misschien misstappen geweest? Ja. En toen jullie naar huis waren teruggekeerd, zaten we toen niet bijeen, keken er naar, analyseerden het en lachten erom? Ja. Heeft dit jullie leren verrijkt? Ja.

Maar laten we duidelijk zijn. Jullie, velen van jullie, hebben ijverig in een baan/job gewerkt… ja, dit is een baan geweest. Wat denk je dat de betekenis van ‘dienst’ is? Jullie hebben in een baan gewerkt – niet zonder dat je betaald werd, want er zijn veel voordeeltjes geweest, geziene en ongeziene, maar jullie hebben in een baan gewerkt zonder dat je loon kreeg.

Dus wat jij zegt, mijn dierbare Steve, is, kunnen wij beginnen de salarissen te laten stromen, de achterstallige lonen?

En het antwoord is ja. Maar laten we ons niet eenvoudig hierop focussen. En daarom is het, dat we weken geleden, gevraagd hebben aan alle lichtwerkers, overal, om samen te komen, niet alleen om te – zullen we zeggen de regeringen, de quasi bureaucratische organisaties -  te healen, die met hun voeten sleepten? 

Nu, doen ze dat uit een soort weerstand, tegenzin, of een wensen dat het financiële stelsel van gelijkheid nog niet wordt ingesteld? Nee. Die mensen die zeer veel weerstand bieden tegen zulke verandering worden of genegeerd of er wordt niet voor hen gezorgd. Laten we het zo zeggen. 


De traagheid van het proces vanuit jullie perspectief is dat zij die verantwoordelijk zijn deze mantel van verantwoordelijkheid en misschien overijverig zijn om zeker te stellen, 
voelen dat alles een stip heeft gekregen, dat iedere T is overgestoken, dat de dingen compleet duidelijk en schoon zijn, zodat er geen terugval kan komen.

Maar wat wij jullie hebben gevraagd om aan te werken – en natuurlijk kun je werken aan de bureaucratische kant, geruststellend en helpend, hen energie gevend om lange uren te werken, maar de zin van verdienstelijkheid, waar ik eerder over heb gesproken, weken geleden, daar moet ook op worden gefocust.
Ja, die overgave aan verdienstelijkheid, naar erkenning van liefde, dat wat is wie jullie zijn, komt in lagen. Maar er zijn velen daar buiten – en nu richt ik me op mijn gemeenschap, mijn lichtwerkers; de lichtwerkers van het Gezelschap van de Hemel, die van de Raad van Liefde – er is geen onderscheiding, weet je.

Stop met denken of geloven dat er enige waarde zit om in schaarste te leven, dat dit je op een of andere manier deugdzaam maakt, of dat het is waarvoor je getekend hebt, dat het deel is van jullie zielencontract en missie, dat dit nooit zal gebeuren, dat het altijd een onbepaald ‘morgen’ is.

Als dienaar en heldere woordvoerder voor de Goddelijke Moeder, neem alsjeblieft je zwaard op, pak de toorts van St.Germain, neem de gouden vlam van Yahweh en roei die twijfels uit. 

Dit, meer dan iets anders, schept energetische overvloed in de stroom van overvloed. En als ik dit zeg bedoel ik niet gewoon financiële overvloed. Ja, ik weet wat jij zegt, maar dat is waar wij belang in stellen en dat is hoe jullie ‘opluchting’ uitwerken. En voor ons hoe jullie opluchting uitwerken, is het uitroeien van twijfel.

Dus, laten we dit samen doen. Laat de zorg los en weet dat jullie precies op schema zijn. Stop die zorgen weg en bereid je voor op de viering. Is dat duidelijk genoeg?

Steve: Ja, dat is heel duidelijk, Lord. Dank u zeer.

 (Vervolgd in Deel 2.)   

Bron:   http://goldenageofgaia.com/2013/08/archangel-michael-prepare-for-the-celebration-part-22/


Vervolg van deel 1 van 2

Steve: En een tweede vraag die erbij hoort, als u die ook wilt verduidelijken, waardeer ik zeer. De welzijnsprogramma’s, sommige mensen, kortgeleden, sommige lichtwerkers, hebben gezegd dat dit een schande is, ze zijn nep, geef er geen aandacht aan.

Maar er zijn echt lichtwerkers die lange uren besteden, hele lange geschenklijsten scheppen… Dus ten eerste, ik wil graag weten van u, zijn die een schande. Dat is punt een. Maar punt  twee, ook als die bedragen binnenkomen, denk ik en dat wil ik graag weten, worden dat kleine bedragen, of grote bedragen? En als dat grote bedragen zijn, wat wilt u dan dat de mensen die dit krijgen met dat geld gaan doen?


AEM: Nee, het is niet dat er niet wat schande daarbuiten zal zijn, en dat is waar jullie onderscheiding naar voren moet  komen, natuurlijk. Maar jullie is heel duidelijk  verteld dat er – en dat is al in lange tijd in planning geweest, honderden en honderden van jullie jaren – er zijn 12 welzijnsprogramma’s die nu tevoorschijn gaan komen.

Dus, ja, gebruik je onderscheiding. Maar scheep degenen niet af die hun dienst hebben gedaan, hun missie, en hun menselijke uren met de energieën van die programma’s in dienst van de Moeder/Vader Ene.

Dus, het geld. Dat zal een gemengde zak zijn. Er zullen sommigen zijn die krijgen wat jullie denken dat kleine bedragen geld zijn om hen te helpen, om hen over situaties  heen te helpen, en zullen we zeggen, grotere gelijkheid is totaal verankerd op Gaia. En dan zullen er degenen zijn die, om redenen die horen bij hun missie en bedoeling, meer substantiële bedragen krijgen. 

En wat de bedoeling van dat geld voornamelijk is, zonder te letten op wat jullie denken als bedragen, dit is de laatste opruiming, de stoffelijke manifestatie van jullie die hun waarde kennen. Dit moet aangewend worden om voor jullie te zorgen, mijn geliefde vrienden.


Dus als jullie – en het maakt me niet uit of je $ 10, $ 10.000, $ 100.000 ontvangt – als je niet let op wat er rondspookt bij je in de nacht, voor hen… ja, die telefoontjes die jullie  lastig vallen en je bang maken om de telefoon op te pakken, de brieven die in je mailbox komen, de kloppen op je deur van deurwaarders, als je die fondsen niet aanneemt en veilig stelt, dat je een heilig nest hebt – we praten niet over de Taj Mahal, we praten over een veilig thuis – als je niet op je familie kunt passen en je familie dat nodig heeft, als je je kind niet naar college/school kunt laten gaan of aan je student kunt lenen, dit zijn de directe zaken waarvoor we gezorgd willen hebben.

En ik zal je vertellen waarom. Je zult zeggen: “Nou, zal al die schuld niet verdwijnen, Michaël? Moet ik mijn geld uitgeven?” Jullie zijn de menselijke voertuigen die het aangezicht van je gemeenschap veranderen en hoe de dingen werken. Jullie beginnen de lawine van schuld te laten verdwijnen.

Kun je je voorstellen hoe de bank eruit begint te zien als ze in feite niet creëren en mee uitkiezen door woeker bijdragen over wat ze jou geleend hebben en dat het tegengestelde gebeurt, dat je rente verdient omdat je feitelijk hebt wat je denkt dat valuta is in een financiële instelling?

Nu, - en ik hoop dat jullie me gehoord hebben – als je eenmaal gezorgd hebt voor je geliefde zelf – en we praten over handhaving en over essentiële zaken, en ja, dat houdt ook frivoolheid in – alsjeblieft wat is jullie droom?

Vorig jaar heb ik jullie uitgenodigd, ik heb jullie gevraagd om groots te dromen. Denk je dat die vraag aan de kant ligt? Nee, hoor. Dus ik vraag jullie opnieuw, wat is je droom? Wat is het dat je wilt scheppen, om voort te brengen als weerspiegeling van je goddelijkheid ter ere van de Moeder?

Jullie droom hoort erbij, als je eerlijk je hart verankert. Jullie droom is een weerspiegeling van waarom je op Gaia bent in deze tijd. Dus, laten we een praktisch voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld,  bij de InLight Radio zou het betekenen de uitbreiding, de verankering, het uitbrengen van grotere ideeën, nieuwe programma’s. En radio zou gaan inhouden telecommunicaties en tv.

Nu, dat gebeurt niet door een kleinigheid. Daar zijn we duidelijk over. Als je droom is om een plek in het heilige gebied van Gaia te hebben, waar velen samen komen zodat ze als familie kunnen samenzijn, als vrienden, als je droom is om te zorgen voor hongerende kinderen in Afrika – en ik heb het gewoon niet over het sturen van geld – je zult de middelen ervoor hebben en er heen gaan om dat te doen.

Als je missie is om als afgezant te werken, als tussenpersoon, als diplomaat, met je sterrenbroeders en zusters, om niet alleen technologie, wetenschap en opleiding, maar cultuur te helpen introduceren, dan ga je dat doen.

Maar vooral verklaar jezelf waardig ervoor. Dus zorg eerst voor jezelf. Laat het zorgen voor je lieve wezen en je familie – en dat houdt ook je zielenfamilie in – je eerste prioriteit zijn, en dan lief hart, begin te scheppen.

Nu, de verbinding tussen potentieel en werkelijkheid moet niet worden verloren. Jullie veranderen de hogere rijken en dimensies, van vrijgevigheid, van blijheid, van delen, van gemeenschap in een stoffelijke vorm. Daar gaan deze programma’s over.

En tenslotte, niet alleen vanuit jullie perspectief, maar specifiek vanuit het onze, het is tijd!

Steve: Nou, Lord, er zal een groep zijn die voordeel zal hebben uit de herwaardering van de Iraakse Dinar en de Vietnamese Dong. Er zal een groep voordeel hebben van de welzijnsprogramma’s en velen in die groep zullen dat voordeel naar anderen laten gaan en dan zijn er weer anderen die misschien uit die kring worden weggelaten.

Wanneer zal de algemene bevolking beginnen welvaart te ervaren? Ik hoop dat ik geen vraag stel die uw overeenkomst met het kanaal geweld aan doet, maar in algemene wijze, wanneer kan de massa van de bevolking verwachten in staat te zijn om met bronnen te scheppen?

AEM: Denk niet dat er geen, wat jullie genoemd hebben en kennen als een ‘trickle down effect”, “een doordruppel effect” is. Die zullen er zijn. Dus is het niet zo dat er een kenmerkend hiaat zal zijn, het is wat we altijd al gezegd hebben – het is een domino effect, het is een serie gebeurtenissen, het is een ontvouwing die je hoofd zal laten tollen.

Nu, als je hier aan denkt, zo gauw als de creatie projecten onderweg zijn, wie denk je dat er gehuurd worden en betaald worden om blij te werken in dergelijke ondernemingen? Dat zijn je naaste lichtwerkers. Dus wat er nodig is, is gewoon jezelf uit te roepen en jezelf bekend te maken.

Dus het zal niet zijn: ”Hier is een zegening”en dan weer vertraging, “Hier is weer een zegening”, vertraging. Hier is weer een zegening,”vertraging. Nee, het is een zeer snelle verandering.

Steve: Okay. Nou, dat is goed te weten….

AEM:  En dat is…

Steve:  Sorry?

AEM: En dat is waarom …  zeg geen sorry. Verontschuldig je nooit, want we hebben een levende conversatie, nietwaar?
Toen ik zei om in het midden van het draaipunt te blijven, ga niet de ene of de andere kant uit, maar blijf op de plek van evenwicht, dit is specifiek zo met betrekking tot waar jij aan denkt als welvaart.

Je kunt niet rondzwalken. Het potentieel voor een misstap is nog steeds aanwezig, want we bemoeien ons niet met de vrije wil. We zullen ons nooit bemoeien met de vrije wil. Maar de reden waarom dit naar voren komt in deze tijd is, omdat jullie de plek bereikt hebben, individueel en collectief, van spirituele volwassenheid, dat je niet gaat…mmm wild rondlopen met overvloed.

Het gaat om met elkaar te delen. het gaat om de gemeenschap te creëren. En gemeenschap wordt niet gecreëerd als iedereen thuis of in een huis aan het vieren is en rijk is en er een bedelaar aan de deur staat.

Steve: All right, Lord. Dank u hiervoor. Laten we ons naar het gebied van de regering wenden, de wereldregering. We zagen net dat Robert Mugabe weer in Zimbabwe is gekozen. En ik weet dat lezers me geschreven hebben en zeiden hoe teleurgesteld ze waren. Kunt u ons over de progressie vertellen die in het gebied gemaakt wordt bij het schoonmaken van de wereldregering?

AEM: Ik zal je dit vertellen. Er is fenomenale – en ik gebruik dat woord in de ware betekenis van het woord – fenomenale progressie die gemaakt is in het voorfront van verandering – wat jullie noemen het schoonmaken – wereldregering, regering in het algemeen.

Dit gebeurt, heel veel gebeurt er, op het ongeziene niveau. En wat bedoel ik daarmee? Het gaat precies hetzelfde als waarover ik met ieder van jullie heb gesproken, mijn geliefde vrienden, over in de zin van het vinden van je hart, je evenwicht, je waarde en het verwijderen van twijfel.

Denk je niet dat iedere leider – en we gebruiken die term niet gewoon om de officiële leider van een regering te vertegenwoordigen, van een land, maar het leiderschap in termen van het collectief – aan ieder wordt gewerkt, sommigen in containment, sommigen niet?

Sommigen hebben het al heel duidelijk wat jullie denken dat een verandering van hart is, een ontwaken. Het aangezicht van leiderschap is aan het veranderen, punt. En wat jullie denken dat leiderschap is, gaat terugkeren naar het collectief, naar het volk.

En dat is zo niet alleen wat jullie denken als aan, oh, zeer gewelddadig, controlerend, ondermijnend, onderdrukkend, dictatoriale situaties of die nu zo uitgelegd worden of niet. Het gaat ook veranderen in wat jullie denken dat misschien meer liberaal is of in open gemeenschappen. Want zelfs in wat jullie vinden dat open, duidelijk democratische landen zijn, moet het kader van de binnenste kring mensen en de achterdeur politiek nog veranderen.

Dus werkt het engelenrijk en de meesters, specifiek Sanat Kumara nog over? Ja, maar het verandert maar een hart per keer.

En jullie zeggen: “Hoe gaan we dat doen?”  Ieder van jullie heeft ooit, in een andere tijd van je leven, een verandering van hart meegemaakt. En er zijn veranderingen van hart geweest die lange tijd hebben gekost, in jullie ogen misschien jaren of een tiental jaren, maar ieder van jullie heeft ook een verandering van hart meegemaakt, want jullie perspectief, de lens van jullie bewustzijn neemt anders waar, heeft je hart geïnformeerd en laat je hart de waarheid zien. En jullie verandering van hart gebeurde in een ogenblik, in een milliseconde, in een hartslag.

Dus, denk niet bij verandering van leiderschap dat we praten over tientallen jaren. Vergeet het niet, Gaia ís al verankerd in de vijfde (dimensie). Denk je nu echt – los van wat wij zouden doen – denk je echt, dat Gaia of jullie sterrenbroeders en zusters, allen die in een hogere dimensionale werkelijkheid bestaan, een regering zullen kunnen of willen tolereren die niet op liefde is gebaseerd? Niet gebaseerd is op eerlijkheid, niet op het dienen van mensen, maar die van mensen afpakken? Dat zullen ze niet tolereren.

Dus je praat over een snelle verandering. Jullie vragen om tijdslijnen. Volgend jaar als we in dit programma spreken – let op de dag – zullen jullie wereld en regering er heel anders uitzien.

Steve: Nou, dat is heel geruststellend. Kunnen we nu naar het gebied gaan van de massamedia en de entertainment industrie. Ik merk dat als ik mijn tv aanzet, als ik een pauze nodig heb, dat we in een buitenaardsen invasie week zitten, of in de terugkeer van levende doden, of in een roofdieren week, of vrees-voor-een-volgende week zitten. En ik neem aan dat dit allemaal al enige tijd geleden daar was neergezet door de cabal.

Wanneer zullen we programma’s zien die niet proberen ons vrees aan te jagen? En hetzelfde kan gevraagd worden over de massamedia, de kranten. Wanneer zal ik hen zien beginnen nieuws te brengen dat niet ontworpen is om ons bang te maken?

AEM: Jullie beginnen te zien – en ja, er zijn bepaalde netwerken die zeker graag angst promoten en verkeerde informatie verstrekken – en laten we je zeggen hoe dit werkt. En dat werkt niet heel erg goed. Want hun plan wordt samen uitgekozen. (co-opted)

Denk je niet dat wij het vermogen hebben om werkelijkheden te doen verschuiven? We laten wat voorbeelden horen. Er zijn bepaalde netwerken die angst willen propageren, misinformatie, haat, herhalen en belachelijk maken.

Dus je zegt dat je de tv aandoet en dat je dan een alien invasie week ziet. En is dat niet om te lachen? Ik bedoel, echt. Ja, er is zeer veel drama, en er zijn veel intriges.

Maar als je er naar kijkt vanaf de plek van een onafhankelijke kijker, is dit zo absurd, het is om te lachen! Maar ja, we weten het, niet iedereen ziet dit op die manier. Maar laten we jullie vertellen hoe dit samen wordt georganiseerd.

Allereerst wordt dit verankerd in de psyche, in het lichaam, in de botten van de mensen, specifiek de kinderen – en we gebruiken dat woord om op kinderen tot aan hun dertigste te wijzen – het verankert in hen de volle acceptatie dat aliens, sterrenwezens, dat alternatieve vormen van leven, werkelijk zijn.

Dus, dat geloofstelsel is al aanwezig. Dus, alhoewel dit gefilmd wordt met veel drama en verkeerde informatie, om geld te maken en om wanorde te stichten, heeft dit het besef van wezens veranderd, van mensen veranderd, naar een radicale acceptatie van leven dat buiten de Aarde bestaat.

Het tweede dat hiermee bereikt wordt, zelfs als er geen bemoeienis of tussenkomst bij zat van jullie sterrenbroeders en zusters – en daar praat ik over een minuut over, dat dit de vrees ervoor direct aan de oppervlakte brengt. Dit brengt boosheid, vrees, in een lichamelijke vorm, en wat gebeurt er als jullie de oplossing of ontknoping hebben, dat is dat de vrees het lichaam verlaat.

Maar wat er gebeurt is, dat terwijl die angst, terwijl dat vecht-of-vlucht drama bezig is, is dat er energetisch moleculen – en dit is waar jullie sterrenbroeders en zuster bij helpen – moleculen, duizenden en duizenden, van vrees energie, van schrik energie, van het gevoel van machteloosheid, naar de oppervlakte komen en losgelaten worden.

Dus terwijl de bedoeling ervan, in dit geval, zullen we zeggen, Hollywood maakte eenvoudig alleen maar geld en creëerde fantasie, in feite voerde die een heel goede loslaat mechaniek uit voor velen, voor ieder mens die deze belachelijke films bekijkt.

Nu, ten derde – en ik heb er al eerder enigszins op gewezen – is het dat jullie sterrenbroeders en zusters – ja, ik mag hierover spreken – die verbazingwekkende technologie hebben. En wat er door dit alles wordt ingedruppeld, wat wij haat uitzendingen noemen, of dit nu nieuws is of film, is een dieper begrijpen van jullie sterrenbroeders en zusters. Het raakt de vrije wil niet, maar brengt geleidelijk in het bewustzijn en in het hart een verlangen naar een groter contact om je sterrenbroeders en zuster te leren kennen, een verlangen naar die visie op schepen of ontmoetingen op Aarde, op Gaia, of in de hemelen. Het brengt geleidelijk een diepere zin van weten binnen.

Iedere film en hoe belachelijker, hoe meer de instroming is, op dit moment op de planeet, wordt ingestroomd met een doorkruising, een alternatief programma door jullie sterrenbroeders en zusters. En dit is al zo ongeveer een jaar bezig. Ja, dit is deel van de bijstand die ze geven voor het Ascentieproces.

Steve: Dat is heel, heel interessant. Ik denk dat we nog ongeveer vijf minuten over hebben, dus laat me u deze vraag stellen. Ik denk dat iets wat mijn hart het meest heeft gebroken in onze moderne wereld, is om de onrechtvaardigheden te zien van rechters en ministers die op een dwaalspoor zijn gekomen.

Sommige rechtbanken hebben mensen tot de gevangenis veroordeeld alleen om het privé gevangenis instituut te voeden, om er geld mee te maken en anderen zijn politiek met hun besluiten. En ministers zijn betrokken bij allerlei verbijsterende ongeschiktheden.

Hoe doen we het in dat hele gebied, Lord? Wat gaat er gebeuren om het rechtssysteem te helpen en de ministers uit dat gebied te laten komen, alstublieft?

AEM: Nu, laten we eerst spreken over de justitie (rechtvaardigheid), want je weet dit is mijn rijk. En het breekt je hart en het mijne ook. Ja, je denkt nooit dat een aartsengel een gebroken hart heeft.

Maar het vertrouwen dat aan deze wezens werd gegeven – en ja, we kunnen de ministers hierbij ook insluiten, want dat is hetzelfde – hen is de spirituele wet gegeven om er getrouw aan te blijven, en zij zijn daar van af gedwaald. En dit werd gebaseerd op egoïsme en controle. En niet eens getrouw aan de menselijke wet zoals die wordt uitgedrukt, om niet te spreken de universele of spirituele wetten van evenwicht. 


Veel van deze wezens, als ze erkennen of inzien – en ja, ze hebben de neiging om niet in de spiegel te kijken – als ze gaan begrijpen, kunnen we zeggen, de vergissing begrijpen van hun manier van doen (dit is de enige manier waarop je dat kunt neerzetten, want je kunt niet in veroordeling zitten) dan zal een heel, heel grote percentage van hen gewoon willen vertrekken.

Ze zullen met open armen verwelkomd worden! Ze zullen de kans krijgen om te reflecteren, om weer die opdracht te krijgen, om opnieuw te beginnen. En er zullen velen zijn die dit willen doen, omdat een overstelpend gevoel hen misschien weg zal vagen.

Nou, wordt hen bijstand verleend? Natuurlijk. Niet alleen door hun eigen kring van gidsen en bewaarders, maar door het Gezelschap van de Hemel. Er zijn legioenen engelen aan het werk en die zijn bijgevoegd aan de engelen op Aarde, jullie sterrenbroeders en zusters boven en op Aarde. Maar velen van hen zullen er gewoon voor kiezen om te vertrekken.

Toen wij, zeg maar 18 maanden geleden die conversatie hadden, was er veel gepraat over een alternatief plan voor mensen om mee door te gaan. Dat zit op het moment niet op zijn plek.

Ze zullen naar huis terugkeren, en dan kunnen ze kiezen met wat ze door willen gaan. Maar laten we zeggen dat de sleutel hiertoe niet gewoon alleen is dat zij vertrekken; die is er voor ieder van jullie, mijn stoere, sterke broeders en zusters, om vergeving in je hart te vinden.

Dit is het teken van de vredige krijger. Het is medeleven. Het is vergeving. En het is de erkenning, ja, met droefheid, dat sommigen hun pad kwijtraakten. En specifiek in deze Ascentie tijd en bij deze gelegenheid van wording de meesters die naar de Aarde wilden komen, in deze tijd van verandering, dat zij zich hebben vergist.

Dus, stuur hen hulp, tederheid, vergeving, en laat ze los als ze willen gaan. Want er is geen ruimte voor dit niveau van eigenbelang, specifiek als het om de menselijke wet of een spirituele gaat. Er is geen ruimte voor iemand om uit verbinding te zijn.

Steve: All right. Dank u Lord. Mij is verteld dat ik nog ruimte heb voor een snelle vraag, dus laat ik u vragen. Hoe doet paus Franciscus het?

AEM: Nou, heeft hij niet een interessant karakter?

Steve: Ja, dat heeft hij.

AEM: Hij doet het fenomenaal goed, geweldig. Hij is een radicale verschuiving begonnen in wat jullie niet alleen in het katholicisme zien, maar wat wij zouden zien als spirituele verlichting. Hij is begonnen, vanuit ons perspectief gezien, met kleine stapjes, maar die zullen zich gaan versnellen. Kijk goed naar Franciscus. Hij zet een nieuw rooster klaar.

Steve: Heel goed, Lord. Nou, we zijn blij om dat te horen. en dank u zeer dat u vanmorgen hier bij ons kwam om ons te vertellen wat er in onze wereld aan het gebeuren is.

AEM: Lief hart, dat is mijn genoegen en plezier. Ga met mijn liefde, altijd, en ga in vrede. Vaarwel.

Steve: Dank u, Lord. Vaarwel.

Vertaling: Winny  

Monday, August 19, 2013

18.08.2013 In de volgende paar maanden zullen jullie vele wonderen zien plaats vinden


In de volgende paar maanden zullen jullie vele wonderen zien plaats vinden.    

Bron: http://aquariusparadigm.com/2013/08/18/hilarion-in-the-next-few-months-you-will-see-many-miracles-take-place/#more-26789Hilarion: In de volgende paar maanden zullen jullie vele wonderen zien plaatsvinden, gechanneld door Marlene Swetlishoff, op 18 august 18, 2013 op
http://www.therainbowscribe.com/hilarion2013.htm

Lieve Mensen,
Terwijl de toegenomen energieën op de Aarde stromen, worden mensen op jullie hele wereld wakker en beginnen zich hun vermogen te realiseren tot de creatie van het goede op hun planeet. Velen nemen deel aan wereldfocussen voor healing en bekrachtiging van de inwoners van de Aarde.

Die focussen hebben meer kracht voor het goede dan er heden wordt gerealiseerd door degenen die er aan deel nemen en dat wordt groeiend van energie voorzien door de hogere rijken. We zeggen echt tegen jullie dat als er twee of meer samenkomen, daar zijn wij ook, en helpen en vergroten jullie inspanningen. Jullie liefdevolle intenties zoals de krachten voor het goede op deze wereld, missen nooit hun doel. Alles dat ieder van jullie doet wordt opgemerkt en ondersteund vanuit de hoogte en zet engelen zonder werk die rondom jullie zijn aan om voor het hoogste goed van alles te werken, en dat doen zij met de grootste vreugde.

Het is belangrijk op te merken dat de inspiraties die jullie krijgen en waarnaar je handelt directe boodschappen zijn van uit de hoge en dat die door de atmosfeer heenkomen als ‘zaden van gedachte’ die in de ontvankelijke mensheid worden ontvangen, en zoals jullie weten, zaden moeten worden geplant en gekoesterd om ze te laten groeien in prachtige manifestaties van het Licht van de Schepper.

Ieder ‘zaad’ dat wordt geplant met liefde wordt een levende erfenis, een kracht van energie, die verder reikt dan jullie eigen planetaire grenzen en die gaat uit naar alle creatie om te helen en te zegenen en om heel te maken wat heelheid zoekt. De kracht van Liefde is de machtigste kracht in de hele schepping en men doet er nooit verkeerd aan er op te antwoorden. Liefde brengt liefde voort als antwoord en zet de toon aan van vreugde, vrede en harmonie door de hele Kosmos heen.

Terwijl de mensheid verdergaat om de liefde van de Schepper in hem en door hem uit te drukken en te manifesteren, zullen er vele prachtige wonderen plaats vinden. Die worden gewoonlijk nooit gerapporteerd in jullie nieuwsmedia, maar desondanks neemt dit niets weg van het wonder op zichzelf en voegt dit toe aan de stuwkracht van positieve verandering op jullie planeet. Kijk om je heen en raak meer observerend van de metamorfose die gebeurt in de menselijke gemeenschap.

Jullie hoeven maar de mogelijkheden te onderzoeken en je zult vele gevallen van gebeuren ontdekken die verbazend zijn in hun implicaties en inhoud. Het woord ‘mirakel’, of ‘wonder’ betekent een effect of buitengewoon gebeuren in de stoffelijke wereld die aan alle bekende menselijke of natuurlijke machten voorbijgaat en die wordt toegeschreven aan een boven -natuurlijke oorzaak. Terwijl jullie onderzoeken, zullen jullie die vinden en zij zullen je inspireren om nog meer zulke gebeurtenissen te ontdekken.

Deze gebeurtenissen zijn bedoeld om jullie te laten zien dat als de mensheid bereid is om voorbij de beperkingen van de huidige perceptie te stappen, er zich een hele nieuwe wereld voor hun bewustzijn opent. Dit wordt dan de katalysator voor grotere verandering in het collectieve bewustzijn op jullie planeet en laat zien dat wat een persoon beïnvloedt inderdaad allen beïnvloedt en dit is wat er bedoeld wordt door eenheidsbewustzijn. Dit is waarom zo velen van jullie je pogingen niet hebben opgegeven om het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau te tillen, want jullie weten dat op een bepaald moment het Licht in hen zal aangaan. Dit is snel de realiteit aan het worden hier op Aarde.

In de volgende paar maanden zullen jullie veel wonderen zien plaats vinden in de gebeurtenissen van jullie wereld. Realiseer je, Lieve mensen, dat JULLIE de scheppers zijn en de drijvende kracht die deze manifestaties van die gebeurtenissen mogelijk hebben gemaakt. Dit is de opgang van de eeuw van wonderen, pracht en magie die jullie naderen terwijl je standvastig je visie vasthoudt voor de verbetering van de innerlijke en uiterlijke werkingen van jullie wereld die de Nieuw Aarde werkelijkheid van eenheid, gelijkheid en vrijheid voor iedereen naar binnen brengt. Wees in vreugde en dankbaarheid terwijl dit zich allemaal ontvouwt en houd die frequentie vast.

Tot de volgende week….      
I AM Hilarion


Video format: http://youtu.be/t6KqH4JWgXA

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Vertaling: Winny  

Thursday, August 15, 2013

14.08.2013 President Obama: In de Volheid Stappen van zijn Rol – Deel 1 van 2


Steve Beckow: President Obama:  In de Volheid Stappen van zijn Rol – Deel 1 van 2  

Bron: http://aquariusparadigm.com/2013/08/14/president-obama-stepping-into-the-fulness-of-his-role-part-12/#more-26606

Steve:  Ik zag op een dag kritiek over president Obama op een plaats waar ik het niet verwachtte: in een blog dat was gewijd aan het herstel van de Amerikaanse republiek en de schepping van een niet gecorrumpeerde wereldeconomie. De opmerking was dat president Obama spoedig een lange vakantie zou gaan nemen.

De enorme van kritiek die zijn politieke opponenten gebouwd hebben wordt geholpen door het probleem van het interpreteren van bepaalde verborgen gebeurtenissen die niettemin geïnspireerd worden door het Gezelschap van de Hemel. Die problemen maken het voor ons raadzaam, van tijd tot tijd, denk ik, om ons te herinneren aan de moedige dienst die de president brengt, als middel om de energie van de oppositie tegen te werken.

Dus wil ik graag kijken naar enkele kritieken over de president vanuit het perspectief van het Gezelschap van de Hemel.

De eerste zaak waar ik me naar wil wenden is die van zijn geboortecertificaat. Ja, het document is vals maar dat kwam niet door de president die het vervalste; dit gebeurde door tegenstanders, zoals de Goddelijke Moeder in een interview aan ons bevestigde bij Een Uur met Een Engel.

Steve Beckow: Werd er geknoeid met Barack Obama’s geboorteakte?

Goddelijke Moeder: Ja.

Steve: Dus, die beschuldigingen tegen Barack Obama dat zijn geboorteakte vals is…  hebben echt te maken met mensen die met de akte feitelijk knoeiden om aan die verdachtmakingen aanleiding te geven. Is dat waar?

Godd. Moed: Dat is juist…. 

Steve: Werd Barack Obama in Hawaii geboren?

Godd. Moed: Ja, dat is correct. Het probleem dat zo velen ermee hebben is dat er heel veel lager niveau vibratie en interferentie en sabotage met deze informatie mee is gekomen. En dat is deel van wat tot deze verwarring leidde. Geloof het maar niet, lief hart.

Dus ja, dat bevestig ik, maar ik zeg ook dat deel van het probleem dat zo velen gehad hebben om de geboorteplek vast te leggen van deze mens, is omdat deze ene uit een zeer hoge vibratie voortkomt. (1)
Onthoud ook maar dat er een Amerikaanse president was die in alle waarschijnlijkheid niet in de Verenigde Staten was geboren en die dit feit niet onthulde. Dat was George Bush Sr. (2)

Laten we dan naar een tweede zaak kijken: die van de National Security Agenda spionage. Matthew Ward informeerde ons daarover in juni van 2013. 
“President Obama verdedigde de bijeenkomst van de NSA, die toestemming kreeg voor de Patrion Act die door George W. Bush’s regering werd uitgegeven, op authentieke basis dat die tot ontdekking en belemmering had geleid van talloze terroristen plannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zou dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plots die ook werden afgeschoten, die waren die door de CIA factie werden bedacht onder Illuminati controle.

“Noch kan Obama onthullen dat ET’s in de NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Deze verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten rond de globe en gebruiken dit om hun operaties te verzwakken en om bewijs te verkrijgen voor vervolging. Als dit zijn doel heeft gediend – om het bewind van de Illuminati tot zijn laatste moment te brengen – zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security aan hun eind komen. “(3)

Ik vroeg aan Aartsengel Michaël bij Een Uur met Een Engel om Matthew’s beweringen te bevestigen en hij stemde in met Matthew.
“Laat me zeggen dat jullie sterrenbroeders en zusters, de galactics en de inter-galactics overal zijn. En ja, die zitten zeker zeer diep in de regering, en niet alleen van de Verenigde Staten maar we kunnen zeggen in de meest machtige naties en in die waarvan je die niet ziet als machtig.
“Dus ja, natuurlijk werkt Obama met de galactics, en dat heeft hij al enige tijd gedaan. En dat partnerschap is belangrijk geweest.
“De bedoeling van wat jullie denken dat spioneren is, ja, dat gericht is op Illuminati of naar degenen die niet met de beste bedoelingen werken voor het collectief, of dit nu de Verenigde Staten is, Israël, Botswana, Zwitserland, Duitsland, Rusland – dat maakt niet uit.” (4)
Een derde voorbeeld van een gebeuren dat een verborgen kant heeft, is het tekenen van de Monsanto Protection Act. Ja, de president heeft die getekend maar Matthew gaf ons een achtergrond verhaal:
“Wat betreft de Monsanto Protection Act, vertelden Illuminati woordvoerders de president dat als hij hier een veto over uitsprak, dan zou het Congres dit overstemmen/verwerpen. En verder, dan zouden ze hun inspanningen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare GezondheidsWet) onderuit halen, de wettiging blokkeren die enkele immigratie zaken konden verlichten, en pogingen tot ondergang brengen om internationale conflicten op te lossen door rationele gesprekken in plaats van strijdlustige confrontaties.
“Dat is de ‘down to Earth’ reden kun je zeggen, waarom Obama de wet tekende, maar er is nog een facet hiervan wat het Illuminati blok niet weet. Ondanks hun dreigementen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het omdat ET’s dichtbij hem in de buurt dit hem adviseerden. Hun hogere perspectief was dat de woede van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om opheffing te forceren. ” (5)
Een laatste voorbeeld is het gebruik van de president van ‘drones’. (=onbemande aanvalvliegtuigjes). Niemand wil iemand doden, maar Matthew vertelt de ware bedoeling van het gebruik van drones.
“Het is natuurlijk om je af te vragen waarom dat doden zou inhouden, en velen voelen dat Obama’s toestemming voor het gebruik van drones laat zien dat hij niet uit het licht komt. Dat perspectief verzuimt het essentiële element: De bedoeling van drones is om zo weinig mogelijk mensen te doden als mogelijk is terwijl de oorlogstoestand zo snel mogelijk wordt beëindigd.”(6)
Wij wisten enkele jaren geleden dat de president en zijn familie beschermd werden door de galactics. Hatton vertelde mij in oktober 2010 dat de president en zijn familie veilig waren:
“Obama weet nu dat wij hem afschermen en dat hij door kan gaan zonder vrees voor de veiligheid van zijn familie en van hem zelf. De media rapporteren wat hen wordt verteld, natuurlijk, maar de waarheid is, nu hij de timetable kent van Aarde’s ascentie, onderhandelt hij met krachten die of persoonlijk of via veilige communicatie kanalen komen om de bolwerken van Illuminati te sluiten in zijn land, in Europa en in de Oriënt.”(7)
Maar wij kenden in die tijd de aard van de krachten niet die gehuurd werden om hem te doden. Matthew onthulde dat in midden 2012:
“We hebben ook gesproken van formidabele oppositie tegen Obama’s ondernemingen om enorm nodige hervormingen te laten gebeuren in zijn land en om vrede in de wereld te bereiken. Wat wij niet eerder onthulden  is dat lichtkrijgers uit zijn thuisland kwamen om hem en zijn familie te beschermen tegen de groep duistere reptilianen, ook van een andere  planeet, die de Illuminati huurden om de Obama’s te doden.
“Dit laat de mate zien van de vrees van de duisteren dat deze president hun lange bewind zou eindigen, en ze hebben gelijk. Heel spoedig zullen ze geen middelen meer hebben om moordenaars te kopen, of leden van het Congres of veelvuldige lobbyisten – want allen zullen het licht in Obama zien en zijn wijs leiderschap en daden uitroepen voor de wereld eenheid.” (8)
Morgen zullen we kijken naar waarom de president zo’n muur van kritiek onder ogen ziet en hoe zijn verkiezing en her-verkiezing past in het meester plan voor de Gouden Periode.
Vervolg in Deel 2 / Part 2. You’re welcome to read ahead.)

Voetnoten

(1) “The Divine Mother: Come to Me as I Come to You – Part 1/2,” Oct. 17, 2012, at
http://the2012scenario.com/2012/10/the-divine-mother-come-to-me-as-i-come-to-you-part-12/.
(2) “This President Was Not Born an American Citizen (Repost),” May 14, 2012, at
http://goldenageofgaia.com/2012/05/this-president-was-not-born-an-american-citizen-repost/
(3) Matthew’s Message, June 11, 2013, at
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.
(4) “Archangel Michael: Expect Miracles – Part 3 The Reval, NESARA, President Obama, and Containment,” channeled by Linda Dillon, August 5, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/08/archangel-michael-expect-miracles-part-3-the-reval-nesara-president-obama-and-containment/.
(5) Matthew’s Message, June 11, 2013.
(6) Matthew’s Message, March 11, 2013.
(7) Hatonn to Steve Beckow through Suzy Ward, Oct. 15, 2010.
(8) Matthew’s Message, July 4, 2012.
Source:
http://goldenageofgaia.com/2013/08/president-obama-stepping-into-the-fulness-of-his-role-part-12/Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html