Labels

Thursday, November 29, 2012

26-11-2012 Pleiadian Ambassador Christine Day


12-12-2012 … A Message from Pleiadian Ambassador Christine Day

Bron:  
Thanks to: 
http://the2012scenario.com/2012/11/12-12-2012-a-message-from-pleiadian-ambassador-christine-day/

Wes: Ik ken de Australische mystica Christine Day niet, maar haar informatie hier is interessant, ik kan de echtheid niet vaststellen, heb die kennis niet. Dus gebruik je onderscheiding. Dank aan Ellie (transcriptie).

12-12-2012…  Een boodschap van de Plejadische Ambassadeur Christine…  26 nov. 2012 
Bron:  http://www.christinedayonline.com/

Hallo iedereen. Het is een intense maand geweest en ik voel dat we allemaal energetisch worden voorbereid om de energieën van de volgende maand van 12/12 te ontvangen. 

De Plejadiërs hebben mij wat specifieke informatie gegeven om elkaar te helpen en om in staat te zijn de krachtige Illuminatie Golven te ontvangen, die in deze tijd komen.

Mijn boodschap is langer dan gewoonlijk en het voelt belangrijk om dit met ieder van jullie te delen. Ik heb er ook wat vragen bij gezet die uit kringen komen die ik denk relevant zijn. 

De Plejadiërs zeggen dat er een serie Illuminatie Golven komen naar de planeet op 12/12/12. Ze vragen jullie om nieuwe verbintenissen te openen met vóór-instemmingen die jullie al maakten voordat je naar dit aardeplan kwam. Om in staat te zijn volledig de energieën van de Illuminatie Golven op te nemen die naar de planeet komen op 12/12/12, moeten jullie je ervoor openen en nieuwe energie verbintenissen creëren voor jezelf. 

Wees je er bewust van dat de golven op zijn sterkst zullen zijn een minuut na middernacht, tot aan zes uur in de ochtend op 12 december. (winny: dit wordt gezegd in Australië) Ze zullen zich opnieuw gaan uitbreiden van 12 uur in de middag tot aan 3 uur na de middag  op die dag.

Vanaf 12/12/12 en verder in je leven hebben jullie een serie pré-instemmingen gegeven om energetische ondersteuning te krijgen. Of je je dit nu herinnert of niet doet niet ter zake.. Nu is het aan jullie om die vóór-instemmingen te activeren. De activering moet van jullie komen en niet van de andere kant. 

Jullie moeten je toestemming geven en je vóór-instemming activeren door je te openen voor welke energieën er voor je zijn. Jullie hoeven niet te weten welke. Je hoeft gewoon je toestemming te geven voor je activering. Open je voor die energie verbintenissen op de dag vóór 12/12/12.(dus op 11/12/12)

Het doet niet ter zake dat je ego denken dit misschien niet begrijpt of weet welke verbintenissen van energie je nu oproept. Jullie hoeven alleen maar te begrijpen dat die vóór instemmingen iets zijn die jullie voor jezelf hebben gedaan om je nu te ondersteunen.
Dus laat je ego denken niet zeggen: “Nou, ik weet niet wat ik nu oproep dus ik ga mijn pré-instemmingen niet activeren.” Die kant wil je niet uit. 

De energieën moeten van jullie komen. Datzelfde is dus op 12/12/12. zo. Jullie moeten je bewust openen door een bewuste keuze door de Illuminatie Golven op te roepen. De energieën die door die Illuminatie Golven heen komen zullen je op één lijn brengen en je doen geboren worden in een nieuw aspect van jezelf.

De Illuminatie Golven zijn ontworpen om nog een niveau van de kristallijnen structuur in de cellen van je lichaam te activeren. Als die kristallijnen structuur eenmaal is geactiveerd, dan zal die in staat zijn om nog een niveau te huisvesten van je eigen goddelijke licht in je stoffelijke lichaam. Dit zal je lichaam elektrisch transformeren zodat je in staat zult zijn om veel meer van je eigen goddelijke licht in je cellen op te nemen en vast te houden.

Dit is een revolutionaire tijd voor ons als menselijke wezens en op dit moment is veel van ons goddelijke licht gehuisvest buiten onze stoffelijke vorm. Met het systeem dat we nu hebben zijn we niet in staat om dat licht mee te dragen. 

Met de activering van de kristallijnen structuur zullen jullie in staat zijn om veel meer van je eigen goddelijke licht op te nemen en te huisvesten op 12/12/12. De Illuminatie Golven zijn ontworpen om je in jezelf te brengen en je systeem opnieuw te ontwerpen. 

Nog een aspect van de kristallijnen structuur is dat de activering meer accuraat je telepathische gemeenschap centrum zal heropenen. De energie van 12/12/12 bevat de heilige energie van gemeenschap met de energieën, met het Universum. Deze opent die heilige gemeenschapsmogelijkheid voor elk van ons. Om tot nieuwe begrippen te komen, nieuwe kennis – er is niets nieuw – maar om kennis en oude leringen te ontvangen die deel zijn van waarheid en integriteit. 

Op die dag, zullen jullie cellen zich verbinden met een nieuw niveau van waarheid en integriteit, en laten je doorgaan op je pad naar voren op een nieuw pad, vanaf die tijd, en begrijpend dat de hele planeet op die dag door een energetische transformatie zal gaan. 
Je kunt zeggen ‘waarom nu opeens?’. Dit is niet opeens! Dingen zijn nu al enige tijd op hun plek gezet zodat ze gaat gebeuren. 

De graancirkels zullen naar een nieuwe geboorte van zichzelf gaan, komen in hun volheid voor de eerste keer sedert ze op deze planeet zijn. Ze zullen samen in verbinding werken met alle megalietplaatsen, de heilige plekken op de planeet.  Er zal een heilig web zijn tussen de megalietplaatsen en de graancirkels, die de planeet bedekken en een serie ley-lijnen scheppen.

We moeten op die dag deel worden van dat heilige weefsel. Er is een opening van portalen op die dag en ieder van jullie heeft de mogelijkheid om deel te worden van dat heilige weefsel. Dit heilige weefsel dat gaat geboren worden rond het aardeplan, is deel van de echte sterke transformatie van onze planeet, van bewustzijn. 

Zij die op die dag verbonden willen worden met dat heilige weefsel zullen een automatische verbinding hebben met de telepathische gemeenschap met elkaar. Jullie hoeven niet veel meer  te begrijpen dan alleen maar deel te willen zijn van waar je reeds ‘ja’ tegen hebt gezegd.

Het gaat echt om te verschijnen voor je afspraak en je plaats in te nemen bij wat de Plejadiërs noemen ‘het grote plan’. Door je pre-instemming verbindingen te openen op de dag ervoor, zullen de energieën jullie ondersteunen en de weg wijzen en je helpen bij dat proces van de volgende dag. 

Jullie gaan terug om je plaats in te nemen met de energetische verbindingen waar je ‘ja’ tegen hebt gezegd, wat je in staat stelt vanaf die dag en vanaf die tijd naar voren daarmee te werken. 

We hebben ook nog 21-12-12. Negen dagen later wanneer nog een niveau naar de planeet gaat komen voor hen die met de Illuminatie Golven hebben gewerkt op 12/12/12. Deze dag is weer een sterke tijd om je te openen en om nog een niveau te krijgen en toe te staan van je kristallijnen structuur om te worden geactiveerd.  Jullie zullen door nog een niveau gaan van elektrische energie via het lichaam, in staat zijn om nog een niveau te ontvangen van je goddelijke licht en dit te huisvesten in de cellen van je lichaam. Op die dag, zullen de portalen zich weer openen en het heilige weefsel rond de aarde zal zich openen en jullie zullen dan je voegen bij het heilige weefsel op een volgend niveau. 

Begrijp dat op 12/12/12 samenkomen in groepen zeer ondersteunend zal zijn. Er is een zeer belangrijke noodzaak voor degenen die ontwaakt zijn om samen te komen om wie wij zijn in deze tijd te verankeren en te verbreden. Het is belangrijk om samen te komen in groepen van gelijk gezinde mensen; zij die ontwaakt zijn. Alle mensen van alle paden – er is geen afscheiding.

Mensen die niet op het pad zijn, zal er na deze datum een scheiding met hen komen? 

Nee, absoluut niet. Het feit is dat we allemaal een pre-instemming hebben gegeven om vroeg te ontwaken, om een pad open te houden voor anderen zodat zij kunnen volgen. In ieder geval zullen we meer verbonden zijn. We zijn misschien niet verbonden met hen die misbruiken, heersen, verbonden zijn aan geweld, bijvoorbeeld. Maar, we gaan door om verbonden te blijven met mensen die een goed hart hebben maar niet ontwaakt zijn.

Ik woon in een appartement. Kan ik dit allemaal alleen gaan doen op 12/12/12?

Ja, natuurlijk.

Zal het werken met de ‘loslaat-energie’ helpen op die dag? 

Ja, denk eraan door juist deze energie los te laten is het, dat je naar je herverbindingen gaat. De loslaat energie laat je de 3 dimensionale energie verlaten die je vasthoudt, en laat dat in een moment vallen en op dat moment kan de her-verbinding gebeuren. Op het moment dat je alles wilt loslaten van dit aardeplan wordt het een zeer krachtige en bekrachtigend moment van her-verbinding.  Het kost maar een moment in tijd voor alle cellen om in een nieuw niveau van verbinding te gaan van verbinding en herinnering. 

De ‘loslaat-energie’ heeft een verbindingsenergie die jullie zal helpen bij de Illuminatie Golven op 12/12/12. Jullie zullen ook een ontvangende energie willen openen.  Het is erg belangrijk om jezelf bewust te laten openen om de Illuminatie Golven te ontvangen. 

Het zal jullie steunen om een vortex met 3 kaarsen te maken met een kristal in het midden, die de Illuminatie golven zal aantrekken en steunen binnen te komen zodat de Illuminatie Golven een weg hebben om binnen te komen, een energetische structuur. Of je je tot iets anders  geroepen voelt te doen, bijv. om een patroon van kristallen op te stellen, dat helpt ook.

Ik zou dit allemaal de dag ervoor al doen. Om te gaan zitten en je te openen voor je energetische verbindingen en te gaan voelen wat je moet doen om voor je zelf die Illuminatie Golven te ontvangen en om de energieverbindingen je te laten helpen en je te laten zien wat het best voor je is. 

Zet iets op voor jezelf als groep of als individu maar doe dit de dag ervoor al en voel de energie en doe aanpassingen. Hoe meer je je toegewijd  voelt hoe meer de Illuminatie Golven met je zullen werken. Dit is deel van jullie bewuste keuze om te ontvangen.

Als je een groep mensen hebt, kun je een cirkel maken rond die vortex als deel van de formatie, deel van het ritueel of structuur. Jullie hebben nog een tijdje om er over te denken en te voelen wat zal werken en wat er goed voelt. 

Jullie zullen misschien kussens op de vloer willen als een optie om te gaan liggen want de energieën zullen sterk zijn en je kunt ze misschien integreren en ze ontvangen en dan de hemel ingaan, naar de galactische energie en op de aarde liggen en je openen voor de energieën van de sterren in die tijd van de nacht. Wees creatief. Voel van binnen wat goed voor je is. De natuur krachten zijn ook toegewijd/verplicht met je te werken. Zij hebben een sterke energie om jullie te ondersteunen bij de integratie van de Illuminatie Golven op de planeet. 

Zou het helpen om naar een heilige plaats te gaan? 

De Plejadiërs zeggen dat elke plek op het aardeplan op die dag heilig zal zijn. De gehele aarde wordt een heilige plaats.

Zo zij het.    Heb een bekrachtigende en krachtige 12/12/12.

Met liefde en zegeningen, Christine Day. Vertaling: Winny  

28-11-2012 Ron Head met Franciscus van Assisi

Ron Head met Franciscus van Assisi op 28 nov. ’12:  Accepteer wat jullie nu in Dank en Vreugde wordt gebracht.

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/11/28/accept-what-is-brought-to-you-now-in-gratitude-and-joy-channeled-by-ron-head/#more-2258Ik ben in jullie tijd als Franciscus bekend, Franciscus van Assisi. Ik heb gevraagd om nu met jullie te spreken om de harten te bereiken van velen die de volgende tijd met bezorgdheid en vrees naderen. 
Je zult merken dat terwijl jij en ik meer met elkaar spreken dit net zo natuurlijk zal worden als het tussen jou en Michaël is.

Toen ik op de Aarde liep als Francis en een staat van verlichting bereikte, dat betekent in staat zijn om met spirit te spreken en in communicatie met je Zelf te spreken, dat was niet eenvoudig. De meesten van de mensheid in die tijd waren gewoon alleen aan het proberen om te overleven van de ene op de andere dag. Het meeste reizen kon alleen per voet worden gedaan. Als men gelukkig genoeg was dat een dier je kon dragen, zou het makkelijker en sneller geweest zijn. De meesten verlieten in hun gehele leven niet eens hun directe omgeving.

Communicatie was meestal via woorden uit de mond. Als je kon lezen en schrijven, kon je slechts zo ver komen als een stuk perkament of papier gedragen kon worden. Het enige onderwijs dat beschikbaar was, waar ik woonde, was via de kerk en dat was voor maar enkelen bruikbaar.

Nu is jullie wereld heel anders. Dit heeft jullie de mogelijkheid gebracht om te reizen en te communiceren, om te leren waar wij nog niet eens van konden dromen. En toch hebben jullie ook het punt bereikt waarop je ten slotte met heldere ogen de conditie van de wereld waarop jullie wonen, ziet en dat heeft jullie niet met blijdschap vervuld. Jullie zien, dank zij jullie verbazend vermogen om te communiceren dat jullie je wereld en elkaar vernietigen.

Jullie hebben besloten dat je de richting van je gemeenschap gaan omkeren, en jullie hebben spirituele hulp gevraagd om dat te doen. Zo vele veranderingen hebben plaats gehad dat het moeilijk is te weten waar je kunt beginnen erover te spreken. Maar het meest belangrijke is dat jullie hebben gewild om je zelf op één lijn te stellen met de stroom van energieën van tijd en verandering, wat altijd de wil van het Goddelijke is geweest.

Het maakt niet uit hoe jij en je medebewoners die Goddelijke energie noemen. Het maakt alleen uit dat je die erkent en er mee werkt en er niet tegenin gaat, dat je niet probeert om de wil te draaien voor je eigen egoïstische bedoelingen. 

Jullie hebben dit in een verbazend korte periode gedaan en hebben jullie klaar gemaakt om ten voordele van jullie een groot kosmisch gebeuren te beleven in plaats dat die voor vernietiging is van jullie wereld. Ja, grote en onzichtbare hulp is er bij dit ondernemen geweest, maar jullie eigen inspanningen, persoonlijke inspanningen zijn het geweest die jullie op deze volgende paar weken hebben voorbereid. Heb vrede in jullie hart en weet dat alleen het hoogste en de beste belangen de bedoeling zijn van jullie Schepper met Zijn engelen, die jullie meesters noemen, en waar jullie alleen soms over spreken als het Gezelschap van Licht. 

Wij willen dat jullie weten dat  jullie zo bereid als mogelijk worden gemaakt om dat te doen.(vrede in je hart te hebben,dus) Jullie hebben zo veel verwachting gezet op deze tijd en geluisterd naar zo veel verouderde voorspellingen, dat jullie veel zorg en vrees jullie hebben laten bewolken over wat er zal gebeuren maar het zal de meest wonderbaarlijke tijd in de geschiedenis van de planeet worden of inderdaad een andere planeet.

Laat zorg en angst gewoon los. Accepteer in dankbaarheid en vreugde, wat nu naar jullie toe wordt gebracht. En zo zeker als ik nu tegen jullie spreek, weet dat je, als individu niets hebt te vrezen omdat de grootste angst die je hebt, jullie nooit kan gebeuren. Jullie zullen niet altijd Jan of Maria heten, net als ik niet altijd bekend ben als Franciscus, maar jullie zullen altijd zijn. Jullie zijn te kostbaar voor jullie Schepper dat dit niet waar zal zijn. 

Als jullie maar leren om van jezelf te houden zoals er van je wordt gehouden, dat alleen al zal jullie wereld doen veranderen in een conditie die je hemel zou noemen. 

Ik dwaal nu wat af. Ik heb gezegd wat ik kwam zeggen en ik wens jullie vrede en vaarwel. Godspeed.  (succes)

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/


Vertaling: Winny  

Wednesday, November 28, 2012

19-11-2012 Steve Beckow met Engeluur, Deel 2
Steve Beckow met Aartsengel Michaël in “Een Uur met een Engel”op 19 nov. 2012 met Vragen betreffende Ascentie en een Rondetafel, deel  2 van 2     

Bron: http://the2012scenario.com/2012/11/transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-22


In het tweede deel van maandag’s Uur met een Engel, dachten Graham, Linda, Geoff en ik na over wat AEMichaël had gezegd in zijn interview en breidden het toen uit naar een aantal Ascentie gerelateerde onderwerpen die uit de eerdere bespreking voortkwamen. Opnieuw dank aan Ellen voor haar transcriptie hiervan.


Steve: Graham laat me het gesprek naar jou overgeven voor een rondetafel.

Graham: Klinkt goed. Het was heel rijk, zoals je zei, Steve, en zeker relevant. We gaan door,  mensen, om Linda als haar zelf naar voren te brengen, en met Geoff en Steve en ik, gewoon om een beetje te praten over wat er in dat gesprek zat. En we zien wel waar het gesprek naar toe gaat. Het is zeker een opwindende tijd, en we hebben december vlak om de hoek staan.
Misschien moet ik jou vragen –  welke woorden die werden meegedeeld, met welke  resoneerde jij? 

Steve: Nou, ja, dat was -  ja, rijk dus, dat is het woord dat in me op komt. Het was een rijk gesprek. Het beantwoordde veel vragen waarvan ik denk dat mensen daar veel energie aan besteden en zorgen over hebben. 
Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als de planeet nog steeds in 3D zit, na 22 december? Dat hoor ik heel veel. Ook van ouders die zich dingen afvragen over hun kinderen en ik heb net een artikel daarover gepost. Maar hij zei meer dan dat. 

Hij sprak over een heel lastig probleem, bijvoorbeeld een dokter in Afrika die zorg heeft over lepra patiënten, of AIDS patiënten.  Het is nooit bij mij opgekomen dat de patiënten makkelijk zouden ascenderen en dat dokters zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Nou, als je daar over nadenkt, dat heeft zin.
Maar, wat hij vandaag ook deed was antwoord geven op veel vragen die zin hebben, als je echt in de dingen gaat, maar die niet makkelijk zijn voor ons om die te beredeneren met ons 3 dimensionale denken.

De opmerking waarom wij conferenties zouden hebben nadat we in de 5de dimensie zitten – veel mensen hebben besproken wat er met ons zou gebeuren nadat we een “vol bewustzijn” hebben gekregen. Nou, we zullen een geweldig verbrede kennis hebben, maar we zullen geen volledig bewustzijn hebben, niet totdat we weer met God samensmelten.

Dus wat betekent het te zeggen dat we een vol bewustzijn hebben?
Als we ons focussen op het hebben van een vol bewustzijn, dan zien we aan het feit voorbij dat we ook een ontzettende wens hebben om goed met elkaar om te gaan, om in samenspraak te zijn. Als je de literatuur leest van leven na dit leven, hoor je veel verhalen van mensen die bijeenkomen in een soort (kerk)vergaderingen, maar nu worden het geweldige samenspraken van verering of medeschepping.

Dus, zijn er heel veel dingen gezegd over kwesties die gedeeltelijk beantwoord maar niet echt diep onderzocht werden. En Aartsengel Michaël heeft die zeker vandaag onderzocht.

Graham: Inderdaad. Nou, hij sprak over het liefdesticket, niet? En hij gaf heel duidelijke leiding om hoe door dit Ascentieproces te gaan en dat te doen op een manier die zacht voelt, op een aanlokkelijke manier. Hij her-bekrachtigde de verankering in Gaia. We stijgen op met Gaia. In liefde blijven, om die liefdes kwaliteiten nu te belichamen, om ze nu te zijn.

Hij sprak om het vibrationele licht  zoveel mogelijk als we kunnen, vast te houden, voor het collectief. En ik denk dat het belangrijk is om te verduidelijken van wat dat is. Dus is het zelf-liefde, het is liefde voor anderen, maar het is ook het belichamen van Goddelijke  Kwaliteiten waar je zelf vaak over spreekt Steve. Dus, vergeving, compassie, geduld, kwetsbaarheid, empathie voor onszelf en voor anderen, vrede bewaren, loslaten van zaken, de visie belichamen en vasthouden van wat wij individueel en collectief wilden creëren. Dus daar zit wat belangrijke, waardevolle leiding en inzichten. 

Linda: Ik vind het mooi van jullie te horen, vanuit jullie perspectief – jullie hebben zo’n geweldige relatie natuurlijk met de Raad van Liefde, en duidelijk hebben jullie een echt geweldig boek geschreven [De Grote Ontwaking, waar de acht stappen uit werden genomen]. En tussen twee haakjes, mensen, er zijn acht gemakkelijke stappen voor Ascentie.    [gelach]

Steve: Wat komt er bij jou op, vlak na dit gesprek?

Linda: Weet je, een van de dingen die bij me omhoog komen en zoals jullie twee weten, ik ben iemand die ijverig probeert om die 21ste december datum te vermijden. En ik heb ook gevoeld dat, net als die 11/11 en de komende 12/12 dat die gewoon net zo belangrijk zijn als 21 december, of een andere dag.

Ik wil mijn terughoudendheid voor die datum uitleggen. En ik denk, Steve, dat jij een soort van blijven hangen deed, door wat je net zei, terwijl ik er nu weer in ga. Dank dat je me die kans geeft dat te doen! 

Maar wat mijn zorg is, is altijd, dat mensen wachten op de dag, op het gebeuren, op de verschuiving, op het schuin staan van de aslijn van de Aarde; en dan doen ze hun werk niet. En dus, is mijn neiging, zoals jullie weten, altijd om de nadruk  te leggen op de voorbereiding, op het opruimen, op het loslaten.

En God weet het, wij zijn door golven gegaan, door dieptes, door Ascentie symptomen. Ik bedoel, we hebben collectief en individueel, wederzijdse bevindingen vergeleken over waar deze voorbereiding over ging. En we hebben dit allemaal beleefd.

Maar er is ook het individuele werk dat we doen, zoals het loslaten van angst, van boosheid, van oude denkstelsels die echt – ik bedoel, ze zitten in onze botten. En dus is mijn zorg altijd dat ik niet wil wachten op de 21ste en dan, als je dan nog steeds je boosheid vasthoudt, dan zeg je dan, nou heeft niet plaats gehad.  Er is niks gebeurd. 

Dat wat ik mooi vond van wat ik hoorde van Aartsengel Michaël vandaag, en wat ik vaak van hem hoor, is om voorbereidingswerk te doen. En als ik luister naar en praat met de raad van Liefde, dan is dat echt interessant, mensen.

Want wat ik krijg is dat Ascentie, zoals wij er naar kijken, net zoiets is als, nou, dat is een gedane zaak. Het is een soort van alsof je het kerstdiner al hebt gemaakt, en dat wacht al in de koelkast.

En waar we echt geïnteresseerd over praten is wat komt er nu? Maar wat doen wij in termen van het creëren van deze prachtige nieuwe planeet? Omdat het niet zoiets is dat er op een bepaald moment alle plaveisel verdwijnt, alle vuile gebouwen verdwijnen. Dus is er een  overgang, en wij worden uitgenodigd om die te scheppen.
Dus wat ik voel van de Raad is de opwinding daar omheen.

Graham: Inderdaad. Ik wil Geoff er even bij halen en vervolgen wat je zegt, Linda. We hebben hier al eerder iets gehoord. Vandaag voelt het alsof er een verdere nadruk is gelegd op de leiding die is aangeboden. Wat ik daarvan meekrijg is dat dit een oproep naar ons is om er in ernst in te gaan stappen, om te erkennen dat wij bekrachtigd zijn om co-creatief te zijn bij de ontvouwing van de Nieuwe Aarde. We zijn bekrachtigd om het initiatief te nemen en om op het Ascentieproces in te werken en hoe het voor ons is als individu.

En zij doen dit niet voor ons. Het is een co-creatief proces, het is een proces van partnerschap, maar het gaat niet over erbij zitten en maar wachten.  Dit kost toewijding, dit kost verplichting, dit kost een bedoeling om door dit proces heen te gaan.

Dus, wees nu de liefde, belichaam die kwaliteiten nu, en houd de vrede nu vast. Wees in vrede met de 3de, wees rustig met de 3de en met jouw punt, laat angsten los. 

Dus we hebben dit eerder gehoord, maar we horen het opnieuw en we hoorden het ook nog een aantal keren. En dus is het een voortdurende nadruk. En ik denk dat wij dit echt serieus moeten nemen. 

Linda: Als we niet al sterk waren en klaar genoeg waren om dat te doen, zouden we niet hier zijn. 

Graham: Inderdaad. Geoff? Ben jij daar?

Geoffrey: Ja. Ik ben hier. 

Graham: Wat wil jij zeggen? Wat komt er voor jou omhoog?

Geoff: Er waren zoveel punten die omhoog kwamen. En er gaan nu al tien verschillende dingen door mijn hoofd, dus ik probeer een paar van die sleutels te pakken. Zeker, wat Linda zei is denk ik juist. Ik neig ernaar mee te gaan met het idee, ook dat er een 23 december en 22 december zullen zijn. En elke dag daarna.

Het gaat om wat we verder dragen vanaf dat punt. En wat in mijn denken omhoog kwam op die laatste ogenblikken, ik dacht na over de boodschap over wat een stewardess zegt, op een vlucht in een vliegtuig, als ze ons vertelt over een mogelijke decompressie in de cabine. Weet je, dan valt er een zuurstof masker naar beneden.  Ze zeggen:  Zet eerst jouw zuurstof masker op, voordat je probeert om andere mensen te helpen.

Dus in die zin van onze dienst aan de mensheid en aan de planeet, als we praten over het bouwen van een relatie, er moet zeker een relatie bestaan met jezelf, minstens op bepaalde hoogte. Nu, we zijn natuurlijk niet helemaal aan de bal, maar we hebben tot op bepaalde hoogte een verbinding met wie wij zijn, waar we deel van zijn, waar we aan verbonden zijn en hebben een relatie daarmee voordat we een relatie kunnen maken met anderen, met onze planeet, met onze galactische families, naar dit grotere levensproces. 

Dus we gaan naar een punt van ontwaken voor onze individuele waarheid, maar in de ruimte van die waarheid vinden we dat onze relatie niet alleen naar onszelf is als individu maar naar alles en iedereen om ons heen.

Dus in die zin moeten wij ons zuurstofmasker eerst zelf opzetten. We hebben aspecten van het werk dat hoort bij het eerst voor onszelf zorgen, ons zelf in een ruimte zetten waar we ons comfortabel voelen, en die hopelijk zo prettig mogelijk is, anderen dienen en hen bekrachtigen om hun waarheid te vinden en hun ontwaking. Want zij zijn, uiteindelijk naar ons aan het kijken, en wij moeten ons  zuurstofmasker als eerste opzetten om in staat te zijn om hen te helpen de hunne te vinden. 

Graham: Dat  is een geweldige analogie. En terwijl je daar over praat, wat dan bij me op komt is een uitspraak waar we vaak over hebben gesproken, meest behorend bij Gandhi, om de verandering te zijn die je wilt zien in de wereld. Dus het begint met ons. Hoe breed voelen wij nu  vrede, en liefde in onszelf en in onze wereld? En als we die niet beleven, wat kunnen we daar aan doen?

Omdat wij bekrachtigd zijn en wij hebben hulp. We hebben onze gidsen,we hebben engelen, we hebben het hemelse rijk, de galactics. Ze zijn hier om te helpen. We moeten vragen om hulp en ze zijn hier. Het is een collectieve onderneming en collectief proces, maar het begint met onszelf.

En dus is de uitnodiging om er serieus in te stappen om de leiding te belichamen die ons vandaag is meegedeeld. En ik denk ook over Michael Jackson’s lied: “The Man in the Mirror”. En natuurlijk terwijl we ondersteunen of praten over het thema van muziek, we hoorden Aartsengel Michaël de Carpenters noemen: “We zijn nog maar net begonnen.”

En dit is geen einde, zoals werd gezegd vandaag. Het is een verschuiving. En het gebeurt nog maar net in termen van een zich echt ontvouwen, deze prachtige nieuwe planeet die we voor onze ogen hebben gezien. Steve, heb jij nog ander commentaar? 

Steve: Nou, interessant, het deel over het eerst onszelf liefhebben is iets dat sommige mensen verkeerd kunnen verstaan. Ze kunnen het misverstaan als egoïsme. En ik denk dat Aartsengel Michaël bij een aantal gelegenheden  heeft geprobeerd om ons hier recht te zetten in dat onderwerp, dat als wij niet van onszelf houden we een blokkade in onze pijplijn hebben.

Eerst komt de liefde omhoog voor onszelf en als we in die fase blokkeren, dan kan het nooit naar anderen uitstromen. Dus we moeten die blokkade verwijderen van het je niks waard voelen en om geen liefde te verdienen, enz. 

Maar er was nog een ander punt dat hij maakte voorbij dat punt van het verwijderen van die blokkade waarvan ik verschillende lichtwerkers dat niet zag erkennen,inclusief mijzelf trouwens. En als je dat erkent, dan is dat nogal opwekkend. En dat is, dat hij zei dat we streven om de meest mogelijke evolutionaire vooruitgang te maken die we konden maken, voor de Ascentie, we anderen dienden. Dat is viraal, dat is als een virus. En hij zei bij andere gelegenheden dat bijvoorbeeld poortbewaarders, in staat zouden zijn om hun spiritualiteit, wat ze bereikt hebben, om hun licht en liefde, door te zenden. 

Ik herinner me een keer dat een zeer goede vriend vroeg, waarom zij in een ziekenhuis afdeling zat wat een hele moeilijke plek was om in te zijn. Wat was het dat zij verondersteld werd te leren? En Aartsengel Michaël antwoordde, dat het niets te maken had met wat zij moest leren. Het ging erom dat ze daar was om liefde naar de mensen om haar heen door te sturen en om dit een minder moeilijke plek te maken. 

En dat was niet opgekomen bij mijn vriendin en ook niet bij mij. Het was een heel ander perspectief op situaties en weer opnieuw gaf hij ons een totaal ander perspectief op situaties, en herinnerde ons eraan dat onze progressie gunstig/ten voordele voor anderen is.

Het is niet dat we naar dat niveau moeten vooruit gaan om te ascenderen. Dat is het helemaal niet. Het is zodat we die overdaad aan anderen kunnen schenken en dat dit dus een deel van onze lichtwerker dienst wordt. Dus specifiek dat, raakte me behoorlijk, Graham.

Graham: Misschien kunnen we wat tijd besteden om over onszelf te praten of een beetje te weerspiegelen van ons persoonlijke proces, ons eigen proces van Ascentie. En ik geef een beetje aan wat ik beleef en dan nodig ik iemand van jullie uit om erbij in te komen.

Ik heb gemerkt in de laatste paar weken dat ik veel minder frustratie en twijfel heb gevoeld, bijvoorbeeld in relatie met of er wel of geen gebeurtenissen gebeuren of niet, of dat er specifieke datums komen en gaan zonder dat er iets betekenisvols is, ten minste in het stoffelijke en bewuste rijk.

En ik heb veel minder belangstelling voor buitenkant referenties, zoals je wilt, om mijn progressie te meten en hoe de dingen in het algemeen gaan bij het ascentie proces. En ik voel een groter soort vrede en rust. En dat is echt prachtig. 

Nog iemand die wat wil zeggen?

Linda: Ik ben het met je eens Graham, ik heb datums losgelaten. [lacht], ik moest datums loslaten! En “gebeurtenissen” ook al een tijdje. Maar ik heb niet datzelfde gevoel dat ik denk dat veel mensen voelen of gevoeld hebben en ook dat gevoel niet van een heel sterk verlangen als je denkt aan 21 december 2012. 

Maar ik wil ook iets oppakken dat Steve zei over hoe we anderen helpen. Ik stuurde vanmorgen een mail naar de abonnees van de Raad van Liefde wat jullie nu misschien al gezien hebben. Maar ik kreeg een hele vroege ‘word wakker’ oproep vanmorgen van 
Wa-kana Taka (Wa kan tanka??w) die onze Intergalactische Raads persoon is voor de Aarde, die ons vraagt om nu vrede te brengen aan de Israëlisch-Palestijnse zaak. 

En de reden dat ik dat zeg is dat hij vraagt aan ons om niets anders meer te doen dan ons verbrede liefdesveld te pakken en om dat te sturen als een wolk-bedekking eroverheen zodat dit kan binnendringen en alles rustig kan maken. 

En ik denk dat de bedoeling hierachter is, waar ik niet over sprak in de email, wat voor ons is als lichtwerkers en lichthouders, als collectief, om te beginnen zien hoe onze velden en onze goddelijke kwaliteiten werkelijk een situatie kunnen verschuiven/veranderen.  

En natuurlijk kunnen we dat niet doen als we, kan ik zeggen, geen liefdevolle gevoelens over deze situatie hebben, dat een kant juist is, een kant verkeerd, een kant is agressief, een kant is slachtoffer, omdat het niet uitmaakt wat we doen als we liefhebben,  en we alleen liefde sturen naar de gehele situatie, omdat we van onszelf houden, omdat we die vibratie vasthouden. 

De dingen maken ons gewoon niet meer zoveel uit. 

Graham: En de kracht om die liefde te sturen is enorm, enorm, enorm!

Linda: En krachtig makend! 

Graham: Absoluut. Geoff? Steve? Willen jullie nog iets zeggen?  Zeg het, Steve.

Steve: Nou, ik ga net dit hele gebied begrijpen. Dus als we over onze ervaringen van Ascentie praten dan moet ik ook de mijne vertellen, wat is dat ik begon om een lichtstrijder te zijn, en ik zag mijn bijdrage als het opstaan tegen de cabal, zoals je wilt. Terug in 2009 toen ik met mijn blog begon zette ik de misdaden die de cabal hadden bedreven op een rijtje, ik noemde namen, confronteerde hen en nodigde ze bijna uit om zich zelf bloot te even door actie te ondernemen.

En geleidelijk, toen de tijd verder ging, verminderde de behoefte om te vechten, en de noodzaak om liefde te zijn en uit te drukken, nam toe. En ik was een tijdje heel, heel ongemakkelijk. Dus ben ik een laat-komer bij dit gesprek van liefde. 

Maar als we onze belevenissen van Ascentie meedelen, dan moet ik zeggen dat de grootste ontwikkeling in me de hoeveelheid liefde is die ik voel. Die is gewoon  oplopend groot. En nu we dit gesprek hebben, dat dit goed is voor het collectief, dan ga ik dit als dienst zien. Dus dit laat het belang in alles toenemen. 

Dus moet ik voor mezelf zeggen dat ik de 3de dimensie aan het vergeten ben. Ik heb geen belangstelling meer in wat er gebeurt in de 3de dimensie. Het is een karwei om het nieuwe te lezen om de lezers geïnformeerd te houden van de hele, hele grote gebeurtenissen die er gebeuren. Maar ik begin vergeetachtig te worden van wat wij als normaal zien. Ik word steeds meer vervuld met liefde en sereniteit. Ik word ook gevoeliger voor conflicten. Zelfs mensen die ik ontmoet of waar ik een kop koffie mee drink, die cynisch of kritisch zijn om ergens een draai aan te geven of sarcastisch zijn… ik kan dat niet langer meer nemen. Ik wil dan uit de deur rennen.! Dat is nummer een.

En ik deed iets gisteren. Ik maakte een opmerking die enigszins oordelend was en ik voelde me bijna overgeven daarna. Ik moest het terugnemen. Ik moest dat stoppen, ik moest praktisch tegen de muur aanleunen en dat terugnemen omdat ik dat niet langer meer kon tolereren in mezelf. 

Dus voor mij is liefde meer en meer een onderwerp en ik ben net een vreemde in het paradijs., ik denk als een Yankee uit Connecticut in Koning Arthur’s hof. Dus ik luister naar wat jullie  jongens hebben te zeggen en leer elke minuut over het onderwerp. Graham? 

Graham: Je belichaamt die goddelijke kwaliteiten waar we over spraken.  Je belichaamt de liefde. Dus je doet het. 

Steve: Willy-nilly ja? Goedschiks of kwaadschiks?  Ja? [lacht] 

Graham: Geoff, ik wil graag wat van jouw persoonlijk perspectief horen. Dus, als jij voelt dat het juist en behulpzaam zal zijn met al je werk bij Cosmic Vision News , jij had je ogen gericht op wat er gebeurt in de wereld, in termen van de gebeurtenissen op grotere schaal. En het zou geweldig zijn als we horen, als we tijd hebben,  met toevoeging van je eigen persoonlijke Ascentieproces en wat je daarover wilt delen, wat er voor ons gebeurt in de wereld om naar zeg maar referentiepunten of aanwijzingen te kijken om ons op het feit te wijzen dat als er pockets van conflict zijn, we overal minder conflicten zien, en we zien geen Armageddon of Aarde rampen. We zien geen nucleaire activiteiten met wapens.

Ik bedoel de lijst kan maar door en door gaan. Ik laat het jou overnemen waar jij naar toe wilt. 

Geoff: Goed. Dank je Graham. In termen van het wereld plaatje , denk ik dat het meer en meer duidelijk wordt voor mensen, zelfs zij die geen, of elfs zijn die geen “hogere blik van besef hebben om het groter plaatje te zien: mensen beginnen naar het feit te gaan dat verandering niet langer meer kan worden ontkend voor zover wat er in deze tijd op de planeet aan het gebeuren is. 

Ik denk wat wij ervaren is weergaloos beredeneerbaar zeg maar door wat we in het verleden beleefd hebben. We hebben traumatisch nieuws zien gebeuren. We hebben gebeurtenissen gezien van verschillende niveaus en verschillende bronnen en soorten maar we zien iets in een veel groter perspectief, met een gebrek aan een beter woord, en mensen beginnen gewoon te zien hoe alles onderling is verbonden.

En in het licht van de reis naar iemands individuele en persoonlijk ontwaken, nu de relatie vinden met het leven en ziende dat we allen een zijn, de wereld gebeurtenissen dienen als referentiepunten met woorden van onze individuele groei. En wat ik hiermee bedoel, of wat ik minstens de mensen aanbied om erover na te denken, als je bekijkt wat er in de wereld gebeurt, hoe zul je dan willen reageren, of waar kiest een mens voor om te reageren op wat er gebeurt? Zullen ze onmiddellijk in een antwoord springen van boosheid, van angst, van agressie, van enig soort van afscheiding, gebaseerd op wat ons is geleerd? 

Het hele idee van wat wij als collectief creëren is een hogere vibratie, en in variërende graden waarop ieder persoon wordt getest in zijn of haar meesterschap voor zover hij of zij op zijn of haar pad zit naar wat er wordt gecreëerd. En als wij kijken naar sommige inheemse tradities, in vele van de keuzen en besluiten die ze maken, dan zien we talloze generaties die voor de tijd uitlopen. Wat is de inslag van de keuzen die worden gemaakt. 

En op dit moment in de tijd, als we kijken naar het perspectief van de wereldse gebeurtenissen, moeten we zeggen: welke keuzen scheppen we of waar reageren we op dat mogelijk weerspiegelt welke verhalen we vertellen aan de kinderen in de toekomst van de gouden periode? Willen we kinderen vertellen dat de gouden periode begon met negatieve energieën. Ik denk dat dit niet het geval zal zijn. 

Dus, ik denk als we al deze energieën opnemen, we worden uitgedaagd om echt de duisterste aspecten te zien van wat er zich op dit moment van de tijd uitspeelt en om onszelf af te vragen, zullen wij liefde sturen naar die mensen, naar die situaties? Zullen we zelfs bereid zijn om degenen te vergeven over wie we geoordeeld hebben de slechtste mensen onder ons te zijn? En om dan te zeggen, hoe willen wij de toekomst beginnen? 

Zullen we het op een langzamer manier laten beginnen, waarmee we het pad nu beginnen, of zullen we zeggen dat ik de Gouden Periode nu zal nemen als leiders bereid zijn om zich terug te trekken uit hun positie en ik zal ze vergeven. Ik zal bereid zijn om ze te laten gaan en rustig ergens te gaan leven in vrede in de ruimte tussen hen om gewoon in staat te zijn om door te gaan met het scheppen van de Gouden Periode.

Ik zelf zit op een punt waarin ik naar sommige wereldleiders kan kijken, en in een tijd waarop ik vroeger gewenst zou hebben om hen in de gevangenis te zien, of een ander gerechtelijk proces tegen hen zou hebben gewild, maar ik ben nu op een andere plek en misschien zijn de energieën die een persoonlijke inslag op me hebben….  ik zit dichtbij een plek waar ik kan zeggen, dat ik bereid ben te vergeven en laat ze gewoon verdwijnen zolang als de rest van de wereld maar de gelegenheid krijgt om vooruit te gaan en om dat zo snel mogelijk te doen. 

Dat ik nu uit een meer wereld perspectief kijk. Voor mij, individueel, op mijn reis, voel ik een veel grotere rust. Ik wordt niet langer in conflict energieën getrokken. En ik wil er ook niet meer in getrokken worden. Ik wil gewoon achteruit zitten en mezelf vragen stellen over hoe ik naar voren wil gaan.

En dat is in een notendop wat ik in deze tijd zie gebeuren.

Graham: Mooi spul, Geoffrey. Ik ben het met je eens wat je zei over een paar personen die geprobeerd hebben om te overheersen – dat praten over de cabal, de Illuminati – maar dat is ook groter naar anderen toe. 

Als we over het thema van afgescheidenheid praten, wij versus hen, dat is zo overheersend geweest op de planeet, we gaan nu naar een periode van eenheidsbewustzijn waar – terwijl er nog steeds verschillen bestaan, en waar diversiteit blijft, en in feite ook wordt gevierd – dat het echt het thema van herkenning is dat we allemaal een zijn, en dat we allemaal onderling verbonden zijn, en dat we hier samen in zitten, en dat we deze nieuwe wereld samen scheppen, en we belichamen deze nieuwe wereld samen. 

En dat gevoel van afgescheidenheid loslaten en echt ons gevoel van eenheid erkennen. 

We hebben nog wat minuten over. Is er iets dat nog omhoog komt voor iemand waar je echt even tegen wilt spreken?

Linda: Ik heb net zoiets als Steve zijn gevoel van vergeetachtigheid. En het is bijna alsof de herinnering van afgescheiden zijn, van het echt in drama te willen raken, om echt daarin te gaan, aan het verdwijnen is. Het is net of het uit ons DNA weg gaat, het gaat uit onze genen weg. Het is gewoon iets dat we niet meer willen eten of inademen, of niet meer willen drinken. En dat is heerlijk. Het is iets dat we klaar zijn om te vergeten.

Graham: Ik voel dat ook. Ik resoneer daar helemaal mee. Nog iemand? 

Steve: Ja, Graham. Ik voel de wens om te benadrukken als we zeggen: “We zijn allemaal een,” dat veel mensen er een probleem mee hebben. Ik bedoel, deze persoon heeft rood haar, die persoon donker haar, en deze is blond. Deze persoon is boos, die mens is gelukkig, deze is.. geen van beide. Hoe zijn we allemaal een? 

En ik wil de mensen er ook aan herinneren als ik juist ben wat ik ga zeggen, dat de manier waarop we allemaal een zijn is dat we allemaal de essentie zijn van datzelfde licht. Je kunt het de Christus noemen, je kunt het het Zelf noemen, of het Atman, de parel van grote prijs, de schat, gegraven in een veld. Het maakt niet uit hoe je het noemt.

Hoe je het ook noemt, wij zijn het, wij zijn dat licht dat gekleed is in deze lichamen en dat door deze hele reis gaat. Maar de manier waarop we allen een zijn, en de cruciale onderscheiding van ons die allemaal een zijn, is dat wij allemaal van dat zelfde licht zijn.

En ik begin me bewust te worden van dat licht in mensen, en dus is mijn eigen zin van eenheid aan ‘t groeien.

En dat is dus het commentaar dat ik wilde maken voordat we gaan sluiten. Graham. Dank je. 

Graham: Om daar even snel op voort te bouwen, ik weet dat we nog een paar minuten hebben, Net als wetenschap en spiritualiteit zich beginnen te verenigen, zij die het leven uit een meer spiritueel perspectief benaderen, voor hen, absoluut, zijn we allemaal deel van het licht.

En op een diep wetenschappelijk niveau, zijn we in de cellen van ons lichaam diep en energetisch met elkaar verbonden, omdat we allemaal dezelfde elementale bouwblokkken bevatten, of de atomische bouwblokken van onze structuur die ons heel intens verbinden met de essentie van spiritualiteit. 

Dus is wetenschap zeer diep verbonden aan spiritualiteit, spiritualiteit is zeer diep verbonden aan wetenschap. Dus handelt dit als brug, de belichaming van een brug tussen de drie dimensionale, stoffelijke kern lichaam van onze vierde en vijfde dimensionale lichtlichamen.

Stee: Goeie punten, Geoff. Dank je. 

Graham: Het andere wat bij me op komt, wat AEM eerder noemde, is dat ik bedenk hoe we onze werkelijkheid scheppen; we bouwen onze werkelijkheid. Dus als wij beginnen om het verhaal vandaag in de hand te hebben, is een van de punten die omhoog kwamen dat – en een aantal van jullie heeft dit al gezegd als toevoeging van Aartsengel Michaël- er zal een 22 december zijn. 
En ons perspectief zal heel waarschijnlijk veranderen, maar het idee is dat we ‘en masse’ opstijgen met de Aarde en dat we aan de Aarde zijn verbonden. Aarde stijgt naar een hogere vibratie, hogere dimensie, net als wij doen. En dus kunnen we misschien geen grote, grote veranderingen zien, maar dat hangt af van onze oriëntatie. Wat laatste opmerkingen hierover, mensen? 

Linda: En de oriëntatie is liefde. Gaia keert terug naar de vibratie van liefde. Zij heeft gezegd: “Niet meer”,  naar al die lagere illusies van afscheiding, van haat, van creatieve controle, van het beschadigen van haar. Dus als wij met haar gaan, omhelzen we liefde. Dat is het enige dat telt. Dat is onze essentie. Het is waarom we hier zijn.

Graham: Goed gezegd. Terwijl we de show van Een Uur met een Engel van vandaag afsluiten, deze werd veranderd is anderhalf uur,  met diverse engelen, zijn we dankbaar dat jullie vandaag bij ons waren, en we hopen dat jullie deze vorm nuttig vonden. Kom volgende week weer bij ons.  Vertaling: Winny  

26-11-2012 Schepping en Creatie
De 5de Dimensie is geen plek/locatie, maar een Schepping, een Creatie. 

26 november 2012, door Inelia Benz, http://ascension101.com/

Bron: http://aquariuschannelings.com/2012/11/27/inelia-benz-the-5th-dimension-is-not-a-location-its-a-creation/#more-14879


Wij scheppen onze eigen werkelijkheid. Dit is iets dat ons al duizenden jaren is geleerd, en het is vele jaren een goed bewaard geheim geweest in de Westerse gemeenschap. Het is ook een van de grootste stukken informatie die “de machten die er waren” aan het proberen zijn om de slapende massa’s te bereiken.

De reden dat deze kennis geheim wordt gehouden is dat als iemand slaapt (spiritueel niet ontwaakt is), hij/zij er toe gebracht kan worden om iemand anders’ werkelijkheid te scheppen, door angst, overtuigingen en gecreëerde illusies van werkelijkheid te gebruiken die als zo sterk/waar verkocht worden, dat het moeilijk is om te denken dat ze niet echt zijn. 

Maar als we denken aan de 5de Dimensie, of aan een andere dimensie, vergeten we vaak dat hetzelfde van toepassing is.

In meer subtiele dimensies is kern materiaal een meer subtiele stoffelijkheid, maar wat daar gebeurt, wat we ervaren, of zelfs als we die minder dichte werkelijkheid binnengaan, dat is onze eigen creatie. Om in een meer subtiele en plooibare dimensie binnen te gaan, hebben we het bewustzijn nodig en de capaciteit om die minder dichte werkelijkheid te laten zijn en die te scheppen. We doen dat door zelf minder ‘dicht’ te zijn (dit is geen woordspeling).

Vanwege de mindere vastheid van de 5de Dimensie (of 4de of 12de en alles ertussen in), zijn zij die deze deel maken van hun eigen omgeving zich meer bewust van hun eigen aard, en de aard van hun werkelijkheid. We zijn ‘in staat’ om het beter ‘te doen’ dan in de 3D vastheid. 

Om, in de meer subtiele dimensies, iemand anders zijn kracht te ‘gebruiken’ moeten we hun bewuste instemming hebben. De reden daarvan is omdat in die dimensies nog weinig niet-bewustzijn is achtergebleven. En wat er nog is, is niet makkelijk te gebruiken door anderen.

Wij zelf scheppen de 5de Dimensie.

Ja, alle stoffelijke werkelijkheid is multidimensioneel en een illusie, maar we scheppen die om een ervaring te hebben om enkelvoudige individualiteit te krijgen/hebben. Die bestaat in dezelfde ‘locatie’ en die is oneindig. Maar tegelijkertijd willen we ons bewust zijn van maar een klein beetje spectrum van alles dat de ‘werkelijkheid’ omringt. Dat kleine stukje spectrum dicteert wat wij beleven als ‘werkelijk’. Het verschil tussen de 3de, 4de en 5de dimensies zijn dimensies van bekrachtiging, subtiliteit van vaste materie en capaciteit om te doen.

Daarom is wat wij beleven in de subtiele dimensies wat wij daar willen beleven. Ze ‘bestaan’ niet totdat wij ze scheppen en ons bewustzijn in die ruimte zetten. 

Er zijn geen dimensies in de Eenheid, omdat er geen enkelvoudige constructie is van individualiteit van ‘ander’, of ‘ander persoon’ of ‘omgeving’.

Vanuit het standpunt van Eenheid, is het verschil tussen de 3de en de 5de dimensie oneindig klein en onbetekenend. Maar vanuit ons standpunt, en besef, kunnen er geen twee meer andere belevenissen in stoffelijk bestaan zijn. 

En, het meest belangrijke punt is, dit zijn geen dimensies waar we in gaan, maar actief creëren, punt voor punt, moment voor moment en terwijl we vol bewust zijn van onze bedoeling en energie achter al onze communicaties met anderen en ons zelf. Het is een persoonlijk proces van schepping.

Hoe komen we tot dat punt van bewuste schepping? We verhogen onze persoonlijke vibratie, we verhogen onze omgevingstrilling, we belichamen het nieuwe paradigma. Hoe doen we dat? Vind zelf de instrumenten/dingen die met je resoneren. Er zijn daar buiten duizenden. 

Als wat ik zeg met jou resoneert, bekijk dan wat je kunt gebruiken bij de Ascension101.com tools/instrumenten/middelen.  

Er zijn middelen voor jou, de planeet, het menselijk collectief en de gehele matrix. Het gratis stuk op onze website is door 1.6miljoen mensen bezocht die de pagina’s ongeveer 3.362.410 keer bezocht hebben. Die mensen zullen die middelen vaak leren en die dan aan andere mensen doorgeven. 

De waarde van het gesprokene is het aantal dat men doet met die mensen die de website ascention101 hebben gevonden. Iemand zal meedelen wat voor hem of haar werkt.

Deze site zal er tot 2017 zijn en dan zal die niet langer meer nodig zijn(als we het goed doen) omdat we dan de cruciale massa bereikt hebben van bekrachtigde mensen, die de gehele soort naar het kennen van deze tools/middelen en capaciteiten veranderd hebben zonder een cursus te hebben gedaan, tools te hebben gebruikt, luisteren naar een interview, of een artikel lezen of dat nu op ascension101 staat of op een andere plek. 

Wat blijft over om te doen nadat we onze vibratie en die van de planeet verhogen  en de 5de Dimensie creëren? 

Nou, dat is aan jou. Mijn rol is niet die van schepper, het is jullie te inspireren om de zelf bekrachtigde te zijn, die je eigen autoriteit terugneemt, die de soevereine is van je eigen werkelijkheid, dat jou laat zien dat je de middelen, de capaciteit en de vermogens tot je beschikking hebt, zodat niemand anders ooit je macht/kracht kan afpakken zonder weer je bewuste toestemming. Het is jouw rol om het nieuwe Paradigma te scheppen, de 5de Dimensie of welke andere naam die je toekent aan de ervaring in de subtiele stoffelijke werkelijkheid. Wanneer begin je? Ik zeg, begin NU! 

JULLIE zijn de schepper ervan. Begin die nieuwe werkelijkheid nu te scheppen. Het is geen plek om te bereiken, het is iets dat JIJ heden schept door je eigen vibratie te verhogen en te besluiten wat je wilt scheppen.

Mijn naam is Inelia Benz en ik ben hier om het trillingsniveau van de planeet te verhogen. Waarvoor ben jij hier? 


Vertaling: Winny  

Saturday, November 24, 2012

19-11-2012 Steve Beckow met Engeluur, Deel 1Steve Beckow met Aartsengel Michaël in “Een Uur met een Engel”op 19 nov. 2012 met Vragen betreffende Ascentie en een Rondetafel, deel  1 van 2     

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/11/transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-12/ 

We begonnen dit interview met enkele vragen over het aantal bezichtigingen van de video Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is, Jij ook? [4,5 miljoen overal, 3 miljoen op YouTube.You Tube’s eigen telling is 209.773] en over de nabijheid van de Iraakse her-evaluatie en de Wanta-Reagan-Mitterand Protocol uitvoering.

Daarna gingen we naar enkele blijvende over Ascentie gerelateerde vragen zoals of wij op 21 december ascenderen of niet? Zullen de zieken beter worden? Wat zal het lot zijn van degenen die achterblijven voor ouders of patiënten? Zullen alle kinderen ascenderen? Kan iemand later dan 21 december opstijgen? Waarom zouden mensen elkaar ontmoeten in conferenties na 21 december of verder? 


Aartsengel Michaël moest wat moeilijke onderscheidingen maken zoals dat er een toelating is voor mensen de klaar zijn om op te stijgen maar dat in de meeste nog steeds boosheid of andere negatieve emoties zitten. Die zullen nog een kort tijdje bestaan in een 3D hologram totdat ze klaar zijn om te ascenderen. En hij zei dat zieke patiënten geheeld zullen worden en zullen opstijgen zodat doktoren niet bij hen hoeven te blijven. Enz. 


Toegevoegd aan dit gesprek hielden de gastheren en Linda Dillon een rondetafel gesprek (deel 2) over veel zaken die horen bij Ascentie en dat deel van het uur en een half met een engel zal morgen worden gepost. Dank voor Ellen die geweldig door de problemen heenging om de transcriptie klaar te krijgen. 

________________________________________
To listen to the program itself, go here:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/11/20/an-hour-with-an-angel 
_____________________________________

Een Uur met een Engel met AEMichaël en ‘n Rondetafel, op 19 november 2012 

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The Great Awakening, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea. 

Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. En Steve zal hem 45 minuten interviewen, en dan vervolgen we dit met een rondetafel gesprek over wat er werd meegedeeld, en Steve, Linda, Geoff en ikzelf zullen daaraan deelnemen. Hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je Graham. En ik kijk naar onze show vanavond uit. En welkom Aartsengel Michaël.

Aartsengel Michaël: En welkom beste vriend, want ik ben Michaël, strijder voor vrede, aartsengel van liefde, brenger van nieuws, brenger van de nieuwe dageraad op zo veel manieren. En ja, er ligt heel veel voor ons om vanavond over te praten, niet alleen over het proces van Ascentie maar natuurlijk ook over het collectieve proces en over enige belemmeringen die aan de horizon verschijnen, waar we natuurlijk ook op ingaan.

Maar eerst vraag ik jullie voor we beginnen, zoals ik vaak doe, om je blauwe vlam te ontsteken van vrede, om het kennen van vrede in jullie wezen te ontsteken, om de liefde in je hart te ontsteken. Laat de heldere blauwe vlam helder branden, niet alleen zodat jullie dat zien en voelen, maar voor iedereen om dit te zien en te voelen, niet alleen op jullie laag op Gaia, niet alleen in jullie dimensies maar door alle melkwegen en door alle rijken heen. 

Zo, beste vriend, waar wil je vandaag beginnen?

Steve: Dank u, Lord. En ik wil eigenlijk beginnen met drie snelle vragen, twee ervan die waarschijnlijk hun weg zullen vinden in het Cosmic Vision News.

De eerste vraag is, kunt u ons een update geven, over het aantal bezichtigingen van Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is, op YouTube en dan het totale aantal, alstublieft? 

AEM: Oh, dat is diverse miljoenen, nu. Het is meer dan 3 miljoen wat betreft YouTube en er zijn ongeveer een 4.500.000 in het totaal.

Steve: Okay. Nou, dank u zeer. We kunnen die informatie alleen van u krijgen. 

Nu, twee vragen van Geoffrey. Opnieuw zijn korte antwoorden goed. Diverse nieuwe artikelen die we kregen op zondag hebben gewezen op een her-evaluatie van de Iraakse Dinar, die nu onderweg is en vandaag misschien wordt aangekondigd, en misschien zelfs op de tijd dat dit programma de lucht in gaat. 

Sommige bronnen hebben erop gewezen dat dit oplichterij is, en anderen voelen dat dit een voertuig is waardoor enige Welzijn Fondsen in handen kunnen komen van goede mensen. 

Is er een her-evaluatie geweest? En als dat zo is, is dit ook een instrument waardoor fondsen ‘geruggesteund’ worden door kostbare metalen? 

AEM: De her-evaluatie van de Iraakse Dinar die zoals jullie goed weten al een tijd onderweg is, zeg maar als achter-kamertjes gesprekken.  De officiële her-evaluatie heeft nog niet plaats gehad, maar er zijn al, kunnen we zeggen, op hoog niveau gesprekken gaande, zeer snel naar buiten komend. 

Ja, het is een manier om geld in handen van velen te krijgen die erop vertrouwd hebben en die deze investering gedaan hebben om hulp te krijgen voor het lichtwerk en de lichthouder gemeenschap.
Deze situatie wordt geduwd en okay bevonden door de hoogste niveaus van de regering en verschijnt in deze tijd vanwege de her-verkiezing van Barack Obama. Nu, begrijp ook dat er  nog velen betrokken zijn bij de economische controles en we kunnen zeggen, terrorisme, van de VS specifiek, maar internationaal monetair terrorisme ook, tegen het Midden Oosten. Het opwarmen van het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft ook een effect op de vertraging van de her-evaluatie om te worden aangekondigd. Maar je kunt dit zeer binnenkort verwachten. 

Steve: Dank u, Lord. Er zijn geruchten aan het circuleren in deze tijd over een serie protocols die de Wanta-Reagan-Mitterand Prococollen heten. Minstens een bron zegt dat die Protocollen nu worden uitgevoerd en dit zal helpen om de wereld Welzijns Fondsen vrij te maken. Zit er waarheid in het gerucht dat de Protocollen worden uitgevoerd en zit er waarheid in het gerucht dat dit zal helpen bij de Wereld Welzijns Fondsen? 

AEM: Nou, zeker de uitvoering van die Protocollen resulteren in de vermindering van financiële stress en uitvoering van financiële veiligheid voor velen. Maar denk aan die protocollen op veel manieren als verwant aan de discussie over de Dinar. Ja, we begrijpen dat ze totaal andere deelnemers zijn en principes hebben, maar het is feitelijk een integrerend onderdeel van dezelfde onderneming.

Dus die principes en Protocollen worden besproken, maar ze werden nog niet toegepast. 

Steve: Dank u, Lord. Nu richt ik me op Ascentie, wat echt HET onderwerp is van vandaag, de eerste vraag die ik u wilde stellen is, en dat is wel eerder gevraagd, maar de vraag blijft bestaan in de lichtwerker gemeenschap. En ik wil graag een echt helder en ondubbelzinnig antwoord op die vraag. En die is, zullen we als planeet opstijgen met al zijn bewoners naar de 5de dimensie op 21 december 2012, of zullen we dat niet? Zal er iets anders gebeuren?

AEM: Ja, je wilt een heel helder, ondubbelzinnig antwoord, niet? 

Steve: Ja, graag.

AEM: Maar zoals je weet, ben ik zeer aarzelend geweest, niet alleen bij dit forum maar ook bij andere forumsom dit antwoord te geven. Laat me het op die manier zeggen. En ik probeer niet om een antwoord te vermijden maar dit is niet zo helder-gesneden als jij dat voorstelt.

Velen zijn al opgestegen, en die sluisdeur, dat portaal is al open, en velen, velen, velen doen hun voordeel daarmee. Honderd duizenden hebben er al hun voordeel mee gedaan.

Wat jullie doen en wat velen, specifiek van de lichtwerkers en lichthouders gemeenschap aan zijn blijven vastzitten is het gebeuren van de 21ste December 2012. Maar Ascentie, en de Ascentie van Gaia met alles op haar, is niet gewoon een enkel, een eendaags, een minuut, een seconde gebeuren.

Is dit een criterium/referentiepunt?  Is dit een tijd waarop er een op één lijn stelling is, kosmisch, energetisch en in termen van het Goddelijke Plan waar dingen samen komen, waar spirit, wezen, vorm, materie, moleculen, essentie, Moeder/Vader Een, mensen, elementalen en planeet samen komen om van de ene werkelijkheid naar de andere te verschuiven? Het antwoord is ja.

Maar – en ik moet hier een maar  bij zetten, zelfs al willen velen van jullie dit woord niet graag horen, en ik houd er ook zeker niet van of ben blij om dit te gebruiken – jullie denken hieraan als een directe klik wat iedereen betreft.  Zoals we gezegd hebben, is iedereen welkom, iedereen is bij dit plan ingesloten; Gaia heeft geen enkel koninkrijk of geen enkel persoon, geen enkele mens, hybride, sterrenzaad, Aarde bewaarder buiten beschouwing gelaten, maar niet iedereen is voorbereid om de klok te re-setten (opnieuw in te stellen) als het ware, op dat moment. 

Dus is er gelegenheid voor anderen om een langzamere route te nemen, om bij een proces betrokken te raken dat meer aangepast is aan hun eigen tijdsschema en wat zij zien als werkelijkheid? De vraag is open voor discussie, en het antwoord is ja. 

Steve: Nou, laat me het op een andere manier zeggen, Lord. Ik stel me voor dat als mensen wakker worden op de 22ste en merken dat de Aarde nog steeds hier in 3D is, dan zal er een geweldig geschreeuw en gehuil zijn, en heel veel vragen zich dan af, nou, gebeurde het nou of niet? Dus is de Aarde nog  hier in 3D, na de 21ste december? 

AEM: Laat me dit zeggen. De Aarde is nog niet zeer goed verankerd in 3D. En dus zal die op 21 december 2012 in 3D verankerd zijn? Het antwoord is nee. Ze zal stevig en totaal in het hart van de 5de dimensie verankerd zijn. Zal zij lichtelijk in de vierde, en niet in de derde zijn? Zal ze licht in de 7de zijn? Het antwoord is ja. De verankering van de planeet op die tijd zal in de 5de dimensie zijn. 

Steve: Als ik op planeet Aarde was op 22 december en … ik vroeg dit..--  

AEM: Wat je zult zijn! 

Steve: [lacht] ja, natuurlijk. Maar zou ik de 3de dimensie zien? Is er iets te zien van de 3de dimensie van Gaia op 22 december? 

AEM: Dit is een heel belangrijk gesprek. En ik ben blij en ontroerd dat jullie en jullie allemaal die luisteren of luisteren hierna, voorbereid zijn om dit gesprek te voeren. Dus ik zal heel duidelijk zijn. Dus, laat me even kracht bijzetten. 

Wat nemen jullie waar? En ik zal mijn eigen vraag beantwoorden. Wat jullie waarnemen als de 3de dimensie? Welke werkelijkheid willen jullie scheppen en beleven? Als je verankerd bent op Gaia en in je hart van liefde, dan is het antwoord nee, jullie zullen geen belevenis hebben of toegang hebben tot wat wij de oude 3de dimensie noemen, en dat is de dimensie van gebrek, beperking, haat, hebzucht, controle – jullie weten, die lijst is eindeloos. 

Zullen jullie een belevenis van stoffelijkheid hebben? Ja, want dat is een van de unieke kwaliteiten van dit specifieke Ascentie proces.  Het is uniek in alle tijd en ruimte, maar het is wel gepositioneerd in tijd en ruimte om een stoffelijke ervaring te zijn. Zullen de kleuren schitterender zijn? Ja. Zullen jullie meer zien? Ja. Zullen jullie een verschil zien in termen van hoe jullie je voelen en hoe je je buitenste wereld en Gaia zult waarnemen, je gemeenschap? Ja. 

Nou, laat me een voorbehoud toevoegen. Als je vastberaden bent dat je nog steeds [een 3 D ervaring] nodig hebt wat betreft je eigen zielenreis, voor een heel korte periode tijd, dan zal er een window/raam open zijn – en dit is een deel van ons werk geweest – als je er voor kiest om nog gedeeltelijke, en ik bedoel gedeeltelijke ervaringen van wat jullie zien dat de 3de dimensie is, dan kun je dat doen. Maar de werkelijkheid zal daar niet zijn. Jullie zullen een hologram beleven.

Nu, ik praat over een deel van het menselijke ras – niet over degenen die absoluut weigeren om te gaan en daarom een nieuwe opdracht gekozen hebben  - dat klaar is om te gaan, liefde heeft, maar nog vastzit aan vals geloof/denken. Nou, ik bedoel niet de valse geloofstelsels die van een lagere trilling zijn, zoals controle, hebzucht, dood, verwoesting, wanhoop.

Dus er zullen enkelen zijn die op een intermediaire positie merken te zitten. Maar voor het grootste deel van hen die ja hebben gezegd, jullie zullen merken in een zeer snelle transitie naar de 5de dimensie te zitten. En misschien nog hoger, voor sommigen van jullie.

Nu, ik heb gezegd dat dit een proces is en echt niet een klik. En wat bedoelen wij wat betreft het goddelijke begrijpen als we dat zeggen? Omdat als we zeggen niet echt een klik,  we bedoelen dat dit niet totaal ogenblikkelijk is. Dus, bijvoorbeeld, er zijn velen, velen, velen op jullie planeet die er geen idee van hebben dat er zo’n verschuiving aan het gebeuren is. Wij proberen niet, noch willen we een situatie neerzetten waarbij mensen wakker worden en voelen/denken dat ze psychotisch zijn. Dus voor hen, zal er een overgang zijn, zoiets als een incubatietijd, terwijl zij zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Nu, over het algemeen, zijn het niet de mensen die naar dit programma van vanavond luisteren. Maar, er zijn er ook die nog vastzitten – en we sluiten daar ook lichthouders, de liefdehouders gemeenschap bij in die nog vastzitten aan wat angst, aan wat boosheid, aan wat gereserveerdheid.

Jullie moeten dat loslaten, mijn vrienden.  Dit de laatste duw. We hebben jullie overstroomd met energie, maar we kunnen dit niet helemaal voor jullie doen. Dit is een gezamenlijke onderneming. Dit is creatief partnerschap.

Toen je zei, bijv. wanneer je wakker wordt op de 22ste December en het lijkt dat je nog steeds in het zelfde oude zelfde oude bent, dan word je boos – dan ZUL je boos worden, omdat je boosheid vasthoudt. Dit heeft geen plek meer! Die kan niet meer bestaan in je hart, in je wezen, in je essentie, en deze kan niet meer in de lucht zitten die je inademt en in de vibratie van Nieuwe Aarde, van Nova Aarde. 

Dus, als je daaraan vasthoudt, als je daar zit met je armen over elkaar geslagen en zegt: “Als dit niet gebeurt dan word ik woedend,” ik smeek je, laat die woede los. Laat angst los. Laat terughoudendheid los. Dit is een co-creatie met jullie. Het is de enige reden waarom je in deze tijd naar de Aarde kwam.

Hebben jullie wonderbaarlijke, verheffende, prachtige dingen gedaan? Ja. Maar de reden waarom je kwam was niet alleen om dit te gaan zien, maar om deel van de Ascentie te zijn. Dus als er maar enig overblijfsel in je zit, is het nu de tijd om daar afstand van te doen. Verbrand dit. Geef dit aan St. Germain. Geef het aan mij. Geef het aan de Moeder, maar laat het los. 

Nou, ik weet wat ik gezegd heb, nog veel meer vragen oproept, dus ik nodig je uit, lief hart om daar mee door te gaan. 

Steve: Ik weet zeker dat u me die extra vragen kan zien krabbelen op mijn papier, Lord. Nou, terug in 2009 zei u via Ronna Herman dat:
“We moeten 51% van onze negatieve frequentie patronen opruimen en onze Energetische Signatuur tot minstens een deel van de lagere sub-niveau frequenties naar de Vijfde Dimensie brengen/aanpassen om de Adamantine Partikeltjes van Schepper-Licht te ontvangen, en die zijn een integraal deel van het Metatronisch volle Lichtspectrum.:  (1) 

AEM: Wij zijn sedertdien een lange weg gegaan. En ik spreek nu echt tot mijn gehoor, en mijn – ons magnifieke platform heeft geweldig werk gedaan. Dus ik ga niet tegen jullie zeggen, dat het een streep in het zand is van die 51% versus 49 %.

Moeten jullie zoveel mogelijk hoog trillingslicht hebben? Het antwoord is ja. En laat me dat ook uitleggen waarom.

Dit is niet alleen voor jullie. Dit is een collectieve onderneming, niet alleen een collectieve onderneming, de ontvouwing van het Plan van de Moeder – wat overigens niet gestopt zal worden – maar dit Plan is een plan van samenwerking van de koninkrijken, met Gaia, met jullie sterrenbroeders en zusters en met ieder een van jullie.

Dus als jullie hogere en hogere quotiënten Goddelijk Licht opnemen van Schepper essentie, dan doen jullie dat ook voor degenen die naast jullie staan, zitten, met jullie mee lopen, omdat jullie veld hen penetreert en hen bijstaat.

Dus is het als een virus in de ware zin van het woord. En daarom is mijn smeekbede om alles los te laten dat niet van de hoogste vibratie is. Nu, ik heb tegen jullie gezegd, privé en in dit forum, dat het paspoort naar Ascentie liefde is. En dat is de liefde voor het zelf,  (2)  het is de liefde en het eren en de erkenning van jezelf en als uitschieter daarvan jullie gemeenschap, de mensheid, de planeet, de koninkrijken en universum.

Maar het beginpunt ervan ben jij. Nu zijn jullie enorm gepenetreerd door het hoogste licht dat er is, door de hoogste vibraties en frequenties die er zijn. Velen van jullie hebben gevoeld alsof je in een elektrische stoel zit, en sommigen hebben op deze frequentie geantwoord door zo vermoeid te zijn dat je niet eens je ogen open kon houden. Dat doet er nu toe. Jullie hebben de energie gekregen. 

Liefde is de sleutel. We gaan niet zeggen: “Jullie hebben maar 48% en daarom kunnen jullie niet komen.” Dat zou geen liefde zijn. Maar wat wij zullen doen met dit open portaal, deze open deur, is dat we met jullie gaan werken zodat de illusie wegglijdt en dat jullie volledig verankerd worden in de 5de, in harmonie met Gaia en al het andere op haar.

Er zijn keren waarop, en deze channeling met lieve Ronna Herman was een van die keren, waarbij jullie die instructies werden gegeven om jullie te helpen begrijpen en je naar het doen te katapulteren van wat nodig is, net als vandaag vraag ik jullie om elke twijfel en frustratie los te laten. Denk je dat wij ons niet totaal bewust zijn van jullie frustratie? En dat die niet alleen wordt begrepen maar dat die wederzijds is?

Nee, we ervaren geen frustratie op dezelfde wijze als jullie dat doen, maar we begrijpen het zeker. En er zijn zeker tijden, hmm, keren waarom we bezorgd zijn om verder te gaan, en waarbij het menselijk collectief gezegd  heeft: “ Nee, we zijn nog niet helemaal klaar.”

Maar dat is net de gehele opzet geweest van 25 jaren plus diverse eonen waard door voorbereiding van de lichtwerker, lichthouder, liefdehouder, padvinder, wegwijzer en pilaar gemeenschap.

Jullie zijn de voorbereiding geweest. Jullie hoeven niet naar die creatieve vonk te gaan zoeken van het Goddelijke. Die zit al in jullie. Het is een geïntegreerd deel van wie jullie zijn, en die is prachtig, helder, schitterend, mooi en intens. Dus wat wij vragen, smeken op dit momnet, omdat we zo dicht zitten bij die rand, erken dit alsjeblieft, omhels het. Verdiep dit, breid dat  uit en deel het dan mede. 

Steve: Dank u, Lord. Kunnen we dit gesprek afronden door te kijken naar de mensen die er voor kozen om niet op te stijgen, omdat dit bijv. ouders zijn die bij hun kinderen willen blijven – en ik weet dat u hier eerder over heeft gesproken – maar ook omdat er doktoren zijn in Afrika die te maken hebben met lepra gevallen, of slachtoffers van AIDS of van wat nog meer zijn? 

Kunt u ons heel duidelijk vertellen, als zij niet willen ascenderen, wat is dan hun toekomst? Wanneer zullen zij opstijgen? Hoe zullen zij opstijgen? Waar zullen zij zijn na 22 december als ze bij hun patiënten of kinderen willen blijven? 

AEM: Ten eerste voor alles, de kinderen – en we praten over kinderen wat betreft zij die al levenswijsheid hebben – die zijn gewoon geen issue. 

Steve: Ja, ben ik mee eens. 

AEM: De kinderen hebben al hun vleugels uitgespreid en zijn klaar om te gaan. Dus denk niet als ouder dat jullie je moeten zorgen maken over de kinderen, je dieren, je huisdieren. Omdat zij zuiverheid incarneren. Het maakt niet uit als zij de meest rauwe teenagers zijn die door de grootste hormonale fases gaan, ze zijn klaar om te gaan. Het maakt niet uit als ze drugs gebruiken, of ze uiting geven, of ze lastig en niet respectvol zijn, ze zijn klaar om te gaan.

Nu, de kwestie van volwassen kinderen die bij hun ouders willen blijven die misschien nog niet klaar zijn om verder te gaan. Jullie hebben nog steeds je liefdeskaartje. Jullie hebben nog steeds het paspoort van liefde. Dus denk niet dat dit je verwijdert om naar voren door te gaan. 

De enige reden waarom iemand wil blijven, anders dan gewoon hun zaak met het ego en duisternis, maar daar praten we op dit moment niet over,  is angst. De enige reden waarom je wilt blijven is angst. En dat is zo voor de dokter in Afrika die lepra zieken en AIDS patiënten behandelt, en dat is zo voor volwassen kinderen die op hun ouders passen, of hun ziekelijke echtgeno(o)t(e), of hun mentaal onvolwaardige zuster.

Laat me dat uitleggen. Angst zit onder(= lager dan) liefde. Ik zeg niet dat je niet intens zorg hebt, maar wat jullie niet begrijpen, mijn geliefde vrienden, is dat de lepra patiënt wordt geheeld, de AIDS patiënt wordt geheeld, de ouders die zulke liefde van jullie hebben verzameld/vergaard, gaan bereidwillig met jullie mee. 

Dus, jullie hoeven niet terug te vallen en op een martelaarstoon te zeggen – en de meesten van jullie hebben dat gevoel nog om vele, vele malen geslachtofferd te zijn geweest – en wat jullie zeggen is: “Ik wil dat nu weer doen.”  En ik zeg tegen jullie als Aartsengel Michaël  en met het Gezelschap van de Hemel en de zegening van de Goddelijke Moeder, er is geen noodzaak om achter te blijven.

Kun je gaan en een overgangsperiode hebben voor je ouders om er aan te wennen, voor je patiënten om te regenereren? Ja. Maar je hoeft niet achter te blijven in de oude derde, die dood, ziekte, verwoesting is. Dat hoef niet.

Jullie willen helen, verzorgen, koesteren – dat zijn allemaal goddelijke kwaliteiten die jullie hebben beoefend  en die jullie naar voren brengen. Dus ga dieper in het begrijpen van de motivaties van je hart, zonder oordeel en laat liefde groeien. 
Heeft dit vertrouwen nodig? In absolute zin, niet alleen vertrouwen in de Ene, niet alleen vertrouwen in het Plan, maar vertrouwen in je heilige zelf? Ja, dat heeft het. 

Maar laten we ook zeggen, wij vertrouwen dat jullie dit kunnen doen. Jullie hebben dat gedemonstreerd. Dus laten we samen verder gaan.

Steve: Wat interessant is in uw antwoord, ik denk niet dat ik mijn vraag goed gesteld heb op de beste manier ik mogelijk maar kon, maar u hebt de vraag beantwoord die onder mijn vraag zat. Dus dank u daarvoor.  

Nou, u bracht de kwestie naar voren dat de lepra zieke en de AIDS patiënt worden geheeld. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die diabetes heeft en die niet ziet dat er in deze tijd in haar een genezing aan het gebeuren is. En ze kan misschien wel geheeld zijn, maar is zich daar niet van bewust.

Wanneer zal heling/genezing plaats vinden? Alleen bij de Ascentie, of vóór de Ascentie? Wanneer? 

AEM: Er zijn al veel mensen die heling ondergaan. Er zijn velen die al in het proces zitten van regeneratie. En dan zijn er sommigen die langzamer zijn. En we zeggen dit niet als kritiek, maar ze zijn trager in het genezen. 

En dan is daar een reden. Sommigen zijn gewoon angstig en terughoudend. Bijvoorbeeld, laten we diabetes gebruiken. Diabetes is het hunkeren, de wens naar de zoetheid van het leven. En die is afwezig in een groot deel van jullie collectief.

Dus, een individu die de ervaring niet heeft van de genezing van diabetes komt omdat zij deze energie nog vast houden van het collectief, erkenning dat mensen, of ze wel of geen diabetes hebben, de zoetheid van het leven niet beleven.

Maar het kan ook zijn dat ze bang zijn om hun ziekte los te laten. Niet bewust. Zeker niet vanuit een ego standpunt. Maar onbewust en onderbewust voelen ze dat ze nog niet de zoetheid van het leven hebben geproefd. Daarom laten ze de ziekte niet los. Het is echt, in jullie dimensie van de 3de werkelijkheid, een vraag van de kip en het ei. 

Steve: Lord, nog drie vragen. De eerste is of u iets kunt uitleggen wat u aan Susan S. vertelde, een tijdje geleden in 2012. U zei: 
“Andere, latere datums wijzen ook naar gelegenheden om te ascenderen, maar nog verder. Juist nu, is het niet te begrijpen als ik tegen jullie zou zeggen: ‘Oh, en tussen twee haakjes, jullie blijven leven en in 2030 kun je nog een andere sprong maken.’ Jullie zouden denken dat ik belachelijk sprak. Dus we organiseren dit ook.”

Ik denk dat u praat over verdere Ascenties naar de 6de en de 7de dimensie, maar kunt u wat u zei verduidelijken voor ons? 

AEM: Er is een heel populair liedje op jullie planeet dat heet: “Jullie zijn maar net begonnen.” Als je verankerd bent in de 5de, gaat het verlangen om door te gaan, groeien.  (3)  Er zullen andere gelegenheden om verder te ascenderen, komen. Wij hebben  daar niet uitgebreid over gesproken. Ja, dit kanaal (Linda) neigt daartoe, maar niet bij dit forum. Ik doe dit niet omdat we jullie door dit portaal heen willen krijgen. Maar zijn er nog andere ascenties gepland in het Goddelijke Plan. Het antwoord is ja. 

Is het denkbaar voor jullie op dit moment? Ja, omdat jullie referentiepunt, zelfs voor degenen van jullie die schrijlings over de dimensies staan – en tussen haakjes, ik ben trots op jullie en jullie doen het heel, heel goed – maar is het denkbaar voor jullie op dit moment dat we dan maar even verder gaan, want jullie referentiepunt is dat van de oude 3de.  En zelfs de verbeterde derde die stoffelijke X ruimte is (X space), zonder de valse roosters en paradigma’s. 

Steve: Nog twee vragen. Veel mensen zijn – bijvoorbeeld als ze horen dat Inelia Benz een conferentie houdt in de 5de dimensie na 21 december, of dat iemand zegt: “Hé, laten we samenkomen en een conferentie houden na 21 december,”dan nemen ze dat als een aanwijzing dat we niet gaan ascenderen, of ze vragen zich af waar we over moeten praten in de 5de. 

Zijn zij juist om aan te nemen dat we geen enkele conferentie zullen hebben in de 5de. En als we conferenties hebben in de 5de en andere zaken zoals die, wat hebben die voor bedoeling. 

AEM: Laat me je iets vertellen over ons. Wat jij noemt de Raad van Liefde of het Gezelschap van de Hemel, of de intergalactische raden. Laat me dat met je delen. Onze favoriete zaak is om samen te komen, en er is nooit gebrek aan  zaken om te bespreken. Praten we in verbale taal zoals dit hier. Nee, niet noodzakelijk. Telepathisch, energetisch. Maar er is een oneindige schepping van alle universums die plaatsvinden in wat jij denkt op elke seconde of op elke minuut. Er zijn een miljoen dingen om te bespreken.

Jullie komen niet in de 5de aan, of ergens anders met alles intact en reeds geschapen. Dat zou zijn doel voorbijstreven. Dus is het niet gewoon hier komen en gewoon op een wolkje drijven en totaal verrukt te zijn. 

Lieve vrienden, jullie gebruiken het woord  werken, wij gebruiken het woord scheppen, gefocuste actie. Er is heel veel om over te spreken en om te worden gedaan. Jullie scheppen en mede-scheppen met ons, met jullie sterrenbroeders en zusters; Terra Gaia, Nova Aarde. Jullie verankeren steden van licht, nieuwe begrippen in de gemeenschap, in regering, in cultuur, in genezen, in architectuur, in energie. 

Jullie zullen gaan begrijpen dat jullie deel zijn van een galactische familie. 

Zijn er dingen om over te praten? Ik denk dat jullie constant willen vergaderen/bijeenkomen. En dat hoeven niet noodzakelijk formele vergaderingen te zijn, alhoewel voor velen, een aanpassing – denk aan de miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen die hier nooit over na gedacht hebben. Ze zullen naar snelheid/voorspoed opgevoed willen te worden. Niet omdat hun energie er niet is, niet omdat het weten hier niet is. maar omdat hun gemeenschap op een andere manier wordt opgebouwd. 

Mensen, menselijke wezens, dit zijn zeldzame soorten van hybriden, zullen tegen elkaar spreken op manieren die nog nooit, in geen eonen, op de planeet hebben plaats gehad. Dus, ja, natuurlijk zullen er vergaderingen zijn. Er zullen samenkomsten in buurten zijn, en steden van licht. Er zullen bijeenkomsten van interesses/belangen en projecten zijn – en er zullen vele projecten zijn. En vergeet niet dat jullie de volle cirkel rond terugkeren naar het schepper ras. En als zodanig, wat houdt dat in? Jullie zullen gaan scheppen.

De menselijke liefde voor discussie,  voor planning gaat niet sterven. Als niets anders gaat dit zich verbreden, omdat samenwerken niet langer meer eindigt in conflict, in ego. Die eindigt in grotere schepping, meer creatie. Dus, natuurlijk zullen er bijeenkomsten zijn. 

Steve: Lord, Graham en ik hadden eerder een conversatie die steeds verder groeide in de kwaliteit van inspiratie, en we gingen maar door en door met het omhoog rijzen van inspiratie in dat gesprek. Dus ik weet waar u over praat. [lacht] 

Nu, u zei dat het zijn doel zou voorbij streven. Naar welk doel wijst u, Lord?

AEM: De bedoeling van mede-schepping. Het zou zijn doel voorbijstreven om nooit als gemeenschap bijeen te komen in veel forums en met veel formaten.  Het zou zijn doel voorbijstreven van gemeenschap,van onderlinge verbondenheid, van eenheid, van eenheidsbewustzijn, als iedereen in hun nieuwe, verbeterde huis blijft en nooit tegen een andere ziel spreekt. 

Steve:All right. Nou, dat is duidelijk. Mijn laatste vraag is, kunt u ons vertellen waar we aan moeten denken of moeten doen om op een zachte en makkelijke manier op te stijgen? 

AEM: Ten eerste en voornaamste, en ja, ik wijs op het boek van Linda [Dillon] [De Grote Ontwaking] haar acht makkelijke stappen die we jullie verteld hebben. Maar het aller voornaamst is om je aan het hart van Gaia te verankeren zodat jullie stevig geworteld zijn op de planeet als ze nogal letterlijk in de nieuwe werkelijkheid gaat. Dat is essentieel. 

Het tweede is om liefde en vrede vast te houden. Ik houd veel van de blauwe vlam, maar dat is ook jullie Drievoudige vlam, de Magenta Vlam, de Violette Vlam in jullie wezen. Gebruik die met veel onderscheiding. Houd de liefde vast. Wees eerlijk voor jezelf, zoals je nooit eerder geweest bent. Ga dieper. 

Als er een stukje angst is overgebleven, twijfel, dat is in orde. En jullie kunnen dat overgeven aan mij, ik zal dat zo graag aannemen. En als ik niet je beste vriend ben, dan geef het aan je gidsen, geef het aan de Moeder, geef het aan Gaia, maar geef het weg. Laat ons jullie hierbij helpen. 

Laat dan je verbrede veld, je hart naar buiten reiken en om zich te verbreden en anderen aanraken. Dit, nu, zijn enige van de meest belangrijke ondernemingen, scheppingen, die we ooit van jullie gevraagd hebben. Dus, veranker, laat los, verbreed je, houd van jezelf, en wees klaar. 

Dit is een begin, geen einde. 

Nou, kijk naar wat jullie willen scheppen. Laat jezelf dromen. Laat jezelf denken aan wat je altijd hebt willen onderzoeken, niet in termen van jullie emotionele beperkingen. 

Denk aan wat je droom is. Is die om met de galactics te werken? Is die om met kinderen te werken? Is die om lepramensen te helpen bij hun overgang naar gezondheid? Is het de verankering van steden van licht? Is het om een kanaal te zijn? 

Onderzoek wat je wilt en begin dit visioen van jullie schepping vast te houden. Jullie hoeven niet te wachten. Dat is wat we jullie hebben verteld, jullie uitnodigend, jullie gevraagd hebben. Kom en laat je vleugels zich uitspreiden. Jullie zijn klaar, mijn geliefde vrienden. Ga in vrede. Vaarwel. 

Steve: Dank u, Lord. Dat was een rijke discussie.  Dank u zeer. Vaarwel.

AEM:  Vaarwel. 

Voetnoten: 
(1) Archangel Michael, Sept. 27, 2009, through Ronna Herman, http://www.ronnastar.com/latest.html.
(2) Aartsengel Michaël bedoelt hier niet de egoïstische zelfliefde,  maar de zuivere liefde voor het zelf, die nodig is voordat we anderen kunnen liefhebben. .
(3) Dit is wat ik in andere artikelen genoemd heb het verlangen naar bevrijding. Het is een sub-waarneembaar, permanent verlangen naar God dat in ons geplaatst is als een naar huis trekkend instinct, een baken. Dit slechts kan worden bevredigd door de uiteindelijke ervaring van de God verwerkelijking en samensmelten in God. 

(wordt morgen vervolgd in Deel 2) Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html