Labels

Monday, April 30, 2012

Gabriël (uit Brazilië) Ashtar Command 26 april 2012 

Ashtar Command

Terwijl de dagen verder gaan kunnen wij de verwachting zien groeien in de harten van de Lichtwerkers.

We kunnen de bekommernis in jullie allen zien groeien en waar we alleen over kunnen praten op dit moment is dat deze bekommernis zal worden gelenigd door het tot stand komen van de beloofde gebeurtenissen in de dagen die gaan komen.

We kennen de ongerustheid van jullie allemaal, we houden van de wijze waarop jullie de informatie verspreiden naar de vier hoeken van de planeet en we kunnen praten over de liefde die uit jullie harten stroomt, fundamenteel is om de planeet op te heffen, en dit maakt jullie werk nog lonender.

We zeggen dat de Aarde in de komende dagen gebombardeerd wordt door zonnevlammen en als resultaat ervan zullen alle bewoners van de planeet deze lading van energie in hun lichaam ontvangen.

Deze energiegolf zal het proces van aanpassing van jullie DNA versnellen. We willen ook zeggen dat deze golven van energie geen pijn voor jullie zal veroorzaken behalve als jullie lage energieniveaus hebben. ( = geen liefde. vertaler) Om deze reden vragen we jullie voortdurend om je vibraties omhoog te trekken naar frequenties die verenigbaar zijn met welke naar de Aarde komen.

In deze gevallen is het fluiten/snorren/tinnitus in de oren een van de meest algemene symptomen als ook een zekere druk in het hoofd. Dit is onderdeel van de frequentieaanpassing.

Jullie moeten meer mediteren en proberen je los te maken van de buitenste wereld, naar binnen proberen te gaan en zorgvuldig Liefde en Licht te overwegen, en er naar te streven om in harmonie te zijn met alles om je heen.

Vrede op Aarde hangt niet van onze komst af, het hangt af van hoe jullie denken en die gedachten uitdrukken, en heden worden die bijna onmiddellijk werkelijkheid.

Onze komst zal de positieve aanvulling zijn van jullie wens voor de verandering van de wereld in jullie. Dit gaat over waarom we zoveel spreken: we kunnen alleen naar jullie toe komen als jullie dit besluiten. Wij respecteren jullie vrije wil en we hebben dit altijd duidelijk gemaakt.

We kunnen hoop in jullie hart zien en we zijn hier en zeggen dat jullie niet teleurgesteld zullen worden. De tijd in jullie wereld gaat door zich te versnellen en dat is het resultaat van het werk van de Blauwe Mensen die zich bij ons voegen voor deze grote opdracht/missie voor het Licht.

Geliefde mensen van planeet Aarde, dit is een gelegenheid voor jullie allemaal. We zijn liefdevol gekomen om de prachtige wezens te laten zien wie jullie zijn en dat wij ook jullie familie zijn die onze nauwe kennismaking willen hervatten.

Wij zijn jullie broeders en zusters en we willen dat jullie weten dat ieder van jullie veel heeft te doen vóór de Ascentie uit. In de week van Disclosure/Onthulling hebben we heel veel werk en we zullen ieder van jullie nodig hebben.

Direct na de Disclosure, zullen duizenden vragen gesteld worden en dat zal tot verwarring leiden in de media die bestookt worden met aanzienlijk spectaculaire informatie over onze aanwezigheid.

Verwacht direct na Disclosure niet direct onze landing, maar bereid je familie en vrienden voor die nog steeds niet de betekenis begrijpen van onze aanwezigheid.

Jullie moeten uitleggen aan hen dat onze aanwezigheid vredelievend is en dat jullie niets worden opgelegd, zoals sommige mensen nog steeds proberen rond te bazuinen. De duistere mensen spelen hun laatste zetten uit om het beeld van president Obama te beschadigen/bederven.

Wat dit betreft willen wij het zeer duidelijk maken dat hij een Lichtwerker is en hij vecht moedig in de kooi van de wilde beesten. Hij doe het heel goed en wij voelen ons ervan verzekerd om de opdracht van Disclosure in zijn handen te leggen.

Er zullen voor jullie drukke weken komen en we kunnen je meer vertellen over de galactische gebeurtenissen die voorzien zijn want in de volgende maand zullen de activiteiten in jullie wereld verder gaan toenemen.

Denk er opnieuw aan dat ieder van jullie een immense capaciteit meebrengt omdat jullie al van te voren zijn voorbereid. We willen jullie waarschuwen tegen desinformatie die in de media gelanceerd kan worden, waarschijnlijk propaganda tegen de Galactische Federatie, het Ashtar Command en dit moet door jullie hart worden geanalyseerd, omdat het hart het enige is dat jullie zekerheid geeft over de waarheid waar wij over spreken, dat wij zijn gekomen zonder enige bedoeling van invasie en de daaruit volgende aanval op jullie vrije wil. Vertrouw erop dat de liefde van God jullie wereld omhelst en zij die denken dat wij een bedreiging zijn geloven niet in de liefde van de Schepper.

Jullie zullen nu al kunnen weten dat wij high technologie hebben en als wij een invasie en overheersing gewild hadden van jullie wereld, zouden we dat dan al niet gedaan hebben?

Wij wijzen erop zodat jullie hier over nadenken en begrijpen dat wij in vrede komen en we willen jullie hoogste goed.

Na onze reünie zullen jullie zien dat jullie werkelijk van de sterren komen en jullie zullen ook naar hen terug willen keren.

Wij zijn jullie toekomst.

We zijn jullie Familie van de Sterren.

Wij zijn jullie. Blijf in het Licht!

Channel:Gabriel

Website: http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2012/04/ashtar-26.html

Translator: Winny  

Thursday, April 26, 2012

Isabel Henn met SaLuSa, een extra kanaal voor mij, SaLuSa op 15 april 2012 / Isas Lechfeld sprookjes II[Blijf onderscheidend, net als bij oude kanalen. Dit is een nieuw kanaal ]

Ik wilde samenwerken met een extra kanaal. Omdat ik weet hoe goed Isabel werkt met de Lord van Sirius en Aartsengel Raphael, viel mijn keuze op haar.

Na een eerste aarzeling stemde zij uiteindelijk erin toe om mijn boodschappen te ontvangen. De behoefte van een extra kanaal kwam voort uit mijn wens om meer mensen te bereiken. Mike (Quinsey) Laura (Tyco) en Isabel (Henn) delen allemaal hetzelfde, maar zijn breder door een ander aantal vrienden en kennissen.

Meer en meer mensen worden nu wakker en zoeken naar uitleg en waarheid.

Ze kunnen de veranderingen en energieën voelen die heden plaats vinden en de liefde die in grotere mate de Aarde bereikt.

Ze zijn deels bezorgd omdat ze de contexten niet kennen.

Er is geen reden voor enige angst of zorg. Alle veranderingen ontwikkelen zich volgens het plan. We zijn zeer blij met het proces van de dingen. Jullie kunnen echter het proces nog meer beïnvloeden door bewust je ideeën van jullie nieuwe wereld het leven in te dromen.

Kijk naar jullie families, je buren, je collega’s en zelfs naar vreemden en geef hen een glimlach. Geef hen de warmte van jullie onvoorwaardelijke liefde en help hen te ontwaken en zich herinneren wie ze werkelijk zijn.

Goddelijke Wezens, Engelen op Aarde. Als Lichtwerkers zijn jullie naar de Aarde gekomen om je licht te verspreiden en te verankeren.

Jullie doen een groot werk en we zijn blij wat jullie bereiken. Verzwak nu niet en blijf stevig in je licht en in liefde om mensen in de komende periode een stevige greep te bieden.

Wees een gids en baken voor de onstuimige gebeurtenissen. Het duurt nu niet lang meer voor jullie rustiger wateren zullen bereiken en weer diep adem inhalen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kijk net als jullie uit naar de komende landingen, omdat ik net als veel mensen aan boord van ons schip, verwanten hebben op Aarde.

Wij willen allen een vroege reünie niet alleen met onze geliefden maar ook met onze Aarde familie.

Channel:Isabel Henn

Website:
http://aquariuschannelings.com/2012/04/24/an-additional-channel-for-me-salusa-channeled-by-isabel-henn-april-15-2012-isas-lechfeld-tales-ii/


Translator: Winny  

Ron Head met AEMichaël: We kijken nu naar jullie planeet en we zien de wereld van Vrede die jullie hebben gecreëerd.Goede morgen, lieve vrienden.

We zullen wat meer spreken over het onderwerp van jullie ascentie.

We zullen aanroeren wat jullie dit jaar kunnen verwachten te zien en wat misschien wat meer tijd zou kosten om zich compleet te manifesteren.

Laat ons eerst vertellen dat er inderdaad een 22 december zal zijn.

En voor degenen die misschien nog zorg hebben over dit soort dingen, jullie zullen nog vele meer 1 januaries hebben.

Op 21 december zal er veel zijn veranderd en veel mensen meer zullen zijn begonnen te veranderen.

Als jullie doorgaan om dit op deze manier te verwachten, zullen jullie dat inderdaad sneller manifesteren.

Maar wat zal er gebeuren met jullie verwachtingen als je wakker wordt op de 22ste van de maand en je merkt dat je dan dezelfde persoon bent die je was op de 21ste van de maand?

Wat we hier hopen te doen is jullie de verschillen in je waarnemingen te laten begrijpen en wat wij als perspectief zien vanuit onze dimensie.

Wij kijken nu naar jullie planeet en we zien de wereld van vrede en vrijheid die jullie hebben geschapen. We zien de wereld van overvloed zoals jullie die hebben gecreëerd.

Jullie kijken naar dezelfde planeet op de zelfde tijd, en jullie zien een foto, als het ware, waarin hij nog niet zijn potentieel heeft bereikt.

Wij kijken naar hetzelfde en we zien wat anders.

Alle beloften die wij gemaakt hebben aan jullie waren echte potentiëlen die jullie werkelijk scheppen.

Velen ervan zijn zo dichtbij de manifestatie voor jullie dat ze nu onvermijdelijk zijn.

Maar, zo lang als jullie de drie dimensionale tijd en ruimte beleven, zullen jullie het zien gebeuren op een opeenvolgende tijd.

Zelfs als jullie voor het eerst beginnen vanuit het perspectief van eenheid te ervaren, kunnen jullie nog heen en terug glippen, in en uit die manier van beleven.

Je kunt het zelfs soms naar keuze doen.

Nu, jullie kunnen zelfs heden beginnen die dingen te ervaren als voltooid, gewoon zoals wij ze zien.

Er is een zinnetje waarvan we willen dat jullie er niet zoveel belangstelling voor hadden gehad. Dat is: “Het is slechts je verbeelding.”

Laat het woord “slechts” eruit.

Denk aan jullie verbeelding als de taal die gebruikt wordt door jullie andere dimensionale zelven om met je te communiceren.

En ook als de taal die jullie gebruiken om met hen en met ons terug te communiceren.

Dit is niet iets dat je moet kleineren.

Het is een prachtig geschenk. Vele vormen van leven op jullie wereld hebben intelligentie.

Veel minder hebben verbeelding/voorstellingsvermogen/fantasie.

Wij willen dat jullie zien wat een geweldig instrument dit is.

Dit kan de poort zijn naar andere oneindige tijden, plaatsen en dimensies.

Als jullie je hebben voorgesteld, en als jullie door zijn gegaan je voor te stellen, wordt de wereld waarin jullie willen leven, zo zeker gebouwd als jullie het zouden bouwen met je instrumenten en gereedschap.

Telkens als jullie ervan dromen of er over mediteren, voeg je er weer een klein beetje aan toe.

En jullie hebben veranderingen in beweging gezet die nu aan het gebeuren zijn, zelfs vanuit jullie gezichtspunt, met halsbrekende snelheid.

Wat er zal gebeuren op 22 december? Wat er zal gebeuren op die dag of voor die datum is dat er grote aantallen van jullie zoveel veranderingen al hebben gezien in je zelf en in je omgeving dat de loop van jullie toekomst niet langer meer een twijfel voor jullie zal zijn.

Sommigen van jullie hebben inderdaad dat punt al bereikt. Voor anderen kan het morgen of volgende week gebeuren.

We vertellen jullie dagelijks wat jullie gecreëerd hebben. We zeggen jullie hoe schitterend jullie nieuwe levens zullen zijn.

We dringen er bij je op aan om daar al zoveel mogelijk in te leven.

Telkens als je dat doet, verhaast dat het resultaat en verandert dat de toekomstige momenten. Telkens als jullie dat doen vermijdt dit stoten en kneuzingen van gebeurtenissen van het pad waarop jullie nu zitten.

En het wordt ook duidelijk voor velen van jullie dat hoe meer van onze communicaties jullie lezen, hoe meer je in aanraking komt met jullie zelf.

Daarin verheugen wij ons met jullie.

De vele voorspellingen die jullie kregen betreffende veranderingen in jullie gemeenschappen hebben meer tijd nodig gehad om in jullie tijd te manifesteren dan jullie gewild hadden.

Er zijn vertragingen geweest. Er zijn veranderingen geweest.

Ze zijn, ondanks dat vandaag net zo veel waard als ze eerst waren toen we jullie erover vertelden. Jullie weten wat er moet gebeuren.

Maar veiligheid en vredige verandering is overheersend bij onze overweging.

Wij willen geen enkel leven opofferen, noch lijden veroorzaken als het vermijdbaar is.

Maar die veranderingen zullen wel gebeuren.

En de vrijheden die eruit voortkomen die jullie zullen beleven zullen jullie in staat stellen om snel een kwaliteit van leven te bereiken die jullie je slechts voorstelden en om daarna zelfs dat te buiten te gaan.

Jullie hebben veel hulp gekregen om tot dit punt te komen, mijn vrienden.

Veel meer zal nog worden gegeven.

Ga door om je voor te stellen, te verwachten en vooruit te lopen op de veranderingen en je te verkneukelen in de veranderingen die jullie aan het maken zijn.

Ga door om de voorspellingen van onheil en de constante pogingen om jullie in de angst te werpen, te negeren.

Het eind van de wereld staat niet om de hoek. Wel het eind van jullie wereld van lijden.

We omgeven jullie met vrede en liefde, beste vrienden. Goedendag.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Channel:Ron Head

Website:http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/21/we-look-at-your-planet-now-and-we-see-the-world-of-peace-that-you-have-created-michael-channeled-by-ron-head/


Translator: Winny  

Jean Freer met Ashtar Command. Op 22 april 2012Omdat dit een bijzondere boodschap was werd gevraagd aan Jean Freer (Nederland) dit te verifiëren.

Zij kreeg onmiddellijk antwoord van het Ashtar Command: Wij de Galactische Federatie van licht en het Ashtar Command zijn blij met jullie opmerkzaamheid en jullie oplettendheid.

Luísa en Winny zijn medewerkers van het licht en in verbinding met ons.

Door de vele berichten zijn zij oplettender geworden en dat wordt door ons zeer gewaardeerd.

Het medium die dit bericht doorgaf was en is verbaasd door de boodschappen die hij zo zuiver mogelijk door krijgt en door geeft.

Eigenlijk is hij zelf verbaasd over deze grote en indrukwekkende boodschap en blij wilde hij deze delen, dit heeft hij ook gedaan.

Wij bedanken Luísa voor haar oplettendheid en liefdevolle omgang met dit hoogbegaafd en gevoelig medium.

Luísa en jij Winny nemen grote verantwoordelijkheid hiervoor.

Toch is deze boodschap ontstaan uit een medium met een zuiver kanaal en een verlangend hart.

Hij heeft verlangend naar ons geroepen en wij hebben hem geantwoord omdat zijn verlangen het verlangen is van een mens die het lijden wil overstijgen.

Zeg tegen Luíisa en Winny om deze boodschap de wereld in te sturen.

Wij willen hier mee bereiken dat steeds meer mensen voorbereid zijn op de strijd die komen gaat.

De tijd is kort en er moet nog veel gebeuren

Translator: Winny  

Gabriel: met de Ashtar Command. Op 19 april 2012


 Bericht van de eerste vertaler uit Portugees naar Engels: Wees onderscheidend.

Deze boodschap kwam via een jong Braziliaans kanaal.

Al lang geleden hebben Brazilianen het innerlijk weten, de intuïtie dat Brazilië een hoofdrol zal nemen bij Disclosure/Overgang van Moeder Aarde/Ascentie.

Maar wat ongewoon is dat dit niet door president Dilma Roussef gebeurt maar via een channeler.

Niets staat in steen geschreven, maar daar ik de laatste jaren zo veel vertrouwde kanalen heb vertaald, is dit tegengesteld aan de algemene opinie, maar duidelijk heeft dit een goede mogelijkheid plaats te vinden. Dank.

M. Ashtar Command 19.04.2012 Gegroet door het Ashtar Command, Jullie leiders hebben het besloten en wij hebben reeds een sleuteldatum voor Disclosure / Onthulling.

Onze bondgenoten hebben in deze tijd goed gewerkt om dit succes te verkrijgen.

Wij zijn blij met dit resultaat dat van ons allemaal is.

Er zal in de komende dagen door president Obama een communicatie worden gegeven en dit zal veel mensen schokken, welke nog steeds denken dat ons bestaan uit iemands fantasie komt.

We vragen degenen die in onze woorden geloven en die al lang geleden via onze kanalen komen, om dezen te kalmeren.

Er zullen veel vragen moeten worden beantwoord.

Er zal een stroom aan mensen komen die deel willen nemen aan grote politieke conferenties, en uitleg willen over de reden van die lange geheimhouding.

We vragen dat jullie rustig blijven en op God vertrouwen.

De juiste maatregelen zullen worden getroffen voor degenen die zulke informatie voor jullie hebben verborgen gehouden omdat het altijd overal wel werd verspreid maar toch weigerden velen om er in te geloven alhoewel er zoveel bewijs voor is.

Onze geschiedenis is op jullie planeet gemerkt door onze gebouwen. Als klein voorbeeldje noemen we Easter Eiland (Paaseiland)

 …

Onze vingerafdrukken zijn overal en dit is onmiskenbaar.

Zij die bij de cabal/kliek horen bedachten een manier om enige verontschuldigingen naar jullie te introduceren, betreffende de aanwijzingen die wij achterlieten toen jullie planeet in quarantaine ging.

Een tijdlang zijn hun plannen(van d e cabal) succesvol geweest.

Ieder van jullie heeft een stempel op de geschiedenis, omdat jullie beide kanten dienden.

Nu hebben jullie de goddelijke gelegenheid om permanent in het Licht te ascenderen/opstijgen.

Geliefde mensen, de jaren van wachten kwamen tot hun eind en daarmee de vreugde dat de missie tot stand werd gebracht.

Nu is er niets om de golf van informatie te stoppen die zich iedere dag over de gehele wereld zal gaan verspreiden.

Denk eraan dat onze aanwezigheid alleen mogelijk zal zijn met jullie “aanbeveling/steun” omdat de planeet van jullie is en wij jullie toestemming nodig hebben om te landen.

We omvatten alles dat jullie door de week is verteld en zeggen opnieuw dat wij op het punt staan om ons te laten zien boven alle Europese steden en we zullen altijd een moederschip dichtbij hebben.

We zullen laten zien dat wij een goed georganiseerd team hebben, we werken synchroon en er is niets dat onze uitvoering kan belemmeren.

De duisteren weten al van deze gebeurtenissen maar er is niets dat ons kan stoppen omdat we hogere orders hebben om iedere poging te neutraliseren die onze vredige presentatie kan benadelen.

In sommige gevallen zullen zij proberen om angst te scheppen door uitzendingen te doen via een tv station en ze zullen vragen om jullie steun voor hun aanval.

Sommige mensen zullen hen steunen maar het zal maar een klein aantal zijn vergeleken met de duizenden mensen die ons met open armen zullen opwachten.

Wij komen niet om te vechten en we zullen nooit moe zijn om dit te vertellen.

We zullen in vrede komen. Weet dat wij de benodigde technologieën hebben om elke poging te voorkomen, om de duizenden schepen die we hebben, aan te vallen, zonder enig verlies van leven.

We kunnen raketten, raket lanceringen neutraliseren zoals we kortgeleden deden in Korea…

We kunnen eenvoudig voorkomen dat bepaalde wapens naar ons worden afgevuurd.

Onze bewapening is machtig, maar op geen elke manier zullen we die gebruiken om jullie levens te bedreigen.

Besef dat wij Leven respecteren. Schijnbaar is alles rustig in jullie wereld, heb vrede in je hart als de Schepper het groene licht geeft om deze gebeurtenissen te starten.

Lieve mensen van planeet Aarde, wij zijn letterlijk bij jullie.

We wachten verlangend op de aankondiging die ons is beloofd, daar we de informatie ontvingen van onze bondgenoten dat het zal zijn op “X”day.

We kijken er naar uit en vragen iedereen van jullie om in het Licht te vibreren omdat wanneer dit gebeurt, niets de golf van informatie zal voorkomen die zal worden verspreid.

We zenden onze liefde naar elk van jullie op Aarde. God bless you.

God zegene jullie. Wij zijn jullie Familie van de Sterren. We zijn allen Een.


Channel: Gabriel
Website:
http://sementesdasestrelas.blogspot.pt/2012/04/comando-ashtar-19042012.html
Translator: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html