Labels

Thursday, October 11, 2012

12-10-2012 Obama deel 1


Steve Beckow over Obama, deel 1

Matthew Ward: President Obama is a Major Factor in the Master Plan for the Golden Age

5 oktober 2012  

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/10/matthew-ward-president-obama-is-a-major-factor-in-the-master-plan-for-the-golden-age-part-1/?  utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matthew-ward-president-obama-is-a-major-factor-in-the-master-plan-for-the-golden-age-part-1


Onze bronnen hebben ons verteld dat de herverkiezing van president Barack Obama belangrijk is voor de ontvouwing van het meesterplan voor de Gouden Periode. Als Mitt Romney zou worden gekozen, dan zou dit niet het einde zijn voor dat plan, maar zou wel problemen geven. Het is altijd zo bedoeld dat Barack Obama Amerika in de Gouden Periode zou leiden en ook een betekenisvol speler zou zijn op het wereldtoneel.

In deze reeks wil ik graag kijken naar wat Matthew Ward heeft gezegd over onderwerpen zoals de oppositie tegen Obama en Obama’s rol in de komende gebeurtenissen. Laten we eerst kijken naar de aard van de oppositie tegen de president.
We beginnen eerst te kijken naar waar president Obama zich bewust van werd, de enormiteit van de taak die hem onder ogen komt. 

“Na het aannemen van zijn ambt, werd president Obama gebriefd met informatie die hij zeker niet voor die tijd had geweten, en om onze analogie voort te zetten, ieder van die ‘briefers’  had alleen maar enige puzzelstukjes. Verder kreeg Obama een ernstige economische situatie voorgeschoteld die ogenschijnlijk begon met ‘giftige’ mortgages (hypotheken) in de Verenigde Staten en hij had een kundig, ervaren team nodig dat onmiddellijk stappen moest ondernemen om een wereldwijde ineenstorting te voorkomen. 

“De enormiteit van het economische netwerk van de Illuminati wordt alleen maar, in zijn geheel, door de top van die groep geweten., maar door de puzzelstukken te verbinden is Obama zich bewust geworden van die verstrikking en de fortuinen die verborgen zitten in, in naar  het buitenland ondergebrachte banken, maar het totale plaatje van de puzzel dat zal laten zien hoe dat geld werd gebruikt om de bevolking van de wereld te manipuleren en te beheersen, moet nog steeds worden samengebracht.”(1)

Matthew vertelt ons waarom president Obama die  prijsgaf een transparante regering te hebben, deze belofte niet kon doen toen hij eenmaal de enorme taak en de meedogenloze oppositie tegen hem zag.

“Zo moeilijk als het is je de omvang voor te tellen van de organisatorische complexheid die de basis is van de macht en invloed van de Illuminati, het is zelfs nog moeilijker om die totaal te elimineren. Ontdekking en wettelijke middelen om de wereld te bevrijden van die arglistige controle zijn onderweg en totdat alles is gereedheid is, zou het dwaas zijn om die inspanningen openbaar te maken.

“Noch de Illuminati, noch het Obama kamp wil dat hun respectievelijke activiteiten publieke kennis worden en de ‘transparantheid’ die hij in goed vertrouwen beloofde moet hierom dus  nog een tijdje ‘achter gesloten deuren’  blijven. Terwijl het licht doorgaat standvastig te intensiveren en waarheden niet langer meer kunnen worden verborgen of ontkend worden, zullen jullie de resultaten zien van zijn wijze koers die op dit moment veel van zijn campagne belofte schijnt te logenstraffen. (2)

Denk aan dat een vorige president (JFK) die besloot de CIA en de Federale Reserve af te schaffen, en buitenaardse aanwezigheid op de planeet wilde onthullen, daarom vermoord werd.  Deze president, wordt ons verteld, zal dat niet gebeuren, maar hij kan wel zorgen hebben ook  over andere leden van zijn regering En hij kan zeker geen hele instellingen beheersen wier hoogste geledingen in macht zich tegen hem opstellen.

We weten dat moord niet president Obama’s lot zal zijn omdat de galactics, zoals Hatonn ons heeft verzekerd, hem beschermen. Hier is Hatonn in november 2010:
“Obama weet nu dat wij hem beschermen en hij kan zonder angst voor de veiligheid van zijn familie en die van hem verdergaan. Media vertellen wat hen verteld is, natuurlijk, maar de waarheid is: nu hij de ascentie tijdtabel van de Aarde kent, onderhandelt hij met krachten die persoonlijk of via veilige communicatiekanalen, om Illuminati bolwerken te sluiten in zijn land, Europa en de Oriënt.” (3) 

Vanaf zijn vroegste dagen in het ambt is president Obama geconfronteerd geworden met een boosaardig en meedogenloze campagne van Republikeinen, de godsdienstige ‘right’, de rechtsen, de beheersers van de economie, en andere leden van een nationale en wereld elite die vastberaden zijn om de president uit te schakelen en te zorgen voor een terugkeer van hun reglementen. In 2009 legde Matthew uit wat er bezig was te gebeuren.

“Vanaf het begin van zijn dagen in ‘office’ werd Obama geconfronteerd door een krachtige oppositie tegen zijn goddelijke visie voor zijn land en een wereld in vrede, en daar hij geen jota wankelde in zijn uiterste bedoelingen, moest hij compromissen sluiten en interim besluiten nemen die niet met zijn visie, met de boodschappen uit zijn ziel, overeenkwamen.

“Misschien ironisch, dezelfde energieën die hartsgeschenken inspireren op weergaloze schaal, veroorzaken ook dat degenen die tegen alle hervormingen zijn om, halsstarriger dan ooit, in ‘hun eigen hakken te graven’ door omkoping, afpersing of levensbedreigingen, de mensen die een kwaadaardig web van duisternis hebben geweven roepen nog steeds veel politieke schutters op. Obama en leden van het Congres die zijn visie delen, zullen vasthoudend de bevrijding voortzetten van hun regering van de zichzelf dienende mensen die deze onder hun eigen beheersing willen houden.   

“Dit is niet alleen uniek voor de Verenigde Staten, dit gebeurt in landen over de hele wereld. Wat er achter de schermen gebeurt in en tussen regeringen zal een triomf worden voor alle met licht-gevulde volkeren, en de duisteren die in lichamen regeren en iedere andere organisatie die het leven op Aarde beïnvloeden, zullen verdwijnen. Omdat planetaire vibraties doorgaan omhoog te gaan, zullen die meedogenloze manipulators vertrekken; hun stoffelijke lichamen kunnen niet overleven zonder licht dat ze weigeren te accepteren, en de zielen zullen naar werelden gaan die corresponderen met de registratie van hun levensenergie.”(4) 

Hierbij gevoegd legde Matthew uit dat de gecontroleerde mainstream media ook Obama’s successen niet vermeldt.

“Daar de Illuminati beheersing over de mainstream media wel is gebarsten, is hij nog niet voldoende gedesintegreerd zodat informatie waarvan ze niet willen dat jullie dat weten, toch wordt gerapporteerd; noch wordt de volle waarheid doorgegeven van situaties die ze graag totaal willen stil houden maar dat niet kunnen.
“En jullie kunnen er zeker van zijn dat niets wordt vermeld  wat de zorgen van lichtwerkers weerspiegelt die benauwd zijn omdat president Obama vitale verantwoordelijkheden aan personen heeft toevertrouwd die erom bekend staan bij Illuminati machtsbases te horen, sommigen van zijn besluiten schijnen eerder die bases te bekrachtigen dan ze te verzwakken.”(5) 

Laat in 2011 gaf Republ. Loretta Sanchez (Democr. CA) aan hoe zij hoorde: “dat mijn eigen collega’s aan Republikeinse zijde zeggen, we willen alleen maar Obama zo slecht laten lijken. Het maakt ons niet uit hoe slecht de economie dan wordt. We kunnen deze verkiezing winnen en we willen onze president.”

“Ze hebben gezegd: we zullen hem zo slecht laten lijken. We willen hem kwijt. We willen die gezondheidszorg hervormingswet weg hebben. De enige manier waarop zij denken hoe ze de gezondheidszorg wet kwijt kunnen raken is, om president Obama kwijt te raken.” Als je dit verveelvoudigd in grote getale dan krijg je wat president Obama onder ogen moet zien vanuit de politieke, godsdienstige en financiële rechtsen in het algemeen – vastbesloten weerstand tegen hem persoonlijk en een bereidheid om hoe dan ook door te gaan om te zorgen dat de president wordt geblokkeerd. Dus hier is een rokend geweer.

In maart 2011 herhaalde Matthew zijn inschatting over de situatie van de president: 
“Enkele maanden geleden sprak Hatonn met grote passie over de machtige oppositie waar president Obama mee moet omgaan en de noodzaak van jullie ondersteunende gedachten en gebeden voor hem en zijn familie. Toch wordt mijn moeder (Suzy Ward) nog bestookt met emails die vragen waarom de president de ene of andere actie onderneemt die handhaaft of juist die situaties verergert waarvoor hij werd gekozen om die te verhelpen.

“De vragers, die misschien meer autoriteit aan het ambt toeschrijven dan de grondwet/constitutie doet, erkennen niet dat deze regering lang in het bastion van de Illuminati heeft gezeten met hun bedoeling om juist misvattingen te scheppen over het land. Hun greep op veel leden van het Congres is nog steeds erg sterk en alleen nadat die beheersing stopt, zal Obama in staat zijn om zijn regering naar nationale hervormingen te leiden en naar de vredige wereld waaraan hij juist is toegewijd om die te verkrijgen.”  (6) 

Lezers schrijven/emailen me regelmatig en zeggen dat ze verslappen bij het ondersteunen van president Obama. Sommigen schreven en zeiden dat ze hem maar weinig vertrouwen.

Anderen vragen waarom “president Obama” dit of dat deed of zei, nou hij heeft misschien dit of dat niet gedaan. Dat kunnen andere mensen geweest zijn in “zijn” regering of in de krijgsmacht die nog loyaal zijn aan de Illuminati. Het kunnen mensen geweest zijn wier missie het is om de geloofwaardigheid te vernietigen van de regering van de president. 

We moeten er aan denken dat president Obama een mens is en dat alles dat hij bestuurt zodat anderen het doen, op het moment dat dit zijn lippen of zijn handen verlaat, wordt uitgedragen door zijn burger dienaren. Als zijn kabinet, Congres en de burger dienst allemaal bezaaid zijn met Illuminati en buigen om zijn bevelen omver te werpen, dan is er maar weinig dat iemand kan doen om dit te voorkomen. 

Alleen maar even de burger dienst beschouwend, vele presidenten zaten vast en verknoopt aan bureaucraten die over waren gebleven uit de vorige regering en die werkten nog steeds voor de “oppositie”.  

En wat meer, anders dan in het stelsel van het Britse parlement, waar de leider van het land ook de leider is van de grootste partij in het Parlement, zit president Obama niet in het Congres en kan hij misschien niet eens in de partij zitten die de grootste hoeveelheid uitmaakt van de Senaat of Huis van Vertegenwoordigers. 

Er is niets dat zegt dat zijn wil of wensen hun weg zullen vinden naar een juiste wetgeving en inderdaad hebben we veel van zijn wetgevende initiatieven zien verslagen worden, niet gepresenteerd worden aan het congres, vertraagd zien worden, of waarbij werd ingegrepen.

Wat er herhaaldelijk schijnt te gebeuren is dat onze bronnen, zoals die van Matthew, Hatonn of SaLuSa een boodschap uitbrengen waarin ze ons vertellen dat de president een lichtwerker is van de eerste klasse en dan denken we er nog maar een dag aan. 

Dan gaan er corrupte leden van de Republikeinen, het congres, de bureaucratie, de krijgsmacht of van fundamentele praatshows (ik zeg niet dat alle mensen in die groepen corrupt zijn) dan komen die weer in actie en beginnen hun tot angst leidende verhalen te vertellen over wat zij zeggen dat de president gedaan heeft, aan het doen is of zal gaan doen. En wij, lichtwerkers, geloven dat, we zijn kampioenen van de underdog. 

We doen heel veel dingen waar bij ons op wordt aangedrongen door de duistere kant. We handelen soms als lemmingen en laten het duister ons ronddraaien via hun controle van de media, het Congres, en van andere organisaties en instellingen. 

Zeker kunnen we door het gedraai heen zien dat we onderworpen worden en ons realiseren dat de mens gepresenteerd wordt als een instrument van de Illuminati, in de val wordt getrokken of er onderwerp van is om dat te onderdrukken, om een of andere reden, waar hij niet tegen kan opstaan totdat de Illuminati verslagen zijn geworden.

Matthew vertelt ons dat de op Illuminati gebaseerde oppositie tegen president Obama ontmanteld moet worden voordat president Obama in zijn eigen macht stapt, maar dat doen, zal niet makkelijk worden. Hij legt uit waarom.

“Waar hij mee te maken heeft? In het kort, de ongelooflijke ontmanteling van het wereldwijde Illuminati netwerk. Omdat van de achtergrond over deze kwaadaardige ‘paraplugroep’, alleen de allerhoogste leden de volle breedte kennen van hun infiltratie in regeringen, banking, handel, godsdiensten, onderwijs, media, wetenschap, entertainment – al die lichamen die het leven in jullie wereld het meest beïnvloeden. Onder deze erg weinige individuen zitten degenen die de vele aspecten beheersen van het wereldnetwerk. Ieder heeft algemene kennis over de anderen maar geen gedetailleerde informatie over operaties behalve waarover hij of zij de leiding heeft.

“Hoe verder naar onder in de hiërarchie een lid zit, hoe geheimer de redenen van bestaan van de Illuminati zijn omhuld, en geheel onderaan zijn vele duizenden die gewoon instructies opvolgen zonder een greintje begrip van wat de werkelijke reden is die zij dienen, zoiets als een jigshawpuzzel van 1000 delen die uit de doos is gegooid – geen stukje is zich bewust van de onderlinge verbondenheid van alle stukjes, en verwacht nog minder dat alles samen een heel plaatje vormen. In het geval van de Illuminati is dat plaatje inderdaad sinister/ onheilspellend.”(7) 

Zo gauw het bolwerk van Illuminati over regering, de krijgsmacht enz. is gebroken, geloof ik als eerste dat president Obama in staat zal zijn om zijn regering te leiden en sommige van zijn gekoesterde plannen in actie brengt, zonder dat ze worden omver geworpen of opnieuw gestuurd worden.

We kunnen wachten op geschiedenisboeken om de druk te detailleren waar een man, die de positie van president bezette, aan was onderworpen of we kunnen ons juiste oordeel gebruiken om ons voor te stellen wat de positie van de president kan zijn.

Het is aan ons de lichtwerkers om ons te realiseren dat het duister net zo hard werkt als ze kan om het werk van de president ongedaan te maken en dat de grootste bijdrage is die we kunnen doen om aan de fantastische geruchten die voortdurend de ronde doen, afbreuk te doen.

(Wordt vervolgd in Deel 2)

Voetnoten:
(1) Matthew’s Message, June 24, 2009, at 
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.
(2) Loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Matthew’s Message, Dec. 17, 2009.
(5) Matthew’s Message, March 12, 2011.
(6) Matthew’s Message, June 24, 2009.
(7) Loc. cit.


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html