Labels

Wednesday, November 12, 2014

Ron Radhoff - Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn?

Ron Radhof Ron Radhoff   Schrijver, artiest, lezingen houder, en Gediplomeerde Hypnotherapeut.

Stoffelijke problemen:    Een manifestatie van Hoger Bewustzijn?

In het process van het evolueren van de menselijke geest, van ons bewustzijn en onze spiritualiteit, zullen we onbewust ons gehele stoffelijke lichaam beginnen te her-programmeren. Dit zal onvermijdelijk gebeuren omdat het lichaam een product is van de mind, de geest, van wat iemand gelooft. Als we naar een hoger niveau evolueren van bewustzijn, meer spiritueel, meer liefdevol en meer vergevend worden, zal het lichaam veranderen en ook evolueren. Ten eerste zullen deze veranderingen, die stoffelijk, mentaal of beide zijn niet op een positieve wijze worden waargenomen door ons bewustzijn.

Door  het verkrijgen van hoger bewustzijn leren wij hoe machtig ons denken is en we realiseren ons dat onze gedachten onze werkelijkheid scheppen, bijvoorbeeld onze toekomst, onze beperkingen of openheid naar nieuwe mogelijkheden, en onze gezondheid, of die nu gekarakteriseerd wordt door ons goed-bevinden of door te kortkomingen. En wat betreft onze gezondheid, als we stoffelijke en/of mentale problemen hebben maar geen ervaring hebben van healing door het veranderen van onze gedachten en door gebeds-inspanningen, zelfs met professionele hulp, kunnen we denken dat we gefaald hebben of ons vermogen hebben verloren om de healing te scheppen die we wensen. Dit is niet noodzakelijk zo.

We zijn gewoon nog niet geëvolueerd naar het punt waarop we het volledige bevel hebben over het lichaam door de geest. De spirituele, mentale en stoffelijke aspecten van ons wezen hebben nodig dat we eerst de oude gedachten, wat we geloven en potentiele stoffelijke onvolmaaktheden opruimen die bij ons zijn binnengebracht door onze voorouders via de DNA structuur of vanuit vorige levens. Het loslaten en opruimen van al dat “spul” is vaak een onprettige of pijnlijke belevenis en we neigen tot denken dat ‘ik val uiteen’.

In het volgende zal ik in detail verkennen de vele idiosyncrasies/individuele eigenaardigheden die de zich evoluerende entiteit beleeft op hun evolutionaire stoffelijke- , mentale-, emotionele-pad, maar ook waarom ze plaatsvinden en hoe die problemen te verlichten.

Diverse jaren geleden observeerde ik dat veel mensen die, terwijl ze een pad hebben gekozen om hun bewustzijn te verhogen en om spiritueel te evolueren, veel stoffelijke problemen hadden maar ook mentaal en emotioneel. De emotionele problemen waren vaak het resultaat van hun waarnemingen van hoe hun stoffelijke en mentale werelden uiteen vielen. Mijn nieuwsgierigheid hiervoor was waarom dit gebeurde werd beantwoord door mijn meditaties waarin ik informatie kreeg vanuit hogere dimensies. De antwoorden die ik kreeg uit die bronnen werden later bevestigd door andere mensen die ook gelijksoortige informatie kregen vanuit dezelfde bronnen.

Wat gebeurde en bij nog zovelen in de laatste paar jaren is wat spirit noemt “een opening van sterrenzaad”. De definitie van sterrenzaad/starseed zou op zichzelf een lange verhandeling kosten.
Voor de bedoeling van deze boodschap is het voldoende te zeggen dat iemand die een groter besef zoekt van spirituele waarheid, metafysisch begrip of een gretig belang heeft in UFO’s en goedgunstige sterrenbroeders, is heel waarschijnlijk een sterrenzaad die grote kennis bezit, soms slapend, en diep van binnen. Het volgende bespreekt dan waarom zo velen van ons ongemakken en kennelijke disharmonie beleven in ons leven.

De Stoffelijke Problemen

In het proces van onze evolutie, om daar te komen her-structureren we totaal alles van onszelf, inclusief de gehele cellulaire make-up van ons lichaam. Het is van betekenis dat dit langzamerhand gebeurt of anders zou het huidige wezen hier niet mee om kunnen gaan. Terwijl we deze veranderingen beginnen te merken, breiden we ons gehele elektromagnetische veld uit die in de constructie van onze vorm gaat. Dit laat ons vorige gegevens loslaten, de genetische herinnering die we zo lang vast hebben gehouden in onze cellulaire structuur. Telkens als we positieve gevoelens naar binnen brengen, bijvoorbeeld, licht, gebeurt dit. Omgekeerd is er gewoonlijk een negatieve stoffelijke reactie bij dit proces. Die vaak dagen later gebeurt, dus verbinden we die niet samen als een gebeurtenis van oorzaak en gevolg en denken we dat er iets fout is met onze gezondheid.

We weten dat een verrotte tand moet worden verwijderd of dat die gered moet worden door  een wortelkanaal proces, procedures die gewoonlijk onprettig zijn. Zo is het dus ook met het loslaten van negatief “spul” in ons. En uiteindelijk moet het allemaal weg.

De structuur van onze DNA werd geschapen door een erfenis proces dat heet “emotionele omhelzing”. Van onze voorouders erfden we en omhelsden we alles dat ze allen ooit beleefd hebben, stoffelijk en emotioneel. Dus, onze lichamen bewaren hun onopgeloste zaken als die van ons zelf.

In deze fase van onze evolutie gaan we om met jonge, of onontwikkelde lichamen wat verklaart waarom er zo’n hoog percentage van mensen is die kwalen en ziekten ervaren, ongemakken en ongesteldheden. Het zijn als het ware onvolwassen lichamen voor een God om zich doorheen uit te drukken. Onze lichamen die de Aarde haar lange drie dimensionale bewustzijn hebben weerspiegeld, zijn nog niet ontwikkeld genoeg om een Christus bewustzijns niveau vast te houden waar we naar toe gaan als we spiritueel evolueren.

Op het huidige niveau van evolutie van de mensheid, proberen onze lichamen altijd ons evoluerend niveau van bewustzijn over te nemen en dat zullen ze dus ook doen op zijn tijd. Terwijl dit proces plaats vindt  beginnen we stoffelijk veranderingen te ervaren die geschapen worden door het loslaten van onze onontwikkelde voorouderlijke ‘omhelzingen’. Het meest beleven we die met ongemak en velen van ons hebben daar nu mee te maken.  Ook vertegenwoordigt dit fenomeen een grote gelegenheid om ons lichaam te veranderen, om ze te veranderen in hele en volmaakte lichamen die we willen dat ze worden.

Tijdens dit onprettige proces van stoffelijke verandering is het belangrijk om te vermijden om ons lichaam als onze vijand te zien. De vervanging van de oude diepe weefselcellen in het nieuwe die gekarakteriseerd worden door licht en vreugde, kan een paar dagen tot enige jaren duren. De voornaamste stroming van de wetenschap heeft ons het eenvoudige en conventionele proces verteld van de totale lichaamscel-vervanging die elke zeven jaren gebeurt. Gebaseerd op dit uitgangspunt kon het een gelijksoortige tijdspanne zijn om onze cellulaire herinnering  te vervangen door een nieuw, meer ontwikkeld bewustzijn van volmaaktheid, liefde en volmaakte gezondheid.

Indien dit feit wordt toegepast aan de evolutionaire sprong (net beschreven), houdt dit (misschien?) ook het proces van lichaamstransformatie in, die de vervanging van onze celulaire herinnering door een meer geëvolueerd bewustzijn van volmaaktheid, liefde en volmaakte gezondheid betreft.  Dit zou een minimum inhouden van zeven jaren. Zoals een  oude song uit 1960 die zegt: “Losbreken is Moeilijk om te Doen” suggereert, zo is het ook met de oude cellulaire of genetische herinneringen die in het lichaam worden vastgehouden. Een gebeuren dat emotioneel geladen was door onszelf of door een van onze voorouders is gestempeld op onze DNA structuur en zit bevat in onze cellen als cellulaire herinnering. Daar ons DNA ons optreden geeft, bevat dat ook onze cellulaire patronen. En als er ziekte is, ongemak of mentaal of emotionele kwalen die in onze opgeslagen “recorder” zijn kunnen we die emotioneel triggeren en een geneigdheid scheppen voor oude symptomen om opnieuw op te treden, waarin de zelfde emoties die de disfunctie origineel schiepen losgelaten zijn en als nieuw worden beleefd. Maar wees verzekerd, we zullen niet noodzakelijk of automatisch die ziekte of kwaal opnieuw beleven.

Als we een evolutionair omslagpunt bereiken in de ontwikkeling van het bewustzijn, zullen we de negativiteit en de erbij horende disfunctie in onze gehele herinnering healen die vastgehouden wordt in onze lichamen. Het proces om die begraven herinneringen op te roepen om te worden gereinigd en losgelaten veroorzaakt deze om “aan de oppervlakte te komen” waar ze zich vaak kunnen manifesteren als een korte termijn, pseudo her-belevenis van de originele situatie of de staat van ongemak. Dit opnieuw bezoeken van symptomen  en/of emoties kunnen maar een paar minuten maar zelfs ook uren, dagen of zelfs jaren duren. Als we kunnen vermijden om ons met die zaken of kwalen te identificeren en ze dan te belichamen, kunnen we sneller door het heroptreden hiervan gaan. Hier is een kritieke sleutel voor een optimaal behandeling proces: We herkennen wat er gebeurt, erkennen dat, zegenen het en laten het zijn, en los,  aldus verzachten dan een intensiteit of voortzetting ervan.

Een tweede sleutel is deze:  Houd echt van je lichaam, ondanks een negatief oordeel over hoe dit eruit ziet of de conditie ervan. Dit liefdevolle antwoord, door de kracht van liefde, zal de cellen seinen om zich te openen en om de genetische herinneringen die zijn samengesteld met oude negatieve emoties en symptomen, los te laten, en zullen deze vervangen door hoger licht, en de cellen met positieve emoties te vullen.
Merk echter dat alle lichaamscellen niet worden geactiveerd voor een healing op dezelfde tijd. Om te herhalen: het vervangingsproces zal minuten tot dagen duren of misschien jaren. Het is van het hoogste belang om ongeduld te vermijden als het niet snel of totaal gebeurt.  Want healing is oplopend/toenemend en het is essentieel dat we in een voortdurende staat blijven van het liefhebben van onszelf, specifiek van onze lichamen.

Nog een gebeuren kan soms ons transformatie proces belemmeren. De oude, negatieve cellen die nog moeten worden vervangen zien de nieuwe blije/ lichtcellen als indringers, en vallen hen aan, ze veroorzaken vermoeidheid en andere onaangename symptomen. Laat alsjeblieft je bezorgdheid hier omtrent los! Hoe meer we van onszelf houden en in een positieve mindset blijven dat dit proces tijdelijk en voorbijgaand is, hoe sneller al onze cellen zullen worden vervangen met nieuwe en met blijdschap-gevulde  cellen en hoe sneller ons lichaam in staat zal zijn om ons meer geëvolueerde Gods bewustzijn te huisvesten.

Met dit nieuwe niveau van begrijpen kennen we het belang van het gevoel van liefde voor onszelf, net zo als anderen. Dus, het frequente beoefenen van meditatie, gefocust op positieve emoties ondanks enige stoffelijke problemen die we hebben in het lichaam, laat ons in Goddelijk licht blijven ondergedompeld, en dit bevordert onze lichamelijke transformatie en een robuuste staat van gezondheid.

TECHNISCHE INFORMATIE OVER HET LICHAAM

Onze betrekkelijk ongeëvolueerde stoffelijke lichamen zijn gebaseerd op koolstof. Terwijl we verdergaan om ons bewust te evolueren en terwijl we langzamerhand naar een ondersteund niveau van onvoorwaardelijke liefde gaan, beginnen we onze dichte, op koolstof gebaseerde lichamen te transformeren naar een op kristallijn gebaseerd licht lichaam.
Dit zal nodig zijn om de hogere frequenties te huisvesten. Terwijl dit proces gebeurt is het belangrijk om heel veel te drinken (diverse glazen) puur schoon water omdat ons lichaam zuurstof en waterstof inneemt uit water. Gefilterd kraanwater is optimaal. De meesten van ons consumeren per dag nauwelijks genoeg, goede, schone vloeistoffen. Sorry, maar cola, koffie en bier is niet gekwalificeerd.

Ter herhaling: onze transformatie naar een hoger niveau van vibrationele uitdrukking kan stoffelijke ongemakken veroorzaken omdat we alles transformeren waar het lichaam mee bekend is tot niets anders dan naar een nieuw wezen. De complexiteit van dit proces is veel groter dan we ons misschien voorstellen. Daar volledig begrijpen van alle ingewikkeldheden niet noodzakelijk is, moeten we wel geduldig zijn met ons lichaam als het zich vermoeid voelt, want dit is de meest normale reactie.

De Veranderende Hersenen

De hersencellen ondergaan het eerst een herconstructie, een proces dat veel opeet van de toevoer van lichaams glucose en wat hypoglycemia(= te hoog glucose gehalte in bloed) kan veroorzaken, op zijn beurt vermoeidheid. Het brein is noodzakelijk het eerste gebied om te worden ge-herstructureerd, daar dit het gehele lichaam beheerst. Als de hersenen niet eerst werden veranderd, zou het lichaam in het zelfde eonen oude biologische spoor blijven en zou evolutie stagneren. Totdat ons neurologisch stelsel nieuwe energiepatronen kan scheppen erin, zullen oude patronen van gedrag en, consequent ons leven, niet veranderen. We moeten begrijpen dat progressie en evolutie alleen mogelijk zijn met verandering. Dus is het vitaal dat de zeer ingewikkelde en zeer eisende structurele veranderingen eerst in het brein veranderen.
If we think the way we’ve always thought, 
We’ll always get what we’ve always got.
Als we op de manier denken zoals we altijd dachten,
dan krijgen we steeds wat we altijd kregen.

De Oorzaak van Onwillekeurige Lichaams Reacties.
Via dit transformatieve proces helpt het om de werking van het brein te begrijpen. Als we beginnen om ons bewustzijn te evolueren en om meer te worden van waar we toe in staat zijn, bijvoorbeeld, meer verbonden worden met de God in ons ( of welke term je wilt gebruiken) meer spirituele energie in ons ontwikkelen.  En terwijl dat door de hersenen gaat, triggert de erbij horende toegenomen elektrische stroom bepaalde zenuweinden die verbonden zijn aan diverse organen of lichaamsdelen, en veroorzaken onwillekeurige trillingen of trekkingen. Dit is gewoon een normaal deel van het proces, sommige mensen zijn er meer ontvankelijk voor dan anderen. Als we die dingen ons niet laten opwinden, zal het proces makkelijker zijn.

De Trillingen van “Zwaar Mentaal” Werk
Val je soms in slaap terwijl je mediteert? In een diepe meditatie of sessie van gebed worden onze bloedsuikers vaak op hogere snelheid geconsumeerd, dat resulteert in gevoelens van vermoeidheid, hoofdpijn of slapeloosheid, of sommige mensen voelen zich “gespannen” , terwijl anderen misschien misselijk worden. Laat alsjeblieft die zij-effecten je niet ontmoedigen en veroorzaken dat je stopt met mediteren, omdat deze praktijk je meer licht in het lichaam brengt! Als we diep mentaal werk doen, brengt het dus meer licht, nieuwe paden in het brein worden gesmeed.

Dit wordt soms genoemd: “Het brein wordt her-bedraad” Nieuwe lichtgolven kunnen in nieuwe richtingen worden afgebroken en kleine laserachtige sneetjes in hersenweefsel maken die de hersenen laten zwellen, wat resulteert in hoofdpijn. Alhoewel het stoffelijke  effect ongemakkelijk is, zou het begrijpen dat er prachtige nieuwe dingen gebeuren deze verzachten. Net als het laten geboren worden van een baby virtueel altijd onprettig is, wat een vreugde beleven we als we ons hogere, meer geëvolueerde wezen laten geboren worden!

Daar het nuttig is om sommige stoffelijke symptomen van transformatie te tolereren, geef ik je de raad om op serieuze stoffelijke problemen natuurlijk wel te letten en om een arts te bezoeken als een conditie blijft doorgaan. Zelfs als een dokter geen onderliggende oorzaak kan vinden van je symptomen, kan zo’n ontdekking troostend zijn en zou ongefundeerde angst oplossen, zodat je niet op negatieve emoties zit, en dus de transformatie van je lichaam tegenhoudt.

Herinnerings Verlies

Van de drie fases die betrokken zijn bij de opslag van herinnering, houdt de eerste sensory memory (zintuigelijke herinnering) in. Deze fase zal alleen zulke dingen als sterke, inslaande visuele beelden inhouden, geuren en smaken. Om deze herinneringen te laten voortduren, moeten ze snel naar de tweede fase van opslag worden over gebracht in de short term memory (korte termijn geheugen)die ook bekend is als de werkende herinnering. Om gegevens  die verhuizen naar de derde fase in de long term memory (lange termijn geheugen) moet herhaaldelijk worden ervaren – studies geven zeven keer of meer aan, of de gegevens moeten intens in onze emotionele zintuigen inslaan.  Bijvoorbeeld kan ik precies bevestigen hoe de intense impact was om mijn Cessna vliegtuig te landen op een snelweg omdat ik geen brandstof mee had, een ongeluk dat zeker stevig zal zijn vastgelegd in mijn lange termijn geheugen! Terwijl dit bijna 40 jaar geleden gebeurde is de herinnering nog zeer levend.

Velen van ons die naar hoger bewustzijn zijn gegaan beleven verlies van korte termijn herinnering. Maar dat verlies is maar tijdelijk. Gelijktijdig verdelen we meer zaken. Bijvoorbeeld vergeten we waar we onze bril lieten of autosleutels of waar we onze auto achterlieten in de parking. Of we vergeten namen van dingen en mensen die we heel goed kennen, maar even later, na het proberen om je die te herinneren, glijden die opeens naar binnen. Wat meer is, sommige acties die we eerder makkelijk uitvoerden in het verleden, daarbij kunnen we misschien veel van onszelf vergen om te herinneren hoe we ze moesten doen. Dit “verspreiding” fenomeen kan zo extreem worden dat we misschien beginnen te denken aan iets, iets doen of over iets praten en dan onze gedachtenstroom verliezen daar midden in!
Als je betrokken bent bij een van die symptomen krijg je waarschijnlijk geen Alzheimer’s ziekte of Dementie, noch beleef je vroeg ingezette seniliteit! Meer dan waarschijnlijk onderga je gewoon de zij-effecten van een evoluerend bewustzijn.

Als je die ervaringen frustrerend vind, geef ik je de raad om ze los te laten. Hoe meer gefrustreerd je bent, hoe meer de blokkade om de herinnering terug te krijgen wordt en komt mogelijk tot op het punt waar we het nooit meer terugkrijgen. Door te begrijpen wat er gebeurt en ons dan ontspannen kunnen we het probleem verminderen. Dit  dient ons ook om het oordeel te vermijden dat er iets verkeerd zit met ons en accepteren dat ons denken zich voorbereidt om op een nieuwe en enorm vergrote wijze te werken. Denk hierover na: Door deze complexe ervaring, konden we het oude proces van herinnering loslaten, dat vastzit aan het verleden, ten gunste van het naar een nieuw proces gaan van gewoon het weten in het hier en nu? Is dit niet een opwindend vooruitzicht?!

Nog een aspect van de zaak van herinneringsverlies zit vast aan de opening van de Sterrenzaak entiteiten (waarover gesproken werd in de introductie van deze boodschap) In het proces van ontwaken, begint kennis, die ook herinneringsscholen worden genoemd, uit levens expressies in hoger ontwikkelde beschavingen of sterrenstelsels, in onze hersencellen te penetreren. Gewoonlijk is dit een geleidelijk proces, maar het kan niettemin tijdelijk herinneringsverlies, mentale verwarring, en zelfs desoriëntatie veroorzaken. Maar wees niet verrast als je op een dag opeens je bewust wordt van nieuwe kennis die je geleerd hebt uit bronnen van buitenaf. Het zal lijken alsof je dat altijd al hebt geweten en je realiseert je  mischien niet dat het nieuw is voor je bewustzijn.

Het is noodzakelijk om op te merken:  Als je niet de meeste effecten van transformatie beleeft die hierin zijn beschreven, houdt dat niet in dat je niet evolueert.  Niet alles is toepasselijk om hetzelfde te zijn voor alle mensen of in hetzelfde tijdsframe. Alhoewel je misschien je bewustzijn verbreedt  kun je misschien maar een paar van die condities hebben ervaren tot nu toe, of ze werden zo licht dat ze niet te merken waren. Of je kan veel ervan langs de weg hebben ervaren. Wat je nu beleeft of zal beleven wordt bepaald door wat je geneigdheden zijn, gegeven de genetische erfenis die je in je DNA bezit. Ieder van ons zal onze eigen effecten beleven als de tijd juist is.

Onze Zintuigelijke Hersenen

Het wordt niet normaal geweten dat we een zintuigelijk brein hebben met veel zenuw einden in het solar plexus gebied. Dit is de plek van ons voelend centrum. Heb je gemerkt hoe je emoties voelen in dit deel van je lichaam die soms worden genoemd als je “gut feeling” (onderbuik gevoelens)? Om door te gaan met evolueren, moeten we de solar plexus openen of in sommige gevallen her-openen. Een her-opening kan nodig zijn omdat zo veel mensen dit gebied hebben gesloten als een beschermende maatregel in een poging om “opnieuw” gewond te raken.  Evolueren betekent het  risico lopen om onze gevoelens te openen en om je er volledig bewust van te worden. Dit heeft een bereidwilligheid nodig om onze muren naar beneden te laten en om de inname en uitstroom van meer liefde te laten gebeuren.

Ons zintuigelijke denken verbindt alle gebieden van ons lichaam. Door dit solarplexus centrum hebben we het vermogen om onze DNA te veranderen, die moet worden veranderd als we onze lichamen laten evolueren naar een hogere, ziekte-vrij niveau. Als we niet direct omgaan met onze emotionele gevoelens, stapelen we ze op in onze lagere ruggemerg en in de omgevende organen, en die veroorzaken daar (tussen andere dingen) lagere rugpijn. En als we onze gevoelens afsluiten, snijden we ook af of verminderen we ook de levenskracht naar dit gebied van het lichaam, en vergroten daarmee onze stoffelijke problemen. Maar als we onze gevoelens openen en we die vrijelijk beleven, laten we veel van die opgehoopte energie los en zullen we opluchting krijgen van de lagere rugpijn en dat in de naaste organen.

Het Hart

Nog een fenomeen dat kan gebeuren is het flutteren/fladderen in het hart, of een gevoel dat het vreemde dingen doet. Ons is geleerd dat het hart gewoon een pomp is, maar meer waarschijnlijk kan het worden beschreven als een elektromagnetisch orgaan dat bloed weer oplaadt, de polariteit waarvan het bloed op een pomp manier wordt uitgestoten. (De meeste artsen zullen hier niet mee instemmen, omdat zij het lichaam vanuit een strikt stoffelijk perspectief zien.) In feite werkt de levenskracht of spirit van ons wezen, door het hartcentrum, wat ook het hartchakra wordt genoemd. Vanachter een holte achter het hartsorgaan, komt een elektromagnetische puls van energie en handelt als een pacemaker. Terwijl we beginnen ons bewustzijn te evolueren en spirit, liefde en blijdschap uitnodigen, openen wij dit chakra, dat het licht laat binnenkomen en de puls energie geeft met een hogere trillingsgraad. Op zijn beurt wordt het hart beïnvloed om sneller dan normaal te kloppen. Maar diens natuurlijke slag wordt nog gehandhaafd, en veroorzaakt een sensatie van fladderen of om “vreemde dingen” te doen. Waarschijnlijk op ongeregelde tijden – dit is niet gerelateerd aan specifieke activiteit of een emotionele status, kan dit een kortademigheid veroorzaken of ongemak en kan zelfs pijnlijk zijn. Als we hierop met angst reageren, kunnen we die vertalen als een hartaanval beleven. Maar het je ontspannen in plaats van je in te spannen zal resulteren in een sneller afzwakken van de onregelmatigheid en terugkeren naar normaal. Als ontspanning faalt om dit antwoord te creëren ontken dan niet de mogelijkheid van een serieus hartprobleem en handel overeenkomstig.

In het proces van het loslaten van onze vorige zaken --- of wat sommigen hartelijk noemen onze “afval”  is er soms een giftig loslaten van zuur in het lichaam verwant aan een lichte vergiftiging. Het lichaam heft dit zuur op door mucus/slijm te scheppen, dat we ervaren als een kou, koorts of lagere ingewanden zaken. Sommigen kunnen symptomen beleven van een ontstoken galblaas, terwijl sommigen pijn voelen in de seksuele organen of nieren.

Zo moeilijk als het kan zijn, ik moet herhalen:  Houd van je lichaam in deze tijd. Het in de war raken of afkeer krijgen van wat we denken dat ons lichaam ons aandoet zal compliceren waar het doorheen moet gaan. De keuze is aan ons als we  de reactie die we hebben, dus de transitie verkorten naar uren of dagen of die nog verlengen naar maanden of zelfs jaren. Deze boodschap herhaalt zijn punt vele keren door zijn persoonlijke betekenis voor iedere lezer. In het kort om het nieuwe lichaam te scheppen moeten we het oude kwijt raken. We doen dit door de oude, verouderde cellen beetje bij beetje te vervangen door nieuwe cellen van het nieuwe patroon. Dit wordt gedaan overeenkomstig een meer geëvolueerd denken, die een grotere uitdrukking van liefde beoefent. Zie je,  liefde is de sleutel!

Door te begrijpen hoe ons evoluerend bewustzijn uiteindelijk en positief invloed heeft op ons lichaam, zullen we geduldiger zijn met het proces dat het moet ondergaan.  Gelukkig kunnen we stoppen met voelen dat we uiteen vallen!

Andere Stoffelijke Manifestaties

Gebeurtenissen in iemands leven die emoties triggeren of loslaten van opgeslagen, emotioneel opgeladen herinneringen, produceren op hun beurt een toename van zuur in het lichaam. De effecten van overproductie van zuren zijn wrang/scherp en kunnen een variëteit van stoffelijke zaken veroorzaken. Afhankelijk van de emotie die werd gevoeld, is er een corresponderend lichaams orgaan dat zal worden beïnvloed, [(bijv. Boosheid voor de lever en galblaas, vrees voor de nieren, verdriet voor het hart, jeugdzaken voor de pancreas)]. Met het volume van zuren die worden losgelaten, kan het normale verwijderingsstelsel worden overweldigd. Sommige surplus/overdaad kan door de huid worden losgelaten, en veroorzaken een uitbraak, huiduitslag, acne of andere huid aandoeningen. Zoals met lichaamsveranderingen in de adolescentie die door de puberteit worden getriggerd, worden gelijkaardige symptomen  beleefd in het heden.  Bij gelegenheid kunnen vrouwen zelfs lichte menstruaties beleven, zelfs als ze dat in jaren niet gehad hebben.

Welke zenuwen worden aangezet of emoties er worden getriggerd, er zal een corresponderend orgaan in het lichaam zijn dat er op reageert. Andere symptomen die we kunnen ervaren inclusief darm zaken, blaaspijn, nier infectie en urinezaken. Ondanks de specifieke symptomen die men kan beleven, is dezelfde raad van toepassing om de intensheid en de duur te verzachten: begrijp dat ze gewoon deel zijn van het transformatie proces van het lichaam en weet dat ze tijdelijk zijn. Aan de andere kant, als een gezondheidstoestand je echt bezorgd maakt, met het risico dat het overvloedig klinkt, krijg je de raad om medisch advies of behandeling te vragen. Een fout begaan aan de kant van voorzichtigheid en vermijden te denken dat je zelf fout bent om geen gezondheidsmedewerker te bezoeken. Deze actie ondernemen kan je proces vergemakkelijken.

Slaap Patronen

Het is waarschijnlijk dat onze slaap patronen veranderingen zullen ondergaan tijdens onze transformatie en ze kunnen zelfs permanent veranderen. Omdat onze lichamen sensitief voor licht zijn aan de binnenkant maar ook aan de buitenkant, reageren ze op de instroom van licht dat inherent is aan de lichaamstransformatie. Traditioneel, als het licht natuurlijk verzwakt in de nacht, zal het innerlijke programma van het lichaam antwoorden door in slaap te vallen. Maar ook zullen we, met de cyclus van dag en nacht psychologisch geprogrammeerd zijn om te denken dat we op specifieke tijden zouden moeten slapen – en zeker in de nacht.
Daarom als we intern innerlijk licht creëren door de toename van liefde en blijdschap in ons leven, wordt ons innerlijke klok uit harmonie gegooid.  We kunnen zo gespannen worden dat we urenlang niet kunnen slapen. Dit is noodzakelijk geen slapeloosheid. Maar als we geloven dat dit het wel is en met ongerustheid reageren op dat we deze “conditie”  hebben, kunnen we uiteindelijk een feitelijk geval induceren van slapeloosheid. Opnieuw, begrijpen wat er gebeurt zal je zorgen verminderen. De sleutel dan om het gewone geloof te veranderen dat we een bepaalde hoeveelheid slaap moeten hebben op specifieke tijden van de dag of er voor moeten betalen in termen van latere vermoeidheid.

We kunnen feitelijk ons voordeel doen met het veranderen van de slaap cyclus. In de slaaptijd kunnen we bijvoorbeeld met onze “extra “ tijd pret hebben, door creatieve dingen te doen of door genoegen te beleven met diepe meditaties. Als we gewoon de veranderingen in ons slaap patroon toestaan en gevoelens vermijden van frustratie, kunnen we ons makkelijker aanpassen aan de cyclus van verandering. Opnieuw: het is noodzakelijk om de verwachting te laten vallen dat we ons vermoeid voelen als we ons oude patroon van slaap niet handhaven.

Eet Patronen
Onze zin om te eten (appetiet) en de keuze van voedsel kunnen ook veranderen omdat we een geheel nieuw wezen bouwen of herbouwen. Het is voorzichtig om naar het lichaam te luisteren en om je aan te passen aan wat het ons zegt. We kunnen beginnen om naar voedsel te verlangen waar we in het verleden nooit naar hebben verlangd. En we kunnen beginnen om van voedsel  niet meer te houden waar we jaren van hebben genoten. Zelfs als we er een praktijk van hebben gemaakt om gezond voedsel te eten kunnen we misschien vinden dat we verlangen naar junk voedsel, gewoon omdat ze iets bevat dat ons lichaam echt nodig heeft. Het eten of niet eten van bepaald voedsel combinaties kan ook deel zijn van een veranderend dieet. Zoals met veranderende slaap patronen, kunnen we ook ontdekken dat ons lichaam  nieuwe cyclische eet veranderingen dicteert – bijvoorbeeld,  het niet willen eten van drie dagelijkse malen dezelfde dag op dezelfde tijd. De meesten van ons kunnen met veel minder toe dan we de gewoonte van eten hebben, en verminderde hoeveelheden zullen waarschijnlijk gezonder voor ons zijn.

Welke veranderingen we ook adopteren, iedereen zal anders gebaseerd zijn door individuele neigingen in onze genetische structuur. Opnieuw, ongewone veranderingen zijn gewoon deel van het proces en het er onszelf aan laten denken dat veranderingen normaal zijn en dat het aanvaardbaar is om oud denken los te laten, zal een gesmeerde transite bevorderen. Onze lichamen weten hoe ze zichzelf moeten helen; we hoeven dat alleen maar toe te staan. Een boodschap van een van onze sterrenbroeders zei: “In onze toekomst zullen we leren dat bepaalde combinaties van voedsel een veel groter niveau van energie voor ons lichaam zullen verzorgen.” En net als Nitraat zuur en Glycerine in zichzelf niet krachtig zijn, als die worden samengevoegd schept dit Nitroglycerine, een krachtig explosief.

SUMMARY   Beknopte Samenvatting

Als we in bewustzijn evolueren en in onze spiritualiteit, zal het lichaam volgen. Als we in de war raken met het lichaam of dit te hard opdrijven, zal het alleen maar het proces van onvermijdelijke verandering prolongeren. Het evolutionaire proces roept om het vrijlaten van opgeslagen negativiteit in ons DNA, die moeten mentaal en stoffelijk worden losgelaten. 
Langs het pad zullen er zeker ongemakken zijn, zoals de karakteristieken zijn van bijna ieder geboorteproces. Terwijl we het proces begrijpen zal dat het bevorderen en helpen om symptomen te tolereren. Als er een slepende twijfel of angst is, is het wijs om je medisch te laten checken.

De sleutel zal altijd zijn om van het lichaam te houden in welke staat het ook is – sterk of zwak, met kwalen of gezond. Het zich op haar eigen tempo laten evoluren is verstandig. Emotioneel in de war raken als ongemakken gebeuren kan het transformatieproces prolongeren. Het proces begrijpen en geduld hebben zijn sleutels om ongemakken te dempen. Laten we vertrouwen houden en weten dat waar we naar toe gaan veel meer schitterend is dan we in deze tijd kunnen bedenken. Net zo wonderbaarlijk is de transformatie van een rups naar een vlinder, weet dat we mensen zijn op een veel grotere missie!

Heb een geweldige transitie naar een hogere laag van zijn.
Ron Radhoff  Writer/author, artist, lecturer, and Certified Hypnotherapist
Opmerking: Dit document werd samengesteld uit een combinatie van onderzoek, intuïeve boodschappen en persoonlijke ervaringen.


Vertaling: Winny  

Friday, November 7, 2014

28.10.2014 Steve Beckow met ‘n Uur van een Engel met AE Michaël: Ontsteking is het Beseffen dat Jij Liefde bent.

Steve Beckow met ‘n Uur van een Engel met AE Michaël: Ontsteking is het Beseffen dat Jij Liefde bent.
Gepost op 2 november door Steve Beckow.   
Zoals altijd dank aan Ellen voor onze transcriptie.

Een Uur met een Engel op 28 okt. 2014
Graham Dewyea:  Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij: Opduiken in de Schittering van het Harts Bewustzijn van de Mensheid. Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Gouden Periode van Gaia en schrijver van het Bouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld die voor Iedereen werkt.
Vandaag is onze gast Aartsengel Michaël. Over naar jou, Steve.
Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. En wij zenden uit vanuit Seattle, waar ik een prachtig bezoek had met veel, veel Lichtwerkers waar we vandaag over praten met Aartsengel Michaël.
Linda, hoe is het met jou? Herstel je al van Lake Tahoe, hoop ik?
Linda Dillon: Het is een heel interessant herstel. En dit jaar denk ik dat de intensiteit van de voorbereiding en de eigenlijke samenkomst, niet alleen in de stof maar ook met onze familie over de hele wereld, en zeker onze ongeziene familie, uitdagend zijn geweest.
Ik zei wat eerder tegen Graham, in voorbereiding voor vandaag dat deze ochtend de eerste dag is dat ik me wat achter voelde. En het is nu de 28ste. Dus het zijn een goeie drie weken geweest. En de conversatie over eenheid en heilige vereniging en partnerschap en wat dit betekent, gaat gewoon door. In feite, wat dan ook, die is groeiende en wordt intenser. En ik denk deels door wat jij en Kathleen gedaan hebben., Steve, neemt letterlijk die energie en draagt dat als het ware verder, omdat je hier en daar naar toe gaat…
Steve: Absoluut.
Linda: …en een gemeenschap van mensen ingaat.
Steve: Absoluut. We zien dat als een directe groei van Lake Tahoe om dat naar de lichtwerkers door te dragen vanaf de West Kust.
Linda: En dat is echt geweldig. En ik ben blij te zeggen, denk ik, zo vroeg op deze morgen, voor degenen die deel waren van die vergadering in Lake Tahoe, de liefdesstroom, de levensstroom, na veel uren van horten en stoten zullen we op de website van de Raad van Liefde dat beschikbaar hebben voor mensen om er naar te kijken en dat weer in te vangen. (op te nemen) Dus dat is goed nieuws.
Steve: Zeer goed.
Linda: Yeah, maar dank je om er naar te vragen. Het gaat goed met me, dank je.
Steve: Nou, ik ben blij dat te horen. Nou, waarom laten we jou je niet ontspannen en de transitie maken en dan verwelkomen we Aartsengel Michaël.
Linda: Dat klinkt als een plannetje.
------------------------------------------------------
Aartsengel Michaël:  Gegroet, ik ben Michaël,
Steve: Gegroet, Lord.
AEM: Aartsengel van Vrede, strijder van liefde, brenger van nieuws. En welkom aan jou, welkom aan ieder van jullie, lichtwerkers, liefde-houders, vrienden, partners, bondgenoten, welkom. Welkom mijn geliefde familie.
En ik groet jullie zodanig dat jullie je dit herinneren en dat jullie je bij ons voegen in deze groei van familie, van eenheid, van gemeenschap, van zijn.
Ja, de Moeder heeft jullie gewezen, en begon kort te spreken over deze tijd van inertie/traagheid, over deze pauze tijd, een stiltepunt, om te ‘worden’ en om samen te gaan met de energie van iedereen om te scheppen, om mede te scheppen, niet alleen om het plan van de Moeder voort te brengen, het universele plan, het planetaire plan, maar ook het plan van jullie harten.
Want dit kan niet en het is niet uit te sluiten voor iemand. Deze tijd van samengaan, deze tijd van ascentie, deze tijd om verder te gaan vanuit dit stiltepunt van eenheid, is nu. Het is niet een jaar verder vanaf nu, en jullie weten ook dat het ook niet het vorig jaar was. Maar het zit in jullie veld.
En wat bedoelen wij daarmee? Dat het geactiveerd is en actief is, niet louter in wat jullie denken als je hart is, niet louter je hartchakra, maar jullie hartsbewustzijn, die massief is. Het is aanwezig in jullie hele uitgebreide veld. Jullie scheppen en brengen voort wat je hart en jullie ziel eisen door te ademhalen.
Steve: Nu ik weet dat een deel van jullie vragen voor mij is, nou, ik voel dit, beste Lord, maar hoe kan het dat ik dat niet kan zien.
AEM: Nou, jullie zullen dat en doen dat, en jullie  moeten daarmee beginnen, of mee doorgaan, om hier op verschillende manieren naar te kijken. We zullen hier vandaag veel naar kijken, Maar ik weet ook, beste vrienden dat het een maan-jaar is geweest sedert we voor het laatst spraken. En dus keer ik me tot jullie en zeg, alsjeblieft, begin met jullie vragen.
Steve: Okay, Lord. Dank u zeer.
Een van de onderwerpen waar we graag over wilden praten vandaag is duurzaamheid/houdbaarheid. We hebben op en neer gereisd door de West Kust van Amerika en we hebben zoveel moeilijkheden gezien in de vorm van dakloosheid in steden, lege winkels, mensen die om geld staan te vragen, op de straat.
En hierbij hebben we van lichtwerkers gehoord die zich staande houden, wachtend op de Reval (de Opwaardering). Dat is [een verslag van de straat, maar ook krijgt de ‘Hope Chest’ e-mails van mensen die zeggen dat ze over twee weken geen dak meer boven hun hoofd hebben, over een maand, wat dan ook, en wij hebben geen geld om hen te helpen.  En nu word ik heel eerlijk en zeg dat wij op onze blog niet, op dit moment, voldoende donaties krijgen om onze minimum maandelijkse onkosten uitgaven te bekostigen. Dus zitten we echt zelf op een kritiek punt.
En mijn vraag is, wat zijn de plannen van het Gezelschap van de Hemel om aan de behoeften van zoveel mensen te voldoen die zo erg lijden, in deze wachttijd voor het grote gebeuren? En ik bedoel dit heel specifiek. Ik vraag niet om een algemene kijk of een gesprek of over strategieën voor een lange tijd. Hoe moeten wij allen zulke moeilijke tijden overleven die nooit schijnen te eindigen en die ons allemaal dreigen te doen omvallen?
AEM: We zullen buitengewoon rechtdoor zee zijn en kan ik zeggen, ronduit in dit gesprek …
Steve:  Alstublieft.
AEM: … omdat dit werkelijk is waar jullie om vragen.
Steve: Ja, zo is het.
AEM: Laten we beginnen. En jullie, velen van jullie willen niet alles graag horen wat ik moet zeggen. Maar desondanks, zal ik trouw blijven aan het principe en aan de enige werkelijkheid van waarheid die ik naar voren breng voor jou en voor iedereen.
En ik bedoel niet, noch zal ik, op geen manier, afwijzen wat jullie zeggen wat de moeilijkheden zijn voor velen, want het maakt niet uit of je in de straten van Californië of van Calcutta bedelt. Het punt is dat jullie in ernstige tijden zijn en niets hebben. Dus is er een gradatie waarover wij ook spreken.
Maar laten we bij het begin beginnen, vooral richtend op wat jullie denken dat spiritueel of esoterisch is. Hoe denken jullie dat wij, die jullie het Gezelschap van de Hemel noemen, onszelf kracht geven? Nou, zeggen jullie, dat doet er niet toe, want jullie zijn directe scheppers en er is niets dat je niet direct kunt voortbrengen. En wat ik tegen jullie zeg is dat dit niet precies waar is. Laat me dit uitleggen, en dan zullen we zeer ronduit en zeer praktisch zijn.
Wij houden onszelf in stand door te eten, te drinken, hoe je daar ook over kunt denken, door onszelf te vullen met liefde, voortdurend, niet een of twee of drie keer waar jullie van denken dat eettijden zijn per dag, maar door ons voortdurend te vullen met liefde, door de essentie van de Moeder in ons te vullen, door de essentie van elk fibertje van het universum in en door ons te laten stromen. En dat is een gratis uitwisseling. Let op wat ik zeg. Die uitwisseling van energie, van liefde, is een voortdurende, vrije uitwisseling.
Nu, manifesteert dit wat we nodig hebben om ons in stand te houden? Ja, dat doet het zeker. En het universum heeft miljarden en miljarden van wat jullie denken dat jaren zijn. Vertaalt dit onmiddellijk in wat onze harten, individueel als je er op die manier over wilt denken, of collectief, willen scheppen? Ja, in termen van duurzaamheid; niet noodzakelijk in termen van wat jullie als stoffelijke werkelijkheid zouden zien. 
De enige reden waarom ik dit noem is dat jullie spreken over de onmogelijkheid om vooruit te komen op een stoffelijke manier. Jullie spirituele waarheden, jullie aankleven, jullie ijverig zijn is buiten kwestie. Dus daar gaan we niet eens op in.
Maar ik kan, in dit heilige partnerschap dat wij, en als ik “wij” zeg bedoel ik wij allen in het Gezelschap van de Hemel en in de Raad van Liefde en in de mensheid, gevormd hebben, hoe lang is het geleden dat we gewerkt hebben, in elke zin van dat woord, om vrede te verankeren en om vrede te brengen op planeet Gaia, en voor nog meer daarbuiten? Het is geweest, denk je misschien, een paar jaren.
Dus denk niet, omdat het een mentaal en een iets emotioneel antwoord is te denken dat alles aan onze zijde er in een oogwenk is. Want wij scheppen en mede-scheppen aan onze zijde op miljarden manieren waar jullie je niet bewust van zijn en zelfs op miljarden manieren op jullie planeet en met ieder van jullie waar jullie je niet bewust van zijn.
En dat hoeven jullie ook niet, want wij willen geen erkenning of zelfs dankbaarheid op een specifieke manier.
Maar waarvan jullie denken dat tastbare resultaten van schepping zijn, die zijn niet altijd stoffelijk duidelijk, in jullie laag of in die van ons. En waarom is dat? Omdat wij ons absoluut verplichten en heilige eden hebben van aanhankelijkheid, om te werken met en in dit partnerschap te zitten met mensen, de koninkrijken, met Gaia, de galaxies, het universum.
Nu, je kunt zeggen dat Gaia en de mensheid is waar de centrale actie is, op dit moment. Dus ik wil daar beginnen, en mijn enige punt om dit naar voren te brengen is dat het absoluut noodzakelijk is om jezelf te ondersteunen. En ik bedoel jullie allemaal. Iedereen die blij luistert  en deze leiding volgt, ieder van jullie die luistert en zo nu en dan de leiding volgt, en de hele planeet die zelfs niet eens mijn stem hoort maar toch de boodschappen ontvangt door deze luchtgolven.
De eerste bron van ondersteuning is liefde. Het is de essentie, het weefsel, de nucleus – het is alles dat jullie zal voeden, je vasthouden, naar schepping voeren, wat je ook wilt.
Dat is mijn enige punt dat ik op het esoterische zal maken.
Nu zeggen jullie: “Wat zal het Gezelschap van de Hemel gaan doen om deze situatie te verlichten?” Wij hebben met jullie gewerkt, met ieder van jullie, niet alleen als collectief, maar met ieder van jullie, om deze nieuwe wereld te scheppen waar het niet gaat om geld, maar het gaat om de eenheid van hart.
Nu zeg je tegen me en ik hoor jullie, ik hoor velen van jullie die vanavond luisteren, zeggen: “Michaël, ik ben er moe van om te horen over de eenheid van hart. Ik heb geld nodig om mijn rekeningen te betalen.” Maar als ik tegen jullie zeg dat de eenheid van hart, de eenheid met het zelf met het zelf, met ons, met elkaar is, dit is jullie spirituele bankrekening. En de Moeder blijft jullie vertellen dat als je je focust op het ontastbare, dan volgt het tastbare, dat is in overeenstemming niet met enige gemaakte wensen, maar met de universele wet.
Als jullie gedrag, als jullie daden, als jullie gedachten in verbinding zijn, niet alleen met ons maar met liefde en met elkaar die echt liefde-houders zijn en lichtwerkers, dan volgt er wat jullie denken, wat ondersteuning is, tastbare ondersteuning. En jullie zeggen: “Maar Michaël, we hebben al zo lang gewacht en we hebben op onze nagels gebeten dat het sneller ging. Er is niets meer te doen, of op te bijten.” Maar dat is niet zo.
Nu, jullie hebben enorme spirituele valuta die jullie verdiend hebben, niet louter in dit leven, maar in vele, vele bestanen, op Gaia en ver daarbuiten. Nou, hoe wordt dit vertaald? Ten eerste zouden jullie niet zijn gekomen, niet in deze tijd van zo’n dramatische verandering, verschuiving, ascentie, revolutie – om dit wat er op jullie planeet plaats vindt.
Nee, het is niet bedoeld om een bloederige revolutie te zijn, het is bedoeld om een vredige, liefdevolle revolutie te worden. Het zuivere feit dat jullie op de planeet zijn, is het stoffelijke bewijs van jullie vermogen om deze onderneming te voltooien. Is het makkelijk geweest? In niemands dromen.
Laten we ons nu op iets praktisch richten. En laten we ook zeggen dat ieder mens in deze [evolutionaire] beweging, vanaf de bedelaar in Calcutta tot aan de miljonair in Wall Street, een rol heeft. Nu sommigen vervullen die, sommigen niet. Sommigen vervullen die via wat we een negatieve impuls konden noemen. Dat is een geheel andere situatie. Wat jullie tegen mij zeggen is: “Hoe gaan we nu verder als we niet alleen geen geld meer hebben, maar als we ons gebroken (ontwricht) voelen. Hoe gaan we verder als we ons, in het tastbare rijk, niet voelen ondersteund?”  Hoe gaan jullie niet verder?
Nu zal ik praktijk oefeningen geven, maar ik wil dat jullie hiermee even bij me gaan zitten. Hoe gaan jullie niet verder? Willen jullie, mijn broeders en zusters in deze tijd de planeet verlaten? Er is heel veel sociale veroordeling, maar er is een variëteit van manieren waarin je bestaat, zoals jullie goed weten. En jullie moeten weten, als dat je keuze en je besluit het is, dat je altijd thuis wordt verwelkomd met open armen. Want dat is echt de enige manier om niet door te gaan.
En wij zullen jullie zeker niet aanmoedigen om dat te doen omdat jullie op de eind/finishlijn staan. En jullie hart zou gebroken zijn als je de verwezenlijking zou missen, het komen tot een vervulling van waar jullie zo ijverig voor hebben gewerkt.
Maar niettemin, dat is de vraag, omdat jullie tegen me zeggen: “Michaël, dit is allemaal larie. Dit is allemaal ‘pie in the sky’(luchtkasteel) en er is geen reden voor me om op dit pad door te gaan. Er is geen reden voor me om het te geloven,” denken jullie echt of geloven jullie, lief hart, dat we ergens naar toe gaan? Dat we zouden ophouden om jullie te ondersteunen, om van jullie te houden, om je toe te juichen, ja, om jullie te koesteren? Dat zal nooit gebeuren, niet in dit of in een volgend leven.
En jullie kennis, niet louter wat je geloofde in de oude rijken, maar jullie weten en het verankeren van niet mijn waarheid, niet de waarheid van de Moeder, maar van jullie waarheid, is al zo substantieel dat zelfs als je zou zeggen: “Ik doe dit niet meer,” het nog steeds in jullie zou zitten en jullie leidend licht zou zijn.
Nou, als je wilt – en voor velen van jullie is dit een verstandige keuze – om je energieën opnieuw te sturen in wat je stoffelijk kan ondersteunen, dan zullen we natuurlijk ook doorgaan om jullie te ondersteunen. En jullie moeten dit begrijpen.
Wij spreken niet louter over de blog, we spreken niet alleen over de InLight Radio, we spreken niet alleen over de vele, vele spirituele situaties, focus, blogs, sites enz.. die er in deze situatie zijn.
Jullie denken dat wij ons daar niet bewust van zijn? Als je jullie energieën opnieuw zouden willen uitvinden, om ze te hersturen en waar jullie ze naar toe willen sturen, dan natuurlijk zullen we helpen. En ja, voor sommigen van jullie kan dit heel radicaal zijn. Maar laten we een zijwaartse sprong maken. We zijn blij om deze conversatie te hebben.
In families, in menselijke families – niet de intergalactische – in menselijke families – en dat is wat dit is – is het gesprek over geld en financiën vaak het meest moeilijk en het meest lastige en een oorzaak van scheiding in veel, veel gevallen, veel te veel gevallen, dus is het ook belangrijk dat als familie, voor een tussenbeide komst, dat deze  conversaties – tussen jullie en met ons – plaats vindt.
Jullie, jullie allemaal tegen wie ik vanavond spreek, hebben gezegd: “Waar is het gebeuren? Waar is die Reval/Opwaardering? Waar is het geld?” En we zijn doorgegaan en zullen doorgaan om te zeggen dat het feitelijk op jullie drempel ligt, maar we zullen ook ronduit zijn en heel duidelijk. Het is dichterbij dan jullie denken, maar er zijn nog velen die ook aannemen dat dit een diametriek tegengestelde positie is.
Aan de ene kant is er een geloofsstelsel dat denkt dat het een privilege of een geboorterecht is wat overvloed is en aan de andere kant is er nog steeds een geloof in het “Ik ben het niet waard,” of “Ik ben nog niet helemaal klaar.”
Nu, ik zeg niet dat dit door velen gebeurt die meer vooruit denken of meer spiritueel afgestemd zijn. Maar er zijn velen, velen bij betrokken. En het maakt niet uit of je nu spreekt van een her-waardering of over een loterij of een geschenk of geld dat op je rekening wordt gestort. Er is die incomplete relatie, en interpersoonlijke relatie met wat jullie denken dat geld is en ondersteuning.
Jullie willen dat geld aan je gegeven wordt, en dat is precies… het doet er niet toe of je erover denkt als een salaris of een geschenk of een winnen of een herwaardering van valuta, het is nog steeds altijd geld dat je wordt gegeven.
Maar er is ook dit voorbehoud dat je zegt; “Nou, we willen dat het op een spirituele manier komt en op schone wijze.” We konden het niet meer van harte eens zijn met je dat fondsen, ondanks hoe je er naar kijkt, dat dit via bloedvergieten komt of door wanorde of tragedie of oneerlijkheid dat is niet de manier om gelijkheid op Nova Aarde te bereiken.
Maar door die wens naar schone valuta in het stoffelijke rijk, omdat jullie spirituele valuta natuurlijk altijd schoon zijn, heeft jullie wens naar schone valuta in het stoffelijke rijk je ook gevoerd naar plekken waarvan je zegt: “Nou, we zullen ons niet bezighouden met X omdat die niet zuiver is voor wat wij willen.” Er is een wens, om omgangstaal te gebruiken, om je handen niet vuil te maken. 
Maar als je bezig bent met, of dit esoterisch, energetisch is, en helend werk doet, je vredeswerk doet, als je bezig bent met hen die je geobserveerd hebt, niet beoordeeld, maar geobserveerd of onderscheiden hebt maar misschien niet zo netjes als je zou willen, als je je met hen bezig houdt, stroom je hen ook totaal in met licht en energie van de meest houdbare bron in het universum, en dat is liefde.
En als je dat doet, ben je ook in de positie om te ontvangen. Die uitwisseling is niet bedoeld om beperkend te zijn. Die is bedoeld om een vrije stroom van bronnen van ieder soort te zijn door de gehele planeet en daarbuiten.
Jullie broeders en zusters van de sterren, waar jullie ongerust op wachten, zijn buitengewoon druk geweest, niet alleen met het beheersen van tussenbeide komsten in wat jullie denken bij wat oorlog is, of bloedige terroristische activiteiten, ze zijn ook zeer betrokken geweest om systemen te helpen aan te passen achter de scenes van ongelijkheid, niet vanuit een plek van oordeel maar gewoon vanuit een plek om praktisch te zijn.
Nu, laten we ook praten over hen die aan het wachten zijn – of opnieuw het voor een baan is, voor een woonplaats is, voor een RV,(?) voor een geschenk, het maakt niet uit, voor hen zijn er pakketten, en die pakketten zijn zeer vast verbonden aan wat je gelooft, en dit geloof in beperking en gebrek is best aanwezig.
Is dit zoals het was? Nee. En hoe meer jullie je in de hogere rijken verankeren, hoe verder in hogere dimensies, hoe meer jullie door ascentie portalen vliegen, hoe meer  jullie claimen om je in jullie inter dimensionaliteit te verankeren, hoe makkelijker dit wordt.
Maar er zijn velen die zeggen: “Ik wil dit geld ontvangen… ik wil hier mee ophouden, ik wil me terugtrekken, ik wil investeren in EXXON, of in AT&T omdat die geweldige returns (terug-betalingen) hebben.” Als jullie je onze conversatie herinneren aan het begin van dit gesprek, was dat over investeren – en velen van jullie lichtwerkers, beste Steve, hebben schitterende ideeën …
Steve: Right. Juist.
AEM: … dus we hoeven dit niet te zeggen, maar het idee is om niet te investeren in het soort systeem dat jullie op de eerste plaats op je knieën bracht.
Als het nodig is, omdat jullie denken dat dit nodig is, ga naar buiten en krijg een soort van betaald werk, doe dat dan, wetend dat je de volheid van je ware houdbaarheid naar die werkplek brengt, dat jullie je haasten langs de verschuiving.
Nu, er is een houding bij velen dat de ondersteuning van de spirituele jacht de baan is van iemand anders, en dat is gewoon niet waar. En je blog, laat me meer dan duidelijk hierover zijn, onze blog is er een perfect voorbeeld van.
Jullie hebben vergoten – en velen hebben vergoten – hun bloed, zweet en tranen, hun levenskracht, hun bronnen, praktisch emotioneel, stoffelijk, spiritueel, in deze onderneming. En er is enige prachtige ondersteuning geweest, en daar zijn we zeer dankbaar voor.
Maar waarom valt dit aan iemand anders toe? Ik, Uriël, Jophiël, Gabriëlle, de Moeder, de legioenen engelen, denken jullie niet dat we zeer sterk velen geduwd en bemoedigd hebben om dit soort ondernemingen te ondersteunen? De Moeder heeft gezegd dat zij veel heeft te zeggen tegen de wereld. Nou, namens haar hebben wij veel te zeggen, te delen, te vieren, mee  door te lopen, te scheppen en te mede-scheppen met de mensheid.
We hebben, zullen we zeggen, de lezers en supporters dringend bemoedigd omdat velen  denken – en dit is een mentaal proces – : ‘dat ik niet in die prettige, overvloedige situatie zit waarbij ik een dollar of drie kan bijdragen, dus dat zal ik niet doen. Ik waardeer dat. Ik houd van die informatie. Het steunt me. Dit houdt me gezond, maar ik kan op dit moment niks doneren omdat ik arm ben, omdat ik krap zit.´
En daarin zit de persoonlijke ontkenning om deel te nemen, van eigendomsrecht, om een vitaal orgaan te zijn in dit levende, ademhalende wezen. En of dat nu in deze blog is dat  jullie en ik geformeerd hebben of anderen dat bewonderenswaard is, er is de zin van : “Ik wil het aan iemand anders overlaten,” of er is de zin van: “Als ik mijn herwaardering krijg of winsten of geschenken krijg, dan zal ik geven.”
Dat is geen actie die in de stroom van geven en ontvangen blijft. Het is een actie die zegt: “Ik ben wanhopig, en ik geloof niet in de stroom. Ik geloof niet dat we de wereld veranderen. Ik geloof niet dat zo’n massale verandering mogelijk is.” Omdat de massa van verandering waar we over spreken, van zo’n grootheid is, dat het niet verstandig is.
Er zijn veel verklaringen, er zijn veel fondsen, als we die zo kunnen noemen – St.Germain, of de erfenis van de Dragon (Draken) familie, of de gewone reorganisatie van financiële stelsels, maar ze kunnen niet uit bloed en oorlog komen. Dus is er veel organisatie geweest, heel veel organisatie, ook achter de schermen waarmee velen niet bekend zijn. Maar als er die ontkenning is, of het zeggen van : “Ik zal geven als ik ontvang,” is dat voldoende om een engel te laten huilen.
Steve: Lord, ik wil u zeker hierom niet laten huilen, of wij belichaamde engelen. Maar voordat ik u de vraag stel – ik heb een aantal vragen feitelijk – maar voordat ik u de volgende vraag stel, wil ik dit zeggen.
Ik weet niet hoe ik dit precies moet zeggen op een manier die duidelijk is, en eerder vriendelijk, maar de donaties aan het blog zijn steeds verder naar beneden gegaan. Ze hebben nu de plek bereikt waarop we niet verder kunnen. We kunnen onze kleinste rekeningen niet betalen.
Dus hebben we een hele korte termijn oplossing nodig, maar we hebben ook een oplossing nodig die verder de toekomst in gaat in plaats van om telkens elke maand naar onze lezers terug te gaan. Het is vervelend voor iedereen die daar bezorgd over is en het schijnt niet te werken. Dus ik wilde dat alleen als verklaring stellen.
Maar de echte vraag is dat we iemand tegenkwamen die we zien als heel goed ingelicht die zei dat er niet zo iets is als een Reval (Opwaardering). Er zal geen Reval zijn. De Reval zou in de handen van Illuminati komen omdat die nog steeds de beheersing hebben over de banking. Is dat waar? Zal er geen Reval zijn? En het tweede deel van de vraag is, zal er geen Reval komen in de heel nabije toekomst?
Als u zou zeggen, oh, ja, er zal wel een Reval zijn die zal komen in – ik overdrijf hier nu even, zeg maar vijf jaar, nou dat is dan niet heel nuttig voor ons die wanhopig zijn. Het spijt me, ik weet dat u zei dat jullie niet wanhopig zouden moeten zijn, maar in veel opzichten zijn veel lichtwerkers wanhopig. Dus, komt er een Reval? Is dat een werkelijkheid? En ten tweede, komt die in de naaste toekomst?
AEM: Het antwoord op je beide vragen is ja. En waarom neem je aan dat alle banking en alle werk dat wordt gedaan door mensen, voor mensen, met mensen, met de engelen rijken, met de legioenen van licht aan wie nog niet enkele van die vragen gericht zijn waarvan je kunt denken als een reorganisatie van Nova Aarde?
Steve: Nou, ja, dat is mijn gedachte ook, maar ik liep in die verklaring dat de Illuminati in feite veel meer in controle zijn van het banking dan we verwachten. Dus de enige persoon waar ik naar toe kan voor een antwoord bent U.
AEM: En als ik tegen je heb gezegd – en ik herhaal dat – als je je verbindt met hen die jij vertrouwt, en die misschien veel bewijs hebben,  die bezig zijn geweest in minder dan ethisch gedrag, die niet vastzitten aan mijn blauwe vlam van waarheid en rechtvaardigheid, dan voel je je alsof je met de duivel danst, dat je iets ondersteunt dat het plan niet ondersteunt. Waar je niet aan denkt is dat je zo’n betekenisvolle kracht hebt, die jij bent, zo gauw als je lichtzwaard daarin gaat, die hele matrix gaat veranderen die zo verwoestend is geweest.
Als die hele zaak – want je weet dat deze conversatie van revaluatie van valuta vele, vele jaren teruggaat in feite, naar de zaak van Japan en Hiroshima en dan Korea, en dan Vietnam, want voor velen was deze bedoeling van dit gehele project niet voor lichtwerkers, beste hart. Potentiële lichtwerkers? Ja. Maar deze was oorspronkelijk voortgebracht om de troepen te ondersteunen, die totaal ziel-verwoest waren door de oorlogsdaad en chaos…
Steve: Right.
AEM: … dat zij de financiële en stoffelijke ondersteuning hadden om een leven te construeren en een gemeenschap die het programma zou veranderen en altijd zou verslaan – het programma ! – van oorlog. Want wat is oorlog? Het is de laagste vibratie, ja, maar het is ook een zeer duistere weg om geld te maken.
Dus als ik vraag om je ermee bezig te houden, en je hebt ons vaak gevraagd, welke bank, welke financiële raadgever, welke advocaat, als wij je vroegen of voorstelden dat je je met die wezens ging bezighouden, wat wij zeggen is dat jullie dan je licht naar die organisaties gaan brengen. Dit is een fundamenteel onderdeel om Nova Aarde te scheppen.
Nu, jij en ik beste Steve, hebben deze conversatie gehad en het zou genoeg moeten zijn om veel engelen te laten huilen als er geen wens of vermogen is, omdat wij niet zeggen dat dit een kritieke manier is om ons platform te ondersteunen – dit is een platform waar we volledig aan hebben deelgenomen en dat is gegroeid, en het is gemorfd, en toen is het weer gegroeid – als er geen hartenwens is voor mensen om aan deel te nemen [door te doneren], dan stuur die naar de leegte.
Ik wil niet jou of iemand van mijn geliefde cirkel van de Gouden Periode van Gaia gijzelen. Ik vraag niet om jezelf in armoe te brengen. Wat ik vraag is het collectief – dat ver voorbij je huidige lezers reikt, overigens – om zich uit te breiden, en om zich misschien te herorganiseren. Ja, ik spreek over de ondersteuning van corporaties die naar jouw site houdbaarheid kan brengen.
Ja, daar zit het verboden woord adverteren. Omdat als mensen niet bereidwillig zijn om jullie te ondersteunen, reik dan naar de diepe zakken die er wel zijn. En wat jullie doen, beste hart, jullie worden niet mede-geopteerd (?). Zij wel.
Steve: [lacht] Dat is heel goed. Misschien kan ik u nog een vraag stellen  voordat we moeten vertrekken. En dat is wat u tegen me hebt gezegd: “Breng je vragen naar me toe, breng je schulden naar me toe,” en ik breng deze vraag naar u, ik heb die disconnectie uitgelegd over 2014 en 2017 en dat we er eerder over spraken door te zeggen dat het licht-lichaam zou worden geactiveerd in 2014 en verlichting in 2017 zou komen. Maar dezelfde bron die ik eerder noemde heeft gezegd, nee, dat is het geval niet. Hoe kan het lichtlichaam worden geactiveerd en verlichting niet gebeuren?
Dus ten eerste, is mijn beschrijving van het verschil tussen 2014 en 2017 juist, en als dat niet zo is, wat is de volgorde van gebeurtenissen dan die we kunnen verwachten om de Ascentie heen?
AEM: Hoeveel engelen dansen op de kop van een speld?
Steve: Miljoenen ! [lacht]
AEM: Dus als er gradaties zijn – en het gaat om gradatie waarover we hebben gesproken – de 2014 hartactivering, het volle bewustzijn van het hartswezen, die is al onderweg.
Betekent dit de volledige activatie van het licht-lichaam? Voor alle bedoelingen en opzetten? Dat is zo. Betekent het dat jullie plotseling een gewone pilaar van licht zijn? Nou, dat zijn jullie altijd al geweest. Dus, betekent het dat je nu kunt zien en begrijpen dat je een pilaar van licht bent? Ja. Betekent het dat er geen – voor sommigen – denk hier over na; niet iedereen is op dezelfde plaats, en dat is vanwege die prachtige trek van de menselijke wil en keuze. Dus er zijn enkele, niet dat ze niet zijn  geactiveerd, maar dat ze die activatie zullen toepassen op een langzamer wijze die prettig voor hen is.
Dus jullie terminologie is volmaakt te accepteren. Het is het collectieve bereiken van het nieuwe platform/plateau, klaar staan voor de volgende ronde van uitbreiding, zeg in 2017. Maar als jullie het vragen, zijn we aan het wachten, de conjunctie/samenstand is nu, niet later.
Steve: Right. Nou, wat dan wat u hebt beschreven als de ignition/ontsteking? Wat is de ontsteking, en ongeveer, gewoon ongeveer, wanneer kan die gebeuren? Is dat in de nabije toekomst, of? .. Wat is de ontsteking?
AEM: Ja, die is het.
Steve: All right.
AEM: De Ontsteking is het gevoel, het besef, het begrijpen – en velen van jullie hebben dat al – dat je liefde bent, dat je totaal in je hartsbewustzijn zit, dat je in blijdschap bent zelfs als er een moeras van chaos om je heen zit, en dat je focus totaal op schepping is gericht van het nieuwe. En het is het omdraaien van een knop, van het collectief.
Steve: Daar is die vreselijke muziek! We zijn uit de tijd gegaan, ongeveer een uur te vroeg! [lacht]  Dank u Lord.
ZEM: Ga met mijn liefde, lief hart.
Steve: Dank u.
AEM: En ga met mijn vertrouwen.
Steve: Dank u.
AEM: Vaarwel.

Steve: Vaarwel. 

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html