Labels

Tuesday, October 16, 2012

13-10-2012 Graham Dewyea Universele Moeder MariaGraham Dewyea met de Universele Moeder Maria over Ouderschap en Kinderen in de Vijfde Dimensie – bij ‘Hemelse Zegeningen’ (Heavenly Blessings).          
4 okt 2012  

Bron:   
http://the2012scenario.com/2012/10/transcript-the-universal-mother-mary-on-parenting-and-being-children-in-the-fifth-dimension-on-heavenly-blessings/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=transcript-the-universal-mother-mary-on-parenting-and-being-children-in-the-fifth-dimension-on-heavenly-blessings 


Graham Dewyea: Op onze show: Hemelse Zegeningen, van 4 oktober 2012, sprak de Universele Moeder Maria over wat het is om ouder en kind te zijn in de hogere dimensies. Ze gaf leiding aan ouders en aan moeders die in verwachting zijn, en ze deelde mee hoe de kinderen van heden werktuigen van verandering zijn en fenomenale vermogens hebben, hoe ziekte en kwalen zullen gaan verdwijnen, hoe we al in staat zijn om interdimensionaal en transdimensionaal te zijn en we bespraken het kiezen van het soort lichaam dat we willen in de hogere dimensies.Heel veel dank aan Mary V. die de transcriptie deed en die passend is gemaakt om ons te focussen op sleutel stukken in het gesprek: 

UMM: En ook welkom aan jou lief hart, welkom aan iedereen, welkom in deze tijd van verandering en metamorfose, van Shift/Verschuiving, van uitbreiding van bewustzijn, van Ascentie en om Een te zijn. En ja, Ik spreek tegen ieder van jullie als kinderen van mijn hart en kinderen van mijn ziel. Ja, ik weet dat jullie al oud zijn en dat jullie wijs zijn en dat jullie je al verbreed hebben verder dan je wildste dromen, maar lieve engelen, sterrenzaden, aardlingen, hybriden, jullie zijn nog steeds kinderen van mijn hart, van mijn kern, van mijn wezen.

En dus terwijl ik vanavond spreek tegen kinderen van verschillende dimensies, van transdimensionaliteit, weet ook dat ik tegen ieder van jullie spreek omdat je reeds in je vermogen en capaciteit zit om interdimensionaal, en om transdimensionaal te zijn. Dus strepen we de illusie weg dat op een of andere manier jullie een 3 dimensionale ouder zijn terwijl je kinderen jullie voorbij zijn gegaan, dat is gewoon niet het geval. 

De kinderen die geboren zijn en die in deze tijd op Aarde zijn, brengen fenomenale vermogens mee. Ze worden niet interdimensionaal, ze zijn het reeds. En dat is wat jullie gezien hebben, beginnend bij, ja wat velen van jullie ‘Indigo’ kinderen hebben genoemd maar dat is veranderd naar Kristal, naar Regenboog maar ik zeg jullie specifiek de kinderen van vandaag, de Rozen en de Magenta’s , die zijn al wakker, ze zijn al bewust. Jullie hoeven interdimensionale kinderen niet te gaan zoeken ze zijn al bij jullie. 

En ze zijn bij jullie met veel verrukking, door de gelegenheid en ja, soms met problemen dat komt gewoon door de referentiepunten die werden opgericht in jullie oude paradigma’s, jullie oude paradigma’s om kinderen groot te brengen, om andere menselijke wezens te begrijpen. Maar dit is aan het verdwijnen. De kinderen zijn leraren. Nu, wij hebben vaak gezegd en jullie hebben dit je hele leven gehoord maar dit is niet afgezaagd, het is de waarheid. De kinderen die al hebben gekozen en die nog kiezen om te gaan komen, om op deze magnifieke tijd  feitelijk in de vorm te komen, zijn werktuigen van verandering.

Maar denk niet dat ze naar de Aarde komen om zich te verankeren in de 3de, nee, dat doen ze niet. Ze komen om jullie te verheffen naar de 4de, naar de 5de, naar de 6de, naar de 7de, daarom worden deze kinderen zo vaak niet begrepen, we kunnen zeggen, dat hun gedrag, hun behoeftes, wat zij willen, hun wensen, hun creaties, hun energieniveaus, hun waarnemingen veel hoger zijn dan wat het menselijk collectief tot aan vandaag is geweest. en dus wat zij doen, en ik bedoel niet gewoon binnen de begrenzingen van de familie, wat zij doen is de slagboom optillen voor het collectief.

Zij bestaan al in diverse werkelijkheden. Nu weet ik dat het controversieel is wat ik zeg en zo is dat ook bedoeld. Er is een gelegenheid om niet alleen over de kinderen te spreken van de nieuwe wereld, over interdimensionale wezens, maar ook, lieve engelen, om op jullie de nadruk te leggen, om naar jullie te wijzen en om jullie ook op te tillen naar dat rijk. 

Dus, terwijl ik vanavond tegen jullie spreek, is dat precies wat ik doe, ik verhef jullie en ik houd jullie vast en ik koester jullie en ik word niet alleen bijgestaan door de Raad maar door het gehele Gezelschap van de hemel en ver daarbuiten. Dus laten we deze reis samen ondernemen. Waar willen jullie beginnen? 

Graham: Oh, goodness, het is zo prachtig om u bij ons te hebben en ik wil mijn commentaar en vragen graag inleiden door alleen maar te zeggen dat dit heel nabij en kostbaar is voor mijn eigen hart. Ik heb vier kinderen opgevoed, de oudsten zijn nu rond de 20, late tieners, en ik heb nog een jong kind van 8 en ik zou graag willen horen hoe wij, als ouders deze ontwaakte kinderen kunnen steunen terwijl we door de Verschuiving gaan en samen de hogere dimensies binnengaan en wat het betekent, specifiek als we tijdens de overgang ons inspannen om oude paradigma’s los te laten en hen werkelijk steunen tot in hun volle bloei. 

En dit is mijn diepste wens en ik wil graag dat onze kinderen vrede en liefde beleven, de stralende vreugde, het lachen, de overvloed, om volledig gerealiseerd en gesteund en gekoesterd te zijn, om echt te bloesemen en ik heb als ouder me echt uitgedaagd gevoeld in deze 3de dimensie door de problemen en het geworstel en de beperkingen en de stress die op kinderen worden gelegd, die veel ouders hebben, met de beste bedoelingen – zelfs ontwaakte ouders – om hen te ondersteunen en ze te helpen om naar die plek van stralende vreugde te gaan en om volledig gerealiseerd te zijn. En dus, ik wil graag uw commentaar hierover horen. 

UMM: Ja, en jij sprak, lieve engel van verschillende groepen maar ook over degenen die in hun late tienerjaren zijn en in hun 20er jaren, ook de 30ers zijn betekenisvol anders en hebben een andere belevenis van groei gehad, van een opgroeien dan de nieuwere kinderen. Zelfs die van 8 jaar, die van 8 tot 14 jaar hebben andere ervaringen dan de pasgeborenen. Dus zal ik proberen om verschillen te maken voor je zodat er duidelijkheid over komt. 

Als ouder, en ik spreek tegen je als iemand die zich dat herinnert, vergeet een aspect van mijn  incarnatie niet dat ik de moeder van Yeshua was en als er ooit een transdimensionaal kind was, was hij het. dus begrijp, ik weet wat jullie meemaken. Maar ik dwaal af. Als ouder zit dit in je geprent en het is een van de dingen die je gelooft en een natuurlijke conditie hebben jullie, een menselijke  conditie, zelfs een dierlijke, een terugwerkende conditie, om te willen beschermen en zeker, dat heb ik ook gedaan. 

Maar heel vaak door die wens om een kind te beschermen is wat je doet, met de beste bedoelingen en de duidelijkste liefde, is juist dat je valse roosters zet en beperkingen en grenzen plaatst rond die prachtige wezens. Dus begin je hen al heel vroeg te beperken en ook waar ze aan blootgesteld worden, en wat hen wordt toegestaan te beleven, wat hen wordt  toegestaan te onderzoeken, zelfs wat hen wordt toegestaan zich door/mee uit te drukken.

Nu, jullie doen dit uit vriendelijkheid van je hart en zelfs als je je kinderen zichzelf geheel laat uitdrukken en totaal in de huiselijke omgeving, is er juist dit deel van je dat wantrouwend blijft en hen wilt beschermen: “Zeg dit niet in het openbaar, kind,” “Zeg dit niet op school,””Zeg dit niet tegen je tante omdat de mensen gaan denken dat je vreemd bent of dat ik mijn opvoeding niet goed genoeg doe.” Dus is er weer dat soort bescherming maar ook iets defensiefs en er is absoluut geen noodzaak toe en ik spreek hier uit ervaring. 

Wat ik aan jullie vraag als je vraagt om je kind aan vreugde bloot te stellen, demonstreer je dat ook? Leven jullie dat ook? Delen jullie dit? Niet zo nu en dan, een keer per jaar op een vrije dag of tijdens de schoolvakantie maar iedere morgen, iedere avond. Beleven jullie het wonder, niet alleen van Gaia die leeft in de stoffelijke vorm, maar om samen te zijn? Dus vaak is de zin van zelf-waarde van ouders, in het verleden, willekeurig beperkt geweest en jullie kennen deze valse paradigma’s(voorbeelden).

Maar terwijl jullie hen beschutten, stel je dan ook veilig, verbinden jullie je er mee, gaan jullie totaal mee met je kinderen om te zien of zij wel met die blijdschap meegaan? Wanneer was het de laatste keer toen je een gesprek had, een intens en betekenisvol gesprek van hart tot hart met je kind, van welke leeftijd ook om te zeggen: “Ben je blij?” “Voel jij je beperkt?” “Wat voor angsten draag je bij je?” “Wat jij voelt, 26 jarige, wat jij voelt beperkt je in je doen in wat je werkelijk wilt met je leven?”  “Wat is je grootste droom van scheppen?” En “Hoe kan ik je daarbij helpen?” En “Eigenlijk is het mijn droom en deel van mijn droom is om een uitzonderlijke ouder te zijn.

Ik heb jou op dezelfde manier gekozen als jij mij hebt gekozen en als ik jou niet duidelijk begrijp, als ik op een of andere manier die verbinding heb gemist, hoe veranderen we dit dan? Hoe omarmen we elkaar beter en zien elkaar en zien we de redenen, niet alleen voor de lessen, want dat is absurd, maar de wonderen die we samen willen doen?”

Het gezin, de familie, wordt vaak in jullie gemeenschap, niet door jullie die hier naar luisteren, als gebroken gezien, geen functie hebbend maar dat is niet zo. Wat jullie gedaan hebben is dat jullie je in bewustzijn verbreed hebben terug naar de oorspronkelijke betekenis, op zoveel manieren. Het concept van families is dat er veel mensen zijn die kunnen zorgen voor je kinderen en van hen houden en hen onderwijzen en koesteren en met hen kunnen delen, dat het niet alleen een dynamisch duo is; het is een verbrede familie in de zin van een zielen familie. Dus in een gemeenschap die situaties heeft geschapen waar de biologische familie niet altijd beschikbaar is, daar hebben jullie je zielenfamilie geschapen en daar heb je naar uitgereikt.

Dus het eerste dat ik zeg tegen jullie voor deze prachtige kinderen die dit al beleven en in de 5de, 6de en 7de zitten, ontdek wat zij komen doen, ontdek hoe zij zich voelen, ze hebben je veel te vertellen. Heb je gemerkt hoe ze totaal anders opereren dan jezelf deed op die leeftijd? Wees niet bang je hart te laten zien en wees niet bang om een uitzonderlijke ouder te zijn met een uitzonderlijk kind in uitzonderlijke tijden. En ik weet waar ik over spreek. 

Graham: Ik waardeer alles wat u zegt. Kunt u ons een visie geven … op een keer, toen we de show planden, dachten we er over na om een kind uit de hogere dimensies naar voren te halen zodat een kind ons kon zeggen wat het is om een kind te zijn in de hogere dimensies waar het thema blijheid en lachen is en liefde en een open hart is en onderzoek en realisatie is van een vol potentieel  op een veelvoudig niveau.  In de plaats daarvan kunt u zeggen… laten we mijn eigen 8jarige zoon nemen… en ik voel hier heel veel emotie bij… kunt u mij vertellen wat hij waarschijnlijk beleeft?

UMM: Hij wordt wakker en hij leeft zijn eigen leven en ademt de lucht van vrijheid in. De twijfel, de kanker van gebrek aan zelf-waarde is totaal onbekend, het is niet alleen afwezig, het is zelfs onbekend, het is niet-ervaren, het is niet aanwezig. Het kind is vrij om te leren of niet omdat leren een geheel andere betekenis heeft. Dus het kind is vrij om te onderzoeken, te beleven, zich te herinneren, om zich te verbreden zoals zij dat willen. Ja, natuurlijk, met de zachte leiding van zorghebbers, van ouders, van verzorgers. En ik zeg dat heel specifiek want de gehele taak rust niet eenvoudig alleen op de biologie. 

Dus, als het kind wenst, bijvoorbeeld zich herinnert of onderzoekt, waar wij van denken wat natuurkunde is of sterrennatuurkunde, dan kan hij zich voegen bij zijn broeders en zusters en teleporten naar of gewoon verschijnen, ‘floep’ in een schip of hen uitnodigen hier te spelen en dat zou een soort vormspel zijn en leraren en meesters zouden er zijn. Of als het kind gewoon een dag of een week, bij de Boeddha, bij Lord Maitreya, wilde zijn, dan zou dat absoluut fijn zijn omdat er erkend zou worden dat dit het besluit is en wat er gewenst wordt en daarom wat de verbreding zou zijn, de schepping van dat moment. 

Wat jullie denken over controles/beheersingen in jullie gemeenschap, die zijn afwezig omdat kinderen niet gehoed worden. Ik zeg dit niet op een minachtende manier of met kritiek, maar kinderen worden in jullie werkelijkheid verzameld en in groepen gezet omdat jullie gevoeld hebben dat dit de hoogste dienst was. Maar heel veel hiervan heeft rondgedraaid langs valse bedenkingen wat betreft verantwoordelijkheid, controle en discipline. Dat bestaat niet omdat het niet nodig is. 

Jullie zeggen nu: “ Nou, Moeder, lopen de kinderen dan gewoon los?” Nee, dat is niet zo. Ze zijn zeer creatief, ze evolueren. Weet je, de 5de, 6de, 7de, 8ste dat is geen stoppunt van evolutie en ze zijn zich daar terdege van bewust maar ze zijn zich ook volledig bewust van hun zijn, hun unieke centrum, van hun passies. Velen van jullie die zijn opgegroeid in de oude 3de hebben heel lang nodig gehad om jullie passies te vinden en zijn daar toen voor in de schepping gegaan. Maar deze kinderen komen hier en kennen hun passie maar dat beperkt hen niet omdat ze ook weten dat ze alles kunnen hebben. 

Er is grotere vrijheid van beweging, grotere vloeibaarheid, bij wat jullie denken over  huishoudingen of families. Dus, ja, kinderen hebben nodig wat jullie denken dat veiligheidsbehoeften zijn, maar ze weten ook dat ze dat ingeboren gevoel van veiligheid zelf dragen, van bescherming, van dat vermogen in zichzelf zodat er een grotere vrijheid van beweging is. 

En er is geen vrees-factor bij het deel van de ouders omdat die weten dat voor hun kinderen, voor hun families ook gezorgd wordt door verbrede, verlichte wezens. Dus al die beschermingen moeten worden verwijderd. Dat betekent niet dat er geen vriendelijke leiding is, er is altijd een zachte leiding of je vijf of vijftig bent of maar vijf maanden oud, maar die is dus heel verschillend.

Nu, velen van jullie hebben de vreugde beleefd om kinderen te laten opgroeien, die deze vrijheid, deze flexibiliteit eisten, zij die miljoenen mogelijkheden zien in een keer en mijn geliefde kinderen, ik weet hoe jullie harten pijn deden en hoe jullie geworsteld hebben en zo vaak hebben geprobeerd om veilig te stellen, wat ook de zorg, de koestering, het voeden, educatie en opgroeien was van jullie geliefden om hen ook die flexibiliteit en vrijheid te hebben toegestaan. 

Graham: Wat u beschrijft is gewoon zo mooi en ik ben zo blij dat te beleven en voor onze kinderen om dat te ervaren waar u over sprak, vanuit deze prachtige, schitterende visie. Ik had een luisteraarster die me belde, kort geleden, en ik wil u graag vragen om te spreken over wat zij onder ogen ziet en ik weet dat heel veel ouders dat ook onder ogen zien en ik wil dan ook wat ‘live’ bellers naar voren brengen. 

Deze specifieke ouder drukte echte zorgen uit over haar kind die autistisch is en best heel zwaar, zo klinkt het, het autisme is behoorlijk ontwikkeld en zij en haar partner hebben medicatie gewild om hun kind te helpen en deze specifieke ouder drukte haar echte zorgen over dit kind uit. Kunt u voor wat geruststelling zorgen voor ouders die zo’n intense zorg voelen voor hun kinderen die echt emotioneel en stoffelijk worstelen?  Ascentie zit vlak om de hoek en deze dingen zullen wel wegvallen maar kunnen we dat van u horen? 

UMM: Ja en er zijn er miljoenen van jullie. En het eerste dat ik tegen jullie zeg is dat mijn hart bij jullie is en aarzel niet om mijn Blauwe Diamant te gebruiken om je kind te bedekken, om je kind te vullen met de Blauwe Diamant. Dat is mijn energie en het is de energie van rust, van koestering en van verandering. Het is ook heel nuttig die te visualiseren, om deze kinderen in plaatjes te zetten dat ze helmen dragen omdat er zoveel elektrische energie is die rondom hen is dat die veel van hun patronen kortsluit en ze zien zo veel, ze weten zo veel en ze willen zo veel en het past niet in hun huidige paradigma. 

Maar wees verzekerd dat ja, deze condities, kwalen, ziektes, waarvan jullie denken als ongemak of ziekte, zullen gaan verdwijnen. De autisten, specifiek, zijn zeer ver ontwikkeld, verder dan hen te beschadigen door medicatie te gebruiken, maar wees er zeker van, lief hart dat als je het kind of de adolescent of zelfs een volwassene die medicatie geeft, of het nu voor een aanval of epilepsie is of voor autisme is, het maakt niet uit. IK VOEG ERBIJ, houd de medicatie in je hand en heb het lief en geef het dan aan je kind, zodat je het liefde geeft.

Maar maak je geen zorgen, deze kinderen…. Er waren veel gesprekken, eerder in de tijd over of de kinderen wel door de Ascentie zouden komen. Veel ouders hadden zorgen en zouden nooit hun kinderen achter gaan laten. Noch zou ik dat ooit gedaan hebben. Maar lieve harten, de vraag is niet of jullie je kinderen meenemen, het antwoord is: de kinderen nemen jullie mee!

Aleya:  Oh, dank je Graham en hallo gezegende Moeder Maria. Ik dank je zo dat je die laatste vraag hebt gesteld over autisme omdat mijn eigen kleinkind zo ernstig wordt getroffen en ik heb net gebeden dat alles in orde zou komen terwijl wij de transitie maken. Het is zo troostend om Moeder Maria te horen zeggen wat ze zei en ik dank je dat je die vraag gesteld hebt.

Mijn eigen vraag betreft de moeders in verwachting. Ik ben een grootmoeder zoals ik zei, dus dit betreft niet mij maar ik zie jonge moeders die aan het worstelen zijn, zo ziek door hun zwangerschap en het maakt niet uit of ze een jongen of meisje dragen, de zwangerschap schijnt stoffelijk heel veel problemen voor hen te hebben.

En wat ik ervan vind is dat dit komt door het verschil in de biologie,dat het een op koolstof gebaseerd lichaam is dat probeert een kristallen kind te dragen. En dus kan ik zien hoe dit problemen geeft maar ik zou heel graag willen horen wat u hierover hebt te zeggen, Moeder en specifiek met iets wat er kan gedaan worden, met een dieet of met iets anders dat deze jonge moeders kan helpen omdat ze zo ziek zijn.

UMM: Ja, je bent juist hierin. .Maar met sommigen gaat het heel goed, dus ik wil niet  impliceren dat iedere draagtijd een moeilijke draagtijd is, maar wat er gebeurt, ja, er zijn verschillen, lieve engel bij die koolstof versus kristallijnen maar onderschat niet de graad van jullie lichamen en de lichamen van deze jonge moeders die in staat zijn om deze kinderen te ontvangen, ze zijn al goed onderweg om kristallijn te worden. Dus dat is het eerste. Nu, hierdoor is hun biologie ook anders en die is ook anders en wordt niet totaal, volledig begrepen door wat jullie denken als een traditioneel medicijn. Maar dat is weer een andere zaak voor een volgende show, nietwaar? 

Maar wat er ook gebeurt is dat de energie van deze kinderen niet wordt teruggebracht. Dus is het niet alleen een naar beneden-stappen, de sluiers bestaan niet langer, dus de energieën die deze moeders in de baarmoeder dragen is breder en groter en voller en meer bewust met meer herrie en daarom zien jullie zoveel premature baby’s omdat de kinderen verlangend zijn om binnen te komen en om er mee te beginnen.

En ze voelen niet dat ze noodzakelijk in de baarmoeder moeten blijven voor een traditionele periode van negen maanden. Dus dat is wat er gebeurt, maar de conversatie, omdat zoals jullie weten, of misschien weten jullie het niet, is dat het varieert van kind tot kind, van baby tot baby, voor de tijd waarop het kind volledig is verankerd. Nu, in het verleden heeft dit gevarieerd van het moment van de conceptie tot aan de laatste minuut van de geboorte. Maar wat er nu plaats vindt tijdens de overgangstijd is dat de kinderen zich ankeren, heel volledig, maar dus vroeg om hun aanwezigheid bekend te maken en om al te beginnen een stoffelijke ervaring te hebben van de aarde, zelfs in de baarmoeder. 

Dus dat is ook een grotere energie voor de vrouw om die te dragen. De conversatie die in de eeuwigheid is geweest, maar tussen de moeder, de vader, de familie en het kind, is wezenlijk belangrijk. En de verwelkoming, want vergeet niet dat deze bewuste wezens ook de laatste sporen zien van de chaos en ze voelen dat en ze helpen die te verwerken.

Dus dit is geen zomaar kind dat rustig slaapt en wacht; dit is een heel actief wezen dat helpt bij de transitie. Dus die verwerking schept ook misselijkheid, hoofdpijnen, allerlei soorten pre-eclampsia (kinderstuipjes), allerlei soorten dingen. Dus is het belangrijk voor die wederzijdse conversatie die plaats vindt. En moeders, er is er geen een van jullie daar, die niet in staat is om die bewuste, telepathische conversatie met je baby te krijgen. Dus begin er vroeg mee.

Het andere wat we aanraden natuurlijk, is wat we jullie altijd vertellen om “groen te eten” maar specifiek voor de moeders, ja het groen is belangrijk, maar even belangrijk is het rood. Natuurlijk heb ik een voorliefde voor blauw, maar moeders, eet rood want wat dit doet, het helpt jullie en de baby zich verankeren in Gaia. Het is levenskracht energie en het zal jullie beiden ondersteunen. Dus iets dat de vibratie van het ruby (robijnrood) van Gaia heeft, watermeloen, aardbeien, frambozen, cranberries, bessen, je begrijpt het wel. 

Graham: Aleya, dank je zeer voor deze vraag vanavond. U sprak over wat een kind kan beleven in de hogere dimensie, wat het is om een kind te zijn, voor ouders, als we dat nu even voor onze ogen zien en bespreken wat ouders kunnen verwachten in de hogere dimensies, veel ouders worstelen, ze zijn uitgeput, anderen voeden hun kinderen voornamelijk op terwijl ze volledige banen hebben, vaak meer dan een baan hebben, specifiek als het een-ouder gezinnen zijn. 

Er is een stress om voedsel op de tafel te krijgen en om de basische behoeften te regelen en zelfs het probleem om aanwezigheid en verbinding te krijgen met het kind en voor je het weet is het kind gegroeid en gaat dit het huis uit. Kunt u zeggen wat men kan ervaren als je een ouder bent in de hogere dimensie? U sprak over hoe er een grotere gemeenschap is om te helpen en dus als ik een ouder ben en in de hogere dimensie zit, hoe ziet dat er uit?

UMM: Laten we even wat achteruit kijken, lief hart en praten over hoe kinderen worden ontvangen omdat dit ook niet altijd volledig wordt begrepen. Dus, jij en je tweeling, je partner en hun tweeling, jullie baby en al hun tweelingen samen besluiten voor deze conceptie. 

Graham: U bedoelt tweelingvlam? 

UMM: Ja. Dus als je in het hogere rijk bent, is die hulp volledig beschikbaar voor je, niet noodzakelijk door diapers(mozaïeken) te veranderen, maar die ondersteuning, die verbinding, dat weten en het weten dat het niet alleen zij zijn die ontvangen maar de familie en de gemeenschap die dit wezen uitkoos. Dus, ik zet het heel bondig neer, de druk, de financiële druk, de emotionele druk om dit uit te voeren, de vrees om een fout te maken, dit alles is dan weggehaald. 

Dus, dit ongelooflijke geschenk om feitelijk een kind te hebben, een kind te baren, een kind op te voeden, om op die manier dat voorrecht te hebben, dat wordt dan een van de grootste ‘vreugde scheppingen’ die er zijn. en er zijn geen mensen die hun kinderen alleen opvoeden. Dat is heel moeilijk, en zwaar en als jullie er dan nog die financiële last bijvoegen van de oude 3D, is het een gewicht op jullie schouders wat jullie zo vaak weerhoudt om in die vreugde te zijn.

Het is erg zwaar en ik weet dat, dus ik zeg tegen jullie, ik zeg tegen jullie die twee banen hebben, die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen, die zich zorgen maken over of je schoenen kunt kopen of genoeg voedsel voor je kinderen. Die druk zal geen deel zijn van de nieuwe werkelijkheid. Dat is de oude illusie van beperking, en dat was nooit mijn plan. 

Ik baarde jullie zodat je de vreugde zou smaken van de stoffelijkheid, om in de vorm te zijn, maar dan bewust, van wie jullie echt zijn. Dus al die blinddoeken/oogkleppen, al die beperkingen zijn dan verdwenen. En het is niet zo, laten we hierover spreken, zoals over een ouder zijn in de 5de dimensie, het is niet dat soort ouderschap, dat zo vaak een overweldigende verantwoordelijkheid wordt in jullie 3D werkelijkheid, het is een gedeelde verantwoordelijkheid, jullie doen het niet alleen en er is tijd en aandacht voor jullie. 

En dat is vaak wat er mist, het is nu ‘ik had kinderen en ik verloor mezelf, ik houd van mijn kinderen, ze zijn kostbaar en ze zijn wat zin geeft in mijn wereld, maar ik verloor mijzelf.’ In de 5de is dat gewoon niet zo. Er is gelijkheid dus wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en allen worden gevoed, ouder en kind en zij die kiezen om geen kinderen te baren of om kinderen te hebben, hebben dan nog de gelegenheid om deel te nemen aan de opvoeding van een kind, de vreugde om bij een kind te zijn. 

Suzanne: Hallo Graham, hallo Moeder Maria, het is zo prachtig om hier te zijn. Nou, het kwam net bij me op, ik begrijp dat wij volwassenen onze vorm moeten kiezen en onze leeftijd en voorkomen zoals wij die willen hebben in de hogere dimensies, moeten kinderen nu zeggen: “Ik wil volwassen zijn en de kindertijd overslaan?”Dus, hoe gaat het dan met het volwassen wordingsproces en al dit soort dingen?

UMM: Er is een volwassen wordingsproces en dat is een overeenkomst die eerder is bereikt voor de conceptie uit. Nu, het moeilijkste over ‘een kind zijn’ en in de vorm zijn, omdat kinderen prachtig zijn, hun unieke licht schijnt helder, dus zij voeden de massa’s in iedere dimensie. Dus is er een overeenkomst bij een conceptie dat ze door dat volwassen wordingsproces heengaan, maar ze zullen nog steeds het vermogen hebben om in de vorm te zijn die zij verkozen. Maar nee, ze zullen niet komen en zeggen: “Nu ben ik geboren, ik ben een baby en nu zal ik 25 zijn.”

Omdat waartoe ze zijn overeengekomen, wat specifiek voor het nieuwe ras zo is, om leraren te zijn en vreugdehouders. Kinderen leren velen hoe ze moeten zijn. Dus zal het mengsel van wat jullie denken dat een gemeenschap is, er heel anders gaan uitzien. Maar er wordt ook aangenomen dat volwassenen, als je 70 bent, dat je denkt dat je er het best uitzag, en dat je de grootste vitaliteit had en je schoonheid had toen je 34 was, dan zullen jullie je daar neerzetten, jezelf her-arrangeren, zo kan ik het stellen. Maar dan zijn er weer die denken dat volwassenheid, de kroon, prachtig is, dat er plaats is voor de grootmoeder en haar wijsheid. Dus dan zal er nog steeds gevarieerdheid zijn, lief hart. Verscheidenheid is deel van het geschenk door de dimensies heen.

Suzanne: Dus  voor mijn 16-jarige die waarschijnlijk zich wil katapulteren zo ver als ze kan, als ze er dan uit wil zien alsof ze 20 is, is dat dan in orde? 

UMM: Ja, omdat ze er zo al uitziet. 

Suzanne: Dat doet ze. Okay, dank u.

UMM: Graag gedaan, lieve. 

Graham: Geweldige vraag. We gaan nu de show afsluiten en ik denk aan toen we deze show openden,  u zo juist sprak over het feit dat we allemaal kinderen zijn en ik denk nu over het belang om in blijdschap te zijn voor ons allemaal, een kind in de hogere dimensies is met blijdschap gevuld en dat kind, daar we allemaal kinderen zijn, dan zal vreugde een thema zijn voor ons allemaal. Ik wist niet, of u nog wat meer wilt zeggen, we hebben nog maar een paar minuten, is er nog iets anders dat u wilde zeggen, terwijl we de show gaan afsluiten? 

UMM: Ja, er is wat. Velen van jullie, mijn geliefde kinderen, hadden geen blije jeugd, omdat jullie misbruik hebben gekend en onwetendheid en controle en beperking, dat jullie allemaal niet die schitterende geschenken van onvoorwaardelijke liefde kregen die jullie wilden ervaren en dat jullie kwamen om les te geven omdat velen van jullie naar je ouders kwamen om dat ook aan hen te leren en dat draaide er niet altijd op uit op de manier waarop jullie dat wilden. Dus kom bij mij en laat mij jullie Moeder zijn en laat mij jullie de vreugde leren, laat me jullie koesteren. Kom en zit op mijn schoot en laat mij aan jullie de vreugde tonen. Ik houd van jullie.  

Channeled by Linda Dillon 
Posted by Graham Dewyea  Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html