Labels

Friday, December 27, 2013

26.12.2013 Komeet ISON: Nu het dichtst bij de AardeKomeet ISON: Nu het dichtst bij de Aarde…  “Dit markeert een verschuiving, Waar liefde wordt herboren,” zegt Moeder Maria. 

Stephen Cook en Linda Dillon op 26 december 2013

Komeet ISON zorgt voor een uniek energetisch vermogen aan de mensheid voor dit feestelijk seizoen en de volgende overblijvende dagen van 2013, volgens Moeder Maria  (zoals de Goddelijke Moeder ook bekend is).
Nu, begint deze komeet waarover veel wordt gesproken, zijn meest dichtbije trektocht langs de Aarde te gaan, terwijl hij zijn pad zoekt door de hemelen boven (en mogelijk onderlangs) tussen Kerstnacht (25 december) en 28 december, afhankelijk waar we leven op de Aarde.
Volgens wat Moeder Maria aan Linda Dillon vertelde: “Dit markeert een verschuiving, een energetische downloading met een verschuiving waar liefde wordt herboren.”
Moeder Maria liet Linda Dillon schrikken toen ze haar om 4 uur in de morgen wekte op zaterdagmorgen, vlak voordat ze tegen me sprak bij ‘Lift je spirit’: ‘een jaar verder dan 21 december… en wat nu?’  de vorige zaterdag. Ik(zegt Stephen Cook) vroeg Linda naar de komeet en zijn rol voor deze week.
Stephen Cook: Linda, wat heb je voor gedachten over komeet ISON en zijn betekenis voor wat er nu wel of niet bezig is. Want hij  is letterlijk het dichtst bij ons op Kerstdag, 2de Kerstdag en de dag erna.
Linda: Nu, als je me deze vraag een paar maanden geleden zou gesteld hebben, had ik een antwoord gehad. Als je me dat een paar dagen geleden had gevraagd, dan zou ik een ander antwoord gehad hebben.
Maar we hebben een paar heel interessante gesprekken gehad – zo vroeg vanmorgen al om 4:00 uur, toen ik wakker werd en met Moeder Maria aan het praten was.
En ze liet me er aan denken en vertelde me – en daarom zegt ze dat tegen ons allemaal, want ik ben alleen maar een doorvoer lijn – dat net zoals de hogere rijken… die niet noodzakelijk vastzitten aan datums en tijdslijnen, dat, zij in feite, op Kerstmis – en deze Kerstmis, wat het nu is – opnieuw aan het baren is en ze brengt nu Liefde naar de Aarde.

En ze deed dat in feite:  twee duizend jaren geleden door de geboorte van Yeshua, want dat was de belichaming van goddelijke Liefde.
En ze doet het nu ook, zoals ze ons vertelt, in dit jaar. En dat is natuurlijk de voorloper geweest van de geschenken van duidelijkheid en zuiverheid en het is de geboorte en hergeboorte van Liefde.
En ik zie die verbinding met Komeet ISON – die ik niet wil verbinden net als aan kometen die langsgaan en die ik monumentaal belang geef, zoals het grote kruis of zoals aan de eclipsen of wat ook. Zijn die energetisch? Ja. Beïnvloeden zij ons? Absoluut. Zonnevlammen doen dat ook.
Maar ik geloof dat dit eigenlijk markeert… net als, opnieuw, de ontdekking en de komst van de Blauwe Ster. Die markeert een verschuiving, een energetische download van een verschuiving, waar liefde wordt herboren.
Dus IS deze ons elektromagnetisch aan het beïnvloeden door die downloading.
Hij komt voldoende dichtbij opdat hij zich bemoeit met ons vast, ons elektromagnetisch rooster, zodat impulsen (van liefde) gewoon naar ons toe kunnen vliegen.
Witte Tara, die spreekt via channeler José Sanchez, sprak deze week over Komeet ISON in haar boodschap van 23 december, 2013:
De vele nieuwe energieën en de instroom van het nieuwe licht en die jullie omgeven met een gouden, zilveren licht, is best prachtig om naar te kijken. ISON maakte de nieuwe codes in jullie Zon wakker en nu activeren deze energieën de nieuwe codes in jullie DNA.
Ja, velen zien en zagen wat ze moesten zien en ze zagen onbevreesd het schip ISON verdwijnen en kennelijk desintegreren en voor degenen die ontwaakt genoeg waren en ogen hebben om te zien, zien en voelen dat het nadert en dichterbij komt naar jullie kostbare planeet.
Hij draagt de energieën in zich van het nieuwe licht en de nieuwe Aarde die nu volledig wordt gemanifesteerd en die jullie nu dichterbij naar jullie verhoogde bestaan brengen. Jullie zullen goddelijk zijn, jullie zullen het goddelijke kennen en jullie zullen het goddelijke volledig in jullie van dag tot dag bestaan manifesteren.
ISON draagt ook de nieuwe werkelijkheid mee die naar de onthulling zal gaan voeren van leven op andere planeten en dat jullie niet alleen zijn.
Voor degenen van jullie die weten en geloven in buitenaards leven zal het jullie plezierig dichterbij hen brengen en voor degenen die bang zijn zal dit helpen hun harten te doen ontwaken zodat ze klaar kunnen zijn om de waarheid te aanvaarden met moed en vrede in hun hart.
Interessant genoeg, voordat het rustig werd voor Komeet ISON – na eerst aan te voeren dat de komeet was gedesintegreerd; zelfs door zijn eigen beelden, zoals die hierboven staan, liet de komeet duidelijk zien dat hij WEL zijn ronde maakte om de zon en doorging met zijn belangrijke reis – gaf NASA toe:
“Wat er overblijft van Komeet ISON blijkt zich te verhelderen en zich uit te spreiden en dan te vervagen. De verdwijning van een sterke centrale heldere condensatie na het perihelion (het punt het dichtst bij de zon) zegt, dat de komeet duidelijk zwakker is en hij gaat meer diffuus naar buiten dan erin, maar hij gaat door met schijnen.”

”Ik zag deze om 08:30 uurop 25 december,”zei fotograaf John Dean van Nome, uit Alaska. “Dit waren de eerste Kerst aurora’s die ik ooit gezien heb.”

Apart hiervan, is er zelfs meer bezig aan onze hemelen in deze week. Space Weather postte vandaag met de titel:  Kerstmis Lichten en rapporteerde:
“Hemelen boven de Arctische Cirkel werden groen op 25 december, toen het interplanetaire magnetische veld (de IMF) bij de Aarde zich zuidwaarts keerde. Dit opende een scheur in de   magnetosfeer van onze planeet. Zonnewind stortte zich erin en veroorzaakte een vertoon van Noorderlichten:
“Ik zag deze om 08:30 uur op 25 december,”zei fotograaf John Dean van Nome, uit Alaska. “Dit waren de eerste Kerst aurora’s die ik ooit gezien heb.”
De dag na Kerstmis (dus de 26ste.w.)kan ook goed zijn. Er wordt verwacht dat een zonnewindstroom langs Aarde’s magnetische veld veegt op de 26ste, die de NOAA aanzette te zeggen dat er 35% kans is op geomagnetische stormen op de pool. Hemelbekijkers moeten alert blijven op aurora’s.
Dus, met Komeet ISON die ons baadt met zijn speciale kosmische energie terwijl hij zo dichtbij als hij ooit zal komen, langs ons heen gaat, plus de schoonheid van de “Kerstmis Lichten”, kunnen we veel “voelen aankomen”  vanuit de hemelen boven ons, voor de komende dagen.
Ondertussen, volgens Tony Darnel, de schepper van Deep Astronomy, op 17 januari 2014 (?) in plaats van Komeet ISON die gewoon langs ons gaat, zoals hij nu doet, zal Aarde wel door Komeet ISON’s ingebonden pad gaan.
“Misschien, gewoon misschien zullen er leuke kleine meteoortjes regenen ergens in het midden van januari 2014, door de partikeltjes die werden achtergelaten waar ISON eerder langs vloog,” zegt hij.
Mijn gevoel is, net als Moeder Maria zegt, dat we iets veel minder zichtbaars beleven maar wat wel veel meer levens-veranderend is.
Dus stel ik voor dat we gewoon de ‘impuls van liefde’  genieten, waar zij over spreekt, zoals het nu “naar ons toe komt vliegen”. En om onze harten en denken stevig gefocust te houden op deze intrigerende intergalactische liefde instromingen.  

Voetnoten en Linken: 
Christmas Lights, December 26, 2013-  http://spaceweather.com/
White Tara zoals gechanneled door Jose Sanches – 

http://absoluteradiance.wordpress.com/2013/12/23/white-tara-on-ison-and-portals-of-love/
NASA excerpt –

http://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-begins-search-for-what-is-left-of-comet-ison/
Tony Darnel quote – http://www.fallofathousandsuns.com/path-of-comet-ison.html


Lift Your Spirit: December 21 – One Year On…What Now? Listen today or at any time:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2013/12/21/lift-your-spirit-december-21–one-year-onwhat-now
Thanks to Janie for the doing the transcript.

Vertaling: Winny  

Wednesday, December 25, 2013

24.12.2013 De Penny


Van:  Suzanne Lie en mijn vele multidimensionale versies van ZELF

Aan:  Jullie allemaal en jullie vele multidimensionale versies van ZELF
24 december 2014

DE PENNY

Het kleine kind was heel erg blij dat hij een penny had gevonden. De volwassenen glimlachten want ze wisten dat een penny niet veel waard was. Maar het kind wist dat niet. Hij was net zo trots op wat hij had gevonden als een volwassene geweest zou zijn voor een gevonden honderd dollar biljet. Elke dag poetste hij zijn penny en bracht hem eerbiedig  terug naar zijn zak. Op sommige dagen had hij geen zak en dan droeg hij hem in zijn schoen. Maar hij droeg hem altijd bij zich.

De penny werd een talisman ~ een omen. Hij wist dat het betekende dat iets speciaals naar hem toe zou komen. Het liet hem zelfs geloven dat hijzelf iets speciaals was ~ speciaal omdat HIJ de penny had gevonden. De volwassenen dachten dat hij “grappig” was.

Totdat HET begon.

Niemand kon zeggen wanneer dit begon of zelfs hoe, maar langzamerhand begon de penny te gloeien. Eerst dacht iedereen dat het kwam omdat het kind hem zo veel poetste. Maar, geleidelijk werd het duidelijk dat geen gewone penny zo kon gloeien, hoe ijverig hij ook gepoetst was geworden. En verder, begon de gloed te veranderen. Op sommige dagen was hij van goud, andere dagen was hij blauw of oranje en soms flikkerden de kleuren heen en weer zoals stralen van de regenboog.

Iedereen was verrast en geschokt, behalve het kind. Hij wist allang dat de penny speciaal was en dat hijzelf speciaal was om die te vinden. Ongelukkig genoeg begon iemand (en we zeggen niet wie) de penny zoveel te begeren dat hij hem wilde stelen van het kind.  

Op een nacht toen het kind sliep, sloop de schuldige in zijn kamer, nam de gloeiende penny weg en stopte hem in zijn eigen zak. Maar, die nacht kreeg het kind een droom. In de droom kwam een wijze oude man bij hem en zei:  “Iemand wil hebben wat jij hebt en zal hem van je stelen, als je slaapt.”

“Oh, nee! “ schreeuwde het kind. “Dat kan niet!  Ik heb die penny nodig!”

“Oh, nee, mijn kind, dat zie je verkeerd. Zie je, die penny is gewoon een normale penny en JIJ maakte die penny speciaal want ~ JIJ ben speciaal! De gloed, dat licht komt niet van de penny, maar uit jou. De penny was gewoon iets dat je buiten je zelf kon koesteren want je kende nog niet je eigen innerlijke waarde. De penny is nu weg want die heb je niet langer meer nodig.”

“Maar ik heb die penny WEL nodig.”

“Hier,” antwoordde de vriendelijke man. “Neem deze maar. Dit is een penny die uit jouw eigen innerlijk kwam en die is het symbool van je innerlijke zelf-waarde.”

“Maar dat is alleen maar een penny!  Die kan toch niet zoveel waard zijn!” zei de jongen.
“Alleen maar een penny?  Heb je geluisterd naar anderen in plaats van naar jezelf?  Zelfs de grootste boom groeit uit een klein zaadje. Als van het zaadje wordt gehouden en als dat gekoesterd wordt vanaf het begin, zal de boom gezond en groot opgroeien. Deze penny is net als dat zaad. Het is een speciale penny want hij is VAN JOU.”

 Het kind werd wakker met alleen de herinnering aan een boom. Hij greep de penny van zijn ‘rustplek’  en ging verder met zijn dag.

Nu, de volwassene die de penny stal werd doorzeefd met schuld en hij kon niet begrijpen hoe het kon dat het kind niet van slag was. Ten slotte zei die schuldige iemand: 
“Hoe is het vandaag met je penny?”

Het kind glimlachte en greep naar zijn zak. Hij trok de gloed naar buiten en die was sterker dan ooit. In feite was het licht zo sterk dat niemand er een penny doorheen kon zien. Onmiddellijk rende de sluwe volwassene naar zijn gestolen penny om te zien wat er was gebeurd.

Daar was de penny, maar helaas, ZONDER de gloed!

Het stemmetje van Schuld fluisterde in het oor van de schuldige:

“Zie je nou? Je kunt iemands penny wel stelen, maar je kunt hun LICHT niet stelen!”

Moge het LICHT van onvoorwaardelijke Liefde je Kersttijd vullen
En je leiden door 2014 heen! 

 
Quick Links...
You may Also visit:


Vertaling: Winny  

Wednesday, December 18, 2013

17.12.2013 Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon


Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon op 17 december 2013

We zullen onze boodschap in twee delen brengen. Het eerste deel zal omgaan met de escalatie van jullie huidige Chaotische Knoop en de tweede zal zich met de nucleaire fabriek in Fukushiima Japan bezig houden.

De Escalatie van jullie Huidige Chaotische Knoop.

In relatie met vorige Chaotische Knopen, is deze zeer vluchtig/wisselvallig.
Vanuit ons perspectief  is de eerste reden hiervoor de betrokkenheid bij veranderingen in jullie Zon’s magnetische veld. Inderdaad is de escalatie  van deze Chaotische Knoop direct verbonden aan de magnetische veld verschuiving welke jullie Zon binnengaat.
Er zijn afwijkingen aanwezig bij deze fase van de verschuiving van jullie Zon’s magnetische veld, en jullie wetenschappers vragen zich de redenen af voor dit vreemde gedrag. Terwijl de Zon een meer dynamische fase bereikt van magnetische omkering, inclusief de periode direct na die Magnetische pool verschuiving van de Zon, verwachten we meer escalaties van jullie huidige Chaotische Knoop. Technologische apparaten of biologische systemen die elektromagnetische velden gebruiken zijn onderhevig aan deze fase van de omkering van de  magnetische pool van de Zon.
Wees niet verrast als jullie computers en telecommunicatie apparaten grillig gedrag vertonen.  Als biologische organismes, worden jullie voortdurend belast (gestresst) door deze specifieke Chaotische Knoop en afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kun je slaap stoornissen krijgen, emotionele wisselvalligheid, cognitieve (geleerde kennis) wanklanken, geheugen haperingen en onvermogen om mentale volgorde vast te houden – op de manier waarop je dat gewend was.
Daar we deze grilligheden al in onze vorige boodschap vertelden, denken we dat je nu een toename ziet  van deze fenomenen als jullie Zon een meer dynamische verschuiving in zijn magnetische velden binnengaat – inclusief de periode nadat die feitelijke omkering van de magnetische pool gebeurt.
We stellen voor dat je naar onze vorige boodschap wijst,   Cognitive and Emotional Challenges During Chaotic Nodes, voor een eenvoudige methode die je kan helpen terwijl je dor die escalatie (verhevigings)fasen gaat van de huidige Chaotische Knoop.

Fukushima

De Nucleaire faciliteit bij Fukushima, Japan, zit in een kritieke fase om ‘buitendienst’ te gaan. Dit houdt het verwijderen in van zijn zeer radioactieve staven uit zijn beschadigde reactoren. Het is zeer ongelukkig dat dit plaats vindt tijdens de escalatie van jullie huidige Chaotische Knoop, maar dat is nou de aard van dualiteit.

Fukushima brengt een grote ecologische bedreiging aan het gehele Stille Oceaan Bekken, en als de radioactiviteit niet wordt ingesloten zal die uiteindelijk het ecosysteem van de gehele planeet bedreigen.
Dit is een zeer complexe situatie.
Drie van de reactoren beleefden al kern smeltingen (instortingen) tijdens de Aardbeving van 2011. Er is geen huidige technologie beschikbaar om met dit niveau van radioactiviteit om te gaan. Bij het lek gevoegd van de opslag faciliteiten in Fukushima, waar radioactief water is  opgesloten, komen ondergrondse stromingen die onder langs Fukushima gaan in de Stille Oceaan terecht en die zijn besmet door de drie kern smeltingen.
Vanuit ons perspectief heeft dit zeer ernstige gevolgen.
Wij stellen het gebruik voor van een specifieke geluidsmeditatie met de bedoeling om de natuur spirits te steunen van dit gebied, om de menselijke wezens te ondersteunen die bezig zijn bij dit gevaarlijke en kritieke buitendienst stelling van deze faciliteit en voor inspiratie van nieuwe technologieën om met de crisis om te gaan. Deze geluidsmeditatie is voor degenen van jullie die toegewijd zijn aan planetaire dienst voor de “lange duur” zoals jullie dat zeggen.
De situatie van Fukushima zal doorgaan in diverse vormen in minstens de volgende twee tot  drie tientallen jaren behalve dat er tot nu toe onbekende nieuwe technologieën opkomen om om te gaan met de kern smeltingen en de besmetting van ondergrondse stromingen die in de Stille Oceaan stromen.
Als je je verbonden voelt met dit doel en een resonantie hebt met de geluiden die deze meditatie samenstellen, nodigen we je uit om met dit planetaire werk mee te doen.
Om volledig deel te nemen aan deze geluidsmeditatie en om een positieve impact te krijgen  op de situatie moet je helderheid, vibrationele geestkracht en doorzettingsvermogen hebben. Dit is een oproep tot hoge spiritueel  meesterschap onder ernstige omstandigheden.
Laten we praten over die drie noodzakelijke attributen.

Helderheid

De helderheid die hier nodig is, is de erkenning dat jullie als schepper-wezens, het vermogen hebben en het recht als menselijke wezens die op deze planeet wonen, specifiek collectief, om resultaten te veranderen.
Dit wordt gedaan door helderheid van bedoeling en helderheid van emotie. Het is de vereniging van gedachte en bedoeling die is samengevoegd door coherente emotie die de  meest positieve inslag zal produceren.


Vibrationele Geestkracht

Metaforisch gesproken zwemmen jullie in een veld met puin van een wereld energetische tsunami.
Jullie zijn getuige van de ineenstorting van de beschaving zoals jullie die gekend hebben, en de geboorte van een nieuwe beschaving. Maar een van de consequenties van zo’n radicale verschuiving in korte tijd, is het omhoog komen van angst.

 Om deel te nemen aan deze wereld meditatie, aan deze vorm van planetaire dienst, moet je tijdelijk je eigen vrees reactie transcenderen. Je moet een hogere coherente (samenhangende) staat van emotionele vibratie binnengaan om hierbij effectief te zijn.


Volharding/Doorzettingsvermogen

Omdat de situatie bij Fukushima in diverse vormen en vele jaren zal doorgaan, is dit geen toepassing van spiritueel meesterschap op korte termijn. Het is noodzakelijk dat jullie die situatie vele, vele keren in meditatie opnieuw bezoeken. De taak om jezelf aan die taak te wijden d.w.z .de transformatie van de situatie bij Fukushima door hoge coherente staten van emotie en helderheid van bedoeling, en dit heeft jullie aandacht heel vaak nodig. Met andere woorden, als je een soort van meditatie krijgt, ga je opnieuw binnen als je je daar toe geroepen voelt, totdat de situatie bij Fukushima volledig is opgelost.

De Meditatie


De geluiden die deze meditatie samenstellen, schenken helende energieën aan de natuur spirits van dat gebied dat rond Fukushima ligt. Het geeft ook ondersteuning aan de menselijke wezens die bezig zijn bij het uitzetten/buiten dienst brengen van de faciliteit.
Als je luistert naar deze geluidsmeditatie, kun je ideaal een staat van vibrationele resonantie binnen gaan die je kunt beschrijven als ecstacy/verrukking onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Als je in een of in al die coherente staten blijft voor de gehele duur van de meditatie, kun je je positieve resultaten voorstellen op welke manier ze zich ook aan je laten zien.
Als je niet weet hoe je ecstasy moet binnengaan en toch deze coherente staat van zijn wilt experimenteren, stellen we voor dat je een vorige boodschap eerst leest met de titel  Ecstasy and the Heart,   en die geeft een eenvoudige methode om deze staat van bewustzijn te genereren.
Het is niet zo belangrijk welke staat van bewustzijn je gebruikt, d.w.z.. ecstasy, onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Maar het is vitaal belangrijk dat je een zeer hoge coherente staat verkrijgt die vrees transcendeert om tijdens deze meditatie effectief te zijn.
Zonder te weten hoe dit wordt bewerkstelligd houd je de heldere intentie vast dat de situatie bij Fukushima wordt opgelost ten voordele van het leven op deze planeet.
Collectief zal deze bedoeling een kwantum field effect in beweging zetten. De bedoeling hiervan energetisch is om nieuwe technologieën en nieuwe manieren van omgaan met de situaties te inspireren.
Deze meditatie duurt 3 minuten en 28 seconden.

Persoonlijke Bescherming

Als je vlak bij of naast het Stille Oceaan Bassin woont stellen we voor dat je een vorige boodschap leest met de titel  Medicines of Light.   Dit is een mind/lichaam/spirit proces dat je hogere dimensionale aspecten bezig laat gaan om je biologische expressie te beschermen, d.w.z. je stoffelijke lichaam.

Conclusie

Deze boodschap is een oproep naar specifiek en een veel eisende vorm van planetair werk en dienst. Jullie zullen weten of je opgeroepen bent om deel te nemen aan deze vorm van Planetaire Dienst want je zult een antwoord in je hart/geest voelen en een opwekking in je wezen.
Wij hebben dit eerder gezegd en we zeggen het opnieuw.  “De reis van een Ingewijde is de kunst van toegepast bewustzijn op het leven.”
Aan degenen van jullie die zich voelen opgeroepen om mee te doen bij deze specifieke vorm van planetaire dienst, geven wij onze diepste waardering.

The Hathors
November 26, 2013Tom’s Gedachten en Observaties

Kort na de Japanse aardbeving van 2011 die ernstig de Daiichi Nuclear Facility bij Fukushima beschadigde, was ik in meditatie toen ik mezelf terugzag boven op een klip die over het eiland Japan uitkeek.
Een Tibetaanse Boeddhist lama met de naam Yabsong Rinpoche zat naast me. Hij wees naar beneden en zei: “Spoedig zal de gehele wereld net als Japan lijden.”

Het lijkt dat zijn woorden verdrietig genoeg profetisch zijn.
Het is niet het beeld, of de bedoeling van deze boodschap, om de vele ecologische gevaar  signalen te bespreken die wijzen naar Fukushima. Iemand die geïnteresseerd is om die toenemende grote poel met gegevens te onderzoeken, verder dan de oppervlakkige behandeling van de crisis door onze voornaamste media, kan heel veel op het internet vinden, door een zoektocht te maken met de woorden””Fukushima straling/radiation”.  “Fukushima kern ineenstorting of meltdown,” en “Fukushima puinveld.”

Ik dring er alleen bij jullie op aan om je bij je “verstand” te houden omdat er heel veel onjuiste en hyperbolische informatie rondzweeft over die ramp. De feiten zijn al beangstigend genoeg zonder in onsubstantiële speculaties te gaan. Ter wille van de duidelijkheid stel ik voor om rapportages te lezen van wetenschappers met een goede reputatie – specifiek degenen in het veld van nucleaire energie, ecologie en de zeewater wetenschappers, maar ook degenen die werken in de velden van epidemisch onderzoek (wat betekent kanker en straling gerelateerde ziekten die in diverse bevolkingen toenemen inclusief Japan en Noord Amerika) Ik zou ook meer gewicht geven aan gerespecteerde alternatieve nieuwe bronnen. In mijn opinie houden die in, maar zijn er zeker niet tot beperkt:  
The Huffington Post ( www.huffingtonpost.com) , 
Energy News (www.enenews.com
Simply Info (www.fukuleaks.org), 
The Guardian (www.theguardian.com), and 
Greenpeace (www.greenpeace.org).

Achtergrond van de Fukushima Geluids Meditatie

Nadat de Hathors me gevraagd hadden om deze geluidsmeditatie te channelen  om bij de crisis te helpen, vroeg ik hen – ik ben altijd sceptisch – om uit te leggen hoe die meditatie mogelijk de koers zou kunnen veranderen van zo’n echte debacle. Uiteindelijk, dit soort radiatie van het soort dat vrij gekomen was bij Fukushima is enorm toxisch en beschadigend voor de meeste biologische levensvormen inclusief wij mensen die onszelf zo hoog gezet hebben op de toplaag van de evolutionaire ladder, een positie waarvan ik denk dat die enorm teer is.

Ze legden uit dat de geluidsmeditatie zich zou richten op de drie gebieden die in hun boodschap hierboven genoemd werden – 1) om de natuurspirits bij te staan van het gebied, 2) om de mensen bij te taan die zo’n kritieke opdracht ondernemen onder de meest ernstige omstandigheden en 3) om anderen te inspireren in de sectoren van wetenschappen en technologie om nieuwe technologieën te scheppen die in staat zijn om om te gaan met de weergaloze  uitdagingen die Fukushima vertegenwoordigt.

Interessant is dat de Hathors van mening zijn dat door toevoeging van nieuwe straling management technologieën, sommige van die nieuwe technologieën op “biologie”zijn gebaseerd en die zullen door cel biologen worden ontwikkeld, maar ook door onderzoekers die werken met paddenstoelen en zwammen.

De Hathors betwisten dat als de Meditatie helemaal juist wordt gedaan, dat degenen die er mee werken, inderdaad, een kwantum veld effect zullen creëren die mogelijk toekomstige resultaten rond Fukushima kunnen beïnvloeden. In essentie zullen degenen die werken met de meditatie tijdslijnen kunnen overspringen  Jumping Timeliness, zoals de Hathors dit noemen.

Dit is een zeer belangrijk stuk informatie, naar mijn mening, omdat dit voorziet in een theoretisch begrip van hoe zo’n efemerische (kortstondige)  zaak als deze meditatie zo’n vreselijke situatie in de drie dimensionale werkelijkheid kan beïnvloeden. Daarom stel ik voor dat je een vorige Hathor meditatie leest die getiteld is  Jumping Timelines,  als je dat nog niet gelezen hebt. (Opmerking: Klik op de bovenstaande link of ga naar www.tomkenyon.com en klik op de Hathor knop. Dan word je verder  gevoerd naar de Hathor archieven. Ga dan eenvoudig langs de titel Jumping Timelines.)  (HathorsPlanTijdslijnen10aug8.doc in Nederlands)

Ik stel me voor dat sommige lezers willen weten wat er bij mij gebeurde tijdens dit opname proces, en ik zal mijn best doen om de ervaring te beschrijven alhoewel, eerlijk gezegd, ik vind dat woorden falen om de wankelende breedte van energieën en kosmische hulp te beschrijven die aan de mensheid werd aangeboden bij deze meest onzekere passages. Als je voor zulke zaken niet voelt, dan ga gewoon naar de ondertitel toe  The Meditation,  waar ik de grote en kleine zaken heb verduidelijkt en hoe je het moet doen.Een Afdaling van Licht

Bij de eerste noten van de eerste channeling die de fundering track was van de opname, merkte ik psychisch een toren van wit licht op die neerdaalde vanuit de ruimte in de Fukushima reactoren en de omgeving ervan.

Toen ik de andere gechannelde geluiden opnam, veranderde het licht vaak in een soort van violette vlam, die ik uitlegde als een poging om de zeer moeilijke energie condities te transmuteren. Ik merkte ook andere kleuren op van uit het lichtspectrum – specifiek goud, zilver, blauw en purper – die me aangaven dat veel spirit wezens uit de rijken van licht hun hulp er ook aan toevoegden.

Op een moment tijdens het opname proces, waarvan er sommigen in de zeer vroege ochtenduren, overkwam me pathos omdat de gechannelde geluiden uit het Devische Koninkrijk begonnen te stromen naar de natuurspirits rond Fukushima. Een moment werd ik overstroomd met een soort van uiterste wanhoop die van de natuurspirits kwam uit de regio, zoveel dat ik moest stoppen met opnemen en mezelf moest hergroeperen om een staat van emotionele balans terug te krijgen zodat ik kon doorgaan met de channeling.

Op ongeveer een derde van de opname, kun je waarschijnlijk drie aparte stemmen horen in de verre stereo links , verre stereo rechts en de stereo centrum Dit zijn de stemmen van drie Hoge Deva’s (in mijn taal betekent dat hoog op de vibrationele schaal bij de samenloop tussen het Hoge Astrale en het Etherische) Voor mij dragen die stemmen een soort van spirituele geestkracht en sterkte die gemengd is met een zacht en vriendelijk medeleven.

Deze buitengewone wezens stuurden hun energie en volle intentie/aandacht om de natuurspirits te ondersteunen en ook de regio voor de menselijke wezens die de ontmoedigende taak hebben om de faciliteit buiten dienst te stellen.

The Meditation      De Meditatie

De opname duurt 3:28 minuten.

Alhoewel de Hathors de meditatie zeer goed beschreven, ter wille van de duidelijkheid, zijn hier de stappen: 

1. Ga een samenhangende staat van emotie binnen, zoals waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/ of verrukking / ecstacy  Ga bewust een staat van waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/of ecstasy binnen overeenkomstig je eigen vermogen om samenhangende staten van bewustzijn binnen te gaan. De eenvoudigste staat voor de meeste mensen om hier per wil naar binnen te gaan is eenvoudig door waardering. Als je meer ingewijd bent in deze zaken, kun je een van de meer complexe coherente staten  kiezen als je dat wilt. Maar om duidelijk te zijn, is gewone waardering voldoende voor een coherente staat om de meditatie effectief te maken. Zoals de Hathors duidelijk zeggen, je moet in een coherente staat van geest en emotie zijn die vrees transcendeert om hiermee effectief te zijn.

2. Luister naar de geluidsmeditatie terwijl je in die coherente emotionele staat zit.

3. Stel je voor, op de manier die voor jou natuurlijk schijnt, dat de situatie bij Fukushima wordt opgelost op gunstige wijze voor het leven.

Dit soort van weten is niet alleen maar ijdele hoop of louter fantasie voor je. Het is het manipuleren van de bedoeling door de vereniging van coherente emotie en mentale helderheid.

Deze met energie gevulde helderheid is wat het kwantum veld effect schept dat de Hathors aan me beschreven toen ik vroeg hoe zo’n meditatie iets werkelijks kon bijdragen aan de situatie.

Met andere woorden, terwijl degenen van ons over de wereld met de meditatie bezig zijn, zullen we een beweging aan de gang brengen van energieën die tot nieuwe en meer positieve resultaten kan groeperen. Hoe dit gaat gebeuren zal je zelf kunnen bedenken. Maar als de meditatie succesvol is door al onze gezamenlijke pogingen, dan zou ik een toename verwachten te zien in serendipity (serendipiteit) en nieuwe vormen van creatieve probleemoplossing in relatie tot Fukushima.

Ik verwacht dat in onze wereld  sangha (gemeenschap?) er veel variaties zullen zijn van de meditatie. Het belangrijke is om er met manieren aan te werken die natuurlijk en aannemelijk schijnen te zijn voor je. Degenen van jullie die ervaren zijn in het manipuleren van resultaten door meditatieve staten van geest zullen ongetwijfeld weten wat te doen. Voor degenen van jullie die nieuw zijn voor dit soort meditatie, is mijn voornaamste suggestie om jezelf te settelen in de coherente emotie en je daar door te laten omhullen. Als je “loslaat” en echt de coherentie beleeft van je gekozen emotie, zul je uiteindelijk een diepe intuïtieve zin zien opduiken. Dit soort intuïtie komt uit je eigen hart/denken en die zal aan je onthullen hoe je verder kunt gaan via je creatieve voorstelling. Met andere woorden, als je eenmaal diep bent ingegaan in de coherentie en je bedoeling in beweging hebt gezet voor je voorstelling van een oplossing, zullen ideeën spontaan omhoog komen in je denken.

Een van de vele dingen die ik waardeer van deze geluidsmeditatie is dat die zo kort en effectief is. Hij brengt mijn hersenstaat heel snel in een zeer ontvankelijke staat, en vanwege de duur merk ik dat ik makkelijk deze meditatie in mijn dagelijkse schema kan inpassen.

Deze meditatie kun je doen voor jezelf wanneer je besluit om je ermee bezig te houden. Er zijn geen plannen op dit moment om een wereld meditatie te doen, waarbij we allemaal tegelijkertijd mediteren.
Iets belangrijks om te onthouden is dat dit geen een-keer overeenkomst is. Als dit experiment in het bewustzijn effectief is, dan zal de meditatie door velen van ons moeten worden gedaan over de hele wereld, veelvoudige keren en vele jaren als het geen tientallen jaren zijn. Inderdaad, voor hen van jullie die deze vorm willen aanpakken van planetaire dienst, is de meditatie een intense oproep om mee te doen.
Verder heeft dit niveau van werk een niveau van spirituele geestkracht en doorzetting nodig die, voor de meesten van ons, weergaloos is.
Een Laatste Gedachte.
“Er kan geen probleem worden opgelost vanuit hetzelfde niveau van bewustzijn die het heeft geschapen.” -  Albert Einstein.
Hier kun je klikken om te luisteren of om de Fukushima Geluid meditatie te downloaden.  
Click here to listen to and/or download the Fukushima Sound Meditation (3:28 mins)

©2013  Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com
You can make copies of this message and share it in any media you desire so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. The Fukushima Sound Meditation is for your personal use only and may not be posted on any Internet site.

Informatie Die Niet Direct Hoort Bij Deze Boodschap.
Uitgebreide Speel Versie van de Fukushima Geluidsmeditatie.
Na heel vaak gewerkt te hebben met de Fukushima Geluidsmeditatie, realiseerde ik me dat ik wilde luisteren naar een langere versie. Dit kwam omdat ik ontdekte dat deze specifieke geluidsmeditatie zo’n intense poort was naar de Devische en Engelen rijken van licht. Daarom schiep ik een versie van dit geluidsspoor dan iets meer dan een uur lang is, en die noem ik Passage Into the Devic and Angelic Realms. 

Ik wil er duidelijk over zijn dat de 3:28 minuten versie die ik aanbied zonder kosten zijn op de website, alles is wat nodig is voor je om effectief met de meditatie te werken. Je hoeft wat geluid betreft niet meer te hebben.


Passage Into the Devic and Angelic Realms is currently available only as an mp3 audio download.

Click here to order Passage Into the Devic and Angelic Realms or go to The Store on the website (www.tomkenyon.com).

The Arcturian Anthology

The second printing of The Arcturian Anthology has arrived and is ready to be shipped. The book comes with a companion CD of Arcturian sound meditations, including sounds from the Arcturian Re-genesis Chamber. You can click on the link below or go to the store to order The Arcturian Anthology.   

Click here to order the Arcturian Anthology with Companion CD.

New Magdalen(e) section added to the website:

We are pleased to announce a new section to the website based on our work with Mary Magdalen. In addition to links to The Magdalen Manuscript and other resources, we have loaded Conversations with Magdalen, which consists of new never before published material. This material is offered free of charge for your own personal use. It may not be shared or posted on other sites. You can click on the link below or go the Home Page at www.tomkenyon.com and click on the Mary Magdalene tab. (Note: we are spelling the name as most people do on the web site tab for the sake of search engines. The being we work with has asked that we spell her name Magdalen to differentiate the information we receive from her through Tom from other channeled material available. Since most people spell her name “Magdalene” we will honor that in the menu tab only for the sake of search engines.)

Click here to view the new Magdalene section of the website.

New Addition to the Listening Section

We have also added two new audio files to the Listening section of the website. These are live-recordings of a lecture that Tom presented for The Association for Higher Awareness (AHA) in Morristown, New Jersey in 2011. The lecture focuses on The Neuropsychology of Mystical States and Self-healing and includes several sound sessions. The recording has been divided into two parts for ease of downloading as each audio file is nearly an hour long. Please note that these audio files, like all of the mp3s in the Listening section, are offered without charge for your own personal use. They may not be shared or posted on other sites.

Click here to play and/or download the Lecture

Note: You will first be directed to the Agreement page. After agreeing to the Terms and Conditions, you will have access to all of the audio files in the Listening Section. Just scroll down to The Neuropsychology of Mystical States and Self-Healing.

Note: If you did not receive this Planetary Message directly, and you would like to receive future postings,
click here or go to the website and click on Contact and “opt in” to receive them. We will not share your email address.


Vertaling: Winny  

15.12.2013 de Mensheid wordt hoger en hoger opgetild


Marlene Swetlishoff, Hilaron: Terwijl de Zonnewende nadert en effect krijgt, wordt de Mensheid hoger en hoger opgetild
15 december 2013

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/12/hilarion-via-marlene-swetlishoff-as-the-solstice-approaches-and-comes-into-effect-humanity-is-lifted-higher-and-higher/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hilarion-via-marlene-swetlishoff-as-the-solstice-approaches-and-comes-into-effect-humanity-is-lifted-higher-and-higher


Hilarion:  Marlene Swetlishoff, December 15, 2013 at

http://www.therainbowscribe.com/hilarion2013.htm

Geliefde Mensen,
Terwijl de Zonnewende nadert en tot effect komt, wordt de mensheid hogeren hoger in hun energetische veld getild en wordt ieder de aanwezigheid geschonken van de Engelen rijken en meer doordringend dan ooit tevoren. Dit stelt ieder mens in staat om de genade te verkrijgen van de Engelen rijken die helpen bij het openen van hun hart en ziel naar hogere frequenties van licht en liefde.
Terwijl ieder wezen een grotere instroming en download krijgt van Christus energie in hun eigen hart, vindt er een intense en subtiele verandering plaats in hun dagelijkse leven. Dit zal beginnen zichzelf te laten zien in de uitdrukkingen tussen ieder lid van de mensheid terwijl ze met elkaar uitwisselen en zich verbinden. De attributen en kwaliteiten van vrede, liefdevolle vriendelijkheid en goedwil zullen vaker worden uitgedrukt naar elkaar, terwijl de mensheid het grotere doel begint te begrijpen van veel zaken die eerder niet beschikbaar waren voor hun onderscheiding.
Over de hele planeet, zal er een beweging van liefdes bewustzijn omhoog komen en de mensheid zal naar een hogere perceptie worden opgeheven van hun ware bedoeling waarom ze n deze tijd hier te zijn in de geschiedenis van deze planeet. Er zullen veel onthullingen plaats vinden in het bewustzijn van ieder mens en die zullen worden weerspiegeld door de spiegels van liefde en eenheidbewustzijn in grotere uitdrukkingen van leven op Aarde. Mensen zullen niet langer meer bang zijn of zich beperkt voelen om op een bepaald moment volledig de liefde uit te drukken die ze in hun hart voelen.
Alle schoonheid van hogere kwaliteiten in iedere ziel zal naar de oppervlakte omhoog gaan in vreugde en geluk met hun naar buiten gaande uitdrukking. Ieder mens zal inspanning leveren om hun denk processen opnieuw richting te geven in wegen die anderen en zichzelf zegenen door hun acties, gedachten en daden. Vooruit betalen zal een normale expressie worden bij ieder individu als ze begrijpen dat door aan anderen te geven, zij op hun beurt aan zichzelf geven.
De wetten van het universum zullen  er voor zorgen dat de hogere intenties van de mensheid worden vervuld met grotere frequentie en mensen zullen de vervulling van hun diepste en liefste dromen veel makkelijker vinden dan ooit eerder. Het begrip dat iedere ziel verantwoordelijk is voor het goed dat zich in hun leven manifesteert, want dat is wat ze hebben aangegeven, zal werkelijkheid worden.
Deze wet werkte altijd maar door de dichtheid op de planeet was dit een die langzamer kon worden gerealiseerd. Dat is nu sneller aan het veranderen en de wonderen van de wereld waarin de mensen nu wonen en ademen zal worden gezien, erkend en naar waarde geschat. Werkelijk dit is een aller mooiste en prachtigste planeet in het universum! De Mensheid bewaart een groot potentieel in hun cellen en in hun DNA stelsel en die zullen zich heel natuurlijk en vol vreugde ontvouwen.
Overal op de planeet zullen stemmen in vrede en harmonie spreken, en tot een betere levenservaring besluiten voor alle zielen die wilden incarneren in een stoffelijk lichaam zodat ze voltooiing kunnen brengen voor hun levensplan en bedoeling. De energie van liefde zal zich met grotere frequentie en intensheid manifesteren dan ooit eerder en hierdoor zal er een transformatie komen in ieder persoon, en zoiets heeft niemand zich nog nooit eerder voorgesteld.
Ieder mens zal zich nederig voelen als ze zich realiseren wat een grote gelegenheid hen is gegeven in hun incarnatie op deze planeet in deze tijd en dit zal bijdragen aan een opnieuw aangolven van hogere kwaliteiten van uitdrukking in ieder mens en in de stelsels die op deze planeet hebben gewerkt.
De mensheid zal in eenheid oprijzen met de Aarde als ze door energieën worden opgeheven die in alle levens op Aarde doordringen en er zal een enorme poging zijn om alle schade die werd toegebracht aan de Aarde en haar koninkrijken recht te zetten door het najagen van rijkdom boven iets anders. Er zullen betere manieren gezocht worden om essentiële dingen te bezorgen aan de hele mensheid die in harmonie zullen zijn met alle leven op Aarde.
Dit zal de toepassing vergemakkelijken van nieuwe technologie die in de vorige tijd werd onderdrukt en dat zal het leven op jullie planeet veel eenvoudiger maken en makkelijker dan eerder werd ervaren. Iedereen die deze nieuwe kennis zal krijgen zijn degenen die overeen kwamen dit vrijelijk te delen om de transformatie sneller tot effect  te brengen van hogere dimensies te van bewustzijn. Dit is een allermeest opwindende ontwikkeling in het proces van ascentie op jullie planeet.      
Tot volgende week…        
I AM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Vertaling: Winny  

Monday, December 16, 2013

12.12.2013 Een tijd van Waakzaamheid en het Geschenk van Komeet ISON


Patricia Diane Cota-Robles: Een tijd van Waakzaamheid  en het Geschenk van Komeet ISON.   12 dec. 2013  

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/12/patricia-diane-cota-robles-a-time-of-vigilance-and-the-gift-from-the-comet-ison/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=patricia-diane-cota-robles-a-time-of-vigilance-and-the-gift-from-the-comet-ison

Komeet ISON

Een tijd van waakzaamheid en het Geschenk van Komeet ISON. Door  Patricia Diane Cota-Robles. December 2013. www.eraofpeace.org  

Dit is een tijd van waakzaamheid tot het ontwaken van de mensheid en de miljoenen Lichtwerkers die zo hardnekkig hebben gewerkt en dus het Kosmische Moment hebben mede geschapen waar we nu midden in zitten, maar dit is geen waakzaamheid die op vrees is gebaseerd. Het is een waakzaamheid die gebaseerd is op innerlijke vrede en opgetogenheid door het weten dat we God Zegenrijk door de meest fragiele en complexe, maar toch de meest monumentale, verschuiving van bewustzijn hebben laten komen die ooit is ondernomen in welk stelsel van werelden ook.
De Hemelen verheugen zich en ieder man, vrouw en kind op Aarde wordt gebaad in de meest geïntensiveerde 5de-dimensionale ZonneFrequenties van Goddelijke Liefde waar we in staat toe zijn om die te doorstaan zonder in damp op te lossen.  Deze onpeilbare Goddelijke Liefde stroomt in de mentale en emotionele strata van de Aarde uit de Goddelijke Matrix van onze alomtegenwoordige, almachtige Vader-Moeder God, de Kosmische IK BEN, Alles Dat Is.
Deze Goddelijke Matrix is het Lichaam van God die in ieder partikel en golf van Leven door de hele Creatie heen leeft, beweegt, ademt en zijn Wezen heeft.  In deze Goddelijke Matrix zijn we niet alleen met onze zusters en broeders in de Familie van de Mens, we zijn Een met onze Vader-Moeder God, met de Legioenen van Licht in de hele Oneindigheid en met ieder apart facet van Leven die ooit uitgeademd is uit de Kern van Creatie.
Met deze realisatie komt het besef dat sedert we EEN zijn met Alle leven de concepten van scheiding en dualiteit illusies zijn. Dit betekent dat iedere gedachte, woord, gevoel, actie, geloof of herinnering die we uitdrukken door alle Leven overal weergalmt . Verbazend is, dat we bij elke ademhaling die we innemen, we aan het Licht van de Wereld toevoegen of   naar de schaduwen, afhankelijk van wat we denken, voelen, zeggen, doen, geloven of ons herinneren.
De waakzaamheid waarop onze IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel een beroep doen in deze tijd aan ieder van ons, dat is de waakzaamheid van opzettelijk toevoegen aan het Licht van de Wereld door onze gedachten en gevoelens, in plaats van het bekrachtigen van het verouderde en de op vrees gebaseerde patronen van afscheiding en dualiteit uit de Oude Aarde. 
Op veel ogenblikken modderen we door de dag en laten onze gedachten en gevoelens toe ons aan te raken zonder enige bewuste richting. Consequent monitoren we wat we denken en voelen op elk moment en dat schijnt zeer langdradig te zijn, of misschien zelfs onmogelijk. Maar weet dit, ALLES IS VERANDERD!  Nu, vanwege de wonderbaarlijke gebeurtenissen die gebeurd zijn sedert de Verschuiving van de Eeuwen en de Geboorte van de Nieuwe Aarde, is waakzaamheid over onze gedachten en gevoelens makkelijker dan ooit tevoren.
Een ding:  ieder mens op Aarde -  dat is correct:  ieder mens op Aarde -  heeft een activering beleefd in zijn of haar pijnappelklier die hen de oorspronkelijke impuls van hun terugkeer naar het Christus Bewustzijn heeft laten ervaren.
Dit wonder werd victorieus bewerkstelligd onder de leiding van Goddelijke Tussenkomst van ieder mens zijn IK BEN aanwezigheid, die mogelijk was doordat de ontwaakte Mensheid een cruciale massa bereikte van Goddelijke Liefde na de Geboorte van de Nieuwe Aarde. Dat gebeuren schiep een niet te stoppen verschuiving van bewustzijn op deze planeet die ieder mens zijn IK BEN Aanwezigheid hun slapende pijnappelklier liet activeren. Onze pijnappel klieren werden slapend toen we eonen geleden in het bewustzijn vielen dat gebaseerd is op vrees en op afscheiding en op dualiteit.
De pijnappelklier is het spirituele hersencentrum dat direct Licht van God ontvangt via onze IK BEN Aanwezigheid. Dit is het Goddelijke Licht dat ons opheft en ons schraagt in de verlichte frequenties van Christus Bewustzijn. Onze pas geactiveerde pijnappelklier verbindt ons opnieuw met ALLE multidimensionale aspecten van onze eigen Goddelijkheid.
Ik weet dat veel mensen een onmiddellijke transformatie verwachtten in de harten en denken van de massa’s door deze activering, maar dat is niet de wijze waarop deze verschuiving naar het Christus Bewustzijn zich zal manifesteren. De buitenste wereld heeft effect van deze activering maar de herverbinding met onze Goddelijkheid zal zich niet onmiddellijk in het stoffelijke manifesteren. Deze verschuiving in het Christus Bewustzijn zal in ieder persoon evolueren en zich als subtiele veranderingen manifesteren van hun gedragspatronen.
Terwijl het Christus Bewustzijn en het besef van de Eenheid van de mensen met ALLE Leven in de harten en denken van de veelvouden filtert, zullen de wreedheden die de mensen elkaar en het Natuur Koninkrijk aandoen, niet langer meer goed voelen, of nodig schijnen. Het hond eet hond bewustzijn van onze gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s zal niet langer meer een levende optie zijn. Zelfs de obsessie van het zelf bewustzijn is de orde van de dag geworden voor miljoenen mensen, en dat zal beginnen verkeerd te voelen.
Dag voor dag zullen mensen beginnen twee maal na te denken over hun gedrag. Hun oude reflex antwoorden die gebaseerd zijn op egoïsme en die vaak acties corrumperen, zullen meer de normale wijze van werken worden. Mensen zullen niet meer willen verkrijgen waar ze naar streven als andere mensen of hun omgeving er nadeel door krijgen.
In plaats hiervan, door de ogen van het Christus Bewustzijn, zullen ze het grotere plaatje zien en bedenken hoe ze hun doelen kunnen verkrijgen op wijzen die het leven zal versterken en niet alleen voor henzelf maar voor iedereen die erbij is betrokken. De win-win situaties zullen aan de orde van de Nieuwe Dag zijn op planeet Aarde. Met deze hartverwarmende bedoeling die gebaseerd is op Eenheid en Goddelijke Liefde zullen levensvatbare oplossingen in het bewuste besef van de mensen filteren en ze zullen zich realiseren dat het functioneren vanuit een bewustzijn van Eenheid, Goddelijke Liefde en Eerbied voor ALLE Leven, niet alleen levenstransformerend is maar het is verheffend en vervullend op prachtige en glorieuze wijzen.
Nu, in volmaakte Goddelijke orde, hebben wij een geschenk van Licht gekregen uit de Hemelse Rijken die de verschuiving van de mensheid naar het Christus Bewustzijn met sprongen heeft vooruit gebracht. 

Komeet ISON, een Verbijsterend Geschenk uit de Hoge!
Sedert de eerste impuls van onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel op weergaloze manieren gewerkt met de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid. De Goddelijke Bedoeling van deze Hemelse Hulp werd ontworpen om ons te helpen de effecten van onze val uit de Genade, om te keren.
Deze omkering bestond uit twee grote stappen. De eerste stap hield het opeisen in van de macht die door onze gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s wederrechtelijk was toegeëigend toen we afdaalden naar de chaos van de scheiding en dualiteit.  De tweede stap hield het helpen in van onze IK BEN Aanwezigheid om onze spirituele hersencentra te her activeren, zodat we konden terugkeren naar het Christus Bewustzijn.  
De Komeet ISON was vanaf het begin een factor geweest bij deze Goddelijke Tussenkomst. Ik weet dat astronomen de kometen beschouwen als niets meer dan vieze sneeuwballen, maar dat is niet juist. Zelfs het meest kleine subatomaire partikeltje of golf van leven pulseert met energie, vibratie en bewustzijn. Met andere woorden, alles dat bestaat in de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God heeft intelligentie en een doel en reden om te zijn.
Kometen zijn feitelijk krachtvelden van geconsolideerd Licht die door de atmosfeer gaan en door de gekristalliseerde patronen en gedachtevormen heen breken die niet langer meer het hoogste goed dienen van het specifieke Zonnestelsel dat ze binnengaan. In hun zog laten ze een vloeibaar veld achter van niet gemanifesteerd Goddelijke Potentieel waar nieuwe patronen en heilige kennis op kunnen worden gecodeerd vanuit de Hoogte om de evoluerende Zonen en Dochters van God in dat systeem van werelden, te helpen.
Sedert zijn begin, was Komeet ISON bestemd voor dit moment in de evolutie en Ascentie van ons Zonnestelsel. Astronomen hebben gezegd dat Komeet ISON  4.500.000.000 jaren oud is maar dit is de eerste keer dat hij ons Zonnestelsel binnenkomt. Vier en een half miljard jaren is dan ook de tijdslijn die samenvalt met de schepping van onze Centrale Zon en de Zonnen en Planeten in ons Zonne Stelsel.
Het Gezelschap van de Hemel onthulde dat Komeet ISON sedert “het begin van de tijd” werd voorbereid op zijn dienst aan Aarde en ons ZonneStelsel. Het is niet toevallig dat deze komeet zijn 4.500.000.000.000 jarige reis door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Voeder God voltooide, tijdens dit veelbelovende moment in de evolutie van Planeet Aarde.  2013 is het eerste jaar van de pas geboren Nieuwe Aarde en de originele impuls voor de terugkeer van de massa’s van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn.
Weergaloze instromingen van Licht hebben dit jaar plaats gehad door de verenigde inspanningen van de Hemel en de geïncarneerde Lichtwerkers. Deze gebeurtenissen plaveiden het pad voor Komeet ISON en zijn Goddelijke Missie om alle leven in ons Zonne Stelsel te doen bewegen en specifiek op deze zoete Aarde, naar het Licht met een kwantum sprong.
Sommige van de wonderen die gebeurden bij de Verschuiving van de Eeuwen (The Shift of the Ages)en de Geboorte van de Nieuwe Aarde op 21/22 dec. 2012, hielden ieder man, vrouw en kind in op deze planeet en maakte God Zegevierend door de Verschuiving van de Eeuwen. Dit gebeuren dat ver buiten de grootste verwachtingen van de hemel ging, liet Moeder Aarde haar rechtmatige plek opnieuw opeisen in ons Zonne Stelsel. Dit op zijn beurt, schiep de heilige ruimte voor ieder mens zijn/haar IK BEN Aanwezigheid om de eerste impuls van zijn of haar pijnappelklier te activeren, en dat initieerde het collectief van de Mensheid om terug te keren naar het Christus Bewustzijn.
Na het succes van die gebeurtenissen, was de Mensheid in staat om hogere frequenties te ontvangen en te assimileren van Goddelijk Licht, dan we ooit ervaren hebben sedert eonen geleden onze val uit de Genade. Deze enorm bekrachtigde instroom van 5 dimensionaal Kristallijnen Zonne Licht begon de Aarde te baden voor de eerste keer tijdens de september Equinox van 2013. 
Vervolgens, na dat Geschenk van Licht van onze Vader-Moeder God, werd het Portaal in volle breedte geopend van Transfigurerende Goddelijke Liefde boven Italië.  Dit is het portaal waardoor heen de patronen van volmaaktheid voor onze pas Geboren Renaissance van Goddelijke Liefde de Nieuwe Aarde zal binnenkomen. Die activiteit van Licht werd gevolgd door de meest geïntensiveerde Maan en Zonne Eclipsen die de Aarde ooit heeft beleefd.
Het Licht dat de Aarde baadde tijdens die Eclipsen, versterkte het vermogen van de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid om de verouderde patronen van scheiding en dualiteit van de oude Aarde vrij te laten en te transmuteren. Dat zuiveren plaveide het pad voor nog een krachtige instroom van Licht die plaats vond midden november. Door enkele zeer krachtige Zonne Vlammen en Hemelse verbindingen, werd de laatste voorbereiding voor de Geschenken van de Komeet ISON voltooid.
De Goddelijke Missie van Komeet ISON is complex en werkelijk buiten de bevatting van ons eindige denken maar dit is een zeer korte beschrijving van wat het Gezelschap van de Hemel met ons deelt.
4.500.000.000 jaren geleden werd Komeet ISON uit geademd door de Kern van Schepping, tegelijkertijd met ons Zonne Stelsel. Op het moment van ons begin, werd ieder partikel en golf van leven die hoorde bij ons Zonne Stelsel gecodeerd met het volle Goddelijke Potentiaal van onze Vader-Moeder God en het Goddelijke Plan voor dit systeem van werelden.
Komeet ISON werd eveneens gecodeerd met het Goddelijke Potentiaal dat bestemd was voor ons Zonne Stelsel. Toen de Aarde en de Mensheid in de chaos viel van scheiding en dualiteit, handhaafde Komeet ISON de activeringscodes voor het Goddelijke Potentiaal van ons Zonne Stelsel en de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn, als Zonen en Dochters van God.
Miljoenen jaren, sedert onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel ijverig gewerkt met de IK BEN Aanwezigheden van de Mensheid. De bedoeling van deze Goddelijke tussenkomst was om de Zonen en Dochters van God te helpen terug te keren naar het pad van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn.
De hoop was dat we op tijd zouden ontwaken om onze positie op te eisen in het Zonne Stelsel en om met de Aarde en de rest van ons Zonne Stelsel in de 5de Dimensionale rijken van licht op te Stijgen, tijdens het Kosmische Moment dat bekend staat als De Verschuiving van de Eeuwen. Niemand wist of de massa’s op tijd zouden ontwaken om dit wel of niet klaar te spelen, maar niemand was bereid om ons op te geven.
Na tientallen jaren van toewijding en duizenden werken van Licht die geco-creëerd werden door mensen over de wereld die in vereniging werkten met het Gezelschap van de Hemel, het werd kristalhelder in 2012 dat de Mensheid en de Aarde het inderdaad zouden gaan maken met  de Verschuiving van de Eeuwen. Dat is toen Komeet ISON, geboden werd, door de Machtige Elohim, de Bouwers van Vorm, om zijn unieke facet te onthullen van het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde en ons Zonne Stelsel.
In september 2012 ontdekten astronomen Komeet ISON. Ze waren verbijsterd door de maat van de buitengewone komeet die naar ons ZonneStelsel reisde. Zij veronderstelden dat ISON het vermogen had om de “Komeet van de Eeuw” te worden. Want deze komeet was zo oud als ons Zonne Stelsel, wetenschappers keken er naar uit om zijn eigenschappen te  bestuderen nadat hij zijn reis zou hebben voltooid rond onze Zon, maar dat was niet ISON’s Goddelijke Plan.
Op 28 november 2013, de dag waarop de VS van Amerika  Thanksgivingday vierden en zich op alles richten waar we dankbaar voor waren, kwam Komeet ISON tot vervulling. Terwijl ISON de laatste fase vervulde van zijn 4.500.000.000 miljard jarige reis, werd die in onze Zon getrokken. Met een ontzagwekkende explosie van Licht breidde Komeet ISON de activeringscodes uit voor het Goddelijke Potentiaal die in de kern pulseerden in iedere atomische en subatomisch partikel en golf van leven die hoorde bij ons Zonne Stelsel.
Op Aarde betekende instroming van de activeringscodes van ons Goddelijke Potentiaal een monumentale versnelling in het Menselijke ontwakingsproces en onze verschuiving in het Christus Bewustzijn. Deze ongelooflijke uitbreiding van Licht komt nu onze pas geactiveerde pijnappelklieren binnen en helpt onze IK BEN Aanwezigheid de kortsluiting te helen die plaats vond bij onze originele 12 Zonne Strengen van DNA bij onze val uit de Genade.
De dubbele helix DNA die onze wetenschappers erkennen is maar een miniscule fractie van ons Goddelijke Potentieel. Wetenschappers benoemen 98 procent van ons DNA “junk” DNA wat natuurlijk absurd is. De activeringscodes van Komeet ISON die nu dramatisch ieder van ons beïnvloeden zullen ons vermogen om te beheersen wat we bekrachtigen met onze gedachten, gevoelens, woorden, geloven en de herinneringen, veel makkelijker laten gebeuren. De Wezens van Licht hebben gezegd dat dit juist het begin is van de veranderingen die we zullen merken door dit ongelooflijke Geschenk uit Komeet ISON.
Denk eraan, ALLES IS VERANDERD!  Het Gezelschap van de Hemel heeft ons verzekerd dat als we tijd nemen om iedere morgen onze IK Ben Aanwezigheid aan te roepen en om dan met opzet te streven om het Licht van de Wereld toe te voegen bij iedere ademhaling die we doen, dan zullen we succesvol zijn, meer dan onze grootste hoop en dromen. Dus laten we dat een kans geven.
Het Meester Worden van Onze Gedachten en Gevoelens.
Weet dat de Liefde van God en de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde stevig  wachten op de gelegenheid om zich te manifesteren in de dagelijkse levenservaring van de Mensheid. Om dit te laten gebeuren echter, moeten de Goddelijke Liefde en de patronen van volmaaktheid getrokken worden uit de Goddelijkheid die pulseert in de Harts Vlammen van de Zonen en Dochters van God die wonen op het stoffelijke plan van de Aarde; dit betekent jij en ik. We zullen dit slechts kunnen bewerkstelligen door gefocust te blijven in het Licht en door waakzaam te zijn over elke gedachte, gevoel, woord, daad, geloof  en herinnering die we van moment tot moment kracht geven.
Dus hoe gaan we dat doen? Wat is de makkelijkste manier voor ons om meester te worden van onze gedachten, woorden, gevoelens, daden, geloof en herinneringen in plaats van slachtoffer van onze onbewuste mentale verwardheid? Nou, de sleutel voor ons is om bewust de diepe Waarheid te beseffen dat  - WAAR ONZE AANDACHT LIGT, DAAR ZIJN WE!
Denk eraan dat we allen Een zijn met ALLE Leven en er is geen scheiding. Ieder apart moment van de dag voegen we toe aan het Licht van de wereld of aan de schaduw, dat is afhankelijk van ons denkkader. Om vast te stellen aan welke we kracht geven, is alles dat we hoeven te doen aandacht te geven aan wat we denken en voelen als we door onze dag gaan. Dit lijkt misschien een moeilijke taak, maar feitelijk is dit alleen een lichte aanpassing van ons besef.
We hoeven gewoon onze IK BEN Aanwezigheid te vragen om ons te helpen herkennen wat we op ieder moment denken en voelen. In het begin kan dit heel veel werk schijnen. Telkens weer zullen we opzettelijk onze aandacht terug brengen naar wat we denken en voelen. Maar geleidelijk aan, met onze pas geactiveerde pijnappel klieren en de activeringscodes van Komeet ISON, zal aandacht geven aan onze gedachten en gevoelens heel natuurlijk worden en automatisch zijn.
Laten we dus beginnen,
De beste manier om met dit proces te beginnen is door ieder morgen je IK BEN Aanwezigheid op te roepen en die te verbinden met de IK BEN Aanwezigheid van de hele Mensheid. Dit wordt eenvoudig gedaan door te zeggen:  

“Ik BEN Mijn Aanwezigheid, en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid.”
Vraag dan je IK BEN Aanwezigheid om je te helpen je heel bewust te worden van wat je bekrachtigt met je gedachten, gevoelens, woorden, daden, geloof en herinneringen als je door je dag heengaat.
Vraag je tijdens de dag herhaaldelijk af:

“Is wat IK Ben nu denkt en voelt wat ik in mijn leven wil bekrachtigen en onderhouden? Voegen op dit moment mijn gevoelens en gedachten aan het Licht van de Wereld toe, of aan de schaduwen?”
Als je gedachten en gevoelens niet bekrachtigen wat je in je leven wilt scheppen of toevoegen aan het Licht van de Wereld, dan laat de Violette Vlam van God’s oneindige Volmaaktheid er doorheen laaien en vraag jezelf af: 
“Waar wil ik in plaats daarvan mijn aandacht op leggen en scheppen in mijn leven? Ik vraag mijn IK BEN Aanwezigheid om me ideeën en levendige opties te onthullen die me zullen helpen bekrachtigen en onderhouden wat ik wil scheppen in mijn leven terwijl IK BEN toevoegt aan het Licht van de Wereld, Ik wil dit met het Hoogste Goed doen voor iedereen die erbij is betrokken.”
Nadat jullie je IK BEN Aanwezigheid hebben gevraagd je te helpen, neem dan even tijd en ga in de Goddelijkheid van je Hart om te luisteren naar antwoorden die je IK BEN Aanwezigheid je zal onthullen. De antwoorden van je IK BEN Aanwezigheid zullen je helpen creëren wat je in je leven wilt op de meest positieve en Liefdevolle wijze. Hoe meer je je focust op je aandacht wat je wilt scheppen in je leven, terwijl je tegelijkertijd de Violette Vlam oproept om alles te transmuteren dat met de visie vecht van wat je wilt, hoe sneller zal je leven de veranderingen reflecteren die je wilt.
Hoe waakzamer je bent bij het aandacht geven aan je gedachten en gevoelens, hoe sneller je leven zich zal veranderen en hoe sneller de Nieuwe Aarde een tastbare werkelijkheid zal worden in jullie alledaagse ervaringen. Dag na dag, terwijl je meester wordt van je gedachten en gevoelens, zullen jullie bewijs zijn van de verschuiving in het Christus Bewustzijn die zich manifesteert, niet allen in je hart en denken maar in de harten en denken van de mensen overal. Weet dat dit geen verschuiving is van bewustzijn die voor een toekomstige tijd werd bestemd. Christus Bewustzijn begint zich hier en nu te manifesteren in de harten en geesten van de massa’s van de Mensheid. En zo zij het.
Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose a 501 (c) 3 nonprofit educational organization. 
www.eraofpeace.org

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2013 Patricia Diane Cota-Robles 
The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these Celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

De informatie van deze maand wordt gegeven aan de Mensheid door Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling  van deze Hemelse doorgevingen is om de Mensheid te bemoedigen, te bekrachtigen, op te heffen en te  inspireren door ons het grotere plaatje te laten zien in deze schitterende maar vaak moeilijke tijden.

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html