Labels

Sunday, August 17, 2014

07.08.2014 Rainbow Phoenix - De Houding van Dankbaarheid


RAINBOW PHOENIX  van 7 augustus 2014

De Houding van Dankbaarheid


Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is, gaat u verder.
Dank u. Welkom Bewustzijn , dank u om bij ons te zijn vandaag voor de Rainbow Phoenix leden sessie van 7 aug. 2014. Wil Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.
Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Dat Kosmische Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft. Dat dit Bewustzijn in het verleden diverse keren heeft gesproken over de houding van dankbaarheid. Het wil graag hierover spreken. Dat dit Bewustzijn zegt dat een houding van dankbaarheid, alhoewel misschien op een mindere manier verstaan, een grillige manier is, want het is inderdaad een stokpaardje in deze tijd voor deze frase welke veel lichtwerkers gebruiken voor de houding van dankbaarheid.
Dat dit Bewustzijn hierover op een dieper niveau wil spreken. Dat het vaak heeft gesproken over dat wat de energie van creativiteit is, dat iedereen een creatief wezen is, en toch hebben velen nog grote problemen om dit te gebruiken of in het spel of om in actie te brengen.
Het is voor velen een intellectueel concept dat ze Schepper wezens zijn en toch, als er in hun eigen leven een mislukken is om iemands creatieve wensen te manifesteren, is er vaak teleurstelling, vaak is er bereidheid om iemand anders, zelfs dit Bewustzijn de schuld te geven  van een mislukking voor ieder mens zijn eigen unieke en individuele werkelijkheid.
Natuurlijk is dit een aanwijzing van het feit dat terwijl het intellectueel kan worden begrepen, het niet wordt gezien of begrepen op een meer basisch en fundamenteel niveau, een niveau van hart en ziel. Wat dit nu betekent overnieuw, is dat velen buiten zichzelf kijken om de resultaten te zien van hun bedoeling, en omdat het meest populair is geworden om de Wet van Aantrekking aan te halen, dat als men iets naar buiten brengt, ze dit naar zich toe zullen  trekken. Dit is geen concept dat goed is begrepen of goed wordt gebruikt. Vaak wordt er eenvoudig gedacht dat als men iets wenst, het zo zal zijn, zonder een vol begrip van waarom het belangrijk is om dit op diepere, innerlijke niveaus uit te zoeken, in de onbewuste en onder-bewuste niveaus, de gedachten, dat denken, die houdingen die de Wet van Aantrekking zou negeren, wat de manifestatie van dat wat men denkt dat ze willen, zou tegenhouden.
Hierin ligt het dilemma en velen worden ontmoedigd omdat ze naar buiten hebben gebracht  wat ze willen en toch gebeurt er niets.  Veel van de lichtwerkers die in de dichte energieën zitten van deze drie dimensionale werkelijkheid waar jullie je in bevinden, willen die dichtheid verlaten, die onderdrukkende werkelijkheid waarin zij zich bevinden en dus brengen ze naar buiten dat ze grote zaken willen laten gebeuren – levens veranderende veranderingen op de planeet, vernietiging van zelfs oude stelsels opdat Moeder Aarde het schadelijke ongedierte van de oppervlakte afschudt en zichzelf transmuteert, zichzelf transformeert.
Velen willen ontsnappen uit haar aardse ervaringen omdat het te veel is, omdat er geen schijnbare positieve resultaten voor hen gebeuren. Dit is natuurlijk een dilemma, want het wordt niet vaak gewaardeerd of begrepen dat ieder individu die zichzelf op de planeet heeft gezet in deze tijd, deze unieke, krachtige tijd, dat heeft gedaan met bedoeling en intentie.
Er zijn geen ongelukken, niemand is op de planeet per ongeluk, want het is natuurlijk een zeer complexe procedure voor Spirit om zichzelf te verdichten in dit focus van de persoonlijkheid die een levenservaring heeft.
Toch komen velen van de sensitieve zielen, de spirituele mensen, die hebben gewild om hier in deze tijd te helpen bij dit transformatie proces van Moeder Aarde en de mensheid, in een heksenketel terecht waarin zij zich zeer onprettig voelen, omdat het een van de eerste regels van verplichting om een stoffelijk leven te hebben, is dat men zichzelf vergeet, hun spirituele bron vergeet. Dat het een moeilijke passage is inderdaad, om op een drie-dimensionale planeet van dualiteit te zijn, onderworpen aan manipulaties en controles door degenen die een duistere kant dienen, een negatieve energie van schepping, en omdat zij vergeten hebben dat ze vrijwillig zijn gekomen, dat niemand hen hier naartoe heeft gedwongen, dat hun wens en wil is om deze  onderdrukkende planeet te verlaten om terug te keren naar huis, terug naar een hogere staat van bewustzijn en besef.
Aldus is het dat velen willen dat grote veranderingen gebeuren op de planeet, zelfs tot aan het punt van een planetair cataclysme(omwenteling) zodat het oude kan worden weggevaagd en dat ze kunnen worden bevrijd van dat gezwoeg en onderdrukking die ze hebben beleefd in deze drie-dimensionale werkelijkheid.
Over dit alles is eerder gesproken, maar waar dit Bewustzijn zich graag op wil richten nu, is hoe en wanneer iemand niet alleen het begrip heeft dat het een persoonlijke keuze is van de ziel die hem hier bracht maar ook de aanvaarding dat men hier is om een reden en bedoeling, en dat ze zichzelf weg kunnen te halen  van de slachtoffer mentaliteit die zo heersend is op deze planeet en in het menselijk bewustzijn, tot het begrijpen en waarderen van dat ieder individu uniek is en Goddelijk van aard is.
Dat ieder een scheppend wezen is en dat die innerlijk werk nodig heeft om door de geloof stelsels heen te breken die iemand beperken. Dat een manier om dit te doen is om een houding van dankbaarheid te adopteren, liever dan een litanie van klachten dat men in de miserie zit en dat men niet langer meer hier wil zijn.
Jullie zijn hier om je eigen unieke speciale redenen en die staan in verbinding met je spirituele en je ziel’s bedoeling. Als men dit echt begrijpt en verder gaat dan gewoon te klagen over hun niet te verdragen situatie, dan zal men niet langer gewoon zeggen: “Ik deed dit en dat, maar er gebeurt niks,” en die staat van ellende en wanhoop die velen voelen in deze drie dimensionale werkelijkheid wordt dan overweldigend.
Maar als men in plaats van te eisen dat veranderingen buiten de persoon zich laten zien, door te eisen dat de buitenste verandering het bewijs zal zijn dat ze nodig hebben om te geloven dat ze spirituele wezens zijn – dat als dit kan worden overstegen, als men voorbij dualistisch denken kan gaan naar eenheidsbewustzijn, dan opnieuw, zal alles veranderen.
Als men dankbaarheid vasthoudt en dank voor zijn leven en voor de veranderingen die gaan komen, zal dit het energiefocus veranderen weg bij welke een buitenste bewijst eist voordat iemand werkelijk zal geloven, tot iemand waar men al de gelover is en de benodigde veranderingen heeft nu de positieve energieën die resultaten zullen beïnvloeden.
Dat als men gewoon en voortdurend vraagt om en soms eist om verandering maar niet dankbaar is voor wat reeds zo is, dat is een veel moeilijker reis en is moeilijker om te bewerkstelligen dan als men dankbaar is voor wat men heeft en dankbaar is voor wat men schept.
Bijvoorbeeld, als men zegt: “Ik wil de loterij winnen” en de loterij wordt niet gewonnen en men blijft op die plek van veroordeling omdat Spirit dit zou hebben moeten doen, omdat men gevraagd heeft om een winst van de loterij en er is niets gebeurd, geen winst, geen loterij. Dat men vaak kan zeggen dat: “Ik geloof niet want spirit heeft dit niet gebracht.” Maar als men vasthoudt dat men in overvloed zit, dat Spirit altijd voorziet en men is dankbaar voor die overvloed van Spirit, schept dit een positieve omgeving die het onderbewuste, het lager zelf, vasthoudt dat dit waarheid is en het onderbewustzijn zal dan actief werken in de derde dimensie om deze overvloed te manifesteren en vast te houden dat het reeds zo is, liever dan een houding die zegt: “Ik zal echt deze keer dit geloven als ik eenmaal de loterij win en dan weet ik dat het waarheid is.”
Men moet reeds vasthouden dat dit de waarheid is. Men moet dankbaar zijn en zijn dank uitspreken bij elke gelegenheid die geschikt is voor het individu.
Een zo’n gelegenheid kan zijn bij het avondmaal of bij elk maal, waar een gebed wordt uitgesproken, die bedankt voor de overvloed in iemands leven, voor de voeding die werd voorzien, aan Spirit dat dit beschikbaar is.
Het kan zijn dat dingen zich niet onmiddellijk manifesteren als men probeert positief te zijn. Dit heeft daarom geduld en vertrouwen nodig. Dat dit is wat in de langere run resultaten zal geven, en opnieuw als gelegenheden twijfel en speculatie brengen van waarom er nooit iets gebeurt en een bereidheid tot schuld geven, dat dit feitelijk de aanwijzing is dat men als negatief wezen de meester is en niet het positieve. Dat men de gelegenheid moet aangrijpen om dieper te kijken om te vragen naar innerlijke kwesties van waarom dit zo is.
Daarom zegt dit Bewustzijn tot slot dat een positieve houding van dank, dankzeggen en gebed aan Spirit, en Spirit bedankt voor de positieve resultaten, van groot belang is in iemands leven, specifiek in deze tijd. 
Dat dit vandaag de openingsboodschap voltooit. Dit Bewustzijn is open voor enige vraag die de Energiegeefster heeft.

Dat was een buitengewone openingsboodschap, Bewustzijn, en zo, zo waar. De leden zullen er absoluut blij mee zijn. Dank u.
Dit is een  boodschap die eerder is gegeven, maar het is belangrijk om er constant aan te worden herinnerd, via dit Bewustzijn of door iemands eigen inspanning, want het is dat wat iemands leven kan omwenden als ze werkelijk dankbaar zijn voor alles dat gebeurt in hun leven, zelfs negatieve ervaringen, want er zitten veel grootse lessen in negatieve gebeurtenissen die in iemands leven plaats vinden.  Om negatieve gebeurtenissen te gebruiken als bewijs dat er niets aan het gebeuren is, is een fout van degenen die werkelijk willen begrijpen en hun leven willen activeren als Schepper wezen.
Men is een schepper wezen of men dit nu begrijpt of niet. Men schept de energieën van hun levenservaring automatisch en daar deze planeet nog steeds een van negativisme is, omdat degenen aan de macht en controle dit begrijpen en weten en die dit principe tot hun voordeel gebruiken, dat zij dit alles in vrees en negativiteit vasthouden. Dat men dit dan wil aangrijpen en in zijn leven manifesteren zonder zich te realiseren dat het dit negatieve geloof stelsel is dat ze vasthouden, wat inderdaad de werkelijkheid rond hen creëert.
Als men dit naar het volgende niveau kan meenemen en kan beginnen om dit energie te geven vanuit dat positieve niveau waar reeds werd vastgehouden dat men overvloed heeft en dat dit meer naar hen toe stroomt op elke dag, of dat men liefde heeft, men een relatie heeft, men vrede en harmonie heeft, wat het is dat men het meest in het leven zoekt.  Als men dit heeft en er voor dankt alsof het reeds een bewerkstelligd feit  is, dat dit positieve energie en atmosfeer creëert en rond het individu toestaat om deze veel meer verlichte en positieve werkelijkheid te creëren.
Dit komt neer op ieder individu en hangt niet af van degenen die de planeet controleren, want men begint te begrijpen dat behalve als men zijn eigen kracht weggeeft aan hen, dat niets kan worden weggehaald van het recht en de vrijheid van het individu om hun eigen werkelijkheid te scheppen, of het nu positief of negatief is.
Dus opnieuw is de verantwoordelijkheid van de creatie van iemands leven en wat er in iemands leven gebeurt een individuele verantwoordelijkheid, uniek en afgescheiden van het denken wat het grootste deel heeft, wat de massa’s beleven.
Het is soms een moeilijke reis om zichzelf af te scheiden van het massa denken specifiek degenen die zo diep begraven zijn in het niet bewuste niveau dat er niet eens een waarneming bestaat dat men zulke negatieve houdingen heeft.
Het bewijs van de pudding, als je wilt, is om naar iemands leven te kijken en te zeggen:  “Is dit echt de creatie van een positieve houding of, bij negatieve ervaringen die het individu heeft, is het niet de weerspiegeling van negatieve houdingen en denken die nog worden vastgehouden, die nog niet-bewust zijn, die nog moeten worden blootgesteld en waarmee moet worden omgegaan zodat men werkelijk in de hogere positieve staat van geest kan in trekken.”
De paradox is hier dat als men het positieve vasthoudt als reeds zijnde en er voor dankt alsof het reeds zo is, dat deze boodschap naar het onderbewustzijn gaat en die begint te handelen in die positieve energie en creëert het positieve. Men heeft nog steeds voordeel als men wil kijken naar negatief geloof en houdingen, maar het is belangrijk je te realiseren dat verandering zal beginnen als men werkelijk dankbaarheid heeft, als men echt dank geeft aan wat is en wat zich nog manifesteert en wat beschikbaar is voor ieder individu. 
Dat dit een nieuwe wijze is om zijn leven te leven. Het gaat niet over klagen, het gaat niet over het hebben van Spirit om af te persen dat het moet scheppen wat er wordt gewenst of iets anders. Het is die verbinding met Spirit die Spirit altijd heeft vastgehouden. Spirit is niet verarmd, Spirit is overvloed en welzijn en vreugde en geluk. Het is het individu zelf dat door zijn geloof stelsel, door zijn houding en energieoproep van het negatieve dat creëert wat lijkt dat onweerlegbaar bewijs is dat er niets aan het gebeuren is, of dat het ergste geval scenario gebeurt, of dat de persoon steeds weer geprobeerd heeft maar dat er alleen maar slechte dingen plaats vinden.
Dit is bewijs van negatieve houdingen die men op diepere niveaus vasthoudt, op die niet-bewuste niveaus. Dat men dat werkelijk kan zien dat dit waar is omdat het om hen heen wordt weerspiegeld in hun leven, in zichzelf. Het zien van “ja, echt, er zit nog een negatieve energie in me en ik zal die beginnen te veranderen door dankbaarheid te hebben, door dankbaar te zijn voor wat mijn leven is, wat in mijn leven is en om die overvloed, welzijn, vreugde, vrijheid, vrede enz. vast te houden die voor mij beschikbaar zijn als ik mijn focus wil veranderen en een houding van dankbaarheid wil adopteren als mijn manier van leven, als mijn manier om in verbinding te zijn met de Goddelijke Spirit en de bedoeling van mijn ziel.
Dit is aan ieder individu om hieraan te werken in hun leven en dit Bewustzijn zal het hier nu bij laten, maar het zegt tegen ieder een: Jullie zijn schitterend, jullie zijn overvloed, jullie zijn vrijheid, jullie zijn vreugde en harmonie en vrede, want jullie zijn spirit die een stoffelijke ervaring heeft. Zo is het.
Dat is een zeer goed advies, Bewustzijn, voor de leden en ieder ander feitelijk ook. Dank u voor het met ons delen ervan.
Dat dit Bewustzijn hiermee zijn openingsboodschap heeft voltooid.
Dank u. 

Vertaling: Winny  

Saturday, August 16, 2014

16.08.2014 Ann Albers - Boodschap van de Engelen.

Ann Albers 16 augustus 2014 - Boodschap van de Engelen.

Bron:  MESSAGES FROM ANN & THE ANGELS 

@Ann Albers, All Rights Reserved - www.VisionsOfHeaven.com


Mijn lieve vrienden, we houden zo veel van jullie.

Neem dit ter harte! Terwijl jullie de onrust bekijken op jullie aarde, realiseer je dan dat elke turbulentie uiteindelijk wordt veroorzaakt door een zeer grote instroom van licht, dat door juist zijn aard het duister zal opruien dat slapend is geweest – in de wereld en in menselijke harten. Je kunt geen zaklantaarn in een duistere kamer aandoen zonder alle dingen te zien die daar stoffig liggen, vuil, niet op zijn plek of om nodig te moeten worden weggegooid. Net als mooiere en verfijnde energieën naar jullie planeet komen, oude pijnen, oude ruzies, oude boosheden enz, naar de oppervlakte komen – om te worden onthuld en geheeld. Dit gebeurt op sociale schaal en op persoonlijke schaal voor veel mensen.

Maar, tegelijkertijd is er een grote gelegenheid voor groei, rust en genade en verbreding. Terwijl je loslaat wat niet langer meer dient – ideologieën die afscheiding creëren, beperkend geloof, niet liefdevolle omstandigheden enz, maak je ruimte in je leven voor prachtige gelegenheden. Terwijl je de oude patronen ziet omhoog komen in je, kies dan om van ze te houden, bedank ze voor de groei, en laat ze los. Jullie stappen in een grotere en mooiere waarheid, en ook in een grotere en mooiere werkelijkheid.
Groeien houdt “loslaten” in. Een zaad moed zijn schil verlaten om te kunnen spruiten. Een kuiken moet zijn eierschil verlaten. Een rozenknop moet uit de bladeren wegbreken die hem omgeven om te bloeien. Een bos moet periodiek worden gereinigd door vuren. Een kind moet zijn hulpeloosheid ontgroeien om een krachtige volwassene te worden. En dus, lieve mensen, altijd, als je groeit, als je meer wilt, zullen er beperkingen zijn die je moet loslaten. Als je meer overvloed wilt, moet je de gedachten wegdoen van gebrek. Als je liefde wilt, moet je je onwaardigheid opgeven, of het niet geloven dat iemand bij je zou passen. Als je een betere carrière wilt, moet je het begrip loslaten dat je alles alleen voor jezelf moet bedenken. Dus als je wilt groeien, om meer in je leven te scheppen, of om meer te zijn dan wie je bent, zoek dan die dingen die tegengesteld lopen aan je nieuwe wensen en creaties, zegen die, en laat ze los.
In waarheid laat je nooit de ware jou los – het licht van binnen. Je laat alleen het beperkende denken los en de omstandigheden die in een zin een tijd je ‘klaslokaal’ zijn geweest. Je laat alleen los wat eens als een ‘beschutting’ voelde of  ‘bescherming’ en door dat te doen, ontdek je hoe totaal geborgen, beschermd en geliefd jullie werkelijk zijn.

God Zegene Jullie!  Wij houden zo veel van jullie.   

De Engelen    -- The Angels
Loslaten ….   We moeten loslaten wie we denken dat we zijn om te omhelzen wie we werkelijk zijn …  De rozenknop moet zijn identiteit loslaten om de bloem te worden.   Photo taken in Phoenix, AZ
©Ann Albers, All Rights Reserved
Visit Ann's Photo Site for more Vertaling: Winny  

Tuesday, August 12, 2014

03.08.2014 Het is Tijd om de Kracht van je Ziel te voelen.

Shogun Amona, Moeder Maria: “Het is Tijd om de Kracht van je Ziel te voelen.” - 3 augustus  2014

Geliefde Harten, geliefde Lichten van de Bron – jullie zijn welkom in het Licht en Liefde van zuiverheid en volmaaktheid, IK BEN Moeder Maria. IK BEN nu hier – precies op dit moment en ik raak jullie Hart-Juweel aan en jullie Wezen-Aldus met liefde –  onvoorwaardelijke liefde. Adem zachtjes in je hart en voel nu – hoe je hartruimte zich uitbreidt en hoe jullie harten open gaan – naar het licht – naar het vertrouwen voor het diepste verlangen – dat in jullie hart is - het verlangen naar thuis – de ziel in haar onbeperkte Wezen.
Voel in je hart – nu, en laat jezelf de kracht van je ziel voelen. Jullie hebben zeer ver gereisd op je pad en nu nadat je de zekerheid van binnen voelt – dat er veel meer in je zit – dan je hebt aangenomen – laat dit jullie dieper groeien in alles en bij iedere situatie in je ware Wezen. Jullie herkennen nu – dat volmaaktheid in je woont en dat ieder moment van Zijn een dieper weten huisvest die verbonden is met jullie keuze – met jullie schepping.
Mijn geliefde ontwaakte Harten – jullie zijn kostbaar meer dan woorden. Jullie zijn de essentie van God – de twinkelende lichten van de bron en jullie zijn zeker de Mede-Scheppers en bouwers van de Nieuwe Aarde.
Wij in de spirituele wereld – we rekenen op jullie en we observeren jullie terwijl je je weg terug vindt in je Essentie van God en hoe jullie beelden oproepen van je Goddelijke kern. We houden van jullie en we danken jullie voor je licht – dat jullie echt zijn en uitstralen in jullie leven. Wees gezegend in jullie hele Wezen – Hier en Nu. We zijn verbonden in Liefde en Licht van IK BEN. IK BEN Moeder Maria.

In Liefde, Vreugde en Solidariteit … Shogun Amona
(Duitse vertaling naar Engels = Petra ST)

Vertaling: Winny  

Friday, August 8, 2014

06.08.2014 MAAK JE STOELRIEMEN VAST, WERELD – WE KOMEN ERAAN!


MAAK JE STOELRIEMEN VAST, WERELD – WE KOMEN ERAAN!
De Sterren Ouderen met Aluna Joy  op 6 augustus  2014
We weten dat jullie het kunnen voelen komen. Er staat iets groots op het punt te veranderen. Jullie harten fladderen op een nieuw ritme. Wat er komt is allesbehalve iets dat jullie tot nu toe hebben ervaren… maar het is iets dat jullie wel gewenst hebben. Dit is de grote waardering voor al het harde werk dat jullie al heel lange tijd gedaan hebben.
We zeggen dat jullie je misschien voelen alsof je uit een kanon wordt weggeschoten nadat je een lange incubatie tijd hebt gehad (sedert december 2012). Schepping gaat nu zeer snel beginnen. Dus, maak je stoelriemen vast, alsjeblieft! Dit kan misschien voelen als het op goed geluk af pulseren van kosmische adrenaline stromen die niet zijn verbonden aan de normale bronnen (zonnevlammen, aardbevingen, wereld gebeurtenissen, enz.. ) Dit komt omdat wat door je heen stroomt niet van de oude wereld is, maar het komt uit de nieuwe die jullie nu nog niet kunnen zien.
Er zullen vele rare en wilde schommelingen zijn zoals opgewaardeerde tijd en ruimte morfemen(zakken) om jullie heen. Diepte waarneming en visie zullen onbetrouwbaar zijn samen met een overvloed aan andere nieuwe en vreemde symptomen. De technologie zal ook regelmatig werken. Wees geduldig. Jullie kunnen misschien voelen dat alles waarvan jullie denken dat er is, ouderwets is; iets ervan is dat ook. Gooi nu snel weg wat jullie toekomst niet meer dient. Heal je relaties waarmee je vooruit wilt gaan. Het kan zijn dat je je geroepen voelt om je stoffelijke lichaam te reinigen en om meer tijd te besteden om je hart ook te zuiveren. Je kunt je best niet in harmonie voelen met de oude stoffelijke materiële wereld omdat die weg kwijnt samen met herinnering en geschiedenis. Wees opmerkzaam voor je omgeving en wees voorzichtig. Wees duidelijk voordat je handelt. Spring niet voordat je ervoor klaar bent.
Jullie zullen nu plotselinge opruimingen beginnen te zien en healings in jullie leven, samen met de terugkeer van lang gemiste, synchronistische gebeurtenissen. Alles wat jullie ooit gevraagd hebben zal zich beginnen te manifesteren in je energieveld (jullie emotionele gevoel). Bid voor iedereen die nog leeft en handelt vanuit zelf-absorberende, niet liefdevol en niet vergevende perspectieven. Er zullen voor hen extra uitdagingen komen. “Vergeef onze overtredingen, zoals ook wij degenen vergeven die tegen ons zondigen.”  Jullie leven moet in een staat van liefde en vergeving worden geleefd. Vergeving kan niet plaats vinden behalve als je het verleden loslaat. Dit is specifiek nu nodig omdat jullie verleden aan het oplossen is.
Het drama dat om je heen is en verbonden is aan een enorme hoeveelheid oude verwrongen en gewoon krankzinnige karmische koorden en programma’s, is aan het imploderen (in-een-storten). Dit zijn de disfunctionele koorden en de mis-gekwalificeerde creatieve krachten die eonen trauma, drama en oorlog hebben gecreëerd. We zien die door families, landen en werelden lopen. Jullie zullen of worden uitgedaagd of geheeld van deze karmische koorden, of jullie zullen er goddelijk van worden afgescheiden.
Maak je zelf klaar om in de onbekende ruimte te springen die jullie de toekomst noemen. Dit noodzaakt jullie om een dapper nieuw hart te hebben. Deze tijd heeft een dringende oproep  om dit nieuwe hart geboren te laten worden en om overnieuw te beginnen. Dit is wat wordt genoemd “tweemaal geboren”. Jullie moeten je hart in stellen om niet te zijn wat jullie zijn geweest, maar wat je wilt zijn. Wie jullie zullen zijn is je authentieke en goddelijke zelf. Die leeft in de goddelijke staat van aanwezigheid en holistisch meesterschap.
Precies als de antieke Godin Maät die harten woog van degenen die hun laatste reis binnengingen, worden jullie harten nu gemeten zonder het einde van jullie stoffelijke leven.  Dit is een volledige lichaam/ziel ‘reboot’ (opstarting). Hoe lichter het hart, hoe dichter jullie bij je doel zullen zijn. Het is tijd om lichter te worden, je lei te reinigen en toxische situaties los te laten.
Aan het einde van de zomer en in de vroege herfst zal de wereld er heel anders uitzien en voelen. Het kan zijn dat jullie onmiddellijke helderheid en inzichten verkrijgen. Jullie ziel zal zich vrijgelaten voelen uit de gevangenis waarvan jullie niet weten dat je erin zat.
Veel worstelingen zullen worden opgelost. Veel bedoelingen zullen worden gerealiseerd. De wereld problemen zullen beginnen zich te settelen terwijl de mensheid zijn wereld en collectieve lessen leert. Jullie zullen niet alleen weten maar VOELEN dat de hele mensheid EEN is. Wij weten dat jullie je nu bezorgd voelen over het resultaat, maar ondanks jullie huidig gebrek aan toekomst visie nu, is er een goddelijk plan aan het werk, en dat is precies op schema … en dat zijn JULLIE ook!

Heb liefde en vergeving in jullie hart en heb geloof in alle krachtige grondwerk dat jullie hebben neergelegd. Deze tijd is de verwezenlijking van levens. Die zal een nieuwe tuin manifesteren en die staat klaar om uit te bazuinen!  
Vertaling: Winny  

Thursday, August 7, 2014

16.06.2014 De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.

Steve Beckow:  De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.  Deel 1 van 2
16 juni 2014

Ik wil graag onze aandacht nu brengen naar de rijke ader met kennis die ons in de laatste drie jaren is gegeven, over het engelen rijk. Waarom? Omdat duidelijk de meesten van ons die deze artikelen lezen, engelen zijn.
Of wij daalden lang geleden af uit het engelen rijk,  om deel te nemen aan het experiment van de vorm of  anders incarneerden we specifiek om te helpen bij de Ascentie.
De engelen via Tazjima vertellen ons dat “velen van jullie engelwezens zijn, aardige, zachte en vriendelijke.” De bron die zichzelf “Mary” noemt, via Pamela Kribbe, vertelt ons:  “jullie zijn zelf engelen geweest ooit en diep van binnen, zijn jullie dat nog. Vanuit de kern van je wezen loopt er een kanaal naar het engelenrijk.”
Laten we naar deze twee gevallen kijken.

ZIJ DIE LANG GELEDEN AFDAALDEN UIT HET ENGELENRIJK
Aartsengel Michaël legt uit dat het grootste aantal van ons afdaalden vanuit het engelenrijk.
“Toen jullie als liefde of licht uitstroomden uit het hart van de Ene in deze lichtvorm, want het grootste percentage van jullie – er zou zo’n klein deel dat echt niet waard is om bij dit gesprek verder over te spreken - de eerste vorm die jullie aannamen was engelachtig. Nu, sommigen van jullie doken op als serafijnen. Sommigen doken als aartsengelen op. Sommigen als engelen.”
Bij een andere gelegenheid zegt hij:
“Ieder van jullie, mijn geliefde broeders en zusters zijn jullie reis begonnen, niet alleen als een vonk van licht, niet alleen als een uitstroming uit het hart van de Ene, maar als een engel – sommigen van jullie, enkelen van jullie, zelfs als aartsengelen, of een van de bewaarders van heerschappijen of vorstendommen of deugden.”
Wij hebben al gereisd door alle engelrijken, legt hij uit.
“Omdat jullie uit het hart van de Ene zijn gekomen, hebben jullie, bedenk eens, alle engelrijken of sferen al bereisd. Nu, de meesten van jullie werden niet, of stopten of bleven serafijn of aartsengel of een heerschappij. Maar velen van jullie, de meesten van jullie, hebben zeker tijd doorgebracht, als ik het zo kan zeggen, in het engelenrijk.”
Daarop volgend, stemden wij, vormloze wezens, in om deel te nemen aan het experiment van de vorm, hij vertelt ons:
“En toen, ja, zijn jullie geïncarneerd. Jullie zijn de avontuurlijken geweest, jullie zijn de onderzoekers en jullie geloofden sterk genoeg in jezelf om tegen de Moeder/Vader/Ene te zeggen: ‘Ik ga nu. Ik wil vorm aannemen. Ik wil de vreugde kennen om in de vorm te zijn en in de stoffelijkheid. En dan zal ik thuis komen en mijn vorm aannemen.’
“Nou, sommigen van jullie hebben dat in eonen niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. Of je nu sterrenzaad bent of een hybride, of een Aarde-bewaarder, jullie zijn nog steeds engelen. En dit is iets dat wij willen dat jullie je dat herinneren, om tijd door te brengen bij dit proces van Ascentie, al je glorieuze aspecten belichamend, uitnodigend.”
WAAROM WIJ DAT DEDEN, HERINNERT AARTSENGEL MICHAËL ONS ER AAN, WAS UIT LIEFDE.
“Jullie zijn, opnieuw, in dienst van de Ene gegaan en namen menselijke vorm aan, of andere vormen in andere planetaire stelsels, altijd uit liefde. Dit is de voornaamste beweegreden. En dat gaat niet over bestraffing… Het gaat niet om dienst te doen waar jullie aan denken, in militaire termen. Het gaat om liefde.”
“Mary” vertelt ons, “jullie zijn gekomen naar het avontuur van het leven op Aarde door je eigen vrije wil. Waarom wij hier kwamen, zegt ze, was om “te leren, avontuur te beleven, en om alle soorten dingen te ervaren. Het is bedoeld om een vreugdig avontuur te zijn.”
Dit zijn de engelen die zeer lange tijd op Aarde zijn geweest – in feite, sedert de vroegste dagen van Aarde. Zij werden het Schepper Ras genoemd. Jezus legde ons uit hoe en waarom Gaia werd geschapen:
“Vaak spraken wij met jullie en specifiek mijn geliefde Moeder heeft met jullie gesproken,  over de schepping van die prachtige planeet Gaia en hoe die was geschapen als een planeet van Liefde en een planeet van vrede, mijn vrienden. Bij de schepping en de essentie van dit machtige wezen dat Gaia werd genoemd, zat de formatie van een plaats, een stoffelijke ervaring van zulke diversiteit en ongelooflijke schoonheid, dat er engelen zouden komen en hier spelen en weten hoe het was om een stoffelijke ervaring van Liefde te hebben.”
Commander Ashira beschrijft die oorspronkelijke groep die kwam om de setting die Gaia was, te verschaffen/ aan te kleden.
“Er was een oorspronkelijke groep die het Schepper Ras op Aarde werd genoemd – en die was niet zo klein als velen van jullie denken. Waren het miljarden? Nee, maar het was vol van betekenis … dit was niet gewoon een generatie – het waren vele generaties. Dus er waren veel generaties van het Schepper Ras die in de vorm kwamen – als Sterrenzaad of Engelachtigen – ze kwamen in de vorm om te scheppen wat een ervaring van Liefde zou zijn, van Liefde, van vreugde, van gemeenschap, van matigheid op Aarde. Nu, als je denkt aan de diverse fases waar jullie je bewust van zijn – het industriële, landbouw, zelfs jullie informatie eeuw, jullie elektronische eeuw – nou, jullie zijn veel, veel ouder dan je denkt.”
Dit is dan de eerste groep van engelwezens die naar de Aarde of naar Gaia kwamen in het verre verleden en die hier heden nog zijn.
Morgen zullen we naar degenen kijken die direct uit het engelrijk kwamen en specifiek in dit leven om te helpen bij deze baan-brekende Ascentie.
(vervolg in Deel 2)
 [Photo by Ascension Angel


Steve Beckow:  De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.  Deel 2 van 2     
18 juni 2014
(vervolg van deel 1)
Met degenen die Afdaalden uit het Engelen Koninkrijk om te helpen bij de Ascentie, voordat we terugkeren naar onze identiteit van engelen, wil ik graag wat tijd doorbrengen om te kijken waarom de hemelsen ons dit niet eerder hebben verteld. En ik wil ook graag kijken naar hoe ze het steeds meer nodig vinden om te stoppen met tussenbeide te komen in onze zaken en om onze vleugels te laten testen, zeg maar.
De hemelsen schijnen hun weg naar boven te gaan om te onthullen dat een groot aantal van lichtwerkers die hier zijn om bij de Ascentie te helpen, engelen zijn.
Aartsengel Michaël vertelde ons dat hij dit feit niet eerder heeft onthuld omdat wij nog niet klaar waren dat te aanhoren:
“Dit is de cirkel van 6 miljard en meer waar ik mee gewild heb dit te doen. Dus, ja. Jullie zijn van wijd en ver gekomen, serafijnen, aartsengelen, zij die uit de Buitenste Krachten komen. Het is een bijeenkomst van de grootte van wie jullie net een glimp zien. Dus dan zeggen jullie tegen me:  “Nou, Lord, waarom hebt u hier niet eerder over gesproken?’ Omdat jullie nog niet klaar waren om dit gesprek te hebben. Punt. In de zin van gebrek aan zelf respect en het ego dat buiten controle is, jullie waren nog niet klaar om dit gesprek te hebben
Jullie waren nog niet klaar om op die plek van evenwicht te zitten, die de plek is waar vanuit jullie scheppen.”
Laten we denken dat alleen de hemelsen dit zeggen, hier is een Arcturische Groep die het ook zegt:
“Jullie zijn in je ware identiteit Goddelijke wezens,  en hebben daarom oneindige bronnen van  ideeën en manieren om te doen en te zijn. Het probleem is geweest dat jullie dit niet hebben geweten en de meesten waren niet klaar om dit tot nu toe te weten. In jullie onwetendheid hebben jullie gedacht dat je het minste van het laagste was. Kerken hebben jullie geleerd dat jullie wormen in de stof waren totdat je bepaalde rituelen uitvoerde of bepaalde doctrines geloofde. In jullie onwetendheid accepteerden jullie dit, en gaven vrijelijk je macht weg aan degenen die dit voor zichzelf opeisten, ze overtuigden jullie ervan dat alleen zij wisten wat het beste voor jullie was.”
Het feit dat we klaar zijn heeft ook een impact op de manier waarop gebeurtenissen zich afspelen. Terwijl de mensheid nog in zijn kindertijd zat, konden de hemelsen tussenbeide komen in onze zaken.
Maar nu we in een partnerschap zitten van hun binnengaan, is het nodig voor hen dat ze een stap terugzetten en ons onze zaken laten uitwerken. (Dat schijnt een van de redenen te zijn voor het stoppen van de Opwaardering, dat de hemelsen het aan ons moeten overlaten om onze hebzucht kwijt te raken en te werken voor de Opwaardering (Reval). Ze zullen het gewoon niet aan ons overgeven op een bordje, nu we zijn “opgegroeid”.
Aartsengel Michaël bespreekt dit hier:
“We geven jullie een kleine wenk. We geven jullie een klein duwtje. Soms geven we jullie een hele grote duw. Maar als het gaat over jullie besluiten, van het collectief en van het individu, komen wij niet tussenbeide. Er waren keren, specifiek in de dichtheid van hele duistere tijden, toen de illusies van de mensheid zo duister waren en zo verstrikt dat ons werd toegestaan om meer te doen waar jullie van denken dat tussenbeide komen is en waar wij van denken wat bescherming en tussenkomst is. Maar die voorbeelden, die valse roosters, die valse geloofsstelsels desintegreren zelfs terwijl we spreken, toen jullie begonnen – en jullie zijn al onderweg in jullie Ascentie proces. Dus zitten we in een groter partnerschap? Ja. Zitten wij in minder dan waar jullie van denken dat bemoeienis of tussenkomst is? Ja.”

In heel 2013 begonnen de hemelsen, de galactics en de opgestegen meesters meer en meer te onthullen dat het grootste aantal van lichtwerkers in feite uit het engelen koninkrijk kwamen.
In april 2013 noemden de engelen, die spraken via Tazjima ons “onze menselijke engelen, die moedig incarneerden op moeder aarde in deze tijd van glorieuze overgang.”
In juni 2014, noemde Jezus ons “de engelen van de nieuwe eeuw” en onthulde dat:
“Jullie zijn gekomen naar de Aarde om de nieuwe tijd binnen te leiden, en jullie komen in Vrede. Jullie komen niet langer hier met het zwaard uit de schede van het ego, jullie komen hier in vrede. Nu is het tijd om opnieuw je kracht op te nemen en om in je zelf te durven geloven. Ja, jullie zijn die engelen van vrede, omdat in jullie de cyclus van het leven tot voltooiing is gekomen.: van het duister naar het licht, van het ego naar het hart, en jullie willen nu het hart omhelzen dat gebaseerd is op bewustzijn en dat is het resultaat van al die ervaring.”
De Plejadiërs via Bella Capozzi informeerden ons dat  “jullie zijn ieder kostbare engelen in menselijke vorm. Jullie zijn hier met een bedoeling, ieder van jullie – een bedoeling zo uniek en zo anders dan elk ander. Jullie zijn op Aarde vertegenwoordigers van de vele culturen en rassen die naar jullie kijken met gretige fascinatie.” Geleidelijk valt de sluier weg en onthult de waarheid voor/over ons.
“Jullie zijn minstens een diverse gemeenschap. Met de ontmanteling van die sluier, worden die diversiteit en hun vergezellende ingewikkeldheden geleidelijk aan onthuld aan jullie samen met je herinneringen, je contractuele verplichtingen, je oorsprong en de ware feiten over jullie geschiedenis. Voor degenen die een grotere omslachtiger sluier van vergeten wilden, hebben jullie jezelf gekend alleen als je huidige, waarnemend beperkte menselijke zelf…
“Het is moeilijk geweest, daar is geen kwestie over. Maar de waarheid is dat jullie zoveel meer zijn dan je je ooit kon voorstellen!”
En Aartsengel Michaël heeft ook de waarheid onthuld:
De meesten van jullie komen zeker uit het engelen rijk. Dat is waar jullie vandaan zijn gekomen, niet als een stap naar beneden, maar als heilige dienst om de oude illusies van de Aarde te doorbreken, zodat de nieuwe derde werkelijkheid kan opduiken.”
Ik vroeg hem of hij zei dat veel mensen eerder engelen waren en hij antwoordde daar bevestigend op:
“En ze zullen engelen zijn als ze hun stoffelijke vorm loslaten en hun missies op de planeet voltooien.”
“Weet dat jullie agenten zijn en engelen van verandering,” verzocht hij ons. “Jullie zijn Nova Aarde aan het verankeren.”
Hij stelde voor dat “er velen van jullie zijn die de kwaliteit hebben vastgehouden van jullie engel-zelf. En jullie kennen hen. Je kijkt om je heen. Je zegt zelfs tegen hen: ‘Je bent zo’n engel!’ Er is een zoet, lief licht over deze wezens.”
En die lijken te weten wie ze zijn. En ze lijken te weten dat ze een tijdje een  Aarde engel zijn in menselijke vorm en zij zullen gewoon terugkeren. En terwijl ze de mantel van menselijke vorm afwerpen, zullen zij hun engelvorm herkrijgen en gewoon doorgaan.”
Durf Volledig Engelachtig te zijn.
Nu roept de Goddelijke Moeder ons op om te ontwaken voor de kennis van wie wij zijn en om de volheid van ons wezen te omhelzen.
“Lieve engelen, het is tijd voor jullie om te weten, te omhelzen, om de volheid van je wezen voort te brengen, de heerlijkheid, de pracht, de onschuld en het wonder en de kracht, de wil, de waarheid van wie jullie zijn.”
“Mary” via Pamela Kribbe daagt ons uit: “Durf volledig hier als engel te zijn die jullie zijn en om volledig te ontvangen wat je nodig hebt om je licht te schijnen.”
Aartsengel Michaël vertelt ons hoe je dat kunt doen: om je engel-zelf terug uit te nodigen met:
“Vergeet niet om je eigen engel-zelf bij je uit te nodigen. Dit is niet je hoger zelf. Als je wilt denken op de manier dat je doet, in termen van lagen, denk dan aan je engel-zelf als boven je  hoger zelf en trek ze allemaal naar binnen – in je kern, in je hart, je voeten, in je tenen. Want onze bedoeling hierover te spreken is voor jullie om te erkennen en om ook je eigen wezen te kennen.”
Alles over ons proces van Ascentie schijnt zich geleidelijk te ontvouwen – totdat het een kritiek punt bereikt, nadat  ons wordt verteld dat de dingen sneller zullen gaan. Onze ontvouwende kennis over onszelf is geen uitzondering.
Of we lang geleden uit het Engelen Koninkrijk kwamen om het leven in de vorm te beleven en om als mensen te hebben geleefd sedertdien of dat we kortgeleden uit dat koninkrijk kwamen om te helpen bij de eerste ooit stoffelijke en massale Ascentie, het feit blijft bestaan dat we al een engelen erfenis bij ons dragen.

En de tijd nadert waarin die erfenis verwezenlijkt wordt, door energie die schoonwast, door de trigger van codes in ons DNA en door verwerving van onze lichtlichamen. 
Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html