Labels

Thursday, October 18, 2012

16-10-2012 Steve Beckow Salusa Obama deel 1
Steve Beckow met SaLuSa van Sirius over president Obama – Deel 1 van 2 delen denken.’            
16 okt 2012  

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/10/salusa-of-sirius-on-president-obama-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salusa-of-sirius-on-president-obama-part-12


Veel galactische en hemelse bronnen laten zich in met onze spirituele ontvouwing of met interpersoonlijke relaties en aanpassingen. Ze focussen zich niet op gelijktijdige zaken. Bij de weinige commentatoren die dat wel doen, is SaLuSa van Sirius, gechanneld door Michael Quinsey, en die is in mijn ogen de volledigste en de beste. 

SaLuSa was op een bepaald moment de leider van een groep van commentatoren die Diane van Sirius, Ker-On van Venus, Ag-Agria en Atmos van Sirius inhielden en anderen. Maar in de laatste tijd is hij alleen aan ons blijven rapporteren over de strijd om de cabal te onderwerpen en om het Licht te verspreiden die ons zal laten ascenderen aan het eind van dit jaar.

Wat had hij te zeggen over president Obama? Zijn steun is onwrikbaar gebleven. Hij heeft de moeilijke positie beschreven van de president die door het duister wordt omringd, welke hem voortdurend hebben belasterd en wat veroorzaakte dat van veel lichtwerkers de steun wankelde en omviel. SaLuSa heeft het werk van de president voor wereldvrede gedetailleerd en handhaaft dat het beste werk van de president nog zal komen nadat de cabal uit de weg is.

Beschrijvingen van Obama

SaLuSa en zijn collega’s van de Galactische Federatie beschrijven president Obama als “een ziel van immens licht onder grote stress door de duisteren, … die zijn diensten geeft zonder aan zichzelf te denken.” (1)  Later beschreef SaLuSa opnieuw dat president Obama als een “hoge spirituele ziel , [die] met onze hulp en bescherming met ons zal werken om snel jullie ervaringen te transformeren, in die van geluk en jullie zal bevrijden van de draconische wetten die jullie levens regeren.” (2) 

SaLuSa heeft ons lang geïnformeerd dat de president was omgeven door duistere zielen: “President Obama wordt omgeven door duisteren maar maakt desondanks enige progressie, en hij zal doorgaan om de fundering neer te leggen voor zijn laatste jaren in het ambt.”  (3) 

Hij gelooft echter dat Barack Obama de leider is die met galactische bijstand, de wereld naar vrede zal leiden. Op 9 febr. 2010, zei hij: 
“Vele jaren hebben de Illuminati hun macht gebruikt om zaken van andere landen te manipuleren.  Dit is gebeurd door geheime acties, zodat hun invloed veranderingen kan  brengen die nuttig zijn voor hen. De bevolking, die reageren tegen zulke illegale daden en bemoeienis in hun soevereiniteit, kent de waarheid. Wij vragen jullie, Geliefde Mensen, wie veroorzaakt de opstand in de eerste plaats?

“Velen van jullie begrijpen zulke situaties en jullie kijken uit naar een leider die jullie wens naar vrede met alle landen, opmerkt. We zeggen opnieuw dat jullie een prachtige ziel hebben Barack Obama geheten, en hij is helder in zijn geest over wat hij wil doen  als hij de gelegenheid krijgt. Door jullie voortdurende ondersteuning zal hij de mensen bezielen tot actie en het pad banen naar een vredige wereld.”   (4) 

Ondubbelzinnig noemt hij de president “hun man”. 

“Enorme verantwoordelijkheid ligt bij president Obama om een aantal veranderingen te triggeren die zullen leiden tot grote veranderingen die zorgen voor echte antwoorden voor jullie stijgende problemen. Hij heeft onze volledige steun en is zoals jullie misschien zeggen ‘onze man’ en hij is zoals bedoeld omhoog gekomen op de juiste tijd om jullie buiten de plannen van de Illuminati te dragen.”  (5) 

Obama’s benadering van wereld zaken.

Terwijl veel geringschattende opmerkingen zeggen dat Obama president Bush’s beleid heeft voortgezet, of werkelijk erger is dan Bush, bestrijdt SaLuSa’s collega Ker-On van Venus dit. “De ‘strijdende’ benadering van jullie vorige regering wordt vervangen,”vertelt hij ons, “door een van vriendschap en door vrede uit te dragen over de hele wereld. Die zal komen als de bevolking/mensen hun macht uitoefenen en hun rechten opeisen om in totale vrede en harmonie te leven. (6) 

De Galactics waren zich bewust van Obama’s voorstellen aan andere landen, zo vroeg al in 2009, om vrede aan de wereld te brengen: 
“Reeds  doet hij voorstellen aan buitenlandse machten die aeerder als vijanden van de Westerse Wereld beschouwd werden.

“Obama zoekt vrede in plaats van vijandelijkheden, en hij weet dat hij aan vertrouwen moet bouwen waar eerder niets anders dan confrontatie was. De mensheid wordt een gelegenheid geboden om het verleden naar jullie geschiedenisboeken over te brengen en om een tussenpersoon te zijn van een nieuw begrip tussen elkaar en anderen die naar vriendschap en samenwerking leidt.”   (7)

In de vroege lente van 2012 rapporteerde SaLuSa dat de cabal hun plan nog probeerde te laten slagen om oorlog en chaos naar de wereld te brengen. Maar de Galactics staan dit niet toe en kijken uit naar president Obama om zichzelf als eerste een vredesmaker en bewaarder te verklaren. 

“Heden zijn we bezig met de confrontaties in het Midden Oosten en alhoewel die naar oorlog dreigen te gaan, zeggen we opnieuw dat die niet zal worden toegestaan. De Nieuwe Wereld Orde zal niet worden toegestaan voordeel te behalen uit enige situatie die daar toe kan leiden, omdat wij bij elk gebeuren wapens kunnen onklaar maken, als we dat willen. Jullie kunnen uit onze acties lezen dat vrede is verklaard plus een eind aan oorlog in deze cyclus. 

“Het zou ons een genoegen zijn als jullie leiders deze ontwikkeling erkennen, en die aan de wereld verkondigen. President Obama is waarschijnlijk de eerste die een grote aankondiging zal doen die duidelijk wijst op zijn plaats als vredesbewaarder. Hij is zeer belasterd en krijgt de schuld voor activiteiten die buiten zijn beheersing vallen, maar dat zal allemaal heel snel veranderen.” (8)

Obama’s gevecht tegen de Illuminati

De cabal heeft een onophoudelijke campagne opgebouwd tegen de president, door “voortdurend pogingen” te doen om hem in een kwaad daglicht te stellen” (9). De president “is voor de komende tijd uitgeteld door degenen die tegenover hem staan in wat hij probeert te doen.”(10)  

Maar, hij informeert ons: 
“Wij van de Galactische Federatie… helpen degenen die trachten jullie te leiden uit de huidige periode van chaos. Het is niet makkelijk voor die zielen terwijl de duistere cabal nog steeds zijn troepen over de hele wereld heeft, en deze zijn obstakels om die dingen gedaan te krijgen. Iemand die dat al ervaren heeft is president Obama, de Lichtende.” (11)

SaLuSa herinnert ons eraan dat president Obama gedwongen is geworden om een geduldspelletje te spelen, samen met de cabal. 
“Jullie zullen zien dat hij een geduldspelletje heeft gespeeld om zijn gelegenheid te krijgen om de duisteren uit hun zetels te werpen en hij zal al zijn autoriteit gebruiken om dit te doen. De juiste timing is de essentie van succes en dat is wat wij vaak hebben benadrukt.” (12)  

“Wees je er bewust van dat hij een groot Wezen van Licht is, die een rol moet spelen wat hem noodzaakt om ‘samen te spelen’  met de dictaten van degenen die hem van advies dienen. Hij heeft zelfs een graad van succes bereikt als hij de oppositie alleen al tegemoet treedt. Hij heeft jullie voortdurende steun en liefde nodig, en jullie zullen hem zien bloeien en de leiding nemen als hij eenmaal volledig zijn eigen beleid kan toepassen zonder bemoeienis.” (13) 

SaLuSa vertelt ons dat de Galactische Federatie de grootste aandacht geeft aan de V.S. en hij legt uit waarom. Hij informeert ons dat president Obama wordt beschermd.

“Onze grootste aandacht zit bij de V.S. omdat het van hieruit is dat leiding moet worden gegeven aan de rest van de wereld. We zien een president die groot potentieel heeft en spiritueel serieus is, maar die nog niet in staat is geweest om de macht uit te oefenen waartoe hij gerechtigd is. Hij zal zijn tijd afwachten totdat omstandigheden hem toestaan om zijn eigen weg te gaan en we zullen hem beschermen tegen aanvallen op zijn persoon. Het Licht aanvoeren is een uitdaging aangaan die de duistere krachten vrezen, omdat het mensen samen zal brengen als nooit te voren en ze zullen de bevrijding uit hun greep opvorderen.   (14) 

Hij prijst het langzame, geduldige werk dat Obama doet om de Illuminati ten val te brengen: 
“Hij onderneemt al acties die onze bondgenoten zullen helpen om de cabal hun misdaden te laten verantwoorden.” (15)

“Het zal een geleidelijke ommekeer worden van wat er eerder gebeurde, en president Obama is al druk om de legale presentatie te organiseren die nodig is.  Dit kan niet in een keer worden ongedaan gemaakt maar zal heel spoedig die stuwkracht verkrijgen.” (16) 

(wordt vervolgd in deel 2)

Voetnoten

(1) SaLuSa, Nov. 17, 2010, at 
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(2) SaLuSa, Jan. 5, 2011.
(3) Ibid.
(4) SaLuSa, Feb. 9, 2010.
(5) SaLuSa, June 29, 2009.
(6) Ker-On of Venus, Jan. 21, 2009, at 
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(7) SaLuSa, April 8, 2009.
(8) SaLuSa, March 9, 2012.
(9) SaLuSa, Nov. 14, 2011.
(10) SaLuSa, Oct. 10, 2011.
(11) Loc. cit.
(12) SaLuSa, Mar. 20, 2009.
(13) SaLuSa, Nov. 14, 2011.
(14) SaLuSa, June 11, 2010.
(15) SaLuSa, May 11, 2012.
(16) SaLuSa, April 8, 2009.Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html