Labels

Saturday, June 29, 2013

28.06.2013 SaluSa via MADAD


SaLuSa via  MADAD,  een nieuw medium voor ons
28 juni 2013

(Voel of je hier wat mee kunt….w.)

Wij van de Galactische Federatie werken als ooit nauw samen met onze bondgenoten voor onze plannen om jullie met ons naar je gelukkige toekomst te bewegen. In de komende weken gaan jullie veel meer zien gebeuren op jullie wereld, terwijl de beloofde veranderingen beginnen plaats te vinden. Realiseren jullie je dat alle tekenen waar jullie op gewacht hebben hier zijn om die in ieder land op jullie wereld te ontmoeten. Wij bewonderen jullie voor jullie geduld en vragen jullie alle veranderingen te visualiseren om vredevol te zijn en alle boosheid, die misschien diep in je wezen woont, los te laten, want er is geen reden om de oude manieren van leven vast te houden. De volgende week kan jullie meer brengen om te zien en te geloven, dat jullie tijd in duisternis spoedig voorbij is.  De G8 topontmoeting zal bewijzen dat alle juiste personen op hun plek zitten zodat het financiële stelsel kan worden veranderd.

Terwijl meer van jullie je weg vinden om met ons te communiceren, ontvangen jullie en Moeder Aarde meer Licht en Liefde en verbeteren jullie vermogens iedere dag, alhoewel je dat niet bewust merkt. Wij zijn blij om geen angst voor ons te voelen en dat jullie beginnen je geloof als volledige bewuste wezens te accepteren, die je eigen pad creëren naar je bestemming. Sommigen zijn meer klaar dan anderen maar allen zijn op dit moment op precies de juiste plaats en het is hun eigen besluit hoe snel ze naar voren willen gaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zend jullie al mijn liefde en voel je goed bij elke verandering of die nu in je lichaam, je leven of in de buitenste wereld is, omdat deze veranderingen jullie de vervulling brengen van wat jullie al in eonen tijd hebben gewenst. Wees in vreugde.

Channeler: MADAD


Webpage: SaLuSa in Love and Light 
Vertaling: Winny  

Friday, June 28, 2013

28.06.2013 Li Ching-Yuen over Holistische Medicijnen


Een ‘oude’ Chinese kruidkundige van 256 jaar oud: 
Li Ching-Yuen, over Holistische Medicijnen, en 15 karaktertrekken die ziekten veroorzaken.  


Hij IS al gestorven maar zijn erfenis in gegevens, is bewaard gebleven. 
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )
Bron:  

Volgens officiële registraties werd de kruidkundige Li Ching-Yuen geboren in 1677 (alhoewel hij zelf zei dat hij geboren was in 1736). In zijn lange leven beoefende hij herbalisme (kruidenkunde)en (martial arts) krijgskunsten. In 1830 drukte de New York Times een artikel af waarin ze officiële Chinese regeringsdocumenten publiceerden die aan het licht waren gekomen. Die documenten, die teruggingen naar 1827, bevatten officiële felicitaties voor Li Ching-Yuen’s 150ste geboortedag. Latere documenten die teruggingen naar 1877, bevatten felicitaties bij zijn 200ste geboortedag.
Hoe deed hij dat? 
Li Ching-Yen legde zijn langelevens formule uit in een zin:  “Bewaar een kalm hart, zit als een schildpad, loop snel als een duif en slaap als een hond.”
Laten we wat meer interessante feiten aan dit verhaal toevoegen. De Chinese legergeneraal Yang Sen nodigde Li uit om hem te bezoeken, en bood hem een gelegenheid aan om Chinese soldaten de martial arts te leren. De generaal kon niet geloven hoe jong zijn gast was, ook al had die de leeftijd van 250 jaar bereikt.
Li Ching-Yuen stierf op 6 mei 1933. Hij vertelde zijn studenten dat hij al zijn taken had voltooid in zijn leven en dat hij nu klaar was om naar huis te gaan.
Het is mogelijk om andere interessante verhalen te vinden over Westerse wonderen en Oosterse Yogi’s die meer dan 100 jaar leefden. Niet alleen leefden zij zo lang, ze gedijden ook – jong van lijf, actief en vol enthousiasme. Wat kunnen we van hen leren?
Holistische Medicijnen zijn alles wat we nodig hebben.
In onze dagen stemmen zelfs moderne medicijnwijzen in met : dat 70% van alle ziektes zich materialiseren door negatieve gedachten of emotionele stress. Ziekten die bijdragen aan die oorzaak worden “psychosomatisch” genoemd en vormen de grootste ‘hoofdpijn’ van de gehele voornaamste gezondheidszorg.
Soms zijn diverse dagen van opgevoerde stress alles dat nodig is om een maagzweer te beginnen. Soms zijn diverse jaren daarvan alles dat nodig is om diabetes te ontwikkelen of hartziekten, en nog niet eens genoemd een lage algemene gezondheid, verlaagde productiviteit en een gebrek aan gelukkig zijn. Doktoren en wetenschappers stemmen unaniem met elkaar overeen dat onze gedachten direct de activiteit van onze organen beïnvloeden en de staat van onze lichamen in het algemeen. Antieke artsenij wordt gezien als holistisch, omdat het niet alleen zorgt voor het stoffelijke lichaam maar ook voor de psyche, en ook van iemands persoonlijke levensstijl. Deze methode laat iemand de oorzaken van ziekte verwijderen, dan alleen maar symptomen te bestrijden, en hierdoor die te stoppen om opnieuw te verschijnen. Aan de andere kant gaat de moderne artsenij om met de consequenties van ziektes – lichamelijke kwalen. Daarom komt ziekte vaak terug, omdat doorzaak van de ziekte eigenlijk niet behandeld wordt.
Daarom is een van de grootste geheimen voor gezondheid wat zichzelf onthult – onze gedachten kunnen ons genezen. Er zijn veelvoudige opgeslagen verhalen die spreken van mensen die ernstig ziek waren en zichzelf heelden door de kracht van gedachte, ondanks dat doktoren de hoop verloren.  Een van die indrukwekkende verhalen vertelt ons van Morris Goodman (Morris Goodman,) die in 1981 bij een vliegtuig ongeluk was betrokken en die zou gaan sterven vanwege onomkeerbaar rugletsel en een doorboord middenrif.  Het leven van de man werd ondersteund door een ademmachine, en de enige beweging die hij kon doen was met zijn ogen knipperen. Maar die man was zich (al eerder) bewust van de kracht van gedachte, en in enkele dagen regenereerde hij zijn eigen middenrif en kon hij weer zelfstandig ademhalen. Hij regenereerde ook bewust zijn ruggenmerg(?) en begon al zijn ledematen te bewegen. Doktoren konden de situatie totaal niet begrijpen want dit “kon gewoon niet” . Na een paar maanden echter, begon Morris Goodman weer te lopen en uiteindelijk genas hij helemaal. Dit is een van de vele gevallen die om ons heen gebeuren. Gedachten kunnen niet alleen het lichaam ziek maken maar kunnen het ook helpen genezen van ongeneselijke ziekten.
Gevallen van moeilijk te genezen ziekten vanuit een ander oogpunt.
De antieke ayurvedische gezondheidswetenschappen bewijzen niet alleen het bestaan van psychosomatische ziekten, maar geven ook een lijst van specifieke ziekten uit die veroorzaakt worden door specifieke karaktertrekken. Waar anders konden gedachten van afhankelijk zijn dan van het karakter? 
Hier volgen een paar voorbeelden die de oorzaken kunnen verklaren van ziekte waar  jij of je geliefden aan lijden: 
1. Jaloersheid – veroorzaakt oncologische ziekten, verzwakt het immuun stelsel.
2. Wraakzucht – veroorzaakt insomnia (slapeloosheid) en keelziektes.
3. Onvermogen om een oplossing voor een situatie te vinden - veroorzaakt longklachten.
4. Gebrek aan morele principes – veroorzaakt chronische ziekten, infecties en huidklachten.
5. Categorisch (stellig) of te standvastig zijn in wat je denkt/gelooft – veroorzaakt diabetes, migraine en ontstekingen.
6. Liegen – veroorzaakt alcoholisme, schimmelinfecties en verzwakt het immuunsysteem.
7. Agressiviteit – veroorzaakt maagzweren, zuurbranden en wratten.
8. Reticense/geslotenheid – veroorzaakt schizofrenie en nierziekten.
9. Wreedheid  - veroorzaakt epilepsie, astma en anaemia (bloedarmoede).
10. Conflicten zoeken – veroorzaakt thyreoid (schildklier) vergroting.
11.  Apathie – veroorzaakt diabetes.
12. Inconsistency of wispelturig zijn – veroorzaakt onvruchtbaarheid.
13. Ruw zijn of beledigend – veroorzaakt diabetes en hartklachten.
14. Bezorgd of ongerust zijn – veroorzaakt spijsverteringsongemakken, hart- en huidziekten.
15. Hebzucht – veroorzaakt oncologische ziekten, obésitas en hartziekten.
Een interessant feit is dat dit genoeg is om je karakter te genezen, en de ziekten die erbij horen gaan permanent weg.  Dit is specifiek belangrijk om te weten voor degenen die lijden aan ziekten zoals diabetes en kanker, waar de moderne artsenij geen geneesmiddel voor heeft. 

Drie manieren om een gezond leven te leiden en je echt goed te voelen.
Dat zal ‘aan jezelf werken’ betekenen – maar die investering zal op de lange duur enorm opleveren. Hier zijn drie methodes, die in drie millennia zijn uitgetest:

1. Begin je gedachten te bekijken.  Gebruik elke avond vijf minuten om je gedachten op te schrijven over hoe je je die dag gevoeld hebt. Denk aan situaties en emoties die je tegenkwam en voelde. Welke negatieve karaktertrekken laten die zien? Wat ben je morgen van plan om mee te beginnen jezelf te verbeteren en om juist die karaktertrekken  te veranderen? Het is zeer belangrijk om dat allemaal op te schrijven.

2. Probeer meer te denken aan dingen die je gelukkig maken. Dit is het wonder van positief denken. Als je je concentreert op dingen die je leuk vindt, is het alsof je naar een andere frequentie van vibraties gaat, en het lichaam begint zichzelf te helen, te genezen. Nog beter is het als er nog veel meer goede dingen in je leven komen, omdat alles waar je aan denkt, werkelijkheid wordt, inclusief de problemen die je zorg opwekken.
Concentreer je op dingen waar je van geniet en kijk uit naar hoe alles begint te veranderen.

3. Probeer meditatie uit. Tijdens meditatie (Dat is geen nadenken!w.) helen het lichaam, geest en de rest zichzelf.  Je kunt meer lezen over meditatie in het artikel: 
Ziekte is gewoon een signaal van je lichaam over een onjuiste (liever: niet gunstige) levensstijl. Ten eerste manifesteert dit zich als ongerustheid, vrees en negatieve gedachten. Maar alleen, als je geen pogingen doet om aan jezelf te werken, zendt het lichaam een krachtiger signaal uit om je aandacht te krijgen en om je te laten nadenken over wat je fout doet, in de vorm van stoffelijke symptomen.

Laat alleen de nuttige en betekenisvolle dingen in je leven blijven. Want alles dat nuttig is voor je is ook nuttig voor anderen.


Vertaling: Winny  

Wednesday, June 26, 2013

25.06.2013 Een Uur met Een Engel met Sri Shankara


Een Uur met Een Engel met Sri Shankara op 25 juni 2013 

Ter ere van Sri Shankara, die pas optrad  bij Een Uur met Een Engel, wil ik graag een tweede stuk uit een verklaring geven van de eeuwige filosofie, die nu al meerdere jaren  geleden werd geschreven:   door Steve Beckow
Ik zet het nu op 25 juni 2013, want het is nog steeds waar. winny
 (vertaling winny)
1.  Iedere man, vrouw en kind op deze planeet is God. Iedere man, vrouw en kind leeft voor altijd, via talloze stoffelijke levens.
Al het bekende en onbekende, alles dat is en niet is, is God. Er is niets dat we wel of niet kunnen zien dat Hij niet is(of Zij, God hoort niet bij een sekse.  Ik volg nu het conventionele gebruik van wat gezegd is en noem God een “Hij”).  In dat geval ben jij God en ben ik God en ieder ander is dat ook. God zijnde, zijn we niet in staat om vernietigd te worden of te stoppen  met bestaan. Daarom zijn wij eeuwig, alhoewel onze stoffelijke lichamen dat niet zijn.
De “onsterfelijkheid” waar zulke leraren als Jezus over sprak is niet de onsterfelijkheid van de ziel, die al onsterfelijk is, maar het stoppen van de noodzaak om weer te worden geboren in een stoffelijk lichaam. Als dat gebeurt reïncarneren wij eindeloze keren  totdat we het punt bereiken om niet meer stoffelijk te worden geboren. Maar dat is niet het einde van de spirituele evolutie, die gaat door totdat wij naar God terugkeren, waaruit wij kwamen, door een virtueel eindeloos proces van opeenvolgende verlichtingen.
Spirituele evolutie betekent dat niet alleen het stoffelijke lichaam evolueert zoals Darwin zegt, maar het spirituele lichaam dat we tevens bewonen, evolueert ook. We reizen verder door, leven na leven, leren, onderscheiden(=discrimineren), verbeteren ons vermogen om het Echte van het niet echte te onderscheiden, totdat we ten slotte de Ene volledig realiseren.  Dan zijn we vooruit gegaan van een onbewust besef naar het bewuste besef van onze aard/natuur als God. (w. of ook: dat onze bewuste aard/natuur God is)
2. De bedoeling van leven is verlichting. De bedoeling van leven is dat God God ontmoet en bij die bijeenkomst smaakt Hij Zijn eigen gelukzaligheid. Voor die bedoeling werd al het leven gemaakt.
God is Een, zonder een tweede. In Zijn hoogste uitdrukking is God vormloos en ontmoet geen vormen en kan geen instrumenten of technologieën kiezen. God is alleen in het universum van de vorm en daarbuiten. Daar er geen ander wezen is, is er geen die God kent of heeft geen middelen om God te ‘weten’(kennen). In dit licht bezien is de wens om Zichzelf kennen en zijn eigen gelukzaligheid te ‘smaken’, het dat god levensvormen schiep en hen de opdracht gaf om hun ware aard te leren kennen, hun eigen oorspronkelijke identiteit.
Hij plantte in hen een verlangen dat slechts kan worden bevredigd door de verwerkelijking van hun identiteit als God. Hij schiep universele wetten die het individuele wezen helpen bij de reis van God in de wereld en van de wereld weer naar God terug. Telkens als een levensvorm zijn ware identiteit realiseert als God, ontmoet God God en voor dit bij elkaar komen werd alle leven gecreëerd.
3. Wij allen zijn vanuit God gereisd, op Zijn bevel, en zullen worden bevrijd uit de cyclus van stoffelijke geboorte en dood, op het moment dat we weten dat alles in deze wereld, inclusief wij, God zijn. Hindoe wijzen noemen dit niveau van verlichting  vijaba (volmaakte wijsheid) en sahaja (= natuurlijke, permanente) nirvikalpa samadhi.
Als alle beweging in het denken stopt, als het spirituele hart (of hridayam) zich opent en zich nooit meer sluit, dan realiseert het individuele wezen God in sahaja nirvikalpa samadhi, de fase van bevrijding van de noodzaak om stoffelijk te worden her-geboren (of mukti). Dit niveau is de vijana(volmaakte wijsheid) genoemd door sommigen en nirvana (of stoppen van beweging). Maar spirituele evolutie houdt hier niet op. Slechts de noodzaak om in deze Derde Dimensie hergeboren te worden stopt. Ordes van bestaan strekken zich in een eindeloos zicht verder uit, van de ene dimensie naar de volgende, universum na universum.
4. De Vader schiep het domein van de Moeder (mater, materie) als de setting van onze spirituele reis en opvoeding. Wij reizen in dit materiële rijk leven na leven, en leren constant door.
De eerste scheppingen in het leven waren wat Christenen noemen de Heilige Geest en de Christus of Zoon en wat Hindoes noemen de Goddelijke Moeder of Shakti en het Atman. Het eerste is een eerste universele creatieve vibratie die bekend is als Aum/amen, de Logos of het Woord. Bekend aan Solomon als “Wijsheid”of “Sophia”, voor Lao-Tzu als de Moeder, dit niveau van werkelijkheid is de wereld van Fenomenen, terwijl de Vader, of Brahman de Vormeloze Transcendentie is, buiten de Fenomenale wereld.
De Christus of Atman is “de Vader in mij” of “Brahman-in-het-individu”, een “fragment” of “vonk” is metaforische gesproken, die in het lichaam is geplaatst (of in de lichamen) die worden geschapen door de Moeder. Men kan niet de Vader kennen zonder eerst de Zoon te kennen, in een moment van verlichting. Dit eerste zicht op het Licht groeit door meditatie tot op een dag dit het zicht of het Vaders Licht wordt. De Zoon is de Vader maar de Vader is groter dan de Zoon. De Vader is in mij (in het hart van het individu) en ik ben in de Vader (zoals alle dingen zijn).
De Vader is noch man(nelijk) noch is de Moeder vrouw(elijk). Die benamingen waren conventionele leringstukken die gebruikt werden door wijzen uit de oude tijd. Er is geen kosmisch mannelijk, strikt gesproken, en geen kosmisch vrouwelijk. Het verschil waarop is gewezen is het zelfde als het verschil tussen beweging(Moeder) en rust(Vader), geluid en stilte. Alleen de Vader is niet stoffelijk of materieel; al het andere, het maakt niet uit op welk niveau dat hoe subliem of verfijnd ook bestaat, kan gezegd worden stoffelijk of materieel te  zijn, als dit wordt vergeleken met de Vader.
5. De Vader maakte het materiële domein wettelijk. De meest belangrijke wet voor ons om te kennen is de Wet van Karma, die vereist dat wat we anderen aandoen, weer ons aangedaan wordt.
Het materiële domein is het enige domein waarin de wet van toepassing is. De weg past dit niet toe aan de Maker van de wet, alhoewel Hij kan zich onderwerpen om door de wet te worden geregeerd zoals in het geval van een Avatar. De Moeder is de “Stem die roept in de Wildernis”, het geluid van Aum/Amen die door het Fenomenale domein heen echoot als muziek van de sferen, die schept, bewaart en alle dingen transformeert. De Vader is de Wildernis zodat geen wet Hem kan binden.
De meest belangrijke wet voor ons om naar te luisteren als Drie-Dimensionale wezens, is de Wet van Karma. De Wet van Karma is als een veiligheidsleuning  die voorkomt dat een voertuig van de weg afgaat. Het weerhoudt de individuele ziel ervan om te ver naar links of rechts te gaan en maakt zeker dat het individu verder doorgaat naar de bestemde terugkeer van het Verloren Kind naar God, als het eenmaal vermoeid is van alle belevenissen in de materiële wereld.
6. De vorm van onze totale reis is een heilige boog, zoals de Jakob’s Ladder, heen en terug naar God. Maar, dag voor dag volgen wij ook een spirituele spiraal, herhaaldelijk terugkerend naar de zelfde karmische lessen totdat we ze leren.
Zoals Jezus zei, we komen vanuit de Vader de wereld binnen, blijven er een tijdje en keren dan terug naar de Vader, wat je kunt zien als een boog. Toen ik in 1987 mijn visioen had over de bedoeling van het leven, de vorm van de individuele reis vanuit God en weer terug naar God vormde zich een wijde boog of cirkel.
Desalniettemin verzekert de Wet van Karma ons dat we terugkeren naar dezelfde lessen, telkens weer, totdat we ze ten slotte leren en deze terugkeer door opeenvolgende levens, kunnen als een spiraal gezien worden. Dus de vorm van het leven, kun je visualiseren, als je dat wilt, als een spiralende boog of ronde tros. Deze eindeloze virtuele reis wordt getekend in vele godsdiensten als een ladder  van bewustzijn of een trap van bestaan waarop we naar beneden reizen en dan weer omhoog.
7. Van de ene naar de volgende dag, kunnen we ons uitbreiden of ons intrekken, maar ondertussen worden we kosmisch teruggetrokken naar Hem, door een onderbewust, eeuwig verlangen, dat door Hem daar is geplant, voor Hem: een verlangen naar bevrijding (voor meer hiervan, kijk naar “Het verlangen naar Bevrijding”)
Het verlangen naar bevrijding is gewoon een van de elementen van ontwerp die in de levensvormen is ingebouwd of zijn hardwired (in ons vastzitten)in de levensvorm. De meeste mensen, die dit onderbewuste getijde stroom verlangen beleven, proberen dat op te vullen met bezittingen, belevenissen, relaties en zo voorts. Maar God ontwierp het leven zo dat niets voldoening zal geven behalve de terugkeer naar God. Wij gaan door het leven terwijl we eindeloos iets nodig hebben, er van genieten en weer aan de kant gooien, steeds maar onbevredigd in een eindeloze cyclus van wensen.
Dit ontwikkelt onderscheiding in ons. Langzamerhand worden we bewust gemaakt dat niets anders dan God onze onuitsprekelijke dorst en honger voldoening geeft. Dan ontwikkelen we onthechting. Op dat moment stoppen we om verloren kinderen te zijn en begint onze terugkeer naar de Vader, die ons met open armen verwelkomt.
Dit verlangen werkt dan als een naar huis verlangend baken of een magneet op alle levensvormen, het maakt niet uit hoe verheerlijkt ook, die hen steeds maar voorttrekt totdat ze weer samensmelten met God. Vandaar de liefde in de ogen van heiligen naar God en de diepe devotie van verheerlijkte wezens in wie het verlangen naar bevrijding sterker werkt dan in ons.
8. In het kosmische Drama zijn er drie Acteurs die we moeten realiseren: God de Vader, God de Moeder en God het Kind. Dit zijn het Transcendentele , het Fenomenale en het Transcendentele in het Fenomenale. Christenen noemen hen (merk de verandering in de orde) de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hindoes noemen hem Brahman, Atman en Shakti. De Vormeloze werd twee Vormen. De Ene maakte triljoenen vormen door de werking van de Twee en ging mysterieus bij hen naar binnen. Wij zijn nodig om die Drie-Eenheid te kennen.
De “Heilige Personen” zijn geen personen, maar niveaus van werkelijkheid. Deze kunnen worden beschreven als het Transcendentale, het Fenomenale en het Transcendentale in het Fenomenale. Wij zijn die Transcendentale in het Fenomenale, vonken van goddelijkheid die in de schoot van de Moeder wonen tot aan onze goddelijke geboorte. De Moeder voedt haar kinderen van het leven op totdat ze klaar zijn om naar de ontmoeting met de Vader te worden gebracht.
Alle godsdiensten hebben een conceptie van deze heilige Drie Eenheid, alhoewel je soms moet graven om die termen te correleren. Wij “kennen” de drie niveaus in opvolgende-hogere ervaringen van verlichting. Wij kennen de Zoon, Christus of Atman in de belevenis van “het binnengaan in de stroom” of “spiritueel ontwaken” als het kundalini het vierde of hartchakra bereikt.
Wij kennen de Moeder in een belevenis van savikalpa samadhi of kosmisch bewustzijn als het kundalini het zesde of voorhoofdchakra bereikt (en het Derde oog zich opent).
Wij kennen de Vader eerst in een belevenis van kevalya nirvikalpa als de kundalini het zevende of kruinchakra bereikt en permanent in een belevenis van sahaja nirvikalpa samadhi als de energie het spirituele hart of hridayam bereikt.
De Christus of Atman wordt vaak het “Zelf” genoemd, wat ons leidt te zeggen dat we God niet kunnen kennen totdat we kenners van het Zelf worden. Vertaald betekent dat, dat we de ervaring van het zevende chakra verlichting niet kunnen krijgen totdat we de ervaring van de vierde chakra verlichting hebben. Daarom Ken Uzelve. Mediteer op het Zelf dat bekend is en dat zal de kennis van God worden. Al Jezus’ parabels over de schat die in een akker is begraven, de parel van grote waarde, het mosterdzaad, en de inhoudsmaat van meel betreft deze reis van verlichting.
Kennis van die drie niveaus van Werkelijkheid is nodig voor alle wezens voordat ze slagen voor het mensdom. Hun kennis vertegenwoordigt een progressieve bereiking. Er is niet alleen maar een verlichting, of een niveau van verlichting, maar vele. En buiten het mensdom zijn er nog veel meer gradaties van leven.
9. Iedereen zal Hem bereiken – sommigen in de ochtend; sommigen in de middag; en sommigen in de avond. Belevenissen zullen variëren, maar allen zullen uiteindelijk God kennen.
Niemand zal falen om terug te keren naar God. Van zelfs het kleine aantal dat zulk kwaad koos dat ze uit de weg worden geruimd, kan worden gezegd dat ze terugkeren naar God. En voor de hele rest zijn reizen met gevarieerde snelheden naar verlichting. Ik wordt gevoerd naar de gedachte dat God zich geen zorgen maakt over de tijd die we nodig hebben om terug te keren. Er is geen oneer om meer tijd te gebruiken dan onze buurman. En verder, verschillende wezens zijn op verschillende tijden gecreëerd. Zij die verlichting bereiken als wij dat nog niet hebben gedaan die zullen misschien op een vroegere tijd zijn geschapen. Die mensen die verlichting bereiken zonder strenge discipline verkrijgen hebben waarschijnlijk gestrenge discipline beoefend in andere levens. Anderen zijn reeds verlicht en keren terug in een onverlichte conditie om te dienen door te demonstreren hoe spirituele oefening eruit ziet.
10. Ieder waar pad zal werken. God speelt alle rollen en kijkt naar alle daden. Hij is velen geworden; naast Hem staat niemand.
Er is geen godsdienst of spirituele praktijk die ziek is, als die echt en ernstig wordt opgevolgd. Sommige culten en ordes kunnen duistere bedoelingen hebben maar de spirituele belevenissen van alle ware meesters, vertaald in religieuze leringen (als die worden overgedragen en zuiver gehandhaafd worden)  zijn allemaal aanvaardbaar in Gods ogen. Er is maar een God. De God van de Christenen is de God van de Mohamedanen en God van de Hindoes, Boeddhisten, Joden, Taoïsten, de Soefi’s enz. God is Een maar Zijn namen zijn vele. Hoor, O Israël, de Heer uw God. De Heer is Een, zonder een tweede. Er is niemand anders naast God.
Sommigen zullen Licht zien, anderen een “vorm” van God, en weer anderen kunnen een intuïtief soort weten krijgen. Alle echte paden, als die serieus worden gevolgd, leiden naar God, via de Moeder, ontworpen als de vele paden die bij de diverse smaken van de zoekers passen, maar ze zijn allemaal vol effect. Er is geen grond om te zeggen dat een godsdienst of pad superieur is aan de andere. Er is niets dat het geloof ondersteunt dat de meest serieuze volgers van de ene godsdienst God zullen bereiken en de meest serieuze volgers van een ander dat niet doen. God is aan geen kant/zijde en aan alle kanten/zijden.
11. In Zijn liefde is Hij universeel, onpartijdig en de allerhoogste. Wat Hij wil moet gebeuren. Hij beval dit Drama voor Zijn eigen Genoegen. Telkens al iemand zichZelf kent – “Oh Gij Ik”- God ontmoet God!
God houdt van alle levensvormen – menselijk, niet menselijk, onder-menselijk, supermenselijk. Hij maakt geen onderscheid tussen levensvormen. Zijn Wil moet prevaleren. Alles gebeurt in Zijn Wezen. Hij schiep  het Drama of lila voor Zijn eigen plezier, een spel van blindemannetje’s bluf waarin God alle rollen speelt die ook het object van de zoektocht is maar ook de zoeker en de zoektocht. Alleen God kan God realiseren. Als iemand God realiseert, dan realiseert die ene zichzelf en het Zelf dat Die zich realiseert, is God.
Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-ancient-wisdom-or-perennial-philosophy-part-2/


Vertaling: Winny  

Tuesday, June 25, 2013

24.06.2013 Liefde Ontvangen?


Liefde Ontvangen?

Bron: www.AlunaJoy.com  


Aluna Joy and the Star Elders. 


Als we de wereld in de laatste paar weken bekijken, zien we subtiele en soms niet zulke subtiele gebeurtenissen die ons laten zien dat de oude wereld zich begint te ontwarren van binnen naar buiten en dat nieuwe fundering wordt opgebouwd in de nieuwe wereld. Hogere frequenties overstromen de planeet en douchen over iedereen en alles in het leven heen met toenemende sterkere golven van licht.
.
Op persoonlijk niveau … duwt dit intense licht ons naar een diep oorspronkelijk niveau, waar we ons alles afvragen inclusief onze bedoeling en zelfs ons bestaan. We zien de werkelijkheid zoals die echt IS, eerder dan hoe we die willen. Het suikerlaagje dat we gebruiken om onze zaken te bedekken,  smelt weg. We voelen ons  rauw en blootgelegd met dit nieuwe niveau van kosmisch waarheidsserum, en onze zelfwaarde kan door het toilet schijnen te zijn weggespoeld. We voelen ons naar de rand geschoven van ons bestaan in veelvoudige richtingen tegelijk. Het is moeilijk om ons centrum te bewaren en ons hoofd boven water te houden. We voelen ons verdoofd en vermoeid door verwardheid en worstelend. Maar, we weten in ons hart dat dit ergens naar toe gaat, en dat geloof houdt ons gaande. In waarheid zitten we niet zo vast als het voelt.

We vinden het niet leuk waar ons “goed getrainde” denken naar toe gaat. Onze geesten golven heen en weer van prachtige visioenen naar best grimmige plekken. We kunnen zelfs denken in extremen.  We kunnen denken: “Zijn we ontwaakt en opgestegen?” of “Hebben we de strijd verloren en is het duister aan het winnen” Dit op en neer gaan is feitelijk waar, omdat de laatste ontvlamde overblijfselen van de dualiteit worden weggespoeld wat ons achterlaat met de illusie dat de wereld meer dan ooit is gepolariseerd. Dit is waar door drie dingen: Ten eerste zijn we eindelijk klaar om alles te zien zoals het is. Ten tweede, enorme licht pulsen ruimen alles op wat verkeerd gekwalificeerde energie is, en we worden gewoon wakker voor oude lang staande zaken.  Ten derde, we beleven enige oppositie van buiten de planeet naar onze ascentie. (Aluna: Hier vertel ik meer over hieronder) 

In deze energieën zal het toenemend moeilijker worden om iets in ons leven te verankeren of  te beheersen dat niet precies is afgestemd met die pulsen van hogere lichtfrequenties. Als we al niet genoeg hebben overgegeven of losgelaten, vragen die lichtgolven ons om een volgend niveau van overgave te bereiken. Het is een tijd waarin we geen keuze hebben dan van moment tot moment te leven, zonder toekomst voor ons, en een voorbije geschiedenis die snel vager wordt. Maar we moeten proberen en verdergaan.  Niets of niemand zal niet aangeraakt worden terwijl deze dimensie door een blender gaat en in kosmische kompost wordt veranderd. Het creatieve universum holt slechts de zuiverste vorm van licht uit dat we hier verankerd hebben en de rest zal aan de kant worden geworpen in die universele kompost bak. Ons enige centrumpunt in deze vluchtig draaiende wereld is ons geloof in onze waarheid wat uit het weten van ons hart komt. Ons wordt gevraagd om zoveel mogelijk in vrede te zijn en om achteruit te stappen en deze ongelooflijke transformatie te zien gebeuren. 

 “Zonder Geloof in het resultaat zijn al onze meditatie en positieve energie projecties van 21 december of een andere tijd, gewoon weggegooid, verspild. Geloof is de sleutel om de Periode van Licht te verankeren in zuiverheid en totaalheid.”~ Amorah Quan Yin.  (wij sturen Amorah veel liefde op haar nieuwe reis naar haar volgende zielen avontuur. Amorah overleed op 13 juni dit jaar.)  
Vreemd genoeg zijn deze tijden geen verrassing. De Sterren Ouderen hebben al jaren gezegd dat de nieuwe wereld als een bloem zal oprijzen uit een kompost hoop. Ze vertelden ons alleen niet hoe wij dit omhoog rijzen zouden doen, of waar die kompost hoop vandaan kwam of hoe dit bij ons persoonlijk zou inslaan. Het feit is dat niemand weet hoe dit zal gaan. Ik denk dat we nu beginnen het plaatje te krijgen. De waarheid kan wreed en bevrijdend zijn. Dit transformatieproces is ieder van ons aan het morferen/morfen(?)… beginnend bij de fundering van ons oude zelf en onze relatie met de oude 3D wereld. 

Op planetair niveau…. De illusies en de leugens die zijn vereeuwigd in de wereld om de mensheid te beheersen en onze energie te pachten, worden weggespoeld. Dit is verontrustend voor hen die denken dat ze de macht hebben en zeer bevrijdend voor hen die hun leven geleid hebben buiten de gewoonlijke sociale grenzen. De oude wereldstelsels beginnen zich op te lossen onder onze voeten.  We beginnen de nieuwe energieën op te nemen in onze kern.

Sleutel activerende transformators, klokkenluiders, waarheidsrebellen, en systeemkrakers zitten nu op hun plek in ALLE systemen van de Aarde. Ze zijn in gebieden geplaatst en zijn bezig met beroepen en vakken waar bewustzijn buiten controle is en uit harmonie is met de hogere frequenties van licht. Deze moedige mensen zullen enorme triggers zijn om de egoïstische wereldsystemen te verschuiven en te transformeren naar een wereld die in dienst van de mensheid en de ENE zal zijn.  De wereld wordt elke dag meer transparant en er is geen plaats voor iemand om zich te verstoppen. Iets dat buiten de richtlijn van zuiverheid en onberispelijkheid is van de nieuwe wereld, zal gewoon…. stap voor stap…  wegvallen. 

Nu is het foefje om ongedeerd aan te komen, en te bloeien als een gracieuze, zeldzame lotus op de top van een vruchtbare kompost hoop. Dit is geen nieuw territorium voor onze Spirit maar wel is voor ons lichaam. Dit is een “leren terwijl je het doet” beproeving en fouten maak periode waar we in leven. Het feit is dat we echt niet weten wat we net nu aan het doen zijn, maar we kunnen een elegante manier vinden om er mee om te gaan in onze persoonlijke en wereldse transformatie.  

Dingen die kunnen helpen… Volg op ieder moment je hart. Houd het leven zo eenvoudig mogelijk. Blijf in het heden, het NU. Leef van moment tot moment. Ga met de stroom mee… dat is, als je die kunt vinden.:)  Ga door. Probeer dingen uit te proberen totdat je dat vindt wat werkt. Zit niet vast aan iets dat werkt op de manier zoals je dat in het verleden had verwacht. Neem niets persoonlijk. Plannen zullen gemaakt worden, plannen zullen falen, en plannen zullen zelfs in iets anders ‘morfen’, in een ogenblik. Veel zal transformeren om prachtige kompost te maken voor ons om in te ontspruiten. Spoedig zullen we in het nu-moment wonen… het NU waar we om gevraagd hebben. 

Maar het NU is ook niet wat we gehoopt hebben. We hebben in ons gezien dat in het huidige NU zijn een prettige en vredige plek zou zijn; maar dit hoeft helemaal niet waar te zijn. We kunnen ons ongerust voelen, gedeprimeerd en in vrede, allemaal tegelijk in die bizarre tijden. God/Schepper van alle dingen, voelt alles… altijd… zonder oordeel of hechting. Je kent het gezegde…”Voor de verlichting uit hakken we hout en dragen water. Na de verlichting, hakken we hout en dragen water.” Zo reageren wij op het NU dat er toe doet, en niet wat het NU inhoudt. 

Een voorbeeldje…. Tien jaren geleden had ik een auto ongeluk in een plotselinge donderbui. Ik werd geactiveerd door een enorme inslag en werd gekatapulteerd in een staat van EENHEID met alles. Ik voelde me volslagen blij in de vrieskoude regen die op me sloeg en tegelijkertijd voelde ik de horror van een nieuw vormende oorlog in het Midden Oosten en alles daar in de buurt. Ik voelde de ergste pijn in mijn leven, maar ook eindeloze vreugde en dankbaarheid. Ik was overal tegelijkertijd en EEN met alles. Het was niet alleen maar liefde en licht, noch was het alleen maar pijn en lijden. Ik was in het NU aanwezig als getuige en deelnemer aan het leven. Ik voelde me verbonden aan alles zonder enig oordeel van goed of slecht. Het voelde glorieus en natuurlijk en zelfs verschrikkelijk. Zelfs toen ik daar zat met mijn gebroken arm… voelde ik me nog in vrede en EEN met alle leven en met GOD. Ik had er in die tijd geen idee van dat dit ongeluk me zou voorbereiden op deze transformerende tijd.

Nu, de Sterren Ouderen waren zich bewust dat jullie de wereld in een lichtflits wilden veranderen. Ze weten ook dat je je misschien bedrogen voelde door spirituele leringen, of wat  meer en tradities. Denk eraan dat die leringen je heel wel dienden. De waarheid is dat onze Spirits onmiddellijk hadden kunnen springen. We zijn al een lange tijd klaar om te vliegen. Maar denk er aan dat we deze keer ons stoffelijke lichaam meenemen. Al die spirituele leringen, wat er nog achteraan kwam en tradities hebben onze Spirits voorbereid. Maar er zat niets op zijn plek om onze lichamen voor te bereiden op wat we nu onder ogen zien. Nadat we dit proces gedaan hebben, zal wijsheid onze erfenis voor toekomstige generaties zijn. Maar nu laten onze lichamen nog steeds negatieve herinnering los, verouderde programmering en geschiedenis. Dit kan zeer pijnlijk zijn en is een ongelooflijk langzaam proces vanuit het perspectief van onze Spirit. We kunnen ons als twee mensen in een voelen: de ene die klaar is om te springen (ons hart) en de andere die zegt : ”Wacht eventjes…  ik weet hier niks van.”  We gaan verder dit jo-jo proces nog een tijdje te doen terwijl ons lichaam voortdurend wordt ingeënt met de nieuwe hogere frequenties. We moeten beide zijden van dit proces eren. Maak je geen zorgen over je progressie, omdat de beweging voorwaarts op dit moment niet meer kan worden gestopt. Ook al hebben we de laatste paar maanden niet veel inspiratie en passie gevoeld, we beginnen nu langzaam uit het vrolijke gezwam te gaan van de eerste helft  van 2013.

Dus wat is er nu aan het gebeuren, wat wordt er op de lange baan geschoven, en waarom zijn we er nog steeds niet?

Een goed geplande dimensionale verschuiving gebeurt op ontelbare dimensionale niveaus en dat moet allemaal tegelijk gebeuren. Alle dimensies onder ons, maar ook die boven ons, moeten ascenderen met een onberispelijke synchroniciteit. Een dimensie moet niet vooruit springen of achterblijven. Allen moeten als EEN samen omhoog gaan. Duidelijk is dit een best moeilijk proces om te orkestreren. Zelfs met onze vele oefeningen en ‘kleding repetities’ in eonen van tijd, is dit een enorme, universele onderneming om alle ontelbare lagen van dimensies op een lijn te krijgen om simultaan te springen. 

Laten we hier gewoon zeggen, zonder dat hier angst aan kleeft… (Al:  ik heb me even in mijn hart afgevraagd of ik hierover moest schrijven) dat er best aardige turbulente energieën van buiten de planeet geweest zijn die proberen om onze persoonlijk ascentie proces te stoppen sedert 22 dec. 2012.  (expert ‘dousers’ uit diverse delen van de wereld bevestigen  dit feit). We moeten die energieën van buiten de planeet nu echt bezorgd hebben gemaakt. Ze proberen ons verloren te houden in het niet-besluiten en twijfel.  Ze proberen ons te blokkeren om te voelen wat er elk moment juist is om te doen. De laatste tijd konden we zo onbesloten zijn dat we voelen om gewoon te verstijven en verdoofd te zijn. Sommigen van ons kunnen zich zo verloren voelen en op zo’n duistere plek dat we de handdoek in de ring willen gooien. Sommige mensen hebben ons al verlaten. Laten we gewoon zeggen dat die lagere vibrationele energieën bij die poging om ons te blokkeren, zullen FALEN.  Die pogingen zijn alleen om ons duidelijker en sterker in het licht te maken. Op de lange duur zullen die voor hen niet zo goed uitwerken. De Sterren Ouders hebben al jaren gezegd dat wij zullen zegevieren. Ook zij die al hun lichamen hebben verlaten bouwen nu bruggen voor ons om over te steken. We moeten er nu niet mee stoppen, nu de missie juist nu voltooiing bereikt. Ik weet dat dit lijkt op een grammofoonplaat die is gebroken…..   maar iets waardevols creëren kan heel veel werk hebben om in of buiten je lichaam te verkrijgen.

Toen de deuren tussen de dimensies open gingen op 22 december 2012, sprongen sommigen van de trouble makers (onruststokers), duistere entiteiten van buiten de planeet enz… naar voren in de oorspronkelijke opper dimensies en gingen helemaal naar de 8ste dimensie. Hun energie heeft die hogere dimensies besmet en gecorrumpeerd en hebben die niet meer in orde gemaakt om voor ons daarin te gaan. … nu, in deze tijd. Het is vitaal belangrijk om geduld te hebben. Wij willen zeker maken dat we een oorspronkelijke, schone en heldere dimensie ingaan om een nieuwe wereld te verankeren. Wij willen dat deze nieuwe cyclus in een paradijs opgroeit wat we al tientallen jaren voor ogen hebben gehad. 

Net zo als wij een plan hebben om een paradijs te bouwen in deze nieuwe cyclus, hebben die duistere, wezens van buiten de planeet een tegenplan. Ze hebben gewerkt met de machten van de wereld, zodat als de verschuiving plaats vindt, ze de controle en de overheersing niet zouden verliezen over de nieuwe dimensie. Maar ze zullen de controle verliezen en het maakt niet uit hoe ze die proberen te stoppen. Hun inspanningen zullen nutteloos zijn. Opnieuw, de Sterren Ouderen zeggen dat dit niet zo goed voor hen verloopt, maar ze proberen het toch uit. 

Deze op vampiers lijkende wezens/energieën zijn niet de enige wezens daar in het universum. Ook wij hebben oppermachtige, goddelijke, ook met licht gemachtigde buitenaardse hulp. Er zijn talloze, ondersteunende goddelijke,  raden van licht van buiten de planeet die nu overwerken om de opperste dimensies voor ons te zuiveren en op te ruimen voor ons. Ook zij zijn hier om die nieuwe wereld te helpen op te bouwen. Als de tijd daar is zullen zij zich aan ons bekend maken. Dit opruim proces kon nog een drie tot vier jaren duren (dit hangt allemaal af van de massa’s die positieve actie onderneemt). Op dat moment(2016) zullen we 100 % vrij en schoon zijn van de transformatie energie van de duistere scheur in de Melkweg. Als wij uit de andere kant van de duistere scheur komen, zullen wij ons voelen of dit de hele tijd gewoon een akelige droom was. We zullen ook uit de met mist gevulde leegte komen en helderder worden over wat wij voor onze toekomst moeten creëren.

Deze bemoeienis van buiten de planeet is waarom we voelen dat we zo in onzekerheid hebben geleefd, maar, tegelijkertijd voelen we dat de tijd zo snel voorbij suist dat het desoriënterend is. De intensheid is als leven in een hogedrukpan zonder een echt buitenste bewijs te hebben waarom we ons op die manier voelen. Onze sprong is alleen maar een korte tijd tegengehouden. We waren niet in staat om in die nieuwe wereld binnen te gaan zoals oorspronkelijk gepland was (beginnend rond de datum van 22/12/2012), De Sterren Ouderen zeggen dat “ons nieuwe huis een beetje vuil is.” Maar dit zal snel worden hersteld. 

Het goede nieuws is…. er is een raam van grote gelegenheid met een geweldige versnelling van de lichtkracht op 20/21 juni (Zonnewende) tot 23 juni (de grootste Volle Maan van het jaar) . Wil je dat licht gaan gebruiken? Als dat zo is, deel deze boodschap dan met je netwerk, Zo Spoedig Mogelijk. (W: je kunt altijd nu nog je licht naar die datum brengen en weten dat je erbij hoort.) 

Het VOORSTEL….
Om de 4de tot en met de 8ste Dimensies met een geweldige hoeveelheid LIEFDE, COMPASSE, HARMONIE. EVENWICHT EN VREDE  te overstromen….
nodigen wij je uit om in een vierdaagse massale golf van verlichte hartsenergie deel te nemen en bij te dragen om elke boosaardige,  duistere en mis gekwalificeerde energie die de 4de tot en met de 8ste dimensies heeft bereikt  tegen te gaan en te neutraliseren. Dit is een massale 4daagse WERELD LIEFDE evolutie die begint op vrijdag 20/21 juni(Zonnewende)  tot en met 23 juni(de grootste volle maan van het jaar). Doe dit zo vaak als je tijd het toelaat in die tijd. Dit zal een 96 urige(  of langer, dus, winny) Dit  zal een 96 uur “Evolutie van LIEFDE” scheppen in de 4de tot in de 8ste dimensies.  Dit is een verenigd en collectief reinigingsproces dat is ontstoken door de beste en helderste lichtwerkers van de Aarde. (P.S. dat zijn JULLIE)  Dit zal onze verlichte Sterren Families en Planetaire Goddelijke Raden van Licht helpen bij die reinigingsinspanning.

Denk eraan dat dit geen strijd is van licht over duisternis. Oorlog en conflict zijn het pad naar de oude wereld en dat van dualiteit. Het focus is om je LICHT en je HART te projecteren naar de 4de tot en met de 8ste dimensie en dus alles en alle negatieve infiltratie te transformeren van verkeerd gekwalificeerde energie vanuit 3D en van invloeden van buiten de planeet. De Sterren Ouderen zeiden dat deze 4daagse periode een zeer krachtige tijd zal zijn in het grote raam van gelegenheid van dit werk dat gedaan moet worden. Ook in het laatste deel van juli tijdens enkele zeer sterke Grote Trines(drie-samenstanden) zal er nog een grote gelegenheid zijn om onze hand te reiken naar onze goddelijke, buitenaardse zielenfamilie. (En daarom vroeg Ashtar om in grote groepen buiten samen te mediteren, en met liefde hen te verwelkomen. Op 21 juli a.s.) 

P.S. het spijt ons dat we jullie niet meer tijd hebben gegeven om deze belangrijke dagen te plannen met jullie netwerk en zielen families, maar we leven en doen dit werk van moment tot moment. Raphaël en ik zullen ons stukje liefde naar de opperste dimensies zenden op Mount Shasta een groot deel van die tijd in de 96 uren. Nu weten we waarom we hier naartoe werden geroepen! Zegeningen en LIEFDE aan onze verbazende zielenfamilie.

Copyright - Aluna Joy Yaxkin - www.AlunaJoy.com
You can share only if you leave article intact/complete and credit is given to authors.


Vertaling: Winny  

Friday, June 21, 2013

17.06.2013 Een Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder op 17 juni 2013


Een Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder op 17 juni 2013 
Bron: The Divine Mother: Each and Every One of You Carries Divine Might – Part 1/2 In Een Uur met Een Engel van 17 juni 2013 besprak de Goddelijke Moeder met ons het begrip van dispensatie/ontheffing, een kwijtschelding van karma dat ons Ascentie onder ogen laat  zien zonder twijfel of ongerustheden in ons denken. Ze besprak ook wie wij zijn, onze goddelijke macht en onze gelijkheid in de taak die als lichtwerkers voor ons ligt. En zij besprak een nieuwe rimpel in wie er met ons hier zijn – die zij en Aartsengel Michaël een “emanatie” (een “uitstroming”) noemen.  – een replica (evenbeeld) van een aartsengel of ander wezen. 

Ze keek naar de nieuwe aspecten van Ascentie die Aarde aan het modelleren is (zeg maar) en legde uit op welke manier Aarde een heilige planeet is. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van de op schriftstelling.


Een Uur met Een Engel op 17 juni 2013
Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan iedereen. Welkom bij weer een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van het boek De Grote Ontwaking.
Hierbij vanavond is Steve Beckow, stichter van de website Golden Age of Gaia.com (http://goldenageofgaia.com/) en schrijver van De Opbouw van de Nieuwe Aarde:  Naar Een Wereld die Werkzaam is voor iedereen.   

Ik ben Geoffrey West die Graham Dewyea vervangt vanavond.
We verwelkomen de Goddelijke Moeder als onze gast in de show vandaag en zij zal een beetje informatie doorgeven over Ascentie en misschien kijken naar enkele mysteries die betrekking hebben op het leven. En hiermee, geef ik het aan jou door, Steve. 

Steve Beckow:  Dank je zeer, Geoff. En welkom, Goddelijke Moeder. Ik kan me geen groter privilege van eer bedenken dan met u te spreken.

Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Welkom aan jullie allemaal, geliefde wezens van de Aarde, van de lucht en ver daarbuiten. Wat jullie niet altijd begrijpen is hoe ver deze show wordt uitgezonden en hoe velen echt meeluisteren.

En dus stuur ik de groeten aan iedereen, aan hen die heimelijk luisteren, aan hen die met hoop luisteren, aan hen die nieuwsgierig luisteren en natuurlijk aan hen die met liefde luisteren. Ik breng jullie, ik geef jullie vandaag mijn liefde. Jullie motivatie doet er eigenlijk niet toe, omdat, lieve harten, wat jullie gedaan hebben is jezelf neerzetten, hoe je bewuste geest daar ook over denkt om mijn liefde, mijn zegeningen en inzichten ook te ontvangen die ik met jullie wil delen. 

Nu, we konden de muziek laten spelen en de liefde zou stromen zo sterk als het kan terwijl ik spreek, maar ik weet ook, lieve engelen en meesters van de Aarde, dat er merkwaardigheden zijn en begrippen die jullie willen verzamelen terwijl je doorgaat op je schitterende reis, niet alleen van de Ascentie  - alhoewel ik moet zeggen, die is centraal – maar op jullie reis naar huis, naar mij, naar ons, in onze armen en naar/in onze essentie. 

Nu, een van de dingen waarover ik wil spreken vandaag heeft betrekking op de universele wet. En wat betekent de universele wet, behalve de waarheid die ik met jullie heb gedeeld, die in het begin is neergezet dat jullie kunnen begrijpen hoe je naar huis moet reizen. 

Nu, er is veel geschreven en veel gepraat over die universele wet, maar er is niet genoeg geschreven of besproken over dispensatie/kwijtschelding. En wat betekent dat? Het is gewoon het toestaan van, en in jullie terminologie, is dat een kwaliteit, een goddelijke kwaliteit van vergeving, van toelating, van compassie en van onze genade. 

Velen van jullie, mijn prachtige kinderen, dragen die last van wat jullie geloven dat je wel of niet hebt gedaan, van beloften die jullie wel of niet hebben gehouden, of taken wel of niet hebben vervuld. En er zit een onderliggend gevoel in zo vele van jullie harten, dat is waar  ik vandaag over wil praten – het onderliggend gevoel, een beoordeling, van “ Had ik het goed gedaan? Vervulde ik mijn belofte?” 

Wij zitten hier niet werkeloos jullie progressie te meten of de vervulling van jullie missie. Assisteren wij van het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, jullie broeders en zusters van de sterren, meesters, engelen, aartsengelen? Ja, dat doen we.

Geliefd kind, nooit wijzen we op een daad, een gedachte, een gedrag, en zeggen: “Nou dat is een tekortkoming. Dat was niet genoeg. Dat is niet waar ik om gevraagd heb.”Want waar ik om vroeg, lieve harten, was dat jullie je vrije wil zouden uitoefenen. Waar vroeg ik om? Dat jullie van liefde zijn. Waar ik om heb gevraagd was om jezelf en elkaar zoveel lief te hebben als ik van jullie houd. 

Dus, hoe heeft dit betrekking op dispensatie/kwijtschelding? Er zijn tijden – en dit is er een van, in jullie collectieve werkelijkheid – waar dispensatie voor wat jullie voelen  dat scheef is gegaan, is aangevraagd en toegestaan, altijd teneinde dat jullie je vrij voelen om door te gaan. Want zo velen van jullie zijn bezorgd dat je het niet zult maken. En dat is gewoon mijn plan of dat van jullie niet.

Dus, keer je tot mij. Ik ben gewoon niet op afstand. Ik ben oneindig en eeuwig aanwezig. Vraag om hulp en die zal altijd, altijd worden toegestaan. Vraag om compassie en vergeving, niet dat dit nodig is maar geruststelling wel.

Velen van jullie werden gerustgesteld of verward, en het gaat ongeveer van een 50-50 % over… oh, er zijn meesters op Aarde. er zijn engelen op Aarde, er zijn aartsengelen op Aarde en wie ben ik nou, en hoe pas ik daarbij?

Mijn geliefden, jullie passen er perfect bij, want wie denken jullie dat die meesters, en engelen en aartsengelen en serafijnen zijn? Jullie zijn dat, of een deel van je of de totaliteit van jullie. 

De tijd om je geliefde zelf te onderschatten is voorbij.Want wat dat betekent is de tijd om in de schaduw te stappen om te denken dat je under cover/ onder een dekmantel zit, is ook voorbij. Ieder van jullie draagt goddelijke might/macht.

Hoe zelden hebben wij gesproken hierover. Maar het is niet jullie buur van naast je, of de persoon achter in de straat, of de leider in Ottawa of in Washington of in Geneve die macht heeft. Het zijn ieder van jullie allemaal. 

Dit is niet afhankelijk van de aanname van jullie kristallijnen vorm. Het is niet afhankelijk van de volle activering van jullie DNA. Het is niet afhankelijk zelfs van de volheid van je Ascentie. Jullie goddelijke macht is een integrerend deel van wie jullie zijn, en altijd zijn geweest, in jullie moment van het nu, en in het Eeuwige NU. 

En ik vraag jullie als je Moeder, om dit naar voren te brengen en om jezelf te verklaren. Terwijl je dat doet, geef je toestemming aan alle wezens om zichzelf te verklaren. Het is een domino, een rimpel effect door de multiversums.

Maar het is de nederige persoon die niet investeerde in wat jullie denken als drie dimensionale glorie die vertaalt voor geld en macht en hebzucht en controle. Het is de bescheiden persoon die naar voren stapt en zegt: “Ik ben machtig omdat ik van de Ene ben en ik verklaar mijzelf glorieus en vrijelijk op deze reis door Ascentie.” En dan voortgaand terug naar de Ene, verklaar je kennis, je vaststelling, je waarde en je waarheid.

Zachtmoedigheid en bescheidenheid zijn bewonderenswaardig en nodig maar dat betekent niet dat je nooit je mond open doet. Jullie zijn prachtige stemmen gegeven. Gebruik ze.

Nu, lief hart, waar wil je vandaag mee beginnen?

Steve: Nou, dank u Moeder. En natuurlijk kan ik instaan dat ik in mij zelf een constant ontvouwen beleef van spirituele power. Dus resoneer ik zeker met wat u zegt.

Moeder, kunnen we verdergaan met het onderwerp dat u ter sprake bracht? En laat me zeggen dat Aartsengel Michaël in een recent gesprek, sprak over dat er uitstromingen zijn op de planeet, uitstromingen van aartsengelen, serafijnen en elohim.

En opnieuw is alles een progressieve onthulling en dit is weer een nieuwe onthulling. Kunt u ons vertellen wat er bedoeld wordt met de uitstroming van een aartsengel, hoe die verschilt van een tweelingvlam, hoe veel uitstromingen kan een aartsengel op de planeet hebben? Kunt u wat details geven hiervan? 

Godd.Moed:  Zal ik graag doen. Laten we beginnen om zeker te stellen – omdat we in menselijke taal spreken, en er is nog steeds een neiging tot oordelen in jullie dat iets groter of minder groot is – jullie zijn niet totaal (en ik bedoel jou niet apart, Steve; ik bedoel, jullie. Jullie allemaal,  - zien niet dat dit een gelijkwaardig speelveld is tot nu. Jullie komen er, en daarom heb ik jullie gevraagd om je tot mij te richten. 

Nu, ieder van jullie, in je menselijkheid, waarin jullie in deze werkelijkheid zijn verankerd is dat wat je bezit, veel aspecten heeft. Nu, sommigen van jullie hebben die aspecten uitgezocht en sommigen van jullie hebben ze totaal genegeerd. Nou, dat zal veranderen. 

En net zo hebben aartsengelen manieren waarmee ze uitstromingen presenteren in diverse werkelijkheden, voor een korte periode of voor een uitgebreide periode tijd. 

Als ik zeg “een korte tijd”,  bijvoorbeeld, er zijn er –vele! -  op jullie planeet die bezocht zijn door een uitstroming van mijn wezen of Aartsengel Gabrielle of Michael of Jezus Sananda, en zo voorts.

Dit zijn korte projecties in een quasi-stoffelijke of stoffelijke, volle stoffelijke vorm, zodat jullie die zegening krijgen, want ondanks de boodschap is het altijd een zegening.

Dan zijn er keren waarop de ontvouwing van het plan oproept tot, of uitstromingen toestaat – laten we de uitstroming van een aartsengel gebruiken – om op de planeet aanwezig te zijn.

Nu, dit is niet wat jullie denken over een normale zaak. Dit is heilig en het is ongewoon. Gezegende mensen, jullie leven in ongewone tijden! En daarom vraag ik ieder van jullie die vanavond naar me luistert, om zelfs terwijl we spreken, in je hart te gaan en om te zien wat daar binnen ligt.

Ieder van jullie individueel weet of heeft onderscheiden, gewoon door magnetics, waar je op bent afgestemd, of je een band hebt met mij of met de Vader, met de Boeddha of met Maitreya, Kuthumi of Jeshua; ieder van jullie kent je band en waar je je het meest diep mee verbindt.

Betekent dit dat je een direct uitstroming van dat wezen bent? Nee. Want er zijn situaties waar legioenen die dienen en samen werken absoluut noodzakelijk zijn, wenselijk. Het is deel van de viering! Het is deel van de diversiteit en de schoonheid van wat wordt geschapen.

Dus is het nooit mijn bedoeling geweest dat de halve planeet zeg maar, uitstromingen van Michaël zijn, dat zou saai zijn. en het zou de schoonheid niet laten gebeuren van jullie pracht om erdoor te schijnen.

Maar dit te hebben gezegd in deze tijd en ruimte, er zijn individuen, die uitstromingen zijn – denk erover als “replica”/ kopieën. Het is sterker dan een aspect, want een aspect is maar een stuk van jullie dat je hebt uitgezonden van je heilige zelf om dit of dat te doen. Een uitstroming is de volheid van de energie, soms bewust daarvan, soms niet, soms er tussen in. en dat is waar velen van jullie zitten. 

Dus een uitstroming is de aanwezigheid van dat wezen in de vorm in deze tijd van Ascentie, overgang, van het geboren worden van een Nieuwe aarde – om te assisteren, om te helpen, te leiden, te leren, te helen.

Nu, jouw vraag aan mij is, zijn er miljoenen uitstromingen? En mijn antwoord, lieve, is nee, die zijn er niet. Zij zijn zeer specifiek geplaatst in wat je denkt als in universele of wereld rollen, en ze zijn neergezet om het werk te doen dat de specifieke aartsengel of meester heeft willen doen, besloten om te doen, toegewijd aan is – voor mij – door de eeuwigheid heen, of tot de tijd dat zij terugkeren. In welk geval ze opnieuw zullen beginnen, zich niet bekommerend. 

Steve: Nou, Moeder, u hebt er juist op gewezen om ze terug te brengen. U hebt net gewezen op het oprijzen, nietwaar, of op de unie? (1) en u zegt dat nadat zij terugkeren in eenheid, ze terug gaan in de wereld. Is dat juist? 

Godd.Moed: Ja, als zij dat willen, ja. Nu, zit het in de tijdslijn waar mensen neigen aan te denken? Nee, maar uiteindelijk is er een her-oprijzen.

Steve: Ah.Hah! ik heb nog een vraag over uitstromingen en dan wil ik graag van u weten, daarna, welke andere verrassingen er kunnen zijn over wie hier is. 

Mijn laatste vraag over uitstromingen is, dat Aartsengel Michaël zei dat de uitstroming zich misschien niet bewust is dat hij een uitstroming is, dat ze op een bepaalde manier doorgaan en dan zullen ze zich bewust zijn een uitstroming te zijn. En op dat moment zullen hun vermogens terugkeren. Kunt u ons wat meer details geven over dat aspect van dit onderwerp?

Godd.Moed: Een van de goddelijke overeenkomsten – en jullie moeten dit dus ook begrijpen en het is niet alleen waar voor uitstromingen; dit is waar voor menselijke wezens die de keuze maken om wakker te worden en volledig bewust te zijn van wie zij zijn, dat er een herstel zal komen, waar je van kunt denken als een opheffing – maar ja, voor degenen die uitstromingen zijn, zal er ook een moment van ontwaken zijn. Dat is deel van de goddelijke overeenkomst. En dat is deel van de goddelijke overeenkomst die we met de mensheid hebben in deze tijd die altijd op zijn plek zat voor de uitstromingen. De overeenkomst voor de mensheid is een recentere overeenkomst, zullen we zeggen, die bereikt is als deel van het collectieve Ascentie besluit. 

Maar laten we blijven bij de uitstromingen. Nu, voor sommige van de uitstromingen, de tweelingen – maar dat zijn niet gewoon tweelingen, het is niet zo dat AEMichaël die dit voorbeeld gebruikte, zich heeft gespleten. Het is een kopie. 

Nu, jullie hebben gesprekken gehad met je sterrenbroeders en zusters over replicators, weet dus gewoon dat in het goddelijke rijk we geen speelgoed of machinerieën nodig hebben, het wordt gewoon gedaan als een daad van goddelijke wil.

Er is een moment waarbij veel van de uitstromingen zachtjes ontwaken. Ze zijn (gniffelt) achterdochtig geworden, of nieuwsgierig. Ze voelen dat er iets verborgen zit achter hun gordijn of sluier, waar ze zich van bewust zijn maar het niet helemaal snappen. 

Maar het moment zal komen waarop die nieuwsgierigheid gewoon als een lichtknop zal worden, en het besef zal aangedraaid worden. En in dat besef, terwijl ze in de menselijke vorm zijn, zullen de kwaliteiten van het wezen een voorwaartse beweging maken, demonstratie, bewustzijn van het wezen. En de vervulling van hun gehele bedoeling om een uitstroming te zijn op de planeet, zal vervuld zijn.

Nu, dat zegt niet – laat me hier kristalhelder tegen jullie zijn – dat de uitstromingen niet precies hun ontworpen bedoeling hebben vervuld op Aarde tot op deze datum. Want dat is niet daaruit volgend. Ja, zelfs wij begrijpen daaruit volgend, lieve harten.

 (Deel 2    Part 2/2).

(Vervolg van Part 1/2.)

Als jullie 30, 20 jaar geleden gezegd hadden – opnieuw, ik gebruik het voorbeeld van mijn beste Michael – als jullie gezegd hadden:  “Ik ben een uitstroming van Michaël,” nou, lief hart, dan hadden ze je opgesloten. 

Dus, dit gebruiken van het menselijke deel van het wezen om een fundering te leggen, om het grondwerk neer te leggen, om het werk in het subtiele en onbekende te doen, of zullen we zeggen, in het niet waargenomene, die manieren zijn zeer succesvol geweest. En het maakt niet uit of jullie denken dat je een uitstroming bent of dat je gewoon bent die je altijd bent geweest, omdat, laat ik je verzekeren, er geen wezen, mens of anders, op de planeet is die niet geliefd en gekoesterd en gewaardeerd wordt of door ons gelijkmatig gevoed wordt.

Dus jullie hebben die behoefte, als je je denken aanpast aan de realisatie dat er velen tussen jullie zijn. De vervulling van mijn plan is onvermijdelijk. Ja, we zijn constant aan het veranderen, en we veranderen, en we zijn constant, en we zijn in continuïteit. Maar de vervulling van het plan – heeft dat wendingen en keren genomen? Ja. En jullie denken dan aan jullie bewoording van een heel korte reis. Maar dit wordt gedaan.

Toen ik jullie vroeg om kwijtschelding aan te vragen,  waar jullie aan denken als vergeving of medeleven of hulp, heb ik dat gedaan zodat je vooruit zult gaan in de herkenning van wie jullie zijn. 
Er is reeds geweest en dat is nog bezig, een toestaan van karmische dispensatie, maar er is ook een machtige dispensatie geweest voor het menselijke collectief in deze periode van overgang.

Michaël heeft tegen jullie, zoals velen, gesproken over containment (opsluiting in Licht). En dat is een zeer beperkende vorm van dispensatie. Want, wat is dat? Iemand wordt in een lichtbox gezet die omgeven is door liefde totdat zij regenereren (herboren of vernieuwd worden) 

Maar ik zeg ook tegen jullie, jullie kinderen van Gaia, jullie zijn allemaal in een periode van dispensatie, van containment, op de zachtste wijze, om jullie te helpen bij de herkenning van jullie goddelijkheid en de keuze voor liefde.  Jullie werd gegeven, ieder van jullie, en aan jullie die nog nooit mijn stem hebben gehoord, ieder van jullie is in het hart aangeraakt, het hartsbewustzijn werd geactiveerd en wakker gemaakt.

Gaan sommigen verder met dat te negeren? Nou dat is een keuze die hen is toegestaan. Maar het ontwaken…  dus dat die keuze gemaakt kan worden vanuit een plek van liefde, die is voltooid. 

Dus ja, lief hart, Steve, natuurlijk voel je een groeiende zin van liefde, van macht, en op een moment van niet verbondenheid, want je bent je aan het verbinden, of aan het her-verbinden, met een nieuw en ander.. en wat jullie menselijke wezens genoemd hebben… een hoger rijk. Maar dit voelt bekend, want dit is wat je altijd al geweest bent. 

En het maakt niet uit als je denkt dat je een moordenaar bent, een heerser, een hebzuchtig individu, een verkrachter. Dat is een illusie. Dat is niet wie je bent. Laat het hart ontwaken om je te vullen.  Laat mijn genade en mijn liefde jullie vullen. Want nu is het tijd.  

Ik vraag jullie niet om dit te doen in jullie werkelijkheid, in jullie tijd van het volgend jaar, of misschien als je er aan toe bent. Ik vraag het ieder van jullie, NU, op dit moment om niet alleen mijn liefde te accepteren maar de waarheid  van wie je bent. Stop dat aarzelen. Stop de verwarring. Die is niet van waarheid en die is niet wie jij bent.  

Houd je niet vast aan het oude. Dat zal je niet ondersteunen. Laat me heel duidelijk zijn. In de ontplooiing van mijn plan, kan de oude derde en zal de oude derde jullie niet ondersteunen. Het is tijd om jezelf de vrijheid toe te staan. Dat is geen eigenwaan. Het is geen gebluf. Het is geen trots – valse trots. Het is louter de acceptatie dat jullie van mij zijn en ik ben van jullie. 

En het is een herinnering, lieve harten – jullie hebben beloofd om dit te doen. Dus ik help jullie om die belofte te vervullen, zodat je niet in die illusie zult vallen van teleurstelling. Kunnen jullie je voorstellen dat ik ooit in enige dimensie of werkelijkheid, dat ik me tot jullie zou keren als jullie Moeder, als de Ene, als de beweging in stilte, zou ik me ooit naar je wenden en teleurstelling in je uitdrukken? Dat zou teleurstelling in mijzelf brengen, in de Vader, en dat is niet mogelijk. 

Laat de oude wijze van scheppen los. En breng de waarheid naar voren van waar jullie toe in staat zijn om in jezelf te laten geboren worden, in je gemeenschap, in jullie families, en op Gaia. Laat de nieuwe werkelijkheid en relatie geboren worden met jullie sterrenbroeders en zusters, zoals zij met jullie doen. Laat gewoon jullie vibratie omhoog rijzen. 

Nu, kun je nu verbaasd, verrast, verheerlijkt zijn? Ja. Kom bij mij. Maar kom nu bij mij. 

Ja, je kunt door gaan, mijn beste.

Steve: Dank u Moeder, voor dat gedetailleerde gesprek.

Ons werk als lichtwerkers is een progressieve onthulling geweest. Op een bepaald moment leerden we dat we lichtwerkers waren. Op een ander moment leerden we dat we sterrenzaden waren. Op weer een ander moment hoorden we dat we engelen waren en namen we aan dat dit betekende dat we eens engelen waren, maar toen leerden we dat velen van ons geïncarneerde engelen waren. En nu horen we van die uitstromingen. 

Komen er nog meer onthullingen? Ik bedoel niet u op de vingers te tikken, maar alleen om ons te laten weten, komen er nog meer onthullingen?

Godd.Moed: De grootste onthulling die nog gaat komen, want jullie hebben de meeste geheimen opgediept, is. … maar het waren nooit geheimen, …  dat als je naar elkaar kijkt en elkaar accepteert voor wie jullie zijn. De waarheid en de heelheid.

Ik heb jullie vanavond gevraagd, ik heb jullie plechtig gevraagd om jezelf te accepteren. Jullie kunnen niet van mij houden en niet van jezelf houden. Maar de volgende stap is om van elkaar te houden, elkaar lief te hebben.

En daar zit een volgende stap in, en die is wat jullie filosofen en leraren jullie altijd hebben geleerd. Het is ook om het punt te bereiken – en dat zullen jullie – waar je naar elkaar kijkt en je dan mij ziet, en je ziet jezelf. 

Nu, dat voor-onderstelt dus dat jullie je veilig voelen en zeker genoeg, voldoende geliefd, genoeg gewaardeerd, dat je jezelf kunt toestaan om kwetsbaar te zijn, om gezien te worden voor wie je bent en als een reflectie van elkaar en een reflectie van ons. 

Dus brengt dit jullie op een plek van diepe waardering van de schoonheid en uniciteit van je goddelijke vonk. En ook op de plek waar het ego er niet meer is, want jullie laten jezelf aanwezig zijn en de onderlinge verbondenheid zien van alles. Dat is de onthulling. Het is aan jullie om te kijken en te zeggen: “Ik ben engel, ik ben aartsengel, ik ben meester, ik ben mens, ik ben sterrenzaad, ik ben een Aardebewaarder,” en om de kostbare waarde in ieder van die gebieden te kennen.

De volgende stap is dat waardering en liefde voor jezelf en de verwijdering van het streven om dat te worden. Er zit een universum van verschil tussen gewoon reizen, doorgaan met je terugkeer, uiteindelijk naar huis, naar ons en het streven. (winny: is een soort ernaar worstelen)   

Het is niet iets dat je moet verdienen, waarmee je je waarde moet bewijzen. Dit is de kanker en een gruwel van zo velen van het menselijke ras, en dit is waarom ik aan jullie gevraagd heb om je might (=macht en kracht)  te accepteren. Het is een combinatie van alle goddelijke kwaliteiten.

Dus dat zal ook een volgende stap zijn. Nu, jullie zijn ijverig geweest – en ik prijs jullie – hoe veel jullie het idee en de praktijk van worstelen hebben losgelaten. Maar het streven is het volgende. 
Zie je, met St. Germain, Sanat Kumara leren we jullie niet om te zeggen: “Ik zal zijn,” we leiden jullie naar het zeggen en het weten van “Ik ben” . en als je dit in volheid doet, in totaliteit, in de heelheid van je wezen, dan ben je volledig verbonden met ons. 

Nu, zullen er verrassingen, heerlijkheden, cadeaus, geschenken zijn? Het antwoord is ja. We zullen geen enkele worsteling, verwoesting sturen op jullie pad.  Dus alsjeblieft, schep die dan ook niet. Ik ben vurig en ja, ik kan vurig zijn, want ik ben eeuwig en oneindig vurig en opgewonden om de vervulling van een schepping te zien. 

En dat is wat er op jullie prachtige planeet zal gebeuren en in ieder van jullie. Werk alsjeblieft met mij samen. Ik zal je nooit dwingen. Dat is de manier van liefde niet. Maar, lieve harten, ik zal doorgaan. 

Steve: Moeder, de Goddelijke Bestuurder (Divine Director) heeft via Tazjima gezegd dat de Aarde permanent terugkeert naar haar oorspronkelijke blauwdruk als een van de 12 heilige planeten. Wat betekent een heilige planeet?

Godd. Moed: Alle planeten zijn heilig. Laat me heel sterk spreken over deze verklaring. Er is geen schepping die wij gebaard hebben die niet heilig is.

Nu,  zijn er plaatsen die bewaren en wier rol geweest is, net als die van de Aarde, zoals Gaia, om een heilige plaats vast te houden voor spirituele evolutie, een verankering van vrede en liefde, zodat deze een trillingsleraar wordt, door de multiversums heen? Ja. Dat is de heilige missie voor Gaia en voor alles op haar.

Op Aarde hebben jullie heilige plekken die jullie als heilig achten of aanduiden. Voor sommigen is het een tempel of een moskee. Voor anderen is het een plek in de natuur. Maar jullie kunnen de vibratie voelen op die plekken, waar de energie heel liefdevol, ondersteunend is, en van een frequentie die je opheft. Het plan dat al goed onderweg is voor Gaia, is dat de gehele planeet van die vibratie is, waar jullie nu hier en daar pockets van vinden. 

Dus, zij keert terug naar haar rol als bewaarder van heilige ruimte, van liefde. Dit was altijd bedoeld dat dit mijn planeet zou zijn van liefde. De grootsheid van wat kan worden ervaren in de zuiverheid van die vervulling zit buiten jullie voorstelling. Maar dat doet er niet toe. Dit moedigt jullie aan te dromen. 

En jullie zullen dat gaan zien. Jullie zullen dat in jullie leven gaan zien, in jullie tijd, en jullie zullen gewoon gaan weten wat er mogelijk is als je op een van mijn heilige planeten bent. Maar ga niet onderscheiden. De leraar, ja, maar dat zou zijn alsof ik tegen jullie zeg dat  sommigen van jullie heilig zijn en anderen niet. Dat is niet mogelijk. Ik schep geen “minder dan’s”.

Steve:  All right Moeder. Dank u.

Godd. Moed: Is dit duidelijk? 

Steve: Ja, dat is zeer duidelijk. En ik denk dat wij nog ongeveer twee minuten hebben, dus misschien kan ik u in de laatst overgebleven minuut nog vragen: Er zijn verschrikkelijk veel ‘eersten’ waarover wordt gesproken. Aarde is de eerste planeet om te ascenderen in deze huidige ronde van stoffelijke ascentie. Het is een stoffelijke ascentie, en dat is een ‘eerste’.  En ik kan maar doorgaan. Gegeven dat wij heel veel ‘eersten’ ontmoeten, volgt daaruit dat de gehele loop van deze Ascentie niet bekend is voor de tijd uit, maar dat er innovaties gebeuren? Laat me het zo stellen.

Godd.Moed:  Wat jij innovaties noemt en wat ik wendingen en keren noem, die in sommige situaties dispensaties nodig hebben? Maar laat me je vertellen, ik ben me volledig bewust van het resultaat van dit proces.

Deel ik alles? Ik doe dat gewoon niet want er zijn dingen waarbij je zou zeggen: “Moeder, kunt u het in het Engels zeggen?” of in Latijn of Grieks, want jullie zouden die referentiepunten niet begrijpen. 

Is er een speelruimte in dit worden? Ja, omdat ik mij niet zal bemoeien met jullie vrije wil. Maar daarbinnen, is het geen voorbeschikking, het is gewoon dat mijn herinnering en mijn weten overal heengaat – achteruit, vooruit, in wat jullie denken dat tijd is.

Dus laat me jullie zeggen en met jullie delen en ik hoop dat dit jullie troost biedt – het resultaat is verzekerd. En het is de terugkeer naar liefde. En daarom is jullie hartsbewustzijn wakker geworden. Het is gedaan. Nu, accepteer dit. Onderzoek dit. Breid het uit. En laat het gebeuren.

[muziek komt op]

En ga altijd met mijn liefde, mijn zegeningen, altijd. 

Steve: Dank u, Moeder. Een prachtig gesprek vanavond. Dank u zeer dat u bent gekomen.

Godd.Moed: Vaarwel.

Steve: Vaarwel.    

Voetnoten 

(1) On this subject, see “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 1/2,” June 17, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-12/ and “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 2/2,” June 17, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-22/.


Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html