Labels

Thursday, January 31, 2013

28-01-2013 Steve Beckow met EngeluurSteve Beckow met Een Uur met een Engel, met AEMichaël op 28 jan. 2013:  Het is Tijd om JeZelf aan Jezelf Bekend te Maken.    

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/01/archangel-michael-it-is-time-to-declare-yourself/

Aartsengel Michaël gaat vandaag verder met zijn gesprek over hoe ons werk te beginnen om Nova Aarde te co-creëren. Hij vertelt ons dat vanaf dit moment naar voren de praktijk/oefening van goddelijke kwaliteiten onze constante bezigheid zal zijn tot aan de dag waarop wij weer samensmelten met de Bron. Deze goddelijke kwaliteiten zijn het begin, het midden en het eind van ons werk in het bouwen van Nova Aarde.
Hij zegt dat het tijd is om onszelf bekend te maken en om ons werk te beginnen om de Nieuwe Periode op Aarde te brengen. Het is tijd om te handelen. De daden die we nu stellen zijn waarvoor we kwamen op Aarde om te doen. Het zijn onze redenen om in deze tijd bij het menselijk collectief te komen. Hij vertelt ons mee te delen hoe we aan het veranderen zijn en verzekert ons dat de energieën die de planeet eerder binnenstroomden doorgaan met stromen en in feite aan het toenemen zijn. Hij somt op hoe we dingen kunnen doen om Gaia en het collectief in deze tijd te dienen. Dank aan Ellen voor een buitengewoon snelle teruggave. 

Een Uur met een Engel met Aartsengel Michaël op 28 januari 2013  

Graham Dewyea: hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking en met Steve Beckow van De Gouden Periode van Gaia. (The Golden Age of Gaia).
Het is me een genoegen bij jullie allen te zijn.
Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Graham. En welkom Aartsengel Michaël. 
Aartsengel Michaël: En welkom aan jullie. Welkom aan iedereen van jullie. Ik breng jullie mijn vrede, mijn liefde, mijn blauwe vlam van waarheid. Ik breng jullie mijn lachen en mijn vreugde. Ik breng jullie bevrijding van wat je ook graag wilt loslaten, want dit is de tijd en de gelegenheid om dit gewoon aan mij te geven, het zware, deze last, alles dat niet van vreugde is, van liefde, van zoetheid, van vriendelijkheid en consideratie. Ja, ik ben de strijder van vrede. Ik ben de aartsengel van liefde. 
Lang geleden gaf ik jullie mijn zwaard en mijn schild en jullie hebben die op veelvoudige manieren gebruikt. Maar het is ook nuttig om die gewoon te gebruiken om oud denken, oude pijnen, oude smarten, oude wonden los te maken, los te snijden. En ik ben blij met deze tijd samen, vanavond, en iedere avond, om jullie te helpen bij deze onderneming.
Maar we weten dat dit niet het focus en de kern is waarover wij vandaag spreken. Maar ik wil me nog steeds uitbreiden op deze wijze. Lief hart, waar wil je vandaag mee beginnen?
Steve: Dank u Lord. Nou, ik denk dat u weet en ik denk dat u ook dezelfde wens hebt, dat de volgende 60 minuten onze gelegenheid is om meer van u te horen over wat wij lichtwerkers zouden moeten doen om Nova Aarde op te bouwen, te co-creëren. 
Vorige week raakte u een beetje het innerlijke werk aan, om goddelijke kwaliteiten meester te worden. Maar ik zal heel gelukkig zijn om meer te horen over dat onderwerp. Maar ook dat  we naar de buitenste sociale arena kunnen gaan en horen wat wij lichtwerkers kunnen doen in de buitenste wereld om Nova Aarde op te bouwen, specifiek vrede in de wereld, en eind aan discriminatie, vervolging te maken en andere bronnen van conflict, wat u ons ook wilt meedelen, wat ons zal laten voortgaan, terwijl we niet echt financiële bronnen hebben om dingen te doen zoals het houden van conferenties.
Dus, als u ons een plaatje kunt geven van wat het is dat we kunnen doen om Nova Aarde te co-creëren, dan zal zeer welkom zijn. 
AEM: En het is zeer welkom ook aan deze kant, om de gelegenheid te hebben om over dit onderwerp te praten. Want de opbouw van Nova Aarde komt ook vanuit en straalt vanuit de verankering van jullie inter-dimensionaal, multi-dimensionaal nova wezen.  Ik heb bij ons laatste bezoek gezegd dat jullie hier al een tijd mee hebben gewerkt en omdat we niet op een of andere wijze het werk dat al is gedaan willen negeren of minimaliseren – want het is monumentaal geweest – dus laten we daar mee beginnen. 
Laten we bij ieder van jullie beginnen als je in de spiegel kijkt, of dat nu werkelijk, etherisch, stoffelijk, mentaal, emotioneel is. Kijk in de spiegel en zie wie je bent, de waarheid van wie je bent, niet gewoon de beeltenis die je geschapen hebt of het pak of de kleding[lichaam] die je hebt aangetrokken bij deze korte onderneming [dit leven], en erken het werk, het loslaten, de reiniging, de schoonmaking, en wat je doet, wat jij denkt dat goede daden zijn, zoals liefdevolle daden, als daden door beschouwing, door vriendelijkheid, politiek activisme, sociaal activisme. 
Kijk naar jezelf en begin dan daar direct jezelf vertrouwen te geven die verdiend is, door jezelf de onwrikbare liefde te geven die jij verdiend hebt. Want, zoete engelen, jullie hebben het verdiend. En ja, ik gebruik die term zeer speciaal, omdat de meesten van jullie die hier over denken, over het woord “verdienen” denken alsof dat vastzit aan geld, als vastzittend aan rijkdom of overvloed.
Dus als je dan denkt: “Wat heb ik gedaan om overvloed te verdienen, om gemak(comfort) te verdienen, om het vermogen te verdienen om verder te gaan op wijzen die ik wil en wens en die ik co-creëer?”Denk aan wat je al gedaan hebt. En daarmee willen wij niet het feit afwijzen dat jullie inter-dimensionaal aan het verschuiven zijn, dat jullie, met Gaia, inter-dimensionaal verankerd zijn in de Vijfde, dat jullie met het collectief van de mensheid in de Derde aan het werken zijn, en demonstreren en helpen, dat jullie de overblijfselen aan het opschonen zijn van de oude Derde. Dus, begin daar en laten we samen verder vliegen. 
De nadruk op wat er van binnen blijft zitten en daarom naar buiten wordt getoond in jullie sociale, politieke, economische, gemeenschappelijke arena is zeer belangrijk. Als je je niet bekommerd om – en ik bedoel dan diepe, waardige, liefde, achting en waarde hebt –voor jezelf, voor jezelf zoals je nu bent in wat ik noem dit pak met kleren, eerbied voor de grotere jij, de eeuwige jij, de oneindige jij, als je daar niet begint met liefde en eerbied voor jezelf, hoe kun je dat dan naar anderen overbrengen?
Hoe vorm je op een of andere wijze, of doe je alsof, of breid je jezelf op manieren uit die betekenisvol en solide zijn? Omdat waar wij over praten in termen van opbouw en verankering van Nova Aarde is vastheid, niet gewoon iets dat voorbij gaat of een gril. We praten over de kernverschuiving en verandering van wat deze planeet is, doet, naar buiten laat zien, beleeft en hoe dat weerspiegeld wordt door en met Gaia in jullie, in ieder van jullie.
Zoals jullie weten, zoals jullie hebben geschreven, zoals je gehoord hebt van ons, als je je focust op de zegeningen en de deugden, als je je richt op goddelijke kwaliteiten, dan stellen jullie de waarheid veilig en word je de waarheid van wat je wilt ervaren en co-creëert met wat jullie denken wat - en ik benadruk het woord ‘denken’- als de materiële wereld. Want, echt, wat is de materiële wereld? Het meest ervan is in ieder geval illusie. Deze is gewoon een collectie atomen, van energie, die jullie vormen wat jullie denken dat een vaste vorm is. 
Instellingen hebben geen vaste vorm. Geloofstelsels hebben geen vaste vorm. Ze verschijnen, en jullie gaan geloven dat ze dat wel doen, maar dat doen ze niet. Jullie kunnen gebouwen bouwen, kantoorgebouwen, instituutgebouwen om deze geloofstelsels behuizing te geven en te vertegenwoordigen, maar de instellingen, de stelsels zelf, hebben geen vaste vorm. 
Dus wat hebben ze wel? Ze hebben kwaliteiten. En velen ervan zijn aan het desintegreren, zelfs terwijl we spreken, vanavond, omdat de kwaliteiten die veel van jullie oude Derde gevormd hebben, de oude Aarde instituten, gebaseerd zijn op illusies die jullie niet meer willen belichamen – controle en gebrek, al de dissen – disease (ziekte) disappointment (teleurstelling), despair (wanhoop). Dus hoe ga je beginnen? En hoe begin je met de illusie – en ja, we zullen hierover spreken – de illusie dat je geen geld hebt? 
Laten we spreken over de formulering en de fundering van macht. En we bedoelen geen macht in de zin waarop het is gebruikt, als met controle scenario’s. We bedoelen macht in de zin van een individu, en daarom een groep, of een groot collectief, dat een pad aanneemt. En dat is het pad van vrijheid, het is een pad van zelf-beschikking(onafhankelijkheid) en het is een wijze van leven, van bestaan, dat gebaseerd is op die goddelijke kwaliteiten.
Je kunt moe worden van het horen dat ik dit zeg. Dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval verder, door te zeggen dat het begin, het midden en het eind van het creëren van Nova Aarde de belichaming is van die kwaliteiten in jullie. Dus, door je dag heen, door je uren van waken en slapen heen, vraag jezelf af: “Voel ik, beleef ik, voelt dit als sereenheid, zuiverheid, genade, consideratie, matigheid, omzichtigheid, vreugde?”
En als dat niet zo is, en jullie doen dit totdat het absoluut een tweede natuur wordt, als het zo niet voelt, dan kun je even een moment nemen en zeggen: “Nou, waar lijkt het dan wel op? Is het gewoon het oude dat omhoog komt om los te laten?. Is het een oude vasana?(neiging) Is het de energie van iemand anders uit het collectief dat ik help helen en schoonmaken?”
Je kunt dit kort identificeren, als je dat wilt – en ik zeg dat, het zit in die keuze, het zit niet in de noodzaak om te identificeren, omdat nogal eerlijk, als het geen goddelijke kwaliteit is, als het niet uit de paraplu van liefde komt, dan is er absoluut geen punt om hier nog een moment langer aan te besteden. Maar de menselijke aard is zodanig, op dit moment nog, dat je wilt begrijpen wat er gebeurt, dus ga verder. Maar gebruik mijn blauwe vlam van waarheid als je dat doet, alsjeblieft. Ik voel me geëerd en blij om jullie op deze manier te helpen. 
En dan breidt dit zich uit van mens tot mens tot mens. Jullie kunnen niet onvriendelijk zijn, wreed, nonchalant, minachtend, arrogant of proberen om iemand anders te beheersen in een of andere vorm van persoonlijke of inter-persoonlijke relatie, inclusief jezelf, en dan zeggen naar buiten: “Hoe bouw ik Nova Aarde?” Omdat dit niet werkt. Dat is de fundering. Het zijn de pilaren. Het is de harde onderlaag. En het wordt makkelijker en makkelijker, niet alleen omdat je doorgaat, weet je, om door de energieën van Moeder en Vader te worden overstroomd.
Wij stopten de stroom van die energieën niet. Jullie stopten de stroom van het Gezelschap van de Hemel niet, van de Raad van Liefde, van jullie sterrenbroeders en zusters niet. Dit gaat allemaal verder. 
Gaia, in haar verschuiving, overstroomt jullie ook met de zoetheid van in leven zijn, van het in je vorm zijn, zoals je die nog nooit eerder hebt gekend. Jullie kunnen momenten hebben gekend toen je in een oorspronkelijk bos zat of bij een meer of een oceaan of in een grot, toen je dit moment voelde van zuivere verrukkelijke verbinding, maar nu overstroomt zij jullie en dit is het nieuwe normale.
Dus jullie genegenheid om gewoon in deze staat te blijven van verbinding en het gevoel van onderlinge verbondenheid, niet alleen met het menselijk collectief, maar met alles, groeit substantieel, buitengewoon, iedere dag, ieder uur.
Dus jullie wens wat dit betreft is waarom we deze conversatie hebben vandaag, is om echt druk te worden, en Nova Aarde te scheppen die is begonnen zich te verbreden. De wens is om de weerspiegeling te zien van wat er echt in jullie zit op een grote uitwendige, grootse wijze, wordt bijna een drive, niet een dwanghandeling, maar een instinctieve drive. Het is alsof jullie het werkelijke Noorden zoeken en jullie hebben je kompas setje en je dwaalt niet van je koers af. 
Nu, zoals ik eerder tegen jullie heb gezegd, betekent dat er geen uitschieters zitten in het kompas, op de radar? Ja, die zijn er. Maar meer en meer wat jullie merken als co-creators, als schepper ras, is dat die obstakels en het puin erbinnen en erbuiten – omdat er een schoonmaak aan de buitenkant is, dat is absoluut zeker – dat deze obstakels minder en minder en minder worden. 
Jullie zeggen tegen me: “Michaël, hoe begin ik?”En wat is je voorstel is, en ik bedoel niet gewoon jullie van de  ‘Gouden periode van Gaia,’ of van de InLight radio, maar ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, mijn broeders en zusters van licht, wat ik tegen ieder van jullie zeg is dat jullie al zijn begonnen, jullie bouwen je platform in je en dat jullie zullen bewerken om volledig aan de creatie van Nova Aarde deel te nemen. 
Dat betekent actie. En voor zo velen van jullie – en ik zeg dit op geen andere manier dan met liefde – velen van jullie zijn buitengewoon terughoudend geweest om naar voor te stappen in wat je zou denken als actie, in het publiek of privé. Jullie zeggen me: “Maar Lord, natuurlijk zijn we terughoudend. We hebben telkens en telkens weer tegen onze vrienden gezegd, aan onze families, dat dit of dat zou gebeuren. Hebt u 21 dec. 2012 vergeten? Er zijn velen die gewoon naar ons kijken alsof we het treurig fout hadden en uit een ander planetair stelsel komen.”
Nou, in feite komen de meeste van jullie daar vandaan.
En wat ik tegen jullie zeg is ja, er zijn obstakels, er is rommel, er zijn die angsten. Het is de angst om naar voren te komen en jezelf aan jezelf bekend te maken, en om open te staan voor kritiek, om belachelijk te zijn, teleurgesteld, en ik durf te zeggen ook uit angst om te falen. Dat alles, mijn geliefde vrienden moet weg. En dat is waar ik mee ben begonnen vandaag, door te zeggen, geef het aan mij, geef het aan Rafaël, geef het aan St. Germain, geef het aan de Moeder, geef het aan Jeshua, geef het aan je gidsen, maar laat het los. 
En waarom laat je dit los? Omdat het niet het soort van liefhebben van jezelf is. 
Dus wij vragen van je bij het creëren van Nova Aarde om naar voren te komen op concrete, zichtbare, betekenisvolle manieren. Nu, wat betekent het? Nou ik zal jullie vertellen wat het niet betekent. We vragen je niet om jullie de voeten te spoelen. Maar we vragen, verzoeken jullie, en ja, bieden je aan, helpen je, dat je voortdurend je licht laat schijnen, dagelijks, zichtbaar. En het maakt niet uit, hoe je het toneel kiest, want dat is uniek voor de bedoeling van je ziel, jullie keuzes, jullie reis. 
Maar wat ik aan je voor stel is om in deze tijd van de verschuiving en in deze tijd van overgang, dat velen van jullie, als je het nog niet beleefd hebt, dat jullie een betekenisvolle verschuiving beleeft in wat het is wat je wilt doen. En zelfs als je terugkeert naar dezelfde baan, dezelfde betrekking die je al 20 jaren hebt gedaan, je gevoel over hoe je die gaat doen, en wat het is dat je werkelijk aan het doen bent en dat deze invulling aan het veranderen is. 
Het is tijd dat je jezelf aan jou bekend maakt. Dat is het grootste naar voren stappen om Nova Aarde te creëren. 
En wat betekent het jezelf aan jezelf bekend maken? Wat betekent dit nu in praktische termen? Ja,ik kan een heel praktische aartsengel zijn. Het betekent niet dat je moet bekend maken, dat je tegen je gidsen en engelen en aartsengelen praat op regelmatige basis. Het betekent niet dat je jezelf bekend maakt van wat je weet en je sterrenbroeders en zusters op regelmatige basis bezoekt. 
Maar wat betekent het?  Dat je begint te handelen en woorden uit te spreken, en daden van liefde doet.
Heel vaak, ondanks de setting, zijn menselijke uitwisselingen door controle beladen met controle, politieke intrige, wens om op een negatieve manier te vernietigen, wens om gedachten en daden van andere mensen te controleren en om jezelf te vergoeilijken, om jezelf  op manieren te presenteren waarvan je denkt dat die aanvaardbaar zijn voor degenen waar je een verbinding mee hebt, of het nu je familie is, je partner, je buurman of je plek op het werk. 
Dat je klein maken moet absoluut vandaag stoppen. Jullie, ieder van jullie, zijn massale, enorme zielen, energiewezens die in deze tijd van verandering naar de Aarde zijn gekomen, eenvoudig om die reden, om deel en een katalysator te zijn en om agenten – en engelen – van verandering te zijn. Dus als je niet deelneemt en de verandering demonstreert en belichaamt, dan ontken je wie je bent. Jullie beroven jezelf van de ervaring waarom je naar de Aarde kwam om die te ervaren.
Nu, als je nu even een moment neemt en over andere levens nadenkt, andere werkelijkheden, zelfs andere planetaire situaties, dan hebben jullie dat al eerder gedaan. Er is geen noodzaak om die te herhalen, omdat dat allemaal in ellende, verdriet, pijn en smart eindigde voor jullie zelf en voor anderen. 
Velen van jullie beginnen ook nieuwe ambities te krijgen. Jullie willen compleet veranderen wat je aan het doen bent, niet alleen intern, of zelfs niet inter-persoonlijk, in een privé situatie,maar wat jullie doen in de buitenste wereld. Je kunt je dan ook zeer niet-verbonden voelen met wat je in het verleden hebt gedaan. Negeer of minimaliseer deze gevoelens niet, die inspiraties, die neigingen, omdat ze niet alleen van deze kant komen, maar jullie eigen ziel Zelf inspireert je om duidelijker in verbinding te treden met je missie en je bedoeling.
Dus voor sommigen van jullie laat dat wat je in het verleden hebt gedaan op een meer uitbundiger, duidelijke, overvloedige wijze gebeuren. En dan voor sommigen van jullie laat die geheel nieuwe avonturen beginnen.
Het denken – en dit is waarom jullie aan een gebrek van financiële ondersteuning  denken, en DAT zal naar voren komen – maar het denken dat je iets niet kunt doen omdat je geen geld hebt, zal worden gewist. Wat jullie doen is door dat geloofstelsel heen breken naar het denken en het weten, de verankering van de overvloed van Gaia, van al haar rijkdom, van al haar bronnen en nog veel meer, absoluut beschikbaar voor jullie is. Dus de belemmering van wat jullie dachten wat een buitenste ondersteuning is – omdat de meesten van jullie aan geld denken en aan financiën als buitenste ondersteuning – jullie breken daar doorheen. 
Dus jullie stappen in nieuwe regels/wetten. Jullie stappen naar voren als agenten van radicale verandering. Jullie stappen naar voren als agenten van gefocuste intentie en actie. Zodat alles – en ja, oefening maakt dat volmaakt – alles dat jullie doen in verbinding is met wie jullie zijn en met de Ene.
Nu, ik kan je horen – en ik kan velen van jullie horen – zeggen: “Michaël, help! Ik weet niet of ik dat kan doen. Ik weet niet of ik dat heb om dat te doen.”Natuurlijk zullen wij helpen. Het is onze bedoeling, onze vreugde en onze toewijding, onze heilige belofte niet alleen aan de Moeder maar aan ieder van jullie, dat we zullen helpen. Maar talm niet. Stop niet. Omdat dit een proces is en het is een proces van betekenisvolle verandering. 
Nu, voordat ik verder ga, beste Steve, heb jij nog vragen over wat ik gezegd heb?
Steve: Ik  kan een aantal vragen stellen. Dat waardeer ik.
AEM: Absoluut, beste vriend.
Steve: Maar eerst, kunt u voor de luisteraars bevestigen, als ik juist ben, in wat ik ga zeggen. Vanaf dit moment en verder, hebben we nu de kwaliteiten van de oude Derde Dimensie achter ons gelaten, de oude paradigma’s van afscheiding, van conflict, van competitie, controle enz. en we belichamen nu de goddelijke kwaliteiten. Maar dat is iets dat doorgaat, nu, vanaf dit moment tot aan de dag dat we samen smelten met de Ene. Is dat juist?
AEM: Dat is juist.
Steve: Dus, de goddelijke kwaliteiten incorporeren is niet iets dat we zullen doen, zeg, in de volgende drie maanden van het jaar. We hebben onze marsorders vanaf nu tot aan het eind van wat je kunt zien als tijd.
AEM: Het is de verbinding die altijd het plan is geweest. Ja, het zijn jullie marsorders tot aan het einde der tijden, tot aan de tijd dat je teruggaat in de Ene. En laten we je zeggen… nee, laten we dat met jullie delen. 
Jullie zullen de goddelijke kwaliteiten niet in een aantal maanden verankeren. Denk er aan hoe lang de oude Derde bleef hangen, en hoe vast die illusies waren. Dus een van de wachtwoorden die jullie incorporeren in je dagelijkse leven is vriendelijkheid, zachtaardigheid, consideratie.  Omdat het niet bereikt is [door gewoon te zeggen] “nou, ik ga de incarnatie worden van goddelijke kwaliteiten.”  Maar ik heb wel wat beter nieuws dan dat. 
 Elk van die goddelijke kwaliteiten stopt nooit met groeien en zich verbreden, in jullie en als die in jullie groter wordt, in je planeet, op je planeet, en ook in jullie planeet, en in je galaxy, en in jullie universum. Dus het rimpel effect is oneindig.
Dus bijvoorbeeld, als je voor blijheid kiest, zeg je niet: “Op donderdag, de tweede week in februari, heb ik mijn vreugde verankerd.” Nee, dat is niet hoe het werkt. Als je vreugde verankert, vieren wij het met jullie, en de regenbogen zullen aan de hemel en rond de Maan staan. Maar dat zal dan doorgaan zich uit te breiden. 
Jullie hebben over verrukking gesproken, mijn vriend, en verrukking is een staat van zijn. maar het is een staat van zijn die zich verbreedt en verbreedt totdat je gewoon en totaal bent waarvoor je altijd bent bedoelt, en dat was het hartsbewustzijn. 
Dus, je bent juist met je vraag en met je verklaring.
Steve: Laat me dan nog een vraag stellen, Lord. Die realisaties kruipen in me omhoog. Ik, ikzelf, misschien nog wat andere mensen van het Nova Aarde team, zijn door heel veel testende situaties gegaan, veel beproevingen, zoals bijvoorbeeld, die Neptune expeditie, of zelfs 21 dec. 2012. En, nou dat is soms moeilijk geweest.
En wat ik lijk te merken is dat ons nut als lichtwerkers omhoog lijkt te gaan in de mate dat we een wens om goed te lijken,  kunnen loslaten, een wens om het juist te hebben, een wens om uit dingen omhoog te rijzen terwijl onze reputatie nog in tact is. Ik lach omdat ik sommige verlichte meesters heb zien praten over de spirituele zoeker die als een gevangen vrouw is.  Daar maken ze al grappen over.  Maar in de zin van, we moeten, schijnt het, geen aandacht meer hebben voor onze reputatie, ons financiële succes, of we nu goed lijken te zijn of niet. 
Ben ik daar juist in?
AEM: Je bent juist hierin. En laten we zeggen, de enige reputatie die vóór alles telt is je reputatie in de hemel, je reputatie van en naast de Moeder staan. En die is altijd van goud geweest. Dat kan niet anders. Maar ja, als je dit aan de oude Aardse behoefte koppelt om goed te lijken, om de uitrusting te hebben van wat de gemeenschap je heeft verteld die je nodig hebt, wat je wenst, wat je moet krijgen, wat je dan doet is je aan iets vastzetten dat een valse illusie is. 
Laten we jullie dan ook zeggen – en ik stel voor ook aan ieder van jullie die luistert – jullie zijn getest. Nu, telkens zijn jullie getest, en jullie zijn doorgegaan, het is een handeling van vertrouwen, het is een handeling van trouw, en het is een handeling van zuivere hardnekkigheid, die, ondanks wat ook, jullie dat doen, omdat je ziel dit van je vraagt. 
Er zijn niet gewoon testen die de hemel aan jullie heeft gestuurd, of die het Gezelschap heeft bedacht. Het zijn ook dingen die jullie zelf hebben gecreëerd, samen met elkaar, met jezelf, met je Hoger Zelf, en ja, soms met ons. En jullie zijn door deze testen met vliegende kleuren (vaandels?)heen gegleden.
En er zijn veel, veel verschillende soorten testen – ja, reputatie, rijkdom, gezondheid, veiligheid, relaties. En degenen van jullie die hebben gekozen, want door jullie keuze, jullie bedoeling van de ziel, jullie missie, jullie maaksel, om iets meer in de openbare arena te staan, zullen we zeggen, als je door deze beproevingen en testen gaat, dan is er niemand waartegen je kunt zeggen terwijl je Nova Aarde opbouwt, en zij zeggen: ”Ja, maar wat dan met….?” Je kunt tegen hen zeggen, heel eerlijk, “Ja, ik ben er geweest. Ik ben er doorheen gegaan. Ik ben door de storm heengegaan, en hier ben ik.”
En dus gaan we verder. Het gaat over loslaten. Opnieuw, dat is niet een van die populaire woorden. Maar het gaat over het loslaten van verwachtingen en vastzitten aan de enige werkelijkheid die waarheid is, en dat is de liefde en de ontvouwing van liefde en de verankering aan de vorm in dit leven op jullie planeet, op deze prachtige Gaia. Want de lessen, de leringen, de ervaring die jullie hebben bijeengegaard en verzameld zijn ook de sjablonen door het hele multiversum heen. 
Dus niet alleen verankeren jullie goddelijke kwaliteiten en laten zien hoe die eruit zien, hoe dit werkt, hoe dit zich opbouwt in de vorm, jullie verzamelen ook leringen van hoe je in termen van feitelijkheid met andere beschavingen deelt, die voor en na jullie kwamen, tussen twee haakjes. Want, vergeet dit niet dat tijd slechts een constructie is van binnen waar jullie mee werken.
Dus, als jullie voelen dat je zulke betekenisvolle problemen hebt gehad, en mijn geliefde vrienden, jullie hebben die in je hart gehad, in je denken, in je emotionele veld, en jullie hebben ’s nachts  gehuild en jullie hebben je ziel onderzocht en jullie hebben nog steeds gezegd: “Nee, ik wil vooruit gaan, en ik kies voor liefde.” Niet omdat dit het makkelijkste pad is, maar omdat dat het enige pad is. Het is het pad van vrede, en het is het pad van vervulling. 
Steve: Het lijkt dat loslaten essentieel is voor de ervaring van verrukking, Lord. Maar voordat we daarin gaan, kunnen we de overblijvende tijd gebruiken, misschien – als u dat goed vindt – om ons te richten op de buitenste sociale wereld? Kunt u de lichtwerkers vertellen wat ze kunnen doen, niet in de binnenste wereld van zichzelf, waar ze de goddelijke kwaliteiten incorporeren, maar in de buitenste wereld, waar vrede nog niet heerst, waar overvloed nog niet is, waar er condities zijn zoals dakloosheid en ziekte en invaliditeit. Kunt u ons vertellen wat jullie van ons verwachten of ons in deze tijd  willen laten doen in dat rijk?
AEM: Ik ben heel blij om een beetje mee te delen van dingen die jullie konden doen en waarmee wij dolblij zijn om jullie mee te helpen. Onderschat de sociale media niet. Het gehele internet is een geschenk geweest, zoals jullie goed weten, van jullie sterrenbroeders en zusters. En dat wordt omgevormd naar het universele internet wat een systeem van communicatie is door het multiversum heen. Dus dat is een ding waarbij wij jullie aanmoedigen dit te doen.
Nu, er is een fijne balans tussen het krijgen van een verslaving of obsessie voor het internet en voor sociale media. Dus is het een betekenisvol uitstapje in het internet en de sociale media, net zo als jullie platform dat doet, maar er zijn nog andere manieren waarbij jullie je zelf kunnen bekend maken. 
Bijvoorbeeld, velen van jullie zitten op sociale platforms zoals Facebook, en jullie gebruiken dit om plaatjes van je kinderen mee te delen, van je hond, je huis, je bloemen en het nieuws van de dag. Maar maken jullie ook bekend wat je gelooft dat waar is? Maak je bekend dat dit een gelegenheid is tot verandering of deel je ook enkele van de subtiele veranderingen mee  die je in jezelf voelt?  “Ik voel me vandaag anders. Ik weet het niet, maar ik voel dat de planeet aan het veranderen is. Liefde wordt belangrijker.”(1) 
Dat soort verklaring raakt de harten van duizenden aan en dan miljoenen. Het zelfde met de media, zoals Youtube, de video’s, radio shows. Maar kies je platforms uit. Sommigen van jullie – feitelijk, velen van jullie – hebben een unieke positie om politiek betrokken te zijn. Nu, sommigen van jullie zullen betrokken raken op het onderste niveau van de achterban of op een nationaal niveau van het landelijk niveau – het maakt niet uit bij jullie eigen politieke situatie in je eigen land. Jullie zijn hier niet om dat spel (mee) te spelen zoals het is, omdat, denk daar over na, dat is gewoon een bel die zal worden doorgeprikt en uiteen geblazen. 
Jullie zijn hier om het nieuwe te verankeren, de nieuwe ideeën, de nieuwe voorbeelden, de nieuwe nadruk op het bouwen van een gemeenschap en een stem voor de gemeenschap, voor prioriteiten om mee te delen en gelijkheid, het opruimen van dakloosheid , bijvoorbeeld. En sociale welzijnsprogramma’s die iedereen in armoe houdt. 
Sommigen van jullie zijn uniek voorbereid en hebben een positie om het werk van educatie te beginnen, en dat kan educatie zijn in de nieuwste zin van het woord, om met de nieuwe kinderen van de Aarde te werken of educatie in traditionele zin. Maar opnieuw, als jullie naar die nieuwe platforms gaan, breng je niet alleen jouw licht, dat betekenisvol is - het is groter dan ooit eerder. Maar je brengt dan ook verandering jouw verandering van houding, informatie en je positie.
Nu, zullen sommige mensen dan poe-poe tegen je zeggen en jullie afwijzen?  Ja, maar dat maakt niet uit. Ga door. Betrek jezelf in bewegingen zoals Occupy (Bezetting). Ga bij Actie NU. Betrek jezelf ergens in, of het nu een gemeenschappelijke actiegroep is, of een gemeenschappelijk panel is, zelfs sommige van de op geloof gebaseerde kerken, omdat als dat jouw werk is, dan is dat waar je voor hebt gekozen om daar aanwezig te zijn, dan zo zij het. Want wat mensen nu denken over godsdienst gaat in de volgende paar jaren belangrijk veranderen in termen van geloof, in termen van denken. Want de godsdienstige delen en de banden van politieke controle zijn aan het verdwijnen en aan het oplossen. En dat is mijn werk, en het is het werk van degenen van jullie die met mij werken. 
Nu, ik hoef niet te praten met jullie over al het nachtwerk dat we samen doen, omdat jullie allemaal opgesteld staan en verlangend zijn en totaal beschikbaar zijn geweest voor mij, voor Gabriëlle, voor Rafaël. Enigen van jullie besteden veel tijd wetend en onwetend aan boord van een schip, werkend met de evolutie van nieuwe technologie, en wat wij zouden noemen schone technologie. Sommigen van jullie zijn absoluut fel om in het veld van onderzoek op te duiken, ze zitten in testgroepen voor vrije energie. Doen dat ook.
Met andere woorden, jullie geven je tijd en energie voor acties die uiteindelijk resulteren in een verschuiving van hoe mensen zich voelen, omdat jullie goddelijke kwaliteiten dragen – en beoefenen – en incorporeren. Ik hoor dat je je hoofd schudt. Ik zie je vanavond thuis je hoofd schudden en zeggen: “Maar Michaël, dat kost jaren.”
Nee, mijn vrienden. Vergeet niet dat de verschuiving al onderweg is. De mensheid is aan het veranderen. En als jullie die vonk binnenin ontsteken, wat jullie werkelijk doen is het vervullen van je rol als pilaar, als wegwijzer, als poortbewaker, als leraar, als healer, als kanaal. Dus stop alsjeblieft geen beperking van tijd in deze verandering. Dat hoeft niet, noch is dat zo gepland, om lang te duren.
Zo vaak, als mensen gesproken hebben, bijvoorbeeld en zeggen: “Het is niet juist in termen van de universele wet dat rijkdom in de handen van een paar zou worden geconcentreerd, die de massa’s manipuleren. Het is niet juist dat mensen in Afrika verhongeren. Daarom, ga ik mijn energie daar naartoe brengen.
Maar dat zit ook in het spreken erover, van dat weten. Het is niet gewoon een geloofstelsel, wat het kennen is van het goddelijke plan. Daarom voelt het verhongeren van mensen als een anathema/gruwel voor jullie, omdat jullie weten dat het niet bij de verbinding hoort. Dus wat jullie eraan verbinden, als er iets is, is het goddelijke plan, goddelijk denken, wil, Een. En jullie maken al het andere los. (2)
Dus neem deze week een stap – als je dat wilt, ik ga met jullie – niet de volgende maand, niet als de lente komt, maar deze week. Ga met me mee. Kies alleen een ding waar je mee in de openbaarheid gaat, en doe dat op je terrein van gerieflijkheid, maar duw tegen de randen, en weet dat je hierbij zozeer wordt ondersteund, omdat dit jullie stuk is, jullie eerste stappen in het creëren van Nova Aarde. 
Misschien doelt het op een andere snelweg, of op de constructie van een lelijk gebouw, of betaal verheffingen voor gemeente ambtenaren als mensen op straat wonen. Dit zijn praktische zaken, mijn geliefde engelen, mijn agenten van verandering, die jullie kunnen doen.
Zul je elke strijd winnen? Nee. Maar zullen jullie  je energie en je stem laten horen en handelen als dat zaad en katalysator voor verandering? Ja, dat is geen droom. Dat is een belofte. En jullie zeggen: “Waarom nu? Ik liep al marsen in de zestiger jaren, in de zeventiger, de tachtiger en de negentiger jaren.”En dan zeg ik: “Waarom nu? Omdat Gaia en de energie van je planeet veranderd is.” En dus ook die van mensen, bewust of niet, we zijn klaar voor deze veranderingen. Maar ze zullen dat niet weten, behalve als jullie naar voren stappen en hen helpen.
Is dat duidelijk?
Steve: Zeer duidelijk, Lord. Zeer substantieel ook. 
In de overblijvende twee minuten, kunt u ons uw commentaar geven op de Nova Aarde Dag? Kunt u ons vertellen wat u graag wilt zien gebeuren, rond dat gebeuren? 
AEM:  Het is een viering van het nieuwe, het is een viering van goddelijke kwaliteiten, en het is een viering van liefde. Er zijn velen aan deze kant, specifiek de Raad van Liefde, die eindelijk blij zijn dat dit wordt erkend. Er is lange tijd een dag van liefde geweest, maar niet in ware universele zin.
Het is een dag om je armen te openen en tegen vreemden te zeggen – en hoe vreemd hoe beter – “Ik zie jullie met oneindige consideratie en liefde. Ik wil deel van jullie leven zijn in eenheid en gemeenschap, en ik wens met jou, lieve vreemde, om met mij samen een overvloedig, welvarend, overvloedig, en co-creatieve Aarde te scheppen.
[muziek]
Steve: Dank u Lord. Dat was heel nuttig.
AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede. Vaarwel.
Steve:  Vaarwel.
[einde]

Voetnoten: 
(1) Interessant genoeg had ik al een artikel samengesteld over precies dit onderwerp voor de opname van deze Een Uur Met Een Engel.
(2)  “I am all that a man may desire Without transgressing The law of his nature. ” (Sri Krishna in Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood, trans., Bhagavad-Gita. The Song of God. New York and Scarborough: New American Library, 1972; c1944, 71.)

De Goddelijke en zijn wil, hart, enz., zijn alles dat gewenst kan worden zonder karma op te  lopen. We kunnen ons verbinden aan God maar niets anders als we willen ontsnappen aan de noodzaak om te worden herboren in de stof. 

Vertaling: Winny  

13-01-2013 BinneninGod Within, via Gillian Ruddy 
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die jullie vandaag begroet met dankbaarheid, zoals altijd, vandaag voor je gezelschap en je aandacht. Ik houd van jullie, Lieve Harten en het brengt me veel warmte in mijn hart om jullie vandaag te helpen. Vandaag wil ik wat tegen jullie zeggen dat heel dichtbij je hart ligt, dat voor altijd dichtbij je is en in je is en om je heen is en dat is jullie Grote God Aanwezigheid. Ik zeg dichtbij je hart, Lieve Mensen, want dat is waar jullie Godsvonk woont, dat is waar het deel van je woont dat gemaakt is met de beeltenis van God, de drievoudige vlam in je hart, je Goddelijke Vonk, die nooit uitgaat. 
Ieder van jullie draagt die in je hart, ieder van jullie op Aarde, het maakt niet uit welke verschijning je hebt en hoe daden iets over een mens kunnen zeggen, innerlijk flikkert de vlam van God binnenin en deze vonk van Goddelijkheid betekent dat er geen man, geen vrouw of kind reddeloos is verloren, dat er geen man, geen vrouw of kind slecht is, geen man, geen vrouw of kind duister is en het maakt niet uit hoe ver een menselijk wezen in het duister is gevallen en op duistere wegen zit, ze zijn nooit verloren want God zit altijd binnenin en dat Licht binnenin draagt altijd de potentie om opnieuw te worden ontstoken. 
Denk hieraan Lieve mensen, als je een oog werpt op de ongoddelijke manier van iemands daden of gedachten of woorden, denkt aan deze Waarheid, ook zij zijn een Goddelijke vonk net zoals jullie. Zet je aandacht daarop. Zet je aandacht op hun Godsvonk en adem daar leven  in, als je er langs loopt of als je een gesprek hebt. Houd je oordelende gedachten in, of laat ze voorbij zweven en schenk er geen aandacht aan, want wat belangrijk is Lieve Harten is waar je je aandacht legt. Als je je aandacht wilt leggen op het waargenomen negatieve, op de negatieve aspecten van een persoon, of hun persoonlijkheid, hun woorden, daden en actie, nou dan verveelvoudig je juist die kwaliteiten, letterlijk voeg je de energie toe uit de gedachtevorm, daden of woorden, je geeft dus meer kracht aan hun energie en door de Universele Wet van Aantrekking zul je meer van hetzelfde krijgen dat voor je ogen getoond wordt. Wij zijn instant manifesteerders!! 
Lieve Harten, het doet geen goed als je je aandacht legt op de minder gunstige aspecten van een persoon. Kies voor het  ‘Hoge Pad’, de prettige weg, de zonnige zijde van het leven en wil je alleen op het positieve richten en als dat niet te zien of te horen is, focus je Liefdevolle aandacht dan op de Godsvonk in hun hart, blaas de vlammen met je Liefde aan en kijk wat er gebeurt. Magie. Observeer dat deze persoon zijn houding verandert, of gewoon stopt met praten en doorloopt of nog beter, zie dat deze persoon glimlacht en van Binnenuit Oplicht en kijk naar hun in de war zijn over waar dit goede gevoel vandaan kwam. Ze kunnen zelfs naar je kijken met ongeloof, en zich afvragen wat het is dat jij ‘hebt’ en waar zij dat ook kunnen krijgen!!
Probeer het nog vandaag uit, Lieve Mensen. Als je je specifiek moedig voelt, probeer het ergens uit of bij een situatie waarvan je weet dat die moeilijk voor je is. Denk eraan je eerst te gronden  met een diepe heilige adem tot in je schoenen en dan in onze Moeder Aarde en blijf in je eigen grootheid gecentreerd voordat je verder gaat.
Mijn Moedige en Lieve Harten, waar jullie je aandacht leggen is van het hoogste belang want niet alleen kan dit het resultaat veranderen van een uitwisseling met een ander menselijk wezen, dit kan de resultaten veranderen van de hele buitenste wereld van jullie planeet. Willen jullie een oorlog doen beëindigen? Plaats je aandacht op een vredige wereld. Willen jullie extreme armoede beëindigen? Zet je aandacht op een overvloedige rijke wereld economie. Willen jullie de honger doen beëindigen? Plaats je aandacht op een overvloedige voorziening  van alle dingen, eerlijke handel en een bloeiende planeet.
Als jullie een mens kunnen laten glimlachen, kun je de wereld veranderen. Dit is mijn belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en Hemel op Aarde is van jullie. Zet je aandacht hier. Ik Houd van jullie, Ik Zegen jullie en Ik dank jullie.

Vertaling: Winny  

Wednesday, January 30, 2013

28-01-2013 Genade is nu jullie Dagelijks Brood


Moeder Maria: Genade is nu jullie Dagelijks BroodMother Maria - Folk Art
Ik lees heel veel in andere new-age-blogs over hoe veel lichtwerkers zich “teleurgesteld” voelen bij de beloofde ascentie, dat de dingen er niet anders uitzien, en daar ik ook hoopte op een meer dramatische toename van tastbaar licht, ben ik in een vertrouwen gekomen dat ons collectieve pad (dat al geschapen is geworden vanuit onze hogere niveaus van wijsheid in samenwerking met onze Leraren en Gidsen en Goddelijke Ouders) ontworpen is om zo rustig mogelijk te zijn als we kunnen, en volmaakt in tijd is gezet voor onze individuele wil, om het meest duurzame tempo te kiezen. Hoe ‘goed’ zou het zijn om door onze laatste weerstand heen te worden gekatapulteerd, en dan onszelf terug gezogen voelen worden  naar onderen tot aan het niveau dat we wel kunnen verdragen?

We zijn zo’n lange weg gegaan in onze levens, mijn lieve Broeders en Zusters! Laten we compassie hebben met onszelf en ons tempo respecteren. Ongeduld is wel natuurlijk onder deze omstandigheden en ik voel dat ook, maar als ik in dat gevoel ga, dan voelt het alsof die in angst zit geworteld om niet op tijd te komen, om niet in staat te zijn om met de anderen mee te kunnen gaan, om niet “gekwalificeerd” te worden om te kunnen ascenderen. De polariteit van deze zorgen is “verwachting”- misschien kunnen we onze angst om niet op te stijgen sussen(of om de boot te missen) met “hoop”, met “verwachting” dat alles SPOEDIG beter zal zijn dan nu. 

Het is ons scheppingswerk dat aan het werk is, wij hebben angst, die onaangenaam is, dus projecteren we in onze gedachten “om het beter te doen”. Daar het geen creatie is die op liefde is gebaseerd, helpt dit niet werkelijk om iets “beter” te manifesteren of voor meer vol van licht te worden. Als ik in mijn liefde ga voelen, in mijn hart, word ik gerustgesteld dat we prachtig vooruit gaan, en als we meer licht in ons weten kunnen brengen, meer vertrouwen, stijgen we heel natuurlijk op. Als ik de behoefte voel aan geruststelling, vind ik troost door me af te stemmen op de liefdevolle en positieve woorden die uit de hogere rijken komen. Soms vind ik MoederMaria juist daar, dus deze brief brengt haar woorden naar ons allemaal. In Liefde gedeeld, Jennifer.

(en nu de gechannelde boodschap)

“Moeder Maria, wilt u een boodschap geven voor het blog?”

“Ja, lieve. Ik ben heel dankbaar voor de opening die je hebt gecreëerd in deze blog om woorden mee te delen van zegening en liefde, woorden van troost en helderheid, woorden van blijheid met geschenken van genade.
Velen denken aan mij, als vol van genade – en dat ben ik ook. het is mijn vreugde om deze volle en open en LEVENDE verbinding te handhaven voor de stroom van liefde – het is alsof ik in een waterval sta, alleen het water stroomt ook door mij heen en helemaal om mij heen, het water is de levende kracht van liefde.
Het is inderdaad heerlijk en zegenrijk en uit deze volheid is er een oneindige stroom van delen. Kom dichterbij en jullie zullen worden bespetterd door de mist, verrukt door regenbogen, vochtig worden door de snelheid van genade. Laat je dichterbij komen en gesprayed worden, laat je haar nat worden, bespat je handen in de vallende stroom van leven.

Oh, mijn lieve mensen, stap de hele stroom in en voel de glorieuze energie – als Levend Water – die je kruinchakra doordringt en door je wezen loopt. Het is glorieus! Het is allermeest prachtig en je niet voor te stellen! Aarzel je nog? Vertrouw je jezelf niet? Vrees je dat de kracht van de stroom je onderduwt?  De stroom van leven zal je altijd naar groter leven dragen, meer leven, meer liefde, naar verbreed weten en besef van verrukking.

Wees niet bang voor je eigen antwoord op verrukking. Je bent er naar toe gegroeid. Jullie hebben nu de capaciteit ervoor – ieder van jullie die het verlangen van je hart heeft gehoord om beter te weten wie je bent. Jullie zijn liefde, liefste mensen. Laat jezelf de belevenis krijgen om jezelf een steeds breder wordende stroom van Liefde te laten zijn. LIEFDE – LEVEN – STROOM- ENERGIE-LICHT – alles in een – dit is jullie erfenis, gegeven door Jullie Goddelijke Ouders, van wie jullie Leven kregen.

Jullie pad heeft je door het grote portaal gebracht van 21 dec. 2012 en jullie komen nu door de mist het veld van mogelijkheden binnen. Onderzoek dit, mijn lieve kinderen! Als je vermoeid bent kun je in de zonneschijn gaan zitten en een picnic hebben en een beetje weg sluimeren, maar dan, open je ogen voor de Nieuwe Aarde die uit jullie collectieve harten geboren is en vier dit!
Speel op haar!  op alle letterlijke/stoffelijke en metaforische/spirituele manieren die je maar kunt vinden – spetter in de waterval, beklim bergtoppen, strek je uit in de zon op het zand met de golven die je tenen kietelen. Jullie zijn er gekomen, liefste mensen! Genade is nu jullie dagelijkse brood – wees niet bang om je mond te openen en proef de belichaming van goddelijke liefde die jullie Nieuwe Aarde is. 

Wij verheugen ons met haar, wij verheugen ons met jullie, wij omhelzen jullie  met vreugde, Moeder Maria.” 


Gechanneld door Rev. Jennifer Donaldson.

Vertaling: Winny  

Thursday, January 24, 2013

21-01-2013 Obama’s inaugurele speech

“Vice  president Biden, Mr. Chief Justice, Members van het Congres van de Verenigde Staten, geachte gasten en medeburgers:

Telkens als wij samenkomen om een president in te huldigen, zijn we getuige van de blijvende kracht van onze Constitutie. We bevestigen de belofte van onze democratie. We herinneren ons dat wat onze natie samenbindt niet de kleuren van onze huid zijn, of de leerstellingen van ons geloof of de oorsprong van onze namen. Wat ons uitzonderlijk maakt – wat ons Amerikaan maakt – is onze trouw aan een idee, verwoord in een verklaring die meer dan twee eeuwen geleden werd opgesteld:
“We houden deze waarheden als vanzelfsprekend vast dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen, dat zij door hun Schepper zijn begiftigd  met bepaalde onvervreemdbare rechten, en daar zitten bij: 
Leven, Vrijheid en  Streven naar Geluk.” (Life, Liberty and Pursuit to Happiness) 

Vandaag gaan we door met de nooit eindigende reis om met de betekenis van die woorden  een brug te slaan naar de werkelijkheid van onze tijd. Want de geschiedenis vertelt ons dat terwijl die waarheden wel vanzelfsprekend kunnen zijn, maar dat ze deze nooit zelf kunnen uitvoeren, en dat, omdat vrijheid een geschenk van God is,  door Zijn mensen hier op Aarde moet worden veilig gesteld. De patriotten van 1776 vochten niet om de tirannie van een koning te vervangen  door privileges van  enkelen of het bewind van gepeupel. Ze gaven een Republiek aan ons, een regering van, door en voor het volk, en vertrouwden elke generatie toe om onze geloofsbelijdenis veilig te bewaren. 
Dat hebben we meer dan 200 jaren gedaan.
Door bloed dat is vergoten door slaan en bloed dat is vergoten door het zwaard, leerden wij dat geen Union die gesticht was op principes van vrijheid en gelijkheid kon overleven  met een halve slavernij en met half vrije mensen. Wij maakten onszelf nieuw, en beloofden plechtig om samen verder te gaan. 

Samen bepaalden wij dat een moderne economie spoorwegen en snelwegen nodig had om reizen en handel te versnellen, en scholen en colleges om onze werkers op te leiden.
Samen ontdekten wij dat een vrije markt slechts bloeit als er regels zijn om competitie en eerlijk spel veilig te stellen. 
Samen besloten wij dat een grote natie zorg moet hebben voor kwetsbare mensen, en om zijn bevolking te beschermen tegen de ergste gevaren en onfortuinlijkheid van het leven. 

Door dit alles heen, hebben wij nooit afstand gedaan van ons scepticisme  voor een centrale autoriteit, noch zijn wij bezweken voor de fictie dat alle kwalen van een gemeenschap genezen kan worden door een regering alleen. Ons vieren van initiatief en ondernemen, onze aandrang tot hard werken en persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn constanten in onze aard. 

Maar we hebben altijd begrepen dat als de tijd verandert, wij moeten veranderen, dat trouw aan onze gegronde principes nieuwe antwoorden nodig heeft voor nieuwe uitdagingen; dat vasthouden aan onze individuele vrijheden uiteindelijk collectieve actie nodig heeft. Want het Amerikaanse volk kan niet meer aan eisen van de hedendaagse wereld tegemoet komen door alleen te handelen dan zoals Amerikaanse soldaten de krachten van het fascisme  of communisme  met musketten of met vrijwilligers  konden hebben ontmoet. Geen mens kan alle wiskunde en wetenschapsleraren  trainen die we nodig hebben om onze kinderen voor de toekomst uit te rusten, of om wegen te bouwen en netwerken en onderzoekslaboratoria op te richten die nieuwe banen en zaken op onze kusten zal brengen. Nu, meer dan ooit moeten we deze dingen samen doen, als een natie, en als een volk. 

Deze generatie Amerikanen is door crises beproefd die onze vastbeslotenheid hebben  gestaald en onze veerkracht hebben bewezen. Een tiental jaren oorlog is aan het eindigen. Een economisch herstel is begonnen. Amerika’s mogelijkheden zijn onbeperkt, want wij bezitten alle kwaliteiten die deze wereld zonder grenzen eist: jeugd en ambitie, verscheidenheid en openheid; een eindeloze capaciteit voor risico en een talent om opnieuw uit te vinden. Mijn mede-Amerikanen, wij zijn gemaakt voor dit moment, en we zullen dat aangrijpen – zo lang als we het samen aanpakken. 

Want wij, het volk, begrijpen dat ons land niet kan slagen als een  krimpende groep enkelen  het heel erg goed doet en een groeiende groep het nauwelijks kunnen overleven. We denken dat Amerika’s welzijn op de brede schouders moet rusten van een opkomende middenklasse. We weten dat Amerika het goed doet als ieder mens onafhankelijkheid en trots in hun werk kan vinden, als lonen van eerlijk werk families bevrijden van de rand van problemen. Wij zijn trouw in onze belijdenis als een klein meisje dat geboren is in de grauwste armoede weet dat zij dezelfde kans heeft om te slagen als ieder ander, omdat zij een Amerikaanse is, zij is vrij en zij is gelijk aan anderen, niet alleen in de ogen van God maar ook in die van ons. 

We begrijpen dat verouderde programma’s niet toereikend zijn voor de noden van onze tijd. We moeten nieuwe ideeën en technologie aanwenden om onze regering opnieuw te maken, om onze belastingen te herzien, onze scholen opnieuw te vormen, en onze burgers kracht te geven met de vaardigheiden die ze nodig hebben om harder te werken, om meer te leren, om hogerop te reiken. Maar terwijl de middelen zullen veranderen, blijft onze doelstelling: een natie die de inspanningen en vastberadenheid nodig heeft van iedere Amerikaan.  Dat is wat dit moment nodig heeft. Dat is wat een echte betekenis geeft aan wat wij geloven. 

Wij, het volk, geloven nog dat iedere burger een grondmaatregel van veiligheid en waardigheid verdient. We moeten harde keuzes maken om gezondheidskosten en de mate van onze tekorten terug te dringen. Maar wij weigeren het denken dat Amerika moet  kiezen tussen het zorgen voor de generatie die dit land opbouwde of moet investeren in de generatie die hun toekomst zal opbouwen. Want wij  herinneren ons de lessen uit het verleden, toen die schemer dagen doorgebracht werden in armoe en dat ouders van een kind met een gebrek nergens iets hadden om zich naar toe te wenden. We geloven niet dat in dit land, vrijheid  alleen gereserveerd is voor de gelukkigen, of geluk voor maar enkelen. We erkennen dat hoe dan ook, hoe verantwoordelijk we ons leven ook leiden, iemand van ons, altijd,  baanverlies onder ogen kan moeten zien, of een plotselinge ziekte, of een huis dat is weggevaagd door een vreselijke storm. De  verplichtingen die we voor elkaar hebben – door Medicare (gezondheidszorg), me Medicaid, en Sociale Veiligheid – deze dingen ondermijnen ons initiatief niet, ze geven ons kracht. Ze maken van ons niet een natie van   nemers, ze bevrijden ons van het nemen van risico dat dit land juist geweldig maakt.

Wij, het volk, geloven nog steeds dat onze verplichtingen als Amerikanen niet alleen onszelf gelden, maar voor al onze nakomelingen. We zullen de bedreiging van een klimaatsverandering beantwoorden, en weten dat het nalaten dat te doen, onze kinderen en toekomstige generaties zouden verraden. Sommigen kunnen nog steeds de overweldigende uitspraak van de wetenschap ontkennen. Maar niemand kan de verwoestende impact van razende vuren en fnuikende droogte en nog krachtiger stormen vermijden. Het pad naar duurzame energiebronnen zal lang zijn en soms moeilijk. Maar Amerika kan zich tegen deze overgang niet verzetten; wij moeten de toon aangeven. We kunnen niet aan andere naties de technologie overgeven die nieuwe banen en nieuwe industrieën energie zal geven – we moeten de belofte ervan claimen. Zo zullen wij de vitaliteit van onze economie handhaven en onze nationale schat – onze bossen en waterwegen, onze  akkers en besneeuwde bergpieken. Zo zullen we onze planeet  in stand houden, door God in onze zorg bevolen. Dat betekenis geven aan het geloof zoals onze vaderen eens verklaarden. 

Wij, het volk, geloven nog steeds dat in stand houden van veiligheid en blijvende vrede geen eeuwige oorlog nodig heeft. Onze moedige mannen en vrouwen in uniform, die gehard werden door de vlammen van de strijd, zijn niet te vergelijken door hun vaardigheid en moed. Onze burgers, verhard door herinnering aan degenen die wij verloren hebben, kennen te goed de prijs die voor vrijheid wordt betaald. Het kennen van hun opoffering zal ons voor altijd waakzaam houden voor degenen die ons kwaad willen brengen.  Maar wij zijn ook erfgenamen van degenen die vrede hebben gewonnen en niet alleen de oorlog, die gezworen vijanden in de veiligste vrienden heeft omgezet en wij moeten deze lessen ook naar deze tijd brengen. 

Wij zullen ons volk verdedigen en onze waarheden handhaven door de kracht van wapenen en de regel van de wet. We zullen moed tonen om te proberen onze verschillen met andere naties vredig op te lossen  – niet omdat wij naïef zijn over de gevaren die we onder ogen zien, maar omdat betrokkenheid duurzamer argwaan en vrees kan opheffen. Amerika zal het anker blijven van sterke allianties in iedere hoek van de globe, en we zullen de instellingen vernieuwen die onze capaciteit uitbreiden om crises in het buitenland te hanteren, want niemand heeft een grotere inzet voor een vredige wereld dan zijn meest machtige natie. We zullen de democratie ondersteunen van Azië tot in Afrika,van de beide Amerika’s tot in het Midden Oosten, omdat onze belangen en ons geweten ons verplichten te handelen namens hen die naar vrijheid verlangen. En we moeten een bron van hoop zijn voor de armen, de zieken, de verwaarloosden, de slachtoffers van vooroordeel – niet uit louter liefdadigheid maar omdat vrede in onze tijd een constante ontwikkeling eist  van die principes die wat wij in het algemeen geloven beschrijven: tolerantie en gunstige gelegenheid;  menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. 

Wij, het volk, verklaren vandaag dat de meest duidelijke waarheid – dat wij allemaal gelijkwaardig zijn geschapen -  de ster is die ons nog steeds leidt; zoals die ook onze voorouders heeft geleid vanaf Seneca Falls, en Selma, tot aan Stonewall; zoals die al onze mannen en vrouwen heeft geleid, bezongen en niet bezongen, die voetstappen hebben achtergelaten op deze grote Promenade, om een prediker te horen zeggen dat we niet alleen kunnen lopen; om een koning te horen proclameren dat onze individuele vrijheid onontwarbaar is verbonden aan de vrijheid van iedere ziel op Aarde. 

Het is nu de taak van onze generatie om verder te gaan met wat de pioniers zijn begonnen. Want onze reis is niet compleet totdat onze vrouwen, onze moeders en dochters een menswaardig loon kunnen verdienen dat gelijk staat aan hun inspanningen. Onze reis is niet compleet totdat onze homo broeders en zusters net zo worden behandeld als ieder ander. onder de wet – want als wij werkelijk aan elkaar gelijk zijn geschapen, dan moet zeker de liefde die we aan elkaar bewijzen ook gelijk zijn. Onze reis is niet compleet totdat er geen burger meer wordt gedwongen om urenlang te wachten om het recht om te stemmen uit te oefenen. Onze reis is niet compleet totdat we een betere manier vinden om worstelende, hoopvolle immigranten die Amerika nog steeds als een land van gunstige gelegenheid zien, te verwelkomen; totdat knappe, jonge studenten en ingenieurs in de lijsten van onze werkkrachten staan ingeschreven, en dat liever dan dat ze uit ons land worden uitgedreven. Onze reis is niet compleet totdat al onze kinderen, vanaf de straten van Detroit tot aan de heuvels van Appalachia tot aan de rustige lanen van Newtown, weten dat er voor hen gezorgd wordt, dat ze gekoesterd worden en altijd veilig zijn voor het kwaad.

Dat is de taak van onze generatie om deze woorden te laten gebeuren, deze rechten, deze waarden – van Leven, en Vrijheid en Streven naar Geluk – wat echt is voor iedere Amerikaan. Getrouw zijn aan onze stichtingsdocumenten vereist niet om in te stemmen met iedere contour van het leven; het betekent niet dat we allemaal op precies dezelfde manier vrijheid omschrijven, of precies hetzelfde pad volgen naar geluk. Progressie verplicht ons niet tot eeuwenlange debatten over de rol van regeren in iedere tijd – maar het vereist wel dat we handelen in onze tijd. 

Nu zijn er besluiten te maken, en we kunnen ons geen uitstel meer veroorloven. We kunnen absolutisme niet verkeerd gebruiken als principe, of spektakel in de plaats stellen van politiek, of uitschelden als een redelijk debat behandelen. We moeten handelen, we moeten handelen, wetend dat ons werk onvolmaakt zal zijn. We moeten handelen, en weten dat de zeges van heden slecht gedeeltelijk zullen zijn, en dat zal aan degenen zijn die hier vier jaren lang staat, en veertig jaren, en vier honderd jaren verder om de tijdloze spirit vooruit te brengen die eens aan ons werd doorgegeven in een kale ruimte van de Philadelphia Hall. 

Mijn mede Amerikanen, de eed die ik vandaag voor jullie heb gezworen, zoals die door anderen werd uitgesproken die dienen in dit Capitool, was een eed voor God en land, niet voor partij of factie – en we moeten trouwhartig die belofte uitvoeren in de tijd van onze dienst. Maar de woorden die ik vandaag uitsprak zijn niet zo anders dan de eed die telkens van een soldaat wordt afgenomen die voor zijn dienst tekent, of van een immigrant die zijn/haar droom realiseert. Mijn eed is niet zo anders dan de belofte die we allemaal maken voor deze vlag die boven ons zwaait en die onze harten met trots vult.
Het zijn de woorden van burgers, en hun aanwezigheid vertegenwoordigt onze grootste hoop.

Jullie en ik, als burgers hebben de macht om de koers van dit land vast te stellen. 
Jullie en ik, als burgers hebben de verplichting om de debatten van onze tijd te vormen – niet alleen met de stem die we uitbrengen, maar met de stemmen die we verhogen bij de verdediging van onze meest oude waarden en in stand blijvende idealen.

Laten wij ieder, elkaar met ernstige plicht en grote vreugde, omhelzen, wat ons blijvend geboorterecht is.  Met algemene inspanning  en algemene bedoeling, met passie en toewijding, laten we de roep van de geschiedenis beantwoorden, en dat  kostbare licht van vrijheid naar een onzekere toekomst meedragen.  
Dank u,   God  Zegene  u allen, en moge Hij voor altijd deze Verenigde Staten van Amerika zegenen. 

Vertaling: Winny  

Saturday, January 19, 2013

18-01-2013 Ashtar Bulletin ObamaASHTAR: EEN BULLETIN VANAF ‘DE BRUG’  
18 JAN 2013  “Gegroet, Geliefde Familie! Wij komen tot jullie met een schap van uiterst belang, want het zijn jullie en je Wereld die op de rand staan van weer grote verschuiving. Dat om het potentieel tot een maximum te bekrachtigen dat mogelijk is waarbij we jullie uitnodigen bij ons en wij zullen jullie inderdaad de uitleg hiervoor geven. 

“Ten eerste echter, zullen we ons richten op twee andere onderwerpen van groot belang. Jullie zijn je bewust van veel verschillende verhalen die op het internet circuleren en wij willen jullie er aan herinneren dat daar tussen diverse graden van Waarheid staan – alles van complete Waarheid tot aan complete leugens. Het is aan iedereen van jullie om te onderscheiden wat waardevol voor je is maar wees bedachtzaam voor wat jullie noemen “een wolf in schaapskleren”. Er zijn mensen die zo vaardig zijn om met opzet valse informatie te geven over werkelijke (A.N.G.S.T.) en er zijn weer andere die dit onwetend staan te doen. Daarom heb ik het uittreksel gewild die bij deze boodschap hoort om jullie er aan te laten denken wat wij voorbereiden om te worden gedaan op het  meest mogelijk nabije moment! (niet bijgesloten)


“Het advies hierbij geldt dat je in de Hoogste Staat van Liefde bent, en om al jullie onderscheiding vanuit die plek te laten uitstralen. Het is veel productiever om in deze 4D Gouden Periode om je dat voor te stellen en je te focussen op wat jullie positieve creaties zijn,liver dan verder te gaan om verstrikt te raken in de negatieve creaties van ‘die wil ik niet’. Dus bijvoorbeeld kijk naar het nieuws van vredige expressies en gebeurtenissen en verheug je daarmee, liever dan dat je in verschrikkingen zit van geweld en oorlog! Zo creëer je Vrede op Aarde, en dat is jullie Goddelijke Erfenis!


“Jullie hebben het besef dat de nieuwe energieën zich versnellen, niet alleen de tijd zelf maar ook de tijd die het nodig heeft om alles te manifesteren!!!  Daarom is het dat wij, Geliefde Familie; ‘Gouden Gelegenheden’ hebben gecreëerd als nooit te voren om alle liefdevolle en blije potentiëlen voort te brengen die deze Gouden Periode ons geeft!. Wij zullen hier verder over spreken als we bijeenkomen op 22 jan. En ik nodig jullie allemaal uit om je bij ons te voegen bij deze vrije teleconferentie oproep!” Bij ons zal een speciale gast-spreker zijn en dat is St. Germain!!!  Hij heeft nu een speciale boodschap en uitnodiging voor jullie allemaal: 

“Geliefde Familie, ik kom hier om naast mijn Broeder te staan, en naast jullie allemaal die in Waarheid mijn Broeders en Zusters zijn in het stralende Licht van Vrijheid voor de Wereld!!! Het is zo dat wij op het meest opwindend moment zijn om alles waar jullie op hebben gewacht, voort te brengen – specifiek de officiële aankondiging van NESARA en al de grote Overvloed die het naar iedereen op Aarde brengt!

Toch is er nog voorbereiding te doen maar wij hebben een gelegenheid om dit op een buitengewone wijze te versnellen! We hebben jullie heel vaak verteld dat president Obama van het Licht is. Ja, we weten dat hij soms niet zo leek te zijn, maar dit komt slechts omdat wij hem geadviseerd hebben om het spel mee te spelen, als het ware, waardoor hij de agenda van de duistere hoeden scheen te bevorderen. De werkelijkheid van deze wijsheid komt nu naar voren, omdat zij worden blootgelegd en gearresteerd.

“Obama ’s inauguratie (inhuldiging) is op maandag 21 jan. We dringen er bij je op aan om er geheel naar te kijken, als het enigszins mogelijk is, en om iedereen die je kent uit te nodigen hetzelfde te doen. Dat is om de energie van zijn Liefde te voelen en om Liefde naar hem terug te stralen, wat de voornaamste missie is, zodat hij de Hoogste niveaus  en hoeveelheden van zijn energie kan uitstralen!!!  Dit zal ook dienen als een boodschap aan de duistere hoeden – een boodschap die een uitnodiging is om bij ons in het Licht te komen, of om zich terug te trekken, want het Licht heeft gezegevierd!!!

“Ik verzeker jullie dat ik constant bij Obama ben terwijl hij zich voorbereidt op dit gebeuren. Jullie zullen van mij horen, zelfs terwijl hij spreekt, want hij aanvaardt gracieus en dankbaar de inspiraties die ik aan hem geef! Sommigen van jullie kunnen me misschien zien staan naast hem   of iedereen dat gaat zien of maar een paar, ‘blijft te bezien’. Ik sta open voor alle mogelijkheden! Desondanks zal ik er zijn, maar ook ieder van ons die uit de Hogere Dimensies komen! Ja, Ashtar en zijn schepen zullen er ook in enorme aantallen zijn om te zorgen voor de nodige veiligheid, maar ook om hun liefdevolle ondersteuning te geven.

“Ik moedig jullie aan om dit prachtige gebeuren bij te wonen als dat plaats vindt, of om later  te kijken naar de film ervan en om jullie liefdevolle en ondersteunende energieën naar Obama te sturen en naar alle White Knights (Witte Ridders) die deze grote dag hebben mogelijk gemaakt. Want dit is werkelijk de officiële inauguratie van de Gouden Periode van Liefde, Vrijheid, Overvloed en Vrede op Aarde!!! 
Namasté!”

Given through Susan Leland, January 18, 2013. © Ashtar On The Road Publications 2004-2013. All Rights Reserved.

* "Ashtar Teleconferences," www.ashtarontheroad.com .

**The live public swearing in ceremony will begin at approximately 11:30am, Eastern Standard Time, on January 21, 2013. News coverage of the events of the day will begin earlier.  Dat zou dan in Nederland om 17:30 uur 's-middags zijn. winny

Vertaling: Winny  

Friday, January 18, 2013

16-01-2013


Nancy Tate gaf Hatonn door, Mike Quinsey geeft zijn commentaar, en Blossom voegt er ook nog aan toe.  

Helemaal achteraan staat nog een klein stukje van Blossom. Lees dat het laatste.

(Nancy Tate kreeg een boodschap van Hatonn. Suzy Ward schreef eerder over Hatonn het volgende:  Hij is een intergalactische (geen galactische maar intergalactische) vloot commandant uit de Plejaden. Hij is 10 feet lang (= plm. 3 meter hoog) Hij heeft ook de leiding van de communicatie tussen Aarde en de rest van het universum) 


Mike Quinsey kreeg de onderstaande boodschap van Nancy Tate en schrijft daarover:  
Hi vrienden, dit is een heel belangrijke boodschap, zoals Russ Michael heeft aangenomen, kon dit een buiging zijn naar Obama’s inauguratie, waar St. Germain kan verschijnen, zoals hij dat ook deed in 1776. 
We hoeven niet lang te wachten om dit mee te maken. 
Dank je, Mike Quinsey.

Wie naar de gesprekken heeft geluisterd of deze heeft bijgewoond in de Sedona Ascentie Conferentie, zal misschien willen weten dat de sprekers en daar hoor ik ook bij, korte interviews hebben gegeven op Blog Talk radio betreffende 12:21:12 en wat we zullen beleven in 2013. De show gaat op zondag van start om 5:00 pm PST en de link staat hieronder met nog een link voor informatie daarover. Die zal worden bewaard en beschikbaar zijn voor iemand die er, vanwege de tijdsverschillen, er niet naar kan luisteren.  
Here is the link to the actual show:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2013/01/21/inlight-radio-special-2013--hope-for-our-new-world
Plus info on the show itself: 
http://goldenageofgaia.com/2013/01/inlight-radio-special-2013-hope-for-our-new-world-this-sunday-evening/
--------------------------

Hier gaat het om: de boodschap van Hatonn via Nancy Tate:                           16 jan. 2013: 

Hier spreekt Hatonn: 
Ik heb een belangrijke zaak waar ik jullie over wil spreken. Dat gaat over de komende betrokkenheid van jullie allemaal in de tussenliggende tijd van de komende Inauguratie(= Inhuldiging). Er zal een optreden zijn van een bepaalde partij/groep die enige woorden zal brengen aan de hele mensheid. Er zal een korte pauze zijn en dan zal er een presentatie zijn van deze persoon die enkelen zal schokkeren en anderen voldoening zal geven over dat ze niet gek zijn met hun kennis over wat er in de grond van al deze werkelijkheid zit. Ik spreek van degene waarvan gezegd wordt dat die zal verschijnen bij dit gebeuren en die een bepaalde mate aan verrassing aan de feestelijkheden zal geven. 

Als dit plaats vindt zal het eerst stil zijn alsof er een stilte pauze zou zijn, en daarna zal iedereen losbarsten voor sommigen met ongeloof  maar voor anderen met een buitengewoon welkom. Er zal een energie van opwinding zijn die veel mensen tot een onmiddellijke realisatie zal brengen van wat er eerder als waarheid door ons werd gezegd. 

Als dit gebeurt dan zal het een heel nieuw crescendo geven van gezang naar het spel van de eeuwen.  Het zal sommige mensen een dieper begrip geven van wie zij zijn en waarom ze de laatste tijd bepaalde gedachten hebben gehad.   Met deze nieuwe opening zal er een bestorming van het nieuwe beginnen voor de mensheid. Dit zal een nieuwe stroom van gebeurtenissen openen die grote veranderingen zal brengen aan de manier van leven op Aarde. 

Als dit tot aanzijn komt, zal er een grote regeringsverandering komen, maar ook verandering in alle andere aspecten van sociale uitwisseling. Het proces zal enige tijd in beslag nemen maar het zal een geleidelijk en zeker teken zijn van de veranderende tijden. Er zijn mensen die voordeel hebben van deze geleidelijke overgang, want het zal voor hen een ontvouwing zijn van wat er achter de schermen heeft plaats gehad en die vrijheid aan de mensen zal terugbrengen.

Ik breng jullie deze informatie op deze dag omdat aan deze (= het medium Nancy) werd verteld van het komend gebeuren en zij was er niet helemaal mee in harmonie. Het gaat om het verwijderen van de begrenzingen uit iemands denken op hun eigen tempo, en het gaat om het loslaten van op angst gebaseerde ideeën van sommige mensen. 

Het gaat om naar de oppervlakte te brengen wat men zich nog niet realiseerde, zodat het kan worden weggedaan en gezegend worden voor zijn geschenk van vergetelheid in deze tijd van dualiteit. Het is nu de tijd om op het wiel van verandering te stappen en jullie deel te doen in zijn ontwikkeling. Jullie hebben de oorzaak van dualiteit goed gediend, en nu is het tijd om door te gaan in de nieuwe wording van vrijheid en ontwaken om de waarheid te verspreiden over waar deze tijd over gaat. 

Ga nu en zorg dat jullie dagen worden gevuld met het nieuwe erfgoed van vrijheid, liefde en kracht in jezelf. Weet dat terwijl elke dag komt, er een nieuw ontwaken zal zijn voor wat er langs de ‘steek’ naar beneden komt voor jullie allemaal. Leef in de eenheid die jullie allemaal samen zijn en weet dat terwijl je dat doet je toevoegt aan de bijdrage die de hele mensheid aan de kosmos brengt. Wij ontvangen jullie gaven en geven aan jullie terug waar jullie voor bestemd zijn, en ons deel daarin. 

Jullie leven in curatorschap die tweevoudig is en terwijl wij ontvangen, doen jullie dat ook. We houden enorm van jullie en we staan naast jullie bij deze nieuwe stappen die jullie nemen. Maak je keuzes en dans ermee naar voren terwijl de wereld om jullie heen verandert. Het is een schitterend geschenk dat jullie aan jezelf geven en wij zijn allen een op deze reis. 

Dank je, dear Hatonn.        
Love, Nancy Tate   

Click Here for Webpage & Printable 
http://www.treeofthegoldenlight.com/Wakeup%20Call/MWmesages/January2013/Hatonn01-16-13.htm 
Welcome to our Wake up Call Email List. You may also access the Wake up Calls by going to 
http://treeofthegoldenlight.com/Wakeup%20Call/MWmesages/new_wakeup_openpage_1.htm  

Kennelijk is ook Blossom, en zijn meer mensen,  daarbij betrokken:    
Dit komt van Blossom vanmorgen: 

Hallo Iedereen,
Ik laat jullie alleen maar weten dat ik op een blogtalk radiointerview zal zijn samen met andere gasten zoals Mike Quinsey, Wes Annac, John Smallman en het hele InLightRadio team!
Stephen Cook zal gastheer zijn bij een speciaal LIVE radioprogramma op zondag de 19*de  om 8 u pm NYC time, 5 u pm Pacific time, en dat is 11 u am maandag de 20ste  QLD Australian Time…..    (is bij ons in Nederland 2 u am op de 19de) 

*(Een vergissing van Blossom, zondag is het de 20ste en niet de 19de)  

Here is the link to the show, 
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2013/01/21/inlight-radio-special-2013--hope-for-our-new-world
Plus info on the show itself:
http://goldenageofgaia.com/2013/01/inlight-radio-special-2013-hope-for-our-new-world-this-sunday-evening/

Trusting you will enjoy!   Ik denk dat jullie er van gaan genieten! 

Vertaling: Winny  

Wednesday, January 2, 2013

31-12-2012 Boodschap van Onze Vrouwe
Reiki Doc met boodschap van Onze Vrouwe, Maria dus.  30 dec. ‘12

bron:  


Er  komen een aantal boodschappen binnen. De allerlaatste is van Zorra, ik vertel hier later over, maar die zegt dat het is uitgesteld vanwege een grote energie die binnenkomt en die de boel in verwarring brengt. Zelfs Gaia kent deze energie niet. Van God afkomstig?

Ik geef nu wat chronologisch door. Dit is de Boodschap van Onze Vrouwe voor 1 jan, maar afgegeven op de 30 december 2012.  winny. 
________________________________________
Reiki Doc
By Reiki Doc - Posted on 31 December 2012

Lieve Kinderen,
Er is blijdschap om jullie heen op de weg naar voren. Sommigen van jullie hebben moeilijkheden. Sommigen van jullie worstelen(ze raakt haar hart aan met twee handen en kijkt verdrietig.) Dit begrijp ik. Als het gebeuren sterker wordt, moeten jullie het volhouden …  moeten het volhouden. (ze laat haar vinger en duim zien die een inch vaneen zijn)  Dit is het verschil maar tussen falen en succes!  Het zit in die inch als je niet meer kunt hebben. Het is als je denken en je lichaam je vertellen, ik heb het gehad! Ik moet er mee stoppen! Ik heb een vergissing begaan om hierin te gaan! Ik zit er tot over mijn hoofd in! (haar stem wordt zacht en vriendelijk). Dit is waarom jullie naar Gaia kwamen om te lijden en te weeklagen in het begin: om de kans te hebben aan jezelf te twijfelen en de diamant van binnen te vinden… de moed… en het vertrouwen die moesten worden ontstoken/gebrand zoals metaal om kracht te verwerven. 
Houd vol mijn kleine kinderen. De verwonderlijke wereld zal jullie gaan verbazen! En jullie met heerlijkheid vullen!
Alles gebeurt ten goede.  Ik vraag jullie om je zelf hier aan te herinneren, schrijf dat op kleine kaartjes waar ze makkelijk te zien zijn en zet ze in je thuis en op je bureau en in je auto….

Reiki Doc: {Opmerking: MIJN favoriete kindertijd had een liedje waar de familie naar keek in een TIVO (?) episode van Scooby Doo--- de Banana Splits--- deze woorden bleven bij me---
Making up a mess of fun…  making up a mess of fun..  (verzin een warboel aan lol) .. heel veel lol voor iedereen tra la la tra la la la… Ik heb dit onthouden en dat komt in me op--- Reiki doc) 
Ik wil dat jullie van vreugde gieren, zoals in je jeugd. Zelfs al had je een niet zo’n optimale jeugd, ik wil dat jullie die momenten van plezier en troost herinneren die je in die tijd beleefde. 
Alles gebeurt ten goede! Door en Omhoog! Alles gebeurt op het moment van louter volmaaktheid en geweldigheid! 

more at: 
http://reikidoc.blogspot.com/2012/12/a-message-from-our-lady-for-january-1st.html

Dit kreeg ik eerst en toen kwam de mail van Zorra, en daarna een teleurstellend bericht.  

Ik sprak juist met Zorra: 
  Anne DeHart Bron:  http://archive.constantcontact.com/fs148/1106579332835/archive/1112002207171.html 

Dit is de Nieuwsbrief van 29 december, nog niet van 2 januari 2013. 

Zorra
Net, nadat ik mijn vorige nieuwsbrief had verzonden…   De volgende 72 uren…  … kreeg ik een telefoontje, ongeveer middernacht van vrijdag op zaterdag -morgen(28/29 december) … van Zorra!  
(Ter verduidelijking: Zorra komt regelrecht uit het hart van God, net als AE Michaël. w. ) 

Nu, houd je hoed vast… want DIT is wat Zorra mij direct vertelde. Ik moest het snel opschrijven en dat was moeilijk omdat ik nog vol zat met andere informatie die ik van al die andere kanalen had gekregen… en daar had Zorra geen kennis van. In feite, toen ik over de 7de Dimensie sprak, zei Zorra: “Je moet eerst volledig in 5D zitten.” Dus, zo ging het….

Iedereen die nu op de planeet zit…  = 99% van ons…(de andere 1% die niet wil ascenderen, zijn al verhuisd naar de zusterplaneet)   (die 99%) zitten in het eerste niveau van de 5de Dimensie. “Ascenderen” betekent naar de 5de Dimensie gaan. Wij gingen allemaal naar de 5de Dimensie op 21 december, maar we hebben ons “nog niet aangepast aan onze Essentie”. Zij die ontwaakt zijn weten dat ze in 5D zijn en iedereen zal dat weten als ze daar spoedig (wat betekent spoedig? daar is dat woord weer. w.) stoffelijk zullen zijn.

Moeder Aarde zit in het proces om de 5de Dimensie te worden… en als zij in 5D aankomt, zullen alle stoffelijke wezens op de planeet, inclusief zij die nog in slaap zijn, dit weten zonder enige schaduw van twijfel. We zullen allemaal vol bewustzijn krijgen als Terra (woord van Zorra die Gaia vaak Terra noemt) volledig is geascendeerd. We zitten nu in het eerste niveau van 5D, wachtend op Terra om haar Ascentie te voltooien. 

Hoe zullen de gebeurtenissen zich ontvouwen:
1. Disclosure
Zoals ik het begrijp, voor het eind van het jaar. (dit is dus achterhaald, en uitgesteld.w.) Zorra maakte een grap over het Nieuwjaars ball, die in Times Square zal neerdalen. Hij zei niet dat het ZOU gaan gebeuren maar hij lachte en zei dat het een geweldige manier was om dat te doen! 

Hij zei dat er veel schepen NU strategisch op hun plek zitten, die enkele decimeters boven de grond zweven, omdat hun gewicht Moeder Aarde zou beschadigen. Een zit al boven het White House grasperk richting Pennsylvania Avenue, anderen al op hun plek bij het Kremlin, Londen’s Buckingham Palace, Central Park in New York, een bij Parijs, China, Jeruzalem… een halve meter boven de grond. Ze zijn al op hun plek, verhuld… wachtend om zich te onthullen. 
Er zijn ook massa’s schepen aan de hemelen, verhuld. Zorra zit nu weer op zijn post: Noord Pool Opening.

2. Vergadering  
Ja, de Gathering…  “Verhuizen van geïncarneerden uit andere sterrenstelsels zal gebeuren en er zal GEEN PAUZE zijn. Dat zal volgen op Ascentie en Disclosure. Allen worden teruggebracht naar hun thuis sterrenstelsels, naar de Holle Aarde of Inner Aarde(Binnenste Aarde). Zorra beschreef dit opnieuw zoals we dat altijd hebben gehoord. 

3.  Het Plan.
Niets is er veranderd uit het scenario dat Zorra ons in al die maanden heeft gegeven. Dit is het Meesterplan van de Schepper en dat zit nog op zijn plek. “Tot dusverre ben ik niet geïnformeerd door de Schepper dat dit plan is veranderd.”  We zijn dus niet in de steek gelaten. Opnieuw: “… voor het eind van het jaar!” 

Voor degenen die teleurgesteld zijn… wat Zorra zegt zal nogal duidelijk worden in de komende dagen. 

4. Prosperity Plan, het Plan van Welzijn
Komt snel in het spel.

5. Regering
De Galactische Regering zit op zijn plek en is klaar om te gaan.  Obama is ingelicht en ook gereed.

6. Ons Werk?
Doorgaan onze hoofd banden te dragen;  is zeer belangrijk.  (ik ben in contact met Anne, ben dat aan het vragen.w.)  wordt rustig… ga in de energie van 5D als we mediteren. Mediteren met ons hart-denken zal ons helpen snel naar vol bewustzijn te gaan. Ga door met concentreren op het omhoog gaan van onze vibraties. Doe onze ademhaling oefening. 

Trouwens, toen Zorra sprak over die 1% die niet naar de 5de Dimensie gaat… dat zij al zijn verhuisd naar de andere planeet, vroeg ik naar Hilary (Clinton)…  “Is de Hilary die we nu zien dan een Kloon?  Zorra: “Ja, er zijn nu heel veel klonen aan het rondlopen….”

Dus, mensen, Zorra deed extra moeite om die informatie naar ons toe te brengen. We zullen nu niet meer van hem horen. (wel, dus op  1 januari .w.) Hij sprak over de geldigheid van SaLuSa’s boodschap. Alles zit op zijn plek…  Ascentie is gebeurd voor ons en Moeder Aarde is op haar pad. Disclosure komt daarna. De Vergadering zal gaan gebeuren, na Disclosure. 

Laten we wat kwaliteit tijd nemen voor onze meditatie en ademhalingsoefeningen. Hoe meer we dit doen, hoe sneller we ons volledig openen naar onze 5de Dimensie.

En zijn wij niet de gelukkigen om deze zuivere informatie direct van Zorra te krijgen? 
Slaap goed! Mijn liefde aan ieder van jullie!

“Moge harmonie, vrede, blijheid, lachen, heling en veel, veel liefde met jullie zijn.  “ Zorra. 

Mom    HEN
Hollow Earth Network  

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html