Labels

Friday, May 1, 2015

Nederlands -- Arcturisch Energetisch Weer Rapporten -- Suzanne Lie

Arcturisch Energetisch Weer Rapporten 


De Arcturiërs gaan verder met de Energetische Weer Rapporten die bedoeld zijn om jullie te helpen bij je begrip van de huidige transformatieve cycli en de energieën.

Did you miss the Energetic Weather Report #1 or #2?

Check them out: 

Arcturisch Energetisch Weer Rapport deel 3 
                                                 
Jullie ZIJN een Stroom van Bewustzijn
Transmissie van de Arcturiërs en de Galactische Familie.

Het energetische weer rapport is “heet” en “bewolkt”. Met “heet” bedoelen we dat vele nieuwe ontwikkelingen “opwarmen” tot aan het “kookpunt”, waarin ze worden onthuld. Het is “bewolkt” omdat er nog heel veel WAARHEID is die nog is verborgen achter de wolken van illusie. De meesten van jullie, onze vrijwilligers die aardvoertuigen namen, hebben best een paar levenslange opdrachten aangenomen in de 3D Matrix van Gaia.

Sommigen van jullie kunnen je veel belichamingen herinneren die jullie toestaan om beter de wolken van illusie los te laten. Velen van jullie zijn niet, nog niet, je bewust van andere incarnaties, maar terwijl je bewustzijn zich uitbreidt om voornamelijk te resoneren in de vierde dimensie, zullen jullie je beginnen te herinneren dat DOOD een van de grootste illusies is op Aarde.

Net als een heremiet krab op de bodem van de oceaan, moeten jullie een “nieuwe schelp nemen” om door te gaan met je LEVENS lange missie. Daarom betekent “dood” gewoon dat jullie 3D schelp niet langer meer je behoeften dient en zal je die schelp moeten loslaten om een nieuwe te vinden. Velen van onze moedige vrijwilligers hebben veel eonen gebruikt op het “Rad van geboorte/en dood” tussen 3D naar 4D naar 3D naar 4D.

Na een bepaald aantal draaiingen van dit Rad wilde je terug keren naar Huis naar jullie werkelijkheden in de vijfde dimensie en verder. Natuurlijk kan de intense ‘vergeetachtigheid’ die je zielen essentie overneemt door te veel stoffelijke incarnaties, maken dat die terugkeer naar HUIS moeilijk is Maar, het is niet de terugkeer die moeilijk is. Het moeilijke stuk van de terugkeer is het je herinneren hoe je die terugkeer maakt/doet.

Nu is de gehele planeet klaar voor HAAR terugkeer naar HUIS in de hogere frequenties, maar velen van Gaia’s mensen zijn nog steeds verloren in de mist van forgetfulness  (vergeetachtigheid). Daarom, geliefde leden van onze Galactische Familie, sturen wij afgezanten in jullie dagelijkse leven. Zoals aan degenen van jullie die nu ontwaakt zijn, waaraan wij al vele jaren onze afgezanten hebben gezonden.
Na jullie verschrikkelijke WereldOorlog II kwamen de Plejadiërs naar de Aarde om het aanbod van de Zeta Reticuli tegen te gaan. Zij hadden een intense verbinding met het leger. De Zeta’s hadden DNA nodig omdat zij gekloonde wezens waren en zichzelf te vaak hadden gekopieerd. Hun bewoordingen waren: “We zullen jullie ontwikkelde technologie geven, als jullie ons wat menselijk DNA geven.”
De Plejadiërs zeiden: “Wacht, jullie moeten GEEN menselijk DNA weggeven. Wij zullen jullie ontwikkelde technologie geven en alles dat wij vragen is dat jullie je atoom bommen opgeven.”

Daar de atoombommen nog steeds op de planeet zijn (behalve dat wij de Galactics ze NIET zullen laten afgaan) kunnen jullie zien hoeveel menselijke rechten er werden geëerbiedigd. In feite zijn veel oorlogen op jullie planeet geleverd die totaal de menselijke, dierlijke, plantaardige, milieu en planetaire rechten veronachtzaamden.   

The number of wars as of 2015     (aantal oorlogen tot april 2015)
  
On-going armed conflicts   (voortdurende gewapende conflicten)

Hoeveel mensen hadden voordeel door deze oorlogen? Hoe veel mensen werden er gedood vóór in hun leven, of terwijl ze aan de eettafel zaten en een gezinsmaaltijd aten? Hoeveel van die oorlogen zijn er zelfs maar bekend?

We stellen die vragen omdat de antwoorden erop verborgen zitten achter de wolk van illusie waarover we net spraken. We realiseren ons dat het de resonantie is van jullie drie dimensionale werkelijkheid is die oorlog toestaat als oplossing voor een conflict. We realiseren ons ook dat het de resonantie is van jullie drie dimensionale bewustzijn die je in die wereld van illusie insluit.

We moeten jullie eraan herinneren, beste afgezanten naar de Aarde, hoe onmogelijk het schijnt te zijn om die illusies te veranderen terwijl je een aardevoertuig draagt. Maar, dit is waarbij het “hete” component van het energetische weer rapport zal worden uitgelegd.

Net als water die in een metalen pot zit terwijl het vuur harder en harder brandt, transmuteert water in lucht, de hogere frequenties van licht transmuteren leugens in waarheid. De WAARHEID wordt enorm onthuld door de Galactics en dappere mensen die hun “licht lieten schijnen” op leugens en illusies.

Natuurlijk, onze dierbare aan de aarde gebonden vrienden en familie, zullen jullie je internet moeten afzoeken om het “hete nieuws” te vinden, maar als je er naar zoekt, zal je het vinden. Informatie is NU beschikbaar voor hen die er naar willen zoeken. In feite zelfs zij die jullie eens in je 3D kooi wilden houden omdat zij geloofden dat ze nooit hun resonantie konden laten omhooggaan ontdekken dat het LICHT nu op iedereen schijnt die dit zoekt.

In jullie “verleden” werden veel moedige mensen gestraft die hun waarheid wilden delen of ze “verdwenen”. Maar, zij stierven niet voor niets, omdat hun moed inspiratie bracht aan anderen. Wij, jullie Galactische Familie zijn zeer trots op jullie allen die jullie grootse multidimensionale bewustzijn bi-plaatsten (dubbel) in een 3D voertuig.

We zeggen “bi-located” omdat JULLIE allemaal multidimensionale wezens zijn. Daarom zond jullie vijf dimensionale en verdere ZELF een fragment van je essentie/bewustzijn in een mens aan de rand van geboorte of dood. Het is tijdens geboorte of dood dat het portaal van de mens open is voor een hoger dimensionaal bewustzijn om in of uit een aarde omhulsel te stromen.

Tijdens de transitie, kan een hoger dimensionale uitdrukking van jullie “bewustzijnsstroom” zich bi-plaatsen in het aardevoertuig, terwijl het zelf in de hogere dimensies blijft. We vragen jullie om NU je ZELF voor te stellen als een “stroom bewustzijn” die door het ENE van het NU stroomt.

In jullie vijf dimensionale en meer staten van bewustzijn, ben je je bewust van die stroom. Maar, terwijl je bewustzijn beperkt is tot de derde/vierde dimensie, worden jullie enorm gehinderd door je geloof in (af)scheiding.

Als je denkt dat je afgescheiden bent, is het moeilijk om tegelijkertijd te geloven dat je een “stromende stroom van multidimensionale leven” bent. Sluit even je ogen om jezelf voor te stellen als die “stromende stroom.”

Als je de stroom van JOUW bewustzijn om je heen voelt draaien, en zich uitbreiden naar hogere dimensies?? Hoe beleef je dan je stoffelijke vorm? Hoe voelt dan je stoffelijke lichaam?

Wat zijn je gedachten en emoties?

Voel nu hoe je “bewustzijnsstroom” in de kern van Gaia stroomt. Hoe voelt het om EEN te zijn met de Aarde?

Voel nu je “bewustzijnsstroom” terwijl die ook in de hogere dimensies stroomt van je ZELF…

Stel je voor/ herinner je dat JIJ EEN bent met de hogere dimensionale werelden terwijl je tegelijkertijd EEN bent met de stoffelijke wereld…

Kun je je herinneren toen je naar “beneden stroomde” in het voertuig dat je nu draagt?

Gebruik je voorstelling. Het is slechts jullie 3D denken dat gelooft dat je je dat niet herinnert. We vragen je om de levens met indoctrinatie LOS TE LATEN waarin je verteld werd dat je MAAR een mens was.

Herinner je NU als je je bewustzijn van je aardevoertuig loslaat en “omhoog stroomt” om terug te keren naar je multidimensionale ZELF…

Als je je deze ervaringen herinnert, zal je WETEN dat je niet kunt sterven. Jullie zitten in een stroom van bewustzijn die door myriaden werkelijkheden heen zweeft binnen het NU van de ENE. We willen jullie aan dit feit laten denken, onze geliefde grond bemanning, omdat dit het NU is. Het NU waarop jullie in talloze levens op gewacht hebben is langzaam, maar zeker, in een nieuwe dag aan het aanbreken.

In dit 19 apr 2015 energetisch weer rapport is de dag nog mistig, omdat waarheid en leugens zich nog met elkaar mengen. Maar, er is meer WAARHEID beschikbaar voor hen die ernaar willen zoeken, dan er in heel veel van jullie “tijd” is geweest. We zeggen jullie om NIET je ongeduld en boosheid te ontsteken door te denken: “Ik heb al zolang gewacht.”

Als je van je stuk bent gebracht omdat je zo lang in dit leven “hebt gewacht”, moeten we je er aan herinneren dat je nog meer levens “gewacht” hebt dan je je zelfs maar kunt voorstellen. Ook moeten we je eraan herinneren dat “wachten” een passieve actie is waarin je geen kracht of inzicht krijgt. Daarom zal je waarschijnlijk ongeduldig worden, bitter, boos en of gedeprimeerd.
Het geneesmiddel dat we je bieden voor die situatie is om te stoppen met “wachten” en om te beginnen met “doen”. Als je met een belangrijke taak bezig bent, stroomt de tijd snel. Maar als je wacht, schijnt de tijd bijna te stoppen. Als je wacht voelt de tijd zoveel langer dan de klok of de kalender zegt. Als je wacht doe je NIET, dus de illusie van tijd stroomt dan langzaam en is schijnbaar buiten je controle.
Aan de andere kant, als je iets DOET, wacht je niet. In plaats hiervan draag je bij aan iets dat beter is dan je eigen persoonlijke behoeften. Dan verdwijnt alle zin van slachtoffer zijn, omdat je ook betrokken bent bij een mogelijke oplossing om te zorgen voor wat er wel of niet kan gebeuren. Dus, je actie vermindert dan enorm je angst.
Denk eraan dat tijd een illusie is van de derde dimensie. Als je op iets wacht om buiten jezelf te gebeuren ben je een slachtoffer van de tijd, maar ook van je eigen angst, ongerustheid en depressie. Aan de andere kant, als je leert, studeert en bijdraagt, vliegt de tijd je voorbij. Je kijkt op de klok en zegt: “Waar bleef die tijd?”
Het antwoord op deze vraag is: “De tijd is naar een hogere dimensie gegaan, en nam je bewustzijn met zich mee.” Nadat je je “tijd” doorbracht met leren, delen wat je geleerd hebt, bijdraagt aan en je voorbereidt op de zonnige dag waarop de WAARHEID wordt onthuld, voel je je vervuld, nuttig EN multidimensionaal.

Wij beoordelen NIET degenen die verloren raakten in lethargie en ongeduld door angst. In plaats hiervan zenden we jullie onvoorwaardelijke liefde en laten je eraan denken dat JULLIE ZEER BELANGRIJK zijn. We missen jullie bijdrage, want vanuit ons perspectief kunnen we zien dat ieder van jullie je Missie koos (waarvoor je vrijwillig meedeed om aan mee te werken) voordat je deze incarnatie aannam.

We observeren hoe erg moeilijk het in de derde dimensie kan zijn en hoe velen van jullie meer problemen hebben gehad dan je denkt te kunnen overstijgen. We zeggen tegen jullie, onze geliefde mensen: “Dank voor de problemen die jullie in je leven hebben aangenomen.”

Toen jullie je contract van voor de geboorte schreven, vergat je hoe moeilijk de derde dimensie kon zijn. Toen, toen je die problemen onder ogen zag, vergat je hoe behulpzaam je eigen hoger dimensionele ZELF kon zijn.

We herinneren jullie die zich alleen voelen en geen hulp hebben, er liefdevol aan dat jullie ALTIJD de JIJ hebben van je eigen multidimensionale ZELF. Ook hebben jullie ons nog altijd, welke jullie Hemelse en Galactische vrienden en familie zijn.

Laat alsjeblieft de wolken opklaren zodat het multidimensionale Licht van de ENE de stroom van je bewustzijn kan volgen, door je lichaam heen naar je aardevoertuig en de Kern van Gaia in.

Als het ENIGE is om het portaal te openen van je aardevoertuig zodat het hogere licht je eigen innerlijk portaal kan  gebruiken om de multidimensionale energieën in Gaia te gebruiken, dan help je de Aarde ENORM.  Daarom, terwijl je “wacht” open dan je innerlijke portaal.

Wij de Arcturiërs  en velen van onze Galactische en Hemelse vrienden en familie, applaudisseren voor de enorme stappen die onze menselijke vertegenwoordigers gezet hebben.

Jullie openen je bewustzijn voor de multidimensionale stroom van je ZELF
Jullie realiseren je dat JULLIE een multidimensionaal Wezen zijn.
Jullie zijn je bewust dat JULLIE een aardevoertuig dragen.
Jullie erkennen dat Gaia een levend wezen is dat een planetair voertuig draagt.
Jullie accepteren toenemend dat er LEVEN bestaat op myriaden planeten, zonnestelsels, universums, in werkelijkheden en in dimensies.

Onze geliefde menselijke leden van Aarde, jullie zijn aan HET ONTWAKEN. Jullie schudden de ketenen af van het hersenspoelen, van leugens en archaïsch denken. Vanuit ons perspectief zien wij dat het hogere licht wortel schiet in meer en meer van de mensheid.

Ook observeren jullie hoe dieren veranderen, planten veranderen en het weer verandert. Het belangrijkste, het licht van planetaire transmutatie schept wormgaten door de mist van illusie heen. Gaia is NU aan het transmuteren en keert terug naar Haar hoger dimensionale uitdrukking, en meer en meer van jullie kiezen ervoor om zich bij Haar te voegen.

Gefeliciteerd. Terwijl de wolken opklaren, kijk dan in het licht om ons voor JULLIE te zien applaudisseren.
  
The Arcturians and your Galactic Family   De Arcturiërs en jullie Galactische Familie.


No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html