Labels

Sunday, May 3, 2015

Nederlands -- Sirian Moederschip op 30 April 2015 door Phil LightBo
Een groot vertoon is op jullie wereld neergezet dat alles hetzelfde is en dat alles ‘business as usual’ is, wat heel betoverend is maar jullie worden gevraagd om nauwkeurig te luisteren omdat de ondertoon het hele zicht en breedte laat zien van alles dat werkelijk gaande is. We kijken uit naar jullie welzijn en zijn dichtbij om je met zacht geluid te leiden en te leren en we hebben de agenda’s van de Duistere Cabal onder controle. De duisteren zijn onvoorzichtig geworden in hun verzet om met positieve veranderingen mee te gaan. Ze zijn verbijsterd achter gelaten, hun laatste toevlucht is om de verschillen van mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar jullie kunnen je onderscheiding laten opbloeien door alle mensen van welk ras, godsdienst, seksuele voorkeur, sociale status, politiek inzicht, enz te zien met nieuwe onschuld en zuiverheid. Dit kan een periode van liefde vruchtbaar maken en het goddelijke vrouwelijke aspect gronden in jullie cultuur.

Jullie werden geregeerd op een verstokte en harteloze wijze sedert de val van Atlantis en door de elite bezien als begeerde koopwaar.

In latere tijden werd de olie- en koolwaterstof business gebruikt en dat is gemengd in alles dat jullie eten, van medicijnen tot aan plastieks. Dit heeft hen grote sommen geld opgeleverd. Dit zal eindigen met een schoonvegend en grondig onderzoek van hoe geld rondgaat en wordt ingezet met zicht op doelloze en zinloze gebruiken.


Jullie kunnen je vele naamloze aarde bondgenoten, licht dienaren, sterrenzaad en walk-ins bedanken om door het zegel heen te breken van duisternis en dit opnieuw te vitaliseren met licht. Er wordt gezegd dat vele dienaren van licht een onevenwichtige persoonlijkheid hebben, maar dit is deel van hun zielencontract. We waken desondanks over alle zielen.

Het pad naar het hoogste licht is soms hobbelig geweest, met velen wier licht werd gesmoord door de gluiperige verstrikkingen van de duisteren, maar denk eraan dat het grootste kwaad binnenin ligt. Wees ervan verzekerd dat elk vervolg van gebeurtenissen jullie altijd dichter zal voeren naar verlichting. Wij laten boodschappen achter om jullie te helpen op je pad met tekenen en symbolen die in je levensstroom zijn geschreven, zodat zij die vielen hun licht kunnen herstellen.

Velen hebben hun huis en bezit verloren en flitsen van overnames door gewetenlozen en cententellers. Toch kunnen jullie de hoofdweg nemen en verder kijken dan tirannieke daden. Jullie verdienen overvloed en mooiere dingen in het leven en wees verzekerd dat je weer HEEL gemaakt zult worden.

Wij gaan gracieus en liefdevol naar een eerste contact met jullie. Dit is heel vaak op de zijlijn gezet, maar om dit gebeuren te laten plaats vinden moet alles dat noodzakelijk is worden gesynchroniseerd en perfect ondersteund worden. Terwijl we misschien niet stoffelijk bij jullie zijn, zijn we toch in spirit bij jullie. We voelen ons verplicht om ons best te doen om jullie veilig door deze moeilijke tijd te halen omdat jullie onze familie zijn.
Al het gepraat over pandemieën zijn er om jullie te verlokken om veel vaccinaties te accepteren. Zorg er voor dat je hier niet aan toegeeft omdat het je mentale coherentie en uitvoering beïnvloedt. Dit alles zal worden ingesloten in de aankondigingen die komen met NESARA, Onthulling, enz. Aan velen die deze informatie nog niet hebben gehoord zal het eerst vreemd lijken en om zeker te zijn zal er heet over gedebatteerd worden als dat wordt gedaan. Neem desondanks beveiligingen aan, zoals het bewaren van twee weken voedsel en water bij de hand houden, omdat het geldstelsel en essentiële diensten misschien korte tijd worden afgesloten als de verandering plaats vindt. Er worden mooie en voedende dingen opgeslagen in grote reservoirs die er op wachten om door jullie toegankelijk te worden gemaakt.

Met nieuw gevonden kracht en rijkdom komt een gevoel van penibelheid, omdat jullie deze manier van leven niet gewend zijn, maar als je wint aan ervaring zal je je voeten terugvinden en jezelf rechtmaken. Het is alsof ze zeggen: “Beoordeel een boek niet door alleen zijn titel.” Jullie zullen in deze nieuwe wereld duiken met je beide ogen open en de zegeningen claimen die op je wachten. Met zelfs degenen die het niet geloven en worden verworpen om hun plek te vinden in deze nieuwe periode van licht.
Tot onze spijt hebben de duisteren in hun barbarisme van veel vrije energie ontdekkers kwaadgesproken en zelfs gedood, maar hun ontdekking ging wel door. M.T.Keshe en anderen hebben geleerd uit adequate voorzorgen en namen zelf voorzorgen door kwetsbaarheden van vorige gevallen uitvinders en zij brengen een helder welkom aan een nieuw opkomen voor Nieuwe Energie technologieën, ze scheuren de sluier en bedekken decaden van onderdrukking en leugens: dat jullie nog steeds olie en gas nodig hebben voor energie. Dit laat zien dat zelfs de meest verschrikkelijke en weerzinwekkende van het menselijk gedrag als er mee wordt afgerekend en voorbereid worden, gehanteerd kunnen worden. De sleutel hiervoor is een nieuw gevonden rationaliteit die oplossingen zoekt voor socio-economische problemen.

Jullie zijn bereidwillig hier gekomen en hebben jezelf overgegeven aan een beperkt bewustzijn en aan deze moeilijke aarde ervaring, zoals een ‘pop’(insectenpop) is voor jullie ontwikkeling en evolutie. Het pad naar voren is ondoorschijnend, maar we verzekeren jullie dat je je volle bewustzijn zelven zult her-claimen als Wezens van Licht. Tot dan regelen jullie jezelf zo goed als menselijk mogelijk is. We zullen spoedig met jullie samen komen in Liefde.

We zien dat sommigen van jullie manieren is om te weigeren je passie te delen voor licht en liefde met anderen die vast schijnen te zitten in modder en in oude stoffige manieren. Wat jullie zien is maar een foto in de lange reis van grote wezens. Aan het eind zal alles goed eindigen. Door je frequenties ultra hoog op te heffen, zal jullie licht door zichzelf oneindig meer doen dan woorden alleen dat kunnen. Jullie zijn allen volgers van het grote spel, maar jullie kunnen je ziel meenemen naar de lucht en vrij laten vliegen van valstrikken in afscheiding en dualiteit, terwijl je ziel grafeert op de wolken van hogere rijken om terug te keren naar je eerste verblijf van eenheid met alles.

Wij helpen jullie door ten slotte het lagere astrale op te ruimen of de droomruimte van parasietachtige entiteiten, dat kan een pad helpen reinigen zodat zelfs de meest nieuwe lichtzoeker zijn weg naar huis kan vinden. Die archons (die parasietachtigen) hebben vernielingen aangericht aan jullie vermogen om je vibraties in harmonie te houden met de Goddelijke blauwdruk, maar ze zullen terug gebracht worden naar hun eigen relevante dimensie.

Kijk in jullie dagelijkse leven naar manieren uit om buitensporige afscheiding te beperken van anderen, omdat het eind resultaat hardvochtige en obsessieve connecties met mensen zijn en dit zal uiteindelijk naar jullie weerspiegelen en isolatie en verlatenheid scheppen in jullie leven. Dus zou dit dan een misgebruiken zijn van jullie pogingen, zoek liever om iedereen te integreren, zo goed als jullie kunnen.

Wij zullen met jullie gaan wonen op aarde op alle plaatsen, continenten, eilanden en bergen, onze manieren zullen niet te begrijpen zijn maar ze zullen onbetwistbaar van invloed zijn en de mensheid en moeder aarde begunstigen. We zullen jullie transformeren in een glorieus wezen van licht en je demonstreren hoe onze technologie dit kan doen. Het zal een blije gelegenheid zijn vol geluk. Jullie zullen je ideale zelf worden en spontaan leven. In staat zijn om de oceaan van sterren te bereizen om andere beschavingen te ontmoeten. Wij zijn de wezens op het Sirische Moederschip en onze dank gaat naar iedereen uit, veel is nog niet afgemaakt en we zijn enorm gefocust om dat op te lossen.

Dank jullie Sirisch Moederschip

Phil LightBody                                                    

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html