Labels

Monday, May 18, 2015

Nederlands -- Multidimensions.com Suzanne Lie mei 2015
Multidimensions.com      Suzanne Lie   mei 2015
                                                

“…Chaos gaat altijd voor verandering uit. Om verandering te verwelkomen, moet je ook de chaos verwelkomen. Op het momen van “er tussen in” zullen jullie allemaal in dat moment stappen van het “er tussen in” zijn.  Er tussen in is een 3D illusie, maar het is een zeer krachtige illusie, een die moeilijk zal zijn voor velen van onze gegronde mensen om los te laten.”

“Voor al onze incarnaties op de stoffelijke Aarde, hebben jullie in enige mate van afscheiding geleefd. Er is altijd een “er tussen in” geweest. Jullie zijn een persoon,, er is nog een persoon en “er tussen in”is er licht, ruimte, tijd, enz. Terwijl jullie transmuteren in je 5D LichtLichaam, is er geen “er tussen in”. Alles is een.”Arcturische Boodschap
De Dageraad is Begonnen

De Arcturiërs hebben me gezegd om opnames/boodschappen van hen te zenden op regelmatige basis. Ze weten dat wij een “pep-talk” nodig hebben. Nu ik mijn persoonlijke drama/inwijding heb voltooid, wil ik die vrije opnames op het Blog zetten en of op de YouTube.

P.S. Drama’s en inwijdingen zijn vaak hetzelfde:-)Van ‘Er tussen in’ Naar EEN
Het OpMerken van “Het Gebeuren”

Toen mijn computer crashte, door mijn eigen fout, sprak ik met mijn vriendin Shawnna over het hogere doel van deze “fout”. We vroegen ons die kwestie af want een van de myriaden “realisaties” van ons ascentie proces is dat “er GEEN fouten of vergissingen zijn.” Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid, of die schepping nu uit ons bewuste of onbewuste denken omhoog komt. 


Daarom besloten we om Arcturiërs te vragen waarom “ik mijn computer liet wegvallen,” wat een enorme uitdaging in gang bracht voor me. Ik zat midden in een groot project, die ik via mijn iPhoon en iPad moest doen. Ik kon nooit het “grote plaatje” zien op mijn apparatuur dus moest ik gewoon “verder gaan” zo goed als ik kon. Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik altijd rustig was en verzameld, maar dat was NIET waar, ik denk dat ik mezelf moest zien in een volledig drama toestand.

Hier onder staat wat de Arcturiërs zeiden, terwijl Shawnna hun boodschap opnam en opschreef…

Boodschap van de Arcturiërs op 5 mei 2015:

Sue: Beste Arcturiërs, help me te begrijpen waarom mijn hele technologie dood ging.”

Arctur : “In de tijd van “Het Gebeuren” zal de meeste technologie het laten afweten. Omdat alles naar een hogere frequentie opnieuw wordt opgestart zodat alles dat je je bewaarde als veiligheid, gemak, communicatie, noodzakelijkheid en belangrijkheid tijdelijk zal moeten worden losgelaten omdat jullie moeten her-kalibreren naar een hogere waarneming van de werkelijkheid.

In die tussentijd, zullen jullie alles naar je toe moeten trekken wat je geleerd hebt in jullie myriaden incarnaties op Aarde, maar ook in je ascentie reis die naar hogere frequenties van werkelijkheid culmineert. Jullie zullen de fundering bouwen van een nieuwe manier van leven. 

Chaos gaat altijd voor verandering uit. Om de verandering te verwelkomen zullen jullie ook de chaos moeten verwelkomen. Op het moment van “ertussen in” zullen jullie allen gaan stappen in dat moment van zijn “ertussen in” zijn. Er tussen in is een 3D illusie, maar het is een zeer krachtige illusie en een die moeilijk zal zijn voor velen van onze gegronde mensen om los te laten.

“Voor al onze incarnaties op de stoffelijke Aarde, hebben jullie in enige mate van afscheiding geleefd. Er is altijd een “er tussen in” geweest. Jullie zijn een persoon,,. er is nog een persoon en “er tussen in” is er licht, ruimte, tijd, enz. Als jullie transmuteren in/naar je 5D LichtLichaam, is er geen “er tussen in”. Alles is een.”

Jullie zullen elk “ander” persoon, plaats, situatie of ding als EEN met je voelen terwijl je je verenigt en onderling uitwisselt in bedoeling, intentie en het meest belangrijke, in onvoorwaardelijke liefde. Er zullen geen vijanden zijn die je de schuld kunt geven voor je problemen. Er zullen geen bazen zijn die jullie kunnen laten doen wat je niet wilt doen.

 “Wij” zullen er zijn, die meedelen, die zich onderling vermengen, en dooreen strengelen, met elkaar leven met alle leven binnen in dat NU. Deze buitengewone verschuiving in waarneming is wat wij/jullie, je Galactische Familie en jullie Hemelse Familie aan het doen zijn om mee te delen, te communiceren en om aan jullie te onderwijzen.

Het “gebeuren” zal een totale verschuiving zijn in je waarneming van jullie zelf, de perceptie van anderen, en in jullie waarneming van de werkelijkheid. Vanuit jullie drie dimensionale perceptie denken jullie dat je omgeving zal veranderen. Dat is feitelijk niet juist.

Jullie omgeving is reeds multidimensionaal. Wat er zal veranderen zal jullie waarneming zijn van je omgeving.

Als jullie in een werkelijkheid woonden waar het altijd duister was zoals in de nacht, en dat er dan op een dag de zon opkwam, dat lijkt heel erg op hoe jullie deze verschuiving zullen beleven. Het duister, vrees, en illusie die jullie waarnemingen al eonen hebben gehinderd, specifiek sedert de val van Atlantis, zullen in licht worden getransmuteerd.

Dan zullen jullie de werkelijkheid zien, JULLIE werkelijkheid, op Aarde, op dezelfde wijze zoals wij, jullie Galactische en Hemelse familie, jullie werkelijkheid zien in ons NU. 
Ik wil ook een lange conversatie toevoegen die ik had met de Arcturiërs, een vorige keer. Wat zij tegen me zeiden, was bedoeld voor ieder EEN. 

Beste Arcturiërs,

Zal ik nog leven om de Dageraad te zien van deze Nieuwe Periode?

Arctur: Oh, onze liefste Suzille, jij en al onze afgezanten van licht leven dat NU! Velen van jullie hebben ons al vele tientallen jaren gediend. Jullie allen hebben AL onze wensen vervuld tot het best van je vermogen zonder hulp, zonder geld en zonder vrees.

NU, zijn velen van jullie klaar om je het proces te herinneren van je leven op onze Sterrenschepen. Deze herinnering kan jullie 3D leven nog meer compliceren. Maar, voor degenen die hun voor de geboorte contract schreven om te leven in twee of meer werkelijkheden, gaat die gelegenheid omhoog.

Herinner jij je nog toen “multidimensionaal” een onbekend concept was? Dat zal hetzelfde zijn voor degenen die voor het eerst hun hogere dimensionale werkelijkheid herinneren, terwijl ze nog een aardevoertuig dragen. Zijn jullie klaar voor die verschuiving in de werkelijkheid?

Suz: Ja, ja, ja. Het enige is dat we allen een probleem hebben om 3D geld te maken.

Arctur: Lieve mensen, als jullie multidimensionaal leven begint, zal er niet langer meer GELD zijn, en nog minder rekeningen. En dus, het grote braakliggende terrein tussen rijk en arm zal dan voor altijd gesloten zijn. Zonder ‘geld’, zal jullie werkelijkheid enorm veranderen, omdat geld altijd de “grote verdeler” is geweest.

Suz: Beste Arcturiërs, wat zal er gebeuren met de Cabal? Ik weet dat ik dit eerder heb gevraagd, maar het schijnt dat er kortgeleden iets is veranderd.

Arctur: Dat hangt enorm af van de ascenderende mensen. Als jullie, de leden van de ascentie, AL jullie vrees kunnen loslaten en de bescherming kunnen VOELEN van jullie Multidimensionale ZELF, zullen jullie in staat zijn om volledig onvoorwaardelijk liefdevol te ZIJN en de Cabal totaal vergeven. Zij kozen, of hadden karmische beteugelingen om in hun werkelijkheid geboren te worden.

Als jullie er aan denken om de Cabal onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te zenden op regelmatige basis, zullen ze beginnen te ontwaken vanuit hun eigen rangen. Willen jullie dat?
Suz: Ja. Ik wil dat en ik wijd mijzelf toe om alle vreesachtige oordelende en boze gedachten en emoties te erkennen die ik heb tegen de cabal. Dan zal ik die gedachten en gevoelens weghalen en door hen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te zenden.

Arctur: Ben je daar zeker van?

Suz: Laat me van binnen er naar kijken…

Oh, beste Arcturiërs, ik kan niet meer stoppen met huilen. Ik kan niets zien. Ik kan niets voelen. Alles wat ik kan doen is mijn myriaden en myriaden levens van slachtoffer en slachtoffer makers UIT te schreeuwen. Hoe kan ik hen veroordelen, als ik “hen” ben geweest in veel incarnaties. 

Als ik weer naar binnen ga, dan gaat het innerlijke scherm terug naar een tijdsbeeld van de vele era’s waarin ik op Gaia was geïncarneerd. Ik zie dat ik vaak twee gelijktijdige levens nam waarin ik het slachtoffer was en de slachtoffer maker. Ik zie deze levens nu als “twee kanten van dezelfde munt”, de “kop” EN de “staart” van de munt.


Ik kan het duister niet vergeven zonder het Licht te zijn of om het Licht te ZIJN zonder tegelijktijdig het duister te zijn.

Arctur: Hebben je laatste inwijdingen je voor bereid op deze visie?

Suz: Ja, ik heb een piek ervaring in het zelfde NU waarom ik alles dat ik ooit deed moet/moest loslaten.

Arctur Gefeliciteerd. Het is deze realisatie wat het keerpunt is tussen het leven in “de tijd” en het leven in het NU. In de tijd, zijn er veel voorbije herinneringen en toekomstige doelen. In het NU is er GEEN verleden te herinneren en GEEN toekomst om op te hopen. Daarom kun je alleen Stromen in het NU.

In die stroom zijn er myriaden “licht stromen” van diverse frequenties en dimensies. De lichtstromen zijn portalen die je koos om binnen te gaan. Maar, als er maar een tweede stukje seconde twijfel is, besluit-making en/of zich afvragen is, zullen jullie terugvallen in de “tijd” van die seconde en dan UIT die Stroom van het NU.

Daar in de tijd je waarnemingen beperkt zijn tot de derde/vierde dimensies. Daarom stroomt het licht naar de hogere dimensies en zijn niet langer merkbaar. Het proces van het totale loslaten van twijfel, die je terugduwt in de “tijd”, heeft totaal vertrouwen in je ZELF nodig!

Dit totale vertrouwen in je eigen Multidimensionale ZELF kan alleen gebeuren als je leeft in het NU van onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke vergeving en onvoorwaardelijke aanvaarding van je ZELF.

Zegeningen aan iedereen die deze boodschap ontvangt. Denk eraan dat in het
NU van het ZELF we ALLEN EEN zijn.

~ The Arcturians
No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html