Labels

Friday, May 8, 2015

Nederlands -- Jean Freer op 30 april 2015 met Manu, of Lord HimalayaJean Freer op 30 april 2015 met Manu, of Lord Himalaya
                                                                                                                      

Jean channelt voor een zaal :  De eerste meester die wil groeten is Meester Boeddha, de meester van wijsheid en innerlijk leven. De meester die hier is, is verbonden aan de energie van Gautama Boeddha, en hij is dus een vertegenwoordiger van deze energie. Die laat weten dat hij in het hart van ieder mens aanwezig is, maar hij is ook op Aarde bezig om de mens terug te zetten in zijn goddelijke kracht.

Hij is hier en vraagt om de bewustzijnsverruimingen, die wij al meegemaakt hebben, aan anderen door te geven. Doordat je het doorgeeft, zegt hij, wordt het een web van Gouden Energie, dat aansluit bij het web rondom de Aarde, waardoor er geen vertraging, meer kan opkomen, kan plaats vinden.

De volgende zegt:

Ik ben verbonden aan het hart van Gautama Boeddha, de Meester die verbonden is aan de goddelijke bron, die totaal in een Zijnsbewustzijn is, is een leraar van deze Boeddha die zich hier meldt. Deze Boeddha zelf is van de tempel van wijsheid.


Geliefde kinderen, we hebben vandaag gesproken over de rampen in Nepal en Tibet en de verdere omgeving. De Chinese energie die daar erg aan de macht was, wordt hiermee gebroken. Deze was te strak en te streng en doordat er geen flexibiliteit inkwam, is er door de goddelijke wereld ingegrepen en op deze wijze zijn deze landen niet meer interessant voor de Chinese regeringen. Omdat er nu een opbouw moet plaats vinden, komen de mensen dichter bij zichzelf en hebben zij ook beslissingen genomen voor wat ze zelf willen doen. 

Zij gaan volksvertegenwoordigers aanstellen om de buurten/streken weer op te bouwen en op deze manier zullen zij zich steeds verder afscheiden van de regeringen en zij zullen een voorbeeld gaan neerzetten welke de hele wereld kan navolgen. De mensen daar geloven in een hogere macht en deze macht dragen zij dagelijks bij zich, zij zijn nu ook in een soort stabiliteit aan het komen waarin ze weer verbindingen gaan leggen naar elkaar toe.

Het is de bedoeling dat de hart energie daar weer opnieuw ontstaat waardoor de bevolking in een liefdevoller omgeving komt. De mens zelf in Nepal en omgeving, is altijd heel erg goed in zijn hart gebleven maar er werd druk opgelegd van buitenaf waardoor ze niet konden leven naar de zuiverheid van hun eigen hart. Dit is nu afgenomen en het wordt ook niet meer toe gestaan. Zo snel als er weer regeringen komen die de macht willen gaan grijpen over deze gebieden, zal er ingegrepen worden door de goddelijke wereld die in verbinding zijn met moeder Aarde. Moeder Aarde doet niets anders dan de opdrachten uiten die de goddelijke wereld aan haar doorgeeft. Er zullen nog andere dingen gebeuren, ik krijg ijs te zien … en in deze contreien van onze Aarde zullen ook nog veel verschuivingen plaats gaan vinden. Jullie wisten dit al en dat gaat steeds door, het wordt een opeenvolging van energie die hier dus klaar is en dan gaat het door en het blijft rommelen, rommelen, rommelen. Alles wat er gebeurt op aarde is in opdracht van de goddelijke wil en totaal onder bescherming van engelen en meesters. Verbonden aan de goddelijke wil is moeder Aarde bezig met de opschoning om ons terug te brengen naar wat wij het paradijs noemen. Je zou ook kunnen zeggen: de tijdslijn die wij nodig hebben om weer mee te kunnen doen in het bewustzijn van het Goddelijke. Blijf daarom hunkeren naar Liefde en hunkeren naar eenheid. Zodat eenheid op Aarde gecreëerd kan worden.

Kwan Yin komt en zij zegt: “Vanuit vorm komt vormeloosheid en van vormeloosheid komt eenheid. Van eenheid komt hartenergie en vanuit liefdesenergie komt de mens naar voren die dienstbaar is aan het geheel en die weer in vreugde verder leven kan.”
Ik groet jullie en aangezien de Boeddha energie al hier is, heb ik mij erbij aangesloten als vrouwelijke Boeddha en ik ben hier om jullie vanavond een vreugdevolle boodschap te brengen. Zoals een kind geboren wordt uit de schoot van de moeder, zo is er in Nepal en in Tibet een nieuwe energie ontstaan. De nieuwe energie is de energie van de geboorte van de wederopbouw. Dit is een vreugdevolle gebeurtenis. Als de mens kijkt naar Nepal en omgeving, denkt de mens aan verwoesting en vernietiging en dood. Terwijl er eigenlijk een nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden en er vreugde gevierd zou moeten worden. Jullie zijn niet bij elkaar gekomen omdat jullie dit niet hoefden, omdat jullie hier waren aan het kijken, maar wel moesten weten dat dit een vreugdevolle gebeurtenis is. Want moeder Aarde heeft daardoor iets kunnen loslaten en kan weer de vorm aannemen die past bij haar goddelijk bewustzijn. 

Namasté en dank jullie voor het gebed en voor het luisterend oor.

Ik ga verder en dan komen we bij onze vrouwe Maria die hier vanavond ook is om jullie een goede nacht te zeggen. Zij zegt: ik wil jullie begroeten en ik wil jullie iets aanreiken. De christelijke wereld heeft altijd de rozenkrans gebeden en deze bied ik jullie weer aan. Want een gebed is niets anders dan een contact met God. En het maakt niet uit welk gebed je zegt en welk gebed je gelooft. Het is altijd jouw verbinding met het mysterie dat jullie God noemen. En omdat het een mysterie is, betekent het dat wij jullie niet duidelijk kunnen maken hoe het er uitziet. Het heeft geen vorm en het krijgt ook nooit vorm. Het is een bewustzijnsverschuiving in jullie, welke plaatsvindt door zegeningen en inwijdingen in jullie leven. 

Als jullie zegeningen en inwijdingen in jullie leven zien, zullen jullie ook merken dat er veel meer op jullie pad komt dan je gedacht had. Stel je voor: je bukt je om een madelief uit het gras te plukken. Op het moment dat je je bukt, gaat er een energie over je heen die je anders misschien zou raken en daardoor omver zou gooien. Wat raar dat jij je nu toevallig bukt voor een madeliefje, iets dat je normaal niet ziet. Toch zal je zien dat dit een leiding is van binnenuit je die met ons verbindingen heeft. Laat je verder leiden. Laat je leiden naar de Gouden energie van eenheidsbewustzijn en van liefde. Vanavond is er een avond waarop jullie samen zijn gekomen om te zien hoe gezegend jullie zijn. En op welk pad jullie verder gaan. Ik geef jullie nu een korrel rijst die is ingewijd door Lady Master Kwan Yin. Ik geef jullie een madelief zodat jullie weten dat jullie klein en toch groot zijn, sterk en krachtig. Ik geef jullie mijn hart zodat jullie weten dat je nooit alleen bent op je pad.

Ik ben de Manu van de Himalaya. En aangezien de Himalaya’s in beweging zijn en jullie bewustzijn weet dat er meer is dan alleen een ramp, wil ik jullie uitleggen waarom dit geschiedt. In het Himalaya gebergte zijn heel veel tempels verbonden met de Goddelijke Bron. Deze tempels kunnen nu meer zichtbaar worden. Dit betekent dat wij ons opengesteld hebben zodat meer mensen het Licht kunnen vinden. De tempels zijn voor iedereen toegankelijk. En iedereen die komt zal geholpen worden en zal een nieuw energieveld krijgen. Jullie kunnen ’s nachts naar ons toe reizen en meehelpen in deze tempels. Zo kunnen jullie ook overdag een meditatie doen en je verbinden met de tempels in het Himalaya gebergte. Wij willen jullie vragen om dit steeds vaker te doen. Verbindt je met ons en weet dat je daardoor sneller in je energieveld terugkeert en ook sneller gaat begrijpen waarom je gekomen bent.

Het is een beetje vreemd om met de Manu te spreken wat hij laat zien dat oude geschriften, die in een boek bijeen worden gehouden, dat die dus zichtbaar gaan worden. Dat betekent dat nieuwe wijsheden naar de Aarde komen en dat wij als groep maar ook als mensheid zijn uitgezocht om dit langzamerhand te gaan begrijpen. De Kosmos is een groot goed. Het is een plek die niet begrepen wordt. Het Universum is een groot goed, verbonden met alles dat is. In alle universums en op alle planeten hebben jullie al gewoond. En van alle planeten en uit alle universums hebben jullie wijsheden meegenomen die nu dienstbaar zijn aan Moeder Aarde. Jullie hebben in dit leven gekozen om 2 à 3 van deze mogelijkheden, die je al geleerd hebt, wijsheden die in jullie zitten, hier als grote kracht te gebruiken. 

Deze wijsheiden zijn bedoeld om nu verenigd en verankerd te worden. Ga deze wijsheden in jezelf respecteren en respecteer de wijsheden van de anderen zodat jullie verder kunnen groeien. Komt bij elkaar en maak de groepen steeds groter. Des te groter jullie worden, des te sneller zullen eenheidsgebieden ontstaan die heel belangrijk zijn voor Moeder Aarde maar ook voor de Kosmos. Jullie zijn gekomen om duidelijkheid te krijgen en duidelijkheid te maken naar regeringen waarbij jullie duidelijk gaan aangeven: Wij doen niet meer mee. Met alles dat de mensheid schaadt, zullen wij ons niet meer verbinden.” Zoals jullie hier zitten, zou je op den duur allemaal zelf groepjes bijeen kunnen laten komen om te bidden voor plekken waar nu onrust is. Door de energie van transformatie, van liefde, van geborgenheid, zouden die gebieden sneller opgeruimd worden.

Demonstraties zullen gaan toenemen. Dat is de bedoeling omdat de regeringen duidelijk moeten gaan krijgen dat ze niet meer de macht hebben. Dat de mensen ogen hebben om te zien en hun gevoelswereld hebben om te weten. Daarom zijn jullie heel belangrijk om dit verder uit te bouwen. Durf steeds groter te worden in je denken. Maar onthoudt… waarom spreken wij over vormeloosheid? Omdat we jullie nu duidelijk maken dat de Himalaya een plek op Aarde is, heel groot is in jullie belevingsvorm, in omgevingsvorm. 

Toch is de Himalaya, ondanks dat deze groot is, in bewegingsvorm, in omgevingsvorm, een plek waar een grotere energie heerst dan jullie kunnen zien. Ga voorbij aan het beeld dat jullie hebben van de Himalaya. Ga voorbij aan het beeld dat jullie hebben van de Aarde, aan het beeld dat jullie hebben van een Kosmos en van een Universum. En des te groter jullie worden, des te beweeglijker, des te liefdevoller, des te meer kracht er op Aarde komt. Ik wil met jullie een oefening doen. Een oefening die belangrijk is om je bewustzijn groter te maken.

Meditatie:

Adem even uit…. Verbind je met het beeld van het Himalaya gebergte, welke jullie de laatste tijd prachtig op de tv hebben gezien. Met sneeuwtoppen, en met een ontoegankelijk gebied. Laat de vorm van de Himalaya los. Verbind je met je hart en verbind je nu met mij. Geef me jouw hand en vertrouw en voel hoe ik je langzaam naar het hart van de bewustzijnsvorm breng van de Himalaya.

Jullie komen nu bij het hart van de Himalaya waarin het leven is, waarin een energieveld is. En des te verder ik jullie naar binnen trek, des te korter komen jullie bij de tempels van wijsheid die zijn opgeslagen in het Himalaya gebergte. Laat je meenemen in deze tempels. Trek je kleed uit, laat de vorm los en verbind je nu met de tempel van wijsheid, van liefde en respect, van al dat is. En in jouw vormeloosheid, in jouw losgelaten-van-de-vorm-zijn, ga je mee naar het midden van deze tempel. In het midden van de tempel zit de Manu van het Himalaya gebied. En deze Manu nodigt je uit om samen met de andere leerlingen, die daar ook zijn, te gaan zitten. Kom in de kring en wacht op het gebed dat de Manu je nu geeft. 

Geliefde kinderen. Jullie zijn geen aardekinderen maar bewuste kinderen, die naar de Aarde zijn gekomen met een opdracht om te Zijn. Iedere plek waar jullie aanwezig zijn, is een energieveld dat zeer belangrijk is voor de Aarde. Word je daarom bewust dat jouw energie heel belangrijk is voor de Aarde. Word je daarom bewust dat jouw energie heel belangrijk is en dat je des te meer respect kunt hebben voor Moeder Aarde. En hoe meer je kunt helpen, des te meer kun je respect hebben voor Moeder Aarde. En hoe meer je kunt helpen, des te meer jouw energie groter wordt. Moeder Aarde en wij hebben jullie opgeroepen om samen te komen, hier in deze tempel. Een tempel waar leerlingen komen die zich allang bewust zijn van wijsheden die hier zijn opgeslagen. Jullie zijn al vaker hier geweest en hebben heel vaak meegeholpen om Moeder Aarde in beweging te helpen.

Momenteel heeft er een geboorte plaatsgevonden en Moeder Aarde heeft losgelaten. Het kind is geboren. En uit het kind zal een verrijzenis ontstaan die prachtig is. De Nepalezen weten dit … jullie weten dit ook. Jullie zijn nu bij ons uitgenodigd in deze tempel. 

Zo is er ook een Manu van de Andes. En er zijn meerdere Manu’s die jullie oproepen om naar hen toe te komen zodat jullie je kunnen aansluiten bij de energieën. Daarom is het belangrijk dat je dit weet … Je bent verbonden met een grote groep mensen over de Aarde. En al deze mensen die bewust bezig zijn, proberen kleine centra op te zetten. Voor ons is dat een speldenprik die bewust groter kan worden gemaakt waardoor die steeds zichtbaarder wordt. En steeds meer een verbindingsplek wordt voor buitenaardse verbindingen. Elk centrum dat er nu geplaatst wordt, wordt gemaakt als een overkoepelend bewustzijnscentrum voor mensen om samen te komen, zodat daar meer verbindingen komen met wat jullie buitenaardsen noemen. De meesters en engelen zullen deze centra beschermen gaan en zullen steeds vaker tevoorschijn komen. Ik zeg nu tegen jullie: op dit moment zitten jullie op een plek en als je om je heen kijkt zal je zien wat jullie buitenaards noemen. De wezens die daar zijn, zijn verbonden met jullie. Zij proberen om jullie duidelijk te maken dat zij hier al langer zijn. In de Himalaya zijn er veel plekken waar buitenaardsen binnenkomen om mee te helpen om de Aarde te verhogen naar een beter gebied, een groter gebied. 

Ik moet jullie vanavond voorstellen aan groeperingen die jullie bekend voorkomen. Ieder van jullie zal 3 groeperingen zien die verbonden zijn met jullie hart. Deze groeperingen hebben jullie energie nodig omdat jullie een soort landingsbaan zijn voor hen om contact te leggen op Aarde. Durf dit bewustzijn uit te stralen en aan te nemen. We verbinden ons nu met alles dat is, met alle wezens, met alle mensen die hier zijn en jullie weten nu dat jullie de wijsheden van de Andes ook tot je kunt nemen. Veel gebieden op Aarde willen graag contact met jullie leggen om jullie te laten zien wat jullie doen. 

De verbindingen die jullie zijn, zijn knooppunten van het net van Licht dat over de wereld geplaatst is, of over de Aarde. Dat heeft te maken met een ander energieveld dan jullie begrijpen/kennen. Toch neem ik jullie nu mee. In een soort UFO worden jullie omhoog getrokken en mogen jullie het grid/rooster van de Aarde zien oftewel het Lichtnet dat over de Aarde is gespannen. En als jullie kijken, zal je zien dat jullie hier op dit moment in een van die knopen zitten en op een verbindingsplek en daarom zullen jullie begrijpen hoe belangrijk het is om verder uit te groeien. Des te meer jullie je verbinden, des te beter het voor jullie is.

Ik ga je nu terugbrengen naar jullie lichamen en ga knopen in jullie maken die de verbindingen zijn van het grid/rooster van de Aarde…

Langzaam dalen jullie in… Je bent nog altijd bij mij, de Manu, in de tempel van de Himalaya. Voordat jullie weg gaan wil ik jullie nectar laten aanreiken door mijn helpers en wil ik dat jullie goed in de ogen kijken van deze helpers. Dit is een helper die jou gaat bijstaan om terug te keren naar jouw lichaam en die tegelijkertijd al jouw subtiele lichamen gereinigd in jouw lichaam terug brengt. Deze nectar heb je nodig om de energievelden in jouw lichaam, welke al geactiveerd zijn, weer terug te brengen naar een proportie die jouw lichaam beter aan kan. Deze zal dan gezonder doorstromen door je organen en door je hele wezen. En nu gaan we overstappen en die nectar tot ons nemen… Je kijkt in de ogen en je weet dat je nu langzaam in je lichaam terug daalt en dat je terugkomt naar de kamer waar je in bent. Ik sluit geen poorten. Want met hier, in deze tempel zijn jullie verbonden met jullie bewustzijn. Zo kun je je verder verbinden met alle Manu’s op de wereld. 

Vanavond heb ik jullie gevraagd om bij mij te komen omdat in het Himalaya gebergte veel aan het gebeuren is. Wat de mensen als verdrietig zien, zien jullie als geboorte. Dat zou tegenstrijdig zijn of dualistisch. Maar eigenlijk is het vreugde, en Liefde en eenheid en een scheppende kracht. Daarom groet ik jullie en dank ik jullie voor je aanwezigheid. Jullie zijn nieuwsgierige leerlingen. Mensen die niet genoeg krijgen omdat ze weten dat ze meer weten. Hiermee laat ik jullie teruggaan naar de Aarde. Humor hoort bij het leven. Liefde hoort bij je bewustzijn. Eenheid hoort bij alles.Dank jullie wel. 

Translator: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html