Labels

Saturday, May 16, 2015

Nederlands -- Susan Leland: St. Germain: "De Domino’s vallen snel!"


Susan Leland:   St. Germain: "De Domino’s vallen snel!"

Ashtar On TheRoad Teleconference - 12 mei 2015 

                                                      


“Gegroet, Geliefde Familie! Ik ben het, St. Germain. Kunnen jullie de opwinding voelen, de vrolijkheid, het weten dat wij zo dichtbij zijn? En vergis je niet! We zouden niet zo dichtbij zijn, was het niet voor jullie en voor iedereen die het Licht vasthoudt voor de grote veranderingen die komen. Nu heb ik een grote, grote verantwoordelijkheid om niet alleen de veranderingen te beïnvloeden die op weg zijn, maar, zullen we zeggen, de resultaten van die veranderingen voor ieder van jullie en inderdaad, voor allen, de hele Mensheid, en uitgebreider, voor  alle bewoners van Planeet Aarde, en nog verder uitgebreid, in jullie zonnestelsel en nog ver erbuiten!!!

“Ik heb levens op Planeet Aarde gehad. Ik hebt ervaren, ben getuige geweest en inderdaad, was een deelnemer in veel van de gebeurtenissen die georganiseerd of georkestreerd werden met de bedoeling voor de verrijking, in hun definitie, van hen die wij de ‘duistere hoeden’ noemen. Ik leerde iets, vele, vele, vele jaren geleden. En dat is dat ze voelden dat ze op een of andere wijze bekrachtigd werden om te regeren, om te controleren, of elk programma voor elkaar te brengen dat mogelijk kon worden bedacht, om hun agenda te ondersteunen.

“En inderdaad, degenen van jullie die het verhaal kennen van NESARA* weten dat zelfs als ze overeenkomsten tekenden – presidenten tekenden voor de Wet, de Goddelijke Wet die NESARA* werd genoemd – dat ze terug kwamen op hun woord. En het grootste van dit verraad gebeurde op 11-9-2001. (de WT Torens die vernietigd werden). Nu, jullie kennen allemaal dat verhaal. Voldoende te zeggen dat NESARA* moest worden aangekondigd op die morgen om 10 uur (Eastern Time). Jullie weten allemaal wat er toen gebeurde. De schuld werd gezet op mensen die niet de bedrijvers waren. Het was een binnenste, of zullen we zeggen, een hogere groep van duistere hoeden die opnieuw – zonder een gedachte voor de vele levens die verloren zouden raken, met verwoestende resultaten, inderdaad met brutale onverschilligheid – ze gingen gewoon door met hun plan. En de Wereld veranderde voor altijd op die dag.

“Maar wij zagen op die dag ook dat er een capaciteit was voor medelevende Eenheid bij mensen die zich verbonden met hun Hogere Zelven, met hun Spirit Zelven, met de Ene Die Wij Allen Zijn – het Licht van de Hemel. En dat was iets prachtigs om te zien, omdat wij toen wisten dat de Mensheid het zeker kon doen! De Mensheid was al begonnen op die koers naar NESARA’s Aankondiging en andere aankondigingen en de ingang naar de Gouden Periode en zo voorts. Maar het was een stralend moment, net zo tragisch als het was voor de Wereld.

“En vergis je niet, wij waren bij jullie en wij voelden wat jullie voelden in je Hart. En helemaal kunnen wij mogelijk de schade niet verminderen welke die dag werd gemaakt, anders dan jullie te vertellen dat er een schijnend Licht was dat brandde midden in al die duisternis. En dat, Geliefde Mensen, was het Licht van het Hoger Zelf van de Mensheid! En zo verder hebben wij ijverig gewerkt om jullie naar dit moment toe te brengen. En als ik zeg ‘toe te brengen’ en vergis je niet, jullie hebben precies daar gewerkt, waren partner met ons! Maar wij waren bezig met wat delicate manoeuvres – een oneindig aantal, in feite, om tot zover te komen.

Dus, wat gaat het leven worden voor jullie nadat NESARA wordt aangekondigd? Ik zal jullie dit zeggen: Jullie zullen Vrijheid hebben die je nooit gehad hebt, niet in de laatste 13 duizend jaren op Planeet Aarde – Vrijheid om in VREUGDE te zijn, of zullen we zeggen, om BLIJ met je leven te zijn omdat je dat nooit gehad hebt; Vrijheid om los te zijn van welke financiële lasten jullie konden hebben gevoeld maar dat is alleen maar het begin! Ja, ik weet het, ik weet het. Zelfs voor haar wier stem ik nu gebruik, om vrij te zijn van financiële problemen, dat zal een allermeest prachtige staat van zijn zijn!

“Maar dat is maar het begin! Jullie zullen de Vrijheid hebben om te gaan waar je wilt gaan. Ashtar en het Gezelschap zal de ontwikkeling versnellen, de ontwikkeling van de technologieën die jullie zelfs naar buiten in de ruimte kunnen brengen, als je dat wenst! Jullie zullen in staat zijn om Vrede te genieten. Nu, Vrede in je eigen Hart kan misschien niet onmiddellijk komen, maar die hoge energieën die binnen komen zijn zeer opheffend – zo veel als jullie hen toestaan te doen. En wij raden jullie aan dat je dat wilt laten doen.
“Indien jullie Vrede in je Hart voelen, dan weten jullie werkelijk dat jullie Liefde zijn en jullie zijn Goddelijk, en dat je overal heen kunt gaan en kunt doen wat je wilt doen, zo lang als het vredevol is voor iedereen!!! Met andere woorden, wees gewoon Liefde, wees liefdevol en geniet van de Vrede die naar je toe komt, gelijk met als de Wereld de wapens neerlegt – wapens van massa vernietiging en wapens van zelf vernietiging.

“Wat is het dat de medicijn en chemische compagnieën hebben toegebracht aan de bevolking behalve zelf vernietiging – zelf vernietigingsmethodes met alle uitvindingen en technieken en modaliteiten? En er zijn betere manieren. Oh, het is niet dat ‘de baby uit het badwater moet worden weggegooid!’ Het is gewoon dat er een totale her-visie komt. Zij bij jullie die kundig zijn worden uitgenodigd om te bezien wat het is dat jullie zien wat nodig is voor een verandering in dat gebied! En voeding – het voeden van jullie zelf met goed, heilzaam voedsel. Dat zal de manier worden van leven overal op de Wereld als de controle die deze compagnieën hadden er niet meer is!!!

“En wat is er met energie? Hoe worden die ruimteschepen aangedreven? Wel, ze worden niet aangedreven door nucleaire brandstof en ze zullen niet worden aangedreven met iets dat giftig is. Stel je voor een ruimteschip aan te drijven, zelfs een shuttle, door de gastank te vullen! Dat zal niet gaan gebeuren, omdat dat de manier er niet van is! Oh, ja, die ruimteschepen zijn nu al in bestaan. En iedereen zal in staat zijn om een ritje te maken, als ze dat willen – een ticket te krijgen, zo lang er geld in bestaan is!!!

“Nu, is dat niet prachtig?! Ik heb een bank geschapen waaruit ik jullie zal betalen, ieder van jullie, een grote hoeveelheid dollars, of yens of welke valuta er is die jullie hebben nadat NESARA is aangekondigd. En die zal grote waarde hebben, want die wordt ge-back-upd door goud en andere kostbare metalen. En er zullen geen speculatieve geldmarkten meer zijn!!!

“Alles zal dezelfde waarde hebben. Dat zal een maand kosten of zo om dat af te ronden, maar de computer programma’s zijn er al. En ja, de banken weten dit al en dit zal, zoals ik het zie een zeer gesmeerde overgang zijn. Dus, dat is een grote dominosteen die valt, zoals Ashtar zou zeggen. Dus hier ben ik, en ik maak zeker dat er zat geld is zodat iedereen genoeg zal hebben, waarschijnlijk meer dan mensen ooit gedroomd hebben om dat te hebben!

“En nu zeg ik jullie dat ik jullie voldoende zal geven zodat je totaal vrij kunt zijn van welke schuld ook, of zorgen hebben over hoe je iets gaat betalen. En ja, voordat iedereen wordt voorgeschoten, zij die partners zijn in de menselijke welzijn programma’s zullen voldoende fondsen krijgen om diverse veranderingen uit te voeren. Dat zijn de nieuwe domino’s die de lucht gaan reinigen, het land en het water; en stellen veilig dat iedereen een dak boven het hoofd krijgt en voedsel; stellen veilig dat ieder kind een familie heeft; stellen veilig dat zij die medische aandacht nodig hebben dat zullen krijgen. En de Arcturiërs die hen helpen om dit naar een geheel nieuw niveau te brengen! En iedereen zal in staat zijn om zich al die dingen te veroorloven. En meer!!!

“Maar wat is mijn doel in dit alles behalve om al mijn geld weg te doen, helemaal? Dus nadat al deze nieuwe domino’s van de Gouden Periode zijn gevallen, dan zal ten slotte aan het eind niemand geld nodig hebben omdat jullie voldoende geëvolueerd zijn dat je gewoon wat dan ook kan creëren dat je wilt creëren!!!

“Nu, dat is, zullen we zeggen, een beetje te ver af voor de meesten van jullie. Het is niet werkelijk voor zeer velen van jullie op dit moment. Nou, wij hebben vele, vele Meesters uit Hoger Dimensionale niveaus bij ons, en jullie kunnen dit ook doen, als je bewust bent op dat niveau, of zelfs als je dat niet bent – als je focus in 3D is en toch ben je dan hier ook. Maar niet velen van jullie kunnen in de palm van je hand turen en een diamant tevoorschijn halen. Er zijn Meesters geweest die op deze Planeet liepen die dat konden doen. Er zijn nu Meesters die dat kunnen doen! Maar de meesten van jullie niet, en eerlijk, dat is niet een heel praktische vaardigheid, behalve dan dat een diamant heel veel dollars waard is, en daar laten we het bij!

“ Er zijn andere dingen die jullie kunnen doen en heel goed kunnen doen en jullie zullen uiteindelijk de vaardigheden hebben om al dit soort dingen te doen, best beschikbaar voor jullie, zeggen we, 24-7. Jullie zullen nauwelijks hier een gedachte aan besteden, veel minder werk om dit te ontwikkelen!!!

“Dus kunnen jullie zien dat JULLIE aan het veranderen zijn; JULLIE zijn aan het evolueren. En we begrijpen dat het soms moeilijk is om al die energieën te assimileren/op te nemen of wat jullie noemen ‘om je denken erom heen te slaan’ hoe je zult zijn als je doorgaat je te ontwikkelen. Dus ik wil jullie verzekeren dat het allemaal prachtig is; het is allemaal aan het gebeuren; het komt heel snel, deze open poort naar de Gouden Periode, net zo snel als wij die voor jullie kunnen openen!!!
“We zullen doorgaan met onze diensten in deze materie. We nodigen jullie uit om door te gaan met die van jullie. En hoe jullie het beste kunnen dienen, meest Geliefde en meest Geëerde Familie, is om Liefde te zijn – om Liefde uit te drukken, om uit Liefde te creëren, en om met ons te lopen op dit Vreugdevolle, Vreugdevolle Pad dat jullie zelf hebben voorgeschreven. En dus dank ik jullie voor je aandacht en ik verzeker jullie dat we samen werken, en dat de Gouden Periode vlak voor je ligt!!! En zo is het. Namasté!”

Transcription by Marta.   Given through Susan Leland, May 12, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html