Labels

Tuesday, May 12, 2015

Nederlands -- Aartsengel Michaël – de Hervorming van Jullie Stoffelijke Lichaam naar het Kristallijnen LichaamAartsengel Michaël 
de Hervorming van Jullie Stoffelijke Lichaam naar het Kristallijnen Lichaam                                                     


                                                 

9 mei 2015

Méline: Aartsengel Michaël kunt u iets meer uitleggen aan ons allen en wat dieper ingaan op onze conversatie die we gehad hebben en waar we blij mee waren die te maken heeft met het Lichtlichaam en hoe dat voor ons zal zijn op het stoffelijke niveau en voor onze relaties met anderen?
Aartsengel Michaël: ja natuurlijk, lieve, met mijn hele hart en plezier zal ik verduidelijken wat jij me vraagt. Ik ben een boodschapper van Liefde en dat zal ik zijn voor jullie allemaal vandaag.
Méline: Dank u. Dus wat u mij hebt uitgelegd is het proces van elke cel die verandert van koolstof naar silicoon of een staat van kristallijn. Kunt u dit vanaf het begin weer uitleggen aan onze naaste zusters en broeders hoe zich dat voor ons ontvouwt in deze tijd en hoe dit zal verdergaan vanaf die staat en verder door, ik bedoel, als we 100% kristallijn bereikt hebben in onze cellen? Dank u zeer, ik waardeer uw energie en Aanwezigheid.

AEM: Met plezier, lieve! Laten we gemakkelijk beginnen en vanaf het begin. Zoals jullie je al allemaal bewust van zijn, jullie stoffelijke lichamen veranderen door het assimileren en absorberen van de God code in elk van hun cellen. Deze God code is gewoon het geChristende Licht, en bewustzijn is het neerzetten van zichzelf in de kern van jullie stoffelijke cellen en atomen. Als je eenmaal erin zit, en dit wordt gedaan door Zelf aanvaarding en Liefde voor het Zelf door Zelf verwerkelijking, zullen jullie cellulaire structuur en lichaam een verschuiving aanzetten op diepe niveaus die jullie bewust zullen maken van die fundering die meer van een Licht structuur is.
Dit betekent dat als je eenmaal 100% kristallijnen cellen hebt, je lichaam het zelfde in verschijning zal zijn, maar die is van een andere structuur en vibratie die dan nu kristallijn is in plaats van koolstof. Toch schijnen jullie allemaal het zelfde te zijn in verschijning, maar zoals jullie nu allen geleerd hebben: laat die verschijning je niet voor de gek houden voor wat die is, want die is veel meer dan het schijnt te zijn. Jullie lichamen zullen meer van het geChristende bewustzijn vibreren omdat jullie hiervan de belichaming worden en dus zullen jullie een staat van Liefde vibreren. Dat betekent dat jullie cellen dan de vibratie van Liefde zijn en dat geeft jullie stoffelijke voertuig een veel hogere vibratie, jeugd en gezondheid want alles zal in evenwicht zijn door de aanvaarding van jullie geChristende en God Zelf.
Dit is waar jullie heengaan door en naar elk NU moment. En jullie moeten beginnen om die affecten te voelen bij jezelf nu, omdat je je begint te realiseren dat jullie op een zeer intense manier aan het veranderen zijn. De loslaat processen waar jullie doorheen gaan helpen je door dit alles heen te gaan om hiervan de volle belichaming te verkrijgen. Dit is een stap voor stap procedure omdat jullie lichaam al onder een geweldige hoeveelheid druk staat vanwege jullie emotionele en ook tegelijkertijd mentale lichamen.
Omdat elke cel door dit proces gaat van loslaten en integratie gaan jullie door portalen van Ascentie en processen van neerdaling. Aan de ene kant heeft er Ascentie plaats van hoger bewustzijn en wijsheid en aan de andere kant beleef je het afdalen van het neerlaten van jullie God Zelf in deze stoffelijke Aarde Dimensie. En dat is wat zich hier in deze tijd afspeelt.
Méline: Dus wat gebeurt er als we deze staat of frequentie hebben bereikt of belichaamd? Hoe zien we er dan uit en worden we onzichtbaar?
AEM: Nee, jullie worden niet onzichtbaar voor het naakte oog, minstens niet onmiddellijk. Nog niet en niet op dit moment, laten we dat zeggen. Alles is een vibrationele keuze van wat je doet en denkt over jezelf. De wijze waarop je jezelf ziet is de manier die je vormt voor het naakte oog van anderen, inclusief voor jezelf. Om onzichtbaar te worden voor het naakte oog van anderen is om het Gods bewustzijn te zijn in zijn volste glorie. Dit betekent dat je bent die je bent en dat dit ook wordt geaccepteerd, gezien, gevoeld en gevormd in je eigen bewuste besef.
Vanaf dat moment zal het gaan om hoe je verder wilt gaan en hoe je jezelf ziet. Zul je tenslotte jezelf zien zoals wat je bent: een God bewustzijn dat geïncarneerd is? Of zul je jezelf nog zien als iemand die een op koolstof gebaseerd menselijk wezen is dat geïncarneerd is?! Die perceptie, visie, en dat idee over jezelf zal de werkelijkheid vormen waar je in bent en aan zult deelnemen. Aldus vormt de op koolstof gebaseerde perceptie je in een stoffelijke verschijning die zichtbaar is voor het naakte oog. De volledige verwerkelijking van “IK BEN” die de God Zelf is zal je niet meer in die vorm maken maar je vrij laten in welke vorm of energie je wenst te Zijn. Dat is meer etherisch en het etherische wordt onzichtbaar voor het naakte oog vanwege diens Hoge vibratie.
We spreken hier over een energie veld dat niet gezien wordt, toch is die tastbaar in de wereld van het voelen want het is een vorm  van bewustzijn.
Dus vanaf dat moment en verder na het bereiken van de volle status van op silicon gebaseerde cellen die je stoffelijke voertuigen betreffen, zal alles gaan over hoe je deze verwerkelijking in je stoffelijke vorm brengt: dat je dat reeds bent en dat je dat zo in je werkelijkheid van zijn brengt. Aldus sta je toe dat dit alles zich als feit in je denken settelt. Jullie lichamen zullen in die tijd al het geChristende bewustzijn vibreren vanwege jullie kristallijnen cellen, toch zal je denken en je lichaam dit nog echt moeten erkennen en weten dat het zo is om echt dit feit in je werkelijkheid te verankeren. Dat betekent dat je het niet alleen naar beneden brengt op een stoffelijk niveau maar dat je het ook zo leeft.
Aldus kun je beginnen aan verschillende Dimensies en werelden deel te nemen die van een hogere Liefdes quotiënt zijn wat je bewust laat beginnen om de hele tijd multidimensionaal te spelen.
100% silicon/kristallijnen cellen is gelijk aan een niveau van God verwerkelijking wat betekent dat jullie cellen Liefde vibreren en dus zal je geen ziektes hebben noch enige “ongemakken” (“dis-eases”) wat in jullie voertuigen gevormd kan worden, door deze hogere staat van Zelf bewustzijn en God realisatie.
Jullie zullen constant gaan en stromen in andere vormen en vibraties vanaf dat moment welke  meer subtiel zullen worden en zelfs etherische vormen hebben na lange tijd terwijl je jezelf creëert en vormt zoals je wilt zijn. Daarom is zelf-realisatie de sleutel en die speelt een cruciaal deel omdat die de manier vormt waarop je jezelf ziet. Lichamen zullen dus in het begin meer van subtiele vorm worden om in hoger bewustzijn te stromen van het etherische God bewustzijn ~ IK BEN.
Méline: Hoe zal dat in relaties gaan? Zullen we nog steeds kunnen uitwisselen met andere geliefde mensen die nog slapend zijn of zullen we onzichtbaar zijn op een bepaald moment door de hogere vibratie die we beginnen bewust uit te zenden?
AEM: De wijze waarop je jezelf waarneemt is nog cruciaal en een sleutel voor dit alles. Je kunt daarom doorgaan met een relatie met een naaste die niet ontwaakt is, maar dan zullen jullie een relatie vormen die gebaseerd is op het mentale en emotionele aspect die een emotionele binding is. Alles dat etherisch is, is onzichtbaar, maar het mentale niveau en emotionele niveau ZIJN zichtbaar omdat alle mentale gedachten etherische creaties zijn. Een creatie is het resultaat dat gevormd is in een vorm. Zo lang als jullie verbindingen vormen op een mentaal en emotioneel niveau met naasten, ben je dus zichtbaar, zelfs voor slapende mensen.
Dit omdat je een etherische verbinding hervormt in een verbinding die emotioneel gebaseerd is en gevormd door/op mentale gedachten. Dus creëer je jezelf op deze wijze in deze laag(plane) die vastgesteld is als een stoffelijke manifestatie en vorm van Liefde naar een niveau van dichtheid. Alles bij alles kun je de 100% kristallijnen cellulaire structuur bereiken, een hogere vorm van Liefde vibreren en nog zichtbaar zijn voor anderen die niet deelnemen aan jullie soort wereld van hoger Licht. Dat alles omdat je jezelf vormgeeft op verschillende lagen, nu bewust en je besluit waar en hoe je jezelf vormt in een bepaalde vibrationele vorm om uit te wisselen met die andere werelden. Dit is een keuze.
Het is alleen als je geen emotionele band vormt en vormgeeft op dit niveau met een andere naaste, en je niet betrokken bent op het mentale plan dat je in staat bent om op enige wijze onzichtbaar te worden zoals je bent, dan alleen in het etherische niveau van jou. Hier spreek ik van verdere processen van Meesterschap, omdat alles wordt gedaan in fases van niveaus in niveaus voor het lichaam om in staat te zijn en te kunnen omgaan met alle invloeden en veranderingen.
Je zult merken dat je al deze werelden uiteindelijk beloopt, wat gemakkelijker zal worden na een tijd. Maar voor nu zal het voor iedereen interessant zijn om iets te zien en te beleven van dat wat je bewustzijn is als je IK BEN Aanwezigheid in dit lichaam is.
Het komt allemaal neer op het feit dat als je eenmaal een staat hebt bereikt van jullie cellen die 100% kristallijn zijn je op een reis zult gaan die het begin is van God bewustzijn door de stoffelijke realisatie van ZELF. Dit betekent dat jullie stoffelijke lichamen een hoger en meer oorspronkelijke vibratie zullen hebben die Liefde en Eenheid zijn. Dus jullie zijn nog zichtbaar maar groeien naar een eeuwigheid die etherisch is en die op zichzelf onzichtbaar is voor het naakte oog van niet ontwaakte mensen. Zolang als jullie je emotionele en mentale lichaam vormgeven op een bewuste manier in de vorm en je bezig houden in verbindingen met andere vormen, zullen jullie zichtbaar blijven voor iedereen en dit laat je in verbinding blijven en uitwisselen met ieder op planeet Aarde terwijl je dit kristallijnen licht vibreert. En dus zijn dit de keuzes die je maakt. En de keuze zal in verbinding blijven met je staat van zijn en met je bewustzijn om in staat te zijn dat te doen.
Er is dus een pad om op mee te stromen om terug te smelten naar die oneindige staat van zijn, door jullie stoffelijke lichamen die bepaald zijn om ook terug te veranderen naar hun meest mogelijk oorspronkelijke staat van het hart.
Dus je verliest je verbinding niet met je geliefden omdat je nog steeds kan deelnemen in hun werelden terwijl je in je eigen werkelijkheid bent, maar dit zal allemaal een keuze zijn of je liever meer afwezig wilt zijn (meer God bewustzijn vibrerend en om te groeien naar onzichtbare staten) of meer aanwezig zijnde en jezelf te vormen in die werkelijkheid via emotionele en mentale niveaus.
De meeste Etherische Wezens, zoals Engelen, Meesters, Goden en ieder naar wie jullie verwijzen als het Gezelschap van de Hemel of de lichtwereld hebben geen emotionele lichamen. Specifiek als dezen geen sterfelijk leven eerder hebben beleefd in een menselijke vorm. Dus om te worden geboren in jullie rijken van dualiteit, moet er eerst een emotioneel lichaam worden gevormd. Een Mentaal lichaam is al deel van jullie werkelijkheid, maar wij vormen niet uit ons mentale plan omdat dit ons etherische wezen zou vormen in een vorm die geschapen is uit/door gedachten. Behalve als wij dat willen. Maar wij communiceren via onze mentale lichamen en de wijze waarop jullie ons zien is ook via het mentale plan.
Wij zijn een etherische vibratie en bewustzijn. Behalve als we onszelf willen vormen in jullie wereld van werkelijkheid, blijven wij vibreren op het etherische plan want dat is de laag van ons bestaan. Dit is de vibratie waaruit jullie oorspronkelijk komen en waar jullie naar terug gaan. Jullie hervormen alleen jullie vorm en denken in deze tijd, stel je voor hoe veel verder en dieper jullie zullen gaan als je echt stopt met hervormen van je vorm, werkelijkheid en denken om vormloos te worden. Dat is de werkelijkheid van jullie ware essentiële Zijn en dit ligt uiteindelijk voor je.
Maar nu blijven we bij dit deel van de reis waarbij jullie je beginnen te realiseren dat je allemaal God Zelven zijn in een stoffelijk lichaam. Dit zal al jullie stoffelijke cellen en delen naar een verhoogde staat brengen van Licht en Liefde.
Dit is het begin van de ware ervaring en betrokkenheid betreffende multidimensionale werkelijkheden.
Vanuit de eeuwige Vlam in jullie, groet ik jullie door het hart.
Aartsengel Michaël.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl ) 

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html