Labels

Friday, May 22, 2015

Nederlands -- Siriaanse Moederschip 18 mei 2015.Siriaanse Moederschip 18 mei 2015.


We zien nu een groot verlangen in velen om de laatste internet technologie te bezitten, echter om al je leiding alleen maar te ontvangen van de uitwendige wereld is een starre redenering want de belangrijkste codes zijn binnenin je geplaatst. Je wordt opgeroepen om een pad te betreden dat leidt naar binnenin je kijken voor informatie. Dit kan een ideale versie van jezelf binnen bereik brengen. Dit zal je helpen op je best te zijn in elke situatie die je tegenkomt en je helpen alles met competentie en verantwoordelijkheid onder ogen te zien, en zo de getuige te worden. Dit doorbreekt je routine en we begrijpen hoe dit moeilijk voor je zou kunnen zijn, hoewel kleine stapjes in het grote onbekende deel van jezelf, wanneer herhaaldelijk genomen, kunnen je herstel naar Volledig Bewustzijn verzekeren. Jullie zouden niet overvoerd moeten worden door de stroom van informatie die altijd stroomt vanuit de bron van al dat is, welke breekt op jullie kusten een einde inluidend aan de kwetsbaarheid van jullie gevallen staat. We zullen jullie wegloodsen voorbij elk gevaar op het pad, en voorkomen dat je dingen die dierbaar voor jullie zijn verkeerd gebruikt. Als je de ingevingen van je hart serieus neemt zul je altijd zuiver en genadig zijn.


Velen die gevoelig zijn voor kritiek zien zichzelf wanneer ze het onderwerp zijn van heftige en erg openlijke discussies gekweld door vervreemding. Echter, wanneer mensen verdeeld raken is dit vaak een schreeuw om hulp. Er is echter een heldere blik nodig om door te gaan met anderen helpen wanneer je geconfronteerd wordt met soms oppervlakkige bezwaren en om niet terug te vallen in oude manieren van denken en voelen, wat onuitwisbaar ingeprent kan worden in het collectieve bewustzijn. Kijk naar degenen die deze problemen hebben overstegen om de weg voorwaarts te verlichten. Jullie hebben het potentieel om harmonie te vinden om jullie heen en om in vreugde samen te komen, terwijl jullie elkaar het beste laten zien wat je te bieden hebt. Het wordt hoog tijd om de zaken aangaande jullie sociale relaties te versimpelen en jullie samen te verbinden in liefde.

We weten dat velen van jullie zich hier verlaten voelen, achtergelaten, bevlekt met een beperkt bewustzijn en periodes van angst moeten doormaken. Echter, wanneer jullie vrijwillig uit het moeras zwemmen en naar boven komen om lucht te happen, kunnen jullie mogelijk manipulatie kwesties, machtspelletjes, elkaar betaald zetten enz. door anderen, oplossen en terugkeren naar jullie originele goddelijke blauwdruk. Het is niet makkelijk om open en kwetsbaar te leven, velen hebben het gevoel dat dit hen schade zal berokkenen. Op het gebied van het leven oordelen of berispen we niet omdat iedereen geboren is met een beperkt bewustzijn. Wanneer je moeilijkheden ervaart, neem dan wat afstand van de problemen in jullie levens en wordt leeg vanbinnen, en wij zullen naar voren stappen en nauwelijks waarneembaar en onopvallend het pad voorwaarts naar het licht in jullie harten en geest beschrijven.

We brengen langzaam een ommekeer teweeg in jullie militaire, industriële complex we willen dat ze hun talenten gaan gebruiken voor andere nuttigere zaken. We doen dit door een beroep te doen op jullie leiders. Degenen die de kringloop van de dierenriem observeren weten dat dit de tijd is voor vrede. Het is tijd om de wegen van oorlog te verlaten, jullie zullen dan een schone lei hebben om te creëren wat je maar wilt. Toch zal een kleine hoeveelheid wantrouwen altijd blijven dus er ligt een taak voor jullie om manieren te vinden om hier vanaf te komen. Wat dit waarschijnlijk zal ondersteunen zijn Vriendelijke en sociale bijeenkomsten waar jullie inspiratie op kunnen doen.

Een blokkade voor vrede is de Israëlische situatie. Dit probleem is voor het grootste deel verzoenbaar en uitvoerbaar, veilig voor de duivelsstreken en onheilstichting van de duisteren. Jullie zouden wakker moeten zijn en alert hiervoor, dus niet moeten toestaan dat chaos en verwarring de beslissende factor worden op de weg naar vrede. Wees er zeker van dat samen leven in liefde en veiligheid mogelijk is.

Vanaf de aanvang is er haarkloverij geweest over de Iranese nucleaire reactor, waarbij de tegenstanders in de verleiding kwamen om het te bombarderen, maar dit zal niet worden toegestaan, het zal eerder krachtig worden beschermd als dat iets het uit zijn evenwicht zou kunnen brengen, omdat de veroorzaakte radioactieve straling zich zeker zal verspreiden. Dit is de belangrijkste zorg en indien nodig kunnen we de harten van alle betrokkenen tot rust brengen door voor een adempauze te zorgen. Mensen vertonen te vaak mentaal kuddegedrag en herhalen eenvoudig de bekende politiek zonder te denken aan de gevolgen. Religieuze vrijheid zou afgedwongen moeten worden als dit de malaise kan oplossen.

Tijdens gespannen situaties leer je praktische vaardigheden vaak zie je duidelijk hoe het allemaal op zijn plaats valt op het moment dat je uitgeput bent nadat je alles hebt geprobeerd. Jullie worden ingewijd in jullie eigen kracht, maar nemen jezelf nog niet zo serieus terwijl jullie er naar streven om groter te worden dan jullie huidige zelf.
Gedurende de hele periode dat jullie in een beperkte staat van zijn waren, hebben jullie steeds, tijdens jullie slaap, jullie macht uitgeoefend, want als het allemaal in de openheid is kunnen jullie belangrijke betekenis vinden die anders verloren zou zijn gegaan als jullie levens te voorspelbaar waren.

Jullie hebben het goed gedaan, en jullie verdiensten op het gebied van spirituele ontwikkeling staan vast. Onbelangrijke bekrompenheid kwam naar boven door de opschudding over zonnevlammen wat nu ingeprent is. Jullie zijn opzij gestapt makkelijk erin geluisd of bedot, terwijl jullie allemaal Grootse wezens zijn toegewijd aan het licht. Jullie hebben geleerd je eigen pad te volgen en achter te laten wat jullie niet langer dient, daarom komt de tijd van overvloed dichterbij.

Als je naar waarheid zoekt zijn er vol in het zicht grote mysteries verborgen in verrassend eenvoudige dingen. Ze kunnen gevonden worden wanneer je open staat voor Onschuld en Wonderen. Echter, vaak is hetgeen dat je wordt aangeboden als kennis en waarheid kunstmatig en trekt het je omlaag. Je zult de leider over jezelf moet zijn en een ritme moeten vinden dat goed voor je is. Wanneer je geconfronteerd wordt met valse informatie reageer dan niet met agressie of ga niet in tegen de vrije wil van een ander. Ontwikkel liever een tolerantie voor de vele variaties aan zielen en paden. Je zou er niet verrast over moeten zijn dat vijandigheid niet nodig is wanneer jullie magische wezens zijn.

Er zal jullie de hulp worden gegeven die jullie nodig hebben in jullie levens zonder de irritante onderbrekingen van de duisteren, en jullie zullen de gelden bezitten die jullie nodig hebben om te leven in een overvloed groter dan waar jullie ooit op hoopten. Hun vertragingstactieken worden uitgeroepen en nu gezien als het bekende patroon. Ze vertegenwoordigen een aspect van jullie vele zelven, met alleen wat meer aandacht voor afscheiding en de Ene Bron binnenin hen wordt vergeten.

De leugen van afgescheidenheid kan veel leed veroorzaken, het zal een tijd duren voordat er voorbij de indoctrinatie en conditionering van de derde dimensie gekeken kan worden. Dit kan echter gedaan worden door diepe introspectie en zal monumentale veranderingen teweegbrengen in de manier waarop de kringlopen van tijd zich zullen ontwikkelen. Wanneer je wegloopt van hetgeen binnenin je is, is je verblijf op aarde moeilijk en afgescheiden. Als gevolg daarvan zou hetgeen dat van binnen gevoeld wordt niet makkelijk moeten worden afgedaan als je poort naar verheffing. Het kan je redden van de donkere pijlen welke erop gericht zijn je van het pad naar het licht af te brengen. Je bent ervan verzekerd dat wanneer de trillingen op aarde omhoog gaan je uiteindelijk voorgoed wordt weggetrokken van negatieve energieën en het leidt jullie naar een tijd van hergeboorte. Ogenschijnlijk kan dit pretentieus lijken, echter alleen kijken naar wat makkelijk verkregen kan worden is kijken naar slechts een klein onderdeel van jullie werkelijkheid.

Velen van jullie Heilige Geschriften moeten bevrijd worden van dat wat het hoogste goed niet ondersteunt. Er werd gedurende een lange tijd mee gerommeld. Het Grote Islamitische geloof zal erg voorzichtig veranderd worden. Hun intense energie en passie voor God zullen nodig zijn wanneer alle geloven worden verenigd als Eén. Dit zal, met de noodzakelijke hulp om dit te vergemakkelijken, genezing brengen aan de mensheid en een balans brengen tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën.

Het pad naar Meesterschap is smal en vol met afleiding, dus zijn jullie veroordeeld tot een moeilijke en vaak eenzame tocht naar het licht, toch zijn jullie hierdoor zelfstandig en zelfbeschermend geworden terwijl velen profetische ingevingen hebben waardoor ze op tijd in actie komen.

Velen voelen zich verdeeld over de natuur, waarbij sommigen vinden dat dit eigenzinnig en arrogant is. We zouden ze willen herinneren aan de grootsheid en schoonheid van de natuur en hoe bescherming ervan kan leiden naar een comfortabel leven, het zou daarom beschermd moeten worden voor ontwikkeling of exploitatie door deze respectlozen.

Alles verloopt volgens plan, ondanks dat dingen niet juist worden begrepen want veel gaat verloren tijdens de vertaling, want jullie hebben nog niet het begrip om de volheid van alles dat gecommuniceerd wordt te bevatten, hoewel deze taak door de jongeren opgepakt zal worden. De hebzucht en gierigheid van het duister zal er uiteindelijk toe leiden dat alle mensen als één worden verenigd. Om zo een volk te worden dat bestaat uit alle kleuren van de regenboog (Regenboogstam), en dat voorbij gaat aan de vernederende houdingen uit het verleden terwijl prettige relaties in de lucht hangen die rustig de afkeuring vervangen. Het pad omlaag is voorbij en jullie kunnen genieten van de vruchten van jullie arbeid en we verzoeken jullie dringend om naar het licht te gaan.
 
Dank jullie Sirisch Moederschip.

Phil LightBody.

Deel en vertaal deze tekst vrijelijk.

Vertaling: Lia
No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html