Labels

Thursday, November 29, 2012

28-11-2012 Ron Head met Franciscus van Assisi





Ron Head met Franciscus van Assisi op 28 nov. ’12:  Accepteer wat jullie nu in Dank en Vreugde wordt gebracht.

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/11/28/accept-what-is-brought-to-you-now-in-gratitude-and-joy-channeled-by-ron-head/#more-2258



Ik ben in jullie tijd als Franciscus bekend, Franciscus van Assisi. Ik heb gevraagd om nu met jullie te spreken om de harten te bereiken van velen die de volgende tijd met bezorgdheid en vrees naderen. 
Je zult merken dat terwijl jij en ik meer met elkaar spreken dit net zo natuurlijk zal worden als het tussen jou en Michaël is.

Toen ik op de Aarde liep als Francis en een staat van verlichting bereikte, dat betekent in staat zijn om met spirit te spreken en in communicatie met je Zelf te spreken, dat was niet eenvoudig. De meesten van de mensheid in die tijd waren gewoon alleen aan het proberen om te overleven van de ene op de andere dag. Het meeste reizen kon alleen per voet worden gedaan. Als men gelukkig genoeg was dat een dier je kon dragen, zou het makkelijker en sneller geweest zijn. De meesten verlieten in hun gehele leven niet eens hun directe omgeving.

Communicatie was meestal via woorden uit de mond. Als je kon lezen en schrijven, kon je slechts zo ver komen als een stuk perkament of papier gedragen kon worden. Het enige onderwijs dat beschikbaar was, waar ik woonde, was via de kerk en dat was voor maar enkelen bruikbaar.

Nu is jullie wereld heel anders. Dit heeft jullie de mogelijkheid gebracht om te reizen en te communiceren, om te leren waar wij nog niet eens van konden dromen. En toch hebben jullie ook het punt bereikt waarop je ten slotte met heldere ogen de conditie van de wereld waarop jullie wonen, ziet en dat heeft jullie niet met blijdschap vervuld. Jullie zien, dank zij jullie verbazend vermogen om te communiceren dat jullie je wereld en elkaar vernietigen.

Jullie hebben besloten dat je de richting van je gemeenschap gaan omkeren, en jullie hebben spirituele hulp gevraagd om dat te doen. Zo vele veranderingen hebben plaats gehad dat het moeilijk is te weten waar je kunt beginnen erover te spreken. Maar het meest belangrijke is dat jullie hebben gewild om je zelf op één lijn te stellen met de stroom van energieën van tijd en verandering, wat altijd de wil van het Goddelijke is geweest.

Het maakt niet uit hoe jij en je medebewoners die Goddelijke energie noemen. Het maakt alleen uit dat je die erkent en er mee werkt en er niet tegenin gaat, dat je niet probeert om de wil te draaien voor je eigen egoïstische bedoelingen. 

Jullie hebben dit in een verbazend korte periode gedaan en hebben jullie klaar gemaakt om ten voordele van jullie een groot kosmisch gebeuren te beleven in plaats dat die voor vernietiging is van jullie wereld. Ja, grote en onzichtbare hulp is er bij dit ondernemen geweest, maar jullie eigen inspanningen, persoonlijke inspanningen zijn het geweest die jullie op deze volgende paar weken hebben voorbereid. Heb vrede in jullie hart en weet dat alleen het hoogste en de beste belangen de bedoeling zijn van jullie Schepper met Zijn engelen, die jullie meesters noemen, en waar jullie alleen soms over spreken als het Gezelschap van Licht. 

Wij willen dat jullie weten dat  jullie zo bereid als mogelijk worden gemaakt om dat te doen.(vrede in je hart te hebben,dus) Jullie hebben zo veel verwachting gezet op deze tijd en geluisterd naar zo veel verouderde voorspellingen, dat jullie veel zorg en vrees jullie hebben laten bewolken over wat er zal gebeuren maar het zal de meest wonderbaarlijke tijd in de geschiedenis van de planeet worden of inderdaad een andere planeet.

Laat zorg en angst gewoon los. Accepteer in dankbaarheid en vreugde, wat nu naar jullie toe wordt gebracht. En zo zeker als ik nu tegen jullie spreek, weet dat je, als individu niets hebt te vrezen omdat de grootste angst die je hebt, jullie nooit kan gebeuren. Jullie zullen niet altijd Jan of Maria heten, net als ik niet altijd bekend ben als Franciscus, maar jullie zullen altijd zijn. Jullie zijn te kostbaar voor jullie Schepper dat dit niet waar zal zijn. 

Als jullie maar leren om van jezelf te houden zoals er van je wordt gehouden, dat alleen al zal jullie wereld doen veranderen in een conditie die je hemel zou noemen. 

Ik dwaal nu wat af. Ik heb gezegd wat ik kwam zeggen en ik wens jullie vrede en vaarwel. Godspeed.  (succes)

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html