Labels

Thursday, November 1, 2012

27-10-2012 Periode van Overgang
DE GROTE GODDELIJKE BESTUURDER  
(GREAT DIVINE DIRECTOR)  

Een Periode van Overgang, via Tazjima
   27 oktober 2012     

Bron:

http://spirittrainchronicles.com/2012/10/28/the-great-divine-director-a-period-of-transition-27-october-2012-by-tazjima/

Ik ben de Great Divine Director. Vandaag kom ik met de groeten van de Opgestegen meesters voor hen die ascenderen en onze broeders en zusters die juist nu in het proces zitten om wakker te worden. 

In de Noordelijke Hemisfeer van jullie goede planeet  broeien grote stormen, en vegen grote regionen schoon vanwege eeuwen van collectief miasma(rottend moeras). In de Zuidelijke Hemisfeer brengen vreemde weersystemen sneeuw op plaatsen waar die nooit eerder voorkwam. Overal vindt reiniging plaats. Modder en regen zijn naar tropische en bergachtige gebieden van Zuid Amerika gekomen. Enorme tyfonen en tropische stormen slaan op kusten en bergen van China en de Filipijnen en brengen rampen voor kuststeden, kleine dorpen en gebieden in de omtrek. Al deze gebeurtenissen hebben verlies van bezit met zich mee gebracht en in sommige gevallen, verlies van levens. Toch zeggen we jullie nu dat de rampen veel groter zouden zijn geweest als het niet was door de inspanningen van lichtwerkers en wegwijzers. Jullie progressie door je te verbinden met jullie innerlijke kracht, samen met de coöperatieve inspanningen van jullie galactische relaties hebben de grootste rampen afgewend te gebeuren. 

Het reinigen gaat door; dat moet. Jullie planeet ondergaat het proces van het loslaten van het duister en verkeerd gerichte energieën die zij eeuwenlang liefdevol in haar lichaam heeft getrokken. Nu, terwijl zij haar eigen proces van ascentie ondergaat moeten deze energieën worden losgelaten uit haar lichaam, net als jullie eigen ervaringen. Op een schaal die veel groter is dan die van jullie zelf, ondergaat zij een Kundalini koorts, trillen en nachtzweet, en laat daarmee de vervuiling los die haar heeft belast. Zelfs na de ascentie, zal er nog veel moeten worden gedaan om de oppervlakte van de planeet, haar oceanen, water, lucht en grond, schoon te maken;  en daarbij komen dus de coöperatieve inspanningen van jullie galactische familie en je eigen inspanningen in het spel. De grootste inspanningen echter, moeten nog wachten tot op de tijd dat het veilig is voor de galactische schepen om op jullie gronden  te landen. Totdat de duisternis in de harten van de mensen is terug gerold of verwijderd is, zal jullie planeet het meeste van haar schoonmaken zelf moeten doen, met behulp van haar elementale wezens. 

Wisten jullie dat ieder mens die in een lichaamsvoertuig zit dat voertuig deelt met een lichaamselementaal? Dat is zo. Deze intelligente zich aanpassende wezens werken met de zogenaamde autonomische(zelfbestuur) systemen van het lichaam, zonder een bewuste input  van hun passagier. Zonder de medewerking van het lichaamselementaal zou het niet mogelijk zijn voor de ziel om in een lichaamsvoertuig te wonen. En zonder de verbinding met de vlam van leven naar de grotere ziel, zou het zielfragment in het lichaam snel terugkeren naar de hemelse wereld. Jullie bestaan in deze omgeving is afhankelijk van de samenwerking  tussen alle partijen. Toch zijn de meeste mensen zich helemaal niet bewust dat ze niet alleen maar een lichaam zijn, het besef van iets buiten hun dagelijkse leven is door sociale conditionering dof gehouden en door vergiften in hun voedsel, lucht en water en in hun milieu. 

Wisten jullie niet dat jullie lichaam een tempel is? Het is een tijdelijk voertuig dat jullie leven laat ervaren in de stoffelijke rijken. Toegegeven dat het huidige leven moeilijk is voor velen, dat was niet altijd zo. Toch, hebben sommigen van de mensheid grote schreden gemaakt om de grenzen te bereiken van de rijken van licht. De reis staat nog maar te beginnen voor anderen. Er is veel te overstijgen. In de laatste 13 millennia heeft de macht van jullie planeet in de handen gezeten van enkele wezens die niet van deze wereld zijn. Ze hebben veel verwoesting aangericht en hebben zaden van haat, vrees en verdeeldheid gezaaid tussen de diverse volkeren van deze planeet. Nu is hun tijd aan het eindigen, de cycli van verandering komen over hen heen en ze zij zijn tegen de stand van hun vroegere meesters ingegaan en hebben de krachten van licht getrotseerd. Zij willen hun plaats in macht, of hun materiële rijkdom niet opgeven . Ze willen de planeet onder hun controle houden en doorgaan met hun  plannen van verwoesting van veel van de bevolking, terwijl ze een kleinere bevolking als slaven willen houden om hen te gehoorzamen. Zie je, zij hebben het licht dat van binnen bestaat zo ontkend dat ze niet langer iets anders kunnen scheppen dan vernietiging. Ze leven zulke levens van onzekerheid en onverzadigbare behoeftes die alleen kunnen worden bevredigd door iets dat ze verzamelen of af-worstelen van anderen. Ze zijn als verdoemde piraten die een halfleven leiden, half in deze wereld en half in de hel. Niets kan hun lusten bevredigen anders dan door de dood van degenen die zij benijden – jullie, de lichtwerkers. En nu worden ze bang. Ze geselen moorddadig degenen die in de massa media de mensen durven te informeren over hun voortdurende misdaden jegens de mensheid en hun eigen gemeenschappen. Ze proberen oorlog en onenigheid uit te lokken tussen groepen mensen. Ze werken van twee kanten om vooroordeel, vrees en verdeeldheid te ontsteken tussen rassen, culturen, landen en godsdiensten. Waarom? Ze vrezen de macht van de mensheid, ze vrezen de verbinding dat zelfs zij die zich niet bewust zijn van hun machtige geschenken, een  verbinding hebben naar de ziel die niet kan worden verbroken behalve door de werking van complete ontkenning en een zich afkeren.  

Zo sterk is de vlam in sommige mensen dat we jullie schittering kunnen zien hoog boven de oppervlakte van de planeet uit. De bakens van licht op jullie planeet zijn in de voorbije jaren gegroeid in kracht op dagelijkse basis. Deze gebeurtenis is het die de duistere krachten het meest vrezen, want door het wakker worden van de mensheid zal hun eigen val ontstaan. Er is niets dat ze nu kunnen doen om deze crisis, in hun ogen, kan voorkomen; de cyclussen van de tijd zijn tegen hen. Het  toenemende bombardement op jullie planeet door kosmische stralen vanuit het centrum van het Universum heeft het ontwaken van een deel van de mensheid tot een zekerheid gemaakt. Jullie ascenderen en jullie planeet ascendeert. Als eenmaal de brug tussen de dimensies is overgegaan, zal de planeet niet langer meer een levensvatbare omgeving zijn voor deze verduisterde verloren individuen. En dus vechten zij met ieder stukje van hun wezen en gaan door om hun nijd, hun wrok, hun haat naar de mensheid uit te gieten en proberen om broeder tegen broeder  op te zetten, om zwart tegen wit, bankier tegen burger, rijk tegen arm uit te spelen. Ze proberen de menselijkheid in anderen te ontkennen, omdat ze het zelf niet kunnen beleven. Ze zijn door hun eigen doen, niet meer in staat geworden om iets anders te kunnen voelen dan haat en vrees.

Hoe kun je tegenover deze duistere kracht staan? Wat kunnen mensen doen in deze overgangstijd tussen verandering en de aanpassing daarvan? Zoals ik al eerder heb gezegd, zoek het koninkrijk van de hemel binnenin. Het is belangrijk, het is noodzakelijk dat alle lichtwerkers stoppen met hun pogingen om de duistere krachten aan te vallen en om het rijk van liefde te zoeken dat in ieder mens binnenin bestaat. Ieder mens die op deze welwillende planeet is, zelfs degenen met de duisterste harten, heeft de capaciteit om zich opnieuw te verbinden met hun innerlijke Wezen, maar dat kost individueel focus en inspanning. Dit is geen reis voor de zwakken van hart, de niet-voorbereide mensen, noch is dit een reis die onmogelijk is. Veel mensen hebben door de eeuwen heen de aansporingen van hun ziel opgevolgd en hebben hun pad genomen, een voor een, naar de hogere rijken, en lieten hun lichaamsvoertuig achter. De meeste mensen hebben training gekregen en inwijdingen door levens heen om de zuiverheid van lichaam en ziel te verkrijgen die nodig was om de transfiguratie te voltooien. Verstrooid door de bladzijden van de geschiedenis, zoals die nu nog op jullie planeet bestaat, zitten verhalen van die moedige mensen die deze reis van het hart hebben gemaakt. Nu is de tijd gekomen dat velen dezelfde reis kunnen maken, een weergaloos gebeuren in de geschiedenis van jullie planeet, de Melkweg en zelfs in het Universum. Met weergaloze ondersteuning door de krachten van Licht is het nu mogelijk dat een groot aantal individuen de collectieve ascentie kunnen ondergaan naar de hogere, met licht gevulde rijken van de vijfde dimensie.

We begrijpen dat niet alle mensen deze overgang willen ondernemen/ondergaan. We eren hun beslissing. Als het hun tijd is zullen zij de innerlijke oproep beantwoorden van hun ziel en zullen zij hun eigen reis beginnen, maar nu is het hun tijd nog niet. Hier begint het werk van de Lichtdragers, de sterrenzaden en de wegwijzers; jullie zetten een energetisch pad neer voor iedereen die in jullie voetstappen zal treden. En nu zijn er velen die wakker beginnen te worden voor de roep van hun ziel. Ze zullen antwoorden; het is een aandringende oproep die niet kan worden weerstaan, als dit het juiste moment is voor het individu om te ontwaken. Dus is het belangrijk om de progressie van anderen niet te beoordelen met die van jullie zelf.  Kijk naar jezelf, laat je angsten los, zoek woorden van anderen als je troost nodig hebt maar denk er altijd aan dat je reis naar ascentie je eigen unieke pad is, en door je ziel is gesmeed. Als uniek deel van de Schepper houdt je reis de verzameling in van informatie voor jullie Schepper, omdat God leert over God, door die blije daad van her-verbinding als de vlam van het leven zich uitbreidt om de heelheid te omvatten van het stoffelijke lichaam en alle droesem is weggebrand. Gezuiverd door de vuren van wederopstanding, gaan fragmenten van jullie ziel terug naar de Heelheid van Schepping, naar Alles Dat Is. En bij jullie ascentie verrijken jullie de schatkist van de hele Mensheid, want jullie zijn de Ene. 

[Deze boodschap werd onderbroken door diverse dingen die dagelijks moesten gebeuren, inclusief het huis schoonmaken. Ik rol om van het lachen! ]

We gaan nu weer door met onze boodschap. We moedigen alle lichtwerkers aan om er naar te streven om zich met hun innerlijke wezen te verbinden, om kalm en gecentreerd te blijven in deze overgangstijd.  Er is heel veel chaos in jullie wereld op dit moment, maar alles is niet wat het lijkt. De matrix of illusie die zo zorgvuldig door jullie collectieve bewustzijn is opgebouwd en samen gecementeerd is door angst, zit in het proces om te desintegreren. Er is wanhoop in de Illuminati leiders en in hun slaafse volgelingen, ze weten dat nu de tijd niet meer aan hun kant staat. Wees helder over deze mensen, draai je af om je aandacht niet op  hun daden te leggen. Wees je bewust, maar met compassie als toeschouwer, niet als deelnemer. Laat de laatste stuiptrekkingen van de duistere matrix jullie niet in zijn drama’s vangen. 

Wij hebben gemerkt dat velen van de vermoeide wegwijzers de laatste overblijfselen loslaten van zaken die niet van het licht zijn; alle overblijvende herinneringen, emotionele banden, trauma’s en teleurstellingen. Deze moeten jullie niet in het Licht vergezellen; laat ze los, laat ze door de Violette Vlam worden getransmuteerd. Ze zijn deel van de illusie die jullie nu achterlaten; zij zijn niet jullie. 
Open je voor de re-unie met je Hoger Zelf, jullie enige ware gids terug naar de Bron. Het is het innerlijke Christus Zelf die binnenin woont en jullie zal groeten, in je dromen en in je meditaties. Jullie gidsen en mentoren zullen jullie vergezellen, maar denk er altijd aan om je persoonlijke soevereiniteit te behouden. Test de spirits constant. Als iets of iemand niet met je resoneert, zegen ze en laat ze los. Het is nu niet de tijd om iemand te proberen te veranderen, alleen om jezelf te veranderen om meer je Zelf te worden. Dit proces heeft het vrijlaten van alles nodig, jullie verwachtingen, je wensen, alles. In de stilte van je hart zullen jullie een wereld ontdekken die voorbij alles gaat waar je ooit op gehoopt kon hebben. En jullie zullen geleid worden, stap voor stap, op een basis van wat je moet weten maar ook over de richting van je reis. Door te leren luisteren naar je intuïtie en je zachte innerlijke stem, zul je ontdekken wat je moet weten. Leren te vertrouwen op de leiding die je van binnenuit krijgt, dat is je hoger Zelf die naar je communiceert via zijn stille taal. Door tijd en oefening zullen jullie je eigen boodschappen en instructies gaan channelen. We moedigen alle zoekers aan om tijd te gebruiken in hun dagboek, om een blog te scheppen, om te tekenen, gedichten of muziek te schrijven, of om andere middelen te ontdekken om je innerlijke creativiteit mee/door uit te drukken. Jullie zullen vinden dat je je blijer voelt, rustiger bent en geen interesse meer hebt in de drama’s van anderen. Als je geleid wordt om anderen te assisteren, doe dat dan, maar altijd met een begrip dat ieder individu hun eigen weg moet zoeken naar ascentie, niemand kan dit voor je doen. Als jullie gidsen en innerlijke mentors zullen we aan je zij staan om je kleine duwtjes te geven in de een of andere richting, maar we laten het aan jullie over om daarop te antwoorden. Wij slaan jullie liefdevol gade en bewonderen de mensheid voor de kortgeleden schreden naar vrijheid. Jullie zijn in maar enkele jaren heel ver gekomen, en dat zijn maar een paar seconden in het eeuwige NU. We verwachten grote dingen te zien gebeuren in de komende dagen, weken en maanden als meer en meer mensen beginnen wakker te worden en hulp zoeken voor een begrip van wat er gebeurt, in en om hen heen. 
Voor de wegwijzers en zij die de nieuwe job van poortwachters hebben aangenomen, jullie plek is het om de weg open te houden voor degenen die volgen. Jullie kunnen het meest leiden door als voorbeeld te werken. Wees kalm gecentreerd in de storm van de overgang; wees het licht op de heuvel dat wijst op de weg naar huis. 
We sturen jullie onze zegeningen en bemoediging in deze tijd van overgang. Het is een belangrijke stap die door alle zielen genomen wordt op deze planeet; veel is afhankelijk van wat er vervolgens gebeurt. We wachten ademloos om te zien wat de show aan iedereen zal brengen. Alhoewel we veel toekomsten kunnen zien, deze zijn allemaal onderworpen aan verandering. Jullie vrije wil zal dat doen, dus verras ons ook, mensheid en maak jezelf vrij van illusies, haat en vrees. En wij zullen dit samen  vieren bij de reünie van de familie van Licht. 

Wij zijn jullie liefhebbende broeders en zusters van het licht, de Opgestegen Meesters.

NamaséCopyright © 2012 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html