Labels

Wednesday, November 28, 2012

19-11-2012 Steve Beckow met Engeluur, Deel 2
Steve Beckow met Aartsengel Michaël in “Een Uur met een Engel”op 19 nov. 2012 met Vragen betreffende Ascentie en een Rondetafel, deel  2 van 2     

Bron: http://the2012scenario.com/2012/11/transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-22


In het tweede deel van maandag’s Uur met een Engel, dachten Graham, Linda, Geoff en ik na over wat AEMichaël had gezegd in zijn interview en breidden het toen uit naar een aantal Ascentie gerelateerde onderwerpen die uit de eerdere bespreking voortkwamen. Opnieuw dank aan Ellen voor haar transcriptie hiervan.


Steve: Graham laat me het gesprek naar jou overgeven voor een rondetafel.

Graham: Klinkt goed. Het was heel rijk, zoals je zei, Steve, en zeker relevant. We gaan door,  mensen, om Linda als haar zelf naar voren te brengen, en met Geoff en Steve en ik, gewoon om een beetje te praten over wat er in dat gesprek zat. En we zien wel waar het gesprek naar toe gaat. Het is zeker een opwindende tijd, en we hebben december vlak om de hoek staan.
Misschien moet ik jou vragen –  welke woorden die werden meegedeeld, met welke  resoneerde jij? 

Steve: Nou, ja, dat was -  ja, rijk dus, dat is het woord dat in me op komt. Het was een rijk gesprek. Het beantwoordde veel vragen waarvan ik denk dat mensen daar veel energie aan besteden en zorgen over hebben. 
Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als de planeet nog steeds in 3D zit, na 22 december? Dat hoor ik heel veel. Ook van ouders die zich dingen afvragen over hun kinderen en ik heb net een artikel daarover gepost. Maar hij zei meer dan dat. 

Hij sprak over een heel lastig probleem, bijvoorbeeld een dokter in Afrika die zorg heeft over lepra patiënten, of AIDS patiënten.  Het is nooit bij mij opgekomen dat de patiënten makkelijk zouden ascenderen en dat dokters zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Nou, als je daar over nadenkt, dat heeft zin.
Maar, wat hij vandaag ook deed was antwoord geven op veel vragen die zin hebben, als je echt in de dingen gaat, maar die niet makkelijk zijn voor ons om die te beredeneren met ons 3 dimensionale denken.

De opmerking waarom wij conferenties zouden hebben nadat we in de 5de dimensie zitten – veel mensen hebben besproken wat er met ons zou gebeuren nadat we een “vol bewustzijn” hebben gekregen. Nou, we zullen een geweldig verbrede kennis hebben, maar we zullen geen volledig bewustzijn hebben, niet totdat we weer met God samensmelten.

Dus wat betekent het te zeggen dat we een vol bewustzijn hebben?
Als we ons focussen op het hebben van een vol bewustzijn, dan zien we aan het feit voorbij dat we ook een ontzettende wens hebben om goed met elkaar om te gaan, om in samenspraak te zijn. Als je de literatuur leest van leven na dit leven, hoor je veel verhalen van mensen die bijeenkomen in een soort (kerk)vergaderingen, maar nu worden het geweldige samenspraken van verering of medeschepping.

Dus, zijn er heel veel dingen gezegd over kwesties die gedeeltelijk beantwoord maar niet echt diep onderzocht werden. En Aartsengel Michaël heeft die zeker vandaag onderzocht.

Graham: Inderdaad. Nou, hij sprak over het liefdesticket, niet? En hij gaf heel duidelijke leiding om hoe door dit Ascentieproces te gaan en dat te doen op een manier die zacht voelt, op een aanlokkelijke manier. Hij her-bekrachtigde de verankering in Gaia. We stijgen op met Gaia. In liefde blijven, om die liefdes kwaliteiten nu te belichamen, om ze nu te zijn.

Hij sprak om het vibrationele licht  zoveel mogelijk als we kunnen, vast te houden, voor het collectief. En ik denk dat het belangrijk is om te verduidelijken van wat dat is. Dus is het zelf-liefde, het is liefde voor anderen, maar het is ook het belichamen van Goddelijke  Kwaliteiten waar je zelf vaak over spreekt Steve. Dus, vergeving, compassie, geduld, kwetsbaarheid, empathie voor onszelf en voor anderen, vrede bewaren, loslaten van zaken, de visie belichamen en vasthouden van wat wij individueel en collectief wilden creëren. Dus daar zit wat belangrijke, waardevolle leiding en inzichten. 

Linda: Ik vind het mooi van jullie te horen, vanuit jullie perspectief – jullie hebben zo’n geweldige relatie natuurlijk met de Raad van Liefde, en duidelijk hebben jullie een echt geweldig boek geschreven [De Grote Ontwaking, waar de acht stappen uit werden genomen]. En tussen twee haakjes, mensen, er zijn acht gemakkelijke stappen voor Ascentie.    [gelach]

Steve: Wat komt er bij jou op, vlak na dit gesprek?

Linda: Weet je, een van de dingen die bij me omhoog komen en zoals jullie twee weten, ik ben iemand die ijverig probeert om die 21ste december datum te vermijden. En ik heb ook gevoeld dat, net als die 11/11 en de komende 12/12 dat die gewoon net zo belangrijk zijn als 21 december, of een andere dag.

Ik wil mijn terughoudendheid voor die datum uitleggen. En ik denk, Steve, dat jij een soort van blijven hangen deed, door wat je net zei, terwijl ik er nu weer in ga. Dank dat je me die kans geeft dat te doen! 

Maar wat mijn zorg is, is altijd, dat mensen wachten op de dag, op het gebeuren, op de verschuiving, op het schuin staan van de aslijn van de Aarde; en dan doen ze hun werk niet. En dus, is mijn neiging, zoals jullie weten, altijd om de nadruk  te leggen op de voorbereiding, op het opruimen, op het loslaten.

En God weet het, wij zijn door golven gegaan, door dieptes, door Ascentie symptomen. Ik bedoel, we hebben collectief en individueel, wederzijdse bevindingen vergeleken over waar deze voorbereiding over ging. En we hebben dit allemaal beleefd.

Maar er is ook het individuele werk dat we doen, zoals het loslaten van angst, van boosheid, van oude denkstelsels die echt – ik bedoel, ze zitten in onze botten. En dus is mijn zorg altijd dat ik niet wil wachten op de 21ste en dan, als je dan nog steeds je boosheid vasthoudt, dan zeg je dan, nou heeft niet plaats gehad.  Er is niks gebeurd. 

Dat wat ik mooi vond van wat ik hoorde van Aartsengel Michaël vandaag, en wat ik vaak van hem hoor, is om voorbereidingswerk te doen. En als ik luister naar en praat met de raad van Liefde, dan is dat echt interessant, mensen.

Want wat ik krijg is dat Ascentie, zoals wij er naar kijken, net zoiets is als, nou, dat is een gedane zaak. Het is een soort van alsof je het kerstdiner al hebt gemaakt, en dat wacht al in de koelkast.

En waar we echt geïnteresseerd over praten is wat komt er nu? Maar wat doen wij in termen van het creëren van deze prachtige nieuwe planeet? Omdat het niet zoiets is dat er op een bepaald moment alle plaveisel verdwijnt, alle vuile gebouwen verdwijnen. Dus is er een  overgang, en wij worden uitgenodigd om die te scheppen.
Dus wat ik voel van de Raad is de opwinding daar omheen.

Graham: Inderdaad. Ik wil Geoff er even bij halen en vervolgen wat je zegt, Linda. We hebben hier al eerder iets gehoord. Vandaag voelt het alsof er een verdere nadruk is gelegd op de leiding die is aangeboden. Wat ik daarvan meekrijg is dat dit een oproep naar ons is om er in ernst in te gaan stappen, om te erkennen dat wij bekrachtigd zijn om co-creatief te zijn bij de ontvouwing van de Nieuwe Aarde. We zijn bekrachtigd om het initiatief te nemen en om op het Ascentieproces in te werken en hoe het voor ons is als individu.

En zij doen dit niet voor ons. Het is een co-creatief proces, het is een proces van partnerschap, maar het gaat niet over erbij zitten en maar wachten.  Dit kost toewijding, dit kost verplichting, dit kost een bedoeling om door dit proces heen te gaan.

Dus, wees nu de liefde, belichaam die kwaliteiten nu, en houd de vrede nu vast. Wees in vrede met de 3de, wees rustig met de 3de en met jouw punt, laat angsten los. 

Dus we hebben dit eerder gehoord, maar we horen het opnieuw en we hoorden het ook nog een aantal keren. En dus is het een voortdurende nadruk. En ik denk dat wij dit echt serieus moeten nemen. 

Linda: Als we niet al sterk waren en klaar genoeg waren om dat te doen, zouden we niet hier zijn. 

Graham: Inderdaad. Geoff? Ben jij daar?

Geoffrey: Ja. Ik ben hier. 

Graham: Wat wil jij zeggen? Wat komt er voor jou omhoog?

Geoff: Er waren zoveel punten die omhoog kwamen. En er gaan nu al tien verschillende dingen door mijn hoofd, dus ik probeer een paar van die sleutels te pakken. Zeker, wat Linda zei is denk ik juist. Ik neig ernaar mee te gaan met het idee, ook dat er een 23 december en 22 december zullen zijn. En elke dag daarna.

Het gaat om wat we verder dragen vanaf dat punt. En wat in mijn denken omhoog kwam op die laatste ogenblikken, ik dacht na over de boodschap over wat een stewardess zegt, op een vlucht in een vliegtuig, als ze ons vertelt over een mogelijke decompressie in de cabine. Weet je, dan valt er een zuurstof masker naar beneden.  Ze zeggen:  Zet eerst jouw zuurstof masker op, voordat je probeert om andere mensen te helpen.

Dus in die zin van onze dienst aan de mensheid en aan de planeet, als we praten over het bouwen van een relatie, er moet zeker een relatie bestaan met jezelf, minstens op bepaalde hoogte. Nu, we zijn natuurlijk niet helemaal aan de bal, maar we hebben tot op bepaalde hoogte een verbinding met wie wij zijn, waar we deel van zijn, waar we aan verbonden zijn en hebben een relatie daarmee voordat we een relatie kunnen maken met anderen, met onze planeet, met onze galactische families, naar dit grotere levensproces. 

Dus we gaan naar een punt van ontwaken voor onze individuele waarheid, maar in de ruimte van die waarheid vinden we dat onze relatie niet alleen naar onszelf is als individu maar naar alles en iedereen om ons heen.

Dus in die zin moeten wij ons zuurstofmasker eerst zelf opzetten. We hebben aspecten van het werk dat hoort bij het eerst voor onszelf zorgen, ons zelf in een ruimte zetten waar we ons comfortabel voelen, en die hopelijk zo prettig mogelijk is, anderen dienen en hen bekrachtigen om hun waarheid te vinden en hun ontwaking. Want zij zijn, uiteindelijk naar ons aan het kijken, en wij moeten ons  zuurstofmasker als eerste opzetten om in staat te zijn om hen te helpen de hunne te vinden. 

Graham: Dat  is een geweldige analogie. En terwijl je daar over praat, wat dan bij me op komt is een uitspraak waar we vaak over hebben gesproken, meest behorend bij Gandhi, om de verandering te zijn die je wilt zien in de wereld. Dus het begint met ons. Hoe breed voelen wij nu  vrede, en liefde in onszelf en in onze wereld? En als we die niet beleven, wat kunnen we daar aan doen?

Omdat wij bekrachtigd zijn en wij hebben hulp. We hebben onze gidsen,we hebben engelen, we hebben het hemelse rijk, de galactics. Ze zijn hier om te helpen. We moeten vragen om hulp en ze zijn hier. Het is een collectieve onderneming en collectief proces, maar het begint met onszelf.

En dus is de uitnodiging om er serieus in te stappen om de leiding te belichamen die ons vandaag is meegedeeld. En ik denk ook over Michael Jackson’s lied: “The Man in the Mirror”. En natuurlijk terwijl we ondersteunen of praten over het thema van muziek, we hoorden Aartsengel Michaël de Carpenters noemen: “We zijn nog maar net begonnen.”

En dit is geen einde, zoals werd gezegd vandaag. Het is een verschuiving. En het gebeurt nog maar net in termen van een zich echt ontvouwen, deze prachtige nieuwe planeet die we voor onze ogen hebben gezien. Steve, heb jij nog ander commentaar? 

Steve: Nou, interessant, het deel over het eerst onszelf liefhebben is iets dat sommige mensen verkeerd kunnen verstaan. Ze kunnen het misverstaan als egoïsme. En ik denk dat Aartsengel Michaël bij een aantal gelegenheden  heeft geprobeerd om ons hier recht te zetten in dat onderwerp, dat als wij niet van onszelf houden we een blokkade in onze pijplijn hebben.

Eerst komt de liefde omhoog voor onszelf en als we in die fase blokkeren, dan kan het nooit naar anderen uitstromen. Dus we moeten die blokkade verwijderen van het je niks waard voelen en om geen liefde te verdienen, enz. 

Maar er was nog een ander punt dat hij maakte voorbij dat punt van het verwijderen van die blokkade waarvan ik verschillende lichtwerkers dat niet zag erkennen,inclusief mijzelf trouwens. En als je dat erkent, dan is dat nogal opwekkend. En dat is, dat hij zei dat we streven om de meest mogelijke evolutionaire vooruitgang te maken die we konden maken, voor de Ascentie, we anderen dienden. Dat is viraal, dat is als een virus. En hij zei bij andere gelegenheden dat bijvoorbeeld poortbewaarders, in staat zouden zijn om hun spiritualiteit, wat ze bereikt hebben, om hun licht en liefde, door te zenden. 

Ik herinner me een keer dat een zeer goede vriend vroeg, waarom zij in een ziekenhuis afdeling zat wat een hele moeilijke plek was om in te zijn. Wat was het dat zij verondersteld werd te leren? En Aartsengel Michaël antwoordde, dat het niets te maken had met wat zij moest leren. Het ging erom dat ze daar was om liefde naar de mensen om haar heen door te sturen en om dit een minder moeilijke plek te maken. 

En dat was niet opgekomen bij mijn vriendin en ook niet bij mij. Het was een heel ander perspectief op situaties en weer opnieuw gaf hij ons een totaal ander perspectief op situaties, en herinnerde ons eraan dat onze progressie gunstig/ten voordele voor anderen is.

Het is niet dat we naar dat niveau moeten vooruit gaan om te ascenderen. Dat is het helemaal niet. Het is zodat we die overdaad aan anderen kunnen schenken en dat dit dus een deel van onze lichtwerker dienst wordt. Dus specifiek dat, raakte me behoorlijk, Graham.

Graham: Misschien kunnen we wat tijd besteden om over onszelf te praten of een beetje te weerspiegelen van ons persoonlijke proces, ons eigen proces van Ascentie. En ik geef een beetje aan wat ik beleef en dan nodig ik iemand van jullie uit om erbij in te komen.

Ik heb gemerkt in de laatste paar weken dat ik veel minder frustratie en twijfel heb gevoeld, bijvoorbeeld in relatie met of er wel of geen gebeurtenissen gebeuren of niet, of dat er specifieke datums komen en gaan zonder dat er iets betekenisvols is, ten minste in het stoffelijke en bewuste rijk.

En ik heb veel minder belangstelling voor buitenkant referenties, zoals je wilt, om mijn progressie te meten en hoe de dingen in het algemeen gaan bij het ascentie proces. En ik voel een groter soort vrede en rust. En dat is echt prachtig. 

Nog iemand die wat wil zeggen?

Linda: Ik ben het met je eens Graham, ik heb datums losgelaten. [lacht], ik moest datums loslaten! En “gebeurtenissen” ook al een tijdje. Maar ik heb niet datzelfde gevoel dat ik denk dat veel mensen voelen of gevoeld hebben en ook dat gevoel niet van een heel sterk verlangen als je denkt aan 21 december 2012. 

Maar ik wil ook iets oppakken dat Steve zei over hoe we anderen helpen. Ik stuurde vanmorgen een mail naar de abonnees van de Raad van Liefde wat jullie nu misschien al gezien hebben. Maar ik kreeg een hele vroege ‘word wakker’ oproep vanmorgen van 
Wa-kana Taka (Wa kan tanka??w) die onze Intergalactische Raads persoon is voor de Aarde, die ons vraagt om nu vrede te brengen aan de Israëlisch-Palestijnse zaak. 

En de reden dat ik dat zeg is dat hij vraagt aan ons om niets anders meer te doen dan ons verbrede liefdesveld te pakken en om dat te sturen als een wolk-bedekking eroverheen zodat dit kan binnendringen en alles rustig kan maken. 

En ik denk dat de bedoeling hierachter is, waar ik niet over sprak in de email, wat voor ons is als lichtwerkers en lichthouders, als collectief, om te beginnen zien hoe onze velden en onze goddelijke kwaliteiten werkelijk een situatie kunnen verschuiven/veranderen.  

En natuurlijk kunnen we dat niet doen als we, kan ik zeggen, geen liefdevolle gevoelens over deze situatie hebben, dat een kant juist is, een kant verkeerd, een kant is agressief, een kant is slachtoffer, omdat het niet uitmaakt wat we doen als we liefhebben,  en we alleen liefde sturen naar de gehele situatie, omdat we van onszelf houden, omdat we die vibratie vasthouden. 

De dingen maken ons gewoon niet meer zoveel uit. 

Graham: En de kracht om die liefde te sturen is enorm, enorm, enorm!

Linda: En krachtig makend! 

Graham: Absoluut. Geoff? Steve? Willen jullie nog iets zeggen?  Zeg het, Steve.

Steve: Nou, ik ga net dit hele gebied begrijpen. Dus als we over onze ervaringen van Ascentie praten dan moet ik ook de mijne vertellen, wat is dat ik begon om een lichtstrijder te zijn, en ik zag mijn bijdrage als het opstaan tegen de cabal, zoals je wilt. Terug in 2009 toen ik met mijn blog begon zette ik de misdaden die de cabal hadden bedreven op een rijtje, ik noemde namen, confronteerde hen en nodigde ze bijna uit om zich zelf bloot te even door actie te ondernemen.

En geleidelijk, toen de tijd verder ging, verminderde de behoefte om te vechten, en de noodzaak om liefde te zijn en uit te drukken, nam toe. En ik was een tijdje heel, heel ongemakkelijk. Dus ben ik een laat-komer bij dit gesprek van liefde. 

Maar als we onze belevenissen van Ascentie meedelen, dan moet ik zeggen dat de grootste ontwikkeling in me de hoeveelheid liefde is die ik voel. Die is gewoon  oplopend groot. En nu we dit gesprek hebben, dat dit goed is voor het collectief, dan ga ik dit als dienst zien. Dus dit laat het belang in alles toenemen. 

Dus moet ik voor mezelf zeggen dat ik de 3de dimensie aan het vergeten ben. Ik heb geen belangstelling meer in wat er gebeurt in de 3de dimensie. Het is een karwei om het nieuwe te lezen om de lezers geïnformeerd te houden van de hele, hele grote gebeurtenissen die er gebeuren. Maar ik begin vergeetachtig te worden van wat wij als normaal zien. Ik word steeds meer vervuld met liefde en sereniteit. Ik word ook gevoeliger voor conflicten. Zelfs mensen die ik ontmoet of waar ik een kop koffie mee drink, die cynisch of kritisch zijn om ergens een draai aan te geven of sarcastisch zijn… ik kan dat niet langer meer nemen. Ik wil dan uit de deur rennen.! Dat is nummer een.

En ik deed iets gisteren. Ik maakte een opmerking die enigszins oordelend was en ik voelde me bijna overgeven daarna. Ik moest het terugnemen. Ik moest dat stoppen, ik moest praktisch tegen de muur aanleunen en dat terugnemen omdat ik dat niet langer meer kon tolereren in mezelf. 

Dus voor mij is liefde meer en meer een onderwerp en ik ben net een vreemde in het paradijs., ik denk als een Yankee uit Connecticut in Koning Arthur’s hof. Dus ik luister naar wat jullie  jongens hebben te zeggen en leer elke minuut over het onderwerp. Graham? 

Graham: Je belichaamt die goddelijke kwaliteiten waar we over spraken.  Je belichaamt de liefde. Dus je doet het. 

Steve: Willy-nilly ja? Goedschiks of kwaadschiks?  Ja? [lacht] 

Graham: Geoff, ik wil graag wat van jouw persoonlijk perspectief horen. Dus, als jij voelt dat het juist en behulpzaam zal zijn met al je werk bij Cosmic Vision News , jij had je ogen gericht op wat er gebeurt in de wereld, in termen van de gebeurtenissen op grotere schaal. En het zou geweldig zijn als we horen, als we tijd hebben,  met toevoeging van je eigen persoonlijke Ascentieproces en wat je daarover wilt delen, wat er voor ons gebeurt in de wereld om naar zeg maar referentiepunten of aanwijzingen te kijken om ons op het feit te wijzen dat als er pockets van conflict zijn, we overal minder conflicten zien, en we zien geen Armageddon of Aarde rampen. We zien geen nucleaire activiteiten met wapens.

Ik bedoel de lijst kan maar door en door gaan. Ik laat het jou overnemen waar jij naar toe wilt. 

Geoff: Goed. Dank je Graham. In termen van het wereld plaatje , denk ik dat het meer en meer duidelijk wordt voor mensen, zelfs zij die geen, of elfs zijn die geen “hogere blik van besef hebben om het groter plaatje te zien: mensen beginnen naar het feit te gaan dat verandering niet langer meer kan worden ontkend voor zover wat er in deze tijd op de planeet aan het gebeuren is. 

Ik denk wat wij ervaren is weergaloos beredeneerbaar zeg maar door wat we in het verleden beleefd hebben. We hebben traumatisch nieuws zien gebeuren. We hebben gebeurtenissen gezien van verschillende niveaus en verschillende bronnen en soorten maar we zien iets in een veel groter perspectief, met een gebrek aan een beter woord, en mensen beginnen gewoon te zien hoe alles onderling is verbonden.

En in het licht van de reis naar iemands individuele en persoonlijk ontwaken, nu de relatie vinden met het leven en ziende dat we allen een zijn, de wereld gebeurtenissen dienen als referentiepunten met woorden van onze individuele groei. En wat ik hiermee bedoel, of wat ik minstens de mensen aanbied om erover na te denken, als je bekijkt wat er in de wereld gebeurt, hoe zul je dan willen reageren, of waar kiest een mens voor om te reageren op wat er gebeurt? Zullen ze onmiddellijk in een antwoord springen van boosheid, van angst, van agressie, van enig soort van afscheiding, gebaseerd op wat ons is geleerd? 

Het hele idee van wat wij als collectief creëren is een hogere vibratie, en in variërende graden waarop ieder persoon wordt getest in zijn of haar meesterschap voor zover hij of zij op zijn of haar pad zit naar wat er wordt gecreëerd. En als wij kijken naar sommige inheemse tradities, in vele van de keuzen en besluiten die ze maken, dan zien we talloze generaties die voor de tijd uitlopen. Wat is de inslag van de keuzen die worden gemaakt. 

En op dit moment in de tijd, als we kijken naar het perspectief van de wereldse gebeurtenissen, moeten we zeggen: welke keuzen scheppen we of waar reageren we op dat mogelijk weerspiegelt welke verhalen we vertellen aan de kinderen in de toekomst van de gouden periode? Willen we kinderen vertellen dat de gouden periode begon met negatieve energieën. Ik denk dat dit niet het geval zal zijn. 

Dus, ik denk als we al deze energieën opnemen, we worden uitgedaagd om echt de duisterste aspecten te zien van wat er zich op dit moment van de tijd uitspeelt en om onszelf af te vragen, zullen wij liefde sturen naar die mensen, naar die situaties? Zullen we zelfs bereid zijn om degenen te vergeven over wie we geoordeeld hebben de slechtste mensen onder ons te zijn? En om dan te zeggen, hoe willen wij de toekomst beginnen? 

Zullen we het op een langzamer manier laten beginnen, waarmee we het pad nu beginnen, of zullen we zeggen dat ik de Gouden Periode nu zal nemen als leiders bereid zijn om zich terug te trekken uit hun positie en ik zal ze vergeven. Ik zal bereid zijn om ze te laten gaan en rustig ergens te gaan leven in vrede in de ruimte tussen hen om gewoon in staat te zijn om door te gaan met het scheppen van de Gouden Periode.

Ik zelf zit op een punt waarin ik naar sommige wereldleiders kan kijken, en in een tijd waarop ik vroeger gewenst zou hebben om hen in de gevangenis te zien, of een ander gerechtelijk proces tegen hen zou hebben gewild, maar ik ben nu op een andere plek en misschien zijn de energieën die een persoonlijke inslag op me hebben….  ik zit dichtbij een plek waar ik kan zeggen, dat ik bereid ben te vergeven en laat ze gewoon verdwijnen zolang als de rest van de wereld maar de gelegenheid krijgt om vooruit te gaan en om dat zo snel mogelijk te doen. 

Dat ik nu uit een meer wereld perspectief kijk. Voor mij, individueel, op mijn reis, voel ik een veel grotere rust. Ik wordt niet langer in conflict energieën getrokken. En ik wil er ook niet meer in getrokken worden. Ik wil gewoon achteruit zitten en mezelf vragen stellen over hoe ik naar voren wil gaan.

En dat is in een notendop wat ik in deze tijd zie gebeuren.

Graham: Mooi spul, Geoffrey. Ik ben het met je eens wat je zei over een paar personen die geprobeerd hebben om te overheersen – dat praten over de cabal, de Illuminati – maar dat is ook groter naar anderen toe. 

Als we over het thema van afgescheidenheid praten, wij versus hen, dat is zo overheersend geweest op de planeet, we gaan nu naar een periode van eenheidsbewustzijn waar – terwijl er nog steeds verschillen bestaan, en waar diversiteit blijft, en in feite ook wordt gevierd – dat het echt het thema van herkenning is dat we allemaal een zijn, en dat we allemaal onderling verbonden zijn, en dat we hier samen in zitten, en dat we deze nieuwe wereld samen scheppen, en we belichamen deze nieuwe wereld samen. 

En dat gevoel van afgescheidenheid loslaten en echt ons gevoel van eenheid erkennen. 

We hebben nog wat minuten over. Is er iets dat nog omhoog komt voor iemand waar je echt even tegen wilt spreken?

Linda: Ik heb net zoiets als Steve zijn gevoel van vergeetachtigheid. En het is bijna alsof de herinnering van afgescheiden zijn, van het echt in drama te willen raken, om echt daarin te gaan, aan het verdwijnen is. Het is net of het uit ons DNA weg gaat, het gaat uit onze genen weg. Het is gewoon iets dat we niet meer willen eten of inademen, of niet meer willen drinken. En dat is heerlijk. Het is iets dat we klaar zijn om te vergeten.

Graham: Ik voel dat ook. Ik resoneer daar helemaal mee. Nog iemand? 

Steve: Ja, Graham. Ik voel de wens om te benadrukken als we zeggen: “We zijn allemaal een,” dat veel mensen er een probleem mee hebben. Ik bedoel, deze persoon heeft rood haar, die persoon donker haar, en deze is blond. Deze persoon is boos, die mens is gelukkig, deze is.. geen van beide. Hoe zijn we allemaal een? 

En ik wil de mensen er ook aan herinneren als ik juist ben wat ik ga zeggen, dat de manier waarop we allemaal een zijn is dat we allemaal de essentie zijn van datzelfde licht. Je kunt het de Christus noemen, je kunt het het Zelf noemen, of het Atman, de parel van grote prijs, de schat, gegraven in een veld. Het maakt niet uit hoe je het noemt.

Hoe je het ook noemt, wij zijn het, wij zijn dat licht dat gekleed is in deze lichamen en dat door deze hele reis gaat. Maar de manier waarop we allen een zijn, en de cruciale onderscheiding van ons die allemaal een zijn, is dat wij allemaal van dat zelfde licht zijn.

En ik begin me bewust te worden van dat licht in mensen, en dus is mijn eigen zin van eenheid aan ‘t groeien.

En dat is dus het commentaar dat ik wilde maken voordat we gaan sluiten. Graham. Dank je. 

Graham: Om daar even snel op voort te bouwen, ik weet dat we nog een paar minuten hebben, Net als wetenschap en spiritualiteit zich beginnen te verenigen, zij die het leven uit een meer spiritueel perspectief benaderen, voor hen, absoluut, zijn we allemaal deel van het licht.

En op een diep wetenschappelijk niveau, zijn we in de cellen van ons lichaam diep en energetisch met elkaar verbonden, omdat we allemaal dezelfde elementale bouwblokkken bevatten, of de atomische bouwblokken van onze structuur die ons heel intens verbinden met de essentie van spiritualiteit. 

Dus is wetenschap zeer diep verbonden aan spiritualiteit, spiritualiteit is zeer diep verbonden aan wetenschap. Dus handelt dit als brug, de belichaming van een brug tussen de drie dimensionale, stoffelijke kern lichaam van onze vierde en vijfde dimensionale lichtlichamen.

Stee: Goeie punten, Geoff. Dank je. 

Graham: Het andere wat bij me op komt, wat AEM eerder noemde, is dat ik bedenk hoe we onze werkelijkheid scheppen; we bouwen onze werkelijkheid. Dus als wij beginnen om het verhaal vandaag in de hand te hebben, is een van de punten die omhoog kwamen dat – en een aantal van jullie heeft dit al gezegd als toevoeging van Aartsengel Michaël- er zal een 22 december zijn. 
En ons perspectief zal heel waarschijnlijk veranderen, maar het idee is dat we ‘en masse’ opstijgen met de Aarde en dat we aan de Aarde zijn verbonden. Aarde stijgt naar een hogere vibratie, hogere dimensie, net als wij doen. En dus kunnen we misschien geen grote, grote veranderingen zien, maar dat hangt af van onze oriëntatie. Wat laatste opmerkingen hierover, mensen? 

Linda: En de oriëntatie is liefde. Gaia keert terug naar de vibratie van liefde. Zij heeft gezegd: “Niet meer”,  naar al die lagere illusies van afscheiding, van haat, van creatieve controle, van het beschadigen van haar. Dus als wij met haar gaan, omhelzen we liefde. Dat is het enige dat telt. Dat is onze essentie. Het is waarom we hier zijn.

Graham: Goed gezegd. Terwijl we de show van Een Uur met een Engel van vandaag afsluiten, deze werd veranderd is anderhalf uur,  met diverse engelen, zijn we dankbaar dat jullie vandaag bij ons waren, en we hopen dat jullie deze vorm nuttig vonden. Kom volgende week weer bij ons.  Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html