Labels

Thursday, November 15, 2012

12-11-2012 Steve Beckow met EngeluurSteve Beckow met een Uur met een Engel, met AEM en St. Germain over NESARA
12 nov. 2012   

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/11/an-hour-with-an-angel-archangel-michael-and-st-germaine-on-1111-and-nesara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=an-hour-with-an-angel-archangel-michael-and-st-germaine-on-1111-and-nesara


We publiceren de hele interviews van Aartsengel Michaël en St. Germain op maandag 12 nov. 2012, over de betekenis van 11/11 en de achtergrond en de minder bekende aspecten van NESARA. Ook hierbij ingesloten is Linda Dillons commentaar over een ceremonie en andere gebeurtenissen die op 11/11 plaats vonden. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van deze uitzending.

Een Uur met een Engel met St. Germain op 12 november 2012

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The Great Awakening, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Het is echt een genoegen om bij jullie allemaal te zijn. Ik ben Graham Dewyea. 

Onze gasten vandaag zijn Aartsengel Michaël en St. Germain. Dus hiermee geef ik het aan jou door Steve, laten we beginnen.

Steve Beckow:  Dank je zeer, Graham. En we hopen dat Aartsengel Michaël in het eerste deel van het programma wil spreken over wat er is gebeurd op 11/11. En dan in de tweede helft van het programma hopen we St. Germain te hebben om ons wat te vertellen over de geschiedenis van NESARA en wat we van NESARA kunnen verwachten. 
Maar voordat we dat deel van het programma ingaan, wil ik graag Linda uitnodigen om naar voren te komen als Linda en om ons te vertellen over enkele gebeurtenissen pas geleden die met haar zijn gebeurd. 

Linda Dillon: Oh, dank je Steve. Nou ik kan geen betere manier vinden om een avond te beginnen dan met Pachebel’s Canon [ons thema lied]. Het zet de toon, niet? Het brengt ons in een prachtige, heilige plek.

Steve: Absoluut.

Linda: En ik denk dat ik alleen wat belevenissen wil vertellen van die ik kreeg bij de prachtige opening van het 11/11 portaal.
Ik denk dat Aartsengel Michaël vorige week tegen ons heeft gezegd over die prachtige opening en verankering van de energie van verenigde liefde, verenigd veld, terwijl we de Ascentie ingaan en terwijl we naar 12/12 gaan. En gisteren deed ik mijn eigen meditatie en een groep meditatie – ik denk niet dat ik mijn mond voorbij praat- met een groepje van het  InLight Radio kader en nog wat mensen natuurlijk. En toen we die meditatie deden voelde ik die prachtige, prachtige opening van die poorten die bijna voelden als een poort naar de hemel.

En ik zat daar nog bij, ik denk ongeveer een dag, en ging door een hele variëteit van emoties. En alsjeblieft Graham en Steve en Geoff, doe mee, omdat ik zeker weet dat onze luisteraars ook iets hiervan voelen.

Maar eerst voelde het bijna als een teleurstelling, of een ho-hum soort van “Aah! Is dat alles?” Omdat het zacht voelde. Het voelde subtiel. Tenminste was dat zo tot vanmorgen. En oh, gossie, de sluisdeuren staan open! En het plaatje dat ik eerst had was iets dat eerst erg leek op de herfst, die de deuren had geopend en de liefde voelde als een douche van bladeren die op het gras lagen, op de grond, op de Aarde, op het grasveld, die op ons wachtten om te worden opgeraapt, om er van te genieten en die op te nemen. Maar tussen die blaadjes waren ook die kleine Pacman schepseltjes – en ik denk dat ik nu ouwerwets ben, speciaal in deze elektronische era! Maar die Pacman energietjes verwijderden, aten op en haalden alles weg dat nog in ons zit dat niet van liefde is. 

Maar toen ik wegging en me voorbereidde voor de sessie van vanavond, en ik had gemediteerd, weet je, de laatste dag en zo, en het beeld dat ze ons nu laten zien is zoiets als een Hoover Dam, of de Roosevelt Dam, en alle portalen, de gehele dam is open. En wie/wat deze open houdt is niet alleen goddelijke energie, maar die zit in die hele duidelijke mede-creatie van ons, zodat we eigenlijk bij de controle van die dam zijn, om de stroom van water te reguleren. En de visie die ze ons hebben gegeven is dat sommige mensen zeggen: “Laat al het water er niet uit. Laat al het water er niet uit. Ga niet op volle kracht, omdat we het dal dan gaan bevloeien en dan gaan we iedereen verdrinken!”

En natuurlijk is dat angst-energie. En wat ik hoor, niet alleen van Aartsengel Michaël, maar ook van Sanat Kumara, van de Universele Moeder, van Aartsengel Gabriël, die mijn Aarstengel is, waar ik altijd naar toe ga, dat het vandaag de dag is, het is nu de tijd waarop we absoluut elke draad angst moeten loslaten. 

En ik, Linda, voel me, als, weet je, ik heb veel werk gedaan voor die angstzaken, en de vasana’s, maar ik voel gewoon die soort lichtheid, die vervanging van vrees, niet alleen door moed- maar een thema dat tijdens onze bijeenkomst in Sedona opkwam-  dat dapperheid zich werkelijk heeft gesetteld, niet alleen in mij maar in ons allemaal, alsof ons die nieuwe mantel is gegeven om naar voren te komen en om een groter vertrouwen in onszelf te hebben, in wat we samen doen, wat we individueel doen, en wat we in partnerschap doen. 

Ik heb een ritueel waar ik over gesproken heb in deze show maar zeker ook op Heavenly Blessings. Voor ik begin met een heilig ondernemen zet ik de aartsengelen neer, Michaël, Rafaël, Uriël, Jofiël en Gabriël. En in al die jaren hebben zij altijd de hoeken van de ruimte ingenomen of de hoeken om me heen in een kring – maar zij namen verschillende posities in. Maar normaal komen ze binnen en staan ze voor me, en hun zwaarden zijn dan naar beneden. Ze staan naar beneden in een soort van de rusthouding van een krijger.
En soms hebben ze geen zwaarden. Soms zijn hun armen uitgestrekt in diverse houdingen, of ze nu aanbiddend doen – niet naar mij, maar naar God – of gewoon de ruimte vasthouden. Soms kijken ze naar buiten, en zijn hun zwaarden geheven. En als ik dat zie, weet ik dat er iets groots gaande is, wat – en jullie weten dat ik niet iemand ben om veel te praten over duistere krachten, maar dat er iets heel onprettigs bezig is en dat er een echte kring van bescherming om me heen staat.

Maar vandaag, het was fenomenaal! De Aartsengelen kwamen binnen, Michaël, Rafaël, Uriël, Jofiël en natuurlijk Gabriël en ze keken naar me, heel diep in de ogen, en toen draaiden ze zich om, ze zakten op een knie, en ze hielden hun zwaard aan de grond, en toen – want ik doe dit altijd drie keren – ik dacht, nou, dit is nieuw, dit is anders, en wat betekent dat? En toen, toen ik de chant weer herhaalde, bogen zij hun hoofd. En met een soort – nou, geen soort … – wat me werd verteld was dat ze niet in eerbied waren, maar ze gaven dank voor wat er was bereikt.

Nou, ik deel niet vaak veel van mijn persoonlijke visioenen mee, en de reden dat ik dat vandaag wel doe is, omdat deze buiging, dit soort van ongelooflijke voltooiing voor ons allemaal is. Hun hoofden waren gebogen naar de Moeder en kregen haar zegeningen, omdat die volle energie van liefde niet alleen naar onze grote heilige cirkel van lichthouders komt en hen penetreert, maar naar de gehele planeet, dat waar wij aan gewerkt hebben, is al meest voltooid, bewerkstelligd, en dat is echt een tijd van dankzegging en stille viering. Het is als we, voordat we beginnen met het feest, als we ons hoofd buigen en gewoon dankzeggen.
Zo, dat is wat ik wilde meedelen voordat we beginnen omdat het zo’n prachtig visioen is, en die is niet van mij, die is voor ons allemaal. 

Steve: Dank je zeer, Linda.

Linda: Neem het in je hart! We zijn er.

Steve: En ik hoop dat we meer horen over de bijeenkomst waar je eerder naar verwees. En ik weet zeker voor mezelf dat wat ik voel is vergroot vertrouwen en liefde. Het is net als een tastbare aanwezigheid in me, en dat heeft geresulteerd waar we de laatste 24 uur doorheen zijn gegaan.

Dus waarom nodigen we Aartsengel Michaël niet uit om hem iets meer te laten vertellen van wat er op 11/11 gebeurde?

Linda: Zeker. Want hij heeft grotere inzichten!

Steve:  Okay.

Linda: Dank je dat ik dit kon vertellen.
________________________________________
Lezers hebben dit stuk al gelezen – hier gemarkeerd bij het begin en aan het einde – in het artikel  “Aartsengel Michaël:  Wij zijn in een Verenigd Krachtveld. Daar gaat deze Opening over.”
________________________________________
Aartsengel Michaël: Ik ben blij vandaag bij jullie te zijn, en om het nieuws te brengen van de opening van het portaal van liefde en de verenigde energie van liefde. Mijn geliefde vrienden, vanaf het begin en nee, dit is niet het einde; het is minstens een nieuw begin – maar vanaf het begin naar het eind, zullen al onze heilige ondernemingen zijn en geweest zijn voor het verankeren van liefde. 
Dit is al bezig sedert het eerste begin en zeker in termen over wat jullie denken als de geschiedenis van Gaia als de onderneming en de verankering van het plan van de Moeder. Dit is al eonen bezig. Maar ja, de volheid van de opening van dit portaal van 11/11 is bereikt. In jullie tijd denken jullie dat het langzaam is geweest. Maar in feite was dat buitengewoon snel, op veel wijzen, zelfs onmiddellijk. 

En ieder van jullie op je eigen verrukkelijke manier zullen deze input voelen, dit overstromen, deze reiniging en deze verankering, als de stevig onderlaag van liefde, van liefde voor je heilige zelf en liefde voor anderen. En daarmee komt het vertrouwen te weten dat jullie, ieder van jullie, precies is waar je moet zijn, zelfs als het niet is waar je uiteindelijk zal zijn. 

Wat bedoel ik daarmee? Voor sommigen van jullie is er een lichte opruiming, een uitbreiding als jullie interdimensionaal, transdimensionaal gaan/worden. Maar de sleutel is om dit te laten gebeuren. Het moet niet melodramatisch worden. Het moet ook niet maar het meest kleine drama worden. Want het is aardig, liefde is genadig, liefde is vriendelijk.

Er is geen fiber, element, essentie, mens, sterrenzaad, poortwachter, Aardebewaarder, die niet wordt gepenetreerd door deze liefde. Voor sommigen van jullie is het vriendelijk, en voor sommigen van jullie is het zeer, zeer sterk alsof je deze energie nooit eerder voelde omdat het veel meer is dan alleen een emotie. Het is veel buiten wat jullie denken dat een gevoel is. Het is de kern en essentie van je wezen die veranderd en geopend wordt en ja, op veel manieren  ge-her-creëerd. (opnieuw geschapen)

Want jullie weten dat de vorm op zijn hoogste trilling moet zijn om volledig te bergen wat het is dat jullie doen, individueel en collectief in termen van deze Ascentie.  Je kunt buiten jezelf kijken en de meesten van jullie neigen dat te doen, maar wat ik vraag is dat je ook in je kern kijkt, eerst en voornamelijk, en wat daar aan het opwellen is, voelt en ziet en erkent en toestaat te verankeren gelijktijdig dat je praat over de meest belangrijke verschuiving in de geschiedenis, niet alleen van jullie planeet maar waarschijnlijk ook van jullie gehele galaxy en multiversum.

Dan kun je waarnemen. Waarneem buiten je. En zie hoe deze verschuiving zich in jullie buitenste wereld manifesteert, in jullie cirkel, in jullie vriendschap, in jullie politiek en jullie financiën en in jullie gemeenschap. En begin dan te handelen met wat juist is. 

Het zijn niet louter wij, het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, de aartsengelen en de machtigen die de poort open houden. Jullie zijn het. Dit is de mede-schepping. Dit is het  heilige partnerschap. Het is de eenheid van ieder een, over continenten en oceanen,van hart tot hart, tot hart, tot naar jullie sterrenbroeders en zusters omhoog, en weer terug naar jullie. Wij zitten in een verenigd krachtveld. Daar gaat deze opening over. 

De onderneming die jullie en wij genoemd hebben, containment, of in een variëteit aan wijzen   degenen op te nemen die niet in deze vibratie geweest zijn, of die deze niet hebben beleefd of die vibratie van liefde niet hebben kunnen vasthouden, en hen in een situatie te zetten waarin zij niet alleen voortdurend werden gepenetreerd, en velen van hen gaan nog verderdaarin te zitten en in te willen zijn, ze worden door licht en liefde gepenetreerd. Ook de verwijdering van veel van die energieën laat een vrije stroom lopen en een inslag van liefde die doorkomt omdat er geen grenzen zijn, of ze nu menselijk of energetisch zijn, ze zijn allemaal een en dezelfde – dus zijn er geen hobbels of barrières die de stroom doen stoppen.

Dus wat ik nu tegen jullie zeg, jullie alleen kunnen die stroom stoppen. En dat zou erg, erg moeilijk zijn, het zou een Herculus-taak zijn en wij zien niet één wezen op jullie hele planeet die deze stroom wilt doen stoppen. Weet je wat dit betekent  De weg voor je is schoon. 

Jullie kijken naar gebeurtenissen en ik berisp jullie niet hiervoor, want wij hebben veel gebeurtenissen besproken met jullie, vele ondernemingen maar kijk ook naar jullie hart, kijk hoe je in je echte kern van zijn bent. Dat is de waarheid van waar jullie zijn, waar jullie naar toe gaan en wat jullie werkelijk ondernemen.

Het was mogelijk voor het menselijke collectief om enkele grenzen te scheppen bij de  opening van dit portaal maar die weerstand is er niet geweest. Ja, het is waar dat we hielpen door het containment. Maar in jullie individuele harten, jullie zelven, jullie kernen, zelfs van degenen van jullie die nu nog enige reiniging ondergaan door een schoonmaak, niemand van jullie, niemand zei nee. Daarom zegenen we en danken we jullie. En ik ben nu bereid, beste Steve voor je vragen.

Steve: Dank u Lord. Nou, ik denk dat een vraag die in veel gedachten zit van luisteraars, en dat kan ten eerste die van mij zijn, deze is: Gingen veel lichtwerkers ascenderen/opstijgen en keerden die terug als poortwachters?

AEM: Ja, ja. en het is geen toevalligheid dat velen, velen door het portaal gingen. En wat wij zeggen is dat het een ongeveer 24 urig portaal is en zo velen verankeren, verankeren opnieuw vandaag terug in wat zij voelen een stoffelijke vorm. Dus, ja, velen stegen op. Meer dan honderdduizend.

Steve: Hoe worden we ons hier gewoon gewaar van, Lord? Hoe laten zij hun aanwezigheid voelen?

AEM: Maar dat is de sleutel. Het is niet dat zij zichzelf aan de kant hebben gezet of er buiten geplaatst, erboven of verder dan. Dus wat er gebeurt met  poortwachters, en de pilaren ook, à propos, is dat ze gekomen zijn naar, en dit is zelfs ten eerste zijn ze gekomen in een veel. Hoger rijk en frequentie dan gewoon de Vijfde Dimensie. Toen verankerden zij zich in de Vijfde. Nu zweven ze terug naar de Derde. Hoe je dat merkt is door substantiële verandering. Observeer je vrienden. Observeer je familie. Eerder dan naar het groter plaatje te kijken. Want dat is waar je echt een verschil gaat merken of waarnemen. 

Het is niet dat deze mensen, deze poortwachters zo zeer anders opgemerkt moeten worden, maar ze weten dat iets heel substantieels en dieps en onmiskenbaars heeft plaatsgevonden in hen. En dat hun zin van opdracht en van bedoeling werkelijk naar het voorfront is gekomen. Met een soort van vertrouwen, ja, maar ook met een soort van…  we zullen niet zeggen wanhoop… maar van dringendheid,  dat ze hun missie en bedoeling moeten uitvoeren, en dat er, in termen van het menselijke rijk en de menselijke ervaring, geen tijd meer is om een uitvlucht te hebben, dat ze er mee moeten beginnen, en die zin van directheid, er is geen kromme weg meer, het is een rechte lijn en dat ze werkelijk degenen moeten bereiken waar voor ze zich vrijwillig gegeven hebben. En voor sommigen is het een voor een, voor een, maar voor de meesten zijn het massale groepen.

Steve: Dus als het massale groepen zijn, kunnen we verwachten dat die op de tv gaan verschijnen of voor de radio? Is dat juist?

AEM: Ja, dat is juist. 

Steve: Allright. En opnieuw wil ik altijd aan luisteraars zeggen dat u juist weer mijn vraag hebt beantwoord die ik wilde gaan stellen want voor mij is dat altijd zo’n interessant fenomeen.

Mijn volgende vraag aan u en het is misschien de laatste vraag voor dat we St. Germain verwelkomen, is wat heeft het resultaat van 11/11 te zeggen over de overblijvende gebeurtenissen die we verwachten – NESARA. Disclosure, de verwijdering van overblijvende leden van de cabal die nog steeds chaos veroorzaken en ik praat niet over mensen die in containment zitten die daar goed op antwoorden. Wat heeft 11/11 daarover te zeggen. 

AEM: Deze opent de sluisdeuren om ze schoon te wassen. Dus zij die een doorn in de zij waren of een beetje een belemmering zijn geweest,  ontvangen ook die inslag. Laat me je naar het eerste principe brengen, en dat is voor alle wezens om de ervaring van liefde te hebben/krijgen. Er is geen wezen, specifiek op jullie planeet, die is geïncarneerd, in welke vorm ook, die geen liefde wenst, het maakt niet uit hoe ver in het duister men gereisd heeft of hoe ver ze van de waarheid van wie zij zijn, zijn afgeweken . 

Dus wat dit doet is dat het hen toestaat om door de vloed te worden overgenomen. Dus wat het doet is dat het de weerstand als een takje wegduwt, geen cementblok, zelfs geen blok hout, of een boom of een vastzittend blok, maar als een twijgje gaat de weerstand weg voor zaken als bijv. billijke verdeling, voor regeringscontrole, sabotage, elk van dit soort zaken – dat is wat het doet. En dat zet het raam neer voor het verenigd veld. 
________________________________________
{Eind van het eerder gepubliceerde deel}
________________________________________
Steve: En heeft dat toepassing op, zeg maar, mijn buurman? 

AEM: Ja.

Steve: Ja? Dus kan ik verwachten  dat als ik me naar mijn buurman richt dat ik een ontspanning zie van zijn scepticisme of van zijn cynisme? Is dat juist?

AEM: Nou, ze zullen niet direct, zeg maar, op je deur kloppen en tegen je zeggen: Steve, beste man, je had gelijk. Je had gelijk met al je idiote ideeën”

Steve: [lacht] Uh-hunh.

AEM: Maar wat ze zullen doen is dat je een glimlach ziet, je ziet ze dichterbij komen, je ziet de uitdrukking in hun wereld en in hun werkelijkheid, omdat ze nog steeds gevangen zitten  in hun eigen omlijsting, hun omlijsting van gedachten, hun ideeën omlijsting. Maar ze zullen beginnen om zelf de uitdrukking van liefde te worden terwijl ze die ervaren, en als jij er de ontvanger van kan zijn.

En dat opent de deur voor de discussie en het feitelijke naar voren komen van het bloeien van wat moet gebeuren om eigenlijk een vorm, een wereldbol, een planeet van liefde te worden. 
Steve: Dat is prachtig.

AEM: Omdat wat liefde doet, met de opening, de glimlach, de meer zachtere overweging, is dat het de deur opent voor een meer wederzijdse conversatie. Het opent de deur voor een meer wederzijds respect. Als je in staat van genade bent, hoef je niet je spirituele spieren te spannen en zeggen: “Ik heb gelijk, en dit is de enige manier,”  omdat je er al bent. 

En dat is wat er is gebeurd bij degenen die al door de Ascentie zijn gegaan. Ze proberen niks meer te bewijzen. Ze zitten niet in grote angst over wat er wel of niet zal gebeuren. Ze zijn er al. En daarom reiken ze heel vriendelijk terug en heffen anderen gewoon op.

Steve: Hmm.

AEM: De manier waarop je een kitten poes zou optillen, of een kindje, of een bloem. Dat is heel zachtjes, heel zorgzaam. Maar als dit eenmaal klaar is, dan is het klaar.

Steve: Dank u hiervoor, Lord. Weet u, ik wil graag de hele dag hier zitten om met u te praten maar ik moet nu St. Germain vragen om naar voren te komen om ons de geschiedenis van NESARA te vertellen en over het NESARA programma te praten. Dank u dat u vanmorgen bij ons was, Lord. We worden altijd gezegend door uw aanwezigheid.

AEM: Je weet dat het altijd mijn genoegen is. Ik ben tevreden. En ik vraag ieder van jullie vanavond en iedere avond, nacht en elke dag om de liefde te laten groeien, om op de plek te zitten van eerbiedige viering en weet je, lieve harten, jullie zijn er al. 

Steve: Dank u, Lord.

AEM: Vaarwel.

Steve: Vaarwel.

St. Germain:  Ik ben  St Germain.

Steve: Hello St. Germain, welkom bij ons programma.

StG: Welkom jullie, ieder van jullie mijn lieve broeders, zusters, vrienden, bondgenoten. Ik voel me geëerd onze geliefde Aartsengel Michaël op te volgen en ik ben nederig om dat te doen. Ja, ik weet dat over mij heel vaak wordt gedacht om arrogant en vol vertoon te zijn, maar eigenlijk ben ik zeer bescheiden. Dus, waar willen jullie gaan beginnen?

Steve: Nou, ik zou ondeugend zeggen , St. Germain, met mijzelf! [lacht]

StG: Ja, dat ook!

Steve: Verrukkelijk ondeugend! Laat me u vertellen wat ik hoop dat we kunnen doen in dit halve uur. Ik hoop dat u ons iets van de geschiedenis van NESARA kunt vertellen, wat teruggaat naar toen u de World Trust  (Wereld Krediet) begon met Paul de Venetiaan en met Serapis Bey, en ons dan misschien iets kunt vertellen hoe u sinds die tijd de groei en het volwassen worden begeleidde van het Prosperity Program (Welvaarts Programma).

En dan heb ik wat vragen voor u over hoe NESARA zal worden toegepast en waar het goud vandaan komt dat hoort bij NESARA. Wat de spirituele kwaliteiten er van zijn en zijn belang voor Gaia. 
Zo, dat is waar ik graag naar toe wil gaan, als u zo vriendelijk wilt zijn. En dan loop ik er al op vooruit dat u veel bochtjes hebt langs het pad, zullen we zeggen.

StG: Je kent me. Ik heb altijd omleidingen. 

Steve: Absoluut en dat is gewoon in orde voor me.

StG: En ja, ik zal graag beginnen. Omdat wat we vandaag doen – en het is een belangrijke tijd, echt, voor de ontvouwing van de menselijke ervaring – dus ik neem jullie even mee terug nog voor de tijd van het begin, toen we het begin van groei zagen, de verankering van dualiteit, en ja, de polariteit, in de menselijke psyche en haar gedrag en de groei van duisternis en de illusie van afgescheidenheid. Want dit alles heeft een heel lange en duistere geschiedenis, nietwaar?    

Steve: Ja. 

StG: En toen natuurlijk, zag je dit in Atlantis, toen de rijkdom, van Lemurië en Atlantis, zo opmerkelijk was. En ik bedoel niet alleen goud. Ik bedoel niet alleen de valuta. Maar de rijkdom van de gemeenschap, van de cultuur, van de uitwisseling met jullie sterrenbroeders en zusters, de kruis-bevruchting, de schoonheid,  - het was er allemaal. En toen opnieuw die wens naar controle, naar arrogantie, naar macht, opnieuw werd er vernietigd wat schoon en mooi was, en wat helend was.

Toen ik op Aarde leefde, op Gaia, deze prachtige planeet, in mijn nogal langtijdige incarnatie als St. Germain, was wat ik zag de sterkte door de ontbinding door hebben en niet-hebben, om dit in jullie zeer concrete termen te zeggen. En ik bedoel niet gewoon geld. Maar geld, valuta, was zo vaak de drijvende machine achter controle, achter macht, achter wat ik noem een zeer negatieve ondeugd.

En zij die geen geld hadden – en dit is waar tot op deze dag; niet zo kortgeleden, in de laatste paar jaren, toen lichtwerkers doorbraken, maar het is nog steeds waar in de volle breedte – het geloof dat als je niks hebt, zelfs als je door vele, vele zaken je hebt heen gewerkt en je weet dat je geliefd wordt en liefdevol bent, dan is er nog steeds die kwaliteit van angst, van afscheiding, van het je minder voelen dan een ander, als je geen geld hebt, of middelen hebt om jezelf te ondersteunen, om wat wij noemen de zeer basische menselijke behoeften. 

En dit werd door economen bestudeerd, door sociologen, psychologen, filosofen en zeker door politici. En het werd bestudeerd vaak op manieren die controle en voortgezette macht gewoon bijna onontkoombaar maken. Maar merk op, ik zeg “bijna”. 
En wat ik dus had gevoeld, wat wij gevoeld hadden, specifiek mijn beste vriend Serapis Bey, maar ook El Morya en Paul, wat wij voelden was dat als er een gelijkstelling kwam, als deze illusie, deze tweedeling van hebben en niet-hebben werd verwijderd, dan zou de menselijke spirit, de psyche, het ego in evenwicht, vrij zou zijn om te bloeien en voor het menselijke wezen en het collectief zou werkelijk worden wat altijd het plan was geweest en dat voor nu, voor deze planeet voorzien werd. 

Dus wij begonnen weg te zetten, niet alleen etherisch, maar ook feitelijk, geld, goud. Een schat werd aan de kant gezet, want weet je, ook als alchemist is het heel gemakkelijk om op deze wijze te scheppen. Nu, we spreken niet vaak over alchemie en het werk dat ik gedaan heb in dat rijk en het vermogen om die eenvoudige energieën of codes te scheppen, maar laat ons zeggen dat geld aan de kant is gezet. Dit is geen sprookje. Dit is geen droom. Dit is een onderneming geweest van mijzelf met vrienden, voor een concreet plan van hoe we dit kunnen aanpakken en hoe we door die meest fundamentele zaak van gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde heen kunnen breken. Want wat ik ook merkte, en al vele, vele duizenden jaren heb opgemerkt is dat als mensen hebben wat ze nodig hebben dan denken ze echt dat wat zij denken dat God is, aan hun kant staat. En als die zorg met de dagelijkse handhaving is geregeld, dan geven ze zichzelf de vrijheid om zich te verbreden en te onderzoeken.

Nu, die vrijheid is er altijd geweest. En het is zeker de vrijheid waar ik de Verenigde Staten van Amerika op heb gebaseerd. Nu, er zijn veel pogingen gedaan om deze Krediet (Trust) op te lossen, om die te stelen, om deze weg te nemen [lacht]. Er zijn veel pogingen gedaan. Maar we hebben vele beschermingen in het hele universum en er zijn zeker zaken die gewoon niet worden toegestaan ondanks de wil van vrije keuzes. En dit soort diefstal is er een van, omdat het een goddelijk geheiligd Krediet is. 

Zoals jullie weten, zijn er oorlogen geweest en zijn er heel veel politieke intriges. Laat me jullie iets geven om over na te denken. Zo vaak als jullie gedacht hebben aan de onderzoekingen van de Nieuwe Wereld(ontdekking van Amerika), hebben jullie ook gedacht aan het plunderen van de inheemse stammen, inheemse mensen en de plundering van hun bronnen, hun rijkdom, hun goud, hun juwelen en om die schat naar Europa toe te brengen – want het zijn niet alleen Portugal of Spanje of Frankrijk of Engeland; het zijn veel naties geweest en dit is een lang verhaal. 

Maar ik geef jullie dit idee: dat er ook een transfer was van heel veel van de schat naar de Nieuwe Wereld, omdat ik wist dat het daar veilig zou zijn. Ik wist dat het begraven zou worden. Ik wist dat het zou worden toevertrouwd aan Aarde-bewaarders en mijzelf. En er waren ook rijkdommen die in grotten werden gezet van Tibet en specifiek op andere plekken die ik nu nog niet zal noemen.

Maar dat is een van de redenen, niet alleen politiek, of godsdienstig, waarom er altijd zoveel belangstelling is geweest, specifiek kortgeleden, van de Chinezen voor Tibet. Er is een weten van wat daar aanwezig is. Maar ik dwaal af. 

Steve: St.Germain, er wordt zelfs gesproken dat er goud is gebracht van andere planeten, en natuurlijk is er goud dat door slagschepen is verzonken.

StG: Ja.

Steve: Dus is er heel veel goud op deze planeet. Is dat juist?

StG: Er is meer goud dan jullie je kunnen voorstellen. En er is zeker meer goud – denk erover als valuta- er is zeker meer goud dan wordt aangenomen. Er zijn goudsommen die allemaal langs het rooster/grid zijn gezet. En soms werd het goud verborgen in het volle gezicht.

Nu, waarom heb ik daar niet heel veel over gesproken? Nou, ik sprak er zeker over toen we de Verenigde Staten van Amerika stichtten en toen we aandrongen dat alle mensen vrij moesten zijn. Maar dat is niet volledig gebeurd. Het wordt nu pas werkelijk verankerd. En dat verspreidt zich, ja, als een paddenstoelenwolk, het verspreidt vrijheid en liefde overal.

Maar ik wil weer niet afdwalen. Maar ik wil wel zeggen dat veel van mijn werk op Aarde ook healing is geweest. En de reden is dat de healing van deze kern van bezigheid moest plaats vinden, of minstens naar een punt waar de laatste duw, die nu onderweg is, plaats kon vinden. Dus deze illusie van armoede, van hebben en niet-hebben, kan gewoon worden gewist.

En jullie zijn juist, er zijn ook mineralen op jullie planeet gezet door jullie sterrenbroeders en zusters die veel waardevoller zijn dan goud. Die zijn nog niet ontdekt of gevonden. En dat gaat gebeuren. Maar dat is geen deel van het Krediet waar ik over spreek. Dat is ondergeschikt. 

Steve:  All right. En palladium en vanadium, denk ik, zijn twee van die metalen, niet?

StG: Ja, net als serenium ook.

Steve: Serenium? Die laatste twee zijn metalen die we nog niet ontdekt hebben, denk ik.

StG:  De laatste drie zijn metalen die jullie niet hebben ontdekt.

Steve: Okay. Een vraag die ik wil stellen voordat we de lucht uitmoeten, omdat ik weet dat dit in het denken van heel veel luisteraars zit, is het als NESARA binnenkomt, wordt er gezegd dat jullie gewoon nullen toevoegen aan de bankrekeningen. Maar zullen er geen landlords(eigenaren) en autoverkopers en bakkers gewoon nullen aan hun rentes of prijzen gaan toevoegen?

StG: Nee! 

Steve: Waarom zegt u dat?

StG: En daarom is het waarom de opening en de toestroom van het liefdesportaal werkelijk moest plaats vinden. Wat jullie je moeten realiseren is dat bankiers, autoverkopers, de bakker en de slager net zo vermoeid tot op hun ziel zijn als jullie. Ze kunnen het niet weten. Er kan een lichte fluctuatie zijn maar jullie weten ook dat die nullen zullen worden backed up = ondersteund omdat ze moeten worden ondersteund om chaos te vermijden wat jullie denken dat chaos is, of  politieke diefstal en manoeuvrering die al eeuwen lang heeft plaats gehad. En eerlijk gezegd, ik ben daar zat van. Dus het zal worden ondersteund/met reservekopieën door wat jullie denken aan goud en metalen, valuta. 

Steve: All right.

STG: Maar dat zal niet gewoon een inflatie worden zodat jullie net zo arm zullen zijn als altijd. Het gehele plan – het maakt niet uit hoe jullie het noemen – NESARA is heel erg verpoliticeerd geworden, nietwaar? 

Steve: Ja.

StG: Natuurlijk, want degenen aan de macht, die het controle scenario willen handhaven worden heel paranoïde over NESARA. Dus als jullie eraan denken als mijn egalisatieplan of mijn verjaardagsgeschenk aan jullie allemaal, terwijl jullie worden herboren, laat het dan zo zijn dat jullie de middelen worden gegeven om de passie in die rechte lijn te volgen, die drijfveer die je voelt wat je moet doen en wat je wilt en wat je wenst te doen en om met ons te co-creëren. 

Maar ik wil niet laten herhalen of om enkele fouten helpen te herhalen die zijn gebeurd in de tijd van Atlantis. Dit mag/kan niet uit een plaats van hebzucht komen. Het kan niet komen uit een plaats van behoefte of uit wanhoop. Het komt alleen door de erkenning dat jullie dit natuurlijk verdienen; natuurlijk zijn jullie het waard. 

De persoon die leeft in het ghetto van Chicago en worstelt om haar kind te voeden en om dat kind veilig te houden, terwijl geweerschoten om haar heen zijn, moet weten, vanuit ons perspectief, dat zij het net zo waard is als elk wezen op de planeet. En als die ondersteuning, een kom goud is op haar tafel, een bowl van geld, een cheque onder de deur door – omdat we weten dat niet iedereen een bankrekening heeft – of een kom met vers fruit, als dit begint zal het zijn als manna uit de hemel, en dat zal worden gewaardeerd omdat het komt vanuit een plaats van liefde.

Als een kind jou een bloem geeft die zij ergens uit een veld of uit jouw tuin heeft gepakt, dan is dit een geschenk van zuivere liefde. Dat is de manier waarop dit wordt ontvangen. Dus je geeft geen klap op de hand van dat kind. Je zegt niet: ”Maar die tuin is van mij”.  Dit raakt zo’n diepe plek in je dat je niet anders kunt dan glimlachen en dank zeggen. En er is geen wens van de persoon die deze uitwisseling ziet om de bloem uit je hand te rukken.

En dat is wat er in het verleden is gebeurd. De bloem is uit jullie hand gerukt telkens weer. En dan draai je je om en zegt: “Oh. Dus het is waar dat God niet van me houdt. Hij zorgt niet voor me. Hij denkt niet aan me.”  En dat is de illusie. 

En dat is wat Paul en Serapis en ik hebben ondernomen om te veranderen. En we zullen het veranderen. En de tijd is nu.

Steve: Nou, Lord, ik pik op dat u ‘de tijd is nu’ zegt, we willen waarschijnlijk geen datums horen [omdat er geen datums tot nu toe uitkwamen] maar tegelijkertijd weet ik zeker dat onze luisteraars zich allemaal afvragen: wanneer zou NESARA komen? Zonder ons een datum te noemen, kunt u ons een wenk geven over wanneer we NESARA kunnen verwachten?

StG: Kijk uit je raam en zeg: “Ik sta het toe, ik ben het waard, en ik ontvang.” Kijk naar buiten,  roep mij en zeg gewoon: “Ik ben klaar.
Laat de levering komen” Zo snel kan het zijn.

Steve: All right, Lord.

StG: En als je niet thuis bent, dan laten we een berichtje op de deur achter. 

Steve: [lacht]  je pakje wacht bij de Federale Express.

StG: Ja, het is zeker een express!

Steve: All right, St. Germain. Nu, de laatste vraag die ik heb gaat over goud, er wordt gezegd dat goud speciale spirituele eigenschappen heeft, gezegd is dat dit belangrijk is voor Gaia. Kunt u die eigenschappen bespreken in de paar overblijvende minuten die we nog hebben en wat moet er met goud worden gedaan ter wille van Gaia? 

StG: Het goud moet allereerst worden gebruikt om Gaia te reinigen. De reden dat goud zulke speciale eigenschappen heeft, specifiek voor Gaia, specifiek voor deze planeet – en ik bedoel niet om een ander mineraal of metaal dat wordt gevonden te denigreren - maar het is zuiverheid, het is genade, het is vreugde en het is heelheid. 
 [muziek begint]

SB: Thank you, St. Germain.

St.G: Ik houd van jullie allemaal. En ik begiftig jullie allen.  Vaarwel. 

SB: Thank you, Lord. Farewell.
[end]

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html