Labels

Monday, November 12, 2012

05-11-2012 Steve Beckow met Engeluur

Geoffrey West in ‘Een Uur met een Engel’ en  AEMichaël : Deze verkiezing maakt de weg vrij voor Obama voor de Waarheid van zijn Wezen. 
5 nov. 2012     

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/11/archangel-michael-this-election-clears-the-way-for-obama-to-step-into-the-truth-of-his-being/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-this-election-clears-the-way-for-obama-to-step-into-the-truth-of-his-being 


We verontschuldigen ons voor de vertraging bij het posten van Een Uur met een Engel, wat kwam door de impact van de Orkaan Sandy en dan aan Ellen die worstelde om deze transcriptie zo snel als menselijk mogelijk was uit te schrijven.

In dit interview met Geoff West, bespreekt Aartsengel Michaël de aard en de impact van Orkaan Sandy, de herverkiezingscampagne van president Obama, waarvan nu het succes bekend is, de onjuistheid van geruchten dat de Federale Reserve was gesloten, onder de bedekking van de storm, de situatie van de effectenbeurs, de overeenkomst van de BRICS, de nieuwe rol van het IMF, containment, de 11/11 en de 12/12 portalen, “het winnen van de oorlog”, vroege Ascentie, en de Ascentie tijdslijnen. 


Een Uur met een Engel, op 5 nov. 2012 met AE Michaël

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De grote Ontwaking, en met Geoffrey West van de Greenprint voor het leven.   Ik ben Graham Dewyea. Het is een genoegen bij jullie allemaal te zijn.   Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je Graham. Gegroet en zegeningen aan iedereen op deze 5 november, de avond voor de presidentverkiezingen van de VS. Dus hier zijn we op de vooravond van de verkiezing waarvan sommige hemelsen en leden van onze galactische familie naar gewezen hebben dat het een spel-verandering zal worden.

Er is veel gesproken over talloze veranderingen van regering, wereldwijd, en er zijn ook al belangrijke tekenen van veranderingen gebeurd, niet alleen in de wereld politieke structuur maar ook in de bank industrie. Wij beginnen scheuren te zien die zich beginnen te vormen in de structuren van de voornaamste media als meer en meer mensen geïnformeerd raken over de informatie die de voornaamste media al die jaren hebben behandeld, of helemaal niet behandeld hebben.

Je zou kunnen zeggen dat we nu het pad naar huis zijn opgegaan, zoals dit heet, de laatste zeven weken van 2012. (w: zes nu)  Dit jaar is gewoon voor onze ogen verdwenen. We hebben de energieën zien omhoog gaan en in onszelf gevoeld, als er dingen omhoog komen om ze te helen en dan los te laten. 

We werden uitgedaagd en we werden geroepen, misschien nou meer dan ooit, om te blijven bij wat er in ons op komt, en er aan te denken dat wij degenen zijn waar we op gewacht hebben, en dat wij het zijn die een voorbeeld moeten zijn van hoe we moeten omgaan en boven elke uitdaging uitstijgen die mogelijk onze dienst aan de mensheid, onze planeet en onze galactische families kan beïnvloeden. 

Vanavond komt Aartsengel Michaël opnieuw bij ons om weer een update te geven van wereld gebeurtenissen, om de waarheid te begrijpen achter sommige geruchten die de ronde doen, en misschien ook om te proberen inzichten te bieden voor wat wij energetisch kunnen zien van de resterende periode.

Michaël, welkom terug, zoals altijd, en voor het brengen van je aanwezigheid hier vanavond.

Aartsengel Michaël: En welkom voor jullie, lieve vrienden. En welkom aan iedereen van jullie. Ik ben Michaël, aartsengel van liefde, strijder van vrede. Ja, vereniger van de Ene. En voordat we beginnen bied ik jullie gewoon eerst weer mijn blauwe vlam van waarheid aan. 

Je sprak over de wereldveranderingen die flink onderweg zijn en het is belangrijk dat ze gezien en ervaren worden vanuit het perspectief van waarheid. En dat perspectief van waarheid ligt in ieder van jullie – in jullie hart, jullie keel en in je derde oog, in de kern van je wezen.

Dus, deze ontsteek ik, mijn pientere vriend, terwijl we weer samen beginnen te reizen vandaag. Ik verwelkom jullie allemaal terug.

Geoffrey: Dank je Michaël. Misschien is het juist om te beginnen met de storm, Orkaan Sandy, terwijl die nu aan het afnemen is. Bronnen geven aan dat deze door mensen werd gecreëerd maar ook een natuurlijke was. Het feit dat sommige weerbronnen in staat waren om zo precies het pad van de storm konden voorspellen en zijn exacte locatie, waar hij aan land zou komen, terwijl de storm nog bij Cuba lag, heeft gesuggereerd dat het een door mensen gecreëerde storm was.

We weten ook dat er veel negativiteit in dit gebied zit, en dat er healing moest gebeuren en energie moest worden losgelaten.
Kunnen we beginnen bij bevestiging hiervan: Was de storm door mensen gemaakt, of volledig natuurlijk, of een combinatie van beide? 

AEM: Nee, die storm waar je aan denkt, Sandy, was geen menselijke creatie. Hij was een natuurlijk fenomeen die zeer duidelijk geleid en gericht werd op de verwijdering van negativiteit, voor de reiniging van de mensen en de planeet. Kunnen we hier even over spreken? 

Ja, hij werd zeer duidelijk gericht. Maar hij werd niet gestuurd door wat je denkt, door negatieve menselijke krachten. En begrijp dat Gaia – en haar vermogen om energieën te richten, veel sterker is dan iets dat van mensen is, en dat is specifiek zo als er een opzettelijk schoonmaken  plaats vindt.

Nou, je zegt dat het schoonmaken bezig is, en natuurlijk heb je daar gelijk. En natuurlijk is het zo dat Gaia nooit grote verwoestingen wenst te scheppen als het geen deel was van de energie van Ascentie, van de opstapeling van wat er in deze tijd van de planeet moest worden verwijderd. Maar laat me ook zeggen tegen jullie dat de impact van de storm en de echte reiniging, schoonmaken, her-geboorte, opstanding, nu gebeurt. 

Dus ja, er was een stoffelijk wegvegen, een schoonmaak, een wegwassen van veel negativisme, maar in waarheid is het een resultaat en een uitstorting van empathie, van steun, van liefde, van compassie, van kameraadschap, van eenheid. Dat is de werkelijke bedoeling van Sandy en dat is wat jullie zien in de meeste gebieden en bij de meeste mensen die werden getroffen door dit dramatisch gebeuren. 

De menselijke wezens – en er zijn er veel van in dat gebeid – die nog , of waren, die heel erg verslaafd waren aan drama, nou, die hebben een gebeurtenis gekregen van monumentale dramatische proporties. En wat er gebeurt is dat ze zeggen: “Weet je? We vinden al dit drama helemaal niet leuk.” Maar wat jullie ook zien is dat de ene buur de andere helpt, gemeenschap helpt gemeenschap, regering helpt regering.

Nou, daarin, zitten daar nog zaden van drama en chaos in? Zijn er mensen die hun hele negatieve vibratie uitspelen of proberen er voordeel uit te krijgen? Ja. Maar wat we jullie willen vertellen is met zoveel woorden over het evenwicht, of zullen we zeggen, de her-balancering van de energieën in dit gebied, dat het geweldig is geweest, en heel veel is er bewerkstelligd, wordt nog bewerkstelligd, en zal worden gedaan. 

Geoff: Zou het fair zijn te zeggen dat deze specifieke storm ook een goddelijke timing had, zo vlak voor de verkiezing?

AEM: Ja, dat is juist. Zoals, waar Gaia ook op heeft gewezen bij andere situaties of channelingen, is het dat er veel lagen waren die in werking kwamen door de fenomenen van deze storm. Nu, een van die dingen die is gebeurd, om je vraag te beantwoorden over de verkiezing, is dat het de mensen de gelegenheid geeft om de president van de Verenigde Staten eigenlijk echt te zien handelen op een manier die zeer zorgzaam, meedogend was; in het leiderschap dat eerder verantwoordelijk was dan een gewoon dagelijks beleid. Dus dat bracht hem terug naar de voorgrond en in het centrum en gaf de mensen nog weer een gelegenheid om te zien wie hij werkelijk is.

Geoff: Okay. Dank u hiervoor. Nu, ik wilde die vraag al eerder stellen, maar daar die vast lijkt te zitten aan wat u net vertelde, Michaël, denk ik dat ik daarom deze vraag stel.

Een van de staten die hard werden getroffen was de staat New Jersey. De gouverneur van die staat, Chris Christie is een Republikein en hij is historisch gezien een zeer sterke en uitgesproken criticaster van Obama geweest. Maar in de laatste week heeft hij ongelooflijke lof getoond over Obama en deed dit in het openbaar.

Ik wil hier niet te veel tijd aan besteden, maar zijn dit louter 2 mensen die hun echte mensheid demonstreerden voor de politiek uit, of is dit mogelijk een teken dat verbonden is aan een grotere verandering  die zich gaat ontvouwen binnen de politieke structuren? 

AEM: Dit zijn ze feitelijk beide. Het is een gouverneur die inziet en weggaat bij de gewone retoriek en weg bij de retoriek van de partij politiek, van verbinding van egoïsme en de wens naar macht, die naar een plek gaat van het feitelijk binnengaan in zijn eigen menselijke hart en zien dat de reden dat hij betrokken raakte in de politieke arena, op de eerste plaats, niet uit redenen van hebzucht was of uit overheersing. 

Dit bracht hem terug naar zijn eerste principes, die waren dat hij om mensen gaf.  Hij zorgde echt voor mensen binnen zijn geografisch gebied, de staat. En waar hij getuige van werd en wat hij toen had gezien was dat er kameraadschap was bij de president en dat er in feite geen verschil was, naast de retoriek, dat ze beiden zorgden voor de zelfde dingen. 

En in het grotere plaatje, zoals je vroeg, wat je ook ziet is dat mensen veel etiketten gaan wegwerpen. Er is een grote nadruk geweest op etiketten, en dat was meer dan “Ik ben dit”of “Ik ben dat” , of het nu politieke macht was of niet. De verschuiving gaat naar “Ik ben mens, ik ben een galactisch mens. Ik ben deel van mijn gemeenschap. Ik ben deel van deze familie” en de behoefte aan etiketten is aan het verdwijnen.

Omdat als je iemand ziet verdrinken, of het nu emotioneel, stoffelijk, of mentaal is, roep je niet uit: “Wat is je politieke richting? “ Nee, vanuit de kern van je hart en vanuit je stoffelijke lichaam steek je je hand uit en je helpt waar je maar kunt. En dat is in feite precies wat de poort-bewakers, de wegwijzers aan het doen zijn. Ze steken hun hand uit en helpen anderen naar hogere rijken, naar een ander begrip.

Dus, wat jullie zien is een katalysator, ja, een heel dramatische – zoals je kunt zeggen – erg verwoestende katalysator die de menselijke harten opent. 

Geoff: Geweldig, dank u Michaël.

AEM: Nee, de storm was geen afdekking voor een coup of een overname van de Federale Reserve. Dat zou incorrecte informatie zijn. Nu, dat zou zelfs een naar mensen gerichte storm zijn of een onevenwichtigheid. Maar wat dit werkelijk was, dat was Gaia die een deel van haar balans uitvoerde en een schoonmaken van oost en west dat moest gebeuren. 

Weet je, mijn vriend, er is geen noodzaak – oh, er is altijd menselijke hebzucht en er zijn altijd krachten die zich er mee willen bemoeien, of het willen beïnvloeden, of er gewoon rijkdom mee willen vergaren – maar er is echt geen noodzaak om iets te doen met de Federale Reserve. Dat is werkelijk niet de bron van overvloed waar jullie naar uitkijken. 

Geoff: Umm. Heel waar. Dus dat beantwoordt ook de volgende twee vragen, over de mogelijkheid van een effectenbeurs-her-setting tijdens de storm, of misschien dat er veranderingen hebben plaats gehad in de registratie stelsels van het NWYork Politie Departement,  bijvoorbeeld. Dat zijn dan ook geruchten. 

AEM: Nee, dat is niet waar. Niet noodzakelijk zo. En laat me je vertellen waarom.
Er was een resetting, zoals je zei, niet op de manier van een drama, niet op de wijze van een uitvlucht, maar er was een sluiting van Wall Street om een aantal redenen. En ja, tijdens die reiniging, denk je echt dat Wall Street vrijgesteld werd? Natuurlijk niet.

Wat ook, er was een concentratie van heel veel energie in, niet alleen – en we gebruiken Wall Street als een algemene term; laten we daar heel duidelijk over zijn – maar de investering, de handel en de financiële instellingen en de effectenbeurs werden geplaagd, niet alleen door oneerlijkheid, maar door onachtzaamheid. Er zijn heel veel diefstallen, van manipulaties geweest die ten gunste waren van wat wij noemen machtshouders en die nadelen brachten aan degenen die eigenlijk probeerden hun geld te beschermen of te verdienen.

Ja, het is allemaal een spel. Maar het is een spel waar jullie ook allemaal mee hebben ingestemd. En het is een manier waarbij waarden zijn aangewezen, en dat is nuttig gebleken op bepaalde wijze. Maar in de tijd van sluiting, waren de eerste criteria – en wij hebben gezegd dat dit op veel niveaus werkte – dat veel mensen zich gingen realiseren dat ten eerste de wereld niet ophoudt, als de effectenbeurs een paar dagen wordt gesloten. Dus was dit een belangrijke verwerkelijking en ontwaking. Dus alleen al dit was een re-setting op veel manieren. 

En dan, ten tweede, in die sluitingstijd, zoals jullie dat zouden zeggen, was er een massale instroming – geen manipulatie, omdat we die indruk niet willen geven – maar er was een massale instroom van licht en liefde in die gehele sector of omgeving, inclusief naar elk mens over de hele wereld die is betrokken bij dit soort activiteiten. Dus denk eens aan de massale aard hiervan.

Dit was een instroming direct uit het hart van mijn legioenen, vanuit het hart van de Moeder/Vader/Ene en heel veel schoonmaak en infusie van licht door jullie sterrenbroeders en zusters. Nou, knoeiden wij dus met de effectenbeurs? Nee. Maar die werd dus door licht overstroomd en daarom werd die geopend en heropend op een zeer levendige toon, zullen we zeggen. 

Nu, de andere zaak hier is dat terwijl de effectenbeurs was gesloten, hielp dit ook mensen om zich te realiseren van wat er belangrijk was, niet alleen de markten waren, maar degenen in de straten, zij die in hun huizen waren gevangen en probeerden om voor hun kinderen te zorgen en om warm te blijven en om voedsel voor hen te vinden. Dus opnieuw bracht dit het focus naar wat er werkelijk belangrijk is in de her-balancering en voor een hervestiging van de weerstand van de mensheid. 

Dus dat gebeurde er bij de effectenbeurs. Die werd ook beschermd tegen waar jullie soms van  denken dat duistere krachten er hun voordeel uit pakken. 
Nummer een: dat werd niet toegestaan.
Nummer twee; over de registratie van het Politie Departement van NW York. Nou, jullie weten dat ik een aartsengel van rechtvaardigheid ben, van evenwicht. En laat me jullie dus ook vertellen dat er veel wezens zijn die in die database staan, of die werden gearresteerd of beschuldigd werden of een proces kregen door die (duistere) krachten, en die totaal onschuldig zijn. Dus werd er enige aanpassing gedaan – niets groots, niets schadelijks, maar er werden enige aanpassingen gedaan.

Geoff: Okay, geweldig. Dank u, Michaël. Ik realiseerde me toen ik die vraag stelde dat ik misschien wat verwarring zou veroorzaken bij enkele luisteraars. Dus ik bekijk dat even overnieuw. Ik verwees naar dat er twee andere geruchten waren die zeiden dat de effectenbeurs misschien werd gere-set en ook de NW York Politie dossiers, en u zei dat dit niet helemaal waar was. Dus wat u nu verduidelijkt hebt is dat er een bepaalde mate van waarheid zit in die specifieke geruchten.

AEM: Ja, maar niet op een negatieve manier.
Geoff: Geweldig.

AEM: Op een zeer positieve wijze!

Geoff: Dank u. Okay. Ik denk dat dit helpt om wat te verduidelijken voor sommige luisteraars.

Zo, we gaan nu over naar Obama. Ik denk dat het aardig duidelijk is dat hij zal worden herkozen. Er zal waarschijnlijk niet zoveel drama bij zijn. Dit zal onmiddellijk een nieuwe tijdslijn in gang zetten en ik neem aan dat dit een heel belangrijke tijdslijn zal zijn.

Heeft Obama nu genoeg vrijheid en ondersteuning in de hallen van het Witte Huis om onmiddellijk te beginnen zijn oorspronkelijke visie uit te voeren? Welke dingen kan hij mogelijk doen onmiddellijk na zijn herverkiezing, en heeft hij groen licht om dat onmiddellijk te doen? 

AEM: Nou, we hebben direct gezegd natuurlijk dat we niet voor mensen gaan stemmen, maar we zeiden ook dat we ondersteunen en voorspellen – en je weet hoe dit kanaal(Linda) aan voorspellingen een hekel heeft – dat ja, dat dit een verkiezing zou zijn die de weg vrij maakt voor Obama om in de waarheid van zijn wezen te stappen en die te omhelzen en van zijn leiding in het mede-scheppen van de nieuwe Aarde, Nove Aarde en om Nova Wezens te scheppen, en dat zijn jullie lieve zelven, mijn vrienden. 

Dus ja, hij zal en hij heeft ondersteuning die hij nodig zal hebben om verder te gaan. Maar laten we zeggen dat als alles scheef loopt, wat het niet zal doen, echter,maar laten we zeggen dat als dit gebeurt, moeten we benadrukken, dit niet de rol, de bedoeling, en de missie verandert van ieder van jullie, en meer belangrijk die van Barack Obama en zijn team. Die zullen verder gaan. 

En ja, dat zal resulteren in wat mensen kunnen denken – en ik benadruk hier “denken”- dat is een radicale verandering. Zal het een wervelwind worden? Nou ja, waarschijnlijk zal het dat worden eigenlijk. Dus, wees voorbereid. 

Geoff: Hm. Nu, ik denk dat we al bevestigd kregen dat er een nieuw banksysteem kalmpjes wordt ingesteld in het laatste korte tijdje en dat dit wacht om te worden ingesteld. Is dit hetzelfde stelsel dat vast zit aan de duidelijke overeenkomst die bestaat tussen wat wij noemen de BRICS alliantie? (BRICS = Brazilië, Rusland, India, Chili en Zuid-Afrika.w.)

AEM: Ja, dat is juist. En het is een opnieuw op één lijn stelling van geldstelsels, en [?] dit wordt een meer internationaal stelsel van gelijkwaardigheid.

Geoff: Nu, er wordt gezegd dat er minstens 140 landen zijn die nu verbonden zijn aan dit nieuwe stelsel.

AEM: Ze zijn niet alleen verbonden, het zijn ondertekende verdragen.

Geoff: Okay. Is dat nu groter dan 140?

AEM: Nee, dat is ongeveer gelijk. 143. 

Geoff: Okay. Nu, er is nog een bron die zegt dat een specifiek protocol, de Wanta, Reagan, Mitterand Protocol nu is ingesteld. Bent u in staat om ons een idee te geven van wat dit eigenlijk is? Het schijnt vast te zitten aan het Internationale Monetaire Fonds.
Dus als ik deze bron juist lees, lijkt het dat het IMF nu ook aan boord is om het licht te dienen. Zal het IMF iets onmiddellijk doen? Of zijn ze al iets aan het doen? Is Christine Lagard in een containment, of kiest ze er gewoon nu voor om het licht te dienen?

AEM: Nou, zij is een containment geweest en daardoor is zij natuurlijk meer en meer veranderd naar  het licht toe. De IMF – laten we even teruggaan, die gaat zeker aan deze overeenkomst vooraf. 

De bedoeling van dat fonds is niet alleen egalisatie, maar evenwicht. Dus is het een fonds dat geweest is en gecreëerd werd voor het evenwicht van energieën, zodat er een vermijding is van beroering, van chaos, en van een monetaire of nationale ineenstorting.  Dus wat jullie zullen zien is een vriendelijker, prettiger meer onpartijdiger verdeling van bronnen.

Nu, zal dit in een nacht/keer gebeuren? Nee. Maar zal het wel aardig snel gebeuren voor de realisatie van wat nodig is te gebeuren om diverse zinkende schepen te helpen? Ja. 

Geoff: Geweldig. Dus heeft dit protocol daarom enige sleutels die ten slotte diverse overvloed-programma’s zullen laten ontsluiten? Is er een verband?

AEM: Ja, dat is juist. En een van de voornaamste functies van deze overeenkomst – die al lang geleden werd overeen gekomen, specifiek grote spelers welke Reagan en Mitterand waren – de overeenkomst was werkelijk de her-evaluatie van valuta’s en bronnen te laten gebeuren zodat die op een lijn staan. 

Nu, een van de dingen die we gezegd hebben, voor de toekomst, dat er enige tijd een stabilisatie zal zijn van valuta’s en een aanwezigheid van currency, omdat menselijke wezens houden van currency! En ze houden van valuta van allerlei soort. Dus wat dit zal laten gebeuren is enige aanpassing, ja. 

En het is… de sleutels ervoor zijn sleutels die het op een ordelijke manier doen. En een van die sleutels, trouwens is dat er vrede moet zijn en een soort van stabiliteit. Het is niet de vrede waar jij en ik over spreken, Geoffrey. Maar het is vrede in zoverre dat er geen totale burgerlijke onrust of een land in oorlog moet zijn. Dus, opdat deze her-evaluaties en deze stabilisaties kunnen plaats vinden moet er stabiliteit aanwezig zijn.

Dus zie je, wat hierbij gebeurt, en wat deel van ons plan en het plan van de Moeder is, is dat jullie een expressie hebben, van er is meer dan een manier om een kat te scheren? Nou, dit is een manier om veel naties te bemoedigen om naar de plek te komen van geen-geweld en geen-oorlog. Dit is een hele sterke menselijke drijfveer.

Geoff: Prachtig. Nou, Benjamin Fulford schreef in zijn wekelijkse boodschap vorige week dat het ‘Comité van 300’ die de Queen en de paus inhouden, nu Obama ondersteunen als president. Betekent dit dat ze nu zijn overeen gekomen om zich over te geven aan de wereld veranderingen die gebeuren? En is dit belangrijk?

AEM: Wat betekenisvol is, is de hoeveelheid steun, en ja, de kwaliteit van steun, kunnen we zeggen, vanaf elke hoek van de planeet, maar ook van de vele diverse belangen die er zijn om Obama te ondersteunen,maar wat jullie ook zien van veel luisteraars die altijd zeggen: “Laat ons de tekenen zien, laat ons de verandering zien.”

Dus is dit een hele betekenisvolle aangever van verandering, dat zij die in containment zaten, van een volledig containment naar wat wij een hele lichte containment noemen, gepenetreerd worden en hun harten veranderen en gaan open.

We zijn er erg duidelijk over geweest. Iedereen wordt verwacht, uitgenodigd en verwelkomd om met Gaia op te stijgen. En dus zien jullie de shifts van hart in degenen waar jullie vroeger misschien zeer sceptisch over zijn geweest. dat dezen hun agenda gaan veranderen.

Geoff: Prachtig. Dank je opnieuw, Michaël. Misschien nog een vraag. Ik wil dit graag zelf weten, een geopolitieke vraag over Canada, is de Canadese Eerste Minister Harper in een containment? Kunnen we een verschuiving verwachten van zijn daden, of zullen er gebeurtenissen plaats vinden die een verandering van bestuur brengen?

AEM: Harper zit in een midden containment. Hij zit niet in een ernstig containment, maar hij zit in een midden containment. En dus zal er ook een verandering van hart komen, en een verandering van hart in de rigoureuze aard van zijn beleid. 

Geoff: Okay. Geweldig. Terwijl we nu de volgende zeven weken doorgaan, zijn er minstens twee betekenisvolle energetische verbindingen die gebeuren. Een is het 11/11 portaal en de andere is het 12/12 portaal. Wat zal het 11/11 portaal moeten bewerkstelligen? En waarvoor zal het 12/12 portaal bedoeld zijn?

AEM: Het 11/11 portaal, wat geopend is, zoals je weet op 11 november 1992, en dat beschikbaar is geweest voor het menselijke ras en voor iedereen op Gaia sedert die tijd, wordt geïntensiveerd. Dus je kunt er over denken als poorten die open geweest zijn, maar nu staan ze wagen wijd open. De bedoeling van 11/11, 11/11/11, zelfs ook als dit een 12 is, is dat jullie de voltooiing bereiken van niet alleen de 11/11’s maar de 12/12 ook, en de bedoeling ervan is de installatie, de uitbreiding en de groei van liefde in het hart, de onderlinge verbondenheid op het rooster. 

En we praten over niet alleen het planetaire rooster van Gaia, niet alleen het menselijke grid, maar het universele rooster en het multiversum rooster, het omniversum grid, de onderlinge verbondenheid die wij de verbondenheid in liefde noemen, in de openhart-heid bij de mensen, of ze nu engelen of hybriden zijn, sterrenzaden of Aarde bewaarders. Dus is er een intensivering en een diepe persoonlijke verankering en uitbreiding van dat gevoel van liefde. 

Het zijn zeer belangrijke datums, beide, 11/11 en 12/12 – en je kent het goddelijke plan en de blauwdruk gaat niet altijd volgens datums. Maar dit zijn menselijke referentiepunten waarvan wij zeggen dat die belangrijk zijn. en ze zijn belangrijk om te markeren door een gelegenheid, met ceremonie, met meditatie en gebed…. Denk aan 11/11 als een verklaring van universele vrede. 

Kunnen jullie je voorstellen – en ik nodig je uit om dat te doen – dat deze dag alle naties, alle wezens vanuit de diepte van hun kern, de gelegenheid hebben – moeten zij? Nee, maar hen  wordt deze gouden-blauwe gelegenheid gegeven die niet alleen vrede van binnen willen, maar ook om vrede te willen buiten zich – over de hele planeet, met elke natie, iedere leider, met  ieder schoolkind. 

Dus dit betekent niet een vervulling van mijn strategisch vredesinitiatief; het is ook de vervulling van jullie vredesinitiatief. Het gaat niet alleen over het beëindigen van oorlogen of van burgerlijke onrust, de slachting in Syrië; het gaat over het einde van bendeoorlogen, het gaat over het einde van familie geweld. Het gaat over het einde van marteling. Het gaat over het erkennen van het belang van vrede. Dat is wat deze dag en dit portaal…  dat sommige menselijk wezens nogal letterlijk ‘op hun hielen kloppen’(op de hielen zit of in het gareel brengen).

Dus wat we ook graag willen aangeven is dat jullie gebeurtenissen plannen, dat jullie verenigende gebeurtenissen plannen die gerelateerd zijn aan liefde en vrede voor deze dag, om dit te verklaren namens jezelf en je broeders en zusters van de Aarde. 

Dus nu heb je datums, en jullie houden van datums, nietwaar? 12/12 is enorm betekenisvol. En opnieuw, is dit een opening, een verdere opening en een verankering van energieën die begonnen op 12 december 1993. En dit was een periode om te verdragen/dulden, en te groeien – en dat was ook zo – 24 jarenlang. Dus jullie zijn nog niet aan het eind, terwijl 11/11 een periode van 22 jaren is. Dit is allemaal deel geweest van jullie voorbereiding, zoals je weet. Maar denk er zo over. Ja, de tijd is kort en toch is tijd eeuwig en tijd is niks. Maar desondanks, laat me spreken over 12/12. 

Nou, jullie hebben vrede, en jullie hebben een vredesinitiatief. Dus wat komt er dan? Is het balans? We spraken vaak over – eenheid, verbondenheid, evenwicht. Alles dat jullie moeten hebben om thuis te komen, liefde, vertrouwen, vergeving - jullie hebben het goed gedaan. Eenheid, verbondenheid en evenwicht.

Nou, denk nu aan de 12/12 opening als ook een tijd van gelegenheid voor het collectief om te markeren, om te vieren, om te scheppen, om evenwicht te omhelzen en her-balancering op de planeet. En we bedoelen dat geopolitiek, sociaal, financieel, gemeenschap, familiaal, op elk niveau – stoffelijk worden jullie lichamen enorm in balans gebracht. En ja, jullie hebben dat allemaal gevoeld. Maar in deze tijd zijn jullie aardig voltooid, gecompleteerd. 

Dus, wat gebeurt er nadat jullie vrede hebben verankerd? Nou, er is een praktische schepping, niet waar? Er is een praktisch stuk dat niet alleen innerlijk gebeurt maar in de wereld gemeenschap door scheppen, waar je aan getrouw bent, om balans te eren bij alles – balans voor zeven miljard mensen: vrede in de derde dimensie op 11/11; evenwicht en klaar zijn voor de lift-off/de lancering van 12/12.

Nu ik vertel jullie dit niet omdat we een overmaat aan valse verwachtingen scheppen; we vertellen jullie wat er energetisch aan het gebeuren is zodat je volledig kunt deelnemen aan deze magnifieke ontvouwing van het plan van de Moeder.

Het is belangrijk voor me om de betekenis uit te leggen van deze twee komende verwijdingen  van portalen zodat jullie je kunnen voorbreiden en blij kunnen deelnemen aan die energieën die jullie en je planeet overstromen.

Ik heb nog iets waar ik over wil praten, als ik mag.

Geoff: Graag, doe het.

AEM: Steve Beckow heeft geschreven op jullie gemengde platform over het ophouden van oorlog, hoe jullie tegenover oorlog hebben gestaan, en hoe de oorlog werd gewonnen. En dat is met liefde gewonnen, GE W O N NEN en O N E (EEN) . En ik wil bevestigen dat ik jullie allemaal wil uitnodigen om alles te erkennen waar je doorheen bent gegaan, de duisternis, de wanhoop, de teleurstelling, de worsteling en het opstaan, het loslaten van het oude en de omhelzing van de waarheid, niet van mijn waarheid, van jullie waarheid en van DE waarheid, het eren van elkaar en het laten bloeien van liefde. 

Jullie hebben dit gedaan, en ja, jullie hebben die oorlog gewonnen. Jullie hebben de ‘lichtwerkers, lichthouders, liefdehouders’ oorlog gewonnen. Nu breng ik jullie terug. Als er oorlogen waren geweest op verre plaatsen, zelfs op het slagveld van WereldOorlog II, waren er plekken waar de oorlog over was, en sommigen wisten dat niet. Dus erkenden zij niet dat de worsteling, dat het geweld, dat verwoesting was beëindigd. (w:in Japan bijv.)

Dus zijn er plekken in het hart en op de planeet, waar er geen erkenning is dat de oorlog is gewonnen. Dus daarom moedig ik jullie aan om deze gebeurtenissen te erkennen, en om de verspreiding van het goede nieuws te brengen.
De oorlog is over, en jullie hebben gewonnen. Wat ook betekent dat wij hebben gewonnen. Wat ook betekent dat we hand-in-hand gaan, en hand-in-hand en hart-in-hart is het dat we doorgaan met de voltooiing en de her-schepping. De rolkei ligt onderaan de heuvel, mijn vriend. Jullie kunnen er nu afspringen en in de wei gaan dansen. 

Dank je Geofrey. Je kunt doorgaan.

Geoff: Terwijl we verder gaan naar de Ascentie, hebben veel mensen vragen gesteld. We weten  dat sommigen mensen angst hebben over relaties en huisdieren, en dat veel van die vragen beantwoord zijn. Terwijl de tijdslijnen doorgaan samen te smelten, ik bedoel, we weten dat de tijd zoals wij die kennen, zich verdicht en wij beleven dit als een versnelling.

En terwijl deze tijdslijnen samensmelten en bepaalde belevenissen en resultaten niet langer meer nodig zijn, hoe zullen zij die de Ascentie beleven van een ander die dichtbij hen is? Zullen mensen gewoon verdwijnen? Kunnen zij een stoffelijke dood ervaren? Kan dit een van die twee zijn? Als ze verdwijnen, zal dan deze verschuiving van de tijdslijn de stoffelijke herinnering van hen inhouden? Of minstens totdat het individu zelf ascendeert?

AEM: Dus, je bedoelt, mijn vriend, voor degenen die niet willen opstijgen?

Geoff: Of voor iemand die gewoon niet direct opstijgt?  Zoals ik het begrijp, en corrigeer me alsjeblieft als ik verkeerd zit, sommigen kiezen om vroeger te ascenderen dan wat wij zien als een tijdslijn of een datum die bekend staat als 21 december. Dus zullen mensen…  hoe kunnen zij die dichtbij een mens staan, die vroeg ascendeert, hoe kan dat beleefd worden door degenen die nog niet zijn geascendeerd of die op een later tijdstip zullen gaan opstijgen?

AEM: Ik begrijp het. Laat me dit in stukken breken. Voor degenen die opstijgen, is de herinnering en de aanwezigheid, als je er zo over kunt denken… omdat wat jullie werkelijk doen is kijken naar een energetische imprint. De herinnering en de aanwezigheid van hen die achter zijn gelaten of die een langzamer tijd hebben van ontvouwing hebben gekozen, is helder en volmaakt en altijd aanwezig, want jullie zijn dan het punt voorbij gegaan waar de sluier die altijd in elk geval een illusie is geweest, en die niet langer meer bestaat, alhoewel mensen er aan vast blijven zitten als of het kostbare parels zijn. Maar zij zullen altijd die volheid van weten hebben van wie er aanwezig is, wie niet aanwezig is, wie in de derde en wie zelfs ergens anders is. 

Voor hen die een langzamer pad kiezen, kunnen we zeggen over Ascentie, zij die nog in het proces zitten om vrede te sluiten met de derde, die krijgen wat zij denken dat ze moeten doen om hun familie te proberen energie te geven om met hen mee te komen, etc.  zullen zij iemand missen die al naar voren is gegaan? Nee en ik zeg je waarom niet.

Ten eerste is het dat zij die de vroege Ascentie hebben genomen, terug reiken en hun aanwezigheid bekend maken, zelfs voor vreemden. Dat is de rol en de bedoeling van de poortwachters. En dus zijn de mensen die in de derde dimensie zitten en die het langzamer proces doen, zij zullen jullie niet als een herinnering beleven, of jullie zelfs vergeten. Jullie zullen volledig aanwezig zijn in hun leven, alhoewel dit niet in de volheid van jullie wezen zal zijn. Ik wil het woord hologram niet gebruiken,ik geef de voorkeur aan het woord imprint – die zal aanwezig zijn bij die mensen. 

Dus bijvoorbeeld, laat me jullie een praktisch voorbeeld geven. Er zijn tijden waarop velen van jullie een indruk hebben van mijn aanwezigheid in je kamer. Sommigen van jullie zien een helder blauw. Sommigen van jullie voelen een etherische schaduw. Sommigen zien de volheid van mijn wezen. Sommigen van jullie merken me gewoon. Maar jullie krijgen niet de hele volledige indruk, of de macht van mijn stoffelijke aanwezigheid die voor je staat – nou, enkelen van jullie doen dat, maar niet consistent, die van dag tot dag.

Dus zal het zijn bij degenen die zijn geascendeerd aan hen die in de langere tijdslijn zitten van de 3de dimensionale werkelijkheid, die willen ascenderen, niet om te verhuizen – laten we daar heel duidelijk over zij(w. verhuizen is sterven en naar een andere planeet gaan). Dus zullen ze jullie speuren wat net zo echt is voor hen als ik voor jullie ben. Zal het dan de volheid van jullie zijn? Nee. Maar het zal zeer zeker genoeg zijn.

Nu, zij die, zeggen we, in de langzame rij van Ascentie zitten, zullen ook de gehele herinnering hebben van wie er eerder is gegaan, en wie koos om niet te gaan. Zullen die herinneringen uiteindelijk wegvloeien met een gevoel van liefde? Ja, natuurlijk zal dit zo zijn. De weinigen – en ik benadruk dit, want ons plan, en we geven dat niet op, is dat iedereen gaat, iedereen – maar als er enkelen zijn, die door hun vrije wil, vrije keuze, ergens anders naartoe willen verhuizen, dan zullen ze voelen en denken dat er niet veel is veranderd.

Er zal een verklaring zijn van waar jullie wel of niet heen zijn gegaan. Er zal een soort van indruk zijn van wie jullie zijn. Maar ze zullen doorgaan in een illusie die heel dicht is en domweg zeer dicht voor hen. Dus zal dat niet hartverscheurend zijn, daar zal voor worden gezorgd. Want dit is in geen van die scenario’s een wrede, ongevoelig, straffend proces. Dit is een verheffing. Dit is een wonderbaarlijke ontvouwing.

Dus zelfs voor hen die er helemaal niet bij betrokken willen worden, zal het niet pijnlijk en schadelijk zijn. En hen zal de gelegenheid worden gegeven om ook verder te gaan, als zij dat willen. En het enige dat wij zeggen, dat er een window/raam is. Dus we praten niet over 20.000 jaren. We praten over een window dat er voor hen is om te besluiten te komen en zich bij dit wonderbaarlijk proces te voegen.

Is dit duidelijk voor je, en is dit wat je bedoelde?

Geoff: Ik denk dat dit relatief duidelijk voor me is, dus dank u, ja, om dit aan ons mee te delen.
Dus de volgende vraag die me op dit moment juist lijkt, terwijl lichtwerkers of licht dienaars of lichtspelers gezien hebben....... door deze veranderingen heen gezien hebben.  hoe kan de rol zijn voor hen die het licht dienen, om de veranderingen te zien? Met andere woorden, hoe kunnen hun specifieke missies veranderen als resultaat van wat er zich nu staat te ontvouwen?

AEM: Nou, wat zich nu ontvouwt is de vervulling van het plan. Dus is er een intensheid voor het volgende, terwijl, zoals je erover denkt, of zoals ik het wil neerzetten, dat je een ‘vergroting’ gaat zien, zoals je wilt. Maar het is meer een blije vergroting dan een worsteling ervoor van: ”Zullen we het redden? Zullen we het redden?  Zullen we het redden?” 

Dat is een absurde, pijnlijke manier om verder te  gaan. Dus is het blijer. Zoals je het zei, het is het van hart tot hart, het huppelen en het lachen samen. Dus zal er de voortzetting zijn van het werk dat jullie doen.

En dan is er de volgende fase, die we zullen noemen, ook al hebben we waar jullie doorheen zijn gegaan, een transitie genoemd.  er zal een overgang zijn als de dingen beginnen te verschuiven. Dus zal er heel veel bijstand zijn, en jullie zullen niet alleen zijn. Het zal ook in de aanwezigheid van jullie sterrenbroeders en zusters zijn. Bijstand om degenen bij te staan die er nog niet helemaal bij zijn betrokken. Zij die op een langzamer pad zitten, om die vibratie naar een hogere collectieve norm te brengen. 

Maar dat is een zeer tijdelijke opdracht. Het is zoals een sortering en behandeling aan het eind van de oorlog, als jullie alle strijders terug naar huis halen. Dus is er aandacht voor degenen die verblind of gewond werden of die voelen of denken dat ze gewond werden. 
Maar dan beginnen jullie nieuwe opdrachten. En we moeten dit benadrukken, natuurlijk is het jullie creatie en is het jullie co-creatie met ons, met elkaar, met jullie sterrenbroeders en zusters. Dus is hier een keuze. Maar jullie hebben die keuzen al lang geleden gemaakt.

Maar, bijvoorbeeld, je hebt gezegd – en ja, ik gebruik “je”, mijn geliefde vriend – je zegt: “Nou, als ik de volgende keer voor een nieuwe opdracht ga, wil ik twee of drie keuzes meebrengen.” Dus, bijvoorbeeld, een zou een gezant zijn, intermediair, een galactische communicator tussen de schepen, de Aarde mensen, de steden van licht; de opbouw van nieuwe soorten media en communicatie, waar verschillende zaken, verschillende werkelijkheden moeten worden besproken en verankerd. Blijdschap. 

Of je kunt kiezen om totaal, gewoon op een schip te zijn. Sommigen van jullie kunnen willen doorgaan met je Ascentieproces en terugkeren naar andere dimensies. Sommigen van jullie kunnen in feite vertrekken of apparate(verschijnen?) of reïncarneren op andere planeten en in andere werkelijkheden. Sommigen van jullie zullen naar huis gaan naar jullie sterrenbroeders en zusters, naar je thuisplaneet.

Dus is er een variëteit aan keuzes. Maar laten we even duidelijk zijn: wij verwijderen totaal alle soort werk, drugs, worsteling, of uit evenwicht zijn. Dat is de geschiedenis geweest van de 3de en van het menselijke ras, maar dat betekent niet dat jullie stoppen, geciteerd door:  “werk, spel, creatie.” Dus, denk aan het vervangen van het woord “werk” door “scheppen”. 

Geoff: Geweldig. Dank je, Michaël. We komen bijna aan het eind van de show. Terwijl we snel inbinden, kunt u ons een wenk geven over waarnaar we onze ogen moeten gericht houden en onze energie op moeten richten, voor de laatste zeven weken?

AEM: Nou, zeker op de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Italië, Irak, Iran, Griekenland, Syrië, Venezuela, Australië. Dat is een goed begin.

Geoff: Absoluut.

AEM: Ga met onze liefde. Ga met onze vrede. 

Geoff: Dank u, Aartsengel Michaël

En hiermee komen we aan het eind van nog een Uur met een Engel. We sturen liefde en licht naar iedereen, we houden de visie van licht en vrede vast in ons hart. Tot aan het volgende moment van nu, als we weer samenkomen, wees in vrede en vaarwel. 

AEM:  Vaarwel.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html