Labels

Thursday, November 8, 2012

07-11-2012 Steve Beckow Obama
Steve Beckow:   Obama de 44ste  wint met 44 dagen nog te gaan! 
Hij is de 44ste president van Amerika.
7 nov. 2012   

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/11/obama-44-wins-with-44-days-to-go/#more-151350 / 


Bijgewerkt met de huidige boodschap van SaLuSa. 

Final tallies:    
Popular Vote: Obama, 50.3%, 59,725,606; Romney, 48.1%, 57,098,650.
Electoral College: Obama, 303; Romney, 206.
Het is 4:00 u. Nederl. Tijd in de morgen, dinsdag 6 november 2012, en Mitt Romney heeft toegegeven dat hij is verslagen bij de presidentiële verkiezing. Hij meldt dat hij president Obama heeft gebeld en hem heeft gefeliciteerd bij zijn zege. 

In die tijd zegt Steve Beckow: the popular vote is 49% to 49%, numerically 51,341,990 votes for Obama to 51,092,409 votes for Romney. 

Maar de verkiezingszetels staan 303 voor president Obama en 203 voor Mitt Romney. Een presidentskandidaat heeft 270 electorale zetels nodig om te winnen. 

De resultaten waren virtueel een herhaling van 2008.

Het is onmogelijk voor me om een standaard politieke analyse te geven, of kan praten over wat er de volgende 4 jaren kan gebeuren, omdat wij weten dat de zaken onherroepelijk ten goede gaan veranderen in maar zes weken. De 44ste president van de Verenigde Staten is opnieuw verkozen en is maar 44 dagen van de Ascentie af. 

Het lijkt terugkijkend dat orkaan Sandy een grote rol speelde bij zijn her-verkiezing, deze stopte de stuwkracht van zijn tegenstander Mitt Romney die gouverneur Romney dwong om aan de kant te staan, terwijl de president plichten vervulde die alleen hij maar kon doen. negatieve advertenties aan de kant  van de Republikeinen lijken ook een terugslag te hebben gehad. 

Desalniettemin als de volksstemming de laatste arbiter was voor de verkiezing, dan konden we het resultaat maandenlang gaan betwisten. Ik ben altijd tegen geweest bij een electoraal college stelsel (en doe dat nog), maar dat stelsel is het middel geweest in dit geval van het veilig stellen van de herverkiezing van president Obama. 

De president ontmoet weer een gespleten Congress, de Democraten van de Senaat en de Republikeinen die the House beheersen, maar dat zal spoedig een zaak van weinig belang zijn als de hele basis van het politieke proces in dit land en in alle landen worden gereorganiseerd en als corruptie en ongerechte wetten van de planeet verdwijnen.

President Obama werd virtueel aangevallen vanaf de tijd van zijn (eerste) verkiezing tot op de huidige dag door een zeer goed geoliede machine waarvan ik denk dat die was samengesteld uit Republikeinse en Democratische politici die betaald werden door de Illuminati, een gevangen media, de alfabet bureaus, delen van de krijgsmacht en het leiderschap van financiële, commerciële,  onderwijs, godsdienstige, gezondheid en sociale instellingen. 

Veel, veel mensen, inclusief lichtwerkers, hebben de atmosfeer van negativiteit geloofd en accepteerden de desinformatie die uit de media stroomde welke eigendom waren van en de Illuminati dienden. Het is mijn hoop dat we spoedig bewijs hebben van de Akasha Records (registratie) om te onthullen wat de ware geschiedenis van deze era is. Ik denk dat de geschiedenis zal onthullen dat de president wel wat fouten heeft gemaakt maar ook meer of minder was geblokkeerd bij ieder gunstig initiatief door de coalitie van Illuminati krachten die tegen hem waren ingebracht. 

Ons perspectief moet met voorbereidingen voor de Gouden Periode rekening houden. Anders dan de pandits(wijzen) denken zou onze speculatie over de rol die president Obama moet spelen, in de val zitten van de overblijvende Illuminati en het winnen van wereldvrede en voorspoed. 

SaLuSa voorspelde de zege voor de president.
“In de VS komen de presidentiële verkiezingen aan hun einde en president Obama zal terugkeren aan de macht om jullie allemaal de Gouden Periode mee in te nemen.”

“Tot zover hebben jullie maar weinig gezien van zijn ware vermogens of zijn wens om de Wereld Vrede tot stand te brengen. De duistere mensen kunnen hun methodes gebruikt hebben om hun keuze voor te schrijven, maar wij van het Licht zijn niet zonder onze manier om te maken dat onze keuze slaagt in deze tijd. Het is een zegen die is verzekerd.”  (1) 

Aartsengel Michaël informeerde ons dat de her-verkiezing van de president het signaal is voor gebeurtenissen die gaan beginnen:  “Ja, dit zal de wervelwind openen/installeren, dus wees bereid.” (2)  En SaLuSa bevestigde dat de her-verkiezing van president Obama het teken zou zijn voor dingen die nu werkelijk beginnen te gebeuren: 
“…..  en dan zullen jullie dingen echt zien vorm krijgen. Jullie zullen inderdaad nogal bij verrassing worden genomen als de dingen echt gaan gebeuren. Er zijn maar enkele weken overgebleven om te doen wat er nodig is voor jullie om een nieuwe periode in je leven binnen te gaan. Wees voorbereid op  veranderingen zodat je in staat bent om die zonder enig probleem te bergen. Deze zijn niet bedoeld om jullie leven moeilijk te maken, maar om dat leven, buiten je wildste dromen te verbeteren.”(3) 

In een boodschap die gegeven werd terwijl Obama de leiding had, maar nog niet erkend werd als de her-verkozen president, zei SaLuSa: 
“De opwinding groeit bij het vooruit lopen op de komende weken als de eerste echte stap naar Ascentie dichterbij opdoemt  als Obama zijn positie vasthoudt bij de aanvoering naar de presidentiële verkiezing. Veel hangt van het resultaat af, maar de mensen worden niet voor de gek gehouden door de dolle streken van de oppositie. 

“Ze erkennen in Obama zijn serieuze wens om voor de mensen te werken en ze zien wat hij al bereikt heeft ondanks de pogingen hem te ontkennen. Het tij is gekeerd omdat mensen ontwaken voor de waarheid en ze zijn nu intuïtiever bij het selecteren van hun leider. Er is ook een sterk gevoel dat het tijd is voor verreikende veranderingen die jullie naar de Nieuwe Periode voeren." 

“Wij stellen voor dat jullie van nu af aan opmerken wat Obama zegt, omdat je dan de eerste duidelijke tekenen krijgt van iemand die nu in staat is om onbelemmerd verder te gaan. Tot nu toe werd hij de hele tijd tegengehouden en zelfs in diskrediet gebracht toen hij besluiten nam die heel gunstig waren voor de mensen. Laat de echte Obama vrij en dan zullen jullie het leiderschap zien dat je vooruit tilt met grote snelheid.” (4) 

Bij zijn aanvaardingsspeech zei president Obama dat “wij een Amerikaanse familie zijn en we gaan omhoog en vallen als een natie, een volk…. Of je nu een Obama vlaggetje omhoog houdt of een Romney vlaggetje, jullie zetten door en jullie maakten een verschil…  Wij [Romney en Obama] hebben misschien hevig gestreden maar dat is alleen maar omdat we intens van dit land houden.”  Mensen in dit land vechten en sterven alleen voor de kansen om te kunnen argumenteren in dit land en om hun stemmen uit te brengen, zei hij. 

“Dit land werkt alleen als we bepaalde verplichtingen accepteren… daarbij zitten liefde en liefdadigheid en plicht en patriottisme. Dat maakt Amerika groot.”  

Ik zag dit als een aandenken aan John F. Kennedy’s opmerking: “Vraag niet wat jullie land voor jullie kan doen.”

Hij herhaalde ‘handelsmerk’ verhalen over individuele Amerikanen, waarvan een boerenfamilie was die alles zou hebben verloren wat ze verdienden om de medische rekeningen te betalen van hun dochter ware het niet dat vlak voor dat de verzekering stopte met betalen de hervorming van de health care was gepasseerd/gebeurd.

“Hoop is dat hardnekkige ding in ons dat er op staat dat iets beters op ons wacht zolang we de moed hebben om door te gaan met werken, met vechten.” Hij prees de mensen die hij vertegenwoordigt en die op hem stemden, inclusief een breed spectrum van minderheden, en hij eindigde met een “Ik geloof” opmerking die herinnerde aan die van Martin Luther King.

Dit kan de laatste Amerikaanse verkiezing zijn in de Drie-Dimensionale geschiedenis.  Het aftellen voor de Gouden Periode begint nu serieus. Ik verwacht persoonlijk dat de grote gebeurtenissen heel spoedig gaan beginnen en dat we allemaal zo druk zullen zijn als we ons maar kunnen voorstellen te zijn. 

Voetnoten: 
(1) SaLuSa, Nov. 5, 2012, at
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
(2) “Archangel Michael: This Election Will Clear the Way for Obama,” at 
http://the2012scenario.com/2012/11/archangel-michael-this-election-will-clear-the-way-for-obama/
(3) SaLuSa, Nov. 5, 2012.
(4) SaLuSa, Nov. 7, 2012.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html