Labels

Friday, November 16, 2012

12-11-2012 Drunvalo Melchizedek DNA change

Drunvalo Melchizedek: interview over het Ontwikkeld DNA bij kinderen.


12 nov. 2012   

Bron:
http://www.in5d.com/drunvalo-melchizedek-indigo-children-of-the-new-dream.htmlOver kinderen die geboren worden met een Ontwikkeld DNA. 
Dit is een ongelooflijk verhaal over kinderen die met een ontwikkeld DNA worden geboren. Veel van de huidige ouders zijn ontwaakt genoeg om wonderen te zien bij hun kinderen en die dan naar buiten helpen brengen als informatie om onderdrukking te helpen voorkomen en /of depressie te helpen voorkomen die wordt toegebracht aan veel van deze prachtige wezens vanwege een gebrek aan begrip.Kinderen van de Nieuwe Droom, een interview met Drunvalo Melchizedek .
door Diane CooperDiane:  Dus, Drunvalo… wie zijn deze “Kinderen van de Nieuwe Droom” waar je zo opgewonden over bent? 

Drunvalo: Nou, er zijn drie verschillende soorten kinderen die tegenwoordig op de wereld opduiken, die ik kon identificeren. De eerste zijn de “Super Psychische Kinderen van China.” De tweede worden “Indigo Kinderen” genoemd en de derde soort heten de “Kinderen met AIDS”. 

Het is die derde groep waar ik het meest belangstelling voor heb, dus voor “de Kinderen met AIDS”.  Ongeveer 10 of 11 jaren geleden werd er in de VS een baby geboren met AIDS. Ze testten hem bij de geboorte en toen hij 6 maanden was werd hij weer AIDS positief getest. Ze testten hem een jaar later en hij was nog steeds positief. Toen testten ze hem niet eerder meer dan toen hij zes jaar was en wat verbazend was is dat deze test liet zien dat hij totaal AIDS vrij was! In feite was er zelfs geen enkel spoor dat hij ooit AIDS of HIV of wat ook had gehad! Hij werd meegenomen naar de UCLA (University California Los Angeles.w.) om te kijken wat er gebeurde en die testen lieten zien dat hij geen normaal DNA had.

In het menselijke DNA zijn er 4 kern zuren die in sets van 3 combineren die 64 verschillende patronen produceren die codon(s) genoemd worden. Menselijke DNA over de wereld heeft 20 van deze codons die werken en de rest ervan is uit-gedraaid, behalve 3 ervan die stop en start codes zijn, zoiets als een computer. De wetenschap heeft altijd aangenomen dat de codons die zijn uitgedraaid oude programma’s waren uit ons verleden. Ik heb die altijd gezien net als toepassingsprogrammas’s bij een computer. In ieder geval… deze jongen had 24 codons die ‘aan’ waren – 4 meer dan welk ander mens ook. Toen toetsten ze deze jongen om te zien hoe sterk zijn immuun systeem was. Ze namen een dodelijke dosis van AIDS in een petri-schaaltje en mengden dat met enkele van zijn cellen en zijn cellen bleven totaal on-aangeraakt. Ze bleven de dosis verhogen van die samenstelling en ten slotte gingen ze naar een 3.000 keer verhoging. Daarna deden ze wat er nodig was om een menselijk wezen te infecteren, en zijn cellen bleven totaal ziektevrij. 

Toen begonnen zij zijn bloed met andere zaken zoals kanker te testen en ze ontdekten dat dit kind immuun was voor alles! Toen vonden ze nog een kind die deze codons in werking had – en toen nog een en weer nog een – toen 10.000 kinderen, toen waren er 100.000 en toen waren er een miljoen van hen en op dit moment neemt de UCLA door dit wereldwijd te testen, aan dat 1% van de wereld al het nieuwe DNA heeft. Dat is ongeveer 60 miljoen mensen die voor die oude criteria niet menselijk zijn.

Diane: Word deze nieuwe codon activering alleen bij pasgeboren kinderen gevonden?

Drunvalo: Nou het zijn meestal kinderen, maar nu ontdekken ze ook volwassenen er mee – het is net zoiets als het honderdste aap verhaal -  Nu worden allerlei soorten mensen beïnvloed en dit verspreidt zich snel.

Denk eraan, het begon maar 5 jaren geleden met bijna niemand en hoe dit zich verspreidt – gewoon als een ziekte. Het is net als de uitbraak van een ziekte en dit is maar alleen het begin.

Het andere deel hiervan staat in een nieuw boek dat heet: “Het Kraken van de Bijbelcode”. En dat heeft te maken met  Hebreeuwse Boeken van de Bijbel die door een gespecialiseerd computerprogramma worden gevoerd. Als je naar pagina 164 gaat van dat boek, laat het zien waar de onderzoekers het woord AIDS hebben gezet in het programma om te zien wat er gebeurt. Toen ze dat deden, gaf de vertaling van het programma woorden aan zoals ‘HIV’ in het bloed, ‘immuun stelsel’ , ‘dood’- al die zaken die je ziet rond het woord AIDS, maar onder aan de hoek stond die zin die ze niet begrepen en daar stond – “het eind van ziekte” en dat is wat ik denk dat hier gebeurt.

“De wetenschap heeft gezegd dat er zoveel mensen opduiken met dit nieuwe vreemde DNA dat ze nu denken dat er heden een nieuw menselijk ras op de Aarde aan het geboren is en die kunnen duidelijk niet ziek worden.”

Nu, wat echt ongelooflijk  is – ze denken dat het een zeer speciaal emotioneel, mentaal antwoord van het lichaam is – een golfvorm die van het lichaam af komt dat het DNA veroorzaakt om op een bepaalde manier te muteren. Ik zat bij Gregg Braden die een van de eerste mensen was die hier over schreef en wat wij denken is, dat er 3 onderdelen bij dit fenomeen zijn betrokken.

Het eerste deel is het denken hoe Eenheid ziet ”die ziet de Flower of Life. Het ziet alles onderling verbonden op allerlei manieren. Het ziet niets als afgescheiden. En het “tweede onderdeel zit gecentreerd in het hart  - door Liefdevol te zijn.”  en het “derde onderdeel is door  uit de polariteit te stappen – om niet langer meer de wereld te beoordelen.”   Zo lang we de wereld beoordelen als goed of slecht, zitten we in de polariteit en blijven we in de gevallen staat. Ik denk dat deze mensen (met het nieuwe DNA) uit het oordeel zijn gestapt en in een staat zitten om alles als een te zien en om Liefde te voelen.  Wat ze ook doen in zichzelf is een golfvorm produceren die als je dat op een computerscherm ziet, bijna gelijk is aan de DNA molecule. Dus de onderzoekers denken dat door hun leven uit te drukken, dat deze mensen die dit DNA ontwerpen – (op de kaart zetten) – ermee resoneren – en deze 4 codons veranderen en door dat te doen immuun worden voor ziekte. Wat zij niet weten en dat is waar veel onderzoek naar toe gaat, is dat ze misschien wel immuun zijn maar is er ook niet iets anders? Ze kunnen misschien wel onsterfelijk zijn, wie weet het? Misschien zijn er nog andere karakteristieken waar we nog nooit van gedroomd hebben, ik vraag me af of die allemaal samen horen? Is er misschien een vorm van telepathische verbinding die er mee te maken heeft. 

Diane: Heb jij een van die mensen ontmoet? Zijn ze toegankelijk?

Drunvalo: Nou, ik weet dit al meer dan twee jaren en ik heb dit pad zelf gevolgd en ik denk dat ik ergens in ben gegaan in wat zij aan het doen zijn. Ik ben in de merkabah gegaan en vroeg aan mijn onderbewuste denken om mijn codons net zo te veranderen en sedert die tijd ben ik dit al twee jaren beginnen te doen. Ik ben niet meer ziek kunnen worden. Ik weet niet of ik in staat ben geweest om dit te veranderen of niet. Ik denk dat de enige manier om dit te weten te komen is, door een DNA test. Maar, ik ben al blootgesteld aan allerlei soorten dingen  en als iemand ziek wordt dan ga ik met opzet dichter naar diegene toe en probeer het ook te krijgen. Ik heb geprobeerd om ziek te worden – en ik kan niks voelen binnenkomen. – het duurt misschien een uur of zo en dan is het weg. Wat interessant is, is dat nauwelijks iets van dit nieuwe DNA is gevonden bij de Super Psychische Kinderen van China – bijna niks. Het wordt echter wel in Rusland gevonden en in de VS. Er schijnen ‘pockets’ van te zijn en als wat wij denken waar is – heeft het te maken met een zeer specifiek respons en dat is waar de meeste mensen in de Nieuwe Periode naar toe gaan. 

Diane: Denk je dat die mensen die DNA veranderingen onbewust creëren?

Drunvalo: Ik denk dat een iemand het pad heeft gemaakt – dat ene kind deed het. ergens. Toen kwam het daardoor het in het rooster en nu zit het in het onbewuste van de aarde en is het toegankelijk voor iedereen. Als dit eenmaal is gebeurd dat op een of andere wijze iemand of weer een ander zich hiermee heeft verbonden, op onderbewust niveau in diepe meditatie en gebed en die maakte de verandering. Een nieuw ras wordt er geboren en dat is een van de meest opmerkelijke fenomenen die op de planeet gebeuren! Het is ongelooflijk dat niemand hier van schijnt te weten tot aan nu!

Diane: Nou, je bent de enige die ik er ooit over heb horen spreken.

Drunvalo: Nou, ik ben al ongeveer twee jaren hiernaar aan het speuren en ik heb gewacht om iets te zeggen omdat ik er eerst zeker van wilde zijn dat dit echt waar was. In het boek dat heet: “De Indigo Kinderen”, is er uitgebreid onderzoek geweest op deze kinderen. Er zijn websites waar je naar toe kunt gaan als je een ouder bent  en dan beginnen ze je te interviewen over wat er precies met je kind aan de hand is. Zoals ik al eerder zei, deze kinderen weten precies wat je voelt en wat je denkt.

Je kunt niks voor ze verbergen. Het is echt verbijsterend! Ik zie dit als een fenomeen zoals de ET’s behalve dat die niet hier komen in hun ruimteschipvorm – ze komen hier in spiritvorm en ze maken het persoonlijk, door in de evolutionaire cyclus van de Aarde te komen en zich bij ons te voegen. Ik heb vaak gedacht dat als spirits binnenkomen aan de rechterkant van de planeet – Japan, China en Tibet bijvoorbeeld, dan nemen de incarnerende wezens die psychische karakteristieken aan(van die mensen) en als ze aan de westerse kant binnenkomen – dan wordt de logische kant (bijv. stoffelijke karakteristieken) aangeraakt – en dan komt het DNA veranderd binnen. Maar dat is maar speculatie aan mijn kant. Ik kijk hiernaar en probeer te begrijpen wat er gebeurt. In de workshops ga ik alles brengen wat ik bijeen geleerd heb en leer de mensen om hier feitelijk toegang toe te krijgen en om die verandering te maken. Ik denk, dat ik weet dat ik er heel dicht bij zit.

Diane: En dat heeft te maken met het jezelf in een bepaalde staat van bewustzijn te brengen?

Drunvalo: Ja, een specifieke staat van bewustzijn produceert een verandering in je DNA – en ik denk dat dit maar het begin is van veel meer dan dat. Het feit is dat dit het eind van ziekte kan zijn, maar een klein beetje ervan is van het totale plaatje. 

Diane: Hoe zou dit specifieke soort werk en de ontdekkingen het DNA activeringswerk beïnvloeden dat overal schijnt op te duiken?

Drunvalo: Nou, als je je lichtlichaam kent en weet hoe psychische energie werkt en als je de verbinding begrijpt van het onderbewustzijn met alle leven op deze planeet, dan kun je je onderbewustzijn gaan vragen: “:Jouw onderbewustzijn weet precies welke codons die kinderen hebben veranderd en als je vraagt naar die dingen om te gebeuren door je lichtlichaam heen en in de aanwezigheid van God”, dan zou dat moeten gebeuren. “Er is dus ook nodig dat polariteit wegvalt  – niet langer denken in termen van goed of slecht maar de heelheid en de voltooiing ziende van het leven.”

Er is een zeer duidelijk denken, emotioneel en lichaamsantwoord. Het lichamelijk antwoord is dat waar je lichaam gewoon niet goed of slecht ziet, maar ziet dat er een hoger doel achter alles zit. We kennen allemaal dat materiaal van Jezus tot aan Krishna tot aan Sai Baba toe die hierover lange tijd heeft gesproken, maar dit is het eerste waar ik me van bewust ben dat er iets feitelijks aan het veranderen is in de buiten omgeving. Het DNA van mensen is echt aan het veranderen. Er zijn velen van ons die hierover gesproken hebben maar niets ervan werd door de wetenschap gezien. Nu is het gezien geworden en werd het gedocumenteerd.

Diane: Dus, als dat het geval is, wat is dan het belang ervan op onze levens, heden?

Drunvalo: Ik denk dat wij allemaal de keuze hebben om dit specifieke pad wel of niet te volgen dat de kinderen hebben ingesteld. Er wordt gezegd dat “de kinderen ons naar het pad leiden.” Als we dit willen en de kinderen vertrouwen, zoals ik dat doe, is een van de zij effecten immuniteit voor ziektes.

Diane: Er zijn velen van ons die voor onsterfelijkheid kiezen. Maar, sommige mensen zouden zeggen dat het immuun zijn voor ziekte ook de leven en dood cyclus op zijn kop zet die verondersteld was om de planeet in evenwicht te houden. Wat zeg je daar op?

Drunvalo: Nou, ik oordeel niet. Dit is er aan het gebeuren en als dit de cyclus ondersteboven gooit …  en dat zal het ook op een of ander wijze – alles dat in het leven gebeurt heeft een reden en bedoeling. Misschien dat mensen die niet meer ziek worden, misschien zullen ze ook niet meer sterven en misschien is hun bewustzijn zo verbonden met de oorspronkelijke bedoeling van de Aarde dat het uiteindelijk zou betekenen dat die heel en voltooid is en niet een Aarde die vervuild is en dodelijk overschat. We zouden makkelijk kunnen leven met 6 miljard mensen of met 20 miljard… als we… anders leven.

Er is voldoende ruimte en het is ‘normaal’ dat wij onze bronnen op manieren gebruiken die de planeet doden. Als we zouden willen leven op andere manieren, kan dat veranderen. Misschien worden door deze mensen de antwoorden duidelijk. Als iemand in een staat gaat waar hij/zij immuun wordt voor ziekte, nou… dat is een sterke aanwijzing dat ze op een of andere wijze absoluut in harmonie zijn met het leven. We kunnen dit proces vergelijken met de mutatie van bacteriën  en virussen. We vallen hun systemen aan met vervuilingen zoals penicilline bijvoorbeeld, en dat doodt hen allemaal behalve enkele niet. Deze enkelen worden sterker. Wat er nu gebeurt is dat deze bacteriën naar die plek toegaan waar ze immuun zijn voor vergiften die wij hen geven. En hebben wij nou niet hetzelfde gedaan?

Wij zijn aan het muteren naar een punt toe waar we niet worden beïnvloed door vervuiling of virussen of door ziekte. En weet je, er is nog iets dat vorig jaar gebeurde – AIDS viel ongeveer 47% naar beneden – de grootste vermindering van een enkele ziekte in de geschiedenis van de wereld! Ik denk dat het veel te maken heeft met waar we nu over praten. 

Diane: Dat is opwindend!

Drunvalo: Ja, dat is het. Ik laat alleen maar de Aarde me ertoe aanzetten waar ik naar toe moet. Natuurlijk is het belangrijk om onze lichtlichamen te kennen en hoe we ze kunnen gebruiken, maar de kinderen zijn heel voorzichtig aan het zeggen – kom deze kant uit – en zie waar dit toe leidt. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html