Labels

Saturday, November 24, 2012

19-11-2012 Steve Beckow met Engeluur, Deel 1Steve Beckow met Aartsengel Michaël in “Een Uur met een Engel”op 19 nov. 2012 met Vragen betreffende Ascentie en een Rondetafel, deel  1 van 2     

Bron:
http://the2012scenario.com/2012/11/transcript-of-archangel-michael-on-persistent-questions-relating-to-ascension-and-a-roundtable-part-12/ 

We begonnen dit interview met enkele vragen over het aantal bezichtigingen van de video Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is, Jij ook? [4,5 miljoen overal, 3 miljoen op YouTube.You Tube’s eigen telling is 209.773] en over de nabijheid van de Iraakse her-evaluatie en de Wanta-Reagan-Mitterand Protocol uitvoering.

Daarna gingen we naar enkele blijvende over Ascentie gerelateerde vragen zoals of wij op 21 december ascenderen of niet? Zullen de zieken beter worden? Wat zal het lot zijn van degenen die achterblijven voor ouders of patiënten? Zullen alle kinderen ascenderen? Kan iemand later dan 21 december opstijgen? Waarom zouden mensen elkaar ontmoeten in conferenties na 21 december of verder? 


Aartsengel Michaël moest wat moeilijke onderscheidingen maken zoals dat er een toelating is voor mensen de klaar zijn om op te stijgen maar dat in de meeste nog steeds boosheid of andere negatieve emoties zitten. Die zullen nog een kort tijdje bestaan in een 3D hologram totdat ze klaar zijn om te ascenderen. En hij zei dat zieke patiënten geheeld zullen worden en zullen opstijgen zodat doktoren niet bij hen hoeven te blijven. Enz. 


Toegevoegd aan dit gesprek hielden de gastheren en Linda Dillon een rondetafel gesprek (deel 2) over veel zaken die horen bij Ascentie en dat deel van het uur en een half met een engel zal morgen worden gepost. Dank voor Ellen die geweldig door de problemen heenging om de transcriptie klaar te krijgen. 

________________________________________
To listen to the program itself, go here:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/11/20/an-hour-with-an-angel 
_____________________________________

Een Uur met een Engel met AEMichaël en ‘n Rondetafel, op 19 november 2012 

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The Great Awakening, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea. 

Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. En Steve zal hem 45 minuten interviewen, en dan vervolgen we dit met een rondetafel gesprek over wat er werd meegedeeld, en Steve, Linda, Geoff en ikzelf zullen daaraan deelnemen. Hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je Graham. En ik kijk naar onze show vanavond uit. En welkom Aartsengel Michaël.

Aartsengel Michaël: En welkom beste vriend, want ik ben Michaël, strijder voor vrede, aartsengel van liefde, brenger van nieuws, brenger van de nieuwe dageraad op zo veel manieren. En ja, er ligt heel veel voor ons om vanavond over te praten, niet alleen over het proces van Ascentie maar natuurlijk ook over het collectieve proces en over enige belemmeringen die aan de horizon verschijnen, waar we natuurlijk ook op ingaan.

Maar eerst vraag ik jullie voor we beginnen, zoals ik vaak doe, om je blauwe vlam te ontsteken van vrede, om het kennen van vrede in jullie wezen te ontsteken, om de liefde in je hart te ontsteken. Laat de heldere blauwe vlam helder branden, niet alleen zodat jullie dat zien en voelen, maar voor iedereen om dit te zien en te voelen, niet alleen op jullie laag op Gaia, niet alleen in jullie dimensies maar door alle melkwegen en door alle rijken heen. 

Zo, beste vriend, waar wil je vandaag beginnen?

Steve: Dank u, Lord. En ik wil eigenlijk beginnen met drie snelle vragen, twee ervan die waarschijnlijk hun weg zullen vinden in het Cosmic Vision News.

De eerste vraag is, kunt u ons een update geven, over het aantal bezichtigingen van Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is, op YouTube en dan het totale aantal, alstublieft? 

AEM: Oh, dat is diverse miljoenen, nu. Het is meer dan 3 miljoen wat betreft YouTube en er zijn ongeveer een 4.500.000 in het totaal.

Steve: Okay. Nou, dank u zeer. We kunnen die informatie alleen van u krijgen. 

Nu, twee vragen van Geoffrey. Opnieuw zijn korte antwoorden goed. Diverse nieuwe artikelen die we kregen op zondag hebben gewezen op een her-evaluatie van de Iraakse Dinar, die nu onderweg is en vandaag misschien wordt aangekondigd, en misschien zelfs op de tijd dat dit programma de lucht in gaat. 

Sommige bronnen hebben erop gewezen dat dit oplichterij is, en anderen voelen dat dit een voertuig is waardoor enige Welzijn Fondsen in handen kunnen komen van goede mensen. 

Is er een her-evaluatie geweest? En als dat zo is, is dit ook een instrument waardoor fondsen ‘geruggesteund’ worden door kostbare metalen? 

AEM: De her-evaluatie van de Iraakse Dinar die zoals jullie goed weten al een tijd onderweg is, zeg maar als achter-kamertjes gesprekken.  De officiële her-evaluatie heeft nog niet plaats gehad, maar er zijn al, kunnen we zeggen, op hoog niveau gesprekken gaande, zeer snel naar buiten komend. 

Ja, het is een manier om geld in handen van velen te krijgen die erop vertrouwd hebben en die deze investering gedaan hebben om hulp te krijgen voor het lichtwerk en de lichthouder gemeenschap.
Deze situatie wordt geduwd en okay bevonden door de hoogste niveaus van de regering en verschijnt in deze tijd vanwege de her-verkiezing van Barack Obama. Nu, begrijp ook dat er  nog velen betrokken zijn bij de economische controles en we kunnen zeggen, terrorisme, van de VS specifiek, maar internationaal monetair terrorisme ook, tegen het Midden Oosten. Het opwarmen van het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft ook een effect op de vertraging van de her-evaluatie om te worden aangekondigd. Maar je kunt dit zeer binnenkort verwachten. 

Steve: Dank u, Lord. Er zijn geruchten aan het circuleren in deze tijd over een serie protocols die de Wanta-Reagan-Mitterand Prococollen heten. Minstens een bron zegt dat die Protocollen nu worden uitgevoerd en dit zal helpen om de wereld Welzijns Fondsen vrij te maken. Zit er waarheid in het gerucht dat de Protocollen worden uitgevoerd en zit er waarheid in het gerucht dat dit zal helpen bij de Wereld Welzijns Fondsen? 

AEM: Nou, zeker de uitvoering van die Protocollen resulteren in de vermindering van financiële stress en uitvoering van financiële veiligheid voor velen. Maar denk aan die protocollen op veel manieren als verwant aan de discussie over de Dinar. Ja, we begrijpen dat ze totaal andere deelnemers zijn en principes hebben, maar het is feitelijk een integrerend onderdeel van dezelfde onderneming.

Dus die principes en Protocollen worden besproken, maar ze werden nog niet toegepast. 

Steve: Dank u, Lord. Nu richt ik me op Ascentie, wat echt HET onderwerp is van vandaag, de eerste vraag die ik u wilde stellen is, en dat is wel eerder gevraagd, maar de vraag blijft bestaan in de lichtwerker gemeenschap. En ik wil graag een echt helder en ondubbelzinnig antwoord op die vraag. En die is, zullen we als planeet opstijgen met al zijn bewoners naar de 5de dimensie op 21 december 2012, of zullen we dat niet? Zal er iets anders gebeuren?

AEM: Ja, je wilt een heel helder, ondubbelzinnig antwoord, niet? 

Steve: Ja, graag.

AEM: Maar zoals je weet, ben ik zeer aarzelend geweest, niet alleen bij dit forum maar ook bij andere forumsom dit antwoord te geven. Laat me het op die manier zeggen. En ik probeer niet om een antwoord te vermijden maar dit is niet zo helder-gesneden als jij dat voorstelt.

Velen zijn al opgestegen, en die sluisdeur, dat portaal is al open, en velen, velen, velen doen hun voordeel daarmee. Honderd duizenden hebben er al hun voordeel mee gedaan.

Wat jullie doen en wat velen, specifiek van de lichtwerkers en lichthouders gemeenschap aan zijn blijven vastzitten is het gebeuren van de 21ste December 2012. Maar Ascentie, en de Ascentie van Gaia met alles op haar, is niet gewoon een enkel, een eendaags, een minuut, een seconde gebeuren.

Is dit een criterium/referentiepunt?  Is dit een tijd waarop er een op één lijn stelling is, kosmisch, energetisch en in termen van het Goddelijke Plan waar dingen samen komen, waar spirit, wezen, vorm, materie, moleculen, essentie, Moeder/Vader Een, mensen, elementalen en planeet samen komen om van de ene werkelijkheid naar de andere te verschuiven? Het antwoord is ja.

Maar – en ik moet hier een maar  bij zetten, zelfs al willen velen van jullie dit woord niet graag horen, en ik houd er ook zeker niet van of ben blij om dit te gebruiken – jullie denken hieraan als een directe klik wat iedereen betreft.  Zoals we gezegd hebben, is iedereen welkom, iedereen is bij dit plan ingesloten; Gaia heeft geen enkel koninkrijk of geen enkel persoon, geen enkele mens, hybride, sterrenzaad, Aarde bewaarder buiten beschouwing gelaten, maar niet iedereen is voorbereid om de klok te re-setten (opnieuw in te stellen) als het ware, op dat moment. 

Dus is er gelegenheid voor anderen om een langzamere route te nemen, om bij een proces betrokken te raken dat meer aangepast is aan hun eigen tijdsschema en wat zij zien als werkelijkheid? De vraag is open voor discussie, en het antwoord is ja. 

Steve: Nou, laat me het op een andere manier zeggen, Lord. Ik stel me voor dat als mensen wakker worden op de 22ste en merken dat de Aarde nog steeds hier in 3D is, dan zal er een geweldig geschreeuw en gehuil zijn, en heel veel vragen zich dan af, nou, gebeurde het nou of niet? Dus is de Aarde nog  hier in 3D, na de 21ste december? 

AEM: Laat me dit zeggen. De Aarde is nog niet zeer goed verankerd in 3D. En dus zal die op 21 december 2012 in 3D verankerd zijn? Het antwoord is nee. Ze zal stevig en totaal in het hart van de 5de dimensie verankerd zijn. Zal zij lichtelijk in de vierde, en niet in de derde zijn? Zal ze licht in de 7de zijn? Het antwoord is ja. De verankering van de planeet op die tijd zal in de 5de dimensie zijn. 

Steve: Als ik op planeet Aarde was op 22 december en … ik vroeg dit..--  

AEM: Wat je zult zijn! 

Steve: [lacht] ja, natuurlijk. Maar zou ik de 3de dimensie zien? Is er iets te zien van de 3de dimensie van Gaia op 22 december? 

AEM: Dit is een heel belangrijk gesprek. En ik ben blij en ontroerd dat jullie en jullie allemaal die luisteren of luisteren hierna, voorbereid zijn om dit gesprek te voeren. Dus ik zal heel duidelijk zijn. Dus, laat me even kracht bijzetten. 

Wat nemen jullie waar? En ik zal mijn eigen vraag beantwoorden. Wat jullie waarnemen als de 3de dimensie? Welke werkelijkheid willen jullie scheppen en beleven? Als je verankerd bent op Gaia en in je hart van liefde, dan is het antwoord nee, jullie zullen geen belevenis hebben of toegang hebben tot wat wij de oude 3de dimensie noemen, en dat is de dimensie van gebrek, beperking, haat, hebzucht, controle – jullie weten, die lijst is eindeloos. 

Zullen jullie een belevenis van stoffelijkheid hebben? Ja, want dat is een van de unieke kwaliteiten van dit specifieke Ascentie proces.  Het is uniek in alle tijd en ruimte, maar het is wel gepositioneerd in tijd en ruimte om een stoffelijke ervaring te zijn. Zullen de kleuren schitterender zijn? Ja. Zullen jullie meer zien? Ja. Zullen jullie een verschil zien in termen van hoe jullie je voelen en hoe je je buitenste wereld en Gaia zult waarnemen, je gemeenschap? Ja. 

Nou, laat me een voorbehoud toevoegen. Als je vastberaden bent dat je nog steeds [een 3 D ervaring] nodig hebt wat betreft je eigen zielenreis, voor een heel korte periode tijd, dan zal er een window/raam open zijn – en dit is een deel van ons werk geweest – als je er voor kiest om nog gedeeltelijke, en ik bedoel gedeeltelijke ervaringen van wat jullie zien dat de 3de dimensie is, dan kun je dat doen. Maar de werkelijkheid zal daar niet zijn. Jullie zullen een hologram beleven.

Nu, ik praat over een deel van het menselijke ras – niet over degenen die absoluut weigeren om te gaan en daarom een nieuwe opdracht gekozen hebben  - dat klaar is om te gaan, liefde heeft, maar nog vastzit aan vals geloof/denken. Nou, ik bedoel niet de valse geloofstelsels die van een lagere trilling zijn, zoals controle, hebzucht, dood, verwoesting, wanhoop.

Dus er zullen enkelen zijn die op een intermediaire positie merken te zitten. Maar voor het grootste deel van hen die ja hebben gezegd, jullie zullen merken in een zeer snelle transitie naar de 5de dimensie te zitten. En misschien nog hoger, voor sommigen van jullie.

Nu, ik heb gezegd dat dit een proces is en echt niet een klik. En wat bedoelen wij wat betreft het goddelijke begrijpen als we dat zeggen? Omdat als we zeggen niet echt een klik,  we bedoelen dat dit niet totaal ogenblikkelijk is. Dus, bijvoorbeeld, er zijn velen, velen, velen op jullie planeet die er geen idee van hebben dat er zo’n verschuiving aan het gebeuren is. Wij proberen niet, noch willen we een situatie neerzetten waarbij mensen wakker worden en voelen/denken dat ze psychotisch zijn. Dus voor hen, zal er een overgang zijn, zoiets als een incubatietijd, terwijl zij zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Nu, over het algemeen, zijn het niet de mensen die naar dit programma van vanavond luisteren. Maar, er zijn er ook die nog vastzitten – en we sluiten daar ook lichthouders, de liefdehouders gemeenschap bij in die nog vastzitten aan wat angst, aan wat boosheid, aan wat gereserveerdheid.

Jullie moeten dat loslaten, mijn vrienden.  Dit de laatste duw. We hebben jullie overstroomd met energie, maar we kunnen dit niet helemaal voor jullie doen. Dit is een gezamenlijke onderneming. Dit is creatief partnerschap.

Toen je zei, bijv. wanneer je wakker wordt op de 22ste December en het lijkt dat je nog steeds in het zelfde oude zelfde oude bent, dan word je boos – dan ZUL je boos worden, omdat je boosheid vasthoudt. Dit heeft geen plek meer! Die kan niet meer bestaan in je hart, in je wezen, in je essentie, en deze kan niet meer in de lucht zitten die je inademt en in de vibratie van Nieuwe Aarde, van Nova Aarde. 

Dus, als je daaraan vasthoudt, als je daar zit met je armen over elkaar geslagen en zegt: “Als dit niet gebeurt dan word ik woedend,” ik smeek je, laat die woede los. Laat angst los. Laat terughoudendheid los. Dit is een co-creatie met jullie. Het is de enige reden waarom je in deze tijd naar de Aarde kwam.

Hebben jullie wonderbaarlijke, verheffende, prachtige dingen gedaan? Ja. Maar de reden waarom je kwam was niet alleen om dit te gaan zien, maar om deel van de Ascentie te zijn. Dus als er maar enig overblijfsel in je zit, is het nu de tijd om daar afstand van te doen. Verbrand dit. Geef dit aan St. Germain. Geef het aan mij. Geef het aan de Moeder, maar laat het los. 

Nou, ik weet wat ik gezegd heb, nog veel meer vragen oproept, dus ik nodig je uit, lief hart om daar mee door te gaan. 

Steve: Ik weet zeker dat u me die extra vragen kan zien krabbelen op mijn papier, Lord. Nou, terug in 2009 zei u via Ronna Herman dat:
“We moeten 51% van onze negatieve frequentie patronen opruimen en onze Energetische Signatuur tot minstens een deel van de lagere sub-niveau frequenties naar de Vijfde Dimensie brengen/aanpassen om de Adamantine Partikeltjes van Schepper-Licht te ontvangen, en die zijn een integraal deel van het Metatronisch volle Lichtspectrum.:  (1) 

AEM: Wij zijn sedertdien een lange weg gegaan. En ik spreek nu echt tot mijn gehoor, en mijn – ons magnifieke platform heeft geweldig werk gedaan. Dus ik ga niet tegen jullie zeggen, dat het een streep in het zand is van die 51% versus 49 %.

Moeten jullie zoveel mogelijk hoog trillingslicht hebben? Het antwoord is ja. En laat me dat ook uitleggen waarom.

Dit is niet alleen voor jullie. Dit is een collectieve onderneming, niet alleen een collectieve onderneming, de ontvouwing van het Plan van de Moeder – wat overigens niet gestopt zal worden – maar dit Plan is een plan van samenwerking van de koninkrijken, met Gaia, met jullie sterrenbroeders en zusters en met ieder een van jullie.

Dus als jullie hogere en hogere quotiënten Goddelijk Licht opnemen van Schepper essentie, dan doen jullie dat ook voor degenen die naast jullie staan, zitten, met jullie mee lopen, omdat jullie veld hen penetreert en hen bijstaat.

Dus is het als een virus in de ware zin van het woord. En daarom is mijn smeekbede om alles los te laten dat niet van de hoogste vibratie is. Nu, ik heb tegen jullie gezegd, privé en in dit forum, dat het paspoort naar Ascentie liefde is. En dat is de liefde voor het zelf,  (2)  het is de liefde en het eren en de erkenning van jezelf en als uitschieter daarvan jullie gemeenschap, de mensheid, de planeet, de koninkrijken en universum.

Maar het beginpunt ervan ben jij. Nu zijn jullie enorm gepenetreerd door het hoogste licht dat er is, door de hoogste vibraties en frequenties die er zijn. Velen van jullie hebben gevoeld alsof je in een elektrische stoel zit, en sommigen hebben op deze frequentie geantwoord door zo vermoeid te zijn dat je niet eens je ogen open kon houden. Dat doet er nu toe. Jullie hebben de energie gekregen. 

Liefde is de sleutel. We gaan niet zeggen: “Jullie hebben maar 48% en daarom kunnen jullie niet komen.” Dat zou geen liefde zijn. Maar wat wij zullen doen met dit open portaal, deze open deur, is dat we met jullie gaan werken zodat de illusie wegglijdt en dat jullie volledig verankerd worden in de 5de, in harmonie met Gaia en al het andere op haar.

Er zijn keren waarop, en deze channeling met lieve Ronna Herman was een van die keren, waarbij jullie die instructies werden gegeven om jullie te helpen begrijpen en je naar het doen te katapulteren van wat nodig is, net als vandaag vraag ik jullie om elke twijfel en frustratie los te laten. Denk je dat wij ons niet totaal bewust zijn van jullie frustratie? En dat die niet alleen wordt begrepen maar dat die wederzijds is?

Nee, we ervaren geen frustratie op dezelfde wijze als jullie dat doen, maar we begrijpen het zeker. En er zijn zeker tijden, hmm, keren waarom we bezorgd zijn om verder te gaan, en waarbij het menselijk collectief gezegd  heeft: “ Nee, we zijn nog niet helemaal klaar.”

Maar dat is net de gehele opzet geweest van 25 jaren plus diverse eonen waard door voorbereiding van de lichtwerker, lichthouder, liefdehouder, padvinder, wegwijzer en pilaar gemeenschap.

Jullie zijn de voorbereiding geweest. Jullie hoeven niet naar die creatieve vonk te gaan zoeken van het Goddelijke. Die zit al in jullie. Het is een geïntegreerd deel van wie jullie zijn, en die is prachtig, helder, schitterend, mooi en intens. Dus wat wij vragen, smeken op dit momnet, omdat we zo dicht zitten bij die rand, erken dit alsjeblieft, omhels het. Verdiep dit, breid dat  uit en deel het dan mede. 

Steve: Dank u, Lord. Kunnen we dit gesprek afronden door te kijken naar de mensen die er voor kozen om niet op te stijgen, omdat dit bijv. ouders zijn die bij hun kinderen willen blijven – en ik weet dat u hier eerder over heeft gesproken – maar ook omdat er doktoren zijn in Afrika die te maken hebben met lepra gevallen, of slachtoffers van AIDS of van wat nog meer zijn? 

Kunt u ons heel duidelijk vertellen, als zij niet willen ascenderen, wat is dan hun toekomst? Wanneer zullen zij opstijgen? Hoe zullen zij opstijgen? Waar zullen zij zijn na 22 december als ze bij hun patiënten of kinderen willen blijven? 

AEM: Ten eerste voor alles, de kinderen – en we praten over kinderen wat betreft zij die al levenswijsheid hebben – die zijn gewoon geen issue. 

Steve: Ja, ben ik mee eens. 

AEM: De kinderen hebben al hun vleugels uitgespreid en zijn klaar om te gaan. Dus denk niet als ouder dat jullie je moeten zorgen maken over de kinderen, je dieren, je huisdieren. Omdat zij zuiverheid incarneren. Het maakt niet uit als zij de meest rauwe teenagers zijn die door de grootste hormonale fases gaan, ze zijn klaar om te gaan. Het maakt niet uit als ze drugs gebruiken, of ze uiting geven, of ze lastig en niet respectvol zijn, ze zijn klaar om te gaan.

Nu, de kwestie van volwassen kinderen die bij hun ouders willen blijven die misschien nog niet klaar zijn om verder te gaan. Jullie hebben nog steeds je liefdeskaartje. Jullie hebben nog steeds het paspoort van liefde. Dus denk niet dat dit je verwijdert om naar voren door te gaan. 

De enige reden waarom iemand wil blijven, anders dan gewoon hun zaak met het ego en duisternis, maar daar praten we op dit moment niet over,  is angst. De enige reden waarom je wilt blijven is angst. En dat is zo voor de dokter in Afrika die lepra zieken en AIDS patiënten behandelt, en dat is zo voor volwassen kinderen die op hun ouders passen, of hun ziekelijke echtgeno(o)t(e), of hun mentaal onvolwaardige zuster.

Laat me dat uitleggen. Angst zit onder(= lager dan) liefde. Ik zeg niet dat je niet intens zorg hebt, maar wat jullie niet begrijpen, mijn geliefde vrienden, is dat de lepra patiënt wordt geheeld, de AIDS patiënt wordt geheeld, de ouders die zulke liefde van jullie hebben verzameld/vergaard, gaan bereidwillig met jullie mee. 

Dus, jullie hoeven niet terug te vallen en op een martelaarstoon te zeggen – en de meesten van jullie hebben dat gevoel nog om vele, vele malen geslachtofferd te zijn geweest – en wat jullie zeggen is: “Ik wil dat nu weer doen.”  En ik zeg tegen jullie als Aartsengel Michaël  en met het Gezelschap van de Hemel en de zegening van de Goddelijke Moeder, er is geen noodzaak om achter te blijven.

Kun je gaan en een overgangsperiode hebben voor je ouders om er aan te wennen, voor je patiënten om te regenereren? Ja. Maar je hoeft niet achter te blijven in de oude derde, die dood, ziekte, verwoesting is. Dat hoef niet.

Jullie willen helen, verzorgen, koesteren – dat zijn allemaal goddelijke kwaliteiten die jullie hebben beoefend  en die jullie naar voren brengen. Dus ga dieper in het begrijpen van de motivaties van je hart, zonder oordeel en laat liefde groeien. 
Heeft dit vertrouwen nodig? In absolute zin, niet alleen vertrouwen in de Ene, niet alleen vertrouwen in het Plan, maar vertrouwen in je heilige zelf? Ja, dat heeft het. 

Maar laten we ook zeggen, wij vertrouwen dat jullie dit kunnen doen. Jullie hebben dat gedemonstreerd. Dus laten we samen verder gaan.

Steve: Wat interessant is in uw antwoord, ik denk niet dat ik mijn vraag goed gesteld heb op de beste manier ik mogelijk maar kon, maar u hebt de vraag beantwoord die onder mijn vraag zat. Dus dank u daarvoor.  

Nou, u bracht de kwestie naar voren dat de lepra zieke en de AIDS patiënt worden geheeld. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die diabetes heeft en die niet ziet dat er in deze tijd in haar een genezing aan het gebeuren is. En ze kan misschien wel geheeld zijn, maar is zich daar niet van bewust.

Wanneer zal heling/genezing plaats vinden? Alleen bij de Ascentie, of vóór de Ascentie? Wanneer? 

AEM: Er zijn al veel mensen die heling ondergaan. Er zijn velen die al in het proces zitten van regeneratie. En dan zijn er sommigen die langzamer zijn. En we zeggen dit niet als kritiek, maar ze zijn trager in het genezen. 

En dan is daar een reden. Sommigen zijn gewoon angstig en terughoudend. Bijvoorbeeld, laten we diabetes gebruiken. Diabetes is het hunkeren, de wens naar de zoetheid van het leven. En die is afwezig in een groot deel van jullie collectief.

Dus, een individu die de ervaring niet heeft van de genezing van diabetes komt omdat zij deze energie nog vast houden van het collectief, erkenning dat mensen, of ze wel of geen diabetes hebben, de zoetheid van het leven niet beleven.

Maar het kan ook zijn dat ze bang zijn om hun ziekte los te laten. Niet bewust. Zeker niet vanuit een ego standpunt. Maar onbewust en onderbewust voelen ze dat ze nog niet de zoetheid van het leven hebben geproefd. Daarom laten ze de ziekte niet los. Het is echt, in jullie dimensie van de 3de werkelijkheid, een vraag van de kip en het ei. 

Steve: Lord, nog drie vragen. De eerste is of u iets kunt uitleggen wat u aan Susan S. vertelde, een tijdje geleden in 2012. U zei: 
“Andere, latere datums wijzen ook naar gelegenheden om te ascenderen, maar nog verder. Juist nu, is het niet te begrijpen als ik tegen jullie zou zeggen: ‘Oh, en tussen twee haakjes, jullie blijven leven en in 2030 kun je nog een andere sprong maken.’ Jullie zouden denken dat ik belachelijk sprak. Dus we organiseren dit ook.”

Ik denk dat u praat over verdere Ascenties naar de 6de en de 7de dimensie, maar kunt u wat u zei verduidelijken voor ons? 

AEM: Er is een heel populair liedje op jullie planeet dat heet: “Jullie zijn maar net begonnen.” Als je verankerd bent in de 5de, gaat het verlangen om door te gaan, groeien.  (3)  Er zullen andere gelegenheden om verder te ascenderen, komen. Wij hebben  daar niet uitgebreid over gesproken. Ja, dit kanaal (Linda) neigt daartoe, maar niet bij dit forum. Ik doe dit niet omdat we jullie door dit portaal heen willen krijgen. Maar zijn er nog andere ascenties gepland in het Goddelijke Plan. Het antwoord is ja. 

Is het denkbaar voor jullie op dit moment? Ja, omdat jullie referentiepunt, zelfs voor degenen van jullie die schrijlings over de dimensies staan – en tussen haakjes, ik ben trots op jullie en jullie doen het heel, heel goed – maar is het denkbaar voor jullie op dit moment dat we dan maar even verder gaan, want jullie referentiepunt is dat van de oude 3de.  En zelfs de verbeterde derde die stoffelijke X ruimte is (X space), zonder de valse roosters en paradigma’s. 

Steve: Nog twee vragen. Veel mensen zijn – bijvoorbeeld als ze horen dat Inelia Benz een conferentie houdt in de 5de dimensie na 21 december, of dat iemand zegt: “Hé, laten we samenkomen en een conferentie houden na 21 december,”dan nemen ze dat als een aanwijzing dat we niet gaan ascenderen, of ze vragen zich af waar we over moeten praten in de 5de. 

Zijn zij juist om aan te nemen dat we geen enkele conferentie zullen hebben in de 5de. En als we conferenties hebben in de 5de en andere zaken zoals die, wat hebben die voor bedoeling. 

AEM: Laat me je iets vertellen over ons. Wat jij noemt de Raad van Liefde of het Gezelschap van de Hemel, of de intergalactische raden. Laat me dat met je delen. Onze favoriete zaak is om samen te komen, en er is nooit gebrek aan  zaken om te bespreken. Praten we in verbale taal zoals dit hier. Nee, niet noodzakelijk. Telepathisch, energetisch. Maar er is een oneindige schepping van alle universums die plaatsvinden in wat jij denkt op elke seconde of op elke minuut. Er zijn een miljoen dingen om te bespreken.

Jullie komen niet in de 5de aan, of ergens anders met alles intact en reeds geschapen. Dat zou zijn doel voorbijstreven. Dus is het niet gewoon hier komen en gewoon op een wolkje drijven en totaal verrukt te zijn. 

Lieve vrienden, jullie gebruiken het woord  werken, wij gebruiken het woord scheppen, gefocuste actie. Er is heel veel om over te spreken en om te worden gedaan. Jullie scheppen en mede-scheppen met ons, met jullie sterrenbroeders en zusters; Terra Gaia, Nova Aarde. Jullie verankeren steden van licht, nieuwe begrippen in de gemeenschap, in regering, in cultuur, in genezen, in architectuur, in energie. 

Jullie zullen gaan begrijpen dat jullie deel zijn van een galactische familie. 

Zijn er dingen om over te praten? Ik denk dat jullie constant willen vergaderen/bijeenkomen. En dat hoeven niet noodzakelijk formele vergaderingen te zijn, alhoewel voor velen, een aanpassing – denk aan de miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen die hier nooit over na gedacht hebben. Ze zullen naar snelheid/voorspoed opgevoed willen te worden. Niet omdat hun energie er niet is, niet omdat het weten hier niet is. maar omdat hun gemeenschap op een andere manier wordt opgebouwd. 

Mensen, menselijke wezens, dit zijn zeldzame soorten van hybriden, zullen tegen elkaar spreken op manieren die nog nooit, in geen eonen, op de planeet hebben plaats gehad. Dus, ja, natuurlijk zullen er vergaderingen zijn. Er zullen samenkomsten in buurten zijn, en steden van licht. Er zullen bijeenkomsten van interesses/belangen en projecten zijn – en er zullen vele projecten zijn. En vergeet niet dat jullie de volle cirkel rond terugkeren naar het schepper ras. En als zodanig, wat houdt dat in? Jullie zullen gaan scheppen.

De menselijke liefde voor discussie,  voor planning gaat niet sterven. Als niets anders gaat dit zich verbreden, omdat samenwerken niet langer meer eindigt in conflict, in ego. Die eindigt in grotere schepping, meer creatie. Dus, natuurlijk zullen er bijeenkomsten zijn. 

Steve: Lord, Graham en ik hadden eerder een conversatie die steeds verder groeide in de kwaliteit van inspiratie, en we gingen maar door en door met het omhoog rijzen van inspiratie in dat gesprek. Dus ik weet waar u over praat. [lacht] 

Nu, u zei dat het zijn doel zou voorbij streven. Naar welk doel wijst u, Lord?

AEM: De bedoeling van mede-schepping. Het zou zijn doel voorbijstreven om nooit als gemeenschap bijeen te komen in veel forums en met veel formaten.  Het zou zijn doel voorbijstreven van gemeenschap,van onderlinge verbondenheid, van eenheid, van eenheidsbewustzijn, als iedereen in hun nieuwe, verbeterde huis blijft en nooit tegen een andere ziel spreekt. 

Steve:All right. Nou, dat is duidelijk. Mijn laatste vraag is, kunt u ons vertellen waar we aan moeten denken of moeten doen om op een zachte en makkelijke manier op te stijgen? 

AEM: Ten eerste en voornaamste, en ja, ik wijs op het boek van Linda [Dillon] [De Grote Ontwaking] haar acht makkelijke stappen die we jullie verteld hebben. Maar het aller voornaamst is om je aan het hart van Gaia te verankeren zodat jullie stevig geworteld zijn op de planeet als ze nogal letterlijk in de nieuwe werkelijkheid gaat. Dat is essentieel. 

Het tweede is om liefde en vrede vast te houden. Ik houd veel van de blauwe vlam, maar dat is ook jullie Drievoudige vlam, de Magenta Vlam, de Violette Vlam in jullie wezen. Gebruik die met veel onderscheiding. Houd de liefde vast. Wees eerlijk voor jezelf, zoals je nooit eerder geweest bent. Ga dieper. 

Als er een stukje angst is overgebleven, twijfel, dat is in orde. En jullie kunnen dat overgeven aan mij, ik zal dat zo graag aannemen. En als ik niet je beste vriend ben, dan geef het aan je gidsen, geef het aan de Moeder, geef het aan Gaia, maar geef het weg. Laat ons jullie hierbij helpen. 

Laat dan je verbrede veld, je hart naar buiten reiken en om zich te verbreden en anderen aanraken. Dit, nu, zijn enige van de meest belangrijke ondernemingen, scheppingen, die we ooit van jullie gevraagd hebben. Dus, veranker, laat los, verbreed je, houd van jezelf, en wees klaar. 

Dit is een begin, geen einde. 

Nou, kijk naar wat jullie willen scheppen. Laat jezelf dromen. Laat jezelf denken aan wat je altijd hebt willen onderzoeken, niet in termen van jullie emotionele beperkingen. 

Denk aan wat je droom is. Is die om met de galactics te werken? Is die om met kinderen te werken? Is die om lepramensen te helpen bij hun overgang naar gezondheid? Is het de verankering van steden van licht? Is het om een kanaal te zijn? 

Onderzoek wat je wilt en begin dit visioen van jullie schepping vast te houden. Jullie hoeven niet te wachten. Dat is wat we jullie hebben verteld, jullie uitnodigend, jullie gevraagd hebben. Kom en laat je vleugels zich uitspreiden. Jullie zijn klaar, mijn geliefde vrienden. Ga in vrede. Vaarwel. 

Steve: Dank u, Lord. Dat was een rijke discussie.  Dank u zeer. Vaarwel.

AEM:  Vaarwel. 

Voetnoten: 
(1) Archangel Michael, Sept. 27, 2009, through Ronna Herman, http://www.ronnastar.com/latest.html.
(2) Aartsengel Michaël bedoelt hier niet de egoïstische zelfliefde,  maar de zuivere liefde voor het zelf, die nodig is voordat we anderen kunnen liefhebben. .
(3) Dit is wat ik in andere artikelen genoemd heb het verlangen naar bevrijding. Het is een sub-waarneembaar, permanent verlangen naar God dat in ons geplaatst is als een naar huis trekkend instinct, een baken. Dit slechts kan worden bevredigd door de uiteindelijke ervaring van de God verwerkelijking en samensmelten in God. 

(wordt morgen vervolgd in Deel 2) Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html