Labels

Thursday, April 24, 2014

30.03.2014 Magdalene Eisenhower: Disclosure / Onthulling


a Magdalene Eisenhower:  Disclosure / Onthulling   30 mrt 2014
Gepresenteerd op het 22ste wereld symposium over UFO’s en gerelateerde fenomenen; Buitenaardsen en Wereld Politiek ( Het Italiaanse equivalent van de Burgers Hoorzittingen  over disclosure.)  Republiek van San Marino.
© 2014 Laura Magdalene Eisenhower / www.CosmicGaiaSophia.com
All Rights reserved. Mag in zijn geheel worden gepost, compleet met copyright en links.


Voor beginners zal ik een aanhaling geven uit de afscheidsspeech van mijn overgrootvader President Eisenhower, aan de Natie op 17 januari 1961

“In de regeringsraden, moeten we waken tegen het verkrijgen van ongerechtvaardigde invloed van het militaire industriële complex of die nu gezocht of niet gezocht wordt. De potentie van een rampzalige opgang van misplaatste macht bestaat, en zal doorzetten. We moeten nooit door het gewicht van deze combinatie onze vrijheden of onze democratische processen in gevaar laten brengen. We zouden niets als vanzelfsprekend moeten aannemen. Alleen een wakkere en wetende burgerij kan de geschikte in elkaar grijpende militaire defensie en de enorme industriële machinerie bedwingen met onze vredevolle methodes  en doelen zodat veiligheid en vrijheid samen kunnen gedijen.”

Daar ik een afstammeling ben van Dwight David Eisenhower opende me dit voor alles dat te maken had met zijn beroemde speech die ons waarschuwde voor  - wat het Militaire Industriële Complex is. Dit hield me ook beet om de verantwoordelijkheid te zien die we ieder als burgers hebben, om alert en goed ingelicht te zijn en om onze vredige methodes en doelen uit te spreken. Velen van ons werden geboren met oplossingen en hun tijd waarop onze stemmen gehoord werden.  Niemand richt zich op onze zorgen en onze kinderen hebben heden geen ware toekomst, dan alleen om in een tot slaaf gemaakte gemeenschap te leven.

Nadat ik zoveel geruchten heb gehoord in mijn leven met betrekking tot Eisenhower en van vergaderingen met  Extra Terrestrials (Buitenaardsen), begon ik het onderwerp uit te zoeken en ontdekte toen dat mijn pad me naar meer dan alleen maar naar research informatie voerde, maar dat feitelijke gebeurtenissen het duidelijk maakten dat dit niet alleen maar geruchten waren. Niets van wat ik meedeel komt van iets dat ik van andere familieleden kreeg; ik sta hier onafhankelijk met mijn inzichten, ervaringen, theorieën en feiten.

De creatie van Contact Protocollen in het geval van een open contact met Buitenaardsen, is extreem belangrijk. Maar het besef van mogelijke alien contact scenario’s is ook net zo belangrijk.

Er is een massale cover-up (doofpot) geweest met betrekking tot ET contact met onze regeringen en er is veel geheimhouding geweest met betrekking tot degenen die of werden ontvoerd of die waar contact mee gelegd werd.  – dit komt omdat een invasie al heeft plaats gehad en zij willen niet dat wij dat weten. Deze invasie heeft iedere sector van onze gemeenschap al geïnfiltreerd, meestal in vermomming, maar schaamteloos duidelijk voor velen.

Als wij kijken naar de Whistleblower (Klokkenluider)  getuigenis  - is het duidelijk dat er een soort van deal gemaakt werd met een groep ET’s en van wat ik ontdekt heb, begon dit al lang voor Ike (Eisenhower dus)in het ambt stapte.

Ik heb Exopolitics onderzocht, beleefd en nog meer onderzocht, remote viewing (=op afstand kijken), channelings, de bedoeling van ET rassen en de Galactisch Geschiedenis en ik ben op een missie geweest in dit diepere energie terrein, sedert ik al een klein kind was. Ik doe ook werk van sessies met mensen die contact hebben gehad en die door ontvoeringen zijn heengegaan dus is er geen vraag of twijfel in mijn denken over ET’s of die wel of niet met de mensheid uitwisselen.

Misschien kunnen enkele van mijn jigsaw puzzelstukjes verkeerd of vals zijn, maar veel ervan is betrouwbaar. Echter zoals ik jullie dit later zal vertellen, in 2006 werd ik gerekruteerd om van de planeet weg te gaan naar Mars, die in geheime Overeenkomsten is gebonden waarover ik zal spreken in dit papier – de agenda die Alternatief 3 heet.

Droevige Werkelijkheden

We kunnen de weersveranderingen en het besproeien van onze hemelen niet ontkennen. Als dit iets is waar mensen mee worstelen om te geloven, onderzoek dan het werk van Dane Wiggington die een expert is in dit veld en ook Scott Stevens – een vroegere meteoroloog. Echt, alles dat je hoeft te doen is om naar de hemel op te kijken om te weten dat er iets heel erg fout is. We hebben ook te maken met de Fukushima-ramp, geo-bouwkunde (geoengineering), genetisch veranderd voedsel, valse vlaggen in het nieuws, de media -controle, mogelijk vervalste alien invasie scenario’s, mogelijk valse opgestegen meesters en de bedreiging van een gecontroleerde ineenstorting van de economie, wetten van krijgskunde, FEMA kampen en het chippen van burgers.

Voor mensen die dit voor de eerste keer horen, doet het me pijn om dit mee te delen, maar ik moet het doen omdat ik weet dat dingen enorm zouden veranderen als u wist dat dit allemaal waar was. Als jullie besluiten dat dit niet accuraat is dan accepteer ik dit. Ik vraag alleen dat u er een open geest voor hebt en van daar af aan doet u alles wat u kunt om meer te leren en om ons te helpen zodat deze wereld een betere plek wordt.

Dit zijn allemaal geen samenzwering theorieën, maar een verdrietige werkelijkheid die zit achter waar de wereld Geheime Regering werkt. Een Schaduw Regering die zijn handen op buitenaardse technologie heeft liggen. Dit is allemaal zorgvuldig gepland en ingesteld, als een massale infiltratie in gebieden die proberen om die zaken op te lossen en ons te beschermen.
Een ex M-16 werkzame klokkenluider zegt dat het Militaire Industriële Extraterrestrial  Complex [MIEC] heden een supercomputer systeem gebruikt, de “Tablets of Destiny” die de HAARP-aerosol/chemtrails en een Kunstmatige Intelligence mind control systeem gebruikt om planetaire ecocide en genocide aanslagen te doen. Hij zegt dat de Plejadische vloot hier is om de mensheid te bevrijden en die zullen succesvol zijn.

Degenen die verantwoordelijk zijn en zij die erbij betrokken zijn moeten verantwoordelijk worden gehouden of geholpen worden om los te breken uit de controles/overheersing die hen afpersen om dit te doen. Met zoveel aantallen van mind control die op trauma is gebaseerd, zijn velen die erbij zijn betrokken niet eens volledig zichzelf. Als dit moeilijk is te geloven, zoek dan de verhalen van iemand als Cathy O’Brien, Duncan O’Fineoan en Arizona Wilder, en van nog velen meer.

Wij worden als mensheid uitgedaagd om volledig het verschil te begrijpen tussen wie hier is om te helpen en wie dat niet is, maar dat kan alleen door onderscheiding gebeuren en door het onderwijzen van jezelf over onze Galactische Geschiedenis en door het openbaar maken van verborgen waarheden.  We moeten ook onszelf spiritueel ontwikkelen, zodat we onszelf niet beperken of blokkeren om ons te verbreden naar hogere Aarde energieën.

Dit gaat niet over New Age-achtige of godsdienstige geloof stelsels, het gaat meer over de herkenning van integriteit, onze behoefte om een te worden en te zorgen voor onze planeet, en het respecteren van andere levensvormen. We moeten doen wat juist is voor onszelf en voor toekomstige generaties, en geen geld of angst als eerste laten werken. We moeten alle wezens zien als uitbreidingen van onszelf en het is aan ons om ons te verbinden met wat het hoogste goed zal dienen van mensheid en planeet.

Zeker is er geen concreet bewijs voor alle elementen die ik ga presenteren. Aan de andere kant, desondanks, laten ze een mogelijke “geheime geschiedenis” zien die we onder ogen moeten zien en beschouwen.

Als we voor het eerst horen over overeenkomsten (deals)

Voor het grootste deel, als we horen van relaties met ET met onze regeringen, horen we alleen over Eisenhower. Bijvoorbeeld, zoals Dr. Pinotti en CUN in 2000 documenteerden, heden weten we dat in de dertiger jaren UFO’s  in Italië werden gerapporteerd en dat Mussolini voorzien werd van een nieuw, vreemd (buitenlands) luchtwapen, hij schiep in 1933 een officieel comité waarvan het hoofd Guglielmo Marconi was – “Gabinetto RS 33” – met de bedoeling van omgekeerd ingenieuren na een UFO crash in Lombardy en het terugvinden van twee Nordic-achtige piloten (II Duce) die als Duitse piloten werden gezien. Deze Italiaanse studies werden later door Nazi Duitsland geërfd.

In ieder geval, kwamen de boven genoemde Overeenkomsten niet oorspronkelijk van Eisenhower en, alhoewel ik talloze mensen heb die dit bevestigen, ga ik maar een paar opnoemen.

Volgens Jason Bishop III, een op Dulce gebaseerde klokkenluider, kwam in 1933 “de VS Regering overeen om dieren en mensen te verhandelen  als uitwisseling van High Tech Kennis, en liet hen ondergrondse bases gebruiken die wij niet zouden verstoren, in het Westerse USA.”
Volgens een klokkenluider en ex-werker van M-16, werd  een eerste overeenkomst tussen Grey buitenaardsen (reptiel achtige wezens van het stelsel van de Draco ster) en de  Amerikaanse Regering onder de regering van Roosevelt, getekend in juli 1934. Dit was de zogenaamde “Grenada Overeenkomst” .  Die overeenkomst was dat dit de teruggave aan de Greys/Grijzen was die zorgden voor high technologie, dat de VS federale regering de Greys toestond om ongehinderd door te gaan met menselijke ontvoeringen voor het gebruik van bezig zijnde ET genetische programma’s. Dit gebeurde nadat ze de hulp van Plejadiërs weigerden die uiteindelijk militaire ontwapening wilde. 

Hij zei ook nadat de VS regering weigerde om met de Plejadiërs te werken, dat ze Hitler  en de Nazi’s hiervoor in de plaats benaderden. De Plejadiërs werkten een overeenkomst met Hitler en met de Nazi’s uit voor uitwisseling van technologie en dat de Nazi’s het Joodse volk niet zouden aanvallen. De Nazi’s ontwikkelden hun geavanceerde vliegende-schotel-vorm toestel door Plejadische technologie.

Alhoewel Greys goed bekend staan door hun ontvoeringsgevallen, hebben Ufologen geen rapporten van dergelijke gevallen of ook van close encounters (nabij-ontmoetingen)  van het derde soort met reptiliaanse entiteiten. Maar de klokkenluider is niet de eerste die zulke claims doet.

Rapporten bevestigd door contactpersoon Billy Meier vertelde dat ruimte-tijd technologie was uitgewisseld door een bepaald ras van de Plejadiërs met Hitler Duitsland van 1933 tot 1934, schijnbaar via een groep Nazi channelaars:  het medium was een vrouw en werd genoemd ‘Vrilerinnen’ en werd voorgezeten door Maria Orsich.  (meer over haar:  http://battleofearth.wordpress.com/2009/05/04/maria-orsic-and-the-vril-society/  via Google)
Billy Meier en de ex-werker zeiden beiden dat in 1941 de Plejadiërs zich terugtrokken uit de overeenkomst en niet langer met Hitler en de Nazi’s wilden omgaan. Het was in die tijd dat de Greys hen benaderden en dit is waar de Nazi op trauma-gebaseerde mind controle technologie vandaan kwam.

Volgens de ex-werker van M-16 worden de Overeenkomsten elke 10 jaren weer vernieuwd… als deze verklaringen waar zijn, is dit de achtergrond waar de vergaderingen met ET’s krachtig de vergaderingen legaliseren met ET’s die plaats vonden onder de Eisenhower regering in 1954.

Onze regering, in de Roosevelt administration, kreeg schijnbaar geheime technologieën die geen mindcontrole waren, zoals de Nazi’s die kregen, maar waren anti-zwaartekracht apparaten, metalen en legeringen, vrije energie en medische technologie en dit was een uitwisseling/ruil zodat de Grijzen menselijke gemeenschappen konden  infiltreren op verschillende niveaus, wat ook de mogelijkheid inhield van het klonen van bepaalde Wereld leiders.

Dus nu zien we dat beide zijden door deze Greys werden beïnvloed.

Infiltraties gaan verder.

Het schijnt dat infiltratie een factor is geweest sedert de 2de Wereld Oorlog en de Oorlog veranderde in iets anders, maar werd nooit gewonnen.

In de tijd van Truman als president die met het ET probleem moest omgaan was er een taak waar de president niet alleen mee om kon gaan. Veel crashes schijnen te hebben plaats gehad vóór die in Roswell in 1947 en dit werd opgeslagen in Area 51 van vandaag waar veel testen, toestellen, ET autopsies en experimenten zijn geweest en nog steeds worden uitgevoerd. Ook  van Buitenaardsen wordt gezegd dat zij deze basis bezetten samen met anderen, zoals wetenschappers en militair personeel.

Morgan Martell bespreekt dit op zijn website over Project Paperclip ~

In 1946 autoriseerde president Truman Project Paperclip. Een opzet van operatie was om Duitse wetenschappelijke expertise en kennis te weigeren aan de Sovjet Unie en het Verenigd Koninkrijk (Engeland), maar ook om het naoorlogse Duitsland te verbieden zijn militaire research vermogens opnieuw te ontwikkelen. Een van de velden waarin Nazi artsen en psychologen vooruitgang hadden geboekt, was dat van sociaal- en gedrag-engineering in mensen, wat ook bekend staat als mindcontrol.

De OSS (Office of Strategic Services)  was al drie maanden actief geweest met Operatie Paperclip voordat Truman het bevel gaf en veel Nazi partijleden waren toen al in de Verenigde Staten binnen gegaan. Dus de OSS  nam zijn toevlucht om het verleden van de Nazi’s wit te wassen of soms zelfs geheel nieuwe identiteiten te creëren die het makkelijk voor hen maakten om hun invloed in Amerika te verspreiden.

Er wordt gezegd door de Klokkenluider van M-16, dat de CIA bijna twee jaar hierna werd geschapen met de American National Security wet van 1947 om met het massale aantal om te gaan van mind-control, klonen en ander verborgen projecten die uit Paperclip werden geboren. Normale wetten hebben geen toepassing op hen, dus kunnen ze weg komen met allerlei soorten zaken. Dit allemaal heeft de meest defensieve gerelateerde projecten en technologieën omgekeerd in wapens die gebruikt worden om ons te controleren.
MJ-12 (Majesteitelijke Twaalf) werd ook geschapen als een groep die omging met ET onderzoekingen. Dit was ook het jaar van de Roswell crash en waar de Extra Terrestrial Biological Entities (EBE’s) (Buitenaardse Biologische Entiteiten) het plaatje in kwamen, die ons hielpen om contact te maken met hun ras.

Alternatieven  1, 2, 3 en Mars

Toen president Eisenhower in zijn ambt zat, machtigde hij een geheime gemeenschap bekend als  THE JASON SOCIETY (JASON SCOLARS)    in 1955, die gezien wordt als een tak van Majestic-12, die Truman instelde terwijl hij in diens ambt zat.  De JASON Gemeenschap Scolars werd geschapen om door alle feiten, bewijs, leugens en bedrog heen te vorsen en de waarheid te vinden in de alien kwestie. Alternatieven 1. 2. 3 zijn drie agenda’s die worden aanbevolen door de JASON Gemeenschap Scolars en die te maken hebben met verschillende scenario’s om een mogelijke toekomstige Doemdag te voorkomen, die meer dan waarschijnlijk wordt teweeg gebracht  en niet natuurlijk is maar dit werd toen in die tijd niet door velen geweten omdat zij daar zeker niet mee eens zouden zijn geweest en ik denk dat dit deel is van de waarschuwing die Ike (Eisenhower)  ons gaf. 

Het eerste Alternatief gaat over het gebruik van nucleaire apparaten om gaten in de stratosfeer te schieten waardoor  hitte en vervuiling  naar de ruimte zou kunnen ontsnappen, het tweede is de bedoeling om een netwerk van ondergrondse steden en tunnels te bouwen waarin een geselecteerde elite van de mensheid kon overleven en het derde heeft te maken met een  geheime ruimte-kolonisatie programma op Mars met dezelfde bedoeling. Ik werd gerekruteerd om in 2006 naar Mars te gaan maar wees dit af , want ik geloof in de kracht van de menselijke spirit, onze verbinding met deze Aarde en dat onze vereniging als ras ons hierdoor heen brengt en zo zal onze verbinding met ons hoger bewustzijn en hogere dimensionale ET rassen en hun ontwikkelde technologieën dat doen die in harmonie zijn met de Natuur.

Kortgeleden heeft het Nieuws op CNN de kolonisatie genoemd op Mars en mensen die zich intekenen om permanente bewoners daar te zijn, dus deze ideeën  en concepten zijn niet langer meer verborgen, maar wat wel is verborgen – zijn de redenen, bedoelingen en de verborgen geschiedenis over ET’s en onszelf met betrekking tot waar we echt van gemaakt zijn en de toekomst die we kunnen scheppen, die heden werd gekaapt. We zijn slapend geweest en ontwikkelden DNA waar velen niet willen dat we daar mee in aanraking komen, en daarom is er een invasie of aanval, die ingaat tegen onze verbreding, vereniging en bevrijding, dus dit is waar we ons op moeten richten.

Het aantal illegale activiteiten die achter de schermen doorgaat om die projecten te funderen, is ongelooflijk en, omdat ons belastinggeld daarvoor gebruikt wordt en we hier  niet mee hebben ingestemd, hebben we toch het recht om dit te weten. Het is niet alleen de drug die weerklinkt, dit gaat tot aan de diepste vorm van criminele activiteit die we ons kunnen voorstellen.

Het is één zaak om niet-mededeelzaam te zijn voor ons nut, maar het is een andere zaak om terughoudend te zijn terwijl er ongelooflijk misbruik plaats vindt, die marteling en manipulatie inhouden van zo velen.  Dat zijn mensen die collaborateurs schijnen te zijn en die  verbergen wat zij doen voor de mensen waar zij heel goed mee samen werken. De hokjesverdeeldheid maakt het extreem moeilijk voor iemand om te weten wat zij proberen te doen en zij die het wel weten proberen hen te helpen of ze te stoppen, maar ik voel dat dit het menselijke ras gaat kosten. (?)

Sedert 1947 werden in de VS minstens 131 DUM’s gecreëerd (= Deep Underground Militaire Bases) volgens klokkenluider Phil Schneider, die als ingenieur hielp bij de creatie van die bases. Volgens hem worden 62 van die bases gebruikt om kleine en grote “Grijzen” te huisvesten samen met buitenaardse toestellen. Sommigen hebben gezegd dat er over de hele wereld al 4.000 bases zijn.

De Bilderberg Groep werd geschapen in 1952 om besluiten over het alien probleem en andere internationale zaken buiten de handen van regeringen te houden. In al die jaren heeft de Bilderberg Groep zich ontwikkeld (of is samengesmolten) tot een geheime wereld regering. Nu wordt die bijna geheel bemand door Illuminati. Deze echte Schaduw Regering bestaat als een hele grote operatie die doorgaat zijn tentakels te verspreiden.

Uit een boek dat heet ~Space Gate ~ de Sluier verwijderd.

Er wordt gezegd dat “De Bilderberg, de Raad van Vreemde (= ook buitenlandse) Relaties en de Trilaterale Commissie zijn de Geheime Regering en dat zij hun handen hebben gelegd op alle Alien Technologie en hun eigen show runnen via MJ-12.”

Nu kunnen we zien hoe de aanbevelingen van de Alternatieven beïnvloed werden door die schaduw regering  en door wezens van buiten de planeet, daar er helemaal geen manier is om zelf tot die conclusies te komen of de technologie bezitten om daar zonder hun input te komen. 

Er wordt ook gezegd dat zij ons op een catastrofale tijdslijn willen krijgen zodat we gemakkelijker kunnen worden beheerst voor hun plannen voor een Nieuwe Wereld Orde.
Binnen Intelligence groepen (spionage), clandestiene denktanken en geheime genootschappen is veel oppositie en zijn er interne oorlogen en strijd gaande tussen goedwillende facties en zij die dat niet zijn. De politiek die verbonden is aan de Nazi’s en Zionisten zit allemaal in deze Schaduw Regering en schijnt voor ons als Oorlog te zijn om ons overwonnen en verdeeld te houden maar tussen diegenen van hen die wedijveren voor wie meer controle zal houden over het menselijke ras, en wij zitten gewoon net in het midden gevangen, maar we kunnen ook enorm het resultaat beïnvloeden.

Dit is voor mij een spiegel van de kosmische strijd die plaats vindt, die er oorspronkelijk was vlak voor onze huidige planeet volledig was gevormd en die nu hier op Aarde is. Al die ET rassen zijn onderling verbonden door veel antieke galactische geschiedenis en sommigen zijn genetisch verbonden door de anderen, via hybridisatie.

Ik ben niet hier om vast te leggen wie aan welke kant staat in die geheime organisaties en ik wil geen verwarring stichten  bij degenen die hun best doen namens ons, ik wil meer de verborgen waarheden neerzetten waarbij we ons moeten voegen en samen onder ogen moeten zien zoals we ook de constante besluiteloosheid moeten beëindigen over disclosure (onthulling)  voor waar de mensheid wel of niet klaar voor is.

Het Eerste Contact

Eisenhower stapte best in een dilemma toen hij president werd. Met de Koude Oorlog en de competitie over het verkrijgen van wapenen tussen de supermacht landen - het staan voor vrede en het handhaven van zekerheid was een intense balanceer actie. Eisenhower’s beroemde ‘Atomen voor Vrede’ speech  in de Verenigde Naties vlak na de twee maanden eerdere vergadering op 8 december 1953, gaf aan dat hij het beëindigen van de nucleaire wapen wedloop en het testen ervan ondersteunde. Eisenhower stond niet alleen in zijn wens, die duidelijk werd gedeeld door Buitenaardsen.

Ik heb geen twijfels dat die gebeurtenissen echt plaats vonden, gebaseerd op het aantal bewijzen, klokkenluider getuigenissen en alles dat ik gezien en ervaren heb in mijn eigen leven. Alle gebeurtenissen voeren hiernaar toe en maken het toneel klaar voor wat er bij die vergaderingen gebeurde.

Het First Contact (Eerste Contact van ET)) met president Eisenhower werd gezegd te gebeuren bij Edwards (Muroc) Luchtmachtbasis in februari 1954, alhoewel sommigen denken dat het de Homestead Airforce Basis was in Florida. In ieder geval was dit contact met Nordic Blonden - zoals de Plejadiërs van veel contactees (contactpersonen). Veel Exopolitieke Scolars hebben gemerkt dat de vergadering met buitenaardsen was op 20/21 februari, 1954 en werd bijgewoond door een groep van vier leden van de burger maatschappij. Dit waren Gerald Light, een metafysische wetenschapper; Edwin Nourse, een leidinggevende econoom; James Francis MacIntyre, een bisschop en hoofd van de katholieke kerk in Los Angeles; en Franklin Winthrop Allen, een welbekende journalist.

William Cooper (die gedood werd  in 2001 en waarvan gezegd werd dat hij in de US Air Force heeft gediend en in de US Marine als Naval Intelligence, tot aan 1975) had toegang tot geclassificeerde informatie en hij heeft gezegd:

“Deze alien groep (winny: dus de Plejadiërs) waarschuwde ons tegen aliens die rond de Evenaar ronddraaiden (de “Greys”) en boden ons aan om ons te helpen met onze spirituele ontwikkeling. Ze eisten dat wij onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en vernietigen als de grootste voorwaarde.  Zij weigerden om technologie te ruilen zeggend dat wij spiritueel niet in staat waren om met de technologie om te gaan die we toen bezaten. Zij geloofden dat wij elke nieuwe technologie zouden gebruiken om elkaar te vernietigen.”

Volgens Cooper had de geschiedenis van dit ras feitelijk iets gelijkaardigs beleefd met delen van hun ras die naar Rigel waren verspreid, een deel van het Orion stelsel. Dit was na de zogenaamde Lyra Oorlogen, toen de Nordics werden aangevallen door de Draco’s op Lyra waarbij velen vluchtten naar Rigel, en zo werd dit beschreven: 

Het eerste dat zij (de Draco Grijzen) deden was subtiel infiltreren in alle strata van de gemeenschap  en om implantaten te gebruiken om mindcontrole uit te oefenen. Toen holden zij systematisch de collectieve zielenmatrix uit en assimileerden(w: namen op) de populatie in hun eigen groepsherinnering complex, en vervingen effectief daarmee de zielen geschiedenis van de bevolking met hun eigen herinneringen en maakten hen tot dronen.”

Na het naar Rigel komen, beschrijft contactpersoon George Andrews dit als:

“Er was een nucleaire oorlog en een milieu ramp op Rigel en voordat dit of tijdens de Draco’s en de Grey ET’s hen heimelijk infiltreerden.  De overlevende Nordics waren deel van een hybridisatie programma waarbij de korte Grijzen – die kwamen van Zeta Reticulim, waarschijnlijk waren ontworpen om hen genetisch te fabriceren en zij werden toen de “Grote Grijzen” of de “Grote Witten”. De Grote Grijzen hebben een meer dominante rol dan de “algemene” korteren.”

De Nordics die daartoe in staat waren vluchtten naar Procyon en die werden ook aangevallen, maar Alex Collier een contactpersoon, heeft gezegd dat “zij pas hun planeet hebben bevrijd van de Grijzen en zij willen ons helpen.” …

Bij deze vergadering op de Muroc Luchtbasis, zei dit ras dat wij op het pad van zelf vernietiging zaten en dat we moesten stoppen om elkaar te doden, stop met vervuilen van de Aarde, stop om Aarde’s natuurlijke bronnen te roven en leer om in harmonie te leven.

William Cooper zegt dat deze termen met extreme verdachtmaking kwamen, specifiek  de enorme conditie van nucleaire ontwapening. Er werd gedacht dat het houden van die voorwaarde ons hulpeloos zou maken bij het duidelijk onder ogen zien van een alien bedreiging. We hadden ook niks in onze geschiedenis om ons te helpen bij die beslissing. Nucleaire ontwapening werd niet gezien als het beste belang van de Verenigde Staten.
Volgens Michael Salla’s Exopolitiek onderzoek, kwam de bevestiging van een Eerste Contact bijeenkomst door een zoon van een vroegere Marine commandant  die zei dat zijn vader Charles Suggs aanwezig was bij die Eerste Contact bijeenkomst. Een andere ‘klokkenluider’ die de zoon is van William Lear, beroemde schepper van de Lear jet, bevestigt het Eerste Contact en claimt dat dit een buitenaards ras inhield dat afgewezen werd voor hun principiële stand bij die technologie transfer.

Zijn research gaat verder te zeggen dat gegeven de intensiteit van de Koude Oorlog, dat de ambtenaren die aanwezig waren van de nationale veiligheid best hebben kunnen besluiten dat het voorzichtiger was om betere termen te kiezen voordat ze instemden met het verzoek van de buitenaardsen. Gerald Light’s getuigenis houdt in dat de vergadering bij Edwards geen overeenkomst had voor een instemming, maar in plaats daarvan het resultaat gaf van een intens meningsverschil tussen de ambtenaren van Eisenhower.

Zij spraken ook over tenminste vier verschillende alien groepen die betrokken waren bij de vergaderingen: De “Nordics”, Alien Grijzen, een humanoïde groep van sommige minstens 9 feet groot (= rond 2.70 m) en een ras dat reptiliaans van aard was.
Light geloofde dat president Eisenhower van plan was om een “officiële verklaring uit te geven naar het land”  een maand nadat zijn brief werd geschreven. Maar, zoals wij weten, werd zo’n aankondiging nooit gedaan.

Overeenkomsten met de Grijzen

De overleden William Cooper beschrijft nog een ontmoeting en overeenkomst die bereikt werd na het falen van de eerste vergadering. Daar Cooper een andere versie van datums en tijden heeft voor die 1954 vergaderingen, stemt hij in dat er twee stel vergaderingen waren die een ander buitenaardse bijeenkomst betroffen met president Eisenhower en /of die van Eisenhower’s  regering ambtenaren.

Deze specifieke overeenkomst kwam niet oorspronkelijk van Eisenhower, zoals eerder gezegd, daar de eerste (bekend als de “Grenada overeenkomst”) getekend werd in 1934 en de vernieuwde elke tien jaren later. De tweede zou in 1944 zijn geweest die bevestigd werd door enkele bronnen en opnieuw in 1964, die ook werden bevestigd. De mogelijkheid dat die door gekloonde mensen werden gedaan moet ook worden beschouwd.

Ondersteuning voor de diplomatieke rol die door de “Grote Grijzen” werd gespeeld komt van William Cooper, vroegere Marine Intelligence Raadgever, die zegt dat hij geclassificeerde documenten zag  waar de “Grote Grijzen” onderhandelingsovereenkomsten deden met de Eisenhower administratie in vergaderingen die begonnen in 1954.

Snowden, Paul Hellyer en Charles Hall hebben allemaal momenteel gesproken over de “Grote Witten”  die ook bekend staan als de “Grote Grijzen”.

Uit het onderzoek van Jim Nicols  die een Sleutel Exopolotieke scholar is, nadat hij zaken samenvoegde uit veel verslagen, claimt dat president Eisenhower alien wezens zag in 1954 die technologieën hadden die zo ontwikkeld waren, dat het zelfs maar onszelf kunnen beginnen te verdedigen, nutteloos zou zijn. Maar die schepselen verzekerden Eisenhower dat overwinnen hun bedoeling niet was.

William Cooper zegt dat “volgens deze deal, de VS Regering mensen zou laten ontvoeren met de voorwaarde dat hen geen kwaad werd gedaan, dat ze veilig zouden terugkeren en dat zij zich het incident niet zouden herinneren. In ruil zou de Regering van de VS hoog ontwikkelde technologie krijgen. Een ander deel van de Edwards overeenkomst was de uitwisseling van “ambassadeurs”.  Een van de ambassadeurs was de reptiliaanse ambassadeur Krill van Tiphon in Draco. Een ander wordt vaak J-Rod genoemd.

De ET’s “Zeta’s” genaamd komen uit de Reticulum constellatie en worden gedacht van een humanoïde afkomst te zijn, terwijl andere rassen (die uit Draco, uit Orion en de Grote Beer komen) wordt van gedacht dat zij reptiliaanse soorten zijn”.

Er is veel meer geschiedenis om over deze rassen mee te delen, inclusief een planeet die formeel  Apex genoemd wordt die Zeta Reticulim werd. Ze zijn niet allemaal schadelijk/nadelig, maar enkelen hebben zich gevoegd bij wezens met dienst aan het zelf, toen zij hun eigen wereld vernietigden en in korte Grijzen inkeerden. Dat waren de wezens die betrokken waren bij het engineren van de Nordics op Rigel in: Grote Witten. Die staan bekend om ons te laten stoppen met onze Ascentie, door de Aarde roosters uit verbinding te brengen.

Op de website Zeta Talk – staat er dat zij die verbonden zijn aan Alternatief 3, zijn de dienst aan het zelf Zeta Grijzen. Met zoveel potentiele vergaderingen, weet ik zeker dat we zijn omgegaan met een mengsel van degenen die ons willen helpen en zij die alleen zichzelf willen helpen.

William Cooper zei ook,

“Nog een grote ontdekking was dat de aliens mensen en dieren gebruikten als bron van klier afscheidingen, enzymen, hormonale afscheiding en bloed en gebruikten ons bij vreselijke genetische experimenten. De aliens verklaarden deze daden als noodzakelijk voor hun overleving. Zij zeiden dat als zij niet in staat waren om hun genetische structuur te verbeteren dat hun ras spoedig zou ophouden te bestaan.  Wij keken naar hun verklaringen met buitengewone argwaan. Daar onze wapens  letterlijk nutteloos waren tegen de aliens, besloot MJ-12 om door te gaan met vriendelijke diplomatieke relaties met hen tot aan de tijd waarop wij hen konden uitdagen op militaire basis.”

Col. Philip Corso, vroeger adviseur van president Eisenhower’s Nationale VeiligheidsRaad, onthulde dat de overeenkomst een Trojaans paard was:

“Deze schepselen waren geen welwillende alien wezens die gekomen waren om de menselijke wezens te verlichten. Dit waren genetisch veranderde menselijke automatons, gekloonde biologische entiteiten, die eigenlijk biologische soorten oogstten op Aarde voor hun eigen experimenten. Wij hadden in een soort van overgave/surrender met hen onderhandeld zo lang als we niet tegen hen konden vechten….”

Remote Viewers (mensen die op afstand kunnen kijken.w) die probeerden te ontdekken waar de Grijzen vandaan komen zeggen dat zij uit drie verschillende tijd era’s komen, dat de meesten van hen komen uit verschillende tijden in de toekomst. Sommige schrijvers geloven dat de Grijzen geen aliens zijn maar toekomstige mensen of toekomstige humanoïden.
Dr. Michal Wolf claimde dat hij een meer  dan 25 jaren lid van de satellietregering was. Hij verkreeg een zeer hoge “Boven Top Geheim’ verklaringsniveau en werkte voornamelijk voor joint (gezamenlijke) ET/menselijke wetenschappelijke projecten. Hij heeft weer een iets andere versie vergeleken met die van Cooper.

Wolf heeft de Grijzen beschreven die positieve motivaties hebben met betrekking tot hun aanwezigheid op Aarde, maar zij werden verboden en op de korrel genomen door boef-achtige elementen van het VS Militair.  Gelijkaardig denkt Robert Dean dat de buitenaardsen die de Aarde bezoeken vriendelijk zijn.

Er zijn militaire ontvoeringen die heten MILABS, die voor anderen echte Buitenaardsen lijken te  zijn. Velen hebben gezegd dat zij denken dat er een mengsel is van echte ET’s  en zij die meer robotachtig zijn die gefabriceerd werden om te helpen bij Militaire ontvoeringen.  Er is een chippen en kunstmatige telepathie bezig en dus kan men concluderen dat veel ontvoeringen niet met echte ET’s zijn en dat is misschien waarom er zoveel ontvoeringsgevallen zijn.

Dit is een contrast met de getuigenissen van Cooper, Lear, Schneider, Corso en aantoonbaar   zelfs van Generaal Mac Arthur over de ware motivaties van de Grijzen. Het is waard om Gerald Light’s claim van een “vreselijk conflict tussen de diverse ‘autoriteiten’  te herhalen of je het algemene publiek wel of niet moet inlichten. Zij wensten ook een handvat voor de bedoelingen van die wezens, voordat ze ook maar iets openbaar maakten.

Disclosure is een grote uitdaging, zelfs voor deze vergaderingen. In december 1953 waren de gezamenlijke chefs van staven die de Leger-Marine-Luchtmacht Publicatie 146 uitgaven die het ongeautoriseerde vrijlaten van informatie betreffende UFO’s een misdaad maakten onder de Spionage Wet, en strafbaar maakten met tot 10 jaren gevangenis en een 10.000 dollar boete. Niet te noemen de bedreigingen aan families en mensenlevens die bewezen werden  door enkele van de klokkenluiders die ik genoemd heb die niet langer meer leven, van wege onverklaarbare sterfgevallen.

Volgens Phil Schneider, werd de “Alien Agenda” al zo vroeg bekend door de Regering van de VS in 1933. Oorspronkelijke notities van Schneider geven aan dat tussen januari 1947 en december 1952 zestig UFO crashes/terugvindingen waren.

Een recent interview met Richard Dolan en iemand die heet Anonymus, zei een vroegere CIA agent dat Eisenhower Area 51 wilde binnenvallen.

In een video getuigenis, voerde de vroegere CIA agent aan dat president Eisenhower informatie wilde winnen van een geheime controle groep die heette MJ-12 over alien gerelateerde projecten bij een facility in Area 51 en die heette S-4. De boodschap was een directe bedreiging dat de president een militaire invasie zou autoriseren van Area 51 en S-4 omdat zijn verzoek om informatie niet werd ingewilligd.

Ze zeiden dat president Eisenhower de controle kwijt was over buitenaards gerelateerde projecten van een controle groep die heette M-12.

Nucleaire Energie en Bommen

Als Ike de buienaardsen ontmoette op 20 februari 1954, gaf de detonatie van de 15 Megaton Bravo Hydrogene Bom negen dagen later op 1 maart duidelijk het falen aan van de geheime nucleaire diplomatie. De test vond plaats op 28 februari 1954 op de Bikini Atol  op de Marshall Eilanden.

Volgens Gerald Light, volgend op de twee zogenaamde contact ervaringen, wilde Ike blijkbaar opzettelijk het engelachtig aanbod accepteren dat gepresenteerd werd door de Nordics. De zorgen van de defensieve establishments van een Koude Oorlog-era, dwongen hem om zijn denken te veranderen. De belangen van oorlog wonnen dit, een tijdje, boven zijn wensen voor wereldvrede.

Jim Nicols zegt dat ons door klokkenluiders is verteld dat “in 1966 Eisenhower zich realiseerde dat de overeenkomst een bedrog was. Tot Eisenhower’s grote spijt had dit alien verdrag gecombineerde wapen industrie uitgebroed en de Intelligence dienst met krachten welke de autoriteit verdrongen van de president en van de Constitutie. De opdoemende  bedreiging ziend van dit “Militaire Industriële Complex” daarvoor waarschuwde hij terwijl hij de dienst verliet in 1961…

Stewart Swerdlow, een Montauk Project overlever zei ~

“De controlerende elite houdt de aardse regeringen in ( uitvoerende, wettelijke en rechterlijke takken), de media organisaties, internationale organisaties en militaire en intelligence/informatie organisaties die bevolkt worden door klonen of cyborgs onder bevel en beheersing van de Grijzen/Reptilianen afdeling wier bedoeling het is om de Aarde over te nemen.”

Dit had al een tijdje in het werk gezeten en was het grotere plan altijd al. De schaduw regering werkt direct met deze wezens, terwijl velen er tussen ons willen verdedigen. Zij hebben ontwikkelde technologieën die helemaal niet gebruikt worden om ons te verdedigen of om degenen in nood te helpen of om het milieu schoon te maken. In de plaats hiervan worden die gebruikt voor zwarte budget projecten die miljoenen levens gebruiken en miljoenen van onze belastingcenten.

Technologie in Verkeerde Handen/Montauk  

Met Project Paperclip en de Nazi betrokkenheid, schijnt het dat het gebruik van die technologieën die ons moesten helpen tegen bedreigingen van ET, in verkeerde handen vielen.

Volgens Preston Nichols die deel was van het Montauk project: “de mensen van Sirius B speelden een rol door het voorzien van exotische technologie zoals tijd/interdimensionaal reizen, tot aan clandestiene regeringsagentschappen betrokken bij het Philadelphia Experiment en het Montauk Project.”

Het eerste handelt over een VS marine test van 1943 van teleportatie, en het tweede over de facility in Long Island die gewijd was aan militaire experimenten. Alex Collier legt uit dat die  van Sirius B hier zijn gekomen en daadwerkelijk met onze hoofden knoeiden, en zij zijn degenen die oorspronkelijk onze regering  de Montauk technologie gaven. Hij zegt dat die exotische technologie voorzien was met de bedoeling om de agentschappen van nationale veiligheid aan te moedigen om offensieve militaire vermogens te ontwikkelen bij een gebeuren van mogelijke buitenaardse bedreigingen.

John A. Quinn ~ Onderzoeker van het Montauk project zei over het project dat veel ervan wettelijk was gefundeerd tot in de late 1960, maar het Congress ontdekte de psychotronica en mindcontrole aspecten van het project. Ze besloten om het research te stoppen, in het geval van dat deze technologieën in verkeerde handen zou vallen.

Michael Ash, die een Montauk Overlevers Tape maakte, heeft gezegd dat Grote Zeta Reticulan Grijzen betrokken waren bij Montauk. Er waren daar ook Draco’s, die feitelijk in controle waren van de meeste projecten.

De Ware Agenda

Het aantal mindcontrol en illegale activiteiten waar verborgen gebieden van onze regering mee weg kunnen komen is ontzettend, en ik heb persoonlijk veel slachtoffers van mindcontrol ontmoet die aan ongelooflijk trauma hebben geleden. Het is ook zeer duidelijk dat de oorlog tussen die groepen van buiten de planeet ons weghouden van de positieve tijdslijn.

Er schijnt een thema te zijn dat hoort bij het oogsten van zielen, het overhevelen  van onze vitale energieën en Grijzen die proberen een zielenmatrix te creëren voor zichzelf via hybridisatie, daar zij in de toekomst afdwaalden en hun zielenenergie verloren en hun vermogen om zich te vermeerderen. (herproduceren)

Ze zouden ons kunnen zijn, die hun eigen genetisch materiaal oppikten om onszelf te redden – het hangt echt van de keuzes en daden af die wij in de NU tijd nemen.

Er is een kans dat we in Grijzen kunnen keren en door Reptilianen worden geregeerd, maar niet als we ons focussen op onze spirituele ontwikkeling en het evenwicht terugbrengen naar deze Aarde. Er zijn veel hogere rassen die ondergronds leven die niet zijn afgedwaald naar die  vormen, omdat zij niet gepolariseerd zijn tot alleen technologische ontwikkeling, en zij hebben vermeden te worden gefabriceerd en om emotie teniet te doen, waar sommige rassen opzettelijk van weg gingen omdat zij voelden dat emoties een probleem waren.

Het is belangrijk om te noteren dat er positief en negatief zit in beide rassen, net zoals wij zien in de menselijke bevolking, veel diversiteit. Er is ook hybridisatie bij deze rassen en met mensen.

Ik voel dat de Grijzen aan het overleven zijn maar wij moeten het zelf opnemen om openlijk ieder element te bespreken dat erbij is betrokken zodat we beginnen kunnen om een positieve verandering te creëren in deze Wereld. Als wij een ras moeten helpen, kan dat niet zijn tot ons nadeel/schade. Hoe meer we begrijpen, hoe meer we dit soort toekomstige scenario’s voor onszelf kunnen voorkomen.

Het schijnt dat zij ons willen gebruiken om hun weg naar onsterfelijkheid te bedriegen (w. in bedrog te gaan) of om een meer ontwikkeld dimensionaal vermogen te bereiken door ons te gebruiken. Er zijn echter ook enkelen niet in ons willen samensmelten en een kans krijgen om een geheeld ras te worden en dat zijn degenen die we zouden kunnen omarmen en accepteren, daar er geen terugkeer mogelijk is en dat elk wezen dat ons wil laten voortgaan in vrede, de ware vrienden zijn.

Positieve Tussenkomst

Contactee (waarmee contact gemaakt werd) Alex Collier zegt dat de tussenkomst van de wezens van Sirius A is, vanwege fouten die zij van Sirius B maakten in termen van technologie overdrachten en andere vormen van hulp die aan de mensheid zijn gegeven:
Hij zegt : ~ “Wat ik begrijp is dat degenen van het Sirius A stelsel proberen om welwillend te zijn en te helpen, want zij voelen de verantwoordelijkheid omdat degenen die het Sirius B stelsel koloniseerden oorspronkelijk van Sirius A kwamen.

De hoofdactiviteit die kan worden toegeschreven aan die buitenaardsen van Sirius A is om te helpen bij de opbouw van een passend ecologisch systeem voor (menselijke) evolutie op Aarde door het ‘bio-magnetisch energie rooster’ van de planeet te veranderen.

Dit zijn origineel de bouwers van ons rooster, de architectuur waarop onze planeet was gebaseerd. Dus daarom zijn die nuttig voor het onderscheiden van de heilige geometrie en het onderscheiden van de stoffelijke wetten van onze thuiswereld. Zij kunnen ons helpen om het nieuwe rooster te construeren en door het construeren van een nieuw systeem dat geschikt is voor onze volgende uitdagingen. Dus zeggen we dat de Siriërs excellente bondgenoten zijn bij het strategische ontwerp werk dat voor ons ligt.”

Rekrutering

In 2006 probeerden zij mij te rekruteren /te werven voor een verborgen operatie betreffende de Alternatieve 3 kolonisatie van het Mars scenario. Ik kwam er los van maar dat was helemaal niet gemakkelijk. In ieder geval ontdekte ik dat er andere projecten waren die verschillenden aspecten ervan vertegenwoordigden. Mijn vriend en collega Andre Basiago en ik hebben samengewerkt bij veel zaken en waren in staat om de punten samen te voegen, door het verbazende werk van Alfred Lambremont Webre. Dit is geen science fiction.

Er was een geheim Teleportatie programma naar Mars, het CIA spring kamer programma in de 1980er jaren waar Andrew D. Basiago en een aantal klokkenluiders aan deelnamen. De teleportatietechnologie voor dit programma kan aan de VS regering gegeven zijn door een specifiek soort van Grijze Buitenaardsen. Rusland en de UK (Engeland) hadden in deze tijd ook teleportatieprogramma’s naar Mars. Er zijn rapporten dat de huidige bases op Mars kan geteld worden tot aan 500.000 gesettelden.

Het Mars teleportatieproject vertegenwoordigt de eerste keer sedert 9500 VC  dat Aarde en Mars gemeenschappen zich hebben verenigd. Andy, Alfred en ik ontwikkelen een Mars BeschermingsVerdrag om open relaties opnieuw te vestigen tussen Mars en Aarde  en om te voorkomen dat Mars wordt gekoloniseerd door Aarde.

“Het is iets positiefs voor het menselijke ras om overlevingskolonies op te zetten op andere planeten. Aarde werd in het verleden door veel beroeringen geraakt/geslagen en dus zouden we het menselijke gen kunnen beschermen door menselijke vestigingen neer te zetten op andere hemelse lichamen. Maar, toen geheimhouding rond zulke projecten de regering verleidde tot het beroven van de vrije wil van mensen en om de mensheid uit te sluiten van een debat over een onderwerp dat de hele menselijke toekomst impliceert, en het ontwerp van een planeet weg te halen om een agenda van buiten de planeet te dienen, eist het geweten van een vrij volk dat zulke projecten worden ondernomen in het heldere zonlicht van publiek kritisch onderzoek, niet in de duistere gangen van het militaire-industriële complex.”
-        Andrew D, Basiago en Laura  Magdalene Eisenhower,  2010 


Goed Nieuws

ET’s zijn al tussen ons in. Valiant Thor en andere Wezens van planeet Venus in een ander dimensionaal plan (heel andere wereld dan de ene die we kennen van ons) kwamen in de 1960er jaren, terwijl president Eisenhower nog in het ambt was, Hij en vice president Nixon zetten hen drie jaren op een VIP status in het Pentagon om dit voorstel te bespreken, maar zijn missie werd afgewezen door de gezamenlijke Chefs van Staven. Zij blijven nog steeds gestationeerd rond de wereld in Moederschepen.

Zij wilden ons helpen bij onze spirituele ontwikkeling en om te helpen bij onze problemen, maar de Schaduw Regering wilde dit niet. Een film gaat uitkomen en boeken die werden geschreven door Frank Stranges vertellen een hoop over die wezens en hun bezoek aan onze regering.
Ook George Adamski zei dat hij Venusianen op Aarde ontmoette en hij bezocht ook Rome bij Johannes de 23ste en gaf hem een boodschap van de Nordics vlak voor hij stierf. De secretaris van deze paus Monseigneur Capovilla, gaf kort geleden toe dat dezelfde paus een alien piloot ontmoette in de Tuinen van het Vaticaan.

Op die zelfde plaats had Paus Pius XII (hem werd verteld door Kardinaal MacIntyre over het gebeuren in Muroc in 1954 met president Eisenhower) een sighting van de vreemde “zon” die danste aan de hemel, en toen Paus Franciscus gekozen werd in 2013 werd er een UFO gezien en gefilmd boven het Vaticaan.

Zie dat Nordics dezelfde verschijning hebben als Bijbelse Engelen, en zeker is dit niet louter een toeval. De meeste rassen zijn Bewakers uit het Boek van Enoch, sommigen zijn gevallen en sommigen dienen nog steeds de Ware Bron van alles dat is. Dit is een alien Oorlog die al miljoenen jaren teruggaat.

Dus het schijnt dat er een soort algemene bijstand is door positieve groepen zoals de Plejadiërs, Arcturiërs, Andromedanen, Tau Cetianen, Alpha Centurianen, Procyonen, Waak  of Wachter Allianties en de hogere dimensionale wezens die in Telos leven en in het Agarthaanse ondergrondse netwerk van Aarde en op Venus ook, om maar een paar te noemen.
De raadgevingen van de meeste van die rassen gaan allemaal over ons grote ontwaken en spirituele ontwikkeling  die het helpen inhoudt van degenen die los willen breken van die vijandige wezens. Juist dat eenvoudige kiezen om niet te werken met die groepen kan alles veranderen. Dit is veel beter dan weglopen en de meesten van de kwetsbare mensheid achter laten of zich te onderwerpen aan een totale overname en om die stille invasie te laten doorgaan. Ik kies om hier te blijven om ons verder te leiden, want ik geloof in ons en waar wij toe in staat zijn te bereiken.

Alternatief 4 : Een Positieve Menselijke Toekomst

Er zijn veel meer goed willende ET rassen dan slecht willende, maar het is belangrijk dat we het hele plaatje begrijpen zodat we het verschil kunnen benoemen en onze menselijke rechten kunnen beschermen en ons hoogste potentieel kunnen bereiken. Wij hebben vermogens die meer zijn dan onze wildste voorstelling. Het is tijd dat wij de goedwillende krachten erkennen en de grootheid van onze Multidimensionale Kosmos, dat wij spiegelbeelden zijn van Multidimensionale Wezens.

Het is ook belangrijk dat we de bijdragen van anderen erkennen die helende oplossingen hebben, veilige technologieën en feitelijke waarheden over wat er aan het gebeuren is, die niet voldoende gefundeerd zijn en die grotelijks worden genegeerd.

Door het reinigen van onszelf van programmeringen, manipulaties en controles, kunnen we de schade omkeren die gedaan werd. Ik heb dat Alternatief 4 genoemd, want Alternatief 1, 2. 3 verbinden ons met zaken die in het geheim zijn gedaan – bij een gebeuren van een ramp, een ramp die makkelijk uitgelokt en gesimuleerd kan worden door weersveranderingen en duistere technologieën, zoals HAARP, die het vermogen heeft om super stormen en rampen te creëren.
Alternatief 4 gaat over het je verbinden met de Organische Tijdslijn en het goddelijke geboorterecht  van ons ongelooflijke potentiaal als een verenigde kracht die werkt met de hogere dimensionale rassen van de Kosmos. Om dit te doen moeten we de agenda’s overstijgen die willen overwinnen en ons allen verdelen/scheiden. In het nieuwe window/raam periode van 2012-2017, genaamd een Sterren Activatie Cyclus, hebben we een intense gelegenheid om dit te bereiken..

Afsluiting  met Ike’s Speech ~

“We bidden dat aan mensen van alle geloven, alle rassen, alle naties hun eigen menselijke behoeften worden voldaan; dat degenen die nu de gelegenheid ontkennen dit tot het volste zullen gaan genieten; dat allen die verlangen naar vrijheid de spirituele zegeningen ervan mogen beleven; dat zij die vrijheid hebben zullen begrijpen met ook de zware verantwoordelijkheden ervan; dat allen die ongevoelig zijn voor de noden van anderen liefdadigheid zullen leren; dat de plaag van armoede, ziekte en ontkenning zal worden gemaakt om van de aarde te verdwijnen en dat in de goedheid van de tijd, alle mensen ertoe komen om samen te leven in een vrede gegarandeerd door de bindende kracht van wederzijds respect en liefde.”

Mijn laatste gedachten ~

De Aarde is een levend organisme en wij zijn deel van Haar Healing en met behulp van de hogere rassen van onze Galactische Familie en een dieper besef van onszelf en de valkuilen van die lagere krachten, zullen we in staat zijn om onze toekomst met vrede, helderheid en onderscheiding te navigeren, We zullen de liefdes vibratie op de planeet moeten laten toenemen en onze kracht terugnemen.

We moeten Gaia in evenwicht laten komen en dat corrigeren, door te stoppen met het gebruik van controle technologieën en Spirit het lot laten beslissen van ieder mens, daar alleen de natuur moet beslissen, geen regeringen. 

Dit is onze grootste test als ras. De grootste bedreiging voor hen is onze vereniging, onze vrije geesten en onze verbinding aan ons hoger zelf; laten we beginnen de keuzes te omhelzen die we hebben en de vrije wil om te doen, om deze Aarde te herstellen in het paradijs dat ze  bedoeld is te zijn en om onze harten te herstellen om anderen te dienen, de Waarheid en elkaar te dienen….


Laura Magdalene Eisenhower:  Disclosure / Onthulling                30 maart 2014

Zoals is verteld op het 22ste WERELD SYMPOSIUIM OVER UFO’S EN  GERELATEERDE FENOMENEN;   Buitenaardsen en Wereld Politiek  (het Italiaanse equivalent van de Burger Onthullings Hoorzittingen).

Republiek van San Marino

© 2014 Laura Magdalene Eisenhower / www.CosmicGaiaSophia.com
All Rights reserved. Mag in zijn geheel worden gepost, compleet met copyright en links.

Laat de hele wereld dit weten.  Winny !  Dit MAG de hele wereld weten   

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html