Labels

Thursday, April 17, 2014

15 april begint een Nieuwe Stroom van Energieën - Kosmisch Bewustzijn via Will Rainbow Phoenix


Rainbow Phoenix,  Kosmisch Bewustzijn via Will Rainbow Phoenix:   15 april begint een Nieuwe Stroom van Energieën.  


Door Will Berlinghof  
Will Berlinghof
Stephen Cook: Mijn voorstel is als je dit leest om verder te ‘voelen’ dan het directe onderwerp bij sommige stukjes (zoals aardeveranderingen of andere calamiteiten) en terwijl je leest, focus je dan op een groter, breder plaatje. Het lijkt dat Pasen misschien meer in voorraad heeft zoals Kosmisch Bewustzijn zegt dat dit het begin is van wat wij weten dat de Tsunami van Liefde is.

Kosmische Bewustzijn zegt: op 15 april 2014 begint een Nieuwe Stroom van energieën zoals gechanneld door Will Berlinghof op 9 april 2014.  http://rainbow-phoenix.com/blog.html

Dank u. Vandaag is het 9 april 2014. De eerste vraag komt van Valetine O. over het 15 april gebeuren. Zij schrijft:  “Er zijn talloze channelingen die aangeven dat er iets van groot belang gaat gebeuren in de maand april. Dit is vanwege een specifieke astrologische samenstand, specifiek op 15 april. Dit lijkt een katalysator van veel gebeurtenissen die zich manifesteren en volgens velen is het een begin van iets nieuws. Kunt u a.u.b. commentaar geven op deze vraag? Dank u.

Kosmisch Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn er mee eens is dat er een betekenis is aan die aprilmaand. Dat de datum 15 april is voorgesteld waarop iets kan gebeuren, maar dit Bewustzijn zal eerder zeggen dat 15 april maar het begin is van een nieuwe stroom aan energieën die klaar zijn om binnen te zwiepen. Inderdaad zal dit Bewustzijn vragen dat jullie mensen niet zoveel nadruk moeten leggen op een enkele dag, die vooruitloopt op iets van enorme grootheid van die dag, want als er niets gebeurt kan er grote teleurstelling zijn en boosheid dat er niets gebeurde ook al hebben zovelen die zaken voorspeld.
Dit Bewustzijn zegt van deze dag, van die dag 15 april dat die het voorste stuk aangeeft van een golf die eraan komt, een golf van bewustzijn die klaar staat om op de stranden en kusten van de naties en van de mensheid zelf te rollen. Maar het wordt meer als het eerste  stuk van een tsunami gezien. Dat als een (zee)tsunami binnenrolt, dat die actie gebeurt waarbij een golf binnenkomt en dan wordt weggetrokken met grote afstand, die veel groter dan normaal is.
Dat velen die lege ruimte in worden gesust en zoals gebeurde in 2006 in de rampzalige tsunami’s die gebeurden in veel landen zoals Thailand, dat velen die nieuwsgierig waren door de golven die terug rolden in de blootgelegde dieptes, wat de tsunami was en degenen die zich naar buiten waagden in die blootgelegde dieptes zich niet het gevaar realiseerden. Dat na een paar minuten, de volgende golf kwam en dit was de tsunami en zij die zich naar buiten waagden werden ten dode gedoemd.
Dat in deze tijd de energieën zo zijn voor een groot gebeuren van omwenteling. Dit Bewustzijn zal geen gebeuren voorspellen want het zijn niet de gebeurtenissen die plaats vinden die hier van betekenis zijn. Het is het feit dat er nieuwe energie zal gaan binnenrollen, in een zodanige golf waardoor velen worden verrast, velen kunnen worden gedoemd door het verkeerd begrijpen van stromingen en getijden die plaats vinden.
Dat deze golf die binnenkomt grote schade kan veroorzaken aan veel op verschillende niveaus. Dat het gezien wordt dat er een geofysiek gebeuren kan zijn van grote magnitude. Het is gezien dat er economische gebeurtenissen van grote magnitude kunnen zijn. Er kan ook gezien worden dat er een verstoring kan komen van een gemeenschap vanwege die gebeurtenissen. Dat velen slachtoffer kunnen worden door deze golf die komt, of velen kunnen de energieën lezen die worden tentoon gespreid en liever dan zich naar buiten te wagen in de blootgelegde stukken die worden achtergelaten met de zich terugtrekkende randgolf – dat zij maatregelen kunnen nemen om op hoge grond te springen of om zich voor te bereiden voor dat wat er gaat komen.
Er wordt gezien door dit Bewustzijn dat 15 april maar de rand van de tsunami in bewustzijn is en dat het terugtrekken en velen voelen dat er dan iets bereikt is vanwege bepaalde gebeurtenissen die kunnen gebeuren op de 15de en zich niet realiseren dat er nog iets groters  aan het naderen is en ze worden gevangen in de ondiepten als de grotere golf tenslotte binnen rolt en neerslaat.
Dat dit gezien kan worden als een ramp, een geweldig omkeringsgebeuren en kan negatief worden vertaald. Maar dit Bewustzijn zegt dat er tekenen zijn en dat velen een intuïtieve waarneming hebben van de zich ontvouwende gebeurtenissen, om niet in angst te gaan of in  een blinde reactie, maar om voorbereid te zijn om hoge grond te zoeken, te begrijpen dat deze energiegolf die binnenkomt moet binnenkomen omdat oude modellen nu moeten uiteen  worden gebroken. Oude manieren moeten worden weggevaagd als de nieuwe energieën en het nieuwe bewustzijn begint om inbreuken/veroveringen te maken.
Dat dit Bewustzijn ook wil zeggen van deze tijdsperiode in deze maand april dat de grotere energie werkelijk beschikbaar zal zijn op de 20ste april en nog verscheidene dagen daarna. Maar dit Bewustzijn moet ook toevoegen dat velen de aard van de gebeurtenissen niet zullen begrijpen, zullen het ware feit niet herkennen dat dit een krachtig gebeuren van bewustzijn is   en kunnen in plaats hiervan worden bezoedeld door de feitelijk gebeurtenissen zelf, kunnen hun eigen werkelijkheid interpreteren in overeenstemming met de gebeurtenissen om hen heen en worden opgeslokt door die gebeurtenissen, worden aangeraakt door die gebeurtenissen eerder dan een veilige afstand te bewaren op een hoger niveau om vandaar die zaken te bekijken, op een veilig niveau of hoogte.
Met andere woorden, zoals dit Bewustzijn in het verleden heeft gezegd, dat het goed kan zijn dat er een krachtige verwoestende periode is als dingen worden vernietigd die niet langer meer nodig zijn, dat kan inderdaad obstakels vertegenwoordigen van iemands eigen  ontwikkeling, de ketenen van iemands eigen verslaving. Dit Bewustzijn spreekt hier direct over het denken die het meest wordt vastgehouden in deze tijd van stoffelijke werkelijkheid, van sociale werkelijkheid, economische werkelijkheid, emotionele werkelijkheid. Dat de nieuwe tijden die klaar staan om binnen te vegen direct veel van de oude manieren inderdaad zullen wegvagen en voor velen die vasthouden aan de oude wijzen, zal dit een grote ramp zijn, een grote tragedie, een grote uitdaging.
Dat dit Bewustzijn hier ook aan zal toevoegen dat ieder individu de komende gebeurtenissen zal bekijken/zien en de wegvagende energieën van bewustzijn die klaar zijn om binnen te komen uit een ander perspectief. Dat voor velen als er natuurlijke rampen gebeuren en mensen worden weggevaagd of vernietigd en gebouwen die verwoest worden of weggevaagd en de gemeenschap in stukken breekt, dat dit een catastrofe is en er is veel folterend lijden en pijn bij zulke gebeurtenissen, want men zit middenin die gebeurtenissen en ziet die niet voor wat ze zijn.
Daarom wordt er gezien door dit Bewustzijn dat velen zullen lijden door bepaalde gebeurtenissen die komen. Maar die gebeurtenissen, deze tsunami van wegvagende energieën en bewustzijn is nodig om de diepere veranderingen te beginnen en dat is maar het begin.
Daarom is het van groot belang dat als bepaalde zaken radicaal veranderen in iemands leven of om iemand heen, dat ze niet in dat wat onderweg is worden gezogen; anders dan door met de situatie om te gaan, om je hoofd omhoog te houden, om hoger grond te zoeken, hoger begrip. Dat als men in de chaos van veranderingen wordt geveegd, dat het een gevaarlijke plek is voor iemand en dat ze makkelijk kunnen worden weggevaagd.
Zoals altijd spreekt Bewustzijn over deze zaken om iemand voor te bereiden en niet om iemand bang te maken of te intimideren of een zin van hopeloosheid te geven voor de tijd die gaat komen. Verder zoals dit Bewustzijn heeft geprobeerd te leren, er zijn veel tijdslijnen van mogelijkheden. Als iemand in een negatieve tijdslijn wordt ondergedompeld, in een chaotische tijdslijn, dat men inderdaad deze tijdslijn kan beleven, of men kan die zaken als de wegvagende veranderingen zien die komen om het oude weg te vagen zodat het nieuwe kan geboren worden.
Dat jullie allemaal zijn gekomen om deel van deze tijden te zijn. Jullie zijn allen betrokken bij de energieën van verandering en transformatie maar de meesten herinneren zich dat niet, denken er niet aan. Het grootste deel van de mensheid heeft er geen idee van dat ze deel van deze eindtijden wilden zijn, deze tijden van grote omwenteling en transformatie.  Ze zijn gekomen voor de ervaringen van de omwenteling en de rampen, maar niet voor de belevenis maar om er boven uit te stijgen, dit kan later voor hen komen, voor hun zielen later. Maar voor degenen die een zin van deze dingen hebben, een zin van deze zaken, die moeten worden herinnerd door ieder mens die gewild heeft om deel te zijn van deze wegvagende veranderingen. Dat ze gekozen hebben om in leven te zijn in deze opwindende tijd en dat zij als hun mogelijke bestemming, hun mogelijke tijdslijn hebben wat de overleving is van deze tijd en floreren in deze tijd en verder gaan naar voren vanaf deze tijden naar de nieuwe tijdslijnen die direct hiervoor liggen.
Daarvoor zegt dit Bewustzijn inderdaad dat deze maand, specifiek vanaf de 15de april en verder en specifiek de 20ste , 21ste en 23ste april intense tijden zijn. Dat ze precies zullen worden beleefd op de manier dat jij, het individu deze moet beleven; jij de individuele uitdrukking van de ziel zoals die dit heeft gepland.
Denk er aan dat dit zo is, denk eraan dat je in orde zult zijn. Dat je maatregelen kunt nemen om veilig te stellen dat, het maakt niet uit wat er om je heen gebeurt of in de wereld zelf dat jij het goed doet.  Dat je dit begrip kunt toesteken naar je geliefde mensen en vrienden en vasthoudt dat ze allen in orde zullen zijn. Dat dit zal helpen als je een aard hebt die angstig is van wat er misschien zal gebeuren met familie en vrienden, maar hiermee moet ook het begrijpen en erkennen zijn dat ieder verantwoordelijk is voor hun eigen bestemming. Ieder heeft hun eigen individueel ontwerp en plan, het ontwerp en plan van de ziel die zichzelf heeft geprojecteerd naar deze huidige tijdslijn en de huidige tijdslijnen die zich staan te ontvouwen.
Daarom, in de tijd die komt, wees bewust dat er energieën zijn die lang verwacht waren, energieën zijn die niet gewoon over dood en verwoesting gaan en over omwenteling van alles dat in het wegvagen heeft gezeten van wat het eens was. Dit zijn de golven van verandering waar jullie zolang op hebben gewacht en zo lang gewenst hebben. Nu is jullie kans om boven deze golven uit te stijgen, om de waarnemer te zijn over hen, wel deelnemend in de veranderingen van bewustzijn maar niet weg gezwiept in de gekte, de chaos, de negativiteiten die ook in deze tijden zullen worden vrijgelaten.
Dat dit Bewustzijn inderdaad ondersteunt dat de tijden die voor jullie liggen cruciaal zijn en eerder negatieve energieën projecteert naar deze gebeurtenissen, dat dit Bewustzijn gewoon zegt:  wees klaar, wees voorbereid, heb vertrouwen, heb geloof en weet dat alles goed zal zijn.
Dat dit deze vraag compleet maakt.


Dank u, Bewustzijn. Dank u voor het ‘hoofd omhoog houden’ hierover. 

Copyright © 2013, Callista and Will Summerfield-Berlinghof. All rights reserved. http://rainbow-phoenix.com/Blog/blog.html


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html