Labels

Saturday, April 5, 2014

29-03-2014 We zullen er niet langer bij gaan neerzitten - deel 2/2


Steve Beckow Met Uur met Een Engel met Lord Maitreya op 13 maart 2014.  Deel 2 van 2 delen.    

Bron: http://goldenageofgaia.com/2014/03/29/lord-maitreya-we-will-not-settle-any-longer-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lord-maitreya-we-will-not-settle-any-longer-par


Het eerste deel van het transcript gaf Linda Dillon weer die sprak over de lancering van de Tsunami van Liefde die enkele dagen geleden plaats vond. Dit tweede deel is het interview met Lord Maitreya.  


Een Uur met een Engel op 13 maart 2014 met Lord Maitreya. 


Steve Beckow: Naar Lord Maitreya kijkt men als de wereldleraar, oh, gosh, al honderden en honderden jaren. En ik denk dat jullie referenties vinden naar hem onder diverse namen in diverse godsdiensten en hij is een centrale figuur bij de terugkeer van de meesters. Dus nu hoop ik dat ik Linda genoeg tijd heb gegeven om zich aan te passen en daarmee verwelkom ik Lord Maitreya. 

Lord Maitreya:  Welkom. Ik ben Maitreya. En ja, je hebt het kanaal voldoende tijd gegeven!

Steve: Dank u.

Maitr: En je hebt mij genoeg tijd gegeven voor jullie en velen van jullie hebben me duizenden en duizenden jaren gegeven. Dus ik denk dat ik een paar minuten kan terugkomen. In feite, voel ik me geëerd dat je me vandaag oproept.

Steve: Dank u.

Maitr: En dat ik deze gelegenheid heb om me tot jullie allen te richten. En lief hart, beste Steve, jouw beoordeling… en ja, wist je dat jij channelde? 

Steve: Ik dacht dat ik dat deed.

Maitr: Ja, dat deed je. En dit is de originele terugkeer naar onschuld. Het gaat om dat soort  goddelijke zuiverheid die zich dan in alles laat zien, want als die echt verankerd is, is er geen ruimte meer – niet stoffelijk, niet mentaal, niet emotioneel en helemaal zeker niet spiritueel – voor iets anders, want in die onschuld, in die zuiverheid, is alles dat een afdwaling is, een anathema. (iets gruwelijks). En dus heeft dat geen ruimte om naderbij te komen, en helemaal niet om zich verankeren. 

En dus zeg je tegen me: “Maitreya, waar landt al dat afval, die restanten, als wij worden schoongewassen, terug naar onze schitterende, onschuldige zelven? En al die korrels modder, zand, rommel, waar gaan die naar toe?”

Denk aan de tsunami van de Moeder, denk aan mijn liefde, die rijke magenta en van goud is, denk hier circulair over, dat al deze energie terugkeert, en die wordt gereinigd en weer aangevuld, her gebruikt.
Want… denk er zo over. Als je een stuk puin bent, en weet dat alles in dit universum en niet alleen op jullie geliefde Gaia, maar overal, dat energie een vorm heeft die jullie misschien niet zien of niet herkennen, en die laat gedrag en gevoelens en gedachten zien, nou, die vorm wordt schoon gespoeld. En die wordt ook naar zuiverheid teruggebracht. En bij die reiniging, heeft dit de keuze om bij jullie veld te komen en jullie zuiverheid en onschuld te vieren of om door te gaan in een nieuwe incarnatie, in een herstel van zijn originele vorm. 

Jullie neigen er niet naar om als menselijk wezen te denken – behalve als je Albert Einstein bent of een wetenschapper – in de micro, of soms ook niet in de macro wetenschap of zelfs als je denkt dat je een zaak breed bekijkt. Dus, nee. Alle dingen worden hersteld, alle mensen, alle koninkrijken en Gaia zelf.

Wat ik ook met jullie wil delen is dat jullie sterrenbroeders en zusters, uit andere universums, ander galaxies, ook voordeel hebben bij deze tsunami die in deze tijd specifiek naar het menselijk collectief wordt gezonden en naar de Aarde. Maar opnieuw, denk hier aan als een circulaire beweging, maar denk er ook over als energetische golven, schokgolven, die het universum ingaan.

Nu, anderen die meer ervaren zijn in deze zaken, die wijzer dan ik zijn, ik sprak tegen jullie over hoe jullie, mijn geliefde broeders en zusters, mijn vrienden, mijn familie, hoe jullie de eersten zijn die door dit proces van Ascentie gaan en niet louter in een dimensionale Ascentie, maar betekenisvol, een Ascentie in de vorm. 

Alles, alles dat jullie overkomt, en zeker die grotere gebeurtenissen – of je het nu een apart staand gebeuren noemt of een serie gebeurtenissen, het maakt niet uit – al dit heeft een rimpel effect naar andere planeten, naar andere galaxies of andere soorten die opvolgend in lijn staan, of die jullie gediend hebben, die jullie hebben vastgehouden, wachtend op de trillingsfrequentie om een duidelijker match/tegenhanger te zijn. 

Dus dit is een geschenk dat ver reist. Maar het verst waarin dit kan reizen is in jullie hart, in de kern van je essentie, je hartsbewustzijn, je denkbewustzijn, en in de gehele sfeer die om jou is.

Jullie zijn een fenomenaal ras, een fenomenaal collectief. Jullie eren mij en jullie roepen mij op als een meester, en ik accepteer niet alleen deze term maar de verantwoordelijkheid en de geschenken die dit met zich meebrengt. 

Maar, mijn geliefde vrienden, jullie nemen ook je eigen meesterschap op, ja, op verschillende manieren, andere stijlen, andere benaderingen, andere tijdslijnen, als je denkt aan tijd als een constructie. Maar jullie allemaal, individueel en collectief, claimen het niet alleen, sommigen actiever dan anderen, maar jullie allemaal claimen jullie meesterschap. En wat belangrijker is dan dat, jullie herinneren jullie dat. 

Ik heb mijn oor te luisteren gelegd, en ik ben heel vaak aanwezig op Aarde – en daar komen we nog op – maar ik luisterde naar veel van jullie gesprekken. En ik hoor een samenhang, niet alleen bij jullie InLight team, zelfs niet bij degenen die een heilige vereniging willen en deze vormen, en niet alleen bij de lichtwerkers, de liefde-bewaarder gemeenschap. Er is een thema dat nu plaats vindt en het zijn menselijke wezens die verklaren, soms wat onstuimig, dat ze het er niet bij zullen laten zitten, jullie zullen er geen genoegen mee nemen, ze zullen er niet individueel en collectief genoegen mee nemen. 

Dit is een verklaring, een flikkering. Dit is niet louter een uitdrukking van hoop, van vertrouwen, geloof; het is een verklaring van waarde. Het is een verklaring dat jullie, individueel en collectief, het werk kennen dat je gedaan hebt, steeds meer weten jullie wie jullie zijn en wat je potentie is en dat jullie niet zullen neerzitten bij de illusie. Jullie zullen niet het tweede beste willen hebben. 

Het is een verklaring van verdienste, en het is een verklaring die het beginpunt is van jullie begrip dat jullie hier zijn om te scheppen, om mede-te-scheppen met ons en met elkaar en dat jullie hier zijn om vreugde te beleven in de vorm, liefde in de vorm en dat niets anders voldoende is. Niets anders is acceptabel. Niets anders is goed genoeg.

En dit is muziek, hemelse muziek voor onze oren. Het komt niet alleen van de lichtwerkers. Jullie zien over je hele planeet, op diverse manieren, mensen die zeggen: “Ik heb er genoeg van.” Ja ze zeggen ook: “Ik ben er zo moe van. Ik ben overspannen. Ik ben overbelast.” Maar tegelijkertijd zeggen ze: “Ik ben er moe van me er bij neer te leggen. Ik neem er niet langer meer genoegen mee.” 

En jullie zien dit. Jullie zien het in je vluchtelingenkampen. Jullie zien het in de beweging van vrouwen. Jullie zien het in Venezuela. Jullie zien het in de Noord Amerika’s, en jullie zien het allermeest in Europa. Jullie zien het in China en jullie zien de kruisbestuiving. Er is een dramatische toename in wat wij noemen de wereld actie. 
Nu, is er een oplossing geweest voor alle oorlog, chaos en wanorde? Ongelukkig genoeg niet. Maar er is een toename van wereld actie, van die kruisbestuiving, van Canadezen die naar Zimbabwe gaan, van Fransen die naar China gaan. 

En het zijn niet alleen maar organisaties. Het zijn mensen die zeggen, ja, ik was in deze situatie geboren, in Noord Amerika in de middenklasse prettige zone en ik weet hoe dit eruit ziet en voelt, en ik ken de horrors van armoede. Dus ik ga naar de vluchtelingenkampen, ik zal naar de dorpen gaan die geen water hebben in Afrika. En ik wijd me aan werk toe, niet direct, maar om zij aan zij te werken met ieder in zijn eigen vermogens, met mijn broeders en zusters.  

De toename die wij in die beweging zien is hartverwarmend.

Dus het is niet alleen als we zeggen een beweging naar medeleven, naar grotere compassie, naar ondersteuning, naar wederzijdsheid. Wat wij zien heeft niet te maken met landenstaten, of met globale organisaties, charitatieve organisaties of de Verenigde Naties die actie ondernemen. We zijn individuen, groepen burgers, die actie ondernemen, thuis en over de hele planeet. 

Dit is een teken van meesterschap. Dit is een signaal – ja, er zijn altijd missiegebieden geweest, jullie hebben gelijk. Maar dit zijn geen mensen die ageren of voelen, alsof zij missionarissen zijn, en zeker geen martelaren. Dit zijn gewoon mensen die zeggen: “Mijn hart, mijn ziel, mijn bedoeling, mijn missie is om dit te doen.” Zonder fanfare, zonder beloning. De mensheid is in beweging, en dit is liefde in actie. En dat zijn individuen die hun meesterschap opeisen.

Dus, kijk hier naar. Kijk naar de wereldfiguren en neem dit ter harte. En neem zelfs ter harte als je ziet dat het chaos lijkt. Bijvoorbeeld, nou, je hebt een goed voorbeeld gehad in de Oekraïne. Maar kijk  naar iets anders zoals Venezuela en de protesten die plaats vinden, waar de mensen zeggen: “Ik leg me er niet bij neer. Dit is geen liefde. Dit is niet eerlijk. Dit is niet acceptabel en ik leg mijn leven neer als dat is wat er nodig is. Maar ik verwacht niet dat ik dat moet doen.”

Jullie doen het goed. Onderschat de enorme vooruitgang niet die jullie allemaal maken – in jullie inter-persoonlijke leven, in je intra-persoonlijke leven, en in de gemeenschap. 

Maar ik ben maar door gegaan en door gegaan. Lief hart, waar wil je mee beginnen?

Steve: Nou, ik moet de luisteraars vertellen, Lord Maitreya, dat het altijd vreugdevol en interessant is met u te spreken en met de andere meesters en andere leden van het Gezelschap van de Hemel want jullie lezen niet alleen mijn gedachten maar jullie antwoorden al op de vraag die een papier verder ligt, daar u al geantwoord het op enkele van mijn vragen, kan ik u dit volgende vragen. 

Omdat ons bewustzijn zich heeft uitgebreid, is het denkbaar dat we meer klaar zijn om gloednieuwe informatie te krijgen en zaken te absorberen zoals de Tsunami van Liefde, over onze collectieve missie, de planeet, het multiversum, onze geschiedenis, enz. Welke informatie voelt het Gezelschap van de Hemel dat wij nu moeten horen, dat nog nooit eerder is gedeeld?

Lord M: [lacht] Wij hebben niet heel veel informatie van jullie weggehouden. Nu, er zijn enkele zaken waar niet over is gesproken omdat jullie niet klaar waren om dat te horen of dat de gedeelde informatie geen zin zou hebben voor jullie. En wij zeggen niet dat op een geringschattende manier. We bedoelen gegeven het lijstwerk van jullie definitie van jullie universum, van jullie wetenschap, van jullie begrip. 

Nu, jullie beginnen te begrijpen en het kanaal heeft er ook op een lichte manier op gewezen, hoe het universum ook geheel in jullie is zoals die buiten je is. En dat is deel van de terugkeer naar jullie ware blauwdruk. Nu, jullie hebben verankerd, jullie allemaal, waar je op wijst, waar wij op wijzen als jullie zielenbestemming, jullie geïndividualiseerde blauwdruk. Maar je blauwdruk, jullie wezen is, niet alleen metaforisch, maar feitelijk, is die spiegel over wat er buiten jullie ligt. 

Dus het universum is binnen en buiten. En jullie zeggen tegen me: “Nou, Lord, hoe kan dit nou zijn? Ik voel de Melkweg niet in mij.” En wat ik jullie wil zeggen is om een andere kijk te hebben, en dat jullie de capaciteit in je hebben om te ontdekken, te ervaren om alles te zijn. Ieder partikeltje, iedere cel, en ieder subatomisch partikel bevat alle informatie.

Nu, jullie onderzoek heeft geneigd naar buiten te gaan. Maar je kunt net zoveel doen door naar binnen te gaan. Nu, dit is moeilijk voor velen van jullie om volledig te begrijpen. En jullie zeggen: “Nou dat is een leuke meditatie. Dat is een leuk plaatje of analogie, maar zal ik mijn buurman achteraan de straat in mij vinden?”  En het antwoord is ja. “Zal ik al mijn levens, al mijn bestaan, al mijn reizen in mij vinden?” En het antwoord is ja. 

En juist in de aanvaarding van dat weten – en ik voel al dat het velen van jullie zenuwachtig maakt om zelfs alleen maar zo te denken, maar ga met me mee – als je dit begint te  accepteren, dan begin je je ook te realiseren dat het ook in ieder ander zit. En het is niet zo dat jullie identiek zijn, maar dat jullie verbonden zijn in deze wonderlijke matrix van de schepping van de Moeder, en dat er  mogelijk niet zoiets kan zijn als afscheiding omdat jullie allen zijn en allen zijn jullie.

Nu, dit is geen nieuw concept. In feite is dit een heel oud idee en een waar mijn traditie het heel sterk over heeft. Maar het is een concept waarvan wij willen dat jullie beginnen te her-onderzoeken. Dat zal jullie een andere plaats van zijn brengen. Het zal jullie naar een andere plaats van begrip brengen, van jezelf, je verbinding met al het andere en naar het Al.

We hebben kort tegen jullie gesproken hoe jullie terug zijn gekomen, de volle cirkel rond naar hen van jullie, je meesters, naar het schepper ras. Het schepper ras, specifiek in dit universum, kwam niet slecht uitgerust hier. Zelfs het tegendeel. Jullie werden ingestroomd met alles, dus jullie hebben het vermogen in je, en daarom ook buiten je, om het Al te creëren. 

Deze diepe zin van weten, van kracht en het juiste gebruik van de wil is waar jullie naar toe gaan. En het gaat om het patroon. Jullie gaan niet eenvoudig tranen herstellen, of de kloven en patronen die op Gaia hebben plaats gehad en door de mensheid. Jullie scheppen ook nieuwe patronen.

Ik ken jullie, mijn broeders en zusters, dus in velen van jullie, als ik dit zeg, zeggen jullie: “Wacht even Maitreya. Ik kan niet eens mijn huur betalen. Dus waar u over spreekt, die esoterische nonsens over een nieuw patroon neerleggen van wat het betekent om mens te zijn?” Maar ik spreek er wel over. En mijn geliefden, als jullie niet zijn voorbereid om deze informatie te horen, als die ook niet mee resoneert zelfs als die jullie nerveus maakt, als je niet klaar bent die te horen en je integreert die in de diepste kern van wie je bent, dan zou ik er niet over spreken. 

Nou, toen we er maanden geleden over spraken, spraken we over mijn terugkeer, en ja, enkele  van die frequenties en chaos op de planeet hebben geen… hmm welkom naar mij gemaakt om volledig terug te komen. Maar ik plop in en uit, nee, nauwelijks apparate. (1) Ik heb een vorm voor korte en enige tijd aangenomen op diverse plaatsen en locaties op de planeet. Nu, waarom, op de hakken van wat ik jullie vertel, introduceer ik dit onderwerp? 

Deel van jullie spirituele DNA, die in jullie blauwdruk zit, in jullie stoffelijke DNA, die is opnieuw bedraad, opnieuw in een rooster, her-weven, geactiveerd met de capaciteit voor jullie om in te ploppen en uit te ploppen. Nu, sommigen van jullie – en sommigen van jullie die jullie van elkaar kennen – doen dit regelmatig, en sommigen van jullie doen het bewust, en sommigen van jullie niet bewust of onbewust. Maar jullie hebben nooit – luister naar wat ik zeg – jullie zijn nooit in je lichaam gevangen geweest. Daarom is dat er zoveel verlangen bij jullie allemaal is om bi-locatie te doen, om op veel plaatsen te zijn, om te teleporteren, om je vrienden te bezoeken op het schip of in Tahiti, om naar een oorlogsplaats te gaan. Nu, jullie doen dit ’s nachts zonder met je ogen te knipperen! Maar het ligt ook in jullie macht, je huidige vermogen om dit te doen, zoals ik dat nu doe. 

En jullie zeggen tegen mij: “Nou, Lord, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dus jullie kunnen me vertellen dat ik het vermogen heb, maar ik heb er niet de minste notie van om wat te doen of om dat hoe te doen. En waarom geeft u me al die nieuwe informatie, of al die oude informatie over wie ik werkelijk ben, zonder me een gids(boek)  te geven over hoe dit te doen?”

Nou, de reis naar binnen is eenvoudig. Die is gewoon in de leegte van je hart te gaan en om te gaan exploreren. En ja, dit is het meest moeilijke en het meest makkelijke dat jullie ooit zullen doen. Het vermogen om je lichaam tot rust te brengen of om dat met je mee te nemen en het ergens anders te manifesteren – dit is deel van jullie meesterschap en het is deel van je volgende stap en het is deel van wat jullie doen als jullie wereld burgers worden. Ja, dit is een thema en het is een thema waar we op gaan hameren. Beoefen dit.

Jullie zeggen: “Nou Lord, hoe doe ik dat dan?” je doet het door een daad van je wil. Nee, niet louter een visualisatie. Het is een prettige reis, maar dat is niet genoeg. Het is niet louter een handeling met bedoeling, het is een handeling van de wil. En natuurlijk is het een perfecte verbinding van al jullie chakra’s en energetische meridianen, en dan is het de richting van je lichaam om ergens anders te zijn of in een andere vorm.

Dus, lig op je bed, en stel veilig dat er niemand is die je stoort. Dit is geen meditatie, het is geen reizen;  het is deel van waar jullie allemaal naar hebben verlangd om je dit te herinneren. En het is een teken voor je dat je klaar bent om meer te omhelzen, en dat je kan gaan en ontdekken, lokaliseren, je naar huis te brengen,  doe het, maar een verschil, ervaar, waar je naar hebt verlangd te doen. En als ik dit zeg nadat je maar een klein beetje met mij hebt geoefend – zal ik je helpen – denk niet dat je alleen maar jezelf hoeft te beperken in wat jij ziet als je huidige tijdscontinuüm.

Nu, er is een deel van jou, Steve, dat zegt; “Lieve Lord, u predikt chaos.”

Steve: [lacht] Uh.huh?

Maitr: Nee, ik herinner je eraan waar je toe in staat bent. 

Steve: Nou, laat me, als ik mag, Lord, u even in de rede vallen omdat ik sta te barsten om dit te zeggen. Ik heb feitelijk het universum van binnen gezien, en ik weet dat we nu ver daar voorbij zijn in het interview, maar ik wil u niet in de rede vallen. En het is een opmerkelijke  belevenis. Ik werd naar grote hoogte opgetild en keek uit over het universum en ik wist dat ik er in zat. Dus, ik ben heel blij dat u daarover sprak. 

Maitr:  En ik ben heel blij dat je er ook over sprak want jij brengt me geloofwaardigheid, beste vriend!

Steve: Ik denk niet dat u dat nodig hebt, maar goed! Kan ik u vragen waar of wij nu zijn? Ik bedoel, ik weet dat we op de rand van of misschien in de Tsunami van Liefde zitten en dat die grote veranderingen gaat brengen. En dus kan dit een moeilijke vraag zijn om te beantwoorden. Maar met betrekking tot Ascentie, waar zitten we nu? Wat hebben wij tot nu toe gedaan?

Maitr: Jullie hebben een universum van werk gedaan. Nou, je weet, ik ben de Boeddha van liefde, maar ook van medeleven. En dus spreek ik hierover als universele maatstaven. Jullie capaciteit  voor compassie en liefde – voor jezelf, voor elkaar, zelfs voor hen die jullie in het verleden hebben beoordeeld, veroordeeld als de duistere krachten, de cabal, de Illuminati – is gegroeid. 

Jullie zin en gevoeligheid van werkelijk begrip van de rollen, de manier waarop iedereen samen is gekomen met een specifiek stukje ontvouwing – niet het drama, maar de ontvouwing – dat katapulteert jullie naar voren. 

Het niveau van vergeving – van het zelf, van hen die jullie direct en persoonlijk hebben geschaad, in dit of in vele levens – en jullie zin naar het universele niveau van vergeving  van degenen die, zeg maar, verkeerd zijn gegaan. Als wij deze conversatie – en ik weet dat er vele maatstaven zijn wat veel verschillende wetenschappers en esoterici of etherische wetenschappers of lichtwerkers gebruiken, maar laat me even heel praktisch zijn – als wij deze conversatie zeg maar twee jaren geleden hadden gehouden, we hebben dat dan in november van 2012 gedaan, dan zouden jullie misschien drie of vier hebben gezeten. Jullie zitten nu in de hoge achten.

Steve: Van de tien?

Maitr: Ja, van de tien. Jullie hebben je vibratie verhoogd en wat er ook is gebeurd – en ja, dit gaat in het universum binnen, want we blijven jullie vertellen dat jullie werken aan het collectief – nou, dit gaat ook terug dat universum binnen.  Als jullie werken aan jezelf, want hoe veel werk jullie hebben gedaan, want hoe veel opruiming en hoe veel jullie ook zijn gaan begrijpen, jullie werken aan het collectief.

Want je zegt tegen me: “Nou, Lord, weet u, ik weet dat ik meer compassie voel, meer liefde heb voor het collectief, meer clementie, meer vergeef, meer begrip heb, maar ik zie dat niet in sommige andere mensen.”

Denk er op deze manier over: Jullie zijn een gemeenschap credit union, en jullie bouwen de bank rekening voor jullie broeders en zusters. En die groeit snel. Jullie zijn er bijna. Moet je dan op 10 zitten? Nee. En er zijn er zoveel van jullie, opnieuw bewust en onbewust… en ik ben blij om terug te komen en hierover weer te spreken, want dit is iets dat jullie allemaal nodig hebben om daar een groter begrip over te hebben.

Velen van jullie zijn al door het Ascentie portaal gegaan. Jullie hebben een snelle U bocht genomen naar het collectief, want jullie zijn wegwijzers en jullie zijn terug gekomen in deze midden grond om de energie vast te houden en op te bouwen voor het  collectief zodat zoveel mogelijk van jullie broeders en zusters met jullie mee kunnen gaan. 

Zullen er enkelen zijn die nee zeggen? Ja, dat is een keuze. Maar jullie zijn ijverig geweest in jullie werk. Jullie zijn ijverig geweest in het omhoog brengen van de collectieve vibratie, niet alleen omdat jullie de energie van de geschenken van de Moeder hebben ingedronken, beide, waarover werd gesproken, zoals haar helderheid en haar zuiverheid in de Tsunami, en jullie broeders en zusters van de sterren, hun roze vreugdes energie, en Gabriëlles blijdschap. Jullie hebben dit geabsorbeerd als een droge spons, maar jullie hebben ook je eigen tsunami gecreëerd. En dat is waarom ik tegen jullie zeg, als wij jullie horen, individueel en collectief zeggend: “Ik ga me niet settelen,” dan zeggen wij, goed. 

Settelen – en ik heb die conversatie al gehad (nou een van ons heeft die gehad) met jullie eerder over compromissen (2) – die is heel anders. Compromissen of schikkingen zijn een keuze en handel, communicatie vanuit het hoogste niveau van het hart. Settelen is voelen dat je tot slaaf gemaakt bent. En dat je je er bij neerlegt. Maar jullie verklaren je vrijheid. En wij zijn rustig. 

Steve: Nou, dat is roerend, Lord. Ik ben heel geroerd. En ik kijk nu direct uit naar de schepping van nieuwe paradigma’s. Ik ben eigenlijk betrokken bij het scheppen van enkele nieuwe paradigma’s waar ik al enige dagen over spreek op het blog. 

Maar dat is risicovol. Het is een gok. Wij maken fouten. Mensen die het nieuwe paradigma oppakken kunnen ontdekken dat het voor hen niet helemaal werkt, en ze zijn er niet gelukkig mee….  En dus is dit een heel moeilijke tijd voor ons. Welke bemoediging, welke raad kunt u ons geven als we in die rol stappen om los te breken uit de oude stelsels en om nieuwe paradigma’s te creëren? 

Maitr: Dit is een combinatie van vreugde en moed, van voorzichtigheid en avontuur.  Nou, feitelijk is hier een kleine dosis voorzichtigheid. Jullie breken baan op nieuwe grond. Jullie zijn het schepper ras en ja, jullie proberen dingen uit en vormen nieuwe paradigma’s. Nou, zie je, jullie zeggen: “Wij zijn bestemd om fouten te maken.” Maar is dat geen oordeel? 

Steve: Uh-huh.

Maitr: Dus kunnen we dat loslaten? 

Steve:  Okay. [lacht]

Maitr: Nu, in jullie onderscheiding, als meester, kun je zeggen: “Nou, ik experimenteerde hiermee en het brengt me niet de hoeveelheid vreugde en vrijheid die ik verwachtte of die ik nodig had, wat ik voor mezelf nodig heb en voor mijn broeders. En dus ga ik nu dit experiment verbreden en ik ga nog iets anders proberen of een aftakking ervan. Ik ga een ander gebied exploreren en zie hoe dit werkt.”

Nou, jullie doen dit in financiële stelsels, in sociale stelsels in familie stelsels in culturele en in persoonlijke stelsels. Opnieuw dit zit van binnen en van buiten, Dus is dit gevaarlijk gebied? Ja. En is dit het meest opwindende gebied waar je ooit in begeeft? Ja. 

Jullie claimen niet je meesterschap als je geen onderzoeker wilt zijn. En een explorer … denk aan Saint Germain. Denk je dat hij ooit van het pad af ging? Natuurlijk deed hij dat. En soms kun je verloren raken in je eigen achtertuin, in je eigen woonblok. 

Dat betekent niet dat terwijl je rondreist en je dingen afvraagt of je ooit je huis weer vindt dat je geen avontuur hebt en dat je niet iets nieuws vindt dat je niet iets ontdekt over je eigen kern zelf dat waard is om te weten en te koesteren en je mee  te verbreden. 

Dus, ja, het is moeilijk. Daar strijd ik niet over. Het is moeilijk om een lichtwerker te zijn, het is moeilijk om een wegwijzer te zijn. en de beloningen zijn van dermate grootte – nou, ik zou het niet anders willen en ik weet dat jullie dat niet willen. 

Zijn er die timide zijn, die willen bekritiseren en ja, terugvallen naar oordeel en zeggen: “Zie je, ik zei je al dat het niet zou werken”? Nou dat is het waar medeleven binnen komt. Dat is waar jullie zeggen: “Deze mens is een reflectie van mijn angst, en ik verwijder die vasana van gebrek en beperking. En ik ga door met doorgaan, want ik verdien het om te weten. Ik verdien het om te ervaren. Ik verdien het om lief te hebben, omdat dat is wat ik ben.”

Dus, ja. Jullie nemen nieuwe grond in. En die is…soms zullen jullie testen en beproeving voelen. En dan zullen jullie gejuich en verrukking voelen en ecstasy , en jullie zullen zweven op golven van de tsunami. En dan zullen jullie diep duiken. En dan zullen jullie zegen “Oh, ik ben beroofd!” omdat de golf weg vloeide. 

En als je niet bij degenen hoorde die de moedigsten waren en zeiden tegen de Moeder: “Wij zullen wel gaan,” dan zou dit niet gebeuren. En dan zouden er universums zijn die ook niet vooruit gingen. Jullie, mijn geliefde vrienden, zijn onmisbaar. 

Steve: Nou, misschien kunnen we de overblijvende minuten – ik denk dat we er nog zes over hebben – gebruiken om te kijken naar het onderwerp van heilig partnerschap, Lord, omdat veel mensen naar elkaar worden toegetrokken en dichter bij elkaar komen. En sommigen van hen zijn zeer missie-gedreven; bijvoorbeeld, anderen worden hun erfenis gewaar. Het is een zeer andere tijd. Het is geen tijd zoals het 10 jaren geleden was; duidelijk,  maar het trekt mensen in allemaal verschillende richtingen en dat geeft een geweldig aantal uitdagingen.

Welk advies kunt u ons geven over het uitvoeren van nieuwe spirituele partnerschappen die we scheppen onder de omstandigheden waar we in uitkomen?

Maitr: Dat is waar je hart het meest naar verlangt. En het eerste heilige  partnerschap is met je geliefde Zelf, is met dat evenwicht van je mannelijke en vrouwelijke goddelijkheid binnenin je. Maar ja, dit zijn niet de 1950er jaren. 

Steve: Nee.

Maitr: De wijze waarop de goddelijke partnerschappen, de heilige verenigingen worden gevormd, ze nemen nieuwe rollen aan, nieuwe posities, nieuwe vormen – en sommigen zijn vriendschappen die niets te maken hebben met het zijn in een partnerschap, of in een echtgenoten relatie; sommigen zijn als echtgenoten, en ik gebruik die termen met woorden van vereniging, niet alleen seksueel, maar hart en geest, sommigen komen samen zoals je zegt, voor een heilige bedoeling, maar – die verenigingen, die partnerschappen die gevormd worden, waar mensen in geschoten worden, vaak onverwacht, verlangend naar, maar toch onverwacht, zijn machtig, met een bedoeling, met betekenis, met een missie, en een geschenk. Het is een manier waarin je niet alleen een heilige ander ervaart, maar het goddelijke en jezelf.

Nu, vroeger werd dit niveau van intimiteit alleen vrijelijk beleefd  als twee tweeling vlammen samen incarneerden. En dit is het meest verrukkelijke en het meest uitdagende. Nu, wat er gebeurt is die diepte van liefde, van het werkelijk zien van die andere mens en het werkelijk zien van jezelf, en dan jezelf door iemands anders ogen zien, en om iemand anders te zien door die andere ogen.

Het is die microkosmos waar ik ben begonnen over te spreken vanavond. Het is dat micro niveau van wat er gebeurt in die heilige verenigingen die een weerspiegeling zijn van wat jullie bouwen in termen van gemeenschap en in termen van Nova Aarde. De Moeder heeft tegen jullie gezegd; “Ik wil dat jullie allemaal in liefde vallen voor elkaar.” Laten we beginnen.

Steve: Dank u, Lord Maitreya. En u bent zeer welkom om opnieuw te komen. Dank u zeer om ons te bezoeken.

Maitreya: Ga met mijn liefde. Vaarwel.        
          
Steve: Vaarwel.     

Voetnoten: 
(1) Tijdelijk een vorm binnengaan voor een ontmoeting, een bezoek of verschijning. 
(2) Aartsengel Michaël had dat in een conversatie bij een privé reading gezegd (21/3-’14) 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html