Labels

Saturday, February 15, 2014

Wereldwijde! Eerste Telepathisch Contact met ET’s ! - 16 febr. 2014 - Live!

Wereldwijde!  Eerste Telepathisch Contact met ET’s !    -  16 febr. 2014 -  Live! 
Het grootste avontuur van de mensheid heeft zijn volgende fase bereikt!
 • De tijd is gekomen waarvan protagonisten/voorvechters zoals Erich von Däniken voorspelde dat die de ‘Terugkeer van de Goden’ zou zijn.
 • De tijd is gekomen waarin de mensheid zich de oude transmissies realiseren en de profetieën van inheemse volkeren en culturen die gingen over ‘Goden die  van de sterren komen.’
 • De tijd is gekomen voor de mensheid om het pad naar een nieuwe era voort te zetten
 • De tijd is gekomen voor de mensheid om deel te worden van de kosmische gemeenschap

Achtergrond:    Al jaren rapporteerden piloten, politie officieren, of militaire leden, respectievelijk over UFO fenomenen die het onderwerp zijn geweest van speculaties betreffende het bestaan van buitenaardse/extraterrestrial levensvormen, maar ook van hun aanwezigheid op aarde.
Vanwege de frequentie en het ongebruikelijke van die UFO sightings, proberen diverse organisaties over de hele wereld om deze fenomenen wetenschappelijk te verklaren.
Heden, stappen meer en meer mensen moedig naar voren en leggen hun eigen ervaringen en kennis openlijk neer voor het algemene publiek. Aldus, plaveien zij het pad  naar ‘disclosure’ of  ‘onthulling’ , informatie  over het bestaan van intelligent, buitenaardse levensvormen en hun contact met mensen.
Er is een nieuwe fase begonnen:  Een Eerste Telepathisch contact!
Een nieuwe fase in de vriendelijke voorbereiding van de mensheid voor de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen is begonnen, terwijl wereldwijd UFO sightings toenemend worden weergegeven door de media.
In het verleden zijn de buitenaardse levensvormen zelf begonnen om direct contacten te leggen met mensen in toenemende aantallen en hen vriendelijk te informeren over hun bestaan en aanwezigheid.
Die contacten gebruiken een manier van communicatie die inherent is in ieder mens en een complexe uitwisseling toestaat van gedachten, emoties en zintuigelijke indrukken: Telepathie.
Na die eerste, telepathische contacten, die wijd en zijd niet werden opgemerkt door het algemene publiek, bereiken we nu een baanbrekende, en grote gebeurtenis in de geschiedenis:
De eerste, wereldwijd, wederzijds en bewust telepathisch contact tussen mensen en buitenaardse beschavingen!
Sedert november 2013 is dit soort contact met ET’s langzamerhand toegenomen in Duits sprekende landen en nu is de tijd gekomen om een verdere, grote stap te nemen om er ook anderen bij in te sluiten.
Alhoewel het bestaan van buitenaardse, intelligente levensvormen en hun aanwezigheid door sommigen vanzelfsprekend wordt aangenomen, voelen de meeste anderen waarschijnlijk niet alleen dat hun persoonlijke kijk op de wereld verbrijzeld s geworden maar ook hun fundamentele geloof.
Dit is de reden waarom de mensheid zo vriendelijk wordt voorbereid door deze goed-bedoelende buitenaardse beschavingen.
De mensheid begint zich te realiseren dat we in het universum niet alleen zijn, maar deel zijn van een zeer verscheiden kosmische gemeenschap!
Het grootste avontuur van de mensheid is begonnen!

Toegevoegde en voorbereidende informatie:  
Website voor Telepathisch Live Gebeuren op 16 februari 2014:      

BIO
 • Alfred Steinecker werd geboren in 1958 in Mainz, Duitsland.
 • Na college en een 2-jarige militaire dienst studeerde hij computer wetenschap, wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit in Kaiserslautern.
 • Sedert de vroege jaren 1980 had hij gewerkt in de IT industrie, en kreeg daar diverse magagement posities met internationale wereld spelers en hij verliet de industrie in 2010.
 • Zijn eerste psychic(mediamieke), telepathische en telekinetische ervaringen waren in mei 2011 en hij kreeg ook overweldigende ervaringen van out-of-body (uittredingen)  Deze gebeurtenissen schokten/ontnuchterden zijn kijk op de wereld.
 • Terugkijkend kwam zijn ‘wakker worden’ oproep in november 2011: Hij kreeg zijn eerste telepathische contact met een buitenaardse levensvorm. Op dat moment liet zijn achtergrond hun bestaan niet erkennen, hij zou die als ‘zuivere voorstelling’ (inbeelding) zien.


Telepathisch Gebeuren – Eerste Contact met ET’s  -  Live ! 
Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


Time and Place     Tijd en Plaats
• Date: Sunday, 16 February 2014
• Time: 07:00pm (UTC) (i.e. 08:00pm CET)    =  dus 20:00 uur ‘s avonds
• Duration: 70 Minutes

• Internet: this Website
• Medium: Youtube
• Audio: PC Loudspeaker

• Browser: Please update to latest version

Verdere Informatie
Wees open, een respectvolle houding, onderzoekend en vriendelijk zal echter telepathisch contact ondersteunen.
Draag geen hoofdtelefoon gedurende telepathisch contact
Over scepticisme dit: 
Er is niks tegen gezond scepticisme voor een telepathische communicatie. Zelfs het tegendeel. Deze houding wordt normaal gebruikt voor rationele, analytische weerspiegeingen. Die overwegingen vinden meestal plaats in de linker hemisfeer , waar je intellect zit.
Simpel gezegd: als je probeert te analyseren tijdens de telepathische communicatie, schep je zonder dat je het weet een barrière. Dan worden de subtiele telepathische boodschappen bedekt door analytische en rationele gedachten.
Daarom is het belangrijk dat je houding open is en zonder vooringenomenheid bij telepathische communicatie. De presentator zal je helpen gefocust te blijven op je rechterhelft van het brein, om je denkgeest leeg van gedachten te maken’


More information here:


Contents and Procedure
Opening
20min
Video
Summary and background for this telepathic event   Bijeenvatting en achtergrond voor dit telepathisch gebeuren.
Telepathy   Telepathie
40min
Host (Alfred)
• Theory    Theorie
10min
Background   Achtergrond
• Preparation
10min
'Attentive Listening'  Luisteren met aandacht
• Communication
20min
Individual Contact    Individueel contact
Closing         Sluiting
10min
Next Steps

Individueel telepathisch contact
 • Telepathisch contact wordt gemaakt alleen door de deelnemer, niet door een van de gesprekspartners of door onze kosmische sterren familieleden. Deze respecteren je vrije wil en zullen alleen communiceren als dit uitdrukkelijk wordt weergegeven.
 • De volgorde van het telepathisch contact is eenvoudig en werd besproken met de kosmische sterrenfamilie voor het gebeuren uit. De procedure bevat een uitdrukkelijke vraag om een telepathische verbinding, het begin (de groet) en het eind van de communicatie (goejedag, of good-byes). De chronologie is gelijk aan een dagelijkse conversatie.
 • Het hele gebeuren zal door de presentator geleid en vergezeld worden, dus de deelnemers hoeven zich alleen maar op hun eigen telepathische waarneming te concentreren.
 • Eerst zal de presentator je door een ontspanningsoefening heen brengen, een visualiserende oefening, maar ook een ‘test run’ doen zodat je een gevoel krijgt van telepathisch besef.
 • Daarna kun je je eigen telepathisch contact leggen met een van de dialoog partners of met je sterrenfamilie. Je kunt vragen stellen die je wilt en je zult antwoord krijgen aan ieder een.
 • Iedere deelnemer maakt individueel contact met de sterrenfamilieleden. Dit individuele contact behelst ongeveer 20 minuten.  
 • Er zal een telepathische sterrenfamilie gesprekspartner beschikbaar zijn voor iedere deelnemer.
 • Onze ster familieleden zijn heel blij om telepathisch met ons in contact te komen. Dus, je kunt helemaal niks fout doen.

Ondersteunende voorbereidingen
 • Schep een ontspannen, vredige en harmonieuze omgeving
 • Stel veilig dat je niet onder tijdsdruk staat
 • Heb pen en papier klaar liggen om notities te maken over wat je merkt tijdens je telepathische contact.
 • Probeer koffie en alcohol te vermijden of te verminderen, al een paar uur voor het gebeuren:  Beide kunnen de kwaliteit van een telepathische verbinding belemmeren.
 • Probeer overdag zo veel mogelijk water te drinken (geen bruis water!) als je kunt
 • Wees open voor iets dat zo nieuw is en onverwacht is! 
 • Wees blij! Telepathie is niet alleen maar ‘gedachten overdracht’. Het is een zeer veel gelaagde manier van communiceren en houdt ook uitwisseling in van emoties en zintuigelijke indrukken.


Toegevoegde informatie
 • Voorafgaande kennis is geen vóór vereiste om telepathisch te communiceren, want iedereen bezit dat inherente vermogen  om dit te doen.
 • Daar telepathische communicatie zich richt op de rechterkant van de hersenen (de basis van intuïtie en creativiteit) als zingen, tekenen, dansen en zo voorts, die zijn gunstig voor het ontwikkelen van je telepathische vermogens.
 • Tijdens het gebeuren kun je, indien mogelijk, het omgevingslicht temperen.
 • Wij hebben een toegewijde ‘groep’ geschapen op Facebook. Iemand die geïnteresseerd is kan intekenen (vrij van kosten, natuurlijk) en de ervaring bespreken die zijn verkregen tijdens het gebeuren met hun telepathische contacten.
 • Dit is de internet link voor deze groep:    

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html