Labels

Tuesday, February 11, 2014

02-2014 De Olympische Spelen en Ons Collectieve Bewustzijn

Patricia Cota Robles: De Olympische Spelen en Ons Collectieve Bewustzijn
Februari 2014
We zitten midden in de 22ste Winter Olympische Spelen. Dit is de eerste Olympiade sedert de geboorte van de Nieuwe Aarde die God Zegenrijk bereikt werd in de Rijken van Oorzaak op 21 dec. 2012. De Olympische Spelen hebben Lichtwerkers altijd voorzien van een gelegenheid om Licht aan de Wereld toe te voegen. Dat komt vanwege het feit dat tijdens dit wereld gebeuren tussen de vijf en zes miljard mensen, op een of andere tijd, hun aandacht naar de spelen richten. De verenigde aandacht van de Mensheid schept een Collectieve Kelk van Bewustzijn waar doorheen het Gezelschap van de Hemel en ieder mens zijn/haar IK BEN Aanwezigheid de Goddelijke Bedoeling van de Olympiade kan bekrachtigen en het Licht van God op Aarde kan uitbreiden.
De Goddelijke Bedoeling van de Olympische Spelen is opdat de Familie van de mensheid onze verschillen aan de kant zet en om in Vrede samen te komen terwijl we ons hoogste niveau van uitmuntendheid krijgen. Het Olympische focus op sport en de diverse vermogens van stoffelijke lichamen van de Mensheid maar met de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde stromen nu in de mentale en emotionele strata van deze planeet en die bedoeling is enorm uitgebreid. Tijdens deze Olympische Spelen wordt ons de gelegenheid gegeven om de Goddelijke Alchemie enorm te versnellen die de op koolstof gebaseerde cellen in ons stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen transformeren naar de op Kristal gebaseerde Cellen van onze 5 Dimensionale Zonne Licht Lichamen.
De Wezens van Licht hebben ons verteld dat 2014 een jaar zal zijn als geen ander. Ze onthulden dat door de verenigde inspanningen van het Gezelschap van de Hemel en de IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde, de Mensheid tastbaar bewijs zal beginnen te zien van de transformatie die dagelijks en per uur aan het plaats vinden is in onze Aardse Lichamen. De 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen waar we allen in zullen wonen en nadat ons Ascentie proces naar de Nieuwe Aarde is voltooid, zullen ziektes en grove mutaties transcenderen die we eonen geleden onbewust schiepen na onze val uit de Genade. De menselijke mis creaties inclusief veroudering, ziekte, degeneratie, vervormingen en iedere mentale en emotionele disfunctie die de Mensheid ervaart. Zelfs dood zoals wij die nu kennen is een menselijke mis creatie.
De levens-transformerende gebeurtenissen die ontworpen zijn om de Goddelijke Alchemie in onze lichamen te versnellen in 2014, zullen niet bij toeval gebeuren. Dit versnelde proces zal zich stap voor stap ontvouwen door verenigde inspanningen van jij en ik en de rest van de Mensheid die werken ALS onze Ik Ben Aanwezigheid.. Het Gezelschap van de Hemel zei dat we dit proces in sprongen naar voren gaan katapulteren als we de Collectieve Kelk van Bewustzijn gaan gebruiken, die geschapen is door gefocuste aandacht van de Mensheid tijdens de 22ste Winter Olympische Spelen. Dit zijn de grootste Olympische Spelen die we ooit beleefd hebben. En in Volmaakte Goddelijke Orde … is 22 het meester getal dat weerspiegelt  “Power on all planes and the ability to change the course of history.” (Kracht op alle niveaus en het vermogen om de koers van de geschiedenis te veranderen.”) De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben ons een zeer krachtige Activering van Licht gegeven die specifiek is ontworpen om de Goddelijke Alchemie te bespoedigen die onze op koolstof gebaseerde lichamen transformeren naar de 5-Dimensionale op Kristallijn gebaseerde Zonne Licht Lichamen. Zij moedigen ons aan om deel te nemen aan deze Activatie van Licht bij de Olympische Spelen en door de rest van dit jaar van transfiguratie.
Terwijl we door 2014 heen gaan, zal het Gezelschap van de Hemel ons leiden door andere verbazende gelegenheden die ons zullen helpen om ons individuele en collectieve Ascentie proces buitengewoon te versnellen.
Het volgende is een Geschenk van de Activiteit van Licht dat ons gegeven is door het Gezelschap van de Hemel. Neem er aan deel volgens je eigen Harte Oproep. WEET dat Kosmische Ogenblikken komen en Kosmische Ogenblikken gaan. Dit is een Kosmisch Ogenblik, laat deze gelegenheid niet aan je voorbijgaan.

Goddelijke Alchemie
We Worden 5-Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Wezens
door Patricia Diane Cota-Robles
Deze Activiteit van Licht heft mij op in de 5de Dimensionale op Kristallijnen gebaseerde frequenties van de Nieuwe Aarde. Ik accepteer de intense Waarheid dat terwijl IK BEN omhoog gaat, ALLE LEVEN met mij wordt opgeheven.
IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid. IK BEN Een met mijn Vader-Moeder God en IK BEN Een met het gehele Gezelschap van de Hemel.
Door mijn oprechte Harte Oproep komen AL deze prachtige Krachten van Licht om de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid blij omhoog te brengen en om iedere man, vrouw en kind op Aarde te ondersteunen in het Christus Bewustzijn en in de 5-Dimensionale frequenties van onze Kristallijnen Zonne Licht Lichamen. Op dit niveau van Goddelijk Bewustzijn en Kristallijnen Licht zijn Transfigurerende Goddelijke Liefde, Eenheid van ALLE Leven en Eerbied voor ieder partikeltje en golf van Leven door de gehele Schepping de ENIGE Werkelijkheid.
Geliefde Legioenen van Licht, ik vraag dat jullie iedere elektron van kostbare Levens energie die op deze Heilige en Hele Dag verbruikt worden door de Mensheid, omhoogtrekken.  Zuiver deze energie met de kracht en macht van duizend Zonnen die de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Frequenties van de Violette Vlam gebruiken. Weef deze gezuiverde energie in de Collectieve Kelk van het Bewustzijn van de Mensheid, zodat deze kostbare Levens energie gebruikt wordt door ieder  mens zijn IK BEN Aanwezigheid van de Goddelijke Alchemie om onze op koolstof gebaseerde cellen in de oneindige perfectie van onze 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen te transformeren.
En ik begin… 
Ik neem eerst mijn Kristallijnen Etherische Zonne Licht Lichaam waar. Dit voertuig hoort bij het Lucht Element. Mijn etherische lichaam is het voertuig dat gecodeerd is met mijn Goddelijke Potentieel en mijn Goddelijke Plan. Deze codes weerkaatsen de patronen van volmaaktheid die weerspiegeld werden in mijn stoffelijke lichaam voor de val van de Mensheid uit de Genade.
Onder de Wet van Karma die geschapen werd na de val, had de Mensheid weinig kans om levend gezondheid, eeuwige jeugd of stralende schoonheid in onze lichamen te ervaren. Nu, intussen neemt mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn 5-Dimensionale Lichaams Elementaal het bevel over. De Wet van Karma wordt verdrongen door mijn Onbevlekte Concept van mijn Goddelijke Plan en de volmaaktheid van mijn Kristallijnen Etherische Zonne Licht Lichaam.
In mijn etherische lichaam verklaart nu mijn IK Ben Aanwezigheid aan alle verouderde Karmische patronen:  “Ga aan de kant voor de Ik BEN Aanwezigheid en volmaaktheid van mijn Kristallijnen Etherische Zonne Lichaam.” De Karmische patronen worden onmiddellijk getransmuteerd in Licht door de nieuwe Zonne Frequenties van de Violette Vlam.
Vanaf dit moment af aan, zal alle energie die vanuit mijn IK BEN Aanwezigheid in mijn etherische lichaam gaat, door de volmaaktheid van mijn Kristallijnen Etherische Zonne Licht Lichaam gaan.
Mijn Moeder God, de Heilige Geest, ‘Doopt’ nu mijn Kristallijnen Etherische Zonne Lichaam met Heilig Vuur. Deze zegening verzegelt de 5 Dimensionale frequentie van het Lucht Element in dit voertuig en een glinsterend krachtveld van oneindige volmaaktheid wordt gevormd.

Mijn Kristallijnen Emotionele Zonne Licht Lichaam  komt nu in zicht. Dit voertuig hoort bij het Water Element. Het is het lichaam waar doorheen de Liefdes Aarde van mijn Vader-Moeder God wordt uitgedrukt in de wereld van de vorm. Dit is mijn meest krachtige voertuig. 80 % van mijn Levenskracht wordt door mijn emotionele lichaam vrij gegeven.
Mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn 5-Dimensionale LichaamsElementaal stapt naar voren om het bevel over te nemen van dit voertuig. Terwijl ze dit doen, begint de volle Goddelijke Stuwkracht van mijn Vader-Moeder God’s Liefde door mijn Hartsvlam te stromen. De Liefde van God breidt zich uit door mijn Kristallijnen Emotionele Zonne Licht Lichaam en vormt een Kosmisch Krachtveld van Goddelijke Liefde die de gehele Planeet Aarde omvat.
Dit Krachtveld van mijn Vader-Moeder God’s Liefde breidt de Liefde uit die door ieder mens’ HartsVlam gaat, en opent ieder mens zijn 5 Dimensionale Kristallijnen Hart -Chakra naar nieuwe breedtes. Liefde regeert oppermachtig door de hele Schepping en deze Activiteit van Licht verzekert dat onze 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen tastbare werkelijkheid worden.
In dit alles omvattende Krachtveld van Goddelijke Liefde, geeft het laatste overblijfsel van mijn menselijke ego zich over aan mijn IK BEN Aanwezigheid. In de omhelzing van mijn IK Ben Aanwezigheid laat mijn ego zijn weerstand los voor mijn Goddelijke Plan, en zijn wens om zijn Goddelijk Potentieel als een Geliefde Zon of Dochter van God, te blokkeren. 
Mijn ego lost op in de liefdevolle omhelzing van mijn IK BEN Aanwezigheid waar die getransformeerd wordt door de Liefde van mijn Vader-Moeder God. Mijn ego is wetenschappelijk, psychologisch, stoffelijk en spiritueel getransformeerd. Mijn IK BEN aanwezigheid ademt en absorbeert nu mijn menselijke ego in de volheid van mijn ware God Werkelijkheid met alle aspecten van mijn eigen Goddelijkheid.
Mijn Moeder God ‘Doopt’ nu mijn meest krachtige Kristallijnen Emotionele Zonne Licht Lichaam met Heilig Vuur. Deze zegen verzegelt de 5 Dimensionale frequenties van het Water Element om dit voertuig en een glinsterend krachtveld van oneindige perfectie wordt gevormd. Door deze zegen wordt mijn voelende aard Een met de Voelende Aard van God. Mijn emotionele wereld wordt nu gevuld met Gods Oneindige Liefde en van alle diverse aspecten van Gods wonderbaarlijke Liefde. Door mijn Kristallijnen Emotionele Zonne Licht Lichaam BEN IK in staat om eeuwig de Harmonie uit te drukken van mijn ware Wezen.
Nu komt mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam  naar voren. Mijn stoffelijke lichaam hoort bij het Aarde Element. De onbeperkte stoffelijke perfectie van mijn IK BEN Aanwezigheid wordt weerspiegeld in mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam. Mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn 5 Dimensionale Lichaams Element neemt het bevel over van dit voertuig. Iedere cel, iedere klier, orgaan, spier en functie van mijn stoffelijke lichaam heeft lang gewacht op dit Kosmische Ogenblik.
Mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam is samengesteld uit Kristallijnen Cellen die Licht absorberen uit het Oneindige Universum en assimileert dit Licht in de atomen en moleculen die iedere cel van mijn lichaam vormen. Iedere Kristallijne Cel in mijn stoffelijke lichaam absorbeert ook de Kosmische rivier van Kristallijnen Licht dat als een waterval door mijn IK BEN Aanwezigheid uit het Hart komt van mijn Vader-Moeder God.
Ik BEN Mijn Aanwezigheid die de volheid  van dit Kristallijnen Licht absorbeert, uitbreidt, en projecteert in mijn vleesvoertuig. Niet alleen is elke cel van mijn lichaam een Kristallijnen Cel, ieder is nu rond aan het draaien met veelkleurig verblindend  Zonne Licht. Deze verbijsterende instroom van Licht genereert on-onderzochte niveaus van onbeperkte stoffelijke perfectie, vibrerende gezondheid, stralende schoonheid, overvloed, vreugde en verrukking. Mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam antwoordt op deze Goddelijke Input die uit elk Rijk van Licht komt.
Mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam zal nooit meer Karma accepteren die door de werkelijkheid van zijn stoffelijk functioneren of door zijn verschijnen  wordt voorgeschreven. Na de val eindigde het vlees voertuig door de bewaarplaats te worden voor Karmische lessen die nooit werden geleerd. Ik weet nu dat vervormde waarneming getransmuteerd geworden is in Licht. Ik accepteer deze intense Waarheid en ik stem in  om in mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam te wonen terwijl ik diep van de Goddelijke Alchemie geniet van oneindige volmaaktheid die zich voortdurend uitbreidt in al mijn Kristallijnen Zonne Licht Lichamen.
Mijn Moeder God ‘Doopt’ nu mijn Kristallijnen Stoffelijke Zonne Licht Lichaam met Heilig Vuur. Deze zegening verzegelt de 5 Dimensionale frequenties van het Aarde Element in dit voertuig en een glinsterend krachtveld van oneindige perfectie wordt gevormd. Door deze zegening wordt de oneindige stoffelijke perfectie van mijn Ik Ben Aanwezigheid verzegeld in de atomische en subatomische cellulaire structuren van mijn stoffelijke lichaam en van alle ruimtes tussen deze cellulaire structuren in.
Mijn Kristallijnen Mentale Zonne Licht Lichaam onthult zich nu voor mij. Dit voertuig hoort bij het Vuur Element. Mijn Kristallijnen Mentale Zonne Licht Lichaam is Een met het Goddelijke Denken van God. Mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn 5 Dimensionale Lichaam Element neemt bevel over van dit voertuig, en veroorzaakt dit te laaien als een grote Zon van Licht die een halo rond mijn hoofd vormt. Als de halo van Licht zich uitbreidt door mijn mentale lichaam, omvat het al mijn Kristallijnen Zonne Licht Lichamen en word ik een stralende Zon van Oneindig Licht.
Deze Heilige Vuur Adem van mijn Vader-Moeder God activeert nu mijn Goddelijke Denken, en ik ontvang duidelijk Goddelijke Gedachten, Ideeën, Concepten, Voorstellingen en alle aspecten van Goddelijk Denken verder dan voorstelling. Al deze weerspiegelingen van Goddelijke Intelligentie en Goddelijk Denken zijn eeuwig verankerd in mijn bewuste denken via mijn pijnappelklier en weerspiegelen in de buitenste wereld door mijn gedachten, gevoelens, woorden, daden, wat ik geloof en door mijn herinneringen.
Langzaam maar zeker word ik mij bewust van dit proces. Het begint met een zacht stralend Licht dat mijn geest vult. Het leidt mij voorbij de voorstelling van hoop en dromen van een toekomstige Goddelijkheid in het eeuwig aanwezige moment van NU waar Goddelijke Verlichting, Illuminatie, Kosmische Wijsheid, en Oneindige Stoffelijke Perfectie beleefd worden door elke ademteug die ik neem.
Alle lagen van menselijke gedachte die voortkwamen uit mijn menselijke ego – bewust, onderbewust en onbewust denken – zijn getransmuteerd geworden in Licht. Dit heeft een geheel nieuw Goddelijk Proces geschapen in mijn mentale lichaam dat me direct informatie kan laten assimileren door de Goddelijkheid van mijn Superbewuste Denken, mijn IK BEN Aanwezigheid.
Ik neem alles nu waar als Goddelijke Energie, Vibratie en Bewustzijn of het nu is in mijn dagelijkse leven of naar me toe komt uit dimensies verderop. IK BEN me hiervan bewust in mijn meditaties en in mijn dagelijkse levenservaringen. IK BEN voorbereid om mijn Kristallijnen Mentale Zonne Licht Lichaam te ontvangen en accepteer dit nu.
Mijn Moeder God ‘Doopt’ nu mijn Kristallijnen Mentale Zonne Licht Lichaam met Heilig Vuur. Deze zegening verzegelt de 5 Dimensionale frequenties van het Vuur Element in dit voertuig en een glinsterend krachtveld van oneindige perfectie wordt gevormd. Door deze zegening wordt de Goddelijke Geest van God verzegeld in mijn bewuste denken en zal zich voortdurend door mijn mentale lichaam weerspiegelen.
IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en door het Geschenk van deze Activering van Licht van uit het Hogere, woon ik op de Nieuwe Aarde in mijn Etherische, Emotionele, Stoffelijke en Mentale  Kristallijnen Zonne Licht Lichamen. Ieder van mijn vier Elementale Voertuigen functioneert in zijn 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Frequentie van oneindige perfectie.
Terwijl ik bewust en met opzet deze Activiteit van Licht, dag na dag, bekrachtig, zal de Goddelijke Alchemie verbreden en zich uitbreiden in mijn Aardse Lichamen, in de Aardse Lichamen van de GEHELE Mensheid en in de Lichamen van Moeder Aarde en het gehele Elementale Koninkrijk. In wat ‘een ogenblik’ schijnt te zijn, zal ALLE Leven dat zich ontwikkelt op deze zoete Aarde, God Zegenrijk Opstijgen in de 5 Dimensionale Rijken van Kristallijnen Zonne Licht die horen bij de Nieuwe Aarde. Dan zal onze Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde en onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde de Orde van de Nieuwe Dag zijn op Planeet Aarde.
En zo zij het. Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN.
Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose               www.eraofpeace.org         
FAX: 520-751-2981             Phone: 520-885-7909                   
New Age Study of Humanity’s Purpose               PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.
©2014 Patricia Diane Cota-Robles
The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.
De informatie in deze maandelijkse mededeling wordt aan de Mensheid gegeven door Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling van deze hemelse mededelingen is om de Mensheid te bemoedigen, te  bekrachtigen, op te heffen en te inspireren door ons het grotere plaatje te laten zien in deze wonderbaarlijke maar vaak uitdagende tijden. 

  
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html