Labels

Saturday, February 22, 2014

Return Of The Gods - april-mei 2013 - deel 3+4


Dit hele boek bestaat uit meer dan 90 pagina’s op het net.                       Dit is deel 3 + 4

Pag  49                                                                                                              
Huidige Veranderingen en Gebeurtenissen
De komende maanden
Veranderingen in het DNA
Ontwikkeling van vaardigheden
Buitenaardse rassen

Pag. 50

Dialogue with “Sigilda” on star seeds and the human race
Saturday, 23 March 2013 (wake-state, very good telepathic quality)

Sigilda liet me een plaatje zien van de huidige status van de ontwikkeling van het menselijke ras:  
lighter“
person with a shell of clay“   een mens met een schild van klei
Plateau: „rest“ => shell cracks  en die barst dus
heavy   is het eerst

Ik krijg de plaatjes niet overgebracht. Ze staan dus op pag. 50  op                     

dit is het begin van Ascentie:  Naast die steilte, bovenaan rechts zit dan een platform van 6 maanden 
6 months from now                     6 maanden vanaf nu (v.a. maart ’13) voor de lichtbrengers
for bringers of light
(March-September 2013)
most difficult“ phase  for mankind  meest moeilijke fase  voor de mensheid
During this phase skills which lie  within us are developed step by step.
The ‘clay’ started crumbling when I asked whether we would exist
totally in 5D or stay in 3D.
=> We get “lighter    =  
Moeilijk uit te leggen. In deze fase zullen vaardigheden die in ons liggen stap voor stap worden ontwikkeld.  De ‘klei’ begint te verbrokkelen, toen ik vroeg of we totaal in 5D zouden bestaan of in 3D zouden blijven.
Dan worden we lichter.
Dit plaatje kon ik slecht overnemen. De staat dus op pag. 50 van de pdf: Starpeople.
Pag 50     Alfred vraagt Sigilda of wat hij ziet goed is. Het is 23 maart.
Alfred:  Is dat correct?
Sigilda: De paden schijnen veel werk te zijn. Daarna wordt het makkelijker. Dat is wat jij zag schijnen.
Alfred: Is dit zo voor alle mensen?
Sigilda: Zonder uitzondering. Sommigen zullen sneller gaan, anderen nemen een omweg. (een plaatje van een wijde bocht aan de voet van de ascentie.)
Alfred: En de 6 maanden horen bij de sterrenzaden of bij de brengers van licht?
Sigilda: Alle brengers van licht in zo ongeveer 6 maanden van jullie tijd.
Pag. 52  Alfred: Hoe zullen we weten dat we het platform hebben bereikt?
Sigilda:  Dat zullen jullie voelen. In je hart. Jullie zullen schijnen als duizend zonnen.
Alfred: Figuurlijk gesproken?
Sigilda: Je kunt nogal verrast zijn.

Pag. 52    Dialoog met Sigilda over sterrenzaden en het menselijke ras.
Zaterdag 30 maart 2013
Alfred: Wat is de essentie van  ‘Alles Dat Is’?
Sigilda: (zeer complexe informatie )    Het is het punt van ‘alles weten’. Het is de samensmelting van ‘alles dat er is’ zoals jullie het noemen.
Alfred:  Be ’s Bo… 
Pag. 53   Sigilda: Het is “het uiteindelijke ‘Ene Wezen’
Alfred: Is onze ontwikkeling in de komende maanden hier deel van?
Sigilda: Het is de ontwikkeling van dit ene punt (van binnenin) met jullie (aan de buitenkant) de ontwikkeling van gelukkig zijn.
Alfred: (hij herhaalde dat)  Had ik het goed?
Sigilda: Ze biedt een voorbeeld aan maar dat kan ik niet snappen.
Alfred: Oh, Sigilda, mijn waarneming is niet erg goed. Kun je dat opnieuw uitleggen, alsjeblieft?
Sigilda: Ze toont een kamer met een enkele lamp die aan het plafond hangt, en die voortdurend helderder wordt. :  Het is alsof het licht steeds helderder wordt. Aan de ene kant is het zeer helder (fel) door de energie. Aan de andere kant, trekt dat motten aan, (nu zoemen er motten langs de lamp)  en daarna trekt dat mensen aan, die zich willen warmen en ervan genieten.
Pag.54    Alfred: dus, ‘Be ’s Bo’  of ‘Alles dat is’  ontwikkelt zich door ons hartchakra en begint te schijnen zodat andere mensen erdoor worden aangetrokken?
Sigilda: Perfect.  Je hebt er goed aandacht voor gehad.
Alfred:  (ik moest lachen) Is het correct dat deze ontwikkeling binnen de volgende 6 maanden plaats vindt?   
Sigilda:  Binnen de zes maanden en verder. Veel licht gaat er door jullie heen, wees daarop voorbereid.
Alfred: Waarom zeg je ‘wees voorbereid’ Sigilda?
Sigilda: De energie van liefde zal door jullie heenvloeien en je omgeving beïnvloeden. Wees daarop voorbereid.
Alfred: Ah, je bedoelt: Weest voorbereid, want anderen zullen contact met ons zoeken?
Pag. 55    Sigilda: Ze zullen jullie liefhebben.
Alfred: Dit is prachtig, Sigilda. Het is prachtig. Ik zal daar later op terug komen.
Sigilda: Dat denk ik ook. Jullie zullen ontroerd raken…
Alfred: Nog een laatste vraag: Dit gaat om sterrenzaden. Kan ik hen dit vertellen?
Sigilda: Ze zullen het voelen. Dat zijn lichtdragers.
Alfred: Dat is heerlijk. Dank je.

Dialoog met Sigilda over  ‘gloeiende sterrenzaden’

Maandag18 maart 2013.  (Ze liet ons een enorme zon zien die zijn warmtestralen op Aarde goot. Eerst groeide een plant naar de zon, toen een volgende, toen snel meer en meer…)
Alfred: Dus, als wij stralen: richt alles zich automatisch naar de zon?
Sigilda: Ja, dat is zo.
Pag.   56   Dialoog met Sigilda over ervaringen en ontwikkelingen van vaardigheden.
Dinsdag 26  mrt 2013  (In de laatste paar weken hebben we veel veranderingen gemerkt: De kwaliteit en intensiteit van onze dromen, de inhoud van onze dromen gingen over telepathie, bijv. het scheppen van materie nergens vandaan of de werkelijkheid veranderend door mentale kracht te gebruiken. Bewustzijn overdag heeft ook veranderingen laten zien. We kunnen, bijvoorbeeld,  de verhoging van het energie niveau voelen of een intensere verbinding…)
Alfred: Ervaren alle sterrenzaden dit in de nacht?
Sigilda: Ze zijn deel van de reis. Daarom beleven ze dit. Sommige raken geïrriteerd, sommigen zijn bang. Sommigen beleven ziektes/kwalen…
Dialoog met Sigilda over Ervaringen en ontwikkeling van vaardigheden
Dinsdag 26 maart 2013: (waak staat, hele goede telepathisch kwaliteit) (Chris en Alfred hadden een droom in dezelfde nacht en onafhankelijk van elkaar zagen ze dezelfde ruimte. Alfred vroeg Sigilda daar naar)
Alfred: Zagen Chris en ik feitelijk dezelfde ruimte? Zullen er meer gelijkaardige ervaringen zijn? Geldt dit voor alles sterrenzaden?
Pag. 57   Sigilda: Ja, niet alles wat we zien is werkelijk; wat we beleven (voelen)  is werkelijk.
Alfred: Dus was het dezelfde werkelijkheid?
Sigilda: Niet alles wat we zien is werkelijk; wat we beleven is werkelijk. Dat betekent: Werkelijkheid is waar je hart naar toegaat. Daarom ontmoet je elkaar zonder het te merken.
Alfred: Is dit zo voor alle sterrenzaden? Of voor alle mensen?
Sigilda: Maak geen onderscheid tussen sterrenzaden en andere mensen, want jullie zijn allemaal een. Alle mensen zijn een, allen zijn een.
Alfred: Is het juist om aan te nemen dat we de aarde bezochten in de 5D staat?
Sigilda: Zij is zich aan het verfraaien, kleedt zich in nieuwe kleding voor de toekomst. (de kleding die ze in de toekomst zal dragen)
Alfred: Dus, er zullen meer belevenissen zijn van dat soort?
Sigilda: Het is het bijeenkomen van zielen voor het grote feest.
Alfred: Dus andere mensen kunnen elkaar ook ontmoeten op andere plekken op de (herboren) Aarde?
Pag  58   Sigilda: Het is het Paradijs, een oase van geluk dat op jullie wacht. (een prachtig plaatje)
Alfred: Hoe lang nog in onze tijdsframe zal het kosten voor we de oase van geluk bereiken?
Sigilda: Het is net het opnieuw settelen in een nieuw land. (plaatje van een eindeloze prachtige prairie. Veel mensen trekken naar een algemene bestemming in de verte…)
Sigilda: Er zijn pioniers die er snel komen, en zij die het licht volgen.
Alfred: Wanneer begint dit proces van her-settelen?
Sigilda: Dat is in volle bezigheid. Wees geduldig, jullie zullen de pioniers zijn.
Alfred: Wie is ‘jullie’? De sterrenzaden?
Sigilda: De lichtdragers. Het zijn zij die het pad verlichten (voor de anderen)
Alfred: (een heel , heel emotioneel moment!)
Pag. 59   Alfred:  Dank je, Sigilda. Dit is een roerend en prachtig stuk informatie.
Sigilda: Ik begrijp dat. Ik kan de liefde voelen komen uit je hart.
                (een ontroerend dialoog)   …
(ik breng het onderwerp naar ervaringen zoals naar de ‘toename van energieniveaus’ , telepathische dromen, enz)
Alfred: Mijn vraag is: Krijgt elk sterrenzaad verschillende hoeken en aspecten (van vermogens)  ?
Sigilda: Elk sterrenzaad wekt die(doet die ontwaken), herinnert zich oude kennis en incarnaties.
Alfred: Heb ik het goed?  Repitition?    (??  w.)
Sigilda: Ja, dat is correct.
Alfred: En dat is zo voor alle mensen?
Sigilda: Voor alle mensen, want dat is hun natuur/aard.
Alfred: Dit doet me denken aan informatie over het leven na dit leven..
Pag. 60 ( ik beschreef het proces van hoe gestorven mensen leren hun bewustzijn te gebruiken om werkelijkheden te creëren. (Kijk naar het voorbeeld van “Werner”))
Sigilda: Dit is precies hetzelfde. Dat is zijn aard/natuur. Het is de essentie. (van liefde) Hij gebruikt de energie van liefde.
Dialoog met Sigilda over “Ervaringen & Ontwikkeling van vaardigheden.
( Vrijdag 29 mrt 2013 (waak staat, heel goede telepathische kwaliteit)
Alfred: Nu heb ik een vraag betreffende sterrenzaden op dit moment. Zijn alle sterrenzaden in direct contact met hun sterrenfamilies?
Sigilda: (blij) Oh, ja, ze kijken ernaar uit om hen te ontmoeten zelfs als die zich niet bewust zijn van dat feit.
(de sterrenfamilies kijken uit naar het ontmoeten van de sterrenzaden. Die zijn zich echter niet bewust van de huidige ontmoetingen)
Pag. 60  Alfred:  Oh, ja, dat zullen ze fijn vinden. Meestal in de nacht?
Sigilda: Ja, ’s nachts, tijdens een bepaalde fase van de ontspanning.
Alfred: In de fase van diepe slaap?
Sigilda: de frequentie is die van 4 Herz..
Alfred: Heb ik dat goed, als de hersengolven in 4 Herz zijn dan wordt er contact gemaakt?
Sigilda: Dat is juist. Contact is dan specifiek heel intens, zelfs als zij zich dit niet herinneren.
Alfred: Wow, fantastisch. Zeer interessante informatie.
(Dan is er een tekening op pag. 61 die in het Duits de golven laat zien van Delta, Theta, Alpha, Beta en Gamma golven. Die kan ik niet overnemen. De alfa golven zitten tussen de 8 en 13 Herz in,
de Theta golven tussen de 4 en 7 in, en de Delta golven, de meest ontspannen golven, zitten tussen de 0,3 tot 3,5 Herz in. En die zijn typisch voor de droomloze diepslaap. winny)
Pag.  63  Sigilda: Het is de dag waar wij op hebben gewacht om jullie in onze armen te nemen.
Alfred: (ontroerd)  Jullie kijken uit naar de dag waarop je ons in jullie armen  kunnen nemen?
Sigilda: Ja, die dag komt steeds dichterbij..
Alfred: Ik wil hier van genieten…  ( een prachtig gevoel – een ogenblik van stilte)
Alfred: Dus die dag nadert nu, ja?
Sigilda: Heb geduld. Die dag is niet ver meer weg. Wij houden van jullie.
Alfred: Heel veel dank, Sigilda.

Alfred: Over die telepathische oefeningen.
Alfred: Zullen de leden van de sterrenfamilies in telepathisch contact zijn? (Zullen ze bij die ontmoeting zijn?)
Sigilda: Het zal een feest zijn. Tranen zullen vloeien. We houden van jullie.
Alfred: Heel veel dank, Sigilda.

Deel 4 volgt nu.


Pag.  63   Alfred: Over die telepathische oefeningen: Zullen de leden van de sterrenfamilies in telepathisch contact komen?  (zullen zij bij de ontmoeting zijn?)
Sigilda: Het zal een feest zijn. Tranen zullen vloeien. We houden van jullie.
( direct contact zal ontroerend zijn en zij kijken er naar uit.)
Alfred: Ik heb een vraag over telepathie. Zizita zei dat wij mensen ‘denken’ en ‘emoties’ combineren en dat maakte haar nieuwsgierig naar ons.
Sigilda: Het is ongewoon, ja.
Alfred: Zijn wij een uitzondering vergelijken met andere rassen?
Sigilda: Jullie zijn op veel manieren ongewoon.   
Sigilda: Laat me dit uitleggen…:  Jullie halen adem en zijn tegelijkertijd geërgerd/geïrriteerd.
(Sigilda gebruikt vaak een woord dat kennelijk niet in mijn woordenschat zit. Mijn telepathische vertaal  “apparaat” (winny: hij bedoelt zijn hersenen.) kwam met het woord  ‘annoyed ‘ tevoorschijn. Feitelijk bedoelt ze eerder “negatieve emoties” die ook “agressie” inhouden. Ik kan die betekenis emotioneel voelen (sense)
Alfred: Wacht even dat moet ik opschrijven…. Je zei dat we adem inhalen en tegelijkertijd  geërgerd zijn???
Sigilda: Het is ongewoon. Waarom zijn jullie geërgerd/geïrriteerd, als je dat, wat liefde is, inademt?
Pag. 65  Alfred: Dit is BELANGRIJK. Laat me dit alsjeblieft herhalen. Ik wil hier later op terug komen.
Alfred: Het is ongewoon dat wij geërgerd zijn terwijl we tezelfdertijd  inademen wat de Schepping aan ons geeft, een deel van Hemzelf, van B’es Bo?
Sigilda: Ja, zo is het. Alles is B’es Bo, alles dat jullie omgeeft… en jullie houden niet van jezelf. (ze gaf een heel complex gevoel aan van niet-begrijpen, droefgeestigheid en verdriet. Dat overweldigde me. Tranen liepen me over de wangen – een heel ontroerend moment!)
Alfred: Heel veel dank, Sigilda. (aangeraakt)
Alfred: Dit is prachtig… het is een spiegel die jullie ons laten zien…
Alfred: We zullen allemaal helpen om dit te veranderen..
Sigilda: Liefde straalt vanuit jullie harten…
Pag   66    Pauze…   10 minuten   Een plaatje daarbij, dat ik niet mee stuur. laat een kat zien die languit op zijn rug op het toetsenbord ligt van een laptop.
Pag. 67   ( Weer een plaatje dat ik niet kan meesturen, de pagina’s worden te groot en kunnen dan niet verzonden worden. Op deze pagina 67 kun je de DNA spiralen zien.w.)
Sigilda op 23 maart 2013 over veranderingen in het DNA in verband met de veranderingen in de komende maanden. Ze liet voor en na plaatjes zien van DNA strengen.
(dinsdag 26 maart 2013. Beschrijving van Alfred’s waarneming van het DNA op 23 mrt.
Alfred: Zal 1/3 van (het DNA) worden beïnvloed?
Sigilda: 1/8 van jullie DNA bij de eerste stap. (Er kwam een overvloedige hoop informatie. Ik kon me alleen herinneren ‘chemisch proces’ en ‘uiteengaan’(‘splitting’)
Alfred: Waar is dit deel voor?
Sigilda: Die verzamelt (de) energie in jullie ruggenmerg (spinal cord). (een complex beeld van het ruggengraat kanaal en de gebundelde strengen energie – kijk naar het plaatje van pag 55 (op de pdf pagina)
Sigilda: Het ruggenmerg dient als een transportsysteem voor de intense energieën die jullie te wachten staan.
Alfred: Heeft dit iets te maken met de distributie van energie in ons chakrastelsel?
Sigilda: Jullie chakra systeem zal zich in dimensie uitbreiden.
Alfred: Betekent dat, dat die sterker wordt of in een nieuwe dimensie gaat?
Pag 69   Sigilda: Die werkt als een dimmer. (een dimschakelaar) (beeld van een kamer die door een dimschakelaar wordt verlicht; de helderheid die toeneemt)
Alfred: Is dit zo voor alle mensen?
Sigilda: Zeker. Jullie zijn allemaal lichtwezens.
Alfred: Is dat in harmonie met die 6 maanden van ontwikkeling?
Sigilda: Ze zullen het voelen. Die (veranderingen) kunnen bijna elke dag worden gevoeld. Ze zouden observerend moeten zijn ( over zichzelf)  Ze zullen dit voelen.
Alfred: Ons bewustzijn van de draaiende chakra’s , de grote hoeveelheid energie, de goede verbinding. Zijn dit aanwijzingen?
Sigilda: Precies. Het proces is in jullie zelf begonnen. Wees blij. ( is een verklaring dat het proces in het algemeen is begonnen)
Alfred: Je zei dat dit de eerste stap was. Wat zal er vervolgens gebeuren, zoals na het bereiken van het platform? ((dat wijst op het plaatje van de symbolische ascentie)
Pag. 70   Sigilda: Jullie verbinding met het net zal vergroot worden. (plaatje van de draden van bewustzijn die een knoop laten zien die steeds groter wordt)
Alfred:  Wow, dit is grote en intense informatie.
Alfred: Ik wil hier later op terugkomen, als ik mag.
Sigilda: Natuurlijk, de poort naar kennis staat voor jullie open.  (Plaatje van een groot, open en uitnodigende poort)
Pagina   71        Nu komt een plaatje van de ruggengraat en chakra’s – energie kanaal, de Sushumna Nadi)
Die Sushumna verläuft vom Muladhara Chakra, das seinen Sitz im zweiten Wirbel der
Steißbeinregion hat, bis zum Brahmarandhra (Schädelöffnung, Fontanelle). Die westliche
Anatomie sagt, dass im Rückenmark ein zentraler Kanal verläuft, Canalis centralis, der
aus weißer und grauer Nervenmasse besteht. Das Rückenmark befindet sich im Hohlraum
der Wirbelsäule. Ebenso befindet sich auch die Sushumna im Rückenmarkskanal und hat
feine Unterteilungen. Die Sushumna ist von roter Farbe wie Agni (Feuer). Die Sushumna
durchdringt alle Chakras und ist reine Intelligenz. Quelle: http://wiki.yoga-vidya.de/Nadi
Chakras
Die ersten fünf Chakras sitzen in der
Sushumna im Rückenmarkskanal in der
Wirbelsäule.
In jedem der fünf Wirbelsäulenabschnitte ist
jeweils eines der Chakras. Ajna-Chakra ist in

der Verlängerung der Wirbelsäule in der
Mitte des Kopfes, Sahasrara am
Brahmarandhra (Öffnung zu Brahman) am
Scheitel.
Quelle:
http://www.heikogleichner.de/home/chakras     (pag.  71 van de pdf)

Pag  72   Maandag 22 apr ’13.
Alfred:  Sigilda, je zei dat het energiekanaal in de ruggenmerg/graat zou gaan veranderen. Die zou ‘breder’ worden. Is dit correct, ja?
Sigilda: Dit is zo.
Alfred: Is dat ook zo voor de andere energiekanalen in het lichaam?
Sigilda: Ja, die zijn nodig om de energie te transporteren om jullie in liefde
te brengen.  (ik herhaalde dit om daar zeker van te zijn.)
Alfred: Kan ik het zo laten staan?
Sigilda: Je kunt het daar zo laten staan. Dit verzekert het door jullie stromen in de energie van liefde
Sigilda: Stel je een net voor  (van energiedraden)
(een plaatje van een rooster van energiedraden, die ons “omhoog” tillen. Indruk van er door te worden ingesloten)
Alfred: OK, ik zag een plaatje van het net en dan worden wij opgeheven?
Sigilda: Dit tuit (bindt vast) jullie aan de diepten van “Alles Dat Is”
Pag. 73  Alfred: Hoe lang gaat dit proces van verbreding van energie kanalen door?
Sigilda:  7
Alfred: Je bedoelt 7 maanden?
Sigilda: Ja, 7 maanden.
Alfred: Dit correspondeert met het platform van na de 6 maanden? ( ik visualiseerde  het beeld van ascentie met het platform)
Sigilda: Ja. ( stuurt blijheid door)  Je doet het goed.
(woensdag 24 april 2013 (waak staat, zeer goede telepathische kwaliteit)
Alfred: Wat bedoel je precies met  “de diepten van ‘Alles Dat Is’? Is het de verbinding met het rooster dat je bedoelde?
Sigilda: Het is het rooster van liefde waarmee jullie je dieper verbinden.
Pag. 74   Alfred: Dat betekent dat sterkere energieën  door onze systemen gaan lopen, ja?
(er komt een plaatje dat ik niet meestuur, van accupunctuur naalden in iemands rug)
Sigilda: Sterkere energieën, ja.
Alfred: Wat voor effect heeft dat op accupunctuur?  (ik visualiseerde een chinese dokter die naalden in iemand stak)
Sigilda: Die zullen exploderen..  (ze liet een naald zien met energiedraden die uit een kleine bal kwamen waar de punctuur was . Ze bedoelde een ‘plotselinge ontlading’)
Sigilda: Ze (patiënten) zullen  zich misselijk of zwak voelen, huiveren en ontevreden zijn.
Alfred: Kreeg ik dat goed? Dat is belangrijk. (ik herhaalde haar beschrijving)
Pag.  75   Sigilda: Ja, dat is correct. Dat is een vreemde ontwikkeling voor velen.
Alfred:  Zullen dokters welke accupunctuur uitvoeren, een verklaring hebben?
Sigilda: Daar hebben ze geen idee van. (voor een uitleg of inzicht)
Alfred: Zal het aantal patiënten die deze toename merken, toenemen in de volgende maanden? (ik ontving een beeld die deze ontwikkeling liet zien.)
Alfred: Eerst langzaam, dan sneller (is dat wat het plaatje laat zien)?
Sigilda: Als water. (een plaatje van een overstromende ton/barrel die eerst veel water opneemt en dan begint voortdurend over te stromen. Een complex stuk informatie. Ik herhaalde de indruk die ik had, beschreef die in mijn eigen woorden. Sigilda veranderde het plaatje.  In een plaatje van een systeem met switches, knoppen)
Pag.   76    Sigilda: Als veel switches in de zelfde richting staan… (kan er een botsing komen. Die ‘knop settings’ kun je vergelijken met het gebruik van naalden)
Alfred: Dat betekent dat de naalden knoppen voorstellen. Als er teveel energie stroomt langs een daarvan, dan kan er een botsing komen?
Sigilda: Bravo, dat is goed.
Alfred: Dank je Sigilda. Dit is waardevol om er later op terug te komen.
Alfred: Zal het gedrag van baby’s, dieren of planten bijvoorbeeld worden beïnvloed door onze verbreedde chakra’s en hoger niveau van energie?
Sigilda: Kijk naar hun gedrag ( als in ‘beseffen’) hun vertrouwen (zal toenemen).. (ik wist dat zij dieren bedoelde)
Alfred: Ze (de dieren) zullen ons meer vertrouwen?
Sigilda: Ze wensen meer liefde.


Volgende keer bladzijde 77 van de pdf 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html