Labels

Monday, February 17, 2014

13.02.2014 Steve Beckow met een Uur met een Engel, over Obama, Valentijnsdag en de Opruiming in het Menselijke RijkDank aan Ellen voor een snelle teruggave!   Aartsengel Michaël kijkt naar President Obama en het Trans Pacific partnerschap, de Onthulling, de Opruiming van de cabal, de betekenis van Valentijnsdag, dimensionaliteit, octaven en over hybride wezens.

Een Uur met een Engel, 13 februari met Aartsengel Michaël 

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The New You: Emerging into the Brilliance of Humanity’s Heart Consciousness. Bij haar is Steve Beckow, stichter van De Golden Age of Gaia en Schrijver van Building Nova Earth: Toward a World that Works for Everyone.
Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.
Steve: Dank je zeer, Graham. En welkom Aartsengel Michaël.
AEM: En welkom aan jullie. Ja, ik ben Michaël, aartsengel van vrede, strijder van liefde, soms brenger van nieuws, door de multiversums heen. En welkom aan ieder van jullie.
Welkom in deze tijd van vreugde, van nieuw begin, van uitbreiding, van nieuwe werkelijkheid; welkom in deze tijd van de vervulling van jullie – want het is niet alleen de vervulling van de Moeder, van de belofte van haar plan waar wij zo vaak over hebben gesproken. Het is de vervulling van jullie, en niet alleen, mijn geliefde vrienden, van wat jullie denken dat jullie plan is, jullie missie, jullie bedoeling, maar ook jullie vreugde, louter vreugde om levend en in de vorm te zijn, om in de vorm te zijn op deze magnifieke tijd op Gaia, op deze planeet die door velen gekend wordt als Aarde, als Terra Gaia.
De winden van de verandering zijn bij jullie en ze gooien jullie niet omver. Maar ze liefkozen  je gezicht. Ze laten jullie kijken naar, en de geur in de wind in en uitademen  – de geur van verandering, de geur van liefde, de geur van verbreding, de geur van wording – de waarheid van jullie inter-dimensionale, multi dimensionale zelf.
Geliefde vrienden, jullie gooien je ketenen weg die jullie al zolang geboeid hebben. Jullie werpen de ketenen weg van de oude 3de dimensie – sommigen van jullie doen dat bewust en blij; sommigen niet. Maar kijk hoe jullie gedachtepatronen, jullie emotionele patronen, je spirituele patronen, je relaties, je inter-relaties, voor de visie en liefde voor je heilige zelf,, kijk er naar hoe deze veranderen en aan het veranderen zijn. Het is een wonderbaarlijke tijd, boven en beneden.
Zeg ik tegen je dat de chaos is geëindigd, dat alle paradigma’s, valse roosters en geloofstelsels op jullie planeet zijn verwijderd? Nee. Maar ze zijn snel aan het oplossen. En jullie zijn partners in liefde en mede-schepping, of co-creatie. Jullie liefde-bewaarders, liefde-dragers, jullie brengen dit tot stand. Twijfel niet aan je rol in ons partnerschap met jullie.
Zijn onze rollen identiek? Heel zeker niet. En dat is ook waar aan deze kant, tussen het engelenrijk, de diverse rijken, het aartsengelen rijk, de tronen, de seraphim, jullie sterrenbroeders en zusters, de opgestegen meesters, zij die eenvoudig zijn ontwikkeld tot louter energie. Ieder wezen, uniek in schoonheid en goddelijkheid van hun schepping, de schepping en weerspiegeling van de Moeder, heeft een unieke rol.
En jullie, zoete engelen op Aarde, ik herinner jullie eraan – en je kunt schimpen of je kunt lachen en je kunt op je voorhoofd tikken, maar ik herinner jullie er aan – ieder van jullie heeft een unieke rol, niet alleen in termen van je goddelijke zelf, je geïntegreerde zelf, maar ook je menselijke, hybride zelf.
Wij kunnen niet, en we willen dat ook zeker niet, zonder jullie verder gaan. Deze Ascentie, de verandering, de verschuiving, is een mede-schepping. Ja, jullie zijn ‘gedownload’ met, doordrongen, omgeven, ingestroomd met de goddelijke geschenken, direct uit het hart van de Moeder – uit haar helderheid, haar zuiverheid, haar blauwe diamant. Nu zijn jullie ondergedompeld in het bad met roze door jullie sterrenbroeders en zusters. St, Germain ontsteekt zijn toorts over de hele wereld. Maar we doen het samen met jullie.
Zo vaak hebben jullie de neiging – en ik zeg dit niet op een kritische manier – te denken dat jullie de junior partners zijn, dat jullie in de oude werkelijkheid  “minder zijn dan”, mijn familie. Mijn vrienden, mijn legioenen, mijn kring, ontsteek je blauwe vlam van waarheid en zie de heelheid van wie jullie zijn, en weet dat jullie met ons in een heilig, volledig partnerschap zitten.
Ja, wat jullie is gezonden, wat er gedaan wordt namens de Moeder, is anders voor ieder van ons. Maar betwijfel niet jullie rol. En betwijfel alsjeblieft ook niet de kritieke, essentiële aard van jullie rol. En jullie rol is niet alleen maar het je overgeven en reinigen. Jullie rol is actie, jullie rol is naar voren stappen en de totaliteit opeisen van niet alleen wat je wenst maar wat je wilt en waar je hier voor naartoe kwam.
Nu ik dat heb gezegd, zou ik nalatig zijn als ik niet ook tegen jullie zeg hoe goed jullie het aan het doen zijn. Er zijn keren, en ik geef nu het beeld van waar jullie toe in staat zijn om te zien en waar te nemen, dat je geen breder plaatje hebt van hoe goed – individueel, uniek, maar ook als collectief en zeker als groepen, als groepen en kringen van wegwijzers en pilaren en poortbewaarders en leraren en kanalen en healers en mededelers – jullie zien niet altijd hoe briljant jullie het echt aan het doen zijn, hoe goed jullie vooruit gaan.
En dus vanuit ons perspectief naar jullie hart, willen wij dat jullie weten, dat je niet alleen met de snelheid van het licht gaat maar met de snelheid van liefde. En wij, lief hart, gaan met jullie mee. Wees hier duidelijk over, want er zijn veel gesprekken bij ons, met de meesters, met jullie sterrenbroeders en zusters, over dit concept van nivelleren van het speelveld, als het ware, van frequenties die omhoog worden gebracht, frequenties die verlaagd worden, zodat we samen kunnen zijn.
Dat is niet wat ik vandaag zeg. Ik zeg, dat wij, wij allemaal, samen verder gaan.
Je zegt tegen me: “Geliefde Michaël, aartsengel van mijn hart, laat me dat alsjeblieft zien.” En wij  begrijpen jullie wens voor demonstratie. Denk nooit, lieve harten, dat we die wens tot  verwezenlijking niet delen, want in ons langer-blikveld van het begrijpen van ontplooiing, weten we dat na de Ascentie, na de tsunami van liefde, hoe veel er nog te doen blijft door het multiversum heen, en dat is prachtig.
We zijn verlangend om vooruit te gaan. Zullen we dit haastig doen? Nee, maar wij horen jullie smeekbeden, jullie hele menselijke wens naar ”Laat me dat zien”. Dus vragen wij van jullie, iedere dag, niet alleen om je prachtige drie-voudige vlam te ontsteken, niet alleen om je hart te openen en dan te ontsteken of mijn blauwe vlam, de violette vlam, de magenta vlam – voeg daar elke dag een vlam bij – maar dan om ermee in je hart te gaan en om te luisteren, te ontvangen.
Sta jezelf toe, alsjeblieft, om door ons, door je gidsen, je bewaarders, het antwoord op je gebeden getoond te worden.  Sommigen zullen wat horen, sommigen zullen weten. Maar laat dat tonen van de show gebeuren, de demonstratie in een weidse variëteit van manieren die naar voren komen. En laat dat tonen het teken zijn wat voor jou betekenisvol is. Wij zijn bij jullie.
Nu, beste Steve, waar wil je vandaag mee beginnen? 
Steve: Nu, ten eerste, Lord, of ik tegen onze luisteraars kan zeggen dat ik wat uittreksels wil posten uit ons  geweldig gesprek bij die persoonlijke reading die ik had op 12 februari over alle factoren die in het spel komen bij de gebeurtenissen die aanstaande zijn. Daar wil ik vandaag niet op in gaan. Maar dit is wat ik wel wil verslaan.
Veel lichtwerkers zijn nog steeds onzeker over president Obama, en er is geen actie die hij heeft ondernomen die hen meer in verwarring heeft gebracht als het Trans-Pacifistische Partnerschap. Dus ik vraag u daarnaar. Kort dus. 
En dan wil ik zien of u iets wilt zeggen over de komende tsunami van liefde, het belang van 14 februari misschien. En dan heb ik nog een aantal vragen over de Reval/ het bekendmaken, en dan kunnen we terugkeren naar het gesprek over de operaties, procedures en
org chart(organisatie?) voor het Gezelschap van de Hemel, inclusief misschien als we tijd hebben, een kort gesprek over wat u de vorige keer zei, dat engelen dimensies anders beleven dan wij doen.
President Obama en het Trans-Pacifistische Partnerschap
Dus misschien kunnen we beginnen met president Obama. Veel mensen, inclusief lichtwerkers, blijven die slechte pers zien die hij krijgt en denken dat hij deel van de cabal is.
En het Trans-Pacifistische Partnerschap verwart de meeste van iedereen, omdat dit een aanval schijnt te zijn op het milieu, een aanval op de wettelijke procedures van landen en hun autonomie, enz.
Kunt u ons vertellen, kunt u voor ons vertalen, voor ons, waar het Trans-Pacifistische parnerschap over gaat en of president Obama aan het proberen is, zoals ze zeggen om de landen te ontdoen van hun autonomie, enz.
AEM: Deze, jullie broeder van de sterren en van ons verbond, Barack Obama, heeft een heel moeilijke tijd gehad, in zijn positie/ambt.
Nu, we oordelen niet, noch zouden jullie ooit moeten oordelen of jury zijn over iemand. Maar het is erg moeilijk, als men een ambt aanneemt van iets dergelijks, kunnen we zeggen, verheven leiderschap om geen daden of on-daden te doen die pijnlijker zijn geweest in dit geval, belast en onderzocht zijn.
En ja, deze ene is schaakmat gezet in heel veel keren, maar dat betekent niet dat er geen gebieden zijn waarin hij niet voorwaarts kan gaan.
Zijn er vergissingen in oordeel geweest? Zijn er vergissingen van invloed geweest? Ja. Ja, die zijn er geweest. 
Deze situatie, dit Trans-Pacifistische Partnerschap waar je over spreekt, is een poging – en we benadrukken ‘poging’ – om mensen van veel landen beginnen te laten denken in trans-nationale termen, om over een wereld  te denken die geen grenzen heeft.
Nu, is dat misschien een voorbarige sprong, als er zoveel zaken bij horen van vrede? Omdat wat jullie denken dat economische belangen, soevereine belangen zijn, waar op moet worden gericht, en eerder dan opgelost, die gewoon moeten worden verwijderd voor het idee om een wereld te zijn die totaal is geher-structureerd wat betreft tarieven en handel, economieën, belasting en valuta’s.
Er zit een verwerkelijking hierin, in de wortel ervan dat de Verenigde Staten van Amerika niet langer echt de omhooggaande macht is. En het is een poging om een steunpunt te houden in een heel andere wereld. Gaat hij daar mee om op de meest mogelijk effectieve manier? Nee. Want het is nog prematuur en het maakt te veel mensen bang en angstig. En er zijn teveel gaten tussen hier en daar.
Dus hij kijkt er al vele jaren naar en houdt geen rekening met het huidige klimaat waarin hij opereert. En op veel manieren denkt hij – of spiegelt hij, zal ik zeggen – de wijze waarop coöperatie, cultuur, handel van wat jullie denken dat goederen zijn en diensten, ergens anders werken. Maar jullie zitten niet op een punt van dat niveau van ethisch gedrag en integriteit. Dus daarom zeggen we dat het een onjuiste stap is.
Is het een stap van de duistere cabal? Nee. Het is een stap van een mens die probeert om de indruk van morgen op zijn presidentschap, los te laten. Nu, of het nu deze leider is of een andere leider… want als jullie naar je planeet kijken, kun je merken dat er veel meer wezens zijn in leiderschapsposities die zijn ingesloten, Obama zit ingesloten, op dit moment – en wij moeten “op dit moment” benadrukken – wie op een plaats van chaos, of verwarring of onvolledigheid zitten.
En dan zijn er degenen die feitelijk kritisch in evenwicht zijn in integriteit, in liefde en eerlijkheid.
Dus wat ik van jullie vraag – en dit verwijst terug naar ons heilig partnerschap en het spreekt werkelijk over de vraag die jullie me allemaal stelden – en die is “Michaël, hoe kan ik die gekte stoppen?” Neem dan mijn blauwe vlam, neem de toorts van St. Germain, jullie allemaal, dagelijks, alle uren, wekelijks en ontsteek als één man deze leiders!  Verdelg en help verwijderen wat zij denken dat obstakels zijn en wat obstakels zijn voor hun ware vervulling voor hun goddelijke missie en bedoeling.
Jullie weten dat je mijn zwaard, NU, kunt pakken en door de illusie heen kunt steken, steek door de illusie heen dat macht, die positie, want dat staat op het spel, wenselijk of waardevol is. Steek door die illusies heen die je laten denken dat elke actie een actie pro is, want die is dat niet. Zelfs zij in containment – en ja er zijn er enkele – kunnen worden  geholpen, geassisteerd, door die energie naar hen toe te sturen, en door jullie, door ieder van jullie en jullie collectief, eisend en bevelend om een gerechte/juiste actie.
Nu, ik weet wat je volgende vraag is. Die is “Michaël, hoe kan het zijn, dat dit wezen, deze man Obama, die door jou wordt geleid, die vele wezens in het Witte Huis heeft, die een van de sterrenbroeders en zusters is, hoe kan het gebeuren dat er een misstap is?”
Dit is deel van de menselijke ervaring. En wat jullie doen, wat jullie zien – niet straffend, niet oordelend – maar wat jullie zien is hoe een wezen gevangen wordt, verstrikt wordt in die illusie, specifiek als hij omgeven wordt door degenen die geacht worden en die de intentie hebben om betrouwbaar te zijn en ethisch en eerlijk en visionair, maar die gewoon niet het zicht van visie hebben die nodig is om adequate ondersteuning en advies te geven.
Nu, hoe vaak hebben jullie je niet tot mijn gekeerd – en ik spreek vanavond tegen jullie, mijn broeders en zusters – hoe vaak keren jullie je tot mij en zeggen: “Michaël, ik heb grotere ondersteuning nodig. Ik moet een hulpje hebben, niet louter een geheiligde partner, een geliefde. Maar ik moet in heel praktische zin hulp hebben dat ik kan doorgaan, dapper, duidelijk, direct, met mijn missie.”
Zet Obama of iemand anders niet in een andere categorie. Gebruik mijn zwaard.  Sla de droesem weg. En gebruik mijn vlam om het pad naar de waarheid te verlichten. En hierdoor, of je nu wakker of in slaap bent, met me reist naar de verre bereiken en hoeken van deze planeet, of  gewoon in Washington zijn, jullie staan mij bij.
Is dit duidelijk?

Begin van het eerste uittreksel  dat ik stuurde.

Valentijnsdag en de Tsunami van Liefde
Steve: ja, zo is het, Lord. En dank u daarvoor. Ik kan het niet helpen omdat het morgen de dag van liefde is, de Liefdes Dag, Valentijnsdag en ook een dag waarop we denken aan de toestand van vrouwen in sommige gebieden van de wereld. Is er een betekenis morgen wat betreft de tsunami van liefde?
AEM: Ja, die is er.
Steve: Is er iets dat u met ons kunt bespreken?
AEM: Laat het me zo zeggen. Nu, ik zal speken ook namens mijn zusters en de Moeder en het gehele Gezelschap van de Hemel, maar specifiek spreek ik over de Raad van Liefde, waar ik deel van ben – net als iedereen van jullie. Er zijn veel dagen van viering op de planeet, maar is het niet ongewoon dat er eenvoudig een dag is waarop liefde, in veel vormen wordt gevierd? En dus claimen we deze dag, figuratief en feitelijk. En we hebben dat al vele jaren gedaan. Maar specifiek nu, dit jaar, claimen wij dat. En we claimen het namens de Moeder en haar geschenk van liefde – het geschenk vanuit haar hart, vanuit haar essentie – voor ieder een van jullie.
Nu, velen van jullie zijn begonnen om de verschuiving te voelen, de stromingen, het sijpelen – het maakt ons niet uit hoe jullie dat noemen – het begin van de actie van de tsunami van liefde. En de Moeder wil dit woord zodat jullie de doordringende aard van die beweging kennen, van deze golf. Die is niet destructief; die is constructief. Dit is her-constructie. Het is her-ontdekking. En die draagt in zich de partikeltjes  die jullie nodig hebben, naar verlangen, om vragen, naar herconstructie, heelheid.
Velen van jullie hebben gezegd: “Ik kan die meditatie niet staande doen.” Dan vragen we jullie, specifiek morgen (=14 febr) om te zitten, te liggen, te knielen – het maakt ons niet uit. We zullen jullie vasthouden. Zoals we zeiden, we zijn bij jullie in partnerschap. We vragen jullie om je hart te openen om te ontvangen.
Twaalf-twaalf (12:12) waar je ook woont is een hele goede tijd. Maar we weten dat deze gebeurtenis, dit geschenk van de Moeder van een grootheid is die veel te groot is om vastgelegd te worden op een uur of op een moment. Daar heb je het. Jullie houden van dagen en tijden en ik breek alle regels en geef het aan je. Want dit is onze dag. Dit is onze dag om liefde te vieren met jullie. En wij vieren ook onze liefde voor jullie.
We zeggen dat we van jullie houden, dat jullie geliefd worden en dat jullie liefde zijn. Het is heel zelden dat we merken, terwijl we deze woorden tegen jullie zeggen, dat jullie werkelijk de volle invoer krijgen en inslag van wat we aan jullie zenden.
We breiden het uit voor de Moeder. Natuurlijk wij doen blij wat zij vraagt. En jullie doen dat ook, wetend en onwetend, bewust en onbewust; jullie worden veel meer geleid dan jullie denken. Morgen een dag waar je, als je wilt het quotiënt kunt meten van liefde, ga verder en doe het.
Maar open je eerst en ontvang, mijn geliefde mensen, want de sluizen zijn zich aan het openen. Dus, dat is de betekenis. Maar eerst, open en ontvang. Open en ontvang, mijn geliefde mensen, want de sluizen zijn zich aan het openen.
Steve: Okay.                         AEM: Dus dat is de betekenis.

Eind van het voor-gestuurde uittreksel.

De Onthulling en de Wereldlijke Valuta her-instelling (Reset)
Steve:  Dank u, Lord. Dat is heel nuttig. Nu, voordat we onze discussie hervatten van operaties, procedures en de org chart voor het Gezelschap van de Hemel, inclusief een kleine discussie over engelen en dimensies, twee vragen over de Onthulling. Er is werkelijk nergens waar we naar toe kunnen om gezaghebbende informatie te krijgen over gebeurtenissen anders dan bij het Gezelschap van de hemel. En ik wil graag wat bevestiging van u over twee gebeurtenissen.
Voor alles, er is een prikkel/grief over dubbel en triple dippen. En het schijnt dat dat heeft geleid tot arrestaties en het schijnt dat het heeft geleid naar enige vertegenwoordigers van het Congres en Senatoren die aftreden. Kunt u ons bevestigen, ten eerste of dat aan het gebeuren is en is gebeurd? En kunt u ons daar iets over vertellen? En dan heb ik nog een tweede vraag voor u.
AEM: Laten we gewoon zeggen dat er heel veel reiniging bezig is. En ja, het is een eigenaardige visie, maar kunnen jullie denken dat het Gezelschap van de Hemel een schoonmaak doet?
En dat manifesteert zich in het stoffelijke rijk. Nou, niet iedereen; laat me er heel duidelijk over zijn! Maar er is het hmm sluw gedrag van sommigen. En zo is het dat ze justitie hebben omzeild met de betekenis van jullie woord, maar ook in de betekenis van ons – en er zijn zeker schoonmaken geweest in het menselijke rijk, niet louter van politici. Maar die zijn van meer zichtbare aard. Maar de verandering/verschuiving is begonnen.
Dus dit is deel van een grotere beweging. Een grotere schoonmaak.
Steve: Is er iets dat u wilt vertellen over die grotere beweging, Lord, voor ons?
AEM: Oh, nee. Wij geven niemand een ‘hoofd omhoog’.
Steve: Ja, Okay. Dat heeft zin.  Ten eerste, ik stel nu de tweede vraag, ik moet onderscheid maken tussen de Reval/Opwaardering en de Wereld Valuta Her-instelling. (Reset) De Reval/Opwaardering zit rond de Iraakse Dinar, maar de Wereld Valuta her-instelling gaat over alle valuta’s. Er werd gezegd dat president Obama de vorige zondag zich heeft afgemeld, voor de 9de februari.   Is dat juist? Ging president Obama naar Reno en tekende hij af voor de Opwaardering?
AEM: We hebben geen toestemming om dat te zeggen. Maar laten we jullie vertellen dat dit deel van het plan is en dat dit tot vervulling komt. En dan zal iedereen zeggen: “Nou misschien is het toch uiteindelijk niet zo’n slechte kerel.”
Steve: Goed. Nu, als u zegt: “dit is deel van het plan,” bedoelt u een ondertekening van president Obama, ja?
AEM: Dat is een overeenkomst, ja.
Engelen, Dimensies, Octaven 
Steve: Okay. Dat is heel goed. Nou, dan laten we dat los en hervatten ons gesprek over operaties, procedures en de org chart voor het Gezelschap van de Hemel. Maar voordat we dat doen, zei u iets tegen me in mijn reading van de 12de februari dat mijn nieuwsgierigheid wekte.
Vaker praten we over - iemand vraagt waar ze vandaan komen en dat geef ik aan u door en u zegt dan dat ze een engel zijn en dat ze uit de 9de dimensie komen. Maar bij deze reading zei u dat engelen geen dimensies ervaren zoals wij dat doen, dus is het niet juist om te zeggen, dat ze uit de 9de dimensie komen. Is dat juist?
AEM: We neigen er toe te zeggen en dat hebben we zeker vaak gezegd: ‘Ze komen uit..’  Misschien zou het accurater zijn om te zeggen dat ze verankeren, ze bezoeken, zij zijn van…
Nu, hetzelfde is waar, want dit is deel van mijn favoriete onderwerp want het heeft betrekking op hoe jullie – en wij – informatie interpreteren die we met elkaar delen? En zoals je leert te spreken op een andere manier, en vibratie, met jullie sterrenbroeders en zusters, is het steeds belangrijker aan het worden dat wij duidelijk zijn  en jullie duidelijk zijn.
Hierbij komt nog, hierdoor en door de verbreding die jullie ervaren,  jullie wezen, de totaliteit van jullie wezen, niet louter je denken, of je hartbewustzijn, of je emotionele lichaam, meer voorbereid is om te ontvangen en de informatie te integreren waarover ik nu spreek.
Dus, als je vraagt naar een wezen dat in de vorm zit.. laten we dus om het doel van dit gesprek, deze persoon een menselijk wezen noemen of ze nu hybride zijn of niet. Als ze in de menselijke vorm zijn, dat verwijdert, kunnen we zeggen, hun engelachtig zelf niet. En heel vaak – in feite, heel vaak, allermeest vaak – als je denkt aan het universele zelf, dat we vaak eerder gebruiken dan gewoon het hoger zelf, en dat voelt als een verbinding met een deel van jou, maar denk erover als hoger, je engelzelf is een zeer groot deel van wie jullie zijn in universele zin.
Als je in de menselijke vorm komt, beleef je het rijk van de menselijke ervaring – 12 dimensies, 12 lagen in die dimensies, 12 stralen en zo voorts. Nu, wat jij zegt en wat wij zeggen is: waar heeft deze persoon zich voornamelijk zelf neergezet, niet alleen in dit leven maar in vele levens? Als je vorm aannemen, wat is dan de plek waar ze dan het meest blij om zijn om in te zijn en thuis zullen noemen?
En voor sommigen is het de 7de, en dat is het Christusbewustzijn en liefde. Voor anderen is het schoonheid [9de dimensie of Overgave, Waarheid en Vreugde]. En voor weer anderen de 11de (Dimensie van Meesterschap].
Nou, we zullen dus zeggen: ”Die persoon komt uit, of uit…” de 9de, 10de, de 7de, de 5de en zo voorts en die dragen de kwaliteiten uit die dimensie, of uit die werkelijkheid. Dat brengen ze, specifiek in de tijd waarop de oude 3de aan het afbreken is.
De kwaliteiten waar jullie van gedacht hebben als goddelijke kwaliteiten zijn heel erg nodig geweest. Dus, zuiverheid, creativiteit, vermogen om verandering te managen, enz, zijn cruciaal geweest om die illusie en  het stationaire, de statische aard om in de 3de dimensie omsloten te zitten, te breken.
Nu, als jullie de menselijke vorm verlaten, als je tegen mij of tegen de Moeder of tegen je gidsen zegt, of tegen je geliefde: “Ik ga nu weg. Ik werp de stoffelijke vorm aan de kant. Ik zie je later wel weer,” dan is data een universum van verbreding en keuze. Betekent dat nu dat die persoon, dat wezen, dat nu deze loutere energie van het engel-zelf is totaal vertrekt uit de 9de, 10de, 11de, 12de dimensie? Nee, niet noodzakelijk.
Zijn ze beperkt tot die werkelijkheid? Nee.
Jullie hebben vrije doorgang en begrijp ook dat in het engelen rijk, jullie ook, als mensen en wat jullie worden, jullie het potentieel hebben en het vermogen om ook op veelvoudige plaatsen te zijn (multi-locate). Dus je kunt in de 9de dimensie zijn. Je kunt zingen in de engelen koren van wat je gedacht hebt aan de buitenkant van de menselijke dimensies, die, tot nu aan toe, jullie definitie geweest is van jullie ervaring. Nu zijn we aan het uitbreiden en zeggen: “Wacht, er is meer.” Jullie kunnen aan boord van een schip blijven en dat kan een dimensionale werkelijkheid zijn of je kunt verder dan dat zijn gegaan.
Dus er zijn veel keuzes. En je kunt ook nog willen zijn in al die gebieden, tegelijkertijd.
Heel vaak, specifiek als iemand zeer intens is toegewijd – in relaties, in liefde, in de familie, in zijn missie, in bedoeling – zullen ze willen blijven in de dimensionale werkelijkheid van de menselijke ervaring om door te gaan de Moeder te assisteren, niet alleen de menselijke wezens die ze achter hebben gelaten, alhoewel dat een sterke band is, maar ook om de Moeder te assisteren en ons, om jullie te helpen.
Dus is het de voorkeur en de wens om te zeggen: “Nou nadat ik wat rust heb gehad, wil ik echt doorgaan met wat ik was begonnen in deze dimensie, want ik weet, dat het als thuis voelt voor me… en het is dan ook dat ik kan doorgaan met mijn werk met de voltooiing van Gaia’s reis en de reis van de mensheid.” Maar daar is het niet toe beperkt.
Nu, we weten dat we deze dag een uitbreiding hebben geïntroduceerd van de concepten die je gebruikte om mee om te gaan, maar we hebben ook groot vertrouwen dat je in staat bent om te vatten wat we zeggen. 
Steve: All right. Veel luisteraars zijn in feite engelen, denk ik, Lord. En u sprak over de 12 dimensies van het menselijke rijk. Zijn er ook dimensies in het engelen rijk waar we niks over weten?
AEM: Dimensies neigen een experimentele constructie te zijn, ook al denken jullie daar niet zo over en ze hebben betrekking op een stoffelijke tijd/ruimte continuüm constructie. Dus als je dat in een zeer losse vertaling wilt opnemen en zeggen dat het engelen rijk een dimensionale werkelijkheid heeft, dan zeggen we: “Ja, maar maak er geen spiegelbeeld van waar jij over gedacht hebt.”
Steve: All right. Dus, om dit nu samen te breien, deze bedachte/fictieve mens die aan u vroeg waar ze vandaan kwamen en u zei: “Jullie komen uit de 9de dimensie,” als die het menselijke rijk verlaten dan konden die heel ergens anders terecht komen dan in de 9de dimensie en dat kan een veel meer uitgebreide ervaring worden. Is dat juist?
AEM: Ja, dat is juist. Maar weet ook dat in engelenvorm – en zelfs als je dat nu leert, en dit is deel van jullie Ascentie – dat jullie vrij zijn om alle dimensies te bezoeken en alle werkelijkheden ook.
Steve:  Hmm.
AEM: Maar wel in die menselijke sfeer.
Steve: Right.
AEM: Dus die persoon uit de 9de kan zeggen: “Ik denk dat ik naar de 12de ga,” of “ik denk dat ik mijn rol weer ga aannemen als commander aan boord van een schip, maar zal een andere vorm aannemen.” “Ik denk dat gewoon een tijdje vrij ga vliegen als een van Moeder’s engelen in het algemeen.”
Steve: Hmm. All right. Wat is het verschil tussen een dimensie en een octaaf?
AEM: Een octaaf is een andere maatstaf die vaak gebruikt wordt om te weerspiegelen hoe een beweging plaats vindt vanaf een niveau van ervaring naar een volgende. Dus, bijvoorbeeld, de mensheid, zoals jullie vast zaten in de 3de dimensie of in een zeer laag octaaf, dat kun je bedenken als de grondsleutels of de lage niveau van een piano (toetsenbord). Het was het laagste octaaf van menselijk bestaan. En jullie zijn daar zeer lang geweest.
Nu zijn jullie aan het springen, zoals mijn zuster zei, en dit wordt vergemakkelijkt door de nieuwe jullie.  En jullie allemaal, lief hart, hebben en omhelzen je nieuwe jij. En de tsunami van liefde zal dat vergroten. Dus jullie gaan, en het is niet noodzakelijk een, twee, drie, vier. Jullie gaan sprongsgewijs, op veel manieren, naar een plek, naar een hoger octaaf van bestaan. Een hoger octaaf van bestaan geeft jullie niet alleen toegang naar een hoger rijk van dimensionaliteit, die alle dimensies inhoudt, maar een hoger rijk van bewustzijn, van harte bewustzijn, van uitbreiding, en besef van wat er verder ligt dan de bel van menselijk bestaan.
En het hoger octaaf is wat er specifiek nodig is voor de volle betrokkenheid en integratie van de mensheid naar galactisch en inter-galactisch bestaan.
Steve: Okay. Nu, u gebruikte de woorden galactisch en inter-galactisch. Wat is het verschil tussen die twee?
AEM: Het is een onderscheid dat zij maken.
Steve: Oh, okay. [lacht]
AEM: En dus zeggen jullie: “Ik ben Noord Amerikaan,” en een ander zegt: “Ik ben Europeaan,” of iemand zegt: “Ik ben Australiër”. Dus denk aan inter-galactisch als de betekenis van verder weg dan galactisch.
Steve: Verder weg. Okay. En hybride? Ik denk dat is hetzelfde word of de zelfde betekenis, dat zit vast aan samenstelling. Is dat juist?
AEM: Dat is correct. De hybride is  het mengsel van een sterrenwezen – jullie gebruiken ook vaak het woord sterrenzaad.
Steve: Right.
AEM: Maar het is de menselijke-galactische sterrenwezen, inter-galactisch, engel-zelf.
Steve: Okay.
AEM: Het is het geïntegreerde geheel. Dus je hebt menselijke wezens die hybride engelachtig  zijn. Die zijn niet inter-galactisch, dat zijn menselijke engelachtigen. Je hebt mensen die hybride zijn die zeer elementaal zijn – fairies, leperkanen (kabouters), waterspirits, enz. Dat zijn hybriden. Dus zijn het niet louter inter-galactics en sterrenzaden. Jullie zijn een wonderbaarlijk mengsel van zoveel aspecten.
Steve: Um.hmm.
AEM: Jullie zijn een heerlijkheid.
Steve: Okay. Nou, we moeten een volgend tijdstip nemen. We hebben nog veel te leren, dat weet ik, Lord. Dank u zeer hiervoor.
AEM: Het is mij een genoegen. En ik nodig jullie uit – kom, vier de dag van liefde met me.
Steve: Dank u, Lord.
AEM: Wij zijn bij jullie.
Steve:  Dank u.
AEM: Vaarwel.

Steve:  Vaarwel.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html