Labels

Monday, February 17, 2014

14-21.02.2014 Anna Merkaba met de Hathors: Transformatie en het Doorbreken van Illusies


Anna Merkaba met de Hathors:  Portaal: Waterjuffer/Libelle Poort op  14-21 februari ‘14 – Transformatie en het Doorbreken van Illusies Als de klok op de kalender van het menselijke begrip van tijd naar een volle cirkel gaat van licht en liefde. Als de klok het uur slaat van de uren en de eeuwige zegeningen en bloesems van energieën daarin ontketenen, zal jullie hele planeet beginnen de opheffing en geweldige verandering te voelen in de psyche van hun wezen.
Want het portaal van vreugde en hergeboorte, verandering en transformatie,  het portaal heeft haar prachtige zelf geopend van de Dragonfly/Libelle of Waterjuffer om jullie te assisteren de poort van je psyche te openen en om door de illusies, de beteugelingen en beperkingen heen te breken, om de eeuwige waarheid te bereiken van de Schepper en jullie Schepper zelven.
En dus in de volgende van zeven van jullie aardse dagen zal het portaal doorgaan uitwerking te hebben. In die tijd zullen velen van jullie die op de Aarde wonen de gelegenheid hebben om de reiniging te voltooien en om de vlucht te nemen naar een andere staat van zijn, de vlucht  in een ander rijk van etherische proporties. Het opheffen van jullie bewustzijn en het scheppen van de hemel die jullie gemanifesteerd willen hebben op aarde, zal het eerst worden herkend in de  psyche van jullie wezen.
En zo, zeer geliefde kinderen van het licht, zijn Wij, de Hathors van de nieuwe wereld, de Hathors van de oude dagen, de Hathors van Licht en Liefde van de hemelen, vandaag hier om jullie aan te moedigen om de tijd op het uiterst mogelijke nuttige positie te gebruiken voor de mensheid. Weet dat door de duur van dit raam van mogelijkheid, jullie lichtlichamen zich drie voudig zullen verbreden, jullie energievelden zullen zoemen van hernieuwde lichtheid van zijn en de schitterende golf na golf  van tevredenheid, verrukking, vreugde, liefde en geweldig potentieel, zal diep vanuit binnen in je wezen omhoog rijzen en zich verspreiden door jullie sfeer van invloed met kracht en schittering, culminerend in een vruchtbare overvloed voor de hele mensheid.
En dus, op de datum van jullie Volle Maan die omhoog gaat [14 februari] zullen de deuren naar de psyche die daarin woont zich open spreiden om de gelegenheden in te ademen die het nieuwe licht en liefde zijn dat eens te meer aan de mensheid wordt geschonken door de hemelse woning van de bron en de goden en godinnen die jullie zijn. Begrijp zeer geliefden dat jullie de mede-scheppers zijn van je eigen werkelijkheid en dat wat jullie in je droom weven, wat jullie in je geestesoog weven dat zal gemanifesteerd en geïntegreerd worden in de werkelijkheid die je voor je ziet.
Terwijl jullie ontwaken voor die realisatie zul je de vlucht nemen, vlucht en lichtheid en jullie zullen zien dat wat jullie nooit eerder hebben gezien. Ieder en elk obstakel op je pad zal plotseling omkeren in een prachtige ervaring waardoor je veel zult leren over je eigen zelf en de zelven om je heen.
Jullie zullen iedere gelegenheid krijgen om je bewustzijn te verbreden om meer licht, liefde en vreugde, overvloed, harmonie en eeuwig begrip van de waarheid in je wezen te laten gaan. Want vanuit het wezen van je eigen zelf, zul je dan in staat zijn om het informatie bevel te verspreiden dat jullie in GAIA verankeren en dat voor allen die daarin wonen, de illusies wegsmelten en de weg vrij maken voor de eeuwige waarheid van de Schepper en jullie eigen Schepper zelven.
Want we kunnen het niet genoeg herhalen dat ieder enkel mens van jullie een machtig wezen is!  Inderdaad dit is zo en zo is het! En aldus, zonder het volle en juiste begrip en bevatting dat dit zo is, is het niet mogelijk voor jullie om de wereld te veranderen en om te scheppen wat jullie wensen te zien, want jullie moeten begrijpen en volledig het begrip belichamen dat jullie allemaal machtig zijn, onbeperkte wezens zijn die uit de hemelen van boven zijn gekomen om een nieuwe richtingsstroom in te stellen van energieën, een nieuw denkpatroon voor ieder die woont op GAIA.
Om deze prachtige zielen bij te staan om in het nieuwe begrip te gedijen van onvoorwaardelijke liefde. Om hen te helpen los te breken uit de sluier van vergeten, uit de valsheid van de geschiedenis van de mensheid als een geheel en met hun eigen individuele structurele herinnering van hun eigen wezen. Om de nieuwe tijdsperiode van het eeuwige OM binnen te leiden.
En dus beginnende met de datum van jullie Volle Maan die omhoog gaat, moeten jullie de gelegenheden op je nemen om jou aan jezelf te presenteren en om jezelf te transformeren in een Libelle/Dragonfly vanuit je eigen psyche, spreid je vleugels uit zeer geliefden, neem je vlucht op vanuit je hart en laat je bewustzijn zich verbreden, transformeren en transmuteren wat allemaal in de weg van het licht staat.
WIJ zijn met jullie. WIJ houden van jullie. Goodbye nu.

Persoonlijk bericht van Anna: ik begon te zoeken naar de spirituele betekenis van de dragonfly/libelle nadat ik deze boodschap kreeg, en hier is wat ik ontdekte:
Dragonfly symboliek onthult hoe je voorbij illusies moet geraken, dragonfly leert de magie om vibraties te veranderen door het gebruik van kleur en laat ons het pad zien naar nieuwe werelden terwijl zij daar in en uit danst door mystieke portalen.
De totem van Dragonfly leidt je door de misten van verandering naar het land van magie waar je je ware macht vindt en je de wijsheid hoort van je ziel.
Het Libelle spirit dier is een zeer krachtige boodschapper van de heerlijkheden van Magie! Dragonflies die vol zijn van mystiek en machten van illusie… De spirituele betekenis van het  Dragonfly totem symboliseert het voorbij de zelf gecreëerde illusies te gaan die groei en verandering beperken. Dragonflies zijn de belichaming van kleuren magie en van transformatie.
Dragonfly totem energie herinnert je aan de goddelijke boodschap van licht – omdat de dragonfly licht weerspiegelt en creatieve verbeelding opent die in je leven te stromen.
Het Dragonfly symbool schijnt het vermogen te hebben om in alle richtingen te gaan, spreekt tegen je over zuivere potentie en geeft het geschenk van visies en inspiratie voor wat je kunt scheppen in je leven, hoe je door het terrein vaardig kunt manoeuvreren met snelle precieze acties en bewegingen … dit is waarom transformatie een algemene dragonfly symboliek is.  (bron is:    http://www.spiritanimal.info/dragonfly-spirit-animal/)


The Hathors – channeled by Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life –- Discover your true self through the vibrational messages from behind the veil –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/ 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html