Labels

Thursday, July 5, 2012

Steve Beckow met Engel AE Michael via Linda Dillon


Steve Beckow in een Uur met een Engel met AE Michael op 2 juli 2012 via Linda Dillon: Over het gevangen nemen van de Cabal.


In deze editie van Een Uur met een Engel, legt Aartsengel Michaël uit wat er gaande is met wat wij de “massa arrestaties” genoemd hebben, en hij moedigt ons aan om dit de “containment” te noemen,” indamming of opsluiting”. Die opsluiting begon op 25 juni 2012 en is nu ell onderweg. Dat zorgt ervoor dat het leiderschap van de Illuminati uit hun macht wordt verwijderd en gevangen wordt gehouden zodat ze tegen anderen niet schadelijk meer kunnen handelen. 


Die opsluiting gebeurt wereldwijd met alle regerings, financiële en militaire leiders die tegen de Shift (Verschuiving of Verandering) hebben gewerkt. Dat zal hen niet kwaad doen, maar zorgt er voor dat hun invloedsfeer verdwijnt. In mijn ogen is dit het nieuws waar we op hebben gewacht. Het zal de weg vrijmaken voor (Disclosure)Onthulling en voor NESARA. 


Dank aan Ellen voor dit buitengewoon snelle afwerken van de transcriptie. 


Een Uur met een Engel met Aartsengel Michaël op 2 juli 2012


Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijver van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. En hiermee geef ik het aan jou door, Steve.Steve Beckow: Dank je zeer Graham. En Aartsengel Michaël, voordat we beginnen, ten eerste: welkom. 


Aartsengel Michaël: Dank je. 


Steve: En wij hebben onze eerste aanwijzingen gehad vandaag dat de massa arrestaties begonnen zijn. SaLuSA zei vanmorgen: “De echt opwindende tijden zijn gekomen, terwijl jullie bevestigingen krijgen van arrestaties die begonnen plaats te vinden.”En Blossom Goodchild haar bronnen van de Galactiche Federatie, die zeiden vandaag: :Dit is D-Day. Dit is de tijd waarvoor jullie hier kwam om er deel van te zijn. Dit is het moment waar jullie naar verlangd hebben dat zou gebeuren. Dit is de reden waarom jullie hier beneden kwamen. Dit is het doel waarvoor jullie kwamen om het te dienen. Dit is waar jullie je al die tijd op voorbereid hebben. 


” We wachten nu op u met ingehouden adem om te horen wat u ons kan vertellen over wat er gebeurt en wat er zal gaan komen. 


AEM: Gegroet. Ik ben Michael, aartsengel van vrede, krijger van liefde, brenger van de waarheid. En ja, mijn geliefde vrienden, voordat we vandaag beginnen, laten we de blauwe vlam van waarheid oproepen en hem ontsteken in iedereen die hierbij is of naar deze uitzending luistert vanavond, in hun hart, in hun geest in hun derde oog, en in hun wortelcentrum, want dit is een tijd om je te verankeren, duidelijk en volledig, ook op planeet Aarde, en om aanwezig te zijn in de volheid van jullie werkelijkheid. En ja, het is een tijd van vreugde, het is een tijd van vervulling en het is een tijd waarop veel van wat jullie denken dat voorspellingen of profetieën zijn, gaan gebeuren. 


Maar laat me ook zeggen, als jullie broeder, als jullie vriend, als de aartsengel van vrede, dat jullie niet alleen kwamen deelnemen aan vernietiging, of alleen in dingen zoals massa arrestaties, want echt, wat betekent dit? Wat wij aan jullie willen voorstellen is dat het idee of de term van massa arrestaties, of het nu met de Intergalactische Raad of met de Galactische Federatie is, of met jullie sterrenbroeders en zusters, wijd en zijd verspreid, voor lichtwerkers en lichthouders, heeft dat een zeer andere betekenis. 


En daarom wil ik me richten op het gebruik van taal, omdat, lieve harten, als jullie praten over massa arrestaties, spreken jullie over geweld. Jullie spreken dan van vergelding, jullie spreken dan van wraak. En dat is niet wie jullie zijn, het is niet wie jullie ooit geweest zijn, en het is zeker niet waarvoor jullie zijn gekomen. 


Dus laten we deze termen lichtjes veranderen. En voordat we die terminologie aanpassen, laten we ook zeggen dat de Intergalactics, of de Galactische Federatie niet verantwoordelijk zijn voor wat jullie denken dat massa arrestaties zijn, om degenen samen te brengen die jullie verantwoordelijk houden voor pijn en kwetsuren en de dualiteits polariteit, de valse paradigma’s van de Aarde. Hebben zij die energie vastgehouden en hielden ze die sterk vast? Ja. Maar weet ook, dat ieder van jullie die paradigma’s ook hebben vastgehouden, misschien niet in dit leven maar wel in andere tijden en op andere plaatsen. En natuurlijk dat is waarom ieder van jullie precies weet wat dit met zich mee brengt en wat het betekent en hoe dit voelt. Maar laat me zeer duidelijk zijn. Deze valse paradigma’s, de roosters, de illusie die Gaia en de planeet eonen lang heeft gepenetreerd, kwam uit het menselijk collectief, niet gewoon uit een select klein groepje. En ja, er zijn een select aantal geweest die hun rol hebben gespeeld in dit drama, maar ook, zoals ik al eerder zei en blijf zeggen tot aan het eind van de tijd, iedere ziel, iedere essentie, ieder wezen draagt de heldere essentie van liefde, draagt de goddelijke vonk van de Bron, van Moeder/Vader/Een.


Dus zullen ze niet geoordeeld worden. Dus laten we de taal veranderen, omdat taal is hoe jullie in jullie dimensie communiceren, en laten we ook zeggen dat als jullie spreken over massa arrestaties, het bijeenbrengen van de schuldigen, waar jullie dan ook op wijzen is een activiteit die zeer strikt van een oude derde dimensie zou zijn. En dat is niet waar ieder van ons in de Raad van Liefde of in het Gezelschap van de Hemel jullie willen aanmoedigen om in te wonen. 


 * Dus, waarom, waarom, waarom blijven jullie teruggrijpen naar dat moeras? Dit begrijpen we werkelijk niet. Nu, jouw vraag is eigenlijk dat zij die de groep van weerstand zijn, die de achterhouders zijn, die verantwoordelijk zijn geweest van wat jullie denken als ondersteuners van de vele instituten die niet van liefde zijn, die niet van licht zijn, en zeker niet ten gunste zijn van het collectief, wordt daarmee afgerekend? En daarop ben ik klaar om ja te zeggen. 


Wij hebben een proces dat jullie niet begrijpen, omdat jullie neigen te denken in termen van jullie werkelijkheid op Aarde, natuurlijk. Maar jullie kunnen er over denken als een proces van indammen en van beperking zoals deze wezens worden beperkt en ingedamd en voor al hun bedoelingen en doelen, voor jullie doelstellingen en toewijzingen, ze worden dan bij hun handelen weggenomen. Maar de daden die hen werd toegestaan aan deel te nemen, zijn meest in illusie en ze beïnvloeden het collectief niet. In feite, wat ook, ze springen gewoon terug naar de persoon.


Ieder van jullie is zich volledig gewaar van de bellen en schilden waarbinnen jullie werken. En de bedoeling van die ‘houders’, of die lagen van bescherming, waar we heel vaak over hebben gesproken, is dat niets, dat minder is dan liefde, daar kan binnendringen. Maar we hebben nooit gesproken met jullie, of we hebben er nooit zo over gesproken in het openbaar, laten we het zo zeggen, om beperkingen of houders rond degenen te zetten die niet willen bijdragen aan de groei en de evolutie en de verandering van Gaia en van het menselijke ras. 


Maar als jullie uitkijken naar stoot troepen, lieve mens, als jullie kijken naar de activering van krachten, dan kijken jullie op de verkeerde plaats, omdat wat jullie moeten doen en wat ik jullie vraag om te doen is om beginnen te kijken met je derde en je vierde oog, en om te beginnen getuige te zijn van en te observeren hoe deze wezens worden beperkt en vastgehouden. En hoe, wat jullie denken dat hun sfeer van invloed is, gewoon aan het verdwijnen is. 


En het is aan het verdwijnen omdat het nieuwe aan het opduiken is. Ieder van jullie, ieder van jullie zit in het proces van het creëren van de Nieuwe Aarde, en in dat proces scheppen jullie natuurlijk Nieuw Zijn, Nieuwe Gemeenschap, Nieuwe Jullie. Dus wat ik van jullie vraag, in iedere zin van het woord – en jij beste Steve, bent zeer goed, heel duidelijk geweest in jouw platform wat ik ook als het mijne claim, om heel duidelijk te zijn geweest – ga niet in het drama, dit is de tijd om waarnemer te zijn, om gade te slaan en om de ontvouwing te laten gebeuren. 


Waar jullie nu gelijk in hebben, mijn geliefde vrienden, is de schepping van het nieuwe. Ja, deel ervan neemt nog steeds de vernietiging van het oude waar, de verwijdering van het oude, het afsnijden van de koorden aan die illusies, wat wij gevraagd hebben, gesmeekt, hebben, al maanden nu, om te doen. Maar jullie grootste activiteit is het creëren van het nieuwe. 


Dus dit vraag ik van jullie. Raak niet gevangen in wat jullie denken dat een drie dimensionale quasi militaire manoeuvre om naar de huizen van de mensen te gaan en om mensen in gevangenissen te stoppen of in een gevangen omgeving te zetten. Dat gevangen houden zit op een compleet ander niveau. 


Is de pret al begonnen? Ja, maar dat begon al door jullie. Die begon door het menselijke collectief dat reeds het omslagpunt heeft bereikt. Het begon met jullie die zeiden dat wij vrede eisen op Aarde, dat we waarheid wensen, dat we gelijkheid willen, dat wij de mogelijkheid krijgen om voorwaarts te gaan. 


En jullie hebben dat gedaan en jullie doen dat. En laten we nu zeggen dat jullie dit zo prachtig doen. Nu, de opwinding – ja, ook aan onze zijde, en zeker met al jullie galactische en inter-galactische broeders en zusters – is het dat die indamming verder gaat, en het is goed onderweg, wat er gebeurt is dat de weerstand tegen de beweging voorwaarts – zoals disclosure, NESARA, al die ondernemingen – verdwijnt en oplost. 


Het is gewoon – dat weerstand niet meer kan worden gevoeld, stoffelijk noch emotioneel in jullie rijk, van wat jullie denken dat je gemeenschappen zijn. En wat wij óók zeggen is dat opsluiten veel sneller gedaan wordt door deze zijde dan ooit een militaire actie of politionele actie die aan jullie zijde zijn, dat mogelijk kunnen doen. Er is niet zoveel samenwerking tussen de landen. Laten we heel duidelijk zijn, veel aandacht schijnt op de Verenigde Staten van Amerika gericht te worden, maar deze duisternis, waarvan jullie denken dat het agenten van beheersing zijn, van manipulatie, zijn over jullie hele wereldbol. Jullie weten dat. 


En dus is het veel makkelijker voor ons om ons op deze zaak te richten. Dit is deel van waar we over spraken, oh, in het vorig jaar, toen jullie vroegen wat de rol was van het Gezelschap van de Hemel bij de ontvouwing van het Goddelijke Plan. En ik zei toen tegen jullie dat er wegen en middelen zijn en acties, die gevoeld zullen worden, gezien zullen worden, op de planeet die genomen worden. En die zijn talrijk, veel talrijker dan jullie je zelfs maar bewust van zijn, of zelfs hoeven te zijn. Waar jullie je wel bewust van moeten zijn is de overgang en hoe jullie harten veranderen en zich openen, en dat jullie dromen en scheppen op nieuwe en positieve manieren. Dat is wat jullie taak is. 


Ja, natuurlijk, om te spreken waar velen op hebben gewacht in termen van een stoffelijke werkelijkheid, van gevangen neming, dat is er maar een stuk van. De ware opwinding van waarom ieder van jullie naar de Aarde is gekomen is om werkelijk deel te nemen aan de verschuiving, en om de nieuwe werkelijkheid te scheppen. Deel van jullie vraag is altijd geweest: “Nou, wat is de tijdslijn?”En jullie weten dat door dit kanaal [Linda Dillon en Steve Beckow waren altijd tegen het geven van deadlines, weinigen ervan werden verwerkelijkt] wij zijn terughoudend in het tijdslijnen te geven, maar we zijn nooit afgeweken van de tijdslijn aan het eind van het jaar 2012. 


Wel, we zijn ons volledig bewust dat er veel tijdslijnen daar buiten zijn – 2013, 2015, 2030, 2050. Wat we jullie vertellen is niet dat deze informatie niet juist is, het is gewoon een zaak van perceptie. Omdat als de verschuiving gebeurt, als de verandering vast wordt, zo vast als iets is in de vijfde, zesde, zevende dimensies die jullie scheppen. Jullie komen niet aan de andere kant van een specifieke datum aan met alles daar intact. Wat intact is, is jullie verbrede zelf, jullie ware essentie, het begrijpen van ons partnerschap, en het partnerschap met jullie broeders en zusters van de sterren. 


Maar mijn geliefde mensen, daar is het waar de echte pret begint. Daar is het waar jullie aan gedacht hebben in het verleden, wanneer het werk begint. Maar het is geen werk, omdat het mede-scheppen is. 


Dus moeten er nieuwe instellingen worden gebouwd, die liefde en gelijkheid en kennis weerspiegelen? Ja. Maar vergeet niet, jullie zijn dan in vol bedrijf in samen-werking met ons. Dus dit is niet moeilijk, dit is niet saai, dit is niet ingespannen werk. Het is een zegen dat als jullie kiezen om op de planeet te blijven, je helpt bij de restauratie van wat zij, samen met jullie allemaal – het koninkrijk en de mensen – naar voren willen brengen. Daarom zweven er de steden van licht. Toen dit begon, waren deze in de zeer, zeer verre toekomst, 80.000 jaren verder weg. Er is veel wat ik over dit onderwerp wil zeggen maar ik weet, lief hart, dat je wilt blijven bij de huidige gebeurtenissen en dus doe ik dat ook. Dus laat mij even rusten en jij kunt doorgaan. 


Steve: All right. Dank u Lord. Nou, ik weet dat onze luisteraars van u willen weten, iets specifieks over wat er aan het gebeuren is. Is er iets dat u ons kunt vertellen, zijn er specifieke details die ons kunt geven over die gevangenneming, over de operatie die al onderweg is? Bijvoorbeeld, wanneer kan gezegd worden dat het is begonnen? Wat zijn de galactics eigenlijk aan het doen? Of kunnen details hiervan wel worden gedeeld? 


AEM: Ja, enige van de details van gevangenneming kunnen worden meegedeeld. En het kan zijn dat enkele van jullie luisteraars voelen dat dit hardvochtig is, maar dat is het niet. En het is zeker minder hardvochtig dan wanneer er een paramilitaire operatie op je drempel staat. 


Denk aan, omdat wij gesproken hebben over ieder van jullie velden, ja, zelfs de weerstrevende, die zich ook uitbreiden zoals met de liefde van God, van de Ene, van Moeder/Vader/Zoon, die jullie heeft doordrongen, gepenetreerd heeft. Nu die uitbreiding is overeenkomstig jullie eigen wens en jullie aanvaarding van die energie. 


Sommigen hebben dat geaccepteerd en die zijn verbreed geworden zo groot als het hele Vancouver. En sommigen hebben het geweigerd, ook al worden ze nog steeds gepenetreerd, en hun veld is niet groter dan hun stoel of hun bureau. 


Nu denk eens hier aan als een methode van gevangenneming die maar met weinigen werd gedeeld op jullie planeet en dat wij niet zeggen dat iemand van jullie dit moet ondernemen. Dus denk erover dat we de persoon, het individu dat is… misschien een leven had van waar jullie van zouden denken als iets negatiefs in het drama, en wij zouden er een container/doos omheen zetten. Daarom noemen we het een gevangenneming. 


Denk aan een doos, denk aan een opslagkrat. Denk aan een kist die je ziet komen uit grote schepen, containers. Alleen zijn dit containers van licht, dit zijn containers van zuivere energie, dit zijn containers van liefde. En het individu – of de groep bijvoorbeeld, omdat er diversen zijn waar we een hele groep in gezet hebben; het is makkelijker op die manier, en sneller ook – we zetten deze wezens in containers van licht en liefde. 


Hun energieën die ontwrichtend(oproerig) kunnen zijn of gebaseerd kunnen zijn op oude paradigma’s van haat of hebzucht, van controle, wreedheid, of gewoon gemeen, mijn broeder – zij worden in die containers geplaatst en die energie kan absoluut niet, omdat ze verzegeld zijn, gesealed zijn door de machtigen – mijzelf, Michaël, Rafaël, Uriël, Jophiël en Gabriël. Ze zijn verzegeld. En door die verzegeling kunnen hun negatieve acties, emoties, enz. niet ontsnappen. 


Ze blijven daar, voortdurend en constant gepenetreerd door liefde en licht. Nu, de reden waarom we jullie dit vertellen, we vragen jullie, we raden jullie om dit zelf niet te doen – ten eerste, zijn jullie niet sterk genoeg, en dit is iets dat alleen wordt gedaan in zeer extreme gevallen. Als jullie dichtbij zouden kijken naar een van deze mensen die zijn contained, zul je soms kreten horen, schreeuwen om genade, valse beloftes van goed gedrag, maar zij blijven daar totdat de tijd van hun zuivering absoluut voltooid is. En dat besluit van verwijdering ligt in de handen van de Moeder en de Vader. 


Dit is een methode om vrede te brengen die nog niet eerder werd gebruikt – nou, het werd gebruikt door een paar geselecteerde mensen, menselijke wezens die we dit hebben gegeven, maar het werd niet gebruikt als een strategie, laten we het zo zeggen, sedert de tijd van de intergalactische oorlogen. Zelfs als we verwijderden wat jullie dachten dat .. hmm .. negatieve krachten van de ET’s waren, zij die ontvoerders en slaafmeesters waren, zelfs als ze naar een ander universum werden verwijderd, ongeveer tien jaren geleden, we gebruikten deze methode niet. 


Dus dat is wat wij doen. Dat is de methode waarvan wij willen dat jullie dit begrijpen. Nu, jullie ware taak – ja! – is om de zeer waakzame waarnemer te zijn. Dat is jullie taak. Maar tegelijkertijd doen jullie met ons mee, omdat wij veel taken tegelijkertijd kunnen doen, weet je. Ga samen met jullie sterren broeders en zusters om je voor te bereiden op deze co-creatie (medeschepping) en voor de komst van jullie sterren broeders en zusters en voor nieuwe manieren van zijn. Want wij helpen eenvoudig door degenen vast te zetten die moesten worden vastgezet zodat de dingen voort kunnen gaan. 


 * Het is een daad van liefde. We doen dit alleen omdat we weten dat deze wezens en hun groepen verdienen, zoals allen het verdienen, om volledig door liefde te worden omhelsd. En zij zijn zo terughoudend geweest om dit te doen. Wij veranderen hun vrije wil niet. Ze kunnen binnen deze containers handelen of niet. Maar het zal nergens meer naar toe gaan.


Dus, kunnen jullie uitkijken naar radicale verandering? Dit begon de vorige week. Dit begon de vorige maandag. Toen ik tegen jullie zei dat de rolkei die de heuvel afdonderde in snelheid toenam, dit is deel van waar ik over praat. En ik weet dat we soms in metaforen spreken maar we doen dat zodat jullie het begrijpen. We doen het niet om verwarrend te zijn. Dus laten we nog wat specifieker zijn. 


Jullie kunnen kijken naar degenen, en waar we mee begonnen zijn is met degenen waarvan jullie denken dat hoofden van staat zijn, of militaire coup leiders aan de negatieve kant, omdat het niet de krijgsmacht zelf is. Die zijn in veel gevallen, een gedisciplineerde, liefdevolle groep die denkt dat zij de beste belangen dienen van het land, de natie, welke natie ook. Er is een soort van loyaliteit. Is het op een dwaalspoor gebrachte loyaliteit? In veel gevallen, ja. En dat wordt bijgesteld. Het wordt bijgesteld door liefde. 


Dus jullie kunnen uitkijken naar de verwijdering van effectieve macht door velen die in posities hebben gestaan van leiderschap. En we bedoelen niet gewoon hoofden van staat, we bedoelen ook degenen met posities van sociaal leiderschap, financieel leiderschap, omdat dit zeer verbonden is aan het egaliseren van bronnen. 


Maar gelijk als degenen die posities hebben van macht in de krijgsmacht, alle militairen die volledig bewust waren van onze sterrenbroeders en zusters maar die zich alleen wilden verbinden met oorlogbrengende scenario’s – nou, dat gaat dus helemaal niet meer gebeuren. Dus die staan ook op onze lijst van gevangennemen. 


Dus kijk uit naar de veranderingen, dat er opeens dingen verschrikkelijk rustig worden. Dat is jullie teken. Nou, in die rust komen we ook met jullie samen. Er is heel veel chaos geweest op jullie planeet, op Gaia, en heel veel onbegrip. Dat maakt niet uit. Nu, zoals jullie geliefde vrienden en channels zeggen, nu komt de tijd waar jullie op hebben gewacht. Nu komt het doel waar jullie je op hebben gericht en dat is niet alleen het ritje om Gaia te vergezellen door deze schitterende verschuiving – waar wij vol ontzag voor zijn, maar ook jullie sterren broeders en zusters; we zijn allemaal samen hierin – maar jullie moeten ook verder kijken. 


Laat me het zo zeggen – en ik ben heel terughoudend geweest om dat te zeggen omdat er, zoals je weet, geen wens is aan mijn kant van zijn of van ieder van de Raad of van allen uit het Gezelschap van de Hemel om ooit valse hoop te geven of om te misleiden – maar ik zeg jullie, het tij is gekeerd. Het ergste is voorbij. Ja, jij kunt doorgaan. 


Steve: Dank u Lord. En natuurlijk, ten gunste van onze luisteraars, ik zeg zoals gewoonlijk dat u bent vooruit gelopen op mijn vragen, en hebt ze meteen beantwoord. En ik ben altijd verbijsterd als ik zie dat dit gebeurt, maar misschien moet ik dat niet zijn. 


Is het mechanisme van de container de dominante wijze waarop de cabal wordt uitgeschakeld? We hoorden dingen als sterrenstof en nanotechnologie dat zal worden geïntroduceerd in hun lichamen. Zijn dat geloofwaardige stellingen over sterrenstof en nanotechnologie of is de container de meest overheersende manier waarmee jullie de cabal onbeweeglijk maken? 


AEM: De container is de overheersende manier. Laten we hierover denken in termen van graduatie. Dus het is niet dat velen niet worden besprenkeld met wat we stardust kunnen noemen, of Jophi stof, of Tralana stof of UFOG [Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies] stof, of gouden dust. Dus, ja, jullie zitten nu op een heel stoffige planeet! En dat is gewoon om deze partikeltjes energie in hun wezen te laten penetreren, als toevoeging aan de energie die reeds wordt gezonden door Moeder/Vader/Een, als toevoeging aan de energie en het in de cocon zijn die door jullie sterrenbroeders en zusters gebeurt – vergeet dat niet. 


De nanotechnologie wordt niet gezet in degenen die zijn, hmm, we kunnen zeggen, die deel zijn geweest van het valse rooster. De nanotechnologie die werkelijk een geschenk is van jullie sterren broeders en zusters, wordt voornamelijk geplaatst - en we moeten onderscheiden wat dit betreft – maar die wordt voornamelijk en vrijwillig geplaatst in hen die klaar staan om ontvangers te worden van de nieuwe technologie. Zoals jijzelf.


Steve: Praat u tegen mij, Lord? Mijzelf? [lacht]


AEM: Ja, dat doe ik. 


Steve: Ik ben blij om een ontvanger te worden van nieuwe technologie en ik kan niet meer wachten. Kunt u uitleggen aan ons wat Jophi dust is en Tralana dust is zodat we weten hoe… 


AEM: Ja. Jophi dust is stof en essentie van Aartsengel Jophiël en deze geeft dit geschenk vrijelijk om te ontwaken, om menselijke wezens te belevendigen. Dus is het J O P H I . Tralana is van de helers van Tralana, en dit verschijnt vaak ook als kleine deeltjes stof. En zij zijn buitengewoon druk geweest op jullie planeet. T R A L A N A. 


Dus ja, jullie worden gebombardeerd door geschenken en door hulp. Dus zijn de containers het enige dat wordt gedaan? Absoluut niet. Het is gewoon het meest radicale dat er wordt gedaan. 


Steve: All right, Lord. Wat kunnen we nu verwachten te zien? Er zullen dus enige mensen zijn die in containers zijn, maar in het geval van velen van hen weten we niet eens dat ze dat zijn. 


AEM: Kijk naar hen. Kijk naar hen. Kies een waarvan jij denkt, of weet – omdat er veel vals denken is ook – kies een individu uit waarvan jij weet dat die deel is geweest van een negatief drama. En met jouw hart en ja je derde en je vierde oog – die is geactiveerd, ontken het niet; en ik spreek niet alleen tegen jou, Steve, ik spreek tegen iedereen die luistert – ga je hart binnen en kijk naar je favoriete, slechte boef en neem waar, vanuit je plek van waarneming. Kijk naar hen. Nu, bemoei je even niet met die container. Helemaal niet. En dan, volg ze. Let op de impact of de daden die dit individu feitelijk nog heeft, of kan, en je zult het zien, nihil. 


Steve: Het in een container zitten bemoeit zich niet met hun vermogen tot eten, of dingen zoals dat, wel?


AEM: Nee. Het zet ze vast in termen van hun vermogen om nadeel te berokkenen. Als hun daden van liefde en licht zijn, dan zijn ze harmonieus met de container. Maar als ze dat niet zijn, springen ze gewoon terug naar het individu. En dat is een zeer, zeer intense ervaring om te hebben. Het is zo intens dat het individu gewoonlijk eenvoudig gaat veranderen. 


Steve: Okay. Nu, u zei dat een van de zichtbare tekenen is dat dingen tot rust komen. U hebt gezegd om met ons derde, vierde oog en met ons hart te kijken. Andere mensen daarbuiten zullen onmiddellijk, denk ik, beginnen te zeggen: “Nou, en wat meer? Wat kunnen we nog meer zien? Wat merken we nog meer?”Zal president Obama hier spoedig over beginnen te spreken? 


AEM: We hebben gezegd en we gaan door met zeggen dat president Obama zal spreken over de noodzaak van vrede. En zoals jullie weten. Niet als een eerste verkiezingsaankondiging, dat daarna zachtjes, rustig zal Disclosure komen, en dan heel dicht hierop zullen jullie een verandering zien in wat jullie denken dat je financiële of je huidige betaalmiddelen stelsels zijn. En dat is reeds onderweg. Jullie zien het verval. 


Nou we staan het niet zo snel op te duwen zodat de mensen in paniek raken, dat we niet willen dat mensen naar de banken rennen en voelen dat ze geen geld meer op de bank hebben. Dat is het idee niet. Dus het zal ordelijk zijn, en het zal rustig blijven. En het zal een egalisatie proces worden van het soort dat de Aarde nog nooit heeft gezien. 


Steve: Dat is heel goed nieuws, Lord. We zullen willen weten op wie we kunnen vertrouwen voor betrouwbare informatie, en we hebben een aantal Aarde Bondgenoten die zichzelf aanbiedt als woordvoerder. Zijn deze Aarde bondgenoten ten eerste geloofwaardig? En ten tweede, waar in de voornaamste media, en waar in andere bronnen, kunnen we naar toe gaan om de beste informatie te vinden over deze gebeurtenissen? 


AEM: Ga eerst en vooral naar jullie sterren broeders en zusters, naar het Gezelschap van de hemel. En ik zeg dit niet om op een of andere manier de Aarde Bondgenoten in diskrediet te brengen of te kleineren. Het is gewoon zo dat het perspectief en het begrip van misschien een groter plaatje zeer wenselijk is in deze tijd. Nu, ik wil niks zeggen om Aarde bronnen te elimineren – natuurlijk niet. Omdat jullie menselijke wezens zijn en jullie willen weten, jullie willen ervaren wat ieder van jullie heeft te zeggen, beleven, merken. En het is in het Aarde rijk dat jullie speuren en de ervaringen delen van de verandering die jullie bemoedigt om verder te gaan en jullie co-creatie met ons zullen doen.


Maar wat ik eerst voorstel en voor alles is om te kijken – nee, niet alleen bij dit kanaal, natuurlijk niet, maar bij de vele channels die prachtige, schone opnamen hebben met spreken voor hun sterrenbroeders en zusters, en voor hen die zeer in de zuiverheid staan in verbinding met het Gezelschap van de Hemel. Dus, als dit als drama voelt, als het als vergelding voelt, als het als een lagere vibratie voelt, dan zegen het, bid ervoor en laat het los. 


Nu, dit gezegd hebbend – en ik zeg dit niet alleen tegen jou, mijn wapenbroeder, mijn naaste krijger van vrede, ik zeg dit tegen elke luisteraar – jullie hebben ons uiterste vertrouwen. Wij worden constant door jullie verbaasd. De laatste onderscheiding is jullie hart. En als je naar je hart gaat en zegt: “Voelt dit artikel als liefde, of voelt het alsof het me terugzet in de oude derde?” Vertrouw dan het antwoord dat bij je omhoog komt. Vertrouw dat nieuwe rijk, Nova Aarde kan niet en zal niet bouwen op geweld, op haat, op wraak. Dat kan niet zo zijn. Ten eerste zal Gaia dat niet willen. 


En laten we daarover ook spreken. Laten we spreken over al die angst die teugelloos is bij velen van jullie met betrekking tot Gaia en haar verschuiving. Laten we ook aan jullie voorstellen dat Gaia en haar verschuiving bijna helemaal voltooid is. Dus jullie halen haar in en zij omhelst jullie en pakt jullie en tilt jullie op, zelfs terwijl we spreken – net zo als jullie sterrenbroeders en zusters. 


Kijk naar de nachthemel en zie. En als je op een geïsoleerde plek staat, als je naar een veld kunt gaan, een weide, diepe bossen, een berg, ga, overdag, omdat zij er zijn en ze wachten op jullie die hen verwelkomen en zullen zich laten zien, specifiek de Plejadiërs. 


Er gaat geen pool verschuiving komen van Gaia. We weten niet hoe vaak we dit hebben moeten zeggen, maar we zijn blij om het nog een keer te herhalen. Er zal geen pool verschuiving komen van Gaia. Was dit wel het oorspronkelijke plan? Ja. hebben jullie als lichtwerkers, lichthouders en jullie sterrenbroeders en zusters dit plan veranderd? Ja. Jullie zijn machtige scheppers. En Gaia realiseerde zich dat het niet hoefde te gebeuren zodat zij haar dimensionale werkelijkheid kon transcenderen, dat de mensen er niet af gehaald hoefden te worden, maar haar konden vergezellen in vrede en vreugde en in liefde en deel zijn van de nieuwe creatie.


Wordt er al iets gereinigd, dat al bezig is? Ja. Is het deel van wat jij denkt als de Cabal? Nee. Is het deel van verkeerde menselijke inspanningen? Ja. Maar jij hebt een serie van vragen hierover en ik spring voor je uit, beste Steve. Ga je gang. Steve: Nou ik hoop dat onze luisteraars begrijpen dat dit de volgende vragen waren die ik zou gaan vragen. Ik denk dat mensen werkelijk moeten snappen dat u mijn vragen al een voor een beantwoordt, voor de tijd uit. 


Dus, u zei geen pool verschuiving en dat wilde ik u vragen en dat houdt dus ook in geen drie dagen met duisternis, ja?


AEM: Dat is juist. Omdat het elektrische magnetische rooster wordt aangepast, kunnen jullie wel wat korte stroomuitval krijgen. Dat kan, misschien 24 uur of zo zijn, zonder volledige stroom. Dus is het natuurlijk altijd voorzichtig en verstandig om wat voorraad bij de hand te hebben, en water natuurlijk. En dat is iets waarover we zullen praten in een andere situatie of bij een andere show, omdat we veel te praten hebben over water. 


Dus nee, er zullen geen drie dagen van duisternis zijn. Dat zou geen goede manier van ons zijn om met jullie te beginnen, nietwaar? 


Steve: Nee, dat is zo. De grote bosbranden, de wildfires, in Colorado, de stormen in het oosten van de VS – die waren natuurlijk. Kunt u ons vertellen, zegt u dat de wildfires in Colorado deel van de reiniging waren? 


AEM: Deel van de reiniging, ja. Nu, een van de vuren werd begonnen door een menselijk wezen, per vergissing, per ongeluk. En dat zal nog worden ontdekt. Maar nee, dat was gewoon deel van de reiniging. 


De stormen die door het zuidoosten woedden – en jullie zijn er nog niet mee klaar – nee, er zullen geen massale orkanen komen, maar er zullen wel machtige stormen komen. 


Er is zoveel dat jullie zelf vrijmaken als collectief. En kan ik hier zeggen dat er heel veel historisch is opgeslagen in het noordoosten. Ik zeg dat niet met kritiek, omdat dit ook een plek is van hoge creativiteit, en van dichtheid. Ik bedoel geen emotionele dichtheid, of spirituele dichtheid, ik bedoel bevolkingsdichtheid. Dus wordt er veel vrijgelaten in de lucht, en de stormen ruimen dit op. Zij werken met de elementen en die zijn ook jullie broeders en zusters, om gewoon te verwijderden wat wordt losgelaten. 


Steve: All right, Lord. Wat nu over de voorspelling dat er betekenisvolle seismische activiteit zou zijn die hele grote kust overstromingen zou brengen zodat de galactics naar beneden moeten komen om grote delen van de bevolking te verplaatsen? Is dit waar? Staat dat in de kaarten? 


AEM: Dat heeft op een of ander moment in de kaarten gestaan, op een kritiek moment. En het zit zeker in de mogelijkheid waar jullie broeders en zusters van de sterren toe in staat zijn – laten we daar even helemaal duidelijk over zijn. En zou het niet een prachtige manier zijn om held en helper te spelen? Maar nee, dat is zeer, zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. 


Zullen er overstromingen zijn? Ja. Zullen er overstromingen zijn van die grootheid? Nee.


Steve: All right, Lord. Er was een recente gechannelde boodschap dat zei dat klonen van negatieve aliens, de archons, nog rond de planeet waren. Ik begreep dat alle negatieve aliens en – nou laten we daar mee beginnen – van de planeet weg zijn. AEM: Deze werden al een tijd geleden weggehaald.


Steve: All right. En wat dan met hun klonen?


AEM: Nee, hun klonen, denk erover als een tor die gewoon opdroogt en sterft. Dus hun klonen zijn niet meer aanwezig op de planeet. En als ze dat waren, dan zouden ze bijeen geveegd worden als een collectief en in een container worden gezet. Maar ze zijn hier niet. 


Steve: Dus die specifieke gechannelde boodschap was niet waar, ja? 


AEM: Die was oud. Dit is wat sommige mensen niet altijd begrijpen. Soms komt er een boodschap door, maar is het, door het reizen door wat jullie denken dat tijd en ruimte is, is het een oude boodschap. Steve: All right. Ik probeer niet de naam van de gechannelde boodschap te geven die ik bedoel, die maar een paar dagen…. 


AEM: Nee, dat hoeft niet. Weet gewoon, geen aliens van negativiteit meer, geen klonen meer van negativiteit. De broeders en zusters van de sterren zijn hier om jullie te helpen om alleen liefde vast te houden, op Aarde en daar buiten.


Steve: All right. Dus er is geen noodzaak voor de bevolking van de Aarde om in schepen mee te gaan, of naar beneden naar de Binnenste Aarde? Is dat juist? 


AEM: Je kunt met schepen mee omhoog gaan. En je kunt naar de Binnenste Aarde gaan. En ik nodig jullie uit, net als Gaia om haar raad iedere nacht te bezoeken. Is er noodzaak om te overleven? Nee. 


Steve: All right. Een luisteraar van Colorado vroeg me u te vragen om de mensen van Colorado en Nieuw Mexico die lijden, te zegenen. 


AEM: Dat zal ik graag doen. En ik voeg er de zegening bij van onze geliefde Universele Moeder voor deze prachtige staten, dit land van onze Dame van Guadalupe, en het tehuis van het Emerald Hart, Colorado, waar, ook vele, vele van jullie sterren broeders en zusters aankomen en dat al 20 jaren gedaan hebben.


[muziek komt op]
AEM: We zegenen jullie, we schermen jullie af, we houden van jullie. Vaarwel. Steve: Dank u, Lord. Dank u zeer voor die prachtige informatie. Vaarwel. 


[einde] 
Channel: Linda Dillon

Website:
http://the2012scenario.com/2012/07/archangel-michael-on-the-containment-of-the-cabal-july-2-2012/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-on-the-containment-of-the-cabal-july-2-2012
 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html