Labels

Monday, July 16, 2012

16.07.2012


Steve Beckow met Een Uur met een Engel, met AEMichaël op 16 juli 2012 : Jullie waren gevaarlijk dichtbij de herhaling van Atlantis –Deel 1 van 2

Ik ga het programma vandaag in tweeën delen, het eerste met Aartsengel Michaël over huidige gebeurtenissen die vandaag gepost wordt en het tweede deel met Aartsengel Rafaël over het helen van de wereld voor de Ascentie uit, en dat wordt morgen gepost. Hier praat AEM over het verhaal van president Obama die een bevel tot uitvoering tekent over communicaties betreffende noodgevallen maar laat zien dat het een routine kwestie is en niet iets wat groter is. Hij identificeert de Noord Koreaanse leider Kim Jung-un en generaal Ro Yong-ho als zijnde in het containment. Hij zegt dat Bashar al Assad er niet in zit maar wel een mindere vorm van (vrijheids)beperking heeft. 


Hij richt zich op de kennelijke dis-connectie (niet-verbinding) tussen hemzelf en SaLuSa over containments en beschrijft hoe iets zoals massa arrestaties ons een verwoestend scenario kunnen melden dat herinnert aan Atlantis. Dank aan Ellen voor een snelle weergave. 


Een Uur met een Engel met de Aartsengelen Michaël en Rafaël op 16 juli 2012 Deel 1 van 2 


Geoffrey West: Hallo en welkom bij een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van de Grote Ontwaking, en met Steve Beckow, stichter van het 2012 Scenario. 


Ik ben Geoffrey West, en vervang Graham Dewyea. De gasten van vandaag zijn Aartsengel Michaël; en Aartsengel Rafaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve. 


Steve: Dank je Geoff en welkom Aartsengel Michaël.AEM: Welkom. Ik ben Michaël, Aartsengel van Vrede en Krijger van Liefde. Ik verwelkom jullie allen in deze tijd van vrede, in deze tijd van vernieuwing, in deze tijd van beweging, in deze tijd van liefde, in deze tijd van Ascentie en verschuiving. Dus, beste harten, waar willen jullie vandaag mee beginnen?


Steve: Lord, voordat we Aartsengel Rafaël later in het programma verwelkomen, wil ik u graag naar een paar late ‘breaking-nieuws’ verhalen vragen die commentaar schijnen nodig te hebben. Een is dat er een verhaal is in de site van het 2012 Scenario dat president Obama een uitvoeringsbevel heeft getekend om de communicaties over te geven aan de controle van het Departement van de Homeland Security. Kunt u ons vertellen wat deze zet vertelt? Waarom zou de president de internet-kill aan DHS? (Homeland Security dus) 


AEM: Dat is een niet juist begrip van deze interpretatie. Hij geeft de verantwoordelijkheid over voor als er een nationaal onverwachte gebeurtenis is, zoals een tsunami of een onderbreking door oorlog of burgerlijke onrust. Maar het is gewoon zijn automatische beveiliging, indien hij uit verantwoordelijkheid zou genomen worden. Dit is niet iets ongewoons. Dit is iets dat bij vele, vele presidentschappen op zijn plek heeft gezeten.


Steve: Als u zegt dat dit bij veel presidentschappen op zijn plaats heeft gezeten, is die voorziening dan dat DHS of een andere autoriteit het zou overnemen van de president, zegt u dat?


AEM: Het is alleen dat ze de verantwoordelijkheid hebben als de communicatiesystemen niet werken, zodat zij daar voor in de plaats allen van noodvoorzieningen kunnen voorzien. 


Steve: All right. Dus waar breekt het begrip erover dan af? Zit het in de persoon die dit artikel rapporteert of zit het in mezelf? 


AEM: Het zit in beide. Het is gebaseerd op een angstige situatie dat er nog steeds duistere krachten van de cabal zijn die proberen om jullie vrijheden af te pakken. Dat is gewoon niet zo. Dit is een bescherming van jullie vrijheden. 


Steve: All right. Nou, ik ben blij dat te horen. Het volgende nieuwsverhaal waar ik graag uw commentaar over wil horen is: De Noord Koreanen hebben hun chef Ri Yong-ho verwijderd. Kunt u ons de betekenis geven van die zet en of die heeft te maken met containment? En kunt u ons ook wat vertelen over de voortgang van de verwijdering of het ‘containen’ van militaire dictators in het algemeen?


AEM: Dat is zeer goed onderweg. Het is zeer goed onderweg. En ja, dit is een voorbeeld waar containment – en je ziet het overal – maar dit is een hele goeie omdat de situatie van Noord Korea al een hele lange tijd wisselvallig is geweest. En die is onder, zullen we zeggen, de controle geweest van een zeer select klein groepje, en van select weinigen die een brandende wens hadden om chaos te creëren of zich in geweld te begeven. En zoals jullie goed weten, dat wordt niet toegestaan. Het is niet de wijze waarop het menselijk collectief vooruitgaat. Dus is het een teken voor jullie, en jullie hebben om tekenen gevraagd, dus is het een betekenisvolle aanwijzing dat deze verandering in feite plaats vindt en dat de mensen, en dat het niet alleen het individu is dat wordt ge-containd maar de situatie, omdat het niet alleen om het individu gaat. Zoals we tegen jullie in andere gesprekken, die we vrolijk met je hebben ondernomen, gezegd hebben is het dat er situaties zijn die ook nog in containment moeten worden gezet. We praten er nu niet in groot detail over omdat er veiligheidszaken bij betrokken zijn en we willen niet dat verdediging of aanvallen van de mensen worden verhoogd. Maar de situatie is wisselvallig en agressie wordt verwijderd, gestopt, wordt voor gezorgd. 


Steve: All right, Lord. Is Kim Jong-un ook in containment? 


AEM: Ja.


Stevve: En wat gebeurt er in Syrië? Is Bashar al Assad in containment? 


AEM: Nee, met Bashar wordt nu gewerkt. 


Steve: Op welke wijze? 


AEM: Er zit een hele dunne muur om hem heen. 


Steve: Wat betekent dat, Lord, een “dunne muur”? 


AEM: Als je in volledige containment bent, of je nu een individu of een situatie bent, dan is het enige referentiepunt of begrip dat je hebt dat je in een container zit, een cilinder, een doos van licht. Maar er zijn er met wie, naar ons oordeel of inschatting, gewerkt wordt. En dat houd alle soorten wezens, menselijke wezens in. Dit is waar we nu over praten. 


En in die situaties, zitten er sluiers van licht die om hen heen zijn gezet. Zo zal het voor hen voelen en als je werkelijk met je derde en vierde oog zou observeren dan zou je zien, alsof ze in een ronde sluier zitten, zodat het doorzichtig is maar het is een vorm van penetratie die niet zo streng/beperkt is als volledige containment. 


Steve: All right, Lord. U zei een tijdje geleden iets dat we konden verwachten dat de Syrische situatie spoedig voorbij zou zijn. Zei u dat in die tijd door dat containment? 


AEM: Ja. 


Steve: Even terugkerend naar Ri Yong-ho, als hij in een containment zat, waarom werd hij dan uit zijn positie verwijderd in plaats van daar nog in te zitten? 


AEM: Omdat toen het licht hem begon te doordringen, hem dat in de war bracht. En wij laten mensen die door de macht en de kracht van het licht onstabiel worden niet achter voor korte of langere tijd. 


Steve: Ik denk dat u niet spreekt over een persoon in containment, zeg maar, zonder hun toestemming, zoals met John Roberts en Jamie Dimon. Heb ik gelijk met dat idee? 


AEM: Dat is absoluut juist. Zelfs in containment, wij treden niet met voeten of veronachtzamen niet wat – laten we het zo zeggen, omdat we hen al overweldigen - we veronachtzamen niet wat zij in hun hart willen dat het menselijk collectief weet.


Steve: Kunt u ons vertellen voor welk doel John Roberts en Jamie Dimon hun situatie wel toestaan te worden besproken? 


AEM: Zij hebben op zielenniveau vrijwillig meegedaan om hun wezen te laten onthullen gewoon door doordat de inslag en het teken van hoop kan bieden aan zo veel mensen. 


Steve: All right. Sierra Neblina heeft gezegd dat veel aardlingen en sterrenzaden gebruikt worden bij de containment werking. Ze beschreef hoe de mensen die gecontaind worden, uit hun slaap wakker worden, aan boord van schepen worden genomen, raad krijgen over wat er nog volgt en dan teruggebracht worden in slaap in een bel van licht en liefde. Kunt u aan ons bevestigen dat deze details van haar beschrijving juist zijn? 


AEM: Dit is een vorm. Maar begrijp, als er volledige containment plaats vindt – omdat waar jullie naar kijken, en dit is vaak als wij dit niet met menselijke wezens bespreken, maar als je kijkt naar wat er gebeurt is het een serie mogelijkheden; dus dit is een reeks – maar laten we je zeggen dat als er volledige containment plaats vindt, het niet gebeurt met bespreking eerder of daaropvolgend, het is gewoon containment, volledig containment, en het individu wordt niet geïnformeerd totdat nadat zij in de lichtdoos gezet zijn, als het ware. 


Nu, er zijn er die in die reeks ertussen in zitten. Dit zijn degenen die in bellen van licht worden gezet of omgeven worden door sluiers van licht. Dus, ja, dit is juist, maar er is geen… er is geen standaard protocol. Dit is een van de instrumenten die worden gebruikt. Dat is juist. 


Steve: En op een bepaald moment zult u de andere instrumenten met ons bespreken? Is dat juist?


AEM: Ja, dat zullen we. Dat zullen we graag doen! 


Steve: [lacht] Okay, Lord, dank u. 


AEM: Zoals we zeggen, we zijn voorzichtig. Jullie laten je niet altijd in de kaart kijken, als het ware, en wij ook niet. Omdat dit een massaal ondernemen is, en het is er een dat subtiel moet worden gedaan. Jullie zien de resultaten, jullie zijn getuige van het resultaat, jullie voelen de verschuivingen in energieën, maar wij geven geen voor-waarschuwingen. 


De voorwaarschuwingen zijn reeds gegeven, al decades lang. En in veel gevallen werden ze niet geacht of gehoed. En dus, dat is in orde. Dat is de menselijke wil en de reeks van menselijke keuzes en het element van de vrije wil. Maar we gaan deze verandering ondernemen en doen wat er nodig is, we zullen geen gedrukte uitnodigingen geven van te voren. Laten we daar heel duidelijk over zijn.


Steve: Dus we zijn de Goddelijke deadline al gepasseerd en het Gezelschap van de Hemel heeft nu het mandaat om tussenbeide te komen, is dat juist?


AEM: We komen tussenbeide zoals bestuurd en toegestaan wordt door het Goddelijke Plan en de Goddelijke Moeder/Vader/Ene, ja.


Steve: Nou, kortgeleden zei Cobra het volgende op zijn blog: “De containment die zoveel channelers beschrijven, is niet mogelijk. Er zullen feitelijk stoffelijke arrestaties zijn van de cabal die er gebeuren. De positieve ET krachten zullen alleen vanuit de verte met hun licht healing assisteren en door hun in evenwicht brengende technologieën om te verzekeren dat het zal gebeuren met zo weinig mogelijk geweld als mogelijk is.” Kunt u commentaar geven op deze opmerking van Cobra, alstublieft? 


AEM: Dit aandringen op dat geweld wel zal doorgaan, door een deel van verschillende menselijke wezens en kanalen, dus nee, we gaan geen commentaar leveren op de menselijke neiging of de wens om bij dit verhaal te blijven. Maar wat we toch willen vragen is dat jullie gewoon in je hart opnemen en om de energie daar te laten zitten, en gewoon besluiten in je eigen wezen, willen jullie werkelijk het menselijk collectief, als sekte, een heel klein deel van het menselijk collectief, willen jullie werkelijk met geweld doorgaan? Willen jullie werkelijk dit scenario vasthouden? Want jullie kunnen het werkelijkheid laten worden, lief hart. Wij bemoeien ons niet met jullie vrije wil. Dus als jullie dit hardnekkig willen volhouden, en als jullie besluiten dit te doen, dan vereeuwigen jullie dit paradigma, deze illusie die wij net proberen te stoppen, en waar wij mee in partnerschap zitten met jullie om dat te stoppen. Laat de behoefte om hier juist te zijn, los. 


Steve: Lord, zijn er sommige parallellen met Atlantis die er nu gebeuren? Het scenario van de massa arrestaties, heeft dat een correlatie met wat er in Atlantis gebeurde wat dat land liet zinken? 


AEM: Nooit, nooit eerder zijn jullie zo dichtbij een precieze herhaling geweest – en als ik zeg dichtbij, ik praat hier over de laatste tien jaren, de laatste tien jaren, misschien zelfs vijftien of twintig – jullie zijn zo gevaarlijk dichtbij de herhaling geweest van die tragedies en bij de dwaasheid van Atlantis. In die situatie, met de volle aanwezigheid van vele sterrenvloten, jullie sterrenbroeders en zusters, en met de technologie en wijsheid en universele wet, regeerde nog steeds de vrije wil en wij kwamen niet tussenbeide. En kijk wat er toen dus gebeurde. En dit zette de zaken duizenden en duizenden en duizenden jaren terug.


En zoals jij me misschien herinnert, beste Steve, zeer kortgeleden sprak dit kanaal tegen jou over wat ze niet aan je onthulde over verontrustende informatie, waar zij bezorgd over was in haar gesprekken met mij. (1 voetnoot). En dat had hier betrekking op en over de zorg dat het plan weer zou worden teruggezet naar een periode van duizend jaren vol duisternis.


En toen, hebben jullie mijn geliefde luisteraars, vrienden, jullie hebben je hoofd geschud en zeiden nee en jullie zeiden ja tegen liefde, en ja voor healing. En jullie hebben ons allen gevraagd, vanuit de diepten van je ziel, om alles te doen wat kon worden gedaan, om hoe dan ook te helpen, om hoe dan ook te helpen wat we konden, om deze herhaling van Atlantis te helpen voorkomen. En sedert die tijd heeft de rolsteen de top van de heuvel bereikt, en de liefde van de overgang kwam erdoor, en gaat door…. en ja, beste hart, jullie zijn geweest, en jullie zijn nog steeds, tot op zekere hoogte, gevaarlijk dichtbij de herhaling van Atlantis. 


Steve: En kunt u ons vertellen wat de impact van de bevolking kan zijn die bij die massa arrestaties betrokken zijn, in dit mogelijke scenario van de herhaling van Atlantis? AEM: In Atlantis waren veel dingen bezig, zoals jullie weten. Maar het grootste was, zoals jullie dat in menselijke termen zouden zeggen, jullie verspeelden en jullie vergaten je goddelijkheid. En het ego regeerde, en wetenschap en technologie werden god. En de goddelijkheid in degenen die vasthielden aan hun geloven, werd niet gerespecteerd. En de goddelijke kwaliteiten die Atlantis regeerden werden zeer lange tijd aan de kant gegooid en geweld en controle werden de manier waarop het regeren plaats vond. 


Oorspronkelijk was Atlantis erg samenwerkend. Dat was waarom er zoveel van jullie broeders en zusters van de sterren aanwezig waren. Er was een coöperatieve uitwisseling. Het was een heel gewilde plek om te bezoeken, om kennis te verbreden, om technologie, wijsheid, healing, schoonheid en liefde eerlijk te delen. 


Toen deze kwaliteiten minder werden, probeerden de sterrenbroeders en zusters raad te geven, om tussenbeide te komen op positieve manieren, op vredige manieren. En toen begonnen ze weg te trekken, nee, niet om naar huis te gaan, maar op een verderaf observerende plaats – zoals we dat allemaal deden. En velen die de goddelijke kwaliteiten vasthielden en die priesters en priesteressen waren, zij die zorgden voor de tempels en werkten in de tempels, zij die hun families wilden redden, velen werden uitgenodigd aan boord van schepen, omdat het bekend was wat er zou gebeuren. 


Zeer weinig, zeer weinigen accepteerden de uitnodiging van hun sterrenbroeders, niet omdat ze niet wisten wat er gebeurde, maar omdat ze zo waren toegewijd aan de droom. En er was heel veel ontkenning dat zo’n verwoesting zou worden plaats vinden op zo’n prachtige plek en met de bevolking, en er was een geloof dat als ze de energie sterk zouden vasthouden dat het degenen zou stoppen die op het pad van vernietiging zaten. Maar dat was niet zo. 


Velen van jullie die ondergingen met Atlantis, jullie hart, en je ziel, je kern, waren ontsteld. Op sommige manieren was het net als in de tijd waarop velen van jullie dat met Yeshua beleefden, maar zelfs nog erger. 


Velen van jullie zijn in deze tijd teruggekeerd, niet alleen om deel te zijn van Ascentie, maar om bewakers te zijn, stewards of rentmeesters, om te verzekeren dat het niveau van hysterie, van controle, van geweld tegen het collectief – en, ook tegen jullie sterrenbroeders en zusters, we zijn nog niet eens begonnen om daar over te spreken – dus keerden jullie terug om voogden te zijn en om veilig te stelen dat dit niet zou worden herhaald, en dat die duizend jaren van duisternis niet zouden gebeuren. 


En jullie hebben ijverig gewerkt, jullie allemaal, en we weten dat velen van jullie kwetsuren hebben opgelopen, dat jullie voelen dat er vaak, niet slechts eenmaal, dat jullie voelden dat je hart werd gebroken, dat het vertrouwen werd geschonden. En het is dat deel van jullie en het gaat niet alleen over het hier en nu, het gaat ook over een echo vanuit Atlantis. Daarom willen jullie mensen arresteren, omdat jullie zeggen, laat hen dit niet weer opnieuw doen! 


En wat ik tegen jullie zeg, tegen ieder van jullie – omdat ik jullie vertrouw, we vertrouwen op jullie, we houden van jullie en we helpen je- laat jullie hart en denken zich niet keren naar vergelding, naar geweld, naar wraak. Jullie zijn zoveel verder dan dat. Keer je niet om. 


Steve: All right, Lord. Dank u hier voor. Ik denk mijn laatste vraag – ik kan er daarna nog een hebben – maar ik denk dat mijn laatste vraag voordat we Aartsengel Rafaël erbij roepen – is en ik verontschuldig me ook dat ik die vraag stel, Lord, maar ik weet dat lezers en luisteraars dit soort dingen zien en antwoorden willen – SaLuSa zei, op vrijdag 13 juli dat er arrestaties gaan komen. Hij zei: “Jullie zullen spoedig merken dat de arrestaties wijdverspreid komen. Het zal de eerste stap zijn naar het vrijmaken van het pad voor alles dat er gebeurt. De hoofdzaak is dat het is begonnen en plotseling zal uitbarsten in een actie op grote schaal. En opnieuw, sommige mensen zien dit als een gebrek aan contact tussen de hemelsen en de galactics. Kunt u ons helpen dit commentaar van SaLuSa te begrijpen? 


AEM: Nou, dat is een gebrek aan verbinding. Disconnectie. En zelden ben ik zo frank. Omdat onze laatste wens ooit, ooit is om iets tegen een ander wezen van licht op te zetten. Dit werd nooit bedoeld om een channeling-duel te worden, en wij zullen niet toestaan dat het dit gaat worden. Maar we stellen voor – dat jullie het kanaal vragen die deze informatie brengt en om dat gewoon opnieuw te vragen. 


Steve: Opnieuw vragen? Het kanaal vraagt normaal gesproken niet…..


AEM: Ja, maar er is geen reden waarom hij dat niet kan doen. 


Steve: Okay, all right. 


AEM: Vraag het opnieuw. 


Steve: All right. Okay. Maar u bevestigt….


AEM: Ons worden ook dezelfde vragen steeds weer gesteld. 


Steve: Ja! [lacht]


AEM: En dit beschadigt onze gevoelens niet. 


Steve: Oh, ik begrijp het. 


AEM: Het beschadigt hun intergalactische gevoelens niet. Dus begrijp dat er soms een tijd is waarop een kanaal terugspiegelt naar de bevolking wat ze wensen te horen. Dus, vraag het opnieuw. Ga dieper. 


Steve: All right. Ik probeer alleen te denken of ik compleet begrijp… maar u bevestigt dat – u zei niet dat u met SaLuSa had gesproken maar dat er met hem was gesproken?


AEM: Dat is juist.


Steve: All right. Okay, dus… All right. Okay, ik ga de zaak nu loslaten. (2) 


Wordt voortgezet in deel 2 . 


Voetnoten:


(1) Ik had een eerdere reading met Linda Dillon de vorige week toen ze wat gedachten prijsgaf na de reading over haar herinneringen van Atlantis. 


(2) Mike (Quinsey, het kanaal van SaLuSa) doet te fijn werk voor me met SaLuSa om hem van streek te maken door dit te vragen. Ik ben persoonlijk klaar om verder te leven met die schijnbare niet-verbinding.

Channel: Linda Dillon

Website:
http://the2012scenario.com/2012/07/an-hour-with-an-angel-with-archangel-michael-july-16-2012-you-were-perilously-close-to-repeating-atlantis-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=an-hour-with-an-angel-with-archangel-michael-july-16-2012-you-were-perilously-close-to-repeating-atlantis-part-12
 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html