Labels

Saturday, July 21, 2012

Multidimensions / Arcturianos. 21.07.2012


Multidimensions / Arcturianos A percepção de uma perspectiva mais elevada em qualquer situação. Criar a Nova Terra.

Beste Ascenderende Mensen, WEET dat er geen ‘per ongeluk’ is vanaf dit moment. Op dit moment van jullie ascentie proces is alles wat in je leven gebeurt, JULLIE schepping. Omdat jullie bewustzijn nu resoneert op de grens van de vijfde dimensie, zal elke willekeurige gedachte en emotie manifest worden. Daar jullie nog een stoffelijke vorm hebben, zullen jullie manifestaties nog steeds gebonden zijn aan tijd. Maar, de energiepatronen van jullie bewustzijn zullen zorgen dat je verbonden bent aan de Nieuwe Aarde (of nog verder) of je beperken tot aan de drie/vierdimensionale versie van de Aarde. 


Omdat wij jullie gedachten en emoties kunnen waarnemen, kunnen we de energiepatronen zien veranderen van jullie aura’s terwijl je verschuift in en uit je Multidimensionale ZELF. Daarom willen we jullie helpen bij het leren waarnemen, en aanwezig zijn in het hogere perspectief van iedere situatie. Zoals jullie je goed bewust zijn verlagen op vrees gebaseerde emoties je energieveld. Om boven vrees uit te komen, is het het beste om te weigeren aan elke gedachte, emotie of situatie deel te nemen die je bewustzijn verlaagt naar het derde/vierde dimensionale concept van angst. Vanuit het concept van de vijfde dimensie en daar voorbij, is de drie dimensionale Aarde een holografische projectie, een virtueel spel van werkelijkheid. Maar de kopieën van jullie Multidimensionale ZELF die in de 3D Matrix inlogden om Gaia te helpen, zijn gevangen geraakt in de verschijning van wat ze geleerd hebben te denken dat de werkelijkheid is. Als je dus uit deze Matrix wilt uitloggen, is het nodig om: 


Je te realiseren dat de derde dimensie NIET werkelijk bestaat. Herinner je dan je Multidimensionale ZELF Download je Multidimensionale ZELF in je aardevoertuig. Laat het Galactische Licht jouw Multidimensionale Werking Systeem activeren. Verbind en integreer dat Multidimensionale Systeem in je stoffelijke computerhersenen. Laat jouw Multidimensionale ZELF de controle van het besturen van je aardevoertuig overnemen 


Je nieuwe “Kapitein” die jouw ZELF is, kwam net uit de hogere frequenties van werkelijkheid. Daarom kan deze JIJ niet worden gevangen door de 3D illusies omdat deze JIJ niet is afgescheiden, of beperkt wordt door indoctrinaties van myriaden drie dimensionale incarnaties. Deze uitdrukking van jouw ZELF is nieuw voor het 3D spel. En daarom, zijn AL jouw multidimensionale vermogens 100 % werkend.  


Ten eerste veroorzaakt de integratie van het multidimensionale licht, eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde in je 3D hersenen, die gehinkt hebben tussen een 3 tot 5 % efficiëntie, enorme vermoeidheid en verwarring. Maar geleidelijk, of plotseling word je een ander mens, met andere wensen, keuzes, gedachten en emoties. Natuurlijk is deze integratie al een lange tijd bezig geweest voor onze opstijgende mensen. Maar, met de Eclips, en de Venus Transit, de vele Zonne Vlammen en de laatste volle Maan, worden meer en meer van jullie compleet, of hebben jullie het integratie proces voltooid. 


Door dat dit proces is voltooit, zullen jullie multidimensionale bewustzijnen niet langer meer de duidelijke leugens en illusies accepteren die “normaal” waren voor jullie drie dimensionale bewustzijn. Jullie hebben nog steeds periodes van wegvallen naar je 3D bewustzijn, die gewoonlijk gebeuren als jullie aardevoertuig vermoeid is geworden. Gelukkig, als eenmaal de “gewoonte” van het drie dimensionaal zijn is vervangen door de gewoonte van multidimensionaal zijn, zal die vermoeidheid enorm verminderen. 


Als het multidimensionaal zijn normaal is, dan is inter-dimensionale communicatie normaal, dan is inter-dimensionaal reizen normaal en zijn inter-dimensionale gedachten en emoties normaal. Vandaar kan het waarnemen van de werkelijkheid vanuit een hoger perspectief ook natuurlijk worden. Een van de eerste dingen die gebeuren als jullie multidimensionale bewustzijn het bevel overneemt is dat je onmiddellijk kunt onderscheiden tussen energie patronen die op angst zijn gebaseerd en die op liefde gebaseerd zijn. Deze energie patronen kunnen in je of uit je stralen, en ook uit anderen. Je zult ook in staat zijn om de vele energiepatronen waar te nemen die door jullie werkelijkheid heen zijn verstrooid. 


De perceptie van die energiepatronen zullen heel waarschijnlijk eerst ervaren worden via jullie helder voelendheid. En daarom, staat het reizen door jullie wereld gelijk aan het zwemmen in een oceaan of in een meer, zodat sommige gebieden koud zullen aanvoelen en onprettig en andere warm en knus zullen voelen. Ten eerste zul je niet in staat zijn om uit te wisselen met of om deze energiepatronen te transmuteren. Maar jullie zullen je bewust zijn van die patronen en zeer bewust van AL jullie eigen gedachten en emoties. Met jullie hoger ZELF die de controle heeft, kun je je niet langer verstoppen in het “het is mijn schuld niet.” 


Natuurlijk is het je schuld niet, omdat “schuld” een drie dimensionaal concept is. Maar, het is je keuze. En dus is het vitaal dat je je herinnert om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben te vergeven. Jullie gaan een enorme waarneembare verschuiving maken binnen een heel kort stukje van jullie “tijd”. Onderschat nooit de kracht van gewoonte. Myriaden levens hebben jullie beoordeeld en jezelf zeer streng gestraft omdat dat is wat je leerde van je familie en van je gemeenschap. 


Het is zeer belangrijk dat je vriendelijk bent tegen je zich nieuw ontwikkelende ZELF. Je lijkt nu op een klein kuiken dat net uit zijn dop is gekropen. Maar je “moeder” is onzichtbaar voor je 3D waarnemingen. Dus het eerste deel van je nieuwe ZELF dat je volledig wilt doen ontwaken zijn je multidimensionale percepties. Met je helderhorendheid kun je makkelijk je eigen/onze stem horen. (we zijn allen EEN) Met je helderzien kun je je eigen en onze multidimensionale vormen en werelden zien. Met je helder voelendheid merk je dat je over over-licht en geleid wordt. Met je telekinese leer je om je werkelijkheid met je denken te manipuleren. Met je telepathie communiceer je met je gedachten en emoties. 


Je leert ook je binding aan tijd en de afscheiding/beperkingen die tijd schept, los te laten. Inderdaad, jullie hogere zintuigen onthullen de vele mogelijke en waarschijnlijke werkelijkheden die door jullie multidimensionale wereld zweven. Welke van die werkelijkheden zul je kiezen om te op te merken? Wil je graag de hoogste frequentie van iedere mogelijke werkelijkheid? Of voel je dat je Missie nog steeds ligt bij de opstijgende Aarde? In feite, daar je nu multidimensionaal bent, kun je beide doen. 


Je kunt actief deelnemen aan het ascentieproces dat heel erg lijkt op alsof je “gaat werken”, en daarbij naar Huis gaan naar de hogere frequenties van werkelijkheid als je totaal bij die belevenis bent. Met andere woorden je kunt het proces van ascentie dienen en tegelijkertijd opgestegen ZIJN. 


Het probleem dat velen van jullie hebben is dat je vast raakt in de gewoonte van de drie dimensionale gedachte terwijl je kiest om deel te nemen aan de stoffelijke opstijgende werkelijkheid. Jullie vergeten dat je niet langer meer gevangen zit in die wereld. Jullie zijn geen slachtoffer van die wereld, totaal niet, behalve aan de gewoonte. Als je altijd je linker schoen eerst aantrekt, en je dan plotseling de rechter schoen eerst moest aandoen, dan zou je constant beginnen met je linker voet en dan die gewoonte moeten veranderen. 


In myriaden incarnaties hebben jullie geleden door wat “zij” jullie aandeden. Jullie waren correct terwijl zij veel verschrikkelijke dingen deden. In feite, hebben jullie allemaal Post Traumatische Stress Disorder door die myriaden herinneringen uit “vorige” levens. Natuurlijk zitten deze levens slechts in het verleden in jullie aan de tijd gebonden drie dimensionale wereld. Maar, terwijl de tijd aan het ineen storten is naar het NU, komen al deze vele herinneringen van drie dimensionaal zijn in dit NU. Gelukkig is jullie hogere uitdrukking van je ZELF hier die nu aan de leiding is in je leven op planeet Aarde, Het is hier om deze oude herinneringen te healen en los te laten. 


 * Daar jullie pas je nieuwe Werkend Systeem leren kennen, kun je misschien ook nog niet in staat zijn om je steeds bewust te zijn van elke gedachte en emotie. Maar, als je eenmaal gerust hebt, gegeten, gemediteerd, geoefend, een vriend gezien hebt en of omhelzingen en kussen kreeg om te regenereren, kun je duidelijk begrijpen waarom je dat oude 3D Werkend Systeem van je gebruikte. Ongelukkig is het, als je gedragingen uit je onderbewuste stamden, je kunt die niet veranderen, omdat je de bron van dat gedrag niet kent. 


Aan de andere kant, jullie Multidimensionale ZELF wordt niet voor de gek gehouden door de illusies en leugens van het 3D spel. Als deze illusies eenmaal uit je bewustzijn en je onderbewustzijn worden opgeheven, kun je besluiten om uit de illusie te stappen en de Waarheid in te gaan. Daar wordt de hechting aan de 3D drama’s duidelijk. Daar jullie vrijwillig bij het Sterrenschip Aarde bleven terwijl zij haar ‘maiden’trip Reis onderneemt naar haar vijf dimensionale Thuis, zullen jullie in de wereld van illusies blijven terwijl dezen getransformeerd worden in Waarheden. 


Gelukkig leidt jullie ZELF je pad. Precies zoals jullie multidimensionale ZELF de drie dimensionale werkelijkheid kan waarnemen door de waarnemingen van je aarde-voertuig, kunnen jullie de drie dimensionale wereld zien door de percepties van jullie Multidimensionale ZELF. Het is door deze hogere waarneming dat jullie een Opgestegen Meester worden die de werkelijkheid bezoekt waarin je vrijwillig bent gekomen om te helpen bij het proces van de Planetaire Ascentie. Een van de manieren die je zal helpen, zal zijn om te weigeren de illusies en leugens te voeden met je aandacht en, specifiek, met jullie angst. 


Zij die jullie wereld hebben geregeerd zijn niet onze Voorouders. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, zijn lang geleden al opgestegen en zijn verder dan de behoefte hebben om anderen te domineren. Maar, de klonen die de Ziellozen zijn van hen die ze creëerden, hebben slechts de macht die jullie hen geven. Ze verkrijgen feitelijk substantie en ondersteuning door jullie angst en uit alle op angst gebaseerde energie patronen. Aan de andere kant, ze verhongeren onder de macht van jullie onvoorwaardelijke liefde. Als je de daden van hen waarneemt vanuit het perspectief van je stoffelijke zelf, is het bijna onmogelijk om niet te reageren in boosheid, angst of op een treurige manier. 


Maar, als je hen ziet zoals wij hen zien, zie je duistere astrale parasieten die alleen kunnen overleven door de op angst gebaseerde energie die jullie hen zenden. We raden je aan om hen alleen te zien op de manier vanuit jullie vijf dimensionaal perspectief omdat hun energie patronen nogal ontwrichtend zijn voor je aarde voertuig. En bescherm daarom je aarde voertuig vanuit deze waarneming door alleen bezig te zijn met de visie vanuit je hoger perspectief. En verder, jullie Multidimensionale ZELF heeft geen oordeel over of vrees voor deze verloren mensen. Ook zien zij hen niet als vijand, maar als een lege schil die slechts is gevuld door vrees van anderen. 


Door het perspectief van jullie ZELF kun je over je bezoek aan dit stoffelijke leven denken als een laatste hoofdstuk in je reis naar de drie/vier dimensionale vorm. Jullie gedachten zijn gebaseerd, niet op vrees of als van een slachtoffer, maar op de multidimensionale liefde die jullie gewonnen hebben bij de verbazende ervaring van je leven op Aarde. Jullie zijn dankbaar voor de vele lessen die je geleerd hebt en belevenissen die jullie gehad hebben terwijl je dit Spel speelde. Als jullie gedachten vrij zijn van oordeel over jezelf, of over anderen, of zelfs over de verlorenen, dan keert je herinnering van jullie myriaden multidimensionale levens terug. 


* Dan zullen jullie dromen, visioenen en ervaringen hebben van andere levens in andere frequenties van werkelijkheden en van andere werelden. Die belevenissen worden sterker en sterker, als je meer en meer emotioneel tevreden bent over je dagelijkse leven. Uiteindelijk zullen jullie je voelen alsof je leeft in twee, of meer werelden in het NU van je Wezen. Op dit moment moet er een belangrijke keuze worden gemaakt. Als je teveel aandacht hebt voor je Multidimensionale ZELF, zul je opstijgen en naar Huis ascenderen. Met andere woorden, je zult dan uit het 3D Spel ‘uitloggen’. En sommigen van jullie zullen heel blij deze keuze te maken. 


Aan de andere kant, enigen van jullie willen blijven op ascenderende Gaia voor de fotofinish. Als je die keuze maakt zul je nauwkeurig je multidimensionale ervaringen en percepties in evenwicht moeten brengen met je drie dimensionale ervaringen en percepties, zodat je nog geen lift-off en naar Huis gaan, krijgt. Enigen van jullie willen Gaia helpen voorbereiden voor de “laatste actie” van de Planetaire Ascentie door je frequentie omhoog te brengen en door die uitbreiding van het ZELF bij te dragen aan jullie Moeder Aarde. Ook dit is een keuze. 


In feite hebben velen van de gegronde uitdrukkingen van onze Galactische en Hemelse Families deze keuze gemaakt. Wij, jullie Familie, hebben gekozen om een aarde voertuig te bewonen specifiek om onze lieve zuster Gaia te helpen om “de lijn over te steken” met AL Haar bewoners. We zien dat Zij heel lang vele galactische beschavingen heeft gediend die eens kwamen naar Haar schoolklas Aarde. Nu willen wij Haar op onze beurt dienen. Ook dat is een keuze. 


Wij, jullie Galactische en Hemelse Families ondersteunen jullie bij iedere keuze die jullie maken.


Channel:Suzan Caroll

Website:
http://www.multidimensions.com
 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html